International Health Care Portfolio

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "International Health Care Portfolio"

Transcriptie

1 AllianceBernstein International Health Care Portfolio Vereenvoudigd Prospectus februari 2008 Aandelen van Categorie A, AX, B, BX, C, I, S en S1. Belangrijke informatie International Health Care Portfolio (de Portefeuille ) is een portefeuille van ACMBernstein SICAV (het Fonds ), een open-end beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal ("société d'investissement à capital variable") en beperkte aansprakelijkheid, opgericht op 8 mei 2006 in het Groothertogdom Luxemburg overeenkomstig de wet van 10 augustus 1915 op handelsvennootschappen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en is geregistreerd krachtens Deel I van de wet van 20 december 2002 op instellingen voor collectieve beleggingen. Buiten Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland doet het Fonds zaken onder de naam AllianceBernstein. Het Fonds bestaat uit diverse portefeuilles die, met hun categorieën van Aandelen, worden beschreven in het Prospectus. Beleggingsdoel Het beleggingsdoel van het Fonds is kapitaalgroei. Beleggingsbeleid Om dit beleggingsdoel te verwezenlijken, verwacht de Beleggingsbeheerder dat altijd ten minste 80% van het totale vermogen van de Portefeuille zal worden belegd in aandelen van bedrijven die hoofdzakelijk actief zijn in de gezondheidszorg en aanverwante bedrijfstakken ( Gezondheidszorgsectoren ) (bedrijven die hoofdzakelijk actief zijn in de ontdekking, ontwikkeling, levering, productie of distributie van producten en diensten gerelateerd aan de diagnose, behandeling en preventie van ziekten of andere medische aandoeningen). De waarde van het totale vermogen van de Portefeuille dat in dergelijke effecten wordt belegd, zal nooit minder zijn dan twee-derde van het totale vermogen van de Portefeuille. Op de Portefeuille zijn geen beperkingen van toepassing ten aanzien van het gedeelte van het totale vermogen dat kan worden belegd in een bepaald land of regio. De Portefeuille is voornemens om het beleggingsrisico te spreiden en verwacht te beleggen in aandelen van emittenten die in zowel geïndustrialiseerde als in landen met opkomende markten zijn gevestigd. Efficiënt portefeuillebeheer en hedgetechnieken kunnen het gebruik van derivaten omvatten die op de beurzen en parallelmarkten (OTC-derivaten) worden verhandeld, waaronder swaps, opties, futures en valutatransacties. Portefeuillegegevens Soorten beleggingen Effecten uitgegeven in de Gezondheidszorgsectoren. Iniatior van het Fonds AllianceBernstein L.P Avenue of the Americas New York, New York U.S.A. Introductiedatum De voorganger van de Portefeuille werd geïntroduceerd op 1 december Zie de paragraaf Geschiedenis hieronder. Bewaarder en Administrateur Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 2-8, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxemburg Beleggingsbeheerder AllianceBernstein L.P Avenue of the Americas New York, New York U.S.A. Verkopers Alliance Bernstein Investments, een onderdeel van de Beheerder 18, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg AllianceBernstein Investments, een onderdeel van Alliance Bernstein Investments, Inc Avenue of the Americas New York, New York U.S.A. Beheerder AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. 18, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Overdrachtskantoor AllianceBernstein Investor Services een onderdeel van de Beheerder 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg Registeraccountant Ernst & Young S.A. 7, Parc d Activité Syrdall L-5365 Munsbach, Luxemburg

