Web 2.0 & Social Media

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Web 2.0 & Social Media"

Transcriptie

1 De aanbevelingen in deze papernote in de vorm van tips, do s & dont s, lessons learned en voorbeelden zijn talrijk. De kunst lijkt het vinden van de juiste toepassing: wat past bij mijn organisatie, omvang, cultuur, rol en doelstelling? In deze papernote reiken wij handvatten aan om een vertaalslag naar de eigen organisatie te kunnen maken, waarbij de uitspraak one size fits all zeker niet leidend zal zijn. Deze papernote is bestemd voor beleidsadviseurs, informatiemanagers, verandermanagers, HRM- en communicatie adviseurs in de publieke sector, en voor iedereen die geïnteresseerd is in innovatieve ontwikkelingen op het gebied van ICT, processen en samenwerkingsvormen. het expertise centrum papernote nr 33 Web 2.0 en Social Media zijn volop in ontwikkeling en we zitten er middenin. Internet fora, LinkedIn, Hyves, YouTube, Yammer etc. zijn Social Media die regelmatig gebruikt worden om te communiceren. De vraag die dan ontstaat is: Waarom heeft de publieke sector de inzet van Social Media nog niet volledig omarmd? Waarom lijkt zij voorzichtig in het incorporeren van Social Media? En op welke aspecten is behoefte aan informatie? Papernote 33 Web 2.0 & Social Media Kansen voor de publieke sector? Web 2.0 & Social Media Kansen voor de publieke sector?

2 Web 2.0 & Social Media Kansen voor de publieke sector?

3 Web 2.0 & Social Media Kansen voor de publieke sector? AUTEUR mw. drs. S. Naghib-Bukman REDACTIE drs. G.H.P. van den Berg drs. M.A. de Rooij MCM drs. C. van der Werf Sdu Uitgevers, januari 2011 ISBN Ontwerp omslag en binnenwerk Smidswater Alle rechten voor behouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de afwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden. Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus EA Den Haag T I

4 Web 2.0 & Social Media Kansen voor de publieke sector? Sohela Naghib-Bukman papernote nr. 33 Sdu Uitgevers, 2011

5 De volgende papernotes zijn verschenen: 1. Informatisering: spel zonder grenzen (1994) prof. dr. E.J.J.M. Kimman 2. Het recht van overheidsinformatisering (1995) mr. V.A. de Pous 3. Lichtsporen en luchtspiegelingen (1996) drs. S.B. Luitjens (red.) 4. Voorbij 2000 (1997) drs. S.B. Luitjens, mw. H. Krijgsman-Heersink en mr. V.A. de Pous 5. Oups! (1998) Dr. B. Scheepmaker 6. Digitaal Documentbeheer (1998) dr. J.J.M. Uijlenbroek 7. Op weg naar E-day; De euro in de overheidsinformatisering (1998) drs. J.A. Perlee en drs. M. Rijn 8. E-commerce; Elektronisch zaken doen bij de overheid (2000) ir. P.P van der Hijden, dr. A. Jonk, drs. A. W. M. Lasance en dr. J.J.M. Uijlenbroek 9. Het Resultaat Geteld; Over verantwoording en informatievoorziening (2000) dr. R. van Dael, drs. W.J. van Gelder en dr. A. Jonk 10. Overheid in het web; Naar een toegankelijke overheidssite (2001) dr. A.G. Arnold, drs. L.C. Swennen, drs. P.B. Nederkoorn en R.M. Herpel 11. De politieke partij in de netwerksamenleving (2002) dr. A. Jonk en G. van Velzen (red.) 12. Informatiebeveiliging voor de overheid (2002) mw. B.J. Glashouwer re ri cisa, drs. M. de Graaf, ir. J.M. Meij, mw. drs. P. Mettau en ir. P. Wielaard 13. De I-functie verklaard (2002) dr. R. van Dael en drs. I. Henneman 14. Aanbesteden van ICT projecten (2003) mr. J.C.H. van Berkel, ir. A. Bloembergen, dr. A.Jonk en C. Kolk 15. Van ontwijken naar uitwijken (2003) dr. M.E.M Spruit, ing. G.A. Ven, drs. W.B.M. Vrouwenvelder en ir. P. Wielaard 16. Andere overheid, andere bedrijven, andere systemen (2004) ir. L.H.M. Matthijssen, dr. R. van Dael en F. Heijink 17. De moderne informatiehuishouding van de digitale overheid, het archief op het bureau (2005) dr. A.G. Arnold en mw. B.J. Glashouwer re ri cisa 18. SONAR Aansturen van complexe overheidsprojecten (2005) drs. G.H.P. van den Berg en S.A.J. Munneke 19. De uitvoeringsorganisaties in Europa; Niet langer een muurbloem (2006) drs. E.J. Mulder 20. Eitjes tikken; Bij het afscheid van Siep Eilander (2006) drs. M.M. Frequin, drs. S.B. Luitjens en drs. L.J.E. Smits 21. Naar een goed gebruik van het burgerservicenummer (BSN) (2007) mw. drs. P.R.B. Heemskerk, mr. drs. T.F.M. Hooghiemstra, mr. J.N. van Lunteren, mw. drs. P. Mettau en drs. D. Schravendeel 22. Voor alle zekerheid; Over adviezen, audits en contra-expertises: een gids voor ICT-opdrachtgevers in de publieke sector (2007) ir. A Bloembergen, drs. A. Glass en ir. C.L. Wauters emea

6 23. Gedwongen nering; ICT dienstverlening in een gebonden klant-leverancier relatie (2007) drs. M.F.M. Bom en dr. ir. K. Rijniersce 24. Elf Bommen en Granaten; Columns van Rob Meijer in de Automatiseringsgids (2007) drs. R.A.M. Meijer 25. Opgeruimd staat netjes? Uitbesteden van ICT in de publieke sector (2008) ir. C.L. Wauters emea, dr. M.E.M. Spruit en ing. M.R. Vermeulen mcm 26. Games in het openbaar bestuur; Wat zijn de spelregels? (2008) drs. M. van de Vecht mpim 27. Langs elkaar heen; Over geïntegreerde dienstverlening in het publieke domein (2009) drs. G.H.P. van den Berg, mr.drs. T.F.M. Hooghiemstra, drs. O. Kinkhorst, mr. J.N. van Lunteren, B. Luxemburg, dr. A. van Venrooy, mw. drs. J. Vosse mpim 28. Eerlijk bestek; Handleiding praktisch aanbesteden (2009) mr. J.C.H. van Berkel, ir. P. Wielaard 29. Referentiearchitecturen: niet alleen voor architecten! (2009) drs. R.A.M. Meijer, mw. J.M. van Rooij mscfs, mw. drs. M. Stam mpim 30. Duurzaam bestuur(d); Bouwstenen voor duurzame bedrijfsvoering en groene ICT (2009) drs. J.A.B. Walschots mpim, drs. A.M. Jansen, drs. A. de Jager 31. De informatiepositie van de patiënt (2010) mw. drs. R.A.E. Gerads, mr. drs. T.F.M. Hooghiemstra, dr. A.G. Arnold, mw. drs. A.D. van der Heide MCM 32. Beter slim gejat dan slecht bedacht. Over de internationale uitwisseling van ICT best practices (2010) drs. J. Romme MPIM De volgende notebooks zijn verschenen: 1. Overheidsinformatisering: het taaie ongerief (1999) prof. ir. P.A. Tas en drs. S.B. Luitjens 2. Designing electronic document infrastructures (1997) dr. J.J.M. Uijlenbroek 3. Beheerst beheren; beheer van ICT voorzieningen uit managementoptiek (2000) ir. H.A. Spanjersberg en mr. dr. ir. Th.J.G. Thiadens 4. mijnoverheid.nl ; publieke dienstverlening in de toekomst (2005) mw. drs. P. Mettau

7

8 Inhoudsopgave Voorwoord 9 Samenvatting 11 Inleiding 13 Hoofdstuk 1 Web 2.0: Wat is het? Social Media, Nieuwe Media of toch web 2.0? Verschijnselen kenmerkend voor web Van web 2.0 naar ambtenaar De gebruiker en zijn wensen 20 Hoofdstuk 2 Web 2.0 in de praktijk Casestudie: Breda Morgen Casestudie: 1000-jongerenplan Casestudie: Social Media bij Rijkswaterstaat Pilots van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 30 Hoofdstuk in Europa Europa open data en open government Stand van zaken Daadwerkelijk hergebruik van overheidsdata Potentie voor de Nederlandse overheid 42 Hoofdstuk 4 Hoe nu verder? Een handreiking Hoe stuurt de overheid in web 2.0? Modernisering werkwijze biedt overheid vele kansen 48 Hoofdstuk 5 Serious gaming 2.0 in het beleidsproces Games, crowd sourcing en web Games op vier verschillende niveaus 62 Het Expertise Centrum Web 2.0 & Social Media 7

9 Hoofdstuk 6 Conclusies en aanbevelingen 67 Bijlage A: Bronnen 71 Dankwoord 72 Over de auteur 73 8 Web 2.0 & Social Media Het Expertise Centrum

10 Voorwoord Web 2.0 en Social Media zijn sterk in ontwikkeling. De publieke sector zoekt aansluiting bij deze trend en beseft dat we nog niet goed kunnen inschatten wat de uiteindelijke impact van deze innovatie op maatschappij en openbaar bestuur zal zijn. Organisaties in de publieke sector zijn onderdeel van deze ontwikkeling. De vraag is hoe de publieke sector hiermee omgaat. Hoe kan de overheid op dit terrein aan de verwachtingen van de burger voldoen en wil de overheid dat wel? Wat zijn de randvoorwaarden? Wat kunnen overheidsorganisaties van gebruikers en van elkaar leren? Kortom wat zijn de uitdagingen op het gebied van web 2.0 en Social Media? Dit is een greep uit de vragen die HEC voor ogen had om te onderzoeken. HEC heeft daartoe, samen met Rijkswaterstaat en andere publieke organisaties, in een onderzoeksmiddag in het LEF Future center een analyse gemaakt die ten grondslag ligt aan deze publicatie. De publieke sector heeft sterke behoefte aan het delen van ervaringen over web 2.0 en Social Media. Niet alleen over de technische realisatie, maar ook over de beleving van deze innovaties. Hoe ervaren we ambtenaar 2.0 en de wijze waarop deze werkt? Wat betekent het nieuwe werken voor de ambtenaar en welke doelen bereiken we hiermee? Hoe staat Europa 2.0 in dit geheel? Wat betekent dit voor open data en open government? Met deze papernote wil HEC een podium creëren om vanuit een projectmatige aanpak en met behulp van casestudies, ervaringen op het gebied van web 2.0 en Social Media te delen. Wij hebben de publieke sector en het bedrijfsleven gevraagd om een reflectie te geven op hoe zij de inzet van web 2.0 en Social Media ervaren. Wat zijn de successen en waar zitten de valkuilen? Daarnaast benoemt HEC de ontwikkelingen die wij op het gebied van web 2.0 en Social Media zien. Het Expertise Centrum Web 2.0 & Social Media 9

11 Deze papernote is bestemd voor beleidsadviseurs, informatiemanagers, verandermanagers, HRM- en communicatieadviseurs in de publieke sector, en voor iedereen die geïnteresseerd is in innovatieve ontwikkelingen op het gebied van ICT, processen en samenwerkingsvormen. Ik wens u veel leesplezier en bovenal 2.0-inspiratie toe! drs. L.J.E. Smits Directeur Het Expertise Centrum ROI Opleiding, Coaching & Advies 10 Web 2.0 & Social Media Het Expertise Centrum

12 Samenvatting We observeren de huidige ontwikkelingen omtrent web 2.0 en Social Media binnen de publieke sector, niet van een afstand en beschouwend over de publieke sector, maar samen met de publieke en private sector. Wij geloven in cocreatie en hopen dat we met de diverse auteurs die een bijdrage aan deze papernote hebben geleverd, in staat zijn geweest om een overzicht te bieden. Wat betekenen de begrippen web 2.0 en Social Media? En wat betekent het voor de overheid? Hoever zijn we en welke uitdagingen liggen er nog op ons pad? We hebben diverse overheden bereid gevonden om hun ervaringen in kaart te brengen en de inzichten met ons te delen. Dit zien we terug in verschillende bijdragen. Het valt op dat goede voorbeelden en ervaringen voor handen zijn, waarbij we beseffen dat de ontwikkeling nog volop in gang is en dat we de volle impact nog lastig kunnen overzien. De cases die we hebben opgenomen zijn voorbeelden van hoe je met inzet van Social Media op een eigentijdse 2.0 -wijze doelstellingen kunt realiseren. Breda Morgen, 1000-jongerenplan, Yammer van Rijkswaterstaat en diverse pilots van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn stuk voor stuk voorbeelden van succes. Wij hopen dat deze voorbeelden kunnen inspireren en organisaties met vergelijkbare doelstellingen op weg helpen. Bij het vraagstuk open data en open government hebben we nog een weg te bewandelen. Binnen Europa zouden we met een kritisch realistische kijk al veel van elkaar kunnen leren en de best practices van elkaar kunnen overnemen. Waarbij het mogelijk moet zijn om voorbeelden naar de Nederlandse context te kunnen vertalen en vice versa. Het nieuwe werken introduceren we met de wetenschap dat het om anders werken gaat en dat het om een werkwijze gaat die past binnen de cultuur van een organisatie en de doelstelling die men voor ogen heeft. Ook hierin zal de praktijk moeten uitwijzen wat werkbaar is en wat de juiste snelheid is om de verandering op een geschikte manier te kunnen ondergaan. Het Expertise Centrum Web 2.0 & Social Media 11

13 Sturen 2.0 en top-down sturen gaan niet samen. Social Media en web 2.0 zitten in een ontwikkelfase waarin het van belang is om de ontwikkeling te koesteren door ruimte te bieden om te experimenteren, maar tegelijkertijd handvatten te bieden om dit op een gecontroleerde manier te kunnen doen. De cases die we hebben opgenomen geven hier een goed raamwerk voor. Met de tool serious gaming in het beleidsproces hebben we een methode geïntroduceerd om op beleidsmatig en strategisch niveau richting te kunnen bepalen binnen organisaties. De aanbevelingen in deze papernote in de vorm van tips, do s & dont s, lessons learned en voorbeelden zijn talrijk. De kunst lijkt het vinden van de juiste toepassing: wat past bij mijn organisatie, omvang, cultuur, rol en doelstelling? Wij hopen dat we voldoende handvatten hebben aangereikt om een vertaalslag naar de eigen organisatie te kunnen maken. Waarbij de uitspraak one size fits all zeker niet leidend zal zijn. 12 Web 2.0 & Social Media Het Expertise Centrum

14 Inleiding Web 2.0 en Social Media zijn volop in ontwikkeling en we zitten er middenin. Internetfora, LinkedIn, Hyves, Twitter, YouTube, Yammer et cetera zijn Social Media die regelmatig gebruikt worden om te communiceren. De vragen die dan ontstaan zijn: Waarom heeft de publieke sector de inzet van Social Media nog niet volledig omarmd? Waarom lijkt zij voorzichtig in het incorporeren van Social Media? En op welke aspecten is behoefte aan informatie? In deze papernote gaan we in het eerste hoofdstuk in op de ontwikkelingen rondom web 2.0 en Social Media en introduceren we beknopt de relevante terminologie. Aansluitend introduceren we in het tweede hoofdstuk praktijkvoorbeelden waarin we zien hoe je Social Media kunt inzetten binnen organisaties, en wat de succesfactoren en aandachtspunten hierbij zijn. Met behulp van casestudies zijn de voorbeelden uitgewerkt en ter afsluiting volgt een aantal pilotprojecten. In het derde hoofdstuk gaan we in op 2.0 in Europa. Daarin bespreken we een andere ontwikkeling in het kader van web 2.0, namelijk open data en open government. We behandelen dit thema in Nederlandse en Europese context en geven de laatste stand van zaken weer. De bespreking van al deze voorbeelden en ontwikkelingen leidt tot de vraag wat web 2.0 betekent voor organisaties in de publieke sector en voor ambtenaren. Wat betekenen de ontwikkelingen 2.0 voor de aspecten innovatie en sturing en wat is het nieuwe werken? Welke do s en dont s en lessons learned kunnen we daarin meegeven? Hoe kunnen we met verandering om gaan en welke werkwijze is gepast en effectief voor organisaties? In hoofdstuk vier geven we daarom handreikingen voor hoe nu verder. Het Expertise Centrum Web 2.0 & Social Media 13

15 In het vijfde hoofdstuk worden tools voor strategische en beleidsmatige inzet van web 2.0 geïntroduceerd. Met behulp van serious gaming 2.0 kunnen overheden hierin richting bepalen. In hoofdstuk zes worden de conclusies en aanbevelingen vermeld. 14 Web 2.0 & Social Media Het Expertise Centrum

16 Hoofdstuk 1 Web 2.0: Wat is het? 1.1 Social Media, Nieuwe Media of toch web 2.0? Diverse benamingen waaronder Nieuwe Media, Social Media en web 2.0 zijn in omloop, waarbij opvalt dat Social Media anno 2011 volop in de belangstelling staat. We lijken gerust te kunnen stellen dat we het over een hype hebben. Maar wat geven deze diverse aanduidingen eigenlijk weer? Web 2.0 is de opvolger van web 1.0 en geeft een stadium of generatie van het World Wide Web (www) 1 weer waarin de eigenaar niet langer de inhoud bepaalt, maar de gebruikers van de website bepalen wat de inhoud van een pagina is. Daarmee staat de gebruiker centraal in het maken of creëren van de content. Bij web 2.0 kan iedereen informatie naar wens toevoegen. Directe voorbeelden zijn sociale netwerksites, diverse games en bijvoorbeeld YouTube. Daarnaast kan web 2.0 simpelweg gezien worden als een verzamelnaam voor allerlei ontwikkelingen op het internet. Omdat web 2.0-functionaliteiten vaak in Social Media verweven zit, is het lastig een hard onderscheid tussen web 2.0 en Social Media te maken. Web 2.0 kan als een ontwikkeling gezien worden die het gebruik en de groei van Social Media faciliteert. 2 Ook wordt Nieuwe Media naast Social Media als aanduiding voor hetzelfde fenomeen gebruikt. Nieuw Media worden overal in de maatschappij gebruikt om sociale, culturele, politieke, artistieke, educatieve, wetenschappelijke en (bedrijfs)economische problemen op te lossen. Om de reikwijdte te bepalen zetten we een aantal verschillende definities naast elkaar: Web 2.0 refers to networked applications built on Web technologies and design 1 Het web synoniem voor internet is in 1990 uitgevonden door Tim Berners-Lee en in 1993 vrijgegeven voor algemeen gebruik. 2 Bron: Wikipedia. Het Expertise Centrum Web 2.0 & Social Media 15

17 principles that may also exploit community-based development and social networking, and that may exploit new Web-based business models. 3 Web 2.0 is een stadium van het internet, waarbij een massa gedecentraliseerde content (programma s/teksten/meningen/foto s/video s) opengesteld wordt en met elkaar verbonden wordt. Door die verbondenheid worden zaken gecreëerd die groter zijn dan de som. Web 2.0 is een verzamelnaam voor diverse internetsites die de nadruk leggen op interactie tussen gebruikers en voor de cultuur die dat met zich meebrengt. Dit in tegenstelling tot internetsites die alleen een boodschap uitzenden of dienst verlenen. De eerste definitie geeft een beeld vanuit de techniek. In de daaropvolgende omschrijving zien we dat de aandacht gevestigd is op de aspecten: interactie, verbondenheid en content. In de laatste definitie zien we een vertaalslag naar de cultuur die ten gevolge van de interactie ontstaat. Dit is een interessant aspect waar we in paragraaf 1.3 verder op ingaan. In de diverse bronnen die wij geraadpleegd hebben, zien wij een veelheid aan definities en omschrijvingen over web 2.0, Social Media en Nieuwe Media die soms gepaard gaan met onenigheid over exacte definities. In deze papernote gebruiken wij de benamingen web 2.0, Social Media en Nieuwe Media naast elkaar. Derhalve worden ook in de bijdragen die door de diverse auteurs zijn aangeleverd verschillende aanduidingen gebruikt. 1.2 Verschijnselen kenmerkend voor web 2.0 Welke verschijnselen zijn kenmerkend voor web 2.0? Bijgaand volgt summier een aantal ontwikkelingen: Crowdsourcing: is het uitbesteden van een interne taak aan een ongedefinieerde externe groep door een oproep via internet. Cocreatie: werken aan een gezamenlijk product, niet door middel van een volgordelijk proces maar door simultaan bijdragen te leveren. User-generated content: informatie die niet door redacteuren maar door gebruikers is toegevoegd aan een online medium. 3 Gartner, How Governments Can Use Social Networks, Web 2.0 & Social Media Het Expertise Centrum

18 Semantics of Information Connections Wisdom of the crowd: de collectieve mening van een groep individuen meenemen in het proces van het beantwoorden van een vraag in plaats van de mening van één expert op te nemen. Deze ontwikkelingen betekenen dat overheden, groepen professionals, vrijwilligers of geïnteresseerden kunnen inzetten voor bijvoorbeeld advies, innovatie, beleidsvorming en onderzoek. De meerwaarde is dat je een diversiteit aan onafhankelijke opinies zult aantreffen, naast een hoog aggregatieniveau van de informatie als decentraal effect. Daarnaast zien overheden hiermee een doorontwikkeling van user-generated content, immers door die gebruiker mee te laten bepalen, zal de content die het genereert herkenbaar en representatief zijn. In figuur 1 zijn de verschillende webgeneraties (1.0, 2.0 etc.) in relatie tot elkaar weergegeven. De kenmerken die bij elke generatie horen, staan daarbij vermeld. desktop world wide web BBS Gopher SQL MMO s MacOS P2P RDF Javascript FLASH SOAP XML HTML JAVA HTTP VR SGML Groupware Windows Databases File Servers semantic web SWRL OWL SPARQL OpenID AJAX RSS ATOM the web os Office 2.0 SaaS WeblogsSocial Media Sharing Social Networking Directorys Portals Keyword Search Websites Semantic Search Mashup Wikis Lightweight Collaboration Intelligent personal agents Distributed Search Semantic Database Wigets FTP IRP USENET PC s File Systems Semantics of Social Connections Figuur 1: Web 2.0 PC Era Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0 Web 4.0 Source: Radar Networks &Nova Spivack,2007 Het Expertise Centrum Web 2.0 & Social Media 17

19 Een ander verschijnsel dat kenmerkend is voor web 2.0 is Wikipedia. Een wiki is een softwareapplicatie, toepassing, waarmee webdocumenten gezamenlijk kunnen worden bewerkt, zonder dat de inhoud door deskundigen moet worden geredigeerd en/of geaccepteerd. De toepassing is met een vrij eenvoudig programma te realiseren. Een voorbeeld is: We zien dat de rol van deze toepassingen betekent dat informatie-uitwisseling in samenwerkingsverbanden kan plaatsvinden en dat door de grenzen van diverse organisaties heen. Good examples include Diplopedia, a wiki created by the State Department and used by U.S. foreign affairs agencies, domestic and abroad, with State intranet access: and Intellipedia, a world-famous intelligence wiki used by several agencies in the U.S. and in allied countries. 4 Daarnaast zien we dat sociale netwerken zoals (LinkedIn, Facebook, Myspace etc.) volop gebruikt worden om online te communiceren en content te delen. Andere verschijnselen kenmerkend voor web 2.0 zijn: Mashup ( to mash (it) up, samenstampen, vermengen): een mashup is een combinatie van twee of meer bronnen die informatie toegankelijker, vermakelijker of nuttiger maakt. De bekendste combinaties worden aangeboden met het gratis te gebruiken Google Earth, dat al door meer dan 110 miljoen unieke gebruikers werd gedownload. Widget: een widget is een kleine applicatie die op een website gehost wordt maar op andere websites gebruikt kan worden. De widget bevat meestal persoonlijke en dynamische informatie. Widgets maken meestal gebruik van XML om data op te halen. Voorbeelden van widgets: RSS-feed van een weblog en YouTube-video. Voor uitgebreide introductie en uitleg van 2.0-terminologie en een update van mogelijkheden hierin raden wij aan om bijvoorbeeld het boek Ambtenaar 2.0 beta (Davied van Berlo) te raadplegen. Gezien de compacte weergave van deze papernote is het noemen van een aantal 2.0-verschijnselen niet meer dan een indicatie en het summier vermelden van deze ontwikkelingen. 4 Gartner, The future of Government is No Government, p Web 2.0 & Social Media Het Expertise Centrum

20 1.3 Van web 2.0 naar ambtenaar 2.0 In het boek Ambtenaar 2.0 geeft Davied van Berlo 5 zijn visie op web 2.0-ontwikkelingen voor de overheid weer: Web 2.0 gaat over houding en cultuur van hoe je met elkaar omgaat en samenwerkt. Die houding laat zich kenmerken door de volgende eigenschappen: open: is toegankelijk en transparant; sociaal: uitgaande van mensen en de contacten daar tussen; gebruiker centraal: mogelijkheden in handen van gebruiker geven. Daarnaast geeft Davied in Ambtenaar 2.0 beta 6 de volgende trends mee: Alle grenzen vervagen: tussen overheid en privé, tussen sectoren binnen de overheid en tussen mensen, die elkaar immers steeds gemakkelijker kunnen leren kennen. De keerzijde daarvan is dat er meer niches in de samenleving ontstaan. Een voorbeeld is het persoonlijke online profiel. Het hier en nu wordt belangrijker: actualiteit, snelle informatie. Een mobieltje weet op een gegeven moment dat ik bij een bepaalde tramhalte sta en kan mij ongevraagd de vertrektijden sturen. Hoe kan de overheid hierbij aanhaken? De overheid krijgt een nieuwe rol als platform voor maatschappelijke sturing. Welke taken blijven bij de overheid? Welke gaat de samenleving zelf oppakken? Openheid is de norm, anders is participatie niet mogelijk. Waarom zou je informatie moeten opvragen? De burger verwacht dat alles gewoon online te raadplegen is. Alles is bèta, dat wil zeggen voortdurend in ontwikkeling en nooit af. Vooruitgang gaat niet met sprongen maar incrementeel. Voorts zien we de ontwikkeling naar een user generated state 7 of te wel een overheid die werkt met bijdragen van de gebruiker. De maatschappelijke ontwikkelingen op dit terrein gaan verder en je kunt als overheid simpelweg niet achterblijven. In diverse onderzoeken zien we terugkomen dat verandering essentieel is om van kennis, informatie en creativiteit van burgers gebruik te maken. Ook zien we aanbevelingen om ambtenaren in beweging te krijgen door te experimenteren. Verder is het raadzaam om de web 2.0-competenties van de 5 Davied van Berlo, Ambtenaar 2.0, Nieuwe ideeën en praktische tips om te werken in overheid Davied van Berlo, Ambtenaar 2.0 beta, Actiepunten om te werken aan een overheid Valerie Frissen e.a., Naar een user generated state? De impact van Nieuw Media voor overheid en openbaar bestuur, Het Expertise Centrum Web 2.0 & Social Media 19

21 netwerkgeneratie te benutten. 8 Wat zijn de praktische consequenties van web 2.0 voor ambtenaren, verken die en maak er gebruik van. Enfin, te veel tips om te noemen, in het rapport van Valerie Frissen dat zij vanuit TNO heeft opgesteld om in kaart te brengen wat de gevolgen van web 2.0 voor de overheid zijn, geeft zij waardevolle aanbevelingen om hiermee aan de slag te gaan De gebruiker en zijn wensen De gebruiker (burger) wil vooral zelfstandig aan het werk en is in de regel gewend om in de privésituatie van vele digitale gemakken voorzien te zijn. Naast inzet van Social Media op grote schaal door op Hyves, Twitter, Myspace, Facebook et cetera informatie te delen, te creëren en te cocreëren is de gebruiker veelal in het bezit van een mobiele telefoon (smartphone) met een internetverbinding en allerlei applicaties die anytime, anyplace en anywhere mogelijkheden tot communicatie bieden. De overheid kan simpelweg niet achterblijven als de wens is om aansluiting met de burger te behouden. De volgende omschrijving geeft daarin een aardig beeld: Consumer technologies will interact not only with IT systems (such as accessing a government service through an iphone or granting an employee access to a virtual world), but also with operational technologies. For example, in-car electronics will interact with traffic management and other road safety systems; home automation systems will read data from air quality sensors deployed by a municipality; and mobile devices will communicate with surveillance equipment. 10 Daarbij is de meest essentiële vraag: hoe kan de overheid op deze ontwikkeling aansluiten? In het volgende hoofdstuk laten we met een aantal praktijkvoorbeelden zien hoe de overheid met inzet van web 2.0 en Social Media in interactie met de gebruiker tot vernieuwing in haar aanpak over kan gaan Valerie Frissen e.a., Naar een user generated state? De impact van Nieuw Media voor overheid en openbaar bestuur, Gartner, The future of Government is No Government, p Web 2.0 & Social Media Het Expertise Centrum

22 Hoofdstuk 2 Web 2.0 in de praktijk In dit hoofdstuk is een aantal praktijkvoorbeelden opgenomen van projecten binnen de overheid die met inzet van Social Media een succes zijn geworden. Deze casestudies zijn opgenomen omdat zij op vernieuwende wijze invulling geven aan hoe Social Media kunnen bijdragen aan het realiseren van doelstellingen van organisaties. Per case bekijken we wat de doelstelling was, waarom voor een web 2.0-oplossing is gekozen, hoe de oplossing eruitziet en tot welk resultaat dit heeft geleid. De volgende casestudies zijn opgenomen. De eerste is het project Breda Morgen, aansluitend 1000-jongerenplan, gevolgd door de case en best practise van Rijkswaterstaat en een aantal pilots van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 2.1 Casestudie: Breda Morgen Aangeleverd door nclude (Mark Dijksman) Website Wat was de doelstelling? Het rapport van de Rekenkamer In gesprek met de stad toonde aan dat er ruimte was om de communicatie tussen de gemeente Breda en de bewoners te verbeteren. Vanuit de gedachte van interactieve communicatie en het belang van de relatie, waarbij crossmediaal denken een belangrijk uitgangspunt was, is het idee ontstaan om alle mogelijke middelen in te zetten om de bewoners van Breda volop te laten meedoen. Breda Morgen is een interactieve site van en voor de inwoners van Breda. Het doel van het platform is om mensen met elkaar te verbinden om samen de stad te besturen, initiatieven van inwoners bij elkaar te brengen en de kwaliteit van Breda als stad en woonplaats te verbeteren. Bredanaars met elkaar verbinden en samen de stad besturen gebeurt volgens de methode Waarderend Vernieuwen. Deze methode leidt tot gezamenlijke Het Expertise Centrum Web 2.0 & Social Media 21

23 verantwoordelijkheid. Mensen nemen deel aan het besturen van de stad en zijn bereid om verantwoordelijkheid te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de toekomst. Iedere bijdrage is waardevol. In het kort komt deze aanpak erop neer dat je samen met betrokkenen vanuit een thema of vraag een verkenning doet op wat is en vervolgens gaat dromen over wat kan. Uit die dromen volgen acties die mensen zelf oppakken. Die kunnen zowel bestuurlijk als uitvoerend zijn (Baijens e.a., 2010). Waarom is gekozen voor een online oplossing? Breda heeft gekozen voor een crossmediale benadering om de bewoners van Breda de gelegenheid te geven om volop mee te doen. Hierbij zijn vier communicatieplatforms ingezet: print (Breda-nu), digitaal (Breda-morgen. nl), persoonlijke communicatie (stadsgesprekken) en tv (StadsTV Breda). Het online platform Breda-morgen.nl is de spin in het web en dient als digitale ontmoetingsplaats. Het online platform is ingezet als middel om de relatie met elkaar aan te gaan en te versterken. Dit geldt voor zowel de relatie tussen de gemeente en de burgers als voor de relatie tussen de burgers onderling. Hoe ziet de online oplossing eruit? Door gebruik te maken van onder andere de DreamVolve (tool) wordt gemakkelijk inzichtelijk gemaakt of er daadwerkelijk draagkracht is voor een idee. Wanneer er genoeg draagkracht is gegenereerd op het online platform, bestaat de mogelijkheid om een bijeenkomst (stadsgesprek) te organiseren om de droom te bespreken met degene die de droom is gestart en andere belanghebbenden in de stad. De burger bepaalt zelf of er een stadsgesprek wordt georganiseerd waarbij de wetten gelden van open space, iedereen is welkom. Om gehoor te geven aan excellente communicatie binnen een crossmediale setting worden aankondigingen en verslagen gemaakt van de stadsgesprekken. Op het portaal wordt gebruik gemaakt van een aantal tools die bijdragen aan het succes. Zo is er een In Beeld -optie die een droom of initiatief kan uitlichten. Er wordt gebruik gemaakt van een digitale kaart zodat het voor inwoners in één oogopslag duidelijk is waar dromen zich afspelen en of er ideeën zijn voor hun buurt. Dromen kunnen kracht worden bijgezet door de mogelijkheid om foto s en/of video s te plaatsen. Daarbij kan naast de informatie over de geplaatste dromen overige berichtgeving worden getoond en bestaat de mogelijkheid om video s te uploaden. 22 Web 2.0 & Social Media Het Expertise Centrum

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 Social Media Recruitment Een strategisch en praktisch adviesrapport Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 2 Inhoud: Social Media Recruitment...3 Enorm bereik, feiten en cijfers...fout!bladwijzer

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

Trendopedia Web 2.0 in organisaties

Trendopedia Web 2.0 in organisaties Trendopedia Web 2.0 in organisaties Mariëlle Nijsten, Menno Manschot Web 2.0 revolutie op internet Web 2.0 is interactieve webtechnologie die de wisdom of the crowds aanboort Voorbeelden: forum blog wiki

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake Kijkt u eens om u heen, zit u ook met een computer, mobiele telefoon, misschien wel twee en mogelijk ook nog andere type computer zoals

Nadere informatie

Social Employee Platform

Social Employee Platform SUCCESVOL GEREALISEERD VOOR Social Employee Platform Een nieuw platform voor interne communicatie en kennisdeling 1 Social media in een corporate context Het internet is niet langer een plek waar we alleen

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Inspiratie voor kennis innovatie

Inspiratie voor kennis innovatie Inspiratie voor kennis innovatie De laatste dimensie van kennisdeling Ontdek de waarde bij de bron Waarom is dit interessant? Het grootste deel van wat een organisatie weet is impliciet: tacit knowledge.

Nadere informatie

Van Consumers naar Prosumers. O.W. Vonder

Van Consumers naar Prosumers. O.W. Vonder 1 Van Consumers naar Prosumers O.W. Vonder Over Learning Valley Vertaalt onderwijskundige vraagstukken naar Microsoft oplossingen Spin-out van Wageningen Universiteit Ruime onderwijskundige kennis en expertise

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

10 Innovatielessen uit de praktijk 1

10 Innovatielessen uit de praktijk 1 10 Innovatielessen uit de praktijk 1 Geslaagde gastoudermeeting levert veel ideeën op voor innovatie! Wat versta ik onder innoveren? Innoveren is hot. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even

Nadere informatie

Ik wens je veel succes en plezier in Werk vinden met social media! Aaltje Vincent

Ik wens je veel succes en plezier in Werk vinden met social media! Aaltje Vincent Voorwoord Miljoenen mensen in Nederland maken gebruik van Facebook, Twitter en LinkedIn om met elkaar in contact te zijn. Professioneel gebruik van deze social media maakt dat je sneller nieuw werk vindt!

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Clixmaster Studio & Social Media / Communities

Clixmaster Studio & Social Media / Communities 1/23 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Version management Based on Clixmaster Studio R.5.2 Date Version Changed 16/02/2010 1.0 Final R5.1 16/04/2010 1.1 Revision R5.1 19/04/2010 1.2 Optimized

Nadere informatie

2-10-2013. ehealth & Sociale media: op naar fysiotherapie2.0 4 oktober 2013, Saskia Timmer

2-10-2013. ehealth & Sociale media: op naar fysiotherapie2.0 4 oktober 2013, Saskia Timmer ehealth & Sociale media: op naar fysiotherapie2.0 4 oktober 2013, Saskia Timmer Ik 2 1 Introductie Passie voor de zorg van Morgen ehealth & Sociale media in de praktijk 3 Agenda 1. Introductie 2. Inleiding:

Nadere informatie

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd Discussie notitie Aan : Gemeenteraad Van : Inge Schopenhouer Datum : maandag 21 mei 2012 Onderwerp : Social media, spelregels voor effectief gebruik: een discussie waard! Onder Social media verstaan we

Nadere informatie

Case: knooppuntnamen. Lessons learned. van deze werkwijze. Werving Sessie Community mijnlef (social) media

Case: knooppuntnamen. Lessons learned. van deze werkwijze. Werving Sessie Community mijnlef (social) media Case: knooppuntnamen Werving Sessie Community mijnlef (social) media Lessons learned van deze werkwijze Een samenwerking tussen: LEF, RWS online & Wegen naar de Toekomst Aanleiding Een knooppunt is een

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Propositie City/Regio MAEXchange

Propositie City/Regio MAEXchange Maakt de waarde van maatschappelijke initiatieven inzichtelijk en bevordert investeren en participeren daarin Propositie City/Regio MAEXchange Achtergrond City/Regio MAEXchange De MAEXchange is een landelijk

Nadere informatie

Vrijwilligers en social media

Vrijwilligers en social media Inspiratiesessie Welkom! Introductie Agenda voor vandaag Vrijwilligers & social media De cijfers Facebook LinkedIn De verschillen In de praktijk Randvoorwaarden Ken uzelf! Thema s Vacaturetekst Vrijwilligers

Nadere informatie

Sociale media en Sociale innovatie

Sociale media en Sociale innovatie 1 Sociale media en Sociale innovatie Een innovatief duo Ivo van Ham Syntens 11-5-2011 2 Veranderingen in onze arbeidsmarkt de afgelopen 50 jaar Typering van werk: Transformatie: omzetten van grondstoffen

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

R5.1. Quick guide. Clixmaster Studio & Social Media / Communities. Quick guide. Clixmaster Studio. Gebruikersdocumentatie

R5.1. Quick guide. Clixmaster Studio & Social Media / Communities. Quick guide. Clixmaster Studio. Gebruikersdocumentatie Quick guide R5.1 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Gebruikersdocumentatie Clixmaster Studio Quick guide 1/16 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Version management Based on Clixmaster

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Sociale media nemen de overhand op het gebied van informatievoorziening en zijn op weg om het belangrijkste communicatiekanaal te worden. De alsmaar toenemende

Nadere informatie

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Leaflet. Het sociaal intranet; kennis delen als krachttool

Leaflet. Het sociaal intranet; kennis delen als krachttool Leaflet Het sociaal intranet; kennis delen als krachttool SmartPeople: het sociaal intranet SmartPeople is een combinatie van social networking, wiki s, blogs, (persoonlijke) dossiers en een kennisindex

Nadere informatie

Samen met leden beleid maken, we doen toch niets anders? Co-creatie versterkt het draagvlak. Adviezen, tips en regels.

Samen met leden beleid maken, we doen toch niets anders? Co-creatie versterkt het draagvlak. Adviezen, tips en regels. 06 Samen met leden beleid maken, we doen toch niets anders? Co-creatie versterkt het draagvlak. Adviezen, tips en regels. tekst: Erik van co- Laar en Therèse van t Westende-de Bijl 26 vm juni 2013 creatie

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

Performance Scan UWV.nl en Werk.nl in opdracht van FNV

Performance Scan UWV.nl en Werk.nl in opdracht van FNV Performance Scan UWV.nl en Werk.nl in opdracht van FNV Uitgevoerd door: Inhoudsopgave 1. Werk.nl, het belang van beschikbaarheid 3 2. Performance Scan Werk.nl 4 3. Performance score card 5 4. Performance

Nadere informatie

Diensteninnovatie: wat is dat?

Diensteninnovatie: wat is dat? Over de AWT De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) adviseert regering en parlement over beleid voor wetenschap, technologie en innovatie De AWT adviseert gevraagd en ongevraagd.

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Effectief social media gebruiken in 90 minuten

Effectief social media gebruiken in 90 minuten Effectief social media gebruiken in 90 minuten Bij aankoop van deze uitgave stelt Uitgeverij Boom Nelissen u gratis de e-bookversie beschikbaar. Wij vinden dat u de inhoud van het boek overal moet kunnen

Nadere informatie

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Richtlijnen en regels voor het gebruik van social media door leden in relatie tot Reddingsbrigade Heerhugowaard. Augustus 2015 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid

Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Center for egovernment Studies Waarom is een Visie op de Digitale Overheid juist Nu Nodig? ICT is veel meer

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013 Richtlijn gebruik social media Interne en Externe Communicatie Voor studenten Collegejaar 2012-2013 Directie Onderwijs & Opleidingen Team Communicatie & Voorlichting Juli 2012 Social Media 1 Inleiding

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

LinkedIn. Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden

LinkedIn. Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden LinkedIn Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden Deze informatie is opgesteld door Team 2015 Utrecht om Utrechtse initiatieven te ondersteunen bij hun PR. We verwelkomen het gebruik van

Nadere informatie

Social Media. De definitie

Social Media. De definitie Social Media De definitie Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

Innoveren met sociale netwerken

Innoveren met sociale netwerken Sociale media Bedrijvenvereniging Leek Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innoveren met sociale netwerken Innovatie in het MKB

Nadere informatie

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN 10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN Introductie Social media wordt steeds vaker door bedrijven gebruikt om beter contact met hun klanten te krijgen en uiteindelijk meer inkomsten te realiseren. Facebook is

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

2/06/14. Collaboration Tools. Hulp Bij Samen-Werken. Wie zijn wij?

2/06/14. Collaboration Tools. Hulp Bij Samen-Werken. Wie zijn wij? Collaboration Tools Hulp Bij Samen-Werken Wie zijn wij? 1 1 Wie bent u? Professional Samen werken met Collega s (Onder-) Aannemers Leveranciers Klanten om productiever te werken 2 Agenda Scope Communicatie

Nadere informatie

Happy & Social Social Media Lezing Assurantieclub Zeeland 25 januari 2012

Happy & Social Social Media Lezing Assurantieclub Zeeland 25 januari 2012 Happy & Social 2012 Social Media Lezing Assurantieclub Zeeland 25 januari 2012 Definitie social media Online platformen waar de gebruikers, met geen of weinig tussenkomst van een professionele redactie,

Nadere informatie

Hyves handleiding voor de Groenteman

Hyves handleiding voor de Groenteman Hyves handleiding voor de Groenteman In deze speciale Hyves handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist Hyves

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Inbound Marketing Expertise

Inbound Marketing Expertise Sagamore Inbound Marketing Expertise Content- en Social Media Plan Template Sagamore 1-12 Content en Social Media plan Het stappenplan 1. Identificeer de contentparels 2. Doel van de boodschap vaststellen

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops.

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops. Social media zijn niet meer weg te denken in de huidige wereld. De ontwikkelingen gaan razend snel en de mogelijkheden zijn onbegrensd. We hebben allemaal wel een Facebook, Twitter of Linkedin account.

Nadere informatie

Pleio als online platform voor de publieke zaak Door: Davied van Berlo

Pleio als online platform voor de publieke zaak Door: Davied van Berlo Pleio als online platform voor de publieke zaak Door: Davied van Berlo Bij sociale media denken we al snel aan interactieve sites op internet, zoals Facebook of Twitter. De fundamentele verandering voor

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

Extra Maak een Twitter zoekprofiel

Extra Maak een Twitter zoekprofiel Extra Maak een Twitter zoekprofiel De youtube links in deze workshop zijn openbare youtube video s en kunnen misschien niet meer werken als de eigenaar de video heeft verwijderd. De verdere inhoud van

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

Check je sociale media

Check je sociale media Check je sociale media Succesvol zakelijk communiceren via sociale netwerken Heidi Aalbrecht Eric Tiggeler Pyter Wagenaar Sdu Uitgevers, Den Haag 5 Inhoud 1 Inleiding Wat zijn sociale media en wat kun

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Get Social But, How? And Where? Tom Zoethout KvK Netwerkevent 23 nov 09 2 1 Moet je sociaal meedoen op het internet? 3 Social Media Marketing Quiz Wat weet ik eigenlijk al over Social

Nadere informatie

Sociale Media bij de Overheid

Sociale Media bij de Overheid Sociale Media bij de Overheid Otto Thors adviseur sociale media en dienstverlening Amersfoort, 23 september 2010 Congres Het Nieuwe Werken Initiator Uitgever Hoofdredacteur Excellente dienstverlening

Nadere informatie

Boekpromotie via LinkedIn. 5 tips! Ook handig als je boek nog niet klaar is! Daisy Goddijn

Boekpromotie via LinkedIn. 5 tips! Ook handig als je boek nog niet klaar is! Daisy Goddijn Boekpromotie via LinkedIn 5 tips! Ook handig als je boek nog niet klaar is! Daisy Goddijn Boekpromotie via LinkedIn Vijf tips over hoe je op een simpele manier LinkedIn kunt inzetten voor de bekendheid

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

Praktische Social Media Tips 8 december 2011

Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Leon Tindemans Wie ben ik? Time To Market Leon Tindemans Oktober 2010 Herwijnen @TTMCommunicatie in/ttmcommunicatie user/ttmcommunicatie 1 Diverse klanten Al

Nadere informatie

Cursusgids - Social Medi lessen. Eerste druk November 2015. Digitaal Leerplein. Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein.

Cursusgids - Social Medi lessen. Eerste druk November 2015. Digitaal Leerplein. Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein. Titel Cursusgids - Social Medi lessen Eerste druk November 2015 Auteur Fred Beumer Digitaal Leerplein Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein.nl Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer

9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer 9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer Definitie Social Selling Social selling is het op strategische wijze benutten van social media, door verkoop en marketing, voor het verkrijgen van klantinzicht,

Nadere informatie

Recruitment Process Outsourcing

Recruitment Process Outsourcing Recruitment Process Outsourcing Whitepaper : Recruitment Process Outsourcing Auteur : Jacco Valkenburg RPO: Recruitment Process Outsourcing Nu organisaties weer aan groei durven denken kan het aantrekkelijk

Nadere informatie

Blog handleiding voor de Groenteman

Blog handleiding voor de Groenteman Blog handleiding voor de Groenteman In deze speciale bloggers handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist een

Nadere informatie

Wij, de overheid - samenvatting

Wij, de overheid - samenvatting Wij, de overheid - samenvatting Inleiding: de complexe overheid Overal waar een grens wordt gelegd, ontstaat behoefte aan samenwerking en kennisuitwisseling over die grens heen, binnen organisaties, tussen

Nadere informatie

Social Media, de basis

Social Media, de basis 1 Social Media, de basis Inhoud Doelstellingen Social Media Vormen van Social Media Tools social media Eigenschappen van de doelgroep Trends en ontwikkelingen Astrid Schiepers, www.donnadioggi.nl 2 Waarom

Nadere informatie

2 1/2. digitale interne communicatie. Luc de Ruijter. Binnenkort verkrijgbaar!

2 1/2. digitale interne communicatie. Luc de Ruijter. Binnenkort verkrijgbaar! digitale interne communicatie Binnenkort verkrijgbaar! Inhoud als basis voor het verbeteren van dienstverlening en samenhang in digitale (interne) communicatie Luc de Ruijter Digitale interne communicatie

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bij de diverse overheidsorganisaties in Nederland is veel informatie aanwezig over de individuele burgers en bedrijven.

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Arbo & moderne communicatiemiddelen

Arbo & moderne communicatiemiddelen Arbo & moderne communicatiemiddelen 19 e symposium NVvA Edwin Hagelen, UMC Utrecht Fred van Dam, LUMC Leiden 24 maart 2010, Zeist Inhoud 1. Medewerker 2.0 2. Arbodeskundige 2.0 3. Verwerken van informatie

Nadere informatie

Hoeveel mensen op Facebook in Eindhoven?

Hoeveel mensen op Facebook in Eindhoven? 4-11-2016 Startersdag Kamer van Koophandel, zaterdag 5 november 2016 De presentatie vind je op www.kvk.nl/startersdag 1 Social Media de nieuwe verkoopkanalen Socialnomics 2017 Social Media de nieuwe verkoop

Nadere informatie

Participatie en social media. Futurawonen. Politiek Online Prinses Mariestraat 36 2514 KG Den Haag T: 070 362 97 97 F: 070 345 45 41

Participatie en social media. Futurawonen. Politiek Online Prinses Mariestraat 36 2514 KG Den Haag T: 070 362 97 97 F: 070 345 45 41 Participatie en social media Politiek Online Prinses Mariestraat 36 2514 KG Den Haag T: 070 362 97 97 F: 070 345 45 41 Futurawonen E: info@politiekonline.nl www.politiekonline.nl 21 april 2011 1 Inhoud

Nadere informatie

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden 1 Inleiding Per maand wordt er minder dan één open standaard aangemeld bij het Forum Standaardisatie. Daarnaast hebben we veel moeite om mensen te

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

NME en Digitale Media

NME en Digitale Media NME en Digitale Media Een goeie combinatie! Workshop voor de Wisselwerkdag van het NME op 22 juni 2010 in Zeist Kennismaken Christel Otto en Anneke Groen Geen digitale media experts, wel enthousiast over

Nadere informatie

Recepten uit het kookboek. van het gebruik van sociale media voor innovatie

Recepten uit het kookboek. van het gebruik van sociale media voor innovatie Recepten uit het kookboek van het gebruik van sociale media voor innovatie 1 Sociale media en NPD Set Inzet sociale media: - vermogen definiëren probleem - vermogen identificeren juiste crowd - vermogen

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Succesfactoren voor Social Media in B2B

Succesfactoren voor Social Media in B2B Succesfactoren voor Social Media in B2B Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Succesfactoren voor Social Media in B2B Social media of sociale media houden mensen en deskundigen in hun greep. Uitspraken

Nadere informatie

Hallo! De zakelijke community voor ondernemers. Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009

Hallo! De zakelijke community voor ondernemers. Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009 Hallo! De zakelijke community voor ondernemers Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009 Onderwerpen >Waarom een community >Historie en start > Organisatie > Ambitie/Doelstelling >Voorbeelden/Best practices

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Papernote 39. Risicomanagement: Bouwen aan zekerheden. Ingrediënten voor succes

Papernote 39. Risicomanagement: Bouwen aan zekerheden. Ingrediënten voor succes Papernote 39 Risicomanagement: Bouwen aan zekerheden Ingrediënten voor succes Risicomanagement: Bouwen aan zekerheden Ingrediënten voor succes Risicomanagement: Bouwen aan zekerheden Ingrediënten voor

Nadere informatie