1.1 Inleiding Anamnese Algemene anamnese Onderzoek Lichamelijk onderzoek Specieel onderzoek 3 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.1 Inleiding 2 1. 1.2 Anamnese 2 2. 1.4 Algemene anamnese 2 8. 1.5 Onderzoek 3 0 1.5.1 Lichamelijk onderzoek 3 1 1.5.2 Specieel onderzoek 3 1"

Transcriptie

1 1 Klinisch redeneren 11 Inleiding Anamnese Speciële anamnese Algemene anamnese Onderzoek Lichamelijk onderzoek Specieel onderzoek Klinisch redeneren in acute situaties Diagnose Behandeling Inleiding Als zorgverlener verleent de hbo-verpleegkundige op een professionele en verantwoorde wijze verpleegkundige zorg om de last van ziekte, handicap of sterven te verlichten Om het verpleegkundig proces op professionele wijze vorm te geven, verzamelt de verpleegkundige gegevens met speciale aandacht voor de parameters en de laboratoriumwaarden die een beeld geven van de vitale functies De verpleegkundige neemt de anamnese af en voert (beperkt) lichamelijk onderzoek uit Op basis van theoretische en praktische kennis van de anatomie, fysiologie en pathologie moet men in staat zijn gericht te observeren en van daaruit te beredeneren wat er mogelijk aan de hand is en de arts zo concreet mogelijk te informeren BSL ID 0000 ALG_BK_1KZM Interne geneeskunde Pre Press Zeist 27/07/2007 Pg 021

2 22 Interne geneeskunde Het klinisch redeneren omvat het proces van het koppelen van de eigen observaties en interpretaties aan de medische kennis om zodoende te beredeneren welke volgende stappen genomen moeten worden voor het verpleegkundig handelen Het klinisch redeneren met als doel het komen tot een verantwoorde diagnose was vroeger bij uitstek het terrein van de medicus De laatste jaren is het inzicht gekomen dat ook verpleegkundigen dit altijd al deden Het werd alleen anders benoemd Bij alle onderdelen van het diagnostisch proces heeft de verpleegkundige een belangrijk aandeel Het uiteindelijk stellen van de medische diagnose en het opstellen en uitvoeren van de medische behandeling behoren tot de verantwoordelijkheid van de arts of in sommige settingen de nursepractitioner Het klinisch redeneren wordt in de volgende paragrafen geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld in een niet-acute en een acute situatie 12 Anamnese De anamnese is het gesprek waarbij de patiënt vertelt over zijn klachten, hoe hij deze ervaart, wat ze voor hem betekenen en hoe het beloop van de klachten is Anamnesis (Grieks) betekent herinnering In de anamnese staan de klachten beschreven zoals ze door de patiënt worden herinnerd en verteld Bij de heteroanamnese worden de klachten en verschijnselen van de patiënt beschreven zoals ze door anderen herinnerd en beschreven worden De anamnese bestaat globaal uit drie onderdelen (tabel 11) 1 Het eerste deel, waarin de verkenning van de hulpvraag en de hoofdklacht(en) centraal staat Dit deel is patiënt-centerd De patiënt wordt uitgenodigd om zijn verhaal op zijn eigen wijze te vertellen Men doet dit met een neutrale, open vraag, bijvoorbeeld: wat is de reden van uw komst? Het is de bedoeling dat de patiënt enkele minuten zonder onderbreken over zijn klacht(en) kan vertellen met daarbij hoe hij de klacht beleeft, de invloed van de klacht op het dagelijks leven, de verwachting en/of de hulpvraag Alleen als de patiënt te lang uitwijdt of allerlei zijwegen betreedt, kan men met een sturende vraag proberen hem weer bij de hoofdklacht te brengen In dit deel van de anamnese worden de meeste hypothesen gevormd ten aanzien van de mogelijke diagnose(n) 2 In dit deel neemt degene die de anamnese afneemt het gesprek in handen Er worden gerichte vragen gesteld om een hypothese te BSL ID 0000 ALG_BK_1KZM Interne geneeskunde Pre Press Zeist 27/07/2007 Pg 022

3 1 Klinisch redeneren 23 kunnen bevestigen of te kunnen verwerpen (hypothesetoetsende vragen) Het zijn meestal korte gesloten vragen Er wordt getracht een idee te krijgen van de oorzaak Op grond van klachtenpatronen die behoren bij een of meer ziektebeelden zal een probleemlijst worden geformuleerd Vervolgens wordt een (voorlopige) diagnose gesteld (werkdiagnose) Door het verrichten van lichamelijk onderzoek zullen de hypothesen getoetst worden Door middel van aanvullend onderzoek zal de differentiaal diagnose (dd) nog verder getoetst worden 3 De laatste fase bestaat uit uitleg en informatie over de bevindingen en de differentiaal diagnose Het beleid wordt besproken en uitgevoerd Tabel 11 fase 1 vraagverheldering Samenvatting inhoud consultfase fase 2 diagnostiek fase 3 het beleid contactreden speciële anamnese uitleg en informatie over de bevindingen en de dd aanleiding hypothesetoetsende vragen bespreken beleid hulpvraag-verwachting hoofdklacht-nevenklacht algemene anamnese met daarin de tractusanamnese lichamelijk onderzoek aanvullend onderzoek uitvoeren beleid De anamnese verloopt op een vaste, gestructureerde manier Hierdoor wordt een zo goed mogelijk beeld van de klacht verkregen en is de kans iets te vergeten of over het hoofd te zien zo klein mogelijk Deze vaste structuur omvat een speciële anamnese (uitvragen van de klacht zelf) en de algemene anamnese met daarin de tractusanamnese De algemene anamnese heeft tot doel om de gezondheidstoestand van de patiënt in zijn geheel in kaart te brengen Afhankelijk van de situatie wordt deze uitgebreid afgenomen of wordt er een selectie gemaakt van de meest kernachtige zaken Door de toegenomen mogelijkheden van aanvullend onderzoek bestaat het risico de anamnese te verwaarlozen Het is gebleken dat bij een nieuwe klacht door een goede anamnese in 80-90% van de gevallen de diagnose kan worden gesteld Bij twijfel over de diagnose is het vaak beter om de anamnese weer op nieuw af te nemen in plaats BSL ID 0000 ALG_BK_1KZM Interne geneeskunde Pre Press Zeist 27/07/2007 Pg 023

4 24 Interne geneeskunde van het aanvullende onderzoek te herhalen Ter illustratie een casus uit het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (februari 2006) Casus Een patiënt wordt verwezen voor een second opinion in verband met chronisch diarree (vijf tot tien keer per dag zonder bloed of slijm) gedurende drie jaar Dit heeft ertoe geleid dat hij zijn werk nauwelijks meer kan uitvoeren De patiënt is uitgebreid onderzocht (laboratoriumonderzoek, gastroscopie met duodenumbiopten, herhaalde feceskweken, coloscopie en CT-scan van het abdomen), maar een oorzaak werd niet gevonden Nu wordt een gerichte anamnese afgenomen, waaronder de voedingsanamnese Het blijkt dat de patiënt minstens acht koppen koffie en thee per dag drinkt met daarin elke keer negen scheppen suiker Daarbij drinkt hij nog elke dag anderhalve liter cola Op basis van deze anamnese wordt verder geen aanvullend onderzoek verricht De patiënt wordt geadviseerd de inname van suiker en cola te staken Drie weken later zijn de diarreeklachten volledig verdwenen en kan hij zijn werk weer hervatten Er zijn veel voedingsmiddelen die kunnen leiden tot verandering van het defecatiepatroon De oorzaak kan een voedselallergie zijn, maar meestal is er sprake van een individuele overgevoeligheid voor bepaalde voedingsmiddelen of een overmatige inname ervan Voorbeelden zijn koffie/cafeïnehoudende dranken, suiker, sorbitol, xylitol (kauwgum) en fructose (vruchtensappen) 13 Speciële anamnese De speciële anamnese bestaat globaal uit drie onderdelen: 1 Het uitvragen van de klacht volgens de acht dimensies (ezelsbrug: VALTIS, zie tabel 12) De verschillende dimensies moeten zo gedetailleerd mogelijk worden uitgevraagd: de voorgeschiedenis; de aard of het karakter van de klacht; de lokalisatie en eventuele uitstraling; het ontstaan van de klacht; het beloop in de tijd (chronologie); de ernst van de klacht; begeleidende verschijnselen; BSL ID 0000 ALG_BK_1KZM Interne geneeskunde Pre Press Zeist 27/07/2007 Pg 024

