Adviesrapport. Dynamische containerlediging Rotterdam April 2011 Hogeschool Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport. Dynamische containerlediging Rotterdam April 2011 Hogeschool Rotterdam"

Transcriptie

1 Voor: Roteb Door: Synergy Student Company Adviesrapport Rotterdam April 2011 Hogeschool Rotterdam N. Bakker ( ) BI1A J. Breeman ( ) BI1M E. Geers ( ) BI1M D. van Ommeren ( ) BI1M Versie Datum Aanpassingen Layout conform modulewijzer Sensorsystemen verbeterd Incrementele wijzigingen Verbetering na gesprek met projectbegeleider Routes en varianten afgerond Inleiding, kosten, precisie, huidige situatie, routes, sensors, bijlages, varianten bijgewerkt Management samenvatting, ROI, kosten, H2, H3

2 Voorwoord Synergy student company Voor u ligt het adviesrapport voor het dynamisch ledigen van containers. Opgesteld door student company Synergy. Een gemotiveerd team van studenten van de Hogeschool Rotterdam adviesbureau dat gespecialiseerd is in ICT consultancy. Voor de projectbegeleidinglessen doet de Hogeschool Rotterdam de laatste 3 jaar een aantal projecten bij de Roteb. Roteb heeft ons de opdracht gegeven om een advies uit te brengen over het meeste geschikte systeem voor de realisatie van het dynamisch ledigen van systemen. Dit houd in dat de vuilnisbakken voller zijn op het moment van legen. Daarvoor is Synergy bij verschillende gemeenten gaan vergelijken hoe de huidige situatie is. Allereerst willen wij Ron Plazier, onze docent projectlessen, bedanken voor de toelichting die hij heeft gegeven betreffende deze opdracht. Ook hadden wij dit niet gekund zonder de ondersteuning van Ben Brinkel, onze bedrijfscoach. Overige personen die wij hartelijk willen bedanken zijn: Theo van den Berg, onze Prince2 begeleider, Onno Scholten, de opdrachtgever, Ronald van Staveren, hoofd advies bij Roteb, Pierre Heijkoop, manager bij het reinigingsbedrijf van de Roteb, en Chris Noordam, projectmanager bij de Roteb. 1

3 Managementsamenvatting Synergy student company Roteb is van mening geld te kunnen besparen door in plaats van via vaste routes, dynamisch te gaan legen. Dat wil zeggen dat men alleen de ondergrondse containers ophaalt die bijna vol zijn en een route plant met alleen ondergrondse containers die bijna vol zijn. Hierdoor kunnen vele kilometers minder afgelegd worden en veel tijd bespaard worden met alle baten van dien. Zo kan men bijvoorbeeld met minder vrachtwagens rijden en personeelskosten besparen. Dit zorgt voor minder slijtage en meer tijd voor onderhoud van de vrachtwagens als voordelen van het dynamisch plannen van routes. Om de vulgraad van de containers te meten heeft Synergy verschillende meetsystemen onderzocht. Als de vulgraad bekend is moeten de gegevens nog verzonden worden. Hiervoor heeft Synergy de verschillende verzendmethodes onderzocht. Hierna kunt u een vergelijking vinden van welke meetmethodes en verzendmethodes een geschikte combinatie zijn voor de vulgraadmeting. Hieruit heeft Synergy een aantal van deze combinaties gekozen waar veel potentie in zit. Deze combinaties met hoge potentie, ook wel varianten genoemd, heeft Synergy verder onderzocht op voordelen en nadelen. Verder zijn de kosten per variant in kaart gebracht. Synergy heeft behalve hoogwaardige technische oplossingen ook gekeken naar laagdrempelige goedkope oplossingen. Verder is de routeplanning één van de belangrijkste onderzoeksonderdelen bij het onderzoek naar het dynamische containerlediging. Daarom heeft Synergy ook veel tijd besteed aan het vergelijken van de voordelen en nadelen van de verschillende routemethodes en planningsmethodes. Nu al deze informatie duidelijk in beeld is, is het mogelijk om het totale financiële plaatje te bepalen in de vorm van de returnon investments en de kwalitatieve en kwantitatieve kosten en baten. In het laatste deel van het verslag zijn er conclusies getrokken over welke veranderingen Synergy in welke situatie aanraadt. Op die manier heeft u betrouwbaar en objectief advies en kunt u dit op eigen wijze interpreteren. Mag niet verwijzen naar een deel in het document! Zo zien wij dat de meest exacte en geautomatiseerde variant, namelijk elke container uitrusten met ultrasone sensoren voor de vulgraadmeting en de data via GPRS verzenden naar een softwareapplicatie op de PC, het dynamische plannen het makkelijkst weet te besturen en de routeplanning het optimaalst weet te benutten. Maar er zijn ook andere oplossingen waarbij een werknemer langs de containers rijd en daar een handmatige vulgraadmeting uitvoerd. Deze variant is een goedkopere variant, die toch ook aardig in de buurt komt van de bestuurbaarheid en optimale benuttig van de mogelijkheden van het dynamisch legen van containers. MOET NOG BLIJKEN UIT CONCLUSIES 2

4 Inhoudsopgave Synergy student company 1. INLEIDING HUIDIG SYSTEEM BIJ ROTEB... 3 BUSINESS ARCHITECTUUR PRODUCTARCHITECTUUR PROCES ARCHITECTUUR ORGANISATIE ARCHITECTUUR INFORMATIE EN APPLICATIE ARCHITECTUUR SOFTWARE ARCHITECTUUR EN INFRASTRUCTUUR ARCHITECTUUR MEETSYSTEMEN HANDMATIG VULGRAADMETING SENSORSYSTEMEN CAPACITATIEVE SENSOR: COMPRESSIETECHNOLOGIE XRAY TECHNOLOGIE PEERING THROUGH WALLS PROXIMITY (NABIJHEID) TECHNOLOGIE FOTOCEL DETECTIE ULTRASONE SENSOR INFRAROOD SENSOR KLEPSYSTEEM FOUTMARGES OVERIGE MOGELIJKHEDEN: PASJESSYSTEEM VERZENDING WEBFORMULIER SMS BELLEN GPRS SMARTPHONE APP WIFI VARIANTEN HANDMATIGE VARIANTEN HANDMATIGE VARIANT 1 HANDMATIGE VULGRAADMETING MET VRIJWILLIGERS VIA WEBFORMULIER HANDMATIGE VARIANT 2 HANDMATIGE VULGRAADMETING MET VERGOEDING VIA TELEFOON HANDMATIGE VARIANT 3 HANDMATIGE VULGRAADWAARNEMING BETAALD PERSONEEL VIA TELEFOON GEAUTOMATISEERDE VARIANTEN GPRS VARIANT 1 VULGRAADMETING VIA SENSORS MET AUTOMATISCHE GPRS VERZENDING GPRS VARIANT 2 VULGRAADMETING VIA KLEPSYSTEEM MET AUTOMATISCHE GPRS VERZENDING DYNAMISCHE ROUTE PLANNING VOORBIJRIJDEN DYNAMISCHE ROUTES

5 6.3. VOORBEELDEN RETURNONINVESTMENT PER VARIANT HANDMATIGE VARIANT 1 HANDMATIGE VULGRAADMETING MET VRIJWILLIGERS VIA WEBFORMULIER HANDMATIGE VARIANT 2 HANDMATIG VULGRAADMETING MET VERGOEDING VIA TELEFOON VARIANT 3 HANDMATIGE VULGRAADWAARNEMING BETAALD PERSONEEL VIA TELEFOON GPRS VARIANT 1 VULGRAADMETING VIA SENSORS MET AUTOMATISCHE GPRS VERZENDING GPRS VARIANT 2 VULGRAADMETING VIA KLEPSYSTEEM MET AUTOMATISCHE GPRS VERZENDING CONCLUSIES AANBEVELINGEN LITERATUURLIJST VERKLARENDE WOORDENLIJST BIJLAGE I. ANDERE VARIANTEN BIJLAGE II. VCONSTRUCT WINCONSYST WMS SCREENSHOT BIJLAGE III. CONTACTEN BIJWERKEN! 4

6 1. Inleiding Synergy student company Aanleiding Bij Roteb bestaat het idee dat er geld te besparen is met het invoeren van een dynamisch leegsysteem. Met een dynamisch leegsysteem bedoelt Synergy een systeem waardoor je de vulgraad van de containers meet en de routes hier op aanpast. Organisatie De Roteb is een dienstverlenend bedrijf van de gemeente Rotterdam. Bij de Roteb zijn verschillende onderdelen zoals, het legen van de containers tot het leasen van auto s en kringloopwinkels. Probleemstelling De volgende probleemstelling kregen we door de Roteb opgelegd: Kan Roteb kosten besparen door containers dynamisch te ledigen en op welke manier? Leidt het gebruik van het dynamisch ledigen van containers door middel van vulgraad meetsystemen tot verbetering bij het ledigen van containers? En tot slotte: Hoe kan Roteb kosten besparen door te voorkomen dat Roteb vuil te laat ophaalt? Doelstelling De doelstelling is het optimaliseren van de huidige manier van ledigingen van containers. Onder optimaliseren verstaat men efficiëntere routes waardoor Roteb tijdig container komt ledigen. Door het onderzoek wat Synergy heeft gedaan te vergelijken met de huidige situatie, is er een advies tot stand gekomen over het dynamisch ledigen van de containers. Scope In dit hoofdstukje wordt beschreven wat Synergy wel en niet doet. Dit is in afspraak met de klant besloten. Wat wel? Onderzoek vulgraadsytemen voor alleen de ondergrondse restafval containers. Adviesrapport met daarbij een conclusie en de aanbevelingen Het gaat om de 6000 containers die voor restafval gebruikt worden Het gaat om beiden diensten (Noord en West) Wat niet? Alleen onder lossende restafvalcontainers, geen glasbakken, biobakken et cetera. Geen implementatieplan Synergy zal geen vervolgstappen ondernemen na het adviesrapport 1

7 Indeling document Hoofdstuk 2 de huidige situatie bij de Roteb Hoofdstuk 3 de verschillende vulgraadsystemen worden hierin besproken Hoofdstuk 4 de manier waarop de informatie over de vulgraad verzonden kan worden Hoofdstuk 5 Verder uitwerking van de vulgraadsystemen inclusief mogelijke varianten Hoofdstuk 6 kosten van zowel de vulgraadsystemen en de kosten van de verzendtechnieken. Hoofdstuk 7 hierin worden de verschillende manieren voor de mogelijke toekomstige manier van het legen van de containers besproken. Hoofdstuk 8 hierin geeft Synergy haar conclusie Hoofdstuk 9 hierin geeft Synergy haar aanbevelingen voor de vervolgstappen voor de Roteb Werkwijze Dit onderzoek heeft Synergy als volgt aangepakt. Synergy is begonnen met een sjabloon voor het onderzoeksrapport. Daaruit kwam naar voren dat Synergy als eerste een goede planning moesten maken. Vervolgens heeft Synergy de taken verdeeld over zijn projectleden. Synergy moest in het adviesrapport ook een deel beschrijven over de meetsystemen, verzendmethodes en de route optimalisatie om een betrouwbaar advies te kunnen geven. 2

8 2. Huidig systeem bij Roteb Business Architectuur 2.1 Productarchitectuur Synergy student company Momenteel zijn de afvaldiensten gescheiden in een afdeling Noord en afdeling Zuid. Samen legen de diensten 6000 containers m.b.t. de restafval in Rotterdam. Er zijn vaste routes, de meeste containers worden twee á drie keer per week geleegd, maar er zijn ook containers die maar 1 keer of dagelijks worden geleegd. Omdat er geen vulgraad systeem wordt gebruik worden soms onnodig lege containers geleegd of zitten juist soms de containers overvol en krijg je afval naast de containers. Momenteel wordt bij de Roteb iedere container gemiddeld 3 maal in de week geleegd en wordt er gebruik gemaakt van vaste routes. Omdat er verder weinig informatie bekend is over de vulgraad heeft Synergy bij de berekening van de huidige situatie een aantal aannames gemaakt. 3

9 2.2 Proces architectuur Synergy student company Hoewel de omgeving niet veranderd, veranderen er wel processen binnen het ledigen wanneer het advies van Synergy wordt doorgevoerd. Het proces inplannen van routes zal veranderen, maar ook het proces meten van de vulgraad. Nu worden er vaste routes gereden en is er weinig bekend over de vulgraad. Synergy heeft dan ook de afgelopen 20 weken gekeken hoe dit efficiënter op te lossen. Zodat de processen kostenbesparing opleveren door te investeren in de mogelijkheid tot het inbouwen van sensoren in de containers. De bedrijfscultuur binnen Roteb is gezamenlijk zorgen voor een schone stad. Het bedrijf beschikt dan ook over veel kennis van het ledigen van containers en het schoonhouden van de stad en ontwikkelt deze kennis door het over te brengen op nieuwe medewerkers. Het kernproces is het ophalen van restafval. (geen glasbakken of papier of textiel) Het ophalen van restafval gebeurd door medewerkers die met een vuilnisauto een vaste route rijden en het vuil drie keer per week ophalen. Per vuilniswagen is er één chauffeur per rit. In een vuilniswagen wordt kilo restafval opgehaald. Momenteel worden er 177 routes gereden. Roteb streeft ernaar om alle containers maximaal 2 keer per week te legen. Maar dit komt gemiddeld neer op 5 keer legen per 2 weken. Hierbij heb je ochtend en avond diensten. Per wagen per dienst zit er 1 chauffeur op de wagen. Het aantal manuren bedraagt dan (21 wagens * 2 diensten * 40 uur per week) = 1680 man uur per week. Een leidinggevende controleert of de uitvoerende werknemers van de teams Zuid en Noord hun werk juist doet. De planner plant de routes in op basis van de vulgraad die nu door de chauffeur van de vrachtwagen bepaald wordt door in de container te kijken en te schatten hoe vol hij is. Vaak gebeurt het nu dat er mensen hun afval naast de containers zetten doordat het afval niet meer in de container kan of het afval niet goed is aangedrukt. Daardoor moeten de werknemers het afval van de naast de containers handmatig in de vuilnisauto gooien. Het ondersteunende proces dat Roteb biedt is het schoonhouden van de stad. 4

10 2.3 Organisatie architectuur Synergy student company Algemeen Directeur Directiesecretariaat/SMO Directeur Schone Stad Directeur Mensen & Middelen Directeur Markten & Bedrijven Reinigingsbedrijf Noord Beleid & Projecten Lease Reinigingsbedrijf Zuid Flex Companies Impact Service Personeel & Organisatie Montaz Planning Financiën & Control Ultimade Communicatie Multigroen AO/IC Robedrijf Roteb Educatiecentrum Ro!entree De veranderingen van dit adviesrapport hebben betrekking op de rode velden van het organogram. Zo zitten de planners op de afdeling Planning en de medewerkers die het vuil ophalen werken in de Teams Noord en Zuid. De Routes van deze teams worden ingepland door de planners. 5

11 Roteb biedt Rotterdammers werk en een schone stad legt de basis voor een goede woonomgeving in de stad. Roteb is een maatschappelijke onderneming door het genereren van werk, stageplaatsen en reintegratieplekken. In de uitvoering en de bedrijfsvoering, wordt altijd gekeken naar duurzame oplossingen. De Roteb heeft bewust gekozen voor een Rotterdamse aanpak. Hieronder wordt, verantwoordelijkheid, professionaliteit, openheid, samenwerking en vertrouwen verstaan. Er wordt telkens gekeken naar de veranderingen in de omgevingen en naar de wensen van de klant om de diensten op een op een hoger pijl te brengen. Daarbij wordt zowel naar de belangen gekeken van de klant als van de werknemer binnen Roteb. Dit gebeurt omdat het de medewerker ondersteund en hij zo een zelfontwikkeling doormaakt naar een vaste baan binnen Roteb. Roteb wil dan ook een lerende organisatie zijn en kijkt verder dan alleen de gemeente Rotterdam. Hiervan leren zij van andere gemeentes. Roteb spendeert veel aandacht aan de situatie waarin de werknemer zich buiten zijn werk verkeerd. Bijvoorbeeld in de relationele sfeer. Daarbij is de basis de grote betrokkenheid bij het bedrijf. Doordat Roteb een cultuur van doeners heeft, heeft het veel uitvoerende werknemers in dienst. Onder leiding van een resultaat gericht management. Die worden ondersteund door stafafdelingen die de kwaliteit van de interne dienstverlening verhogen door samenwerking met de uitvoerende werknemers. Roteb werkt dan ook met een open en transparante besluitvorming. Klant gerichtheid geeft de doorslag tot een succesvolle samenwerking binnen en buiten de organisatie op het gebied van samenwerking en respect voor elkaar te hebben. Van een werknemer binnen Roteb wordt het volgende verwacht: integriteit, resultaatgerichtheid, professionaliteit, zelfstandige en verantwoordelijke taakopvatting, een positief kritische werkhouding, veranderingsbereidheid, de wil tot samenwerking, openstaan voor feedback en bereid zijn verantwoording af te leggen over geleverde prestaties. Wanneer een werknemer zich hier aan houd zal hij er ook voor beloond worden. Hieruit valt op te merken dat de Roteb mensen een eerlijke kans om een werknemer zich te laten op werken tot een hogere functie binnen de organisatie. Zelfontwikkeling is dan ook een belangrijk aspect binnen het personeelsbeleid van Roteb. De organisatie heeft 5000 werknemers in dienst met verschillende achtergronden en culturen. In een groot deel van de organisatie is de essentie gebiedsgericht werkend (Schone Stad), maar ook met de nadruk op markt en klantgerichtheid (de werkbedrijven), in een ander deel weer meer procesgericht (de staf en ondersteunende afdelingen). Het directie team van de Roteb wordt geleid door een algemeen directeur. Hij legt verantwoording af over het personeel van Roteb en het werk wat zij doen aan de het bestuur van de stad. Hij is dan ook het boegbeeld van de Roteb. Het directie team bestaat totaal uit 4 directeuren. Waarvan 3 directeuren hun eigen werkveld aansturen. Zij werken met een meerjaren strategie en sturen bij aan de hand van de management informatie die wordt geleverd. De managementstijl die men binnen Roteb hanteert is dat een leidinggevende ook gewoon medewerkers zijn op elk niveau binnen de organisatie. Zij hebben dus ook dezelfde verwachtingen 6

12 zoals reeds beschreven in dit hoofdstuk. Daarbij moet een leidinggevende binnen Roteb niet alleen macht willen uitstralen, maar open en eerlijk zijn tegen het uitvoerende personeel en de directie. Hierin hebben zij een voorbeeld functie naar de werknemers die zij onder hun hoede hebben. Daarom moet een leidinggevende ook luisteren wat de bevindingen van een uitvoerende werknemer zijn en daarop reageren. Het is zeer belangrijk dat een leidinggevende goed kan communiceren met zowel zijn uitvoerende werknemers, als de andere afdelingen binnen de organisatie. Dit leidt tot een gezonde sfeer binnen de organisatie. Informatie architectuur 2.4 Informatie en Applicatie architectuur Vanwege bezuinigingen (72 miljoen) heeft de gemeente de ICT voorzieningen gecentraliseerd. Het doel hiervan is het verhogen van de efficiëntie. Daardoor besteed Roteb de ICT dienstverlening uit aan het Shared Service Center van Rotterdam. Binnen de Roteb werken de werknemers met een Citrix omgeving. Deze worden beheerd door het Shared Service Center van de gemeente Rotterdam. Roteb kiest wel zelf de software uit en installeert deze ook zelf. Wanneer er zich een incident met de Citrix omgeving voordoet neemt de werknemer contact op met het Shared Service Center, die vervolgens het probleem oplossen. Ieder jaar wordt er een jaarverslag digitaal uitgebracht in de vorm van een PDF document. Momenteel worden de routes en containerlocaties opgeslagen in het geoinformatiesysteem (GIS) web. De containers zijn nog niet voorzien van elektronica, maar wordt er visueel gekeken wat de vulgraad is. Het schoonniveau van de stad wordt door de inwoners gecontroleerd. IT Architectuur 2.5 Software architectuur en Infrastructuur architectuur De software binnen de Citrix omgeving van de werknemers wordt beheerd door het Shared Service Center van de gemeente Rotterdam. Wanneer er software wordt geïnstalleerd wordt dit gedaan door dhr. M.Jansen. (ICT contactpersoon Roteb). Momenteel zijn de containers nog niet voorzien van electronica. Dit zal veranderen wanneer Roteb voor het idee kiest om sensoren in te laten bouwen aan de hand van het advies wat Synergy geeft. Dit heeft gevolgen voor de IT Infrastructuur met betrekking tot het meten van de vulgraad in de containers. 7

13 3. Meetsystemen Synergy student company In dit hoofdstuk worden verschillende meetsystemen besproken. Dit is van belang omdat tussen de verschillende meetsystemen veel verschil qua inzetbaarheid en precisie zit. Alle eigenschappen van de verschillende meetsystemen worden hier opgesomd. Dit is belangrijk om zo te kunnen vergelijken welke mogelijkheden er zijn en welke daadwerkelijk geschikt zijn om de vulgraad van de ondergrondse containers te meten. 3.1 Handmatig vulgraadmeting De handmatige vulgraadmeting werkt door middel van een persoon die een visuele constatering maakt van de vulgraad van een ondergrondse container. Deze persoon kan zowel van buiten, als binnen de Roteb komen. Bij personen buiten de Roteb hebben we het over: bewoners, vrijwilligers, stadwachters, medewerkers en flatbeheerders, bewoners De persoon kan met verschillende gereedschappen zijn handmatige meting verrichten, te weten: een meetloot of met een magnetische ultrasone handmeter. Met de magnetische ultrasone handmeter wordt bedoeld: een ultrasone afstandmeter die voorzien is van een magneet waarmee deze aan de binnenkant van de klep geplaatst kan worden. Deze meter wordt aangezet in de juiste positie en dan geplaatst in de klep. Hierna kan de klep gesloten worden en een meting gedaan worden. Als de meting gedaan is word de klep weer geopend en kan de meting afgelezen worden. De persoon meet de hoogte van de top van de afvalberg in de container tot het plafond van de container. Tijdens een eventuele pilot kan aan de hand van een aantal ledigingen een foutmarge worden opgesteld. Nadat de kijker zijn constatering heeft gedaan (een vulgraad hoger dan 75%) geeft deze persoon de vulgraad informatie door aan de planningsafdeling van Roteb. De manieren waarop dit mogelijk is worden besproken in hoofdstuk vier. Dit is de meest laagdrempelige oplossing. 8

14 3.2 Sensorsystemen Sensorsysteem/technologie: Mogelijkheden: Materiaal kosten: Capacitatieve sensor Geschikt voor moeilijke , oplossingen Uitleg: Toepasbaar op het hele Berekening: meetveld. Een capacitieve 129,00*6000= , nabijheidschakelaar is een sensor, die bij het naderen van een (sensor * aantal containers) geleidende of niet geleidende tussenstof (ook vloeistoffen), Exclusief implementatiekosten. bewegingsloos, zonder direct contact met het te detecteren lichaam reageert of schakelt. Compressie technologie/dsp Uitleg: Er wordt er een kracht op dubbele parallelle riemen aan de zijwanden van de container opgewekt. Daardoor word het afval gecomprimeerd. Door gebruik te maken van DSP technologie, analyseert de controller de meetresultaten een kent een unieke waarde toe aan elke container. De foutmarge van de condensator is niet bekend in een containeropstelling. Xray Uitleg: Een röntgendetector is geplaatst aan de andere kant van de container. Aan de hand van de gepenetreerde straling is de vulgraad van de container te meten. De foutmarge van de Xray techniek is afhankelijk van het materiaal waaruit het afval bestaat. Onder andere plastic en papierafval tussen het restafval kunnen voor een afwijking in de meting zorgen. Het herkennen van lekken in de containers. Het meten van de vulgraad van de container en de gegevens doorgeven aan de computer. Het meten van de vulgraad in staal, aluminium, glas, plastic en papier containers. Dit gebeurt op basis van straling ,00 Berekening: 67,00 * 6000 = ,00 (sensor * aantal containers) Exclusief implementatiekosten ,00 Berekening: 5499,00 * 6000 = ,00 (sensor *aantal containers) Exclusief implementatiekosten. 9

15 Peering trough walls Uitleg: Meet door de wanden van de container heen. Is toepasbaar op verschillende materialen. Meet met capacitatieve sensoren de vulgraad. De foutmarge van de capacitatieve sensoren zijn afhankelijk van het vochtniveau in het restafval. Als deze niet hoog genoeg zijn kan de vulgraad meting niet nauwkeurig worden gedaan. Proximity technologie Detecteert verandering van luchtdruk in conservenblikken, drankblikjes, glazen potten en flessen met popup deksels door meting van de deksel doorbuiging. Dit word ook toegepast op bijvoorbeeld Mobiele telefoons. De proximity sensor produceert een continue magnetisch veld dat de afstand bijhoud van het metalen deksel. Synergy student company Van buitenaf meten welk en hoeveel afval er in de container zit. Detecteren van verschillende luchtdruk in bepaalde bliksoorten. Het meten van de vulgraad in containers. Verschillende instelgrenzen ,00 Berekening: 54,30 * 6000 = ,00 (sensor *aantal containers) Exclusief implementatiekosten ,00 Berekening: 1,77 * 6000 = ,00 (sensor *aantal containers) Exclusief implementatiekosten. Fotocel detectie Uitleg: Detecteert verandering van luchtdruk in conservenblikken, drankblikjes, glazen potten en flessen met popup deksels door meting van de deksel doorbuiging. De proximity sensor produceert een continue magnetisch veld dat de afstand bewaakt van de metalen deksel. Dit produceert een proportionele analoge spanning. Het analoge signaal wordt omgezet naar een digitaal signaal waaruit elektronica een vulgraad kan berekenen. De foutmarge van de fotocel De meet afstand kan worden ingesteld. Kan verschillende objecten detecteren. (Niet toepasbaar op de situatie binnen Roteb) , Berekening: 150,00 * 6000 = , (Detectie per container * aantal containers) Exclusief implementatiekosten.

16 detectie in een container opstelling is niet bekend. Het drukverschil tussen de atmosferische druk buiten en de druk in de container kan ook voor een afwijking zorgen. Ultrasone sensor Uitleg: Op basis van het tijdsinterval tussen het uitzenden van de geluidsimpuls en het ontvangen van het echosignaal berekent de ultrasone sensor intern de afstand tot het object. De meting gaat op basis van tijd en niet op basis van intensiteit. Voordeel hiervan is een goede achtergronddrukking. Synergy student company Nauwkeurig meten tot op de millimeter Kan alle objecten meten Meet op basis van tijd , Berekening: 236*6000= , (Detectie per container * aantal containers) Exclusief implementatiekosten Infrarood sensor Uitleg: Infrarood sensoren zijn lichtsensoren die gebruik maken van het niet zichtbare licht. Infrarood sensoren bestaan uit een zender en een ontvanger. Infrarood sensoren worden net zo gebruikt als andere licht sensoren: breek straal en als reflecterende sensor. Nauwkeurig meten Gebruik als breek staal reflecterende sensor , Berekening: 6000*20= , (Detectie per container * aantal containers) Exclusief implementatiekosten. 11

17 3.2.1 Capacitatieve sensor: Een capacitatieve nabijheidschakelaar is een sensor, die bij het naderen van een geleidende of niet geleidende tussenstof (ook vloeistoffen), bewegingsloos, zonder direct contact met het te detecteren lichaam reageert of schakelt. Voorbeeld capacitatieve sensor De capacitatieve niveaumeting monitoring sensoren werken met grotere waarnemingsafstanden en zijn daarom geschikt voor moeilijke toepassingen. (Een condensator is een elektrische component die elektrische lading en elektrische energie opslaat.) Ze zijn zeer robuust en kunnen worden gebruikt voor een verscheidenheid aan toepassingen. Vooral doordat het geschikt is voor het detecteren van de niveaus van zowel metallische en nietmetallische voorwerpen. De capaciteit van de condensatoren verandert afhankelijk van de kloof tussen de toplaag van het gemeten voorwerp en het plafond, de sensoren stellen die vast op diëlektrische kenmerken van hun omgeving. (Diëlektrisch is een stof dat elektriciteit niet of zeer weinig geleid.) De capacitatieve sensor condensator zorgt voor een groot spreiding veld. Dus is het toepasbaar op het hele meetveld. Dit veld is een onderdeel van meting. Deze meting begint als het object of een medium de container in gaat. ( met object wordt het afvalobject bedoeld) De verandering wordt geanalyseerd door elektronica en zodra het een vooraf bepaald niveau bereikt, wordt er een digitaal signaal verstuurd. 12

18 3.2.2 Compressietechnologie Synergy student company Detecteert lekken in plastic containers. Wanneer de compressietechnologie in zijn werking gaat, wordt er een kracht op dubbele parallelle riemen aan de zijwanden van de container opgewekt. Deze actie comprimeert de hoofdruimte van de container, door een load cell te gebruiken voert men een krachtmeting uit tijdens het lichten van de container. De sensor is in principe op zowel de vuilniswagen als op de container te monteren. Door gebruik te maken van DSP technologie, analyseert de controller de meetresultaten een kent een unieke waarde toe aan elke container. Na onderzoek tot deze mogelijkheid is Synergy tot de conclusie gekomen dat hier niet de vulgraad mee te meten is Xray technologie Voor het meten van de vulgraad in staal, aluminium, glas, plastic en papier containers. Een xray buis wordt gebruikt voor de productie van laag energetische röntgenstraling. De röntgenstralen dringen door de zijkant van de container. Een röntgendetector is geplaatst aan de andere kant van de container. Aan de hand van de gepenetreerde straling is de vulgraad van de container te meten. Groot nadeel is echter dat je bij xray bepaalde dingen niet kan zien zoals plastic. Voorbeelden xray toepassingen Peering Through Walls Sinds het meetveld kan doordringen door nietgeleidende materialen zoals glas, plastic of karton, zijn capacitatieve sensoren ook in staat om te detecteren door bepaalde wanden. Dit maakt ze bijzonder geschikt voor niveau metingen van vloeistoffen, pasta's of bulk materiaal waar het materiaal in kwestie moeten worden opgespoord door een container wand. 13

19 Voorbeeld peering through wall technologie Proximity (nabijheid) technologie Detecteert verandering van luchtdruk in conservenblikken, drankblikjes, glazen potten en flessen met pop up deksels door meting van het deksel doorbuiging. Dit wordt ook toegepast op bijvoorbeeld Mobiele telefoons. De proximity sensor produceert een continue magnetisch veld dat de afstand bijhoudt van het metalen deksel. Dit produceert een proportionele analoge spanning. Het analoge signaal wordt omgezet naar een digitaal signaal waaruit elektronica een vulgraad kan berekenen. Dit gebeurt digitaal door het aantal klepmetingen van de container. De profielwaarde wordt vervolgens vergeleken met door de gebruiker ingestelde grenzen. Containers met deksel doorbuiging buiten deze grenzen worden afgewezen en zijn niet geschikt voor het systeem. Voorbeeld van proximity technologie Fotocel detectie Dit type sensorsysteem onderscheidt zich door sterke achtergrond ruis onderdrukking. De fotocel detecteert tegen iedere achtergrond. De Isotron Systems fotocel, type LH4050 van het Zwitserse Contrinex, onderscheidt zich doordat de meetafstand kan worden ingesteld. De meetafstand kan worden ingesteld tussen de 20 en 500 mm. Verder is de meetafstand onafhankelijk van de kleur, oppervlakte en vorm van het te meten object en wordt de sensor eenvoudig ingesteld via een 14

20 potentiometer met drie standen: de sensor heeft een schakelfrequentie van 500 HZ. Het werkt met rood licht waar mee het instellen wordt vereenvoudigd. Door de zeer goede optische eigenschappen is de output lineair met een bijna verwaarloosbare blinde zone van minder dan 1 mm. Dit maakt de sensor geschikt voor toepassingen in applicaties waar veel verschillende objecten in verschillende kleuren bij hoge snelheden moeten worden gedetecteerd. Synergy is tot de conclusie gekomen dat het niet geschikt is om de vulgraad te meten in containers, omdat het werkt op basis van kleuren onderscheiding en niet op basis van materialen Ultrasone sensor De ultrasone sensor werkt met een hoge Frequentie. Dit gebeurt doordat de geluidssnelheid zich voort zet in de lucht. Zodra de impuls op een object stoot wordt hij teruggekaatst om als echo opnieuw de ultrasone sensor te bereiken. Op basis van het tijdsinterval tussen het uitzenden van de geluidsimpuls en het ontvangen van het echosignaal berekent de ultrasone sensor intern de afstand tot het object. De meting gaat op basis van tijd en niet op basis van intensiteit. Voordeel hiervan is een goede achtergronddrukking. Materialen die geluid weerkaatsen worden gedetecteerd,dus ook folie en plastic. Ultrasone sensoren meten tot op de millimeter nauwkeurig Infrarood sensor Infrarood sensoren zijn lichtsensoren die gebruik maken van het niet zichtbare licht. Infrarood sensoren bestaan uit een zender en een ontvanger. Infrarood sensoren worden net zo gebruikt als andere licht sensoren: breek straal en als reflecterende sensor. Lichtsensoren die IR licht meten hebben minder last van licht in de omgeving, het is makkelijk te regelen en het is niet zichtbaar. 15

21 3.2.9 Klepsysteem Synergy student company Met het klepsysteem wordt bedoeld dat men het aantal malen telt dat de klep open geweest is. Als men weet hoe vaak de klep gebruikt is op het moment dat hij vol zit kan men een waarde hieraan koppelen. Als men bijvoorbeeld weet dat een ondergrondse container vol is na 90 keer het gebruik van de klep. En de volgende keer 110 keer. Dat weet men dat de container gemiddeld bij 100 keer gebruik vol is. Als men dan wil voorkomen dat de container te vol word, met als gevolg dat er afval naast de containers gezet word. Als voorbeeld een stel regel: als de klep 75 keer open geweest is moet de container worden geleegd. Zo bereik je geen exacte vulgraad controle, maar wel een erg goedkope oplossing. Verder is de eis niet dat de vulgraad 100% zou moeten zijn, als de precisie maar groot genoeg is om te kunnen bepalen of een container bijna vol is. Dit maakt het klepsysteem geschikt voor implementatie in Rotterdam. Helaas zorgt dit er ook voor dat de foutmarge wel minder exact is als de meeste andere meetsystemen. Dit zal dan ook sterk variëren omdat restafval niet een consistente opbouw qua afvalmateriaal heeft. Het is uiteraard ook mogelijk dat er meerdere vuilniszakken in de container kunnen worden gedeponeerd terwijl de klep open blijft. Het klepsysteem is combineerbaar met andere systemen zoals het pasjes systeem. Waardoor DIFTAR toepasbaar word. De frequentie waarin ieder pasje is gebruikt is zichtbaar. Tevens is het combineerbaar met visuele inspectie (hoofdstuk 3.2) waardoor aan de buitenkant afgelezen kan worden hoe vaak de klep open geweest is. 16

22 3.12 Foutmarges Elke meetsysteem brengt een foutmarge mee. Hiermee kan men bepalen welk meetsysteem geschikt is en welke de hoogste precisie van de vulgraad weergeeft. In het geval van het dynamisch legen van ondergrondse containers is het essentieel om te weten hoe vol de container is voordat die container ingeplant word om te legen. Daarom is de precisie belangrijk om een juiste meting te doen met de meetsystemen uit hoofdstuk drie. Bij elk meetsysteem zal de precisie worden weergegeven in een percentage van precisie. Meetsysteem Precisie Ultrasone sensor 90% Capacitatieve nabijheidschakelaar 90% Fotocel detectie 90% Proximity technologie 90% Handmatige vulgraadmeting via ultrasone handmeter 85% Infrarood sensor 85% Handmatige vulgraadmeting via meetlood 80% Compressie technologie/dsp 50% Xray 50% Peering through walls 50% 3.13 Overige mogelijkheden: pasjessysteem Het pasjessysteem is een uitbreiding op het klepsysteem. Hiermee kan behalve dat er alleen de vulgraad gemeten word ook geregistreerd worden wie het afval aflevert. Dit kan handig zijn voor de invoering van een DIFTAR systeem. Verder bestaat de mogelijkheid hiermee om bewoners alleen toegang te geven tot de containers in hun eigen straat en niet in andere straten, waar het klepsysteem weer wat preciezer word. 17

23 4. Verzending Zodra de meting gemaakt is met behulp van de meetsystemen uit het vorige hoofdstuk moet deze informatie verzonden worden naar de planner. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat Synergy bedoelt met deze verzendmethode en wat de voor en nadelen zijn bij het gebruik van deze verzendmethode. Hier volgen alle mogelijk verzendmethodes om de gegevens te verzenden naar de planner: 4.1. Webformulier Een formulier dat men invult op de website waardoor de data automatisch wordt verzonden naar de planner van Roteb. o Voordelen: Gratis verzending (internetabonnementskosten niet meegerekend). Geen kans op spraakverwarring. adres kan niet verkeerd ingevoerd worden. Digitaal te kopiëren waardoor kans van fout overnemen verkleind word. Kan automatisch worden verwerkt aan de plannerzijde. o Nadelen: Kans op fout invoeren. Kans op downtime webserver. Kans op downtime service. Ontwikkelingskosten SMS Een SMS sturen via een mobiele telefoon, met de straatnaam van de volle containers. De planner, kan deze met zijn mobiele telefoon uitlezen, of eventueel via een applicatie op de PC. o Voordelen: Digitaal te verwerken/kopiëren waardoor kans van fout overnemen verkleind word. Geen kans op spraakverwarring. o Nadelen: Kans op fout invoeren Kans op gebruik verkeerde SMS nummer Kans op downtime SMS provider. 18

24 4.3. Bellen Telefonisch doorgeven welke container geleegd moet worden, de planner kan ze dan inplannen. o Voordelen: Bijna iedereen heeft beschikking over een telefoon, dus een laagdrempelige verzendmethode. o Nadelen: Er moet 2 keer worden genoteerd/ingevoerd (1 maal door de beller en 1 maal door de planner) Kans op spraakverwarring. Kans op fout overnemen Een directe naar de planner van Roteb door een visuele inspecteur. o Voordelen: Digitaal te kopiëren waardoor kans van fout overnemen verkleind word. Geen kans op spraakverwarring. o Nadelen: Kans op fout invoeren. Kans op gebruik verkeerde adres. Kans op downtime service GPRS Een volledige geautomatiseerde verzending waarbij de gegevens naar een applicatie op de PC verzonden worden. o Voordelen: Digitaal te kopiëren waardoor kans van fout overnemen verkleind word, en te koppelen aan een automatisch systeem dat constant de juiste waardes uit meet waardoor trendanalyse beter mogelijk word. Geen kans op verkeerde invoer, notatie of spraakverwarring. o Nadelen: Kans op defecten. Vereist onderhoud. Kans op downtime GPRS service. Hoge implementatiekosten. Vaste kosten. 19

25 4.6. Smartphone app Een applicatie laten ontwikkelen voor een smartphone, om bijna volle containers mee te melden. Dit wordt door een visuele inspecteur via de app verzonden naar de planner. o Voordelen: Gratis verzending (internetabonnementskosten niet meegerekend). Geen kans op spraakverwarring. Digitaal te kopiëren waardoor kans van fout overnemen verkleind word. o Nadelen: Kans op fout overnemen Kans op fout invoeren. Er moet 2 keer worden genoteerd/ingevoerd, implementatiekosten Wifi In gemeente voertuigen Wifi ontvangst apparatuur inbouwen en in de containers Wifi zendapparatuur inbouwen. Deze data kan dan automatisch uit de auto s gelezen worden. o Voordelen: Digitaal te kopiëren waardoor kans van fout overnemen verkleind word, en te koppelen aan een automatisch systeem dat constant de juiste waardes uit meet waardoor trendanalyse beter mogelijk word. Geen kans op verkeerde invoer. Notatie of spraakverwarring. Gratis verzending. o Nadelen: Erg hoge implementatiekosten Complexe technologie verhoogt kans op fouten. 20

26 5. Varianten Synergy student company Nu we alle mogelijke meetmethodes en verzendmethodes opgesomd hebben kan er worden gekeken welke van deze methodes goed bij elkaar passen, welke zeer geschikt zijn en welke onlogisch of zelfs technisch onmogelijk zijn. Op deze manier kunnen we bepalen welke gecombineerde methodes (variant) we verder uitgaan werken voor ons onderzoek. Magnetische Ultrasone Handmeter* Webformulier Sms Bellen GPRS SmartPho Wifi ne app Wenselijk Geschikt Wenselijk Geschikt Onmogelijk Geschikt Onmogelijk Meetloot Geschikt Geschikt Wenselijk Geschikt Onmogelijk Geschikt Onmogelijk Ultrasoon Onmogelijk Mogelijk Onmogelijk Onmogelijk Wenselijk Onmogelijk Mogelijk (vast) Klep Onmogelijk Mogelijk Onmogelijk Onmogelijk Mogelijk Onmogelijk Mogelijk Compressie Onmogelijk Mogelijk Onmogelijk Onmogelijk Mogelijk Onmogelijk Mogelijk Xray Onmogelijk Mogelijk Onmogelijk Onmogelijk Mogelijk Onmogelijk Mogelijk Proximity Onmogelijk Mogelijk Onmogelijk Onmogelijk Mogelijk Onmogelijk Mogelijk Fotoceldetec Onmogelijk Mogelijk Onmogelijk Onmogelijk Mogelijk Onmogelijk Mogelijk tie Infrarood Onmogelijk Mogelijk Onmogelijk Onmogelijk Wenselijk Onmogelijk Mogelijk Klepmeting Onmogelijk Mogelijk Onmogelijk Onmogelijk Wenselijk Onmogelijk Mogelijk Legenda: Onmogelijk: Dit is een onmogelijke combinatie van verzendmethode en meetsysteem. Mogelijk: Deze varianten zijn wel mogelijk, maar technisch lastig te ontwikkelen en te implementeren Geschikt: Er bestaan hiervoor wel technische mogelijkheden, maar ze zijn door ons niet verkozen tot de beste oplossingen om verder te gaan onderzoeken. Wenselijk: Een wenselijke en goed te combineren verzendmethode in combinatie met het meetsysteem. (Voor andere onderzochte varianten zie bijlage 1) * Met de magnetische ultrasone handmeter wordt bedoeld: een ultrasone afstandmeter die voorzien is van een magneet waarmee deze aan de binnenkant van de klep geplaatst kan worden. Deze meter wordt aangezet in de juiste positie en dan geplaatst in de klep. Hierna kan de klep gesloten worden en een meting gedaan worden. Als de meting gedaan is word de klep weer geopend en kan de meting afgelezen worden. 21

27 Beredenering bij de keuzes of een variant geschikt is of niet: De magnetische ultrasone handsensor en het meetloot zijn meetsystemen die draagbaar zijn. De andere meet systemen zijn systemen die in de container gebouwd zouden moeten worden. De rede dat sms als mogelijk genoemd word bij de vaste ingebouwde meetsystemen is omdat er kant en klare installaties zijn die gegevens door kunnen smsen. De rede dat wifi niet gekozen is als te onderzoeken verzendsysteem is omdat dit alleen door hele hoge implementatiekosten een geschikte verzendmethode word. De rede dat GPRS en wifi als onmogelijk staan bij de meetsystemen magnetische ultrasone handsensor en het meetloot is dat dit geautomatiseerde verzendmethodes zijn. En de meetsystemen magnetische ultrasone handsensor en het meetloot zijn handmatige meetmiddelen. De reden dat Synergy kiest voor ultrasone sensormeting meer geschikt is dan klep, compressie, x ray, proximity of fotocelmeting, is dat Synergy geen leveranciers heeft kunnen vinden voor een compleet pakket (verzending + meting + inbouw) van de andere combinaties. De reden dat het meetloot in combinatie met het webformulier en het bellen niet gekozen zijn als uit te werken varianten is dat een ultrasone handsensor een exactere meting zal geven. Maar deze methode is ook zeer geschikt. Er zit in de uitwerking ook nauwelijks verschil tussen het meten met een meetloot of met een ultrasone handmeter als het aankomt op de kosten of voor en nadelen. Verder is belangrijk te realiseren dat er bij de visuele vulgraadmeting, verschil zit tussen wie deze meting gaat doen. Is dit eigen personeel, vrijwilligers en gemeentewerkers die de klus goed zouden kunnen combineren of geef je buurtbewoners een kleine vergoeding als je geen vrijwilligers kunt vinden? Ook is het belangrijk te realiseren dat er nauwelijks verschil tussen het meten met een meetloot of met een ultrasone handmeter als het aankomt op precisie, kosten en voor en nadelen. 22

28 5.1. Handmatige varianten Synergy student company Handmatige variant 1 Handmatige vulgraadmeting met vrijwilligers via webformulier Een systeem invoeren waarbij personen (zoals bewoners, vrijwilligers, stadwachters, medewerkers en flatbeheerders), de vuilcontainers controleren door handmatige controle doormiddel van een simpel fysiek vulgraad controle systeem (magnetische ultrasone handscanner) aan de binnenkant van de klep. Als de container een vulgraad van 75% bereikt heeft wordt er een webformulier ingevuld die de informatie naar de planner toe mailt. Deze variant brengt de laagste kosten met zich mee. o Voordelen Maatschappelijke betrokkenheid Kostenbesparing op personeelskosten Lage totale kosten Gratis verzending (internetabonnementskosten niet meegerekend) Geen kans op spraakverwarring Digitaal te kopiëren waardoor kans van fout overnemen verkleind word o Nadelen Lage betrouwbaarheid Veel werk voor de planner Inconsistentie qua meldingspatroon Kans op fout invoeren Kans op downtime webserver Kans op downtime service Ontwikkelingskosten Omdat de besparingen direct al meer opleveren dan dat de investering kost wordt er in het eerste kwartaal al weer terug verdiend. *Zie kosten volgende pagina. Returnoninvestment wordt behandelt in hoofdstuk 7. 23

29 Kosten handmatige variant 1 Visuele vulgraadmeting met vrijwilligers via webformulier Kosten nummer Omschrijving Kosten per eenheid Hoeveelheid Frequent ie Kosten per jaar 1 Kosten ontwikkelen en 50 4 uur Eenmalig 200 onderhouden webformulier 2 Kosten voor het meet melders Eenmalig gereedschap 3 Loonkosten voor planner werkdagen * 8 Per jaar uur Totaal:.400 *Het is ook mogelijk om een éénmalige investering te doen in het ontwikkelen voor een webformulier (zie 4.1). Dan hoeven telefoonkosten niet in rekening gebracht te worden loonkosten per uur * 4 uur voor aanschaf van ultrasone handmeter loonkosten per uur * 260 werkdagen per jaar * 8 uur per dag Overige opmerkingen bij deze berekeningen Het gebruik van een webformulier kan geïmplementeerd worden op de huidige Roteb website en webserver. Implementatie kosten zijn niet meegerekend. 24

30 Handmatige variant 2 Handmatige vulgraadmeting met vergoeding via telefoon. Een systeem invoeren waarbij bewoners, die hier een kleine vergoeding voor krijgen, de vuilcontainers controleren door handmatige controle door middel van een simpel fysiek vulgraad controle systeem (magnetische ultrasone handscanner) aan de binnenkant van de klep. Als de container een vulgraad van 75% bereikt heeft wordt via de telefoon doorgegeven aan een toegewijd telefonist team dat een container bijna vol zit aan een planner van de Roteb. o Voordelen: Maatschappelijke betrokkenheid Sociaal; omdat mensen zich in kunnen zetten voor de buurt en er zelf wat mee kunnen verdienen Kostenbesparing op personeelskosten Bijna iedereen heeft beschikking over een telefoon, dus een laagdrempelige verzendmethode o Nadelen: Minder hoge betrouwbaarheid Inconsistentie qua meldingspatroon Er moet 2 keer worden genoteerd/ingevoerd (1 maal door de beller en 1 maal door de planner) Kans op spraakverwarring Kans op fout overnemen *Zie kosten volgende pagina. Returnoninvestment wordt behandeld in hoofdstuk 7. 25

31 Kosten handmatige variant 2 Handmatige vulgraadmeting met vergoeding via telefoon. Kosten nummer Omschrijving Kosten per eenheid Hoeveelheid Frequ entie Kosten per jaar 1 Kosten voor doorbellen informatie naar Roteb per minuut 2 minuten * 5714 melders * 3 gesprekken per week Weke lijks 2 Kosten voor het meet gereedschap melders Eenm alig 3 Loonkosten voor planner werkdagen Per * 8 uur jaar 4 Loonkosten telefonist werkdagen Per * 8 uur * 10 jaar personeelsleden 5 Loonkosten visuele meters melders * 12 maanden Per jaar , Totaal: ,17 *Zonder bel kosten: ,00 *In het geval van en in plaats van bellen komen de belkosten te vervallen gesprekskosten per minuut * 2 minuten per gesprek * 5714 ophaalplaatsen * 3 gesprekken per week per melder * 52 weken voor aanschaf van ultrasone handmeter loonkosten per uur * 260 werkdagen per jaar * 8 uur per dag loonkosten per uur * 260 werkdagen per jaar * 8 uur per dag * 10 personeelsleden * 5714 *12 maanden Overige opmerkingen bij deze berekeningen De kosten voor het doorbellen zijn afhankelijk van de kosten die de provider oplegt. In dit geval gaat Synergy er vanuit dat de melder zelf over een telefoon beschikt, daarom worden enkel de gesprekskosten en niet mobiel telefoons besproken. 26

32 Handmatige variant 3 Handmatige vulgraadwaarneming betaald personeel via telefoon. Een systeem invoeren waarbij eigen personeel de vuilcontainers controleert door handmatige controle doormiddel van een simpel fysiek vulgraad controle systeem (meetloot) aan de binnenkant van de klep. Als de container een vulgraad van 75% worden deze doorgegeven aan de planner aan het eind van de dag of via de telefoon bereikt heeft wordt er gebeld/g d met een planner van de Roteb. Deze variant brengt de laagste kosten met zich mee. o Voordelen: Kostenbesparing ten opzichte van een kleine vergoeding aan veel bewoners Kosten besparing ten opzichte van bellen door vele bewoners Geen ontslagen, dus een sociale oplossing o Nadelen: Er moet 2 keer worden genoteerd/ingevoerd (1 maal door de beller en 1 maal door de planner) Kans op spraakverwarring Kans op fout overnemen *Zie kosten volgende pagina. Returnoninvestment wordt behandeld in hoofdstuk 7. 27

33 Kosten handmatige variant 3 Handmatige vulgraad waarneming betaald personeel via telefoon. Kosten nummer Omschrijving Kosten per eenheid Hoeveelheid Frequentie Kosten per jaar 1 Kosten voor het meet melders Eenmalig gereedschap 2 Loonkosten voor planner werkdagen * 8 Per jaar uur 3 Loonkosten telefonist werkdagen * 8 Per jaar uur * 10 personeelsleden 4 Loonkosten visuele meters eigen werkdagen Per jaar personeel * 8 uur * 2 personeelsleden 5 Auto s visuele meters elektrische auto s Per jaar Totaal: , voor aanschaf van ultrasone handmeter loonkosten per uur * 260 werkdagen per jaar * 8 uur per dag 3. 9 loonkosten per uur * 260 werkdagen per jaar * 8 uur per dag * 42 personeelsleden 4. 9 loonkosten per uur * 260 werkdagen per jaar * 8 uur per dag * 2 personeelsleden aanschaf auto * 2 auto s + onderhoud 2000 euro per jaar levensduur 8 jaar = per jaar/8 = per jaar afschrijving onderhoud * 2 auto s = 4000 onderhoud per jaar. Overige opmerkingen bij deze berekeningen Met (1) word verwezen naar kosten nummer 1 uit de kosten tabel van het hoofdstuk Kosten per variant hierboven met kostennummer (5) Uitgegaan is van 2 personeelsleden die alle bakken constant visueel controleren. 28

34 5.2. Geautomatiseerde varianten GPRS variant 1 Vulgraadmeting via sensors met automatische GPRS verzending Een ultrasone of infrarode sensormeting waarbij de benodigde apparatuur binnen in de vuilcontainers geplaatst word. De vulgraad meting gebeurd standaard 24 maal per uur, maar is vrij instelbaar. De verzending van deze data gebeurd via draadloze GPRS datacommunicatie via een controller/modem. De data word uitgelezen in een cliënt applicatie en kan vervolgens eenvoudig door de planner worden ingepland. Deze cliënt houdt bij welke containers bijna vol zijn (bijvoorbeeld 75%, dit is vrij instelbaar). Ook houd de cliënt een historie bij en sorteert op hoogste vulgraden. Vconstruct biedt een complete oplossing, met inbouw, martiaal en dataverzending in 1 pakket, waarbij zij bereid zijn met de Roteb deze software verder aan te passen op de wensen van de klant en verder door te ontwikkelen. Het systeem zou dan automatische routes kunnen berekenen en deze door kunnen geven aan de routeplan apparatuur in de vrachtwagens. Hierdoor word direct advies per voertuig mogelijk en dynamische routeplanning. De cliënt kan dan ook zelf berekeningen maken door middel van GPRS coördinaten van alle containers die daarbinnen bekend zijn. Er kan dan ook rekening gehouden worden met eventuele pieken door evenementen en dergelijke. Dit systeem kost echter wel 20 euro per maand per container. o Voordelen: Minder loonkosten planner en ophaaldienst Lagere tijdsbezetting per vrachtwagen, waardoor meer tijd voor onderhoud aan de vrachtwagens vrij komt Preciezer dan klepsysteem vulgraadmeting Goedkoper en minstens net zo precies als de andere meetsystemen (uitgezonderd het meetloot en de ultrasone handmeter) Planner kan veel uren besparen aan het beantwoorden van telefoontjes en kopiëren van data of zelfs volledig geautomatiseerd plannen zonder gegevens over te hoeven nemen Geen kans op verkeerde invoer, notatie of spraakverwarring o Nadelen: Hoge maandelijkse kosten bij toepassing op 6000 containers Kans op overbodigheid en dus ontslag van personeel ophaaldienst Kans op defecten Vereist onderhoud Kans op downtime GPRS service *Zie kosten volgende pagina. Returnoninvestment wordt behandeld in hoofdstuk 7. 29

35 Kosten GPRS variant 1 Vulgraadmeting via sensors met automatische GPRS verzending Kosten nummer Omschrijving Kosten per eenheid Hoeveelheid Frequentie Kosten per jaar 1 Kosten meetapparatuur in de bakken ,00 54,30 1, containers Eenmalig I II III IV V. 2 Kosten verzending per GPRS containers Per maand Loonkosten voor planner werkdagen Per jaar * 8 uur 4 Planningsysteem oplossing allin door Vconstruct containers Maandelijks (1) Totaal: (2) Totaal: (3) Totaal: (4) Totaal: (5) Totaal: I maal 6000 containers, II maal 6000 containers, III. 54,30 maal 6000 containers, IV. 1,77 maal 6000 containers, V. 150 maal 6000 containers per maand maal 250 containers = 5000 euro per maand maal 12 maanden De kosten van GPRS verzending zijn 20 euro per maand per container voor een contract van 60 maanden (vast tarief bij Vconstruct). Dit is een bedrijf dat de bakken zelf bouwt en de systemen ook voor andere gemeentes ingebouwd heeft loonkosten per uur * 260 werkdagen per jaar * 8 uur per dag 4. Vconstruct levert per container voor 20 een compleet planningsysteem per maand Overige opmerkingen bij deze berekeningen Met (1) word verwezen naar kosten nummer 1 uit de kosten tabel van het hoofdstuk Kosten per variant hierboven met kostennummer 1. 30

36 GPRS variant 2 Vulgraadmeting via klepsysteem met automatische GPRS verzending Een systeem met klepmeting, waarbij de benodigde apparatuur binnen in de vuilcontainers geplaatst word. De verzending van de data gebeurd via draadloze GPRS datacommunicatie via een controller/modem. De data word uitgelezen in een cliënt applicatie en kan vervolgens eenvoudig door de planner worden ingepland. o Voordelen: Minder loonkosten ophaaldienst Lagere tijdsbezetting per vrachtwagen, waardoor meer tijd voor onderhoud aan de vrachtwagens vrij komt o Nadelen: Hoge maandelijkse kosten bij toepassing op 6000 containers Kans op overbodigheid en dus ontslag van personeel ophaaldienst Kans op defecten Vereist onderhoud Kans op downtime GPRS service 31

37 Kosten GPRS variant 2 Vulgraadmeting via klepsysteem met automatische GPRS verzending Kosten nummer Omschrijving Kosten per eenheid Hoeveelheid Frequentie Kosten per jaar 1 Klepsysteem???? 6000 containers Eenmalig???? 2 Kosten verzending per GPRS containers Per maand Loonkosten voor planner werkdagen Per jaar * 8 uur 4 Planningsysteem oplossing allin door Vconstruct containers Maandelijks Toelichting berekeningen Aannames bij deze kosten berekeningen Een werkjaar heeft 260 dagen Een werkdag heeft 8 effectieve uren Totaal: ,00 Een vuilniswagen heeft een dieselverbruik tijdens zijn dienst van 1:2 Onderhoudskosten niet meegerekend Overige opmerkingen bij deze berekeningen Met (1) word verwezen naar kosten nummer 1 uit de kosten tabel van het hoofdstuk Kosten per variant hierboven met kosten nummer 1 5. (1) Een ophaalplaats is niet het zelfde als het aantal containers, omdat op sommige plekken meer dan 1 container staat. Door gebrek aan informatie is de aanname gedaan dat 5% van de ophaalplekken 2 in plaats van 1 containers bevat. Dan zijn er 6000/105x100 = 5714 ophaalplaatsen 6. (1) Uitgegaan is van 1 melder per ophaalplek 7. (1) 1 minuut bellen bij KPN kost 0,1247 Overige opmerkingen bij deze berekeningen Met (1) word verwezen naar kostennummer 1 uit de kosten tabel van het hoofdstuk Kosten per variant hierboven met kostennummer (1) Een ophaalplaats is niet het zelfde als het aantal containers, omdat op sommige plekken meer dan 1 container staat. Door gebrek aan informatie is de aanname gedaan dat 5% van de ophaalplekken 2 in plaats van 1 containers bevat. Dan zijn er 6000/105x100 = 5714 ophaalplaatsen 9. (1) Uitgegaan is van 1 melder per ophaalplek 10. (1) 1 minuut bellen bij KPN kost 0, (5) Uitgegaan is van een kleine vergoeding van 100 euro per maand 32

38 6. Dynamische route planning Synergy student company In dit hoofdstuk worden de verschillende opties van de routes besproken. Van iedere optie zal een voorbeeld worden besproken. De volgende manieren om de routes te optimaliseren worden besproken: 1. Het voorbijrijden van containers die onder de vulgraad norm zitten 2. Dynamisch route rijden, hiermee wordt bedoeld dat iedere dag alleen de containers geleegd worden die boven de vulgraad norm zitten en de route aangepast wordt per dag aan welke volle containers opgehaald moeten worden Voorbijrijden Het voorbijrijden van containers die onder de vulgraad norm zitten Bij deze route optimalisatie variant worden de huidige routes gebruikt. Alleen de containers die boven de vulgraad norm zitten van minimaal 70% worden geleegd. Dit zorgt ervoor dat er dat de vuilniswagens kortere diensten kunnen maken. Voordelen: Kortere diensten. De chauffeurs hoeven minder uren te werken. (minder loonkosten vuilophaaldienst want je hebt meer personeel op de vrachtwagen) Minder benzine verbruik Nadelen: Voor de chauffeurs kunnen de uren per dienst heel verschillend zijn. Doordat alle huidige routes gereden worden is er geen besparing op materiaal. Meer loonkosten planner door meer werk of eventueel zelfs behoefte aan een 2 e planner 33

39 6.2. Dynamische routes Dynamisch route rijden Synergy student company Bij deze route optimalisatie variant worden iedere dag dynamische routes gereden. Dit houdt in dat alleen containers worden geleegd die aan de vulgraad norm voldoen. Er wordt geen gebruik van vaste routes gemaakt, dus iedere dag moeten de chauffeurs een andere route rijden. Voordelen: Maximale besparing op gebruik van materiaal Nadelen: Voor de chauffeurs is het een hele verandering om van vaste routes naar dynamische routes te gaan. De gemiddelde afstand tussen de containers wordt hoogstwaarschijnlijk groter Voorbeelden Voorbeelden optimalisatie besparing varianten routes Vaste routes waarin alleen 70% vulgraad containers worden geleegd Uitleg voorbeeld: In de tabellen wordt een aanname gedaan van de mogelijke nieuwe situatie op de desbetreffende dag. Het aantal containers hiermee wordt bedoeld het aantal containers dat op die dag wordt geleegd. Bij het totale gewicht in kilo s wordt bedoeld hoeveel kilo er totaal in de vuilniswagens gaat. Som maximum container gewicht / 100 X vulgraad X aantal containers = aantal restafval kilo s. De km besparing per uur is op de volgende manier berekend: Synergy heeft als aanname dat de vuilniswagens gemiddeld 3 minuten doen over het legen van één container. Daarnaast heeft Synergy als aanname dat de vuilniswagen gemiddeld 750 meter per minuut rijd van container naar container. Dat betekent 187,5 meter per minuut keer 60 minuten = 11,25 km per uur. Bij deze variant worden alleen containers geleegd die boven de eis gevuld zijn. De overige containers zijn niet te zien in de tabel maar de vulgraad wordt wel doorgeteld. Hiermee wordt bedoeld dat er wel rekening mee wordt gehouden dat mensen gebruik maken van de containers en dat de vulgraad stijgt. Met het overig gebied wordt bedoeld dat als een vuilniswagen nog niet vol zit hij containers gaat legen van een andere dienst. Als verschillende diensten dit doen hoeven er minder vuilniswagens te rijden. 34

40 Maandag De 55% komt van de huidige situatie deze zal eerst geleegd moeten worden. Vulgraad Aantal containers % Aantal containers Gewicht in kilo s 55% 60% 123,6 247,5 X 123,6= uur besparing op de chauffeur uren 6 uur X 11,25 km = 67,5 km besparing Woensdag Vulgraad Aantal containers % Aantal containers Gewicht in kilo s 70% 30% 61,8 315 X 61,8 = besparing op de chauffeur uren 14 uur X 11,25 Km = 157,50 km besparing Vrijdag De containers die hier aangegeven worden als 65% moeten geleegd worden omdat zij anders de overbrugging van het weekend niet halen. Vulgraad Aantal containers % Aantal containers Gewicht in kilo s 80% 10% 20,6 360 X20,6 = % 60% 123,6 292,5 X 123,6= besparing op de chauffeur uren 4 uur X 11,25 = 45 km besparing 35

41 Dinsdag Synergy student company Vulgraad Aantal containers % Aantal containers Gewicht in kilo s 85% 30% 61,8 382,5 X 20,6 = 7879,5 16 besparing op de chauffeur uren 16 uur X 11,25 km = 180 Km besparing Donderdag De 65% vulgraad moet nu wel worden meegenomen anders loopt het voor maandag over. Vulgraad Aantal containers % Aantal containers Gewicht in kilo s 80% 10% 20,6 360 X 20,6 = % 60% 123,6 292,5 X 123,6 = Totaal kilo besparing op de chauffeur uren 4 uur X 11,25 = 45 km besparing Totale besparing over de drie routes in twee weken tijd Besparing aantal ritten Besparing aantal km Besparing aantal chauffeur uren 495 km 44 Diesel 1,40 besparing 34 X 15 = ,5 Totale besparing (267, ) = 1006,5 Uitleg tabel Synergy heeft uitgerekend via feiten en aannames dat de Roteb via deze manier 1006,5 euro bespaard op de drie routes die Synergy van de Roteb kreeg. Via deze routeoptimalisatie manier worden alle restafvalcontainer geleegd die aan de vulgraad norm van 70%.Dit zorgt ervoor dat je straten kunt overslaan en mogelijk worden de afstanden tussen de containers op sommigen plekken kleiner. Een groot tijdsverbruik en benzine verbruik gaat naar het wachten van het legen van de containers. Via deze route optimalisatie variant worden alle containers overgeslagen die niet aan de vulgraad norm doen dit bespaart veel benzine en uurloon. Synergy is uitgegaan van een uurloon van 15 per uur per chauffeur. 36

42 Besparing over alle routes Synergy student company Hieronder in de tabel zal beschreven worden wat de totale kostenbesparing zal zijn als je het gaat invoeren over alle routes. De tabel in het voorgaande subhoofdstukje beschreef de kostenbesparing per twee weken voor drie routes. In deze twee weken zijn 15 ritten gedaan. De kostenbesparing was over de drie routes 777,75. Om de besparing van alle routes te kunnen uitrekenen heeft Synergy uitgerekend wat de kostenbesparing is per enkele rit ( 777,75 : 15 ritten = 51,85) In twee weken tijd worden er in 42 ritten keer 10 werkdagen = 420 ritten gereden in twee weken tijd. Synergy heeft de 420 ritten keer X 26 gedaan om er zo een heel jaar van te maken. In totaal komt dit neer op ritten op jaarbasis Besparing aantal ritten Besparing aantal km Besparing aantal chauffeur uren Km uur Diesel 1,40 besparing X 15 = Totaal besparing Uitleg tabel Via deze routeoptimalisatie manier worden alle restafvalcontainer geleegd die aan de vulgraad norm van 70%. Dit zorgt ervoor dat je straten kunt overslaan en mogelijk worden de afstanden tussen de containers op sommigen plekken kleiner. Een groot tijdsverbruik en benzine verbruik gaat naar het wachten van het legen van de containers. Via deze route optimalisatie variant worden alle containers overgeslagen die niet aan de vulgraad norm doen dit bespaart veel benzine en uurloon. Synergy is uitgegaan van een uurloon van 15 per uur per chauffeur. 37

43 Dynamisch legen Synergy denkt dat er op deze manier minder kostenbesparing valt te behalen ten opzichte van de variant van het voorbijrijden van containers die onder de vulgraad norm zitten. De routes zullen langer worden dit zorgt ervoor dat de kosten met betrekking tot de brandstofverbruik zullen stijgen met als aanname 15% ten opzichte van de variant van het voorbijrijden van containers die onder de vulgraad norm zitten. Wel zal er meer kosten besparing uit het materiaal gebruik worden gehaald. Immers zullen er minder vuilniswagens hoeven te rijden. Er zullen minder vuilniswagens nodig zijn omdat de andere vuilniswagens gezamenlijk het gebied van een andere vuilniswagen kunnen legen. Zeker als je het bekijkt in het geheel dus over alle routes valt er meer kostenbesparing uit te halen dan dat je het gaat vergelijken met tien routes. Synergy denk dat het materiaal verbruik met 10% daalt ten opzichte van de huidige situatie. Desondanks denk Synergy dat er bij deze variant minder kostenbesparing valt te behalen dan bij de variant van het voorbijrijden van containers die onder de vulgraad norm zitten. Besparing aantal vuilniswagens Besparing aantal km Besparing aantal chauffeur uren 2,1 vuilniswagen % = Km 2 vuilniswagens x 2 diensten X 40 uur per week X 52 weken = Diesel 1,40 besparing , X 15 = Totaal besparing ,4 Uitleg tabel Via deze routeoptimalisatie manier worden alle restafvalcontainer geleegd die aan de vulgraad norm van 70%. Dit bespaart veel benzine en uurloon. Synergy is uitgegaan van een uurloon van 15 per uur per chauffeur. Synergy denkt dat per vuilniswagen er bespaard kan worden als deze niet wordt gebruikt (exclusief besparing chauffeurs en kilometers). Er zal minder onderhoud nodig zijn en de afschrijving van de vuilniswagens is minder. 38

44 7. Returnoninvestment per variant 7.1. Handmatige variant 1 Handmatige vulgraadmeting met vrijwilligers via webformulier. Jaar Kwartaal 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e Kwantitat ieve Kosten Kwalitati Maatschappelijk aspect mogelijk een of meerdere banen komen te vervallen eve Kosten Kwantitat ieve Baten Kwalitati eve Baten Resultate n Maatschappelijk aspect Extra planner Mogelijk een of meerdere banen komen te vervallen Politiek aspect Technisch hoogstaand en moderne oplossing Overige opmerkingen bij deze berekeningen Kwantitatieve kosten: Éénmalig 200 (Kosten ontwikkelen en onderhouden webformulier) Éénmalig (Kosten voor het meet gereedschap) Eerste vier jaren per jaar: Kwantitatieve baten: Per jaar: (Besparing over alle routes) 39

45 7.2. Handmatige variant 2 Handmatig vulgraadmeting met vergoeding via telefoon. Jaar Kwarta al Kwanti tatieve Kosten Kwalit atieve Kosten Kwanti tatieve Baten Kwalit atieve Baten Result aten 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 7 Overige opmerkingen bij deze berekeningen Kwantitatieve kosten: Éénmalig: (Kosten voor het meet gereedschap) Per jaar: ,17 (Kosten voor doorbellen informatie naar Roteb) (Loonkosten visuele meters) Kwantitatieve baten: Per jaar: (Besparing over alle routes) Eerste vier jaren per jaar: *( ,17* *4) /4 = ,17 Kosten/Besparing na vier jaar: , = ,17 40

46 7.3. Variant 3 Handmatige vulgraadwaarneming betaald personeel via telefoon. Jaar Kwarta al Kwanti tatieve Kosten Kwalit atieve Kosten Kwanti tatieve Baten Kwalit atieve Baten Result aten 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 7 Overige opmerkingen bij deze berekeningen Kwantitatieve kosten: Éénmalig: Per jaar: (Kosten voor het meet gereedschap) ,17 (Kosten voor doorbellen informatie naar Roteb) (Loonkosten visuele meters eigen personeel) (Loonkosten visuele meters) (Auto s visuele meters) Kwantitatieve baten: Per jaar: (Besparing over alle routes) Eerste vier jaren per jaar: [( , )* ]/4 = ,17 Kosten/Besparing na vier jaar: , = ,17 41

47 7.4. GPRS variant 1 Vulgraadmeting via sensors met automatische GPRS verzending. I. Compressie technologie Jaar Kwartaal 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e Kwantita tieve Kosten Kwalitati eve Kosten Kwantita tieve Baten Kwalitati eve Baten Resultate n II. Xray Jaar Kwartaal 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e Kwantita tieve Kosten Kwalitati eve Kosten Kwantita tieve Baten Kwalitati eve Baten Resultat en

48 III. Peering through walls Synergy student company Jaar Kwartaa l Kwantit atieve Kosten Kwalitat ieve Kosten Kwantit atieve Baten Kwalitat ieve Baten Resultat en 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e , , , , , , , , , , , , , , , , IV. Proximity technology Jaar Kwartaa l Kwantit atieve Kosten Kwalitat ieve Kosten Kwantit atieve Baten Kwalitat ieve Baten Resultat en 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e , , , , , , , , , , , , , , , ,

49 V. Fotocel detectie Synergy student company Jaar Kwartaal 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e Kwantita tieve Kosten Kwalitati eve Kosten Kwantita tieve Baten Kwalitati eve Baten Resultate n VI. Infrarood of ultrasoon Jaar Kwartaal 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e Kwantita tieve Kosten Kwalitati eve Kosten Kwantita tieve Baten Kwalitati eve Baten Resultate n

50 Overige opmerkingen bij deze berekeningen Kwantitatieve kosten: Éénmalig: I (Compressie technologie) II (Xray) III (Peering through walls) IV (Proximity technologie) V (Fotocel detectie) VI. 0 (Infrarood of ultrasoon*) Per jaar: (Kosten verzending per GPRS) (Planningsysteem oplossing allin door Vconstruct) Kwantitatieve baten: Per jaar: (Besparing over alle routes) Eerste vier jaren per jaar: I. [( )* ]/4 = (Compressie technologie) II. [( )* ]/4 = (Xray) III. [( )* ]/4 = (Peering through walls) IV. [( )* ]/4 = (Proximity technologie) V. [( )* ]/4 = (Fotocel detectie) VI = (Infrarood of ultrasoon*) Kosten/Besparing na vier jaar: I = (Compressie technologie) II = (Xray) III = (Peering through walls) IV = (Proximity technologie) V = (Fotocel detectie) VI = (Infrarood of ultrasoon*) Alle sensoren (exclusief infrarood en ultrasoon) zijn exclusief implementatiekosten berekend. 45

51 *Infrarood en ultrasoon = 20 euro per maand allin 46

52 7.5. GPRS variant 2 Vulgraadmeting via klepsysteem met automatische GPRS verzending. o Returnoninvestment Jaar Kwartaal 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e Kwantitat???????????????????????????????????????????? ieve Kosten Kwalitati eve Kosten Kwantitat ieve Baten Kwalitati eve Baten Resultate n???????????????????????????????????????????? Overige opmerkingen bij deze berekeningen Kwantitatieve kosten: Éénmalig: 1.???? Per jaar: (Kosten verzending per GPRS) (Planningsysteem oplossing allin door Vconstruct) Totaal per jaar: [(60000 * 12 maanden) = ] ???? =???? 47

53 8. Conclusies Synergy student company De meeste zuivere meetmethode van de door ons onderzochte varianten is de ultrasone sensor. Al zijn op zich de meeste sensortypes net zo precies qua meting is de ultrasoon het meest geschikt voor het meten van afstanden tegen een goedkope prijs. De goedkoopste meetmethode is echter het meetloot. Na enige trial and error momenten zal dit systeem ook exact zijn om te bepalen of een container een bepaalde gewenste vulgraad bereikt heeft. Qua verzendmethodes raadt Synergy GPRS aan, omdat deze geautomatiseerde verzendmethode ten eerste het best past bij de ultrasone meting en softwareapplicatie die Synergy heeft kunnen vinden bij een leverancier van een totaaloplossing. Door deze software vallen ook veel routeplanning en andere taken van de planner verder te automatisering. Een goedkopere manier van verzenden is het webformulier. De conclusie van Synergy luid dan ook: Als men een goedkope laagdrempelige methode zoekt die simpel te testen is doormiddel van een pilot, concludeert Synergy dat de variant Variant 3 Handmatige vulgraadwaarneming betaald personeel via telefoon uit hoofdstuk 5.1.3, de meest geschikte methode is voor Roteb om dynamische routeplanning in te voeren. Als men een optimale real time vulgraadmeting wil combineren met een geautomatiseerd verzendsysteem, waardoor er een optimale dynamische routeplanning gerealiseerd kan worden, die dan wel duurder te implementeren is, maar ook meer oplevert en die tevens net zo eenvoudig te testen is doormiddel van een pilot. Dan concludeert Synergy dat de allin oplossing van Vconstruct, ook bekend als GPRS variant 1 Vulgraadmeting via sensors met automatische GPRS verzending uit hoofdstuk 5.2.1, de meest geschikte methode is voor Roteb om dynamische routeplanning in te voeren. <AANPASSEN NADAT ALLE INFO OVER ROUTES BEKEND IS> Prijs/kwaliteit??? 48

54 9. Aanbevelingen Synergy student company 49

55 10. Literatuurlijst Synergy student company VOLGENS APA METHODE! KPN tarieven vaste telefonie 32a98ba92b92&owner=9cd01a77f61c40f0b9b902b2151ae930 Filmpjes op youtube over eerdere projecten tussen HRO en Roteb Besturingsfilosofie Roteb 2010 (van Chris Noordam) Reginonale Kennis economie (van Chris Noordam) Robedrijf 2009 (van Chris Noordam) Rotebjaarverslag 2008 (van Chris Noordam) Roteb meerjarenstrategie van visie naar beleid (van Chris Noordam) Adviesrapport van student company Core 2010 (van Chris Noordam) Presentatie Universiteit van Twente over Dynamisch legen van containers Dynamic scheduling (van Ronald van Staveren) over dynamisch legen implementatie in Zweden Onderzoeksvragen(van Ronald van Staveren) ESE Cam (van Ronald van Staveren) over camera toezicht implementatie in Maastricht kwantitatieve en kwalitatieve kosten en baten kwantitatieve en kwalitatieve kosten en baten en kwalitatieve kosten en baten. Boek wastemanagement: Management+and+the+Environment+IV&hl=nl&ei=G9KcTffsL8jpObuY5P4G&sa=X&oi =book_result&ct=result&resnum=1&sqi=2&ved=0cc8q6aewaa#v=onepage&q&f=fal se Ultrasone hand afstandsmeter 12 euro Telsysteem voor klepsysteem met verzending: Line Communication verzending 50

56 Synergy student company GSM Schakel/Meet/Alarmmodule GX106M Handleiding GX106M /196868an01mlGSM_SCHALTMODUL_GX106M_de_en_fr_nl.pdf Verzending: X0FHQVRFMDQ6MDAwMC4wMGRkLjdjNTA2ZmU2Jn5odHRwX2NvbnRlbnRfY2hhcnN ldd1pc28todg1os0xjn5tdgf0zt0zotg4njg2odk5==== LCD teller: Simpele teller: china.com/co_guoshengcounter/product_machinerytypecounter143 Counter_hhuhogsug.html Simpele teller ToolsSpainKhinNyuntSwitchA_hhurgoyug.html 2 e generatie demotica: PowerLine Ethernet adapter Wifi bedizening: RFID toegangs kastjes pasjes systeem. tml Haarlem Spaarnelanden heeft ook een soort gelijk systeem. VConsyst totaalleverancier in ondergrondse afvalsystemen (maakt zulke containers). rs Gouda geen pasjes wel signaal bij vol. gprs ondergrondsecontainers htm gemeente deventer heeft ook een diftar systeem

57 11. Verklarende woordenlijst Synergy student company DSP (Digital Signal Processing) : De DSP verwerkt en stuurt de meetgegevens naar een computer. Bij een DSP wordt er een reeks van monsters uit een meetapparaat geproduceerd naar een tijd of ruimtelijk domein. De DSP werkt met digitale communicatie van het systeem naar de computer. Een DSP is ook te gebruiken voor: Audio en spraak signaalverwerking, sonar en radar signaalverwerking, spectrale schatting, statistische signaalverwerking, digitale beeldverwerking, signaalverwerking voor communicatie, controle van de systemen, biomedische signaalverwerking, verwerkingscapaciteit van seismische gegevens, et cetera. Door de DSP technologie, analyseert de controller de meetresultaten en kent een unieke waarde aan elke container toe. 52

58 Bijlage I. Andere varianten Optimale variant Synergy student company Optimale variant Geautomatiseerde vulgraadmeting Gratis verzending; Een systeem invoeren waarbij de apparatuur in vuilcontainers bij een vulgraad van 75% automatisch een signaal doorstuurt naar een server. Dit gebeurd door de containers te voorzien van WiFi zend apparatuur. naar rondrijdende gemeente voertuigen om kosten van een GPRS verzending te besparen aangezien verzending per WiFi gratis is, maar alleen op korte afstanden werkt. Vanuit deze server kan een automatisch gegenereerde optimale routeplanning doorgestuurd worden naar de routeplanners in de vuilniswagens. Ook worden bij deze optimale variant een container bijgeplaatst bij de containers die vaak vol zijn en die de route aanzienlijk verlengen om zo minder vaak een lange afstand te hoeven rijden. Voordelen: Geen verzendkosten voor de data. Nadelen: Erg hoge implementatiekosten, returnoninvestment niet haalbaar. GPRS variant 2 Vulgraadmeting via pasjes systeem met automatische verzending; Als GPRS variant 1 maar nu word de vulgraad gemeten met een pasjessysteem dat de vulling schat via het aantal malen dat de klep geopend is. Voordelen Nadelen 53

59 Bijlage II. Vconstruct WinConsyst WMS screenshot 54

Ondergrondse containers in Utrecht. Hier komt tekst Raadsinformatieavond. Utrecht.nl

Ondergrondse containers in Utrecht. Hier komt tekst Raadsinformatieavond. Utrecht.nl Ondergrondse containers in Utrecht Hier komt tekst Raadsinformatieavond Hier 17 maart komt 2015 ook tekst Inhoud 1. Aantal ondergrondse containers 2. Meldingen over ondergrondse containers 3. De werkwijze

Nadere informatie

Telemetrie. Kadering/Probleemstelling: Containers (glasbollen, ) worden geledigd per route (of ze nu vol zijn of niet) Onnodige ledigingen

Telemetrie. Kadering/Probleemstelling: Containers (glasbollen, ) worden geledigd per route (of ze nu vol zijn of niet) Onnodige ledigingen TELEMETRIE Telemetrie Kadering/Probleemstelling: Containers (glasbollen, ) worden geledigd per route (of ze nu vol zijn of niet) Onnodige ledigingen Onnodig gebruik van middelen Overvolle containers onnodige

Nadere informatie

EEN LOGISCHE VISIE OP LOGISTIEK

EEN LOGISCHE VISIE OP LOGISTIEK EEN LOGISCHE VISIE OP LOGISTIEK Wat zou het ideaal zijn als de chauffeurs en de planning voortdurend met elkaar in contact zouden staan. De planning zou precies zien waar de chauffeurs zich bevinden en

Nadere informatie

Taxis Pitane Automaat. Censys BV Eindhoven

Taxis Pitane Automaat. Censys BV Eindhoven Taxis Pitane Automaat Censys BV Eindhoven Wat is de 'automaat' van Taxis Pitane Een Taxis Pitane 'automaat' bestaat uit verschillende componenten: De belangrijkste Taxis Pitane component is wellicht het

Nadere informatie

Handleiding controle Portal

Handleiding controle Portal Met Sociale Controle raakt u nooit meer iets kwijt Handleiding controle Portal 2.1 Actuele locatie bekijken & uitleg interface 1. log in via http://portal.sociale-controle.nl/ 1. U komt in de online controle

Nadere informatie

Handleiding My GPS Tracking Portal

Handleiding My GPS Tracking Portal Met de My GPS Tracker raakt u nooit meer iets kwijt Handleiding My GPS Tracking Portal 2.1 Actuele locatie bekijken & uitleg interface 1. log in via http://portal.mygpstracker.nl 1. U komt in de online

Nadere informatie

Milieu Management V1.4

Milieu Management V1.4 V1.4 Milieu Management Pagina 1 van 6 V1.4 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. INLEIDING 3 3. DOELSTELLING 3 4. BEPALEN PRIORITEITEN 3 5. INKOOP 4 6. MANAGEMENT INFORMATIE 4 7. COMMUNICATIE 5 8. EVALUATIE 6

Nadere informatie

MeldDesk. Eén systeem voor het registreren, monitoren en afhandelen van meldingen in de openbare ruimte

MeldDesk. Eén systeem voor het registreren, monitoren en afhandelen van meldingen in de openbare ruimte MeldDesk Eén systeem voor het registreren, monitoren en afhandelen van meldingen in de openbare ruimte Meldingen snel in de juiste banen leiden Een omgevallen boom, volle prullenbakken, fietswrakken of

Nadere informatie

Stadjers over afval Afval app en Diftar

Stadjers over afval Afval app en Diftar Stadjers over afval Afval app en Diftar Laura de Jong Mei 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Stadjers over een afval app...

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN... 7 4.1 KABELS?... 7 4.2 POWERLINE... 7 4.3 VERBINDINGEN... 7 5 GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER...

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN... 7 4.1 KABELS?... 7 4.2 POWERLINE... 7 4.3 VERBINDINGEN... 7 5 GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER... Inhoudsopgave File: Project_09.doc 16 september 2015 1 PROBLEEM... 2 1.1 WONING BESCHRIJVING... 2 1.2 ROUTER... 3 2 WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... 4 2.1 NIEUWE SITUATIE 1... 4 2.2 NIEUWE SITUATIE 2... 5

Nadere informatie

BBR programmeren met Ardublock

BBR programmeren met Ardublock BBR programmeren met Ardublock Robotkamp 2017 www.e2cre8.be VTI Torhout Middenschool Sint-Rembert 1 Motoren Beide motoren kunnen: Vooruit of achteruit draaien Versnellen of vertragen van 0 tot 255 Let

Nadere informatie

Handboek Voedselveiligheid. Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Bijlage B KOELKETEN BEWAKING

Handboek Voedselveiligheid. Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Bijlage B KOELKETEN BEWAKING Handboek Voedselveiligheid Vereniging van Nederlandse Voedselbanken Bijlage B KOELKETEN BEWAKING Juni 2014 Versie 1 Voor voedselveiligheid is de borging van de koelketen een belangrijk onderwerp. De temperatuur

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Wanneer gaat het nieuwe voorstel in? In 2017. De inzameling van blik in de HERO-zakken (bij plastic en drankenkartons) kan mogelijk al eerder ingevoerd

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Detectie en preventie: technologie vergelijkbaar met inbraakbeveiliging, nu gebruikt om ongelukken met vorkheftrucks te voorkomen!

Detectie en preventie: technologie vergelijkbaar met inbraakbeveiliging, nu gebruikt om ongelukken met vorkheftrucks te voorkomen! Detectie en preventie: technologie vergelijkbaar met inbraakbeveiliging, nu gebruikt om ongelukken met vorkheftrucks te voorkomen! Problemen uit de casus, relevant voor de oplossing zijn: Bij een kleine

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie: 001 Opgesteld

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

TRUBER De Peer2Peer afval ophaal service

TRUBER De Peer2Peer afval ophaal service TRUBER De Peer2Peer afval ophaal service MISSIE Stel je voor dat je straat er zo uit ziet als op de afbeelding hiernaast! Zou jij je veilig voelen? Zou jij je zorgen maken om je gezondheid? Illegale dump

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. Door Maarten Vermeulen, Tuyen Phan en Mo Coenraads

PLAN VAN AANPAK. Door Maarten Vermeulen, Tuyen Phan en Mo Coenraads PLAN VAN AANPAK Door Maarten Vermeulen, Tuyen Phan en Mo Coenraads Project 2 TINPRJ01-2 Werkgever: Gerard van Kruining Hogeschool Rotterdam 16-11-2015 Project: ActivityBot Bedrijf: Supermarkt x 17-11-2016

Nadere informatie

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Datum 11 februari 2014 Onderwerp Het Nieuwe Inzamelen in Noordwest 1. Kennismaking 2. Toelichting gemeente Zie meegestuurde presentatie 3. Vragen aan u Houdt

Nadere informatie

Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing

Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing Wat houdt de nieuwe manier van afvalstoffenheffing in? In de kern komt het er op neer dat ieder huishouden betaalt voor de hoeveelheid restafval die het aanbiedt.

Nadere informatie

HelloMediCare. De professionele uitstraling voor uw bedrijf

HelloMediCare. De professionele uitstraling voor uw bedrijf HelloMediCare De professionele uitstraling voor uw bedrijf HelloMediCare INTRODUCTIE HelloMediCare is een unieke totaaloplossing op het gebied van digitale communicatie. Met de door ons ontwikkelde software

Nadere informatie

1. Over LEVIY. 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding toe?

1. Over LEVIY. 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding toe? Versie 1 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 06 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 07 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN 2017, NUMMER 34

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN 2017, NUMMER 34 BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN 2017, NUMMER 34 Datum 7 juni 2017 Van College B&W Behandeld door F.A.M. Donkers Doorkiesnummer 030-28 64678 E-mailadres f.donkers@utrecht.nl Kenmerk 4503388 Geachte

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel Instituut Broers Plan van Aanpak Zubin Mathoera & Tomas Berends Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel 00-00-0000 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van

Nadere informatie

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN KABELS? POWERLINE VERBINDINGEN GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER...

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN KABELS? POWERLINE VERBINDINGEN GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER... Inhoudsopgave File: Project_09.doc 02 oktober 2016 1 PROBLEEM... 2 1.1 WONING BESCHRIJVING... 2 1.2 ROUTER... 3 2 WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... 4 2.1 NIEUWE SITUATIE 1... 4 2.2 NIEUWE SITUATIE 2... 5 2.3

Nadere informatie

Praktijktest Apeldoorn 30 april 2009 Koninginnedag

Praktijktest Apeldoorn 30 april 2009 Koninginnedag Incidentbeheer bij VNOG: Praktijktest Apeldoorn 30 april 2009 Koninginnedag Sinds 2005 is de Veiligheidsregio Noordoost Gelderland betrokken geweest bij de ontwikkeling van het incident-volgsysteem CCS-M

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor het aanschaffen van. U heeft met deze aankoop een goede keuze gemaakt voor een zeer professionele E-mail marketing tool. In deze quickstart handleiding zullen

Nadere informatie

EFFICIËNTER WERKEN MET SCAN & HERKEN. www.exactonline.nl

EFFICIËNTER WERKEN MET SCAN & HERKEN. www.exactonline.nl EFFICIËNTER WERKEN MET SCAN & HERKEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE SCAN & HERKEN Online boekhouden met Exact Online wordt nog makkelijker met Scan & Herken Scan voortaan uw facturen 100% nauwkeurig

Nadere informatie

Advisering op maat. Ruime ervaring

Advisering op maat. Ruime ervaring TWS technologies is specialist op het gebied van draadloze netwerkverbindingen. Door jarenlange ervaring en betrokkenheid bij de laatste technologische ontwikkelingen binnen de branche is TWS technologies

Nadere informatie

Bijlage 1: Maatregelen en resultaten

Bijlage 1: Maatregelen en resultaten Bijlage 1: Maatregelen en resultaten Sinds het najaar van 2016 treffen we diverse maatregelen om de problematiek rondom bijplaatsingen aan te pakken. In de onderstaande paragrafen wordt stilgestaan bij

Nadere informatie

Data Connect M2M. Mobiele datacommunicatie tussen apparaten, machines en systemen

Data Connect M2M. Mobiele datacommunicatie tussen apparaten, machines en systemen Mobiele datacommunicatie tussen apparaten, machines en systemen Draadloze machine-to-machine communicatie Machines worden slimmer. Niet alleen doen ze hun werk sneller en nauwkeuriger, maar ze zijn ook

Nadere informatie

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3.

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3. 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 02 08 4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 03

Nadere informatie

HET RECYCLEN VAN EEN DIGITAAL

HET RECYCLEN VAN EEN DIGITAAL Module Massaproduct blok 1.1 ONDERZOEKS RAPPORT HET RECYCLEN VAN EEN DIGITAAL FOTOLIJSTJE Rick van Dam, studentnummer: 09004610 26 oktober 2009 Voorwoord In het eerste jaar van de studie Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

mdesk Eén systeem voor het registreren, monitoren en afhandelen van meldingen in het openbaar domein

mdesk Eén systeem voor het registreren, monitoren en afhandelen van meldingen in het openbaar domein mdesk Eén systeem voor het registreren, monitoren en afhandelen van meldingen in het openbaar domein Meldingen snel in de juiste banen leiden Een omgevallen boom, volle vuilnisbakken, fietswrakken of losse

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

beheer en managementsysteem voor minicontainers

beheer en managementsysteem voor minicontainers beheer en managementsysteem voor minicontainers WAAROM IDENTIFICATIE? Al ruim 25 jaar wordt afval ingezameld met minicontainers. De minicontainer heeft daarmee een vaste plek in het straatbeeld verworven.

Nadere informatie

Asset Management. Alles in één: registreren, analyseren en rapporteren

Asset Management. Alles in één: registreren, analyseren en rapporteren Asset Management Alles in één: registreren, analyseren en rapporteren 1 Inleiding Met het asset managementsysteem van Inter Act, genaamd @ssets, kunnen op eenvoudige wijze storingen, onderhoudswerkzaamheden

Nadere informatie

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE Een pioniersstad. Zo kun je Almere wel noemen. Zo n veertig jaar geleden werden de eerste huizen er gebouwd. Inmiddels wonen er meer dan 200.000

Nadere informatie

Leren van je top-performers

Leren van je top-performers Leren van je top-performers Met het optimaliseren van processen in het contactcenter is veel winst te halen. Een valkuil is te grote stappen te willen nemen. En kijk naar je top-performers. Wat doen zij

Nadere informatie

Taxis Pitane Transparantie. Censys BV Eindhoven

Taxis Pitane Transparantie. Censys BV Eindhoven Taxis Pitane Transparantie Censys BV Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Transparantie... 3 Taxis Pitane Transparantie in gebruik... 4 Tabblad Instellingen... 4 Tabblad Logboek... 5 Tabblad Licentie...

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Drones voor Assetmanagement. Onafhankelijk uniform periodiek vaststellen status installaties/vastgoed en voortgang werk in uitvoering

Drones voor Assetmanagement. Onafhankelijk uniform periodiek vaststellen status installaties/vastgoed en voortgang werk in uitvoering Drones voor Assetmanagement Onafhankelijk uniform periodiek vaststellen status installaties/vastgoed en voortgang werk in uitvoering Programma 15.00 uur Welkom 15.05 uur De toepassing van Drones in de

Nadere informatie

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV.

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. ONTVANG HERKEN VERWERK ARCHIVEER NAViDocs is de volledig

Nadere informatie

Campagneteksten glas en papier

Campagneteksten glas en papier Campagneteksten glas en papier Voor de glas-en-papier-campagne zijn twee uitgewerkte campagneteksten geschreven in de vorm van: DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER GLAS DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER PAPIER Deze

Nadere informatie

AIO- SVT Zuiddijk INTECH DYKE SECURITY SYSTEMS. Rapportage InTech-IDS AIO-SVT Zuiddijk 2012 V02

AIO- SVT Zuiddijk INTECH DYKE SECURITY SYSTEMS. Rapportage InTech-IDS AIO-SVT Zuiddijk 2012 V02 AIO- SVT Zuiddijk INTECH DYKE SECURITY SYSTEMS Eindrapport meetverslag piping Zuiddijk V02 IDS 12006 30 november 2012 1 van 10 Inhoudsopgave DEEL A FACTUAL REPORT... 3 1. ALGEMEEN:... 3 2. INSTRUMENTATIE

Nadere informatie

Bijlage: Toelichting gebruikte terminologie

Bijlage: Toelichting gebruikte terminologie Bijlage: Toelichting gebruikte terminologie Er zijn veel mogelijkheden op het gebied van camerabewaking en daarom is het soms erg lastig om te weten waardoor er verschillen in kwaliteit en prijs ontstaan.

Nadere informatie

Case. Study. Orbis Software

Case. Study. Orbis Software Orbis Software Case Study Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en Dantuma Medische Speciaalzaak. Dantuma Voor hoogstpersoonlijke zorg! Dantuma

Nadere informatie

BETER OP DE HOOGTE VAN UW INFRASTRUCTUUR

BETER OP DE HOOGTE VAN UW INFRASTRUCTUUR BETER OP DE HOOGTE VAN UW INFRASTRUCTUUR Real-Time inzicht in beweging, verandering, zetting en herstel van infrastructurele objecten www.infrasensorsolutions.com WELKOM, De dynamiek van het aantal transportbewegingen

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Subject: Backups en Beestjes

Subject: Backups en Beestjes Voorwoord voor Back-ups en Beestjes. Het werken met up-to-date data en informatie is belangrijk. Mensen en bedrijven wagen het er niet op dat al hun data verloren gaat aan craches, virussen en andere soorten

Nadere informatie

Thema Massaproductie. De Reciprozaag. Maurice Mulder

Thema Massaproductie. De Reciprozaag. Maurice Mulder Thema Massaproductie De Reciprozaag Maurice Mulder Thema Massaproduct Technisch Product Dossier Maurice Mulder Den Haag september 2010 De Haagse Hogeschool Inhoudsopgave Verklarende woordenlijst...4 1.

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Meldingen regeling algemeen

Meldingen regeling algemeen 1 van 1 Doelstelling: Willen leren van meldingen en signalen ( dit kunnen meldingen zijn ) om de processen te optimaliseren en de zorg voor de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau te houden of te brengen.

Nadere informatie

Het Slimme energienet..zx ronde 25 januari 2015

Het Slimme energienet..zx ronde 25 januari 2015 Het Slimme energienet..zx ronde 25 januari 2015 De laatste tijd worden we overspoeld door marketing verhalen over de slimme meter en het slimme energienet. Men stelt dat met de komst van de slimme meter

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Een goede controle had dit kunnen voorkomen!

Een goede controle had dit kunnen voorkomen! Goederen ontvangst In de voorgaande weken hebben we inzicht gegeven in de eisen die aan een magazijn gesteld kunnen worden en welke hulpmiddelen aanwezig zijn om goederen te lossen en te verplaatsen. Het

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Mesttransport wordt eenvoudiger dan ooit

Mesttransport wordt eenvoudiger dan ooit Mesttransport wordt eenvoudiger dan ooit De AGR Cockpit één systeem voor meststoffenregistratie, navigatie, track & trace, urenregistratie en (tele)communicatie 1 De AGR Cockpit 2 De AGR Cockpit Data2Track

Nadere informatie

Gas- en Elektrische Apparaten Service Opgericht in 1966 Klanttevredenheid v.s. Verlagen operationele kosten: Een dilemma?

Gas- en Elektrische Apparaten Service Opgericht in 1966 Klanttevredenheid v.s. Verlagen operationele kosten: Een dilemma? Gas- en Elektrische Apparaten Service Opgericht in 1966 Klanttevredenheid v.s. Verlagen operationele kosten: Een dilemma? John Huitink Manager IT Peter Noordanus Manager Planning Programma Geas Energiewacht

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Gewasfotosynthese meten in een (belichte) tomatenteelt. Wageningen UR Glastuinbouw, Anja Dieleman Themabijeenkomst energie glasgroente 18 mei 2015

Gewasfotosynthese meten in een (belichte) tomatenteelt. Wageningen UR Glastuinbouw, Anja Dieleman Themabijeenkomst energie glasgroente 18 mei 2015 Gewasfotosynthese meten in een (belichte) tomatenteelt Wageningen UR Glastuinbouw, Anja Dieleman Themabijeenkomst energie glasgroente 18 mei 2015 Plantmonitoring Doet mijn gewas het goed onder deze klimaatomstandigheden?

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

De 17 principes van lean working

De 17 principes van lean working De 17 principes van lean working Lean working kan samengevat worden in 17 basis principes. De totale aanpak is hieruit opgebouwd. Het kennen en beheersen van de principes is belangrijk voor de continu

Nadere informatie

Plan van aanpak. Studenten Mediamanagement. Groep 9

Plan van aanpak. Studenten Mediamanagement. Groep 9 Plan van aanpak Studenten Mediamanagement Groep 9 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Achtergrond 3 Hoofdstuk 2 Projectopdracht 4 Hoofdstuk 3 Projectactiviteiten 5 Hoofdstuk 4 Projectgrenzen en randvoorwaarden 6

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs In business for people. Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Bij de implementatie van onze HR- en salarissoftware wilt u

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

FileFrame Integratie emailcampagne management

FileFrame Integratie emailcampagne management FileFrame Integratie emailcampagne management 4orange, 2013 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Fileframe integratie emailcampagne management Onderdeel van campagne management Inhoud

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Voorwaarden monteursbezoek.

Voorwaarden monteursbezoek. Voorwaarden monteursbezoek. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle monteursdiensten die geleverd worden door Ziggo. Overal waar we in deze voorwaarden spreken over Ziggo bedoelen we Ziggo Services

Nadere informatie

Raadsmededeling. Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15. Het college van B&W. De raads- en duoburgerleden. Kopie aan. Afvalinzameling in de binnenstad

Raadsmededeling. Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15. Het college van B&W. De raads- en duoburgerleden. Kopie aan. Afvalinzameling in de binnenstad Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15 Van Aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Kopie aan Onderwerp Afvalinzameling in de binnenstad Mededeling 1 INLEIDING Bij vaststelling van het Beleidsplan

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Project If This Then That

Project If This Then That Project If This Then That WiFi bestuurbare woonhuis ventilator Cairan Steverink G&I1D 17-01-2016 Johan Otten E 17-1-2016 Conceptbeschrijving Een woonhuis ventilator is tegenwoordig aanwezig in bijna alle

Nadere informatie

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein.

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. Fibaro is een complete en krachtige oplossing voor het monitoren, beheren en intelligent automatiseren

Nadere informatie

EOSOL VOLLEDIGE TRANSFORMATIE DANKZIJ MOBILE FIRST AANPAK

EOSOL VOLLEDIGE TRANSFORMATIE DANKZIJ MOBILE FIRST AANPAK EOSOL VOLLEDIGE TRANSFORMATIE DANKZIJ MOBILE FIRST AANPAK Over Eosol Wie zijn we? gespecialiseerd in productie van vliegenramen en zonwering voor levering aan schrijnwerkers en zonvakkers. Focus op kwaliteit

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

GROUNDWATER IS OUR BUSINESS

GROUNDWATER IS OUR BUSINESS GROUNDWATER IS OUR BUSINESS Diver-NETZ BEHEER UW DATA IN 3 STAPPEN Diver-NETZ is een compleet draadloos systeem voor het effectief en efficiënt beheren van grond- en oppervlaktewatermeetnetten. Diver-NETZ

Nadere informatie

Nedap RealTime Tochtdetectie Halslabel

Nedap RealTime Tochtdetectie Halslabel Nedap Tochtdetectie Nedap Tochtdetectie Visuele tochtdetectie op grote bedrijven is lastig Het is niet efficiënt en onvoldoende betrouwbaar. Met Nedap Tochtdetectie is het mogelijk om grote melkveestapels

Nadere informatie

The Color of X-rays. Spectral Computed Tomography Using Energy Sensitive Pixel Detectors E.J. Schioppa

The Color of X-rays. Spectral Computed Tomography Using Energy Sensitive Pixel Detectors E.J. Schioppa The Color of X-rays. Spectral Computed Tomography Using Energy Sensitive Pixel Detectors E.J. Schioppa Samenvatting Het netvlies van het oog is niet gevoelig voor deze straling: het oog dat vlak voor het

Nadere informatie

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS Versie 2.0-29/9/2011 Veelgestelde vragen ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS In dit document kunt u verschillende vragen terugvinden over de ondergrondse containers. De vragen

Nadere informatie

Inzameling en Verwerking Oud Papier en Karton gemeente Steenbergen

Inzameling en Verwerking Oud Papier en Karton gemeente Steenbergen Nota van Inlichtingen Inzameling en Verwerking Oud Papier en Karton gemeente Steenbergen Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Inzameling en Verwerking Oud Papier en Karton gemeente Steenbergen

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten. Arjan Dogterom Head of IT. Vast Mobiel VastMobiel

Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten. Arjan Dogterom Head of IT. Vast Mobiel VastMobiel Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten Arjan Dogterom Head of IT Partner Logistics is altijd bereikbaar en bespaart op telefoonkosten met Intercity Zakelijk Partner Logistics is een bedrijf

Nadere informatie