Kleine aanpassingen en overgangsmaatregelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kleine aanpassingen en overgangsmaatregelen"

Transcriptie

1 Federaal regeerakkoord Kleine aanpassingen en overgangsmaatregelen De federale regering kwam vorige week met een reeks kleine aanpassingen aan de regeringsmaatregelen die moeten worden uitgevoerd door de RVA. Veel hebben die aanpassingen niet om het lijf. Belangrijkst is nog dat er eindelijk wat duidelijkheid komt voor de overgangsmaatregelen. In het bijzonder voor de werkgevers en werknemers die de komende weken keuzes moeten maken. Of eerder hebben gemaakt, maar die nu een streep door de rekening dreigden te krijgen. Alhoewel, vorige week was er elke dag wel een nieuw element. Daarom opnieuw alle voorbehoud, de maatregelen zijn nog altijd niet definitief. 1. Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, ex-brugpensioen) SWT in het kader van de cao 17 gaat vanaf van 60 naar 62 jaar. Behalve voor wie al ontslagen is of alsnog wordt ontslagen voor Zo werd het al in oktober meegedeeld door de regering. Op basis waarvan al heel wat mensen werden ontslagen. Tel daar de ontslagen bij die eerder werden doorgevoerd. De regering kwam later met een bijkomende voorwaarde: de werknemers moeten eind 2016 zestig jaar of ouder zijn. Terwijl een deel van de ontslagen pas in 2017 of 2018 die leeftijd bereiken. Die werden dus door de regering op het verkeerde been gezet. Het ACV bekwam voor dezen een aanpassing: als de wet of een sector-cao of een bedrijfs-cao een langere opzegtermijn voorziet en de werknemer daardoor geen 60 jaar is eind Daarmee dek je nog niet de werknemers voor wiede opzegtermijn nog langer is dan wat de wet of de cao voorziet. Voor die blijft er woordbreuk. Best hou je voor de einddatum van het ontslag rekening met de tijd die nodig is voor de betekening. En dus moet de aangetekende brief uiterlijk 27 december worden verstuurd. Voor SWT vanaf 60 jaar zijn er ook de sector- en bedrijfscao s voor drie jaar. Volgens het regeerakkoord konden dergelijke cao s nog tot 31 december 2014 worden neergelegd en dus nog drie jaar uitwerking krijgen (op de leeftijd van 60 of 61 jaar). Daar trekt de regering nu een streep door. Vorige week donderdag kregen we ineens te horen dat nieuwe cao s niet meer konden. Evenmin verlengings-cao s mogen nog vanaf 5 december Tweede woordbreuk. Enkel de lopende cao s mogen nog uitwerking hebben. Voor de zware arbeidstijdregelingen (SWT op 56 of 58 jaar) en voor de bouwvakkers met verminderde arbeidsgeschiktheid (56 jaar) komt er één geïntegreerde regeling vanaf 58 jaar op , behalve voor wie voor is ontslagen en op de vereiste leeftijd heeft bereikt. De regering blijft stellen dat deze geïntegreerde regeling nadien van 58 naar 60 jaar gaat, maar laat de ingangsdatum (in het regeerakkoord voorzien op ) open. De regering engageert zich de stelsels die tijdelijk zijn te verlengen, ook zonder interprofessioneel akkoord. Over het medisch SWT vanaf 58 jaar (voor werknemers met ernstig lichamelijk problemen door het werk) wordt niks gezegd. Dit stelsel loopt echter eind 2014 af, tenzij de werkgevers het willen verlengen. De regering engageert zich voorlopig niet om te verlengen als er geen akkoord komt met de werkgevers. De vorige regering had het SWT vanaf 56 jaar voor werknemers met 40 jaar loopbaan bij wet verlengd tot eind Die blijft voorlopig gelden voor wie uiterlijk eind 2015 is ontslagen en

2 dan de 56 jaar heeft bereikt. Vanaf gaat het stelsel naar 58 jaar en nog later (datum nog te bepalen) naar 60 jaar. Tenminste als de werkgevers akkoord zijn om het stelsel te verlengen. Evenmin hier geen engagement van de regering om het te verlengen zonder akkoord onder sociale partners. Voor het SWT voor bedrijven in moeilijkheden en herstructurering besliste de vorige regering naar 55 jaar te gaan. De nieuwe regering plande 60 jaar, vanaf Vandaag ligt een ander traject op tafel: 55 jaar op en dan telkens één jaar erbij per jaar, om in 2020 uit te komen op 60 jaar. Aan het bijzondere SWT-stelsel voor stads- en streekvervoer wordt niet geraakt. Beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt: zie verder. 2. Oudere werklozen met anciënniteitstoeslag De vorige regering besliste de anciënniteitstoeslag voor langdurig werkloze ouderen (1 jaar werkloos) pas vanaf 55 i.p.v. 50 jaar te verstrekken. De nieuwe regering wilde deze volledig afschaffen vanaf Dit gaat ook zo door, zij het onder druk van het ACV met een ruimere overgangsmaatregel. Het regeerakkoordregering vrijwaarde slechts diegenen die op al een anciënniteitstoeslag heeft. Onder druk van het ACV komen daar nu ook de werknemers bij die worden ontslagen in het kader van een herstructurering die uiterlijk werd aangekondigd. Ook zal de afschaffing stapsgewijs gebeuren voor voor wie werkte in een zwaar beroep, of voor wie een loopbaan heeft van 35 jaren of voor wie uit een bedrijfsherstructurering komt: 55 jaar op en dan in stappen van twee jaar per jaar naar 65 jaar vanaf Beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt Vanaf moeten alle oudere werklozen in principe beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt, zoals alle andere werklozen. Zonder nog onderscheid tussen gewone werklozen en SWT ers. En dit tot de leeftijd van 65 jaar. Dit geldt ook voor wie nog in opzeg is of wie nog moet worden opgezegd in het kader van een sociaal plan. Wie vandaag werd vrijgesteld van beschikbaarheid, ziet die vrijstelling ingetrokken vanaf Eén uitzondering: (alleen) wie op in de werkloosheid zit (in een vorige versie was sprake van ) én 60 jaar of ouder is, ontsnapt aan deze maatregel. De regering is duidelijk wat geschrokken voor de kritiek op de hardvochtige terugkeerverplichting voor SWT ers die meer dan 4 weken in het buitenland verblijven. In één beweging verdwijnt de mogelijkheid van vrijstelling om familiale en sociale redenen, tenzij voor wie nu al een vrijstelling heeft voor één jaar, maar zonder mogelijkheid van verlenging.

3 4. Inschakelingsuitkeringen( = uitkeringen voor werklozen zonder reeds voldoende te hebben gewerkt) De maatregelen van de vorige regering voor een beperking in duur van de inschakelingsuitkeringen (tot 3 jaar, tenzij 5 jaar voor werklozen in begeleiding die ver verwijderd staan van de arbeidsmarkt) gaan gewoon door, maar met twee maanden vertraging. Die twee maanden moeten dienen om begeleidingstrajecten uit te tekenen om de doelgroep voor de verlenging tot 5 jaar af te bakenen. Nu, twee maanden zijn snel om. Vraag is dus of dit gaat lukken. Zelfs de VDAB kampt met onvoldoende capaciteit en was er al eenzijdig aan begonnen een aantal van de moeilijkst plaatsbare werklozen eenvoudigweg te dumpen vanaf De vorige regering verlaagde de leeftijdsgrens voor toegang tot de inschakelingsuitkeringen tot 30 jaar. De nieuwe regering doet daar opnieuw vijf jaren af, vanaf De beroepsinschakelingstijd (periode zonder uitkering in afwachting van inschakelingsuitkeringen) werd door de vorige regering op één jaar gebracht. Deze wordt nu opnieuw verlengd voor ongekwalificeerde schoolverlaters. Tot hun 21 ste verjaardag blijven zij zonder uitkering. Met strenge kwalificatiecriteria, strenger dan wat eerst voorlag, 6 jaar voltijds of deeltijds én geslaagd. Van jongeren uit het buitengewoon onderwijs wordt een diploma verwacht, hetgeen betekent dat die gewoonweg tot hun 21 jaar worden uitgesloten. En jongeren in het alternerend leren moeten dat traject volledig doormaken en dan nog eens slagen ook. Met voor al dezen nog onduidelijk of de ouders dan kunnen terugvallen op kinderbijslag. De regering heeft, onder druk van het ACV, de ingangsdatum inmiddels wel verschoven naar volgend schooljaar, ook voor overleg met de deelstaten. 5. Onvrijwillig deeltijdsen met inkomensgarantie-uitkering. Onder de vorige regering wisten we dezen redelijk te vrijwaren. Maar met de nieuwe regering worden velen van hen in de armoede gestort, in twee stappen. Op 1 januari is er een eerste verlaging van de uitkering. Die wordt doorgevoerd zoals aangekondigd, ook voor wie vandaag al in dergelijk stelsel werkt. De tweede fase, halvering van die verlaagde uitkering, is voorzien voor Met het uitvoeringsbesluit voor die tweede stap wordt voorlopig gewacht. 6. Tijdkrediet, landingsbaan en loopbaanonderbreking Het eerste jaar tijdkrediet wordt vanaf 1 januari 2015 beperkt tot zorgmotieven (kinderen, zwaar zieken, stervenden). Aan de drie jaren aanvullend tijdkrediet voor zorg wordt niet geraakt. Zo staat het in het regeerakkoord. Maar onaangekondigd komt er nu een zware inlevering bij. Dat eerste jaar was, anders dan de drie aanvullende jaren, tot nog toe uitsmeerbaar : 5 jaar 1/5 of 2 jaar ½. Maar dat wordt nu ook 1 jaar 1/5 of 1 jaar halftijds. Tel er de drie niet-uitsmeerbare jaren bij en je houdt nog 4 i.p.v. 8 jaar 1/5 (halvering dus) over of 4 i.p.v. 5 jaar halftijds voor de zorg van kinderen, zwaar zieken of stervenden. Terwijl de regering nochtans zei dit zorgkrediet te gaan versterken.

4 De landingsbaan gaat van 50 of 55 jaar naar 60 jaar op Zo staat het in het regeerakkoord. Dat blijft zo. Alleen gebeurt de sprong met 10 jaar voor de uitzonderingen vanaf 50 jaar (verpleeg- en zorgkundigen in instellingen, zware knelpuntberoepen, bedrijven in moeilijkheden en herstructurering) die zo afdankingen trachten te vermijden, iets minder bruut: 55 jaar vanaf en dan telkens er één jaar bij per jaar, om 60 jaar te bereiken op Aanvragen voor zouden worden ontzien. Maar hoe dat interpreteren? Inmiddels betekent dat: aanvraag bij de werkgever voor , aanvraag bij de RVA voor en ingang van tijdkrediet of landingsbaan op uiterlijk. Hou rekening met de verplichting in KMO s om de werkgever 6 maanden op voorhand de verwittigen, dus uiterlijk En ook met de mogelijkheid voor zowel grote als kleine bedrijven om de ingang van de landingsbaan met 6 maanden uit te stellen. Voor de loopbaanonderbreking in de publieke sector besliste de regering het stelsel af te stemmen op dat van de privésector tegen en al op een maximale inspanning te doen. Dit moet echter worden overlegd in comité B, met de overheidsvakbonden zelf. Daar is nog geen begin van gemaakt. Overigens had de regering kennelijk over het hoofd gezien dat ze enkel nog bevoegd zijn voor het federale overheidspersoneel. 7. Tijdelijke werkloosheid Onder vorige regering(en)slaagden we er in te komen tot een eenvoudig tarief van 70% van het begrensde loon. Dit gaat nu naar 65%. Dat is 9% inkomensverlies, bruto. Dit gaat zo door vanaf , ook voor wie dan al in tijdelijke werkloosheid zit. Vergeet niet dat er bij al deze categorieën ook sprake is van een indexsprong (2% brutoverlies) op de uitkeringen, een niet-indexering van de belastingvermindering (voor vier jaren) en een beperking met 23% gemiddeld van de welvaartsvastheid van de vervanginsinkomens. Ook komt er nog een apart besluit om ontslagen werknemers te verplichten zich onmiddellijk na ontslag in te schrijven bij VDAB of Actiris: binnen de eerste maand van de opzegtermijn of binnen de eerste maand van de periode gedekt door de opzegvergoeding.

5

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (brugpensioen) Wat verandert er vanaf 2015?

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (brugpensioen) Wat verandert er vanaf 2015? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

FEBRUARI 2013. Ouderschapsverlof. en andere thematische. verloven. www.aclvb.be

FEBRUARI 2013. Ouderschapsverlof. en andere thematische. verloven. www.aclvb.be FEBRUARI 2013 Ouderschapsverlof en andere thematische verloven www.aclvb.be v.u.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent 2013/02 1. Ouderschapsverlof...5 Wat is ouderschapsverlof?...5 Voor wie is

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

1. Leven is meer dan werken alleen

1. Leven is meer dan werken alleen 1. Leven is meer dan werken alleen Een goede combinatie tussen arbeid, gezin en vrije tijd is niet altijd evident. We leven in een maatschappij met een hoge werkdruk, toenemende werkstress, vraag naar

Nadere informatie

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN DEELRAPPORT 1 WW EN BWW IN HET HBO AANLEIDING, BESCHRIJVING EN KOSTEN REGELINGEN

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN DEELRAPPORT 1 WW EN BWW IN HET HBO AANLEIDING, BESCHRIJVING EN KOSTEN REGELINGEN GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO DEELRAPPORT 1 AANLEIDING, BESCHRIJVING EN KOSTEN REGELINGEN Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: GEBRUIK EN

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT MAG Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT KATRIEN HERMAN ILSE CARLA KARIN YVAN NIELS SARAH NINA VEERLE MUSTAFA PIETER EVA ANNELIES

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN?

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET UW EIGEN JOB CREEREN? Deze gids is een publicatie van de dienst 1819, de informatiedienst voor Brusselse ondernemers,

Nadere informatie

www.sellevanderwoude.nl

www.sellevanderwoude.nl PERSPECTIEF OP WERK PERSPECTIEF OP WERK Onderzoek naar het arbeidsperspectief in relatie tot de uitstroombestemming van leerlingen uit het praktijkonderwijs 12 juni 2015 Drs. Selle L. van der Woude www.sellevanderwoude.nl

Nadere informatie

Grensarbeiders Checklist 2015

Grensarbeiders Checklist 2015 Een uitgave van: ACV Grensarbeiders Mgr. Broekxplein 6 3500 Hasselt Tel.: +32 (0)11 306000 Fax: +32 (0)11 306999 www.acvgrensarbeiders.be ACV Dienst Grensarbeiders Grensarbeiders Checklist 2015 Voor de

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE 2012-2013 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en CLB Afdeling Scholen

Nadere informatie