2 Land van domicilie Groothertogdom Luxemburg Toezichthoudende instantie Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg (http://www.cssf.lu) Soorten aangeboden Aandelen Aandelen van categorie A, B, C, I, S en S1 van de Portefeuille ( Aandelen ). Basisvaluta U.S. dollar Berekening van de Netto vermogenswaarde De Netto vermogenswaarde per Aandeel van iedere Categorie van Aandelen wordt berekend op elke Werkdag van de Luxemburgse banken (een Werkdag ) om uur EST in de Verenigde Staten ( Waarderingspunt ). Publicatie van de Netto vermogenswaarde De netto vermogenswaarde voor een bepaald Waarderingspunt zal beschikbaar zijn op of rond uur EST in de Verenigde Staten op een dergelijke Werkdag. De Netto vermogenswaarde zal beschikbaar zijn bij de kantoren van de Beheerder en de Bewaarder. De Netto vermogenswaarde wordt gepubliceerd op en in The Financial Times, The Wall Street Journal Asia en The Wall Street Journal pe. Afsluiting boekjaar 31 mei Risicoprofiel De beleggingen in aandelen van de Portefeuille gaan gepaard met de hogere risico s die inherent zijn aan beleggingen in aandelen. De waarde van beleggingen in aandelen zal over het algemeen schommelen, soms zelfs dramatisch, op basis van de activiteiten en resultaten van de afzonderlijke bedrijven of vanwege algemene markt-, economische, politieke en natuurlijke omstandigheden die moeilijk te voorspellen zijn. Dergelijke factoren zijn onder meer de mogelijkheid van een plotselinge of langdurige daling op de markten en de risico s verbonden met de afzonderlijke bedrijven. Historisch gezien bieden aandelen een groter rendement op de lange termijn, maar met groter risico op de korte termijn dan andere beleggingen. De economische vooruitzichten van de Gezondheidszorgsectoren zijn over het algemeen in grotere mate afhankelijk van de invloed van overheidsbeleid en - regelgeving dan die van vele andere bedrijfstakken. Bepaalde bedrijven waarin de Portefeuille belegt, kunnen meer financiële middelen dan gewoonlijk uitgeven aan onderzoek en productontwikkeling. Hun aandelen kunnen derhalve bovengemiddelde koersschommelingen ervaren in verband met het verwachte succes van de onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma s. Daarnaast kunnen bedrijven waarin het Fonds belegt, de nadelen ondervinden van het achterblijven van commerciële acceptatie van een nieuw product of proces of van technologische veranderingen en veroudering. De waarde van de Portefeuille en zijn Aandelen kan meer fluctueren dan de waarde van een portefeuille waarbij in een ruimer aantal bedrijfstakken wordt belegd. De Portefeuille is onderhevig aan het risico van koers-, renteen valutaschommelingen en andere risico s die inherent zijn aan het beleggen in effecten. Daarom kan geen zekerheid worden geboden dat het beleggingsdoel zal worden verwezenlijkt, dat het belegde kapitaal zal worden behouden of dat het kapitaal in waarde zal stijgen. Beleggingsresultaten kunnen substantieel verschillen op maandelijkse, kwartaal- of jaarlijkse basis. Een belegging in de Portefeuille vertegenwoordigt geen compleet beleggingsplan. Meer details over de risico s verbonden aan een belegging in de Portefeuille kunt u lezen in het Prospectus. Zie Risicofactoren en Bijzondere Overwegingen in Deel II van het Prospectus. Profiel van een Typische Belegger De Portefeuille is geschikt voor beleggers met een hoge risicotolerantie die de voordelen op lange termijn van beleggingen in aandelen wensen. Beleggers wordt aangeraden om advies te vragen van hun onafhankelijke financiële adviseurs betreffende de geschiktheid van de aandelen van de Portefeuille voor hun beleggingsbehoeften. De Beheerder heeft beslist dat inwoners van de Verenigde Staten, volgens de definitie daarvan in het Prospectus, geen Aandelen in hun bezit mogen hebben. Aandelen van Categorie S en S1 mogen uitsluitend bij institutionele beleggers worden geplaatst volgens de betekenis van artikel 129 van de wet van 20 december 2002 betreffende instellingen voor collectieve beleggingen. Aandelen van Categorie S en S1 mogen alleen aan deze institutionele beleggers worden overgedragen. 2

