Betekenis van Bijbelse woorden en (plaats) namen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betekenis van Bijbelse woorden en (plaats) namen"

Transcriptie

1 Betekenis van Bijbelse woorden en (plaats) namen A Aar teder-zijn Abel Beth-maacha rouw van (of weide van) het huis van verdrukking (...onderdrukking;...neerslachtigheid;...benauwd Aaron lichtbrenger Abel Keramim weide van de wijngaarden Aäron Aaronieten Aartsengel Ab Ab voornaamste van de engelen vader vader van iemand Abel-Beth-maacha Abel-bet-maaka rouw van (of weide van) het huis van verdrukking (...onderdrukking;...neerslachtigheid;...benauwd stad in Noord-Israël bij een stad in het noorden van Israël bij Beth-maacha; de plaats waar de ark rustte op de akker van Jozua te Beth-Semes Abaddon Abaddon Abagta Abagtha Abana plaats van verderf, verderf, ruine verderf door God geschonken steun Abel-bet-maaka Abel-Bet-Maäka Abel-Hassittim rouw van (of weide van) het huis van verdrukking (...onderdrukking;...neerslachtigheid;...benauwd huis van druk weide van acacias of rouw van de acasia Abana Abarim bestendige, onveranderlijk, een zekere verordening gebieden aan de overzijde Abel-keramim Abel-maim weide van de wijngaarden weide van wateren of rouw van de wateren Abarim Abba Abda Abdeel ruïnen van Abarim vader dienaar van JHWH, dienst dienaar van God Abel-mechola Abel-mehola Abel-misraim weide van het dansen of rouw van de wijngaard of rouwdans weide van Egypte of rouw van de Egyptenaren Abdi dienaar van JHWH, mijn dienaar Abel-mizraim Abdiel Abdiël Abdon Abednego dienaar van God dienstbaar, slavernij; onderworpenheid dienaar van Nebo, dienaar van de schittering Abel-sittim Abi Abi Gibon Abia weide van acacias of rouw van de acasia mijn vader vader van Gibeon mijn vader is Jah (Jehovah) Abed-nego Abia JHWH is (mijn) vader Abel Abel adem ijdelheid Abialbon El (God) is mijn vader of mijn vader is groot van begrip of vader van begrip (verstand) Abel plaatsnaam, stad in Noord-Israël bij een stad in het noorden van Israël bij Beth-maacha. de plaats waar de ark rustte op de akker van Jozua te Beth-Semes Abi-albon Abiam Abiasaf mijn vader is de zee of Yah(u) is (mijn) vader mijn vader heeft verzameld

2 Abiathar Abib vader van overvloed maand van aren-vorming, van het groen-worden van wat op het land staat Abib, maand van de uittocht en pascha (maart of april) Abisua Abisur Abital mijn vader is veiligheid of mijn vader is overvloed mijn vader is een muur mijn vader is (de) dauw Abichail mijn vader is macht Abitub mijn vader is goed(heid) Abida mijn vader weet, vader van kennis Abiud mijn vader is majesteit Abidan Abiel Abiezer Abi-ezer Abiezriet Abi-ezriet mijn vader is rechter El (God) is (mijn) vader mijn vader is hulp Abjatar Abjathar Ablemeth Abner Abraham mijn vader is groot (overvloed) of vader van een overblijfsel bedekkend mijn vader is een licht vader van een menigte of aanvoerder van een menigte Abiezrieten Abram verheven vader Abi-ezrieten Abigail Abihail Abihu Abija Abijah Abi-kehila Abi-keila Abilene Abimael Abimelech Abimelech mijn vader is vreugde mijn vader is macht hij is (mijn) vader JHWH is (mijn) vader mijn vader is Jah (Jehovah) burcht grazige weide mijn vader is El (God) Melek is vader of mijn vader is koning mijn broeder is koning of broeder van Melech Absai Absalom acacia Accad Acco Ach Achab Achaicus Achaje Achan Achar Acharchel mijn vader is Jesse of mijn vader is een gave mijn vader is vrede houtsplinters subtiel, teer zijn engte helaas!, oh!, ach!, uitdrukking van pijn broeder van vader behorend tot Achaia narigheid zaaier van verwarring hij die moeilijkheden maakt een volgende gastheer Abimelek Melek is vader of mijn vader is koning Achasbai broeder van hen die mij omringen Abinadab Abinadab Abinoam Abiram Abisai mijn vader is nobel of mijn vader is gewillig mijn broeder is vrijzinnig of...edel mijn vader is genoegen mijn vader is verheven of (de) Verhevene is (mijn) vader mijn vader is Jesse of mijn vader is een gave Achastarieten Achaz Achazja Achazja Achban Achbor Ik zal ijverig het onderzoek betrachten hij heeft gegrepen JHWH heeft geholpen YHWH bezit broeder van een begrijpend (intelligent) man muis Abisalom mijn vader is vrede Acher volgend Abishag mijn vader is een zwerver Achi mijn broeder Achia broeder van YHWH

3 Achiam broeder van moeder Achrach een volgende broeder Achichud broeder van geheim Achsa enkelring of enkelketting Achiezer mijn broeder is hulp Achsaf Ik zal betoverd zijn Achihud broeder van majesteit Achsib bedrog Achikam mijn broeder is gerezen acht nieuw begin Achilud broeder van het kind achtste een nieuw begin Achim de Here zal bevestigen Achumai riet, broeder van wateren Achimaas mijn broeder is toorn (gramschap) Achuzzam bezitter Achimaaz Achuzzat bezitting Achiman mijn broeder is een gave Achzai mijn hoeder, beschermer Achimelech Achimelek Achimoth mijn broeder is koning of broeder van Melech broeder van de dood of mijn broeder is dood Achzib Ada Adada Adaja bedrog sieraad festival of grens JHWH heeft zich getooid Achinadab mijn broeder is vrijzinnig of...edel Adalia Ik zal worden opgeheven door YHWH Achinoam mijn broeder is vreugde Adam de rode aarde Achio broederlijk Adam mens Achira mijn broeder is slecht Adam rood Achiram mijn broeder is verheven Adama de aarde Achiramiet broeder van moeder Adama rode aarde Achis Achisachar Ik zal zwart maken (of verschrikken) of slechts een man mijn broeder is dageraad of broeder van de dageraad Adami Adami-nekeb Adami-nekeb man van Adar spelonk Achisamak Achisar Achitofel Achitub Achjan Achlab Achlai Achmeta Achmetha Achoach Achochiet Achor mijn broeder is ondersteuning (heeft ondersteund) mijn broeder is bloed mijn broeder is dwaas (dwaasheid) mijn broeder is goed (goedheid) broederlijk vruchtbare plaats O! was het maar waar! Ecbatana broeder van rust beroering, verwarring Adar Adar Adbeel Addan Addar Addi Addon Adiël Adin Adina Adino Aditaïm buitengewoon glorievol glorievol door God gestraft sterk, stevig buitengewoon glorievol versiering machtige sieraad van God sierlijk of fijn slank zijn sieraad tweevoudig sieraad

4 Adithaïm tweevoudig sieraad Afarsiet Adlai rechtvaardigheid van JHWH Afek omheining Adma rode aarde Afeka Admata een getuigenis voor hen afgoden gilloel of gillul, afgoden(beelden) Admatha afgodendienst Adna genoegen afgoderij Adna rust of genoegen afgodsbeelden Adnah genoegen Afiach Ik zal doen ademhalen Adonai Adonia mijn Heer, gebruikt in plaats van YHWH als Joodse uiting van eerbied mijn heer is YHWH Afiah agaat kostbare steen in de hogepriesterlijke borstplaat Adonibezek mijn heer is Bezek Agabus sprinkhaan Adoni-Bezek Agag Ik zal overtreffen Adonikam mijn heer stond op Agagiet Adoniram mijn heer is verheven Age Ik zal vermeerderen Adonisedek mijn heer is rechtvaardig Agrippa heldhaftig Adoni-zedek Agur verzameld Adoraim dubbele glorie Aharlel een volgende gastheer Adoram mijn heer is verheven Ahasbai broeder van hen die mij omringen Adramelech Adrammelek Adramyttium Adria Adriatic Adriël Adullam Adullam eer van de koning of Adar is prins of Adar is Raadgever, Scheidsrechter Ik zal in de dood blijven zonder hout kudde van God rechtvaardigheid van het volk zie Adullam rechtvaardigheid van het volk Ahasveros Ahava Ahawa Ahaz Ahazia Aher Ahi Ahia Ahiam Ik zal zwijgzaam zijn en arm Ik zal bestaan bezitter YHWH bezit volgend mijn broeder broeder van YHWH broeder van moeder Adullamiet Ahiezer mijn broeder is hulp Adummim roodachtige: stille? Ahihud broeder van geheim Adummin Ahihud broeder van majesteit Aeneas lofwaardig Ahihud mijn vader is majesteit Afarsa veroorzaker van verdeeldheid(?) Ahikam mijn broeder is gerezen Afarsathchieten als veroorzaker van verdeeldheid(?) Ik zal verdeeldheid brengen tussen de bedriegers(?) Ahilud Ahimaaz broeder van het kind mijn broeder is toorn (gramschap) Afarsathchieten veroorzaker van verdeeldheid(?) Ahiman mijn broeder is een gave

5 Ahimoth Ahinoam Ahio broeder van de dood of mijn broeder is dood mijn brother is vreugde broederlijk Akbor Akeldama Akis muis Bloedakker Ik zal zwart maken (of verschrikken) of slechts een man Ahira mijn broeder is slecht Akkad subtiel, teer Ahiram mijn broeder is verheven Akko oorlogszuchtig Ahiramiet broeder van moeder Akko zijn engte Ahi-sahar Ahisamach mijn broeder is dageraad of broeder van de dageraad mijn broeder is ondersteuning (heeft ondersteund) Akkub Akrabbim Aksa verraderlijk Schorpioenenpas enkelring of enkelketting Ahisar mijn broeder is bloed Aksaf Ik zal betoverd zijn Ahitub Ahjan Ahjo Ahlai mijn broeder is goed (goedheid) broederlijk O! was het maar waar! alabast een vaasje of flesje van alabaster voor zalf. Men beschouwde alabaster als het beste materiaal om zalven in te bewaren. De fles breken betekent waarschijnlijk het zegel van de fles verbreken. Ahoah broeder van rust alabaster een vaasje Ahohiet Alammelech eik van de koning Aholiab Vader's tent albast vaasje of flesje van steen Aholibama Ahrah Ahumai Ahuzzam tent van de hoge plaats een volgende broeder riet, broeder van wateren bezitter albaster een vaasje of flesje van alabaster voor zalf. Men beschouwde alabaster als het beste materiaal om zalven in te bewaren. De fles breken betekent waarschijnlijk het zegel van de fles verbreken. Ahuzzat bezitting Alemet bedekkend Ai ruïnehoop Alemeth Ain bron Alexander man verdediger Aja ruïnehoop Alfeüs veranderend Aja valk Alja kwaad Ajalon vlakte van herten Aljan groot of hoog Ajath ruïnehoop Allammelek eik van de koning Ajja Ajja Ajja Ajjalon Ajjat Akan Akar de sterke ruïnehoop valk vlakte van herten ruïnehoop scherpziend hij die moeilijkheden maakt allerhoogste Allon Allon Bachuth Allon-bachuth Almodad Almon Eljon (Godsnaam) hoog, opper, gezegd van Davidische koningen, die werden geacht verheven te zijn boven andere monarchen. grote boom of eik eik van geween niet gemeten verborgen

6 Almon-diblataim de twee koeken verbergend Amassai lastig of bezwarend Almon-diblathaim Amazia YHWH is machtig aloe reukwerk Amen echt, inderdaad, zeker, aloë Alot ontsmetting en voor het balsemen van de doden vrouwe (eigenaresse) Amethist Amethist edelsteen, derde rij op de efod een edelsteen, violet en purper van kleur Aloth Amfipolis een stad omringd door de zee Alpha Begin Ami lijfeigene Al-tascheth vernietig niet Amittai mijn waarheid Alus Ik zal kneden (brood) Amitthai Aluz Amma een el Alva kwaad Ammichur mijn bloedverwant is majesteit Alvan groot of hoog Ammiël God is mijn bloedverwant Alwa kwaad Ammihud mijn bloedverwant is majesteit Alwan groot of hoog Ammihur volk van majesteit Amad uithoudend Ammihur mijn bloedverwant is majesteit Am-ad Amal Amalek Amalek Amalekieten Amalekieten Amalekietisch Amam Amana Amandelboom Amandelen Amandelnoten Amarja arbeid Beeld van het vlees. De oude mens valleibewoner Beeld van het vlees. De oude mens valleibewoner Beeld van het vlees. De oude mens hun moeder steun Die waakt. Die waakzaam is knoppen in de vorm van amandelbloesem YHWH spreekt of Yah(u) heeft beloofd Amminadab Amminadab Ammisaddai Ammizabad Ammon Ammonieten Ammonietisch Ammonietische Ammonitisch Ammonitische Amnon Amnos Amok een van het volk van de vorst, volk van de gewillige gever, gewillig volk mijn bloedverwant is edel mijn bloedverwant is Almachtig mijn volk heeft geschonken van een stam zie Ammon van een stam trouw Lam. Oorsprong van het woord amnesie diep zijn Amasa last Amon bouwer Amasai lastig of bezwarend Amon vakman of meester werkman Amasia JHWH is kracht Amon voeden: trouw zijn Amasia lastig of bezwarend Amoriet een spreker Amasja JHWH is kracht Amorieten Amasja YHWH is machtig Amos last

7 Amos sterk Annas nederig Amoz Anok hals Amplias ruim antichrist de tegenstander van de Messias Amrafel Amram Amramieten Amsi Amzi Ana Anab Anacharat Anacharath Anaja Anak Anamelech spreker van duisternis of val van de spreker verheven volk zie Aram verheven mijn kracht antwoord vrucht het gekreun van vrees JHWH heeft geantwoord hals afbeeldsel van de koning Antiochië Antipas Antipatris Antothija Antotia Antotiet Anub Apelles Apollonia Apollos Apollyon apostel gedreven tegen als de vader voor de voorvader JHWH's antwoord zie Anatot gebedsverhoring bondgenoot geroepen behorend aan Apollo gegeven door Apollo Vernietiger een gemachtigde, boodschapper, iemand uitgezonden met opdrachten Anamieten ellende van de wateren Appaim neusvleugels Anammelek afbeeldsel van de koning Apphia vruchtbaar Anan wolk Appius de marktstad van Appius Anani Ananias Ananja Anat Anath Anathot Anathoth Anathothiet Andreas Andronicus Anem Aner Anethothiet Aniam mijn wolk de Here heeft genadig gegeven JHWH bewolkt antwoord antwoord op gebed of gebedsverhoring zie Anatot gebedsverhoring mannelijk man van overwinning fonteinen jongen zie Anatot gebedsverhoring Ik ben het volk of kermen van (het) volk Appius Forum Aquila Ar Ara Arab Arabie Arabië Arabier Arabier Arach Arad Arah Aram Aram een stad in Italië, 43 Romeinse mijlen (70 km) van Rome op de Via Appia een arend een stad leeuw hinderlaag onvruchtbaarheid woest of onvruchtbaar onvruchtbaarheid, steppe-bewoners zie Arabië gemengd reiziger wilde ezel reiziger Aram van de twee rivieren hoog Anim fonteinen Aram Edomieten verheven Anna genade Arameeer zie Syrië verheven

8 Arameeër verheven Aridai de leeuw is voldoende Arameeërs Aridata de leeuw van het besluit Arameeërs van Soba verheven plaats of verheven conflict Aridatha Aramees taal van Aram, het Aramees Ariel leeuw van God of leeuwin van God Aramese verheven Arimathaea hoogten Aram-maächa onderdrukking Arioch een leeuw gelijk Aram-maaka verheven Arisai leeuw van mijn banieren(?) Aram-naharaim Aram van de twee rivieren Aristarchus de beste bestuurder Aran blij Aristobulus de beste raadsman Ararat Arauna Arba Arba Arbathiet Arbatiet Arbier Arbiet Archelaüs Archevieten de vloek gekeerd of overhaasting van vervloeking Ik zal juichen van vreugde of Ik maak u te schijnen of vreugdevol juichen voor YHWH stad van Arba vierde zie Beth-araba woestijn-huis een hinderlaag vorst van het volk lang van postuur Arje Arjok ark ark Arkiet Arkiet Arkieten Armageddon Ar-Moab Armoni Arnan leeuw een leeuw gelijk kist koffer lang van postuur zie Arki knagend lang van postuur de heuvel of stad van Megiddo van zijn vader een van de burcht leeuw van bestendigheid of Ik zal juichen van blijdschap Archiet Arnon bruisende stroom Archippus meester van het paard Arod Ik zal onderwerpen of Ik zal ronddolen Ard Ik zal onderwerpen Arodi Ardieten Arodieten Ardon onderwerper of vluchteling Aroer ruïne Areli leeuw van God Aroër Areliet Aroeriet zie Aroer behoeftig, ontbloot Arelieten Areopagiet Areopagus een lid van het hof Areopagus krijgshaftige piek Arpad Arpaksad Ik zal uitgespreid zijn of Ik zal ondersteund zijn Ik zal mislukken als borst of Hij vloekte de borstfles Aretas graver Arphaxad vesting van de Chaldeeën Arfachsad Arfad Argob Ik zal mislukken als borst of Hij vloekte de borstfles Ik zal uitgespreid zijn of Ik zal ondersteund zijn hoop kluiten Arsa Artachsasta Artemas aards Ik zal de verwende doen koken of Ik zal me in de winter bewegen gave van Artemis

9 Artemis volledig licht: stroom bedwongen Asdoditisch Arthahsasta Arubbot Arubboth Aruma Arvad Arvadiet Arwad Arwadiet Arza Asa Asa Asael Ik zal de verwende doen koken of Ik zal me in de winter bewegen vensters Ik zal verheven zijn Ik zal losbreken aards dokter of kuur genezer: beledigend(?) God-gemaakt Asdoth-pisga Asdot-pisga Asel Aser Aser Aserieten Aserpoort Asfata Asiarch Asiel Asima Asjera scheiding of kloof hellingen van Pisga nabijheid of hij heeft voorbehouden gezegend gelukkig de verlokte(n) bijeengebracht president van Asia. gemaakt door God schuldbesef of ik zal eenzaam maken bosjes, heilige wouden (voor afgodendienst) Asa-el Asaf Asahel Asaja verzamelaar God-gemaakt gemaakt door JHWH Askelon Askeloniet Askenaz het vuur van de schande of ik zal gewogen worden een man als besprenkeld of verspreid vuur Asaljahu Asan Asareel YHWH heeft voorbehouden (apart gezet) rook God houdt vast Asmon Asna Asna sterk Ik zal verandering brengen ik zal gehaat worden: zij heeft verzameld Asarel Asarela Asbea Asbel Asbelieten Ik zal doen zweren een man in God of een man van Baal of vuur van Bel of Ik zal een vuur maken voor Bel een man in God of een man van Baal of vuur van Bel of Ik zal een pad banen Asnappar Asnat Asnath Asnoth-Thabor Asnot-Tabor Aspata gehoornde stier of doornstruik afgeschaft aan de godin Neith toebehorend pieken van Tabor de verlokte(n) bijeengebracht Aschur Aschurieten Asdod Asdod Asdod Asdodiet Asdodisch Asdodische zwart geleid of gezegend of stappen een vesting krachtig Ik zal bederven of Ik zal verwennen Aspenaz Asriel Asrielieten Asschur Assir Assos Assur Assurieten Ik zal de besprenkelden op de voorgrond doen treden Ik zal een prins van God zijn Ik zal een prins zijn van God zwart gevangene naderend een stap geleid of gezegend of stappen

10 Assyrie een stap Atroth Assyrië Atroth-addar erekroon of gloriekroon Assyrier Atroth-sofan kronen van hun plundering Assyriers Atrot-sofan Astarot ster Attai geschikt Astarte huis van Astarte Attalia Jah's juiste tijd Astarte ster Augustus eerbiedwaardige Asterathiet Asteratiet Asteroth-karnaim Asterot-karnaim Astharoth Astoret Astoreth Asvath Aswat Asyncritus Atach Ataja Atak Atalja Atara zie Astarot ster Asterot van de twee horens of pieken ster glanzig, glad onvergelijkelijk verblijfplaats JHWH heeft geholpen verblijfplaats door het Heer bezocht een kroon Augustus Aven Avieten Avieten Avith Avva Awen Awit Awwa Awwieten Awwieten Awwim Azal Azalia vereerd, vererenswaardig, eerwaardig, heilig ijdelheid ruïnen zij die ongerechtigheid doen ruïnen ruïne ijdelheid ruïnen ruïne ruïnen zij die ongerechtigheid doen ruïnen nabijheid of hij heeft voorbehouden YHWH heeft voorbehouden (apart gezet) Atarim bergpas, karavaan route Azanja YHWH hoort (luistert) Atarot kronen Azareël God heeft geholpen Ataroth Azarel Ater binder Azaria JHWH heeft geholpen Athaja JHWH heeft geholpen Azarja Jahweh heeft geluisterd Athalia door de Heer bezocht Azarja JHWH heeft geholpen Athalja Azarjahu Athene onzekerheid Azaz sterk Athlai Atlai Atrot-addar Atrot-bet-joab Atrot-bet-joab door JHWH getroffen of door JHWH bezocht erekroon of gloriekroon de kronen van... kronen Azazel Azazja Azazjahu Azbuk Azeka weggaande bok JHWH is machtig hevige vernieling omspitter

11 Azel Azem Azgad Azib Azië Aziël Aziza Azmaveth nabijheid of hij heeft voorbehouden been Gad is machtig bedrog oosten getroost door God sterk sterk totterdood Azmawet Azmon Azor Azotus Azriël Azrikam Azuba Azur Azzan Azzur sterk helper een vesting mijn hulp is God hulp tegen de vijand achtergelaten hij die te hulp komt zeer sterk hij die te hulp komt

12 B Baal bosjes, heilige wouden (voor afgodendienst) Baäl-zefon Baäna Baäna heer van het noorden in bezoeking in de bezoeking Baäl heer Baära dom Baäl mijn heer Baäseja in de dienst van Jahweh Baäl Gad heer van fortuin Babel verwarring (door vermenging) Baäla eigenares Babiloniërs Baälat vrouwe Babylon verwarring Baälat-beer vrouwe van de bron Babyloniers verwarring (door vermenging) Baälath vrouwe Babylonisch land van (de) twee rivieren Baälath vrouwe (eigenaresse) Baca wenend Baälath-beër vrouwe van de bron Bacharumiet uitgelezen jongelingen Baäl-berit heer van het verbond Bachurim dorp van jongelingen Baäl-berith Baëna in bezoeking Baäl-chanan Baäl is goedgunstig Baëna in de bezoeking Baäl-chasor heer van het dorp Baësa slecht, verdorven Baäle-jehuda de heren van Juda Baëseja in de dienst van Jahweh Baäl-gad heer van fortuin Baharumiet uitgelezen jongelingen Baäl-hamon heer (eigenaar) van overvloed Bahurim dorp van jongelingen Baäl-Hanan Baäl is goedgunstig Baith huis Baäl-hazor heer van het dorp Bajith Baäl-hermon heer van vernieling Baka wenend Baälim-juda de heren van Juda Bakbakkar (onder)zoeker Baälis Baäl-meon Baäl-peor Baäl-perazim Baäls Baäl-salisa Baälsdienaren Baal-sefon Baäl-sefon heer van de banier: vreugde verschaffend heer van de woning heer van de bres heer van de breuken heer drievoudig grote heer heer heer van het noorden Bakbuk Bakbukja Bakbukjah Bala Baladan Balak Balak Balieten Balis fles verwaarlozing van Jahweh oud geworden Bel (is zijn) heer) vernieler een verwoester verzwelgers heer van de banier: vreugde verschaffend Baäl-tamar heer van de palmen balsemhars harsgom Baäl-thamar Baäl-zebub heer van de vlieg balsemstruiken struik waaruit een sap druipt, wanneer hij wordt gesneden

13 balsemstruiken wenend Basan vruchtbaar Bamot hoge plaatsen of grote hoge plaats Basemat specerij Bamot-baal de heren van de hoge plaatsen Baslit vragend Bamot-baäl hoge plaatsen of grote hoge plaats Baslut Bamoth Basmath specerij Bamoth-baal de heren van de hoge plaatsen Bath-rabbim dochter van menigten Bamoth-baäl hoge plaatsen of grote hoge plaats Bathseba dochter van een eed Bani gebouwd Bath-sua dochter van rijkdom Baptist een doper Bat-rabbim dochter van menigten baptist wassen, onderdompelen, schoonmaken Batseba dochter van een eed Barabbas zoon van een vader of meester Bat-sua dochter van rijkdom Baracheël God zegent Bavai mijn optreden (mijn gangen) Barak bliksem of bliksemflits Bazan vruchtbaar Barak rechtsprekend Bazan Havvoth-jaïr dorpen van Jaïr Barak bliksem Bazlith vragend Barakel God zegent Bazluth barbaar Barchumiet iemand wiens spraak ruig, hard is. Een vreemde taal zoon van de zwart-gemaakte: in de beklaagde Bealja Bealot Bealoth Jahweh is meester vrouwe (eigenaresse) Barhumiet Bebai mijn holten Bariach vluchtend of vluchteling Becher jonge kameel Bariah Bechorath eerstgeborene Barjesus zoon van Jezus Bedad eenzaam Barjona zoon van Jona Bedan rechtsprekend Barkos de zoon afgesneden Bedeja dienar van YHWH Barnabas barnsteen Barsabas Bartholomeüs Bartimeüs Baruch Barzillai Basa Basan zoon van rust edelsteen in de borstplaat van de hogepriester waarschijnlijk hyacinth of ligure zoon van Sabas zoon van Tolmai zoon van Timeüs gezegend mijn ijzer slecht, verdorven dorpen van Jaïr bediende bedolah Beeljada Beëljada Beëlzebub Beer beer Beera Beera Beer-elim iemand die de bevelen van een ander uitvoert, in het bijzonder een meester harsgom de heer weet/kent heer van het huis (water)put bron, put (water)put put put van God

14 Beeri mijn put Ben-deker doorboren Beerot putten Bene-berak zonen van weerlicht Beerot-Bene-jaakan putten van de zonen van Jaakan Bene-jaakan zonen van verdraaiing Beeroth putten Bene-jaäkan Beerothiet Beerotiet Beësthera behemoth met toename missch. een uitgestorven dinosaurus een Diplodocus of Brachiosaurus, preciese betekenis onbekend Ben-geber Benhadad Ben-hadad Ben-hanan de zoon van Geber of de zoon van een man zoon van (de afgod) Hadad zoon van begunstiging of zoon van genade Behon in de woning: inwonend Ben-Hinnon klaagzang, geweeklaag beka Beker helft, deel ook genoemd "sikkel van het heiligdom of heilige sikkel" jonge kameel Beninu Benjamin onze zoon zoon van de rechterhand of zoon van geluk Bekorat eerstgeborene Benjamin zoon van de rechterhand Bel heer Ben-oni zoon van mijn verdriet Bela vernieling Ben-zochet zoon van Zohet Belaïeten verzwelgers Ben-zoheth Belial waardeloos of boos Beon in de woning: inwonend Belsassar Bel bescherme de koning Beor brandend Belsazar Bera zoon van kwaad Beltesassar Beltsazar Ben Ben-abinadab Benaja heer van de schat van iemand die in verlegenheid is zoon zoon van Abinadab Jahweh heeft gebouwd of Jahweh heeft herbouwd Beracha Beraja Beraka Berea Berechja Berechja zegen Jahweh heeft geschapen zegen met veel water Jahweh zegent Jehova zegent Ben-ammi zoon van mijn volk Bered hagel Ben-chail Ben-chaïl Ben-chanan zoon van kracht of zoon (man) met macht zoon van begunstiging of zoon van genade Berekja Beri Beria Berieten Jahweh zegent een bron met een vriend mijn bron of van de bron Ben-chesed zoon van genade Beriieten in kwaad Ben-chesed zoon van getrouwheid Berija met een vriend Ben-chur zoon van het witte of zoon van Hur Berin mijn bron of van de bron bende god van fortuin Berith verbond Ben-deker zoon van het steken of zoon van Deker Berjieten in kwaad

15 Bernice breng overwinning Betech veiligheid Berodach-baladan aanbidder van Baäl Bet-Eden huis van genoegen Berodak-baladan Berota Berotai Berotha Berothai Berothiet Berotiet Berseba Ber-sheba beryl cypressenbos mijn bronnen put van de zevenvoudige eed een kostbare steen met een zeegroene kleur Bet-Eked Betel Bet-el Beteliet Beten Beter Betfage Bet-Gader Bet-Gamul Beth Ham-merchaq huis van binding" d.w.z. huis van schapen-schering huis van God schoot gesplitst huis van onrijpe vijgen huis van de muur huis van beloning huis dat veraf is beryl Besai Besai een halfedelsteen: een heldergroene, doorschijnende rivierspaat mijn betreden overwinnaar Bethabara Bet-haësel Bet-haggan huis van de voorde huis van vernauwing tuin, hof, garden, ommuurde plek, Hof van Eden Besaleël in de schaduw (bescherming) van God Bet-haggilgal wiel of rollend Beser goud metaal of ver fort Bet-hammarkabot huis van de strijdwagens Besodja met de raad van Jahweh of in het geheim van de Heere Beth-Anath huis van antwoorden of huis van kwellingen Besor vrolijk Bethanië huis van dadels of huis van ellende Bet Chogla huis van de patrijs of plaats van de patrijs Beth-Anoth huis van antwoorden of huis van kwellingen Betach Bet-Anat veiligheid huis van antwoorden of huis van kwellingen Beth-araba Bet-Haram huis van de woestijn-vallei of plaats van de laagte plaats van de hoogte Bet-Anot Bet-araba huis van de woestijn-vallei of plaats van de laagte Bet-Haran Beth-Arbel huis van hun verhevenheid of huis van blij gejuich huis van Gods hinderlaag Bet-arbel huis van Gods hinderlaag Beth-ashtaroth huis van Astarte Bet-astarot huis van Astarte Beth-aven huis van ijdelheid Bet-awen huis van ijdelheid Beth-Azmaveth house of the strength of death Bet-Azmaweth house of the strength of death Beth-Baäl-Meon huis van Baäl Bet-Baäl-Meon huis van Baäl Beth-bara huis van (de) doorwaadbare plaats Bet-bara huis van (de) doorwaadbare plaats Beth-biri huis van een creatief persoon Bet-biri huis van een creatief persoon Beth-Cherem huis van de wijngaard Bet-Dagon Bet-Diblataïm huis van Dagon huis van de twee vijgekoeken Beth-chogla huis van de patrijs of plaats van de patrijs

16 Beth-Dagon huis van Dagon Bet-Horon huis van de holte Beth-Diblathaïm Beth-eden Beth-Eden Bethel Beth-el huis van de twee vijgekoeken genoegen huis van genoegen huis van God Beth-Palet Beth-Pazes Beth-Pazzez Beth-Pelet huis van ontsnapping of plaats van ontsnapping huis van verstrooiing huis van ontsnapping of plaats van ontsnapping Betheliet Beth-Peor huis van Peor Beth-Emek huis van de vallei Beth-rafa huis van genezing Bether gesplitst Beth-rechob huis van de straat Bethesda Bethfage Beth-Gader Beth-Gamul Beth-haemek Beth-haëzel huis van barmhartigheid of stromend water huis van onrijpe vijgen huis van de muur huis van beloning huis van de vallei huis van vernauwing Bethsaida Beth-san Beth-sean Beth-semes Beth-semiet Beth-Sitta huis van vis huis van rust of huis van gemak huis van de zon of zonnetempel uit het huis van de zon huis van de acacia of plaats van de acacia Beth-haggilgal Beth-hajjesimot Beth-halachmi huis van het wiel huis van verlatenheid huis van brood Beth-tappuah Bethuël huis van de appel of plaats van de appelen God vernietigt of man van God of inwoner van God Beth-hammerchaböth huis van de strijdwagens Bethul Beth-haram plaats van de hoogte Bethzur huis van de rots Beth-Haran Beth-Heked huis van hun verhevenheid of huis van blij gejuich huis van binding" d.w.z. huis van schapen-schering Beth-Zur Bet-joab Bet-kar de kronen van... huis van de ram of plaats van het lam Beth-hogla Beth-horon Beth-Jesimöth Beth-kar Beth-Lebaöth Bethlehem Bethlehem Bethlehemiet Beth-Maächa Beth-meon Beth-Nimra huis van de patrijs of plaats van de patrijs huis van de holte huis van verlatenheid huis van de ram of plaats van het lam huis van de leeuwin huis van brood huis van brood (voedsel) huis van brood huis van druk huis van Baäl huis van de luipaard Bet-Kerem Bet-Lebaoth Betlechem Betlehemiet Bet-markaböth Bet-meon Bet-millo Bet-millo Bet-Nimra Betonim Bet-Pelet huis van de wijngaard huis van de leeuwin huis van brood (voedsel) huis van brood huis van de strijdwagens huis van Baäl huis van Millo of huis van het bolwerk wal of bolwerk huis van de luipaard pistachio noten huis van ontsnapping of plaats van ontsnapping Bet-Peor huis van Peor

17 Bet-rafa huis van genezing Bina fontein Bet-rechob huis van de straat binnen Afra huis behorend aan Afra of huis van stof Bet-san huis van rust of huis van gemak Binnui opgebouwd Bet-sean Birsa met ongerechtigheid Bet-semes huis van de zon of zonnetempel Bir-zait in schraalte: eerste klas olijf Bet-semiet uit het huis van de zon Birzavith Bet-tappuach Bet-togarma Betuël huis van de appel of plaats van de appelen jij zult haar breken God vernietigt of man van God of inwoner van God Bislam Bithron Bithynië Bitja in vrede verdeling of spleet of ravijn een gewelddadig rennen dochter van Jahweh Betul Bitron verdeling of spleet of ravijn Bet-Zur huis van de rots bittere saus iets bitters, bittere kruiden, bitterheid Bezai overwinnaar Biz-jotea minachting van YHWH Bezai mijn betreden Biz-jothea Bezaleël in de schaduw (bescherming) van God Biztha buit Bezek bliksem Bizzeta Bezer goud metaal of ver fort Blastus spruit Bichri jeugdig blauwpurper spreekt van de hemel Bidkar met een steek Boanerges zonen van de donder Bigta in de wijnpers Boaz in hem is sterkte Bigtan in hun wijnpers Boaz snelheid Bigtha in de wijnpers Bochim wenend Bigthan in hun wijnpers Bochru eerstgeborene Bigvai in mijn lichamen Bohan duim Bigwai Bokeru eerstgeborene Bikri jeugdig Bokim wenend Bildad Bileam in de war brengende liefde (door vermenging) misschien Bor-asan bos oven van walm bosjes, heilige wouden (voor afgodendienst) Bileam niet van het volk Boses witter dan wit: of glinsterend Bilga opgewektheid Bosor brandend of toorts Bilgai mijn opgewektheid Bosra schaapskooi of vesting Bilha Bilhan Bilsan Bimhal verschrikt hun verval de belasterde in besnijdenis: in zwakte bossen Bozes Bozkat bosjes, heilige wouden (voor afgodendienst) witter dan wit: of glinsterend rotsachtige hoogte

18 Bozkath Bozra brandstapel Bron van de roepende bronzen bruin bruin Bukki Bukkia Bul Buna Buni rotsachtige hoogte schaapskooi of vesting plaats waar brand is bron van de Roepende van brons gemaakt warm zijn rossig, roodachtig, getaand, geelbruin, voskleurig verwaarlozen Jahweh heeft ontledigd aanwas, opbrengst betekenis van "regen"; de achtste Hebreeuwse maand, beantwoordend aan hedendaags novdec verstand of inzicht gebouwd Bunni burgers van Erek Buz Buzi Buziet lang van postuur verachting mijn verachting verachting

19 C chalcedon een edelsteen met een grijzige kleur en wolken blauw, geel of paars Cadkod kostbare steen (robijn?, agaat?) Chalchul bevend Caesar afgescheiden Chalcol ondersteunend Caesarea Chaldea kluitenbrekers Cafthorieten zie Kafthor kroon Chaldeeen Calne fort van Anu Chaldeeën Candace vorst van dienaren Chaldeeer als kluitenbrekers Cappadocië provincie van goede paarden Chaldeeër carneool sardion, kwarts, een halfedelgesteente Chaldeen kluitenbrekers Carsena doorluchtig Chaldeen verwarring (door vermenging) Casluchieten versterkt Chaldeen zie Chaldea kluiten-brekers Castor Castor en Pollux, waren de tweelingzoons van Jupiter en Leda, en werden beschouwd als de beschermgoden van de zeelieden Chaldeeuwse Chali Cham kluitenbrekers halsketting heet Chabassinja licht van Jahweh Chammat fort, vesting Chabbon de bouwheer Chammat hete bron Chabor samenkomst Chammon warme bronnen Chadad machtig Chammot-dor hete bronnen van Dor Chadasa nieuw Chammuël hitte van God Chadid scherp Chamram het volk is verheven of hun slijk Chadlai rust van God Chamul gespaard Chadrach woning Chamulieten Chadrak Chamutal schoonvader is bescherming Chafaraim twee putten Chanamël God is genadevol, God is liefderijk Chagab sprinkhaan Chanan hij is barmhartig Chagaba Chananel God heeft genade getoond Chaggi feestelijk Chanani genadig Chaggia feest van Jehovah Chananja God heeft begenadigd Chaggieten feestelijk Chanes genade is gevlucht Chaggit Channaton liefelijk Chakalja dien Jahweh verlicht Channiel begenadigd door God Chakila duister Chanok toegewijd Chakmoni wijze Chanokieten zie Henoch toegewijd Chakufa gebogen Chanun bevallig Chalach pijnlijk Charam inwoner van Horonaïm

20 Charamniet inwoner van Horonaïm Chaseson-tamar de palmboom verdelend Charashim dal van vaklui Chasifja zilverkleurig Charbona ezeldrijver Chasmona vetheid Charchas streng Chasor-chadatta kasteel Charchas zeer arm Chasor-chadatta nieuw Hazor Charchur Charef Charhaja Charif Charim Charmi Charnefer Charod Charodiet Charoset-haggojim ontsteking het (af)plukken vrees voor Jahweh het afplukken toegewijd mijn wijngaard steunend, hijgend bron van Charod zie Harod siddering Goyim = naties; zwerm sprinkhanen of andere dieren (fig.); gewoonlijk gezegd van niet-hebreeen Chasra Chassub Chasuba Chasufa Chasum Chatat Chatifa Chatita Chattil Chattus gebrek; grootvader van Sallum, echtgenoot van Hulda, de profetes; ook gespeld 'Harhas' bezorgd achting ontkleed rijk angstig gegrepen verkenner twijfelachtig verzameld Charsa stom Chawila cirkel Charufiet geboortig van Haruf Chazaja God heeft gezien Charumaf gespleten neus Chaziël visioen van God Charus jaloers Chazo visioen Chasabja Jahweh heeft in acht genomen Chebar ver-weg Chasabna Jahweh heeft acht geslagen Cheber kameraad Chasabneja geacht door Jahweh Cheberieten Heberieten, zie Heber Chasadja Jahweh is getrouw geweest Chebron vereniging Chasar-addar omsloten ruimte van heerlijkheid Chebronieten Hebronieten, zie Hebron Chasar-enan bronnendorp Chefar-haamonai dorp van de Ammonieten Chasar-enon Chefer een bron Chasar-gadda dorp van geluk Cheferieten zie Hefer een holte of schande Chasarmawet dorp van de dood Chefira leeuwin Chasar-sual dorp van de jakhals Chefsi-ba mijn welgevallen is in haar Chasar-susa paardendorp Chela roest Chasar-susim Chelal voltooid Chasbadanna zorgzame rechter Chelam vesting Chaser middelste hof Chelba vruchtbaar Chaserot nederzetting Chelbon

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

Lezen : Psalm 4. Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5

Lezen : Psalm 4. Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5 GKv Drachten ZW & O Lezen : Psalm 4 Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5 Voor de kinderen: Op de gebedsmuur mag je een briefje

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 10 mei 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte

Nadere informatie

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins zondag 11 juni 2017 Liturgie 09:30 uur Ds H D Bondt 14:15 uur Ds R Prins 09:30 uur 11-jun Ds H D Bondt NLB 217 : 1-5 Ps 101 : 1, 2, 3 Exodus 34 : 4-9 NLB 195 : Matt 28 : 16-20 2 Kor 13 : 11-13 Opw 661

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Hoop in onzekere tijden. Daniël: Gebed & Antwoord

Hoop in onzekere tijden. Daniël: Gebed & Antwoord Hoop in onzekere tijden Daniël: Gebed & Antwoord Relatie met God God Aanbidden Zijn relatie met God Zijn Rol/Relatie in de wereld Hoe werd die band met God duidelijk? Daniël 2: 28 Maar er is een God in

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

dag 1 dag 2 dag 4 dag 3 thema thema symbool symbool persoon persoon lezen lezen dagtekst dagtekst thema thema symbool symbool persoon persoon lezen

dag 1 dag 2 dag 4 dag 3 thema thema symbool symbool persoon persoon lezen lezen dagtekst dagtekst thema thema symbool symbool persoon persoon lezen dag 1 dag 2 de schepping wereldbol God, Die de wereld maakte Genesis 1: 1 2: 3 In het begin schiep God de hemel en de aarde. (Genesis 1: 1) hebt gemaakt. zonde en verdriet appel met slang Adam en Eva,

Nadere informatie

Laatste voorbereidingen 1. Besnijdenis, niet op basis van eigen kracht 2. Pascha, verbond wordt hersteld 3. Begin van een nieuw tijdperk

Laatste voorbereidingen 1. Besnijdenis, niet op basis van eigen kracht 2. Pascha, verbond wordt hersteld 3. Begin van een nieuw tijdperk Gideon Rechters 6 1 De Jordaan oversteken 1. Focus op Gods woord 2. Zorg dat je de Heer ieder moment kunt ontmoeten 3. Volg Jezus, wees een Jozua generatie 4. Kom in beweging Stenen oprichten 1. Gods grote

Nadere informatie

De bruiloft van het Lam

De bruiloft van het Lam Openbaring 1: 1-4 De bruiloft van het Lam 1.Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden

Nadere informatie

Met open armen Schrijvers voor gerechtigheid

Met open armen Schrijvers voor gerechtigheid Hartelijk welkom Met open armen Schrijvers voor gerechtigheid Kom, als je honger hebt of dorst. Hier kun je eten, deel met ons. Kom met je tranen en je pijn. Hier is het goed, hier mag je zijn. Met open

Nadere informatie

Liturgie 12 maart 2017 Biddag

Liturgie 12 maart 2017 Biddag Liturgie 12 maart 2017 Biddag Voor arbeid die ik doe, Wilt U de krachten geven Voor alles wat ik zaai, Wilt U de groeikracht geven Voor woorden die ik spreek, Wilt U de harten openen. Dat k vruchtbaar

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015

LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015 LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015 Samen zingen: Youth for Christ 62 - Heer, U bent mijn leven Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord

Nadere informatie

- 1 - Een andere naam voor God is: God de Almachtige. EL SHADDAJ. De troostrijke namen van God

- 1 - Een andere naam voor God is: God de Almachtige. EL SHADDAJ. De troostrijke namen van God - 1 - De troostrijke namen van God God openbaart Zich in de Schrift met verschillende namen en die namen drukken Zijn wezen, Zijn karakter uit. Zijn eerste naam Elohim - wordt al genoemd in het eerste

Nadere informatie

Liturgie kerkdienst God maakt vrij! Kindslaven uit de seksindustrie 16 oktober 2016

Liturgie kerkdienst God maakt vrij! Kindslaven uit de seksindustrie 16 oktober 2016 Liturgie kerkdienst God maakt vrij! Kindslaven uit de seksindustrie 16 oktober 2016 Samenzang 1 Opw 720 God maakt vrij In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest voor Uw troon,

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Lezen : Psalm 148 Hebreeën 1. Psalm 121 : 1 Gezang 50 Gezang 171 ELB 245 Lied 457 Opwekking 407 Opwekking 136 Psalm 150

Lezen : Psalm 148 Hebreeën 1. Psalm 121 : 1 Gezang 50 Gezang 171 ELB 245 Lied 457 Opwekking 407 Opwekking 136 Psalm 150 Lezen : Psalm 148 Hebreeën 1 Psalm 121 : 1 Gezang 50 Gezang 171 ELB 245 Lied 457 Opwekking 407 Opwekking 136 Psalm 150 KAMPEERBOERDERIJ DE LORIANN BAKKEVEEN UITNODIGINGEN KOMEN VIA DE POSTVAKJES Lezen

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

De Openbaring 1:19. De verschijning van de Zoon des Mensen. Wat hierna gebeuren zal. Wat u gezien hebt 1

De Openbaring 1:19. De verschijning van de Zoon des Mensen. Wat hierna gebeuren zal. Wat u gezien hebt 1 De Openbaring 1:19 Wat u gezien hebt 1 Wat is Wat hierna gebeuren zal De verschijning van de Zoon des Mensen De Openbaring 1:19 Wat u gezien hebt Wat is Wat hierna gebeuren zal 1 2-3 7 brieven = 7 beoordelingen

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Schriftlezing: Romeinen 8 vers 28 t/m 39 Psalm 56 vers 5 en 6 Psalm 86 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 91 vers 1 en 5 Psalm 119 vers 13, 14

Nadere informatie

het boek Daniël seizoen in de school van God in het vuur oorlog en vrede

het boek Daniël seizoen in de school van God in het vuur oorlog en vrede De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011 25 sep 23 okt 27 nov 18 dec 29 jan 26 feb 26 mrt 23 apr Dan. 1 Dan. 2 Dan. 3 Dan. 4-5 Dan. 6 Dan. 7-8 Dan. 9 Dan. 10-12 in de school van God God kent de

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 SAMUEL, DE LAATSTE RECHTER Hanna s gebed verhoord 1 Samuël 1 Samuël tot profeet geroepen 1 Samuël 2 : 11 4 : 1 De ark bij de Filistijnen 1 Samuël 4 : 1 22 1 Samuël 5 7 : 1 Samuël, de laatste

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

0 Daar staat de troon al opgericht, daar zetelt de gezalfde Zoon, in Davids stad, op Davids troon, al wie Hem haatten schamen zich en bloeien zal zijn

0 Daar staat de troon al opgericht, daar zetelt de gezalfde Zoon, in Davids stad, op Davids troon, al wie Hem haatten schamen zich en bloeien zal zijn PSALM 3 Heer, denk aan David en zijn eed. Eens riep hij de geduchte naam van Jakobs sterke helper aan, gedenk aan David en het leed dat hij voor U heeft uitgestaan. 4 Zo zal ik naar Gods woning gaan en

Nadere informatie

Lezen : Jacobus 4. PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10

Lezen : Jacobus 4. PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10 Welkom Lezen : Jacobus 4 PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10 Votum en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde

Nadere informatie

Wat zegt Hij nu!?! Voor wat, hoort wat!? Is God nu ook al zo!?

Wat zegt Hij nu!?! Voor wat, hoort wat!? Is God nu ook al zo!? Wat zegt Hij nu!?! Voor wat, hoort wat!? Is God nu ook al zo!? Ma$eüs 6:14-15 14 Want indien gij de mensen hun overtredingen vergee;, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; 15 maar indien gij de mensen niet

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 25 (29-06)

De Bijbel open 2013 25 (29-06) 1 De Bijbel open 2013 25 (29-06) Vandaag bespreken we een vraag die ik kreeg over 1 Koningen 2. Daarin gaat het over de geschiedenis van Adonia, een oudere broer van Salomo, die zojuist koning was geworden.

Nadere informatie

het boek Daniël seizoen 2010-2011 in de school van God in het vuur oorlog en vrede

het boek Daniël seizoen 2010-2011 in de school van God in het vuur oorlog en vrede De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011 25 sep 23 okt 27 nov 18 dec 29 jan 26 feb 26 mrt 23 apr Dan. 1 Dan. 2 Dan. 3 Dan. 4-5 Dan. 6 Dan. 7-8 Dan. 9 Dan. 10-12 in de school van God God kent de

Nadere informatie

Wij belijden één geloof en één Heer ; zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer. Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één!

Wij belijden één geloof en één Heer ; zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer. Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één! Pinksterfeest Zondag 4 juni 2017 Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen, dropp len vallen

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander De brief aan de Hebreeën C. Noorlander Hebreeën: Oproep aan (Joodse) christenen: Volhard, val niet af. Toont de glorie van Christus vanuit het OT: Hoger dan engelen, Mozes, Abraham en hogepriesters Vergelijkt:

Nadere informatie

Heeft de profeet Micha aangegeven in welke plaats de zoon van God eens geboren zal worden?

Heeft de profeet Micha aangegeven in welke plaats de zoon van God eens geboren zal worden? De profeet Micha en het overblijfsel. Heeft de profeet Micha aangegeven in welke plaats de zoon van God eens geboren zal worden? Micha 5:1, eerste deel 1 En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST Welkom door de ouderling Stil gebed Intochtslied psalm 65

ORDE VAN DIENST Welkom door de ouderling Stil gebed Intochtslied psalm 65 ORDE VAN DIENST Welkom door de ouderling Stil gebed Intochtslied psalm 65 1) De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men,

Nadere informatie

De koning van het koninkrijk van God. les 3. de wereld is in de macht van het kwade satan beschikt over macht satan misleidt

De koning van het koninkrijk van God. les 3. de wereld is in de macht van het kwade satan beschikt over macht satan misleidt De koning van het koninkrijk van God les 3 DEEL 1 FOLLOW MENTOR DE KONING Een koning is in bijbelse begrippen soeverein en regeert. Soeverein: de macht is aan de koning. De koning bepaalt zelf wat de regels

Nadere informatie

Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag?

Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag? De overige plagen in Egypte. Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag? Genesis 9:2-5 2 Want als u hun weigert te laten gaan

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 ADAM EN EVA HOOFDSTUK 6 ABRAHAM LUISTERT Schepping Genesis 1: 1 2: 7 Paradijs Genesis 2: 8 25 Zondeval Genesis 3 Adam en Eva en werkboek Isaak en Ismaël Genesis 21: 1 20 Abraham op de proef

Nadere informatie

Namen van God. Overdenking Kruispunt s-gravenzande zondag 31 januari

Namen van God. Overdenking Kruispunt s-gravenzande zondag 31 januari Namen van God Overdenking Kruispunt s-gravenzande zondag 31 januari Bron van alle namen van God: bestaat uit El (= kracht, sterkte) of JHWH (= Ik ben) plus een uitbreiding Jesaja 45:22 De Hebreeuwse naam

Nadere informatie

8 januari uur ET van de Kamp orgel: Geert Burgler Schriftlezing: Jurrina de Vos

8 januari uur ET van de Kamp orgel: Geert Burgler Schriftlezing: Jurrina de Vos 8 januari 17.00 uur ET van de Kamp orgel: Geert Burgler Schriftlezing: Jurrina de Vos stilte toewijding en groet zingen Psalm 33:1,2,6 nieuwe psalmberijming gebed: Zingen LB 371 = Opw. 436 lezen Joh.3:22-36

Nadere informatie

Welk visioen ging in vervulling?

Welk visioen ging in vervulling? De ondergang van de Egyptenaren. Welk visioen ging in vervulling? Genesis 15:13-14 13 Toen zei God tegen Abram: Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is; zij

Nadere informatie

BIJBELROOSTER GROEP 3

BIJBELROOSTER GROEP 3 BIJBELROOSTER GROEP 3 HOOFDSTUK 1 ADAM EN EVA Dag 1 Schepping Genesis 1: 1 2: 7 Dag 2 Paradijs Genesis 2: 8 25 Dag 3 Zondeval Genesis 3 Dag 4 Adam en Eva Knieboek, Werkboek p. 2 HOOFDSTUK 2 WANDELEN MET

Nadere informatie

Voorganger: Ds. W. Gugler Ouderling: Ariëtte van Kempen Muziek: Double DJ Music Koster: H. Hoorn / J. Hijmissen

Voorganger: Ds. W. Gugler Ouderling: Ariëtte van Kempen Muziek: Double DJ Music Koster: H. Hoorn / J. Hijmissen Voorganger: Ds. W. Gugler Ouderling: Ariëtte van Kempen Muziek: Double DJ Music Koster: H. Hoorn / J. Hijmissen Welkom Opwekking 623 met wierook van aanbidding. met de wolk van mijn Geest. met het brood

Nadere informatie

ZOMERAVONDGEBED 11 JUNI 2017 GROTE KERK GOES. U hebt een Liedboek nodig! Stilte. Orgelspel. We gaan staan

ZOMERAVONDGEBED 11 JUNI 2017 GROTE KERK GOES. U hebt een Liedboek nodig! Stilte. Orgelspel. We gaan staan ZOMERAVONDGEBED 11 JUNI 2017 GROTE KERK GOES U hebt een Liedboek nodig! Stilte Orgelspel We gaan staan Vrede aan ieder die hier komt in nood VREDE AAN IEDER DIE KOMT IN VREUGDE Vrede aan ieder die hier

Nadere informatie

Liturgie voor de avonddienst van 8 februari 2015

Liturgie voor de avonddienst van 8 februari 2015 Liturgie voor de avonddienst van 8 februari 2015 Ps. 93: 1, 4 OB 1.De HEER' regeert; de hoogste Majesteit, Bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid, Bevestigt d' aard' en houdt door Zijne hand Dat

Nadere informatie

APOCRIEFEN VAN DE KING JAMES BIJBEL 1611 GEBED van AZARJA en het lied van de drie Joden. Gebed van Azarja en het lied van de drie Joden

APOCRIEFEN VAN DE KING JAMES BIJBEL 1611 GEBED van AZARJA en het lied van de drie Joden. Gebed van Azarja en het lied van de drie Joden APOCRIEFEN VAN DE KING JAMES BIJBEL 1611 GEBED van AZARJA en het lied van de drie Joden www.scriptural-truth.com Gebed van Azarja en het lied van de drie Joden Het gebed van Azarja {1:1} en ze liepen in

Nadere informatie

ZOMERAVONDGEBED 02 JULI 2017 GROTE KERK GOES. U hebt een Liedboek nodig! Stilte. Orgelspel. We gaan staan

ZOMERAVONDGEBED 02 JULI 2017 GROTE KERK GOES. U hebt een Liedboek nodig! Stilte. Orgelspel. We gaan staan ZOMERAVONDGEBED 02 JULI 2017 GROTE KERK GOES U hebt een Liedboek nodig! Stilte Orgelspel We gaan staan v. Vrede aan ieder die hier komt in nood A. VREDE AAN IEDER DIE KOMT IN VREUGDE v. Vrede aan ieder

Nadere informatie

Liedsuggesties. Liedsuggesties

Liedsuggesties. Liedsuggesties Liedsuggesties Afkortingen van liedbundels LbK Liedboek voor de Kerken DB deel I Dienstboek een proeve, Schrift Maaltijd Gebed ZG Zingend Geloven GvL Gezangen voor Liturgie OKG Oud-Katholiek Gezangboek

Nadere informatie

BIJBELROOSTER GROEP 5

BIJBELROOSTER GROEP 5 HOOFDSTUK 1 HET BEGIN Dag 1 De schepping Genesis 1 2 : 7 Dag 2 Het paradijs Genesis 2 : 8 25 Dag 3 De eerste zonde Genesis 3 Dag 4 Het begin Lesboek p. 6 & 7, Werkboek p. 2 & 3 HOOFDSTUK 2 HOOP! Dag 1

Nadere informatie

Kerstnachtdienst op 24 december 2014 in de Vloedschuur

Kerstnachtdienst op 24 december 2014 in de Vloedschuur Kerstnachtdienst op 24 december 2014 in de Vloedschuur Cantorij komt binnen met Hanaqpanach een oud kerstlied van gechristianiseerde Indianen uit 1631. Hemelse vreugde, duizenden malen zullen wij u lof

Nadere informatie

Bovenbouw - groep 6, 7, 8

Bovenbouw - groep 6, 7, 8 Een eerste aanzet voor de keuze van Bijbelverhalen - jaarcyclus. Vertelplaten n.a.v. http://www.freebibleimages.org/illustrations/ Bovenbouw - groep 6, 7, 8 Jaar 1 Datum Onderwerp Oude testament September

Nadere informatie

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Zingen voor de dienst: Schrijvers van gerechtigheid - Wat een wonder dat ik meewerken mag Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk, dat ik

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

Hoor het Woord Groep 3-4 2015-2016 Van Damschool

Hoor het Woord Groep 3-4 2015-2016 Van Damschool Hoor het Woord Groep 3-4 2015-2016 Van Damschool T 10: Hulp in nood 25 aug. Bartimeüs Mattheüs 20:29-34 26 aug. De storm op zee Markus 4:35-41 27 aug. Mozes als de mond Gods Exodus 3 en 4 OT 37: De Heere

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Liturgie voor Zondagmorgen 21 Mei in de Westerkerk te Veenendaal

Liturgie voor Zondagmorgen 21 Mei in de Westerkerk te Veenendaal Liturgie voor Zondagmorgen 21 Mei in de Westerkerk te Veenendaal Opwekking 234 KOMT NU ZIJN POORTEN (m) Komt nu zijn poorten ) met dankzegging binnen. ) 2x (v) Gaat tot zijn voorhof ) in met lof. ) (allen)

Nadere informatie

15 februari uur AA Kramer

15 februari uur AA Kramer 15 februari 17.00 uur AA Kramer Orde van dienst: Welkom Votum en zegengroet van Sela. Zingen: GK 174 Inleiding thema: Pantheon Lied: Psalm 138: 1, 2 Dia s van Athene en Areopagus. Lezen Handelingen 17:

Nadere informatie

In welk Bijbelverhaal lezen wij over de geboorte van Izak? Waar kunnen wij in de Bijbel vinden dat Sara onvruchtbaar was?

In welk Bijbelverhaal lezen wij over de geboorte van Izak? Waar kunnen wij in de Bijbel vinden dat Sara onvruchtbaar was? De geboorte van Izak. In welk Bijbelverhaal lezen wij over de geboorte van Izak? Genesis 21 Waar kunnen wij in de Bijbel vinden dat Sara onvruchtbaar was? Genesis 11:30 Sarai nu was onvruchtbaar; zij had

Nadere informatie

Keuzeteksten. Voor de maaltijd zie Dienstboek een proeve, deel I blz. 1136v.

Keuzeteksten. Voor de maaltijd zie Dienstboek een proeve, deel I blz. 1136v. Keuzeteksten Voor de maaltijd zie Dienstboek een proeve, deel I blz. 1136v. opening 1. Allen zien ernaar uit dat u brood geeft, op de juiste tijd. Geeft u het, dan doen zij zich te goed, opent zich uw

Nadere informatie

Verbonden met Israël!? Verbonden met Israël!?

Verbonden met Israël!? Verbonden met Israël!? Gezonde balans Alles draait om Israel Israel: wat is dat? 1 Israël In de bijbelse betekenis duidt Israël l niet een gebied maar Gods volk aan. Genesis 12: 6-7 En Abram trok het land door tot de plek bij

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

dat het volk een eigen weg gaat en niet met God rekent.

dat het volk een eigen weg gaat en niet met God rekent. Jezus wordt Koning der Koningen. Waarom heeft God Zijn volk verlaten? Jesaja 2:6, eerste deel 6 Maar U hebt Uw volk verlaten, het huis van Jakob, Jesaja wendt zich met zijn klacht rechtstreeks tot de HEERE.

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Aan Tafel [VBW-themalied] De allergrootste Koning de allergrootste Koning Heeft aan jou een vraag: heeft aan jou een vraag Mag ik

Nadere informatie

BIJBELROOSTER GROEP 2

BIJBELROOSTER GROEP 2 BIJBELROOSTER GROEP 2 HOOFDSTUK 1 SAMUËL Dag 1 Geboorte van Samuël 1 Samuël 1:1-23 Dag 2 Samuël wordt geroepen 1 Samuël 1:24-2:11, 3:1-18 Dag 3 De zonen van Eli 1 Samuël 2:12-26, 4:1-18 HOOFDSTUK 2 Dag

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

DE UITTOCHT UIT EGYPTE

DE UITTOCHT UIT EGYPTE Bijbel voor Kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

25 oktober uur K Beiboer

25 oktober uur K Beiboer 25 oktober 10.00 uur K Beiboer EER AAN GOD Psalm 95, 1.2, 3 Gez 131, 1,2.3.4 (Barmhartig Vader..) Welkom Belijdenis van afhankelijkheid Wet Gez 146, 1.2.3 Gebed LUISTEREN NAAR GOD Inleiding preek : Lezen

Nadere informatie

Eredienst 17 september uur Voorganger: ds. G.A. Heek

Eredienst 17 september uur Voorganger: ds. G.A. Heek Eredienst 17 september 16.30 uur Voorganger: ds. G.A. Heek Liturgie Votum / zegengroet (Sela) Zingen: In de hemel is de Heer Juicht / Hij is verheerlijkt (Sela) Gebed Schriftlezing Jona 3:10 4:11 Preek

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 SAMUËL HOOFDSTUK 2 SAUL HOOFDSTUK 3 DE EERSTE KONING HOOFDSTUK 4 DAVID Geboorte van Samuël 1 Samuël 1: 1 23 Samuël wordt geroepen 1 Samuël 1: 24 2: 11, 3: 1 18 De zonen van Eli 1 Samuël 2:

Nadere informatie

Opwekkingsdienst 10 april 2016 om 16.45 in de Ark. Voorganger: Ds. Stam M.m.v.: de opwekkingsband. Thema: Waarom zou ik komen? "

Opwekkingsdienst 10 april 2016 om 16.45 in de Ark. Voorganger: Ds. Stam M.m.v.: de opwekkingsband. Thema: Waarom zou ik komen? Zingen voor de dienst om 16.45: Opw. 623 Laat het huis gevuld zijn Opwekkingsdienst 10 april 2016 om 16.45 in de Ark Voorganger: Ds. Stam M.m.v.: de opwekkingsband Thema: Waarom zou ik komen? " Laat het

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

het boek Openbaring enkele sleutels Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.

het boek Openbaring enkele sleutels Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. God Openbaring van Jezus Christus Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. Zijn slaven God Openbaring van Jezus Christus Zijn engel

Nadere informatie

Rooster Godsdienstonderwijs groep 6b/7

Rooster Godsdienstonderwijs groep 6b/7 Rooster Godsdienstonderwijs 2016-2017 groep 6b/7 36 37 38 39 40 God is geduldig Maandag Catechismus 10 vers 9 Elia in de woestijn 1 Koningen 19 Woensdag Strijd tussen Achab en 1 Koningen 20 Benhadad Donderdag

Nadere informatie

525. DE TOESTAND IN DE WERELD Rust omdat we de wereld hebben overwonnen

525. DE TOESTAND IN DE WERELD Rust omdat we de wereld hebben overwonnen 525. DE TOESTAND IN DE WERELD Rust omdat we de wereld hebben overwonnen Jong en Vrij, Willem de Vink, 28 januari 2015 Cartoons/jihadisten: de wet houdt de wet een spiegel voor. Iedereen veroordeelt elkaar:

Nadere informatie

DE TEMPEL EEN TEMPEL VAN DE HEILIGE GEEST.

DE TEMPEL EEN TEMPEL VAN DE HEILIGE GEEST. DE TEMPEL EEN TEMPEL VAN DE HEILIGE GEEST. ZIJN HUIS ZIJN WIJ Hebr. 3 : 6 Zijn huis zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop waarin wij roemen tot het einde toe onverwrikt vasthouden 1 Petr. 2

Nadere informatie

De oordelen. 1. Het oordeel over de zonden. 2. Het oordeel over de werken. 3. Het oordeel over de volken. 4. Het oordeel over de doden.

De oordelen. 1. Het oordeel over de zonden. 2. Het oordeel over de werken. 3. Het oordeel over de volken. 4. Het oordeel over de doden. De oordelen. 1. Het oordeel over de zonden. 2. Het oordeel over de werken. 3. Het oordeel over de volken. 4. Het oordeel over de doden. Hierbij de volgende vragen: Wie voert het oordeel uit? Over welke

Nadere informatie

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13)

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13) (nav 1 Koningen 19: 12, 13) Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En daar klonk een stem die sprak. t is nergens om mij heen echt stil terwijl ik liever anders wil heel het leven draait

Nadere informatie

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah Orde van dienst voor de viering van de eredienst in de Morgensterkerk Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah 6 november 2011 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel Bruce Springsteen

Nadere informatie

Noordhorn. februari Gods 12 toekomstplannen Het boek Openbaring

Noordhorn. februari Gods 12 toekomstplannen Het boek Openbaring Noordhorn 2017 2018 Het boek Openbaring Gods 12 toekomstplannen februari 2017 19 september Christus, de opgestane Majesteit 10 oktober Een rapport voor zeven gemeenten 31 oktober Mensen in de hemel! 21

Nadere informatie

- 1 - Het tweede beeld uit het gewone leven van toen was een kokende pot: (1:13/14) Schatgraven in het boek Jeremia

- 1 - Het tweede beeld uit het gewone leven van toen was een kokende pot: (1:13/14) Schatgraven in het boek Jeremia - 1 - Schatgraven in het boek Jeremia Jeremia was nog vrij jong - ongeveer 24 jaar - toen hij door de Heere tot profeet geroepen werd. De Heere kende hem echter al, voordat hij geboren werd: (Jeremia 1:5)

Nadere informatie

Waar was Elia volledig van overtuigd en wat wilde hij met Gods hulp een halt toe roepen?

Waar was Elia volledig van overtuigd en wat wilde hij met Gods hulp een halt toe roepen? lia de profeet. Waar was Elia volledig van overtuigd en wat wilde hij met Gods hulp een halt toe roepen? In de bergen van Gilead, ten Oosten van de Jordaan, woonde in de dagen van Achab een man van geloof

Nadere informatie

Lukas 1. 1:1 Nadat reeds velen hebben getracht het verhaal op orde te brengen

Lukas 1. 1:1 Nadat reeds velen hebben getracht het verhaal op orde te brengen Lukas 1 1:1 Nadat reeds velen hebben getracht het verhaal op orde te brengen over De Gebeurtenissen die zich hebben voltrokken in ons midden 2 en ons zijn overgeleverd door ooggetuigen vanaf het begin

Nadere informatie

Koningen van Israel en Juda

Koningen van Israel en Juda Koningen van Israel en Juda Koningen van Israel (10 stammenrijk) koning bijbelgedeelte aanvang koningschap gewelddadig einde duur getuigenis profeten in het bijbelgedeelte Jerobeam I 1 Kon 11:26-14:20

Nadere informatie

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis / De Omwisseling Vergeving Verlossing / Reiniging Genezing Bevrijding Verzoening Nieuw leven Getsemane Diezelfde avond ging

Nadere informatie

zondag 28 juni uur Pagina 1

zondag 28 juni uur Pagina 1 28 juni 10.30 uur AA Kramer Votum en zegengroet Psalm 84 (Psalmen voor nu) Wet Opwekking 518 Heer, u doorgrondt en kent mij. Kindmoment: Waar ben je? GK 171: 1, 2 Lezen: Psalm 62 Zingen: GK 174 Preek Zingen:

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Liturgie , Avondmaal, Dankdag

Liturgie , Avondmaal, Dankdag Liturgie 12-11-2017, Avondmaal, Dankdag 1 Votum en Groet Zingen Hemelhoog 471 Door uw genade, Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed

Nadere informatie

Lied van de maand 2014-2015

Lied van de maand 2014-2015 Sept. God die alles maakte God die alles maakte de lucht en t zonlicht blij de hemel zee en aarde zorgt ook voor mij God die t gras gemaakt heeft de bloemen in de wei de bomen, vruchten, vogels zorgt ook

Nadere informatie

Samenkomst 2e Pinksterdag 2014

Samenkomst 2e Pinksterdag 2014 Leven van de wind Samenkomst 2 e Pinksterdag 2014 Wijk West en Oostendorp Grote of Sint Nicolaaskerk Voorganger: dhr. J.D. Scherphof Organist: dhr. H. Witter We lezen uit de Bijbel Johannes 3: 5-8 3 Jezus

Nadere informatie

Psalmen 36:7 8. uw gericht is een geweldige watervloed. Mens en dier verlost Gij, HERE.

Psalmen 36:7 8. uw gericht is een geweldige watervloed. Mens en dier verlost Gij, HERE. Psalmen 36:7 8 7 uw gerech*gheid is als de bergen Gods, uw gericht is een geweldige watervloed. Mens en dier verlost Gij, HERE. 8 Hoe kostelijk is uw goeder*erenheid, o God; daarom schuilen de mensenkinderen

Nadere informatie

De tabernakel. De Bijbel Open. God wil mensen ontmoeten

De tabernakel. De Bijbel Open. God wil mensen ontmoeten De tabernakel 26 sep 09 24 okt 09 21 nov 09 19 dec 09 23 jan 10 27 feb 10 27 mrt 10 24 apr 10 God wil mensen ontmoeten de voorhof het heilige het heilige der heilige planken en dekkleden brand-, spijs-

Nadere informatie

Toon mijn liefde, aan de ander dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, de ander, zo heb ik ook jou

Toon mijn liefde, aan de ander dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, de ander, zo heb ik ook jou Paasviering 2016 Bij U komen Jezus, ik wil heel dicht bij u komen in uw nabijheid wil k zijn. Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen, U maakt mij heilig en rein In de schuilplaats van de Allerhoogste

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen) Schriftlezing: Psalm 13 en 1 Korinthe 16 Lied 279 (Op Toonhoogte) Psalm 121 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 72 vers 4 en 6 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

- 1 - De troostrijke namen van God. Een andere naam voor God is: God de Almachtige. EL SHADDAJ.

- 1 - De troostrijke namen van God. Een andere naam voor God is: God de Almachtige. EL SHADDAJ. - 1 - De troostrijke namen van God God openbaart Zich in de Schrift met verschillende namen en die namen drukken Zijn wezen, Zijn karakter uit. Zijn eerste naam Elohim - wordt al genoemd in het eerste

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Exodus 14 vers 1 t/m 22 Gezang 343 vers 1 t/m 5 (Liedboek) Psalm 130 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Psalmberijming)

Nadere informatie

Voorganger: ds. Werner Gugler Ouderling: A. Bos Koster: H. van Polen/ J. Hijmissen Muziek: José & Glenn Witterland

Voorganger: ds. Werner Gugler Ouderling: A. Bos Koster: H. van Polen/ J. Hijmissen Muziek: José & Glenn Witterland Voorganger: ds. Werner Gugler Ouderling: A. Bos Koster: H. van Polen/ J. Hijmissen Muziek: José & Glenn Witterland Welkom Opwekking 720 In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie