Actualisatie gegevens recreatievaart Bypass Kampen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actualisatie gegevens recreatievaart Bypass Kampen 2010-2015"

Transcriptie

1 Actualisatie gegevens recreatievaart Bypass Kampen Lelystad, maart 2015

2 Opdrachtgever: Opgesteld door: Ministerie I&M Contactpersoon: Mevrouw P. van Schooten Bataviahaven 1, 8242 PR Lelystad T E -2-

3 1. Inleiding en opdracht In september 2010 heeft Waterrecreatie Advies het rapport Recreatievaart in de Bypass van Kampen uitgebracht. Daarin werd een inschatting gemaakt van het toekomstig recreatief gebruik van de Bypass. In april 2011 volgde het rapport Inrichtingsplan IJsseldelta-Zuid waarin inzicht werd gegeven in de ontwikkeling van de watersport in de Veluwerandmeren en het Vossemeer in relatie tot het inrichtingsplan IJsseldelta-Zuid. Rijkswaterstaat heeft aan Waterrecreatie Advies gevraagd genoemde rapporten te actualiseren aan de hand van de meest recente tellingen in verband met een procedure rond mogelijke recreatievaart door de bypass. 2. Veranderingen ten opzichte van 2010 In de rapportage van 2010 zijn voorspellingen gedaan over het aantal recreatievaartuigen dat mogelijk gebruik zal maken van de bypass bij Kampen. Eerst zijn de uitgangspunten in kaart gebracht. De bijpass kent een aantal doorvaartbeperkingen zoals een sluis en een aantal vaste bruggen. De viaducten van de Hanzelijn zijn aangelegd op een hoogte van NAP + 3,80 meter. Het huidige streefpeil in de zomer in het IJsselmeer is NAP 20 cm, in de winter NAP 40cm. De theoretische doorvaarthoogte in de zomerseizoen zou daarmee 4 meter bedragen. Dat betekent dat de bypass geschikt is voor grote motorboten, maar niet voor zeilboten tenzij de mast strijkbaar is. Genoemde peilen zijn streefpeilen. Door opwaaiing kunnen de peilen in de praktijk iets fluctueren Deltaprogramma De toekomstige situatie ten aanzien van de peilen in het IJsselmeergebied zijn sinds 2010 onderwerp van gesprek. In het Deltaprogramma is sprake geweest van een verhoging van het peil in het IJsselmeer (Commissie Veerman, voorgestelde peilverhoging ca. 1,50 meter) om te anticiperen op een stijging van de zeespiegel. Omdat de bruggen en aquaducten inmiddels zijn aangelegd, zou dat een afname betekenen van doorvaarthoogte van 4 meter naar 2,50 meter en flinke consequenties hebben voor de afmetingen van motorboten die de bypass zouden kunnen passeren. Inmiddels is echter besloten het peil in ieder geval tot 2050 zoveel mogelijk te handhaven door de spuicapaciteit in de Afsluitdijk te vergroten en de inzet van pompen in de Afsluitdijk. Wij gaan er daarom op dit moment van uit dat het Deltaprogramma geen invloed heeft op het aantal passages in de bypass Huidige vaarbewegingen, veiligheid recreatievaart De bypass zorgt niet alleen voor een mogelijkheid het water om te leiden en daarmee het overstromingsgevaar in bijvoorbeeld Kampen of verder stroomopwaarts te reduceren, het zorgt ook voor een mogelijkheid voor de recreatievaart om sneller en veiliger de Randmeren te bereiken (of omgekeerd). Bij harde wind uit westelijke richting ontstaat in het Ketelmeer (IJsseldelta) een vervelende en hoge golfslag. De bypass biedt voor de recreatievaart een mogelijkheid om dit gebied te vermijden. Deze situatie is niet veranderd Huidige vaarbewegingen, sluispassages De huidige vaarbewegingen in het gebied kunnen worden bepaald aan de hand van het aantal sluispassages. De passages in de Roggebotsluis geven een goede indicatie of er verschillen zijn ten opzichte van In de rapportage van 2010 zijn de sluispassages verwerkt t/m Inmiddels zijn de passages t/m 2014 bekend. Navolgend een overzicht van de sluispassages in het gebied t/m

4 Sluis \ passages per jaar Blokzijl Arembergersluis Beukersluis Spooldersluis Ganzensluis Roggebotsluis Totaal Het aantal sluispassages door recreatievaartuigen in het gebied is zoals uit bovenstaande tabel blijkt, behoorlijk gedaald. Deze neergaande trend was al een aantal jaren gaande. In het rapport Inrichtingsplan IJsseldelta-Zuid van april 2011 is navolgende grafiek opgenomen van de recreatievaart door de Nijkerkersluis en de Roggebotsluis in de Veluwerandmeren Sluis-/brugpassages Roggebotsluis Nijkerkersluis Uit de grafiek is af te leiden dat de doorvaart van recreatievaartuigen in de Randmeren daalt. Dit geldt voor beide sluizen en loopt sinds ca Het aantal passages in Roggebotsluis is sinds 2009 verder gedaald van naar in 2014 (-23%). Het is wel zo dat in 2014 het aantal passages niet verder is gedaald, maar licht is gestegen ten opzichte van 2013 (+1%). Een verklaring hiervoor is o.a. dat 2014 een voor de watersport gunstig seizoen is geweest met mooi weer. Ook is de economische situatie weer wat verbeterd. De sluispassages in het hele gebied rondom de bypass zijn gedaald van naar (-17%). De Randmeren scoren dus slechter dan de omgeving van Kampen en de toegangspoorten naar Overijssel richting Giethoorn en de Weerribben. Wel kan worden geconcludeerd dat de hele omgeving te maken heeft met een negatieve tendens, er wordt minder gevaren Huidige vaarbewegingen, ontwikkeling watersport In 2010 is al een beeld geschetst van de ontwikkeling van het aantal ligplaatsen, boten en passanten in het IJsselmeergebied. Bron daarvoor waren de voorlopige resultaten van een monitor in In 2012 heeft de laatste monitor watersport in het IJsselmeergebied plaatsgevonden. Voor het eerst sinds 1994 bleek het aantal boten in het IJsselmeergebied met ruim 500 te zijn gedaald naar , een afname van 1,6% in twee jaar. Niet alleen de woningmarkt stagneert door de economische crisis, -4-

5 ook de verkoop van nieuwe schepen is nagenoeg tot stilstand gekomen. Er werden meer schepen naar het buitenland verkocht dan de werven, importeurs en particulieren produceren en/of importeren. De grotere en nieuwere schepen blijken vooral naar Scandinavië te worden verkocht. Kleine boten verdwijnen naar Polen, het gebied rond Berlijn en o.a. Tsjechië. De daling is echter niet spectaculair in vergelijking met de afname van het aantal sluispassages. In de monitor wordt ook altijd gevraagd naar het aantal bootovernachtingen van passanten. Het aantal bootovernachtingen in het IJsselmeergebied in 2011 bleek met 11,3% te zijn gedaald tot ten opzichte van 2009 (Overijssel -11,9%). Uit bovenstaand blijkt dat het aantal boten licht gedaald is, maar dat het aantal bootovernachtingen van passanten flink is afgenomen. In navolgende grafiek wordt dit beter zichtbaar Aantal ligplaatsen, boten en bootovernachtingen in het IJsselmeergebied Aantal Aantal ligplaatsen en bootoverboten nachtingen Jaar Aantal ligplaatsen in het IJsselmeergebied Aantal boten met een vaste ligplaats Aantal bootovernachtingen Het aantal bootovernachtingen van passanten daalt al sinds In 2012 daalde voor het eerst het aantal boten. Uiteraard is getracht deze ontwikkelingen te verklaren. De belangrijkste reden is niet de crisis, maar een verandering in het vaargedrag. Men gaat minder vaak met de boot weg. Het vakantiegedrag verandert en vertoont meer variatie. De goedkope vliegtickets naar exotische bestemmingen zijn hier debet aan. Deze trend heeft met name invloed op de langere vakanties met de boot en meerdaagse tochten, ook wel toervaart genoemd. Tijdens die tochten wordt o.a. als passant in jachthavens overnacht en worden tijdens een route sluizen gepasseerd. Het aantal dag- en weekendtochten lijkt veel stabieler te zijn, maar harde cijfers ontbreken Toekomst watersport Op dit moment gaat de babyboomgeneratie met pensioen. Zij bezitten het grootste deel van de recreatievloot en hebben nu tijd om langer op vakantie te gaan. Het maken van langere tochten met een boot is een interessante optie, hoewel vakanties in het buitenland vaker onderdeel van het programma zullen zijn dan vroeger. In de komende jaren wordt daarom nog geen sterke daling van het bootbezit voorzien. Het aantal vaarbewegingen zal mogelijk nog iets dalen, maar daarna waarschijnlijk stabiliseren tot de babyboomgeneratie stopt met varen. De vergrijzing in de watersport is zorgelijk, de grootste uitdaging voor de sector op dit moment is om jongeren als watersporter te behouden. Veel jongeren hebben ambulante arbeidscontracten waardoor banken terughoudendheid zijn met het verstrekken van een hypotheek, laat staan een lening voor de aanschaf van een boot. Het vakantiegedrag van jongeren is verder nog extremer en afwisselender -5-

6 dan het vakantiegedrag van ouderen. Bootvakanties, indien daartoe verleid, beperken zich veelal tot een week of korter (weekend- en dagtochten). Er zijn positieve en negatieve scenario s over de toekomst van de watersport. Er zullen varianten ontstaan op bootbezit zoals gedeeld eigenaarschap, huur en andere vormen, waarbij het bezit en bijbehorend gedoe zoveel mogelijk wordt omzeild. Er zal een nieuwe balans ontstaan tussen vraag en aanbod. Het varen met een boot zal niet verdwijnen, het is en het blijft een aantrekkelijke manier om het drukke bestaan te ontvluchten en van de natuur en de omgeving te genieten. Het is niet onmogelijk dat een volgende generatie recreatie in eigen land weer omarmd. 3. Gevolgen voor het aantal passages van recreatievaartuigen in de bypass In de rapportage van 2010 was al sprake van een daling van het aantal sluispassages en het aantal bootovernachtingen van passanten. Het aantal boten was toen nog stabiel. Door veranderingen in het vaargedrag werd een lichte afname van het aantal vaarbewegingen voorzien. Dat proces is mede door de crisis in de afgelopen jaren sneller gegaan dan verwacht. Het eind van de crisis lijkt in zicht, het vertrouwen neemt weer wat toe en het aantal sluispassages en overnachtingen van passanten stabiliseert. Door de vergrijzing werd een procentuele toename van het aantal motorboten verwacht. Dat proces loopt inderdaad (motorboten in IJsselmeergebied in 2012 ten opzichte van 2010: + 2%). Een positief effect van de bypass is dat de boten die in, of in de buurt van Kampen liggen, de mogelijkheid krijgen een rondje te varen. Dit betreft vooral dag- en mogelijk weekendtochten en past bij de geschetste veranderingen in het vaargedrag. In het rapport Recreatievaart in de Bypass van Kampen werd geconcludeerd dat na realisatie van de bypass en de extra ligplaatsen bij de woonwijk Reeve en in de jachthaven bij Roggebotsluis jaarlijks naar schatting boten de sluis in de bypass zullen passeren (ca sluispassages in beide richtingen). Deze aantallen zijn ontleend aan navolgende tabel: Sluispassages Bypass Richting NO Richting ZW 1. Alternatief voor route via Roggebotsluis (toervaart) Nieuw alternatief vanaf de IJssel (toervaart) Randmeren worden aantrekkelijker door de Bypass (toervaart) Nieuwe dagtocht vanuit Kampen Nieuwe weekendtocht IJsseldelta Nieuwe dag- of weekendtocht naar Elburg Passages door ligplaatsen bij woningen in de wijk Reve Passages door 125 extra ligplaatsen bij Roggebotsluis Totaal sluispassages Bypass (schatting) van de globaal passages door de bypass worden gemaakt door toervaarders. In de periode is het aantal passages van de Roggebotsluis met 23% gedaald en de passages in het hele gebied rond Kampen met 17%. Het aantal sluispassages lijkt te stabiliseren. Op basis van de hiervoor beschreven trends in de watersport (vergrijzing, toename toervaart door babyboomgeneratie), lijkt een nieuwe balans te zijn gevonden. Wij verwachten geen daling van de passages als gevolg van dag- en weekendtochten in de omgeving van de bypass als de uitgangspunten zoals aangegeven in de tabel niet veranderen. Hoewel ook in 2010 al uitgegaan was van dalende sluispassages, heeft de crisis in de afgelopen jaren een extra negatief effect van ca. 20% veroorzaakt (toervaart). Als dat effect blijvend is, daalt het aantal te verachten passages door de bypass van ca naar per jaar. -6-

Recreatievaart in de Bypass van Kampen. Schets Voorkeursalternatief van de Bypass Kampen, H+N+S Landschapsarchitecten, november 2009

Recreatievaart in de Bypass van Kampen. Schets Voorkeursalternatief van de Bypass Kampen, H+N+S Landschapsarchitecten, november 2009 Recreatievaart in de Bypass van Kampen Schets Voorkeursalternatief van de Bypass Kampen, H+N+S Landschapsarchitecten, november 2009 Lelystad, september 2010 Voorwoord Het project Ruimte voor de Rivier

Nadere informatie

Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied en Noord-Hollandse IJsselmeerkust /2017

Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied en Noord-Hollandse IJsselmeerkust /2017 Waterrecreatie Advies BV Overstag 20 8221 RG Lelystad T 0320-21 88 47 E info@waterrecreatieadvies.nl www.waterrecreatieadvies.nl Lelystad, 4 december 2017 Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied en Noord-Hollandse

Nadere informatie

Cijfers in de watersport, trends en ontwikkelingen

Cijfers in de watersport, trends en ontwikkelingen Trends en ontwikkelingen Cijfers in de watersport, trends en ontwikkelingen Reinier Steensma, www.waterrecreatieadvies.nl Een PDF van de meeste onderzoeken kunnen worden gedownload via www.waterrecreatieadvies.nl

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen. Ontwikkelingen, trends en toekomst van de watersport

Trends en ontwikkelingen. Ontwikkelingen, trends en toekomst van de watersport Trends en ontwikkelingen Ontwikkelingen, trends en toekomst van de watersport Veel rapporten zijn te downloaden via www.waterrecreatieadvies.nl Ook het rapport over bestedingen in de watersport (passanten

Nadere informatie

Behoefte ligplaatsen in Oegstgeest aan de Rijn. Toets Ladder voor duurzame verstedelijking

Behoefte ligplaatsen in Oegstgeest aan de Rijn. Toets Ladder voor duurzame verstedelijking Behoefte ligplaatsen in Oegstgeest aan de Rijn Toets Ladder voor duurzame verstedelijking Lelystad, oktober 2016 Voorwoord Rho adviseurs heeft aan Waterrecreatie Advies gevraagd om de plannen voor de realisatie

Nadere informatie

Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied Provincie Noord-Holland

Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied Provincie Noord-Holland Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied Provincie Noord-Holland 2012 Lelystad, november 2012 Voorwoord Deze rapportage voor de provincie Noord-Holland geeft inzicht in de ontwikkeling van de watersport

Nadere informatie

Te verwachten bedieningstijden kunstwerken Naardertrekvaart. ten behoeve van op te stellen verkeersmodel

Te verwachten bedieningstijden kunstwerken Naardertrekvaart. ten behoeve van op te stellen verkeersmodel Te verwachten bedieningstijden kunstwerken Naardertrekvaart ten behoeve van op te stellen verkeersmodel Lelystad, 14 september 2018 Voorwoord In verband met het opstellen van een verkeersmodel heeft de

Nadere informatie

Reeve - Kampen. Bootbezit in dit waterrijke plan

Reeve - Kampen. Bootbezit in dit waterrijke plan Reeve - Kampen Bootbezit in dit waterrijke plan 25-8-2017 Versie C Datum 20170825 1 Rapport Datum: 25 augustus 2017 Van: Boiten Ingenieurs; Betreft: Woningbouw Reeve - Kampen Inleiding BPD heeft samen

Nadere informatie

Kansen BRTN-route Kop van Noord-Holland. 12 november 2013

Kansen BRTN-route Kop van Noord-Holland. 12 november 2013 Kansen BRTN-route Kop van Noord-Holland 12 november 2013 1 Programma 15:35 P.B. Zwaan - Aanleiding van de bijeenkomst 15:45 G.J. Nijpels - Toelichting passantenplaatsen Opmeer 15:55 R. Steensma - Waterrecreatie

Nadere informatie

Bijlage. vaarbewegingen Waterfront-Zuid

Bijlage. vaarbewegingen Waterfront-Zuid Bijlage 10 Notitie vaarbewegingen Waterfront-Zuid GEMEENTE HARDERWIJK WATERRECREATIE ADVIES Waterrecreatie Advies B.V. Het Ravelijn 1 Po.tbu.123, 8200 AC Letystad Tel. 0320 21 8847, fax 0320 2813 08 Rek.

Nadere informatie

Toekomst van de watersport in het gebied Markermeer - IJmeer

Toekomst van de watersport in het gebied Markermeer - IJmeer Toekomst van de watersport in het gebied Markermeer - IJmeer Lelystad, 4 december 2007-1 - Voorwoord Waterrecreatie Advies heeft ten behoeve van het Beheerplan IJsselmeergebied in opdracht van Oranjewoud

Nadere informatie

Waterrecreatie in de IJsseldelta. Trends, kansen en bedreigingen

Waterrecreatie in de IJsseldelta. Trends, kansen en bedreigingen Waterrecreatie in de IJsseldelta Trends, kansen en bedreigingen Projectbureau Vrolijks en bureau Stedelijke Planning, 12 november 2018 Beleving IJsseldelta Marktontwikkelingen en trends waterrecreatie

Nadere informatie

Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied 2009

Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied 2009 Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied 2009 Deelrapportages provincies Flevoland, Fryslân, Gelderland, Noord-Holland en Overijssel Lelystad, december 2009 Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied Deelrapportage

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Jachthavens Jachthavens verhuren ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Er zijn drie typen jachthavens te onderscheiden, namelijk: commerciële havens, verenigingshavens en gemeentelijke havens. Ruim driekwart

Nadere informatie

Onderzoek uitvaarpercentages jachthavens IJsselmeergebied. 1 oktober 2001 (Herdruk december 2006)

Onderzoek uitvaarpercentages jachthavens IJsselmeergebied. 1 oktober 2001 (Herdruk december 2006) Onderzoek uitvaarpercentages jachthavens IJsselmeergebied 1 oktober 2001 (Herdruk december 2006) Voorwoord: In opdracht van het RIZA zijn in de zomer van 2001 op 7 jachthavens in het IJsselmeer- en Randmerengebied

Nadere informatie

Toename recreatievaart in de Naardertrekvaart. na realisatie van een verbinding met het Gooimeer

Toename recreatievaart in de Naardertrekvaart. na realisatie van een verbinding met het Gooimeer Toename recreatievaart in de Naardertrekvaart na realisatie van een verbinding met het Gooimeer Lelystad, mei 2015 Foto voorpagina: de A1 kruist het landschap van de Naardertrekvaart Opdrachtgever: Opgesteld

Nadere informatie

Zienswijze concept beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied

Zienswijze concept beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied Zienswijze concept beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied HISWA Vereniging -brancheorganisatie voor de watersportindustrie- geeft graag haar zienswijze op het concept beheerplan (en de deelplannen) Natura

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Eerste kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Uit voorlopige cijfers 1 van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) blijkt dat de verzekeringsbranche na een moeizame periode (vanaf 1999) zich enigszins hersteld

Nadere informatie

Regioteam Rivierengebied Watersportverbond. Nieuwsbrief 1. April 2016

Regioteam Rivierengebied Watersportverbond. Nieuwsbrief 1. April 2016 Nieuwsbrief 1 April 2016 ----------------------------------------------------------------------------------- In deze Nieuwsbrief: v Voorwoord van onze voorzitter. v Uitbreiding Beatrixsluis te Vreeswijk

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Sprong over het IJ Kaders

Sprong over het IJ Kaders Betreft: Input waterrecreatie MKBA Sprong over het IJ Datum: 20 oktober 2016 Contactpersonen: Jaap Brouwer Waterrecreatie Nederland Auke Bender ANWB / Watersportverbond Sprong over het IJ De gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Onderzoek vaargedrag Randmeren en binnenwateren Flevoland December 2006

Onderzoek vaargedrag Randmeren en binnenwateren Flevoland December 2006 Onderzoek vaargedrag Randmeren en binnenwateren Flevoland December 2006-1 - Voorwoord Bij dit onderzoek onder watersporters op de Randmeren en de binnenwateren van Flevoland zijn velen betrokken geweest.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek scheepvaartlawaai bestemmingsplan De Eilanden

Akoestisch onderzoek scheepvaartlawaai bestemmingsplan De Eilanden Notitie Contactpersoon ir. Harald Dickhof Datum 29 juni 2012 Kenmerk N001-1210295HDI-pws-V02-NL Akoestisch onderzoek scheepvaartlawaai bestemmingsplan De Eilanden Inleiding Naar aanleiding van een zienswijze

Nadere informatie

Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied Provincie Overijssel

Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied Provincie Overijssel Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied Provincie Overijssel 2012 Lelystad, december 2012 Voorwoord Deze rapportage voor de provincie Overijssel geeft inzicht in de ontwikkeling van de watersport in het

Nadere informatie

Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied Provincie Fryslân, Friese IJsselmeerkust

Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied Provincie Fryslân, Friese IJsselmeerkust Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied Provincie Fryslân, Friese IJsselmeerkust 2012 Lelystad, januari 2013 Voorwoord Deze rapportage voor de provincie Fryslân geeft inzicht in de ontwikkeling van de

Nadere informatie

Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied Provincie Gelderland

Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied Provincie Gelderland Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied Provincie Gelderland 2012 Lelystad, december 2012 Voorwoord Deze rapportage voor de provincie Gelderland geeft inzicht in de ontwikkeling van de watersport in het

Nadere informatie

Ontwikkeling watersport provincie Noord-Holland 2000/2002-2007

Ontwikkeling watersport provincie Noord-Holland 2000/2002-2007 Ontwikkeling watersport provincie Noord-Holland 2000/2002-2007 40000 35000 30000 Aantal ligplaatsen 25000 20000 15000 10000 5000 0 1960 1970 1980 1990 Jaar 2000 Lelystad, maart 2008-1 - Voorwoord Sinds

Nadere informatie

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: fax:

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: fax: Toerisme in Cijfers 2009 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband op toeristisch recreatief gebied van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Instituut Service

Nadere informatie

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 23 september 2013 Nummer 2013-10

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 23 september 2013 Nummer 2013-10 Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 23 september 2013 Nummer 2013-10 Laatste Droogtebericht 2013. De neerslag in de afgelopen periode heeft

Nadere informatie

: Marktontwikkeling gemeente Mill en St. Hubert en regio Noordoost Brabant

: Marktontwikkeling gemeente Mill en St. Hubert en regio Noordoost Brabant 1024.87-N3 NOTITIE versie: 2-10-2013 Aan Van : Gemeente Mill en Sint Hubert : Gloudemans, G. Schol Datum : 2 oktober 2013 Onderwerp : Marktontwikkeling gemeente Mill en St. Hubert en regio Noordoost Brabant

Nadere informatie

Aansluiting van de jachthaven bij het recreatieve aanbod in de omgeving versterkt het eigen aanbod;

Aansluiting van de jachthaven bij het recreatieve aanbod in de omgeving versterkt het eigen aanbod; Jachthavens Jachthavens verhuren ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Er zijn drie typen jachthavens te onderscheiden, namelijk: commerciële havens, verenigingshavens en gemeentelijke havens. Ruim driekwart

Nadere informatie

Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied

Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied Van: NieuwPeilbesluit (MN) [mailto:nieuwpeilbesluit@rws.nl] Verzonden: dinsdag 5 juli 2016 15:53 Aan: NieuwPeilbesluit (MN) Onderwerp: Nieuwsbrief Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied

Nadere informatie

Persbericht woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2018 NVM afdeling t Gooi. Huizen, 11 oktober Geachte heer, mevrouw,

Persbericht woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2018 NVM afdeling t Gooi. Huizen, 11 oktober Geachte heer, mevrouw, Persbericht woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2018 NVM afdeling t Gooi Huizen, 11 oktober 2018 Geachte heer, mevrouw, Donderdag 11 oktober 2018, zijn na 10.00 uur de marktcijfers bekend gemaakt van het 3

Nadere informatie

Inrichtingsplan IJsseldelta-Zuid Informatie over de watersport

Inrichtingsplan IJsseldelta-Zuid Informatie over de watersport Inrichtingsplan IJsseldelta-Zuid Informatie over de watersport Foto: Jachthaven Roggebotsluis Lelystad, april 2011 Voorwoord Het project Ruimte voor de Rivier betreft een groot aantal maatregelen die ons

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied Provincie Flevoland

Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied Provincie Flevoland Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied Provincie Flevoland 2012 Lelystad, december 2012 Voorwoord Deze rapportage voor de provincie Flevoland geeft inzicht in de ontwikkeling van de watersport in het

Nadere informatie

KERNCIJFERS RECREATIE EN TOERISME 2013 - GRONINGEN

KERNCIJFERS RECREATIE EN TOERISME 2013 - GRONINGEN KERNCIJFERS RECREATIE EN TOERISME 2013 - GRONINGEN Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN LEESWIJZER... 1 1.1 Achtergrond... 1 1.2 Monitoringsvraag... 2 1.3 Keuze voor landelijk beschikbare cijfers... 2 1.4 Leeswijzer...

Nadere informatie

Preview Sectorbeeld voornemens woningcorporaties. prognoseperiode 2011-2015

Preview Sectorbeeld voornemens woningcorporaties. prognoseperiode 2011-2015 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Preview Sectorbeeld voornemens woningcorporaties prognoseperiode 211-215 Naarden, 23 mei 211 211 Factsheet woningcorporaties 29-215 Verwachte* realisatie 21 versus realisatie

Nadere informatie

Behoefte ligplaatsen in Muiden. Ladder voor duurzame verstedelijking Natuurhaven MuiderPort

Behoefte ligplaatsen in Muiden. Ladder voor duurzame verstedelijking Natuurhaven MuiderPort Behoefte ligplaatsen in Muiden Ladder voor duurzame verstedelijking Natuurhaven MuiderPort Lelystad, april 2017 Voorwoord In Muiden zijn al lange tijd plannen voor de ontwikkeling van een nieuwe jachthaven

Nadere informatie

Onderzoek vaargedrag Fryslân en Leeuwarden Oktober 2007

Onderzoek vaargedrag Fryslân en Leeuwarden Oktober 2007 Onderzoek vaargedrag Fryslân en Leeuwarden Oktober 2007-1 - Voorwoord Bij dit onderzoek onder watersporters in de Provinsje Fryslân zijn velen betrokken geweest. Dank zijn wij verschuldigd aan de negen

Nadere informatie

ZOMERKAMP. onderzoek 2012

ZOMERKAMP. onderzoek 2012 ZOMERKAMP onderzoek 2012 Lorem Ipsum 2 Het gaat goed met de zomerkampen in Nederland! Door jeugdkamp.net In maart 2012 benaderde jeugdkamp.net ruim 80 organisatoren van jeugd- en zomerkampen met het verzoek

Nadere informatie

Nationaal Waterrecreatie Onderzoek 2013

Nationaal Waterrecreatie Onderzoek 2013 Nationaal Waterrecreatie Onderzoek 2013 Hiswa jachthaven symposium 21 november 2013 Kees van der Most Opbouw presentatie 1. Waterrecreatie binnen de totale vakantie- en vrijetijdsmarkt 2. Onderzoek naar

Nadere informatie

Vaarroute IJsselmeer-Amstelmeer Verkenning meerwaarde en moeite, 1 september 2017

Vaarroute IJsselmeer-Amstelmeer Verkenning meerwaarde en moeite, 1 september 2017 Projectbureau Vrolijks, Breda Parkstraat 1B 4818 SJ Breda 076-5339850 info@vrolijks.nl I www.vrolijks.nl Vaarroute IJsselmeer-Amstelmeer Verkenning meerwaarde en moeite, 1 september 2017 Aanleiding verkenning

Nadere informatie

Aansluiting van de jachthaven bij het recreatieve aanbod in de omgeving versterkt het eigen aanbod;

Aansluiting van de jachthaven bij het recreatieve aanbod in de omgeving versterkt het eigen aanbod; Jachthavens Jachthavens verhuren ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Er zijn drie typen jachthavens te onderscheiden, namelijk: commerciële havens, verenigingshavens en gemeentelijke havens. Ruim driekwart

Nadere informatie

Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied Deelrapportage provincie Overijssel

Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied Deelrapportage provincie Overijssel Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied Deelrapportage provincie Overijssel 2009-1 - Lelystad, december 2009 Voorwoord Dit rapport geeft inzicht in de ontwikkeling van de watersport in het IJsselmeergebied

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

HISWA Conjunctuurenquête. 1 e kwartaal Amsterdam, 27 mei 2016 Jeroen van den Heuvel Sjoerd van Tilburg

HISWA Conjunctuurenquête. 1 e kwartaal Amsterdam, 27 mei 2016 Jeroen van den Heuvel Sjoerd van Tilburg HISWA Conjunctuurenquête 1 e kwartaal 2016 Amsterdam, 27 mei 2016 Jeroen van den Heuvel Sjoerd van Tilburg Inleiding Voor u ligt alweer de rapportage van het eerste kwartaal 2016. Het rapport geeft de

Nadere informatie

Toelichting Meerjarenbeleidsplan Donderdag 22 juni: 20:00u

Toelichting Meerjarenbeleidsplan Donderdag 22 juni: 20:00u Toelichting Meerjarenbeleidsplan 2017+ Donderdag 22 juni: 20:00u Meerjarenbeleidsplan 2017+ Op weg naar 2020; DE VERENIGING CENTRAAL AGENDA Proces totstandkoming Meerjarenbeleidsplan 2017+ Context wat

Nadere informatie

Overtoom en ondertoom Waterrecreatiefestival Noord-Holland Fort Uitermeer, 6 juli 2018

Overtoom en ondertoom Waterrecreatiefestival Noord-Holland Fort Uitermeer, 6 juli 2018 Overtoom en ondertoom Waterrecreatiefestival Noord-Holland Fort Uitermeer, 6 juli 2018 Welk water is geschikt voor welk type boten? Meten is weten! Inventarisatie kansen en knelpunten in West-Friesland

Nadere informatie

Nieuw peilbesluit IJsselmeergebied

Nieuw peilbesluit IJsselmeergebied Nieuw peilbesluit IJsselmeergebied Nieuw peilbesluit IJsselmeergebied Rijkswaterstaat maakt in het kader van het Deltaprogramma voor het IJsselmeergebied een nieuw peilbesluit. Dit nieuwe peilbesluit vervangt

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied 2010

Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied 2010 Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied 2010 Deelrapportages provincies Flevoland, Fryslân, Gelderland, Noord-Holland en Overijssel Lelystad, december 2010 Inhoudsopgave: pag. nr. Ontwikkeling watersport

Nadere informatie

Coen in het kort. Inhoud rapportage. Toelichting. Provincie Limburg. Negatief beeld bij alle indicatoren

Coen in het kort. Inhoud rapportage. Toelichting. Provincie Limburg. Negatief beeld bij alle indicatoren Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting Hoe staat het Nederlandse

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor oktober 211 (cijfers t/m september 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen Laagste verkoopaantallen sinds dieptepunt crisis Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen NVM wil dialoog met banken over doorgeschoten hypotheekeisen Nieuwe werkelijkheid

Nadere informatie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand De sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk dateert van 1928 heeft beperkte afmetingen. Hierdoor

Nadere informatie

Toekomstverwachting watersport in Zwolle. i.v.m. het ontwikkelen van een visie voor de Zwarte Water zone

Toekomstverwachting watersport in Zwolle. i.v.m. het ontwikkelen van een visie voor de Zwarte Water zone Toekomstverwachting watersport in Zwolle i.v.m. het ontwikkelen van een visie voor de Zwarte Water zone Lelystad, 16 november 2018 Voorwoord Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is bezig met voorbereidingen

Nadere informatie

Ontwikkeling watersport provincie Overijssel 2010

Ontwikkeling watersport provincie Overijssel 2010 Ontwikkeling watersport provincie Overijssel 2010 Lelystad, november 2010 Voorwoord Dit rapport is het resultaat van een onderzoek onder jachthavens (hoofd- en nevenactiviteit) in de provincie Overijssel.

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Als deze zorgen niet worden weggenomen, kan de provincie een reactieve aanwijzing geven waarmee de realisatie van het haventje in gevaar komt.

Als deze zorgen niet worden weggenomen, kan de provincie een reactieve aanwijzing geven waarmee de realisatie van het haventje in gevaar komt. Waterrecreatie Advies BV Overstag 20, 8221 RG Lelystad T: 0320-218847 IBAN: NL83 ABNA 0505 1794 31 BTW nr. 8160 22 148 B01 KvK nr. 39066758 E: info@waterrecreatieadvies.nl www.waterrecreatieadvies.nl Gemeente

Nadere informatie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand De sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk heeft beperkte afmetingen. Hierdoor kunnen sommige

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Nieuw: metingen op provinciaal niveau Conjunctuurenquête Nederland Rapport eerste kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Aanleiding verkenning en aanpak

Aanleiding verkenning en aanpak Aanleiding verkenning en aanpak Aanleiding In de Provincie Noord-Holland werkte de laatste aan verschillende beleidsstukken omtrent waterrecreatie en vaarverbindingen. In de nieuwe Basisvisie Recreatie

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 20102 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt pagina 1 van 7 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Juli 2010 Inleiding U leest thans alweer de

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april 2014 Regio Den Haag Inleiding Robert Kuiper Rudi van Wechem Voor u

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers pagina 1 van 5 regio Den Haag oktober 2012 Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag Inleiding Voor u ligt het derde kwartaalbericht

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt pagina 1 van 8 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Januari 2011 Inleiding Beste lezer, Voor

Nadere informatie

Ontwikkeling watersport provincie Gelderland 2010

Ontwikkeling watersport provincie Gelderland 2010 Ontwikkeling watersport provincie Gelderland 2010 Lelystad, november 2010 Voorwoord Dit rapport is het resultaat van een onderzoek onder jachthavens (hoofd- en nevenactiviteit) in de provincie Gelderland.

Nadere informatie

Ruimtelijk Beheer en Duurzaam

Ruimtelijk Beheer en Duurzaam Ons nummer: O14.000312 *O14.000312* Informatie raad/mededeling college CaseKlantCodeCaseKlantSoort Onderwerp Commissie n.v.t. Collegebesluit d.d. 11 februari 2014 Portefeuillehouder M. Offinga Team Behandelend

Nadere informatie

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 In 2015 heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, in opdracht van Regio Rivierenland, de Monitor Vrijetijdseconomie over 2014 laten

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

TRENDRAPPORT KUST 2013-2014

TRENDRAPPORT KUST 2013-2014 TRENDRAPPORT KUST 2013-2014 Inhoudsopgave Kerncijfers kusttoerisme... 1 Deel 1: Aanbod Logiescapaciteit in bedden... 9 Hotels... 10 Gastenkamers... 12 Jeugdlogies en vakantiecentra... 13 Kampeerbedrijven

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Datum 4 oktober 2016 Doorkiesnummer

Nadere informatie

Behoefte aan financiering in het MKB

Behoefte aan financiering in het MKB M200909 Behoefte aan financiering in het MKB Ontwikkelingen van december 2008 tot april 2009 Lia Smit Joris Meijaard Zoetermeer, 20 mei 2009 MKB iets minder pessimistisch over financiering Het algemene

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 1. Definities schoolverzuim In de Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) worden verschillende soorten schoolverzuim

Nadere informatie

Onderzoek watersport Amsterdam

Onderzoek watersport Amsterdam Onderzoek watersport Amsterdam Oktober 2006-1 - Voorwoord Bij dit onderzoek naar de watersport(mogelijkheden) van de stad Amsterdam zijn velen betrokken geweest. Dank zijn wij verschuldigd aan de zes jachthavens

Nadere informatie

Economisch belang haven en vaarroute Opmeer. Lokaal en regionaal economisch perspectief

Economisch belang haven en vaarroute Opmeer. Lokaal en regionaal economisch perspectief Economisch belang haven en vaarroute Opmeer Lokaal en regionaal economisch perspectief Lelystad, 27 maart 2013 Watermanagement Zelf was ik al enthousiast over het aanleggen van een haventje, of aanlegsteiger

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

De toekomstige watersporter

De toekomstige watersporter Bijeenkomst WaterRijk, Heense Molen De toekomstige ti watersporter Projectbureau Vrolijks, Breda16 maart 2011 Wie is de watersporter van de toekomst? 2 Leeftijd..!!! 3 Leeftijd Bootbezitter gemiddeld 56

Nadere informatie

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie.

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch met Breda in 2012 iets kleiner

Nadere informatie

Rondvaart en recreatievaart in Amsterdam. Interviews met betrokkenen

Rondvaart en recreatievaart in Amsterdam. Interviews met betrokkenen Rondvaart en recreatievaart in Amsterdam Interviews met betrokkenen Lelystad, 1 november 2012 Voorwoord De gemeente Amsterdam (Programmabureau Luchtkwaliteit) werkt aan een objectief overzicht van het

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

MONITOR TOEKOMSTSCENARIO S LELYSTAD Onderzoek & Statistiek Gemeente Lelystad

MONITOR TOEKOMSTSCENARIO S LELYSTAD Onderzoek & Statistiek Gemeente Lelystad MONITOR TOEKOMSTSCENARIO S LELYSTAD 2019 Onderzoek & Statistiek Gemeente Lelystad Juli 2019 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Team Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Team O&S Postbus

Nadere informatie

Nederlander minder op vakantie in 2010

Nederlander minder op vakantie in 2010 Vakantieparticipatie De vakantieparticipatie geeft het percentage van de Nederlandse bevolking weer dat in het onderzoeksjaar minstens één keer op vakantie is geweest. In de vorige eeuw is de vakantieparticipatie,

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen Publicatiedatum CBS-website: 1 oktober 27 Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring der tekens. =

Nadere informatie

Veranderingen Antwoorden

Veranderingen Antwoorden Veranderingen Antwoorden Paragraaf 1 1a Waarschijnlijk hoeveel procent je energie is van je maximale hoeveelheid 1b Het gemiddelde ligt veel hoger, Bekijk de oppervlakte tussen de grafiek en de stippellijn.

Nadere informatie

KERNCIJFERS RECREATIE EN TOERISME - GRONINGEN

KERNCIJFERS RECREATIE EN TOERISME - GRONINGEN 2014 KERNCIJFERS RECREATIE EN TOERISME - GRONINGEN Foto: Marketing Groningen Provincie Groningen Afdeling ECP April 2015 KERNCIJFERS RECREATIE EN TOERISME 2014 - GRONINGEN Inhoudsopgave TOERISME IN GRONINGEN

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Tweede kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Reactie watersportsector n.a.v. bijeenkomst Rijkswaterstaat over bestaand gebruik IJsselmeergebied

Reactie watersportsector n.a.v. bijeenkomst Rijkswaterstaat over bestaand gebruik IJsselmeergebied Reactie watersportsector n.a.v. bijeenkomst Rijkswaterstaat over bestaand gebruik IJsselmeergebied Diverse belangenorganisaties waaronder HISWA Vereniging en een aantal watersportondernemers waren op 18

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

Kansen watersport en zeejachthaven Katwijk. Quick scan in opdracht van de provincie Zuid-Holland

Kansen watersport en zeejachthaven Katwijk. Quick scan in opdracht van de provincie Zuid-Holland Kansen watersport en zeejachthaven Katwijk Quick scan in opdracht van de provincie Zuid-Holland Lelystad, 4 februari 2013 1. Opdracht De provincie Zuid-Holland heeft gevraagd of Waterrecreatie Advies een

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2006-2015 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie