Bijlagen bij het schoolreglement. Afdeling Mariasteen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlagen bij het schoolreglement. Afdeling Mariasteen"

Transcriptie

1 Onze - Lieve - Vrouwecollege basisschool Lijsterbeslaan 5 / Assisiëlaan tel 059/ fax 059/ Bijlagen bij het schoolreglement. Afdeling Mariasteen 1 september Hartelijk Welkom Beste ouders Wij heten u en uw kind van harte welkom en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Het schoolteam (directie en leerkrachten) zal zich ten volle inzetten voor een goede opvoeding en degelijk onderwijs, zodat uw kind een goed schooljaar doormaakt. U mag van ons een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten. Wij hopen dat wij goed met u kunnen samenwerken. Bij vragen en problemen staan wij klaar om samen naar een oplossing te zoeken. Wij hopen dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven. Hierbij vindt u de bijlagen bij het schoolreglement: 1. personeelslijst 2. afwezigheden: info en afwezigheidsbriefjes 3. vrije dagen en pedagogische werkdagen 4. ondersteuning kinderen 5. Tutti Frutti 6. systeem van betalen 7. beeldmateriaal 8. instemming schoolreglement Wil het formulier i.v.m. het beeldmateriaal en instemming schoolreglement zeker binnenbrengen. Vriendelijke groeten Micheline Declerck 2011

2 1. personeelslijst De directeur die alles probeert in goede banen te leiden: Declerck Micheline De kleuterleidsters die uw kleutertje laten ontdekken, experimenteren, zingen, dansen, tellen en nog zoveel meer: Jacques Katrien Hoornaert Marie-Christine Declerck Sofie kinderverzorgster Claeys Hilde De leerkrachten van de lagere school die volgens de laatste pedagogische inzichten steeds vernieuwend proberen te werken: eerste graad: L1: Saesen Marie-Anne L2: Allary Rosita tweede graad: L3: Mestach Heidi L4: Hemelsoen Lieve L3: Lingier Carine L4: Loeckx Cleo derde graad: L5: Fouquet Myriam L6: Haeck Nikolaï L5: Vandenabeele Bram L6: Hollevoet Tineke turnleerkrachten: De Leeuw Els Vanbrabant Diane taakklas: Vanlaethem Hilde zorgcoördinator: Vanlaethem Hilde Vandewalle Tine ambulante leerkracht: Haghebaert Carla GOK leerkracht: Declerck Lore administratief personeel: Clybouw Leen onderhoudspersoneel: Poppe Sylvia Devriendt Patrick Grootjans Lily

3 2. afwezigheden info Betreft: Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs. (Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, art.20 en 22) Beste ouders Even ter info: Vanaf 6 jaar is elk kind in ons land leerplichtig! Elke school wordt jaarlijks gecontroleerd om na te gaan in hoeverre de leerlingen regelmatig naar school komen en of er kinderen zijn die onwettig afwezig zijn/waren. Een afwezigheid is wettig wanneer de ouders een briefje binnen brengen waarop ze vermelden dat hun kind (niet langer dan drie opeenvolgende dagen) ziek was. Dit kan 4 keer, de 5 de keer dient er een medisch attest op school afgegeven te worden (doktersbriefje). Een afwezigheid van langer dan drie opeenvolgende dagen vereist altijd een medisch attest! Mogen wij U vriendelijk vragen om bij afwezigheid van uw kind op school, een strookje af te knippen van de volgende bladzijde en aan de leerkracht van uw kind te bezorgen. Zo zijn we administratief in orde en kunnen moeilijkheden voorkomen worden. Hartelijk dank voor uw medewerking. Vriendelijke groeten Directie en leerkrachten

