Realistisch over brandveiligheid. Marjolein ten Kroode Raad van Bestuur Rivierduinen Bestuurlijke Conferentie 25 mei 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Realistisch over brandveiligheid. Marjolein ten Kroode Raad van Bestuur Rivierduinen Bestuurlijke Conferentie 25 mei 2012"

Transcriptie

1 Realistisch over brandveiligheid Marjolein ten Kroode Raad van Bestuur Rivierduinen Bestuurlijke Conferentie 25 mei 2012

2 Inhoud Nieuwe inzichten Bestuurlijke visie Brandveiligheid Rivierduinen Instrumenten: WAR-systematiek Integrale Risico Analyse Borging Tot slot

3 Nieuwe inzichten Ca 80% incidenten actief patiëntgebonden Verantwoordelijkheid nemen zonder af te leiden van primaire taak: zorg van waarde Paradigma shift Brandveiligheid issue in de sector Integrale benadering noodzakelijk Voldoen aan weten regelgeving blijkt niet voldoende

4 Kwaliteit én veiligheid Zorg van waarde Zonder veiligheid geen kwaliteit Risico s: optelsom van kwetsbaarheden Veiligheid op maat Afgewogen maatregelen op basis van integrale risicoanalyse 100% veiligheid bestaat niet Iedereen betrokken bij brandveiligheid Actieve houding van medewerkers Ook cliënten actief betrekken Verschillende scenario s; dag én nacht Realistisch trainen Cliënten betrekken Opleiden, trainen en blijvend op de agenda In goed contact met stakeholders Gemeente/brandweer Beleidsmakers / IGZ branche Leveranciers Organiseren rond veiligheid Binnen centra Op concern-niveau

5 Soms moet een zekere mate van onveiligheid worden geaccepteerd om een minimale kwaliteit te kunnen realiseren. Veiligheid en kwaliteit liggen dan niet in elkaars verlengde: er moet een balans worden gezocht. Zorg van waarde Risico s: optelsom van kwetsbaarheden Actieve houding van medewerkers Kwaliteit én veiligheid Veiligheid op maat Maar wel een bewuste keuze, die goed is onderbouwd. Zonder veiligheid geen kwaliteit Afgewogen maatregelen op basis van Rivierduinen is een 100% veiligheid bestaat niet integrale risicoanalyse organisatie van verschillen. Het is niet mogelijk om regels voor iedereen te Iedereen betrokken bij brandveiligheid maken. Die zouden onbetaalbaar zijn, of Ook cliënten onacceptabele actief betrekken risico s met zich mee brengen. Realistisch trainen Verschillende scenario s; dag én nacht Cliënten betrekken Opleiden, trainen en blijvend op de agenda In goed contact met stakeholders Gemeente/brandweer Beleidsmakers / IGZ branche Leveranciers Organiseren rond veiligheid Binnen centra Op concern-niveau

6 risico s: een optelsom van kwetsbaarheden Patiënten/ Cliënten populatie Medewerkers Organisatie Inventaris Installaties Bouw

7 Daarom sturen op risico s in plaats van op regels. Risico s brengen we Zorg integraal van waarde in kaart, gericht op specifieke situaties. De maatregelen zijn daarmee proportioneel. Risico s: optelsom van kwetsbaarheden Actieve houding van medewerkers Kwaliteit én veiligheid Veiligheid op maat Zonder veiligheid geen kwaliteit Afgewogen maatregelen op basis van Rivierduinen is een 100% veiligheid bestaat niet integrale risicoanalyse organisatie van verschillen. Het is niet mogelijk om regels voor iedereen te Iedereen betrokken bij brandveiligheid maken. Die zouden onbetaalbaar zijn, of Ook cliënten onacceptabele actief betrekken risico s met zich mee brengen. Iedereen is medeverantwoordelijk voor het signaleren en adresseren van Verschillende scenario s; dag én nacht risico s. Kleine risico s nemen we direct weg. Als dat niet kan melden we bij het management en in VIM. Realistisch trainen Cliënten betrekken In goed contact met stakeholders Gemeente/brandweer Beleidsmakers / IGZ branche Leveranciers Organiseren rond veiligheid Opleiden, trainen en blijvend op de agenda Ook cliënten worden betrokken. Ook zij kunnen risico s signaleren en melden. Ook zij zijn medeverantwoordelijk voor veiligheid en worden geholpen om veilig gedrag te ontwikkelen. Binnen centra Op concern-niveau

8 Kwaliteit én veiligheid Zorg van waarde Zonder veiligheid geen kwaliteit Risico s: optelsom van kwetsbaarheden Veiligheid op maat Afgewogen maatregelen op basis van integrale risicoanalyse 100% veiligheid bestaat niet Opleiden alleen is niet voldoende. We trainen verschillende scenario s. Dag, nacht, hele terrein. We kunnen het niet alleen. We zijn afhankelijk van onze stakeholders, en houden daarom goed contact met hen. Actieve houding van medewerkers Verschillende scenario s; dag én nacht Centra organiseren zich rond veiligheid, zodat issues met alle disciplines worden besproken en leerpunten snel kunnen worden geïmplementeerd. Iedereen betrokken bij brandveiligheid Regelmatig droogoefenen en oefeningen evalueren in Ook cliënten teamoverleg actief betrekken en tijdens huiskamergesprekken. Realistisch trainen Cliënten betrekken Cliënten trainen mee, In goed waarbij contact we overlast met stakeholders voor hen zoveel als mogelijk proberen te beperken. Trainen op maat. Gemeente/brandweer Beleidsmakers / IGZ branche Leveranciers Organiseren rond veiligheid Opleiden, trainen en blijvend op de agenda Op concernniveau worden incidenten met persoonlijk letsel of gevolgen voor de continuïteit van zorg worden geëvalueerd. Daarnaast jaarlijkse analyse van alle meldingen, om ook concern breed te leren. Binnen centra Op concern-niveau

9 instrumenten WAR-systematiek Risicomanagement specifiek gericht op zelfredzaamheid en risicovol gedrag Geïntegreerd in dagelijkse routine in de klinieken Bestuurlijke risicoanalyse brandveiligheid Gefaciliteerd gesprek over risico s Met alle betrokken disciplines (zorg, vastgoed, management, BHV, cliënten, medewerkers) Aan de hand van scenario s

10 Waar- schuwen Assisteren Persoon is vermoedelijk in staat zichzelf in veiligheid te brengen Persoon is vermoedelijk in staat zichzelf in veiligheid te brengen, maar wordt gehinderd door lichte beperkingen W A Redden Persoon is vermoedelijk niet in staat zichzelf in veiligheid te brengen Instrument voor risico-reductie (veilig ontruimen) R systematiek Gebruiken bij indeling van kamers Ervaringen tot nu toe: Makkelijk hanteerbaar Goed te integreren in dagelijkse routine Weinig kosten

11 Bestuurlijke risico-analyse Geeft inzicht in de mate waarin adequaat maatregelen zijn getroffen om brandcalamiteiten te voorkomen dan wel de negatieve gevolgen hiervan te beperken De kern van de methodiek is dat er multidisciplinair wordt gekeken vanuit het incident naar mogelijke maatregelen. De piramide (optelsom van kwetsbaarheden) is daarin leidend Er zijn twee type opbrengsten: inzicht in de stand van zaken en in mogelijkheden tot versterking (opbrengst 1) inzicht in voor de RvB relevante bestuurlijke indicatoren (opbrengst 2)

12 Integrale risicoanalyse voorbereiding Gefaciliteerd gesprek Verbeterplan P&C cyclus Alle kenmerken van de specifieke situatie, beleid, preventieve maatregelen etc. worden in kaart gebracht. Alle disciplines aan tafel. Gesprek vindt plaats langs de lijnen van een incident (scenario s). In een verslag worden alle gesignaleerde risico s samengevat. Directie reageert met verbeterplan. Verbeteringen worden opgenomen in register (kwaliteitssysteem) en gevolgd in Planning en Control cyclus (gesprek RvB en centrumdirectie) Toets door commissie brandveiligheid

13 Borging 1. Centra organiseren zich rond (brand)veiligheid 2. Commissie brandveiligheid: Evaluatie incidenten Advies opbrengst risicoanalyses Rode draden analyse VIM meldingen Advies op verzoek centrumdirecties t.a.v. zorgen en risico s Advies RvB gevraagd en ongevraagd tav noodzakelijke maatregelen op concernniveau 3. Raad voor Kwaliteit en Veiligheid Regie op beleidsontwikkeling Kwaliteit en Veiligheid Regie op doorontwikkeling Veiligheidsmanagementssyteem Advies Raad van Bestuur tav Kwaliteit en Veiligheid Rivierduinen 4. Audit committee Verantwoording en toezicht op (o.a.) kwaliteit en veiligheid

14 Tot slot: realistisch over veiligheid Visie Instrumenten Borging Er zijn altijd risico s Zekerheid bestaat niet Wij maken bewuste keuzes in een zorgvuldig en transparant proces

15 OPNAME 1 + OPNAME 2 WAR systematiek - indeling dinsdag 15 november Naam Vrijheden Bijz.h. Sl.k. war Status PB-ers ZP Geb.datum Arts SPV-er 1 Dhr vd Ssss 1 c1 w IBS Peter D JS BP W 45 2 Mw Kkkk 1 c2 w B 3 Dhr Kkk 1 c3 r D 4 Mw Rrrr 1 c4 r IBS 5 Mw Mmmm 3 x 1 uur 1 c5 w 6 Mw de Jjjj zie 1 1 c7 w 7 Dhr v/d Mmmm 1 c8 w 8 Dhr v Cccc 1 c17 a 9 Mw Vvvv 1 c19 a 10 Mw Eeee 2 c9 w QS 11 Mw v/d M 2 c10 w 12 Dhr Bbbb 2 c11 w RM 13 Dhr Baaa 2 c13 w 14 Dhr Bccc 2 c14 w 15 Dhr Hhhh 2 c15 r 16 Dhr Haaa 2 c16 w RM 17 Mw v Hhhh 2 c20 W 18 Mw v/d Bbbb 2 c22 w 20 c6 21 c12 22 c21 Separ eer 1 Separ eer 2 Separ eer 3 Mw Kkkk Bijzonder heden (mbt vrijheden, separeer achter de hand, etc) 1: Alleen met familie weg r Gesloten 1 Gesloten 2 Open A fwezig (verlof, ongeoorloofd afwezig, ziekenhuis, op telex, etc) Mw v Rrrr(C34) in zh Dhr Bbbb(C11) verlof tot - 0 weeknr. Gesloten = 18 Open = 12 Ontslag Gesloten + open = max Gas tplaats ingen Geplande opnam e/ Wac htlijs t

16 WAR systematiek - plattegrond

17 Beoogde opbrengst 1: overzicht actiepunten tbv directie/ projectleiding Ontwikkeling Actiepunten irt restrisico's Bouw, installatie, organisatie (BHV, beleid etc) mens (medewerkers, cliënten) Inventaris Er ontstaat brand De brand breidt uit Er ontstaat gezondheids-gevaar (rook, vuur, instorting, etc.) Er ontstaan andere risico's door aanwezig materiaal, gas, etc. Het lukt niet om mensen tijdig in veiligheid te brengen Er zijn (mogelijk) gewonden gevallen (door rook, vuur of anderszins) Betrokken personen raken zeer ontdaan Op huidige locatie kan niet meer benodigde dienstverlening en zorg worden geboden Er zijn vragen vanuit familieleden, media en andere derden Er moeten strategische keuzes worden gemaakt ihkv crisismanagement

18 Rapportage over: Beoogde opbrengst 2: rapportage bestuurlijke indicatoren De gehanteerde uitgangspunten De gehanteerde maatscenario's voor (brand)veiligheid: vanuit welke situaties is gekeken naar het gewenste niveau van veiligheid? De (expliciet gemaakte) voorziene restrisico's (wat kan niet worden voorkomen; welke materiele en immateriële schade is mogelijk?) De mate van compliance van getroffen voorzieningen/ maatregelen gericht op het voorkomen, beperken en/of beheersen van risico's (inclusief eventuele (bewuste) afwijkingen) De wijze waarop is rekening gehouden met de specifieke kenmerken van de cliëntpopulatie in elk van de fasen van de veiligheidsketen De wijze waarop de organisatie en de betrokken medewerkers voorbereid zijn op het verrichten van de benodigde handelingen (opleiding, instructie, training en oefening) De wijze waarop rekening is gehouden met lessen uit eerdere incidenten Eventuele resterende bestuurlijke beslispunten met hierbij een advies

Een brug naar gebalanceerde beheersing

Een brug naar gebalanceerde beheersing Een brug naar gebalanceerde beheersing Door: Peter Hartog en Ron Ghijssen. Inleiding Beheersing, risicomanagement, transparantie en verantwoording zijn in de gezondheidszorg inmiddels bekende begrippen.

Nadere informatie

Twaalf terugkerende uitdagingen voor bestuurders Van calamiteitenbestrijding naar crisismanagement in de zorg

Twaalf terugkerende uitdagingen voor bestuurders Van calamiteitenbestrijding naar crisismanagement in de zorg Twaalf terugkerende uitdagingen voor bestuurders Van calamiteitenbestrijding naar crisismanagement in de zorg Marco Zannoni & Annetta van Es Oktober 2012 Samenvatting Dit artikel gaat over crisismanagement

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

Risicomanagement in de zorgsector

Risicomanagement in de zorgsector Er is sprake van een continu veranderend risicolandschap dat zorginstellingen vraagt om te ondernemen. Dit betekent risico's nemen en vereist tegelijkertijd een actieve beheersing van die risico's. Een

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM)

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Voorwoord Deze handreiking is bedoeld om ggz-instellingen praktische aanbevelingen te bieden voor het veilig melden van incidenten en aan te geven onder welke

Nadere informatie

Middelengebruik en overlast

Middelengebruik en overlast Nota Middelengebruik en overlast Ans Maaijen Senior Verpleegkundige Januari 2010 Werkgroep: Ans Maaijen, Chris den Braber, Hans de Klein, Ton Hamers en Marij de Roos Inhoudsopgave Algemeen beleid 3 Cliënt

Nadere informatie

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2 Dit is een voorbeeld van hoe een handboek MVO eruit zou kunnen zien. Indien u meer wilt weten of zelf een MVO handboek voor uw organisatie wilt maken, dan kunt u gebruik maken van De MVO-Wijzer Organizer.

Nadere informatie

Onderzoek William Schrikker Groep. Onderzoek naar risicomanagement

Onderzoek William Schrikker Groep. Onderzoek naar risicomanagement Onderzoek William Schrikker Groep Onderzoek naar risicomanagement Inspectie Jeugdzorg Utrecht, januari 2013 Samenvatting De William Schrikker Groep (WSG), een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming,

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Beschouwingen op risicomanagement in relatie tot veiligheidsmanagement

Beschouwingen op risicomanagement in relatie tot veiligheidsmanagement Beschouwingen op risicomanagement in relatie tot veiligheidsmanagement Voorwoord In de afgelopen jaren is er zorgbreed veel aandacht gekomen voor patiëntveiligheid. Eind 2008 is in de ggz Veilige zorg,

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Organisatie Arbeid Zorg Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2012 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde

Nadere informatie

Cyberrisicomanagement

Cyberrisicomanagement Aon Risk Solutions Cyberrisicomanagement Investeren in veiligheid en continuïteit Risk. Reinsurance. Human Resources. Aon adviseert al meer dan tien jaar op het gebied van cyberrisico s Automatisering,

Nadere informatie

Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V.

Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V. Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V. Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit De brede maatschappelijke discussie over de dienstverlening

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

handreiking analyseren van agressie IncIdenten

handreiking analyseren van agressie IncIdenten handreiking analyseren van agressie IncIdenten Agressie 1 colofon deze Handreiking Analyseren van agressie incidenten is opgesteld in opdracht van de stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015

Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015 Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Waarom het Privacy Seal?... 5 3. Wat is het Privacy Seal?... 6 3.1. Criteria op basis waarvan het Privacy Seal wordt verleend... 6 3.2.

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Opstap naar volwassen risicomanagement

Opstap naar volwassen risicomanagement Visiedocument Risicomanagement Opstap naar volwassen risicomanagement 1. Doelstellingen formuleren 2. Inventarisatie & analyse van van potentiële potentiële risico s risico s 3. Actualisatie Actualisatie

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Zuivere en speculatieve risico s

Zuivere en speculatieve risico s Risicobeheersing en -controle volgens de Zorgbrede Governancecode Bij risico s in de zorg wordt vaak gedacht aan patiënten, waarbij in de behandeling iets mis gaat. Risico s kleven echter ook aan allerlei

Nadere informatie