IT Audit in een Web 2.0 Wereld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IT Audit in een Web 2.0 Wereld"

Transcriptie

1 Hoe kan een IT auditor overleven in een web 2.0 wereld? Postgraduate IT audit opleiding, faculteit der economische wetenschappen en bedrijfskunde, Vrije Universiteit Amsterdam ing. S. (Steven) Raspe, MSc. ing. C. (Coen) Steenbeek, MSc. CISSP 9 oktober 2010 Versie 1.0.2

2

3 SAMENVATTING Webapplicaties worden in toenemende mate gebruikt door bedrijven voor het verwerken van hun (gevoelige) data. Om deze reden hebben wij onderzocht of IT auditors tijdens het beoordelen van webapplicaties extra werkzaamheden moeten uitvoeren, wanneer een webapplicatie in scope van een audit valt. Het resultaat van dit onderzoek hebben wij in deze scriptie vastgelegd. Webapplicaties hebben een aantal specifieke eigenschappen ten opzichte van traditionele applicaties. Bij webapplicaties wordt gebruik gemaakt van standaardmethoden, protocollen en scripttalen als HTTP, Javascript en HTML. Deze protocollen zijn bij veel mensen bekend, doordat deze op internet veel gebruikt worden en op een standaard manier worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Hierdoor is ook veel bekend over de fouten die door ontwikkelaars worden gemaakt bij het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van webapplicaties. Mede hierdoor is het mogelijk dat lijsten worden gepubliceerd op het internet, zoals de OWASP top-10 [OWA10], die deze standaardfouten in webapplicaties beschrijven. Door onder andere deze kwetsbaarheden en de vergrote bereikbaarheid van webapplicaties (webapplicaties zijn eenvoudiger via het internet te benaderen/aan te bieden dan traditionele applicaties), is het risicoprofiel van webapplicaties anders, zie hoofdstuk 3 voor een onderbouwing van deze redenering. Vanwege het afwijkende risicoprofiel van webapplicaties zou de aanpak tijdens IT audits voor deze applicaties veranderd of uitgebreid moeten worden. Wij zien echter in de praktijk dat de audit aanpak de laatste jaren nog niet is aangepast op dit risicoprofiel. Het is niet zo dat op dit moment geen goede methodieken bestaan om de beveiliging van webapplicaties te onderzoeken. Zo zijn er methoden die IT Security professionals inzetten om de beveiliging van webapplicaties te onderzoeken en te verbeteren. Wij zien echter in de praktijk dat veel verschillen bestaan tussen de aanpak van IT security professionals en IT auditors op het moment dat een webapplicatie wordt beoordeeld. Tijdens het praktijkonderzoek van deze scriptie zijn verschillende methodes naar voren gekomen die IT security professionals inzetten voor het beoordelen van de beveiliging van webapplicaties. Deze methodes verschillen van de technieken die IT auditors gebruiken. Zo beoordelen auditors naast de webapplicatie zelf ook de ondersteunende processen en maatregelen zoals change management, waardoor de (technische) werking van de webapplicatie zelf minder inhoudelijk beoordeeld wordt. IT security professionals zoomen veel meer in op de werking en dan met name de veilige werking van de webapplicatie. Wij zijn van mening dat de kans van het ontdekken van de standaardfouten in webapplicaties een stuk groter is dan bij traditionele applicaties. Dit komt onder andere doordat het aantal mensen die de fouten kan ontdekken veel groter is (zeker als de webapplicatie beschikbaar is op het internet). Ook is door het veelvuldig gebruik van webapplicaties tooling ontwikkeld, die de standaardkwetsbaarheden in webapplicaties kan achterhalen (zie hoofdstuk 3). Veel bedrijven laten beveiligingstesten uitvoeren waarmee deze kwetsbaarheden ontdekt kunnen worden of nemen extra maatregelen in hun ontwikkelproces ter voorkoming van deze kwetsbaarheden. Tijdens een IT audit kunnen de rapportages van de beveiligingstesten of de maatregelen in het ontwikkelproces van een bedrijf beoordeeld worden. Op deze manier kan de IT auditor inzicht krijgen in de veiligheid en betrouwbaarheid van de gegevensverwerking binnen webapplicaties, zodat hier een beter oordeel over afgegeven kan worden. In gevallen dat deze informatie niet beschikbaar is, zal een auditor een specialist kunnen gebruiken om een set van controles uit te voeren. Wij zijn van mening dat een webapplicatie op een zelfde manier zou moeten worden benaderd als nu bijvoorbeeld een besturingssysteem wordt benaderd. Specifieke risico s en controle maatregelen die voor dit besturingssysteem van toepassing zijn, moeten worden onderzocht (naast de standaardwerkzaamheden). Op Coen Steenbeek & Steven Raspe 1

4 deze manier kunnen IT auditors, ondanks het andere risicoprofiel van webapplicaties, naar onze mening een beter oordeel afgeven over de betrouwbare verwerking van gegevens en de veiligheid (vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid) van de (financiële) gegevens in de achterliggende database(s). De ontwikkelingen rondom webapplicaties blijven steeds maar doorgaan. De applicaties worden dynamischer en steeds meer applicaties worden beschikbaar gemaakt voor grotere groepen gebruikers. Als auditors moeten wij deze trends en veranderingen nauwlettend volgen en onze werkzaamheden op deze ontwikkelingen aanpassen, zeker wanneer bedrijfskritische applicaties met deze trends meegaan. Op deze manier kunnen wij inspelen op de risico s die deze ontwikkelingen met zich meebrengen. Coen Steenbeek & Steven Raspe 2

5 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING... 1 INHOUDSOPGAVE... 3 VOORWOORD INLEIDING VRAAGSTELLING ONDERZOEKSMETHODOLOGIE AFBAKENING WEBAPPLICATIES & TRENDS WEB 2.0 EN WEBAPPLICATIES Definitie: Webapplicaties Definitie: Web WEBAPPLICATIE TRENDS RISICO S IN EEN WEBAPPLICATIE OMGEVING RISICO S OF VERANDERINGEN IN HET RISICOPROFIEL RISICO S EN RISICOVERANDERINGEN OP BASIS VAN DE LITERATUURSTUDIE Standaardkwetsbaarheden Bereikbaarheid RISICO S EN RISICOVERANDERINGEN OP BASIS VAN HET PRAKTIJKONDERZOEK Ontwikkelproces Onderhoud CONCLUSIES BEST PRACTICES VOOR BEVEILIGING IN EEN WEBOMGEVING INFRASTRUCTUUR SECURITY APPLICATIE SECURITY CONFIGURATIE SECURITY SECURE SOFTWARE DEVELOPMENT SOURCE CODE SECURITY DE IT-AUDITOR EN WEBAPPLICATIES AUDIT AANPAK BESTAANDE OPLOSSINGEN PRAKTIJK ADVIES BEOORDELING BEVEILIGINGSTESTEN MATE VAN ZEKERHEID CONCLUSIE CONCLUSIE VERVOLG APPENDIX I BIBLIOGRAFIE APPENDIX II VERKLARENDE WOORDENLIJST APPENDIX III ENKELE BRONVERMELDINGEN APPENDIX IV VRAGENLIJST INTERVIEWS Coen Steenbeek & Steven Raspe 3

6 VOORWOORD Dit onderzoek is uitgevoerd voor de afsluiting van de postgraduate IT audit opleiding. De auteurs van dit document zijn beide studenten van de EDP audit opleiding aan de VU in Amsterdam. Het uitvoeren van dit onderzoek was zonder onderstaande personen niet mogelijk geweest, daarom willen wij hierbij onze dank uitspreken aan de volgende personen voor hun toegevoegde waarde in ons onderzoek: Kees van Hoof, voor de begeleiding en de discussies die ons telkens scherp hielden; Tom Schuurmans (Manager Security & Privacy team) voor de begeleiding vanuit Deloitte; Mirna Bognar (Manager Deloitte Security & Privacy team/it Risk Manager ING) voor begeleiding vanuit Deloitte en later vanuit ING; Erik van t Hoff (Controls Analyst), Dio Hemmelder (Senior Compliance Analyst) en Pelle Aardewerk (Internal Audit Manager) vanuit een externe organisatie, Rob Christiaanse (Docent Register EDP Audit opleiding aan de VU) en Tom Schuurmans (Manager Security & Privacy team) voor de invulling van het initiële praktijkonderzoek; Sebastian Kremer (IT Security Architect) en Arthur Griesel (IT Auditor, internal audit) vanuit een externe organisatie en Martijn Knuiman (IT Auditor Deloitte) voor de interviews ter toetsing van onze conclusies en bevindingen. Coen Steenbeek & Steven Raspe 4