4 Schooljaar Afwezigheidsbriefje 4 In geval van afwezigheid zonder medisch attest (minder dan 4 opeenvolgende kalenderdagen) Ondergetekende, ouder/voogd van.. klas Verklaart hierbij dat genoemde leerling afwezig was van../../.. tot en met../../.. ( max. 3 opeenvolgende kalenderdagen ) Reden: Datum Handtekening Schooljaar Afwezigheidsbriefje 3 In geval van afwezigheid zonder medisch attest (minder dan 4 opeenvolgende kalenderdagen) Ondergetekende,.ouder/voogd van.. klas Verklaart hierbij dat genoemde leerling afwezig was van../../.. tot en met../../.. ( max. 3 opeenvolgende kalenderdagen ) Reden: Datum Handtekening Schooljaar Afwezigheidsbriefje 2 In geval van afwezigheid zonder medisch attest (minder dan 4 opeenvolgende kalenderdagen) Ondergetekende,.ouder/voogd van.. klas Verklaart hierbij dat genoemde leerling afwezig was van../../.. tot en met../../.. ( max. 3 opeenvolgende kalenderdagen ) Reden: Datum Handtekening Schooljaar Afwezigheidsbriefje 1 In geval van afwezigheid zonder medisch attest (minder dan 4 opeenvolgende kalenderdagen) Ondergetekende,..ouder/voogd van.. klas Verklaart hierbij dat genoemde leerling afwezig was van../../.. tot en met../../.. ( max. 3 opeenvolgende kalenderdagen ) Reden: Datum Handtekening

5 3. vrije dagen Vrije dagen en pedagogische werkdagen 2011 / woensdag 19 oktober 2011:. pedagogische werkdag - herfstvakantie:... van maandag 31 oktober 2011 t.e.m. zondag 6 november vrijdag 11 november 2011:... Wapenstilstand - kerstvakantie:... van maandag 26 december 2011 t.e.m. zondag 8 januari krokusvakantie:... van maandag 20 februari 2012 t.e.m. zondag 26 februari woensdag 14 maart 2012:... pedagogische werkdag - paasvakantie:... van maandag 2 april 2012 t.e.m. zondag 15 april maandag 30 april 2012:... facultatieve vrije dag - dinsdag 1 mei 2012:... feest van de arbeid - woensdag 16 mei 2012 :... pedagogische werkdag - donderdag 17 mei 2012:... Hemelvaartdag - vrijdag 18 mei 2012:... vrije dag - maandag 28 mei 2012:... Pinkstermaandag - dinsdag 29 mei 2012:... vrije dag - vrijdagnamiddag 29 juni 2012: oudercontact - kindvrije namiddag - zomervakantie:... vanaf zaterdag 1 juli 2012

6 4. ondersteuning kinderen Oostende, september 2011 Geachte ouder(s) De leerkracht probeert dagelijks alle kinderen in de klas zo goed mogelijk te begeleiden. Daarvoor worden zij ondersteund door het zorgteam. Sommige kinderen krijgen na schooltijd logopedie, kinesitherapie. Ze gaan naar de huiswerkklas of het revalidatiecentrum of worden voor hun lessen gevolgd door een vrijwilliger. Voor ons is het goed om weten welke extra ondersteuning uw kind nog krijgt. Indien nodig kan de leerkracht of iemand van het zorgteam contact opnemen met die mensen zodat er niet naast elkaar gewerkt wordt. Daarom vragen wij u om onderstaande gegevens in te vullen en terug te geven aan de leerkracht. Indien uw kind geen extra ondersteuning krijgt, moet u deze brief niet invullen. Alvast bedankt. Het zorgteam Naam: Klas:. Mijn kind gaat naar: logopedist (naam van de logopedist:..) kinesist (naam van de kinesist:...) revalidatiecentrum huiswerkklas een vrijwilliger die de taken volgt Op volgende dagen:.. Daar wordt vooral gewerkt rond:

7 5. Tutti Frutti Beste ouder Onze school heeft besloten deel te nemen aan het project Tutti Frutti. Voor slechts 6 euro kan uw kind heel het jaar door wekelijks genieten van één stuk fruit op school. De fruithandelaar zorgt voor een variatie van kwaliteitsfruit. Tutti Frutti start begin oktober en loopt tot half juni Kinderen vinden fruit wel lekker, maar eten het veel te weinig. Door samen fruit te eten en er extra aandacht aan te besteden, hopen we dit een beetje te veranderen. Maar één keer per week fruit eten is onvoldoende. Eet gezond, eet een appel, zou eigenlijk moeten luiden: Eet gezond, eet twee stukken fruit per dag. Wat we eten of drinken leren we vooral thuis. Daarom vragen we uw steun. U doet immers de inkopen en u kunt met uw kind afspreken om meer fruit te eten. U kan ook zelf het goede voorbeeld geven. We weten dat ouders vaak pogingen doen om hun kinderen meer fruit te laten eten. Afspraken maken voor het hele gezin kan daarbij helpen. Als u het fruitproject ondersteunt, vragen we u met elkaar te bekijken welke inspanningen haalbaar en realistisch zijn Als uw kind momenteel geen fruit eet, heeft het geen zin het te verplichten dagelijks twee stukken fruit te eten. Laat uw kind bepalen wat het zich als doel stelt. Bijvoorbeeld dagelijks een stuk fruit in de boekentas in plaats van een koek. Denk even na over mogelijke veranderingen thuis, bijvoorbeeld één keer per week een fruitsalade maken. Maak afspraken die u en uw kind kunnen volhouden. Op school zal gezonde voeding en ruimer een gezondheidsbeleid extra aandacht krijgen en zullen we inspanningen doen om de leerlingen te stimuleren meer fruit te eten. Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft omtrent deze brief of Tutti Frutti, laat ze ons dan zeker weten. Met vriendelijke groeten Micheline Declerck

8 6. systeem van betalen Beste ouders Om het (systeem van) betalen voor alle betrokkenen (leerlingen, ouders, leerkrachten en administratie) te vereenvoudigen, stappen we vanaf dit schooljaar over op maandrekeningen. Deze worden telkens aangeboden bij het begin van een nieuwe maand. bv. begin oktober krijgt u de rekening van de maand september. Wat kunt u op deze maandrekeningen terugvinden o.a. maaltijden (warm, soep, lunch) uitstappen melk zwemmen en in september ook nog lectuur, turnkledij, Tutti Frutti Mogen we vragen, na het ontvangen van de rekening zo vlug mogelijk met gepast geld (in een gesloten envelop) te betalen. Wil ook de rekening zelf terug meegeven. Bij het einde van de eerste schoolweek krijgen de leerlingen een intekenformulier. Daarop kunt u aanduiden welke zaken u wenst te bestellen. Op de info-avond wordt dit systeem nog even toegelicht. Voor vragen kunt u steeds terecht op school! Met dank voor uw medewerking! Micheline Declerck

9 7. beeldmateriaal Schooljaar Betreft: beeldmateriaal van uw kind(eren) Regelmatig kunnen, in of buiten lesverband, foto s, dia s, film of video-opnamen van uw kind gemaakt worden. Het is de bedoeling om deze opnamen waarop uw kind kan voorkomen te gebruiken als middel om anderen te informeren betreffende de algemene werking van de school. Hiertoe is uw toelating noodzakelijk. Mogen wij u daarom vragen om de onderstaande strook in te vullen? Met oprechte dank en vriendelijke groeten, Micheline Declerck Directeur.... Ondergetekende Ouder van: uit klas: geef hierbij de toelating geen toelating aan de school voor het maken en het gebruiken van beeldmateriaal. Datum en handtekening:..

10 8. instemming schoolreglement (zie website school) Exemplaar ouders. De heer en/of mevrouw ouder(s) van... verkla(ren)art in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement (zowel regelgeving als bijlagen) en algemene informatie van het Onze-Lieve-Vrouwecollege Lijsterbeslaan 5, wijkafdeling Assisiëlaan 2, van 1 september 2011 en teken(en)t hierbij voor instemming en akkoord. Te..., de... de ouders, Exemplaar school, V.Z.W. Inrichtend Comité Onze Lieve Vrouwecollege te Oostende De heer en/of mevrouw... ouder(s) van... verkla(ren)art in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement (zowel regelgeving als bijlagen) en algemene informatie van het Onze-Lieve-Vrouwecollege Lijsterbeslaan 5, wijkafdeling Assisiëlaan 2, van 1 september 2011 en teken(en)t hierbij voor instemming en akkoord. Te..., de... de ouders,

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

Schoolteam- vragenlijst

Schoolteam- vragenlijst Schoolteam- vragenlijst Contactpersoon Frederik Maes Tel. 016/32.61.86 Fax 016/32.58.59 E-mail: frederik.maes@ped.kuleuven.ac.be februari 2005 Doel en inhoud van de vragenlijst Deze vragenlijst maakt deel

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Startersboek. kleuterklas

Startersboek. kleuterklas Startersboek kleuterklas Inhoud: 1. Is mijn kind klaar voor de kleuterschool? 2. Wanneer mag mijn kind naar de kleuterschool? 3. Vragen van ouders 4. Mijn kind heeft een handicap. Wat nu? 5. Hoe kies ik

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons?

