Betekenis van Bijbelse woorden en (plaats) namen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betekenis van Bijbelse woorden en (plaats) namen"

Transcriptie

1 Betekenis van Bijbelse woorden en (plaats) namen A Aar teder-zijn Abel Beth-maacha rouw van (of weide van) het huis van verdrukking (...onderdrukking;...neerslachtigheid;...benauwd Aaron lichtbrenger Abel Keramim weide van de wijngaarden Aäron Aaronieten Aartsengel Ab Ab voornaamste van de engelen vader vader van iemand Abel-Beth-maacha Abel-bet-maaka rouw van (of weide van) het huis van verdrukking (...onderdrukking;...neerslachtigheid;...benauwd stad in Noord-Israël bij een stad in het noorden van Israël bij Beth-maacha; de plaats waar de ark rustte op de akker van Jozua te Beth-Semes Abaddon Abaddon Abagta Abagtha Abana plaats van verderf, verderf, ruine verderf door God geschonken steun Abel-bet-maaka Abel-Bet-Maäka Abel-Hassittim rouw van (of weide van) het huis van verdrukking (...onderdrukking;...neerslachtigheid;...benauwd huis van druk weide van acacias of rouw van de acasia Abana Abarim bestendige, onveranderlijk, een zekere verordening gebieden aan de overzijde Abel-keramim Abel-maim weide van de wijngaarden weide van wateren of rouw van de wateren Abarim Abba Abda Abdeel ruïnen van Abarim vader dienaar van JHWH, dienst dienaar van God Abel-mechola Abel-mehola Abel-misraim weide van het dansen of rouw van de wijngaard of rouwdans weide van Egypte of rouw van de Egyptenaren Abdi dienaar van JHWH, mijn dienaar Abel-mizraim Abdiel Abdiël Abdon Abednego dienaar van God dienstbaar, slavernij; onderworpenheid dienaar van Nebo, dienaar van de schittering Abel-sittim Abi Abi Gibon Abia weide van acacias of rouw van de acasia mijn vader vader van Gibeon mijn vader is Jah (Jehovah) Abed-nego Abia JHWH is (mijn) vader Abel Abel adem ijdelheid Abialbon El (God) is mijn vader of mijn vader is groot van begrip of vader van begrip (verstand) Abel plaatsnaam, stad in Noord-Israël bij een stad in het noorden van Israël bij Beth-maacha. de plaats waar de ark rustte op de akker van Jozua te Beth-Semes Abi-albon Abiam Abiasaf mijn vader is de zee of Yah(u) is (mijn) vader mijn vader heeft verzameld

2 Abiathar Abib vader van overvloed maand van aren-vorming, van het groen-worden van wat op het land staat Abib, maand van de uittocht en pascha (maart of april) Abisua Abisur Abital mijn vader is veiligheid of mijn vader is overvloed mijn vader is een muur mijn vader is (de) dauw Abichail mijn vader is macht Abitub mijn vader is goed(heid) Abida mijn vader weet, vader van kennis Abiud mijn vader is majesteit Abidan Abiel Abiezer Abi-ezer Abiezriet Abi-ezriet mijn vader is rechter El (God) is (mijn) vader mijn vader is hulp Abjatar Abjathar Ablemeth Abner Abraham mijn vader is groot (overvloed) of vader van een overblijfsel bedekkend mijn vader is een licht vader van een menigte of aanvoerder van een menigte Abiezrieten Abram verheven vader Abi-ezrieten Abigail Abihail Abihu Abija Abijah Abi-kehila Abi-keila Abilene Abimael Abimelech Abimelech mijn vader is vreugde mijn vader is macht hij is (mijn) vader JHWH is (mijn) vader mijn vader is Jah (Jehovah) burcht grazige weide mijn vader is El (God) Melek is vader of mijn vader is koning mijn broeder is koning of broeder van Melech Absai Absalom acacia Accad Acco Ach Achab Achaicus Achaje Achan Achar Acharchel mijn vader is Jesse of mijn vader is een gave mijn vader is vrede houtsplinters subtiel, teer zijn engte helaas!, oh!, ach!, uitdrukking van pijn broeder van vader behorend tot Achaia narigheid zaaier van verwarring hij die moeilijkheden maakt een volgende gastheer Abimelek Melek is vader of mijn vader is koning Achasbai broeder van hen die mij omringen Abinadab Abinadab Abinoam Abiram Abisai mijn vader is nobel of mijn vader is gewillig mijn broeder is vrijzinnig of...edel mijn vader is genoegen mijn vader is verheven of (de) Verhevene is (mijn) vader mijn vader is Jesse of mijn vader is een gave Achastarieten Achaz Achazja Achazja Achban Achbor Ik zal ijverig het onderzoek betrachten hij heeft gegrepen JHWH heeft geholpen YHWH bezit broeder van een begrijpend (intelligent) man muis Abisalom mijn vader is vrede Acher volgend Abishag mijn vader is een zwerver Achi mijn broeder Achia broeder van YHWH

3 Achiam broeder van moeder Achrach een volgende broeder Achichud broeder van geheim Achsa enkelring of enkelketting Achiezer mijn broeder is hulp Achsaf Ik zal betoverd zijn Achihud broeder van majesteit Achsib bedrog Achikam mijn broeder is gerezen acht nieuw begin Achilud broeder van het kind achtste een nieuw begin Achim de Here zal bevestigen Achumai riet, broeder van wateren Achimaas mijn broeder is toorn (gramschap) Achuzzam bezitter Achimaaz Achuzzat bezitting Achiman mijn broeder is een gave Achzai mijn hoeder, beschermer Achimelech Achimelek Achimoth mijn broeder is koning of broeder van Melech broeder van de dood of mijn broeder is dood Achzib Ada Adada Adaja bedrog sieraad festival of grens JHWH heeft zich getooid Achinadab mijn broeder is vrijzinnig of...edel Adalia Ik zal worden opgeheven door YHWH Achinoam mijn broeder is vreugde Adam de rode aarde Achio broederlijk Adam mens Achira mijn broeder is slecht Adam rood Achiram mijn broeder is verheven Adama de aarde Achiramiet broeder van moeder Adama rode aarde Achis Achisachar Ik zal zwart maken (of verschrikken) of slechts een man mijn broeder is dageraad of broeder van de dageraad Adami Adami-nekeb Adami-nekeb man van Adar spelonk Achisamak Achisar Achitofel Achitub Achjan Achlab Achlai Achmeta Achmetha Achoach Achochiet Achor mijn broeder is ondersteuning (heeft ondersteund) mijn broeder is bloed mijn broeder is dwaas (dwaasheid) mijn broeder is goed (goedheid) broederlijk vruchtbare plaats O! was het maar waar! Ecbatana broeder van rust beroering, verwarring Adar Adar Adbeel Addan Addar Addi Addon Adiël Adin Adina Adino Aditaïm buitengewoon glorievol glorievol door God gestraft sterk, stevig buitengewoon glorievol versiering machtige sieraad van God sierlijk of fijn slank zijn sieraad tweevoudig sieraad

4 Adithaïm tweevoudig sieraad Afarsiet Adlai rechtvaardigheid van JHWH Afek omheining Adma rode aarde Afeka Admata een getuigenis voor hen afgoden gilloel of gillul, afgoden(beelden) Admatha afgodendienst Adna genoegen afgoderij Adna rust of genoegen afgodsbeelden Adnah genoegen Afiach Ik zal doen ademhalen Adonai Adonia mijn Heer, gebruikt in plaats van YHWH als Joodse uiting van eerbied mijn heer is YHWH Afiah agaat kostbare steen in de hogepriesterlijke borstplaat Adonibezek mijn heer is Bezek Agabus sprinkhaan Adoni-Bezek Agag Ik zal overtreffen Adonikam mijn heer stond op Agagiet Adoniram mijn heer is verheven Age Ik zal vermeerderen Adonisedek mijn heer is rechtvaardig Agrippa heldhaftig Adoni-zedek Agur verzameld Adoraim dubbele glorie Aharlel een volgende gastheer Adoram mijn heer is verheven Ahasbai broeder van hen die mij omringen Adramelech Adrammelek Adramyttium Adria Adriatic Adriël Adullam Adullam eer van de koning of Adar is prins of Adar is Raadgever, Scheidsrechter Ik zal in de dood blijven zonder hout kudde van God rechtvaardigheid van het volk zie Adullam rechtvaardigheid van het volk Ahasveros Ahava Ahawa Ahaz Ahazia Aher Ahi Ahia Ahiam Ik zal zwijgzaam zijn en arm Ik zal bestaan bezitter YHWH bezit volgend mijn broeder broeder van YHWH broeder van moeder Adullamiet Ahiezer mijn broeder is hulp Adummim roodachtige: stille? Ahihud broeder van geheim Adummin Ahihud broeder van majesteit Aeneas lofwaardig Ahihud mijn vader is majesteit Afarsa veroorzaker van verdeeldheid(?) Ahikam mijn broeder is gerezen Afarsathchieten als veroorzaker van verdeeldheid(?) Ik zal verdeeldheid brengen tussen de bedriegers(?) Ahilud Ahimaaz broeder van het kind mijn broeder is toorn (gramschap) Afarsathchieten veroorzaker van verdeeldheid(?) Ahiman mijn broeder is een gave

5 Ahimoth Ahinoam Ahio broeder van de dood of mijn broeder is dood mijn brother is vreugde broederlijk Akbor Akeldama Akis muis Bloedakker Ik zal zwart maken (of verschrikken) of slechts een man Ahira mijn broeder is slecht Akkad subtiel, teer Ahiram mijn broeder is verheven Akko oorlogszuchtig Ahiramiet broeder van moeder Akko zijn engte Ahi-sahar Ahisamach mijn broeder is dageraad of broeder van de dageraad mijn broeder is ondersteuning (heeft ondersteund) Akkub Akrabbim Aksa verraderlijk Schorpioenenpas enkelring of enkelketting Ahisar mijn broeder is bloed Aksaf Ik zal betoverd zijn Ahitub Ahjan Ahjo Ahlai mijn broeder is goed (goedheid) broederlijk O! was het maar waar! alabast een vaasje of flesje van alabaster voor zalf. Men beschouwde alabaster als het beste materiaal om zalven in te bewaren. De fles breken betekent waarschijnlijk het zegel van de fles verbreken. Ahoah broeder van rust alabaster een vaasje Ahohiet Alammelech eik van de koning Aholiab Vader's tent albast vaasje of flesje van steen Aholibama Ahrah Ahumai Ahuzzam tent van de hoge plaats een volgende broeder riet, broeder van wateren bezitter albaster een vaasje of flesje van alabaster voor zalf. Men beschouwde alabaster als het beste materiaal om zalven in te bewaren. De fles breken betekent waarschijnlijk het zegel van de fles verbreken. Ahuzzat bezitting Alemet bedekkend Ai ruïnehoop Alemeth Ain bron Alexander man verdediger Aja ruïnehoop Alfeüs veranderend Aja valk Alja kwaad Ajalon vlakte van herten Aljan groot of hoog Ajath ruïnehoop Allammelek eik van de koning Ajja Ajja Ajja Ajjalon Ajjat Akan Akar de sterke ruïnehoop valk vlakte van herten ruïnehoop scherpziend hij die moeilijkheden maakt allerhoogste Allon Allon Bachuth Allon-bachuth Almodad Almon Eljon (Godsnaam) hoog, opper, gezegd van Davidische koningen, die werden geacht verheven te zijn boven andere monarchen. grote boom of eik eik van geween niet gemeten verborgen

6 Almon-diblataim de twee koeken verbergend Amassai lastig of bezwarend Almon-diblathaim Amazia YHWH is machtig aloe reukwerk Amen echt, inderdaad, zeker, aloë Alot ontsmetting en voor het balsemen van de doden vrouwe (eigenaresse) Amethist Amethist edelsteen, derde rij op de efod een edelsteen, violet en purper van kleur Aloth Amfipolis een stad omringd door de zee Alpha Begin Ami lijfeigene Al-tascheth vernietig niet Amittai mijn waarheid Alus Ik zal kneden (brood) Amitthai Aluz Amma een el Alva kwaad Ammichur mijn bloedverwant is majesteit Alvan groot of hoog Ammiël God is mijn bloedverwant Alwa kwaad Ammihud mijn bloedverwant is majesteit Alwan groot of hoog Ammihur volk van majesteit Amad uithoudend Ammihur mijn bloedverwant is majesteit Am-ad Amal Amalek Amalek Amalekieten Amalekieten Amalekietisch Amam Amana Amandelboom Amandelen Amandelnoten Amarja arbeid Beeld van het vlees. De oude mens valleibewoner Beeld van het vlees. De oude mens valleibewoner Beeld van het vlees. De oude mens hun moeder steun Die waakt. Die waakzaam is knoppen in de vorm van amandelbloesem YHWH spreekt of Yah(u) heeft beloofd Amminadab Amminadab Ammisaddai Ammizabad Ammon Ammonieten Ammonietisch Ammonietische Ammonitisch Ammonitische Amnon Amnos Amok een van het volk van de vorst, volk van de gewillige gever, gewillig volk mijn bloedverwant is edel mijn bloedverwant is Almachtig mijn volk heeft geschonken van een stam zie Ammon van een stam trouw Lam. Oorsprong van het woord amnesie diep zijn Amasa last Amon bouwer Amasai lastig of bezwarend Amon vakman of meester werkman Amasia JHWH is kracht Amon voeden: trouw zijn Amasia lastig of bezwarend Amoriet een spreker Amasja JHWH is kracht Amorieten Amasja YHWH is machtig Amos last

7 Amos sterk Annas nederig Amoz Anok hals Amplias ruim antichrist de tegenstander van de Messias Amrafel Amram Amramieten Amsi Amzi Ana Anab Anacharat Anacharath Anaja Anak Anamelech spreker van duisternis of val van de spreker verheven volk zie Aram verheven mijn kracht antwoord vrucht het gekreun van vrees JHWH heeft geantwoord hals afbeeldsel van de koning Antiochië Antipas Antipatris Antothija Antotia Antotiet Anub Apelles Apollonia Apollos Apollyon apostel gedreven tegen als de vader voor de voorvader JHWH's antwoord zie Anatot gebedsverhoring bondgenoot geroepen behorend aan Apollo gegeven door Apollo Vernietiger een gemachtigde, boodschapper, iemand uitgezonden met opdrachten Anamieten ellende van de wateren Appaim neusvleugels Anammelek afbeeldsel van de koning Apphia vruchtbaar Anan wolk Appius de marktstad van Appius Anani Ananias Ananja Anat Anath Anathot Anathoth Anathothiet Andreas Andronicus Anem Aner Anethothiet Aniam mijn wolk de Here heeft genadig gegeven JHWH bewolkt antwoord antwoord op gebed of gebedsverhoring zie Anatot gebedsverhoring mannelijk man van overwinning fonteinen jongen zie Anatot gebedsverhoring Ik ben het volk of kermen van (het) volk Appius Forum Aquila Ar Ara Arab Arabie Arabië Arabier Arabier Arach Arad Arah Aram Aram een stad in Italië, 43 Romeinse mijlen (70 km) van Rome op de Via Appia een arend een stad leeuw hinderlaag onvruchtbaarheid woest of onvruchtbaar onvruchtbaarheid, steppe-bewoners zie Arabië gemengd reiziger wilde ezel reiziger Aram van de twee rivieren hoog Anim fonteinen Aram Edomieten verheven Anna genade Arameeer zie Syrië verheven

8 Arameeër verheven Aridai de leeuw is voldoende Arameeërs Aridata de leeuw van het besluit Arameeërs van Soba verheven plaats of verheven conflict Aridatha Aramees taal van Aram, het Aramees Ariel leeuw van God of leeuwin van God Aramese verheven Arimathaea hoogten Aram-maächa onderdrukking Arioch een leeuw gelijk Aram-maaka verheven Arisai leeuw van mijn banieren(?) Aram-naharaim Aram van de twee rivieren Aristarchus de beste bestuurder Aran blij Aristobulus de beste raadsman Ararat Arauna Arba Arba Arbathiet Arbatiet Arbier Arbiet Archelaüs Archevieten de vloek gekeerd of overhaasting van vervloeking Ik zal juichen van vreugde of Ik maak u te schijnen of vreugdevol juichen voor YHWH stad van Arba vierde zie Beth-araba woestijn-huis een hinderlaag vorst van het volk lang van postuur Arje Arjok ark ark Arkiet Arkiet Arkieten Armageddon Ar-Moab Armoni Arnan leeuw een leeuw gelijk kist koffer lang van postuur zie Arki knagend lang van postuur de heuvel of stad van Megiddo van zijn vader een van de burcht leeuw van bestendigheid of Ik zal juichen van blijdschap Archiet Arnon bruisende stroom Archippus meester van het paard Arod Ik zal onderwerpen of Ik zal ronddolen Ard Ik zal onderwerpen Arodi Ardieten Arodieten Ardon onderwerper of vluchteling Aroer ruïne Areli leeuw van God Aroër Areliet Aroeriet zie Aroer behoeftig, ontbloot Arelieten Areopagiet Areopagus een lid van het hof Areopagus krijgshaftige piek Arpad Arpaksad Ik zal uitgespreid zijn of Ik zal ondersteund zijn Ik zal mislukken als borst of Hij vloekte de borstfles Aretas graver Arphaxad vesting van de Chaldeeën Arfachsad Arfad Argob Ik zal mislukken als borst of Hij vloekte de borstfles Ik zal uitgespreid zijn of Ik zal ondersteund zijn hoop kluiten Arsa Artachsasta Artemas aards Ik zal de verwende doen koken of Ik zal me in de winter bewegen gave van Artemis

9 Artemis volledig licht: stroom bedwongen Asdoditisch Arthahsasta Arubbot Arubboth Aruma Arvad Arvadiet Arwad Arwadiet Arza Asa Asa Asael Ik zal de verwende doen koken of Ik zal me in de winter bewegen vensters Ik zal verheven zijn Ik zal losbreken aards dokter of kuur genezer: beledigend(?) God-gemaakt Asdoth-pisga Asdot-pisga Asel Aser Aser Aserieten Aserpoort Asfata Asiarch Asiel Asima Asjera scheiding of kloof hellingen van Pisga nabijheid of hij heeft voorbehouden gezegend gelukkig de verlokte(n) bijeengebracht president van Asia. gemaakt door God schuldbesef of ik zal eenzaam maken bosjes, heilige wouden (voor afgodendienst) Asa-el Asaf Asahel Asaja verzamelaar God-gemaakt gemaakt door JHWH Askelon Askeloniet Askenaz het vuur van de schande of ik zal gewogen worden een man als besprenkeld of verspreid vuur Asaljahu Asan Asareel YHWH heeft voorbehouden (apart gezet) rook God houdt vast Asmon Asna Asna sterk Ik zal verandering brengen ik zal gehaat worden: zij heeft verzameld Asarel Asarela Asbea Asbel Asbelieten Ik zal doen zweren een man in God of een man van Baal of vuur van Bel of Ik zal een vuur maken voor Bel een man in God of een man van Baal of vuur van Bel of Ik zal een pad banen Asnappar Asnat Asnath Asnoth-Thabor Asnot-Tabor Aspata gehoornde stier of doornstruik afgeschaft aan de godin Neith toebehorend pieken van Tabor de verlokte(n) bijeengebracht Aschur Aschurieten Asdod Asdod Asdod Asdodiet Asdodisch Asdodische zwart geleid of gezegend of stappen een vesting krachtig Ik zal bederven of Ik zal verwennen Aspenaz Asriel Asrielieten Asschur Assir Assos Assur Assurieten Ik zal de besprenkelden op de voorgrond doen treden Ik zal een prins van God zijn Ik zal een prins zijn van God zwart gevangene naderend een stap geleid of gezegend of stappen

10 Assyrie een stap Atroth Assyrië Atroth-addar erekroon of gloriekroon Assyrier Atroth-sofan kronen van hun plundering Assyriers Atrot-sofan Astarot ster Attai geschikt Astarte huis van Astarte Attalia Jah's juiste tijd Astarte ster Augustus eerbiedwaardige Asterathiet Asteratiet Asteroth-karnaim Asterot-karnaim Astharoth Astoret Astoreth Asvath Aswat Asyncritus Atach Ataja Atak Atalja Atara zie Astarot ster Asterot van de twee horens of pieken ster glanzig, glad onvergelijkelijk verblijfplaats JHWH heeft geholpen verblijfplaats door het Heer bezocht een kroon Augustus Aven Avieten Avieten Avith Avva Awen Awit Awwa Awwieten Awwieten Awwim Azal Azalia vereerd, vererenswaardig, eerwaardig, heilig ijdelheid ruïnen zij die ongerechtigheid doen ruïnen ruïne ijdelheid ruïnen ruïne ruïnen zij die ongerechtigheid doen ruïnen nabijheid of hij heeft voorbehouden YHWH heeft voorbehouden (apart gezet) Atarim bergpas, karavaan route Azanja YHWH hoort (luistert) Atarot kronen Azareël God heeft geholpen Ataroth Azarel Ater binder Azaria JHWH heeft geholpen Athaja JHWH heeft geholpen Azarja Jahweh heeft geluisterd Athalia door de Heer bezocht Azarja JHWH heeft geholpen Athalja Azarjahu Athene onzekerheid Azaz sterk Athlai Atlai Atrot-addar Atrot-bet-joab Atrot-bet-joab door JHWH getroffen of door JHWH bezocht erekroon of gloriekroon de kronen van... kronen Azazel Azazja Azazjahu Azbuk Azeka weggaande bok JHWH is machtig hevige vernieling omspitter

11 Azel Azem Azgad Azib Azië Aziël Aziza Azmaveth nabijheid of hij heeft voorbehouden been Gad is machtig bedrog oosten getroost door God sterk sterk totterdood Azmawet Azmon Azor Azotus Azriël Azrikam Azuba Azur Azzan Azzur sterk helper een vesting mijn hulp is God hulp tegen de vijand achtergelaten hij die te hulp komt zeer sterk hij die te hulp komt

12 B Baal bosjes, heilige wouden (voor afgodendienst) Baäl-zefon Baäna Baäna heer van het noorden in bezoeking in de bezoeking Baäl heer Baära dom Baäl mijn heer Baäseja in de dienst van Jahweh Baäl Gad heer van fortuin Babel verwarring (door vermenging) Baäla eigenares Babiloniërs Baälat vrouwe Babylon verwarring Baälat-beer vrouwe van de bron Babyloniers verwarring (door vermenging) Baälath vrouwe Babylonisch land van (de) twee rivieren Baälath vrouwe (eigenaresse) Baca wenend Baälath-beër vrouwe van de bron Bacharumiet uitgelezen jongelingen Baäl-berit heer van het verbond Bachurim dorp van jongelingen Baäl-berith Baëna in bezoeking Baäl-chanan Baäl is goedgunstig Baëna in de bezoeking Baäl-chasor heer van het dorp Baësa slecht, verdorven Baäle-jehuda de heren van Juda Baëseja in de dienst van Jahweh Baäl-gad heer van fortuin Baharumiet uitgelezen jongelingen Baäl-hamon heer (eigenaar) van overvloed Bahurim dorp van jongelingen Baäl-Hanan Baäl is goedgunstig Baith huis Baäl-hazor heer van het dorp Bajith Baäl-hermon heer van vernieling Baka wenend Baälim-juda de heren van Juda Bakbakkar (onder)zoeker Baälis Baäl-meon Baäl-peor Baäl-perazim Baäls Baäl-salisa Baälsdienaren Baal-sefon Baäl-sefon heer van de banier: vreugde verschaffend heer van de woning heer van de bres heer van de breuken heer drievoudig grote heer heer heer van het noorden Bakbuk Bakbukja Bakbukjah Bala Baladan Balak Balak Balieten Balis fles verwaarlozing van Jahweh oud geworden Bel (is zijn) heer) vernieler een verwoester verzwelgers heer van de banier: vreugde verschaffend Baäl-tamar heer van de palmen balsemhars harsgom Baäl-thamar Baäl-zebub heer van de vlieg balsemstruiken struik waaruit een sap druipt, wanneer hij wordt gesneden

13 balsemstruiken wenend Basan vruchtbaar Bamot hoge plaatsen of grote hoge plaats Basemat specerij Bamot-baal de heren van de hoge plaatsen Baslit vragend Bamot-baäl hoge plaatsen of grote hoge plaats Baslut Bamoth Basmath specerij Bamoth-baal de heren van de hoge plaatsen Bath-rabbim dochter van menigten Bamoth-baäl hoge plaatsen of grote hoge plaats Bathseba dochter van een eed Bani gebouwd Bath-sua dochter van rijkdom Baptist een doper Bat-rabbim dochter van menigten baptist wassen, onderdompelen, schoonmaken Batseba dochter van een eed Barabbas zoon van een vader of meester Bat-sua dochter van rijkdom Baracheël God zegent Bavai mijn optreden (mijn gangen) Barak bliksem of bliksemflits Bazan vruchtbaar Barak rechtsprekend Bazan Havvoth-jaïr dorpen van Jaïr Barak bliksem Bazlith vragend Barakel God zegent Bazluth barbaar Barchumiet iemand wiens spraak ruig, hard is. Een vreemde taal zoon van de zwart-gemaakte: in de beklaagde Bealja Bealot Bealoth Jahweh is meester vrouwe (eigenaresse) Barhumiet Bebai mijn holten Bariach vluchtend of vluchteling Becher jonge kameel Bariah Bechorath eerstgeborene Barjesus zoon van Jezus Bedad eenzaam Barjona zoon van Jona Bedan rechtsprekend Barkos de zoon afgesneden Bedeja dienar van YHWH Barnabas barnsteen Barsabas Bartholomeüs Bartimeüs Baruch Barzillai Basa Basan zoon van rust edelsteen in de borstplaat van de hogepriester waarschijnlijk hyacinth of ligure zoon van Sabas zoon van Tolmai zoon van Timeüs gezegend mijn ijzer slecht, verdorven dorpen van Jaïr bediende bedolah Beeljada Beëljada Beëlzebub Beer beer Beera Beera Beer-elim iemand die de bevelen van een ander uitvoert, in het bijzonder een meester harsgom de heer weet/kent heer van het huis (water)put bron, put (water)put put put van God

14 Beeri mijn put Ben-deker doorboren Beerot putten Bene-berak zonen van weerlicht Beerot-Bene-jaakan putten van de zonen van Jaakan Bene-jaakan zonen van verdraaiing Beeroth putten Bene-jaäkan Beerothiet Beerotiet Beësthera behemoth met toename missch. een uitgestorven dinosaurus een Diplodocus of Brachiosaurus, preciese betekenis onbekend Ben-geber Benhadad Ben-hadad Ben-hanan de zoon van Geber of de zoon van een man zoon van (de afgod) Hadad zoon van begunstiging of zoon van genade Behon in de woning: inwonend Ben-Hinnon klaagzang, geweeklaag beka Beker helft, deel ook genoemd "sikkel van het heiligdom of heilige sikkel" jonge kameel Beninu Benjamin onze zoon zoon van de rechterhand of zoon van geluk Bekorat eerstgeborene Benjamin zoon van de rechterhand Bel heer Ben-oni zoon van mijn verdriet Bela vernieling Ben-zochet zoon van Zohet Belaïeten verzwelgers Ben-zoheth Belial waardeloos of boos Beon in de woning: inwonend Belsassar Bel bescherme de koning Beor brandend Belsazar Bera zoon van kwaad Beltesassar Beltsazar Ben Ben-abinadab Benaja heer van de schat van iemand die in verlegenheid is zoon zoon van Abinadab Jahweh heeft gebouwd of Jahweh heeft herbouwd Beracha Beraja Beraka Berea Berechja Berechja zegen Jahweh heeft geschapen zegen met veel water Jahweh zegent Jehova zegent Ben-ammi zoon van mijn volk Bered hagel Ben-chail Ben-chaïl Ben-chanan zoon van kracht of zoon (man) met macht zoon van begunstiging of zoon van genade Berekja Beri Beria Berieten Jahweh zegent een bron met een vriend mijn bron of van de bron Ben-chesed zoon van genade Beriieten in kwaad Ben-chesed zoon van getrouwheid Berija met een vriend Ben-chur zoon van het witte of zoon van Hur Berin mijn bron of van de bron bende god van fortuin Berith verbond Ben-deker zoon van het steken of zoon van Deker Berjieten in kwaad

15 Bernice breng overwinning Betech veiligheid Berodach-baladan aanbidder van Baäl Bet-Eden huis van genoegen Berodak-baladan Berota Berotai Berotha Berothai Berothiet Berotiet Berseba Ber-sheba beryl cypressenbos mijn bronnen put van de zevenvoudige eed een kostbare steen met een zeegroene kleur Bet-Eked Betel Bet-el Beteliet Beten Beter Betfage Bet-Gader Bet-Gamul Beth Ham-merchaq huis van binding" d.w.z. huis van schapen-schering huis van God schoot gesplitst huis van onrijpe vijgen huis van de muur huis van beloning huis dat veraf is beryl Besai Besai een halfedelsteen: een heldergroene, doorschijnende rivierspaat mijn betreden overwinnaar Bethabara Bet-haësel Bet-haggan huis van de voorde huis van vernauwing tuin, hof, garden, ommuurde plek, Hof van Eden Besaleël in de schaduw (bescherming) van God Bet-haggilgal wiel of rollend Beser goud metaal of ver fort Bet-hammarkabot huis van de strijdwagens Besodja met de raad van Jahweh of in het geheim van de Heere Beth-Anath huis van antwoorden of huis van kwellingen Besor vrolijk Bethanië huis van dadels of huis van ellende Bet Chogla huis van de patrijs of plaats van de patrijs Beth-Anoth huis van antwoorden of huis van kwellingen Betach Bet-Anat veiligheid huis van antwoorden of huis van kwellingen Beth-araba Bet-Haram huis van de woestijn-vallei of plaats van de laagte plaats van de hoogte Bet-Anot Bet-araba huis van de woestijn-vallei of plaats van de laagte Bet-Haran Beth-Arbel huis van hun verhevenheid of huis van blij gejuich huis van Gods hinderlaag Bet-arbel huis van Gods hinderlaag Beth-ashtaroth huis van Astarte Bet-astarot huis van Astarte Beth-aven huis van ijdelheid Bet-awen huis van ijdelheid Beth-Azmaveth house of the strength of death Bet-Azmaweth house of the strength of death Beth-Baäl-Meon huis van Baäl Bet-Baäl-Meon huis van Baäl Beth-bara huis van (de) doorwaadbare plaats Bet-bara huis van (de) doorwaadbare plaats Beth-biri huis van een creatief persoon Bet-biri huis van een creatief persoon Beth-Cherem huis van de wijngaard Bet-Dagon Bet-Diblataïm huis van Dagon huis van de twee vijgekoeken Beth-chogla huis van de patrijs of plaats van de patrijs

16 Beth-Dagon huis van Dagon Bet-Horon huis van de holte Beth-Diblathaïm Beth-eden Beth-Eden Bethel Beth-el huis van de twee vijgekoeken genoegen huis van genoegen huis van God Beth-Palet Beth-Pazes Beth-Pazzez Beth-Pelet huis van ontsnapping of plaats van ontsnapping huis van verstrooiing huis van ontsnapping of plaats van ontsnapping Betheliet Beth-Peor huis van Peor Beth-Emek huis van de vallei Beth-rafa huis van genezing Bether gesplitst Beth-rechob huis van de straat Bethesda Bethfage Beth-Gader Beth-Gamul Beth-haemek Beth-haëzel huis van barmhartigheid of stromend water huis van onrijpe vijgen huis van de muur huis van beloning huis van de vallei huis van vernauwing Bethsaida Beth-san Beth-sean Beth-semes Beth-semiet Beth-Sitta huis van vis huis van rust of huis van gemak huis van de zon of zonnetempel uit het huis van de zon huis van de acacia of plaats van de acacia Beth-haggilgal Beth-hajjesimot Beth-halachmi huis van het wiel huis van verlatenheid huis van brood Beth-tappuah Bethuël huis van de appel of plaats van de appelen God vernietigt of man van God of inwoner van God Beth-hammerchaböth huis van de strijdwagens Bethul Beth-haram plaats van de hoogte Bethzur huis van de rots Beth-Haran Beth-Heked huis van hun verhevenheid of huis van blij gejuich huis van binding" d.w.z. huis van schapen-schering Beth-Zur Bet-joab Bet-kar de kronen van... huis van de ram of plaats van het lam Beth-hogla Beth-horon Beth-Jesimöth Beth-kar Beth-Lebaöth Bethlehem Bethlehem Bethlehemiet Beth-Maächa Beth-meon Beth-Nimra huis van de patrijs of plaats van de patrijs huis van de holte huis van verlatenheid huis van de ram of plaats van het lam huis van de leeuwin huis van brood huis van brood (voedsel) huis van brood huis van druk huis van Baäl huis van de luipaard Bet-Kerem Bet-Lebaoth Betlechem Betlehemiet Bet-markaböth Bet-meon Bet-millo Bet-millo Bet-Nimra Betonim Bet-Pelet huis van de wijngaard huis van de leeuwin huis van brood (voedsel) huis van brood huis van de strijdwagens huis van Baäl huis van Millo of huis van het bolwerk wal of bolwerk huis van de luipaard pistachio noten huis van ontsnapping of plaats van ontsnapping Bet-Peor huis van Peor

17 Bet-rafa huis van genezing Bina fontein Bet-rechob huis van de straat binnen Afra huis behorend aan Afra of huis van stof Bet-san huis van rust of huis van gemak Binnui opgebouwd Bet-sean Birsa met ongerechtigheid Bet-semes huis van de zon of zonnetempel Bir-zait in schraalte: eerste klas olijf Bet-semiet uit het huis van de zon Birzavith Bet-tappuach Bet-togarma Betuël huis van de appel of plaats van de appelen jij zult haar breken God vernietigt of man van God of inwoner van God Bislam Bithron Bithynië Bitja in vrede verdeling of spleet of ravijn een gewelddadig rennen dochter van Jahweh Betul Bitron verdeling of spleet of ravijn Bet-Zur huis van de rots bittere saus iets bitters, bittere kruiden, bitterheid Bezai overwinnaar Biz-jotea minachting van YHWH Bezai mijn betreden Biz-jothea Bezaleël in de schaduw (bescherming) van God Biztha buit Bezek bliksem Bizzeta Bezer goud metaal of ver fort Blastus spruit Bichri jeugdig blauwpurper spreekt van de hemel Bidkar met een steek Boanerges zonen van de donder Bigta in de wijnpers Boaz in hem is sterkte Bigtan in hun wijnpers Boaz snelheid Bigtha in de wijnpers Bochim wenend Bigthan in hun wijnpers Bochru eerstgeborene Bigvai in mijn lichamen Bohan duim Bigwai Bokeru eerstgeborene Bikri jeugdig Bokim wenend Bildad Bileam in de war brengende liefde (door vermenging) misschien Bor-asan bos oven van walm bosjes, heilige wouden (voor afgodendienst) Bileam niet van het volk Boses witter dan wit: of glinsterend Bilga opgewektheid Bosor brandend of toorts Bilgai mijn opgewektheid Bosra schaapskooi of vesting Bilha Bilhan Bilsan Bimhal verschrikt hun verval de belasterde in besnijdenis: in zwakte bossen Bozes Bozkat bosjes, heilige wouden (voor afgodendienst) witter dan wit: of glinsterend rotsachtige hoogte

18 Bozkath Bozra brandstapel Bron van de roepende bronzen bruin bruin Bukki Bukkia Bul Buna Buni rotsachtige hoogte schaapskooi of vesting plaats waar brand is bron van de Roepende van brons gemaakt warm zijn rossig, roodachtig, getaand, geelbruin, voskleurig verwaarlozen Jahweh heeft ontledigd aanwas, opbrengst betekenis van "regen"; de achtste Hebreeuwse maand, beantwoordend aan hedendaags novdec verstand of inzicht gebouwd Bunni burgers van Erek Buz Buzi Buziet lang van postuur verachting mijn verachting verachting

19 C chalcedon een edelsteen met een grijzige kleur en wolken blauw, geel of paars Cadkod kostbare steen (robijn?, agaat?) Chalchul bevend Caesar afgescheiden Chalcol ondersteunend Caesarea Chaldea kluitenbrekers Cafthorieten zie Kafthor kroon Chaldeeen Calne fort van Anu Chaldeeën Candace vorst van dienaren Chaldeeer als kluitenbrekers Cappadocië provincie van goede paarden Chaldeeër carneool sardion, kwarts, een halfedelgesteente Chaldeen kluitenbrekers Carsena doorluchtig Chaldeen verwarring (door vermenging) Casluchieten versterkt Chaldeen zie Chaldea kluiten-brekers Castor Castor en Pollux, waren de tweelingzoons van Jupiter en Leda, en werden beschouwd als de beschermgoden van de zeelieden Chaldeeuwse Chali Cham kluitenbrekers halsketting heet Chabassinja licht van Jahweh Chammat fort, vesting Chabbon de bouwheer Chammat hete bron Chabor samenkomst Chammon warme bronnen Chadad machtig Chammot-dor hete bronnen van Dor Chadasa nieuw Chammuël hitte van God Chadid scherp Chamram het volk is verheven of hun slijk Chadlai rust van God Chamul gespaard Chadrach woning Chamulieten Chadrak Chamutal schoonvader is bescherming Chafaraim twee putten Chanamël God is genadevol, God is liefderijk Chagab sprinkhaan Chanan hij is barmhartig Chagaba Chananel God heeft genade getoond Chaggi feestelijk Chanani genadig Chaggia feest van Jehovah Chananja God heeft begenadigd Chaggieten feestelijk Chanes genade is gevlucht Chaggit Channaton liefelijk Chakalja dien Jahweh verlicht Channiel begenadigd door God Chakila duister Chanok toegewijd Chakmoni wijze Chanokieten zie Henoch toegewijd Chakufa gebogen Chanun bevallig Chalach pijnlijk Charam inwoner van Horonaïm

20 Charamniet inwoner van Horonaïm Chaseson-tamar de palmboom verdelend Charashim dal van vaklui Chasifja zilverkleurig Charbona ezeldrijver Chasmona vetheid Charchas streng Chasor-chadatta kasteel Charchas zeer arm Chasor-chadatta nieuw Hazor Charchur Charef Charhaja Charif Charim Charmi Charnefer Charod Charodiet Charoset-haggojim ontsteking het (af)plukken vrees voor Jahweh het afplukken toegewijd mijn wijngaard steunend, hijgend bron van Charod zie Harod siddering Goyim = naties; zwerm sprinkhanen of andere dieren (fig.); gewoonlijk gezegd van niet-hebreeen Chasra Chassub Chasuba Chasufa Chasum Chatat Chatifa Chatita Chattil Chattus gebrek; grootvader van Sallum, echtgenoot van Hulda, de profetes; ook gespeld 'Harhas' bezorgd achting ontkleed rijk angstig gegrepen verkenner twijfelachtig verzameld Charsa stom Chawila cirkel Charufiet geboortig van Haruf Chazaja God heeft gezien Charumaf gespleten neus Chaziël visioen van God Charus jaloers Chazo visioen Chasabja Jahweh heeft in acht genomen Chebar ver-weg Chasabna Jahweh heeft acht geslagen Cheber kameraad Chasabneja geacht door Jahweh Cheberieten Heberieten, zie Heber Chasadja Jahweh is getrouw geweest Chebron vereniging Chasar-addar omsloten ruimte van heerlijkheid Chebronieten Hebronieten, zie Hebron Chasar-enan bronnendorp Chefar-haamonai dorp van de Ammonieten Chasar-enon Chefer een bron Chasar-gadda dorp van geluk Cheferieten zie Hefer een holte of schande Chasarmawet dorp van de dood Chefira leeuwin Chasar-sual dorp van de jakhals Chefsi-ba mijn welgevallen is in haar Chasar-susa paardendorp Chela roest Chasar-susim Chelal voltooid Chasbadanna zorgzame rechter Chelam vesting Chaser middelste hof Chelba vruchtbaar Chaserot nederzetting Chelbon

Bijbelquizen. Bijbelverhalen.nl. Zet een kruisje in het juiste vak of vul in het formulier het juiste nummer in.

Bijbelquizen. Bijbelverhalen.nl. Zet een kruisje in het juiste vak of vul in het formulier het juiste nummer in. Bijbelquizen Bijbelverhalen.nl Zet een kruisje in het juiste vak of vul in het formulier het juiste nummer in. 2 Bijbelquiz nr. 1 Van Adam tot Abraham 4 Bijbelquiz nr. 2 De aartsvaders 6 Bijbelquiz nr.

Nadere informatie

W. Kelly. Het boek. Daniël

W. Kelly. Het boek. Daniël Het boek Daniël W. Kelly Het boek Daniël Notes on the book of Daniël by W. Kelly (April, 1897) Herziene versie 2010 Inhoud Inleiding....................................... 9 Hoofdstuk 1....................................

Nadere informatie

BOEKEN VAN HENOCH. R. H. Charles. Vertaler onbekend

BOEKEN VAN HENOCH. R. H. Charles. Vertaler onbekend BOEKEN VAN HENOCH Bron: The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament door R. H. Charles Oxford: The Clarendon Press. http://wesley.nnc.edu/noncanon/ot/pseudo/enoch.htm Vertaler onbekend Inhoud:

Nadere informatie

Jeremia 30-52 en Klaagliederen. Toegelicht & toegepast

Jeremia 30-52 en Klaagliederen. Toegelicht & toegepast Jeremia 30-52 en Klaagliederen Toegelicht & toegepast Jeremia 30-52 en Klaagliederen Toegelicht & toegepast De HEERE is verheven Groot is Uw trouw! Ger de Koning Uitgeverij: Johannes Multimedia e-mail:

Nadere informatie

Geroepen. Gods doel met de mens:

Geroepen. Gods doel met de mens: Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: "All images are copyright protected, by Ted Larson 2000-2007, info http://home.earthlink.net/~theoson/index.html". Een eeuwige, heilige tempel van

Nadere informatie

18 En Melchizédek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn; en hij was een priester des allerhoogsten Gods.

18 En Melchizédek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn; en hij was een priester des allerhoogsten Gods. 1MELCHIZEDEK Gen. 14: 1 En het geschiedde in de dagen van Amrafel, den koning van Sinear, van A'rioch, den koning van Ellasar, van Kedor-Laómer, den koning van Elam, en van Tideal, den koning der volken:

Nadere informatie

UITGELEZEN ENGELSE BOETPREDICATIËN

UITGELEZEN ENGELSE BOETPREDICATIËN 1 UITGELEZEN ENGELSE BOETPREDICATIËN Over zonderlinge teksten, Op hun Maandelijkse Vasten Door verscheidene Godgeleerden, Voor het Eerwaarde PARLEMENT van Engeland gedaan THOMAS MANTON THOMAS TEMPLE WILLIAM

Nadere informatie

EEN DIEP BEPROEFDE CHRISTEN

EEN DIEP BEPROEFDE CHRISTEN 1 EEN DIEP BEPROEFDE CHRISTEN Door ANDREW GRAY 11 e bundel in de serie: Preken van A. Gray 2 INHOUD Preek 1 t/m 5: En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven

Nadere informatie

ONTMOETINGEN BIJ DE BRON

ONTMOETINGEN BIJ DE BRON ONTMOETINGEN BIJ DE BRON HUGO BOUTER ONTMOETINGEN BIJ DE BRON Bronnen in de Boeken van Mozes, en hun betekenis Boeken om de Bijbel Gouda ONTMOETINGEN BIJ DE BRON Copyright H. Bouter Omslagontwerp: Thomas

Nadere informatie

Wees dan waakzaam. Wees dan waakzaam

Wees dan waakzaam. Wees dan waakzaam Wees dan waakzaam Wees dan waakzaam i ii Winand F. Breuer Wees dan waakzaam www.debazuin.nu 2015 Herziende 2 de druk in PDF formaat, maart 2015 Copyright 2014 by Winand F. Breuer Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Handelingen hoofdstuk 18

Handelingen hoofdstuk 18 Handelingen hoofdstuk 18 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2008 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

Handelingen hoofdstuk 13

Handelingen hoofdstuk 13 Handelingen hoofdstuk 13 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2008 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

Het gebed om regen en andere gebeden van de profeet Elia

Het gebed om regen en andere gebeden van de profeet Elia Het gebed om regen en andere gebeden van de profeet Elia Hugo Bouter Het gebed om regen en andere gebeden van de profeet Elia Bijbelstudies over 1 Koningen 17 tot 19 Boeken om de Bijbel Gouda Het gebed

Nadere informatie

Leven en tijd van Josia

Leven en tijd van Josia Leven en tijd van Josia C.H. Mackintosh Leven en tijd van Josia 2 Kronieken 34-35 Vormgeving: Jan Paul Spoor Herziene editie 2012 Oude Sporen E mail: redactie@oudesporen.nl www.oudesporen.nl Uit: Misc.

Nadere informatie

De complete vertaling van de Hebreeuwse Sefer-Hayasher:

De complete vertaling van de Hebreeuwse Sefer-Hayasher: De complete vertaling van de Hebreeuwse Sefer-Hayasher: Ada Hill 2004 De eerste Nederlandse vertaling van een oud Hebreeuws geschrift, waar de Bijbel tweemaal naar verwijst: Jozua 10 (vers 13) en 2 Samuel

Nadere informatie

De dag van JaHWeH. En de ontwikkelingen van de Gemeente/Kerk gedurende deze dag. Bijbelstudie door E. van den Worm

De dag van JaHWeH. En de ontwikkelingen van de Gemeente/Kerk gedurende deze dag. Bijbelstudie door E. van den Worm De dag van JaHWeH "Art used by Pat Marvenko Smith, copyright 1992. To order prints visit her "Revelation Illustrated" site, http://revelationillustrated.com." En de ontwikkelingen van de Gemeente/Kerk

Nadere informatie

Handelingen hoofdstuk 12

Handelingen hoofdstuk 12 Handelingen hoofdstuk 12 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2008 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

Richteren 18. Ad Leeuwenhage

Richteren 18. Ad Leeuwenhage Richteren 18 En zij zeiden: Maakt u op, en laat ons tot hen optrekken; want wij hebben dat land bezien, en ziet, het is zeer goed; zoudt gij dan stil zijn? Weest niet lui om te trekken, dat gij henen inkomt,

Nadere informatie

Wie heeft recht op het land Israël?

Wie heeft recht op het land Israël? Wie heeft recht op het land Israël? Dr. M.R. De Haan Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977 1 INHOUD 1. De eerste beloften aan Abraham 2. Afblijven van Israël 3. In de verstrooiing 4.

Nadere informatie

David. Koning van Israël. Alle rechten 2013, Rudy Brinkman. Stg. Bijbels & Theologisch Onderwijs Yarah http://www.yarah.nl

David. Koning van Israël. Alle rechten 2013, Rudy Brinkman. Stg. Bijbels & Theologisch Onderwijs Yarah http://www.yarah.nl David Koning van Israël Alle rechten 2013, Rudy Brinkman Stg. Bijbels & Theologisch Onderwijs Yarah http://www.yarah.nl David de Koning van Israël 2/60 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2.Het Koningschap

Nadere informatie

KERST - LIJDENSTOFFEN VIJFDE BUNDEL VIJFTIEN PREKEN FEESTSTOFFEN. Uit het Hoogduits vertaald. Uitgegeven bij: Scheffer & C, Amsterdam 1886-1888.

KERST - LIJDENSTOFFEN VIJFDE BUNDEL VIJFTIEN PREKEN FEESTSTOFFEN. Uit het Hoogduits vertaald. Uitgegeven bij: Scheffer & C, Amsterdam 1886-1888. 1 KERST - LIJDENSTOFFEN VIJFDE BUNDEL VIJFTIEN PREKEN FEESTSTOFFEN Uit het Hoogduits vertaald Uitgegeven bij: Scheffer & C, Amsterdam 1886-1888 Voor het grootste deel uitgegeven in een bundel Feeststoffen,

Nadere informatie

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT HUGO BOUTER VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT Voorvallen uit het leven van Mozes, de man Gods Boeken om de Bijbel Gouda Copyright H. Bouter Omslagontwerp: Cees van der Steldt

Nadere informatie

Handelingen hoofdstuk 14 en 15

Handelingen hoofdstuk 14 en 15 Handelingen hoofdstuk 14 en 15 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2008 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

H. Rossier. Het boek Ruth. genade en geloof

H. Rossier. Het boek Ruth. genade en geloof Het boek Ruth H. Rossier Het boek Ruth genade en geloof Het boek Ruth, genade en geloof Auteur: H. Rossier Vormgeving: Jan Paul Spoor Derde, herziene editie 2015 Copyright OudeSporen online uitgeverij

Nadere informatie

Wat God bereid heeft

Wat God bereid heeft Wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben "Art used by Pat Marvenko Smith, copyright 1992. To order prints visit her "Revelation Illustrated" site, http://revelationillustrated.com." Een studie

Nadere informatie

De Zeven Valleien Bahá'u'lláh

De Zeven Valleien Bahá'u'lláh De Zeven Valleien Bahá'u'lláh De Zeven Valleien is door Bahá'u'lláh geopenbaard in het Perzisch. Nederlandse uitgave - onder toezicht van de Nationale Geestelijke Raad van de bahá'ís van Nederland - naar

Nadere informatie

Handelingen hoofdstuk 20

Handelingen hoofdstuk 20 Handelingen hoofdstuk 20 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2008 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

Zie, ik verkondig u grote blijdschap

Zie, ik verkondig u grote blijdschap Zie, ik verkondig u grote blijdschap door: J. Lebrat Lucas 1:46-55; 67-79; 2:1-38 In bovenstaande gedeelten zien we, dat één voorwerp alle harten vervult met een overstromende vreugde. Deze grote blijdschap

Nadere informatie

l. DE VLOEK WAARONDER DE VERDOEMDEN ZULLEN OPGESLOTEN WOR- DEN IN DE HEL.

l. DE VLOEK WAARONDER DE VERDOEMDEN ZULLEN OPGESLOTEN WOR- DEN IN DE HEL. De hel Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linkerhand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. Mattheüs 25:41 Als er geen andere

Nadere informatie

De Eindtijd in het kort. De Here Jezus komt spoedig terug!

De Eindtijd in het kort. De Here Jezus komt spoedig terug! De Eindtijd in het kort De Here Jezus komt spoedig terug! 1 2 De Eindtijd in het Kort De Here Jezus komt spoedig terug! Jeep van der Schoot 3 Titel: De Eindtijd in het Kort - De Here Jezus komt spoedig

Nadere informatie