5 1 Klinisch redeneren 25 verergerende en verzachtende factoren: Wat heeft de patiënt zelf gedaan om de klachten te verlichten? Wat denk hij zelf wat de oorzaak is? 2 De hypothesetoetsende vragen 3 Hulpvragen/verwachtingen exploreren Tabel 12 V Het uitvragen van de hoofdklacht volgens een vaste structuur Voorgeschiedenis Welke aandoeningen, operaties heeft de patiënt de afgelopen jaren doorgemaakt? A Aard Aard van de klacht, wat voor soort vermoeidheid, wat voor soort pijn (stekend, drukkend, zeurend, bonkend, enz) L Lokalisatie Waar zit het precies? Mogelijk kan de patiënt het aanwijzen of omschrijven Zijn er op andere plekken ook klachten? Is er sprake van uitstraling, en zo ja waarheen dan? T Tijd Hoe lang bestaat de klacht al (uren tot maanden)? Wanneer is het begonnen en is het geleidelijk of acuut begonnen? Is er sprake van aanvallen of is het meer continu? Neemt het toe, af of blijft het min of meer gelijk? Heeft de patiënt een dergelijke klacht als eens eerder gehad? I Intensiteit Hoe hevig is de klacht? Heeft de klacht invloed op het dagelijks leven (privé, werk, slapen en dergelijke)? Opvatting en beleving van de klacht S Samenhang Begeleidende verschijnselen (koorts, pijn, misselijkheid, jeuk, enz) Wat verergert of vermindert de klacht? Is er een verband tussen de klacht en werk, thuis, medicijngebruik, voedsel of reizen (een vakantie in de tropen bijvoorbeeld)? Heeft de patiënt de klacht al eens eerder gehad? Komt de klacht in de familie voor? De hypothesetoetsende vragen moeten natuurlijk uit een kader gesteld worden, anders wordt er in het wilde weg gevraagd Een grondige kennis van de ziektebeelden met hun verschijnselen en pathofysiologische achtergrond is een vereiste Breed en systematisch denken bevordert het vormen van diagnostische hypothesen Men kan bijvoorbeeld uitgaan van anatomische structuren of pathofysiologische processen waardoor de klacht zou kunnen zijn ontstaan Ter illustratie een voorbeeld van een patiënt met klachten van pijn op de borst Pijn op de borst komt veel voor Uit onderzoek is gebleken dat 5% van de Nederlanders ouder dan twaalf jaar zegt in de afgelopen twee weken pijn op de borst te hebben gehad Patiënten met pijn op de BSL ID 0000 ALG_BK_1KZM Interne geneeskunde Pre Press Zeist 27/07/2007 Pg 025

6 26 Interne geneeskunde borst denken vaak aan een cardiale oorzaak Zoals uit tabel 13 blijkt, kunnen veel aandoeningen zich presenteren met deze klacht Breed en systematisch denken vergemakkelijkt het diagnostisch proces Tabel 13 Schema mogelijke oorzaken van pijn op de borst (niet volledig) somatisch psychisch thorax Door het gericht uitvragen van de klacht in de speciële anamnese (VALTIS) kan gedifferentieerd worden tussen deze groepen aandoeningen abdomen thoraxwand in de thorax tumor, fractuur hart: ischemie: angina pectoris, hartinfarct, pericarditis stenen botaandoening: galblaas: hyperventilatie, angststoornis spieraandoening: trauma intercostaal spieren, myalgie maag: longaandoening: pneumonie, pneumothorax, longembolie ulcusperforatie huidaandoening: herpes zoster vaten: aneurysma dissecans 1 van de thoracale aorta kraakbeen: furunkel oesofagus: refluxspasmen syndroom van Tietze 2 1 Loslaten van de intima van het omliggende bloedvatweefsel 2 Onbegrepen pijn ter plaatse van het kraakbeen tussen sternum en ribben Voorgeschiedenis Een voorgeschiedenis van atherosclerotische aandoeningen doet de kans op het bestaan van een cardiale- of vaataandoening toenemen BSL ID 0000 ALG_BK_1KZM Interne geneeskunde Pre Press Zeist 27/07/2007 Pg 026

7 1 Klinisch redeneren 27 Bij patiënt met een grawitz-tumor (maligne niertumor) met pijn op de borst zal men eerder denken aan een botmetastase in een rib Aard Drukkende pijn (baksteen op de borst) is karakteristiek voor angina pectoris Dit kan verwarring geven met een drukkend gevoel op de borst bij hyperventilatie Bij een pericarditis is de pijn stekend en bij reflux van zure maaginhoud scherp en brandend Scheurende pijn bij aneurysma dissecans Lokalisatie Goed lokaliseerbare pijn (met één vinger aan te wijzen) komt voor bij bot-, huid- of spieraandoeningen Bij aandoeningen in de bovenbuik is dit soms ook het geval Diffuse pijn is slecht te lokaliseren en komt voor bij ischemie van het hart en kan voorkomen bij pijn van oesofageale oorsprong Retrosternale pijn wijst op ischemie van het hart, pericarditis, of is afkomstig van oesofaguspathologie Tevens kan er uitstraling zijn naar arm of kaken Bij aneurysma dissecans bestaat er uitstraling naar de rug Pijn in de zij kan behalve bij aandoeningen van de thoraxwand ook voorkomen bij longpathologie (pneumothorax, longembolie) Tijd De pijn bij ischemie van het hart, longembolie en pneumothorax ontstaat acuut Bij een hartinfarct houdt de pijn aan, terwijl bij angina pectoris na enige tijd de pijn (rust genomen) verdwijnt Intensiteit De pijn bij een hartinfarct is zeer hevig (olifant op de borst) Samenhang Inspanningsafhankelijk: verergering van de pijn bij ischemie van het hart en oesofageale pathologie (kan echter ook zonder inspanning ontstaan); huid-, spier- en botaandoeningen; vermindering van de pijn: hyperventilatie Pijn bij bewegen: huid-, spier- en botaandoeningen; pericarditis (pijn bij beweging mediastinum: hoesten, slikken) Houdingsafhankelijk: pericarditis (pijn wordt minder bij vooroverbuigen); BSL ID 0000 ALG_BK_1KZM Interne geneeskunde Pre Press Zeist 27/07/2007 Pg 027

8 28 Interne geneeskunde oesofageale reflux (pijn erger bij vooroverbuigen of gaan liggen) Pijn vastzittend aan ademhaling: longaandoeningen Begeleidende verschijnselen: vegetatieve verschijnselen; misselijk, klam, zweten (hartinfarct, paniekaanval); koorts (pneumonie, ontsteking luchtwegen, pericarditis); tintelingen, hartkloppingen (paniekaanval) 14 Algemene anamnese Zodra de klacht voldoende verduidelijkt is, volgt de algemene anamnese Deze bevat gegevens over het functioneren van de verschillende orgaansystemen (de tractusanamnese) en andere zaken (zoals psychosociale omstandigheden) die van belang zijn voor de diagnostiek en latere behandeling In het gesprek wordt voor de patiënt meestal een duidelijke overgang van speciële anamnese naar de algemene anamnese kenbaar gemaakt Deze kan als volgt verlopen: Ik heb nu een duidelijk beeld van uw klacht gekregen Ik wil nu door middel van een aantal vragen inzicht krijgen in uw algehele gezondheidstoestand en psychosociale omstandigheden die van belang kunnen zijn voor het onderzoek en de behandeling Na deze introductie volgen de vragen van de bij de klacht behorende tractusanamnese (tabel 14); dit is uiteraard afhankelijk van de hoofdklacht Indien een patiënt bijvoorbeeld komt met buikpijnklachten, zal in ieder geval de tractusanamnese van het maag-darmkanaal uitgevraagd gaan worden, mogelijk ook van het urogenitaalstelsel Wanneer de klacht dyspneu is, moeten zowel vragen gesteld worden van de tractus circulatorius als van de tractus respiratorius Voor de overzichtelijkheid worden deze gegevens meestal bij de speciële anamnese vermeld Vervolgens worden algemene symptomen uitgevraagd, die vaak gecombineerd met andere ziekteverschijnselen voorkomen (koorts, gewichtsverandering, slaapproblemen, enz) Wanneer bij het afnemen van de tractusanamnese een nieuwe klacht naar voren komt, worden ook bij deze klacht de dimensies (VALTIS) uitgevraagd De uitgebreidheid van de algemene anamnese hangt onder andere af van de aard van de klachten en de setting waarin de anamnese plaatsvindt Bij een patiënt met kortademigheid, koorts en hoesten is het vragen naar wisselende seksuele contacten meestal niet zinvol Op de afdeling Spoedeisende hulp wordt geen uitgebreide algemene BSL ID 0000 ALG_BK_1KZM Interne geneeskunde Pre Press Zeist 27/07/2007 Pg 028

9 1 Klinisch redeneren 29 anamnese afgenomen (zie casus klinisch redeneren in acute situaties) Ook in de huisartspraktijk wordt meestal alleen de speciële anamnese afgenomen Alleen als daar aanleiding toe is, wordt met enkele standaardvragen de tractusanamnese afgenomen Tabel 14 Algemene symptomen Onderdelen van de algemene anamnese vermoeidheid, lusteloosheid; anorexie, gewichtsverlies of -toename; dorst en polyurie; jeuk; koorts, al dan niet met koude rillingen; slaappatroon Tractus circulatorius Tractus repiratorius Tractus digestivus Tractus urogenitalis Hormonaal stelsel Bloed dyspneu (bij inspanning of in rust), orthopneu (op hoeveel kussens slaapt u?); pijn op de borst (alleen bij inspanning of ook in rust?); hartkloppingen, enkeloedeem, nycturie; bekend met hypertensie en/of hypercholesterolemie; claudicatio klachten, veneuze trombose verkoudheid, heesheid; pijn bij ademhaling; hoesten, sputumproductie (kleur, bloedbijmenging); kortademigheid (alleen bij inspanning of ook in rust); bekend met astma, COPD; voorgeschiedenis pneumonie, tbc slikproblemen, passageproblemen (dysfagie); misselijkheid, braken, boeren (ructus), zuurbranden (pyrosis); maagpijn, buikpijn; icterus; defecatiepatroon (veranderingen in frequentie, consistentie, kleur, bloed of slijmbijmenging); voedingspatroon urine (frequentie, nycturie, abnormale geur of kleur, hematurie); prostatismeklachten (slappe straal, persen, nadruppelen); incontinent (urge, stress, functioneel, etc); abnormale afscheiding; eventueel seksueel overdraagbare aandoeningen; menstruatie (menarche, menopauze, cyclus, problemen); zwangerschappen en bevallingen (verloop en eventuele complicaties); eventueel probleem op het gebied van seksualiteit dorst, polyurie; gejaagdheid, warmte-intolerantie, tremoren; gewichtstoename, koude-intolerantie snel last van blauwe plekken, nabloedingen (abnormale bloedingsneiging/hemorragische diathese); extra gevoelig voor infecties (te lang en te frequent) BSL ID 0000 ALG_BK_1KZM Interne geneeskunde Pre Press Zeist 27/07/2007 Pg 029

10 30 Interne geneeskunde Tractus locomotorius Huid Zintuig- en zenuwstelsel Eventueel aanwezigheid van psychiatrische symptomen Voorgeschiedenis Intoxicaties Medicijnen Verblijf buitenland Allergieën Psychosociale omstandigheden Familie-anamnese kunnen alle ledematen voldoende bewogen worden; spiervermoeidheid, spierpijn; pijn in botten en/of gewrichten; startpijn, ochtendstijfheid huidafwijkingen aanwezig of zijn er veranderingen van reeds bestaande huidafwijkingen; huidirritaties (jeuk, uitslag, roodheid) problemen met zien, horen, ruiken, smaak; sensibiliteit (doofheid, tintelingen, paresthesieën); motoriek (krachtsvermindering, parese); duizeligheid, tremoren, wegrakingen, trekkingen; hoofdpijn depressiviteit, angst, hypochondrie vroegere ziekten, operaties of andere behandelingen koffie (hoeveelheid per dag); roken (hoeveel per dag of week en hoe lang al, pakjaren); alcohol (hoeveel per dag of week en hoe lang al); drugs (soort en hoeveelheid) ook zelfzorgmedicijnen (bijvoorbeeld vitaminepreparaten); dosis in mg en aantal per dag verblijf buitenland laatste halfjaar allergieën aanwezig, zoals voor huisdieren, huisstof, hooikoorts, jodium, pleisters, penicilline of andere medicijnen; aanwezigheid van huisdieren beroep, werkomstandigheden, tevredenheid omtrent werk; gezin (samenstelling, onderlinge contacten, gezondheid); vrijetijdsbesteding (hobby s, sport); copingstijl leeftijd vader, moeder, eventuele doodsoorzaak en reden van overlijden; gezondheid van zusters en broers; ziekten in de familie (diabetes mellitus, epilepsie, hart- en vaatziekten, maligniteiten, erfelijke ziekten) 15 Onderzoek Verder onderzoek is onder te verdelen in een lichamelijk en een specieel onderzoek Met het eerste zal de arts in eerste instantie op zoek gaan naar lichamelijke afwijkingen die passen bij de gestelde voorlopige diagnose Daarbij wordt de patiënt als geheel natuurlijk niet uit het oog verloren Ook afwijkingen die niet met de voorlopige diagnose te verklaren zijn, worden genoteerd Mogelijk zijn ze in een later BSL ID 0000 ALG_BK_1KZM Interne geneeskunde Pre Press Zeist 27/07/2007 Pg 030

11 1 Klinisch redeneren 31 stadium toch van belang Ook de verpleegkundige doet onderzoek Vooral bij de inspectie speelt de verpleegkundige een belangrijke rol (zie observaties vitale functies) 151 lichamelijk onderzoek Het lichamelijk onderzoek bestaat van oudsher uit vier onderdelen: inspectie (het kijken naar de patiënt); auscultatie (het beluisteren van door organen voortgebrachte geluiden); percussie (het uitkloppen van organen); palpatie (het bevoelen van organen, lichaamsdelen, enz) In het boek Pathologie uit de serie Basiswerken zijn deze onderzoeken gedetailleerd uitgewerkt Het lichamelijk onderzoek bij de casus uit paragraaf 13 De verpleegkundige heeft een belangrijk aandeel in het lichamelijk onderzoek, met name de inspectie Zo zal bij roodheid en blaasjes op de huid eerder gedacht worden aan herpes zoster en bij de aanwezigheid van een pijnlijk rood infiltraat met centrale necrose een furunkel (steenpuist) Bij lichte drukpijn op de thorax kan gedacht worden aan bot- of spierpijn In sommige afdelingen van ziekenhuizen hebben de verpleegkundigen ook een taak bij de auscultatie Zo zal bij een opgeheven of heel zwak ademgeruis gedacht worden aan een pneumothorax en bij pericardwrijven aan een pericarditis 152 specieel onderzoek Voor verder onderzoek naar de oorzaak van de klachten zijn tegenwoordig een groot aantal mogelijkheden beschikbaar Laboratoriumonderzoek (bloed, urine, andere lichaamsvloeistoffen zoals liquor) Radiologisch onderzoek: eenvoudig röntgenonderzoek (met of zonder contrast); CT-scanning; angiografie; digital vascular imaging (dvi), ofwel digitale sub-stractie-angiografie (dsa); echografie; nuclear magnetic resonance (nmr) ofwel magnetic resonance imaging (mri), in het Nederlands: kernspinresonantietomografie; BSL ID 0000 ALG_BK_1KZM Interne geneeskunde Pre Press Zeist 27/07/2007 Pg 031

12 32 Interne geneeskunde Doppleronderzoek Endoscopie Scintigrafie Voor verdere uitwerking van deze onderzoeken, de technieken, indicaties enzovoort verwijzen we naar het boek Pathologie uit de serie Basiswerken Het aanvragen en interpreteren van de uitkomsten wordt voor het grootste gedeelte gedaan door medici Ook verpleegkundigen doen vaak gericht specieel onderzoek en moeten verschillende laboratoriumwaarden kunnen interpreteren Wanneer een patiënt met diabetes mellitus verward of suf wordt, zal de verpleegkundige, zonder eerst de arts te raadplegen, het bloedglucosegehalte bepalen, de uitslag interpreteren en daarop actie ondernemen Op sommige afdelingen van het ziekenhuis interpreteren verpleegkundigen het ecg of het CTG in eerste instantie bij het uitvoeren van het onderzoek, waarna het vervolgens nader wordt bekeken door de arts 16 Klinisch redeneren in acute situaties Bij het analyseren van de casus wordt gebruikgemaakt van de AMVIL (Engels: AMPLE), een systematiek vanuit het klinisch redeneren Allergie Medicatie Voorgeschiedenis Incident Laatste maaltijd Het klinisch redeneren verloopt volgens een vast stappenplan 1 Analyse en interpretatie van de AMVIL: welke medicatie gebruikt de patiënt, wat is de indicatie voor deze medicatie, wat zijn de bijwerkingen, waar moet men bij deze medicatie op bedacht zijn? Wat is van belang in de voorgeschiedenis en welke relatie heeft de voorgeschiedenis met het incident? 2 In kaart brengen van de parameters ten tijde van het incident via een vaste structuur (zie schema casus) 3 Analyse van de vitale functies: zijn ze functioneel of is er sprake van compensatie en waarom? Zijn ze disfunctioneel en waarom? 4 Is de situatie urgent? Zo ja waarom? 5 Wat moet er nu gebeuren? Wat zijn daarbij de prioriteiten? BSL ID 0000 ALG_BK_1KZM Interne geneeskunde Pre Press Zeist 27/07/2007 Pg 032

13 1 Klinisch redeneren 33 Casus Vrouw, leeftijd 81 jaar, lengte 165 cm, gewicht 83 kg Voorgeschiedenis Mevrouw is al jaren bekend met hypertensie waarvoor zij medicatie krijgt Tien jaar geleden is diabetes mellitus geconstateerd Afvallen lukt niet goed en volgens haar echtgenoot vergeet zij wel eens de medicijnen Twee jaar geleden is zij opgenomen geweest wegens astma cardiale Toen is ook atriumfibrilleren vastgesteld Huidige situatie Vannacht is zij heel erg benauwd geworden Vanochtend hield zij het niet meer en heeft haar man de huisarts gebeld Deze is gekomen en heeft patiënte na onderzoek direct doorgestuurd naar het ziekenhuis Door de benauwdheid en de nervositeit heeft zij vanochtend niet gegeten Medicatie bij opname Metformine (Glucophage 1 ), Digoxine (Lanoxin 1 ), Verapamil (Isoptin 1 ) en Acenocoumarol (Sintrom 1 ) Stap1 Allergie: niet bekend Medicatie: metformine; een oraal bloedglucoseverlagend middel Indicatie: diabetes mellitus type II Bijwerking: maag-darmklachten, metaalsmaak, zelden lactaatacidose; digoxine; hartglycoside Indicatie: chronisch hartfalen en atriumfibrilleren met een snel ventrikelritme Bijwerkingen: vooral bij te hoge dosering maag-darmklachten, ritmestoornissen (bradycardie), verwardheid en spierklachten; verapamil (Isoptin 1 ); Ca-antagonist Indicatie: milde tot matige hypertensie, atriumfibrilleren met hoge kamerfrequentie Bijwerkingen: hypotensie en bradycardie; acenocoumarol (Sintrom 1 ); oraal anticoagulantium Indicatie: profylaxe trombo-embolische aandoeningen Bijwerkingen: verhoogde kans op bloedingen Analyse en interpretatie: Patiënte krijgt metformine vanwege haar diabetes mellitus type II Zij krijgt waarschijnlijk digoxine en verapamil omdat zij atriumfibrilleren BSL ID 0000 ALG_BK_1KZM Interne geneeskunde Pre Press Zeist 27/07/2007 Pg 033

14 34 Interne geneeskunde heeft Ook kan digoxine gegeven zijn om de contractiekracht van het hart te vergroten Verapamil kan ook gegeven zijn vanwege de hypertensie Acenocoumarol is gegeven omdat bij atriumfibrilleren de kans op trombose en embolie vergroot is Stap 2 Basis parametrie ademfrequentie 25/minuut saturatie 87% ademgeluid ademarbeid adempatroon RR pulsaties hartfrequentie perifere kleur cap refill halsvenen expiratoire stridor verhoogd regelmatig, oppervlakkig 175/100 mm Hg zwak, onregelmatig, inequaal 160/minuut cyanose > 1 sec licht gezwollen EMV 14 oriëntatie in trias diurese turgor kerntemperatuur goed onbekend goed 370 8C Stap 3 De ademhaling van patiënte is disfunctioneel door de verhoogde ademarbeid, versnelde ademhaling, expiratoire stridor en de lage saturatie Haar circulatie is disfunctioneel vanwege haar snelle irregulaire pols, hoge bloeddruk en gestuwde halsvenen Haar bewustzijn is nog functioneel Haar vocht- en elektrolytenbalans zijn nog niet goed te beoordelen, omdat de diurese niet bekend is Haar turgor is goed Mogelijk is de vocht- en elektrolytenbalans nog functioneel Haar thermobalans is functioneel BSL ID 0000 ALG_BK_1KZM Interne geneeskunde Pre Press Zeist 27/07/2007 Pg 034

15 1 Klinisch redeneren 35 Stap 4 De situatie is zeer urgent Patiënte ontwikkelt een respiratoire insufficiëntie Haar CO 2 zal stijgen en de ph dalen De verhoogde ademarbeid, hoge bloeddruk en snelle pols vragen zeer veel van het al zwakke hart Waarschijnlijk is de diagnose astma cardiale Bij acute linksdecompensatie, waarbij hevige kortademigheid met longoedeem optreedt, ontstaat een levensbedreigende situatie Stap 5 Prioriteiten: patiënt rechtop in bed verplegen; cardioloog waarschuwen: onderzoek van onder andere longen (crepitaties); in overleg met arts: verlichten van de dyspneu door toediening van morfine, verlagen van de voor- en nabelasting door toediening van nitraten (vaatverwijding) en diuretica (furosemide) intraveneus; zo snel mogelijk starten met zuurstoftoediening; diurese bepalen (katheter); infuus aanleggen Onderzoek X-thorax, (longstuwing aan tonen, eventueel pneumonie), ecg (atriumfibrilleren, grote belasting hart met kans op ischemie) Laboratorium: arteriële bloedgassen (ph, PO 2, PCO 2, HCO 3, saturatie); Hb, Ht (bij laag Hb nog slechtere zuurstofvoorziening); glucose (diabetes en niet gegeten); CRP, leukocyten (ontstekingsparameters wegens eventueel bestaande pneumonie); Na, K, kreatinine (nierfunctie); CPK, troponine (hartenzymen wegens eventuele ischemie); INR (wegens orale antistolling) Afhankelijk van het lichamelijk onderzoek en de uitslagen van de onderzoeken wordt het beleid verder bepaald 17 Diagnose Nadat alle uitslagen van de onderzoeken bekend zijn, zal de arts tot een definitieve diagnose komen, soms meer dan één In het ziekenhuis hebben patiënten vaak meerdere aandoeningen Patiënten vertonen niet altijd de klassieke symptomen zoals deze in de leerboeken vermeld staan Bij jonge kinderen en oude mensen zijn de verschijn- BSL ID 0000 ALG_BK_1KZM Interne geneeskunde Pre Press Zeist 27/07/2007 Pg 035

16 36 Interne geneeskunde selen vaak atypisch, bijvoorbeeld geen temperatuur of ondertemperatuur in plaats van hoge koorts In plaats van zeer heftige pijn op de borst kan bij een ouder iemand een stil infarct optreden Ook verpleegkundigen stellen (verpleegkundige) diagnosen In het voorbeeld van de casus van een patiënt met pijn op de borst, besluit de verpleegkundige meteen actie te ondernemen wanneer zij denkt aan angina pectoris of hartinfarct door de arts te waarschuwen, een ecg te maken en nitroglycerinespray te geven Wanneer er sprake is van herpes zoster zal dit ook aan de arts gemeld worden, maar tot andere acties leiden Dit geldt ook bij hyperventilatie 18 Behandeling Na het stellen van de diagnose verwacht de patiënt meestal dat de arts hem behandelt met het doel om hem te genezen Echt genezen is niet altijd mogelijk Een behandeling is over het algemeen wel mogelijk Na elke diagnose moet worden nagegaan welke behandeling noodzakelijk is, of behandeling wel nodig is en of de patiënt wel behandeld wil worden Een behandeling kan gericht zijn op het bestrijden van de verschijnselen (symptomatische behandeling), de oorzaak (causale behandeling), maar het kan ook gaan om preventie of verlichting van de klachten (palliatie) De behandeling is dus niet altijd medicamenteus of operatief, maar kan ook bestaan uit voorlichting, adviseren en geruststellen De verpleegkundige heeft een belangrijk aandeel in de behandeling Uitleg, voorlichting en advisering behoren voor een groot deel tot haar terrein Ook het bevorderen van therapietrouw is een belangrijk aspect van haar werk BSL ID 0000 ALG_BK_1KZM Interne geneeskunde Pre Press Zeist 27/07/2007 Pg 036

Hoofd, hart en handen klinisch redeneren. Aletta M van der Veen, MSc, MANP Verpleegkundig Specialist

Hoofd, hart en handen klinisch redeneren. Aletta M van der Veen, MSc, MANP Verpleegkundig Specialist Hoofd, hart en handen klinisch redeneren Aletta M van der Veen, MSc, MANP Verpleegkundig Specialist Klinisch redeneren omvat het proces van het koppelen van de eigen observaties en interpretaties aan de

Nadere informatie

Je haalt de patiënt op uit de wachtkamer Mevrouw De Wit? *hand schudden*: noem je naam. Komt u verder. Neemt u plaats.

Je haalt de patiënt op uit de wachtkamer Mevrouw De Wit? *hand schudden*: noem je naam. Komt u verder. Neemt u plaats. MCV Communicatie 1. Hoesten 2. Pijn op de borst 1. Hoesten Introductie Begroeting Introductie van jezelf/ Uitleg procedure/ Doel van het consult Je haalt de patiënt op uit de wachtkamer Mevrouw De Wit?

Nadere informatie

Vragenlijst voor de keuring van een stamcel-/lymfocytendonor.

Vragenlijst voor de keuring van een stamcel-/lymfocytendonor. Vragenlijst voor de keuring van een stamcel-/lymfocytendonor. Naam arts: Datum donorkeuring: Ruimte voor sticker donorgegevens Svp doorhalen wat niet van toepassing is. Algemene inventarisatie 1 Voelt

Nadere informatie

Dit formulier wordt anoniem verstuurd en op basis van het patiëntnummer aan uw dossier gekoppeld. Ter controle graag uw geboortedatum: / / Beroep:

Dit formulier wordt anoniem verstuurd en op basis van het patiëntnummer aan uw dossier gekoppeld. Ter controle graag uw geboortedatum: / / Beroep: Datum: Intakeformulier Patiëntnummer: Geachte heer/mevrouw, Ter voorbereiding op onze afspraak wil ik u vragen om de onderstaande vragenlijst zo nauwkeurig mogelijk te beantwoorden. Bij het intakegesprek

Nadere informatie

Chiropractie Brunssum intake formulier nieuwe klant

Chiropractie Brunssum intake formulier nieuwe klant 1. ALGEMENE EN PERSOONLIJKE GEGEVENS MEISJESNAAM: GESLACHT: M F GEBOORTEDATUM: LEEFTIJD: LENGTE: GEWICHT: ADRES: POSTCODE: WOONPLAATS: TELEFOON: PRIVE MOBIEL WERK E-MAIL ADRES: AANTAL KINDEREN: BEROEP:

Nadere informatie

Vragenlijst Specifieke keuring

Vragenlijst Specifieke keuring Vragenlijst Specifieke keuring Personalia Voornaam en achternaam Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer Email adres Geboortedatum Geslacht Man Vrouw Beroep/werkzaamheden Geeft indien nodig toestemming

Nadere informatie

Welkom bij. Een kijkje in de lesdagen

Welkom bij. Een kijkje in de lesdagen Welkom bij Een kijkje in de lesdagen Maak kennis met Con Amore Welkom, wat leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding of je misschien zelfs al hebt ingeschreven! Met dit document willen we je een

Nadere informatie

Naam: Voornaam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: M/V. Tel.nr.: E-mail adres: Beroep: Opleiding: Sport, Hobby: Medicijngebruik:

Naam: Voornaam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: M/V. Tel.nr.: E-mail adres: Beroep: Opleiding: Sport, Hobby: Medicijngebruik: Geachte heer/mevrouw, Ik zou u vriendelijk willen vragen om onderstaande vragen aandachtig door te lezen en te beantwoorden. Bij het eerste consult zullen de gegevens met u doorgesproken worden. De ingevulde

Nadere informatie

Wat is de hoofdklacht waarvoor u behandeling zoekt? (bijkomende klachten kunt u verderop vermelden)

Wat is de hoofdklacht waarvoor u behandeling zoekt? (bijkomende klachten kunt u verderop vermelden) Vragenlijst osteopathie Geachte mevrouw, meneer Een goede diagnose is een startpunt voor een succesvolle behandeling. En voor een goede diagnose is het van belang om van alles te weten over uw klacht en

Nadere informatie

Palliatieve zorg bij COPD

Palliatieve zorg bij COPD Palliatieve zorg bij COPD Joke Hes Longverpleegkundige Palliatieve zorg bij COPD 26/06/2014 Joke Hes Inhoud presentatie Welkom Wat is COPD Wanneer is er sprake van palliatieve zorg bij COPD Ziektelast

Nadere informatie

Differentieel diagnose. Pijn in de borst. Doelstellingen van de les. Diagnose van pijn op de borst. Alarmsymptomen. Behandeling

Differentieel diagnose. Pijn in de borst. Doelstellingen van de les. Diagnose van pijn op de borst. Alarmsymptomen. Behandeling Pijn in de borst Dirk Devroey 16 maart 2005 15/03/2005 pag. 1 Doelstellingen van de les Diagnose van pijn op de borst Alarmsymptomen Behandeling 15/03/2005 pag. 2 Differentieel diagnose 1. Overbelaste

Nadere informatie

1 Anamnese in de praktijk

1 Anamnese in de praktijk 1 Anamnese in de praktijk A. Bolt en R.O.B. Gans Inleiding De anamnese is wellicht het belangrijkste instrument van de (aankomend) arts om tot een juiste interpretatie van de klachten van een patiënt te

Nadere informatie

Workshop anamnese afnemen

Workshop anamnese afnemen Workshop anamnese afnemen Workshop anamnese afnemen l Carolien Vianen l Jeroen Martijn Plette l Annelies Epping Inhoud workshop l Anamnese in 3 onderdelen: 1. - Kennismaking - Observatie - Klacht waarmee

Nadere informatie

De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding.

De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding. Casus 05A Fase A Titel Pijn op de borst Onderwerp Angina Pectoris Inhoudsdeskundige Drs. M.C.J. Schreuder Technisch verantwoordelijke Drs. R. Sijstermans Opleidingsniveau studenten De casus is bedoeld

Nadere informatie

Geachte mevrouw /meneer, verzorger(s),

Geachte mevrouw /meneer, verzorger(s), Geachte mevrouw /meneer, verzorger(s), Wilt u onderstaande vragen aandachtig doorlezen en zo nauwkeurig mogelijk beantwoorden. Bij het intakegesprek zullen de gegevens met u worden besproken. Uiteraard

Nadere informatie

Anamneseformulier. Natuurgeneeskundig Centrum Samenwerken aan gezondheid. Naam Geboortedatum Adres Postcode & Woonplaats Telefoon e-mail Beroep

Anamneseformulier. Natuurgeneeskundig Centrum Samenwerken aan gezondheid. Naam Geboortedatum Adres Postcode & Woonplaats Telefoon e-mail Beroep Samenwerken aan gezondheid Pagina 1 van 5 Anamneseformulier Naam Geboortedatum Adres Postcode & Woonplaats Telefoon e-mail Beroep Lengte Gebruikt u medicijnen? Graag naam geneesmiddel en dosering opschrijven.

Nadere informatie

Programma. Pijn op de borst Hartkloppingen AF en Nieuwe behandelmethodes

Programma. Pijn op de borst Hartkloppingen AF en Nieuwe behandelmethodes Acute cardiologie Lodewijk Wagenaar, cardioloog Jurren van Opstal, cardioloog Cees Doelman, klinisch chemicus Anja van Kempen, huisarts Mirella Nijmeijer, huisarts Programma Pijn op de borst Hartkloppingen

Nadere informatie

Chronisch Hartfalen. Wat is chronisch hartfalen?

Chronisch Hartfalen. Wat is chronisch hartfalen? Chronisch Hartfalen Wat is chronisch hartfalen? Omschrijving Hartfalen Hartfalen is een aandoening van het hart waarbij het hart niet meer in staat is om voldoende bloed uit te pompen en rond te pompen.

Nadere informatie

Integrale Geneeswijze, Praktijk Rijksstraatweg, Haarlem Het Reguliere Alternatief

Integrale Geneeswijze, Praktijk Rijksstraatweg, Haarlem Het Reguliere Alternatief (niet in te vullen door de patient) Datum: Intake dd: Osteopaat/Mesoloog: Tijd: Geachte Mevrouw, Meneer, Wilt u de volgende vragen aandachtig doorlezen en ze zo nauwkeurig mogelijk beantwoorden. Bij het

Nadere informatie

Praktijk voor Massagetherapie Josephine van der Woude 06-20489163. Beroepsvereniging NVST A-Therapeut lidnr. 23 28 SR BAG lidnr.

Praktijk voor Massagetherapie Josephine van der Woude 06-20489163. Beroepsvereniging NVST A-Therapeut lidnr. 23 28 SR BAG lidnr. Praktijk voor 06-20489163 Beroepsvereniging NVST A-Therapeut lidnr. 23 28 SR BAG lidnr.122911 Wilt u onderstaande vragen aandachtig doorlezen en zo nauwkeurig mogelijk beantwoorden. Bij het intake gesprek

Nadere informatie

Ik ben zo benauwd. Titia Klemmeier/Josien Bleeker

Ik ben zo benauwd. Titia Klemmeier/Josien Bleeker Ik ben zo benauwd Titia Klemmeier/Josien Bleeker dyspneu ademnood kortademigheid benauwdheid Bemoeilijkte ademhaling Programma Inventarisatie leerdoelen Kennis over de praktijk? Alarmsymptomen Achtergrond

Nadere informatie

Naam: Geboortedatum: 3a. Hebt U een acuut reuma gehad? (II) (I)

Naam: Geboortedatum: 3a. Hebt U een acuut reuma gehad? (II) (I) Naam: Geboortedatum: Op dit vragenformulier komen vragen voor, over Uw gezondheid, die gevoelsmatig niet direct van belang lijken te zijn voor de mondhygiënist. Maar ook vragen over Uw gezondheid en medicijngebruik,

Nadere informatie

Hoe wordt het normale hartritme tot stand gebracht?

Hoe wordt het normale hartritme tot stand gebracht? Boezemfibrilleren De cardioloog heeft vastgesteld dat u een ritmestoornis heeft of heeft gehad, die boezemfibrilleren, ofwel atriumfibrilleren wordt genoemd. In deze folder kunt u hierover meer lezen.

Nadere informatie

Informatie longkanker. Informatie voor patiënten met longkanker die behandeld worden met Taxotere.

Informatie longkanker. Informatie voor patiënten met longkanker die behandeld worden met Taxotere. Informatie longkanker Informatie voor patiënten met longkanker die behandeld worden met Taxotere. Inhoud 3 Waarom heeft uw arts Taxotere voorgesteld? Hoe wordt Taxotere toegediend? 4 Bijwerkingen op het

Nadere informatie

Osteopathie Leeuwarden Harlingerstraatweg CN Leeuwarden Tel

Osteopathie Leeuwarden Harlingerstraatweg CN Leeuwarden Tel INTAKEGESPREK Datum: Intakegesprek en behandeling op: Geachte mevrouw, heer, Harlingerstraatweg 86 8915 CN Leeuwarden Tel. 058 2998095 www.osteopathie-leeuwarden.nl Wilt u de volgende vragen aandachtig

Nadere informatie

dagziekenhuis inwendige geneeskunde Zoledroninezuur

dagziekenhuis inwendige geneeskunde Zoledroninezuur dagziekenhuis inwendige geneeskunde Zoledroninezuur Inhoud Zoledroninezuur 3 Voorbereiding 3 Rijvaardigheid en gebruik van machines 3 Gebruik bij ouderen 4 Uitzonderingen bij gebruik 4 Combinatie met andere

Nadere informatie

Trastuzumab (Herceptin )

Trastuzumab (Herceptin ) Trastuzumab (Herceptin ) Borstkanker (mammacarcinoom) De diagnose borstkanker is bij u vastgesteld. Dit wordt ook wel een mammacarcinoom genoemd. De behandeling van een mammacarcinoom bestaat uit een operatieve

Nadere informatie

Pijn op de borst Wel of niet van het hart?

Pijn op de borst Wel of niet van het hart? Pijn op de borst Wel of niet van het hart? Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Pijn op de borst, wel of niet van het hart? Gelukkig wordt niet alle pijn op de borst veroorzaakt

Nadere informatie

Pijn op de borst Wel of niet van het hart?

Pijn op de borst Wel of niet van het hart? Pijn op de borst Wel of niet van het hart? Albert Schweitzer ziekenhuis Cardiologie november 2014 pavo 0610 Pijn op de borst, wel of niet van het hart? Gelukkig wordt niet alle pijn op de borst veroorzaakt

Nadere informatie

Vragenlijst voor volwassenen:

Vragenlijst voor volwassenen: Vragenlijst voor volwassenen: Voorletters + achternaam : Adres : Telefoon privé : werk : mobiel : E-mail adres : Geboortedatum : Geslacht : Man / Vrouw Huisarts : 1 Wat is de voornaamste klacht? 2 Wanneer

Nadere informatie

Longontsteking (pneumonie)

Longontsteking (pneumonie) Longontsteking (pneumonie) In deze folder informeren wij u over wat een longontsteking is, hoe de behandeling verloopt en welke adviezen er zijn om uw herstel te bevorderen. Wat is een longontsteking?

Nadere informatie

Mesoloog D.M. Fysiotherapeut NAET - therapeut SiVAS therapeut

Mesoloog D.M. Fysiotherapeut NAET - therapeut SiVAS therapeut Praktijk van Marga Tump Mesoloog D.M. Fysiotherapeut NAET - therapeut SiVAS therapeut N.V.V.M. Datum eerste onderzoek: Tijd: Wilt u de volgende vragen aandachtig doorlezen en zo nauwkeurig mogelijk beantwoorden?

Nadere informatie

Logboek Polikliniek hartfalen

Logboek Polikliniek hartfalen Logboek Polikliniek hartfalen Inleiding Uw cardioloog heeft u naar de hartfalenpolikliniek verwezen. De hartfalenverpleegkundige is er om u te begeleiden hoe u met uw hartklachten om kunt gaan. Hij/zij

Nadere informatie

SPORTMEDISCHE VRAGENLIJST VeVa

SPORTMEDISCHE VRAGENLIJST VeVa SPORTMEDISCHE VRAGENLIJST VeVa Naam Geboortedatum Telefoonnummer E-mail Datum onderzoek Reden van onderzoek O Verplichte keuring voor O Advieskeuring omdat Bij vragen die onduidelijk zijn kunt u een vraagteken

Nadere informatie

Anamneseformulier volwassenen polikliniek allergologie

Anamneseformulier volwassenen polikliniek allergologie www.dcklinieken.nl Anamneseformulier volwassenen polikliniek allergologie Datum anamnese: - - Patiëntenetiket: Aanvragend arts: E-mail: Plaats hier uw etiket KLACHTEN: Geef per onderdeel aan hoeveel hinder

Nadere informatie

Ustekinumab. (Stelara) Dermatologie

Ustekinumab. (Stelara) Dermatologie Ustekinumab (Stelara) Dermatologie Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Hoe werkt Ustekinumab (Stelara) 4 2. Wat moet u weten voordat u Ustekinumab (Stelara) gebruikt 5 Gebruik Ustekinumab (Stelara) niet 5 Wees

Nadere informatie

infuusbehandeling met remicade

infuusbehandeling met remicade patiënteninformatie infuusbehandeling met remicade U heeft in overleg met uw arts besloten tot een infuusbehandeling met Remicade. In deze folder geven wij informatie over dit geneesmiddel, wat de bijwerkingen

Nadere informatie

Intake formulier fysiotherapie / manuele therapie

Intake formulier fysiotherapie / manuele therapie Intake formulier fysiotherapie / manuele therapie Om een duidelijk beeld van uw klachten en de herstelmogelijkheden te krijgen verzoeken wij u bijgaande gegevens en vragen in te vullen en dit formulier

Nadere informatie

Jodiumhoudende contrastmiddelen Informatie voor patiënten

Jodiumhoudende contrastmiddelen Informatie voor patiënten Jodiumhoudende contrastmiddelen Informatie voor patiënten Afdeling radiologie Welke contrastmiddelen? Deze informatie gaat over jodiumhoudende contrastmiddelen die bij radiologische onderzoeken in bloedvaten

Nadere informatie

infuusbehandeling met remicade

infuusbehandeling met remicade patiënteninformatie infuusbehandeling met remicade U heeft in overleg met uw arts besloten tot een infuusbehandeling met het geneesmiddel Remicade. In deze folder geven wij informatie over dit geneesmiddel,

Nadere informatie

De geriatrische patiënt op de SEH. SEH onderwijsdag Sigrid Wittenberg, aios klinische geriatrie

De geriatrische patiënt op de SEH. SEH onderwijsdag Sigrid Wittenberg, aios klinische geriatrie De geriatrische patiënt op de SEH SEH onderwijsdag Sigrid Wittenberg, aios klinische geriatrie Relevante onderwerpen Delier Symptoomverarming Medicatie op de SEH Duur aanwezigheid patiënt op de SEH Delier

Nadere informatie

A.E. Deunk DO-MRO. tel.: 053-4301646 mobiel: 06-53158468 www.osteopathie-deunk.nl

A.E. Deunk DO-MRO. tel.: 053-4301646 mobiel: 06-53158468 www.osteopathie-deunk.nl Geachte Bij deze bevestig ik de afspraak, die u heeft gemaakt op Om uur, voor een behandeling osteopathie in de praktijk in. Ingesloten vindt u een intake formulier, waarvan ik u vraag dit ingevuld mee

Nadere informatie

Centrum voor complementaire behandelwijzen

Centrum voor complementaire behandelwijzen Datum: Intake dd: Therapeut: Tijd: Datum ontvangst secr.: Geachte Mevrouw, Meneer, Wilt u de volgende vragen aandachtig doorlezen en zo nauwkeurig mogelijk beantwoorden. Bij het intake-gesprek zullen de

Nadere informatie

Intakeformulier. Naam: Geboorte datum: Adres: Telefoon nummer: BSN: Motivatie en hulpvraag van de cliënt.

Intakeformulier. Naam: Geboorte datum: Adres: Telefoon nummer:   BSN: Motivatie en hulpvraag van de cliënt. Intakeformulier. ALGEMENE GEGEVENS Naam: Geboorte datum: Adres: Telefoon nummer: E-mail: BSN: Motivatie en hulpvraag van de cliënt. Wat is de hoofdklacht? (acuut, chronisch, pijnplek) Wanneer is de klacht

Nadere informatie

GEZONDHEIDSVRAGENLIJST

GEZONDHEIDSVRAGENLIJST GEZONDHEIDSVRAGENLIJST Naam : Adres : Postcode/woonpl. : Telefoonnr. : Huisarts : Verzekering : Uw gezondheid en het gebruik van geneesmiddelen kunnen voor de tandarts van belang zijn. Wilt u zo vriendelijk

Nadere informatie

Ellen Rijckmans & Sebastian Scherer Tutor: Jella De Ville

Ellen Rijckmans & Sebastian Scherer Tutor: Jella De Ville Ellen Rijckmans & Sebastian Scherer Tutor: Jella De Ville Inhoudstafel 1. Casusvoorstelling 2. Differentiaaldiagnoses 3. Diagnostiek en klinische benadering 4. Behandeling 5. Bronnen Casus XXIV Een 32

Nadere informatie

Logboek. Polikliniek hartfalen

Logboek. Polikliniek hartfalen Logboek Polikliniek hartfalen Inleiding Uw cardioloog heeft u naar de hartfalenpolikliniek verwezen. De hartfalenverpleegkundige is er om u te begeleiden hoe u met uw hartklachten om kunt gaan. Hij/zij

Nadere informatie

MEDISCHE VRAGENLIJST

MEDISCHE VRAGENLIJST MEDISCHE VRAGENLIJST Naam : Adres : Postcode / woonplaats : Geboortedatum : Telefoonnummer : privé... E-mail : Huisarts : plaats Ziektekostenverzekeraar : Pakket Reden van onderzoek : Vragen die onduidelijk

Nadere informatie

SPORTMEDISCHE VRAGENLIJST

SPORTMEDISCHE VRAGENLIJST SPORTMEDISCHE VRAGENLIJST Naam : Adres : Postcode / woonplaats : Geboortedatum : Telefoonnummer : privé... E-mail : Huisarts : plaats Ziektekostenverzekeraar : Pakket SPORTMEDISCH ONDERZOEK d.d. Reden

Nadere informatie

2. Bent u op dit moment onder behandeling van de huisarts, bedrijfsarts of een specialist? nee ja:

2. Bent u op dit moment onder behandeling van de huisarts, bedrijfsarts of een specialist? nee ja: Vragenlijst gezondheid & leefstijl U hebt aangegeven interesse te hebben in medische screening & leefstijladvies bij het Preventiecentrum Zuid-Holland zuid. Als voorbereiding hierop willen we u vragen

Nadere informatie

Man, 46 jaar, bij inspanning eenmalig stekende pijn links in de borst. Zakte af na 20 minuten rust. Bij onderzoek locale drukpijn.

Man, 46 jaar, bij inspanning eenmalig stekende pijn links in de borst. Zakte af na 20 minuten rust. Bij onderzoek locale drukpijn. 18 oktober 1999 Angina pectoris Casusschetsen Casusschets 1 Man, 46 jaar, bij inspanning eenmalig stekende pijn links in de borst. Zakte af na 20 minuten rust. Bij onderzoek locale drukpijn. Vraag 1: Hoe

Nadere informatie

Angiografie. Röntgenonderzoek van de bloedvaten

Angiografie. Röntgenonderzoek van de bloedvaten Angiografie Röntgenonderzoek van de bloedvaten Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Wat is een angiografie?... 1 3 Voorbereiding thuis... 2 4 Opname... 2 5 Voor het onderzoek... 3 6 Tijdens het onderzoek...

Nadere informatie

longembolie patiënteninformatie

longembolie patiënteninformatie patiënteninformatie longembolie Bij u is het vermoeden van en longembolie, of is de diagnose longembolie gesteld. Wat is een longembolie eigenlijk? Hoe ontstaat een longembolie en hoe kan het worden behandeld?

Nadere informatie

Klinisch redeneren in acute situaties. Ijbelien Jungen

Klinisch redeneren in acute situaties. Ijbelien Jungen Klinisch redeneren in acute situaties Ijbelien Jungen Alarm criteria Ø Acute verandering in: Fysiologie Ø Airway -bedreigde luchtwegen (b.v. Bij stridor, zwelling van de hals, sputumretentie) Ø Breathing

Nadere informatie

Wat is een longontsteking?

Wat is een longontsteking? Longontsteking Wat is een longontsteking? Een longontsteking is een infectie van de longblaasjes en het omliggende weefsel. De infectie kan veroorzaakt worden door een bacterie of een virus, die u via

Nadere informatie

adviezen jodiumhoudende na een hernia-operatie contrastmiddelen ZorgSaam

adviezen jodiumhoudende na een hernia-operatie contrastmiddelen ZorgSaam adviezen jodiumhoudende na een hernia-operatie contrastmiddelen ZorgSaam 1 jodiumhoudende contrastmiddelen Welke contrastmiddelen? Deze informatie gaat over jodiumhoudende contrastmiddelen die bij radiologische

Nadere informatie

Sportmedische anamnese

Sportmedische anamnese Sportmedische anamnese Deze lijst wordt uitsluitend gebruikt voor de medische screening en trainingsadvisering. De inhoud van dit formulier valt onder de medische geheimhouding en wordt niet zonder uw

Nadere informatie

Intakeformulier Coloscopie

Intakeformulier Coloscopie Datum intake: Datum Coloscopie Sticker patiënt Indicatie Coloscopie: BVO Ja/Nee Medische informatie vragen cursief alleen bij BVO intake van toepassing Is medische informatie van huisarts aanwezig? Heeft

Nadere informatie

Prehospitale triage Zinnige zorg door troponinebepaling in de 1 e lijn?

Prehospitale triage Zinnige zorg door troponinebepaling in de 1 e lijn? Prehospitale triage Zinnige zorg door troponinebepaling in de 1 e lijn? Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Bosentan (Tracleer ) bij reumatische aandoeningen

Bosentan (Tracleer ) bij reumatische aandoeningen Bosentan (Tracleer ) bij reumatische aandoeningen Uw behandelend arts heeft aangegeven u met het geneesmiddel bosentan te willen gaan behandelen. Deze folder geeft informatie over dit geneesmiddel. Heeft

Nadere informatie

Sportduiker. Intrede onderzoek

Sportduiker. Intrede onderzoek Sportduiker Intrede onderzoek Deze vragenlijst is uitsluitend bedoeld om een inzicht te verkrijgen in uw gezondheidstoestand met name in de relatie met uw werk. Datum onderzoek 20.. / / Naam:..m/v Voorletters

Nadere informatie

CT-scan met intraveneus contrastmiddel B

CT-scan met intraveneus contrastmiddel B CT-scan met intraveneus contrastmiddel B Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Wat is een CT-onderzoek?... 1 3 Voorbereiding... 2 4 Voor het onderzoek... 2 5 Het onderzoek... 3 6 Na het onderzoek... 3 7 Uitslag...

Nadere informatie

Sepsis in de huisartsenpraktijk. Feike Loots Arts-onderzoeker IQ healthcare, Radboudumc

Sepsis in de huisartsenpraktijk. Feike Loots Arts-onderzoeker IQ healthcare, Radboudumc Sepsis in de huisartsenpraktijk Feike Loots Arts-onderzoeker IQ healthcare, Radboudumc Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (Potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

CT-scan hart Voorbereiding één uur van tevoren aanwezig moeten zijn

CT-scan hart Voorbereiding één uur van tevoren aanwezig moeten zijn CT-scan hart Voor u is een afspraak gemaakt voor een CT-scan onderzoek van het hart. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie van VU medisch centrum, op de tweede etage in het ziekenhuis, locatie

Nadere informatie

Wij brengen uw huisarts graag op de hoogte van de keuring, gaat u hiermee akkoord? Ja / Nee. Huisarts :... Adres :... Postcode en woonplaats:...

Wij brengen uw huisarts graag op de hoogte van de keuring, gaat u hiermee akkoord? Ja / Nee. Huisarts :... Adres :... Postcode en woonplaats:... In te vullen door SportmedX SKB patiëntennummer:. Naam van de specialist: Naam van de afdeling: SportmedX Bijscancode: COR20 Datum:.. /. /. Vragenlijst duiken Datum:. /... /... Persoonlijke gegevens Naam

Nadere informatie

Behandeling met infliximab Ter behandeling van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Behandeling met infliximab Ter behandeling van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Behandeling met infliximab Ter behandeling van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Afdeling maag-darm-leverziekten Inleiding Uw arts heeft een behandeling met infliximab voorgesteld. Infliximab is

Nadere informatie

Boezemfibrilleren. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Boezemfibrilleren. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Boezemfibrilleren De cardioloog heeft vastgesteld dat u een ritmestoornis heeft of heeft gehad, die boezemfibrilleren wordt genoemd. In deze brochure kunt u hierover meer lezen. Neem altijd uw verzekeringsgegevens

Nadere informatie

Casus koorts uit tropen

Casus koorts uit tropen Casus koorts uit tropen Het is zaterdagavond 21.30 uur, de heer Theunissen, 38 jaar,meldt zich op uw 1 ste hulp met koorts en algemene malaise sinds 2 dagen. Hij kwam 10 dagen geleden terug uit Sierra

Nadere informatie

geriatrisch daghospitaal informatiebrochure Injectafer

geriatrisch daghospitaal informatiebrochure Injectafer geriatrisch daghospitaal informatiebrochure Injectafer Inhoudstafel 1. Inleiding 4 2. Voorbereiding 4 3. Verloop van de toediening 5 4. Nazorg 5 5. Mogelijke bijwerkingen 5 6. Alternatief 6 7. Contactgegevens

Nadere informatie

Instructies voor het gebruik van Ustekinumab-Stelara

Instructies voor het gebruik van Ustekinumab-Stelara Instructies voor het gebruik van Ustekinumab-Stelara Inhoud 1. Inleiding 2. Wie is geschikt voor deze therapie 3. Voor het starten met de behandeling 4. Starten met Stelara 5. Toediening 6. Effectiviteit

Nadere informatie

Gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring Gezondheidsverklaring 1. Algemene gegevens Achternaam: Voornaam: Geboortedatum: Geslacht: man / vrouw Adres: Postcode+plaats: Land: Wat is uw beroep: Hoeveel uren werkt u gemiddeld per week? uur Wie is

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER. Monuril 2000, granulaat voor drank Monuril 3000, granulaat voor drank. fosfomycine-trometamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER. Monuril 2000, granulaat voor drank Monuril 3000, granulaat voor drank. fosfomycine-trometamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER Monuril 2000, granulaat voor drank Monuril 3000, granulaat voor drank fosfomycine-trometamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

Korte casus II Prof. dr. S. Droogmans EBM II 2014-2015. Julia Schwarze & Nathan Bormans Tutor: Chelsey Plas Prof. dr. N. Pouliart. 12/3/14 pag.

Korte casus II Prof. dr. S. Droogmans EBM II 2014-2015. Julia Schwarze & Nathan Bormans Tutor: Chelsey Plas Prof. dr. N. Pouliart. 12/3/14 pag. Korte casus II Prof. dr. S. Droogmans EBM II 2014-2015 Julia Schwarze & Nathan Bormans Tutor: Chelsey Plas Prof. dr. N. Pouliart 12/3/14 pag. 2 Inhoudstafel Casus Probleemlijst Differentiaaldiagnoses Acuut

Nadere informatie

Prednison/Prednisolon

Prednison/Prednisolon Prednison/Prednisolon Ziekenhuis Gelderse Vallei Het doel van deze folder is u praktische informatie te geven over het nieuwe medicijn dat u gaat gebruiken: prednison. Hoe werkt prednison? Bij patiënten

Nadere informatie

Jodiumhoudende contrastmiddelen in bloedvat

Jodiumhoudende contrastmiddelen in bloedvat RADIOLOGIE Jodiumhoudende contrastmiddelen in bloedvat U krijgt binnenkort een onderzoek bij de afdeling radiologie waar een jodiumhoudende contrastmiddel wordt gebruikt. Dit contrastmiddel wordt in een

Nadere informatie

INTAKE FORMULIER Praktijk Body Balance Anita Kramer e etage kamer La Sagrera Hertog van Saxenlaan 80, 8802 PP FRANEKER

INTAKE FORMULIER Praktijk Body Balance Anita Kramer e etage kamer La Sagrera Hertog van Saxenlaan 80, 8802 PP FRANEKER INTAKE FORMULIER Praktijk Body Balance Anita Kramer 06-23056215 1 e etage kamer La Sagrera Hertog van Saxenlaan 80, 8802 PP FRANEKER Geachte mevrouw, meneer, Wilt u de volgende vragen aandachtig doorlezen

Nadere informatie

Voor deze casus is een fotosessie gemaakt met een oudere mannelijke patiënt.

Voor deze casus is een fotosessie gemaakt met een oudere mannelijke patiënt. Casus 02L Fase A Titel Verraderlijke buikpijn. Onderwerp Mesenteriale ischaemie bij een man van 82 jaar. Inhoudsdeskundige Prof. Dr. J.M. van Baalen Technisch verantwoordelijke S. Eggermont Opleidingsniveau

Nadere informatie

Anamnese Formulier Pijn

Anamnese Formulier Pijn Anamnese Formulier Pijn Onderstaand formulier geeft mij een indruk van uw klachten en de diagnose van uw arts/specialist, de reguliere medicatie die u gebruikt. Ik verzoek u daarom dit formulier zo volledig

Nadere informatie

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Duizeligheid

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Duizeligheid kno haarlemmermeer specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Duizeligheid Wat is duizeligheid? Normaal gesproken krijgt ieder mens voortdurend informatie over de ruimte om zich heen en over de positie

Nadere informatie

Hartkwalen Gasping. Aandoeningen v/h hart. Aandoeningen v/h hart. Aandoeningen v/h hart. Aandoeningen v/h hart. Aandoeningen v/h hart 22-1-2012

Hartkwalen Gasping. Aandoeningen v/h hart. Aandoeningen v/h hart. Aandoeningen v/h hart. Aandoeningen v/h hart. Aandoeningen v/h hart 22-1-2012 Hartkwalen Gasping De belangrijkste klachten zijn: vermoeidheid kortademigheid (vooral bij inspanning) opgezette benen en enkels onrustig slapen en s nachts vaak plassen 4 Hartfalen sen Hartspierziekte

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Bloedvergiftiging. of sepsis

PATIËNTEN INFORMATIE. Bloedvergiftiging. of sepsis PATIËNTEN INFORMATIE Bloedvergiftiging of sepsis 2 PATIËNTENINFORMATIE Inleiding De arts heeft u verteld dat u of uw naaste een bloedvergiftiging heeft, ook wel sepsis genoemd. Een sepsis is een complexe

Nadere informatie

Als u de intakelijst heeft geopend in Internet Explorer kunt u deze invullen en vervolgens versturen d.m.v. het envelop-symbool in de linkerbovenhoek:

Als u de intakelijst heeft geopend in Internet Explorer kunt u deze invullen en vervolgens versturen d.m.v. het envelop-symbool in de linkerbovenhoek: Als u de intakelijst heeft geopend in Internet Explorer kunt u deze invullen en vervolgens versturen d.m.v. het envelop-symbool in de linkerbovenhoek: Kies voor de tweede optie: verstuur Copy van PDF bestand.

Nadere informatie

Gezondheidsvragenlijst Endoscopie

Gezondheidsvragenlijst Endoscopie Gezondheidsvragenlijst Endoscopie Naam: Email adres: Mobiel telefoon: Wachttijden: Uw wachttijd is afhankelijk van de indicatie voor het endoscopisch onderzoek. Sommige onderzoeken geschieden met spoed

Nadere informatie

Dagboek Hartfalen. Thoraxcentrum. Persoonlijke Richtlijnen voor:... Uw streefgewicht:... kg

Dagboek Hartfalen. Thoraxcentrum. Persoonlijke Richtlijnen voor:... Uw streefgewicht:... kg Thoraxcentrum Dagboek Hartfalen Persoonlijke Richtlijnen voor:... Uw streefgewicht:.... kg Bij de volgende klachten is het verstandig om uw verpleegkundig consulent / verpleegkundig specialist hartfalen

Nadere informatie

A.E. Deunk DO-MRO. tel.: 053-4301646 mobiel: 06-53158468 www.osteopathie-deunk.nl

A.E. Deunk DO-MRO. tel.: 053-4301646 mobiel: 06-53158468 www.osteopathie-deunk.nl Geachte Bij deze bevestig ik de afspraak, die u voor uw kind heeft gemaakt op Om uur, voor een behandeling osteopathie in de praktijk in. Ingesloten vindt u een intake formulier, waarvan ik u vraag dit

Nadere informatie

Röntgenonderzoek van de vena spermatica

Röntgenonderzoek van de vena spermatica Röntgenonderzoek van de vena spermatica Er is met u een afspraak gemaakt voor een röntgenonderzoek van de vena spermatica. Het onderzoek zal plaats vinden bij de afdeling radiologie in het ziekenhuis,

Nadere informatie

Casuïstiek ProActive NURSING Experience 2014

Casuïstiek ProActive NURSING Experience 2014 Casuïstiek Proctive NURING Experience 2014 1 Inhoud 1. Een nichtje die klaagt over pijn bij het plassen (Monique) 2. Je vader snijdt zich bij het werken in de tuin aan de heggenschaar (Marc) 3. Je zus

Nadere informatie

Casus 5. Kavita Ramdien, Rob Vermond, Jurre Stens

Casus 5. Kavita Ramdien, Rob Vermond, Jurre Stens Casus 5 Kavita Ramdien, Rob Vermond, Jurre Stens Inleiding casus 5 U gaat als co-assistent mee met de ambulance die gewaarschuwd is door de buren (die een sleutel hebben) van een 70-jarige man, die zij

Nadere informatie

CT-scan met intraveneus contrastmiddel en water D

CT-scan met intraveneus contrastmiddel en water D CT-scan met intraveneus contrastmiddel en water D Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Wat is een CT-onderzoek?... 1 3 Voorbereiding... 2 4 Voor het onderzoek... 2 5 Het onderzoek... 3 6 Na het onderzoek...

Nadere informatie

Inleiding. Wat is infliximab

Inleiding. Wat is infliximab Infliximab-infuus Inleiding In overleg met uw maag-, darm-, leverarts (MDL-arts) gaat u starten met de behandeling infliximab. In deze folder vindt u informatie over infliximab, over de werking en de behandeling,

Nadere informatie

Aan: patiënten/ouders/school/kinderopvang.

Aan: patiënten/ouders/school/kinderopvang. Aan: patiënten/ouders/school/kinderopvang. Datum: Betreft: Informatie over anafylaxie bij kinderen en gebruik van adrenaline auto injector Naam: Geboortedatum: Allergie voor: Medicatie die patiënt heeft

Nadere informatie

Behandeling met sandostatine

Behandeling met sandostatine Behandeling met sandostatine NEURO-ENDOCRIENE TUMOR (NET) Bij u is een neuro-endocriene tumor met uitzaaiingen geconstateerd. Neuro-endocriene tumoren (afgekort NET) kunnen op verschillende locaties in

Nadere informatie

Cardiologie. Pericarditis. Ontsteking van het hartzakje

Cardiologie. Pericarditis. Ontsteking van het hartzakje Cardiologie Pericarditis Ontsteking van het hartzakje Inleiding U bent onder behandeling van een cardioloog van het Lievensberg ziekenhuis omdat er bij u een pericarditis is geconstateerd. Uw arts heeft

Nadere informatie

Geschreven door Diernet Team dinsdag, 23 augustus 2011 13:31 - Laatst aangepast donderdag, 15 september 2011 22:17

Geschreven door Diernet Team dinsdag, 23 augustus 2011 13:31 - Laatst aangepast donderdag, 15 september 2011 22:17 Omschrijving Oorzaken Verschijnselen Diagnose Therapie Prognose Omschrijving Hyperthyreoïdie is een ziekte die wordt veroorzaakt door een overmatige hoeveelheid schildklierhormonen. Schildklierhormonen

Nadere informatie

Kinderneurologie.eu. De neurologische anamnese Jolanda Schieving, neuroloog-kinderneuroloog. www.kinderneurologie.eu

Kinderneurologie.eu. De neurologische anamnese Jolanda Schieving, neuroloog-kinderneuroloog. www.kinderneurologie.eu De neurologische anamnese Jolanda Schieving, neuroloog-kinderneuroloog Omdat er veel vraag is naar een handvat voor het uitvoeren van de neurologische anamnese, hier onder een van de mogelijke manieren

Nadere informatie

Jodiumhoudende contrastmiddelen

Jodiumhoudende contrastmiddelen RADIOLOGIE Jodiumhoudende contrastmiddelen in bloedvat U krijgt binnenkort een onderzoek bij de afdeling radiologie waar een jodiumhoudende contrastmiddel wordt gebruikt. Dit contrastmiddel wordt in een

Nadere informatie

Ciclosporine (Sandimmune, Neoral) bij Inflammatoire darmziekten (Colitis Ulcerosa)

Ciclosporine (Sandimmune, Neoral) bij Inflammatoire darmziekten (Colitis Ulcerosa) Ciclosporine (Sandimmune, Neoral) bij Inflammatoire darmziekten (Colitis Ulcerosa) Uw behandelend arts heeft met u ge sproken over het gebruik van ciclosporine (Sandimmune, Neoral). In deze folder krijgt

Nadere informatie

Ambrisentan (Volibris ) bij reumatische aandoeningen

Ambrisentan (Volibris ) bij reumatische aandoeningen Ambrisentan (Volibris ) bij reumatische aandoeningen Uw behandelend arts heeft aangegeven u met het geneesmiddel ambrisentan te willen gaan behandelen. Deze folder geeft informatie over dit geneesmiddel.

Nadere informatie

Behandeling met infliximab

Behandeling met infliximab REUMATOLOGIE/INTERNE GENEESKUNDE Behandeling met infliximab bij reumatoïde artritis BEHANDELING Behandeling met infliximab bij reumatoïde artritis Uw arts heeft voorgesteld uw reumatoïde artritis (RA)

Nadere informatie

Brief 1: Bevestiging geen deelname zorgprogramma

Brief 1: Bevestiging geen deelname zorgprogramma Brief 1: Bevestiging geen deelname zorgprogramma Datum Onderwerp: bevestiging afzien van ketenzorg voor Diabetes / COPD / Astma / CVRM Geachte heer/ mevrouw, Inleiding Voor patiënten met Diabetes / COPD

Nadere informatie