Veilig Honk Halderberge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veilig Honk Halderberge"

Transcriptie

1 contactpersonen: Kees Zeebregts Guido Hectors Arjan van Tilburg Rien Steijn (beleidsmedewerker veiligheid gemeente Halderberge) (locatiedirecteur Marklandcollege) (Agrarisch opleidingscentrum A.O.C. veiligheidscoördinator) (teamchef van politie Halderberge) Veilig Honk Halderberge

2 INLEIDING VEILIG HONK WAT IS EEN VEILIG HONK? WIJZE VAN OPSTARTEN PROJECT DE START ROL VRIJWILLIGERS ROL SCHOLEN ROL POLITIE Privacy en werving vrijwilligers Opvangtaak REGIEROL GEMEENTE Het Veilig Honk bord Evaluatie schooljaar Kosten VOORLICHTING BELANGSTELLING ELDERS COLLEGE STANDPUNT... 9 BIJLAGE: INTERNE POLITIEMEMO BIJLAGE: EVALUATIES BIJLAGE: BRIEVEN

3 inleiding Veiligheid is een primaire levensbehoefte van de mens. Het is belangrijk dat leerlingen een zo leerzaam en een zo veilig mogelijke schooltijd doormaken. Van school en naar huis leggen de kinderen in onze gemeente aardig wat fietskilometers af. Onderweg kan er dan van alles gebeuren: pesterijen, ruzie, een ongeval, een lekke band, een hevige regenbui. De opsomming zal nooit volledig zijn. Door de scholen, gemeente, ouders en de politie gezamenlijk is dit project opgestart, om meer veiligheid te kunnen geven: Veilig Honk. In 2002 werd dit project genomineerd voor de Hein Roethofprijs In het rapport stond onder meer: De jury meent dat dit project een voorbeeld is van burgerzin, van betrokkenheid van de ene mens bij de (jongere en kwetsbare) andere mens en hulde en navolging verdient. Dhr. A.F.W. Osterloh Dhr. M.W. Steijn Mevr. A.C.M. Schwartzmans Burgemeester Teamchef Rector Marklandcollege Gemeente Halderberge politie Halderberge 3

4 1 Veilig Honk 1.1 Wat is een Veilig Honk? Een Veilig Honk is een plek waar kinderen onderweg terecht kunnen om hulp wanneer er iets aan de hand is. Zo n Veilig Honk is een woning die staat op een route waar veel schoolgaande jeugd langskomt. Bewoners die meedoen aan het project zetten het Veilig Honk bord in de voortuin of achter het raam. Goed zichtbaar zodat de jeugd meteen ziet dat ze daar aan kunnen kloppen voor hulp. Wanneer de kinderen aanbellen bij de bewoners bieden zij veiligheid aan de kinderen: door een luisterend oor en een helpende hand. Het doel van veilig honk: het geven van veiligheid in de breedste zin van het woord aan kinderen die onderweg zijn op de route van en naar school, in het publieke domein. 2 Wijze van opstarten project 2.1 De start In augustus 2001 zijn we gestart op de route st. Antoinedijk met vijf Veilige Honken. Bij tussen evaluatie in oktober 2001 bleek dat Veilig Honk voorziet in een behoefte. Alle partijen waren het eens over uitbreiding naar alle schoolgaande routes in Halderberge. Mei 2002 was dat een feit. De Veilig Honk routes lopen naar Oudenbosch, waar het Marklandcollege en het Agrarisch OpleidingsCentrum zijn gevestigd. Routes worden intensief gebruikt door de schoolgaande jeugd. Tussen uur uur is er een concentratie van schoolgaande jeugd. Dat herhaalt zich in de middag over een langere periode, tussen uur tot uur. De grootte van de groepjes is s-middags kleiner dan s-ochtends. 2.2 Rol vrijwilligers Vrijwilligers wonen langs de route. Belangrijk is dat de vrijwilliger die een Veilig Honk bemant, vaak thuis is. De kans op een gesloten deur is daardoor kleiner. De bewoner heeft het Veilig Honk bord in de tuin staan of goed zichtbaar achter het raam van de woning. Zo weten passerende kinderen dat ze gerust kunnen aankloppen voor hulp. De bewoner die participeert in het project zal, logischerwijs, van onbesproken gedrag dienen te zijn. Het gaat immers om het bieden van veiligheid. De politie zoekt de vrijwilligers, zie paragraaf 2.5 Taak: De taak is eenvoudig, maar belangrijk. Het bieden van hulp en veiligheid aan kinderen die aangeven hulp en/of veiligheid nodig te hebben. Het gaat om een eenmalige, kortstondige, hulpactie van de bewoner. Bijvoorbeeld het aanbieden van een fietspomp om een lege band op te pompen, het bellen van ouders van het kind als er wat aan de hand, het plakken van een pleister en ga zo maar door. 4

5 In die gevallen waar de bewoner van een Veilig Honk niet zelf kan helpen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een juist gepleegd strafbaar feit (een ruzie, mishandeling) dan zal er, naast het aanbieden van een luisterend oor en wat kalmerende woorden, extra hulp nodig zijn. In eerste aanleg komt dan de school van het kind in beeld. Wanneer er sprake is van een zogenaamd heterdaad situatie, dat wil zeggen dat de dader van het feit nog in de buurt is, dan zal het nodig zijn ook de politie te bellen die een kijkje in de omgeving kan nemen ten behoeve van opsporing. Deze afwegingen zijn ter beoordeling van de vrijwilliger. Indien gewenst kan de gemeente of de school gebeld worden voor advies. foto: Auke Pluim, Veilig Honk St. Antoindijk te Oud Gastel 2.3 Rol scholen De school heeft een spilfunctie wanneer er iets aan de hand is met kinderen op de route en bij het onderdeel voorlichting. (zie 3) Bij de school kunnen de vrijwilligers in eerste aanleg terecht om zaken te melden rond (gestrande) scholieren. Het is situatieafhankelijk welke vervolgacties er genomen worden door de school. Bij de scholen zullen contactpersonen zijn voor het project. Een melding kan ook aan de receptie van de school worden doorgegeven. 2.4 Rol politie Privacy en werving vrijwilligers De politie heeft een belangrijke taak bij het vinden van geschikte vrijwilligers. De wijkagenten kennen de wijkbewoners en weten waar potentiële vrijwilligers gevonden kunnen worden. Natuurlijk weet de politie ook waar mensen wonen die minder geschikt zijn om vrijwilliger te worden. Wanneer de politie de vrijwilligers aandraagt komt de privacywetgeving niet in het geding. Wanneer bijvoorbeeld de school vrijwilligers aandraagt kan het moeilijker liggen, zeker wanneer in zo n geval zou blijken dat er geen verklaring omtrent goed gedrag kan worden gegeven. In beginsel zoekt de politie dus de vrijwilligers. Bij de vraag om te participeren aan het Veilig Honk project zal de wijkagent tegelijkertijd aangegeven worden dat een Verklaring omtrent het gedrag nodig is. Dit wordt dus expliciet 5

6 gevraagd. Via een brief wordt een en ander nog eens bevestigd door de gemeente. (zie bijlagen) De bewoner maakt vooraf een totaal afweging, waarbij dit aspect mee overwogen wordt, en zal al of niet besluiten om mee te doen. Kosten die normaal gesproken aan een verklaring kleven zullen uiteraard niet aan de vrijwilligers in rekening worden gebracht. Foto Auke Pluim: politiebureau team Halderberge, Oudenbosch Opvangtaak De politie heeft een opvangtaak voor die gevallen waarin extra zorg nodig is. Dat zijn die gevallen waar er sprake is van een (mogelijk) strafbaar feit en opvang nodig is. Binnen het politie district Bergen op Zoom is een intern memo g d (bijlage) waarin wordt aangegeven wat van de politiemensen wordt verwacht in relatie tot Veilig Honk. Deze memo is eveneens naar de politiemeldkamer in Tilburg g d Zo is voor iedere politiemedewerker duidelijk wat de gedachte is achter Veilig Honk. Voorts is op intranet (alleen voor politie) informatie te vinden over Veilig Honk, en is de adressenlijst weergegeven. 2.5 Regierol gemeente De rol van de gemeente is voornamelijk van belang bij de beleidsbepaling en evaluatie van het Veilig Honk project. De gemeente vervult de regierol. Het Veilig Honk project maakt deel uit van het Integrale Veiligheidsbeleid. Bij de gemeente is de ambtenaar openbare orde en veiligheid contactpersoon voor de politie, scholen en de vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen bij bijzonderheden deze ambtenaar bellen met vragen. 6

