Adviesrapport. Dynamische containerlediging Rotterdam April 2011 Hogeschool Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport. Dynamische containerlediging Rotterdam April 2011 Hogeschool Rotterdam"

Transcriptie

1 Voor: Roteb Door: Synergy Student Company Adviesrapport Rotterdam April 2011 Hogeschool Rotterdam N. Bakker ( ) BI1A J. Breeman ( ) BI1M E. Geers ( ) BI1M D. van Ommeren ( ) BI1M Versie Datum Aanpassingen Layout conform modulewijzer Sensorsystemen verbeterd Incrementele wijzigingen Verbetering na gesprek met projectbegeleider Routes en varianten afgerond Inleiding, kosten, precisie, huidige situatie, routes, sensors, bijlages, varianten bijgewerkt Management samenvatting, ROI, kosten, H2, H3

2 Voorwoord Synergy student company Voor u ligt het adviesrapport voor het dynamisch ledigen van containers. Opgesteld door student company Synergy. Een gemotiveerd team van studenten van de Hogeschool Rotterdam adviesbureau dat gespecialiseerd is in ICT consultancy. Voor de projectbegeleidinglessen doet de Hogeschool Rotterdam de laatste 3 jaar een aantal projecten bij de Roteb. Roteb heeft ons de opdracht gegeven om een advies uit te brengen over het meeste geschikte systeem voor de realisatie van het dynamisch ledigen van systemen. Dit houd in dat de vuilnisbakken voller zijn op het moment van legen. Daarvoor is Synergy bij verschillende gemeenten gaan vergelijken hoe de huidige situatie is. Allereerst willen wij Ron Plazier, onze docent projectlessen, bedanken voor de toelichting die hij heeft gegeven betreffende deze opdracht. Ook hadden wij dit niet gekund zonder de ondersteuning van Ben Brinkel, onze bedrijfscoach. Overige personen die wij hartelijk willen bedanken zijn: Theo van den Berg, onze Prince2 begeleider, Onno Scholten, de opdrachtgever, Ronald van Staveren, hoofd advies bij Roteb, Pierre Heijkoop, manager bij het reinigingsbedrijf van de Roteb, en Chris Noordam, projectmanager bij de Roteb. 1

3 Managementsamenvatting Synergy student company Roteb is van mening geld te kunnen besparen door in plaats van via vaste routes, dynamisch te gaan legen. Dat wil zeggen dat men alleen de ondergrondse containers ophaalt die bijna vol zijn en een route plant met alleen ondergrondse containers die bijna vol zijn. Hierdoor kunnen vele kilometers minder afgelegd worden en veel tijd bespaard worden met alle baten van dien. Zo kan men bijvoorbeeld met minder vrachtwagens rijden en personeelskosten besparen. Dit zorgt voor minder slijtage en meer tijd voor onderhoud van de vrachtwagens als voordelen van het dynamisch plannen van routes. Om de vulgraad van de containers te meten heeft Synergy verschillende meetsystemen onderzocht. Als de vulgraad bekend is moeten de gegevens nog verzonden worden. Hiervoor heeft Synergy de verschillende verzendmethodes onderzocht. Hierna kunt u een vergelijking vinden van welke meetmethodes en verzendmethodes een geschikte combinatie zijn voor de vulgraadmeting. Hieruit heeft Synergy een aantal van deze combinaties gekozen waar veel potentie in zit. Deze combinaties met hoge potentie, ook wel varianten genoemd, heeft Synergy verder onderzocht op voordelen en nadelen. Verder zijn de kosten per variant in kaart gebracht. Synergy heeft behalve hoogwaardige technische oplossingen ook gekeken naar laagdrempelige goedkope oplossingen. Verder is de routeplanning één van de belangrijkste onderzoeksonderdelen bij het onderzoek naar het dynamische containerlediging. Daarom heeft Synergy ook veel tijd besteed aan het vergelijken van de voordelen en nadelen van de verschillende routemethodes en planningsmethodes. Nu al deze informatie duidelijk in beeld is, is het mogelijk om het totale financiële plaatje te bepalen in de vorm van de returnon investments en de kwalitatieve en kwantitatieve kosten en baten. In het laatste deel van het verslag zijn er conclusies getrokken over welke veranderingen Synergy in welke situatie aanraadt. Op die manier heeft u betrouwbaar en objectief advies en kunt u dit op eigen wijze interpreteren. Mag niet verwijzen naar een deel in het document! Zo zien wij dat de meest exacte en geautomatiseerde variant, namelijk elke container uitrusten met ultrasone sensoren voor de vulgraadmeting en de data via GPRS verzenden naar een softwareapplicatie op de PC, het dynamische plannen het makkelijkst weet te besturen en de routeplanning het optimaalst weet te benutten. Maar er zijn ook andere oplossingen waarbij een werknemer langs de containers rijd en daar een handmatige vulgraadmeting uitvoerd. Deze variant is een goedkopere variant, die toch ook aardig in de buurt komt van de bestuurbaarheid en optimale benuttig van de mogelijkheden van het dynamisch legen van containers. MOET NOG BLIJKEN UIT CONCLUSIES 2

4 Inhoudsopgave Synergy student company 1. INLEIDING HUIDIG SYSTEEM BIJ ROTEB... 3 BUSINESS ARCHITECTUUR PRODUCTARCHITECTUUR PROCES ARCHITECTUUR ORGANISATIE ARCHITECTUUR INFORMATIE EN APPLICATIE ARCHITECTUUR SOFTWARE ARCHITECTUUR EN INFRASTRUCTUUR ARCHITECTUUR MEETSYSTEMEN HANDMATIG VULGRAADMETING SENSORSYSTEMEN CAPACITATIEVE SENSOR: COMPRESSIETECHNOLOGIE XRAY TECHNOLOGIE PEERING THROUGH WALLS PROXIMITY (NABIJHEID) TECHNOLOGIE FOTOCEL DETECTIE ULTRASONE SENSOR INFRAROOD SENSOR KLEPSYSTEEM FOUTMARGES OVERIGE MOGELIJKHEDEN: PASJESSYSTEEM VERZENDING WEBFORMULIER SMS BELLEN GPRS SMARTPHONE APP WIFI VARIANTEN HANDMATIGE VARIANTEN HANDMATIGE VARIANT 1 HANDMATIGE VULGRAADMETING MET VRIJWILLIGERS VIA WEBFORMULIER HANDMATIGE VARIANT 2 HANDMATIGE VULGRAADMETING MET VERGOEDING VIA TELEFOON HANDMATIGE VARIANT 3 HANDMATIGE VULGRAADWAARNEMING BETAALD PERSONEEL VIA TELEFOON GEAUTOMATISEERDE VARIANTEN GPRS VARIANT 1 VULGRAADMETING VIA SENSORS MET AUTOMATISCHE GPRS VERZENDING GPRS VARIANT 2 VULGRAADMETING VIA KLEPSYSTEEM MET AUTOMATISCHE GPRS VERZENDING DYNAMISCHE ROUTE PLANNING VOORBIJRIJDEN DYNAMISCHE ROUTES

5 6.3. VOORBEELDEN RETURNONINVESTMENT PER VARIANT HANDMATIGE VARIANT 1 HANDMATIGE VULGRAADMETING MET VRIJWILLIGERS VIA WEBFORMULIER HANDMATIGE VARIANT 2 HANDMATIG VULGRAADMETING MET VERGOEDING VIA TELEFOON VARIANT 3 HANDMATIGE VULGRAADWAARNEMING BETAALD PERSONEEL VIA TELEFOON GPRS VARIANT 1 VULGRAADMETING VIA SENSORS MET AUTOMATISCHE GPRS VERZENDING GPRS VARIANT 2 VULGRAADMETING VIA KLEPSYSTEEM MET AUTOMATISCHE GPRS VERZENDING CONCLUSIES AANBEVELINGEN LITERATUURLIJST VERKLARENDE WOORDENLIJST BIJLAGE I. ANDERE VARIANTEN BIJLAGE II. VCONSTRUCT WINCONSYST WMS SCREENSHOT BIJLAGE III. CONTACTEN BIJWERKEN! 4

6 1. Inleiding Synergy student company Aanleiding Bij Roteb bestaat het idee dat er geld te besparen is met het invoeren van een dynamisch leegsysteem. Met een dynamisch leegsysteem bedoelt Synergy een systeem waardoor je de vulgraad van de containers meet en de routes hier op aanpast. Organisatie De Roteb is een dienstverlenend bedrijf van de gemeente Rotterdam. Bij de Roteb zijn verschillende onderdelen zoals, het legen van de containers tot het leasen van auto s en kringloopwinkels. Probleemstelling De volgende probleemstelling kregen we door de Roteb opgelegd: Kan Roteb kosten besparen door containers dynamisch te ledigen en op welke manier? Leidt het gebruik van het dynamisch ledigen van containers door middel van vulgraad meetsystemen tot verbetering bij het ledigen van containers? En tot slotte: Hoe kan Roteb kosten besparen door te voorkomen dat Roteb vuil te laat ophaalt? Doelstelling De doelstelling is het optimaliseren van de huidige manier van ledigingen van containers. Onder optimaliseren verstaat men efficiëntere routes waardoor Roteb tijdig container komt ledigen. Door het onderzoek wat Synergy heeft gedaan te vergelijken met de huidige situatie, is er een advies tot stand gekomen over het dynamisch ledigen van de containers. Scope In dit hoofdstukje wordt beschreven wat Synergy wel en niet doet. Dit is in afspraak met de klant besloten. Wat wel? Onderzoek vulgraadsytemen voor alleen de ondergrondse restafval containers. Adviesrapport met daarbij een conclusie en de aanbevelingen Het gaat om de 6000 containers die voor restafval gebruikt worden Het gaat om beiden diensten (Noord en West) Wat niet? Alleen onder lossende restafvalcontainers, geen glasbakken, biobakken et cetera. Geen implementatieplan Synergy zal geen vervolgstappen ondernemen na het adviesrapport 1

7 Indeling document Hoofdstuk 2 de huidige situatie bij de Roteb Hoofdstuk 3 de verschillende vulgraadsystemen worden hierin besproken Hoofdstuk 4 de manier waarop de informatie over de vulgraad verzonden kan worden Hoofdstuk 5 Verder uitwerking van de vulgraadsystemen inclusief mogelijke varianten Hoofdstuk 6 kosten van zowel de vulgraadsystemen en de kosten van de verzendtechnieken. Hoofdstuk 7 hierin worden de verschillende manieren voor de mogelijke toekomstige manier van het legen van de containers besproken. Hoofdstuk 8 hierin geeft Synergy haar conclusie Hoofdstuk 9 hierin geeft Synergy haar aanbevelingen voor de vervolgstappen voor de Roteb Werkwijze Dit onderzoek heeft Synergy als volgt aangepakt. Synergy is begonnen met een sjabloon voor het onderzoeksrapport. Daaruit kwam naar voren dat Synergy als eerste een goede planning moesten maken. Vervolgens heeft Synergy de taken verdeeld over zijn projectleden. Synergy moest in het adviesrapport ook een deel beschrijven over de meetsystemen, verzendmethodes en de route optimalisatie om een betrouwbaar advies te kunnen geven. 2

8 2. Huidig systeem bij Roteb Business Architectuur 2.1 Productarchitectuur Synergy student company Momenteel zijn de afvaldiensten gescheiden in een afdeling Noord en afdeling Zuid. Samen legen de diensten 6000 containers m.b.t. de restafval in Rotterdam. Er zijn vaste routes, de meeste containers worden twee á drie keer per week geleegd, maar er zijn ook containers die maar 1 keer of dagelijks worden geleegd. Omdat er geen vulgraad systeem wordt gebruik worden soms onnodig lege containers geleegd of zitten juist soms de containers overvol en krijg je afval naast de containers. Momenteel wordt bij de Roteb iedere container gemiddeld 3 maal in de week geleegd en wordt er gebruik gemaakt van vaste routes. Omdat er verder weinig informatie bekend is over de vulgraad heeft Synergy bij de berekening van de huidige situatie een aantal aannames gemaakt. 3

9 2.2 Proces architectuur Synergy student company Hoewel de omgeving niet veranderd, veranderen er wel processen binnen het ledigen wanneer het advies van Synergy wordt doorgevoerd. Het proces inplannen van routes zal veranderen, maar ook het proces meten van de vulgraad. Nu worden er vaste routes gereden en is er weinig bekend over de vulgraad. Synergy heeft dan ook de afgelopen 20 weken gekeken hoe dit efficiënter op te lossen. Zodat de processen kostenbesparing opleveren door te investeren in de mogelijkheid tot het inbouwen van sensoren in de containers. De bedrijfscultuur binnen Roteb is gezamenlijk zorgen voor een schone stad. Het bedrijf beschikt dan ook over veel kennis van het ledigen van containers en het schoonhouden van de stad en ontwikkelt deze kennis door het over te brengen op nieuwe medewerkers. Het kernproces is het ophalen van restafval. (geen glasbakken of papier of textiel) Het ophalen van restafval gebeurd door medewerkers die met een vuilnisauto een vaste route rijden en het vuil drie keer per week ophalen. Per vuilniswagen is er één chauffeur per rit. In een vuilniswagen wordt kilo restafval opgehaald. Momenteel worden er 177 routes gereden. Roteb streeft ernaar om alle containers maximaal 2 keer per week te legen. Maar dit komt gemiddeld neer op 5 keer legen per 2 weken. Hierbij heb je ochtend en avond diensten. Per wagen per dienst zit er 1 chauffeur op de wagen. Het aantal manuren bedraagt dan (21 wagens * 2 diensten * 40 uur per week) = 1680 man uur per week. Een leidinggevende controleert of de uitvoerende werknemers van de teams Zuid en Noord hun werk juist doet. De planner plant de routes in op basis van de vulgraad die nu door de chauffeur van de vrachtwagen bepaald wordt door in de container te kijken en te schatten hoe vol hij is. Vaak gebeurt het nu dat er mensen hun afval naast de containers zetten doordat het afval niet meer in de container kan of het afval niet goed is aangedrukt. Daardoor moeten de werknemers het afval van de naast de containers handmatig in de vuilnisauto gooien. Het ondersteunende proces dat Roteb biedt is het schoonhouden van de stad. 4

10 2.3 Organisatie architectuur Synergy student company Algemeen Directeur Directiesecretariaat/SMO Directeur Schone Stad Directeur Mensen & Middelen Directeur Markten & Bedrijven Reinigingsbedrijf Noord Beleid & Projecten Lease Reinigingsbedrijf Zuid Flex Companies Impact Service Personeel & Organisatie Montaz Planning Financiën & Control Ultimade Communicatie Multigroen AO/IC Robedrijf Roteb Educatiecentrum Ro!entree De veranderingen van dit adviesrapport hebben betrekking op de rode velden van het organogram. Zo zitten de planners op de afdeling Planning en de medewerkers die het vuil ophalen werken in de Teams Noord en Zuid. De Routes van deze teams worden ingepland door de planners. 5

11 Roteb biedt Rotterdammers werk en een schone stad legt de basis voor een goede woonomgeving in de stad. Roteb is een maatschappelijke onderneming door het genereren van werk, stageplaatsen en reintegratieplekken. In de uitvoering en de bedrijfsvoering, wordt altijd gekeken naar duurzame oplossingen. De Roteb heeft bewust gekozen voor een Rotterdamse aanpak. Hieronder wordt, verantwoordelijkheid, professionaliteit, openheid, samenwerking en vertrouwen verstaan. Er wordt telkens gekeken naar de veranderingen in de omgevingen en naar de wensen van de klant om de diensten op een op een hoger pijl te brengen. Daarbij wordt zowel naar de belangen gekeken van de klant als van de werknemer binnen Roteb. Dit gebeurt omdat het de medewerker ondersteund en hij zo een zelfontwikkeling doormaakt naar een vaste baan binnen Roteb. Roteb wil dan ook een lerende organisatie zijn en kijkt verder dan alleen de gemeente Rotterdam. Hiervan leren zij van andere gemeentes. Roteb spendeert veel aandacht aan de situatie waarin de werknemer zich buiten zijn werk verkeerd. Bijvoorbeeld in de relationele sfeer. Daarbij is de basis de grote betrokkenheid bij het bedrijf. Doordat Roteb een cultuur van doeners heeft, heeft het veel uitvoerende werknemers in dienst. Onder leiding van een resultaat gericht management. Die worden ondersteund door stafafdelingen die de kwaliteit van de interne dienstverlening verhogen door samenwerking met de uitvoerende werknemers. Roteb werkt dan ook met een open en transparante besluitvorming. Klant gerichtheid geeft de doorslag tot een succesvolle samenwerking binnen en buiten de organisatie op het gebied van samenwerking en respect voor elkaar te hebben. Van een werknemer binnen Roteb wordt het volgende verwacht: integriteit, resultaatgerichtheid, professionaliteit, zelfstandige en verantwoordelijke taakopvatting, een positief kritische werkhouding, veranderingsbereidheid, de wil tot samenwerking, openstaan voor feedback en bereid zijn verantwoording af te leggen over geleverde prestaties. Wanneer een werknemer zich hier aan houd zal hij er ook voor beloond worden. Hieruit valt op te merken dat de Roteb mensen een eerlijke kans om een werknemer zich te laten op werken tot een hogere functie binnen de organisatie. Zelfontwikkeling is dan ook een belangrijk aspect binnen het personeelsbeleid van Roteb. De organisatie heeft 5000 werknemers in dienst met verschillende achtergronden en culturen. In een groot deel van de organisatie is de essentie gebiedsgericht werkend (Schone Stad), maar ook met de nadruk op markt en klantgerichtheid (de werkbedrijven), in een ander deel weer meer procesgericht (de staf en ondersteunende afdelingen). Het directie team van de Roteb wordt geleid door een algemeen directeur. Hij legt verantwoording af over het personeel van Roteb en het werk wat zij doen aan de het bestuur van de stad. Hij is dan ook het boegbeeld van de Roteb. Het directie team bestaat totaal uit 4 directeuren. Waarvan 3 directeuren hun eigen werkveld aansturen. Zij werken met een meerjaren strategie en sturen bij aan de hand van de management informatie die wordt geleverd. De managementstijl die men binnen Roteb hanteert is dat een leidinggevende ook gewoon medewerkers zijn op elk niveau binnen de organisatie. Zij hebben dus ook dezelfde verwachtingen 6

12 zoals reeds beschreven in dit hoofdstuk. Daarbij moet een leidinggevende binnen Roteb niet alleen macht willen uitstralen, maar open en eerlijk zijn tegen het uitvoerende personeel en de directie. Hierin hebben zij een voorbeeld functie naar de werknemers die zij onder hun hoede hebben. Daarom moet een leidinggevende ook luisteren wat de bevindingen van een uitvoerende werknemer zijn en daarop reageren. Het is zeer belangrijk dat een leidinggevende goed kan communiceren met zowel zijn uitvoerende werknemers, als de andere afdelingen binnen de organisatie. Dit leidt tot een gezonde sfeer binnen de organisatie. Informatie architectuur 2.4 Informatie en Applicatie architectuur Vanwege bezuinigingen (72 miljoen) heeft de gemeente de ICT voorzieningen gecentraliseerd. Het doel hiervan is het verhogen van de efficiëntie. Daardoor besteed Roteb de ICT dienstverlening uit aan het Shared Service Center van Rotterdam. Binnen de Roteb werken de werknemers met een Citrix omgeving. Deze worden beheerd door het Shared Service Center van de gemeente Rotterdam. Roteb kiest wel zelf de software uit en installeert deze ook zelf. Wanneer er zich een incident met de Citrix omgeving voordoet neemt de werknemer contact op met het Shared Service Center, die vervolgens het probleem oplossen. Ieder jaar wordt er een jaarverslag digitaal uitgebracht in de vorm van een PDF document. Momenteel worden de routes en containerlocaties opgeslagen in het geoinformatiesysteem (GIS) web. De containers zijn nog niet voorzien van elektronica, maar wordt er visueel gekeken wat de vulgraad is. Het schoonniveau van de stad wordt door de inwoners gecontroleerd. IT Architectuur 2.5 Software architectuur en Infrastructuur architectuur De software binnen de Citrix omgeving van de werknemers wordt beheerd door het Shared Service Center van de gemeente Rotterdam. Wanneer er software wordt geïnstalleerd wordt dit gedaan door dhr. M.Jansen. (ICT contactpersoon Roteb). Momenteel zijn de containers nog niet voorzien van electronica. Dit zal veranderen wanneer Roteb voor het idee kiest om sensoren in te laten bouwen aan de hand van het advies wat Synergy geeft. Dit heeft gevolgen voor de IT Infrastructuur met betrekking tot het meten van de vulgraad in de containers. 7

13 3. Meetsystemen Synergy student company In dit hoofdstuk worden verschillende meetsystemen besproken. Dit is van belang omdat tussen de verschillende meetsystemen veel verschil qua inzetbaarheid en precisie zit. Alle eigenschappen van de verschillende meetsystemen worden hier opgesomd. Dit is belangrijk om zo te kunnen vergelijken welke mogelijkheden er zijn en welke daadwerkelijk geschikt zijn om de vulgraad van de ondergrondse containers te meten. 3.1 Handmatig vulgraadmeting De handmatige vulgraadmeting werkt door middel van een persoon die een visuele constatering maakt van de vulgraad van een ondergrondse container. Deze persoon kan zowel van buiten, als binnen de Roteb komen. Bij personen buiten de Roteb hebben we het over: bewoners, vrijwilligers, stadwachters, medewerkers en flatbeheerders, bewoners De persoon kan met verschillende gereedschappen zijn handmatige meting verrichten, te weten: een meetloot of met een magnetische ultrasone handmeter. Met de magnetische ultrasone handmeter wordt bedoeld: een ultrasone afstandmeter die voorzien is van een magneet waarmee deze aan de binnenkant van de klep geplaatst kan worden. Deze meter wordt aangezet in de juiste positie en dan geplaatst in de klep. Hierna kan de klep gesloten worden en een meting gedaan worden. Als de meting gedaan is word de klep weer geopend en kan de meting afgelezen worden. De persoon meet de hoogte van de top van de afvalberg in de container tot het plafond van de container. Tijdens een eventuele pilot kan aan de hand van een aantal ledigingen een foutmarge worden opgesteld. Nadat de kijker zijn constatering heeft gedaan (een vulgraad hoger dan 75%) geeft deze persoon de vulgraad informatie door aan de planningsafdeling van Roteb. De manieren waarop dit mogelijk is worden besproken in hoofdstuk vier. Dit is de meest laagdrempelige oplossing. 8

14 3.2 Sensorsystemen Sensorsysteem/technologie: Mogelijkheden: Materiaal kosten: Capacitatieve sensor Geschikt voor moeilijke , oplossingen Uitleg: Toepasbaar op het hele Berekening: meetveld. Een capacitieve 129,00*6000= , nabijheidschakelaar is een sensor, die bij het naderen van een (sensor * aantal containers) geleidende of niet geleidende tussenstof (ook vloeistoffen), Exclusief implementatiekosten. bewegingsloos, zonder direct contact met het te detecteren lichaam reageert of schakelt. Compressie technologie/dsp Uitleg: Er wordt er een kracht op dubbele parallelle riemen aan de zijwanden van de container opgewekt. Daardoor word het afval gecomprimeerd. Door gebruik te maken van DSP technologie, analyseert de controller de meetresultaten een kent een unieke waarde toe aan elke container. De foutmarge van de condensator is niet bekend in een containeropstelling. Xray Uitleg: Een röntgendetector is geplaatst aan de andere kant van de container. Aan de hand van de gepenetreerde straling is de vulgraad van de container te meten. De foutmarge van de Xray techniek is afhankelijk van het materiaal waaruit het afval bestaat. Onder andere plastic en papierafval tussen het restafval kunnen voor een afwijking in de meting zorgen. Het herkennen van lekken in de containers. Het meten van de vulgraad van de container en de gegevens doorgeven aan de computer. Het meten van de vulgraad in staal, aluminium, glas, plastic en papier containers. Dit gebeurt op basis van straling ,00 Berekening: 67,00 * 6000 = ,00 (sensor * aantal containers) Exclusief implementatiekosten ,00 Berekening: 5499,00 * 6000 = ,00 (sensor *aantal containers) Exclusief implementatiekosten. 9

15 Peering trough walls Uitleg: Meet door de wanden van de container heen. Is toepasbaar op verschillende materialen. Meet met capacitatieve sensoren de vulgraad. De foutmarge van de capacitatieve sensoren zijn afhankelijk van het vochtniveau in het restafval. Als deze niet hoog genoeg zijn kan de vulgraad meting niet nauwkeurig worden gedaan. Proximity technologie Detecteert verandering van luchtdruk in conservenblikken, drankblikjes, glazen potten en flessen met popup deksels door meting van de deksel doorbuiging. Dit word ook toegepast op bijvoorbeeld Mobiele telefoons. De proximity sensor produceert een continue magnetisch veld dat de afstand bijhoud van het metalen deksel. Synergy student company Van buitenaf meten welk en hoeveel afval er in de container zit. Detecteren van verschillende luchtdruk in bepaalde bliksoorten. Het meten van de vulgraad in containers. Verschillende instelgrenzen ,00 Berekening: 54,30 * 6000 = ,00 (sensor *aantal containers) Exclusief implementatiekosten ,00 Berekening: 1,77 * 6000 = ,00 (sensor *aantal containers) Exclusief implementatiekosten. Fotocel detectie Uitleg: Detecteert verandering van luchtdruk in conservenblikken, drankblikjes, glazen potten en flessen met popup deksels door meting van de deksel doorbuiging. De proximity sensor produceert een continue magnetisch veld dat de afstand bewaakt van de metalen deksel. Dit produceert een proportionele analoge spanning. Het analoge signaal wordt omgezet naar een digitaal signaal waaruit elektronica een vulgraad kan berekenen. De foutmarge van de fotocel De meet afstand kan worden ingesteld. Kan verschillende objecten detecteren. (Niet toepasbaar op de situatie binnen Roteb) , Berekening: 150,00 * 6000 = , (Detectie per container * aantal containers) Exclusief implementatiekosten.

16 detectie in een container opstelling is niet bekend. Het drukverschil tussen de atmosferische druk buiten en de druk in de container kan ook voor een afwijking zorgen. Ultrasone sensor Uitleg: Op basis van het tijdsinterval tussen het uitzenden van de geluidsimpuls en het ontvangen van het echosignaal berekent de ultrasone sensor intern de afstand tot het object. De meting gaat op basis van tijd en niet op basis van intensiteit. Voordeel hiervan is een goede achtergronddrukking. Synergy student company Nauwkeurig meten tot op de millimeter Kan alle objecten meten Meet op basis van tijd , Berekening: 236*6000= , (Detectie per container * aantal containers) Exclusief implementatiekosten Infrarood sensor Uitleg: Infrarood sensoren zijn lichtsensoren die gebruik maken van het niet zichtbare licht. Infrarood sensoren bestaan uit een zender en een ontvanger. Infrarood sensoren worden net zo gebruikt als andere licht sensoren: breek straal en als reflecterende sensor. Nauwkeurig meten Gebruik als breek staal reflecterende sensor , Berekening: 6000*20= , (Detectie per container * aantal containers) Exclusief implementatiekosten. 11

17 3.2.1 Capacitatieve sensor: Een capacitatieve nabijheidschakelaar is een sensor, die bij het naderen van een geleidende of niet geleidende tussenstof (ook vloeistoffen), bewegingsloos, zonder direct contact met het te detecteren lichaam reageert of schakelt. Voorbeeld capacitatieve sensor De capacitatieve niveaumeting monitoring sensoren werken met grotere waarnemingsafstanden en zijn daarom geschikt voor moeilijke toepassingen. (Een condensator is een elektrische component die elektrische lading en elektrische energie opslaat.) Ze zijn zeer robuust en kunnen worden gebruikt voor een verscheidenheid aan toepassingen. Vooral doordat het geschikt is voor het detecteren van de niveaus van zowel metallische en nietmetallische voorwerpen. De capaciteit van de condensatoren verandert afhankelijk van de kloof tussen de toplaag van het gemeten voorwerp en het plafond, de sensoren stellen die vast op diëlektrische kenmerken van hun omgeving. (Diëlektrisch is een stof dat elektriciteit niet of zeer weinig geleid.) De capacitatieve sensor condensator zorgt voor een groot spreiding veld. Dus is het toepasbaar op het hele meetveld. Dit veld is een onderdeel van meting. Deze meting begint als het object of een medium de container in gaat. ( met object wordt het afvalobject bedoeld) De verandering wordt geanalyseerd door elektronica en zodra het een vooraf bepaald niveau bereikt, wordt er een digitaal signaal verstuurd. 12

18 3.2.2 Compressietechnologie Synergy student company Detecteert lekken in plastic containers. Wanneer de compressietechnologie in zijn werking gaat, wordt er een kracht op dubbele parallelle riemen aan de zijwanden van de container opgewekt. Deze actie comprimeert de hoofdruimte van de container, door een load cell te gebruiken voert men een krachtmeting uit tijdens het lichten van de container. De sensor is in principe op zowel de vuilniswagen als op de container te monteren. Door gebruik te maken van DSP technologie, analyseert de controller de meetresultaten een kent een unieke waarde toe aan elke container. Na onderzoek tot deze mogelijkheid is Synergy tot de conclusie gekomen dat hier niet de vulgraad mee te meten is Xray technologie Voor het meten van de vulgraad in staal, aluminium, glas, plastic en papier containers. Een xray buis wordt gebruikt voor de productie van laag energetische röntgenstraling. De röntgenstralen dringen door de zijkant van de container. Een röntgendetector is geplaatst aan de andere kant van de container. Aan de hand van de gepenetreerde straling is de vulgraad van de container te meten. Groot nadeel is echter dat je bij xray bepaalde dingen niet kan zien zoals plastic. Voorbeelden xray toepassingen Peering Through Walls Sinds het meetveld kan doordringen door nietgeleidende materialen zoals glas, plastic of karton, zijn capacitatieve sensoren ook in staat om te detecteren door bepaalde wanden. Dit maakt ze bijzonder geschikt voor niveau metingen van vloeistoffen, pasta's of bulk materiaal waar het materiaal in kwestie moeten worden opgespoord door een container wand. 13

19 Voorbeeld peering through wall technologie Proximity (nabijheid) technologie Detecteert verandering van luchtdruk in conservenblikken, drankblikjes, glazen potten en flessen met pop up deksels door meting van het deksel doorbuiging. Dit wordt ook toegepast op bijvoorbeeld Mobiele telefoons. De proximity sensor produceert een continue magnetisch veld dat de afstand bijhoudt van het metalen deksel. Dit produceert een proportionele analoge spanning. Het analoge signaal wordt omgezet naar een digitaal signaal waaruit elektronica een vulgraad kan berekenen. Dit gebeurt digitaal door het aantal klepmetingen van de container. De profielwaarde wordt vervolgens vergeleken met door de gebruiker ingestelde grenzen. Containers met deksel doorbuiging buiten deze grenzen worden afgewezen en zijn niet geschikt voor het systeem. Voorbeeld van proximity technologie Fotocel detectie Dit type sensorsysteem onderscheidt zich door sterke achtergrond ruis onderdrukking. De fotocel detecteert tegen iedere achtergrond. De Isotron Systems fotocel, type LH4050 van het Zwitserse Contrinex, onderscheidt zich doordat de meetafstand kan worden ingesteld. De meetafstand kan worden ingesteld tussen de 20 en 500 mm. Verder is de meetafstand onafhankelijk van de kleur, oppervlakte en vorm van het te meten object en wordt de sensor eenvoudig ingesteld via een 14

20 potentiometer met drie standen: de sensor heeft een schakelfrequentie van 500 HZ. Het werkt met rood licht waar mee het instellen wordt vereenvoudigd. Door de zeer goede optische eigenschappen is de output lineair met een bijna verwaarloosbare blinde zone van minder dan 1 mm. Dit maakt de sensor geschikt voor toepassingen in applicaties waar veel verschillende objecten in verschillende kleuren bij hoge snelheden moeten worden gedetecteerd. Synergy is tot de conclusie gekomen dat het niet geschikt is om de vulgraad te meten in containers, omdat het werkt op basis van kleuren onderscheiding en niet op basis van materialen Ultrasone sensor De ultrasone sensor werkt met een hoge Frequentie. Dit gebeurt doordat de geluidssnelheid zich voort zet in de lucht. Zodra de impuls op een object stoot wordt hij teruggekaatst om als echo opnieuw de ultrasone sensor te bereiken. Op basis van het tijdsinterval tussen het uitzenden van de geluidsimpuls en het ontvangen van het echosignaal berekent de ultrasone sensor intern de afstand tot het object. De meting gaat op basis van tijd en niet op basis van intensiteit. Voordeel hiervan is een goede achtergronddrukking. Materialen die geluid weerkaatsen worden gedetecteerd,dus ook folie en plastic. Ultrasone sensoren meten tot op de millimeter nauwkeurig Infrarood sensor Infrarood sensoren zijn lichtsensoren die gebruik maken van het niet zichtbare licht. Infrarood sensoren bestaan uit een zender en een ontvanger. Infrarood sensoren worden net zo gebruikt als andere licht sensoren: breek straal en als reflecterende sensor. Lichtsensoren die IR licht meten hebben minder last van licht in de omgeving, het is makkelijk te regelen en het is niet zichtbaar. 15

21 3.2.9 Klepsysteem Synergy student company Met het klepsysteem wordt bedoeld dat men het aantal malen telt dat de klep open geweest is. Als men weet hoe vaak de klep gebruikt is op het moment dat hij vol zit kan men een waarde hieraan koppelen. Als men bijvoorbeeld weet dat een ondergrondse container vol is na 90 keer het gebruik van de klep. En de volgende keer 110 keer. Dat weet men dat de container gemiddeld bij 100 keer gebruik vol is. Als men dan wil voorkomen dat de container te vol word, met als gevolg dat er afval naast de containers gezet word. Als voorbeeld een stel regel: als de klep 75 keer open geweest is moet de container worden geleegd. Zo bereik je geen exacte vulgraad controle, maar wel een erg goedkope oplossing. Verder is de eis niet dat de vulgraad 100% zou moeten zijn, als de precisie maar groot genoeg is om te kunnen bepalen of een container bijna vol is. Dit maakt het klepsysteem geschikt voor implementatie in Rotterdam. Helaas zorgt dit er ook voor dat de foutmarge wel minder exact is als de meeste andere meetsystemen. Dit zal dan ook sterk variëren omdat restafval niet een consistente opbouw qua afvalmateriaal heeft. Het is uiteraard ook mogelijk dat er meerdere vuilniszakken in de container kunnen worden gedeponeerd terwijl de klep open blijft. Het klepsysteem is combineerbaar met andere systemen zoals het pasjes systeem. Waardoor DIFTAR toepasbaar word. De frequentie waarin ieder pasje is gebruikt is zichtbaar. Tevens is het combineerbaar met visuele inspectie (hoofdstuk 3.2) waardoor aan de buitenkant afgelezen kan worden hoe vaak de klep open geweest is. 16

22 3.12 Foutmarges Elke meetsysteem brengt een foutmarge mee. Hiermee kan men bepalen welk meetsysteem geschikt is en welke de hoogste precisie van de vulgraad weergeeft. In het geval van het dynamisch legen van ondergrondse containers is het essentieel om te weten hoe vol de container is voordat die container ingeplant word om te legen. Daarom is de precisie belangrijk om een juiste meting te doen met de meetsystemen uit hoofdstuk drie. Bij elk meetsysteem zal de precisie worden weergegeven in een percentage van precisie. Meetsysteem Precisie Ultrasone sensor 90% Capacitatieve nabijheidschakelaar 90% Fotocel detectie 90% Proximity technologie 90% Handmatige vulgraadmeting via ultrasone handmeter 85% Infrarood sensor 85% Handmatige vulgraadmeting via meetlood 80% Compressie technologie/dsp 50% Xray 50% Peering through walls 50% 3.13 Overige mogelijkheden: pasjessysteem Het pasjessysteem is een uitbreiding op het klepsysteem. Hiermee kan behalve dat er alleen de vulgraad gemeten word ook geregistreerd worden wie het afval aflevert. Dit kan handig zijn voor de invoering van een DIFTAR systeem. Verder bestaat de mogelijkheid hiermee om bewoners alleen toegang te geven tot de containers in hun eigen straat en niet in andere straten, waar het klepsysteem weer wat preciezer word. 17

23 4. Verzending Zodra de meting gemaakt is met behulp van de meetsystemen uit het vorige hoofdstuk moet deze informatie verzonden worden naar de planner. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat Synergy bedoelt met deze verzendmethode en wat de voor en nadelen zijn bij het gebruik van deze verzendmethode. Hier volgen alle mogelijk verzendmethodes om de gegevens te verzenden naar de planner: 4.1. Webformulier Een formulier dat men invult op de website waardoor de data automatisch wordt verzonden naar de planner van Roteb. o Voordelen: Gratis verzending (internetabonnementskosten niet meegerekend). Geen kans op spraakverwarring. adres kan niet verkeerd ingevoerd worden. Digitaal te kopiëren waardoor kans van fout overnemen verkleind word. Kan automatisch worden verwerkt aan de plannerzijde. o Nadelen: Kans op fout invoeren. Kans op downtime webserver. Kans op downtime service. Ontwikkelingskosten SMS Een SMS sturen via een mobiele telefoon, met de straatnaam van de volle containers. De planner, kan deze met zijn mobiele telefoon uitlezen, of eventueel via een applicatie op de PC. o Voordelen: Digitaal te verwerken/kopiëren waardoor kans van fout overnemen verkleind word. Geen kans op spraakverwarring. o Nadelen: Kans op fout invoeren Kans op gebruik verkeerde SMS nummer Kans op downtime SMS provider. 18

24 4.3. Bellen Telefonisch doorgeven welke container geleegd moet worden, de planner kan ze dan inplannen. o Voordelen: Bijna iedereen heeft beschikking over een telefoon, dus een laagdrempelige verzendmethode. o Nadelen: Er moet 2 keer worden genoteerd/ingevoerd (1 maal door de beller en 1 maal door de planner) Kans op spraakverwarring. Kans op fout overnemen Een directe naar de planner van Roteb door een visuele inspecteur. o Voordelen: Digitaal te kopiëren waardoor kans van fout overnemen verkleind word. Geen kans op spraakverwarring. o Nadelen: Kans op fout invoeren. Kans op gebruik verkeerde adres. Kans op downtime service GPRS Een volledige geautomatiseerde verzending waarbij de gegevens naar een applicatie op de PC verzonden worden. o Voordelen: Digitaal te kopiëren waardoor kans van fout overnemen verkleind word, en te koppelen aan een automatisch systeem dat constant de juiste waardes uit meet waardoor trendanalyse beter mogelijk word. Geen kans op verkeerde invoer, notatie of spraakverwarring. o Nadelen: Kans op defecten. Vereist onderhoud. Kans op downtime GPRS service. Hoge implementatiekosten. Vaste kosten. 19

25 4.6. Smartphone app Een applicatie laten ontwikkelen voor een smartphone, om bijna volle containers mee te melden. Dit wordt door een visuele inspecteur via de app verzonden naar de planner. o Voordelen: Gratis verzending (internetabonnementskosten niet meegerekend). Geen kans op spraakverwarring. Digitaal te kopiëren waardoor kans van fout overnemen verkleind word. o Nadelen: Kans op fout overnemen Kans op fout invoeren. Er moet 2 keer worden genoteerd/ingevoerd, implementatiekosten Wifi In gemeente voertuigen Wifi ontvangst apparatuur inbouwen en in de containers Wifi zendapparatuur inbouwen. Deze data kan dan automatisch uit de auto s gelezen worden. o Voordelen: Digitaal te kopiëren waardoor kans van fout overnemen verkleind word, en te koppelen aan een automatisch systeem dat constant de juiste waardes uit meet waardoor trendanalyse beter mogelijk word. Geen kans op verkeerde invoer. Notatie of spraakverwarring. Gratis verzending. o Nadelen: Erg hoge implementatiekosten Complexe technologie verhoogt kans op fouten. 20

26 5. Varianten Synergy student company Nu we alle mogelijke meetmethodes en verzendmethodes opgesomd hebben kan er worden gekeken welke van deze methodes goed bij elkaar passen, welke zeer geschikt zijn en welke onlogisch of zelfs technisch onmogelijk zijn. Op deze manier kunnen we bepalen welke gecombineerde methodes (variant) we verder uitgaan werken voor ons onderzoek. Magnetische Ultrasone Handmeter* Webformulier Sms Bellen GPRS SmartPho Wifi ne app Wenselijk Geschikt Wenselijk Geschikt Onmogelijk Geschikt Onmogelijk Meetloot Geschikt Geschikt Wenselijk Geschikt Onmogelijk Geschikt Onmogelijk Ultrasoon Onmogelijk Mogelijk Onmogelijk Onmogelijk Wenselijk Onmogelijk Mogelijk (vast) Klep Onmogelijk Mogelijk Onmogelijk Onmogelijk Mogelijk Onmogelijk Mogelijk Compressie Onmogelijk Mogelijk Onmogelijk Onmogelijk Mogelijk Onmogelijk Mogelijk Xray Onmogelijk Mogelijk Onmogelijk Onmogelijk Mogelijk Onmogelijk Mogelijk Proximity Onmogelijk Mogelijk Onmogelijk Onmogelijk Mogelijk Onmogelijk Mogelijk Fotoceldetec Onmogelijk Mogelijk Onmogelijk Onmogelijk Mogelijk Onmogelijk Mogelijk tie Infrarood Onmogelijk Mogelijk Onmogelijk Onmogelijk Wenselijk Onmogelijk Mogelijk Klepmeting Onmogelijk Mogelijk Onmogelijk Onmogelijk Wenselijk Onmogelijk Mogelijk Legenda: Onmogelijk: Dit is een onmogelijke combinatie van verzendmethode en meetsysteem. Mogelijk: Deze varianten zijn wel mogelijk, maar technisch lastig te ontwikkelen en te implementeren Geschikt: Er bestaan hiervoor wel technische mogelijkheden, maar ze zijn door ons niet verkozen tot de beste oplossingen om verder te gaan onderzoeken. Wenselijk: Een wenselijke en goed te combineren verzendmethode in combinatie met het meetsysteem. (Voor andere onderzochte varianten zie bijlage 1) * Met de magnetische ultrasone handmeter wordt bedoeld: een ultrasone afstandmeter die voorzien is van een magneet waarmee deze aan de binnenkant van de klep geplaatst kan worden. Deze meter wordt aangezet in de juiste positie en dan geplaatst in de klep. Hierna kan de klep gesloten worden en een meting gedaan worden. Als de meting gedaan is word de klep weer geopend en kan de meting afgelezen worden. 21

27 Beredenering bij de keuzes of een variant geschikt is of niet: De magnetische ultrasone handsensor en het meetloot zijn meetsystemen die draagbaar zijn. De andere meet systemen zijn systemen die in de container gebouwd zouden moeten worden. De rede dat sms als mogelijk genoemd word bij de vaste ingebouwde meetsystemen is omdat er kant en klare installaties zijn die gegevens door kunnen smsen. De rede dat wifi niet gekozen is als te onderzoeken verzendsysteem is omdat dit alleen door hele hoge implementatiekosten een geschikte verzendmethode word. De rede dat GPRS en wifi als onmogelijk staan bij de meetsystemen magnetische ultrasone handsensor en het meetloot is dat dit geautomatiseerde verzendmethodes zijn. En de meetsystemen magnetische ultrasone handsensor en het meetloot zijn handmatige meetmiddelen. De reden dat Synergy kiest voor ultrasone sensormeting meer geschikt is dan klep, compressie, x ray, proximity of fotocelmeting, is dat Synergy geen leveranciers heeft kunnen vinden voor een compleet pakket (verzending + meting + inbouw) van de andere combinaties. De reden dat het meetloot in combinatie met het webformulier en het bellen niet gekozen zijn als uit te werken varianten is dat een ultrasone handsensor een exactere meting zal geven. Maar deze methode is ook zeer geschikt. Er zit in de uitwerking ook nauwelijks verschil tussen het meten met een meetloot of met een ultrasone handmeter als het aankomt op de kosten of voor en nadelen. Verder is belangrijk te realiseren dat er bij de visuele vulgraadmeting, verschil zit tussen wie deze meting gaat doen. Is dit eigen personeel, vrijwilligers en gemeentewerkers die de klus goed zouden kunnen combineren of geef je buurtbewoners een kleine vergoeding als je geen vrijwilligers kunt vinden? Ook is het belangrijk te realiseren dat er nauwelijks verschil tussen het meten met een meetloot of met een ultrasone handmeter als het aankomt op precisie, kosten en voor en nadelen. 22

28 5.1. Handmatige varianten Synergy student company Handmatige variant 1 Handmatige vulgraadmeting met vrijwilligers via webformulier Een systeem invoeren waarbij personen (zoals bewoners, vrijwilligers, stadwachters, medewerkers en flatbeheerders), de vuilcontainers controleren door handmatige controle doormiddel van een simpel fysiek vulgraad controle systeem (magnetische ultrasone handscanner) aan de binnenkant van de klep. Als de container een vulgraad van 75% bereikt heeft wordt er een webformulier ingevuld die de informatie naar de planner toe mailt. Deze variant brengt de laagste kosten met zich mee. o Voordelen Maatschappelijke betrokkenheid Kostenbesparing op personeelskosten Lage totale kosten Gratis verzending (internetabonnementskosten niet meegerekend) Geen kans op spraakverwarring Digitaal te kopiëren waardoor kans van fout overnemen verkleind word o Nadelen Lage betrouwbaarheid Veel werk voor de planner Inconsistentie qua meldingspatroon Kans op fout invoeren Kans op downtime webserver Kans op downtime service Ontwikkelingskosten Omdat de besparingen direct al meer opleveren dan dat de investering kost wordt er in het eerste kwartaal al weer terug verdiend. *Zie kosten volgende pagina. Returnoninvestment wordt behandelt in hoofdstuk 7. 23

29 Kosten handmatige variant 1 Visuele vulgraadmeting met vrijwilligers via webformulier Kosten nummer Omschrijving Kosten per eenheid Hoeveelheid Frequent ie Kosten per jaar 1 Kosten ontwikkelen en 50 4 uur Eenmalig 200 onderhouden webformulier 2 Kosten voor het meet melders Eenmalig gereedschap 3 Loonkosten voor planner werkdagen * 8 Per jaar uur Totaal:.400 *Het is ook mogelijk om een éénmalige investering te doen in het ontwikkelen voor een webformulier (zie 4.1). Dan hoeven telefoonkosten niet in rekening gebracht te worden loonkosten per uur * 4 uur voor aanschaf van ultrasone handmeter loonkosten per uur * 260 werkdagen per jaar * 8 uur per dag Overige opmerkingen bij deze berekeningen Het gebruik van een webformulier kan geïmplementeerd worden op de huidige Roteb website en webserver. Implementatie kosten zijn niet meegerekend. 24

30 Handmatige variant 2 Handmatige vulgraadmeting met vergoeding via telefoon. Een systeem invoeren waarbij bewoners, die hier een kleine vergoeding voor krijgen, de vuilcontainers controleren door handmatige controle door middel van een simpel fysiek vulgraad controle systeem (magnetische ultrasone handscanner) aan de binnenkant van de klep. Als de container een vulgraad van 75% bereikt heeft wordt via de telefoon doorgegeven aan een toegewijd telefonist team dat een container bijna vol zit aan een planner van de Roteb. o Voordelen: Maatschappelijke betrokkenheid Sociaal; omdat mensen zich in kunnen zetten voor de buurt en er zelf wat mee kunnen verdienen Kostenbesparing op personeelskosten Bijna iedereen heeft beschikking over een telefoon, dus een laagdrempelige verzendmethode o Nadelen: Minder hoge betrouwbaarheid Inconsistentie qua meldingspatroon Er moet 2 keer worden genoteerd/ingevoerd (1 maal door de beller en 1 maal door de planner) Kans op spraakverwarring Kans op fout overnemen *Zie kosten volgende pagina. Returnoninvestment wordt behandeld in hoofdstuk 7. 25

31 Kosten handmatige variant 2 Handmatige vulgraadmeting met vergoeding via telefoon. Kosten nummer Omschrijving Kosten per eenheid Hoeveelheid Frequ entie Kosten per jaar 1 Kosten voor doorbellen informatie naar Roteb per minuut 2 minuten * 5714 melders * 3 gesprekken per week Weke lijks 2 Kosten voor het meet gereedschap melders Eenm alig 3 Loonkosten voor planner werkdagen Per * 8 uur jaar 4 Loonkosten telefonist werkdagen Per * 8 uur * 10 jaar personeelsleden 5 Loonkosten visuele meters melders * 12 maanden Per jaar , Totaal: ,17 *Zonder bel kosten: ,00 *In het geval van en in plaats van bellen komen de belkosten te vervallen gesprekskosten per minuut * 2 minuten per gesprek * 5714 ophaalplaatsen * 3 gesprekken per week per melder * 52 weken voor aanschaf van ultrasone handmeter loonkosten per uur * 260 werkdagen per jaar * 8 uur per dag loonkosten per uur * 260 werkdagen per jaar * 8 uur per dag * 10 personeelsleden * 5714 *12 maanden Overige opmerkingen bij deze berekeningen De kosten voor het doorbellen zijn afhankelijk van de kosten die de provider oplegt. In dit geval gaat Synergy er vanuit dat de melder zelf over een telefoon beschikt, daarom worden enkel de gesprekskosten en niet mobiel telefoons besproken. 26

32 Handmatige variant 3 Handmatige vulgraadwaarneming betaald personeel via telefoon. Een systeem invoeren waarbij eigen personeel de vuilcontainers controleert door handmatige controle doormiddel van een simpel fysiek vulgraad controle systeem (meetloot) aan de binnenkant van de klep. Als de container een vulgraad van 75% worden deze doorgegeven aan de planner aan het eind van de dag of via de telefoon bereikt heeft wordt er gebeld/g d met een planner van de Roteb. Deze variant brengt de laagste kosten met zich mee. o Voordelen: Kostenbesparing ten opzichte van een kleine vergoeding aan veel bewoners Kosten besparing ten opzichte van bellen door vele bewoners Geen ontslagen, dus een sociale oplossing o Nadelen: Er moet 2 keer worden genoteerd/ingevoerd (1 maal door de beller en 1 maal door de planner) Kans op spraakverwarring Kans op fout overnemen *Zie kosten volgende pagina. Returnoninvestment wordt behandeld in hoofdstuk 7. 27

33 Kosten handmatige variant 3 Handmatige vulgraad waarneming betaald personeel via telefoon. Kosten nummer Omschrijving Kosten per eenheid Hoeveelheid Frequentie Kosten per jaar 1 Kosten voor het meet melders Eenmalig gereedschap 2 Loonkosten voor planner werkdagen * 8 Per jaar uur 3 Loonkosten telefonist werkdagen * 8 Per jaar uur * 10 personeelsleden 4 Loonkosten visuele meters eigen werkdagen Per jaar personeel * 8 uur * 2 personeelsleden 5 Auto s visuele meters elektrische auto s Per jaar Totaal: , voor aanschaf van ultrasone handmeter loonkosten per uur * 260 werkdagen per jaar * 8 uur per dag 3. 9 loonkosten per uur * 260 werkdagen per jaar * 8 uur per dag * 42 personeelsleden 4. 9 loonkosten per uur * 260 werkdagen per jaar * 8 uur per dag * 2 personeelsleden aanschaf auto * 2 auto s + onderhoud 2000 euro per jaar levensduur 8 jaar = per jaar/8 = per jaar afschrijving onderhoud * 2 auto s = 4000 onderhoud per jaar. Overige opmerkingen bij deze berekeningen Met (1) word verwezen naar kosten nummer 1 uit de kosten tabel van het hoofdstuk Kosten per variant hierboven met kostennummer (5) Uitgegaan is van 2 personeelsleden die alle bakken constant visueel controleren. 28

34 5.2. Geautomatiseerde varianten GPRS variant 1 Vulgraadmeting via sensors met automatische GPRS verzending Een ultrasone of infrarode sensormeting waarbij de benodigde apparatuur binnen in de vuilcontainers geplaatst word. De vulgraad meting gebeurd standaard 24 maal per uur, maar is vrij instelbaar. De verzending van deze data gebeurd via draadloze GPRS datacommunicatie via een controller/modem. De data word uitgelezen in een cliënt applicatie en kan vervolgens eenvoudig door de planner worden ingepland. Deze cliënt houdt bij welke containers bijna vol zijn (bijvoorbeeld 75%, dit is vrij instelbaar). Ook houd de cliënt een historie bij en sorteert op hoogste vulgraden. Vconstruct biedt een complete oplossing, met inbouw, martiaal en dataverzending in 1 pakket, waarbij zij bereid zijn met de Roteb deze software verder aan te passen op de wensen van de klant en verder door te ontwikkelen. Het systeem zou dan automatische routes kunnen berekenen en deze door kunnen geven aan de routeplan apparatuur in de vrachtwagens. Hierdoor word direct advies per voertuig mogelijk en dynamische routeplanning. De cliënt kan dan ook zelf berekeningen maken door middel van GPRS coördinaten van alle containers die daarbinnen bekend zijn. Er kan dan ook rekening gehouden worden met eventuele pieken door evenementen en dergelijke. Dit systeem kost echter wel 20 euro per maand per container. o Voordelen: Minder loonkosten planner en ophaaldienst Lagere tijdsbezetting per vrachtwagen, waardoor meer tijd voor onderhoud aan de vrachtwagens vrij komt Preciezer dan klepsysteem vulgraadmeting Goedkoper en minstens net zo precies als de andere meetsystemen (uitgezonderd het meetloot en de ultrasone handmeter) Planner kan veel uren besparen aan het beantwoorden van telefoontjes en kopiëren van data of zelfs volledig geautomatiseerd plannen zonder gegevens over te hoeven nemen Geen kans op verkeerde invoer, notatie of spraakverwarring o Nadelen: Hoge maandelijkse kosten bij toepassing op 6000 containers Kans op overbodigheid en dus ontslag van personeel ophaaldienst Kans op defecten Vereist onderhoud Kans op downtime GPRS service *Zie kosten volgende pagina. Returnoninvestment wordt behandeld in hoofdstuk 7. 29

35 Kosten GPRS variant 1 Vulgraadmeting via sensors met automatische GPRS verzending Kosten nummer Omschrijving Kosten per eenheid Hoeveelheid Frequentie Kosten per jaar 1 Kosten meetapparatuur in de bakken ,00 54,30 1, containers Eenmalig I II III IV V. 2 Kosten verzending per GPRS containers Per maand Loonkosten voor planner werkdagen Per jaar * 8 uur 4 Planningsysteem oplossing allin door Vconstruct containers Maandelijks (1) Totaal: (2) Totaal: (3) Totaal: (4) Totaal: (5) Totaal: I maal 6000 containers, II maal 6000 containers, III. 54,30 maal 6000 containers, IV. 1,77 maal 6000 containers, V. 150 maal 6000 containers per maand maal 250 containers = 5000 euro per maand maal 12 maanden De kosten van GPRS verzending zijn 20 euro per maand per container voor een contract van 60 maanden (vast tarief bij Vconstruct). Dit is een bedrijf dat de bakken zelf bouwt en de systemen ook voor andere gemeentes ingebouwd heeft loonkosten per uur * 260 werkdagen per jaar * 8 uur per dag 4. Vconstruct levert per container voor 20 een compleet planningsysteem per maand Overige opmerkingen bij deze berekeningen Met (1) word verwezen naar kosten nummer 1 uit de kosten tabel van het hoofdstuk Kosten per variant hierboven met kostennummer 1. 30

36 GPRS variant 2 Vulgraadmeting via klepsysteem met automatische GPRS verzending Een systeem met klepmeting, waarbij de benodigde apparatuur binnen in de vuilcontainers geplaatst word. De verzending van de data gebeurd via draadloze GPRS datacommunicatie via een controller/modem. De data word uitgelezen in een cliënt applicatie en kan vervolgens eenvoudig door de planner worden ingepland. o Voordelen: Minder loonkosten ophaaldienst Lagere tijdsbezetting per vrachtwagen, waardoor meer tijd voor onderhoud aan de vrachtwagens vrij komt o Nadelen: Hoge maandelijkse kosten bij toepassing op 6000 containers Kans op overbodigheid en dus ontslag van personeel ophaaldienst Kans op defecten Vereist onderhoud Kans op downtime GPRS service 31

37 Kosten GPRS variant 2 Vulgraadmeting via klepsysteem met automatische GPRS verzending Kosten nummer Omschrijving Kosten per eenheid Hoeveelheid Frequentie Kosten per jaar 1 Klepsysteem???? 6000 containers Eenmalig???? 2 Kosten verzending per GPRS containers Per maand Loonkosten voor planner werkdagen Per jaar * 8 uur 4 Planningsysteem oplossing allin door Vconstruct containers Maandelijks Toelichting berekeningen Aannames bij deze kosten berekeningen Een werkjaar heeft 260 dagen Een werkdag heeft 8 effectieve uren Totaal: ,00 Een vuilniswagen heeft een dieselverbruik tijdens zijn dienst van 1:2 Onderhoudskosten niet meegerekend Overige opmerkingen bij deze berekeningen Met (1) word verwezen naar kosten nummer 1 uit de kosten tabel van het hoofdstuk Kosten per variant hierboven met kosten nummer 1 5. (1) Een ophaalplaats is niet het zelfde als het aantal containers, omdat op sommige plekken meer dan 1 container staat. Door gebrek aan informatie is de aanname gedaan dat 5% van de ophaalplekken 2 in plaats van 1 containers bevat. Dan zijn er 6000/105x100 = 5714 ophaalplaatsen 6. (1) Uitgegaan is van 1 melder per ophaalplek 7. (1) 1 minuut bellen bij KPN kost 0,1247 Overige opmerkingen bij deze berekeningen Met (1) word verwezen naar kostennummer 1 uit de kosten tabel van het hoofdstuk Kosten per variant hierboven met kostennummer (1) Een ophaalplaats is niet het zelfde als het aantal containers, omdat op sommige plekken meer dan 1 container staat. Door gebrek aan informatie is de aanname gedaan dat 5% van de ophaalplekken 2 in plaats van 1 containers bevat. Dan zijn er 6000/105x100 = 5714 ophaalplaatsen 9. (1) Uitgegaan is van 1 melder per ophaalplek 10. (1) 1 minuut bellen bij KPN kost 0, (5) Uitgegaan is van een kleine vergoeding van 100 euro per maand 32

38 6. Dynamische route planning Synergy student company In dit hoofdstuk worden de verschillende opties van de routes besproken. Van iedere optie zal een voorbeeld worden besproken. De volgende manieren om de routes te optimaliseren worden besproken: 1. Het voorbijrijden van containers die onder de vulgraad norm zitten 2. Dynamisch route rijden, hiermee wordt bedoeld dat iedere dag alleen de containers geleegd worden die boven de vulgraad norm zitten en de route aangepast wordt per dag aan welke volle containers opgehaald moeten worden Voorbijrijden Het voorbijrijden van containers die onder de vulgraad norm zitten Bij deze route optimalisatie variant worden de huidige routes gebruikt. Alleen de containers die boven de vulgraad norm zitten van minimaal 70% worden geleegd. Dit zorgt ervoor dat er dat de vuilniswagens kortere diensten kunnen maken. Voordelen: Kortere diensten. De chauffeurs hoeven minder uren te werken. (minder loonkosten vuilophaaldienst want je hebt meer personeel op de vrachtwagen) Minder benzine verbruik Nadelen: Voor de chauffeurs kunnen de uren per dienst heel verschillend zijn. Doordat alle huidige routes gereden worden is er geen besparing op materiaal. Meer loonkosten planner door meer werk of eventueel zelfs behoefte aan een 2 e planner 33

39 6.2. Dynamische routes Dynamisch route rijden Synergy student company Bij deze route optimalisatie variant worden iedere dag dynamische routes gereden. Dit houdt in dat alleen containers worden geleegd die aan de vulgraad norm voldoen. Er wordt geen gebruik van vaste routes gemaakt, dus iedere dag moeten de chauffeurs een andere route rijden. Voordelen: Maximale besparing op gebruik van materiaal Nadelen: Voor de chauffeurs is het een hele verandering om van vaste routes naar dynamische routes te gaan. De gemiddelde afstand tussen de containers wordt hoogstwaarschijnlijk groter Voorbeelden Voorbeelden optimalisatie besparing varianten routes Vaste routes waarin alleen 70% vulgraad containers worden geleegd Uitleg voorbeeld: In de tabellen wordt een aanname gedaan van de mogelijke nieuwe situatie op de desbetreffende dag. Het aantal containers hiermee wordt bedoeld het aantal containers dat op die dag wordt geleegd. Bij het totale gewicht in kilo s wordt bedoeld hoeveel kilo er totaal in de vuilniswagens gaat. Som maximum container gewicht / 100 X vulgraad X aantal containers = aantal restafval kilo s. De km besparing per uur is op de volgende manier berekend: Synergy heeft als aanname dat de vuilniswagens gemiddeld 3 minuten doen over het legen van één container. Daarnaast heeft Synergy als aanname dat de vuilniswagen gemiddeld 750 meter per minuut rijd van container naar container. Dat betekent 187,5 meter per minuut keer 60 minuten = 11,25 km per uur. Bij deze variant worden alleen containers geleegd die boven de eis gevuld zijn. De overige containers zijn niet te zien in de tabel maar de vulgraad wordt wel doorgeteld. Hiermee wordt bedoeld dat er wel rekening mee wordt gehouden dat mensen gebruik maken van de containers en dat de vulgraad stijgt. Met het overig gebied wordt bedoeld dat als een vuilniswagen nog niet vol zit hij containers gaat legen van een andere dienst. Als verschillende diensten dit doen hoeven er minder vuilniswagens te rijden. 34

40 Maandag De 55% komt van de huidige situatie deze zal eerst geleegd moeten worden. Vulgraad Aantal containers % Aantal containers Gewicht in kilo s 55% 60% 123,6 247,5 X 123,6= uur besparing op de chauffeur uren 6 uur X 11,25 km = 67,5 km besparing Woensdag Vulgraad Aantal containers % Aantal containers Gewicht in kilo s 70% 30% 61,8 315 X 61,8 = besparing op de chauffeur uren 14 uur X 11,25 Km = 157,50 km besparing Vrijdag De containers die hier aangegeven worden als 65% moeten geleegd worden omdat zij anders de overbrugging van het weekend niet halen. Vulgraad Aantal containers % Aantal containers Gewicht in kilo s 80% 10% 20,6 360 X20,6 = % 60% 123,6 292,5 X 123,6= besparing op de chauffeur uren 4 uur X 11,25 = 45 km besparing 35

41 Dinsdag Synergy student company Vulgraad Aantal containers % Aantal containers Gewicht in kilo s 85% 30% 61,8 382,5 X 20,6 = 7879,5 16 besparing op de chauffeur uren 16 uur X 11,25 km = 180 Km besparing Donderdag De 65% vulgraad moet nu wel worden meegenomen anders loopt het voor maandag over. Vulgraad Aantal containers % Aantal containers Gewicht in kilo s 80% 10% 20,6 360 X 20,6 = % 60% 123,6 292,5 X 123,6 = Totaal kilo besparing op de chauffeur uren 4 uur X 11,25 = 45 km besparing Totale besparing over de drie routes in twee weken tijd Besparing aantal ritten Besparing aantal km Besparing aantal chauffeur uren 495 km 44 Diesel 1,40 besparing 34 X 15 = ,5 Totale besparing (267, ) = 1006,5 Uitleg tabel Synergy heeft uitgerekend via feiten en aannames dat de Roteb via deze manier 1006,5 euro bespaard op de drie routes die Synergy van de Roteb kreeg. Via deze routeoptimalisatie manier worden alle restafvalcontainer geleegd die aan de vulgraad norm van 70%.Dit zorgt ervoor dat je straten kunt overslaan en mogelijk worden de afstanden tussen de containers op sommigen plekken kleiner. Een groot tijdsverbruik en benzine verbruik gaat naar het wachten van het legen van de containers. Via deze route optimalisatie variant worden alle containers overgeslagen die niet aan de vulgraad norm doen dit bespaart veel benzine en uurloon. Synergy is uitgegaan van een uurloon van 15 per uur per chauffeur. 36

42 Besparing over alle routes Synergy student company Hieronder in de tabel zal beschreven worden wat de totale kostenbesparing zal zijn als je het gaat invoeren over alle routes. De tabel in het voorgaande subhoofdstukje beschreef de kostenbesparing per twee weken voor drie routes. In deze twee weken zijn 15 ritten gedaan. De kostenbesparing was over de drie routes 777,75. Om de besparing van alle routes te kunnen uitrekenen heeft Synergy uitgerekend wat de kostenbesparing is per enkele rit ( 777,75 : 15 ritten = 51,85) In twee weken tijd worden er in 42 ritten keer 10 werkdagen = 420 ritten gereden in twee weken tijd. Synergy heeft de 420 ritten keer X 26 gedaan om er zo een heel jaar van te maken. In totaal komt dit neer op ritten op jaarbasis Besparing aantal ritten Besparing aantal km Besparing aantal chauffeur uren Km uur Diesel 1,40 besparing X 15 = Totaal besparing Uitleg tabel Via deze routeoptimalisatie manier worden alle restafvalcontainer geleegd die aan de vulgraad norm van 70%. Dit zorgt ervoor dat je straten kunt overslaan en mogelijk worden de afstanden tussen de containers op sommigen plekken kleiner. Een groot tijdsverbruik en benzine verbruik gaat naar het wachten van het legen van de containers. Via deze route optimalisatie variant worden alle containers overgeslagen die niet aan de vulgraad norm doen dit bespaart veel benzine en uurloon. Synergy is uitgegaan van een uurloon van 15 per uur per chauffeur. 37

43 Dynamisch legen Synergy denkt dat er op deze manier minder kostenbesparing valt te behalen ten opzichte van de variant van het voorbijrijden van containers die onder de vulgraad norm zitten. De routes zullen langer worden dit zorgt ervoor dat de kosten met betrekking tot de brandstofverbruik zullen stijgen met als aanname 15% ten opzichte van de variant van het voorbijrijden van containers die onder de vulgraad norm zitten. Wel zal er meer kosten besparing uit het materiaal gebruik worden gehaald. Immers zullen er minder vuilniswagens hoeven te rijden. Er zullen minder vuilniswagens nodig zijn omdat de andere vuilniswagens gezamenlijk het gebied van een andere vuilniswagen kunnen legen. Zeker als je het bekijkt in het geheel dus over alle routes valt er meer kostenbesparing uit te halen dan dat je het gaat vergelijken met tien routes. Synergy denk dat het materiaal verbruik met 10% daalt ten opzichte van de huidige situatie. Desondanks denk Synergy dat er bij deze variant minder kostenbesparing valt te behalen dan bij de variant van het voorbijrijden van containers die onder de vulgraad norm zitten. Besparing aantal vuilniswagens Besparing aantal km Besparing aantal chauffeur uren 2,1 vuilniswagen % = Km 2 vuilniswagens x 2 diensten X 40 uur per week X 52 weken = Diesel 1,40 besparing , X 15 = Totaal besparing ,4 Uitleg tabel Via deze routeoptimalisatie manier worden alle restafvalcontainer geleegd die aan de vulgraad norm van 70%. Dit bespaart veel benzine en uurloon. Synergy is uitgegaan van een uurloon van 15 per uur per chauffeur. Synergy denkt dat per vuilniswagen er bespaard kan worden als deze niet wordt gebruikt (exclusief besparing chauffeurs en kilometers). Er zal minder onderhoud nodig zijn en de afschrijving van de vuilniswagens is minder. 38

44 7. Returnoninvestment per variant 7.1. Handmatige variant 1 Handmatige vulgraadmeting met vrijwilligers via webformulier. Jaar Kwartaal 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e Kwantitat ieve Kosten Kwalitati Maatschappelijk aspect mogelijk een of meerdere banen komen te vervallen eve Kosten Kwantitat ieve Baten Kwalitati eve Baten Resultate n Maatschappelijk aspect Extra planner Mogelijk een of meerdere banen komen te vervallen Politiek aspect Technisch hoogstaand en moderne oplossing Overige opmerkingen bij deze berekeningen Kwantitatieve kosten: Éénmalig 200 (Kosten ontwikkelen en onderhouden webformulier) Éénmalig (Kosten voor het meet gereedschap) Eerste vier jaren per jaar: Kwantitatieve baten: Per jaar: (Besparing over alle routes) 39

45 7.2. Handmatige variant 2 Handmatig vulgraadmeting met vergoeding via telefoon. Jaar Kwarta al Kwanti tatieve Kosten Kwalit atieve Kosten Kwanti tatieve Baten Kwalit atieve Baten Result aten 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 7 Overige opmerkingen bij deze berekeningen Kwantitatieve kosten: Éénmalig: (Kosten voor het meet gereedschap) Per jaar: ,17 (Kosten voor doorbellen informatie naar Roteb) (Loonkosten visuele meters) Kwantitatieve baten: Per jaar: (Besparing over alle routes) Eerste vier jaren per jaar: *( ,17* *4) /4 = ,17 Kosten/Besparing na vier jaar: , = ,17 40

46 7.3. Variant 3 Handmatige vulgraadwaarneming betaald personeel via telefoon. Jaar Kwarta al Kwanti tatieve Kosten Kwalit atieve Kosten Kwanti tatieve Baten Kwalit atieve Baten Result aten 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 7 Overige opmerkingen bij deze berekeningen Kwantitatieve kosten: Éénmalig: Per jaar: (Kosten voor het meet gereedschap) ,17 (Kosten voor doorbellen informatie naar Roteb) (Loonkosten visuele meters eigen personeel) (Loonkosten visuele meters) (Auto s visuele meters) Kwantitatieve baten: Per jaar: (Besparing over alle routes) Eerste vier jaren per jaar: [( , )* ]/4 = ,17 Kosten/Besparing na vier jaar: , = ,17 41

47 7.4. GPRS variant 1 Vulgraadmeting via sensors met automatische GPRS verzending. I. Compressie technologie Jaar Kwartaal 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e Kwantita tieve Kosten Kwalitati eve Kosten Kwantita tieve Baten Kwalitati eve Baten Resultate n II. Xray Jaar Kwartaal 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e Kwantita tieve Kosten Kwalitati eve Kosten Kwantita tieve Baten Kwalitati eve Baten Resultat en

48 III. Peering through walls Synergy student company Jaar Kwartaa l Kwantit atieve Kosten Kwalitat ieve Kosten Kwantit atieve Baten Kwalitat ieve Baten Resultat en 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e , , , , , , , , , , , , , , , , IV. Proximity technology Jaar Kwartaa l Kwantit atieve Kosten Kwalitat ieve Kosten Kwantit atieve Baten Kwalitat ieve Baten Resultat en 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e , , , , , , , , , , , , , , , ,

49 V. Fotocel detectie Synergy student company Jaar Kwartaal 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e Kwantita tieve Kosten Kwalitati eve Kosten Kwantita tieve Baten Kwalitati eve Baten Resultate n VI. Infrarood of ultrasoon Jaar Kwartaal 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e Kwantita tieve Kosten Kwalitati eve Kosten Kwantita tieve Baten Kwalitati eve Baten Resultate n

50 Overige opmerkingen bij deze berekeningen Kwantitatieve kosten: Éénmalig: I (Compressie technologie) II (Xray) III (Peering through walls) IV (Proximity technologie) V (Fotocel detectie) VI. 0 (Infrarood of ultrasoon*) Per jaar: (Kosten verzending per GPRS) (Planningsysteem oplossing allin door Vconstruct) Kwantitatieve baten: Per jaar: (Besparing over alle routes) Eerste vier jaren per jaar: I. [( )* ]/4 = (Compressie technologie) II. [( )* ]/4 = (Xray) III. [( )* ]/4 = (Peering through walls) IV. [( )* ]/4 = (Proximity technologie) V. [( )* ]/4 = (Fotocel detectie) VI = (Infrarood of ultrasoon*) Kosten/Besparing na vier jaar: I = (Compressie technologie) II = (Xray) III = (Peering through walls) IV = (Proximity technologie) V = (Fotocel detectie) VI = (Infrarood of ultrasoon*) Alle sensoren (exclusief infrarood en ultrasoon) zijn exclusief implementatiekosten berekend. 45

51 *Infrarood en ultrasoon = 20 euro per maand allin 46

52 7.5. GPRS variant 2 Vulgraadmeting via klepsysteem met automatische GPRS verzending. o Returnoninvestment Jaar Kwartaal 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e Kwantitat???????????????????????????????????????????? ieve Kosten Kwalitati eve Kosten Kwantitat ieve Baten Kwalitati eve Baten Resultate n???????????????????????????????????????????? Overige opmerkingen bij deze berekeningen Kwantitatieve kosten: Éénmalig: 1.???? Per jaar: (Kosten verzending per GPRS) (Planningsysteem oplossing allin door Vconstruct) Totaal per jaar: [(60000 * 12 maanden) = ] ???? =???? 47

53 8. Conclusies Synergy student company De meeste zuivere meetmethode van de door ons onderzochte varianten is de ultrasone sensor. Al zijn op zich de meeste sensortypes net zo precies qua meting is de ultrasoon het meest geschikt voor het meten van afstanden tegen een goedkope prijs. De goedkoopste meetmethode is echter het meetloot. Na enige trial and error momenten zal dit systeem ook exact zijn om te bepalen of een container een bepaalde gewenste vulgraad bereikt heeft. Qua verzendmethodes raadt Synergy GPRS aan, omdat deze geautomatiseerde verzendmethode ten eerste het best past bij de ultrasone meting en softwareapplicatie die Synergy heeft kunnen vinden bij een leverancier van een totaaloplossing. Door deze software vallen ook veel routeplanning en andere taken van de planner verder te automatisering. Een goedkopere manier van verzenden is het webformulier. De conclusie van Synergy luid dan ook: Als men een goedkope laagdrempelige methode zoekt die simpel te testen is doormiddel van een pilot, concludeert Synergy dat de variant Variant 3 Handmatige vulgraadwaarneming betaald personeel via telefoon uit hoofdstuk 5.1.3, de meest geschikte methode is voor Roteb om dynamische routeplanning in te voeren. Als men een optimale real time vulgraadmeting wil combineren met een geautomatiseerd verzendsysteem, waardoor er een optimale dynamische routeplanning gerealiseerd kan worden, die dan wel duurder te implementeren is, maar ook meer oplevert en die tevens net zo eenvoudig te testen is doormiddel van een pilot. Dan concludeert Synergy dat de allin oplossing van Vconstruct, ook bekend als GPRS variant 1 Vulgraadmeting via sensors met automatische GPRS verzending uit hoofdstuk 5.2.1, de meest geschikte methode is voor Roteb om dynamische routeplanning in te voeren. <AANPASSEN NADAT ALLE INFO OVER ROUTES BEKEND IS> Prijs/kwaliteit??? 48

54 9. Aanbevelingen Synergy student company 49

55 10. Literatuurlijst Synergy student company VOLGENS APA METHODE! KPN tarieven vaste telefonie 32a98ba92b92&owner=9cd01a77f61c40f0b9b902b2151ae930 Filmpjes op youtube over eerdere projecten tussen HRO en Roteb Besturingsfilosofie Roteb 2010 (van Chris Noordam) Reginonale Kennis economie (van Chris Noordam) Robedrijf 2009 (van Chris Noordam) Rotebjaarverslag 2008 (van Chris Noordam) Roteb meerjarenstrategie van visie naar beleid (van Chris Noordam) Adviesrapport van student company Core 2010 (van Chris Noordam) Presentatie Universiteit van Twente over Dynamisch legen van containers Dynamic scheduling (van Ronald van Staveren) over dynamisch legen implementatie in Zweden Onderzoeksvragen(van Ronald van Staveren) ESE Cam (van Ronald van Staveren) over camera toezicht implementatie in Maastricht kwantitatieve en kwalitatieve kosten en baten kwantitatieve en kwalitatieve kosten en baten en kwalitatieve kosten en baten. Boek wastemanagement: Management+and+the+Environment+IV&hl=nl&ei=G9KcTffsL8jpObuY5P4G&sa=X&oi =book_result&ct=result&resnum=1&sqi=2&ved=0cc8q6aewaa#v=onepage&q&f=fal se Ultrasone hand afstandsmeter 12 euro Telsysteem voor klepsysteem met verzending: Line Communication verzending 50

56 Synergy student company GSM Schakel/Meet/Alarmmodule GX106M Handleiding GX106M /196868an01mlGSM_SCHALTMODUL_GX106M_de_en_fr_nl.pdf Verzending: X0FHQVRFMDQ6MDAwMC4wMGRkLjdjNTA2ZmU2Jn5odHRwX2NvbnRlbnRfY2hhcnN ldd1pc28todg1os0xjn5tdgf0zt0zotg4njg2odk5==== LCD teller: Simpele teller: china.com/co_guoshengcounter/product_machinerytypecounter143 Counter_hhuhogsug.html Simpele teller ToolsSpainKhinNyuntSwitchA_hhurgoyug.html 2 e generatie demotica: PowerLine Ethernet adapter Wifi bedizening: RFID toegangs kastjes pasjes systeem. tml Haarlem Spaarnelanden heeft ook een soort gelijk systeem. VConsyst totaalleverancier in ondergrondse afvalsystemen (maakt zulke containers). rs Gouda geen pasjes wel signaal bij vol. gprs ondergrondsecontainers htm gemeente deventer heeft ook een diftar systeem

57 11. Verklarende woordenlijst Synergy student company DSP (Digital Signal Processing) : De DSP verwerkt en stuurt de meetgegevens naar een computer. Bij een DSP wordt er een reeks van monsters uit een meetapparaat geproduceerd naar een tijd of ruimtelijk domein. De DSP werkt met digitale communicatie van het systeem naar de computer. Een DSP is ook te gebruiken voor: Audio en spraak signaalverwerking, sonar en radar signaalverwerking, spectrale schatting, statistische signaalverwerking, digitale beeldverwerking, signaalverwerking voor communicatie, controle van de systemen, biomedische signaalverwerking, verwerkingscapaciteit van seismische gegevens, et cetera. Door de DSP technologie, analyseert de controller de meetresultaten en kent een unieke waarde aan elke container toe. 52

58 Bijlage I. Andere varianten Optimale variant Synergy student company Optimale variant Geautomatiseerde vulgraadmeting Gratis verzending; Een systeem invoeren waarbij de apparatuur in vuilcontainers bij een vulgraad van 75% automatisch een signaal doorstuurt naar een server. Dit gebeurd door de containers te voorzien van WiFi zend apparatuur. naar rondrijdende gemeente voertuigen om kosten van een GPRS verzending te besparen aangezien verzending per WiFi gratis is, maar alleen op korte afstanden werkt. Vanuit deze server kan een automatisch gegenereerde optimale routeplanning doorgestuurd worden naar de routeplanners in de vuilniswagens. Ook worden bij deze optimale variant een container bijgeplaatst bij de containers die vaak vol zijn en die de route aanzienlijk verlengen om zo minder vaak een lange afstand te hoeven rijden. Voordelen: Geen verzendkosten voor de data. Nadelen: Erg hoge implementatiekosten, returnoninvestment niet haalbaar. GPRS variant 2 Vulgraadmeting via pasjes systeem met automatische verzending; Als GPRS variant 1 maar nu word de vulgraad gemeten met een pasjessysteem dat de vulling schat via het aantal malen dat de klep geopend is. Voordelen Nadelen 53

59 Bijlage II. Vconstruct WinConsyst WMS screenshot 54

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Ing. R.J.C. Backus Eenjarige Master Software Engineering Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Van kosten tot resultaat

Van kosten tot resultaat Van kosten tot resultaat Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Eindrapport Openbare versie Student Angelo Jonkers Studentnummer: 0206202 Universiteit Twente Begeleider Universiteit Twente drs. H. van

Nadere informatie

Branddetectie op de Veluwe. ASDF Project. Automated System for the Detection of Fire

Branddetectie op de Veluwe. ASDF Project. Automated System for the Detection of Fire Branddetectie op de Veluwe ASDF Project Automated System for the Detection of Fire Project Branddetectie op de Veluwe Auteur EII6RTa Versie 0.7 Datum 14 juni 2011 Datum Aanpassingen Reviewer Versie 25-05-2011

Nadere informatie

Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray

Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray Verbeteren leverbetrouwbaarheid bij Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray Verbetering efficiency intern proces Opdrachtgever: Timmerfabriek Peter van Duijnhoven, Hans Hendriks M3 project groep S2:

Nadere informatie

Software Distributie. Common Traps, Implementation and Satisfaction

Software Distributie. Common Traps, Implementation and Satisfaction Common Traps, Implementation and Satisfaction Auteur: Dominic van den Ende E-mail: dominic.vandenende@os3.nl Auteur: Yanick de Jong E-mail: yanick.dejong@os3.nl Supervisor: Jaap van Ginkel Versie: 1.0

Nadere informatie

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Thijs ter Haar Jesse Kerkhoven Tom Kostense Koen Mulder Jaap Westera 27 juni 2014 1 Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 J. Mol S. Proost T. Glansbeek M. Tielemans T. Suurmond Voorwoord Met veel plezier, inspiratie en creativiteit hebben wij met veel plezier aan dit project gewerkt. Echter

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Samenvatting 3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 6 ACHTERGROND LEONES... 6 Visie...

Nadere informatie

Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening

Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Bauke Maarse Juli 2010 Logistieke Kengetallen Transparant

Nadere informatie

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V.

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Bachelor thesis Michel Reimert 3/25/2014 Begeleiders Dr. Ir. L.L.M. van der Wegen Operational Methods for Production and Logistics Universiteit Twente Dr. J.M.G.

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Een onderzoek naar de partnertevredenheid

Een onderzoek naar de partnertevredenheid De partner aan het woord Een onderzoek naar de partnertevredenheid Helder, flexibel, betrouwbaar Datum: 4 juni 2014 Versie: 1.8 Eindrapport Begeleider SpeakUp BV Giuseppe Levatino giuseppe@speakup.nl 088-7732573

Nadere informatie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie J. Dekker Titel: Risicomanagement bij de Dienst Vastgoed Defensie Beschrijving: Een

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Advies IP Telefonie. Januari 2006. Ictivity Amsterdam. Advies IP Telefonie

Advies IP Telefonie. Januari 2006. Ictivity Amsterdam. Advies IP Telefonie Advies IP Telefonie Januari 2006 Ictivity Amsterdam Advies IP Telefonie ICTIVITY DOCUMENTGEGEVENS Versiehistorie: Versie Datum Auteurs Status document 1.0 01-02-2006 Rob Prickaerts 1 ste conceptversie

Nadere informatie

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam Contingency Planning Universiteit van Amsterdam B. Eenink bas@os3.nl D.J. van Helmond dirkjan@os3.nl 29 maart 2006 Samenvatting Veel MKB-bedrijven zijn niet voorbereid op ramp-scenario s die hen kunnen

Nadere informatie

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 4 2. INLEIDING... 5 3. LEONES... 6 VISIE...

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Eindverslag IN3405 Bachelor Project Software Technologie TAG eforms Commissie:

Nadere informatie

Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel

Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel Het managen van professionals staat al vele jaren op de managementagenda. In dit artikel laten we zien hoe internettechnologie de

Nadere informatie

Onderzoek en ontwikkeling van Android applicatie Waar is mijn eigenaar?

Onderzoek en ontwikkeling van Android applicatie Waar is mijn eigenaar? Onderzoek en ontwikkeling van Android applicatie Waar is mijn eigenaar? Scriptie Afdeling Studie Schooljaar Afstudeerblok Startdatum Einddatum Begeleider/examinator Expert/examinator Versie Datum Student

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications Een case studie naar de invloed van Unified Communications op het business model 2 september 2010 Eline Wijbenga Universiteit Twente, Enschede, Nederland Bachelor Bedrijfskunde Begeleiders

Nadere informatie