3 Historische resultaten In de onderstaande grafiek worden de resultaten getoond van de aandelen van categorie A van de Portefeuille voor elk van de drie afgelopen perioden van twaalf maanden per 30 november van de Portefeuille. 22,06% International Health Care Portfolio 0,08% 10,42% In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.. Het totaalrendement dat door de Beleggingsbeheerder wordt gegeven, is de procentuele wijziging in de Netto vermogenswaarde van de aandelen van categorie A van de Portefeuille voor elke periode van twaalf maanden per 30 november van de vermelde jaren. Het is mogelijk dat de resultaten van aandelen van categorie A na 30 november 2007 verschillen of zelfs substantieel verschillen van de getoonde resultaten. Bovendien kunnen de resultaten van andere categorieën van aandelen hoger of lager zijn, omdat hun vergoedingen en kosten verschillen. Het rendement wordt verstrekt in de veronderstelling dat eventuele uitkeringen voor de aandelen van categorie A voor de getoonde periode worden herbelegd, maar houden geen rekening met eventuele verkoopkosten. Deze cijfers zijn dus geen weergave van het werkelijke rendement voor een belegger. Het beleggingsrendement en het kapitaal van een belegging in de Portefeuille zullen fluctueren, aangezien de koers van de afzonderlijke effecten waarin de Portefeuille belegt, eveneens fluctueert. Daarom kunnen de aandelen van een belegger bij inkoop meer of minder waard zijn dan de oorspronkelijke kostprijs. Aankoop, Inkoop en Omwisseling Orders tot aankoop, inlkoop of omwisseling voor een bepaalde Transactiedatum kunnen worden geaccepteerd tot uur EST in de Verenigde Staten op deze Transactiedatum. Geldige en volledige orders die binnen deze tijd door de Portefeuille of zijn vertegenwoordigers zijn ontvangen en geaccepteerd, worden verwerkt op deze Transactiedag tegen de Netto vermogenswaarde bepaald op het Waarderingspunt van deze Transactiedatum. Orders die worden ontvangen en geaccepteerd na uur EST in de Verenigde Staten, worden verwerkt op de volgende Werkdag tegen de toepasselijke Netto vermogenswaarde die wordt bepaald op het Waarderingspunt van deze Werkdag. De Portefeuille kan de inkoop van aandelen beperken of opschorten, zoals wordt bepaald in het Prospectus, en naar eigen goeddunken afzien van de maximale of minimale bedragen voor een belegging voor iedere categorie van aandelen. Aandeelhouders kunnen hun Aandelen omwisselen volgens de bepalingen in het Prospectus. De Portefeuille brengt momenteel geen administratieve of andere kosten in rekening voor een dergelijke omwisseling. Aandeelhouders die Aandelen houden via een rekening bij een effectenhandelaar, moeten echter contact opnemen met deze effectenhandelaar en vragen of de effectenhandelaar zulke kosten in rekening brengt voor een omwisseling van aandelen. Meer informatie kunt u lezen in de hoofdstukken "Aandelen kopen", "Aandelen inkopen" en "Aandelen omwisselen" in Deel II van het Prospectus. Verkoopkosten, vergoedingen en andere kosten 1 Verkoopkosten bij instappen 3 Beheersvergoeding 4 Distributievergoeding 5 Voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten 6 TOTALE KOSTENRATIO 7 Categorie A Maximaal 6,25% 1,80% Geen Geen 2,27% Categorie AX Maximaal 6,25%, alleen in Japan aangeboden Categorie B 2 Geen 1,80% 1,00% Categorie BX 2 Niet meer aangeboden 1,30% Geen Categorie C Geen 2,25% Geen 1,30% Geen Geen 1,76% 0-1 jaar in bezit = 4,0% 1 2 jaar=3,0% 2-3 jaar=2,0% 3-4 jaar=1,0% 4+ jaar=0% 0-1 jaar in bezit = 4,0% 1 2 jaar=3,0% 2-3 jaar=2,0% 3-4 jaar=1,0% 4+ jaar=0% 0-1 jaar in bezit = 1,0% Daarna: 0% Categorie I Geen 1,00% Geen Geen 1,46% Categorie S Geen Geen Geen Geen Nog niet beschikbaar Categorie S1 Geen 0,90% Geen Geen Nog niet beschikbaar 3,27% 2,77% 2,69% 3

4 Andere kenmerken Categorie A Aangeboden valuta s Minimaal bedrag van eerste belegging 8 $ S$ Minimaal bedrag van een volgende belegging 8 Maximale belegging 9 $ S$ Luxemburgse Taxe d'abonnement 10 Geen 0,05% Categorie AX $ $ 750 Geen 0,05% Categorie B $ S$ $ S$ $ S$ Categorie BX Niet meer aangeboden Niet meer aangeboden Niet meer aangeboden 0,05% Categorie C Categorie I Categorie S Categorie S1 $ S$ $ 1 miljoen 1 miljoen S$ 1,5 miljoen 9 $ 10 miljoen 10 miljoen 9 $ 10 miljoen 10 miljoen 9 1 Nadere gegevens over verkoopkosten, vergoedingen en kosten kunt u lezen in "Aandelen kopen" en "Bijkomende informatie vergoedingen en kosten" in deel II van het prospectus. 2 Vanaf 1 juli 2007 hebben aandeelhouders van categorie B en BX vanaf zes jaar na de datum van aankoop het recht te verzoeken om omzetting in aandelen van categorie A en AX, zonder kosten te hoeven te betalen aan het fonds of aan de beheerder. Nadere gegevens over het recht tot omzetting kunt u lezen in "Aandelen ruilen of omzetten omzetting van aandelen met voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten" in deel II van het prospectus. 3 Als percentage op de aankoopprijs. 4 Als een jaarlijks percentage op de gemiddelde dagelijkse netto vermogenswaarde. Voor bepaalde categorieën van aandelen kan de beheersvergoeding ook een component omvatten die wordt betaald aan verkopers of andere financiële tussenpersonen en dienstverleners. Nadere gegevens over de beheersvergoeding kunt u lezen in "Bijkomende informatie vergoedingen en kosten" in deel II van het prospectus. 5 Als een jaarlijks percentage op de gemiddelde dagelijkse netto vermogenswaarde. $ S$ ,05% Geen 0,05% Geen Geen 0,05% Geen Geen 0,01% Geen Geen 0,01% 6 Als percentage op de huidige netto vermogenswaarde of op de oorspronkelijke prijs van de aandelen die worden ingekocht, en gebaseerd op de periode tijdens welke deze aandelen werden gehouden, indien dit laatste bedrag kleiner is. Aandelen met voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten kunnen uitsluitend worden gekocht via een dealer die van de verkoper autorisatie heeft gekregen om deze aandelen aan te bieden. Beleggers die een belegging in aandelen met voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten overwegen, dienen nadere informatie te vragen aan hun financiële adviseur. Voor aandelen van categorie C kan een dealer in bepaalde omstandigheden afzien van voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten. 7 Zoals opgenomen in het laatste halfjaarverslag van het fonds gedateerd 31 mei2007. Berekend als het quotiënt van de totale bedrijfskosten van de portefeuille, inclusief kosten voor effectentransacties, gedeeld door de gemiddelde dagelijkse netto vermogenswaarde. Omvat alle vergoedingen en administratieve kosten, waaronder, zonder beperking, vergoedingen voor de beheerder, de bewaarder en het overdrachtskantoor, juridische kosten en administratieve en productiekosten. Omvat geen verkoopkosten, voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten of andere vergoedingen die direct door de belegger worden betaald. Huidige of toekomstige totale kosten kunnen hoger of lager zijn wegens wijziging in de administratieve kosten. 8 Niet van toepassing op eventueel beschikbare automatische beleggingsregelingen. 9 De beheerder kan naar eigen goeddunken hiervan afstand doen. 10 Jaarlijkse Luxemburgse belasting die elk kwartaal door de portefeuille verschuldigd is. Uitkeringen Volgens de Statuten is de Raad van bestuur momenteel niet voornemens om dividenden betaalbaar te stellen voor de Aandelen. Derhalve zullen de netto-inkomsten en de netto gerealiseerde winsten toe te wijzen aan de Aandelen tot uiting komen in de respectieve netto vermogenswaarde van de Aandelen. Turnover Rate van de portefeuille De Turnover Rate van de portefeuille vermeld in het laatste jaarverslag van het fonds gedateerd 31 mei 2007 bedroeg 21,47%. De Turnover Rate ratio wordt berekend door deling van de jaarlijkse totaalwaarde van aankopen of verkopen, indien dit bedrag lager is, van portefeuille-effecten (uitgezonderd kortlopende transacties) door de gemiddelde, jaarlijkse marktwaarde van de portefeuille. Fiscaal regime De onderstaande samenvatting is niet bedoeld om in alle opzichten volledig te zijn en mag niet worden opgevat als beleggings- of fiscaal advies. Beleggers moeten het advies vragen van hun professionele adviseurs betreffende de fiscale gevolgen van een belegging in de Portefeuille volgens de wetten van de landen van hun nationaliteit, woonplaats, domicilie of oprichting. Luxemburgse belasting. Het Fonds is geen Luxemburgse belasting op de winsten of inkomsten verschuldigd, en ook op de dividenden die door het Fonds worden uitgekeerd, wordt geen Luxemburgse bronbelasting ingehouden. Het Fonds is 4

5 echter wel in Luxemburg een jaarlijkse belasting van 0,05 procent op de Netto vermogenswaarde verschuldigd. Deze belasting is verschuldigd op kwartaalbasis en wordt berekend op de waarde van het totale netto vermogen van de Portefeuille aan het einde van het relevante kalenderkwartaal. Voor de aandelen van categorieën die voorbehouden zijn voor institutionele beleggers, zoals de Aandelen van Categorie S en S1, overeenkomstig de betekenis daaraan gegeven in artikel 129 van de wet van 20 december 2002 op instellingen voor collectieve belegging, is een gereduceerd jaarlijks belastingtarief van 0,01% van toepassing. Deze belasting is niet verschuldigd op beleggingen die bestaan uit deelbewijzen of Aandelen van andere Luxemburgse fondsen waarop deze belasting reeds werd geheven. Op de emissie van Aandelen in Luxemburg is geen zegelrecht noch een ander soort belasting verschuldigd. In Luxemburg is geen belasting verschuldigd op gerealiseerde vermogenstoename van de beleggingen van het Fonds. Geschiedenis De Portefeuille werd als een portefeuille van het Fonds opgericht op 31 augustus 2006 als de opvolger van ACM International Health Care Fund (oorspronkelijk genaamd: Alliance International Health Care Fund), een open-end beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable) en beperkte aansprakelijkheid opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg op 1 december 1986 als opvolger van Alliance International Health Care Fund, een trust van de kaaimaneilanden. Overige Informatie De rechten en plichten van de beleggers en de wettelijke relatie met het Fonds worden in het Prospectus vermeld. Het Prospectus, de meest recente jaar- en halfjaarverslagen van het Fonds en bepaalde belangrijke overeenkomsten waarbij het Fonds partij is, kunnen gratis worden verkregen bij de Beheerder. Deze documenten beschrijven in detail de doelen, vergoedingen en kosten, soorten beleggingen, risico s en andere belangrijke aspecten van het Fonds. Dit Vereenvoudigd Prospectus geeft bepaalde belangrijke linformatie over de Portefeuille. Lees het Prospectus indien u meer informatie wenst voordat u belegt. Details over de beleggingen van de Portefeuille vindt u op of het meest recente jaar- of halfjaarverslag van het Fonds. U kunt een exemplaar van deze documenten verkrijgen door contact op te nemen met het documentatiecentrum van AllianceBernsteinfondsen op of Voor andere vragen of informatie over een bestaande rekening, of om een nieuwe rekening te openen, neemt u contact op met de Beheerder via of via Dit Vereenvoudigd Prospectus geeft geen beschrijving van alle portefeuilles van het Fonds die momenteel bestaan en waarvoor een afzonderlijk Vereenvoudigd Prospectus beschikbaar is. Termen die hier niet op andere wijze worden gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als in het Prospectus. Plaatselijke informatie Oostenrijk. Bank Austria Creditanstalt AG, Am Hof 2, 1010 Wenen, is het Betaal- en Informatiekantoor in Oostenrijk. Frankrijk. BNP-Paribas Securities Services, 3, rue d'antin 75002, Parijs, Frankrijk, is de plaatselijke financiële en centraliserende correspondent. Het Vereenvoudigd en Geconsolideerd Prospectus, het Beheersreglement en de jaaren halfjaarverslagen kunnen worden verkregen bij het kantoor van de correspondent. Italië. BNP PARIBAS Securities Services SA, kantoor in Milaan, Via Ansperto 5, Milaan, is het betaalkantoor voor het Fonds in Italië. Het Prospectus van het Fonds, de vereenvoudigde prospectussen en de documenten die erin worden vermeld, kunnen worden verkregen bij het betaalkantoor en de plaatsingagenten. Het betaalkantoor in Italië kan een commissie in rekening brengen voor elk verzoek tot inschrijving op en omwisseling of inkoop van aandelen. Nederland. Fastnet Netherlands N.V., De Ruyterkade 6, 1013 AA Amsterdam, Postbus 192, 1000 AD Amsterdam, is de plaatselijke vertegenwoordiger of informatieagent in Nederland. Het Prospectus, Vereenvoudigd Prospectus en het Beheersreglement van het Fonds kunnen gratis worden verkregen bij het kantoor van de informatieagent. Eventuele overige informatie voor aandeelhouders ligt ter inzage in het kantoor van de informatieagent. Wijzigingen in de voorwaarden van het Fonds en de Portefeuille zullen aan Nederlandse beleggers worden meegedeeld via publicatie in een nationaal Nederlands dagblad. Het fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Nederland. Zwitserland. De federale bankcommissie (de "FBC") heeft aan BNP Paribas Securities Services S.A., kantoor in Zürich, de toestemming gegeven om te fungeren als vertegenwoordiger en betaalkantoor van het fonds in Zwitserland. Het Prospectus, de Vereenvoudigde Prospectussen voor de portefeuilles van het Fonds, het Beheersreglement, de jaar- en halfjaarverslagen van het Fonds en een lijst van de aan- en verkopen die door de Beleggingsbeheerder tijdens het boekjaar namens het Fonds werden uitgevoerd, zijn op verzoek gratis verkrijgbaar bij BNP Paribas Securities Services S.A., kantoor Zürich, Selnaustrasse 16, postbus 2119, CH-8022 Zürich, Zwitserland. De publicaties van het Fonds in Zwitserland verschijnen in de Feuille Officielle Suisse du Commerce en in de Neue Zürcher Zeitung. De koers voor uitgifte en inkoop en de nettovermogenswaarde met de vermelding exclusief commissie van de Aandelen van elke portefeuille worden 5

6 tegelijkertijd dagelijks in de Neue Zürcher Zeitung gepubliceerd. Voor uitvoering van transacties en rechtsbevoegdheid voor rechtszaken in verband met de distributie van aandelen in Zwitserland geldt de statutaire zetel van BNP Paribas Securities Services S.A., kantoor Zürich. Aangezien de aandelen van de portefeuilles van het fonds in meer dan één valuta kunnen worden aangeboden, zijn houders van deze aandelen onderhevig aan bepaalde bijkomende valutarisico s en -kosten, zoals vermeld in deel II van het prospectus onder "Risicofactoren en bijzondere overwegingen algemene risico s valutarisico". Hoewel voor bepaalde portefeuilles van het fonds valutahedging kan worden toegepast conform het beleggingsdoel en -beleid van de portefeuille en de beleggingsbeperkingen van het fonds, wordt geen hedging toegepast voor aandelen van een categorie van het fonds. De aandelen van categorie S1 van het fonds worden niet verkocht aan Zwitserse beleggers. Daarom zal nooit retrocessie worden betaald aan een Zwitserse houder van deze aandelen. Niettegenstaande het bovenstaande kan de beheerder voor het aanbod en de verkoop van het fonds in Zwitserland, indien van toepassing, retrocessie betalen uit de beheersvergoeding aan de volgende institutionele beleggers die aandelen voor derden houden: levensverzekeringsbedrijven, pensioenfondsen en andere pensioeninstellingen, beleggingsstichtingen, Zwitserse bedrijven voor fondsbeheer en beleggingsbedrijven. Hoewel in het prospectus en de Akte van Oprichting van het fonds wordt vermeld dat op het vermogen tot beleggen de Luxemburgse wet van 20 december 2002 op instellingen voor collectieve belegging van toepassing is, verklaart het fonds dat het huidige beleid voor belegging in derivaten en lenen met activa als onderpand voor de portefeuilles blijft zoals de portefeuilles momenteel worden beheerd. Indien het beleggingsbeleid van een portefeuille inzake belegging in derivaten of lenen zou worden gewijzigd en het huidige vermogen tot beleggen zou uitbreiden, zal de beheerder de aandeelhouders in kennis stellen van een dergelijke wijzing en eventuele in acht te nemen risico-overwegingen. Niettegenstaande deze beperkingen wordt de aandacht van Zwitserse beleggers gevestigd op het feit dat de wet van 20 december 2002 een instelling voor collectieve belegging toestaat om tot 100% van het netto vermogen te beleggen in derivaten en tot 10% van de netto vermogenswaarde te lenen. Dit betekent dat het mogelijke totale risico van een in Luxemburg gevestigde instelling voor collectieve belegging mogelijk niet volledig door de activa van de instelling wordt gedekt en maximaal 210% van het netto vermogen kan bedragen. Voor aanbod en verkoop van het fonds in Zwitserland kan de beheerder uit de beheersvergoeding bepaalde, zogenaamde "trailer fees" (verkoopprovisie) betalen aan verkopers die autorisatie hebben gekregen van de FBC, of aan verkopers die van dergelijke autorisatie vrijgesteld zijn (Zwitserse fondsbeheerders, Zwitserse banken, Zwitserse effectenmakelaars, het Zwitserse postbedrijf en Zwitserse verzekeringsbedrijven), financiële tussenpersonen die aandelen uitsluitend bij institutionele beleggers plaatsen, en discretionaire vermogensbeheerders conform de richtlijnen van de Zwitserse fondsvereniging op transparantie inzake beheersvergoedingen. Op de wettelijke relatie tussen het fonds en aandeelhouders in Zwitserland is uitsluitend de Duitse versie van het prospectus ingediend bij de Zwitserse federale bankcommissie van toepassing. IHC-ODS-DU-GN

European Income Portfolio

European Income Portfolio AllianceBernstein European Income Portfolio Vereenvoudigd prospectus september 2008 Aandelen van categorie A, B, C, A2, B2, C2, I, I2, AT, BT, S en S1 Belangrijke informatie European Income Portfolio (de

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei.

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei. RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen Sub-Fondsen Beknopte Prospectus 20 april 2012 Dit Beknopte Prospectus bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA Fonds van ABN AMRO Funds, een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten naar Luxemburgs Recht. Vereenvoudigd prospectus september 2007 Nederlands Wereldwijd

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van mei 2010 Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud Bijlage Achtergrondinformatie 3 Beleggingsinformatie voor het Fonds 5 Bijlage 1 - Target

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Himalayan Fund N.V. Himalayan Fund N.V. is een beleggingsmaatschappij met een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht. Financiële bijsluiter bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN

Nadere informatie

Threadneedle Focus Investment Funds

Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van april 2009 Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud De roosters Achtergrondinformatie 2 Beleggingsinformatie voor het Fonds 4 Bijlage 1 Target

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus september 2010 BNP Paribas Fund III N.V. Inlegvel gedateerd april 2011 bij Prospectus gedateerd september 2010 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight Currency Fund

Nadere informatie

GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS. De inzet voor beleggingsprestaties LL002123

GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS. De inzet voor beleggingsprestaties LL002123 F I D E L I T Y F U N D S S O C I É T É D I N V E S T I S S E M E N T À C A P I TA L VA R I A B L E GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS De inzet voor beleggingsprestaties LL002123 BELANGRIJKE MEDEDELING

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus 23 november 2012 Belangrijke informatie Beleggers in aandelen van elk Subfonds (zoals hierna gedefinieerd) respectievelijk elke Klasse (zoals hierna gedefinieerd) van

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V. Aanvullend Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Achmea Adres XX 1234 XX Plaatsnaam Telefoon (030) 123 45 67 Fax (030) 123 45 67 Achmea@achmea.nl Artikelcode Inhoudsopgave Aanvullend

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 4 A. Inleiding 4 B. Algemeen 4 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund (Fonds F) (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 4 C. Beleggingsdoel

Nadere informatie

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) PROSPECTUS 1 juli 2011 BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers die geïnteresseerd zijn in gewone aandelen in het kapitaal van T&P Allegretto Fund

Nadere informatie

Prospectus. Financial Services For Developing Markets

Prospectus. Financial Services For Developing Markets Prospectus Financial Services For Developing Markets Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Doelstelling en beleggingsbeleid 3. Financiering 4. Rendement 5. Risico s 6. Structuur en fondsomvang 7. Verslaggeving

Nadere informatie

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012 RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds(en): Robeco Divirente Robeco Euro Obligaties Dividend Robeco High

Nadere informatie