7 2.5.1 Het Veilig Honk bord Het Veilig Honk bord is een ontwerp van Prinsentuincollege leerling Bart Salome, gekozen uit vele inzendingen van leerlingen van het Marklandcollege en Prinsentuincollege. Hiernaast ziet u het originele ontwerp. Deze afbeelding is gedigitaliseerd en verwerkt tot sticker door Altrif Label BV. Directeur-eigenaar van dit bedrijf, de heer Domen, heeft uit sympathie met het project de stickers tegen kostprijs (anderhalve euro) ter beschikking gesteld. De afbeelding heeft merkbescherming van het Benelux Merkenbureau. Dit houdt in dat bij misbruik van de afbeelding we juridische stappen kunnen ondernemen. Dit geeft een extra waarborg voor de kinderen, je mag niet zomaar een Veilig Honk bordje ophangen. Vrijwilligers krijgen het bord uitgereikt door de gemeente en worden verzocht het op een zichtbare plaats bij de woning te plaatsen. De borden zijn niet overdraagbaar aan derden en blijven eigendom van de gemeente Halderberge. In geval dat een bord onverhoopt weggenomen wordt, ontoonbaar is, of beschadigd, dienen de vrijwilligers contact op te nemen met de gemeente. Men krijgt dan een nieuw bord. In geval van diefstal doet de gemeente aangifte. Wanneer de gemeente een bord ontoonbaar acht behoudt de gemeente zich het recht voor om, in overleg met de vrijwilliger, het bord te vervangen Evaluatie schooljaar De ambtenaar openbare orde en veiligheid, de gemeente, is regievoerder en beheert het project. Na elk schooljaar wordt er geëvalueerd. Deze informatie kan ertoe leiden dat er aanpassingen worden doorgevoerd in overleg met de projectpartners. Veilige honken worden voorzien van een lijstje en vrijwilligers wordt gevraagd korte aantekening te maken van de dag, datum en tijdstip van een melding en de aard ervan. Deze lijst is van belang voor de totstandkoming van de evaluatie. Zie bijlage voor evaluatie(s) schooljaar Kosten Gesteld mag worden dat Veilig Honk geen duur project is. Kosten komen op (school)jaarbasis uit op ongeveer 1500,--, met 20 Veilige Honken. Materiaalkosten worden door de gemeente bekostigd. Verdere kosten bestaan onder meer uit attenties voor de vrijwilligers, leenfietsen, EHBO koffers en fietspompen. Ook andere projectpartners nemen enige kosten voor hun rekening (Prinsentuincollege en Marklandcollege namen kosten van een startbijeenkomst voor hun rekening, kosten voor informatiefolders, een etentje voor alle vrijwilligers door het Marklandcollege) Attentie bij 25 hulpvragen Telkens wanneer er 25 hulpvragen zijn geweest zal een cadeaubon worden verstrekt, als attentie en als tegemoetkoming van eventueel gemaakte (telefoon)kosten. Vrijwilligers dienen dan wel desgevraagd het evaluatieformulier ingevuld te overleggen. 7

8 Leenfiets Bij evaluatie bleek dat sommige vrijwilligers hun fiets uitlenen aan gestrande scholieren. Dit is bijzonder hulpvaardig te noemen. Besloten is aan vrijwilligers, een tweedehands fiets ter beschikking te stellen ten behoeve van Veilig Honk. De fietsen die werden geschonken zijn (voornamelijk) afkomstig uit de voorraad gevonden voorwerpen. Het zijn fietsen waarvan de eigenaar niet te achterhalen is. De gemeente heeft deze fietsen op laten knappen en in eigendom overgedragen aan de vrijwilligers. Verder onderhoud komt voor rekening van de vrijwilligers. 3 Voorlichting Het is belangrijk dat scholieren goed op de hoogte zijn van het project Veilig Honk. Bij het Marklandcollege en Prinsentuincollege ligt de nadrukkelijke rol scholieren en ouders te informeren over het project. Om de schoolgaande jeugd en de ouders op de hoogte te stellen van het Veilig Honk project zal er bij het begin van het schooljaar een brief naar alle nieuwe leerlingen gestuurd worden waar het doel van het Veilig Honk project en de adressen wordt aangegeven. Het Veilig Honk project nader uitgelegd aan de ouders via een infoblad. Verder zal het onderwerp worden besproken in de ouderraad. Brief voor de leerlingen (brugklas) Infoblad voor ouders Bespreking ouderraad De gemeente heeft een kaart vervaardigd waarop alle honken te zien zijn. Deze kaart wordt zo nodig geactualiseerd door de gemeente en verstrekt aan de deelnemende scholen en de politie. Daarnaast beheert de gemeente de website en worden zo nodig persberichten opgesteld waarbij afstemming is met overige participanten. Foto: Auke Pluim: voetballende brugklassers Marklandcollege 8

9 4 Belangstelling elders Veilig Honk heeft bij de start in 2001 en rond de Hein Roethofnominatie in 2002 nogal wat publiciteit gekregen op radio en tv en in krant en vakblad. Dit leidde ertoe dat andere gemeenten, provincies, politieteams en scholen regelmatig informatie vragen over Veilig Honk. 4.1 College standpunt Het Halderbergse college heeft een standpunt ingenomen inzake uitvoering van het plan elders. We vinden het prima dat het plan elders wordt uitgevoerd, mits op een eenduidige wijze wordt gewerkt. Het standpunt luidt als volgt: Naast gemeente dienen ook politie en scholen mee te doen in alle stadia van het project, waaronder ook de voorbereidingsfase. Het is van groot belang dat de gemeente regievoerder is. Een belangrijk aspect van ons project is daarnaast onder andere dat de deelnemende vrijwilligers langs de schoolgaande routes over een verklaring omtrent goed gedrag dienen te beschikken. Dit biedt in beginsel de garantie dat de vrijwilligers geen strafrechtelijk verleden hebben en geeft een extra waarborg voor de veiligheid. Wijkagenten zijn de aangewezen personen bij het zoeken van potentiële vrijwilligers. Zij kennen de wijk en haar bewoners. Verder wijzen wij erop dat er momenteel voor het door ons gebruikte ontwerp van het Veilig Honk bord een merkbescherming is afgegeven door het Benelux Merkenbureau. De reden hiervan is misbruik van deze beeltenis te voorkomen. Wij hebben geen bezwaar als de gemeente.. de beeltenis en naam gebruikt voor een Veilig Honk project, mits besloten wordt volgens een zelfde systematiek te werken zoals beschreven in ons projectplan. Bij gebruik van een zelfde beeltenis zal dit de herkenbaarheid van het bord voor de kinderen vergroten. Nadat beoordeeld is of volgens dezelfde systematiek is gewerkt zullen de benodigde Veilig Honk afbeeldingen tegen kostprijs aan uw gemeente worden verstrekt. erzoek is te zijner tijd uw plan daarvoor toe te zenden aan de heer Zeebregts, beleidsmedewerker openbare orde veiligheid, doorkiesnummer Ook voor aanvullende informatie kan er met hem contact opgenomen worden. Foto: Auke Pluim: Standdaarbuitensedijk Oud Gastel. Brugklassers onderweg naar huis. 9

10 Bijlage: interne politiememo Start project Veilig Honk politieteam Halderberge/gemeente Halderberge Aan het begin van het nieuwe schooljaar start in de gemeente Halderberge onder de naam Veilig Honk een voor Nederland uniek project. De Halderbergse scholen voor voortgezet onderwijs- het Markland College en het Agrarisch Opleidingscentrum- hebben samen met de gemeente, politie en een aantal enthousiaste bewoners de handen ineengeslagen om de veiligheid van leerlingen die van en naar school fietsen te waarborgen. Kinderen die in Halderberge naar school gaan, moeten vaak ver fietsen. En onderweg naar school kan er van alles gebeuren. Pesterijen, een lekke band: noem maar op. Het idee achter het project Veilig Honk is dan ook om de schoolgaande jongeren onderweg wat extra veiligheid te geven. Op bepaalde plekken langs de route wonen vrijwilligers, die een Veilig Honk bieden door kortdurende hulp te geven aan schoolgaande kinderen, wanneer die daarom vragen. De scholieren kunnen een Veilig Honk herkennen aan het bord (zie hierboven), dat is aangebracht bij de woning. Het ontwerp van dit bord is door een van de leerlingen bedacht. Marklandcollege, Agrarisch opleidingscentrum, gemeente en politie hebben samen een plan van aanpak opgesteld en de route tussen de kern Stampersgat en de kern Oudenbosch aangewezen als pilot voor het project in het schooljaar Op deze route is vanaf 31 augustus 2001 op een vijftal adressen een veilig honk te vinden. Het project zal waarschijnlijk worden uitgebreid naar andere routes. Wat betekent dit voor de overige politieteams? Wanneer er een melding komt van een vrijwilliger die meedoet aan het project is het van belang dat we als politie net even meer service bieden aan deze mensen en adequaat reageren. Koppel ook even terug wat je gedaan hebt na een melding, al lijkt het nog zo onbeduidend. De vrijwilligers zullen dit zeker op prijs stellen. De adressen van de veilige honken zijn: Hier worden alle adressen weergegeven. 10

11 Bijlage: evaluaties Op werd eindevaluatie verricht van schooljaar Gekeken werd naar de ervaringen van de vrijwilligers op de pilotroute (vijf adressen) de scholen, de gemeente en de politie. Aangegeven wordt hoe de vrijwilligers, de scholen, de ouders en de kinderen zelf het project ervaren. Per Veilig Honk wordt aangegeven hoeveel meldingen er zijn geweest tot begin april 2002 en welke feiten of bijzonderheden er te melden zijn. Tevens worden hier de recente ontwikkelingen aangegeven rond het Veilig Honk project. Ervaringen van de vrijwilligers: Sint Antoinedijk 4, Oud Gastel: Voor het Veilig Honk project belde af en toe een kind aan voor hulp. Nu de woning is voorzien van een Veilig Honk bord en de kinderen weten van het project is er een enorme toename te zien van het aantal kinderen dat langskomt voor hulp. De familie stelt vast dat de verstrekte verbandmiddelen ontoereikend zijn. Ook wordt er veel gebruik gemaakt van de telefoon. Totaal: Pech onderweg: Valpartij: Letsel/EHBO: Strafbaar feit: Weer (regen e.d.): Toiletgebruik: 27 meldingen. 19 maal 2 maal 3 maal 1 maal 1 maal 1 maal Standaarbuitensedijk 111, Stampersgat Op dit adres waren op het moment van de evaluatie in april 2002 geen kinderen geweest met concrete hulpvragen. Standdaarbuitensedijk 5, Oud Gastel Men merkt op dat er nu wat minder kinderen aanbellen dan in vergelijking met het begin van de actie. Opgemerkt wordt dat ouders (wanneer die gebeld worden als er iets aan de hand is) doorgeven erg enthousiast te zijn over het project. Totaal: Pech onderweg: Pesten: Valpartij: Letsel: 7 meldingen. 5 maal 1 maal 2 maal 1 maal St. Antoinedijk 22 Oud Gastel Men merkt op dat het goed gaat. Eenmaal zijn vechtende kinderen uit elkaar gehaald toen één van hen al vechtend aanbelde voor hulp. Totaal: Pech onderweg: 11 meldingen. 6 maal 11

12 Pesten: Letsel/EHBO: Strafbare feiten: overig: 1 maal 2 maal 1 maal 1 maal Havendijk 13 Oudenbosch (garagebedrijf) De eigenaar van het garagebedrijf merkt op dat er regelmatig scholieren schuilen voor de regen. Meestal gaat het om pech onderweg. Medewerkers van de garage zijn regelmatig onderweg voor het bedrijf en brengen geregeld een kapotte fiets en kind bij de ouders thuis. Ook ziet men dat kinderen even komen wachten bij het Veilig Honk om slecht gezelschap van zich af te schudden. Men is niet toegekomen aan het invullen van het evaluatieformulier een uitsplitsing naar feiten kan daarom niet gegeven worden. Wel kan gesteld worden dat er gemiddeld zeker eenmaal per week een kind langskomt voor hulp. De scholen, Marklandcollege en Prinsentuincollege De heer Schetters van het Marklandcollege geeft aan dat ook de oudere kinderen van de bovenbouw gebruik maken van de Veilige Honken. Daarnaast is er de opmerking van De heer Hectors van het Marklandcollege dat de kinderen zich veiliger voelen door het project, geluiden die worden bevestigd door de ouders van de kinderen. De heer Hectors merkt op dat het is voorgekomen dat kinderen bij een honk aanbelden en helaas niemand thuis troffen. Het is overigens zo dat de vrijwilligers niet thuis hoeven te blijven en dat weten de kinderen. De heer Verhoof, adjunct directeur van het Agrarisch Opleidingscentrum, geeft aan dat hij ook hoort dat kinderen zich veiliger voelen dan voorheen wanneer ze onderweg zijn. De gemeente De gemeente is ook als aanspreekpunt gaan fungeren voor vrijwilligers, een functie waarvan het belang wordt onderkend. In december is een Sinterklaas attentie bezorgd bij de Veilige Honken. Relevante ontwikkelingen worden met enige regelmaat schriftelijk gemeld aan de vrijwilligers. De gemeente voert de regie. De politie De wijkagent fungeert als aanspreekpunt wanneer er sprake is van een misdrijf of ander ernstig feit. Er is extra aandacht besteed aan de bekendheid van het project bij de medewerkers van het teleservicecentrum. De wijkagenten zijn nauw betrokken geweest bij de uitbreiding van het project. (zie ontwikkelingen) Bij de politie zijn tot op heden geen meldingen van het lastig vallen, schennispleging, en dergelijke, gemeld langs de route. In het verleden deden zich dergelijke incidenten wel voor. Bekend is dat kinderen soms schuilen om slecht gezelschap van zich af te schudden. Gesteld kan worden dat het project een preventieve werking heeft en strafbare feiten voorkomt. Ontwikkelingen, conclusies en beleidswijzigingen Het Veilig Honk bord geniet sedert september 2001 merkbescherming van het Benelux Merkenbureau waar de beeltenis en naam is gedeponeerd. Het college heeft besloten om het project, in samenspraak en met instemming van de scholen en de politie, uit te breiden naar alle schoolgaande routes in Halderberge. Dit betekent dat er in mei 2002 in totaal 18 veilige Honken zijn, een uitbreiding met 13. Er komen dan 22 vrijwilligers bij, de medewerkers van de stichting Woningbouw St. Bernardus, (gelegen aan een schoolgaande route) daarbij niet meegerekend. Bij de uitbreiding is aan de wijkagenten gevraagd om van hun netwerk gebruik te maken en de nieuwe vrijwilligers te werven. Dit 12

13 levert een positieve bijdrage op voor het gebiedsgebonden werken van de politie (het kennen en gekend worden) en versterkt het vertrouwen van de vrijwilligers in de politie c.q. de aangifte en meldingsbereidheid. De politie kent daarnaast ook de omgeving en potentiële vrijwilligers. Vrijwilligers die daar om vragen krijgen een extra verbanddoos. Telkens wanneer er 25 hulpvragen zijn geweest zal een cadeaubon worden verstrekt, als attentie maar ook als tegemoetkoming van eventueel gemaakte (telefoon)kosten. Vrijwilligers dienen dan desgevraagd het evaluatieformulier ingevuld te overleggen. Vanaf de start op 31 augustus 2001 hebben 11 instellingen/gemeenten/politieteams interesse getoond in het Veilig Honk project. Ook is namens de provincie Zeeland interesse getoond in het project. Het college heeft, na afstemming met de scholen en de politie, hierover het volgende standpunt ingenomen: de gemeente geeft toestemming om het project elders uit te voeren mits op een zelfde wijze wordt gewerkt. Afbeeldingen van het Veilig Honk-bord worden door de directie van Altrif Label via de gemeente Halderberge gratis ter beschikking gesteld voor alle deelnemer in Nederland. (thans worden de afbeeldingen tegen kostprijs geleverd) Verwacht wordt dat in schooljaar een aantal gemeente van start gaan met Veilig Honk project. (gemeente Brummen start naar verwachting in dat schooljaar met 11 honken, Woensdrecht is eveneens bezig met concrete voorbereidingen). In de tweede helft van 2002 zal de website operationeel zijn. Conclusies: - bij de Veilig Honk woonhuizen is het aantal hulpvragen gemiddeld toegenomen in vergelijking met de situatie voor het project - een aantal malen is eerste hulp verleend (vuiltje in oog, bloedneus, knie kapot) - een aantal meldingen zijn ernstig van aard: pesten, vechten en het verkeersgevaarlijk snijden van fietsers wat een valpartij ten gevolge had - lastig vallen van kinderen, schennispleging heeft zich tot op heden niet voorgedaan, gesteld kan worden dat het project een preventieve werking heeft ten aanzien van dergelijke strafbare feiten, bekend is dat kinderen soms schuilen om slecht gezelschap van zich af te schudden - Het project voorziet in een behoefte en voldoet aan het gestelde doel - Het project zorgt ervoor dat naast objectieve veiligheid ook de subjectieve veiligheid wordt vergroot - Het project wordt uitgebreid binnen Halderberge naar alle schoolgaande routes - Het project krijgt navolging elders in het land 13

14 evaluatieverslag Veilig Honk seizoen Datum : Aanwezig : Kees Zeebregts (gemeente, verslag), Geraar Camhens (politie) Guido Hectors (Marklandcollege) Erik Verhoof en Adrian van Tilburg (AOC) Vrijwilligers: Dhr en mevr. Willemse Dhr en mevr. Sweere Dhr en mevr. Smulders Dhr en mevr. Fakkert Dhr en mevr. Hereijgers Dhr Buurstee (stichting woningbouw st. Bernardus) Kopie naar : Burgemeester A.F.W. Osterloh, P. Jobse, F. Naterop, F. Scheerder, R. Nagtzaam 1 Verslag Kees Zeebregts opent de vergadering en heet allen welkom. Er wordt een voorstellingsrondje gehouden aangezien niet iedereen elkaar kent. Ervaringen vrijwilligers Aan de vrijwilligers wordt gevraagd naar hun ervaringen. De heer Sweere stelt dat hij het een goed project vindt en ziet het graag blijven bestaan. Mevrouw Fakkert stelt dat kinderen soms niet weten dat het liefdewerk oud papier is. Ze vindt het van belang dat we aangeven dat het om vrijwilligerswerk gaat en dat vrijwillgers geen fietsenmakers zijn. De heer Hectors geeft aan dat daar bij de voorlichting naar de leerlingen toe in het nieuwe schooljaar rekening mee gehouden zal worden. Kees Zeebregts stelt dat hij deze kanttekening van mevrouw Fakkert eerder had vernomen. Daarom zal in een folder die wordt uitgedeeld (aan kinderen die van groep 8 voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan) dit punt worden meegenomen. Zo is in het blaadje onder meer aangegeven dat kinderen niet bij de buren moeten aanbellen als een vrijwilliger niet thuis is, maar dan door dienen te rijden naar een volgend honk. N.a.v. een incident op de St. Antoinedijk stelt Geraar Camphens dat het voor de politie belangrijk is dat zo veel mogelijk bijzonderheden aan de politie doorgegeven worden in geval van ernstige incidenten. Advies is om de kinderen niet de politie te laten bellen maar dit zelf te doen. Geef dan zoveel mogelijk bijzonderheden door, bijvoorbeeld kentekens en kleur, merk in geval van betrokkenheid van voertuigen. Familie Herijegers heeft 2 maal een ernstig incident meegemaakt waarbij politie en GGD nodig bleken. Ze kwamen op tijd en het is goed afgewikkeld. Het ging om een mishandeling en een aanrijding tussen een brommer en fietser. Scholen: De heer Hectors meldt dat Veilig Honk is gepresenteerd tijdens de open dag van het Marklandcollege, overigens met dank aan een aantal vrijwilligers die meegeholpen hebben. Er was veel belangstelling voor Veilig Honk bij de open dag en in totaal waren er 2200 bezoekers. Marklandcollege is ingenomen met het project en weet dat de telefoontjes van vrijwilligers goed zijn afgehandeld. Daar is veel aandacht voor. Het project voorziet in een behoefte. 14

15 AOC: Het project geeft de scholieren een veilig gevoel en krijgt navolging buiten deze gemeentegrenzen. Dat was ook een steeds terugkomende vraag van ouders bij een ouderavond. POLITIE: Het project versterkt het veiligheidsgevoel van kinderen en ouders. Geraar Camphens stelt het project samen met Kees Zeebregts te hebben gepresenteerd in Bergen op Zoom, en daar kregen ze positieve reacties op. In die gemeente komt het project nu ook. Van belang is dat de wijkagenten ook bekend worden met de vrijwilligers en andersom. Namen en foto s van de wijkagenten zullen worden verspreid bij dit verslag, zodat vrijwilligers hun wijkagent kennen. Gemeente Cijfers zijn als volgt: 87% pech, 7% ehbo, 2% pesten / ruzie, 3% toilet, 1% overig 55%% 2001: (aanvankelijk nog 5 veilige honken) 33 hulpvragen 2002: 88 hulpvragen 2003: 53 hulpvragen (tot ) Opgemerkt wordt dat de feitelijke cijfers waarschijnlijk wat hoger moeten liggen omdat een paar honken niet alles hadden opgeschreven. Familie Fakkert: wat moeten we doen als kinderen worden gepest? Geconcludeerd wordt dat het het best is om de kinderen gerust te stellen en de school te bellen. Vaak blijkt het geen incident te zijn, en het is belangrijk dat de school er weet van heeft. Vervolg Etentje Marklandcollege. Guido Hectors nodigt de vrijwilligers uit voor een etentje in september op het Marklandcollege. Adrian van Tilburg van het AOC meldt dat een ouder EHBO cursus wil verzorgen. Kees vraagt of daar belangstelling voor is. Het blijkt tijdens deze vergadering dat de meeste vrijwilligers daar wel wat voor voelt. Er zal geïnventariseerd worden per brief wie in aanmerking voor een cursus wil komen. Familie Sweere heeft nog geen fiets ontvangen. Kees zal nagaan wat er aan de hand is en zorgdragen dat dit alsnog geregeld wordt. Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten en de aanwezigen bedankt voor hun deelname. 15

16 evaluatieverslag Veilig Honk september 2004 Datum : Aanwezig : Kees Zeebregts (gemeente, verslag), Erik van Popta (politie) De heer Kessel, De heer Willemse, De heer en mevrouw Fakkert, Mevrouw Sweere, de heer Smulders, de heer Van Haaster, Mevrouw van Sintruijen, mevrouw Vinkenborg-Melissen, mevrouw Biemans, de heer en mevrouw Van Etten, de heer en mevrouw Herijegers Kopie naar : Alle vrijwilligers, Guido Hectors (Marklandcollege) Adrian van Tilburg (Prinsentuincollege) Burgemeester A.F.W. Osterloh, teamchef van politie M.W. Steijn, gemeentesecretaris F. Naterop 1 Verslag Kees Zeebregts heet iedereen van harte welkom. Met een korte presentatie worden de laatste cijfers rond Veilig Honk bekendgemaakt Hulpvragen Veilig Honk van tot Van de scholen is er een afmelding van het Prinsentuincollege. Er waren echter geen bijzonderheden om te vermelden. Vanuit het Marklandcollege is er niemand aanwezig bij de vergadering, eventuele bijzonderheden geeft Kees door aan de school. In totaal zijn er nu zo n 400 hulpvragen geweest vanaf de start in augustus Het precieze aantal moet zelfs nog wat hoger liggen. In 2003: 87% pech, 7% ehbo, 2% pesten / ruzie, 3% toilet, 1% overig. In 2004: 89% pech, 8% ehbo, 3% overig. Om een indruk te geven van overig : doorgelopen mascara hoort ook bij die categorie. De leenfiets die in 2003 is geschonken is nu in totaal 57 keer uitgeleend, 31 keer in 2003 en 26 keer in Eenmaal kwam een fiets nooit meer terug. Daar is aangifte van gedaan bij de politie. Dhr Kessels vult aan dat hij de leenfiets een poos gemist heeft omdat die achter werd gehouden door de lener. Hij kon achterhalen wie het was en heeft de fiets inmiddels weer terug. De fiets bleek echter beschadigd en is netjes op kosten van de vernieler hersteld. Kortom het probleem is zelf opgelost. Het is overigens ook prima om de politie of de gemeente voor zoiets te bellen. Mevrouw Vinkenborg meldt dat ook bij haar een fiets teruggekomen is met een slag in het wiel. Mevrouw Herijegers meldt dat een kind de fiets later dan afgesproken terugbracht en ook op slot bleek te zitten. Het sleuteltje bleek kwijt. Die zijn ze later komen brengen. Mevrouw Van Sintruijen meldt dat ze ook wel eens een flesje wijn heeft gekregen als dank voor het (twee keer) mogen lenen van de fiets. Dat is erg aardig. tip politie: alle kinderen hebben een schoolpas met daarop de naam, adres etc. Noteer de gegevens voordat je de leenfiets meegeeft. Het is ook slim om de kapotte fiets achter te houden en de leenfiets dan pas mee te geven. 16

17 Kees geeft aan dat Veilig Honk inmiddels overal in West Brabant wordt uitgevoerd: Etten Leur, Roosendaal, Moerdijk, Rucphen, Zundert, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen. In Zeeland zijn de gemeenten Tholen, en Veere begonnen. Daarnaast loopt het project in Brummen en Apeldoorn. Velen hebben belangstelling getoond voor het project, wat niet altijd leidt tot daadwerkelijke start van een project. Veilig Honk heeft tot nu toe veel persbelangstelling gehad, wat overigens geen doel op zich is: radio: radio 747, Radio 1 TV: Sbs6, Jeugdjournaal, Omroep Brabant, Goedemorgen Nederland. Veilig Honk zal te zien zijn bij Teleac in een serie over veiligheid. De eerste aflevering van die serie is op 7 november om uur op Nederland 1. Het programma heet help. (niet bekend is of dan Veilig Honk al aan bod komt, zie de programmagids/ teletekst) Dan komt er nog een artikel in BN de Stem en Brabant Magazine over Veilig Honk. Veilig Honk heeft in 2001 een Hein Roethofprijsnominatie gekregen. Dat leverde 5000 euro op. Dat geld moet van het ministerie aan criminaliteitspreventie besteed worden. Een goede bestemming is gevonden in het project cameratoezicht wat dit najaar van start gaat. Het station NS te Oudenbosch zal zo veiliger worden is de verwachting. Kees vraagt naar de ervaringen van de vrijwilligers tot nu toe. Pesten: Dhr Willemse stelt dat de school goed gereageerd heeft op een kind dat gepest werd. De familie Willemse heeft dat pesten gemeld aan de school. Pesten is toen onderwerp van gesprek geworden in de klas van het gepeste kind en er is hulp geboden. Kees stelt dat het prettig is om te horen dat dat zo goed wordt opgepakt. De afspraak is ook dat vrijwilligers pesten doorgeven aan de school zodat er wat aan gedaan kan worden. De heer Willemse stelt dat het niet altijd makkelijk te herkennen is. De kinderen komen soms met een smoesje om de belagers even te ontlopen. Ze willen dan weten hoe laat het is of even naar de wc. Ze schamen zich er ook voor. Wellicht is pesten een onderwerp om eens nader te bekijken. geen rijwielherstellers: opgemerkt wordt en beaamt, dat wel eens wordt gedacht dat de kapotte fiets s-avonds hersteld is. ook ouders denken dit soms. dat is natuurlijk niet het geval. kees zal doorgeven aan de scholen dat de honken geen fietsenmakers zijn met het verzoek dit te communiceren naar de brugklassers. het is natuurlijk wel zo dat sommige honken de fietsen soms herstellen. dat creëert ook een beetje de vraag. advies: wees duidelijk wat je wel en niet doet, dat voorkomt teleurstelling of gemopper. leenfiets: is aan bod gekomen kinderen in de woning: het komt wel eens voor dat kinderen even moeten bellen. het is niet altijd prettig wanner ze dan in de woning staan. politie: let ermee op. niet meer dan 1 kind in de woning kan beter zijn en blijf erbij. scholen helpen goed: opgemerkt wordt dat de scholen goed / alert reageren wanneer honken bellen. ehbo cursus: kees vraagt naar de ervaringen. mevrouw herijegers stelt dat het een leuke cursus was, het was leerzaam. het waren vier lesavonden en de gevallen waren toegespitst op wat je zoal kan tegenkomen aan letsels bij fietsers. diegene die deelgenomen hebben aan de cursus vonden het positief. 17

18 wellicht iets om eens te herhalen over een poos. politie: opgemerkt wordt dat het reuze meevalt met de ernstige meldingen. er zijn nu in totaal zijn er vier meer ernstige meldingen geweest (lastigvallen, ongevallen) daarbij is goed opgetreden door de vrijwilligers en de samenwerking met de politie ging goed. Iedereen wordt bedankt voor de komst en de inbreng. 18

19 Bijlage: brieven Bewoner Oudenbosch, 5 maart 2002 Uw brief van : - Uw kenmerk : - Nadere informatie bij : K. Zeebregts Doorkiesnummer : Onderwerp : Veilig honk Ons kenmerk : 2002/2731 Geachte heer/mevrouw, Veiligheid is een belangrijke levensbehoefte van de mens. Scholen, gemeente en politie willen er dan ook samen voor zorgen dat schoolgaande jeugd veilig van en naar school kan gaan. U woont aan zo n fietsroute waar dagelijks vele kinderen langskomen op weg naar school. Dan gebeurt er wel eens wat onderweg. Een lekke band, een kapotte ketting, onderlinge pesterijen, een valpartij of ruzie. De opsomming zal nooit volledig kunnen zijn. Om meer veiligheid te bieden is het project Veilig Honk bedacht door, het voortgezet onderwijs (Marklandcollege en Prinsentuincollege), gemeente, politie en ouders. Momenteel is er één Veilig Honk route in Halderberge aan de Sint Antoinedijk-Standdaarbuitensdijk. De eerste resultaten zijn positief en we willen daarom uitbreiden naar alle schoolgaande routes in Halderberge. We hebben van u begrepen dat u mee wil doen aan het Veilig Honk project. We zetten nog eens op een rij wat precies de bedoeling is van dit project. 1. als bewoner op deze route zet u gedurende het schooljaar en het Veilig Honk bord in de tuin of achter het raam 2. wanneer u thuis bent kan de jeugd in beginsel bij u terecht voor kortdurende eenmalige hulp (luisterend oor, helpende hand, even bellen naar de ouders of school, plakken van een pleister, lenen van een fietspomp etc.) 3. als bewoner kunt u vanzelfsprekend rekenen op back up van de school en gemeente via contactpersonen waarnaar u kunt doorverwijzen of waar u terecht kunt met een vraag Wanneer u vaak thuis bent (u hoeft er ook weer niet voor thuis te blijven) en u ook van mening bent dat wat extra veiligheid voor de kinderen een goede zaak is, is meedoen aan dit project een goede keuze. Wij vragen u dan tegelijkertijd ook om een verklaring omtrent het gedrag aan te vragen (via de heer Zeebregts van de gemeente). Dat is een moeilijke vraag om te stellen, maar we vragen daarvoor uw begrip: een Veilig Honk moet veilig zijn. Uiteraard worden u voor deze verklaring geen leges aangerekend. 19

20 Bij aanvang zal er een startbijeenkomst worden georganiseerd door gemeente, Prinsentuincollege en het Marklandcollege. De datum van deze bijeenkomst moet nog worden bepaald. U krijgt daarover nog bericht. Bij deze bijeenkomst zal u het Veilig Honk bord worden uitgereikt. Ik dank u bij voorbaat voor de getoonde belangstelling. Ik verzoek u de formulier(en) voor de verklaring omtrent goed gedrag in te vullen en terug te zenden middels de bijgevoegde antwoordenvelop. Hoogachtend, burgemeester van de gemeente Halderberge, A.F.W. Osterloh Bijlage: Antwoordenvelop, aanvraagformulier verklaring omtrent goed gedrag 20

PROJECTPLAN VEILIG HONK GEMEENTE DRIMMELEN

PROJECTPLAN VEILIG HONK GEMEENTE DRIMMELEN PROJECTPLAN VEILIG HONK GEMEENTE DRIMMELEN Contactpersonen: Marcel van t Zand Lilian van de Wiel Melissa Simons (beleidsmedewerker veiligheid Gemeente Drimmelen) (coördinator dorpsgericht werken Gemeente

Nadere informatie

Project Veilige Honken

Project Veilige Honken Veilige Honken Juli 2015 Project Veilige Honken Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Samengesteld door Monique Janssen, Team Maatschappelijke Ontwikkeling In afstemming met partners in het convenant

Nadere informatie

In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland afdeling west Alblasserwaard

In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland afdeling west Alblasserwaard In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland afdeling west Alblasserwaard Inleiding Sinds de samenvoeging van de scholen in Brandwijk en Bleskensgraaf fietsen kinderen vanaf groep 6 (en jonger) tussen

Nadere informatie

INHOUD. *Inleiding. *Protocol. *Gegevens Locaties en Bewoners. *Gegevens Scholen Voortgezet onderwijs. *Spelregels. *Overzichtskaartje

INHOUD. *Inleiding. *Protocol. *Gegevens Locaties en Bewoners. *Gegevens Scholen Voortgezet onderwijs. *Spelregels. *Overzichtskaartje INHOUD *Inleiding -Gegevens Politie -Gegevens VVN Afdeling Brielle *Protocol *Gegevens Locaties en Bewoners *Gegevens Scholen Voortgezet onderwijs *Spelregels *Overzichtskaartje INLEIDING Het idee van

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Memo. aan. de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp. van. Veiligheid en wijken. 5 januari 2017

Memo. aan. de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp. van. Veiligheid en wijken. 5 januari 2017 Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp Veiligheid en wijken 5 januari 2017 Memo Hierbij treft u een kort memo aan over de voortgang

Nadere informatie

VOORBEELD PROJECTPLAN

VOORBEELD PROJECTPLAN VOORBEELD PROJECTPLAN PROJECTOMSCHRIJVING / STAPPENPLAN / TIJDPAD 1. Inleiding Waarom een project over veiligheid? Een veilige woning en een veilige woonomgeving is voor iedereen belangrijk! Hoewel de

Nadere informatie

Het Buurt Informatie Netwerk (BIN) biedt kaders om deze afstemming en samenwerking vorm te geven.

Het Buurt Informatie Netwerk (BIN) biedt kaders om deze afstemming en samenwerking vorm te geven. College Onderwerp: V200900347 Buurt Informatie Netwerk Oudheusden Collegevoorstel Inleiding: Veiligheid en je veilig voelen bepaalt in hoge mate het welzijn en welbevinden van bewoners in de wijk. Samenwerken

Nadere informatie

Evaluatie buurttoezicht. november 2011 april 2012

Evaluatie buurttoezicht. november 2011 april 2012 Evaluatie buurttoezicht november 2011 april 2012 1 Inleiding In de zomer van 2011 werd ineens een grote toename van het aantal diefstallen uit auto s waargenomen. Met de donkere dagen in het vooruitzicht,

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat haar dochter, vooral als gevolg van de onduidelijke informatieverstrekking door de Informatie Beheer Groep, niet tijdig over haar OV-studentenkaart heeft

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend 1 Inhoud 1. Doelstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3. Beschrijving procedure... 3 3.1 Interne klachten... 4 3.2.Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39 NOODNUMMER Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 9 De volgende vragen gaan over de LAATSTE keer dat u belde om de

Nadere informatie

Zuid West College 2015

Zuid West College 2015 Zuid West College 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Zuid West College Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van het Zuid West College Landelijke

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

ADVIES. het D, gevestigd te B, vertegenwoordigd door de heer E, directeur, verweerder

ADVIES. het D, gevestigd te B, vertegenwoordigd door de heer E, directeur, verweerder 107557 - School heeft een gescheiden vader voldoende adequaat en op gelijke wijze van informatie voorzien over zijn zoon. inzake de klacht van: de heer A, wonende te B, ouder van C, klager tegen ADVIES

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een ambtenaar van het regionale politiekorps Limburg-Noord op 14 juli 2008 heeft geweigerd de aangifte van diefstal van haar kat op te nemen. Beoordeling

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

WhatsApp- Buurtpreventie Het vergroten van de (sociale) veiligheid en lee9aarheid in de buurt. Muiderberg

WhatsApp- Buurtpreventie Het vergroten van de (sociale) veiligheid en lee9aarheid in de buurt. Muiderberg WhatsApp- Buurtpreventie Het vergroten van de (sociale) veiligheid en lee9aarheid in de buurt Muiderberg Welkom Wat is WhatsApp? Het doel van WhatsApp- buurtpreventie. Georganiseerde WhatsApp-groepen.

Nadere informatie

CONVENANT De Veilige School 2014-2015

CONVENANT De Veilige School 2014-2015 CONVENANT De Veilige School 2014-2015 CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL Preambule Onderstaande partijen hebben een gezamenlijk belang bij: Het maken van een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken binnen

Nadere informatie

W045232 / 47882. Evaluatie waardering vrijwilligers

W045232 / 47882. Evaluatie waardering vrijwilligers W045232 / 47882 Evaluatie waardering vrijwilligers 2013 1. INLEIDING Voor u ligt het rapport evaluatie waardering vrijwilligers 2013. De WMO verplicht de gemeenten jaarlijks verantwoording af te leggen

Nadere informatie

Richtlijnen voor het vervoer. van leerlingen van de RK bs Kardinaal de Jong

Richtlijnen voor het vervoer. van leerlingen van de RK bs Kardinaal de Jong Richtlijnen voor het vervoer van leerlingen van de RK bs Kardinaal de Jong Inleiding; In deze richtlijnen worden afspraken beschreven betreffende veiligheid bij schoolse activiteiten wanneer we met leerlingen

Nadere informatie

CliC t.a.v. Dhr. Grommen, Mercator 1. Sittard. Geachte heer Grommen,

CliC t.a.v. Dhr. Grommen, Mercator 1. Sittard. Geachte heer Grommen, CliC t.a.v. Dhr. Grommen, Mercator 1. Sittard. Geachte heer Grommen, Naar aanleiding van uw mail d.d. 15 december wil ik graag vanuit de gemeente Beesel reageren op uw vragen. Wij hebben elkaar donderdag

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op een mooie, gezellige

Nadere informatie

Plan van aanpak 2015. Veiligheid en leefbaarheid in en rondom VSO De Piramide. Stadsdeel Escamp

Plan van aanpak 2015. Veiligheid en leefbaarheid in en rondom VSO De Piramide. Stadsdeel Escamp De Piramide 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom VSO De Piramide Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De rector en de veiligheidscoördinator van VSO de Piramide

Nadere informatie

Overblijfreglement van de Oranje-Nassauschool (versie sept. 2016) Dit reglement is opgesteld door de Ouderraad in overleg met de directie.

Overblijfreglement van de Oranje-Nassauschool (versie sept. 2016) Dit reglement is opgesteld door de Ouderraad in overleg met de directie. Overblijfreglement van de Oranje-Nassauschool (versie sept. 2016) Dit reglement is opgesteld door de Ouderraad in overleg met de directie. De Oranje-Nassauschool biedt aan alle kinderen de gelegenheid

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

Aanspreekpunt pesten en coördineren anti-pestbeleid op school

Aanspreekpunt pesten en coördineren anti-pestbeleid op school Aanspreekpunt pesten en coördineren anti-pestbeleid op school Leerlingen en hun ouders die te maken krijgen met pesten moeten met hun verhaal bij iemand terecht kunnen op school. Ze moeten erop kunnen

Nadere informatie

HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU????

HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU???? HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU???? In het kort Als je gepest wordt ga dan naar je mentor. Als je het moeilijk vindt je mentor in vertrouwen te nemen, ga dan naar je favoriete docent, juniormentor of de vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF

Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF Klantenbinding Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF De nationale sportweek is onderdeel van de Europese week van de sport Introductie Toolkit Jij hebt als

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Dit verslag is een weergave van hetgeen in de hoorzitting door aanwezigen is gezegd. Over de inhoud van dit verslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Dit verslag is een weergave van hetgeen in de hoorzitting door aanwezigen is gezegd. Over de inhoud van dit verslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dit verslag is een weergave van hetgeen in de hoorzitting door aanwezigen is gezegd. Over de inhoud van dit verslag kan niet worden gecorrespondeerd. Klager ervaart al jaren overlast van buren. Er komt

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud-lezingen voorjaar 2014

Evaluatie SamenOud-lezingen voorjaar 2014 Evaluatie SamenOud-lezingen voorjaar 2014 Een evaluatierapport over de SamenOud-lezingen in, en R. Brans September 2014 0 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van de lezingen... 2 1.1

Nadere informatie

Chronologisch feitenonderzoek

Chronologisch feitenonderzoek Chronologisch feitenonderzoek 1. Medio juni 2001 De heer De Jong van hogeschool Delta BV neemt telefonisch contact op met de financiële afdeling van de directie HBO naar aanleiding van het Hobeon onderzoek.

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau. Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: Opkomstpercentage: 47,68%

Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau. Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: Opkomstpercentage: 47,68% Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: 7.882 Opkomstpercentage: 47,68% * 1 CDA 1.169 2 Water Natuurlijk 347 3 Ons Water 327 4 West-Brabant Waterbreed

Nadere informatie

Evaluatieformulier informatieavond 3 februari 2014

Evaluatieformulier informatieavond 3 februari 2014 Hieronder leest u de antwoorden die gegeven zijn op de vragen op het evaluatieformulier van de ouderavond van afgelopen maandag 3 februari. Op de vragen hebben we een korte reactie gegeven. Op de avond

Nadere informatie

Handboekje Leerlingenvervoer Midden-Brabant. Prettig Onderweg

Handboekje Leerlingenvervoer Midden-Brabant. Prettig Onderweg Handboekje Leerlingenvervoer Midden-Brabant Prettig Onderweg 2 Prettig onderweg Kinderen hebben recht op passend onderwijs. Het vervoer naar een speciale school moet prettig verlopen voor iedereen: veilige

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017

CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017 1 september 2017 CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017 Spoed? Bel 112 Politie geen spoed 0900 8844 Hoofd BHV Lekkodagen: Egbert Meindertsma 06-5140 7096 Contactpersoon Shantyfestival: Eric Harmsen 06-4415 2202

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y.

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Dossiernummer 2015 014 Rapport Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Datum verzoekschrift Op 27 januari 2015 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

TUNNISKE. Telekids Green Kids op bezoek

TUNNISKE. Telekids Green Kids op bezoek TUNNISKE Telekids Green Kids op bezoek Beste ouders en verzorgers, Jaargang 12 nummer 41 18-02-2014 We hebben inmiddels al van veel ouders complimenten ontvangen over de nieuwe website www.antschot.nl.

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op GGD/ Ambulances in de Regio Haaglanden 1 Inhoudsopgave pag 1. Aanleiding 3 2. Doel en reikwijdte 3 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de beheerder van het regionale politiekorps Rotterdam-Rijnmond. Datum: Rapportnummer: 2011/234

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de beheerder van het regionale politiekorps Rotterdam-Rijnmond. Datum: Rapportnummer: 2011/234 Rapport Rapport betreffende een klacht over de beheerder van het regionale politiekorps Rotterdam-Rijnmond. Datum: Rapportnummer: 2011/234 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de politie Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Toelichting Regeling melding vermoeden misstand Krimpen aan den IJssel 2012

Toelichting Regeling melding vermoeden misstand Krimpen aan den IJssel 2012 Ter introductie In 2003 is in de Ambtenarenwet een nieuw artikel opgenomen (artikel 125 quinquies, vierde lid, en deels een uitwerking van artikel 125, eerste lid onder f, van de Ambtenarenwet) met de

Nadere informatie

Protocol Ziekte en Ongevallen

Protocol Ziekte en Ongevallen Protocol Ziekte en Ongevallen Dit protocol geeft richtlijnen aan hoe een leerkracht of ondersteunend personeel dient te handelen in het geval van ziekte of een ongeval bij een leerling. Doel protocol:

Nadere informatie

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS HENGELO OV. PROTOCOL AGRESSIE EN GEWELD (TUSSEN OUDERS EN SCHOOL) Indien er sprake is van een calamiteit in de zin van geweld op school kan het

Nadere informatie

Rapportage Burgerparticipatie Mierlo s Welkom

Rapportage Burgerparticipatie Mierlo s Welkom Rapportage Burgerparticipatie Mierlo s Welkom 1 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Samenvatting 1.1 Werkgroep Openbare ruimte 1.2 Werkgroep Woningen 2. Plan van Aanpak Burgerparticipatie 2.1 Informeren belanghebbenden

Nadere informatie

Hein Roethofprijs 2007. veiligheid door samenwerking

Hein Roethofprijs 2007. veiligheid door samenwerking Hein Roethofprijs 2007 veiligheid door samenwerking omslag: Stadsmarinierschap uit Rotterdam wint Hein Roethofprijs 2006 Het project Stadsmarinierschap is een van de maatregelen die Rotterdam neemt om

Nadere informatie

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen De Wet schrijft voor dat elke school een klachtenregeling heeft. Iedereen binnen de school (leerlingen, ouders, docenten, leidinggevenden, overige

Nadere informatie

Tytylcentrum de Witte Vogel

Tytylcentrum de Witte Vogel Tytylcentrum de Witte Vogel 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom tyltylcentrum de Witte Vogel Stadsdeel Escamp Partijen: De directeur van de Witte Vogel Stadsdeelkantoor Escamp

Nadere informatie

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied.

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied. UITGAVE NR 2 ATELIER SPECIAAL JANUARI 2014 Eerste Atelier Speciaal een groot succes In november vond de eerste Atelier Speciaal plaats op Olivijn. Mede dankzij een groep van 16 enthousiaste vrijwilligers

Nadere informatie

Wateringse Veld College

Wateringse Veld College Wateringse Veld College 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Wateringse Veld College Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van Wateringse Veld college

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering.

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering. ? Praktische informatie over de VNG. vrijwilligers Vrijwilligers doen belangrijk werk voor onze samenleving. Het belang van vrijwilligerswerk zal de komende jaren verder toenemen. Waar gewerkt wordt, kan

Nadere informatie

Conform deze nieuwe nota zijn er richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2017 opgesteld die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.

Conform deze nieuwe nota zijn er richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2017 opgesteld die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Raadsvoorstel Datum (datum) Agenda nr.: (in te vullen door griffie) raadsvergadering: Portefeuillehouder: Dhr. Theunis Registratiecode: (in te vullen door griffie) Onderwerp: Nota Verbonden Partijen Aan

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.5/220606

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.5/220606 Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.5/220606 Roden, 15 juni 2006 Onderwerp Sociaal Wijkbeheer Voorstel Kennis nemen van de taakomschrijving van de wijkambtenaar sociaal wijkbeheer en instemmen om eenmalig

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/175

Rapport. Datum: 22 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/175 Rapport Datum: 22 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/175 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat ambtenaren van het regionale politiekorps Limburg-Noord: - niet hebben gereageerd op een melding van verzoekers

Nadere informatie

Plan van aanpak Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Hofstede Praktijkschool. Stadsdeel Escamp

Plan van aanpak Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Hofstede Praktijkschool. Stadsdeel Escamp 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Hofstede Praktijkschool Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van Hofstede Praktijkschool Landelijke Politie,

Nadere informatie

Ingekomen stuk D36. Aantal bijlagen

Ingekomen stuk D36. Aantal bijlagen Ingekomen stuk D36 Aan de Raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG

Nadere informatie

Afdeling Chirurgie/Oncologie

Afdeling Chirurgie/Oncologie Afdeling Chirurgie/Oncologie U bent opgenomen op afdeling chirurgie/oncologie. In deze folder kunt u informatie vinden over de gang van zaken op de afdeling. De afdeling Afdeling chirurgie/oncologie telt

Nadere informatie

Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs Wassenaar

Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs Wassenaar Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs Wassenaar Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs Wassenaar Een veilige schoolomgeving is een voorwaarde voor een optimale ontwikkeling van ieder

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD

MELDCODE HUISELIJK GEWELD MELDCODE HUISELIJK GEWELD status Definitief 11 februari 2014 pagina 1 van 7 Het bevoegd gezag van SPO de Liemers; overwegende dat SPO De Liemers verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi Anti-pestprotocol We werken samen aan een goede sfeer op school Catharinaschool Wellerlooi Inleiding De Catharinaschool wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden. Wij streven ernaar dat de

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Paulus

Stichting Vrienden van Paulus Verslag rondetafelgesprek mogelijke opvang vluchtelingen 23 februari 2016 23 februari 2016 kwamen in de avond verschillende individuele insprekers, belangenvertegenwoordigers en professionals van onder

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Nieuwsbrief No. 7 22-11-2013

Nieuwsbrief No. 7 22-11-2013 Nieuwsbrief No. 7 22-11-2013 Cursusjaar 2013-2014 Inhoud: - Belangrijke data - Excursies/culturele uitjes - Nog 700!!! - Nieuws van de MR - Data 1 e Communie - Info bijgevoegd bij deze Nieuwsbrief. (extra

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Bijlage 1 Instructie verpleegkundigen die familieleden en andere naasten om medewerking vragen aan het onderzoek Naasten op de Intensive Care

Bijlage 1 Instructie verpleegkundigen die familieleden en andere naasten om medewerking vragen aan het onderzoek Naasten op de Intensive Care Bijlage 1 Instructie verpleegkundigen die familieleden en andere naasten om medewerking vragen aan het onderzoek Naasten op de Intensive Care Oktober 2014 Vraag Wanneer informeer ik naasten? Welke personen

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

JAARPLAN 2010. Afdeling Loon op Zand

JAARPLAN 2010. Afdeling Loon op Zand JAARPLAN 2010 Afdeling Loon op Zand Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Inleiding 3. Projecten 4. Verkeersouders 5. De scholen zijn weer begonnen 6. School verkeersexamens 7. Voorlichting Contactgegevens Begroting

Nadere informatie

Notulen MR. Agenda mr vergadering

Notulen MR. Agenda mr vergadering Notulen MR Voor : van den Berg, de Jong, Haico van Deijne, Bruce Vork, Jeroen vd Cruijsen, Maartje Daverveld, Van : van den Berg/ Haico van Deijne Onderwerp : Bijlage : Verslag schoolbezoek bestuur Kopie

Nadere informatie

Bonifax. St. Bonifaciusschool Kloosterland 5 2242 JS Wassenaar 070-5116379 www.bonifaciusschool.nl ouders@bonifaciusschool.nl. Wassenaar, maart 2015.

Bonifax. St. Bonifaciusschool Kloosterland 5 2242 JS Wassenaar 070-5116379 www.bonifaciusschool.nl ouders@bonifaciusschool.nl. Wassenaar, maart 2015. Bonifax Wassenaar, maart 2015. Beste ouders/verzorgers, Deze Bonifax is voor de maand maart 2015. Deze maand staat grotendeels in het teken van de projectweken met als afsluiting de open-huis-avond op

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud activiteiten najaar 2013

Evaluatie SamenOud activiteiten najaar 2013 Evaluatie SamenOud activiteiten najaar 2013 Een evaluatierapport over de SamenOud-activiteiten in Stadskanaal, Veendam en Pekela. R. Brans Mei 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel

Nadere informatie

Groep 3. Juni 2015. Thema s groep 1-2 Er op uit Vaderdag Zomer (Schatkist) Letters groep 1/2 Week 23 u Week 24 z Week 26 F

Groep 3. Juni 2015. Thema s groep 1-2 Er op uit Vaderdag Zomer (Schatkist) Letters groep 1/2 Week 23 u Week 24 z Week 26 F Juni 2015 Thema s groep 1-2 Er op uit Vaderdag Zomer (Schatkist) Letters groep 1/2 Week 23 u Week 24 z Week 26 F Groep 3 Nog 6 weken en dan is het alweer zomervakantie. De tijd vliegt voorbij! De komende

Nadere informatie

24 maart 2015. Onderzoek: Veiligheid in uw buurt

24 maart 2015. Onderzoek: Veiligheid in uw buurt 24 maart 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

IN VEILIGE HANDEN. IVN-afdeling Vecht en Plassengebied

IN VEILIGE HANDEN. IVN-afdeling Vecht en Plassengebied IN VEILIGE HANDEN Beleid ter voorkoming van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag IVN-afdeling Vecht en Plassengebied Inleiding IVN-afdeling Vecht en Plassengebied wil de vrijwilligers en de deelnemers

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Pagina 1

Calamiteitenprotocol Pagina 1 Calamiteitenprotocol Wensbus/Wensauto Dit protocol is opgesteld ten behoeve van alle vrijwilligers die een wensbus of wensauto rijden en geeft aan hoe te handelen bij calamiteiten. A. Waarom doen we dit

Nadere informatie

Algemeen beleid. BICOPA Gastouderbureau B.V.

Algemeen beleid. BICOPA Gastouderbureau B.V. Algemeen beleid BICOPA Gastouderbureau B.V. Begrippen Gastouderopvang Kinderopvang in een gezinssituatie door een ander dan degene die vraagouder is, bestaande in de gelijktijdige opvang van ten hoogste

Nadere informatie

Doe mee! Horen Zien Bellen

Doe mee! Horen Zien Bellen Horen Zien Bellen Doe mee! Een veilige woon- en leefomgeving. Met Burgernet kunnen we daar samen wat aan doen. De gemeente en de politie werken dagelijks aan de veiligheid op straat. Maar, we kunnen uw

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Voorlegger Raadsvoorstel Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en naam Ontslag lid Rekenkamer West-Brabant

Nadere informatie

Klachtenformulier Spectrum-SPCO

Klachtenformulier Spectrum-SPCO Klachtenformulier Klachtenformulier Spectrum-SPCO REGIE Aangezien niemand bij het hele traject is betrokken vanuit de school wordt het formulier door de contactpersoon doorgegeven aan de directeur. Naam

Nadere informatie

En wat kunnen wij voor u doen?

En wat kunnen wij voor u doen? En wat kunnen wij voor u doen? Afspraken over de Brummense dienstverlening En wat kunnen wij voor u doen? Servicenormen Gemeente Brummen "En wat kunnen wij voor u doen"? Kenmerk : INT14.2537 Versiedatum

Nadere informatie

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag.

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag. Inhoudsopgave 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 2. INLEIDING... 3 Artikel 2. Inwerkingtreding protocol... 3 Artikel 3. Grensoverschrijdend gedrag... 3 Artikel 4. Schorsen en

Nadere informatie

Met het Gemeentelijke Incidenten en Registratiesysteem (GIR) inzicht in incidenten

Met het Gemeentelijke Incidenten en Registratiesysteem (GIR) inzicht in incidenten VEILIG WERKEN BIJ DE GEMEENTE UTRECHT Met het Gemeentelijke Incidenten en Registratiesysteem (GIR) inzicht in incidenten Tekst: Martine van Dijk (A+O fonds Gemeenten) / Fotografie: Kees Winkelman Vanaf

Nadere informatie

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Beste Ouders, Verzorgers, Van de directie Het is weer begonnen! Het nieuwe schooljaar 2013 2014. Voor enkelen weer even wennen, voor anderen weer heel vertrouwd. We hopen

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

Opzetten van een. Dorpslijst Horssen Gérard de Wildt Maart 2016

Opzetten van een. Dorpslijst Horssen Gérard de Wildt Maart 2016 1 Opzetten van een buurt WHATSAPP-groep Dorpslijst Horssen Gérard de Wildt Maart 2016 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat zijnde doelstellingen van de Whatsapp... 3 3.Opbouw van de Whatsapp groepen

Nadere informatie

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SOVOR Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Maart 2014 1 Inleiding Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) overwegende dat a. SOVOR verantwoordelijk

Nadere informatie

1. De mobiele Jop (MJOP) 1.2 Plaatsing van de mobiele Joppen:

1. De mobiele Jop (MJOP) 1.2 Plaatsing van de mobiele Joppen: Eindevaluatie Mobiele Joppen Papesteeg en Park Groenedijk Juli 2015 1. De mobiele Jop (MJOP) De gemeente Tiel beschikt over twee mobiele joppen (MJOP) die in kunnen worden gezet op plaatsen waar noodzakelijke

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie