BETER VERGADEREN. (of gewoon niet?). Vergaderinzichten en -technieken. Beter vergaderen. Alphonse Degryse, ADC commv

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BETER VERGADEREN. (of gewoon niet?). Vergaderinzichten en -technieken. Beter vergaderen. Alphonse Degryse, ADC commv"

Transcriptie

1 BETER VERGADEREN (of gewoon niet?). Vergaderinzichten en -technieken Alphonse Degryse, ADC commv Het copyright van deze publicatie is geregistreerd bij VEWA, Vereniging voor Wetenschappelijke en Educatieve Auteurs. Gebruik van de inhoud door derden is vrij mits volledige bronvermelding. 3

2 Wensdromen Vergaderingen zouden twee uitgesproken doelen moeten dienen: samen acties bepalen met oog op het bereiken van resultaat beslissingen nemen in gezamenlijk overleg Als dit de twee gestelde doelen zijn, mag ook duidelijk zijn dat een vergadering als instrument niet altijd het meest aangewezen is. Bv. acties kunnen ook via andere overlegplatformen worden voorbereid. En niet elke beslissing moet in een vergadering worden genomen. Daarom zou wie een vergadering overweegt zich bijna reflexmatig steeds die voorafgaande filtervraag moeten stellen: vergadering of (beter) alternatief? De term vergadering roept, afhankelijk van de bedrijfs- en vergadercultuur bovendien een zeer stereotyp beeld op, dat niet steeds echt flaterend is voor de formule. Vergaderen wordt geassocieerd met mensen-(passief)-zittend-rond-de-tafel, kostbare-tijd(verlies), koffie, doelloos en oeverloos gezwets, zelfs ruziën. Als een vergadering al de beste formule zou zijn voor een gegeven opdracht, zou de informatie die deelnemers nodig hebben om zich goed voor te bereiden voldoende vooraf moeten verspreid worden, eventueel samen met de procedures en doelen, en alles wat de effectiviteit en efficiëntie ook maar ten goede kan komen. De vergadering zelf zou over de agenda moeten gaan, in de bedoeling dichter bij de daarin gestelde doelen te komen. De vergadering eindigt dan idealiter met voor iedereen duidelijke besluiten, ondersteund en aanvaard door de deelnemers, en een actieplan ter opvolging. Elke deelnemer wordt hierin aanspreekbaar gehouden voor wat hij hierna moet doen. Het is de ambitie van deze monografie om deze wensdromen dichter bij de realiteit te brengen, door je inzicht, structuren en methoden aan te reiken die je zullen helpen om beter te vergaderen. De ene vergadering is de andere niet Het zou natuurlijk te gek zijn om op elke vergadering een batterij aan middelen en voorwaarden los te laten buiten proportie tot het doel of het belang. Hanteer de regel van de redelijkheid. Toch moeten we je er op wijzen dat wanneer 6 mensen een half uur verliezen (= 3 uur loon & improductiviteit) ingevolge een onzorgvuldige aanloop, dit het veelvoud uit maakt van het kwartiertje dat niemand blijkbaar aan de voorbereiding heeft gespendeerd. Tijd verliezen om tijd te winnen dus, reculer pour mieux sauter. Vergaderen of spreken voor publiek? Vergaderen betekent samen overleggen, informatie uitwisselen, ideeën uiteen zetten, presenteren, omgaan met de reacties, antwoorden geven op vragen. Vergadergoeroe's en en getalenteerde publieke sprekers hebben dus zeker een aantal vaardigheden gemeen, en gebruiken dezelfde sprekerstechnieken. Toch willen we in deze monografie nadrukkelijk niet de toer van de presentatietechnieken op gaan, al zullen we sporadisch facetten van vergaderen belichten die net zo goed onder het andere thema Speech! Spreken tot een publiek zouden kunnen staan. Relevant voor voorzitters en deelnemers Bij de voorbereiding van deze monografie hebben we herhaaldelijk gedacht dat we misschien afzonderlijke caternes moesten voorzien voor voorzitters en deelnemers. We zijn hiervan gaandeweg afgestapt. Onze overtuiging is (verder) gegroeid dat in het landschap van moderne organisaties en communicatie de geijkte hiërarchische rollen steeds verder (zullen) vervagen. Steeds meer executive functies, die 4

3 vroeger quasi uitsluitend uitvoerende en deelnemende rol hadden worden vandaag aangezet om op andere momenten zelf ook een leidende rol op te nemen. Hoe kan je anders verzoenen dat actieve deelnemers in een bespreking een eigenaarsrol moeten opnemen t.a.v. een thema, wanneer ze niet zelf ook leren presenteren, vragen stellen, een debat sturen en omgaan met het gedrag en de communicatie van andere aanwezigen. Ook zij moeten voeling ontwikkelen om bewust een bepaalde leidersrol in een moment van de discussie op te nemen, en op een ander moment om te schakelen naar een andere rol. langer in hun vroegere gedwee rol van volgzame stille participant laten, want het is nét dàt wat we in moderne vergaderen niét meer willen. En als je wil dat er iets verander, begin dan nù met ze hierin te betrekken en te vormen. Dus neen, geen onderscheiden caternes. Al zijn ze dan (nog) niet de eindregisseur van een grote vergadering, toch kan je deelnemers niet INHOUD 1 PAP VERGADERGEWOONTEN ELEMENTAIR DEEL VAN COMMUNICATIECULTUUR Vergaderen als symbool Reünitis voorkomen. De symptomen tijdig herkennen en bestrijden Klassieke vergadermissers Alternatieven voor de klassieke vergadering Weloverwogen kiezen Intranet toepassingen ESM Enterprise Social Media (bv. Yammer) VRAGEN DIE ELK LID VAN DE VERGADERGROEP ZICH BETER VOORAF STELT Thema, doen, vraag Spelregels Betrokkenen in dit thema? Wat doe jij in de vergadering? Leidende rollen in de vergadering Verslaggever Deelnemer aan de vergadering De organisator bereidt de vergadering voor Welke details dienen concreet te worden uitgewerkt in deze vergadering? Stuur uitnodiging en agenda naar de kritieke betrokkenen Welke (inter)actie verwacht je van de deelnemers? Vraag welke behoeften aan informatie deelnemers hebben Afstemmen met notulist Accomodatie.. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4 NEED TO MEET? VERGADERTEMPLATES Algemene regels: opening, afspraken verloop en afsluiten