7 1 INLEIDING In september 2009 plaatst de Nederlandse website Security.nl het volgende artikel: Hacker kraakt websites ING, Dexia en HSBC [SEC09]. Hierin wordt een succesvolle aanval door een Roemeense hacker beschreven, die de webapplicaties of websites van 3 bedrijven heeft gekraakt (zie hoofdstuk 2 voor onze definitie van webapplicaties). Door middel van een zogenaamde SQL-Injectie aanval wist de hacker toegang te verkrijgen tot de achterliggende databases en kon op deze manier klantgegevens en andere vertrouwelijke informatie bemachtigen. Dit soort succesvolle aanvallen op bedrijfsapplicaties worden steeds vaker bekend en zorgen ervoor dat bedrijven niet alleen financiële schade ondervinden, maar daarnaast ook negatief in het nieuws komen. Hierdoor kan het bedrijf naast directe en indirecte financiële schade ook reputatieschade (imagoschade) oplopen. Webapplicaties zijn in de afgelopen jaren steeds vaker het doelwit van aanvallers en de voorspellingen zijn ook dat dit steeds blijft groeien [RAM08]. Dit komt onder andere doordat in het laatste decennium deze applicaties steeds belangrijker zijn geworden voor bedrijven: banken kunnen bijna niet meer bestaan zonder een internetbankierdienst aan te bieden. Online winkels als bol.com en altavista.com krijgen al hun inkomsten via hun webwinkels (zie hoofdstuk 2 voor de uitwerking van de trends rondom webapplicaties). Hierdoor ontstaat steeds meer de behoefte om met meer detail webapplicaties te auditen en zal het noodzakelijk zijn voor auditors om de nieuwe/veranderende beveiligingsrisico s (hoofdstuk 3) op webapplicaties te volgen en te controleren tijdens de IT audits. Binnen Deloitte zijn wij, Steven Raspe en Coen Steenbeek, werkzaam in het Security & Privacy Team (S&P team). Vanuit het S&P team voeren wij, naast IT Audits, adviesopdrachten uit met de focus op netwerkbeveiliging, de beveiliging van besturingssystemen en de beveiliging van (web)applicaties. Gedurende het uitvoeren van IT audits en adviesopdrachten zien we in toenemende mate dat klanten gebruik maken van webapplicaties. Dit kan in de vorm zijn van een financieel pakket zoals SAP (via een extra webschil), maar ook Microsoft maakt tegenwoordig haar office pakket beschikbaar via een webapplicatie [PER09]. In hoofdstuk 2 beschrijven wij de verschillende trends van het gebruik van webapplicaties. Door dit type applicaties vervagen de grenzen van het bedrijfsnetwerk. Webapplicaties die gebruikt worden voor bedrijfsdoeleinden kunnen ook van thuis-pc s of andere privé apparaten met een webbrowser worden opgestart. Er hoeft immers geen onderdeel van de applicatie vooraf lokaal te worden geïnstalleerd (behalve een webbrowser die standaard op de meeste PC s, Tablets, Laptops of Smartphones geïnstalleerd staat), alvorens de applicatie kan worden gebruikt. Oftewel, de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de applicaties en daardoor de achterliggende gegevens wordt vele malen groter. Wij zijn van mening dat het gebruik van webapplicaties en alles wat daarmee samenhangt, significante gevolgen heeft voor de beveiliging van de gevoelige gegevens van een bedrijf. Dit heeft ook gevolgen voor de audit en de auditaanpak die een IT auditor kiest bij het beoordelen van deze applicaties (zie hoofdstuk 5 voor een onderbouwing hiervan). Hoe kan een bedrijf gebruik maken van webapplicaties en toch hetzelfde veiligheidsniveau bieden als traditionele applicaties die alleen via het eigen netwerk benaderd kunnen worden? Hoe dienen bedrijven om te gaan met alle aanvallen op webapplicaties? Welke extra maatregelen moeten genomen worden in de ontwikkelprocessen van bedrijven? Wat zijn de veranderingen in de werkzaamheden van auditors door het toenemende gebruik van webapplicaties? Deze scriptie tracht antwoord te geven op deze vragen en beschrijft de extra werkzaamheden die een auditor zou moeten uitvoeren voor een audit van een webapplicatie (zie hoofdstuk 6). Coen Steenbeek & Steven Raspe 5

8 1.1 VRAAGSTELLING Dit document beschrijft de invloed van webapplicaties op de audit aanpak van auditors. Om de hypothese dat het auditen van webapplicaties beter en efficiënter kan, hebben we de volgende hoofdvraag gesteld: Op welke wijze dient de informatiebeveiliging rondom webapplicaties geregeld te worden en welke beheersmaatregelen vereisen specifieke aandacht tijdens een IT audit? Om deze hoofdvraag te beantwoorden, hebben wij eerst onderzoek gedaan naar de volgende deelvragen. Met de antwoorden uit deze vragen wordt de hoofdvraag beantwoord: 1. Wat zijn de huidige trends t.a.v. webapplicaties? 2. Welke (informatiebeveiligings)risico s bestaan bij het gebruik van webapplicaties? 3. Welke risico s worden nu veelal afgedekt en welke maatregelen worden daarvoor genomen? 4. Welke risico s met betrekking op webapplicaties blijven in veel bedrijven onderbelicht tijdens een IT audit, wat is de reden hiervan en wat kunnen de gevolgen hiervan zijn? 5. Bestaan aanvullende manieren waarop auditors meer zekerheid kunnen krijgen bij de beoordeling van webapplicaties? 1.2 ONDERZOEKSMETHODOLOGIE De onderzoeksmethode die wij hebben gekozen om antwoord te kunnen geven op de hoofd- en deelvragen bestaat uit een combinatie van een literatuurstudie aangevuld met een praktijkstudie. De interviews voor deze praktijkcasus zijn gehouden met een aantal experts op het gebied van webapplicaties en IT Auditing. De resultaten hiervan zijn in dit document beschreven. Op basis van een literatuurstudie is nagegaan in hoeverre al onderzoek is gedaan naar het onderwerp. Met behulp van publicaties is een beeld gevormd van de huidige trends ten aanzien van webapplicaties. Deze literatuurstudie richt zich vooral op de eerste 2 deelvragen van dit onderzoek. Met betrekking tot de inventarisatie van de risico s is naast de al onderkende risico s of risicoveranderingen door ons, ook een praktijkcasus uitgewerkt. Voor deze praktijkcasus hebben wij bij twee grote internationale bedrijven met zowel IT security als audit professionals gesproken (helaas is het niet mogelijk deze bedrijven bij naam te noemen). Door interviews te organiseren met een aantal senior personen binnen deze multinationals, hebben wij een goed beeld kunnen krijgen van de beveiligingsrisico s en de manier van auditen. Om de inventarisatie van de beveiligingsrisico s vanuit verschillende standpunten te benaderen, hebben wij ook een externe subject matter expert en een externe IT auditor geïnterviewd. Wij hebben ervoor gekozen om een zo breed mogelijk beeld te krijgen door interne en externe IT security professionals en IT auditors te interviewen. Op deze manier hebben wij zowel binnen de onderzochte bedrijven en als buitenstaander, die inzicht heeft in de situatie bij veel verschillende bedrijven, verschillende standpunten van de IT security professional en de auditor verkregen. De interviews met de audit professionals en IT security professionals zijn naast de risico-identificatie, ook gebruikt om een beeld te krijgen over welke risico s binnen bedrijven (specifiek) voor webapplicaties worden onderkend. Zie appendix IV voor de vragenlijst die gebruikt is bij de interviews. Coen Steenbeek & Steven Raspe 6

9 De resultaten van dit onderzoek zijn in combinatie met het literatuuronderzoek de input voor de beantwoording van de 4 e en 5 e deelvraag van dit onderzoek. We hebben de resultaten gebruikt om te toetsen tegen welke problemen de IT-Auditor kan aanlopen bij het beoordelen van een webapplicatie. Daarnaast hebben wij de meest efficiënte methodes, zowel met behulp van de literatuurstudie alsmede de case studie en eigen ervaringen, onderzocht. Uiteindelijk zijn wij tot een oplossing gekomen om tijdens een IT audit een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de juiste verwerking van gegevens en de security van een webapplicatie. Door deze resultaten met een IT Architect, een internal auditor en een external auditor bij een tweede multinational te bespreken, is bevestigd dat de conclusies die we in deze scriptie trekken worden herkend en deze bedrijven kunnen helpen met het geven van focus aan de IT audit werkzaamheden. Bij deze bespreking is naar voren gekomen dat dit tweede bedrijf reeds bezig is met het implementeren van een gedeelte van de oplossing die wij hebben besproken. Daarnaast heeft men aangegeven de overige aanbevelingen zeker te zullen overwegen. Door literatuuronderzoek te combineren met een praktische casus denken we een goede basis te leggen voor onze scriptie. Het literatuuronderzoek, in het bijzonder op het gebied van de bestaande richtlijnen op het IT auditing, is erop gericht naar voren te laten komen hoe op dit moment wordt gekeken naar de beveiliging van webapplicaties. Door dit te koppelen aan een praktische case denken wij een aantal risico s te kunnen identificeren die op dit moment onderbelicht blijven tijdens IT audits. De resultaten van deze twee onderzoeken zijn gebruikt om een efficiënte methode te beschrijven met als doel de belangrijkste geïdentificeerde risico s in webapplicaties te identificeren. 1.3 AFBAKENING De webapplicaties die in dit onderzoek zijn onderzocht, hebben allen een significante impact op de bedrijfsvoering van een organisatie. Binnen de webapplicaties die in dit document beschreven worden, geldt dat: Bedrijfskritische of vertrouwelijke gegevens worden opgeslagen; Transacties worden verwerkt die kritisch zijn voor de bedrijfsvoering. Deze bovenstaande gegevens worden vaak opgeslagen in achterliggende databases zoals beschreven wordt in hoofdstuk 2. De beveiliging of de auditaanpak voor de beoordeling van een database zullen wij in dit document niet beschrijven (deze zijn reeds uitvoering beschreven in andere documentatie). Wij zullen hierbij alleen naar de verwerking en het opvragen van de gegevens door de webapplicatie kijken en hoe deze door de applicatie aan het Database Management System (DBMS) wordt aangeboden. De definitie van webapplicaties en Web 2.0 die in dit document wordt gehanteerd, is beschreven in hoofdstuk 2. Daarnaast zijn de risico s of risicoveranderingen die wij in dit onderzoek onderkennen geen uitputtende lijst. Dit zijn louter de veel voorkomende risico s/veranderingen die naar voren zijn gekomen in het literatuuronderzoek, het praktijkonderzoek en onze eigen ervaring. Coen Steenbeek & Steven Raspe 7

10 2 WEBAPPLICATIES & TRENDS In dit hoofdstuk worden de verschillende verschijningsvormen van webapplicaties besproken en de trends die webapplicaties de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. 2.1 WEB 2.0 EN WEBAPPLICATIES Sinds het begin van het computertijdperk is de behoefte geweest computers en applicaties met elkaar te laten communiceren. Bij de eerste applicaties was over het algemeen sprake van een zeer zware server (bijvoorbeeld mainframe of iseries) die al het werk uitvoerde en minimale clients, die niets meer deden dan beeld weergeven (de terminals). Vervolgens ontstond de trend om de applicatie steeds meer naar de werkstations te verplaatsen, doordat de werkstations steeds meer rekenkracht kregen. Deze trend is echter in de laatste jaren omgekeerd; applicaties worden steeds meer teruggebracht naar de server. Een zeer bekende en nog steeds de meest succesvolle toepassing hiervan is de webserver met de internet browser. Toen de mogelijkheid ontstond om dynamische webpagina s te creëren, ontstond ook de mogelijkheid applicaties te maken waarvan de enige cliënt software een webbrowser was (met eventueel additionele software als Java of Flash geïnstalleerd). Dynamische webpagina s zijn pagina s die worden gegenereerd op het moment dat de bezoeker de webpagina opvraagt, waarbij dezelfde pagina voor elke gebruiker of elke keer dat deze wordt opgevraagd andere content kan bevatten. Hieruit is de term Web 2.0 geboren. Aangezien de meningen over de definities van Web 2.0 en webapplicaties nogal verschillen, zullen wij in het kader van deze scriptie de volgende definities gebruiken: DEFINITIE: WEBAPPLICATIES Onder webapplicaties verstaan wij: alle interactieve applicaties die door een gebruiker middels een webbrowser zijn te benaderen over het HTTP of HTTPS protocol. Om tot deze definitie te komen hebben we op basis van een aantal verschillende definities op het internet [GOO10], een definitie vastgesteld die het beste het object weerspiegelt die met de onderzoeksvraag wordt beoogd DEFINITIE: WEB 2.0 Het begrip Web 2.0 heeft veel verschillende definities en blijft een ongrijpbaar begrip. Wat veel definities gemeen hebben is dat Web 2.0 wordt gebruikt om het hedendaagse (2010) internet aan te duiden. Hierbij wordt met name gedoeld op interactieve services die via het web worden aangeboden en werken zonder voorgeïnstalleerde applicaties aan de client kant, met uitzondering van een webbrowser en eventueel een aantal plug-ins hiervoor (zoals Flash en Java). Centraal in deze gedachte staat dat iedereen naar eigen wens informatie toe kan voegen en toegang kan verkrijgen tot informatie die anderen hebben toegevoegd. Voor meer informatie verwijzen we graag door naar de Web 2.0 webapplicatie Wikipedia [WIK10]. Het argument kan worden gevoerd dat de term webapplicaties meer omvat, zoals applicaties als Google Earth, Microsoft Office Live Workspace of scripts die zonder grafische interface via HTTP en HTTPS informatie opvragen. Wij zijn echter van mening dat in het verband van deze scriptie dit type applicaties weinig aan de kwaliteit van dit onderzoek toe zullen voegen, terwijl de complexiteit wel aanzienlijk groter wordt. Coen Steenbeek & Steven Raspe 8

11 Uit discussies met IT security experts en IT auditors vanuit de praktijk, is naar voren gekomen dat de drempel lager wordt voor gebruikers om gebruik te maken van webapplicaties. Dit is één van de redenen waarom bedrijven voor webapplicaties kiezen ten opzichte van traditionele applicaties en heeft de volgende oorzaken: Veel gebruikers zijn bekend met de werking van webpagina s, waardoor zij sneller vertrouwd raken met de gebruikersinterface; Geen speciale software of installatieprocedure is benodigd, voordat een gebruiker kan starten met het gebruik van het programma (alleen een OS met een webbrowser). Voor sommige webapplicaties dient aanvullende software als Java of Flash geïnstalleerd te worden, dit is echter de keuze van de ontwikkelaars en/of de bedrijven en wordt vaak alleen om esthetische redenen gekozen. Dit kan de onderhoudbaarheid van de webapplicaties complexer maken, desondanks is dit nog steeds eenvoudiger dan tientallen lokaal geïnstalleerde applicaties op werkstations; Applicaties kunnen eenvoudiger voor meerdere locaties beschikbaar worden gesteld. Daarnaast is uit praktijkervaring, die wij tijdens onze werkzaamheden voor Deloitte hebben opgedaan en de literatuurstudie [OFF02], gebleken dat nog een aantal andere voordelen bestaan, waardoor in toenemende mate voor webapplicaties wordt gekozen: Alle updates van de software kunnen centraal plaatsvinden op de server, waardoor de gebruikers altijd met de nieuwste versie werken (onderhoudbaarheid). Uitzondering hierop is de webbrowser die standaard op bijna iedere computer is geïnstalleerd en vaak een eigen update mechanisme heeft; Doordat de logica van de applicatie grotendeels aan de kant van de server zit, wordt het minder afhankelijk van de snelheid van de client computer aan de gebruikerskant en is de applicatie gemakkelijker te beheren en uit te breiden (schalen). (Niet alle logica wordt aan de server kant uitgevoerd, zo kunnen bepaalde bewerkingen aan de client kant worden uitgevoerd bijvoorbeeld met behulp van Javascript). De schaalbaarheid wordt vereenvoudigd, aangezien het mogelijk is de capaciteit van de webapplicatie te vergroten. Dit kan worden bereikt door enkel een extra webserver met dezelfde webapplicatie te plaatsen in combinatie met een mechanisme wat de gebruiker naar de minst drukke server stuurt (load balancing). 2.2 WEBAPPLICATIE TRENDS Door de voordelen die in paragraaf 2.1 naar voren zijn gekomen, zijn er steeds meer organisaties die applicaties beschikbaar maken via een webbrowser. Denk hierbij aan Google, die een complete set aan services middels webapplicaties aanbiedt 1. Ook zijn er steeds meer traditionele applicaties, soms zelfs standalone applicaties, die worden omgevormd naar webapplicaties [MAC08]. Daarnaast zijn nog steeds ontwikkelingen gaande op het gebied van webapplicaties. Zo wordt steeds meer software web-enabled gemaakt en als online dienst aangeboden, dit wordt Software as a Service of afgekort SaaS genoemd. SaaS wordt ook vaak gezien als onderdeel van het populaire Cloud Computing [BUY08]. Het is echter zo dat naarmate de functionaliteit van applicaties toeneemt, ook de complexiteit van de applicatie toeneemt, waardoor de kans op kwetsbaarheden in de applicatie ook wordt vergroot. Er kan echter niet worden aangenomen dat de complexiteit van een applicatie toeneemt als de applicatie via een 1 Zie hier voor een overzicht van de set: Coen Steenbeek & Steven Raspe 9

12 webbrowser kan worden benaderd. Wel blijkt uit artikelen als bijvoorbeeld Web application attacks [WAT07] dat het gebruik van webapplicaties extra kwetsbaarheden kan introduceren. Steeds vaker komt in het nieuws dat aanvallen plaatsvinden op webapplicaties bij bedrijven. In het volgende hoofdstuk worden de gevolgen hiervan beschreven. Hieronder staan een aantal voorbeelden hiervan: In december 2007 is van een onbekend aantal klanten van de populaire technologie webshop Geeks.com de klantgegevens gestolen. Het is hackers gelukt op de e-commerce site van Geeks.com binnen te dringen en onder andere de naam, het adres, het adres, het telefoonnummer en de creditcardgegevens te bemachtigen [WAL08]. Mozilla heeft de eigen webwinkel enige tijd moeten sluiten in augustus 2009 nadat hackers hier wisten in te breken. Hoeveel klanten getroffen zijn is niet bekend gemaakt, maar om misbruik te voorkomen, is store.mozilla.org tijdelijk gesloten geweest. De Open Source ontwikkelaar ontdekte dat GatewayCDI (de derde partij die de backend voor de Mozilla Store regelt) via de webapplicatie gehackt was. Mozilla zou GatewayCDI hebben aangemoedigd [MOZ09] om alle betrokken individuen wiens gegevens gestolen zijn zo spoedig mogelijk te informeren [SEC09-2]. Bij webapplicaties wordt het aanvallen echter een stuk eenvoudiger, aangezien deze vaak beschikbaar worden gemaakt op het internet. Deze en andere oorzaken hiervoor zijn: Webapplicaties zijn eenvoudiger te benaderen (zie de punten genoemd in paragraaf 3.2.2); Een aantal standaard zwakheden bestaan in de programmeertalen die veel worden gebruikt voor het maken van webapplicaties. Vaak worden deze standaard zwakheden niet afgevangen tijdens de ontwikkeling van de webapplicatie (Een top 10 van zwakheden is opgesteld door de OWASP organisatie, zie ook paragraaf 3.2.1); Webapplicaties maken aan de client kant veelal gebruik van script talen in plaats van binaries of executables. Aangezien deze veel eenvoudiger zijn te begrijpen en aan te passen is het eenvoudiger applicatie controles te omzeilen. Coen Steenbeek & Steven Raspe 10

13 3 RISICO S IN EEN WEBAPPLICATIE OMGEVING In hoofdstuk 2 is een aantal voor- en nadelen voor het gebruik van webapplicaties beschreven. De voordelen kunnen echter ook extra risico s met zich meebrengen. Deze zullen we in dit hoofdstuk uiteenzetten op basis van een literatuurstudie, de twee praktijkcasussen en onze kennis en ervaring uit de praktijk. 3.1 RISICO S OF VERANDERINGEN IN HET RISICOPROFIEL In de context van deze scriptie splitsen we de verschillende IT risico s uit naar twee aspecten: Kans: De kans dat een scenario plaatsvindt (of een kwetsbaarheid succesvol wordt misbruikt); Impact: De gevolgen als het hierboven genoemde scenario plaatsvindt. Op basis van de kans maal de impact kan een IT risico worden bepaald (zoals deze ook wordt gebruikt door ISO, NIST en FAIR; zoals te lezen in [OSA10]). De risico s of veranderingen in het risicoprofiel die in dit hoofdstuk zijn onderkend, zijn risico s die of specifiek van toepassing zijn op webapplicaties dan wel significant anders zijn ten opzichte van traditionele applicaties. Overige risico s op softwareapplicaties, zoals een te ruime inrichting van de rechten binnen een applicatie door inadequaat autorisatiebeheer dat kan leiden tot functievermenging, zijn uiteraard ook van toepassing op webapplicaties. Deze zijn hier niet gespecificeerd omdat deze niet significant verschillen van de risico s op traditionele applicaties. In onderstaande figuur staat een overzicht van een standaardinrichting van de infrastructuur rondom een webapplicatie. Deze applicatie wordt aangeboden via een netwerk en bevat een database, die op een aparte server is geplaatst. De pijlen boven de figuur geven de plaatsen aan waar zich risico s kunnen voordoen. De client kan in dit geval elk apparaat zijn dat over een web browser beschikt en hoeft dus niet per definitie een PC te zijn. Webbrowsers zijn tegenwoordig ook beschikbaar op bijvoorbeeld spelcomputers, ipads, Smartphones, of TV s. Risico Risico Risico Risico Risico FIGUUR 1 - DE RISICO'S VAN WEBAPPLICATIES DOEN ZICH VOOR OP MEERDERE POSITIES 3.2 RISICO S EN RISICOVERANDERINGEN OP BASIS VAN DE LITERATUURSTUDIE In deze paragraaf beschrijven we de belangrijkste risico s of veranderingen in het risicoprofiel van applicaties die worden geïntroduceerd bij het gebruik van webapplicaties. Coen Steenbeek & Steven Raspe 11

14 3.2.1 STANDAARDKWETSBAARHEDEN Een voordeel van webapplicaties is het gebruik van standaardsoftware aan de kant van de client (de webbrowser). Een client heeft in principe alleen een webbrowser nodig om gebruik te kunnen maken van de services die een webapplicatie biedt. Het is een voordeel dat geen speciale software meer nodig is voor het gebruik, omdat de installatie en het onderhoud van de client applicaties niet meer nodig is. Updates voor de applicatie worden aan de serverkant (en dus eenzijdig) uitgevoerd en vanaf dat moment is de update doorgevoerd voor alle gebruikers. Daarnaast wordt de meeste rekenkracht uitgevoerd op de servers, waardoor de systeemeisen voor het werkstation van de gebruiker lager zijn. Desondanks moet er voor sommige webapplicaties die bijvoorbeeld gebruik maken van Java, Silverlight of Flash, nog software geïnstalleerd worden op een client. De hoeveelheid van deze software is echter zeer beperkt en staat niet in vergelijking met lokale installaties van applicaties. De mogelijkheid om gebruik te maken van standaardsoftware wordt mede mogelijk gemaakt door het gebruik van standaard protocollen en scriptingtalen, zoals HTML, http en Javascript. Door het benutten van onder andere standaardprotocollen en standaard scriptingtalen, wordt het gebruik van standaard software mogelijk. Voor het gemak noemen wij alle gebruikte standaarden in dit document standaardprotocollen. In de specificaties van standaardprotocollen, die publiek beschikbaar zijn, staat precies gedefinieerd hoe applicaties met elkaar kunnen/moeten communiceren. Standaardprotocollen in dit verband zijn protocollen die worden gebruikt op applicatie niveau om te communiceren met een webapplicatie. De script- of programmeertalen bij webapplicaties zijn daarnaast veel eenvoudiger te begrijpen en te lezen dan binaries of executables. Om deze reden wordt het eenvoudiger voor personen om webapplicaties te ontwikkelen. Hierdoor is het echter ook eenvoudiger deze applicatie aan te passen en daarmee de eventuele controles te omzeilen. Webapplicaties zijn in het bijzonder vatbaar voor standaardaanvallen die ontstaan door veel gemaakte beveiligingsfouten tijdens het ontwikkelen en implementeren van dit type applicatie (zie hiervoor ook de OWASP Top 10 [OWA10]). Al deze standaardaanvallen zijn dreigingen waaraan een webapplicatie wordt blootgesteld. TABEL 1 geeft een paar van deze top 10 kwetsbaarheden en wat de dreiging behorende bij deze kwetsbaarheden is. De volledige tabel kan worden gevonden op [TOP10]. TABEL 1 DREIGINGEN UIT DE OWASP TOP-10 Dreiging Uitleg A1: Injection Wanneer de gebruikersinvoer van webapplicaties niet voldoende wordt gevalideerd en rechtstreeks wordt uitgevoerd op een server, bestaat de mogelijkheid, dat aanvallers direct commando s uitvoeren of ongeautoriseerde toegang verkrijgen tot de data in een database of op het besturingssysteem. Hierdoor kunnen ongeautoriseerde wijzigingen plaatsvinden in de gegevens of kunnen aanvallers de (kritische) gegevens in de database inzien. A2: Cross-Site Scripting (XSS) A5: Cross-Site Request Forgery (CSRF) XSS kan voorkomen binnen een applicatie wanneer de invoer van een gebruiker niet voldoende wordt gevalideerd. Door middel van XSS kan een aanvaller scripts uitvoeren in de browser van een gebruiker, waardoor de aanvaller bijvoorbeeld de sessie van een gebruiker kan overnemen of gebruikers naar phising sites sturen. Door middel van een CSRF aanval, kan een aanvaller acties uitvoeren via de browser van een gebruiker. Door een vooraf bepaald commando naar een slachtoffer te sturen, kan de webbrowser worden gebruikt om uit naam van het slachtoffer commando s uit te voeren op de webapplicatie Hierdoor zou bijvoorbeeld een aanvaller een bankbetaling kunnen uitvoeren uit naam van een slachtoffer. Coen Steenbeek & Steven Raspe 12

15 A8: Failure to Restrict URL Access Door middel van het URL veld in een browser kan een bepaalde URL worden opgevraagd. Webapplicaties dienen voor elke URL adequate toegangscontrole in te bouwen, omdat door middel van manipulatie van de URL in de adresbalk van de webbrowser, achterliggende URL s direct benaderd kunnen worden. Op deze manier kunnen ook URL s benaderd worden waarvoor een gebruiker geautoriseerd zou moeten zijn en dus ongeautoriseerde toegang kan worden verkregen tot deze pagina s als dit niet goed wordt afgeschermd. Deze standaardkwetsbaarheden vergroten de kans dat een webapplicatie wordt getroffen door een aanval van buitenaf. De impact van deze kwetsbaarheden is echter verschillend, omdat dit per type webapplicatie verschilt. Indien een webapplicatie gebruikt wordt als Content Management Systeem (CMS) is het belangrijk dat geen ongeautoriseerde toegang kan worden verkregen tot de content/data in dit systeem. Om deze reden zou de impact van een succesvolle uitvoering van A8, zoals hierboven beschreven is, een erg grote impact kunnen hebben. Hierdoor kan namelijk ongeautoriseerde toegang worden verkregen tot bepaalde onderdelen (content) van de applicatie. Het bestaan van deze standaardkwetsbaarheden vergroot dus de kans dat de applicatie succesvol wordt aangevallen. Deze kans wordt groter wanneer de bereikbaarheid van webapplicaties ook vergroot wordt BEREIKBAARHEID Doordat webapplicaties gebruik maken van standaardprotocollen en er daarnaast geen speciale software meer nodig is om de applicatie te gebruiken, is het voor grotere groepen gebruikers mogelijk gebruik te maken van de webapplicatie. Veel webapplicaties (online bankieren/winkelen) zijn zelfs beschikbaar gemaakt op het internet, waardoor de applicatie in principe wereldwijd beschikbaar wordt gesteld voor gebruikers. Door het aantal gebruikers wat de applicatie (potentieel) kan benaderen groter te maken, neemt ook de kans dat een kwaadwillende gebruiker ongeautoriseerde toegang verkrijgt tot de applicatie en de achterliggende data toe. Oorzaak hiervan is dat een grotere groep mensen een grotere gemeenschappelijke kennis bezit over de standaardprotocollen en software waarvan gebruik gemaakt wordt. De bereikbaarheid is dus geen apart risico, maar het vergroot wederom het kansonderdeel van de risico s op webapplicaties. 3.3 RISICO S EN RISICOVERANDERINGEN OP BASIS VAN HET PRAKTIJKONDERZOEK De risicoveranderingen in deze paragraaf zijn naar voren gekomen tijdens het praktijkonderzoek met zowel interne IT security professionals als met interne auditors. Op basis van de interviews met de interne auditors en interne IT security professionals met twee bedrijven zijn verschillende risico s naar voren gekomen. Doordat deze risicoveranderingen mogelijk alleen bedrijfsspecifiek zijn, hebben wij deze ter toetsing ook besproken met een externe IT security professional alsmede een externe auditor. Op deze manier hebben wij de bedrijfsspecifieke issues weg kunnen halen en alleen de niet bedrijfspecifieke risicoveranderingen in onderstaande paragrafen weergegeven ONTWIKKELPROCES Een van de onderwerpen die tijdens de gesprekken met verschillende professionals naar voren is gekomen is het ontwikkelproces omtrent webapplicaties. Voor alle applicaties, zowel traditionele- als webapplicaties dient beveiliging al tijdens het ontwikkelproces te worden ingebouwd. Het ontwikkelproces dient IT security al tijdens de eerste fases van een ontwikkeling te behandelen. Dit geldt ook voor het veilig ontwikkelen van traditionele applicaties. Coen Steenbeek & Steven Raspe 13

16 Tijdens de ontwerp fases van het ontwikkel traject van webapplicaties dient bijvoorbeeld tussen het Functioneel Ontwerp (FO), waarin de gebruikerseisen worden opgesteld, en het Technisch Ontwerp nog een extra tussenstap te worden toegevoegd. In deze tussenstap dienen de specifieke eisen vanuit een beveiligingsoogpunt toe te worden gevoegd aan het technische ontwerp. Alleen zo kan tot een veilig technisch ontwerp worden gekomen. Een voorbeeld hiervan is de invoervalidatie. Een gebruiker zal voor een bepaald invoerveld een eis kunnen stellen dat de lengte maximaal 25 karakters mag zijn. Hiernaast moet vanuit een beveiligingsoogpunt echter worden toegevoegd dat het invoerveld ook geen tekens als, / of < mag bevatten ter voorkoming van bijvoorbeeld SQL Injection of Cross-site Scripting. Ondanks het verhoogde risicoprofiel dat is beschreven in paragrafen en blijkt onder andere uit het praktijkonderzoek dat bij de introductie van webapplicaties geen significante veranderingen aan het ontwikkelproces zijn gemaakt. Ook niet voor bijvoorbeeld de lijsten met kwetsbaarheden zoals de OWASP top- 10. Hieruit concluderen wij dat, ondersteund door de praktijkcasus die wij hebben onderzocht, op het gebied van het ontwikkelen van webapplicaties nog steeds grote verbeteringen mogelijk zijn om IT security beter te integreren in het ontwikkel proces. Zoals dit ook is besproken tijdens de interviews wordt verwacht dat er extra stappen ondernomen worden in het ontwikkelproces van webapplicaties. Deze extra stappen hebben wij beschreven in hoofdstuk 4, waarin we de Secure Software Development Lifecycle beschrijven. Daarnaast wordt onderkend dat de opleiding/training en awareness (bewustzijn ten opzichte van beveiliging) van de ontwikkelaars verbeterd kan worden. Zeker met het oog op de standaardkwetsbaarheden (zie paragraaf 3.2.1), lijkt dit niet in lijn te zijn met het verhoogde risicoprofiel van webapplicaties. In tegenstelling tot traditionele FIGUUR 2 - BEVEILIGING OP ALLE PLAATSEN IN HET ONTWIKKELPROCES applicaties, die vaak beschermd zijn door de perimeter beveiliging van een bedrijf (zowel fysiek als logisch), komt het bij webapplicaties zeer regelmatig voor dat deze beschikbaar worden gesteld via het internet. Hierdoor kunnen de fouten die tijdens het ontwikkelproces worden gemaakt grote(re) gevolgen hebben voor het veiligheidsniveau van de webapplicatie. Daarnaast zijn tijdens de Dot-com Bubble (die zijn piek had tussen 1998 en 2003) veel bedrijven gestart die winst wilden maken met het ontwikkelen van webapplicaties en websites. Door deze grote groei zijn veel mensen gestart met het ontwikkelen van webapplicaties en ontbraken vaak gestructureerde opleidingen of zijn deze niet gevolgd ONDERHOUD Zowel de interne als de externe IT security experts beschreven echter een extra onderwerp wat van invloed is op het risicoprofiel van webapplicaties. Mede doordat tijdens de Dot-com Bubble veel nieuwe applicatieontwikkelaars zijn gestart die geen gestructureerde opleiding hebben gevolgd, worden de webapplicaties niet gestructureerd ontwikkeld. Dit vergroot de complexiteit en bemoeilijkt de onderhoudbaarheid van de applicaties. Door het gebrek aan gestructureerde ontwikkeling wordt vaak ook geen adequate documentatie opgesteld of wordt de broncode van de applicaties niet van het benodigde commentaar voorzien. Coen Steenbeek & Steven Raspe 14

17 3.4 CONCLUSIES In de eerste paragrafen hebben wij beschreven dat wij hebben onderzocht of voor webapplicaties extra risico s zijn geïntroduceerd. Zoals in bovenstaande paragrafen duidelijk wordt, hebben webapplicaties niet echte specifieke risico s maar wel een ander risicoprofiel dan traditionele applicaties. Door de standaardkwetsbaarheden, het hanteren van een traditioneel ontwikkelproces voor de ontwikkeling van webapplicaties en de vergrote bereikbaarheid van webapplicaties, is het kans gedeelte van de risico s op webapplicaties vele malen groter. Omdat de kans groter wordt en de impact gelijk blijft, wordt het risico dat men loopt bij webapplicaties groter (immers, kans maal impact geeft het risico). Hierdoor zijn wij van mening dat tijdens een IT audit extra controles zouden moeten worden uitgevoerd op webapplicaties, zeker wanneer deze beschikbaar zijn gesteld op het internet. Het volgende hoofdstuk beschrijft de maatregelen die bedrijven of IT security professionals kunnen nemen ter beveiliging van deze applicaties of een controle op de huidige beveiligingsstatus van webapplicaties. Coen Steenbeek & Steven Raspe 15

18 4 BEST PRACTICES VOOR BEVEILIGING IN EEN WEBOMGEVING In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat het risicoprofiel van webapplicaties verschilt ten opzicht van traditionele applicaties. Bedrijven zien dit ook, waardoor een aantal controls en instrumenten worden ingezet door IT security en ontwikkelafdelingen. Op basis van de interviews met de IT security professionals van twee multinationals en een IT Security Subject Matter Expert, zullen in dit hoofdstuk de best practices worden beschreven. Hierbij wordt beschreven wat de huidige methodieken zijn, waarmee IT security professionals op dit moment inzicht kunnen krijgen in de beveiligingssituatie van een webapplicatie. Daarnaast worden de mogelijkheden die gebruikt kunnen worden om het ontwikkelproces te beheersen beschreven in paragraaf 4.4. FIGUUR 3 - SECURE SOFTWARE DEVELOPMENT LIFECYCLE Figuur 3 geeft een schematisch overzicht weer van de deelgebieden die belangrijk zijn bij het ontwikkelen van (web)applicaties. Dit plaatje geeft inzicht hoe de Secure Software Development Lifecycle (zie paragraaf 4.4) zich verhoudt tot andere deelgebieden. Dit betekent dat de andere deelgebieden die hierin worden weergegeven, ook belangrijk zijn voor de succesvolle implementatie van een (web)applicatie. In de onderstaande paragrafen zullen we deze gebieden nader toelichten. 4.1 INFRASTRUCTUUR SECURITY Om applicaties te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang kunnen netwerken worden opgedeeld in verschillende compartimenten, ook kan netwerk verkeer worden gefilterd op specifieke typen netwerkverkeer of specifieke locaties waarvan het verkeer afkomstig is. Doordat de bereikbaarheid van webapplicaties vele malen groter is dan traditionele applicaties (zie paragraaf 3.2.2), is dit een goede methode om het verhoogde risico op ongeautoriseerde toegang te verminderen. Deze methode wordt ook ingezet voor traditionele applicaties die over het netwerk beschikbaar zijn. Een groot aantal netwerkbeveiliging best practices bestaan, waarin wordt beschreven hoe een netwerk veilig kan worden ingedeeld. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan via een top down benadering zoals beschreven in het boek Top-Down Network Design [OPP04]. Hierin worden een viertal vaste stappen gevolgd, beginnende met het verzamelen van de gebruikerseisen. Een ander voorbeeld is het toepassen van de principes zoals besproken in Best Practices for network design from Mark Cooksley [COO07], waarin een set van vaste Coen Steenbeek & Steven Raspe 16

19 maatregelen wordt beschreven. Door dit type controlemaatregelen te implementeren kan de kans op een succesvolle aanval op een webapplicatie aanzienlijk worden verkleind. De netwerk indeling reikt van de keuze voor de hardware, de fysieke en logische locatie van routers en switches in het netwerk, tot de inrichting van firewalls. Ook de aanwezigheid van Intrusion Detection en Prevention Systems (IDS/IPS) kan hieronder worden verstaan, aangezien deze de kans op een ongemerkte aanval aanzienlijk beperken. Bij webapplicaties wordt vaak gebruik gemaakt van een three-tier architectuur. Gewoonlijk wordt deze architectuur gebruikt bij bijvoorbeeld e-commerce webapplicaties. Hierbij zijn de 3 lagen als volgt opgebouwd: 1. Een presentatie servers met statische inhoud; 2. Een middenlaag die de dynamische inhoud verwerkt. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van een programmeertaal als JAVA, ASP.NET of PHP; 3. De back-end database. Deze indeling moet op een adequate manier zijn gescheiden in een netwerk. Zo zal de database op een intern systeem geplaatst moeten zijn, omdat deze niet vanaf het internet moet kunnen worden benaderd. De presentatie server moet juist wel benaderd kunnen worden en zal daarom in een DMZ geplaatst worden. Om de inrichting van het netwerk te onderzoeken wordt vaak een netwerk scanner ingezet. Uit het praktijkonderzoek en uit onze ervaringen met netwerk scanning, is gebleken dat binnen bedrijven vaak onduidelijkheden bestaan over welke webapplicaties nu waar worden ingezet en voor wie deze benaderbaar zijn. Ook zien wij in de praktijk dat bij de installatie van nieuwe servers onnodig en onbedoeld een standaard beheer/management pagina geïnstalleerd wordt, welke kan worden gebruikt om op afstand beheer uit te voeren op de server. Deze pagina is vervolgens beschikbaar voor het hele bedrijf of zelfs via het internet en kan worden gebruikt met een standaard gebruikersnaam en wachtwoord. Om applicaties, zowel intern als extern, te detecteren kunnen netwerk scans worden ingezet. Door servers op het netwerk te scannen met tooling (zoals NMAP [NMA10] of Nessus [TNA10]) die webapplicaties of webservers detecteren, kan het server landschap in kaart worden gebracht en kunnen configuratiefouten in de webservers worden ontdekt. Op basis van het serverlandschap is het mogelijk te identificeren welke applicaties zowel via het interne netwerk (intranet) als het externe netwerk zijn te benaderen. Dit is dezelfde aanpak die een aanvaller kan kiezen om het netwerk te verkennen. Door het serverlandschap in kaart te brengen kunnen de beschikbare webservers worden geanalyseerd op nut (tegen het risico van kwetsbare voorbeeld webapplicaties), legitimiteit (bijvoorbeeld applicaties in ontwikkeling die voor iedereen beschikbaar zijn) en kwetsbare versies (verouderde webapplicaties). Dit instrument kan ook worden gebruikt om traditionele applicaties te detecteren en te identificeren, echter is het vele malen effectiever voor het identificeren van webapplicaties. Dit komt doordat de standaardprotocollen (zie paragraaf 3.2.1) die door webapplicaties worden gebruikt eenvoudiger geautomatiseerd geïdentificeerd, geanalyseerd en getest kunnen worden. 4.2 APPLICATIE SECURITY Een andere methode (om inzicht te krijgen in de beveiligingssituatie van een webapplicatie) die wordt ingezet door IT security afdelingen is een penetratie test. Hierbij worden ethical hackers of interne IT security professionals ingezet om zo veel mogelijk kwetsbaarheden in de beveiliging van webapplicaties te vinden. Dit wordt gedaan door proberen in te breken op dezelfde manier als een interne of externe aanvaller dat zou Coen Steenbeek & Steven Raspe 17

20 doen. Aangezien een groot aantal standaard aanvallen beschikbaar is voor webapplicaties is het mogelijk op een aantal standaard methodieken te testen (zie de OWASP top 10 in paragraaf 3.2.1). Ook is tooling, zoals bijvoorbeeld Nikto [SUL08] of Paros proxy [CTC04], beschikbaar die standaard zwakheden binnen applicaties kan detecteren. Door deze standaardaanvallen is het eenvoudiger voor aanvallers om kwetsbaarheden in de applicaties te vinden, maar ook eenvoudiger voor ontwikkelaars en beheerders om deze beveiligingslekken op te sporen en eventueel op te lossen. Het uitvoeren van een penetratie test helpt hierbij om zo veel mogelijk IT security zwakheden te identificeren en te mitigeren. Een van de eigenschappen van een penetratie test is, dat de resultaten zeer afhankelijk zijn van de tijd die wordt besteed aan het onderzoeken van de applicatie, maar ook dat bijna dagelijks nieuwe zwakheden worden geïdentificeerd (op het internet). Hierdoor is het zeer complex een inschatting te maken over de kwaliteit van een applicatie, zelfs nadat een penetratietest is uitgevoerd. Doordat de kans dat een aanvaller verdere beveiligingsfouten in de webapplicatie ontdekt zeer lastig in te schatten valt, is het zeer complex hier een zinvolle risicowaardering op te maken. Desalniettemin is het raadzaam deze testen uit te voeren, omdat hiermee zeker belangrijke kwetsbaarheden binnen de applicaties geïdentificeerd kunnen worden. Door deze testen periodiek uit te voeren zullen steeds meer kwetsbaarheden gevonden en uiteindelijk voorkomen kunnen worden, waardoor de kwaliteit van de applicatie verbeterd wordt en de kans kleiner dat een aanvaller een succesvolle aanval uit kan voeren. 4.3 CONFIGURATIE SECURITY Ook de software die een webapplicatie beschikbaar maakt voor gebruikers zal beveiligd moeten worden. Daar waar de laag onder een traditionele applicatie vaak het besturingssysteem is, is dit bij een webapplicatie een webserver. Hierdoor is de beveiliging van een webapplicatie afhankelijk van de beveiliging van de webserver, zoals een traditionele applicatie afhankelijk is van de beveiliging van een besturingssysteem. Een belangrijke stap bij het implementeren van een webapplicatie is om ook de webserver goed te configureren. Door een configuratie review uit te voeren op de instellingen van een webserver, kan een IT Security professional beter controle houden over de beveiliging van de omgeving van een webapplicatie. Net als bij traditionele applicaties zal ook aandacht moeten worden besteed aan de lagen onder de webserver, zoals de configuratie van het besturingssysteem. Een voorbeeld van een controle die hierbij uitgevoerd kan worden is het nagaan welke bestanden zichtbaar zijn voor een gebruiker van de webapplicatie. Dit kan onder andere worden gedaan door het opvragen en beoordelen van een directory listing. Hierdoor kan op een efficiënte manier worden gecontroleerd of geen bestanden worden aangeboden die niet online beschikbaar zou moeten zijn, zoals een backup van alle data of de broncode van de webapplicatie. Deze bestanden zullen waarschijnlijk niet gevonden worden door middel van een netwerk scan of een applicatie test, omdat de bestanden vaak webapplicatie specifiek zijn. 4.4 SECURE SOFTWARE DEVELOPMENT Een logisch gevolg van de lijst met standaard aanvallen is dat tegelijkertijd een lijst met veel voorkomende ontwikkelfouten uit het OWASP project (zie paragraaf 3.2.1) wordt gepubliceerd. Deze kunnen worden gebruikt om software ontwikkelaars te helpen bij het vermijden van deze fouten en daardoor het verminderen van de kwetsbaarheden in webapplicaties, door IT security in het gehele ontwikkelproces te benadrukken (zie ook 3.3.1). Het minimaliseren van IT security gerelateerde fouten in software kan worden gedaan door een Secure Software Development Lifecycle (SSDLC) te introduceren. Deze methodiek is niet gelimiteerd tot webapplicaties, maar kan zeker structuur in het ontwikkelproces brengen, waarin de beveiliging niet Coen Steenbeek & Steven Raspe 18

IT Audit in een Web 2.0 Wereld

IT Audit in een Web 2.0 Wereld Hoe kan een IT auditor overleven in een web 2.0 wereld? Postgraduate IT audit opleiding, faculteit der economische wetenschappen en bedrijfskunde, Vrije Universiteit Amsterdam ing. S. (Steven) Raspe, MSc.

Nadere informatie

ISSX, Experts in IT Security. Wat is een penetratietest?

ISSX, Experts in IT Security. Wat is een penetratietest? De Stuwdam 14/B, 3815 KM Amersfoort Tel: +31 33 4779529, Email: info@issx.nl Aanval- en penetratietest U heeft beveiligingstechnieken geïnstalleerd zoals Firewalls, Intrusion detection/protection, en encryptie

Nadere informatie

Zest Application Professionals Training &Workshops

Zest Application Professionals Training &Workshops Het in kaart krijgen van kwetsbaarheden in Websites & Applicaties en hoe deze eenvoudig te voorkomen zijn, wordt in Applicatie Assessments aangetoond en in een praktische Workshop behandelt. U doet hands-on

Nadere informatie

Testnet Presentatie Websecurity Testen "Hack Me, Test Me" 1

Testnet Presentatie Websecurity Testen Hack Me, Test Me 1 Testnet Voorjaarsevenement 05 April 2006 Hack Me, Test Me Websecurity test onmisbaar voor testanalist en testmanager Edwin van Vliet Yacht Test Expertise Center Hack me, Test me Websecurity test, onmisbaar

Nadere informatie

Factsheet Penetratietest Informatievoorziening

Factsheet Penetratietest Informatievoorziening Factsheet Penetratietest Informatievoorziening Since the proof of the pudding is in the eating DUIJNBORGH - FORTIVISION Stadionstraat 1a 4815NC Breda +31 (0) 88 16 1780 www.db-fortivision.nl info@db-fortivision.nl

Nadere informatie

Sebyde AppScan Reseller. 7 Januari 2014

Sebyde AppScan Reseller. 7 Januari 2014 Sebyde AppScan Reseller 7 Januari 2014 Even voorstellen Sebyde BV is Certified IBM Business Partner voor security systems, gespecialiseerd in applicatie security en security awareness. We leveren diensten

Nadere informatie

Gratis bescherming tegen zero-days exploits

Gratis bescherming tegen zero-days exploits Gratis tegen zero-days exploits We zien de laatste jaren een duidelijke toename van geavanceerde dreigingen op onze computersystemen. In plaats van het sturen van alleen e-mails met geïnfecteerde bijlagen

Nadere informatie

Help! Mijn website is kwetsbaar voor SQL-injectie

Help! Mijn website is kwetsbaar voor SQL-injectie Help! Mijn website is kwetsbaar voor SQL-injectie Controleer uw website en tref maatregelen Factsheet FS-2014-05 versie 1.0 9 oktober 2014 SQL-injectie is een populaire en veel toegepaste aanval op websites

Nadere informatie

WEBAPPLICATIE-SCAN. Kiezen op Afstand

WEBAPPLICATIE-SCAN. Kiezen op Afstand WEBAPPLICATIE-SCAN Kiezen op Afstand Datum : 1 september 2006 INHOUDSOPGAVE 1 t Y1anagementsamen"'v atting 2 2 Inleiding 3 2.1 Doelstelling en scope ".".. " " " ".".3 2.2 Beschrijving scanproces.. """

Nadere informatie

Beveiligingsmaatregelen voor een doeltreffende Cyber verdediging

Beveiligingsmaatregelen voor een doeltreffende Cyber verdediging Beveiligingsmaatregelen voor een doeltreffende Cyber verdediging ivo.depoorter@v-ict-or.be V-ICT-OR Vlaamse ICT organisatie Ons overkomt dit niet.of toch? Inschatting Risico Kans X Schade Zijn wij een

Nadere informatie

Factsheet Penetratietest Webapplicaties

Factsheet Penetratietest Webapplicaties Factsheet Penetratietest Webapplicaties Since the proof of the pudding is in the eating DUIJNBORGH - FORTIVISION Stadionstraat 1a 4815NC Breda +31 (0) 88 16 1780 www.db-fortivision.nl info@db-fortivision.nl

Nadere informatie

Het Sebyde aanbod. Secure By Design

Het Sebyde aanbod. Secure By Design Het Sebyde aanbod Secure By Design Ons aanbod Security Scan Secure Development Security Awareness Security Assessment 1. Security Scan > Scan van uw web applicatie(s) op kwetsbaarheden. Hiervoor gebruiken

Nadere informatie

Welkom bij parallellijn 1 On the Move 14.20 15.10 uur

Welkom bij parallellijn 1 On the Move 14.20 15.10 uur Welkom bij parallellijn 1 On the Move 14.20 15.10 uur Stap 4 van de BIG Hoe stel ik vast of de informatiebeveiligingsmaatregelen van mijn gemeente effectief zijn en hoe rapporteer ik hierover? 1 IBD-Praktijkdag

Nadere informatie

We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren.

We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren. Managed Services Managed Services We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren. Met onze Security Management diensten bewaken we de continuïteit

Nadere informatie

Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services

Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services SECURITY SCANNING Managed Services We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren. Met onze Security

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Factsheet Penetratietest Infrastructuur

Factsheet Penetratietest Infrastructuur Factsheet Penetratietest Infrastructuur Since the proof of the pudding is in the eating DUIJNBORGH - FORTIVISION Stadionstraat 1a 4815NC Breda +31 (0) 88 16 1780 www.db-fortivision.nl info@db-fortivision.nl

Nadere informatie

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP Versie 1.0 Wouter van Kuipers 7 7 2008 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 2 3 Probleemgebied... 3 3.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Uw bedrijf beschermd tegen cybercriminaliteit

Uw bedrijf beschermd tegen cybercriminaliteit Uw bedrijf beschermd tegen cybercriminaliteit MKB is gemakkelijke prooi voor cybercriminelen Welke ondernemer realiseert zich niet af en toe hoe vervelend het zou zijn als er bij zijn bedrijf wordt ingebroken?

Nadere informatie

Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services

Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services SECURITY SCANNING Managed Services We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren. Met onze Security

Nadere informatie

Sr. Security Specialist bij SecureLabs

Sr. Security Specialist bij SecureLabs Wie ben ik? Ronald Kingma, CISSP ronald@securelabs.nl Sr. Security Specialist bij SecureLabs Introductie SecureLabs Voorheen ISSX Code of Conduct Real Penetration Testing Vulnerability Management Veiligheidsincidenten

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Factsheet DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services

Factsheet DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services Factsheet DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services We ontwerpen en implementeren security maatregelen om datalekken te detecteren en het risico daarop te minimaliseren.

Nadere informatie

Onderzoek naar de veiligheid c.q. beveiliging van de SURFnet IDS dienst. Lourens Bordewijk & Jimmy Macé

Onderzoek naar de veiligheid c.q. beveiliging van de SURFnet IDS dienst. Lourens Bordewijk & Jimmy Macé Onderzoek naar de veiligheid c.q. beveiliging van de SURFnet IDS dienst. Lourens Bordewijk & Jimmy Macé Amsterdam 8-2-2006 Achtergrond IDS dienst SURFnet netwerk Aangesloten instellingen te maken met security

Nadere informatie

Sebyde Web Applicatie Security Scan. 7 Januari 2014

Sebyde Web Applicatie Security Scan. 7 Januari 2014 Sebyde Web Applicatie Security Scan 7 Januari 2014 Even voorstellen Sebyde BV is Certified IBM Business Partner voor security systems, gespecialiseerd in applicatie security en security awareness. We leveren

Nadere informatie

Geautomatiseerd Website Vulnerability Management. PFCongres/ 17 april 2010

Geautomatiseerd Website Vulnerability Management. PFCongres/ 17 april 2010 Geautomatiseerd Website Vulnerability Management Ing. Sijmen Ruwhof (ZCE) PFCongres/ 17 april 2010 Even voorstellen: Sijmen Ruwhof Afgestudeerd Information Engineer, met informatiebeveiliging als specialisatie

Nadere informatie

Unified Enterprise Security wordt geleverd door onze strategische partner Masergy, de wereldspeler in global communications en security.

Unified Enterprise Security wordt geleverd door onze strategische partner Masergy, de wereldspeler in global communications en security. Het verlengstuk van uw IT security operations: altijd (24x7) de beste expertise en meest actuele kennis, geïntegreerd zicht op wat er gebeurt in uw datacenter en eerder en Security as a Service Het verlengstuk

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

Web Application Security Hacking Your Way In! Peter Schuler & Julien Rentrop

Web Application Security Hacking Your Way In! Peter Schuler & Julien Rentrop Web Application Security Hacking Your Way In! Peter Schuler & Julien Rentrop 1 Agenda Injection Cross Site Scripting Session Hijacking Cross Site Request Forgery #1 OWASP #2 top 10 #3 #5 Bezoek www.owasp.org

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD TO CLOUD OR NOT TO CLOUD DE VOOR- EN NADELEN VAN DIGITALE FACTUURVERWERKING IN DE CLOUD Organisatie Easy Systems B.V. Telefoon +31 (0)318 648 748 E-mail info@easysystems.nl Website www.easysystems.nl Auteur

Nadere informatie

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 Workspace 365 Creëer uw eigen online werkplek Tegenwoordig werken veel medewerkers via verschillende devices. Hierdoor is er steeds meer behoefte aan een

Nadere informatie

Datadiefstal: Gone in 60 Seconds!

Datadiefstal: Gone in 60 Seconds! Datadiefstal: Gone in 60 Seconds! Didacticum Solutions Datadiefstal en ontwikkelingen Het komt regelmatig voor: klantgegevens of intellectuele eigendommen van bedrijven worden door hackers gestolen. Denk

Nadere informatie

Informatiebeveiliging in de 21 e eeuw

Informatiebeveiliging in de 21 e eeuw Informatiebeveiliging in de 21 e eeuw beveiliging van de cloud webapplicatiepenetratietests vulnerability-assessments 12 maart 2012 R.C.J. (Rob) Himmelreich MSIT, CISA, CRISC Introductie Rob Himmelreich

Nadere informatie

Security Pentest. 18 Januari 2016. Uitgevoerde Test(s): 1. Blackbox Security Pentest 2. Greybox Security Pentest

Security Pentest. 18 Januari 2016. Uitgevoerde Test(s): 1. Blackbox Security Pentest 2. Greybox Security Pentest DEMO PENTEST VOOR EDUCATIEVE DOELEINDE. HET GAAT HIER OM EEN FICTIEF BEDRIJF. 'Inet Veilingen' Security Pentest 18 Januari 2016 Uitgevoerde Test(s): 1. Blackbox Security Pentest 2. Greybox Security Pentest

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy HACKING OWASP TOP 10 Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen we platformen

Nadere informatie

Deny nothing. Doubt everything.

Deny nothing. Doubt everything. Deny nothing. Doubt everything. Hack to the Future Marinus Kuivenhoven Sr. Security Specialist Houten, 23 juni 2015 marinus.kuivenhoven@sogeti.com 2 Het valt op Wij leren niet van het verleden Zekerheid

Nadere informatie

Forecast XL Technology

Forecast XL Technology Forecast XL Technology Introductie Forecast XL is een vertrouwde, eenvoudig te gebruiken cloud applicatie, gekenmerkt door redundante IT-omgevingen en dynamische toewijzing van middelen. Gebruikers kunnen

Nadere informatie

Voor onder meer volgende preventieve diensten hebben wij sterke partners : Doopput 14 2550 Kontich

Voor onder meer volgende preventieve diensten hebben wij sterke partners : Doopput 14 2550 Kontich P R E V E N T I E Cybercontract biedt bedrijven toegang tot een unieke set gespecialiseerde diensten bij lokale professionals! Diensten van bewezen kwaliteit snel en centraal toegankelijk. Zo helpen we

Nadere informatie

Hardening. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Hardening. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Hardening Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

Nadere informatie

Factsheet COOKIE COMPLIANT Managed Services

Factsheet COOKIE COMPLIANT Managed Services Factsheet COOKIE COMPLIANT Managed Services COOKIE COMPLIANT Managed Services Mirabeau helpt u de cookiewetgeving op de juiste manier te implementeren. Zo geven we uw online omgeving een betrouwbare uitstraling

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Beveiliging en bescherming privacy

Beveiliging en bescherming privacy Beveiliging en bescherming privacy Beveiliging en bescherming privacy Duobus B.V. Nieuwe Boteringestraat 82a 9712PR Groningen E info@duobus.nl I www.duobus.nl September 2014 2 Voorwoord Als organisatie

Nadere informatie

THIRD PARTY MEDEDELING 2015 LEVERANCIER: LIAAN CONSULT B.V. APPLICATIE: E-DIENSTVERLENING VERSIE 6.1

THIRD PARTY MEDEDELING 2015 LEVERANCIER: LIAAN CONSULT B.V. APPLICATIE: E-DIENSTVERLENING VERSIE 6.1 THIRD PARTY MEDEDELING 2015 LEVERANCIER: LIAAN CONSULT B.V. APPLICATIE: E-DIENSTVERLENING VERSIE 6.1 KENMERK: 1603R.AH46 DATUM: 30 MAART 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Assurancerapport van de onafhankelijke auditor...

Nadere informatie

Resultaten van de scan. Open poorten. High vulnerabilities. Medium vulnerabilites. Low vulnerabilities

Resultaten van de scan. Open poorten. High vulnerabilities. Medium vulnerabilites. Low vulnerabilities De Nessus scan We hebben ervoor gekozen om de webserver met behulp van Nessus uitvoerig te testen. We hebben Nessus op de testserver laten draaien, maar deze server komt grotendeels overeen met de productieserver.

Nadere informatie

DigiNotar certificaten

DigiNotar certificaten DigiNotar certificaten Onlangs is duidelijk geworden dat er digitaal is ingebroken bij het bedrijf Diginotar. Daarmee worden alle DigiNotar certificaten niet meer als veilig geaccepteerd. Certificaten

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware.

Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware. Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware. Het vormt een schil tussen de applicatiesoftware en de hardware

Nadere informatie

CompuDiode. Technical whitepaper 2015. ICS / SCADA Security. Nederlands

CompuDiode. Technical whitepaper 2015. ICS / SCADA Security. Nederlands CompuDiode Technical whitepaper 2015 ICS / SCADA Security Nederlands Hackers slagen er steeds vaker in om.gevoelige bedrijfsdata.te stelen, manipuleren.en te verwijderen // ICS / SCADA security Vitale

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Security web services

Security web services Security web services Inleiding Tegenwoordig zijn er allerlei applicaties te benaderen via het internet. Voor bedrijven zorgt dit dat zei de klanten snel kunnen benaderen en aanpassingen voor iedereen

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

De clientkant van webapplicaties in het universitaire onderwijs

De clientkant van webapplicaties in het universitaire onderwijs De clientkant van webapplicaties in het universitaire onderwijs ir. S. Stuurman universitair docent bij de faculteit Informatica van de Open Universiteit, Sylvia.Stuurman@ou.nl ir. H. Koppelman universitair

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Security Solutions. End-to-end security. Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem.

Security Solutions. End-to-end security. Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem. Security Solutions End-to-end security Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem. www.nedapsecurity.com security common practice IT best practices toegepast op fysieke beveiliging Bedrijven

Nadere informatie

Frontend performance meting

Frontend performance meting Frontend performance meting als aanvulling op de traditionele manier van performancetesten René Meijboom rene@performancearchitecten.nl Introductie Uitdaging bij huidige klant Succesvolle performancetest

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Het Sebyde aanbod. Secure By Design. AUG 2012 Sebyde BV

Het Sebyde aanbod. Secure By Design. AUG 2012 Sebyde BV Het Sebyde aanbod Secure By Design AUG 2012 Sebyde BV Wat bieden wij aan? 1. Web Applicatie Security Audit 2. Secure Development 3. Security Awareness Training 4. Security Quick Scan 1. Web Applicatie

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

UWV Security SSD Instructies

UWV Security SSD Instructies UWV Security SSD Instructies BESTEMD VOOR : Patrick van Grevenbroek AUTEUR(S) : Gabriele Biondo / T. Uding (vertaling) VERSIE : 1.0 DATUM : 20-03-2014 HISTORIE Datum Auteur(s) Omschrijving 20/03/2014 Gabriele

Nadere informatie

Sebyde Security in een organisatie A3 Management Workshop. 7 Januari 2014

Sebyde Security in een organisatie A3 Management Workshop. 7 Januari 2014 Sebyde Security in een organisatie A3 Management Workshop 7 Januari 2014 Even voorstellen Sebyde BV is Certified IBM Business Partner voor security systems, gespecialiseerd in applicatie security en security

Nadere informatie

Behoud de controle over uw eigen data

Behoud de controle over uw eigen data BEDRIJFSBROCHURE Behoud de controle over uw eigen data Outpost24 is toonaangevend op het gebied van Vulnerability Management en biedt geavanceerde producten en diensten aan om bedrijven preventief te beveiligen

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Waarom gebruiken web- ontwikkelaars Wordpress als CMS?

Waarom gebruiken web- ontwikkelaars Wordpress als CMS? Waarom gebruiken webontwikkelaars Wordpress als CMS? Figuur 1 Naam: René Sasbrink Klas: IS106 Studentnummer: 500729630 Opleiding: ICT voltijd, Software Engineer Instelling: Hogeschool van Amsterdam Vak:

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Inhoud. Wat is Power BI?... 3. Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4. Beginnen met Power BI... 6. Werkruimte uitleg... 7

Inhoud. Wat is Power BI?... 3. Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4. Beginnen met Power BI... 6. Werkruimte uitleg... 7 Inhoud Wat is Power BI?... 3 Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4 Beginnen met Power BI... 6 Werkruimte uitleg... 7 Naar een dashboard in 3 stappen... 8 Stap 1: Gegevens ophalen... 8 Stap 2: Rapport maken...

Nadere informatie

Waarom vraagt LinkedIn je Googlewachtwoord?

Waarom vraagt LinkedIn je Googlewachtwoord? Compact_ 2009_4 17 Waarom vraagt LinkedIn je Googlewachtwoord? Pieter Ceelen MSc P. Ceelen MSc is als junior adviseur werkzaam bij KPMG IT Advisory. Hij houdt zich onder andere bezig met opdrachten op

Nadere informatie

Paphos Group Risk & Security Mobile App Security Testing

Paphos Group Risk & Security Mobile App Security Testing Paphos Group Risk & Security Mobile App Security Testing Gert Huisman gert.huisman@paphosgroup.com Introductie 10 jaar werkzaam geweest voor Achmea als Software Engineer 3 jaar als Security Tester Security

Nadere informatie

Optimaliseer de performance van uw dienst

Optimaliseer de performance van uw dienst Whitepaper Optimaliseer de performance van uw dienst Succes van uw online applicatie hangt mede af van de performance. Wat kunt u doen om de beste performance te behalen? INHOUD» Offline sites versus trage

Nadere informatie

Onderzoeksverslag Beveiliging

Onderzoeksverslag Beveiliging Onderzoeksverslag Beveiliging Project 3 TI1B - Mohamed, Ruben en Adam. Versie 1.0 / 29 maart 2016 Pagina 1 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. VEILIGHEID EISEN... 3 3. SOFTWARE... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.

Nadere informatie

Alfresco Document Management

Alfresco Document Management Pagina 1 van 6 Alfresco Document Management Efficiënter kunnen (samen)werken, altijd en overal kunnen beschikken over de benodigde informatie en geen zorgen hoeven maken over IT en back-up? Lagere kosten

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING VOOR WEBWINKELS

INFORMATIEBEVEILIGING VOOR WEBWINKELS INFORMATIEBEVEILIGING VOOR WEBWINKELS HANDIGE CHECKLISTS In deze whitepaper bieden we u tips en checklists die kunnen bijdragen aan een optimale beveiliging van zowel uw eigen data als die van uw klanten.

Nadere informatie

DIGID-AUDIT BIJ ZORGPORTAAL RIJNMOND

DIGID-AUDIT BIJ ZORGPORTAAL RIJNMOND DIGID-AUDIT BIJ ZORGPORTAAL RIJNMOND SAFEHARBOUR Audit en Security ISO 27001/ NEN7510 implementatie Projectadvies Risicoanalyses Zorg en overheden @djakoot @safeharbour_nl WAAROM DIGID-AUDIT? DAAROM DIGID-AUDIT

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

Parasoft toepassingen

Parasoft toepassingen Testen op basis van OSB en Digikoppeling Voor de bestaande Overheid Service Bus en de nieuwe standaard Digikoppeling zijn verschillende test- omgevingen opgezet. Hiermee kan het asynchrone berichtenverkeer

Nadere informatie

Introductie Veiligheidseisen Exploiten Conclusie. Browser security. Wouter van Dongen. RP1 Project OS3 System and Network Engineering

Introductie Veiligheidseisen Exploiten Conclusie. Browser security. Wouter van Dongen. RP1 Project OS3 System and Network Engineering Browser security Wouter van Dongen RP1 Project OS3 System and Network Engineering Februari 4, 2009 1 Introductie Onderzoeksvraag Situatie van de meest populaire browsers Client-side browser assets vs.

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 De functie van de cursus 7 2 De inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen van de cursus 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN?

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? EEN HANDIGE CHECKLIST In deze whitepaper bieden we u handvatten die u kunnen helpen bij de implementatie van de meldplicht datalekken binnen uw organisatie. We

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie

Technische data. Versie dec

Technische data. Versie dec Technische data Versie dec.2016 www.mobilea.nl Mobiléa Infrastructuur: Pagina 1 Pagina 2 Specificaties: Het platform van Mobiléa valt op te splitsen in een aantal technische componenten, te weten: De webapplicatie

Nadere informatie

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model INHOUD Over Tools4ever...3 Enterprise Single Sign On Manager (E-SSOM)...3 Security Architectuur E-SSOM...4 OVER TOOLS4EVER Tools4ever biedt sinds 2004 een

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Security Health Check

Security Health Check Factsheet Security Health Check De beveiligingsthermometer in uw organisatie DUIJNBORGH - FORTIVISION Stadionstraat 1a 4815NC Breda +31 (0) 88 16 1780 www.db-fortivision.nl info@db-fortivision.nl De Security

Nadere informatie

Variability in Multi-tenant SaaS Applications:

Variability in Multi-tenant SaaS Applications: Variability in Multi-tenant SaaS Applications: Gastcollege voor het vak Product Software Jaap Kabbedijk, MSc. Universiteit Utrecht, Nederland 1 Wat gaan we behandelen? Introductie Uitleg ontwikkeling SaaS

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

Verbeter je cybersecurity

Verbeter je cybersecurity Verbeter je cybersecurity Cybercrime Cybercrime, computercriminaliteit, digitale criminaliteit: verschillende termen voor misdaad die zich richt op computers of andere systemen zoals mobiele telefoons

Nadere informatie

De ontwikkeling van een gebouwbeheersysteem

De ontwikkeling van een gebouwbeheersysteem De ontwikkeling van een gebouwbeheersysteem Een afstudeeropdracht elektrotechniek Auteurs: R. Hulzebos S.H. de Lange Opleiding: Hanzehogeschool faculteit techniek De ontwikkeling van een gebouwbeheersysteem

Nadere informatie

Bring it Secure. Whitepaper

Bring it Secure. Whitepaper Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech.nl/cs Imtech Vandaag de dag moet security een standaard

Nadere informatie

Patch management. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Patch management. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Patch management Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

Nadere informatie

Projectopgave: Sociaal Kennis Databank

Projectopgave: Sociaal Kennis Databank Projectopgave: Sociaal Kennis Databank Geavanceerde Webtechnologie Academiejaar 2010-2011 1 Probleemstelling De laatste jaren zijn sociaalnetwerksites enorm populair geworden. Het meest bekende voorbeeld

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures Beveiligingsbeleid Perflectie Architectuur & Procedures 30 november 2015 Versiebeheer Naam Functie Datum Versie Dimitri Tholen Software Architect 12 december 2014 0.1 Dimitri Tholen Software Architect

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie