Collectieve Inkomensverzekeringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collectieve Inkomensverzekeringen"

Transcriptie

1 Collectieve Inkomensverzekeringen Formulier aanleveren gegevens voor premievaststelling 2015 Voor de werkgever Belangrijk Met dit formulier levert u gegevens aan voor de premievaststelling van de volgende (combinaties van) verzekeringen. Verzuimverzekering ZW-eigenrisicoverzekering WGA-eigenrisicoverzekering WIA 0-tot-100 Plan Ongevallenverzekering Collectief Heeft u alleen een Verzuimverzekering en/of een Ongevallenverzekering Collectief? Dan gebruikt u het formulier Verzuimverzekering en/of Ongevallenverzekering Collectief. Formulier aanleveren gegevens voor premievaststelling Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf enorm gegroeid en is er veel veranderd. Nu heeft De Goudse zo n 700 medewerkers en een omzet van ruim 556 miljoen euro. Maar ondanks deze groei zijn wij nog steeds een onafhankelijk familiebedrijf en werken we nog steeds vanuit ons ondernemershart. Verzekeringen voor ondernemers Wij richten ons vooral op verzekeringen voor ondernemers. Mannen en vrouwen die hard werken aan het succes van hun bedrijf. Die op zoek zijn naar zekerheid en gemak. En naar goede en praktische verzekeringsoplossingen, voor elke fase van hun ondernemerschap. Onafhankelijke adviseurs Onze samenleving wordt steeds ingewikkel der. Particulieren en onder nemers heb ben behoefte aan iemand die hen kent en een advies geeft dat helemaal is afgestemd op hun persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden. Daarom werken wij nauw samen met onafhankelijke adviseurs, die als geen ander in staat zijn om de juiste oplossing samen te stellen (jan2016)a

2 Collectieve Inkomensverzekeringen Formulier aanleveren gegevens voor premievaststelling 2015 Waarom dit formulier? U wilt uw gegevens voor de premievaststelling op papier aanleveren. Leest u voor het invullen van dit formulier de bijgevoegde toelichting. Op basis van de gegevens stellen wij de premie over het afgelopen jaar vast. Ook bepalen we uw voorschotpremie voor Opsturen Stuurt u dit formulier volledig ingevuld en ondertekend naar: De Goudse t.a.v. afdeling Inkomen Collectief Postbus MA GOUDA Privacy Op de verwerking van deze gegevens is ons privacybeleid van toepassing. Informatie hierover vindt u op Overige documeten Dit formulier kan alleen in behandeling worden genomen als een kopie van de verzamelloonstaat 2015 is bijgevoegd. Heeft u een ZW- en/of WGA-eigenrisicoverzekering? Dan voegt u ook een kopie van de Beschikking Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas 2016 (Whk) toe. 1. Voor welke verzekering(en) geeft u de gegevens op? Vermeld het polisnummer en kruis daaronder aan voor welke verzekering(en) u gegevens doorgeeft. U ziet achter de verzekering(en) welke vragen en bijlage(n) u in moet vullen. Heeft u twee polissen voor hetzelfde bedrijf met een ander polisnummer? Dan vult u beide nummers hieronder in. Komen de verzekerde werknemers van deze twee polissen niet volledig overeen? Dan vult u dit formulier per polisnummer in. Welke verzekeringen u bij ons heeft, ziet u op uw polisblad of in onze brief van 4 december Polisnummer 1 Polisnummer 2 Verzuimverzekering Conventioneel (vult u dan vragen 2, 3, 4a en 6 in) Stop Loss (vult u dan vragen 2, 3, 4b en 6 in) ZW-eigenrisicoverzekering (vult u dan vragen 2, 3 en 6 in) WGA-eigenrisicoverzekering (vult u dan vragen 2, 3 en 6 in) WIA 0-tot-100 Plan WGA-gatverzekering (vult u dan vragen 2, 3, 4c en 6 in) WGA-gatverzekering Plus (vult u dan vragen 2, 3, 4c en 6 in) WIA-aanvullingsverzekering boven de WIA-loongrens (vult u dan vragen 2, 3, 4c en 6 in) onder de WIA-loongrens (vult u dan vragen 2, 3, 4c en 6 in) onder de 35% (vult u dan vragen 2, 3, 4c en 6 in) Ongevallenverzekering Collectief Jaarloonsom (vult u dan vragen 2, 3 en 6 in) Vaste bedragen (vult u dan vragen 2, 5 en 6 in) Vaste bedragen, activiteitendekking (vult u dan vragen 2, 5 en 6 in) 2/10

3 2. Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam KvK-nummer UWV-sector Contactpersoon De contactpersoon is diegene die de gegevens aanlevert en door de werkgever hiervoor gemachtigd is. Naam en voorletter(s) Man Vrouw Telefoonnummer adres Functie 3. Werknemersgegevens Uw gegevens 2015 Voor het vaststellen van de definitieve premie hebben wij de totalen nodig van de hieronder gevraagde loongegevens over Maar ook de individuele werknemersgegevens voor het vaststellen van verzekerde bedragen. Vult u daarom de volgende bijlagen in: Bijlage I 'Werknemersoverzicht 2015' Bijlage II 'Uitgesloten werknemers 2015' Zonder deze bijlagen kunnen wij de verzekerde loonsom niet bepalen. Ik heb alle bijlagen ingevuld. Verwachte gegevens 2016 Verwacht u dat uw SV-jaarloonsom 2016 meer dan 10% afwijkt van 2015? Vult u dan hieronder de verwachte loonsom en verwacht aantal verzekerde werknemers in. Wijkt uw verwachte SV-jaarloonsom minder dan 10% af, dan kunt u deze velden leeg laten en doorgaan naar de volgende vraag. Verwacht aantal verzekerde werknemers 2016 Verzuimverzekering Verwachte totale SV-jaarloonsom 2016 (gemaximeerd op ,- per werknemer) ZW-eigenrisicoverzekering WGA-eigenrisicoverzekering WIA 0-tot-100 Plan Verwachte totale SV-jaarloonsom 2016 (gemaximeerd op ,- per werknemer) WIA-aanvullingsverzekering boven de WIA-loongrens Verwachte SV-jaarloonsom 2016 boven de WIA-loongrens (boven ,- per werknemer) Ongevallenverzekering Collectief Jaarloonsom Verwachte totale SV-jaarloonsom 2016 (gemaximeerd op ,- per werknemer) 4. Aanvullende vragen voor: a. Verzuimverzekering Conventioneel Zijn er werknemers ziek geworden in 2015 voor wie u de ziekmelding nog niet aan ons heeft doorgegeven? Ja* Nee * Let op! Het is belangrijk dat u deze melding alsnog zo spoedig mogelijk doet. U kunt een declaratieformulier opvragen via uw verzekeringsadviseur. Bij welke arbodienst bent u op dit moment aangesloten? 3/10

4 b. Verzuimverzekering Stop Loss Om vast te stellen of er recht bestaat op een uitkering vanuit de Verzuimverzekering Stop Loss en om het eigen risico vast te stellen is het nodig dat u aan ons opgeeft hoeveel loon u heeft doorbetaald bij ziekte. Hoeveel heeft u totaal aan loon doorbetaald bij ziekte over 2015?* * Let op! Is dit bedrag hoger dan het eigen risico (zie uw polisblad)? Dan ontvangen wij van u graag een declaratieformulier en een kopie van de verzuimrapportage2015 van uw arbodienst. U vindt het declaratieformulier op c. WIA 0-tot-100 Plan Voor het WIA 0-tot-100 Plan is het belangrijk dat u uw huidige werknemersbestand vergelijkt met het overzicht van verzekerde werknemers. Dat overzicht zat bij onze brief van 4 december Staan er in het overzicht werknemers die niet meer bij u in dienst zijn? Of; zijn er werknemers bij u in dienst die nog niet deelnemen aan de verzekering? Of; zijn er werknemers bij u in dienst die niet willen deelnemen aan de verzekering en die hiervoor een afstandsverklaring hebben ingevuld? Vult u dan Bijlage III in. Leest u ook in de toelichting Hoe gaat het bij latere aanmelding?. 5. Vaststelling aantal verzekerden voor Ongevallenverzekering Collectief Vaste bedragen Wij vragen u om het gemiddeld aantal verzekerden 2015 door te geven. Wie er verzekerd zijn, vindt u op uw polisblad. U bepaalt dit door het aantal verzekerden op elke eerste dag van de maand bij elkaar op te tellen en te delen door 12. Heeft u twee verschillende groepen verzekerden (zie uw polisblad)? Dan vult u zowel 1 als 2 in. U vermeldt dan de groep en geeft per groep het gemiddeld aantal verzekerden op. Omschrijving verzekerde groep Gemiddeld aantal verzekerden 1 2 Totaal aantal verzekerden 6. Ondertekening Als u dit formulier ondertekent, verklaart u: dat u van de inhoud van dit formulier kennis heeft genomen; dat u alle vragen volledig, juist en naar waarheid heeft beantwoord; en dat u ons alle informatie heeft gegeven die voor ons van belang kan zijn voor de premievaststelling. Datum (d-m-j) Naam Functie Handtekening 4/10

5 Bijlage I: Uw werknemersgegevens 2015 In onderstaand overzicht vult u alleen de werknemers in die in aanmerking komen voor deelname aan de verzekering. Welke werknemers in aanmerking komen, staat hieronder en vindt u ook in de toelichting. Werknemers met een bijzondere arbeidsverhouding vult u in bijlage II in. Categorieën arbeidsverhouding U kunt kiezen uit: VAS: Werknemer met arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. TIJD: Werknemer met arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. OPR: Werknemer zonder arbeidsovereenkomst die op afroep beschikbaar is. DGA: Verzekerde DGA. WGA: Werknemer met een gedeeltelijke WGA-, of WAO-uitkering. Maximaal verzekerde bedragen Op een aantal verzekeringen zijn maximaal verzekerde bedragen van toepassing. De bedragen worden verminderd op uw definitieve loonsom voor de specifieke verzekering. Naam en voorletter(s) Geboortedatum Geslacht In dienst Uit dienst SV-jaarloonsom 2015 Arbeidsverhouding Parttime % (d-m-j) (d-m-j) (d-m-j) (in procenten %) 1. M/V 2. M/V 3. M/V 4. M/V 5. M/V 6. M/V 7. M/V 8. M/V 9. M/V 10. M/V 11. M/V 12. M/V 13. M/V 14. M/V 15. M/V 16. M/V 17. M/V 18. M/V Totale SV-jaarloonsom 5/10