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? Wat is er aan de hand? Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap

Nadere informatie

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Hoofdvestiging: Kon. Wilhelminastraat 10 7031 AC Wehl 0314-681330 Dislocatie Raadhuisplein 1 7031 AW Wehl 0314-681330 Nevenvestiging: Nieuw Wehlseweg 23 7031 HV Nieuw-Wehl

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

MEDEDELING. Algemene Pedagogische Reglementering nr. 4 Het goed gebruik van de schooltijd. 1 Inleiding

MEDEDELING. Algemene Pedagogische Reglementering nr. 4 Het goed gebruik van de schooltijd. 1 Inleiding Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2002-085 datum : 2002-01-25 gewijzigd : 2014-11-20 contact : Dienst Leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding in vragen

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding in vragen Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding in vragen Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding in vragen Onze school heeft een CLBmedewerker. Wat doet die precies? CLB staat voor het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft?

Nadere informatie

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk Campus OLB, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt tel.: 011 28 82 70 fax: 011 28 82 69 www.khlim.be/saw B a c h e l o r n a b a c h

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Antwerpen. Infogids voor anderstalige, minderjarige nieuwkomers en hun ouders

Voor het eerst naar school in Antwerpen. Infogids voor anderstalige, minderjarige nieuwkomers en hun ouders Voor het eerst naar school in Antwerpen Infogids voor anderstalige, minderjarige nieuwkomers en hun ouders Beste ouders Is je kind nieuw in België? Dan kan Inburgering Antwerpen helpen. Samen een school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen 't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS...

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

DEELNEMER INFORMATIE HET BELANG VAN EEN EIWITRIJK DAGMENU BIJ ZIEKENHUISOPNAME & HERSTEL THUIS. Ziekenhuis Gelderse Vallei & Wageningen Universiteit

DEELNEMER INFORMATIE HET BELANG VAN EEN EIWITRIJK DAGMENU BIJ ZIEKENHUISOPNAME & HERSTEL THUIS. Ziekenhuis Gelderse Vallei & Wageningen Universiteit DEELNEMER INFORMATIE HET BELANG VAN EEN EIWITRIJK DAGMENU BIJ ZIEKENHUISOPNAME & HERSTEL THUIS Ziekenhuis Gelderse Vallei & Wageningen Universiteit Oktober 2014 Oktober 2015 Contactinformatie Het onderzoeksteam:

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Voor de leesbaarheid van dit boekje gebruiken we alleen het woord "ouders" daar waar we ouders en/of verzorgers bedoelen. Hetzelfde geldt voor het gebruik

Nadere informatie

Inleiding. Projectmap Kanker op een :{ ander

Inleiding. Projectmap Kanker op een :{ ander 1 Inleiding Stel je eens voor: die onschuldige pijn in je been blijkt opeens een kwaadaardige vorm van kanker te zijn. Jaarlijks krijgen tientallen jongeren in België een dergelijk verdict te horen. Er

Nadere informatie

KJS- nieuwsbrief 12 Schooljaar 2014-2015 26 maart. 2015 *Volgende nieuwsbrief 16 april 2015

KJS- nieuwsbrief 12 Schooljaar 2014-2015 26 maart. 2015 *Volgende nieuwsbrief 16 april 2015 KJS- nieuwsbrief 12 Schooljaar 2014-2015 26 maart. 2015 *Volgende nieuwsbrief 16 april 2015 Een bewogen week Vorige week was een week met veel afwisseling. Het was de week van het openbaar onderwijs. Deze

Nadere informatie

NIET. wie Is Er. ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010

NIET. wie Is Er. ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010 L E E R P L I C H T wie Is Er NIET ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en

Nadere informatie