Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector"

Transcriptie

1 Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 3 jaargang 3 Cevi NV binnen de groep NRB, wat betekent dit voor u? Weergave van de uiteenzetting van Eddy Scheerlinck, commercieel directeur van Cevi op de Klantendag. Op de 8ste Cevi Klantendag op dinsdag 18 oktober 2011, waarvan u in deze newsletter enkele sfeerbeelden kunt vinden, toonden wij u een greep uit de vernieuwingen in ons aanbod. De Klantendag stond in het teken van de uitdagingen waarmee de lokale publieke sector vandaag en morgen geconfronteerd wordt en de ondersteuning die wij u op dit vlak kunnen bieden. Wij zijn blij dat wij opnieuw een 600-tal bezoekers mochten verwelkomen. De artikels in deze newsletter zijn een beknopt verslag van enkele sessies van de Klantendag. U vindt meer informatie op Ik wil van deze newsletter tevens gebruik maken om u een prettig eindejaar toe te wensen, u te danken voor de projecten die we in het voorbije jaar samen hebben gerealiseerd en kijk uit naar onze continuerende samenwerking in ir. Eddy Pacquée Algemeen directeur 40 jaar Cevi is onmiskenbaar een bewijs van duurzaam ondernemen, het creëert vertrouwen bij de klanten maar ook verwachtingen waar alle registers dienen voor open te worden getrokken om er aan te voldoen. Die verwachtingen in kaart brengen en zich hierbij gesteund weten door een industrieel beheerder NRB die de IT kent naast overige aandeelhouders die gefocust zijn op de lokale belangen zijn onmiskenbaar de noodzakelijke kritische succesfactoren die duurzaamheid bestendigen. De technologische evolutie op lokaal vlak in de komende jaren en waarmee wij allen zullen worden geconfronteerd, zal zeer ingrijpend zijn. Laat ons even samen het pad bewandelen van de toekomst. Onze communicatiekanalen zullen worden uitgebreid, denken wij hierbij concreet aan smartphones, tabletcomputers. Dit zal een sterk toegenomen elek- Inhoud tronische dienstverlening toelaten die daarenboven meer en meer gepersonaliseerd zal worden. Hype in dit verband zijn ontwikkelingen in het gedachtengoed gedefinieerd als everything-as-a-service, verwijzend naar IT toepasbaar op elk ogenblik en op elke plaats. Wij kunnen met zijn allen met belangstelling deze evolutie volgen en zien wat voor ons daarbij bruikbaar is als hefboom voor informa- Vervolg op blz. 2 Cevi NV binnen de groep NRB, wat betekent dit voor u? p1 Samenwerking met Vande Broele voor het scannen van akten p2 Efficiënt vergunningenpakket met geïntegreerd GIS-systeem voor gemeente Boutersem p3 Overzichtelijke geoloketten in Beveren en Lebbeke p4 Voorbereiding op de BBC: praktijkgetuigenis stad Poperinge, pilootbestuur 2011 p5 Productvernieuwing Unibel 1.50 p5 Bezorg uw medewerkers hun loonbrief digitaal en lever een positieve bijdrage aan het milieu p6 Ondersteun uw Human Resource Management met de internettoepassing e-hrm p5 Iguana brengt de bibliotheek naar de gebruiker p7 Cevi fietst tegen kanker p6 Simulatie leefloon in de spreekkamer van uw OCMW p8 OCMW Ronse realiseert snellere en feilloze afhandeling van zittingen met Cobra p8 Gemeentebestuur Nazareth optimaliseert ICT-infrastructuur p9 Samenwerking tussen gemeente en OCMW p9 WZC Ten Oudenvoorde - OCMW Evergem kiest voor gebruiksvriendelijk en eenvoudig systeem: de link RBS Zorg+ met domotica p10 Aankomende vernieuwing voor de sociale dienst van het OCMW p10 Brandweerzone Vlaamse Ardennen bouwt samen met stad Oudenaarde disaster recovery oplossing uit p11 BIO Ouderenzorg in OCMW Brugge p11 Lokovest: koppelingen, verrijkingen en meerwaarden p11 1

2 Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Vervolg van blz. 1 tievoorziening. Waakzaamheid is in elk geval nodig want het gaat snel, verwijzen wij maar in dit verband naar de snelheid waarmee sociale media niet alleen opgang hebben gevonden maar in toenemende mate worden gebruikt in sociaal en meer en meer in professioneel verband. Elke lokale overheid zal in elk geval in de nabije toekomst zowel intern (naar ambtenaar, beleid, politieke mandataris) als extern (naar zijn voogdij toe, de burger, de bedrijven, de toeristen ) zich beter moeten profileren. Dit beter profileren zal door de betrokkenen als waardevol dienen te worden ervaren waarvoor doeltreffendheid, relevantie en effectiviteit objectieve parameters zijn. Cevi zal hiertoe de bouwstenen aanreiken die vertrekkende van de actuele automatisatie van de diensten (huidige Samenwerking met Vanden Broele voor het scannen van akten basis software) tastbare producten zullen aanleveren bij gelijk welke contactvorm. Aldus kan maximalisatie van aangeboden functies en aangereikte diensten voor het ambtenarenloket, het sociaal huis worden nagestreefd op individuele basis en onder diverse contactvormen (ter plaatse, elektronisch en bovenop op verschillende wijze). De mate waarin in dit verband een beroep kan worden gedaan op het bestaande en evolutieve aanbod van NRB (op het vlak van IAAS, SAAS en PAAS) is onderzocht en zal worden geconcretiseerd. Daarnaast zal het nodig zijn om de huidige toepassingen te verrijken en technologisch op peil te houden. Binnen de groep NRB zal in dit verband ook worden gekeken waar de competenties aanwezig zijn en waar ze onderling met elkaar kunnen worden aangevuld en onder mekaar kunnen worden verdeeld. Dit proces van voortdurende verbetering zal voor de klant zich vertalen in betere software en dienstverlening tegen marktconforme prijzen. Stand alone aan deze uitdagingen voldoen zou voor gelijk welke maatschappij vandaag een hypotheek leggen op zijn toekomst, op zijn prestatieaanbod en op zijn prestatieniveau. Cevi zal, binnen NRB, met zijn kerncompetenties wezenlijk bijdragen tot voornoemde objectieven. Uit wat voorafgaat menen wij, bij wijze van besluit: dat Cevi, dank zij zijn integratie binnen de groep NRB, optimaal ingebed is om de uitdagingen van de toekomst een competitief antwoord te geven; dat Cevi niet alleen technologisch in staat is de noodzakelijke evolutie te volgen, maar vooral ook commercieel om op permanente wijze de klant centraal, waarde te creëren voor zijn talrijke cliënteel. Deze laatste vaststelling is sowieso de belangrijkste, want zonder loyale klanten die elke dag hun relatie op zovele en diverse wijze bevestigen, is elke maatschappij waardeloos. In de maand oktober sloten de firma Vanden Broele en Cevi een samenwerkingsovereenkomst af voor het voorzien van linken tussen enkele toepassingen. In een eerste fase werden een aantal linken voorzien tussen WinAbs, de Cevi toepassing voor de dienst burgerlijke stand, en de toepassingen ScanSearch en akteloket van de firma Vanden Broele. Momenteel zijn er 3 mogelijkheden: 1. Basic link WinAbs & ScanSearch: opvragen ingescande akte via de zoekmodule van WinAbs. 2. Full link WinAbs & ScanSearch: basislink + schrappen akte bij opmaak WinAbs randmelding. 3. Module WinAbs & akteloket : omvat Full link WinAbs & ScanSearch en automatisch opvragen akte(n) bij opmaak van een akte in WinAbs. Op de Klantendag werden deze linken voor het eerst gedemonstreerd. Ondertussen zijn de gemeenten Evergem en Zelzate net als stad Oostende al ingegaan op dit aanbod. Als uw bestuur interesse heeft in een van deze linken kunt u steeds contact opnemen met de dienst be, via telefoon op het nummer of stuur ons de coupon terug. 2

3 Efficiënt vergunningenpakket met geïntegreerd GIS-systeem voor gemeente Boutersem De gemeente Boutersem koos voor samenwerking met Cevi/Logins voor het vergunningenpakket in de diensten ruimtelijke ordening en milieu. In combinatie met een geografisch informatiesysteem dat draait op ArcGISSserver werd het systeem verder uitgebouwd tot een optimaal beheers- en beleidsinstrument. Kristien Six, systeembeheerder van de gemeente Boutersem, is aan het woord. We waren al een tijdje minder tevreden over de toepassing die we hadden voor de administratieve opvolging van de stedenbouwkundige en milieuvergunningen. Het pakket werd niet of te laat geüpdatet. Vooral de milieuwetgeving werd niet opgevolgd. Bovendien was de toepassing niet gebruiksvriendelijk. Er werd nog gewerkt in een verouderde DOSomgeving. Ook het afdrukken van formulieren en documenten verliep stroef. Daarbij werkte de koppeling met het GIS-pakket niet optimaal. Kristien Six, systeembeheerder Boutersem De definitieve overstap naar een andere softwareleverancier was een heel doordachte keuze en werd niet over één nacht ijs beslist. Aanvankelijk hadden wij slechts één softwareleverancier voor alle toepassingen in onze gemeente. Het was dus een gewaagde denkpiste om enkel voor de diensten ruimte lijke orde ning en milieu over te stappen naar een andere leverancier. De grootste vraag was of koppeling met andere toepassingen zoals bevolking nog zou werken De timing was aanvankelijk niet ideaal door interne personeelswissels en de aanwerving van een nieuwe stedenbouwkundig ambtenaar die je natuurlijk niet meteen kunt confronteren met een migratie van al de softwaretoepassingen. Twee jaar verder hebben we dan toch besloten ervoor te gaan en de overstap te wagen. Toen nodigden we ook Cevi uit voor een demo. De mensen van beide diensten ruimtelijke ordening en milieu waren opgetogen en je voelde meteen dat het klikte. Bovendien had Cevi een stapje voor toen we vernamen dat de ontwikkelaar van de vergunningen toe passing zelf grote kennis van de wetgeving bezit. Dat gaf ons het nodige vertrouwen bij het nemen van de beslissing. De conversie en de implementatie verliepen zeer vlot. Het is een geruststelling om met Cevi samen te werken. De vlotte aanspreekbaarheid en de klantvriendelijkheid zijn nieuw voor ons. En men is eer lijk, alles wat beloofd en getoond werd tijdens de demo, is nu ook mogelijk. In het begin is het natuurlijk wat aftasten en uitproberen, maar de gebruiksvriendelijkheid werpt zijn vruchten af. Ook jarenlange gebruikers van de vorige toepassing die schrik hadden voor verandering, zijn nu beduidend enthousiast over de nieuwe Cevitoepassingen. Het grootste voordeel is de optimale integratie van het GIS-systeem in het vergunningensysteem. De koppeling verloopt vlot en de GIS-toepassing ontworpen in een Flex-loket dat draait op ArcGISServer is zeer gebruiksvriendelijk. Alle gebruikers kregen ondertussen ook een tweede scherm om het grafische gedeelte weer te geven. Collega s Sara en Annemie, respectievelijk stedenbouwkundig en milieuambtenaar, hebben de tweedaagse opleiding ArcGISServer beheer in Cevi gevolgd en zijn erg enthousiast over de vele mogelijkheden van de Flex-toepassing! Een andere belangrijke troef is de vlotheid waarmee de wetgeving in de toepassing geïntegreerd wordt. De vergunningentoepassing is steeds up-to-date met de huidige wetgeving. Dit zowel voor milieu als voor ruimtelijke ordening. Daarbij komt de vlotte afhandeling van de brieven, documenten en formulieren door de koppeling met Word. Ondertussen hebben ook Lendelede en Zelzate beslist om voor deze toepassingen over te schakelen naar de geïntegreerde oplossing van Cevi. Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Deze newsletter is een uitgave van: Cevi NV Bisdomplein 3 - B Gent Logins NV Gnrl De Wittelaan 17 B32 - B Mechelen Redactie: Christine Boeve, Katie Bouckaert, Patrick De Backer, Piet De Meester, Eva De Meyst, Paul De Taeye, Eddy Janssen, Daniëlle Koole, Filip Moentjens, Hilde Mortier, Kristien Ooghe, Ilse Packet, Jan Reynaert, Paul Roegis, Anne Scheurweg, Johnny Slos, Micheline Van Bogaert, Stefanie Vanden Bossche, Magda Vercamer, Daisy Vercruysse, Serge Vermeersch Eindredactie: Katie Bouckaert Verantwoordelijke uitgever: Eddy Pacquée 3

4 Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Overzichtelijke geoloketten in Beveren en Lebbeke Op de Klantendag deelden 2 gemeentelijke GIS-coördinatoren hun ervaringen met ArcGISServer. Wim Verelst van gemeente Beveren en Stefan Ravijts van gemeente Lebbeke waren één van de eerste besturen die startten met een servergebaseerd GIS-systeem. Met dit systeem kunt u kaarten en GIS-functionaliteit ontsluiten binnen uw bestuur, zonder bijkomende licenties van bijvoorbeeld ArcView of LogisMap op elke pc te moeten installeren. De URL van de GIS-applicatie in een browser intikken volstaat immers opdat de kaart met de GIS-functies verschijnt. Dit binnen een eenvoudige, gebruiksvriendelijke interface zodat u geen gisser moet zijn om hiermee te kunnen werken. Een GIS-toepassing die op die manier wordt gepubliceerd, noemt men een geoloket. Een aantal geoloketten zijn gericht naar specialisten: ingave van bouwvergunningen, milieuvergunningen, begraafplaatsenbeheer en dergelijke. Deze worden veelal in samenwerking met Cevi opgestart bij de implementatie van ArcGISServer binnen een bestuur. Maar creatieve GIS-coördinatoren kunnen met ArcGISServer en de beheersoftware (LogisWeb) zelf aan de slag om eigen geoloketten beschikbaar te stellen binnen het bestuur. Het zijn dergelijke voorbeelden die Wim en Stefan tijdens een sessie op de Klantendag toonden. In Beveren werd een mooie databank aangelegd van wegen en bijhorend wegmeubilair en dit inclusief fotomateriaal. Deze informatie is nu voor de medewerkers op kaart beschikbaar via een geoloket. Bovendien kan men via geoloketten ook gegevens invoeren. Zo kan de dienst stedenbouw in Beveren alle aangevraagde premies voor een perceel ingeven en intekenen op het Premieloket. Op die manier wordt verhinderd dat een burger twee keer komt aankloppen voor eenzelfde perceel en voor dezelfde premie. Het systeem geeft ook een duidelijk overzicht op kaart met alle premies ingekleurd volgens soort, wat sterk wordt gewaardeerd door het college. Ook Stefan getuigde over de eenvoud om een nieuw geoloket op te zetten. Hij ontwierp het geoloket VEELFLEX, waarbij in één loket zo goed als alle beschikbare kaarten werden opgenomen en bevraagd kunnen worden. Men kan rapporten maken met alle beschikbare informatie over een perceel, inclusief gekoppelde documenten (foto s, word, pdf ). Via gekoppelde loketten (een functionaliteit van LogisWeb) kan men dan doorklikken naar meer gespecialiseerde geoloketten. Om de uitgebreide lijst van geoloketten snel bevraagbaar te maken, heeft Stefan een overzichtspagina op het intranet gemaakt. Naast de titel en wat korte uitleg omtrent elk loket, kan de gebruiker via een link het geoloket effectief opstarten. Nieuw aangemaakte loketten worden daar aan toegevoegd zodat de bezoeker van de pagina direct een overzicht heeft van alle nieuwigheden. Eén van deze nieuwe loketten is bijvoorbeeld een kaart met overzicht van Stefan Ravijts, Lebbeke overstromingsgebied, incl. de waterlopen, riooldeksels, digitaal hoogtemodel, rioleringsleidingen en stroomrichtingen. Hun enthousiasme werkte aanstekelijk voor de andere ArcGISServer gebruikers in de zaal. Na de sessie gingen al stemmen op om, op regelmatige basis, dergelijke ideeën en verwezenlijkingen aan elkaar te tonen. Op 12 januari 2012 vindt dan ook de eerste samenkomst van de nieuwe ArcGISServer gebruikersgroep plaats in Lebbeke. Geoloket Beveren Geoloket Lebbeke 4

5 Voorbereiding op de BBC: praktijkgetuigenis stad Poperinge, pilootbestuur 2011 Op de Klantendag getuigde Stefaan Vandecasteele, financieel beheerder van de Stad Poperinge hoe men er de voorbereidingen en implementatie van de BBC heeft aangepakt. Voor alle Vlaamse besturen komt er een nieuw financieel instrumentarium waarin men tegen 2014 verplicht moet instappen: de Beleids- en Beheerscy clus (BBC). Besturen kunnen opteren om vroeger in te stappen in deze toepassing. Bij het omschakelen in de Stad Poperinge heeft het bestuur een grondige denkoefening gemaakt: wat, waarover, voor wie en waarom wil ik bepaalde rapporten opmaken en welke informatie heb ik daarvoor nodig? Zo werd er vroeger gerapporteerd over 170 doelstellingen en 390 actieplannen, terwijl dit nu herleid werd tot 17 prioritaire doelstellingen en 40 actieplannen. Productvernieuwing Unibel 1.50 Voor investeringen heeft het bestuur geopteerd voor afzonderlijke enveloppes per beleidsdomein. Deze beleidsdomeinen zijn opgemaakt volgens de organisatiestructuur. Er is voor deze indeling geopteerd naar reponsabilisering en duurzaam en legislatuuroverschrijdend beleid. Een alternatief is een beleidsindeling naar bevoegdheden maar dan moet men iedere legislatuur nieuwe bevoegdheden definiëren wat niet weerhouden werd. Bij de overstap heeft men gekozen om het standaard rekeningstelsel te gebruiken dat door Cevi/Logins voorgesteld werd. De exploitatiekredieten werden geconverteerd vanuit de gemeenteboekhouding en het investeringsbudget werd volledig opgebouwd in BBC. Het eerste boekjaar is nu bijna afgerond en alles loopt naar wens. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor het tweede boekjaar gestart en worden de budgetten opgemaakt. Stefaan gaf nog enkele aandachtpunten bij de omschakeling mee: Ga er niet zomaar van uit dat de gewone dienst naar het exploitatiebudget gaat en de buitengewone dienst naar de investeringen. Bijkomend moet u bij de BBC er van uit gaan dat het uitvoeringspercentage van de exploitatie en investeringen steeds 100% is. Dit maakt de wenslijstjes al een stuk korter. Stefaan Vandecasteele, financieel beheerder Poperinge Tijdens de Klantendag kon u ook de nieuwe versie van onze belastingtoepassing Unibel ontdekken. Unibel wordt sterk uitgebreid met een aantal nieuwe functionaliteiten waarbij we er, zoals steeds, naar blijven streven om Unibel volledig af te stemmen op hedendaagse en wijzigende behoeften. Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Zo kon u kennis maken met tal van nieuwigheden en uitbreidingen zoals nieuwe opzoekingsmogelijkheden voor belastingplichtigen, het bijhouden van de adreshistoriek van verzonden documenten en de mogelijkheid om nieuwe gegevens te registreren bij het belast goed. Verder is getoond hoe belastbare feiten overgenomen zullen kunnen worden tussen verschillende belastingen, zowel voor maatmodules als voor passe-partout belastingen. Ook het inlezen van Excelbestanden voor het aanmaken van belastbare feiten in Unibel is nu voorzien in een generiek programma. De uitbreidingen aan de betalingsopvolging, bijvoorbeeld het tijdelijk stopzetten van de invorderingsprocedure voor specifieke dossiers zoals voor collectieve schuldregeling, faillissementen, budgetbegeleiding, afbetalingsplannen, deurwaarderdossiers, notificaties beantwoorden aan de behoeften van onze steeds sneller evoluerende samenleving. Ten slotte werd de sessie afgesloten met de voorstelling van de tweede fase van Unibel 1.50 waarin ook de koppeling tussen Unibel en Lokovest (gegevens Kruispuntbank van Ondernemingen) verder uitgebreid zal worden. Diverse mutaties zoals wijzigingen in de rechtstoestand, faillissementen, adreswijzigingen, stopzettingen en dergelijke zullen op regelmatige basis vanuit Lokovest doorgegeven kunnen worden naar Unibel. Ook werkopdrachten zullen geregistreerd kunnen worden waardoor een betere werkopvolging, timing en planning van de werkzaamheden voor belastingen mogelijk zal zijn. Het enthousiasme over Unibel 1.50 was groot op de Klantendag. Als Unibel-gebruiker wordt u binnenkort uitge nodigd voor een productmeeting met de volledige voorstelling van deze nieuwe versie. 5

6 Bezorg uw medewerkers hun loonbrief digitaal en lever een positieve bijdrage aan het milieu Sinds de wet van 2 augustus 2007 kunt u uw werknemers hun sociale documenten, zoals de loonbrief, digitaal bezorgen. Met de module Cevips Elektronische Loonbrieven kunnen uw medewerkers in hun vertrouwde intranetomgeving hun eigen sociale documenten raadplegen en afdrukken. De loonbrieven worden niet langer afgedrukt en manueel of per post verdeeld. Zo bespaart uw bestuur tijd en geld en levert u een positieve bijdrage aan het milieu. Uw werknemers kunnen met hun elektronische identiteitskaart of met een gebruikersnaam/wachtwoord inloggen in de toe passing om zo toegang te krijgen tot hun loonbrief en andere fiches, zoals de jaarlijkse taksfiche, het jaaroverzicht en het aanvraagformulier vakbondspremie. Dit biedt enkele belangrijke voordelen: Loondocumenten zijn altijd en direct beschikbaar voor uw personeel zonder tussenkomst van de personeelsdienst. Iedere medewerker beschikt over zijn eigen digitaal archief. Het milieu vaart er wel bij door het wegvallen van papieren loonfiches. De toepassing is binnen de vertrouwde intranetomgeving beschikbaar. Uw bestuur werkt efficiënter doordat interne distributie vervalt en medewerkers geen duplicaten meer aanvragen. De Vlaamse Milieu Maatschappij is als eerste met de toepassing gestart en evalueert deze oplossing als erg positief. Voor meer informatie kunt u de coupon op de laatste pagina terugsturen. Ondersteun uw Human Resource Management met de internettoepassing Cevips e-hrm Met e-hrm geeft u uw personeelsleden, diensthoofden en de personeelsdienst een toepassing waarmee ze via uw intranet HRM-gegevens kunnen consulteren en aanpassen, mits inachtname van de nodige beveiligingen. Het zorgt voor openheid van de gegevens door verder te bouwen op de aanwezige gegevens in Cevips-loon en Cevips-HRM. Ieder personeelslid krijgt een eigen login en paswoord. Hij kan hiermee: zijn adres, recentste gezinstoestand, rekeningnummer, geboortedatum en Rijksregisternummer consulteren; adreswijzigingen online doorgeven aan de personeelsdienst; een overzicht van zijn diverse vakanties bekijken van het huidig jaar en vorige dienstjaren; vakantieaanvragen online doorgeven aan het diensthoofd; een overzicht van zijn diverse ziekteperiodes bekijken van het huidig jaar en vorige dienstjaren; een overzicht van zijn medewerkergesprekken (evaluaties en andere) bekijken; een overzicht van zijn gevolgde vormingen bekijken en zien voor hoeveel uur ze meetellen voor de functionele loopbaan. Ieder diensthoofd krijgt ook een eigen login en paswoord. Hij kan hiermee ook zijn persoonlijke gegevens consulteren (zie hierboven). Bijkomend kan hij ook: een overzicht krijgen van openstaande en verwerkte vakantieaanvragen van zijn eigen medewerkers. Hij krijgt eerst via een bericht dat er nieuwe vakantieaanvragen zijn; via e-hrm verlofaanvragen al dan niet goedkeuren. Vanuit e-hrm kunnen volgende gegevens in Cevips ingelezen worden: Goedgekeurde vakantieaanvragen komen in module Tewerkstelling. Adreswijzigingen komen in bouwsteen Personen. Aangeboden opleidingen worden vanuit Cevips-HRM in e-hrm getoond. Voor meer informatie over de toepassing kunt u ons de coupon op de laatste pagina terugsturen. 6

7 Iguana brengt de bibliotheek naar de gebruiker Bibliotheken worden geconfronteerd met de voortdurende uitdaging om zowel bestaande als potentiële gebruikers te bereiken en bij haar diensten te betrekken. Iguana is hiervoor een uniek online platform. Het laat de bibliotheek toe om haar diensten te marketen, de collecties te promoten en een gepersonaliseerde gebruikerservaring te leveren. Het combineert de klassieke webcatalogus met een website tot één dynamisch portaal waar de bibliotheek en de gebruiker elkaar ontmoeten. De startpagina van Iguana begint typisch met een boekenrivier. Dat is een dynamisch lint bovenaan de pagina dat bijvoorbeeld recente aanwinsten aantrekkelijk presenteert. Dit lint wordt aangepast aan de interessegebieden van de gebruiker. Door de muis over een item in de rivier te bewegen kan de gebruiker details bekijken, een zoekopdracht in de catalogus uitvoeren of een reservering plaatsen. Iguana is gebaseerd op widgettechnologie. Gebruikers kunnen informatie op de pagina verplaatsen en de look & feel aanpassen, maar ook content elders neerzetten zoals op hun igoogle of Facebookpagina s. De website is rijk aan Web 2.0-functies waarmee gebruikers begeleid worden bij hun zoektocht in de bibliotheek en daarbuiten. Via associaties, facetten en Wikipedialinks levert het platform een rijke, leven dige ervaring aan bezoekers van de site. Het belang van een dynamische website gaat uiteraard verder dan gebruikersdiensten en strekt zich uit tot het domein van marketing. In een statische website blijft alle content op één plek. Door een mobiele en sociale website te creëren, vergroot de bibliotheek haar bereik naar omgevingen waar gebruikers het meest verblijven. Iguana stelt gebruikers in staat informatie te delen met anderen en daardoor optimaal gebruik te maken van het virale effect van het sociale web. Als gebruikers bijvoorbeeld informatie op hun Facebook Wall zetten, delen ze boeken, dvd s, cd s, nodigen ze vrienden uit om aan een boekenclub deel te nemen, of om elkaar te ontmoeten bij een evenement in de bibliotheek. Iguana beschikt over uitgebreide datamining functies voor statistische analyse. De toepassing bewaart sessiegerelateerde gegevens zoals het aantal bekeken pagina s en clicks. Elke Iguanamodule heeft eigen rapportagemogelijkheden waarmee de bibliotheek een geïntegreerd beeld krijgt van totaal gebruik en trends. Stuur ons de coupon op de laatste pagina terug voor meer informatie. Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Cevi fietst tegen kanker In 2012 doen Cevi en Logins actief mee aan Kom op tegen Kanker. Onze 2 bedrijven zijn ingeschreven onder de ploegnaam Cevi - Logins en informeel hebben we de bevestiging gekregen van de aanvaarding van onze deelname. Een tiental medewerkers gaan km bij elkaar fietsen voor het goede doel. De voorlopige lijst met moedige gladiatoren bestaat uit: Bob Aerts (Logins), Frederik Bommerez (Cevi), Steven Cozyns (Cevi), Patrick De Backer (Cevi - Logins), Pim De Blieck (Logins), Rudi Hemmerickx (Logins), Karl Reremoser (Cevi - NRB), Paul Roegis (Cevi - Logins), Johnny Slos (Cevi) en Joris Standaert (Cevi). Eind januari 2012 wordt in Leuven de kick off gegeven van deze actie. Iedereen kan de deelnemers aanmoedigen via sponsoring. We zullen als organisatie ons best doen om zoveel mogelijk bij te dragen aan deze actie. We nodigen u ook uit om onze gladiatoren aan te moedigen, moreel of met een bijdrage. Het rekeningnummer wordt later meegedeeld. Bedragen van meer dan 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. We brengen u verder op de hoogte van zodra we over meer informatie beschikken. 7

8 Simulatie leefloon in de spreekkamer van uw OCMW Binnen de reeds bestaande toepassing Cliëntenonthaal en trajectopvolging (COT) kunt u nu gebruik maken van een nieuwe module: de simulatie leefloon. Met deze module kunt u bij de intake in het OCMW via de beschikbare gegevens een leefloonbedrag voor de cliënt berekenen. Dit zowel voor gekende als niet-gekende (zonder dossiernummer) cliënten. Bovendien helpt deze tool de maatschappelijk werkers een controle uit te voeren op het toegekende bedrag aan leefloon. Deze leefloonberekening bevat het wettelijke kader en de geldende bedragen. Er is speciale aandacht gegeven aan het ingeven van roerende en onroerende goederen. De simulatie helpt de maatschappelijk werker bij deze moeilijke berekening. U krijgt niet enkel het eindresultaat maar ook de volledige berekening. Bij het begin van de simulatie worden de inkomsten van de cliënt ingebracht, samen met een startdatum en de gezinssituatie. Dat laatste staat gelijk aan de categorie waartoe de cliënt behoort. De inkomsten en de berekening van de simulatie zijn beschikbaar voor afdruk op documenten zoals een intakedocument, verslag voor de raad of het document opgave van inkomsten. Als u gebruik wilt maken van deze module, stuur dan de coupon op de laatste pagina terug. Het vraagt enkel een dag tuning en uw maatschappelijk werkers kunnen er mee aan de slag. OCMW Ronse realiseert een snellere en feilloze afhandeling van zittingen door te notuleren met Cobra Martin Verkest (Secretaris) en Fabienne Verleyen (Stafmedewerker en Bestuurssecretaris) getuigden op de Klantendag hoe ze met Cobra vlotter, sneller en gestructureerder een OCMW-Raad voorbereiden, verwerken en ontsluiten. Met Cobra, stelt Martin, hebben we er in het OCMW komaf mee gemaakt dat iedereen zomaar op gelijk welke manier (sms, , document in postbakje ) een agendapunt kan aanleveren voor de OCMW-Raad. Ik had als secretaris geen controle meer of het gehele dossier wel correct was opgenomen voor de OCMW-Raad. Bovendien had ik heel wat knip- en plakwerk omdat andere bestandsformaten werden gebruikt of omdat de opmaak verschillend was. Ook de hernummering van de agendapunten bezorgde me vaak een punthoofd. Stafmedewerkster Fabienne vult aan: Door Cobra te gebruiken, slaag ik er nu in om tijdig de agenda te verspreiden naar de Raadsleden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt nu meer bij de diensten. Zij bouwen hun digitaal dossier op voor de OCMW-Raad in Cobra en iedereen gebruikt nu onze huisstijl, dezelfde lay-out en de nodige formuleringen. Martin en ik hebben nu ook weet wanneer een dossier klaar is en de nodige controle op wetmatigheid kan starten. Ook de zitting zelf kan vlotter dan voorheen verwerkt worden. Ik denk aan het registreren van de stemresultaten, het verwerken van de uitspraken, alsook het bijwerken van de beslissingen. Één dag na de zitting rollen de notulen, de uittreksels en de besluitenlijst uit Cobra en kan de zitting afgesloten worden. Met andere woorden: zowel intern als extern boeken we winst met het gebruik van Cobra: diensthoofden en raadsleden zijn veel sneller op de hoogte van de stand van zaken en de beslissing in hun dossier, en de Gouverneur en het College van Burgemeester en Schepenen kan veel sneller een besluitenlijst ontvangen. Martin en Fabienne ervaren tot slot het Cevi-implementatietraject van drie tot vier maanden als een aangename manier van werken. Stapsgewijs is Cobra aangepast op maat van hun bestuur en hun manier van werken. Ook de huisstijl van OCMW Ronse werd volledig ingebracht door gebruik te maken van sjablonen en tot slot heeft iedereen die met Cobra werkt een opleiding gehad (voor Ronse: de secretaris, de stafmedewerker en de diensthoofden). Het resultaat was dat iedereen klaar was om over te schakelen zodat geen dubbel werk werd verricht. Voor OCMW Ronse is Cobra absoluut onmisbaar geworden in het interne proces van zittingen voorbereiden, verwerken en definitief afsluiten. 8

9 Gemeentebestuur Nazareth optimaliseert ICT-infrastructuur In 2010 heeft de gemeente Nazareth een ICT-beleidsplan opgemaakt waarin een aantal duidelijke strategische actiepunten werden opgenomen voor de volgende jaren. Eén van die actiepunten was de vernieuwing van de centrale ICT-infrastructuur. Het uitschrijven van een bestek, ontvangen van de offertes, kiezen van de leverancier en de praktische uitwerking van het project is ondertussen achter de rug. Op de Klantendag stelde Dimitri Taghon, de nieuwe systeemverantwoordelijke in Nazareth, hun gekozen oplossing voor. Na een grondige analyse van de bestaande situatie viel het Dimitri op dat er veel verouderde ICT-apparatuur aanwezig was die daarenboven niet steeds optimaal was geconfigureerd. Daarnaast waren er bijvoorbeeld ook vrij veel (36) modellen en/of merken Dimitri Taghon, systeemverantwoordelijke van printers in gebruik wat het beheer ervan helemaal niet eenvoudig maakte. Een derde aandachtspunt waren de trage netwerkverbindingen waardoor er een duidelijke nood bestond tot optimalisatie van het interne en externe netwerk. Voor de centrale ICT-infrastructuur werd gekozen voor een DELL oplossing waarbij gebruik wordt gemaakt van virtualisatie. De uitval van één server is in dit geval minder dramatisch dan vroeger aangezien een tweede server er voor zorgt dat alle gebruikers snel weer aan de slag kunnen. Als data opslagkabinet Schematische voorstelling van de oplossing werd geopteerd voor Equallogic omwille van het eenvoudige beheer en de flexibele uitbreidingsmogelijkheden. Voor de back-upsoftware ging de voorkeur naar Symantec aangezien in dat pakket de deduplication mogelijkheid vervat zit. Hierdoor neemt de back-up minder schijfruimte in dan bij andere software oplossingen die deze mogelijkheid niet aanbieden. Het is op iets langere termijn de bedoeling dat een tweede site in dienst wordt genomen waar een tweede data opslagkabinet geplaatst kan worden. Dit is echter nog geen absolute prioriteit binnen het beleidsplan. Feit is dat door indienstneming van de nieuwe omgeving reeds een hele reeks pijnpunten die er waren bij de verouderde infrastructuur werden opgeheven. Samenwerking tussen gemeente en OCMW Gemeente- of stadsbesturen en OCMW s vragen ons regelmatig naar advies over de aanpak van samenwerking tussen gemeente en OCMW. Omdat een neutraal advies nog altijd het beste is, nodigden we op de Klantendag twee besturen uit om hun ervaringen hierover met u uit te wisselen. Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Nico De Moor, systeembeheerder van gemeente Wetteren en Frederik Hellyn, systeembeheerder van OCMW Harelbeke vertelden hoe de samenwerking op ICT-vlak tussen gemeente/stad en OCMW in hun bestuur verloopt. De klemtoon van de uiteenzetting lag niet op het technische, want dit blijkt eigenlijk de kleinste van de uitdagingen te zijn, maar op het organisatorische. Verschillen in cultuur, in juridische en in budgettaire regels vormen de belangrijkste uitdagingen. Vragen zoals: Wie is de contractant? Wie betaalt? Hoe worden de beslissingen genomen? Hoe is het ICTteam hiërarchisch georganiseerd? werden door beiden vanuit hun invalshoek beantwoord. Conclusie is dat het nog altijd mensen zijn die samenwerken en dat er dus geen eenheidsoplossing bestaat om die samenwerking vlekkeloos te laten verlopen. De beide besturen slagen erin die samenwerking naar ieders tevredenheid te organiseren, maar elk met hun eigen toets. 9

10 WZC Ten Oudenvoorde - OCMW Evergem kiest voor een gebruiksvriendelijk en eenvoudig systeem: de link RBS Zorg+ met domotica WZC Ten Oudenvoorde (OCMW Evergem) koos voor een gebruiksvriendelijk en eenvoudig systeem: de link RBS Zorg+ met domotica. Aan het woord is rusthuisdirectrice Eveline De Vriendt. De drie Evergemse woonzorgcentra (Ter Caele, Ten Oudenvoorde en Ter Hollebeke) maken al enige tijd gebruik van een geautomatiseerde administratie via RBS Admin. Daarom wilden we eind 2010 in onze drie WZC s ook de zorgverlening automatiseren. Het uitgangspunt van die automatisering was het gebruik van domoticastations op de kamer. Het doel: enerzijds de zorgverlening zo te automatiseren dat er meer tijd vrijkomt voor de kwaliteit van de zorgverlening en anderzijds een grotere persoonlijke benadering van de bewoners. Na een uitgebreide informatieronde van de bestaande systemen hebben we gekozen voor een gebruiksvriendelijk en eenvoudig systeem: de link RBS Zorg+ met domotica. Van bij het begin van het project startten we een overkoepelende werkgroep die bestond uit negen medewerkers uit de drie WZC s (drie medewerkers per WZC). Cevi verzorgde de vorming voor de werkgroepleden. Het was de bedoeling dat de medewerkers die deel uitmaakten van de werkgroep één maand op proef de domoticastations gebruikten voor de dagelijkse zorgverlening. Daarvoor werden er per WZC vier kamers geselecteerd met vaste domoticastations. Nadien evalueerden wij de werking. De werkgroep wou de volgorde aanpassen van het schermmenu, zodat de meest gebruikte menupunten snel terug te vinden zijn zonder veel te moeten scrollen. We hebben er ook voor gekozen om de optie alle taken in één keer af te tekenen helemaal achteraan op de takenlijst te plaatsen. Hierdoor Rusthuisdirectrice Eveline De Vriendt overlopen de medewerkers van onze welzijnscentra routineus de lijst met taken zonder die blindelings af te kunnen vinken. Deze keuzes en wensen werden doorgegeven aan Cevi dat in overleg met Televic de nodige aanpassingen realiseerde. Vervolgens kregen al onze zorgkundigen en verpleegkundigen een interne vorming. Vanaf dan konden de medewerkers starten met het raadplegen en aftekenen van het zorgplan en de medicatiefiche op de kamer van de bewoner. Nu beschikken onze zorgkundigen en verpleegkundigen over actuele informatie over de bewoner en kunnen ze opvolgen welke zorgen wel en niet eerder toegediend werden. Ook de wondzorg-, val- en incontinentieregistraties gebeuren op de kamer, waardoor de medewerkers geen last hebben van extra administratieve rompslomp. We hadden ervoor gekozen om de bewonersdossiers te laten aanmaken door onze hoofdverpleegkundigen. Die zijn echter niet altijd onmiddellijk beschikbaar zodat de zorgdossiers onvoldoende vlug bijgewerkt worden. Daarom zullen we in de toekomst een aantal medewerkers ook rechten geven om dossiers bij te werken, waardoor de meest actuele informatie altijd beschikbaar zal zijn. Aankomende vernieuwing voor de sociale dienst van het OCMW Begin volgend jaar worden een aantal interessante vernieuwingen aangeboden. U vindt hier een korte inventaris. Een nieuw type voorstel 71 om een terugvordering leefloon of equivalent leefloon in te brengen. Dit voorstel berekent automatisch het terug te vorderen bedrag en levert niet alleen een globale berekening maar ook een overzicht van de terugvorderingsbedragen per maand. Handig om in de betekening te gebruiken. Het RN25 bericht wordt ter beschikking gesteld via KSZ. Hierdoor kan het OCMW eindelijk meer informatie over de vreemdelingen verkrijgen die op dit moment enkel nog via de bevolkingstoepassing beschikbaar waren. Denk aan de beroeps kaart vreemdelingen, arbeidskaart vreemdelingen... Ook interessant voor het onderzoek van de onderhoudsplicht is de relatie naar uw ouders. De nieuwe KSZ-berichten CADNET en CADAF om enerzijds het kinderbijslagfonds te ondervragen, anderzijds het kadaster voor eigendommen. Een volledig vernieuwde historiek van de wijzigingen aan een dossier. Zo kunt u per veld nagaan wie wanneer een wijziging heeft uitgevoerd. Bijkomend kunt u duidelijk zien wanneer een persoon aan een sociaal dossier is toegevoegd of verwijderd. Via de mutaties wordt u op de hoogte gehouden van wijzigingen aan uw dossier. 10

11 Brandweerzone Vlaamse Ardennen bouwt samen met de stad Oudenaarde disaster recovery oplossing uit Christian Bral, kapitein-commandant van de Oudenaardse brandweer getuigt: De operationele pre-zone Vlaamse Ardennen omvat de korpsen van Brakel, Herzele, Kluisbergen, Kruishoutem, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem. In 2010 waren we op zoek naar een nieuwe IT-infrastructuur met een hoge beschikbaarheid en kwamen bij deze zoektocht terecht bij het stadbestuur dat het jaar voorheen een nieuw datacenter had laten installeren door Cevi. Bij de gesprekken die we hadden met de stad kwamen we vrij snel tot de conclusie dat, niettegenstaande de verschillende functionele behoeften, een synergie heel wat voordelen kon bieden. De brandweerzone Vlaamse Ardennen investeerde op haar beurt in de nodige bijkomende hardware in het datacenter. De bekomen infrastructuren, opgesteld op verschillende geografische locaties, werden gedeeld en verbonden met een glasvezelkabel. Dit stelt ons in staat om enerzijds onze eigen operationele systemen te behouden en anderzijds mekaars resources te gebruiken voor disaster recovery en back-up. Dit laatste heeft een beduidende impact op het kostenplaatje. Het feit dat Cevi optreedt als enig aanspreekpunt voor het beheer en de ondersteuning van onze nieuwe IT-fundamenten laat ons toe 100% te concentreren op onze kerntaken. Daarnaast werd gestreefd om een beperkte kern binnen de brandweerzone op te leiden om kleinschalige ICT-ondersteuning te geven. BIO Ouderenzorg in OCMW Brugge We laten Birger Van den Berghe, administratief verantwoordelijke Ouderenzorg, aan het woord over de meerwaarde van BIO Ouderenzorg voor hen. Met BIO Ouderenzorg bekomen we op een performante manier grote hoeveelheden informatie die analyse en vergelijking mogelijk maken in een overzichtelijk geheel. We kunnen met BIO Ouderenzorg iedere betrokkene bovendien de mogelijkheid geven om op elk gewenst moment en op een vlotte manier de gewenste informatie op te vragen. We zijn zeer tevreden met deze toepassing. De BIO-tabellen bezorgen bijkomende gedetailleerde info op een zeer efficiënte manier. Het mooiste voorbeeld vind ik nog steeds: een onmiddellijk zicht op de misgelopen RIZIV-dagen waarbij gedetailleerde redenen onmiddellijk consulteerbaar zijn met de BIO-module. Dit is één voorbeeld maar zo kan ik nog vele andere aanhalen aangaande informatie over de wachtlijsten, ligdagprijzen, verblijfs duur, leeftijden, Katz-scores, kennisgevingen... Zo is het altijd mogelijk om op een zeer vlugge manier een situatie schets te bezorgen aan beleidsmedewerkers voor en over de verschillende instellingen. Geïnteresseerden zijn altijd welkom om het pakket te komen bekijken. Lokovest: koppelingen, verrijkingen en meerwaarden Lokovest is de Cevi-toepassing die de database van de KBO (Kruispuntbank van Ondermeningen) op een snelle en gebruiksvriendelijke manier ontsluit. De database wordt up-todate gehouden door dagelijkse bijwerkingen en de historiek van de gegevens wordt bewaard. Cevi heeft Lokovest nog verder uitgebreid met verrijkingen en koppelingen, die we op de Klantendag uitgebreid in de verf hebben gezet. Zo blijft de verrijking met de digitale economische kaart van de provincie West-Vlaanderen zeer interessant, gezien de door de ondernemers zelf aangevulde gegevens in de database van Lokovest worden opgenomen. De West-Vlaamse besturen die met de economische kaart en met Lo kovest werken, kunnen de gegevens hiervan opvragen in Lokovest. De webservice Lokovest biedt de mogelijkheid om vanuit andere toepassingen opvragingen te doen in de database van Lokovest. Zo is dit al geïmplemen teerd in Unibel, CRM, NH-boekhouding maar kan het ook met uw eigen website, kaarten. De koppeling tussen Lokovest en Unibel wordt nog verder uitgebouwd. In de nieuwe versie van Unibel 1.50 zullen wijzigingen in de rechtstoestand, faillissementen, adreswijzigingen, stopzettingen... op regelmatige basis doorgegeven kunnen worden. Wie behoefte heeft aan informatie over de persoon achter de functie van een onderneming, kan via een dubbelklik op het gepresenteerde Rijksregisternummer opvragen wie die persoon is, waar deze woont en of hij al dan niet overleden is. Hiervoor werd de webservice bevolking geïntegreerd in Lokovest. Om de publicaties van een onderneming te kunnen bekijken, doet de toepassing Lokovest een opvraging in het Belgisch Staatsblad en worden deze resultaten gepresenteerd. Als laatste is Lokovest ook nog eens verrijkt met gegevens van de VKBO, zoals jaarrekeningen en tewerkstellingsgegevens. Hierbij werd eveneens een koppeling gelegd met de website van de Nationale Bank. Kortom, onze toepassing Lokovest wordt steeds completer door de koppelingen en verrijkingen die de gegevens uit de authentieke bron van de KBO aanvullen met allerhande informatie. Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector 11

12 Wilt u meer vernemen over de voorgestelde IT-oplossingen? Contacteer ons dan vrijblijvend op of of stuur ons de onderstaande coupon terug per fax op of Ja, ik wens informatie over de toepassingen voor gemeenten: Begraafplaatsen Beleidsinformatie Burgerzaken Bevolking Capelo Digitaal Sociaal Huis Gemeentebelastingen GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties) E-Loketten Geoloketten Gemeentelijk Strafregister Financiën Boekhouding Facturatie Financieel Beheer GIS (Geografische Informatiesystemen) Groeninventarisatie Leegstandsheffing Loonadministratie M-Office Onthaal Personeelsbeheer Sociaal Secretariaat Rapportering Reservatie Sport en Cultuurzaken Secretariaat Briefwisseling Notulering Documentbeheer Workflowmanagement Technische Diensten Verkiezingen Vergunningen Webdiensten & Communicatie Andere: Ja, ik wens informatie over de toepassingen voor: Bibliotheek Brandweer Intercommunales Parkeerbeheer Politie Provincies Ja, ik wens informatie over de toepassingen voor OCMW s: Beleidsinformatie Budgetbegeleiding en schuldbemiddeling Cliëntenonthaal en trajectopvolging Digitaal Sociaal Huis Financiën Boekhouding Facturatie Financieel Beheer Kinderopvang Loonadministratie Onthaal Personeelsbeheer Rapportering Woon- en Zorgcentrum / Rust- en verzorgingstehuis / Serviceflat / Dagverzorgingscentrum Sociaal Secretariaat Sociale Diensten Subsidieregeling derden Thuiszorgdiensten Dienstencheques Poetshulp Gezins- en bejaardenhulp Maaltijdbedeling Ja, Ik wens informatie voor het uitbouwen van mijn ICT-infrastructuur : Netwerk Beveiliging Storage & Back-up (Blade) Servers Kosten efficiënt printen Software Licenties (Microsoft, Adobe...) Informatiezuilen Draadloos netwerk ICT-audit (beveiliging, back-up...) Outsourcing PC, Laptop, Desktop, Beeldschermen Andere : Ja, ik wens meer informatie over de volgende toepassingen: Eenheidsloket CRM DMS & Workflow nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Ja, neem contact met mij op over: Naam: Voornaam: M/V Functie: Organisatie: Adres: Tel: Fax: 12

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 3 jaargang 3 Cevi NV binnen de groep NRB, wat betekent dit voor u? Weergave van

Nadere informatie

Op stapel. Katie Bouckaert

Op stapel. Katie Bouckaert Katie Bouckaert Unibel 1.50 gemeentebelastingen in eigen beheer: Nieuwe geg. belastingplichtigen en belaste goederen, nieuwe zoekmogelijkheid Historiek zendadressen en adressen verzonden documenten Uitbreiding

Nadere informatie

UNIBEL: een belastingtoepassing in evolutie Bibel: Beleidsinformatie Belastingen. Kristien Ooghe

UNIBEL: een belastingtoepassing in evolutie Bibel: Beleidsinformatie Belastingen. Kristien Ooghe UNIBEL: een belastingtoepassing in evolutie Bibel: Beleidsinformatie Belastingen Kristien Ooghe Unibel: een belastingtoepassing in evolutie Unibel 1.50 FASE 1 Belastingplichtige Zoeken op ingekohierde

Nadere informatie

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris Sint-Amands Aantal inwoners: 8.300 Oppervlakte: 1.555 ha 3 deelgemeentes Landelijk

Nadere informatie

WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties

WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties 10 de Cevi Klantendag 1 WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties Jasper Vervaert Marjan Hellin Hilde Mortier WebBv in ontwikkeling Sessie 4 Demo In- en afschrijvingen

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 3 Oost- en West-Vlaamse steden en gemeenten scoren hoog in enquête e-government

Nadere informatie

Cevi Opvolging Beheer Registratie Agendapunten. Fien De Keulenaer (Cevi)

Cevi Opvolging Beheer Registratie Agendapunten. Fien De Keulenaer (Cevi) Notuleringstoepassing Cobra Cevi Opvolging Beheer Registratie Agendapunten Fien De Keulenaer (Cevi) Doel: Notulering van elk soort zitting Gemeenteraad en College van burgemeester en schepenen Raad voor

Nadere informatie

BIO-tabellen OCMW Brugge

BIO-tabellen OCMW Brugge BIO-tabellen OCMW Brugge Birger Van den Berghe birger.vandenberghe@ocmw-brugge.be 050 32 73 25 1 e Wat is BIO voor OCMW Brugge? Op een performante manier grote hoeveelheden informatie bekomen die analyse

Nadere informatie

Roadmap New Horizon. Katrien Vansteenkiste (Logins NV) Jan Reynaert (Cevi NV) Dossieropbouw (Berekening leefloon) Stavingsdocumenten Budget

Roadmap New Horizon. Katrien Vansteenkiste (Logins NV) Jan Reynaert (Cevi NV) Dossieropbouw (Berekening leefloon) Stavingsdocumenten Budget 10 de Cevi Klantendag 1 Roadmap New Horizon Katrien Vansteenkiste (Logins NV) Jan Reynaert (Cevi NV) Inhoud 2014 Dossieropbouw (Berekening leefloon) Stavingsdocumenten Budget 2015/2016 Stavingsdocumenten

Nadere informatie

Handleiding. NH Sociale Dienst Formulieren RMI

Handleiding. NH Sociale Dienst Formulieren RMI Handleiding NH Sociale Dienst Formulieren RMI Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be

Nadere informatie

Optimaal beheer van uw derden in BBC

Optimaal beheer van uw derden in BBC 10 de Cevi Klantendag 1 Optimaal beheer van uw derden in BBC Daisy Vercruysse De uitnodiging De BBC-boekhouding biedt ruime mogelijkheden inzake een optimaal derdenbeheer: link met CRM/Lokovest/Rijksregister,

Nadere informatie

Cliëntonthaal en trajectopvolging Release nota maart 2011

Cliëntonthaal en trajectopvolging Release nota maart 2011 Handleiding Cliëntonthaal en trajectopvolging Release nota maart 2011 Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2

Nadere informatie

Cliëntenonthaal en trajectopvolging. Varianten in gebruik bij opstart (1)

Cliëntenonthaal en trajectopvolging. Varianten in gebruik bij opstart (1) Cliëntenonthaal en trajectopvolging Veronique Waeytens (Cevi) Varianten in gebruik bij opstart (1) OCMW Leuven: centraal onthaal met centrale spreekkamers Geen onthaal en geen balie: tickets worden gemaakt

Nadere informatie

AbiLoGIS GIS voor Abifire 6 juni 2007. AbiLoGIS. AbiLoGIS. Eddy Janssen Piet De Meester. Cevi NV. Seminarie Brandweer 6/6/2007

AbiLoGIS GIS voor Abifire 6 juni 2007. AbiLoGIS. AbiLoGIS. Eddy Janssen Piet De Meester. Cevi NV. Seminarie Brandweer 6/6/2007 AbiLoGIS Eddy Janssen Piet De Meester Cevi NV Seminarie Brandweer 6/6/2007 Wat? AbiLoGIS Programma om Databankgegevens van AbiFire Via een kaartprogramma (een GIS in informaticajargon) * In een digitale

Nadere informatie

Vernieuwd e-loket Burgerzaken

Vernieuwd e-loket Burgerzaken 11 de Cevi Klantendag 1 Burgerzaken Digitale afhandeling van attesten en uittreksels Hilde Mortier Senem Mavzer Freddy Van der Heyden e-loketaanvraag Principe Aanvraag Opmaak digitaal Afhandeling E-mail

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

Software voor het moderne verhuurkantoor.

Software voor het moderne verhuurkantoor. immotools Software voor het moderne verhuurkantoor. immotools is een gebruiksvriendelijk, uiterst compleet en onmisbaar software pakket in het moderne immokantoor. immotools garandeert u een optimaal beheer

Nadere informatie

Ronde van Vlaanderen

Ronde van Vlaanderen VOORJAAR 2015 Ronde van Vlaanderen Hoe ziet de relatie gemeente-ocmw er morgen uit? Ook aandacht voor: Impact van het Vlaamse en federale regeerakkoord Brandweerhervorming Omgevingsvergunning HASSELT woensdag

Nadere informatie

Guy Rammant, Daniëlle Koole en Joris Standaert Cevi userdag 13 november 2012

Guy Rammant, Daniëlle Koole en Joris Standaert Cevi userdag 13 november 2012 Ontsluiten van backoffice data Guy Rammant, Daniëlle Koole en Joris Standaert Cevi userdag 13 november 2012 Vraag en antwoord Hoe staat Cevi tegenover open standaarden? Hoe wordt de data in de back-office

Nadere informatie

Toelichting vragen op basis van vragenlijst VERA

Toelichting vragen op basis van vragenlijst VERA Toelichting vragen op basis van vragenlijst VERA 21 juni 2016 21/06/2016 Demo BBC Cevi/Logins 1 Overname informatie al dan niet automatisch Op welke manier kan de historiek meegenomen worden? Volledige

Nadere informatie

PROBLEEMOPLOSSER MUTATIES

PROBLEEMOPLOSSER MUTATIES PROBLEEMOPLOSSER MUTATIES 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1 2 INLEIDING... 2 2.1 Colofon... 3 3 ER KOMEN GEEN NIEUWE MUTATIES MEER BINNEN... 4 3.1 Wanneer is het probleem ontstaan?... 4 3.1.1 Bekijk

Nadere informatie

Shop IT. 12 Mei

Shop IT. 12 Mei Shop IT 12 Mei 2016 13-5-2016 1 I. Van waar komen we? 13-5-2016 2 13-5-2016 3 Nieuwe gemeentesecretaris sedert 01 mei 2014 = de ocmw-secretaris 2014 Agenda s en notulen worden opgemaakt in word Notulen

Nadere informatie

Inhoudstafel BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS 17/10/2011. beleidsitems en algemene rekeningen. investeringen en andere

Inhoudstafel BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS 17/10/2011. beleidsitems en algemene rekeningen. investeringen en andere BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS Stadsontvanger Stad Poperinge: Stefaan Vandecasteele Inhoudstafel 1. Beleidsdomein 2. Beleidsitem 3. Algemene rekeningen 4. Verhouding functionele-

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 1 Efficiënte zorgregistratie aan bed in OCMW Bredene Het Woon- en Zorgcentrum

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 1 Blankenberge wint e-gov Award met het Geoloket Bouwvoorschriften De

Nadere informatie

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL !CCEPTå!UTOMATISERING 3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL - / / ) %æ#) * & %2 3 De boeken bijhouden in een mooie, moderne en snelle omgeving? Accept Financieel is dé complete software voor iedere

Nadere informatie

Klantendag Cevi 14/03/2017

Klantendag Cevi 14/03/2017 11 de Cevi Klantendag 1 Klantendag Cevi 14/03/2017 Digitalisering binnen ouderenzorg Birger Van den Berghe (OCMW Brugge) Basisprincipes digitalisering én automatisering. NIET tijdrovend. Eenvormig en uniform.

Nadere informatie

Intranet Langemark- Poelkapelle. Patrick Ligneel & Sabine De Wandel

Intranet Langemark- Poelkapelle. Patrick Ligneel & Sabine De Wandel Intranet Langemark- Poelkapelle Patrick Ligneel & Sabine De Wandel Rode draad De aanzet Het spinnen van het intranet Het getouw Tips met een knoop De aanzet Een nieuwe website voor Langemark- Poelkapelle

Nadere informatie

Archipol 6 voor gebruikers

Archipol 6 voor gebruikers Archipol 6 voor gebruikers Agenda Evolutie installed base Sterkten Archipol versie 6 Extra document types Module wapens Beheer Notulen 3 Archipol installed base Versie 4 : 31 % Versie 5 : 29 % Versie 6

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen.

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen. TeamPlayer? TeamPlayer is een compleet en flexibel systeem voor tijdsregistratie en planning dat de grootste knelpunten in vele administraties aanpakt, daar waar de standaardsystemen nog te beperkt zijn.

Nadere informatie

Beheer van overheidsopdrachten

Beheer van overheidsopdrachten 1 2 Beheer van Overheidsopdrachten CSprocure Kristof Alexander Kristof.alexander@cipalschaubroeck.be 0497/52.74.20 Csprocure binnen de Financiële Suite 3 CSprocure Overheidsopdrachten BBC Boekhouding Beleid

Nadere informatie

Shopt IT CCSP goes on!

Shopt IT CCSP goes on! Shopt IT CCSP goes on! Uw CRM OSLO compliant 30 april 2015 10.40 11.30 uur V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie CCSP agenda 10.40 CCSP - Johan van der Waal 10.55 Aalter - Els De Wulf 11.10 Samenvatting 11.20

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst bibliotheek Volgnummer dossier 5 Onderwerp Bibliotheek. Instap van de openbare bibliotheek in het Provinciaal

Nadere informatie

BBC: stérke inzet op decentraal werken

BBC: stérke inzet op decentraal werken 11 de Cevi Klantendag 1 BBC: stérke inzet op decentraal werken Gaute Vannuten en Liesbeth Janssens BBC is geen zaak meer van boekhouden alleen De Cyclus van Beleid en Beheer heeft impact op uw volledige

Nadere informatie

Integratie van rijbewijzen in bankkaartmodel in WinBv

Integratie van rijbewijzen in bankkaartmodel in WinBv Handleiding Integratie van rijbewijzen in bankkaartmodel in WinBv Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING...

Nadere informatie

Integratietraject stad/ocmw

Integratietraject stad/ocmw Integratietraject stad/ocmw Integratietraject stad/ocmw Stad en OCMW gaan nauwer samenwerken SITUERING TORHOUT SITUERING TORHOUT Enkele gegevens: Ruim 20.000 inwoners Geen deelgemeenten, enkel wijken Oppervlakte:

Nadere informatie

Handleiding. NH BBC Budget Standopgave

Handleiding. NH BBC Budget Standopgave Handleiding NH BBC Budget Standopgave Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be http://www.logins.be

Nadere informatie

FAQ BBC. Foutmelding economische sectorcodes bij digitale rapportering

FAQ BBC. Foutmelding economische sectorcodes bij digitale rapportering FAQ BBC Foutmelding economische sectorcodes bij digitale rapportering Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen

Nadere informatie

Gemeenten en steden: Beleids en Beheerscyclus

Gemeenten en steden: Beleids en Beheerscyclus Gemeenten en steden: Beleids en Beheerscyclus Liesbeth Janssens (Cevi NV) Indeling sessie Toelichting nieuwe BBC begrippen en regelgeving Hoe nu al voorbereiden op de overstap naar BBC: overlopen mogelijkheden

Nadere informatie

OCMW Boortmeerbeek. Functiebeschrijving. Dienst: Secretariaat. Functiebenaming: Secretaris. Naam en handtekening functiehouder:

OCMW Boortmeerbeek. Functiebeschrijving. Dienst: Secretariaat. Functiebenaming: Secretaris. Naam en handtekening functiehouder: OCMW Boortmeerbeek Functiebeschrijving Dienst: Secretariaat Functiebenaming: Secretaris Naam en handtekening functiehouder: Naam en handtekening verantwoordelijke: Datum: Graad Niveau/weddeschaal Secretaris

Nadere informatie

Scarabee Vereniging Brochure

Scarabee Vereniging Brochure Scarabee Vereniging Brochure februari 2015 Inleiding Scarabee Vereniging is het werkmiddel bij uitstek voor een vlotte ledenadministratie. Het is bedoeld voor alle soorten verenigingen die met leden werken.

Nadere informatie

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Deze gebruikershandleiding helpt u stap voor stap doorheen de procedure om uw vestiging te registreren in de webapplicatie en

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren software consultancy training De markt heeft nood aan een flexibele en complete planningsoplossing. De invoering van de dienstencheques

Nadere informatie

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Bizziware bvba Beverenstraat 131 8810 Lichtervelde (0495) 57 80 26 www.bizziware.be info@bizziware.be Algemeen Kassa Studio is het resultaat van jarenlange

Nadere informatie

MEER TIJD. voor uw patiënt

MEER TIJD. voor uw patiënt MEER TIJD voor uw patiënt Het EMD (Elektronisch Medisch Dossier) is uitgegroeid tot een onmisbaar instrument in de huisartsenpraktijk. Het is daarom belangrijk dat u over een programma beschikt dat naadloos

Nadere informatie

Werkloosheids- gegevens

Werkloosheids- gegevens Handleiding Werkloosheids- gegevens Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be http://www.logins.be

Nadere informatie

Databank personeelsbezetting 81 BESTUREN ZIJN OP HEDEN OOK EFFECTIEF GESTART MET GEGEVENS TE INVENTARISEREN!

Databank personeelsbezetting 81 BESTUREN ZIJN OP HEDEN OOK EFFECTIEF GESTART MET GEGEVENS TE INVENTARISEREN! Databank personeelsbezetting Nieuwsflits naar aanleiding van het project databank personeelsbezetting Een vergelijkend onderzoek voor Vlaamse gemeenten Geachte secretaris, Beste medewerker, CC Consult

Nadere informatie

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING U wenst uw pensioendossier te raadplegen, veranderingen aan te brengen in uw gegevens (rekeningnummer, adres, ) of vooraf ingevulde formulieren voor een aanvullende

Nadere informatie

Migratie van Groupwise naar Exchange

Migratie van Groupwise naar Exchange BIJLAGE Bijlage nr. 1 Migratie van Groupwise naar Exchange Doelstelling. Momenteel wordt in de administratie van de VGC Novell Groupwise als mailsysteem gebruikt. De huidige versie van Groupwise is verouderd

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

Infodag Ticketingsoftware. 3 oktober 2011. Zwijnaarde - Gent

Infodag Ticketingsoftware. 3 oktober 2011. Zwijnaarde - Gent Mid- en Front Office Infodag Ticketingsoftware 3 oktober 2011 Zwijnaarde - Gent Uw uniek interlokaal samenwerkingsverband CIPAL DV oko LOCUS VVC HELIUS DSH - FC - 1 Mid- en Front Office STRATEGISCHE PIJLERS

Nadere informatie

Verwerking en opvolging van LAC-dossiers

Verwerking en opvolging van LAC-dossiers 11 de Cevi Klantendag 1 Verwerking en opvolging van LAC-dossiers Hoe kan de Cevi/Logins toepassing u hierbij ondersteunen? Leen Declercq, Johan Lannoo (OCMW Oostende) Veronique Waeytens (Cevi) Inleiding

Nadere informatie

Nieuwe aanvraagprocedure 2016. FAQ voor de burger

Nieuwe aanvraagprocedure 2016. FAQ voor de burger Nieuwe aanvraagprocedure 2016 FAQ voor de burger 1 Screening Kom ik in aanmerking... 5 Wat is de bedoeling van de screening?... 5 Kan ik niet meteen de vragenlijst invullen?... 5 Zijn de resultaten van

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Nu kunnen we beginnen met het opzoeken van producten. Hier zijn 5 mogelijkheden voor voorzien.

Nu kunnen we beginnen met het opzoeken van producten. Hier zijn 5 mogelijkheden voor voorzien. Aanmelden Ga naar onze website www.vanoirschot.be Klik op Inloggen. Geef uw klantnummer, gebruikersnaam en wachtwoord in. Deze gegevens zijn door ons aan u per mail verstrekt. Vergeet niet de vakjes profiel

Nadere informatie

Kassabeheer. De werkstations kunnen bediend worden via touchscreens, barcodelezers en ticketprinters. Tevens kan de toepassing de geldlade. aansturen.

Kassabeheer. De werkstations kunnen bediend worden via touchscreens, barcodelezers en ticketprinters. Tevens kan de toepassing de geldlade. aansturen. Financiën Kassa Kassabeheer KASSA is een geïntegreerd kassasysteem voor de verkoop van diensten en goederen door de gemeente- en OCMW besturen gaande van vuilniszakken, identiteitskaarten, reispassen en

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online

Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online 1. Wat betekent de keuze voor digitale rekeningafschriften? Als cliënt bij KBC kunt u kiezen hoe u de verrichtingen op uw rekeningen

Nadere informatie

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat CRM Accountancy WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat ACCOUNTANCY CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Accountancy algemeen 3 PRESTATIES 2.1. Wings CRM Accountancy login 4 2.1.1. Het inloggen

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

Overzicht SYNDICUS. Software voor de syndicus. Versie: 2007.12.26

Overzicht SYNDICUS. Software voor de syndicus. Versie: 2007.12.26 Versie: 2007.12.26 1. SYNDICUS SYNDICUS is een pakket voor het beheer van gebouwen, waarbinnen elk gebouw als aparte entiteit wordt beschouwd. Per gebouw worden de verschillende quotiteiten geparametriseerd

Nadere informatie

DIS. Digital Information System

DIS. Digital Information System DIS Digital Information System Inhoud Digital Information System........................................ 4 ORGANI - Your Profit.................................................. 8 Digital Information

Nadere informatie

Diverse items. Voorstel aanpassingen Gemeentelijke Boekhouding 015/ /

Diverse items. Voorstel aanpassingen Gemeentelijke Boekhouding 015/ / Diverse items Voorstel aanpassingen Gemeentelijke Boekhouding 015/45.48.50 015/45.48.89 1 VERDERE VERBETERING AFDRUK LIJSTEN Op vandaag dienen sommige lijsten in meerdere keren opgevraagd te worden. Bvb

Nadere informatie

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 AccountView Huurbundels 9 mei 2014 AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 Inhoud Hieronder ziet u de opzet van dit Overzicht Huurbundels. U kunt direct

Nadere informatie

Thuisloket. 12 mei 2016

Thuisloket. 12 mei 2016 Thuisloket 12 mei 2016 Kortrijk E-loket scenario 1: Het manuele werk Lage kostprijs software (eenvoudig webform) Lage drempel gebruiker Afschrift geboorte akte Uittreksel strafregister (tot 2016) Personeelsinzet

Nadere informatie

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Module Scoda Handleiding oktober 2012 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Inhoud 1. Doel van de module Scoda... 3 2. Schematisch Overzicht... 4 3. Het verkrijgen van CODA-bestanden... 5 4. Het downloaden

Nadere informatie

Update augustus 2015

Update augustus 2015 Update augustus 2015 Voorwoord Wij danken graag alle scholen, voorzieningen en individuen die suggesties hebben ingestuurd om integrado te verbeteren. Het is dankzij deze inzendingen dat het programma

Nadere informatie

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders 1/14 Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in

Nadere informatie

Handleiding Famicontrol voor de kinderbijslagfondsen

Handleiding Famicontrol voor de kinderbijslagfondsen Handleiding Famicontrol voor de kinderbijslagfondsen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Inloggen... 2 Het welkomstscherm... 3 De Menu balk... 3 Opvolgingsstatussen... 4 Een nieuwe aanvraag creëren... 5 Controle

Nadere informatie

e-hrm Webapplicatie Beheer persoonsgegevens

e-hrm Webapplicatie Beheer persoonsgegevens e-hrm Webapplicatie Beheer persoonsgegevens De gegevens die ter beschikking staan van de medewerkers/diensthoofden zijn reeds aanwezig in Cevips-loon: Persoonlijke gegevens (Bouwsteen Persoon) Saldi/ verlofaanvragen

Nadere informatie

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Snelle toegang tot uw dossiers optimaliseert uw productiviteit Informatie vormt de levenslijn binnen uw onderneming de basis van effectieve

Nadere informatie

Aangifte verblijfs- veranderingen

Aangifte verblijfs- veranderingen Handleiding Aangifte verblijfs- veranderingen Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUD 1 INHOUD... 1.1 2 WOORD VOORAF... 2.1 2.1 Overzicht... 2.1

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS EX-GESCO

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS EX-GESCO / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS EX-GESCO / versie 1.1-13.01.2017 13.01.2017 Handleiding e-loket voor dossiers EX-gesco 1/10 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Helpdesk eloket voor zorgvoorzieningen

Nadere informatie

Dienstroosterplanning een probleem?

Dienstroosterplanning een probleem? Dienstroosterplanning een probleem? Niet met ICMT & SAGA Gebruikersvriendelijke en overzichtelijke planningssoftware ICMT Dienstroosters 2 Hét zorg-informatiesysteem Een zorg-informatiesysteem heeft geen

Nadere informatie

ICT Beleidsplan 2010. Organisatie-ontwikkeling (ICT)

ICT Beleidsplan 2010. Organisatie-ontwikkeling (ICT) Organisatie-ontwikkeling (ICT) datum donderdag 9 december 2010 behandelend ambtenaar Dimitri Taghon T 09 382 82 87 ict@nazareth.be 2010 1 INHOUDSTAFEL 1 Inhoudstafel... 2 2 Woord vooraf... 3 3 Situering

Nadere informatie

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders 1/13 Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll starters, zelfstandigen en werkgevers

Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll starters, zelfstandigen en werkgevers Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Beheer vlot uw payrollprocessen met Acerta Connect!

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Deze gebruikershandleiding helpt u stap voor stap doorheen de procedure om uw vestiging te registreren in de webapplicatie en

Nadere informatie

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING TEAMWORK IMPROVED VLOT SAMENWERKEN IN ALLE VEILIGHEID: IDEAAL, OOK VOOR UW BEDRIJF. BETER TEAMWERK DANKZIJ ISABEL 6. Isabel 6 is speciaal ontworpen voor bedrijven zoals het

Nadere informatie

Hoe moet ik de aanvraag voor ingrijpende wijziging melden? Een ingrijpende wijziging meldt u in ExpertBase door een actie toe te voegen.

Hoe moet ik de aanvraag voor ingrijpende wijziging melden? Een ingrijpende wijziging meldt u in ExpertBase door een actie toe te voegen. ExpertBase: Ingrijpende wijziging melden Ingrijpende wijziging, de voorwaarden en de impact op de minimumprijs worden verduidelijkt op http://www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk/prof/wkc/ingrijpende-wijziging

Nadere informatie

een kwestie van de juiste invalshoek Geïntegreerde OCMWoplossingen Dienst en Thuisdiensten NESTOR Grondgebiedzaken

een kwestie van de juiste invalshoek Geïntegreerde OCMWoplossingen Dienst en Thuisdiensten NESTOR Grondgebiedzaken een kwestie van de juiste invalshoek Geïntegreerde OCMWoplossingen Sociale Dienst en Thuisdiensten NESTOR Grondgebiedzaken Burgerzaken Centraal cliëntenbeheer De cliënten worden bewaard in een centraal

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning Waarom? U beschikt over een onderneming van minstens 5 gebruikers en constateert dat u naast uw administratieve software meer en meer zaken moet bijhouden buiten deze software. biedt een volledig geautomatiseerd

Nadere informatie

Release nota Upgrade CEMOS 1.08.007

Release nota Upgrade CEMOS 1.08.007 Handleiding Release nota Upgrade CEMOS 1.08.007 Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord...

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

Organi BVBA 2009 - Tagor 3 Web : Efficiënt invorderen & opvolgen

Organi BVBA 2009 - Tagor 3 Web : Efficiënt invorderen & opvolgen I. Inloggen in de toepassing -------------------------------------------------------------------------------------------- 3 II. Basispagina Tagor 3 Web ---------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers VEA 1 Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers inhoud 1 Algemeen 2 Invoeren van nieuwe registratiegegevens 2.1 Ik ben een nieuwe verslaggever en ik wil mij registreren

Nadere informatie

Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer

Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer Mandatendatabank: mandatenbeheer alle besturen, versie 1.2, bijgewerkt tot 24/02/2014 Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer De handleiding werd opgesteld voor gemeente en OCMW. U kan de handleiding naar

Nadere informatie

TAX-ON-WEB. Carlos SIX, Administrateur KMO bij de FOD Financiën

TAX-ON-WEB. Carlos SIX, Administrateur KMO bij de FOD Financiën TAX-ON-WEB Carlos SIX, Administrateur KMO bij de FOD Financiën Aanleiding Een gebruiksvriendelijke en toegankelijke internet-toepassing ontwikkelen die toelaat vlot de aangifte in de personenbelasting

Nadere informatie

DIGITALE WERKBONNEN. Gemaakt door www.webactive.be. Bredabaan 871A 2930 Brasschaat EMAIL : info@webactive.be TEL : 0485/66.50.82

DIGITALE WERKBONNEN. Gemaakt door www.webactive.be. Bredabaan 871A 2930 Brasschaat EMAIL : info@webactive.be TEL : 0485/66.50.82 DIGITALE WERKBONNEN Gemaakt door www.webactive.be Bredabaan 871A 2930 Brasschaat EMAIL : info@webactive.be TEL : 0485/66.50.82 DIGITALE WERKBONNEN geeft je zoveel meer mogelijkheden Web Active heeft zich

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Inhoud. Situering Doelstellingen Procedures Getuigenis: pilootproject Aalst. What s next?!

Inhoud. Situering Doelstellingen Procedures Getuigenis: pilootproject Aalst. What s next?! 11 de Cevi Klantendag 1 Burger@Verhuizen De elektronische en volautomatische afhandeling van adreswijzigingen Jasper Vervaert (Cevi) Jan De Ridder & Joris Fouquaet (Aalst) #BurgerAtVerhuizen Inhoud Situering

Nadere informatie

Wat vertellen we u graag? Kristien Ooghe domein belastingen Daisy Vercruysse domein financiën

Wat vertellen we u graag? Kristien Ooghe domein belastingen Daisy Vercruysse domein financiën 11 de Cevi Klantendag 1 Kristien Ooghe domein belastingen Daisy Vercruysse domein financiën Wat vertellen we u graag? Welkom Debiteurenbeheer Rollen en rechten Beveiliging en logging Aanbevelingen per

Nadere informatie

i-scan 2.0 Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor

i-scan 2.0 Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor gemeenten en OCMW s Waarom I-scan 2.0? De uitbouw van e-government en het toenemend gebruik van ICT-toepassingen leveren niet altijd de voorspelde

Nadere informatie

NASCHOLING LARS-COACHES Januari 2014

NASCHOLING LARS-COACHES Januari 2014 Leerlingenbegeleiding Activiteiten Registratie Systeem Soort document Leidraad Nascholing LARScoaches Gebruikt voor Datum 27 31 januari 2014 Vervaldag Nvt Verantwoordelijke LARS-projectteam NASCHOLING

Nadere informatie