6 Bijlage II: Uitgesloten werknemers 2015 Had u in 2015 werknemers in dienst met een bijzondere arbeidsverhouding? Dan kunnen zij uitgesloten zijn voor (één of meer) van uw verzekering(en). Geeft u deze werknemers dan op in het onderstaande overzicht. U kiest uit onderstaande arbeidsverhouding. DGA: Directeur-grootaandeelhouder NR: Werknemer met een no-risk status STA: Stagiaires, uitzendkrachten en gedetacheerden VAO: Werknemer die volledig arbeidsongeschikt is WGA Werknemer met een (gedeeltelijke) WGA-uitkering WAO: Werknemer met een (gedeeltelijke) WAO-uitkering In de toelichting leest u hier meer over. Ik heb in 2015 geen werknemers in dienst gehad met één van bovenstaande arbeidsverhoudingen. Naam en voorletter(s) Geboortedatum (d-m-j) Geslacht Arbeidsverhouding SV-jaarloonsom 2015 in 1. M/V 2. M/V 3. M/V 4. M/V 5. M/V 6. M/V 7. M/V 8. M/V 9. M/V 10. M/V 6/10

7 Bijlage III: WIA 0-tot-100 Plan: Aan- en afmelding deelnemers 2015 Voor het WIA 0-tot-100 Plan is het belangrijk dat u uw huidige werknemersbestand vergelijkt met het overzicht van verzekerde werknemers. Dat overzicht zat bij onze brief van 4 december Staan er in het overzicht werknemers die niet meer bij u in dienst zijn? Dan vult u de werknemersgegevens in, de datum van uit dienst en zet u een X in de kolom Afmelden. Zijn er werknemers bij u in dienst die nog niet deelnemen aan de verzekering? Dan vult u de werknemersgegevens in, de datum van in dienst en zet u een X in de kolom Aanmelden. Zijn er werknemers bij u in dienst die niet willen deelnemen aan de verzekering en die hiervoor een afstandsverklaring hebben ingevuld? Dan vult u de werknemersgegevens in en zet u een X in de kolom Afstandsverklaring. Deze werknemers zijn niet verzekerd en voor hen wordt ook geen premie in rekening gebracht. Werknemersgegevens Aanmelden Afmelden Naam en voorletter(s) Geboortedatum Geslacht SV-jaarloonsom 2015 In dienst Aanmelden Uit dienst Afmelden Afstandsverklaring (d-m-j) (d-m-j) (d-m-j) 1. M/V 2. M/V 3. M/V 4. M/V 5. M/V 6. M/V 7. M/V 8. M/V 9. M/V 10. M/V 11. M/V 12. M/V 13. M/V 14. M/V 15. M/V 16. M/V 17. M/V 18. M/V 7/10

8 Toelichting formulier aanleveren gegevens premievaststelling Waarom levert u gegevens aan? Wij gebruiken uw gegevens voor twee doelen. Op basis van de definitieve loonsom van het afgelopen jaar bepalen wij de definitieve premie over dat jaar. Het verschil met de betaalde voorschotpremie verrekenen wij met u. Op basis van de verwachte loonsom voor het nieuwe jaar bepalen wij uw nieuwe voorschotpremie. Voor welke verzekeringen vragen wij u om individuele werknemergegevens? Voor de onderstaande verzekeringen hebben wij gegevens van individuele werknemers nodig. Wij gebruiken die om het premiepercentage te berekenen en/of om de individuele verzekerde bedragen te berekenen. ZW-eigenrisicoverzekering WGA-eigenrisicoverzekering WIA 0-tot-100 Plan: WGA-gatverzekering WGA-gatverzekering Plus WIA-aanvullingsverzekering boven de WIA-loongrens WIA-aanvullingsverzekering onder de WIA-loongrens WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Hoe gaan wij om met persoonsgegevens? Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Wilt u een exemplaar van de consumentenbrochure van deze gedragscode? Ga dan naar: Wat vult u precies in? U vindt hier een toelichting op de gevraagde gegevens. Verzekeringen Polisnummer U vult hier het polisnummer in van uw personeelspakket. Heeft u naast het personeelspakket waarvan u het nummer heeft ingevuld nog een polis voor hetzelfde bedrijf met een ander polisnummer? Dan vult u hier dat andere nummer in. Komen de verzekerde werknemers niet volledig overeen? Dan vult u dit formulier twee keer in. Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam Bedrijfsnaam zoals vermeld in de Beschikking Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas 2016 (Whk) van de Belastingdienst. KvK nummer Inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel (KvK). UWV-sector Kies hier de sector zoals aangegeven op uw Beschikking Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) van de Belastingdienst. Gegevens contactpersoon De contactpersoon is diegene die de gegevens aanlevert en door de werkgever hiervoor gemachtigd is. Werknemersgegevens Volledige naam De achternaam, tussenvoegsel(s) en voorletter(s) van uw werknemer. Geboortedatum De geboortedatum van uw werknemer. Geslacht Vult u hier het geslacht in van uw werknemer. Datum in dienst Vul dit alleen in als deze datum ligt in Of als u deze werknemer alsnog wilt meeverzekeren voor het WIA 0-tot-100 plan. Datum uit dienst Vul dit alleen in als deze datum ligt in Of als uw werknemer nog geregistreerd staat op de polis en hij al eerder uit dienst is gegaan. 8/10

9 Arbeidsverhouding Waarom geeft u de arbeidsverhouding op? Werknemers met een bepaald type arbeidsverhouding zijn uitgesloten van een verzekering. Om te voorkomen dat u voor hen onterecht premie betaalt, verminderen wij de totale SV-jaarloonsom met het loon van deze werknemers. Hieronder leest u welke arbeidsverhoudingen wij onderscheiden en voor welke verzekeringen welke werknemers zijn uitgesloten. U kiest uit de onderstaande arbeidsverhoudingen: Vast Werknemer met arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Tijdelijk Werknemer met arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Oproepkracht (OPR) Werknemer zonder arbeidsovereenkomst die op afroep beschikbaar is. Directeur-grootaandeelhouder (DGA) Werknemers die geen gezagsverhouding hebben zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, vallen niet onder het begrip werknemer en zijn dus niet verzekerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor een DGA. En het geldt ook voor de gezinsleden van een DGA (bijvoorbeeld zijn echtgenoot of kinderen) die in dienst zijn en die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. U kiest dan bij de arbeidsverhouding voor DGA. Let op! Een DGA kan alleen nog meeverzekerd zijn op een verzuimverzekering als wij die in het verleden hebben geaccepteerd en op het polisblad vermeld staat. Dit verwerken wij dan alsnog in de totaal verzekerde SV-jaarloonsom. No-risk (NR) Werknemers die onder de no-riskpolis van het UWV vallen, zijn niet verzekerd op de Verzuimverzekering, de ZW- en WGA-eigenrisicoverzekering. Werknemers die een Wajong-uitkering ontvangen, vallen altijd onder de no-riskpolis. Als er een werknemer bij u in dienst is getreden die op dat moment een WIA- of WAO-uitkering heeft, of heeft gehad in de vijf jaar daarvoor, valt deze werknemer de eerste vijf jaar na de indiensttreding bij u onder de no-riskpolis van het UWV. Ook werknemers die op het moment dat zij bij u in dienst treden een Wajong-uitkering ontvangen of werknemers die bij u in dienst treden en op dat moment voor de WIA minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn geacht, vallen onder de no-riskpolis. Stagiaires, uitzendkrachten en gedetacheerden (STA) U draagt niet het arbeidsongeschiktheidsrisico voor stagiaires. Zij zijn alleen verzekerd op de ZW-eigenrisicoverzekering. Uitzendkrachten en gedetacheerden die u (tijdelijk) inhuurt, hebben arbeidsovereenkomst met het uitzend- of detacheringsbureau. En zijn daarom niet meeverzekerd. Zieke werknemers Werknemers die ziek zijn bij de start van de verzekering of het dienstverband zijn niet (direct) verzekerd. Pas nadat zij vier aaneengesloten weken de bedongen arbeid hebben verricht, kunnen zij verzekerd worden. Kijk hiervoor in de voorwaarden. U hoeft deze niet op te geven in het overzicht. Volledig arbeidsongeschikt (VAO) Volledig arbeidsongeschikte werknemers (80-100%) die een IVA-, WGA- of WAO-uitkering ontvangen hebben geen restverdiencapaciteit. Zij worden daarom op geen enkele collectieve inkomensverzekering verzekerd. Verrichten zij toch werkzaamheden waarvoor zij salaris ontvangen (aanvullend op de wettelijke uitkering) dan is dit niet verzekerd voor collectieve inkomensverzekeringen. Gedeeltelijk arbeidsongeschikt met WGA-uitkering (WGA) Voor een werknemer met een WGA-uitkering wordt voor de verzuimverzekering en het WIA 0-tot-100 Plan alleen het loon verzekerd dat bestaat uit inkomsten uit arbeid. Als de eerste ziektedag ligt voor de ingangsdatum van de ZW- en de WGA-eigenrisicoverzekering dan is deze werknemer op deze verzekering(en) niet verzekerd. Gedeeltelijk arbeidsongeschikt met WAO-uitkering (WAO) Een WAO-gerechtigde krijgt nooit een WIA-uitkering. Daarom is hij nooit verzekerd op het WIA 0-tot-100 Plan en de WGA-eigenrisicoverzekering. Een werknemer met een gedeeltelijke WAO-uitkering is voor het loon dat hij nog verdient, verzekerd op de verzuimverzekering. Hij kan immers nog steeds ziek worden en daardoor niet in staat zijn om zijn werkzaamheden te verrichten. Neemt zijn arbeidsongeschiktheid toe waardoor zijn WAOuitkering stijgt? Dan blijft hij verzekerd voor het loon dat hij nog met arbeid verdient. Overige werknemergegevens Parttime % Het aantal overeengekomen uren als percentage van een volledig dienstverband. Definitieve SV-jaarloonsom 2015 Vul hier de SV-jaarloonsom in die u over 2015 in totaal aan uw werknemers heeft betaald. Let op: het kan zijn dat wij met u een ander verzekerd loonbegrip hebben afgesproken dan de SV-jaarloonsom. U ziet dit dan op uw polisblad. U vult hier het loon in zoals dit met u is afgesproken. Verwachte totale SV-jaarloonsom 2016 Geef hier de totale SV-jaarloonsom op die u verwacht over 2016 aan uw werknemers te betalen. 9/10

10 Verwacht aantal werknemers 2016 Geef hier het totale aantal werknemers op dat u in 2016 verwacht in dienst te hebben. WIA 0-tot-100 Plan Aan- en afmelden Op de verzekeringen uit het WIA 0-tot-100 Plan, behalve de WGA-gatverzekering Plus en de WIA-aanvullingsverzekering onder 35% (uitkeringsduur max. 24 maanden) is de pensioenwet van toepassing. Hiervoor moeten uw werknemers van ons tijdig de wettelijk voorgeschreven informatie, zoals bijvoorbeeld een startbrief en het jaarlijkse uniform pensioenoverzicht (UPO) ontvangen. Dit kan alleen als u werknemers tijdig bij ons aan- en afmeldt en andere wijzigingen (zoals salaris) jaarlijks doorgeeft. Een aan- en afmelding moeten wij binnen 3 maanden na datum in- of uitdiensttreding hebben ontvangen. Hoe gaat het bij latere aanmelding? Was een werknemer bij de ingangsdatum van de verzekering al in dienst, maar wordt hij pas later dan drie maanden na die ingangsdatum aangemeld voor de verzekering? Of is een werknemer na de ingangsdatum van de verzekering in dienst getreden en wordt hij pas later dan drie maanden na zijn indiensttreding aangemeld? Dan vragen wij u om een validiteitsverklaring waaruit blijkt dat hij de bedongen arbeid volledig verricht en geen arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt. Of we vragen, bij een veel latere aanmelding, een door de werknemer ingevulde en ondertekende gezondheidsverklaring. Als op basis van de gezondheidsverklaring nader medisch onderzoek naar zijn gezondheidstoestand gewenst is, kunnen wij hem vragen mee te werken aan een medische keuring door een arts die wij aanwijzen. Daarna bepalen wij of en per wanneer we hem accepteren als deelnemer. Uiteraard houden wij ons hierbij aan de wet- en regelgeving en gedragscodes voor medische keuringen. Eindleeftijd Als uw werknemer de overeengekomen eindleeftijd heeft bereikt, is er voor hem geen dekking meer op de verzekeringen van PersoneelsImpulz. Op uw polisblad ziet u per verzekering welke eindleeftijd wij met u hebben afgesproken. Voor de Ongevallenverzekering Collectief geldt geen eindleeftijd. Alle verzekerden tellen dus mee voor het bepalen van de definitieve premie. Welke documenten levert u ook aan? Wij hebben voor het vaststellen van de premie aanvullende documenten nodig om de ontvangen gegevens te controleren op juistheid. Voor alle verzekeringen samen levert u één verzamelloonstaat aan over het afgelopen jaar. Heeft u een Verzuimverzekering Stop Loss en verwacht u een uitkering? Dan vult u een declaratieformulier in en stuurt u een kopie van de verzuimrapportage op. U doet dit via Voor de ZW- en WGA-eigenrisicoverzekering voegt u een kopie bij van de Beschikking Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) van de Belastingdienst. Heeft u hulp nodig bij het invullen? Heeft u hulp nodig bij het invullen? Belt u dan naar uw verzekeringsadviseur. 10/10

Collectieve Inkomensverzekeringen

Collectieve Inkomensverzekeringen Collectieve Inkomensverzekeringen aanleveren gegevens premievaststelling 2015 Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-eigenrisicoverzekering Vergoeding

Nadere informatie

Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de werkgever. WIA 0-tot-100 Plan. Handleiding

Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de werkgever. WIA 0-tot-100 Plan. Handleiding Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de werkgever WIA 0-tot-100 Plan Handleiding WIA 0-tot-100 Plan Handleiding U heeft voor uw werknemers een of meer collectieve WIA-verzekeringen afgesloten

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WIA Bodem In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA Bodem. In de algemene

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WIA Excedent In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA Excedent. In

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Basis In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Basis. In

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening VERZUIMVERZEKERING Informatie voor de werkgever Verzuimverzekering met arbodienstverlening Persoonlijke begeleiding, preventie en gegarandeerd re-integratiebudget De complete verzuimoplossing Financiële

Nadere informatie

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico meerjarig werkgeversrisico Informatie voor de werkgever Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Gebundelde kracht VerzuimVizier ZW-eigenrisicoverzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden TUB-WGAHU-1 Voorwaarden WGA-gat Uitgebreid verzekering

Polisvoorwaarden TUB-WGAHU-1 Voorwaarden WGA-gat Uitgebreid verzekering Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering WGA-gat Uitgebreid verzekering In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de WGA-gat Uitgebreid

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel Tandheelkundige Kosten

Expat Pakket Individueel Tandheelkundige Kosten Expat Pakket Individueel Tandheelkundige Kosten Informatie voor de klant Belangrijk De Tandheelkundige Kosten vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het

Nadere informatie

WGA-gatverzekering Plus

WGA-gatverzekering Plus WGA-gatverzekering Plus Informatie voor de werkgever Belangrijk De is een onderdeel van PersoneelsImpulz. Deze vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden PersoneelsImpulz van De Zeeuwse. De Algemene

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief

Expat Pakket Collectief Expat pakket collectief Informatie voor de werkgever Expat Pakket Collectief Uw werknemers grenzeloos goed verzekerd 2 Expat Pakket Collectief Uw werknemers grenzeloos goed verzekerd Heeft u werknemers

Nadere informatie

Voorwaarden WIA Bodem werkgever. Inhoudsopgave

Voorwaarden WIA Bodem werkgever. Inhoudsopgave Voorwaarden WIA Bodem werkgever In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA bodem. In de algemene voorwaarden van uw Moduleverzekering

Nadere informatie

Offerte-aanvraagformulier WGA & Verzuimverzekering 2011

Offerte-aanvraagformulier WGA & Verzuimverzekering 2011 Offerte-aanvraagformulier WGA & Verzuimverzekering 2011 1 Naam en adres werkgever (de verzekeringnemer) Naam* Contactpersoon Adres Postcode en Vestigingsplaats Telefoonnummer Faxnummer Rechtsvorm * De

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers 2 Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Verzuimoplossing Apotheken

Verzuimoplossing Apotheken Verzuimoplossing Apotheken Informatie voor de werkgever Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing tegen een aantrekkelijk tarief Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief Arbeidsongeschiktheid

Expat Pakket Collectief Arbeidsongeschiktheid Expat Pakket Collectief Versie 1.0 Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze vindt u de voorwaarden die

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel

Verzuimverzekering Conventioneel Verzuimverzekering Conventioneel Informatie voor de werkgever Belangrijk De is een onderdeel van PersoneelsImpulz. Deze vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden PersoneelsImpulz van De Goudse. De

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie Onderdeel van Personeels- Impulz informatie voor de werkgever Als ondernemer wilt u natuurlijk

Nadere informatie

Ziekteverzuim polisnummer. WIA-aanvullingsverzekering polisnummer. WGA-gatverzekering (Plus) polisnummer

Ziekteverzuim polisnummer. WIA-aanvullingsverzekering polisnummer. WGA-gatverzekering (Plus) polisnummer WGA-eigenrisicoverzekering aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering zonder voorafgaande offerte mutatie polis nummer vervolg op offerte nummer gewenste ingangsdatum 1 januari 20 1 juli 20 contractduur

Nadere informatie

WGAeigenrisicoverzekering

WGAeigenrisicoverzekering WGAeigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever Belangrijk De is een onderdeel van PersoneelsImpulz. Deze vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden PersoneelsImpulz van De Goudse. De Algemene

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief

Expat Pakket Collectief Expat Pakket Collectief Aanvraag Voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden

Nadere informatie

O wordt automatisch toegestuurd door de Arbo-dienst

O wordt automatisch toegestuurd door de Arbo-dienst DECLARATIEFORMULIER Let op! Voor een snelle en correcte afwikkeling dient u: De declaratie binnen één maand na afloop van het kalenderkwartaal/de kalendermaand volledig ingevuld en ondertekend in te sturen.

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief Tandheelkundige Kosten

Expat Pakket Collectief Tandheelkundige Kosten Expat Pakket Collectief Tandheelkundige Kosten Versie 1.0 Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze Aanvullende

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever)

Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever) Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever) Gegevens werkgever Gegevens werknemer Aard van het dienstverband Verklaring voortzetting dienstverband (indien van toepassing) Naam werkgever: Adres:

Nadere informatie

Verzuimverzekering Stop Loss

Verzuimverzekering Stop Loss Verzuimverzekering Stop Loss Informatie voor de werkgever Belangrijk De is een onderdeel van PersoneelsImpulz. Deze vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden PersoneelsImpulz van De Goudse. De Algemene

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en beperken

Nadere informatie

Deze declaratie betreft de periode van tot

Deze declaratie betreft de periode van tot DECLARATIEFORMULIER Let op! Voor een snelle en correcte afwikkeling dient u: - de declaratie binnen één maand na afloop van het kalenderkwartaal/de kalendermaand volledig ingevuld en ondertekend in te

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers collectieve NABESTAANDENVERZEKERING Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers Uitkering(en) voor uw achterblijvende partner Nabestaandenverzekering Collectief

Nadere informatie

Schadeaangifteformulier Ziekengeldverzekering met dekking Daggeld

Schadeaangifteformulier Ziekengeldverzekering met dekking Daggeld Schadeaangifteformulier Ziekengeldverzekering met dekking Daggeld Voor een adequate claimbehandeling is het belangrijk dat u het formulier volledig invult en ondertekent. Leest u daarom de toelichting

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en te

Nadere informatie

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren.

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren. Beste werkgever, Uw werknemer is met de S&A Adviesgroep in gesprek over zijn/haar lening met betrekking tot de eigen woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden

Nadere informatie

Geachte werkgever, Betreft: toelichting op werkgeversverklaring

Geachte werkgever, Betreft: toelichting op werkgeversverklaring Geachte werkgever, Betreft: toelichting op werkgeversverklaring Uw werknemer is bezig met de aanvraag voor een hypotheek en verzoekt u om bijgaande werkgeversverklaring in te vullen. Banken zijn streng

Nadere informatie

Deze declaratie betreft de periode van tot. nee, omdat; wordt automatisch toegestuurd door de Arbo-dienst. anders nl.

Deze declaratie betreft de periode van tot. nee, omdat; wordt automatisch toegestuurd door de Arbo-dienst. anders nl. DECLARATIEFORMULIER Let op! Voor een snelle en correcte afwikkeling dient u: - de declaratie binnen één maand na afloop van het kalenderkwartaal/de kalendermaand volledig ingevuld en ondertekend in te

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Aanvraag voor offerte Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Waarom dit formulier? U gaat (tijdelijk) minder werken, minder verdienen of u gaat met onbetaald verlof. Daardoor bouwt u (tijdelijk)

Nadere informatie

Lees dit formulier aandachtig door. Beantwoord alle vragen volledig. Onderteken het formulier en stuur het naar onderstaand adres.

Lees dit formulier aandachtig door. Beantwoord alle vragen volledig. Onderteken het formulier en stuur het naar onderstaand adres. Claimnummer (door BNP Paribas Cardif in te vullen) Claimformulier - Arbeidsongeschiktheid - Ernstige aandoeningen - Ziekenhuisopname Belangrijke informatie De verzekerde vult dit formulier in. De verzekeringnemer

Nadere informatie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Toelichting De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Toelichting op het invullen van werkgeversverklaring en/of intentieverklaring.

Toelichting op het invullen van werkgeversverklaring en/of intentieverklaring. Toelichting op het invullen van werkgeversverklaring en/of intentieverklaring. Geachte Werkgever / Personeelsfunctionaris, Uw medewerk(st)er is momenteel bezig met de aanvraag voor een financiering. Voor

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel Arbeidsongeschiktheid

Expat Pakket Individueel Arbeidsongeschiktheid Expat Pakket Individueel Informatie voor de klant Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit document vindt

Nadere informatie

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor MKB bedrijven. Informatie voor de werkgever

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor MKB bedrijven. Informatie voor de werkgever Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor MKB bedrijven Informatie voor de werkgever Inhoud Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 3 Wat zijn de voordelen van deze verzekeringen? 4

Nadere informatie

Click & Claim. Korte handleiding. Inhoud. U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw

Click & Claim. Korte handleiding. Inhoud. U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw Korte handleiding Click & Claim U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw verzuimadministratie, zoals het doorgeven van ziek- en herstelmeldingen én wijzigingen in uw personeelsbestand,

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN Model 1600 EIGENRISICODRAGEN ZIEKTEWET VERZEKERING

BIJZONDERE VOORWAARDEN Model 1600 EIGENRISICODRAGEN ZIEKTEWET VERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN Model 1600 EIGENRISICODRAGEN ZIEKTEWET VERZEKERING In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module Eigenrisicodragen

Nadere informatie

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor grote bedrijven. Informatie voor de werkgever

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor grote bedrijven. Informatie voor de werkgever Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor grote bedrijven Informatie voor de werkgever Inhoud Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 3 Wat zijn de voordelen van deze verzekeringen?

Nadere informatie

Voorwaarden Verzuimverzekering 0-2 jaar. Inhoudsopgave

Voorwaarden Verzuimverzekering 0-2 jaar. Inhoudsopgave Voorwaarden Verzuimverzekering 0-2 jaar Basismodule Verzuim (eigen risico in dagen) In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module

Nadere informatie

Waarom ontvangt u dit formulier?

Waarom ontvangt u dit formulier? Waarom ontvangt u dit formulier? Inzicht en overzicht in collectieve verzekeringen zijn van belang bij financiële keuzes voor de werknemer Beste werkgever, Uw werknemer is met PlannersDesk te Arnhem in

Nadere informatie

Polisvoorwaarden TUB-VC-1 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. 1 Begrippen. 1 Begrippen

Polisvoorwaarden TUB-VC-1 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. 1 Begrippen. 1 Begrippen In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de verzuimverzekering conventioneel uitgebreid. In de algemene voorwaarden van uw verzekering

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening VERZUIMVERZEKERING Informatie voor de werkgever Verzuimverzekering met arbodienstverlening Persoonlijke begeleiding, preventie en gegarandeerd re-integratiebudget 2 De complete verzuimoplossing Financiële

Nadere informatie

een administratieve puzzel

een administratieve puzzel Janthony Wielink Publieke en private inkomens verzekeringen: een administratieve puzzel J.A. Wielink is directeur van Enkwest Opleiding & Advies BV, dat zich bezighoudt met de samenhang tussen publieke

Nadere informatie

WIA Opvang Polis Collectief. Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen.

WIA Opvang Polis Collectief. Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen. WIA Opvang Polis Collectief Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Inleiding Extra zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Hopelijk krijgt u er nooit mee te maken. Maar het is natuurlijk

Nadere informatie

Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815

Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815 Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815 Inhoud Inleiding, privacy & medische informatie, vragen? 3 Verzuim & begeleiding 3 Overzicht vergoedingen & hoe

Nadere informatie

Onbezorgd genieten van uw vakantie

Onbezorgd genieten van uw vakantie Aflopende Reis- en Annuleringskostenverzekering Onbezorgd genieten van uw vakantie In deze brochure bieden wij u algemene productinformatie en een beknopt overzicht van productkenmerken. Wilt u meer informatie

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

Je trouwdag perfect geregeld

Je trouwdag perfect geregeld Huwelijksdagverzekering Je trouwdag perfect geregeld de Huwelijksdagverzekering mag niet ontbreken Je trouwdag is de mooiste dag van je leven, wordt wel eens gezegd. Een dag waar je lang van tevoren naartoe

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst WIA Excedentverzekering Collectief tussen

Uitvoeringsovereenkomst WIA Excedentverzekering Collectief tussen Uitvoeringsovereenkomst WIA Excedentverzekering Collectief tussen < naam relatie> gevestigd te en Generali schadeverzekering maatschappij nv voor de WIA Excedentpensioenregeling Polisnummer

Nadere informatie

Voorwaarden Verzuimverzekering 0-2 jaar. Inhoudsopgave

Voorwaarden Verzuimverzekering 0-2 jaar. Inhoudsopgave Voorwaarden Verzuimverzekering 0-2 jaar Basismodule Verzuim (eigen risico in geld) In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module

Nadere informatie

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder 2 Arbeidsongeschikt Hoe nu verder Deze brochure is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt

Nadere informatie

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering.

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering. In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de verzuimverzekering conventioneel uitgebreid. In de algemene voorwaarden van uw verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar. Inhoudsopgave

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar. Inhoudsopgave Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar Basismodule Arbeidsongeschiktheid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN Model 1600 EIGENRISICODRAGEN ZIEKTEWET VERZEKERING

BIJZONDERE VOORWAARDEN Model 1600 EIGENRISICODRAGEN ZIEKTEWET VERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN Model 1600 EIGENRISICODRAGEN ZIEKTEWET VERZEKERING In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module Eigenrisicodragen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden TUB-SL-1 Voorwaarden Verzuimverzekering Stop Loss

Polisvoorwaarden TUB-SL-1 Voorwaarden Verzuimverzekering Stop Loss Verzuim Stop Loss In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de Verzuim verzekering Stop Loss. In de algemene voorwaarden van uw verzekering

Nadere informatie

Werkgeversverklaring (A.u.b. alleen dit standaardmodel gebruiken!)

Werkgeversverklaring (A.u.b. alleen dit standaardmodel gebruiken!) Werkgeversverklaring (A.u.b. alleen dit standaardmodel gebruiken!) Gegevens werkgever Gegevens werknemer Naam werkgever: Adres werkgever: Postcode en woonplaats: KvK nummer: Naam werknemer: Adres werknemer:

Nadere informatie

Beste werkgever, Heeft u nog vragen over dit formulier? Neem dan gerust contact op met: Qua Financiën

Beste werkgever, Heeft u nog vragen over dit formulier? Neem dan gerust contact op met: Qua Financiën Beste werkgever, Uw werknemer is met Qua Financiën in gesprek over zijn/haar lening voor een woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Huwelijksdagverzekering

Huwelijksdagverzekering Huwelijksdagverzekering Aanvraag Voor de klant Intermediair Adresgegevens intermediair Intermediairnummer Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht

Nadere informatie

WGAeigenrisicoverzekering

WGAeigenrisicoverzekering WGAeigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever Belangrijk De is een onderdeel van PersoneelsImpulz. Deze vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden PersoneelsImpulz van De Zeeuwse. De Algemene

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

0-10. Ziekteaangifte. In verband met aanvraag Ziektewet-uitkering - - In te vullen door UWV. Formuliercode 109860 Volgnummer

0-10. Ziekteaangifte. In verband met aanvraag Ziektewet-uitkering - - In te vullen door UWV. Formuliercode 109860 Volgnummer Ziekteaangifte In verband met aanvraag Ziektewet-uitkering 0-10 Invullen door UWV In te vullen door UWV Bedrijfsgegevens Formuliercode 109860 Volgnummer Waarom dit formulier? U heeft een (ex-)werknemer

Nadere informatie

Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen

Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen VUT aanvragen Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een VUT-uitkering aanvragen als u werkt in de sectoren Beroepsgoederenvervoer

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeidsongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

Schadeaangifteformulier werkloosheid Werkloosheidsverzekeringen

Schadeaangifteformulier werkloosheid Werkloosheidsverzekeringen Met dit schadeaangifteformulier meldt u uw werkloosheid bij ons. Wij vragen u onder meer naar de gegevens van uw laatste werkgever, de reden van uw ontslag en de toekenningsbrief van het UWV. In het begrotingsformulier

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager

Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager Inhoud Even uw voordelen op een rij! 4 Als u al eigenrisicodrager bent of wilt worden. 5 U kunt rekenen op hulp en advies

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat!

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! OHRA Inkomensgarantieplan Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! De wet- en regelgeving Arbeidsongeschiktheid is iets wat ook ú kan overkomen.

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn

WIA verzekering Zorg & Welzijn WIA verzekering Zorg & Welzijn Inhoud Kenmerken WIA verzekering Zorg & Welzijn 4 Welke uitkering krijgen mijn werknemers bij arbeidsongeschiktheid? 5 Welke keuzes kan ik maken? 6 Wat is de premie en looptijd

Nadere informatie

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Onderwerp Uw verzekeringsoverzicht en UPO 2015 Ons kenmerk NVS/P123456 Datum augustus 2015 Beste heer A, U bent bij NV schade verzekerd van

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie

Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Premies en voorwaarden 2012 WIA Exclusief voor de Metalektro

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden ZW-Eigen risicodragen Model ZW ERD 01 Versie 2015

Bijzondere Voorwaarden ZW-Eigen risicodragen Model ZW ERD 01 Versie 2015 Bijzondere Voorwaarden ZW-Eigen risicodragen Model ZW ERD 01 Versie 2015 De dekking ZW-Eigen risicodragen is een aanvulling op de ziekengeldverzekering. Voor de ziekengeldverzekering gelden de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente 2014

Direct Ingaande Lijfrente 2014 Direct Ingaande Lijfrente 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Direct Ingaande Lijfrente. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen

Nadere informatie

Modeldocument PENSIOENREGLEMENT WIA-AANVULLING PLUS VERZEKERING. van Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.

Modeldocument PENSIOENREGLEMENT WIA-AANVULLING PLUS VERZEKERING. van Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. Modeldocument PENSIOENREGLEMENT WIA-AANVULLING PLUS VERZEKERING van Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling van Gevestigd te Polisnummer

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Eigen bijdrage Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Eigen bijdrage Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Informatie voor de klant Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de

Nadere informatie

Naam adviseur:... Adviseurnummer:... Polisnummer:... Naam contactpersoon:... Telefoonnummer contactpersoon:... E-mailadres contactpersoon:...

Naam adviseur:... Adviseurnummer:... Polisnummer:... Naam contactpersoon:... Telefoonnummer contactpersoon:... E-mailadres contactpersoon:... Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid (AOV) 1. Adviseur Naam adviseur:... Adviseurnummer:... Polisnummer:... Naam contactpersoon:... Telefoonnummer contactpersoon:... E-mailadres contactpersoon:... 2.

Nadere informatie

Geachte werkgever, Wij danken u bij voorbaat, mede namens uw werknemer, voor uw medewerking.

Geachte werkgever, Wij danken u bij voorbaat, mede namens uw werknemer, voor uw medewerking. Geachte werkgever, Op dit moment heeft één van uw werknemers een financiering aangevraagd. Als financiële dienstverlener adviseren wij hierbij. Om één en ander in gang te zetten, heeft uw werknemer een

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea invullen iinvullen Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl

Nadere informatie

Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever

Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever 0 Lees eerst het dienstverleningsdocument en vul de Kennis- en ervaringstoets in voordat u dit formulier invult. Terugsturen naar: Loyalis

Nadere informatie

Lees dit formulier aandachtig door. Beantwoord alle vragen volledig. Onderteken het formulier en stuur het naar onderstaand adres.

Lees dit formulier aandachtig door. Beantwoord alle vragen volledig. Onderteken het formulier en stuur het naar onderstaand adres. Claimnummer (door BNP Paribas Cardif in te vullen) Claimformulier - Werkloosheid Belangrijke informatie De verzekerde vult dit formulier in. De verzekeringnemer ondertekent het. Wie de verzekeringnemer

Nadere informatie