4 4.2 Situaties stapsgewijze benaderen Deming: PDCA Osborn: Brainstorm Kepner & Tregoe: PSDM Appreciative Inquiry: 4D Agendavergadering Beslissingsvergadering Ideeën ontwikkelen en creatief vergaderen Informatie-mededeling en crisis Informatie-uitwisseling, Feedback, werkoverleg en intervisie Mening vormen Planning Probleemanalyse & oplossen Nieuwe werken, ook nieuwe vergadervormen? SCRUM en Stand-up meetings Kantoorfitness en stapvergaderingen Vergaderen op afstand, met online meetingszeven Conference Call VoIP & Skype Webvergaderen (Webinar) Persconferentie SAMENWERKEND VERGADEREN Menselijk gedrag beter begrijpen Mentale programmering als drijfveer Onderliggende menselijke behoeften Temperamenten rond de vergadertafel Groepsontwikkeling Welke Teamrol past je best? Je boodschap helder geven en met kracht Wat je zegt, maar vooral ook: hoé je het zegt Je mening geven zonder te choqueren geweldloos communiceren Overtuigen door te ontstressen Omgaan met anderen in de vergadering Omgaan met gedrag van anderen Gespreksregulering Omgaan met stoorzenders: laatkomers, afwijken van de agenda, smartphones, Omgaan met argumenten. Winnende debattrucs Omgaan met vragen Nooit meer met een mond vol tanden Actief luisteren op het juiste niveau Geef eens geen antwoord Strategisch toegeven De angel uit een lastige vraag halen Laat je niet in de verdediging drukken Voer constructief oppositie Stel een Oeps! vraag Stel je lastige vraag namens de groep Je tegenstander in het nauw drijven?

5 5.3.4 Stereotype meningen doorbreken met de Bono Samen beslissen: besluitvormingsprocedures en - technieken Vergaderetiquette en tips voor een actieve houding Log-informatie Verslag en actielijst zijn belangrijk Stukken en bijlagen van het verslag Action Plan Parking lot Bord, flip, overhead Vergaderen met PC. Presentatieprogramma's en SmartBoard HULPMIDDELEN OM BETER TE VERGADEREN Rol van de notulist Vergaderdocumenten Uitnodiging en agenda TIME EN PRIORITY MANAGEMENT BRONVERMELDING

6 Deze monografie is opgemaakt in Mindjet MindManager 8

7 te zorgen dat alle deelnemers zo goed mogelijk deelnemen aan de vergadering, is het belangrijk een heldere agenda op te zetten. Zet de punten die besproken worden duidelijk uiteen en geef ook direct aan hoeveel tijd er beschikbaar is voor ieder punt. Stuur deze agenda vooraf aan alle deelnemers door. Mochten de deelnemers nog aanvullende punten hebben, dan kun je vooraf besluiten of je die wel of niet mee wilt nemen in deze vergadering. Schakel mobieltjes uit Tijdens een vergadering moeten alle deelnemers gefocust zijn en actief deelnemen. Schakel daarom mobiele telefoons uit. Of beter nog: neem ze niet mee de vergaderzaal in. Zo voorkom je dat er plotseling een vervelende ringtone door de ruimte schalt, of een verveelde deelnemer tóch even zijn of haar mail gaat checken. Zorg dat de vergaderruimte gereed is Een effectieve, korte vergadering begint precies op het aangegeven tijdstip. Zorg er dus voor dat de vergaderruimte voor die tijd gereed is. Regel (indien nodig) koffie en thee en zorg ervoor dat de beamer of het presentatiescherm werken. Zodra alle deelnemers binnen zijn, kun je direct hun aandacht pakken en vasthouden. tijd te letten. Als het tijd is om door te schuiven naar een volgend onderwerp, dan rond je het punt af met een samenvattende conclusie en/of door aan te geven wie nog iets moet regelen vóór de volgende vergadering. Rond een punt altijd écht af, met het plannen van een vervolgstap of een einde! Werk eventuele notulen direct uit Mochten er bij de vergadering notulen zijn gemaakt, dan is het zaak die direct uit te werken, zodat ze uiterlijk de volgende dag aan alle deelnemers kunnen worden verstuurd. Hierin zet je onder andere de afspraken die gemaakt zijn en de taken die nog voltooid moeten worden. Deze notulen kun je weer als uitgangspunt gebruiken voor de volgende vergadering! Houd de rondvraag kort Aan het einde van een vergadering kun je nog tijd inplannen voor een rondvraag. Houd deze echter altijd kort. Als er niet direct (kort) antwoord kan worden gegeven op een vraag, kun je deze beter als agendapunt opnemen in de volgende vergadering. Wanneer je - afhankelijk van het aantal deelnemers en de duur van je vergadering - ongeveer vijf tot zeven minuten reserveert voor je rondvraag, heb je ruim voldoende. Stel je op als actieve voorzitter Do's Don t Jij bent verantwoordelijk voor een productieve en korte vergadering. Stel je dus op als een actieve voorzitter. Geef mensen het woord, vat conclusies samen, zorg ervoor dat iedereen de mogelijkheid krijgt om evenveel te zeggen en bewaak de klok. Een goede voorzitter zorgt ervoor dat een vergadering soepeltjes verloopt en een uitstekend resultaat oplevert. Houd de tijd in de gaten In de agenda heb je al aangegeven hoeveel tijd er voor de bespreking van ieder punt beschikbaar is. Tijdens de vergadering is het zaak scherp op die Probeer eens te vergaderen met statafels; dit zorgt ervoor dat mensen meer alert zijn Laat mobiele telefoons buiten de vergaderruimte Zet een agenda op Beperk de duur van de vergadering Ga niet oneindig lang door over één punt, maar hak knopen door Voeg geen nieuwe agendapunten toe tijdens de vergadering; die zijn de volgende keer aan de beurt 23

8 het aantal vergaderingen het aantal deelnemers Beperk het aantal agendapunten stel je eigen aanwezigheid in vraag simpele aanwezigheid in vergadering in vraag stellen als evaluatiecriterium voor het persoonlijk functioneren van medewerkers* stuur een medewerker Delegeer geef de gedelegeerde een duidelijk mandaat volg de inbreng van de gedelegeerde op verwijs naar de gedelegeerde als aanspreekpunt maak bekend waarover, wanneer en hoe de formele vergadering beslist Duidelijke beslissingen communiceer de beslissingen evalueer informeel overleg in de besluitvorming Op een fatsoenlijk tijdstip bespreek onvriendelijke momenten van vergaderen vooraf met de deelnemers (of is het tijdstip een instrument om de uitkomst van de vergadering te manipuleren?) evalueer redenen voor een afwijkende timing bewaak stipt het begin- en einduur; stem een timekeeper aan uitnodiging & eventuele agenda Tijdig & voorbereid voorbereidende documenten bezorgen, eventueel met aangeven van opties voor oplossingen doelstelling, timing, eigenaar van elk agendapunt vermelden verduidelijk verwachtingen t.a.v. de deelnemers Respect voor timing, structuur en procedures kom op tijd, start op tijd respecteer volgorde, werkwijze en timing van de agenda focus op doelstellingen verslag en/of actielijst, met vermelding van de eigenaar Volg op bezorg tijdig informeer alle betrokkenen over genomen beslissingen 24

9 * in sommige organisaties wordt bijgehouden wat de aanwezigheidsscore van iemand is in vergaderingen. Dit wordt desgevallend gebruikt in functionerings-of evaluatieprocedures. Hierdoor ontstaat een fout signaal dat aanwezig zijn de verwachting invult. Aanwezig zijn heeft slechts zin wanneer je in een vergadering een bijdrage levert die vooruitgang toe laat. Kan je nuttig aanwezig zijn meten? 2.3 Klassieke vergadermissers Bron, bewerkt: artikel&id=6070 Soms is vergaderen echt noodzakelijk. De mening of inbreng van diverse mensen is dan kennelijk gewenst. Daarbij gaat er nogal wat mis. Omdat je toch telkens weer dezelfde missers herkent kan je jezelf misschien beter voorbereiden op het voorkomen ervan. Misser Voorkomen door 1. Onderwerp, agenda en doel van de vergadering zijn niet duidelijk Definieer de uitgangspunt scherp, schrijf ze op en deel ze met iedereen. Ga samen na wat je hieronder verstaat, en duld geen misverstanden of verschillende interpretaties. Of er is een formele leider, of iemand neemt zelf spontaan het voortouw en vraagt de groep even of dit OK is. 2. De vergadering verloopt zonder enige structuur en spelregels Spreek bij aanvang kort maar duidelijk spelregels af. Welke stapsgewijze methodiek zullen we volgen; hoe zekerheden van waarschijnlijkheden onderscheiden? Stel voor om punten in de marge van de discussie op een Parking Lot te verzamelen. 3. De tijd wordt niet in de gaten gehouden en de vergadering loopt uit Timekeeper, notulist en voorzitter van de vergadering zijn best verschillende personen. 4. De vergadering wordt afgesloten zonder een duidelijk besluit of een concrete lijst met actiepunten Op het einde van elk agendapunt een kort besluit formuleren, actiepunten definiëren en hierbij de gewenste details vast leggen: wie, wat, deadline... Pas dan naar het volgende punt over gaan. Gebruik voor niet behandelde punten een Parking Lot. 5. Er zitten mensen aan tafel die niets met het onderwerp te maken hebben, maar er eventueel wel uitgebreid over mee praten Foute voorbereiding of misverstand? Check bij het begin van de meeting in welke bedoeling of betrokkenheid elk aanwezig is. Laat mensen die er niet moeten zijn desgevallend nu nog vertrekken. 25

10 betrokkenen aangezet om niet met een slap voorstelletje of lusteloos commentaartje op de proppen te komen. Vaak kan je dit doen door op basis van de momenteel beschikbare informatie aan te geven welke keuze er op dit ogenblik reeds beschikbaar is. Hiermee geef je meteen aan dat je ofwel een bevestiging verwacht tijdens de meeting, ofwel een betere/2de optie. Dat heeft ten minste één voordeel: wanneer er op het eind van de vergadering niks nieuw uit de bus is gekomen heb je nog steeds de aangekondigde eerste aanpak op tafel liggen. Geef de deelnemers kort informatie over de voordelen die je ziet in de beschikbare aanpak. Dat creëert een uitdaging om met betere voorstellen te komen, die op hun beurt geargumenteerd kunnen worden door de aanbrenger. Maar geef ze ook informatie over de nadelen van de huidige aanpak of optie; dat is wat je opgelost wil zien in een beter voorstel, en waarvoor je dus beroep doet op de vergadergroep. Herhaal bij het begin van de vergadering nog 's kort waarom je deze vergadering belangrijk vindt, en wat je ervan verwacht. Kort, om te voorkomen dat je in een rol wordt geduwd waarin jij alles nog 's moet voor vertellen, terwijl de deelnemers lekker lui achterover leunen. Liever jij een korte inleiding, en dan meteen de deelnemers aan het woord. Men zal al snel weten dat men beter niet onvoorbereid naar jouw vergaderingen komt! De andere deelnemers geven op dat lijstje aan wanneer ze wel of niet kunnen. Op grond daarvan maakt men een planning voor de vergaderingen van de groep. Een heldere uitnodiging De organisator stelt de lijst samen met de genodigden en stuurt ze een uitnodiging met agenda (vergaderdocumenten worden in een afzonderlijk hoofdstuk besproken). Indien er een beletsel zou zijn kan een vooraankondiging eventueel eerder worden verstuurd, zodat de vergadergroep ten minste tijdig data en uren kan vrij houden, en desgevallend de verplaatsing incalculeren. Op zoek naar een geschikte gemeenschappelijke datum? Bespaar jezelf oeverloos over en weer mailen met telkens één datum die altijd wel weer bij iemand af knapt. Met de gratis app Doodle (doodle.com) kan je aan al je relaties per mail een kalender op maat toesturen met alle beschikbare momenten waarop de meeting volgens jou zou kunnen door gaan. Iedereen wordt verzocht er zijn beschikbaarheid in aan te geven. Met een minimum mailverkeer en tijdverlies heeft iedereen meteen een prima overzicht van de mogelijkheden. Vergaderplanning Het is in de meeste organisaties onmogelijk om vergaderingen op korte termijn te organiseren. Agenda-afstemming is dan niet meer mogelijk. Vergaderingen moeten daarom ruim van tevoren gepland zijn. Meestal gaat men als volgt te werk: Men laat de drukst bezette deelnemers een lijstje maken met geschikte vergaderdata voor het komende halfjaar. Daar rolt een lijstje mogelijke vergaderdata uit. 51

11 3.5.1 Welke details dienen concreet te worden uitgewerkt in deze vergadering? Stuur uitnodiging en agenda naar de kritieke betrokkenen Een vergadering moet afsluiten met een resultaat, wat dàt ook moge betekenen. Door vooraf duidelijk te kennen te geven naar welk doel en resultaat je toe werkt maak je de vergadering ook concreet en beheersbaar. Bovendien kan je ook beter de balans maken achteraf: geslaagde vergadering of niet? wat kunnen we een volgende keer beter doen? Een goede organisator heeft voor elk agendapunt bedacht, hoe hij of zij de zaak gaat aanpakken. Aandachtspunten zijn daarbij: Wie leidt het onderwerp in? voorzitter, deskundige, eigenaar van het thema Hoe open je de bespreking bij dit agendapunt? Wat verwacht je dat men gaat zeggen? Hoe kun je de te verwachten tegenstellingen overbruggen? Hoe zorg je ervoor, dat iedereen mee denkt? Hoe bereik je, dat iedereen actief deel neemt, dat iedereen zijn standpunt geeft? Hoe doorbreek je vergadersleur en ellenlange uitweidingen over stokpaardjes? Welke procedures ga je toepassen? Wat staat daarover in het reglement? Van kritieke betrokkenen mag je verwachten dat ze zich terdege voorbereiden. Bezorg hen daartoe dan ook de nodige informatie, maar beperk je zo ver als mogelijk tot de essentie. Vaak verliezen genodigden aan een vergadering er de moed bij wanneer ze alle bijlagen en invultabellen over zich heen krijgen. Het is de organisator die het filterwerk moet doen. Hij moet niet de aap door schuiven naar de deelnemers Welke (inter)actie verwacht je van de deelnemers? Je kan beter vooraf de deelnemers engageren dan hieraan nog tijd te verspillen bij de start van de vergadering. Zou er weerstand zijn tegen het thema, dan kan dat wellicht nog worden bijgestuurd of ontwapend vooraf. Engageren betekent motiveren en enthousiasmeren, activeren. Wanneer je mensen vooraf duidelijk maakt wat hùn belang is bij het resultaat van de vergadering maak je ook meer kans dat ze hieraan een actieve bijdrage zullen leveren. Wanneer daarentegen mensen op een vergadering worden uitgenodigd waarvan ze het nut niet inzien, niet overtuigd zijn van hun belang hierin, of geen uitzicht hebben op een (positieve) uitkomst is de kans ook zeer klein dat ze een grote bijdrage zullen leveren aan het welslagen. Gelaarsd en gespoord, actieve participatie a.u.b.! 52

12 verzending soort vergaderverslag, eisenpakket Ga niet uit van de veronderstelling dat mensen weten wat jij wil; dat weten ze vermoedelijk niet. En als ze toch een gokje wagen en zich daardoor laten leiden besteden ze misschien massa's tijd aan wat er niet toe doet. Dat doen ze geen tweede keer. Zeg dus kort en duidelijk wat je van de deelnemers verwacht, tegen wanneer en op welke wijze. Is je enige verwachting dat ze gelaarsd en gespoord naar de meeting komen, mét de relevante documenten onder de arm, zeg ze dat dan ook. Voeg er maar meteen aan toe dat je elk individueel naar een commentaar, een voorstel, een feedback enz. zal vragen... Je zou ook de vragen waarop je een antwoord wil klaar en duidelijk vooraf kunnen formuleren en mee sturen met de uitnodiging Vraag welke behoeften aan informatie deelnemers hebben eindcontrole van verslag vóór verspreiding bijdrage van de voorzitter aan het werk van de notulist tijdens de vergadering bijdrage van de notulist aan het werk van de voorzitter tijdens de vergadering Tip uit de praktijk: in een organisaties wordt ongeveer wekelijks vergaderd met dezelfde vergadergroep. Wie deze week de notulist is neemt volgende week de algemene leiding. Voordeel? Je weet als voorzitter natuurlijk perfect hoe de agenda vorige week ontstaan is, en bent dus goed geplaatst om deze vergaderen te leiden. De beurtrol zorgt ook voor een stevig geworteld besef dat je het elkaar gemakkelijker kan maken door bv. op tijd te komen, de spelregels te volgen, afspraken te respecteren, kortom een actieve en constructieve rol te spelen als deelnemer. een volgende keer ben jij immers zelf notulist of leider van de vergadering Accommodatie Als de tijd het toe laat kan je de deelnemers ook vragen om tegen een deadline te laten weten of ze extra informatie nodig hebben voor hun voorbereiding. Zo kom je niet onder tijdsdruk en kan je de kwaliteit van de voorbereiding nog verbeteren Afstemmen met notulist Als voorzitter moet je goed samenwerken met degene die het verslag maakt. Aandachtspunten bij het maken van afspraken zijn: Inhoud van uitnodiging samenstelling agenda bijlagen: stukken 53

13 Helaas zijn veel ruimten die voor vergaderingen worden gebruikt daartoe helemaal niet geschikt. Wat we hierna beschrijven zal dus in veel gevallen als ideaal in de kast blijven, en wordt van de organisator, de eventuele sprekers en de deelnemers veel soepelheid en creativiteit verwacht. Dat sommige omstandigheden een ware hypotheek vormen op het succes van de vergadering hoeft verder geen uitleg. Welk gevoel en welke interactie wil je in de vergadering? 54

14 Wil de spreker op veilige afstand van de vergadering blijven, bouw dan een hindernis (spreekgestoelte, tafel,...). Geef hem een vaste microfoon zodat hij verankerd moet blijven aan zijn plaats. Wil je interactie tussen spreker en de vergadergroep, geef hem dan vrijheid om te bewegen, liefst nog tussen de deelnemers: U-vorm of voldoende loopgangen. In de U-vorm staat de spreker uiteraard aan de open zijde. Soms wordt de opstelling bemoeilijkt door competitie tussen de spreker, een projectiescherm en een bord Wil je weinig interactie tussen de deelnemers, zet ze dan netjes in rijen, eventueel met een tafel voor zich geen tafel: auditorium- of theateropstelling met tafel: cabaret- of klasopstelling Wil je daarentegen veel interactie tussen de deelnemers, zet de stoelen dan in een cirkel, al dan niet aan tafel, of in een U-vorm. Een cirkel voelt dichter aan, maar kan een heel gedoe worden met computer, beamer enz. Vergaderen aan de grote directietafel met de spreker op kop geeft dan weer veel afstand ten aanzien van de woordvoerder en meer interactie tussen de deelnemers: je creëert eventueel een één-tegen-allen effect. Volgens onderstaand onderzoek van het Nederlandse TNO zou een baropstelling beter werken voor een productieve vergadering dan een vierkantetafelopstelling. Dat wisten we in Vlaanderen al een tijdje; misschien is het succes van de navergaderingen hieraan toe te schrijven? Weet dat een publiek dat wordt aangezet tot interactie dynamischer maar wellicht ook rumoeriger en sneller afgeleid is. Kan de voorzitter hiermee overweg, en is dit bevorderlijk voor het resultaat? 55

15 Nederland vergadert vierkant verkeerd Bron: <citaat> Een baropstelling is beter voor de groepseenheid en samenwerking, een huiskamersfeer is optimaal voor gevoelige onderwerpen en de ovale tafel voldoet beter voor veel andere vergaderdoelen. Door de inrichting aan te passen aan het doel van de vergadering wordt er efficiënter, nuttiger en plezieriger vergaderd. TNO onderzocht het effect van verschillende vergaderopstellingen in afhankelijkheid van het doel van de vergadering. Opvallend resultaat uit dit TNO-onderzoek: de gangbare vierkante vergaderopstelling scoort significant minder goed dan de andere drie onderzochte opstellingen: bar, huiskamer en ovale vergadertafel. De vierkante vergadertafel heeft met name een minder gunstig effect op groepscohesie, betrokkenheid bij de inhoud, aantal mensen in het blikveld, een veilig klimaat en de overlegsfeer. Vergaderopstelling aanpassen 25% van onze werktijd vergaderen we. Dat doen we vaak in een vierkante vergaderopstelling. En die scoort volgens de test van TNO juist significant minder goed dan de drie andere door TNO onderzochte opstellingen: bar, huiskamer en ovale vergadertafel. Uit eerder TNO-onderzoek was al bekend dat met dezelfde kwaliteit van de besluitvorming en dezelfde resultaten een vergadering een derde korter kan worden door staand te vergaderen. Al met al is er voldoende reden om te pleiten voor verschillende andere opstellingen, waardoor de inrichting passend bij het doel van de vergadering kan worden gekozen en vergaderen efficiënter, nuttiger en plezieriger verloopt. Groepscohesie De barkruk-inrichting wordt in het TNO-onderzoek beoordeeld als doelmatig en oplossingsgericht, geschikt voor een innovatief klimaat en goed voor samenwerking en het genereren van ideeën. Dit is belangrijk, want door de toename van het nieuwe werken (meer onderweg en thuis werken) komt de groepscohesie onder druk te staan. Mensen voelen zich minder verbonden met het werk. De juiste vergadertafel kan de groepscohesie gunstig beïnvloeden en dat doet de vierkante vergadertafel niet. <einde citaat> 4 NEED TO MEET? VERGADERTEMPLATES Lees ook: HULPMIDDELEN OM BETER TE VERGADEREN De vergadertemplates zijn bedoeld om als een snelleesdocument structuur te bieden aan en aandachtspunten te verhelderen in functie van frequent voorkomende vergaderingen. We starten met een aantal algemeenheden, geldig in ongeveer alle vergaderingen. 4.1 Algemene regels: opening, afspraken verloop en afsluiten Lees ook: Samen beslissen: besluitvormingsprocedures en -technieken Start van de vergadering Vergaderingen starten op tijd. Wees dus duidelijk i.v.m. de welkomkoffie, bv. 8u30 aanmelden, onthaal en welkomkoffie (sprekers kunnen terecht vanaf 8u15) 8u45 installatie 9u00 start van de vergadering 56

16 Aan het begin van de vergadering neemt de voorzitter het woord, bv. met De vergadering is geopend, en een welkom aan de deelnemers. Er komt eventueel een kennismakingsronde, die dan bij voorkeur relevant is voor het thema, bv. door elkeen te vragen specifiek iets te vertellen over de persoonlijke ervaring of band met het thema. Er is informatie over de aanleiding tot en het doel van de bijeenkomst (en motivatie!). Stem nadrukkelijk af met de vergadergroep over het thema, de vraag, de doelen enz. Deze kunnen best schriftelijk nog 's worden onder de aandacht gebracht, bv. op een flip of met een PowerPointdia. Je kan in veel gevallen beter een volledig en gestructureerd overzicht geven van de verschillende thema's bij het begin van de vergadering. Een andere mogelijkheid kan zijn een stappenplan, of een overzicht van de procedures die kunnen worden gevolgd. Deelnemers kunnen zich dan op elk ogenblik oriënteren in het programma, en weten duidelijk wat nog komen moet. Enkele structuurmiddelen om dit te doen zijn: na de volledige vergadering geef je nog 's een overzicht van alle agendapunten die werden behandeld, met in telegramstijl besluiten en acties eventueel informatie over de status van de vergadering (bevoegdheden, verantwoordelijkheden) vergaderafspraken (informatie over vergadergedrag, spreektijd, procedures, pauze, duur van de bijeenkomst enz.). De tijd is een heel belangrijke factor: vaak wordt te veel tijd besteed aan de eerste punten, en blijft dus te weinig tijd over op het einde. Het is daarom handig een TimeWatcher in te schakelen. uiteraard, als eerste: de agenda journaalmethode MindMap van de vergaderthema's Journaalmethode je geeft bij de start een overzicht (opsomming) van de verschillende thema's elk nieuw thema wordt hierna behandeld zoals voorzien. Na de behandeling van een thema geef je meteen een duidelijk, korte samenvatting van de besluiten en acties. Samenvattingen zijn belangrijk. Het zijn markeringspunten waarmee richting gegeven wordt. Ze dragen daardoor bij aan de gespreksvoortgang. En daarnaast zijn ze een hulpmiddel bij de gespreksregulering. Het is verstandig om bij aanvang van een vergadering de relevante richtlijnen (algemene regels) kort te herhalen voor alle betrokkenen. Respect voor de tijdregeling op de agenda. Geef in je rol als voorzitter of moderator de spreker 5' voor tijd een niet mis te verstaan seintje nog 5 minuten. Elkaar laten uitspreken Wat met telefoons, tablets en PC's Welke procedures of methoden willen we volgen: stappenmodel; beslissingsprocedure. Nb het kan nodig zijn dit soort afspraken uit te stellen of te herhalen bij aanvang van elk thema Maak in het bijzonder duidelijke afspraken over wanneer vragen kunnen worden gesteld, hoe lang die mogen zijn, en uiteraard: hoe lang de totale presentatie, of 57

17 de behandeling van een agendapunt mag duren. Is dat onbeleefd? Het lijkt ons van niet. Stop zeggen tegen iemand die de timing niet respecteert is ja zeggen tegen al diegenen die na komen en hiervan het slachtoffer zouden zijn geworden. Het is onaanvaardbaar dat in een vergadering met verschillende sprekers de tijd van de laatste en de tijd van de vraagstellers wordt ingekort omdat één spreker zijn huiswerk, zijn timing niet heeft gemaakt. Maak je ook afspraken i.v.m. gebruik van Smartphones, tablets, Gsm s enz.? huishoudelijke mededelingen (garderobe, toiletten, rookplek, koffie/thee enz.) toelichten Vaak gaat aan het begin van de vergadering een presentielijst rond. De aanwezigen vullen daarop de gevraagde gegevens in en zetten een handtekening of paraaf. In kleine vergaderingen noteert de secretaris wie er aanwezig en/of afwezig zijn. Tijdens de vergadering: de inleiding van een onderwerp Een nieuw onderwerp begin je met een inleiding, waarin je de antwoorden op de volgende vragen verwerkt: Wat is de aanleiding voor de plaatsing van dit onderwerp op de agenda? Wat houdt dit onderwerp in? (historiek, kenmerken, situatie op dit moment, uitleg) Wat is het doel van het overleg? Wat wordt verwacht van de vergadering? Hoe pakken we dat aan? Vervolgens stel je het onderwerp aan de orde met behulp van een vraag: hoe denken jullie over dit voorstel? Wat moeten we gaan doen? Hoe zullen we dat aanpakken? Wie gaan we kiezen? Welk alternatief heeft jullie voorkeur en waarom?... Formulering van een voorstel Beoordeel elke bijdrage van deelnemers op het voorstelkarakter. Wat wil hij/zij bereiken? Wat is zijn/haar voorstel? Vat dat voorstel samen. Begin een voorstel bij voorkeur met woorden als: Ik stel voor dat... Renate stelt dus voor om... Het voorstel luidt als volgt... Werk van breed naar smal. Zoek eerst naar overeenkomsten, naar een gemeenschappelijk uitgangspunt. Probeer dan steeds concreter te worden, het plan verder in te vullen. Formuleer het eindvoorstel SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. De rondvraag Op het einde van de vergadering, of bij een uitvoerig agendapunt zelfs tijdens de behandeling van een thema komt er nog wel 's een rondvraag. De rondvraag is een moment die veel deelnemers aan de vergadering vrezen. Ze hadden misschien gehoopt zich een beetje te kunnen verstoppen. Zij die het dichtst bij de spreker zitten vragen zich met vrees af of het rondje wijzerszin of tegenwijzerszin zal starten, en speculeren nu al of ze er straks van af komen met een ik sluit me aan, het meeste is al gezegd, of, in een poging om grappig te zijn: ik had het niet beter kunnen zeggen... Anderen zien de kans schoon om even uit de doeken te doen wat ze ervan vinden. De rondvraag is een moment dat extraverte mensen de kans geeft even te ventileren, de introverte deelnemer echter aanvoelt als een last en zelfs bedreiging. Bescherm de laatsten tegen de eersten hou je doel en je klok in de gaten, maak afspraken over de maximale duur van een interventie en hou je er aan laat de rondvraag even voorbereiden. Zo vermijdt je dat de enen de ideeën oppikken van de anderen 58

18 (en de laatste niets origineel meer kan vertellen), en vermijd je ook woordenkramerij is het een overzichtelijke groep, ga dan niet in een klokwijzervolgorde tewerk en zorg voor een stukje entertainment en verrassing. Laat het lot bepalen in welke volgorde wie aan het woord komt herformuleer ook steeds kort de bijdrage, of pik er enkele waardevolle elementen uit. Dit geeft erkenning aan de spreker, het publiek kan verstaan waarover het gaat, en het faciliteert de gemeenschappelijke conclusie en verslaggeving Afsluiting van agendapunten en van de volledige vergadering Aan het eind van de vergadering heeft de voorzitter een aantal taken: samenvatten van het besprokene en/of de besluiten overzicht geven van de gemaakte afspraken (met aansluitende taakverdeling) eventueel een schets van het vervolgtraject (ook datum volgende vergadering, heb je je agenda bij?) een korte evaluatie van de vergadering met een dankwoord de sluiting, bijvoorbeeld: En hiermee sluit ik deze vergadering. Goede reis en wel thuis. De afsluiting moet zo mogelijk positief zijn. De groep moet immers door met het verhaal. Een wrange nasmaak aan een vergadering is niet bevorderlijk voor de volgende vergadering. Wanneer je met een prettige afsluit vertrekt doet wat er tussenin gebeurd is minder toe: de herinnering zal gekleurd worden door hoe het eindigde. Evaluatie Ook heb je als voorzitter de taak de vergadering te evalueren. Op grond van deze evaluatie doe je voorstellen om de kwaliteit van het werk van de vergadergroep te verbeteren. In een evaluatie besteed je aandacht aan het vergadergedrag van de deelnemers het werk van de voorzitter het werk van de notulist de inzet van de deelnemers de voortgang in het werken naar een resultaat de uitvoering van activiteiten door deelnemers de faciliteiten van de vergadergroep de omgevingsfactoren enz. Na de vergadering Als voorzitter ben je verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie. Het vergaderverslag is daarbij een belangrijk hulpmiddel. De leider van de vergadering kwijt zich van controle op de inhoud van het verslag (volledig, juist, correct) controle op de verzending aan de deelnemers controle op verzending aan betrokken in- en externe relaties van de groep (incl. opdrachtgever controle op archivering informatie aan derden Namens de groep informeert de voorzitter ook anderen. Hij/zij is verantwoordelijk voor aanvullende informatie aan opdrachtgever (voortgang, knelpunten e.d.) informatie aan media (indien van toepassing, persbericht bijvoorbeeld) informatie aan belangstellenden afspraken 59

19 ICT. Het zorgt er bovendien voor dat onderhuidse wrevel geen kans krijgt! Kantoorfitness en stapvergaderingen Van staand vergaderen naar wandelend vergaderen is, letterlijk, slechts een stap. Bron, bewerkt: m=social&utm_source=twitter.com&utm_campaig n=buffer Er zijn natuurlijk (opnieuw) de gezondheidsargumenten. Maar er is wellicht meer: onderzoek aan de universiteit van Michigan heeft aangetoond dat mensen die eventjes een frisse neus hadden gehaald beter problemen konden oplossen dan zij die op kantoor bleven. Onderzoekers van Stanford University onderzochten of er een verschil is in creatief denkvermogen tussen mensen die zitten en mensen die bewegen. In dit onderzoek steeg de creativiteit met 60% bij de wandelaars. De toename was werkelijk te wijten aan de beweging, niet aan wat de deelnemers te zien kregen. Ook personen die binnen bleven maar een tredmolen of looptapijt konden gebruiken werden creatiever. Het wandelen was vooral effectief op creatief denken, maar nauwelijks op focusdenken. Het sta-kantoor-met-loopband is dan toch misschien niet meer zo ver af? Vergaderen op afstand, met online meetings Lees ook: Rol van de notulist De wereld gaat steeds sneller, of we dat nu willen of niet, behalve dan misschien het verkeer. Dat zit steeds vaker en steeds langer in de knoop. De vraag naar en nood aan snelle uitwisseling van informatie leidt vaak tot ellenlange ketens van elkaar opvolgende mails. Helaas kunnen deze mails even vaak niet waarop we hoopten: een knoop ontwarren en een beslissing bespoedigen. Alleen persoonlijk overleg geeft perspectief op enige vooruitgang. Hoe dan aan het verkeer ontsnappen en toch persoonlijk kunnen afstemmen met je gesprekspartner, bv. je klant, je collega, je baas? In een online meeting natuurlijk. Online meeting? Een online meeting is een vergadering waarbij de deelnemers niet in één ruimte zitten, maar met elkaar in contact zijn via internet. Je hebt computers nodig, een internetverbinding, eventueel een headset of anders geluidboxen, en een geschikte app, bv. GoToMeeting. Een webcam is enkel nodig wanneer je een online meeting met beeld wil houden, een video conference dus. Door de app wordt een virtuele vergaderruimte gecreëerd. Dankzij screen-sharing kan iedereen bv. eenzelfde slideshow of PowerPoint volgen tijdens de meeting. Webinars zijn in wezen ook online meetings, maar dan bedoeld voor een grote groep mensen. Online meetings veroorzaken in veel organisaties vandaag nog een zekere koudwatervrees. Dat is jammer. Eenmaal de stap gezet zal je merken dat de voordelen ingrijpend zijn, en de moeilijkheden niet opwegen. Zodra online vergaderen in een organisatie niet langer een event is, maar gewoon een van de communicatietools die laagdrempelig toegankelijk is voor iedereen zal je er het volle voordeel van beseffen. Online vergaderen zou niet vreemder mogen zijn dan naar de telefoon grijpen. 79

20 Het is mogelijk om sessies op te zetten met meerdere partijen tegelijkertijd. Bijvoorbeeld vier locaties in één videovergadering. Dit wordt een multipoint conference genoemd. Het is ook mogelijk om participanten 'bij te bellen' of te laten inbellen, als ze bijvoorbeeld in de auto zitten. Een audio-participant maakt dan ook deel uit van de videovergadering. Zeven voordelen op een rijtje Je biedt meer flexibiliteit en beschikbaarheid: vermits je niet gebonden bent aan kantooruren en de beperkingen die een gevolg zijn van de dagelijkse verkeerschaos heb je een breder tijdsvenster om te " vergaderen ". Je kan sneller reageren op vragen, opmerkingen of een klacht. Je geeft je gesprekspartner bovendien een geruststellend gevoel dat je er snel voor hem bent. Gebruik dit als een voordeelargument vanaf het eerste kennismakingsgesprek. Beter dan met behoud je de live interactie met gesprekspartners. Hierdoor wordt de communicatieketen sterk ingekort, en misverstanden voorkomen. Je kan ook zaken echt tonen of demonstreren op een dynamische en interactieve wijze. Filmpjes die je insluit bij een mail zouden ook voor de demo kunnen worden gebruikt, maar ze zijn in principe niet interactief. En je hebt in principe eindeloze mogelijkheden om digitale bronnen te gebruiken, of bv. samen op bestanden te werken: een document, een MindMap, een PowerPoint enz. De betrokkenen bij een case zitten niet altijd alleen op eenzelfde adres. Dankzij online vergaderen kan je mensen van over de hele wereld samen brengen in een meeting, ongeacht de geografische plek waar ze zich nu bevinden. Verplaatsingen vormen een belangrijk tijdsverlies én een risico. Meetings ter plekke vervangen door online meetings verhoogt ongetwijfeld de efficiëntie. Ze veroorzaken trouwens ook een belangrijke kost (reken de kost van een gemiddelde bedrijfswagen aan.35 EUR/km, zonder rekening te houden met de verloren manuren), terwijl telefoneren over internet (VoIP, Voice transmission over Internet Protocol) gratis is. Online meetings zijn veel minder gevoelig voor uitzonderlijke obstakels: ze hebben geen last van stakingen en betogingen, en geen last van weersomstandigheden. Zijn er dan geen nadelen? Geen voorzijde zonder keerzijde. Onder de vaakst ervaren of genoemde nadelen verdienen volgende punten zeker aandacht: Een gesprek ter plekke geeft uiteraard een veel vollediger, soms toevallig zicht op situaties waarin je terecht komt. Wanneer je met een klant een online meeting op zet krijg je waarschijnlijk het mooiste van hem te zien. De vraag is wat een bezoek je zou hebben opgeleverd aan extra informatie. De installatie, technologie en toegang tot communicatie apps is een relatieve kost, en vooral, vraagt bereidwilligheid van alle betrokkenen. Wanneer je gesprekspartner geen zin heeft in een online meeting houdt het hier op. Soms moet je dus een paar argumenten klaar hebben die het voordeel voor de ander aantonen. Wil je in jouw organisatie aan de slag met online meetings, standaardiseer dan het pakket dat door iedereen binnen de organisatie zal worden gebruikt. Om de kosten te drukken, en je te verzekeren van één standaard binnen de organisatie kan je kiezen voor SaaS, Software as a Service. Je huurt dan de hard- en software van de leverancier, die ook zorgt voor installatie en onderhoud. Prijzen kunnen in dat geval bv. verschillen van het aantal gebruikers (licenties). Tips voor een geslaagde online meeting Test alle materiaal ruim vooraf uit. Wees ook beducht voor kunst- en invallend licht. Hoe ziet het lokaal er uit? Wat zullen mensen om je heen te zien krijgen? Dit is een unieke kans om 80

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties Towards Professional Recognition Dossiers BSAE Essentials: hét vademecum voor de verenigingsmanager met essentiële informatie en bronnen. BSAE

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-book

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Persoonlijke verkoop. Alphonse Degryse, ADC commv

Persoonlijke verkoop. Alphonse Degryse, ADC commv PERSOONLIJKE VERKOOP VOLGENS V.E.R. COOPER Alphonse Degryse, ADC commv 1306 PERSOONLIJKE VERKOOP volgens V.E.R. Cooper ADC commv VEWA 2013 Het copyright van deze publicatie is geregistreerd bij VEWA, Vereniging

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. DEEL DIT ebook

HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. DEEL DIT ebook ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 4 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4 2 5 EEN WEBINAR Wat kost het eigenlijk? Pagina 8 3 6 JE WEBINAR IN DE SOEP In 12

Nadere informatie

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Waarde cree ren en mensen hiervan (persoonlijk) overtuigen.

Waarde cree ren en mensen hiervan (persoonlijk) overtuigen. Waarde cree ren en mensen hiervan (persoonlijk) overtuigen. De klantgerichte benadering Alphonse Degryse, ADC commv Het copyright van deze publicatie is geregistreerd bij VEWA, Vereniging voor Wetenschappelijke

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Presenteren. Presenteren 1

Presenteren. Presenteren 1 Presenteren Presenteren 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. De voorbereiding... 4 2.1. Stap 1: Uitgangssituatie analyseren... 4 2.1.1. Uw publiek... 4 2.1.2. Uzelf als spreker... 5 2.1.3. De omgeving...

Nadere informatie

1 WAT IS ONDERHANDELEN?

1 WAT IS ONDERHANDELEN? Het onderwerp Onderhandelen is een alom aanwezige activiteit waar vele mensen dagelijks mee geconfronteerd worden. Mensen onderhandelen met de werkgever over arbeidsvoorwaarden, met de directe chef over

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

PROFESSIONEEL PRESENTEREN

PROFESSIONEEL PRESENTEREN 0 Syllabus PROFESSIONEEL PRESENTEREN KNMG in samenwerking met Van der Zeeuw Tekst en Training, www.focusoptekst.nl 1 Inhoud Voorwoord... 2 1. Voorbereiding en opbouw... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Stappenplan

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Effectief en efficiënt samenwerken in zorgtrajecten. Handleiding. voor hulpverleners, beleidsmakers en andere (zorg)professionals

Effectief en efficiënt samenwerken in zorgtrajecten. Handleiding. voor hulpverleners, beleidsmakers en andere (zorg)professionals Effectief en efficiënt samenwerken in zorgtrajecten Handleiding voor hulpverleners, beleidsmakers en andere (zorg)professionals Versie december 2014 Samen1Plan.nl Handleiding voor hulpverleners, leidinggevenden,

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie