Web 2.0 & Social Media

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Web 2.0 & Social Media"

Transcriptie

1 De aanbevelingen in deze papernote in de vorm van tips, do s & dont s, lessons learned en voorbeelden zijn talrijk. De kunst lijkt het vinden van de juiste toepassing: wat past bij mijn organisatie, omvang, cultuur, rol en doelstelling? In deze papernote reiken wij handvatten aan om een vertaalslag naar de eigen organisatie te kunnen maken, waarbij de uitspraak one size fits all zeker niet leidend zal zijn. Deze papernote is bestemd voor beleidsadviseurs, informatiemanagers, verandermanagers, HRM- en communicatie adviseurs in de publieke sector, en voor iedereen die geïnteresseerd is in innovatieve ontwikkelingen op het gebied van ICT, processen en samenwerkingsvormen. het expertise centrum papernote nr 33 Web 2.0 en Social Media zijn volop in ontwikkeling en we zitten er middenin. Internet fora, LinkedIn, Hyves, YouTube, Yammer etc. zijn Social Media die regelmatig gebruikt worden om te communiceren. De vraag die dan ontstaat is: Waarom heeft de publieke sector de inzet van Social Media nog niet volledig omarmd? Waarom lijkt zij voorzichtig in het incorporeren van Social Media? En op welke aspecten is behoefte aan informatie? Papernote 33 Web 2.0 & Social Media Kansen voor de publieke sector? Web 2.0 & Social Media Kansen voor de publieke sector?

2 Web 2.0 & Social Media Kansen voor de publieke sector?

3 Web 2.0 & Social Media Kansen voor de publieke sector? AUTEUR mw. drs. S. Naghib-Bukman REDACTIE drs. G.H.P. van den Berg drs. M.A. de Rooij MCM drs. C. van der Werf Sdu Uitgevers, januari 2011 ISBN Ontwerp omslag en binnenwerk Smidswater Alle rechten voor behouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de afwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden. Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus EA Den Haag T I

4 Web 2.0 & Social Media Kansen voor de publieke sector? Sohela Naghib-Bukman papernote nr. 33 Sdu Uitgevers, 2011

5 De volgende papernotes zijn verschenen: 1. Informatisering: spel zonder grenzen (1994) prof. dr. E.J.J.M. Kimman 2. Het recht van overheidsinformatisering (1995) mr. V.A. de Pous 3. Lichtsporen en luchtspiegelingen (1996) drs. S.B. Luitjens (red.) 4. Voorbij 2000 (1997) drs. S.B. Luitjens, mw. H. Krijgsman-Heersink en mr. V.A. de Pous 5. Oups! (1998) Dr. B. Scheepmaker 6. Digitaal Documentbeheer (1998) dr. J.J.M. Uijlenbroek 7. Op weg naar E-day; De euro in de overheidsinformatisering (1998) drs. J.A. Perlee en drs. M. Rijn 8. E-commerce; Elektronisch zaken doen bij de overheid (2000) ir. P.P van der Hijden, dr. A. Jonk, drs. A. W. M. Lasance en dr. J.J.M. Uijlenbroek 9. Het Resultaat Geteld; Over verantwoording en informatievoorziening (2000) dr. R. van Dael, drs. W.J. van Gelder en dr. A. Jonk 10. Overheid in het web; Naar een toegankelijke overheidssite (2001) dr. A.G. Arnold, drs. L.C. Swennen, drs. P.B. Nederkoorn en R.M. Herpel 11. De politieke partij in de netwerksamenleving (2002) dr. A. Jonk en G. van Velzen (red.) 12. Informatiebeveiliging voor de overheid (2002) mw. B.J. Glashouwer re ri cisa, drs. M. de Graaf, ir. J.M. Meij, mw. drs. P. Mettau en ir. P. Wielaard 13. De I-functie verklaard (2002) dr. R. van Dael en drs. I. Henneman 14. Aanbesteden van ICT projecten (2003) mr. J.C.H. van Berkel, ir. A. Bloembergen, dr. A.Jonk en C. Kolk 15. Van ontwijken naar uitwijken (2003) dr. M.E.M Spruit, ing. G.A. Ven, drs. W.B.M. Vrouwenvelder en ir. P. Wielaard 16. Andere overheid, andere bedrijven, andere systemen (2004) ir. L.H.M. Matthijssen, dr. R. van Dael en F. Heijink 17. De moderne informatiehuishouding van de digitale overheid, het archief op het bureau (2005) dr. A.G. Arnold en mw. B.J. Glashouwer re ri cisa 18. SONAR Aansturen van complexe overheidsprojecten (2005) drs. G.H.P. van den Berg en S.A.J. Munneke 19. De uitvoeringsorganisaties in Europa; Niet langer een muurbloem (2006) drs. E.J. Mulder 20. Eitjes tikken; Bij het afscheid van Siep Eilander (2006) drs. M.M. Frequin, drs. S.B. Luitjens en drs. L.J.E. Smits 21. Naar een goed gebruik van het burgerservicenummer (BSN) (2007) mw. drs. P.R.B. Heemskerk, mr. drs. T.F.M. Hooghiemstra, mr. J.N. van Lunteren, mw. drs. P. Mettau en drs. D. Schravendeel 22. Voor alle zekerheid; Over adviezen, audits en contra-expertises: een gids voor ICT-opdrachtgevers in de publieke sector (2007) ir. A Bloembergen, drs. A. Glass en ir. C.L. Wauters emea

6 23. Gedwongen nering; ICT dienstverlening in een gebonden klant-leverancier relatie (2007) drs. M.F.M. Bom en dr. ir. K. Rijniersce 24. Elf Bommen en Granaten; Columns van Rob Meijer in de Automatiseringsgids (2007) drs. R.A.M. Meijer 25. Opgeruimd staat netjes? Uitbesteden van ICT in de publieke sector (2008) ir. C.L. Wauters emea, dr. M.E.M. Spruit en ing. M.R. Vermeulen mcm 26. Games in het openbaar bestuur; Wat zijn de spelregels? (2008) drs. M. van de Vecht mpim 27. Langs elkaar heen; Over geïntegreerde dienstverlening in het publieke domein (2009) drs. G.H.P. van den Berg, mr.drs. T.F.M. Hooghiemstra, drs. O. Kinkhorst, mr. J.N. van Lunteren, B. Luxemburg, dr. A. van Venrooy, mw. drs. J. Vosse mpim 28. Eerlijk bestek; Handleiding praktisch aanbesteden (2009) mr. J.C.H. van Berkel, ir. P. Wielaard 29. Referentiearchitecturen: niet alleen voor architecten! (2009) drs. R.A.M. Meijer, mw. J.M. van Rooij mscfs, mw. drs. M. Stam mpim 30. Duurzaam bestuur(d); Bouwstenen voor duurzame bedrijfsvoering en groene ICT (2009) drs. J.A.B. Walschots mpim, drs. A.M. Jansen, drs. A. de Jager 31. De informatiepositie van de patiënt (2010) mw. drs. R.A.E. Gerads, mr. drs. T.F.M. Hooghiemstra, dr. A.G. Arnold, mw. drs. A.D. van der Heide MCM 32. Beter slim gejat dan slecht bedacht. Over de internationale uitwisseling van ICT best practices (2010) drs. J. Romme MPIM De volgende notebooks zijn verschenen: 1. Overheidsinformatisering: het taaie ongerief (1999) prof. ir. P.A. Tas en drs. S.B. Luitjens 2. Designing electronic document infrastructures (1997) dr. J.J.M. Uijlenbroek 3. Beheerst beheren; beheer van ICT voorzieningen uit managementoptiek (2000) ir. H.A. Spanjersberg en mr. dr. ir. Th.J.G. Thiadens 4. mijnoverheid.nl ; publieke dienstverlening in de toekomst (2005) mw. drs. P. Mettau

7

8 Inhoudsopgave Voorwoord 9 Samenvatting 11 Inleiding 13 Hoofdstuk 1 Web 2.0: Wat is het? Social Media, Nieuwe Media of toch web 2.0? Verschijnselen kenmerkend voor web Van web 2.0 naar ambtenaar De gebruiker en zijn wensen 20 Hoofdstuk 2 Web 2.0 in de praktijk Casestudie: Breda Morgen Casestudie: 1000-jongerenplan Casestudie: Social Media bij Rijkswaterstaat Pilots van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 30 Hoofdstuk in Europa Europa open data en open government Stand van zaken Daadwerkelijk hergebruik van overheidsdata Potentie voor de Nederlandse overheid 42 Hoofdstuk 4 Hoe nu verder? Een handreiking Hoe stuurt de overheid in web 2.0? Modernisering werkwijze biedt overheid vele kansen 48 Hoofdstuk 5 Serious gaming 2.0 in het beleidsproces Games, crowd sourcing en web Games op vier verschillende niveaus 62 Het Expertise Centrum Web 2.0 & Social Media 7

9 Hoofdstuk 6 Conclusies en aanbevelingen 67 Bijlage A: Bronnen 71 Dankwoord 72 Over de auteur 73 8 Web 2.0 & Social Media Het Expertise Centrum

10 Voorwoord Web 2.0 en Social Media zijn sterk in ontwikkeling. De publieke sector zoekt aansluiting bij deze trend en beseft dat we nog niet goed kunnen inschatten wat de uiteindelijke impact van deze innovatie op maatschappij en openbaar bestuur zal zijn. Organisaties in de publieke sector zijn onderdeel van deze ontwikkeling. De vraag is hoe de publieke sector hiermee omgaat. Hoe kan de overheid op dit terrein aan de verwachtingen van de burger voldoen en wil de overheid dat wel? Wat zijn de randvoorwaarden? Wat kunnen overheidsorganisaties van gebruikers en van elkaar leren? Kortom wat zijn de uitdagingen op het gebied van web 2.0 en Social Media? Dit is een greep uit de vragen die HEC voor ogen had om te onderzoeken. HEC heeft daartoe, samen met Rijkswaterstaat en andere publieke organisaties, in een onderzoeksmiddag in het LEF Future center een analyse gemaakt die ten grondslag ligt aan deze publicatie. De publieke sector heeft sterke behoefte aan het delen van ervaringen over web 2.0 en Social Media. Niet alleen over de technische realisatie, maar ook over de beleving van deze innovaties. Hoe ervaren we ambtenaar 2.0 en de wijze waarop deze werkt? Wat betekent het nieuwe werken voor de ambtenaar en welke doelen bereiken we hiermee? Hoe staat Europa 2.0 in dit geheel? Wat betekent dit voor open data en open government? Met deze papernote wil HEC een podium creëren om vanuit een projectmatige aanpak en met behulp van casestudies, ervaringen op het gebied van web 2.0 en Social Media te delen. Wij hebben de publieke sector en het bedrijfsleven gevraagd om een reflectie te geven op hoe zij de inzet van web 2.0 en Social Media ervaren. Wat zijn de successen en waar zitten de valkuilen? Daarnaast benoemt HEC de ontwikkelingen die wij op het gebied van web 2.0 en Social Media zien. Het Expertise Centrum Web 2.0 & Social Media 9

11 Deze papernote is bestemd voor beleidsadviseurs, informatiemanagers, verandermanagers, HRM- en communicatieadviseurs in de publieke sector, en voor iedereen die geïnteresseerd is in innovatieve ontwikkelingen op het gebied van ICT, processen en samenwerkingsvormen. Ik wens u veel leesplezier en bovenal 2.0-inspiratie toe! drs. L.J.E. Smits Directeur Het Expertise Centrum ROI Opleiding, Coaching & Advies 10 Web 2.0 & Social Media Het Expertise Centrum

12 Samenvatting We observeren de huidige ontwikkelingen omtrent web 2.0 en Social Media binnen de publieke sector, niet van een afstand en beschouwend over de publieke sector, maar samen met de publieke en private sector. Wij geloven in cocreatie en hopen dat we met de diverse auteurs die een bijdrage aan deze papernote hebben geleverd, in staat zijn geweest om een overzicht te bieden. Wat betekenen de begrippen web 2.0 en Social Media? En wat betekent het voor de overheid? Hoever zijn we en welke uitdagingen liggen er nog op ons pad? We hebben diverse overheden bereid gevonden om hun ervaringen in kaart te brengen en de inzichten met ons te delen. Dit zien we terug in verschillende bijdragen. Het valt op dat goede voorbeelden en ervaringen voor handen zijn, waarbij we beseffen dat de ontwikkeling nog volop in gang is en dat we de volle impact nog lastig kunnen overzien. De cases die we hebben opgenomen zijn voorbeelden van hoe je met inzet van Social Media op een eigentijdse 2.0 -wijze doelstellingen kunt realiseren. Breda Morgen, 1000-jongerenplan, Yammer van Rijkswaterstaat en diverse pilots van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn stuk voor stuk voorbeelden van succes. Wij hopen dat deze voorbeelden kunnen inspireren en organisaties met vergelijkbare doelstellingen op weg helpen. Bij het vraagstuk open data en open government hebben we nog een weg te bewandelen. Binnen Europa zouden we met een kritisch realistische kijk al veel van elkaar kunnen leren en de best practices van elkaar kunnen overnemen. Waarbij het mogelijk moet zijn om voorbeelden naar de Nederlandse context te kunnen vertalen en vice versa. Het nieuwe werken introduceren we met de wetenschap dat het om anders werken gaat en dat het om een werkwijze gaat die past binnen de cultuur van een organisatie en de doelstelling die men voor ogen heeft. Ook hierin zal de praktijk moeten uitwijzen wat werkbaar is en wat de juiste snelheid is om de verandering op een geschikte manier te kunnen ondergaan. Het Expertise Centrum Web 2.0 & Social Media 11

13 Sturen 2.0 en top-down sturen gaan niet samen. Social Media en web 2.0 zitten in een ontwikkelfase waarin het van belang is om de ontwikkeling te koesteren door ruimte te bieden om te experimenteren, maar tegelijkertijd handvatten te bieden om dit op een gecontroleerde manier te kunnen doen. De cases die we hebben opgenomen geven hier een goed raamwerk voor. Met de tool serious gaming in het beleidsproces hebben we een methode geïntroduceerd om op beleidsmatig en strategisch niveau richting te kunnen bepalen binnen organisaties. De aanbevelingen in deze papernote in de vorm van tips, do s & dont s, lessons learned en voorbeelden zijn talrijk. De kunst lijkt het vinden van de juiste toepassing: wat past bij mijn organisatie, omvang, cultuur, rol en doelstelling? Wij hopen dat we voldoende handvatten hebben aangereikt om een vertaalslag naar de eigen organisatie te kunnen maken. Waarbij de uitspraak one size fits all zeker niet leidend zal zijn. 12 Web 2.0 & Social Media Het Expertise Centrum

14 Inleiding Web 2.0 en Social Media zijn volop in ontwikkeling en we zitten er middenin. Internetfora, LinkedIn, Hyves, Twitter, YouTube, Yammer et cetera zijn Social Media die regelmatig gebruikt worden om te communiceren. De vragen die dan ontstaan zijn: Waarom heeft de publieke sector de inzet van Social Media nog niet volledig omarmd? Waarom lijkt zij voorzichtig in het incorporeren van Social Media? En op welke aspecten is behoefte aan informatie? In deze papernote gaan we in het eerste hoofdstuk in op de ontwikkelingen rondom web 2.0 en Social Media en introduceren we beknopt de relevante terminologie. Aansluitend introduceren we in het tweede hoofdstuk praktijkvoorbeelden waarin we zien hoe je Social Media kunt inzetten binnen organisaties, en wat de succesfactoren en aandachtspunten hierbij zijn. Met behulp van casestudies zijn de voorbeelden uitgewerkt en ter afsluiting volgt een aantal pilotprojecten. In het derde hoofdstuk gaan we in op 2.0 in Europa. Daarin bespreken we een andere ontwikkeling in het kader van web 2.0, namelijk open data en open government. We behandelen dit thema in Nederlandse en Europese context en geven de laatste stand van zaken weer. De bespreking van al deze voorbeelden en ontwikkelingen leidt tot de vraag wat web 2.0 betekent voor organisaties in de publieke sector en voor ambtenaren. Wat betekenen de ontwikkelingen 2.0 voor de aspecten innovatie en sturing en wat is het nieuwe werken? Welke do s en dont s en lessons learned kunnen we daarin meegeven? Hoe kunnen we met verandering om gaan en welke werkwijze is gepast en effectief voor organisaties? In hoofdstuk vier geven we daarom handreikingen voor hoe nu verder. Het Expertise Centrum Web 2.0 & Social Media 13

15 In het vijfde hoofdstuk worden tools voor strategische en beleidsmatige inzet van web 2.0 geïntroduceerd. Met behulp van serious gaming 2.0 kunnen overheden hierin richting bepalen. In hoofdstuk zes worden de conclusies en aanbevelingen vermeld. 14 Web 2.0 & Social Media Het Expertise Centrum

16 Hoofdstuk 1 Web 2.0: Wat is het? 1.1 Social Media, Nieuwe Media of toch web 2.0? Diverse benamingen waaronder Nieuwe Media, Social Media en web 2.0 zijn in omloop, waarbij opvalt dat Social Media anno 2011 volop in de belangstelling staat. We lijken gerust te kunnen stellen dat we het over een hype hebben. Maar wat geven deze diverse aanduidingen eigenlijk weer? Web 2.0 is de opvolger van web 1.0 en geeft een stadium of generatie van het World Wide Web (www) 1 weer waarin de eigenaar niet langer de inhoud bepaalt, maar de gebruikers van de website bepalen wat de inhoud van een pagina is. Daarmee staat de gebruiker centraal in het maken of creëren van de content. Bij web 2.0 kan iedereen informatie naar wens toevoegen. Directe voorbeelden zijn sociale netwerksites, diverse games en bijvoorbeeld YouTube. Daarnaast kan web 2.0 simpelweg gezien worden als een verzamelnaam voor allerlei ontwikkelingen op het internet. Omdat web 2.0-functionaliteiten vaak in Social Media verweven zit, is het lastig een hard onderscheid tussen web 2.0 en Social Media te maken. Web 2.0 kan als een ontwikkeling gezien worden die het gebruik en de groei van Social Media faciliteert. 2 Ook wordt Nieuwe Media naast Social Media als aanduiding voor hetzelfde fenomeen gebruikt. Nieuw Media worden overal in de maatschappij gebruikt om sociale, culturele, politieke, artistieke, educatieve, wetenschappelijke en (bedrijfs)economische problemen op te lossen. Om de reikwijdte te bepalen zetten we een aantal verschillende definities naast elkaar: Web 2.0 refers to networked applications built on Web technologies and design 1 Het web synoniem voor internet is in 1990 uitgevonden door Tim Berners-Lee en in 1993 vrijgegeven voor algemeen gebruik. 2 Bron: Wikipedia. Het Expertise Centrum Web 2.0 & Social Media 15

17 principles that may also exploit community-based development and social networking, and that may exploit new Web-based business models. 3 Web 2.0 is een stadium van het internet, waarbij een massa gedecentraliseerde content (programma s/teksten/meningen/foto s/video s) opengesteld wordt en met elkaar verbonden wordt. Door die verbondenheid worden zaken gecreëerd die groter zijn dan de som. Web 2.0 is een verzamelnaam voor diverse internetsites die de nadruk leggen op interactie tussen gebruikers en voor de cultuur die dat met zich meebrengt. Dit in tegenstelling tot internetsites die alleen een boodschap uitzenden of dienst verlenen. De eerste definitie geeft een beeld vanuit de techniek. In de daaropvolgende omschrijving zien we dat de aandacht gevestigd is op de aspecten: interactie, verbondenheid en content. In de laatste definitie zien we een vertaalslag naar de cultuur die ten gevolge van de interactie ontstaat. Dit is een interessant aspect waar we in paragraaf 1.3 verder op ingaan. In de diverse bronnen die wij geraadpleegd hebben, zien wij een veelheid aan definities en omschrijvingen over web 2.0, Social Media en Nieuwe Media die soms gepaard gaan met onenigheid over exacte definities. In deze papernote gebruiken wij de benamingen web 2.0, Social Media en Nieuwe Media naast elkaar. Derhalve worden ook in de bijdragen die door de diverse auteurs zijn aangeleverd verschillende aanduidingen gebruikt. 1.2 Verschijnselen kenmerkend voor web 2.0 Welke verschijnselen zijn kenmerkend voor web 2.0? Bijgaand volgt summier een aantal ontwikkelingen: Crowdsourcing: is het uitbesteden van een interne taak aan een ongedefinieerde externe groep door een oproep via internet. Cocreatie: werken aan een gezamenlijk product, niet door middel van een volgordelijk proces maar door simultaan bijdragen te leveren. User-generated content: informatie die niet door redacteuren maar door gebruikers is toegevoegd aan een online medium. 3 Gartner, How Governments Can Use Social Networks, Web 2.0 & Social Media Het Expertise Centrum

18 Semantics of Information Connections Wisdom of the crowd: de collectieve mening van een groep individuen meenemen in het proces van het beantwoorden van een vraag in plaats van de mening van één expert op te nemen. Deze ontwikkelingen betekenen dat overheden, groepen professionals, vrijwilligers of geïnteresseerden kunnen inzetten voor bijvoorbeeld advies, innovatie, beleidsvorming en onderzoek. De meerwaarde is dat je een diversiteit aan onafhankelijke opinies zult aantreffen, naast een hoog aggregatieniveau van de informatie als decentraal effect. Daarnaast zien overheden hiermee een doorontwikkeling van user-generated content, immers door die gebruiker mee te laten bepalen, zal de content die het genereert herkenbaar en representatief zijn. In figuur 1 zijn de verschillende webgeneraties (1.0, 2.0 etc.) in relatie tot elkaar weergegeven. De kenmerken die bij elke generatie horen, staan daarbij vermeld. desktop world wide web BBS Gopher SQL MMO s MacOS P2P RDF Javascript FLASH SOAP XML HTML JAVA HTTP VR SGML Groupware Windows Databases File Servers semantic web SWRL OWL SPARQL OpenID AJAX RSS ATOM the web os Office 2.0 SaaS WeblogsSocial Media Sharing Social Networking Directorys Portals Keyword Search Websites Semantic Search Mashup Wikis Lightweight Collaboration Intelligent personal agents Distributed Search Semantic Database Wigets FTP IRP USENET PC s File Systems Semantics of Social Connections Figuur 1: Web 2.0 PC Era Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0 Web 4.0 Source: Radar Networks &Nova Spivack,2007 Het Expertise Centrum Web 2.0 & Social Media 17

19 Een ander verschijnsel dat kenmerkend is voor web 2.0 is Wikipedia. Een wiki is een softwareapplicatie, toepassing, waarmee webdocumenten gezamenlijk kunnen worden bewerkt, zonder dat de inhoud door deskundigen moet worden geredigeerd en/of geaccepteerd. De toepassing is met een vrij eenvoudig programma te realiseren. Een voorbeeld is: We zien dat de rol van deze toepassingen betekent dat informatie-uitwisseling in samenwerkingsverbanden kan plaatsvinden en dat door de grenzen van diverse organisaties heen. Good examples include Diplopedia, a wiki created by the State Department and used by U.S. foreign affairs agencies, domestic and abroad, with State intranet access: and Intellipedia, a world-famous intelligence wiki used by several agencies in the U.S. and in allied countries. 4 Daarnaast zien we dat sociale netwerken zoals (LinkedIn, Facebook, Myspace etc.) volop gebruikt worden om online te communiceren en content te delen. Andere verschijnselen kenmerkend voor web 2.0 zijn: Mashup ( to mash (it) up, samenstampen, vermengen): een mashup is een combinatie van twee of meer bronnen die informatie toegankelijker, vermakelijker of nuttiger maakt. De bekendste combinaties worden aangeboden met het gratis te gebruiken Google Earth, dat al door meer dan 110 miljoen unieke gebruikers werd gedownload. Widget: een widget is een kleine applicatie die op een website gehost wordt maar op andere websites gebruikt kan worden. De widget bevat meestal persoonlijke en dynamische informatie. Widgets maken meestal gebruik van XML om data op te halen. Voorbeelden van widgets: RSS-feed van een weblog en YouTube-video. Voor uitgebreide introductie en uitleg van 2.0-terminologie en een update van mogelijkheden hierin raden wij aan om bijvoorbeeld het boek Ambtenaar 2.0 beta (Davied van Berlo) te raadplegen. Gezien de compacte weergave van deze papernote is het noemen van een aantal 2.0-verschijnselen niet meer dan een indicatie en het summier vermelden van deze ontwikkelingen. 4 Gartner, The future of Government is No Government, p Web 2.0 & Social Media Het Expertise Centrum

20 1.3 Van web 2.0 naar ambtenaar 2.0 In het boek Ambtenaar 2.0 geeft Davied van Berlo 5 zijn visie op web 2.0-ontwikkelingen voor de overheid weer: Web 2.0 gaat over houding en cultuur van hoe je met elkaar omgaat en samenwerkt. Die houding laat zich kenmerken door de volgende eigenschappen: open: is toegankelijk en transparant; sociaal: uitgaande van mensen en de contacten daar tussen; gebruiker centraal: mogelijkheden in handen van gebruiker geven. Daarnaast geeft Davied in Ambtenaar 2.0 beta 6 de volgende trends mee: Alle grenzen vervagen: tussen overheid en privé, tussen sectoren binnen de overheid en tussen mensen, die elkaar immers steeds gemakkelijker kunnen leren kennen. De keerzijde daarvan is dat er meer niches in de samenleving ontstaan. Een voorbeeld is het persoonlijke online profiel. Het hier en nu wordt belangrijker: actualiteit, snelle informatie. Een mobieltje weet op een gegeven moment dat ik bij een bepaalde tramhalte sta en kan mij ongevraagd de vertrektijden sturen. Hoe kan de overheid hierbij aanhaken? De overheid krijgt een nieuwe rol als platform voor maatschappelijke sturing. Welke taken blijven bij de overheid? Welke gaat de samenleving zelf oppakken? Openheid is de norm, anders is participatie niet mogelijk. Waarom zou je informatie moeten opvragen? De burger verwacht dat alles gewoon online te raadplegen is. Alles is bèta, dat wil zeggen voortdurend in ontwikkeling en nooit af. Vooruitgang gaat niet met sprongen maar incrementeel. Voorts zien we de ontwikkeling naar een user generated state 7 of te wel een overheid die werkt met bijdragen van de gebruiker. De maatschappelijke ontwikkelingen op dit terrein gaan verder en je kunt als overheid simpelweg niet achterblijven. In diverse onderzoeken zien we terugkomen dat verandering essentieel is om van kennis, informatie en creativiteit van burgers gebruik te maken. Ook zien we aanbevelingen om ambtenaren in beweging te krijgen door te experimenteren. Verder is het raadzaam om de web 2.0-competenties van de 5 Davied van Berlo, Ambtenaar 2.0, Nieuwe ideeën en praktische tips om te werken in overheid Davied van Berlo, Ambtenaar 2.0 beta, Actiepunten om te werken aan een overheid Valerie Frissen e.a., Naar een user generated state? De impact van Nieuw Media voor overheid en openbaar bestuur, Het Expertise Centrum Web 2.0 & Social Media 19

21 netwerkgeneratie te benutten. 8 Wat zijn de praktische consequenties van web 2.0 voor ambtenaren, verken die en maak er gebruik van. Enfin, te veel tips om te noemen, in het rapport van Valerie Frissen dat zij vanuit TNO heeft opgesteld om in kaart te brengen wat de gevolgen van web 2.0 voor de overheid zijn, geeft zij waardevolle aanbevelingen om hiermee aan de slag te gaan De gebruiker en zijn wensen De gebruiker (burger) wil vooral zelfstandig aan het werk en is in de regel gewend om in de privésituatie van vele digitale gemakken voorzien te zijn. Naast inzet van Social Media op grote schaal door op Hyves, Twitter, Myspace, Facebook et cetera informatie te delen, te creëren en te cocreëren is de gebruiker veelal in het bezit van een mobiele telefoon (smartphone) met een internetverbinding en allerlei applicaties die anytime, anyplace en anywhere mogelijkheden tot communicatie bieden. De overheid kan simpelweg niet achterblijven als de wens is om aansluiting met de burger te behouden. De volgende omschrijving geeft daarin een aardig beeld: Consumer technologies will interact not only with IT systems (such as accessing a government service through an iphone or granting an employee access to a virtual world), but also with operational technologies. For example, in-car electronics will interact with traffic management and other road safety systems; home automation systems will read data from air quality sensors deployed by a municipality; and mobile devices will communicate with surveillance equipment. 10 Daarbij is de meest essentiële vraag: hoe kan de overheid op deze ontwikkeling aansluiten? In het volgende hoofdstuk laten we met een aantal praktijkvoorbeelden zien hoe de overheid met inzet van web 2.0 en Social Media in interactie met de gebruiker tot vernieuwing in haar aanpak over kan gaan Valerie Frissen e.a., Naar een user generated state? De impact van Nieuw Media voor overheid en openbaar bestuur, Gartner, The future of Government is No Government, p Web 2.0 & Social Media Het Expertise Centrum

22 Hoofdstuk 2 Web 2.0 in de praktijk In dit hoofdstuk is een aantal praktijkvoorbeelden opgenomen van projecten binnen de overheid die met inzet van Social Media een succes zijn geworden. Deze casestudies zijn opgenomen omdat zij op vernieuwende wijze invulling geven aan hoe Social Media kunnen bijdragen aan het realiseren van doelstellingen van organisaties. Per case bekijken we wat de doelstelling was, waarom voor een web 2.0-oplossing is gekozen, hoe de oplossing eruitziet en tot welk resultaat dit heeft geleid. De volgende casestudies zijn opgenomen. De eerste is het project Breda Morgen, aansluitend 1000-jongerenplan, gevolgd door de case en best practise van Rijkswaterstaat en een aantal pilots van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 2.1 Casestudie: Breda Morgen Aangeleverd door nclude (Mark Dijksman) Website Wat was de doelstelling? Het rapport van de Rekenkamer In gesprek met de stad toonde aan dat er ruimte was om de communicatie tussen de gemeente Breda en de bewoners te verbeteren. Vanuit de gedachte van interactieve communicatie en het belang van de relatie, waarbij crossmediaal denken een belangrijk uitgangspunt was, is het idee ontstaan om alle mogelijke middelen in te zetten om de bewoners van Breda volop te laten meedoen. Breda Morgen is een interactieve site van en voor de inwoners van Breda. Het doel van het platform is om mensen met elkaar te verbinden om samen de stad te besturen, initiatieven van inwoners bij elkaar te brengen en de kwaliteit van Breda als stad en woonplaats te verbeteren. Bredanaars met elkaar verbinden en samen de stad besturen gebeurt volgens de methode Waarderend Vernieuwen. Deze methode leidt tot gezamenlijke Het Expertise Centrum Web 2.0 & Social Media 21

23 verantwoordelijkheid. Mensen nemen deel aan het besturen van de stad en zijn bereid om verantwoordelijkheid te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de toekomst. Iedere bijdrage is waardevol. In het kort komt deze aanpak erop neer dat je samen met betrokkenen vanuit een thema of vraag een verkenning doet op wat is en vervolgens gaat dromen over wat kan. Uit die dromen volgen acties die mensen zelf oppakken. Die kunnen zowel bestuurlijk als uitvoerend zijn (Baijens e.a., 2010). Waarom is gekozen voor een online oplossing? Breda heeft gekozen voor een crossmediale benadering om de bewoners van Breda de gelegenheid te geven om volop mee te doen. Hierbij zijn vier communicatieplatforms ingezet: print (Breda-nu), digitaal (Breda-morgen. nl), persoonlijke communicatie (stadsgesprekken) en tv (StadsTV Breda). Het online platform Breda-morgen.nl is de spin in het web en dient als digitale ontmoetingsplaats. Het online platform is ingezet als middel om de relatie met elkaar aan te gaan en te versterken. Dit geldt voor zowel de relatie tussen de gemeente en de burgers als voor de relatie tussen de burgers onderling. Hoe ziet de online oplossing eruit? Door gebruik te maken van onder andere de DreamVolve (tool) wordt gemakkelijk inzichtelijk gemaakt of er daadwerkelijk draagkracht is voor een idee. Wanneer er genoeg draagkracht is gegenereerd op het online platform, bestaat de mogelijkheid om een bijeenkomst (stadsgesprek) te organiseren om de droom te bespreken met degene die de droom is gestart en andere belanghebbenden in de stad. De burger bepaalt zelf of er een stadsgesprek wordt georganiseerd waarbij de wetten gelden van open space, iedereen is welkom. Om gehoor te geven aan excellente communicatie binnen een crossmediale setting worden aankondigingen en verslagen gemaakt van de stadsgesprekken. Op het portaal wordt gebruik gemaakt van een aantal tools die bijdragen aan het succes. Zo is er een In Beeld -optie die een droom of initiatief kan uitlichten. Er wordt gebruik gemaakt van een digitale kaart zodat het voor inwoners in één oogopslag duidelijk is waar dromen zich afspelen en of er ideeën zijn voor hun buurt. Dromen kunnen kracht worden bijgezet door de mogelijkheid om foto s en/of video s te plaatsen. Daarbij kan naast de informatie over de geplaatste dromen overige berichtgeving worden getoond en bestaat de mogelijkheid om video s te uploaden. 22 Web 2.0 & Social Media Het Expertise Centrum

Papernote 39. Risicomanagement: Bouwen aan zekerheden. Ingrediënten voor succes

Papernote 39. Risicomanagement: Bouwen aan zekerheden. Ingrediënten voor succes Papernote 39 Risicomanagement: Bouwen aan zekerheden Ingrediënten voor succes Risicomanagement: Bouwen aan zekerheden Ingrediënten voor succes Risicomanagement: Bouwen aan zekerheden Ingrediënten voor

Nadere informatie

De burger kan het niet alleen Digitale dienstverlening. past bij digitale vaardigheden van burgers. pblqatie 40

De burger kan het niet alleen Digitale dienstverlening. past bij digitale vaardigheden van burgers. pblqatie 40 De burger kan het niet alleen Digitale dienstverlening die past bij digitale vaardigheden van burgers pblqatie 40 De burger kan het niet alleen Digitale dienstverlening die past bij digitale vaardigheden

Nadere informatie

Eindrapportage. Terugblik op de invoering

Eindrapportage. Terugblik op de invoering Eindrapportage Programma SPEER Terugblik op de invoering van ERP bij Defensie Auteurs / redactie: Ministerie van Defensie: vice-admiraal J.G. van der Burg commandeur van de elektrotechnische dienst ir.

Nadere informatie

Ambtenaar 2.0. Ambtenaar 2.0 beta. één bundel. Nu in. www.ambtenaar20.nl. Davied van Berlo

Ambtenaar 2.0. Ambtenaar 2.0 beta. één bundel. Nu in. www.ambtenaar20.nl. Davied van Berlo Nu in één bundel Ambtenaar 2.0 Nieuwe ideeën en praktische tips om te werken in overheid 2.0 Ambtenaar 2.0 beta Actiepunten om te werken aan een overheid 2.0 www.ambtenaar20.nl Davied van Berlo Ambtenaar

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Ambtenaar 2.0. Nieuwe ideeën en praktische tips om te werken in overheid 2.0. www.ambtenaar20.nl. Davied van Berlo

Ambtenaar 2.0. Nieuwe ideeën en praktische tips om te werken in overheid 2.0. www.ambtenaar20.nl. Davied van Berlo Ambtenaar 2.0 Nieuwe ideeën en praktische tips om te werken in overheid 2.0 www.ambtenaar20.nl Davied van Berlo Ambtenaar 2.0 Nieuwe ideeën en praktische tips om te werken in overheid 2.0 Op deze uitgave

Nadere informatie

TU Delft en online media Rob Speekenbrink

TU Delft en online media Rob Speekenbrink Personal brand Networking Friends Photos Status updates Tagging Communication Emotions Social Media TU Delft en online media Rob Speekenbrink Messages Connections Media ISBN/EAN: 978-94-6186-175-7 Vormgeving:

Nadere informatie

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Door Saskia de Laat De kracht van Social Media voor Interne Communicatie Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Omslag illustratie door: Kim Ravers

Nadere informatie

Sociale media: gereedschap voor de hedendaagse leidinggevende?

Sociale media: gereedschap voor de hedendaagse leidinggevende? Sep 11 Sociale media: gereedschap voor de hedendaagse leidinggevende? Een onderzoek naar het gebruik van sociale media door leidinggevenden binnen Het Nieuwe Werken. [ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM JOLIEN

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Whitepaper op basis van case onderzoek Hogeschool Utrecht, juli 2011 Inhoudsopgave Ei van Columbus of doorn in het oog?... 2 Sociale media in gebiedsontwikkeling...

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Help, mijn mensen moeten op twitter

Help, mijn mensen moeten op twitter Help, mijn mensen moeten op twitter Ideeën voor managers van gemeenten die hun dienstverlening willen verbeteren en willen floreren in de netwerksamenleving / een handreiking Dit is een publicatie van

Nadere informatie

CIO Platform Nederland

CIO Platform Nederland Human Resource Management CIO Platform Nederland De impact van social media Handvatten voor de CIO Publicatie van de CIO Interest Group CIO Platform Nederland juni 2011 Inhoud Van de opstellers... 3 1

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Sociale media. praktijkervaringen van en voor gemeentebestuurders

Sociale media. praktijkervaringen van en voor gemeentebestuurders Sociale media praktijkervaringen van en voor gemeentebestuurders Inhoud Netwerken via sociale media Twitteren tijdens de raadsvergadering Gemeentelijke communicatie via sociale media Burgers betrekken

Nadere informatie

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Een interactief platform voor het brengen van verzoening Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Student: Karsten Mosterd Hogeschool INHOLLAND Rotterdam Studentennummer: 408396 Afstudeerrichting: Media

Nadere informatie

samen voorbereid op de toekomst

samen voorbereid op de toekomst oplossingen voor nu en inspiratie voor morgen samen voorbereid op de toekomst oplossingen voor nu en inspiratie voor morgen samen voorbereid op de toekomst INHOUD 4. Voorwoord door Bernard Wientjes 6.

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio

Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio ÉEN MET ALLEN ALLEN MET ÉEN SOCIALE MEDIA: TOEKOMSTIGE CRISISMANAGEMENTTOOLS? Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio Copyright 2011

Nadere informatie

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Wat is social business? - Wat is social business?

Nadere informatie

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Auteur: Bureau Communicatie, Gemeente Hoorn Datum: Januari 2011 Corsanr: 11.02881 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Waarom deze visie? 1.1 Tijd voor innovatie 1.2

Nadere informatie

Trendrapport PO en VO

Trendrapport PO en VO Trendrapport PO en VO Technologieën van de toekomst Trendrapport mbo 1 2 Trendrapport PO en VO 3D bril te gebruiken voor voorkant Voorwoord Beam me up, Scotty De kracht van science fiction is dat het ons

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Van ontwijken naar uitwijken

Van ontwijken naar uitwijken Van ontwijken naar uitwijken over het uitwijken van de informatievoorziening na een calamiteit papernote nr 15 Van ontwijken naar uitwijken Over het uitwijken van de informatievoorziening na een calamiteit

Nadere informatie

Collegevoorstel ARGUMENTEN

Collegevoorstel ARGUMENTEN Collegevoorstel Onderwerp Visie op Online Media Afdeling : Strategie & Bestuur Reg.nr. : 4068672 Opsteller : Jos van Winkel Telefoon : (033) 469 43 18 Datum : 10 april 2011 User-id : WIN1 Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie