Betekenis van Bijbelse woorden en (plaats) namen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betekenis van Bijbelse woorden en (plaats) namen"

Transcriptie

1 Betekenis van Bijbelse woorden en (plaats) namen A Aar teder-zijn Abel Beth-maacha rouw van (of weide van) het huis van verdrukking (...onderdrukking;...neerslachtigheid;...benauwd Aaron lichtbrenger Abel Keramim weide van de wijngaarden Aäron Aaronieten Aartsengel Ab Ab voornaamste van de engelen vader vader van iemand Abel-Beth-maacha Abel-bet-maaka rouw van (of weide van) het huis van verdrukking (...onderdrukking;...neerslachtigheid;...benauwd stad in Noord-Israël bij een stad in het noorden van Israël bij Beth-maacha; de plaats waar de ark rustte op de akker van Jozua te Beth-Semes Abaddon Abaddon Abagta Abagtha Abana plaats van verderf, verderf, ruine verderf door God geschonken steun Abel-bet-maaka Abel-Bet-Maäka Abel-Hassittim rouw van (of weide van) het huis van verdrukking (...onderdrukking;...neerslachtigheid;...benauwd huis van druk weide van acacias of rouw van de acasia Abana Abarim bestendige, onveranderlijk, een zekere verordening gebieden aan de overzijde Abel-keramim Abel-maim weide van de wijngaarden weide van wateren of rouw van de wateren Abarim Abba Abda Abdeel ruïnen van Abarim vader dienaar van JHWH, dienst dienaar van God Abel-mechola Abel-mehola Abel-misraim weide van het dansen of rouw van de wijngaard of rouwdans weide van Egypte of rouw van de Egyptenaren Abdi dienaar van JHWH, mijn dienaar Abel-mizraim Abdiel Abdiël Abdon Abednego dienaar van God dienstbaar, slavernij; onderworpenheid dienaar van Nebo, dienaar van de schittering Abel-sittim Abi Abi Gibon Abia weide van acacias of rouw van de acasia mijn vader vader van Gibeon mijn vader is Jah (Jehovah) Abed-nego Abia JHWH is (mijn) vader Abel Abel adem ijdelheid Abialbon El (God) is mijn vader of mijn vader is groot van begrip of vader van begrip (verstand) Abel plaatsnaam, stad in Noord-Israël bij een stad in het noorden van Israël bij Beth-maacha. de plaats waar de ark rustte op de akker van Jozua te Beth-Semes Abi-albon Abiam Abiasaf mijn vader is de zee of Yah(u) is (mijn) vader mijn vader heeft verzameld

2 Abiathar Abib vader van overvloed maand van aren-vorming, van het groen-worden van wat op het land staat Abib, maand van de uittocht en pascha (maart of april) Abisua Abisur Abital mijn vader is veiligheid of mijn vader is overvloed mijn vader is een muur mijn vader is (de) dauw Abichail mijn vader is macht Abitub mijn vader is goed(heid) Abida mijn vader weet, vader van kennis Abiud mijn vader is majesteit Abidan Abiel Abiezer Abi-ezer Abiezriet Abi-ezriet mijn vader is rechter El (God) is (mijn) vader mijn vader is hulp Abjatar Abjathar Ablemeth Abner Abraham mijn vader is groot (overvloed) of vader van een overblijfsel bedekkend mijn vader is een licht vader van een menigte of aanvoerder van een menigte Abiezrieten Abram verheven vader Abi-ezrieten Abigail Abihail Abihu Abija Abijah Abi-kehila Abi-keila Abilene Abimael Abimelech Abimelech mijn vader is vreugde mijn vader is macht hij is (mijn) vader JHWH is (mijn) vader mijn vader is Jah (Jehovah) burcht grazige weide mijn vader is El (God) Melek is vader of mijn vader is koning mijn broeder is koning of broeder van Melech Absai Absalom acacia Accad Acco Ach Achab Achaicus Achaje Achan Achar Acharchel mijn vader is Jesse of mijn vader is een gave mijn vader is vrede houtsplinters subtiel, teer zijn engte helaas!, oh!, ach!, uitdrukking van pijn broeder van vader behorend tot Achaia narigheid zaaier van verwarring hij die moeilijkheden maakt een volgende gastheer Abimelek Melek is vader of mijn vader is koning Achasbai broeder van hen die mij omringen Abinadab Abinadab Abinoam Abiram Abisai mijn vader is nobel of mijn vader is gewillig mijn broeder is vrijzinnig of...edel mijn vader is genoegen mijn vader is verheven of (de) Verhevene is (mijn) vader mijn vader is Jesse of mijn vader is een gave Achastarieten Achaz Achazja Achazja Achban Achbor Ik zal ijverig het onderzoek betrachten hij heeft gegrepen JHWH heeft geholpen YHWH bezit broeder van een begrijpend (intelligent) man muis Abisalom mijn vader is vrede Acher volgend Abishag mijn vader is een zwerver Achi mijn broeder Achia broeder van YHWH

3 Achiam broeder van moeder Achrach een volgende broeder Achichud broeder van geheim Achsa enkelring of enkelketting Achiezer mijn broeder is hulp Achsaf Ik zal betoverd zijn Achihud broeder van majesteit Achsib bedrog Achikam mijn broeder is gerezen acht nieuw begin Achilud broeder van het kind achtste een nieuw begin Achim de Here zal bevestigen Achumai riet, broeder van wateren Achimaas mijn broeder is toorn (gramschap) Achuzzam bezitter Achimaaz Achuzzat bezitting Achiman mijn broeder is een gave Achzai mijn hoeder, beschermer Achimelech Achimelek Achimoth mijn broeder is koning of broeder van Melech broeder van de dood of mijn broeder is dood Achzib Ada Adada Adaja bedrog sieraad festival of grens JHWH heeft zich getooid Achinadab mijn broeder is vrijzinnig of...edel Adalia Ik zal worden opgeheven door YHWH Achinoam mijn broeder is vreugde Adam de rode aarde Achio broederlijk Adam mens Achira mijn broeder is slecht Adam rood Achiram mijn broeder is verheven Adama de aarde Achiramiet broeder van moeder Adama rode aarde Achis Achisachar Ik zal zwart maken (of verschrikken) of slechts een man mijn broeder is dageraad of broeder van de dageraad Adami Adami-nekeb Adami-nekeb man van Adar spelonk Achisamak Achisar Achitofel Achitub Achjan Achlab Achlai Achmeta Achmetha Achoach Achochiet Achor mijn broeder is ondersteuning (heeft ondersteund) mijn broeder is bloed mijn broeder is dwaas (dwaasheid) mijn broeder is goed (goedheid) broederlijk vruchtbare plaats O! was het maar waar! Ecbatana broeder van rust beroering, verwarring Adar Adar Adbeel Addan Addar Addi Addon Adiël Adin Adina Adino Aditaïm buitengewoon glorievol glorievol door God gestraft sterk, stevig buitengewoon glorievol versiering machtige sieraad van God sierlijk of fijn slank zijn sieraad tweevoudig sieraad

4 Adithaïm tweevoudig sieraad Afarsiet Adlai rechtvaardigheid van JHWH Afek omheining Adma rode aarde Afeka Admata een getuigenis voor hen afgoden gilloel of gillul, afgoden(beelden) Admatha afgodendienst Adna genoegen afgoderij Adna rust of genoegen afgodsbeelden Adnah genoegen Afiach Ik zal doen ademhalen Adonai Adonia mijn Heer, gebruikt in plaats van YHWH als Joodse uiting van eerbied mijn heer is YHWH Afiah agaat kostbare steen in de hogepriesterlijke borstplaat Adonibezek mijn heer is Bezek Agabus sprinkhaan Adoni-Bezek Agag Ik zal overtreffen Adonikam mijn heer stond op Agagiet Adoniram mijn heer is verheven Age Ik zal vermeerderen Adonisedek mijn heer is rechtvaardig Agrippa heldhaftig Adoni-zedek Agur verzameld Adoraim dubbele glorie Aharlel een volgende gastheer Adoram mijn heer is verheven Ahasbai broeder van hen die mij omringen Adramelech Adrammelek Adramyttium Adria Adriatic Adriël Adullam Adullam eer van de koning of Adar is prins of Adar is Raadgever, Scheidsrechter Ik zal in de dood blijven zonder hout kudde van God rechtvaardigheid van het volk zie Adullam rechtvaardigheid van het volk Ahasveros Ahava Ahawa Ahaz Ahazia Aher Ahi Ahia Ahiam Ik zal zwijgzaam zijn en arm Ik zal bestaan bezitter YHWH bezit volgend mijn broeder broeder van YHWH broeder van moeder Adullamiet Ahiezer mijn broeder is hulp Adummim roodachtige: stille? Ahihud broeder van geheim Adummin Ahihud broeder van majesteit Aeneas lofwaardig Ahihud mijn vader is majesteit Afarsa veroorzaker van verdeeldheid(?) Ahikam mijn broeder is gerezen Afarsathchieten als veroorzaker van verdeeldheid(?) Ik zal verdeeldheid brengen tussen de bedriegers(?) Ahilud Ahimaaz broeder van het kind mijn broeder is toorn (gramschap) Afarsathchieten veroorzaker van verdeeldheid(?) Ahiman mijn broeder is een gave

5 Ahimoth Ahinoam Ahio broeder van de dood of mijn broeder is dood mijn brother is vreugde broederlijk Akbor Akeldama Akis muis Bloedakker Ik zal zwart maken (of verschrikken) of slechts een man Ahira mijn broeder is slecht Akkad subtiel, teer Ahiram mijn broeder is verheven Akko oorlogszuchtig Ahiramiet broeder van moeder Akko zijn engte Ahi-sahar Ahisamach mijn broeder is dageraad of broeder van de dageraad mijn broeder is ondersteuning (heeft ondersteund) Akkub Akrabbim Aksa verraderlijk Schorpioenenpas enkelring of enkelketting Ahisar mijn broeder is bloed Aksaf Ik zal betoverd zijn Ahitub Ahjan Ahjo Ahlai mijn broeder is goed (goedheid) broederlijk O! was het maar waar! alabast een vaasje of flesje van alabaster voor zalf. Men beschouwde alabaster als het beste materiaal om zalven in te bewaren. De fles breken betekent waarschijnlijk het zegel van de fles verbreken. Ahoah broeder van rust alabaster een vaasje Ahohiet Alammelech eik van de koning Aholiab Vader's tent albast vaasje of flesje van steen Aholibama Ahrah Ahumai Ahuzzam tent van de hoge plaats een volgende broeder riet, broeder van wateren bezitter albaster een vaasje of flesje van alabaster voor zalf. Men beschouwde alabaster als het beste materiaal om zalven in te bewaren. De fles breken betekent waarschijnlijk het zegel van de fles verbreken. Ahuzzat bezitting Alemet bedekkend Ai ruïnehoop Alemeth Ain bron Alexander man verdediger Aja ruïnehoop Alfeüs veranderend Aja valk Alja kwaad Ajalon vlakte van herten Aljan groot of hoog Ajath ruïnehoop Allammelek eik van de koning Ajja Ajja Ajja Ajjalon Ajjat Akan Akar de sterke ruïnehoop valk vlakte van herten ruïnehoop scherpziend hij die moeilijkheden maakt allerhoogste Allon Allon Bachuth Allon-bachuth Almodad Almon Eljon (Godsnaam) hoog, opper, gezegd van Davidische koningen, die werden geacht verheven te zijn boven andere monarchen. grote boom of eik eik van geween niet gemeten verborgen

6 Almon-diblataim de twee koeken verbergend Amassai lastig of bezwarend Almon-diblathaim Amazia YHWH is machtig aloe reukwerk Amen echt, inderdaad, zeker, aloë Alot ontsmetting en voor het balsemen van de doden vrouwe (eigenaresse) Amethist Amethist edelsteen, derde rij op de efod een edelsteen, violet en purper van kleur Aloth Amfipolis een stad omringd door de zee Alpha Begin Ami lijfeigene Al-tascheth vernietig niet Amittai mijn waarheid Alus Ik zal kneden (brood) Amitthai Aluz Amma een el Alva kwaad Ammichur mijn bloedverwant is majesteit Alvan groot of hoog Ammiël God is mijn bloedverwant Alwa kwaad Ammihud mijn bloedverwant is majesteit Alwan groot of hoog Ammihur volk van majesteit Amad uithoudend Ammihur mijn bloedverwant is majesteit Am-ad Amal Amalek Amalek Amalekieten Amalekieten Amalekietisch Amam Amana Amandelboom Amandelen Amandelnoten Amarja arbeid Beeld van het vlees. De oude mens valleibewoner Beeld van het vlees. De oude mens valleibewoner Beeld van het vlees. De oude mens hun moeder steun Die waakt. Die waakzaam is knoppen in de vorm van amandelbloesem YHWH spreekt of Yah(u) heeft beloofd Amminadab Amminadab Ammisaddai Ammizabad Ammon Ammonieten Ammonietisch Ammonietische Ammonitisch Ammonitische Amnon Amnos Amok een van het volk van de vorst, volk van de gewillige gever, gewillig volk mijn bloedverwant is edel mijn bloedverwant is Almachtig mijn volk heeft geschonken van een stam zie Ammon van een stam trouw Lam. Oorsprong van het woord amnesie diep zijn Amasa last Amon bouwer Amasai lastig of bezwarend Amon vakman of meester werkman Amasia JHWH is kracht Amon voeden: trouw zijn Amasia lastig of bezwarend Amoriet een spreker Amasja JHWH is kracht Amorieten Amasja YHWH is machtig Amos last

7 Amos sterk Annas nederig Amoz Anok hals Amplias ruim antichrist de tegenstander van de Messias Amrafel Amram Amramieten Amsi Amzi Ana Anab Anacharat Anacharath Anaja Anak Anamelech spreker van duisternis of val van de spreker verheven volk zie Aram verheven mijn kracht antwoord vrucht het gekreun van vrees JHWH heeft geantwoord hals afbeeldsel van de koning Antiochië Antipas Antipatris Antothija Antotia Antotiet Anub Apelles Apollonia Apollos Apollyon apostel gedreven tegen als de vader voor de voorvader JHWH's antwoord zie Anatot gebedsverhoring bondgenoot geroepen behorend aan Apollo gegeven door Apollo Vernietiger een gemachtigde, boodschapper, iemand uitgezonden met opdrachten Anamieten ellende van de wateren Appaim neusvleugels Anammelek afbeeldsel van de koning Apphia vruchtbaar Anan wolk Appius de marktstad van Appius Anani Ananias Ananja Anat Anath Anathot Anathoth Anathothiet Andreas Andronicus Anem Aner Anethothiet Aniam mijn wolk de Here heeft genadig gegeven JHWH bewolkt antwoord antwoord op gebed of gebedsverhoring zie Anatot gebedsverhoring mannelijk man van overwinning fonteinen jongen zie Anatot gebedsverhoring Ik ben het volk of kermen van (het) volk Appius Forum Aquila Ar Ara Arab Arabie Arabië Arabier Arabier Arach Arad Arah Aram Aram een stad in Italië, 43 Romeinse mijlen (70 km) van Rome op de Via Appia een arend een stad leeuw hinderlaag onvruchtbaarheid woest of onvruchtbaar onvruchtbaarheid, steppe-bewoners zie Arabië gemengd reiziger wilde ezel reiziger Aram van de twee rivieren hoog Anim fonteinen Aram Edomieten verheven Anna genade Arameeer zie Syrië verheven

8 Arameeër verheven Aridai de leeuw is voldoende Arameeërs Aridata de leeuw van het besluit Arameeërs van Soba verheven plaats of verheven conflict Aridatha Aramees taal van Aram, het Aramees Ariel leeuw van God of leeuwin van God Aramese verheven Arimathaea hoogten Aram-maächa onderdrukking Arioch een leeuw gelijk Aram-maaka verheven Arisai leeuw van mijn banieren(?) Aram-naharaim Aram van de twee rivieren Aristarchus de beste bestuurder Aran blij Aristobulus de beste raadsman Ararat Arauna Arba Arba Arbathiet Arbatiet Arbier Arbiet Archelaüs Archevieten de vloek gekeerd of overhaasting van vervloeking Ik zal juichen van vreugde of Ik maak u te schijnen of vreugdevol juichen voor YHWH stad van Arba vierde zie Beth-araba woestijn-huis een hinderlaag vorst van het volk lang van postuur Arje Arjok ark ark Arkiet Arkiet Arkieten Armageddon Ar-Moab Armoni Arnan leeuw een leeuw gelijk kist koffer lang van postuur zie Arki knagend lang van postuur de heuvel of stad van Megiddo van zijn vader een van de burcht leeuw van bestendigheid of Ik zal juichen van blijdschap Archiet Arnon bruisende stroom Archippus meester van het paard Arod Ik zal onderwerpen of Ik zal ronddolen Ard Ik zal onderwerpen Arodi Ardieten Arodieten Ardon onderwerper of vluchteling Aroer ruïne Areli leeuw van God Aroër Areliet Aroeriet zie Aroer behoeftig, ontbloot Arelieten Areopagiet Areopagus een lid van het hof Areopagus krijgshaftige piek Arpad Arpaksad Ik zal uitgespreid zijn of Ik zal ondersteund zijn Ik zal mislukken als borst of Hij vloekte de borstfles Aretas graver Arphaxad vesting van de Chaldeeën Arfachsad Arfad Argob Ik zal mislukken als borst of Hij vloekte de borstfles Ik zal uitgespreid zijn of Ik zal ondersteund zijn hoop kluiten Arsa Artachsasta Artemas aards Ik zal de verwende doen koken of Ik zal me in de winter bewegen gave van Artemis

9 Artemis volledig licht: stroom bedwongen Asdoditisch Arthahsasta Arubbot Arubboth Aruma Arvad Arvadiet Arwad Arwadiet Arza Asa Asa Asael Ik zal de verwende doen koken of Ik zal me in de winter bewegen vensters Ik zal verheven zijn Ik zal losbreken aards dokter of kuur genezer: beledigend(?) God-gemaakt Asdoth-pisga Asdot-pisga Asel Aser Aser Aserieten Aserpoort Asfata Asiarch Asiel Asima Asjera scheiding of kloof hellingen van Pisga nabijheid of hij heeft voorbehouden gezegend gelukkig de verlokte(n) bijeengebracht president van Asia. gemaakt door God schuldbesef of ik zal eenzaam maken bosjes, heilige wouden (voor afgodendienst) Asa-el Asaf Asahel Asaja verzamelaar God-gemaakt gemaakt door JHWH Askelon Askeloniet Askenaz het vuur van de schande of ik zal gewogen worden een man als besprenkeld of verspreid vuur Asaljahu Asan Asareel YHWH heeft voorbehouden (apart gezet) rook God houdt vast Asmon Asna Asna sterk Ik zal verandering brengen ik zal gehaat worden: zij heeft verzameld Asarel Asarela Asbea Asbel Asbelieten Ik zal doen zweren een man in God of een man van Baal of vuur van Bel of Ik zal een vuur maken voor Bel een man in God of een man van Baal of vuur van Bel of Ik zal een pad banen Asnappar Asnat Asnath Asnoth-Thabor Asnot-Tabor Aspata gehoornde stier of doornstruik afgeschaft aan de godin Neith toebehorend pieken van Tabor de verlokte(n) bijeengebracht Aschur Aschurieten Asdod Asdod Asdod Asdodiet Asdodisch Asdodische zwart geleid of gezegend of stappen een vesting krachtig Ik zal bederven of Ik zal verwennen Aspenaz Asriel Asrielieten Asschur Assir Assos Assur Assurieten Ik zal de besprenkelden op de voorgrond doen treden Ik zal een prins van God zijn Ik zal een prins zijn van God zwart gevangene naderend een stap geleid of gezegend of stappen

10 Assyrie een stap Atroth Assyrië Atroth-addar erekroon of gloriekroon Assyrier Atroth-sofan kronen van hun plundering Assyriers Atrot-sofan Astarot ster Attai geschikt Astarte huis van Astarte Attalia Jah's juiste tijd Astarte ster Augustus eerbiedwaardige Asterathiet Asteratiet Asteroth-karnaim Asterot-karnaim Astharoth Astoret Astoreth Asvath Aswat Asyncritus Atach Ataja Atak Atalja Atara zie Astarot ster Asterot van de twee horens of pieken ster glanzig, glad onvergelijkelijk verblijfplaats JHWH heeft geholpen verblijfplaats door het Heer bezocht een kroon Augustus Aven Avieten Avieten Avith Avva Awen Awit Awwa Awwieten Awwieten Awwim Azal Azalia vereerd, vererenswaardig, eerwaardig, heilig ijdelheid ruïnen zij die ongerechtigheid doen ruïnen ruïne ijdelheid ruïnen ruïne ruïnen zij die ongerechtigheid doen ruïnen nabijheid of hij heeft voorbehouden YHWH heeft voorbehouden (apart gezet) Atarim bergpas, karavaan route Azanja YHWH hoort (luistert) Atarot kronen Azareël God heeft geholpen Ataroth Azarel Ater binder Azaria JHWH heeft geholpen Athaja JHWH heeft geholpen Azarja Jahweh heeft geluisterd Athalia door de Heer bezocht Azarja JHWH heeft geholpen Athalja Azarjahu Athene onzekerheid Azaz sterk Athlai Atlai Atrot-addar Atrot-bet-joab Atrot-bet-joab door JHWH getroffen of door JHWH bezocht erekroon of gloriekroon de kronen van... kronen Azazel Azazja Azazjahu Azbuk Azeka weggaande bok JHWH is machtig hevige vernieling omspitter

11 Azel Azem Azgad Azib Azië Aziël Aziza Azmaveth nabijheid of hij heeft voorbehouden been Gad is machtig bedrog oosten getroost door God sterk sterk totterdood Azmawet Azmon Azor Azotus Azriël Azrikam Azuba Azur Azzan Azzur sterk helper een vesting mijn hulp is God hulp tegen de vijand achtergelaten hij die te hulp komt zeer sterk hij die te hulp komt

12 B Baal bosjes, heilige wouden (voor afgodendienst) Baäl-zefon Baäna Baäna heer van het noorden in bezoeking in de bezoeking Baäl heer Baära dom Baäl mijn heer Baäseja in de dienst van Jahweh Baäl Gad heer van fortuin Babel verwarring (door vermenging) Baäla eigenares Babiloniërs Baälat vrouwe Babylon verwarring Baälat-beer vrouwe van de bron Babyloniers verwarring (door vermenging) Baälath vrouwe Babylonisch land van (de) twee rivieren Baälath vrouwe (eigenaresse) Baca wenend Baälath-beër vrouwe van de bron Bacharumiet uitgelezen jongelingen Baäl-berit heer van het verbond Bachurim dorp van jongelingen Baäl-berith Baëna in bezoeking Baäl-chanan Baäl is goedgunstig Baëna in de bezoeking Baäl-chasor heer van het dorp Baësa slecht, verdorven Baäle-jehuda de heren van Juda Baëseja in de dienst van Jahweh Baäl-gad heer van fortuin Baharumiet uitgelezen jongelingen Baäl-hamon heer (eigenaar) van overvloed Bahurim dorp van jongelingen Baäl-Hanan Baäl is goedgunstig Baith huis Baäl-hazor heer van het dorp Bajith Baäl-hermon heer van vernieling Baka wenend Baälim-juda de heren van Juda Bakbakkar (onder)zoeker Baälis Baäl-meon Baäl-peor Baäl-perazim Baäls Baäl-salisa Baälsdienaren Baal-sefon Baäl-sefon heer van de banier: vreugde verschaffend heer van de woning heer van de bres heer van de breuken heer drievoudig grote heer heer heer van het noorden Bakbuk Bakbukja Bakbukjah Bala Baladan Balak Balak Balieten Balis fles verwaarlozing van Jahweh oud geworden Bel (is zijn) heer) vernieler een verwoester verzwelgers heer van de banier: vreugde verschaffend Baäl-tamar heer van de palmen balsemhars harsgom Baäl-thamar Baäl-zebub heer van de vlieg balsemstruiken struik waaruit een sap druipt, wanneer hij wordt gesneden

13 balsemstruiken wenend Basan vruchtbaar Bamot hoge plaatsen of grote hoge plaats Basemat specerij Bamot-baal de heren van de hoge plaatsen Baslit vragend Bamot-baäl hoge plaatsen of grote hoge plaats Baslut Bamoth Basmath specerij Bamoth-baal de heren van de hoge plaatsen Bath-rabbim dochter van menigten Bamoth-baäl hoge plaatsen of grote hoge plaats Bathseba dochter van een eed Bani gebouwd Bath-sua dochter van rijkdom Baptist een doper Bat-rabbim dochter van menigten baptist wassen, onderdompelen, schoonmaken Batseba dochter van een eed Barabbas zoon van een vader of meester Bat-sua dochter van rijkdom Baracheël God zegent Bavai mijn optreden (mijn gangen) Barak bliksem of bliksemflits Bazan vruchtbaar Barak rechtsprekend Bazan Havvoth-jaïr dorpen van Jaïr Barak bliksem Bazlith vragend Barakel God zegent Bazluth barbaar Barchumiet iemand wiens spraak ruig, hard is. Een vreemde taal zoon van de zwart-gemaakte: in de beklaagde Bealja Bealot Bealoth Jahweh is meester vrouwe (eigenaresse) Barhumiet Bebai mijn holten Bariach vluchtend of vluchteling Becher jonge kameel Bariah Bechorath eerstgeborene Barjesus zoon van Jezus Bedad eenzaam Barjona zoon van Jona Bedan rechtsprekend Barkos de zoon afgesneden Bedeja dienar van YHWH Barnabas barnsteen Barsabas Bartholomeüs Bartimeüs Baruch Barzillai Basa Basan zoon van rust edelsteen in de borstplaat van de hogepriester waarschijnlijk hyacinth of ligure zoon van Sabas zoon van Tolmai zoon van Timeüs gezegend mijn ijzer slecht, verdorven dorpen van Jaïr bediende bedolah Beeljada Beëljada Beëlzebub Beer beer Beera Beera Beer-elim iemand die de bevelen van een ander uitvoert, in het bijzonder een meester harsgom de heer weet/kent heer van het huis (water)put bron, put (water)put put put van God

14 Beeri mijn put Ben-deker doorboren Beerot putten Bene-berak zonen van weerlicht Beerot-Bene-jaakan putten van de zonen van Jaakan Bene-jaakan zonen van verdraaiing Beeroth putten Bene-jaäkan Beerothiet Beerotiet Beësthera behemoth met toename missch. een uitgestorven dinosaurus een Diplodocus of Brachiosaurus, preciese betekenis onbekend Ben-geber Benhadad Ben-hadad Ben-hanan de zoon van Geber of de zoon van een man zoon van (de afgod) Hadad zoon van begunstiging of zoon van genade Behon in de woning: inwonend Ben-Hinnon klaagzang, geweeklaag beka Beker helft, deel ook genoemd "sikkel van het heiligdom of heilige sikkel" jonge kameel Beninu Benjamin onze zoon zoon van de rechterhand of zoon van geluk Bekorat eerstgeborene Benjamin zoon van de rechterhand Bel heer Ben-oni zoon van mijn verdriet Bela vernieling Ben-zochet zoon van Zohet Belaïeten verzwelgers Ben-zoheth Belial waardeloos of boos Beon in de woning: inwonend Belsassar Bel bescherme de koning Beor brandend Belsazar Bera zoon van kwaad Beltesassar Beltsazar Ben Ben-abinadab Benaja heer van de schat van iemand die in verlegenheid is zoon zoon van Abinadab Jahweh heeft gebouwd of Jahweh heeft herbouwd Beracha Beraja Beraka Berea Berechja Berechja zegen Jahweh heeft geschapen zegen met veel water Jahweh zegent Jehova zegent Ben-ammi zoon van mijn volk Bered hagel Ben-chail Ben-chaïl Ben-chanan zoon van kracht of zoon (man) met macht zoon van begunstiging of zoon van genade Berekja Beri Beria Berieten Jahweh zegent een bron met een vriend mijn bron of van de bron Ben-chesed zoon van genade Beriieten in kwaad Ben-chesed zoon van getrouwheid Berija met een vriend Ben-chur zoon van het witte of zoon van Hur Berin mijn bron of van de bron bende god van fortuin Berith verbond Ben-deker zoon van het steken of zoon van Deker Berjieten in kwaad

15 Bernice breng overwinning Betech veiligheid Berodach-baladan aanbidder van Baäl Bet-Eden huis van genoegen Berodak-baladan Berota Berotai Berotha Berothai Berothiet Berotiet Berseba Ber-sheba beryl cypressenbos mijn bronnen put van de zevenvoudige eed een kostbare steen met een zeegroene kleur Bet-Eked Betel Bet-el Beteliet Beten Beter Betfage Bet-Gader Bet-Gamul Beth Ham-merchaq huis van binding" d.w.z. huis van schapen-schering huis van God schoot gesplitst huis van onrijpe vijgen huis van de muur huis van beloning huis dat veraf is beryl Besai Besai een halfedelsteen: een heldergroene, doorschijnende rivierspaat mijn betreden overwinnaar Bethabara Bet-haësel Bet-haggan huis van de voorde huis van vernauwing tuin, hof, garden, ommuurde plek, Hof van Eden Besaleël in de schaduw (bescherming) van God Bet-haggilgal wiel of rollend Beser goud metaal of ver fort Bet-hammarkabot huis van de strijdwagens Besodja met de raad van Jahweh of in het geheim van de Heere Beth-Anath huis van antwoorden of huis van kwellingen Besor vrolijk Bethanië huis van dadels of huis van ellende Bet Chogla huis van de patrijs of plaats van de patrijs Beth-Anoth huis van antwoorden of huis van kwellingen Betach Bet-Anat veiligheid huis van antwoorden of huis van kwellingen Beth-araba Bet-Haram huis van de woestijn-vallei of plaats van de laagte plaats van de hoogte Bet-Anot Bet-araba huis van de woestijn-vallei of plaats van de laagte Bet-Haran Beth-Arbel huis van hun verhevenheid of huis van blij gejuich huis van Gods hinderlaag Bet-arbel huis van Gods hinderlaag Beth-ashtaroth huis van Astarte Bet-astarot huis van Astarte Beth-aven huis van ijdelheid Bet-awen huis van ijdelheid Beth-Azmaveth house of the strength of death Bet-Azmaweth house of the strength of death Beth-Baäl-Meon huis van Baäl Bet-Baäl-Meon huis van Baäl Beth-bara huis van (de) doorwaadbare plaats Bet-bara huis van (de) doorwaadbare plaats Beth-biri huis van een creatief persoon Bet-biri huis van een creatief persoon Beth-Cherem huis van de wijngaard Bet-Dagon Bet-Diblataïm huis van Dagon huis van de twee vijgekoeken Beth-chogla huis van de patrijs of plaats van de patrijs

16 Beth-Dagon huis van Dagon Bet-Horon huis van de holte Beth-Diblathaïm Beth-eden Beth-Eden Bethel Beth-el huis van de twee vijgekoeken genoegen huis van genoegen huis van God Beth-Palet Beth-Pazes Beth-Pazzez Beth-Pelet huis van ontsnapping of plaats van ontsnapping huis van verstrooiing huis van ontsnapping of plaats van ontsnapping Betheliet Beth-Peor huis van Peor Beth-Emek huis van de vallei Beth-rafa huis van genezing Bether gesplitst Beth-rechob huis van de straat Bethesda Bethfage Beth-Gader Beth-Gamul Beth-haemek Beth-haëzel huis van barmhartigheid of stromend water huis van onrijpe vijgen huis van de muur huis van beloning huis van de vallei huis van vernauwing Bethsaida Beth-san Beth-sean Beth-semes Beth-semiet Beth-Sitta huis van vis huis van rust of huis van gemak huis van de zon of zonnetempel uit het huis van de zon huis van de acacia of plaats van de acacia Beth-haggilgal Beth-hajjesimot Beth-halachmi huis van het wiel huis van verlatenheid huis van brood Beth-tappuah Bethuël huis van de appel of plaats van de appelen God vernietigt of man van God of inwoner van God Beth-hammerchaböth huis van de strijdwagens Bethul Beth-haram plaats van de hoogte Bethzur huis van de rots Beth-Haran Beth-Heked huis van hun verhevenheid of huis van blij gejuich huis van binding" d.w.z. huis van schapen-schering Beth-Zur Bet-joab Bet-kar de kronen van... huis van de ram of plaats van het lam Beth-hogla Beth-horon Beth-Jesimöth Beth-kar Beth-Lebaöth Bethlehem Bethlehem Bethlehemiet Beth-Maächa Beth-meon Beth-Nimra huis van de patrijs of plaats van de patrijs huis van de holte huis van verlatenheid huis van de ram of plaats van het lam huis van de leeuwin huis van brood huis van brood (voedsel) huis van brood huis van druk huis van Baäl huis van de luipaard Bet-Kerem Bet-Lebaoth Betlechem Betlehemiet Bet-markaböth Bet-meon Bet-millo Bet-millo Bet-Nimra Betonim Bet-Pelet huis van de wijngaard huis van de leeuwin huis van brood (voedsel) huis van brood huis van de strijdwagens huis van Baäl huis van Millo of huis van het bolwerk wal of bolwerk huis van de luipaard pistachio noten huis van ontsnapping of plaats van ontsnapping Bet-Peor huis van Peor

17 Bet-rafa huis van genezing Bina fontein Bet-rechob huis van de straat binnen Afra huis behorend aan Afra of huis van stof Bet-san huis van rust of huis van gemak Binnui opgebouwd Bet-sean Birsa met ongerechtigheid Bet-semes huis van de zon of zonnetempel Bir-zait in schraalte: eerste klas olijf Bet-semiet uit het huis van de zon Birzavith Bet-tappuach Bet-togarma Betuël huis van de appel of plaats van de appelen jij zult haar breken God vernietigt of man van God of inwoner van God Bislam Bithron Bithynië Bitja in vrede verdeling of spleet of ravijn een gewelddadig rennen dochter van Jahweh Betul Bitron verdeling of spleet of ravijn Bet-Zur huis van de rots bittere saus iets bitters, bittere kruiden, bitterheid Bezai overwinnaar Biz-jotea minachting van YHWH Bezai mijn betreden Biz-jothea Bezaleël in de schaduw (bescherming) van God Biztha buit Bezek bliksem Bizzeta Bezer goud metaal of ver fort Blastus spruit Bichri jeugdig blauwpurper spreekt van de hemel Bidkar met een steek Boanerges zonen van de donder Bigta in de wijnpers Boaz in hem is sterkte Bigtan in hun wijnpers Boaz snelheid Bigtha in de wijnpers Bochim wenend Bigthan in hun wijnpers Bochru eerstgeborene Bigvai in mijn lichamen Bohan duim Bigwai Bokeru eerstgeborene Bikri jeugdig Bokim wenend Bildad Bileam in de war brengende liefde (door vermenging) misschien Bor-asan bos oven van walm bosjes, heilige wouden (voor afgodendienst) Bileam niet van het volk Boses witter dan wit: of glinsterend Bilga opgewektheid Bosor brandend of toorts Bilgai mijn opgewektheid Bosra schaapskooi of vesting Bilha Bilhan Bilsan Bimhal verschrikt hun verval de belasterde in besnijdenis: in zwakte bossen Bozes Bozkat bosjes, heilige wouden (voor afgodendienst) witter dan wit: of glinsterend rotsachtige hoogte

18 Bozkath Bozra brandstapel Bron van de roepende bronzen bruin bruin Bukki Bukkia Bul Buna Buni rotsachtige hoogte schaapskooi of vesting plaats waar brand is bron van de Roepende van brons gemaakt warm zijn rossig, roodachtig, getaand, geelbruin, voskleurig verwaarlozen Jahweh heeft ontledigd aanwas, opbrengst betekenis van "regen"; de achtste Hebreeuwse maand, beantwoordend aan hedendaags novdec verstand of inzicht gebouwd Bunni burgers van Erek Buz Buzi Buziet lang van postuur verachting mijn verachting verachting

19 C chalcedon een edelsteen met een grijzige kleur en wolken blauw, geel of paars Cadkod kostbare steen (robijn?, agaat?) Chalchul bevend Caesar afgescheiden Chalcol ondersteunend Caesarea Chaldea kluitenbrekers Cafthorieten zie Kafthor kroon Chaldeeen Calne fort van Anu Chaldeeën Candace vorst van dienaren Chaldeeer als kluitenbrekers Cappadocië provincie van goede paarden Chaldeeër carneool sardion, kwarts, een halfedelgesteente Chaldeen kluitenbrekers Carsena doorluchtig Chaldeen verwarring (door vermenging) Casluchieten versterkt Chaldeen zie Chaldea kluiten-brekers Castor Castor en Pollux, waren de tweelingzoons van Jupiter en Leda, en werden beschouwd als de beschermgoden van de zeelieden Chaldeeuwse Chali Cham kluitenbrekers halsketting heet Chabassinja licht van Jahweh Chammat fort, vesting Chabbon de bouwheer Chammat hete bron Chabor samenkomst Chammon warme bronnen Chadad machtig Chammot-dor hete bronnen van Dor Chadasa nieuw Chammuël hitte van God Chadid scherp Chamram het volk is verheven of hun slijk Chadlai rust van God Chamul gespaard Chadrach woning Chamulieten Chadrak Chamutal schoonvader is bescherming Chafaraim twee putten Chanamël God is genadevol, God is liefderijk Chagab sprinkhaan Chanan hij is barmhartig Chagaba Chananel God heeft genade getoond Chaggi feestelijk Chanani genadig Chaggia feest van Jehovah Chananja God heeft begenadigd Chaggieten feestelijk Chanes genade is gevlucht Chaggit Channaton liefelijk Chakalja dien Jahweh verlicht Channiel begenadigd door God Chakila duister Chanok toegewijd Chakmoni wijze Chanokieten zie Henoch toegewijd Chakufa gebogen Chanun bevallig Chalach pijnlijk Charam inwoner van Horonaïm

20 Charamniet inwoner van Horonaïm Chaseson-tamar de palmboom verdelend Charashim dal van vaklui Chasifja zilverkleurig Charbona ezeldrijver Chasmona vetheid Charchas streng Chasor-chadatta kasteel Charchas zeer arm Chasor-chadatta nieuw Hazor Charchur Charef Charhaja Charif Charim Charmi Charnefer Charod Charodiet Charoset-haggojim ontsteking het (af)plukken vrees voor Jahweh het afplukken toegewijd mijn wijngaard steunend, hijgend bron van Charod zie Harod siddering Goyim = naties; zwerm sprinkhanen of andere dieren (fig.); gewoonlijk gezegd van niet-hebreeen Chasra Chassub Chasuba Chasufa Chasum Chatat Chatifa Chatita Chattil Chattus gebrek; grootvader van Sallum, echtgenoot van Hulda, de profetes; ook gespeld 'Harhas' bezorgd achting ontkleed rijk angstig gegrepen verkenner twijfelachtig verzameld Charsa stom Chawila cirkel Charufiet geboortig van Haruf Chazaja God heeft gezien Charumaf gespleten neus Chaziël visioen van God Charus jaloers Chazo visioen Chasabja Jahweh heeft in acht genomen Chebar ver-weg Chasabna Jahweh heeft acht geslagen Cheber kameraad Chasabneja geacht door Jahweh Cheberieten Heberieten, zie Heber Chasadja Jahweh is getrouw geweest Chebron vereniging Chasar-addar omsloten ruimte van heerlijkheid Chebronieten Hebronieten, zie Hebron Chasar-enan bronnendorp Chefar-haamonai dorp van de Ammonieten Chasar-enon Chefer een bron Chasar-gadda dorp van geluk Cheferieten zie Hefer een holte of schande Chasarmawet dorp van de dood Chefira leeuwin Chasar-sual dorp van de jakhals Chefsi-ba mijn welgevallen is in haar Chasar-susa paardendorp Chela roest Chasar-susim Chelal voltooid Chasbadanna zorgzame rechter Chelam vesting Chaser middelste hof Chelba vruchtbaar Chaserot nederzetting Chelbon

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Hoop in onzekere tijden. Daniël: Gebed & Antwoord

Hoop in onzekere tijden. Daniël: Gebed & Antwoord Hoop in onzekere tijden Daniël: Gebed & Antwoord Relatie met God God Aanbidden Zijn relatie met God Zijn Rol/Relatie in de wereld Hoe werd die band met God duidelijk? Daniël 2: 28 Maar er is een God in

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 10 mei 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015

LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015 LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015 Samen zingen: Youth for Christ 62 - Heer, U bent mijn leven Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

De koning van het koninkrijk van God. les 3. de wereld is in de macht van het kwade satan beschikt over macht satan misleidt

De koning van het koninkrijk van God. les 3. de wereld is in de macht van het kwade satan beschikt over macht satan misleidt De koning van het koninkrijk van God les 3 DEEL 1 FOLLOW MENTOR DE KONING Een koning is in bijbelse begrippen soeverein en regeert. Soeverein: de macht is aan de koning. De koning bepaalt zelf wat de regels

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

BIJBELROOSTER GROEP 5

BIJBELROOSTER GROEP 5 HOOFDSTUK 1 HET BEGIN Dag 1 De schepping Genesis 1 2 : 7 Dag 2 Het paradijs Genesis 2 : 8 25 Dag 3 De eerste zonde Genesis 3 Dag 4 Het begin Lesboek p. 6 & 7, Werkboek p. 2 & 3 HOOFDSTUK 2 HOOP! Dag 1

Nadere informatie

het boek Daniël seizoen 2010-2011 in de school van God in het vuur oorlog en vrede

het boek Daniël seizoen 2010-2011 in de school van God in het vuur oorlog en vrede De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011 25 sep 23 okt 27 nov 18 dec 29 jan 26 feb 26 mrt 23 apr Dan. 1 Dan. 2 Dan. 3 Dan. 4-5 Dan. 6 Dan. 7-8 Dan. 9 Dan. 10-12 in de school van God God kent de

Nadere informatie

De bruiloft van het Lam

De bruiloft van het Lam Openbaring 1: 1-4 De bruiloft van het Lam 1.Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Opwekkingsdienst 10 april 2016 om 16.45 in de Ark. Voorganger: Ds. Stam M.m.v.: de opwekkingsband. Thema: Waarom zou ik komen? "

Opwekkingsdienst 10 april 2016 om 16.45 in de Ark. Voorganger: Ds. Stam M.m.v.: de opwekkingsband. Thema: Waarom zou ik komen? Zingen voor de dienst om 16.45: Opw. 623 Laat het huis gevuld zijn Opwekkingsdienst 10 april 2016 om 16.45 in de Ark Voorganger: Ds. Stam M.m.v.: de opwekkingsband Thema: Waarom zou ik komen? " Laat het

Nadere informatie

Verbonden met Israël!? Verbonden met Israël!?

Verbonden met Israël!? Verbonden met Israël!? Gezonde balans Alles draait om Israel Israel: wat is dat? 1 Israël In de bijbelse betekenis duidt Israël l niet een gebied maar Gods volk aan. Genesis 12: 6-7 En Abram trok het land door tot de plek bij

Nadere informatie

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander De brief aan de Hebreeën C. Noorlander Hebreeën: Oproep aan (Joodse) christenen: Volhard, val niet af. Toont de glorie van Christus vanuit het OT: Hoger dan engelen, Mozes, Abraham en hogepriesters Vergelijkt:

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Schriftlezing: Romeinen 8 vers 28 t/m 39 Psalm 56 vers 5 en 6 Psalm 86 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 91 vers 1 en 5 Psalm 119 vers 13, 14

Nadere informatie

Keuzeteksten. Voor de maaltijd zie Dienstboek een proeve, deel I blz. 1136v.

Keuzeteksten. Voor de maaltijd zie Dienstboek een proeve, deel I blz. 1136v. Keuzeteksten Voor de maaltijd zie Dienstboek een proeve, deel I blz. 1136v. opening 1. Allen zien ernaar uit dat u brood geeft, op de juiste tijd. Geeft u het, dan doen zij zich te goed, opent zich uw

Nadere informatie

Samenkomst 2e Pinksterdag 2014

Samenkomst 2e Pinksterdag 2014 Leven van de wind Samenkomst 2 e Pinksterdag 2014 Wijk West en Oostendorp Grote of Sint Nicolaaskerk Voorganger: dhr. J.D. Scherphof Organist: dhr. H. Witter We lezen uit de Bijbel Johannes 3: 5-8 3 Jezus

Nadere informatie

BIJBELROOSTER GROEP 6

BIJBELROOSTER GROEP 6 BIJBELROOSTER GROEP 6 HOOFDSTUK 1 SAMUËL, DE LAATSTE RECHTER Dag 1 Hanna s gebed verhoord 1 Samuël 1 Dag 2 Samuël tot profeet geroepen 1 Samuël 2 : 11 4 : 1 Dag 3 De ark bij de Filistijnen 1 Samuël 4 :

Nadere informatie

Hoor het Woord Groep 3-4 2015-2016 Van Damschool

Hoor het Woord Groep 3-4 2015-2016 Van Damschool Hoor het Woord Groep 3-4 2015-2016 Van Damschool T 10: Hulp in nood 25 aug. Bartimeüs Mattheüs 20:29-34 26 aug. De storm op zee Markus 4:35-41 27 aug. Mozes als de mond Gods Exodus 3 en 4 OT 37: De Heere

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Wat zegt Hij nu!?! Voor wat, hoort wat!? Is God nu ook al zo!?

Wat zegt Hij nu!?! Voor wat, hoort wat!? Is God nu ook al zo!? Wat zegt Hij nu!?! Voor wat, hoort wat!? Is God nu ook al zo!? Ma$eüs 6:14-15 14 Want indien gij de mensen hun overtredingen vergee;, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; 15 maar indien gij de mensen niet

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag?

Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag? De overige plagen in Egypte. Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag? Genesis 9:2-5 2 Want als u hun weigert te laten gaan

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 25 (29-06)

De Bijbel open 2013 25 (29-06) 1 De Bijbel open 2013 25 (29-06) Vandaag bespreken we een vraag die ik kreeg over 1 Koningen 2. Daarin gaat het over de geschiedenis van Adonia, een oudere broer van Salomo, die zojuist koning was geworden.

Nadere informatie

Namen van God. Overdenking Kruispunt s-gravenzande zondag 31 januari

Namen van God. Overdenking Kruispunt s-gravenzande zondag 31 januari Namen van God Overdenking Kruispunt s-gravenzande zondag 31 januari Bron van alle namen van God: bestaat uit El (= kracht, sterkte) of JHWH (= Ik ben) plus een uitbreiding Jesaja 45:22 De Hebreeuwse naam

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

Zingen: OTH 45 - als een hert dat verlangt naar water. Zingen: Opwekking 468 - wij willen dat Jezus wordt verhoogd

Zingen: OTH 45 - als een hert dat verlangt naar water. Zingen: Opwekking 468 - wij willen dat Jezus wordt verhoogd Welkom Zingen: OTH 204 - kom tot de Vader Votum en groet Zingen: OTH187 - maak mij rein voor u Gebed Gezongen geloofsbelijdenis: Opwekking 426 Ja, ik geloof in Jezus Schriftlezing: Psalm 27 Zingen: OTH

Nadere informatie

Dit is overigens geen majesteits-meervoud, zoals onze koningin toepast. Die taal-vorm kent het Hebreeuws niet.

Dit is overigens geen majesteits-meervoud, zoals onze koningin toepast. Die taal-vorm kent het Hebreeuws niet. Dit document somt een hele reeks argumenten op, die direct vanuit de Bijbel aantonen dat de leerstelling over de Drieëenheid de waarheid van Gods Zelfopenbaring weergeeft. Niemand weet hoe de naam JHWH

Nadere informatie

De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011

De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011 De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011 25 sep Daniël 1 in de school van God 23 okt Daniël 2 God kent de toekomst 27 nov Daniël 3 in het vuur 18 dec Daniël 4 & 5 een teken aan de wand 29 jan Daniël

Nadere informatie

Kerstnachtdienst op 24 december 2014 in de Vloedschuur

Kerstnachtdienst op 24 december 2014 in de Vloedschuur Kerstnachtdienst op 24 december 2014 in de Vloedschuur Cantorij komt binnen met Hanaqpanach een oud kerstlied van gechristianiseerde Indianen uit 1631. Hemelse vreugde, duizenden malen zullen wij u lof

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

Welk offer vroeg God aan Zijn volk?

Welk offer vroeg God aan Zijn volk? De tabernakel. deel 1 Welke opdracht ontving Mozes zodat God in hun midden kon wonen? Exodus 25:8-9 8 En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan wonen. 9 Volgens alles wat Ik

Nadere informatie

Oecumenische oudejaarsavonddienst Maartenskerk, Hillegom 31 december 2013, 19.00 uur. Voorgangers: pastor Kees Warmerdam ds Wim Zaagsma.

Oecumenische oudejaarsavonddienst Maartenskerk, Hillegom 31 december 2013, 19.00 uur. Voorgangers: pastor Kees Warmerdam ds Wim Zaagsma. Oecumenische oudejaarsavonddienst Maartenskerk, Hillegom 31 december 2013, 19.00 uur Voorgangers: pastor Kees Warmerdam ds Wim Zaagsma organist: Marcel den Dulk Orgelspel Welkomstwoord Openingslied: Lied

Nadere informatie

Er zijn drie manieren waarop men de toekomst probeert te voorspellen.

Er zijn drie manieren waarop men de toekomst probeert te voorspellen. Een waarmerk De meeste mensen zijn benieuwd naar wat de toekomst zal brengen.vooral in spannende en angstige tijden, zoals onze tijd, is er veel vraag naar wat er staat te gebeuren. Er zijn drie manieren

Nadere informatie

38 : Psalm 84: 1a Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, O HEER, der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen! Hoe branden mijn genegenheên,

38 : Psalm 84: 1a Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, O HEER, der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen! Hoe branden mijn genegenheên, 36 : Psalm 75: 1 U alleen, U loven wij; Ja wij loven U, o Heer', Want Uw Naam, zo rijk van eer, Is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land, Al de wond ren Uwer hand. 37: Y4C 133: 1, 2, 3 Mijn

Nadere informatie

vet gedrukt: lied gebruikt voor NGKV liedbundel Psalmen voor Evang. liedb. Opwekking Opw. Voor kinderen Taizé

vet gedrukt: lied gebruikt voor NGKV liedbundel Psalmen voor Evang. liedb. Opwekking Opw. Voor kinderen Taizé NGKV liedbundel Groen is kinderlied Geschikt voor orgel Opwekking Evang. liedb. Psalmen voor nu Taizé Opw. Voor kinderen Op toonhoogte Joh. de Heer Alles wordt nieuw E&R GKV bundel vet gedrukt: lied gebruikt

Nadere informatie

Derde zondag van de veertigdagentijd. Bevestigingsdienst ds. A. W. Baan. 23 maart 2014 14.30 uur. Nieuwe kerk te Zoutkamp. Heenzending en zegen

Derde zondag van de veertigdagentijd. Bevestigingsdienst ds. A. W. Baan. 23 maart 2014 14.30 uur. Nieuwe kerk te Zoutkamp. Heenzending en zegen Derde zondag van de veertigdagentijd Bevestigingsdienst ds. A. W. Baan 23 maart 2014 14.30 uur Heenzending en zegen Nieuwe kerk te Zoutkamp Voorganger: ds. K. G. Pieterman, Niekerk Organist: Sj. de Wind

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

Welkom op deze vierde studie avond

Welkom op deze vierde studie avond DANIEL DE ZEVENTIG WEKEN Welkom op deze vierde studie avond Zoeklicht Seminar 70Jaarweken van Daniel 12/12/2014 70JW.1: 1 Profetie over de 70 jaarweken van Dan. 9:24-27 Over Israel en Jeruzalem Rechterstoel

Nadere informatie

Lijst van te huren cd s

Lijst van te huren cd s Lijst van te huren cd s Gelijkenissen van Jezus Deel 1 Discipelschap Gelijkenissen van Jezus Deel 2 De zaaier en het zaad Gelijkenissen van Jezus Deel 3 Het tweeërlei zaad Gelijkenissen van Jezus Deel

Nadere informatie

DE UITTOCHT UIT EGYPTE

DE UITTOCHT UIT EGYPTE Bijbel voor Kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Hoop in onzekere tijden. De Laatste Koning

Hoop in onzekere tijden. De Laatste Koning Hoop in onzekere tijden De Laatste Koning De droom van Daniël Daniël 7: 1-8, 15-17 Symbolen Winden = oorlog, opstand, beroeringen Zee (wateren) = volken, natiën, talen Dieren = koningen, die koninkrijken

Nadere informatie

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, Samen

Nadere informatie

Kroontje van de H. Aartsengel Michaël

Kroontje van de H. Aartsengel Michaël Kroontje van de H. Aartsengel Michaël en begin met de eerste grote kraal (1), zeggend: Eerste Groet (1) Door de voorspraak van de H. Michaël en van het Koor der Serafijnen, Heer God, ontsteek in onze harten

Nadere informatie

OPENBARING OPENBAAR; EEN EERLIJKE STUDIE VOOR HEN DIE DURVEN.

OPENBARING OPENBAAR; EEN EERLIJKE STUDIE VOOR HEN DIE DURVEN. OPENBARING OPENBAAR; EEN EERLIJKE STUDIE VOOR HEN DIE DURVEN. Openbaring 14 1 En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderdvierenveertigduizend, op wier voorhoofden zijn naam en de

Nadere informatie

Toon mijn liefde, aan de ander dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, de ander, zo heb ik ook jou

Toon mijn liefde, aan de ander dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, de ander, zo heb ik ook jou Paasviering 2016 Bij U komen Jezus, ik wil heel dicht bij u komen in uw nabijheid wil k zijn. Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen, U maakt mij heilig en rein In de schuilplaats van de Allerhoogste

Nadere informatie

Methode Godsdienst Groep 1-2, map B

Methode Godsdienst Groep 1-2, map B OT 31/32 Week 36 Sterk en zwak Methode Godsdienst Groep 1-2, map B Les 1 Lied: Simson is een sterke held (MDK1, lied 9) Les 2 Richt.13 Simsons geboorte Les 3 Richt.14-15 Simsons overwinningen Les 4 Richt.16

Nadere informatie

Bij wie waren David en zijn mannen toen de oorlog tussen de Filistijnen en Israël begon?

Bij wie waren David en zijn mannen toen de oorlog tussen de Filistijnen en Israël begon? David door koning Achis weggestuurd en God geeft David een tik op de vingers. Bij wie waren David en zijn mannen toen de oorlog tussen de Filistijnen en Israël begon? 1 Samuel 29:2 2 De stadsvorsten van

Nadere informatie

het boek Openbaring enkele sleutels Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.

het boek Openbaring enkele sleutels Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. God Openbaring van Jezus Christus Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. Zijn slaven God Openbaring van Jezus Christus Zijn engel

Nadere informatie

De tabernakel. De Bijbel Open. God wil mensen ontmoeten

De tabernakel. De Bijbel Open. God wil mensen ontmoeten De tabernakel 26 sep 09 24 okt 09 21 nov 09 19 dec 09 23 jan 10 27 feb 10 27 mrt 10 24 apr 10 God wil mensen ontmoeten de voorhof het heilige het heilige der heilige planken en dekkleden brand-, spijs-

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur. Psalmen Psalm 78 1 Een lied van Asaf. De lessen van het verleden Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het

Nadere informatie

De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011 programma uitgebreid t/m 23 juli 2011

De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011 programma uitgebreid t/m 23 juli 2011 De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011 programma uitgebreid t/m 23 juli 2011 25 sep Daniël 1 in de school van God 23 okt Daniël 2 God kent de toekomst 27 nov Daniël 3 in het vuur 18 dec Daniël

Nadere informatie

1 proloog + visioen Jezus Schrijf dan welke dingen je ziet. 2-3 brieven aan de 7 gemeenten en welke (dingen) zijn

1 proloog + visioen Jezus Schrijf dan welke dingen je ziet. 2-3 brieven aan de 7 gemeenten en welke (dingen) zijn Avond 4 1 proloog + visioen Jezus Schrijf dan welke dingen je ziet 2-3 brieven aan de 7 gemeenten en welke (dingen) zijn 4-5 troonzaal en boekrol en welke (dingen) zullen gebeuren 6-8 7 zegels met intermezzo

Nadere informatie

Had het werk van de profeten Elia en Elisa velen tot inkeer gebracht?

Had het werk van de profeten Elia en Elisa velen tot inkeer gebracht? De laatste jaren van de profeet Elisa. Had het werk van de profeten Elia en Elisa velen tot inkeer gebracht? Maar de hervorming, door Elia begonnen en voortgezet door Elisa, had velen ertoe gebracht God

Nadere informatie

Hoop in onzekere tijden. Daniël: God Regeert

Hoop in onzekere tijden. Daniël: God Regeert Hoop in onzekere tijden Daniël: God Regeert Daniëls Reputatie Daniël 5:11-12 Er is een man in uw koninkrijk, in wie de geest der heilige goden woont, en in wie in de dagen van uw vader verlichting, verstand

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Exodus 14 vers 1 t/m 22 Gezang 343 vers 1 t/m 5 (Liedboek) Psalm 130 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Psalmberijming)

Nadere informatie

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13)

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13) (nav 1 Koningen 19: 12, 13) Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En daar klonk een stem die sprak. t is nergens om mij heen echt stil terwijl ik liever anders wil heel het leven draait

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Gods Geest en het echte leven Het herstel van Israël Leven als

Nadere informatie

Lied van de maand 2014-2015

Lied van de maand 2014-2015 Sept. God die alles maakte God die alles maakte de lucht en t zonlicht blij de hemel zee en aarde zorgt ook voor mij God die t gras gemaakt heeft de bloemen in de wei de bomen, vruchten, vogels zorgt ook

Nadere informatie

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis / De Omwisseling Vergeving Verlossing / Reiniging Genezing Bevrijding Verzoening Nieuw leven Getsemane Diezelfde avond ging

Nadere informatie

Liturgie zondag 1 maart 2015 Ochtenddienst Dorpskerk De Bilt

Liturgie zondag 1 maart 2015 Ochtenddienst Dorpskerk De Bilt Liturgie zondag 1 maart 2015 Ochtenddienst Dorpskerk De Bilt Lied 130 C uit proefbundel 2. Als U niets dan zonden zag, Heer, mijn God, wie bleef in leven? Maar U wilt nu juist vergeven. Dus verdient U

Nadere informatie

1. Als het leven soms pijn doet

1. Als het leven soms pijn doet 1. Als het leven soms pijn doet 1 Als het leven soms pijn doet en de storm gaat tekeer in een tijd van moeite en verdriet. Alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft en de ochtend het daglicht

Nadere informatie

Lied 362 (Op Toonhoogte) Gezang 328 (Liedboek voor de Kerken)

Lied 362 (Op Toonhoogte) Gezang 328 (Liedboek voor de Kerken) Gezang 328 (Liedboek voor de Kerken) Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons

Nadere informatie

Ik in hen, en U in Mij

Ik in hen, en U in Mij Ik in hen, en U in Mij Psalm 119 vers 114a (de trouwtekst) U bent mijn schuilplaats en mijn schild. Wat is de beste schuilplaats en schild, die je hier op aarde kunt wensen. Johannes 17 vers 23 (een tekst

Nadere informatie

2 augustus 2015-10.00 uur G Gunnink WEST EN OOST

2 augustus 2015-10.00 uur G Gunnink WEST EN OOST 2 augustus 2015-10.00 uur G Gunnink WEST EN OOST Gesproken verwachting en groet Zingen: Psalm 62: 1, 3 Schriftlezing 1 = Psalm 130 Zingen: Psalm 130: 1-4 Gebed Schriftlezing 2 = Job 2 Zingen: Gezang 163:

Nadere informatie

Kinderdienst: Muziek brengt je bij God!.

Kinderdienst: Muziek brengt je bij God!. Kinderdienst: Muziek brengt je bij God!. Welkom: muziek! Sing-in voor de dienst: -Klap in je handen van blijdschap -Ben je groot of ben je klein -Sta eens even op als je Jezus liefhebt -U maakt ons een

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. C.G. Geluk (Huizen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. C.G. Geluk (Huizen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. C.G. Geluk (Huizen) Schriftlezing: Haggaï 2 vers 2 t/m 10 Gezang 428 vers 1 en 3 (Liedboek) Psalm 139 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 84 vers 1 en 3 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst.

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Voor 16 jaar en ouder! Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Zondag 19 vraag en antwoord 50, 51 en 52. Vraag 50 : Waarom wordt daarbij gezegd : Zittende ter

Nadere informatie

Welkom & Mededelingen

Welkom & Mededelingen Zingen: Psalm 98: 1 Welkom & Mededelingen Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE, dien groten God, die wond ren deed! Zijn rechterhand vol sterkt en ere, zijn heilig arm, wrocht heil na leed. Dat heil

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Ochtenddienst 16 augustus 2015. Voorganger : kand. M.C.L. Oldhoff - Rotterdam Organist : Rens van Rossum

Ochtenddienst 16 augustus 2015. Voorganger : kand. M.C.L. Oldhoff - Rotterdam Organist : Rens van Rossum Ochtenddienst 16 augustus 2015 Voorganger : kand. M.C.L. Oldhoff - Rotterdam Organist : Rens van Rossum Welkom Afkondigingen door diaken Herman van der Sluis. Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Beamer Edwin Krijgsheld

Beamer Edwin Krijgsheld Welkom Mieneke de Vries Koor Aglow uit Leek o.l.v. Bauke Mulder Combo Orgel Frans Koster Voorleesstem Danielle Krijgsheld Beamer Edwin Krijgsheld 1 2 Opening Komt allen te samen Lezen uit de Bijbel O kom

Nadere informatie

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah Orde van dienst voor de viering van de eredienst in de Morgensterkerk Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah 6 november 2011 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel Bruce Springsteen

Nadere informatie

Wie is de Heilige Geest (1) les 8a FOLLOW

Wie is de Heilige Geest (1) les 8a FOLLOW Wie is de Heilige Geest (1) les 8a DEEL 2B FOLLOW DE GEEST DIE GOD VERTEGENWOOR- DIGT De Heilige Geest wordt vaak gezien als een gevoel, een heerlijke ervaring, enzovoorts. Hoe wordt de Heilige Geest hier

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND!

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Voorganger: ds. P. Molenaar Aanvang van de dienst: 10.45 uur. Ouderling van dienst: M. van Maanen

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 IN HET BEGIN HOOFDSTUK 5 ISAAK Schepping van hemel en aarde Genesis 1 4 In het paradijs Genesis 2: 5 25 De zondeval van de mensen Genesis 3: 1-24 In het begin Isaak en Ismaël Genesis 21: 1

Nadere informatie

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding.

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Welkom Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Gebed (groep 6) Lieve God, we zijn hier bij elkaar gekomen om Pasen te vieren het feest van de opstanding

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Ontmoeting met God in de Tabernakel. Zondag 6 juli 2014

Ontmoeting met God in de Tabernakel. Zondag 6 juli 2014 Ontmoeting met God in de Tabernakel Zondag 6 juli 2014 1 Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden. Daar: bij de Tabernakel 2 De Tabernakel

Nadere informatie

Wie kreeg een opmerkelijke droom en welk indruk liet deze droom bij de koning achter?

Wie kreeg een opmerkelijke droom en welk indruk liet deze droom bij de koning achter? De droom van koning Nebukadnezar. Wie kreeg een opmerkelijke droom en welk indruk liet deze droom bij de koning achter? Daniël 2:1 1 In het tweede regeringsjaar van Nebukadnezar had Nebukadnezar dromen.

Nadere informatie

Wat staat overduidelijk in de Bijbel over de positie van man en vrouw in het huwelijk?

Wat staat overduidelijk in de Bijbel over de positie van man en vrouw in het huwelijk? De gevolgen van de keuzes die koning David maakte. Wat staat overduidelijk in de Bijbel over de positie van man en vrouw in het huwelijk? Genesis 2:23-24 23 Toen zei Adam: "Dit is eindelijk iemand die

Nadere informatie

Met medewerking van: Clarity o.l.v. Mario Riedijk De jongerengroep

Met medewerking van: Clarity o.l.v. Mario Riedijk De jongerengroep Voorganger: Organiste: Ds. A.G.E. Klap Mevr. de Jager - Boudeling Met medewerking van: Clarity o.l.v. Mario Riedijk De jongerengroep Welkom Aanvangspsalm: Psalm 103 : 1, 3 en 5 Zegen mijn ziel, de grote

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 6 juli 2014, 3 e zondag van de zomer Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Ad Huetink Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 5 en 6)

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 5 en 6) Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 5 en 6) cursusjaar 2015 2016 datum vertelstof bijbelgedeelte OT37 OT38 OT39 OT40 OT41 OT42 De Heere kent het hart 24-08 Aanleren Psalm 3:2 25-08 Jonathan en Saul

Nadere informatie