Onze diensten. Op de volgende pagina s treft u een overzicht aan van onze diensten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onze diensten. Op de volgende pagina s treft u een overzicht aan van onze diensten"

Transcriptie

1 Onze diensten Op de volgende pagina s treft u een overzicht aan van onze diensten Al onze diensten zijn ook beschikbaar in de vorm van workshops en 3 Day Challenges waarin de belangrijkste ICT vraagstukken van uw organisatie worden besproken en samen met u oplossingen worden bedacht.

2 Werken onder architectuur De belangrijkste uitdaging voor uw organisatie is aansluiting houden op de snel veranderende omgeving. Mee veranderen is noodzakelijk, maar door de druk van marktwerking, publieke opinie en opdrachtgevers krijgt uw bedrijf steeds minder tijd om de bedrijfsinrichting voldoende snel en adequaat aan te passen. Knowit helpt u met een systematische aanpak van de bedrijfsinrichting: 'werken onder architectuur'. Werken onder architectuur is geen doel op zich: het is een manier om grip te krijgen op de verschillende invalshoeken van informatievoorziening en te sturen op de richting waarin veranderprocessen verlopen en goede dienstverlening vorm krijgt. Architectuur is dus ondersteunend aan de doelen van uw organisatie. Werken onder architectuur helpt u om: Uw informatievoorziening te overzien De bijdrage van informatievoorziening aan de doelen van uw organisatie zichtbaar te maken Ontwikkelingen binnen uw bedrijf en in de omgeving in samenhang af te beelden Te kunnen sturen op de samenhang van de dienstverlening en de rol van ICT daarbij Uitwisselbaarheid (interoperabiliteit) tussen processen en applicaties te verbeteren Samenwerking binnen uw bedrijf en met partners te ondersteunen Uw Informatievoorziening te vereenvoudigen De juiste besluiten te nemen en te besparen op kosten Onze adviseurs helpen u bij het invoeren van werken onder architectuur in uw organisatie d.m.v. Het samen met u opstellen van een I- Visie en roadmap Persoonlijke begeleiding van stakeholders Procesbegeleiding Geven van workshops Leveren van templates Meer weten? Neem contact op met Harm Verbeek, services.nl

3 Solution architectuur Onze solution architecten zijn in staat om voor uw organisatie complexe vraagstukken op conceptueel en/of technisch niveau uit te werken in één of meerdere architecturen en deze te (laten) realiseren in een werkende oplossing. Hierbij gebruiken ze hun specifieke kennis over relevante architectuurstijlen en raamwerken, maar ook kennis van pakketten, integratie en ontwikkelmethoden. Het is onze ervaring dat zij vaak fungeren als het inhoudelijk geweten in een team of organisatie, en dat zij moeiteloos de verbinding leggen tussen alle deskundigen omdat ze hen begrijpen. Onze toppers hebben vaak een grote diversiteit aan opdrachten bij verschillende opdrachtgevers en dat is voor hen dan ook de uitdaging. Ze werken soms zelfstandig, soms met collega s, hetzij voor projecten op locatie, hetzij op ons kantor of thuis. Ze dragen in uw projectteams uit dat groeien in je vakgebied essentieel is en stimuleren daarmee de medewerkers van uw organisatie. Ons Solution Architecture team adviseert klanten bij implementatie, exploitatie en organisatie van ICT. Het maakt niet uit welke technology stack het betreft en of u als klant al uw ICT zelf doet of alles heeft uitbesteed. Wij kunnen schakelen met offshore partijen, en werken met verschillende pakketleveranciers en technologieën. Wij vertalen uw strategie en plannen naar een toekomstvast ontwerp dat als basis dienst voor het realiseren van een oplossing of voor het beheren van een IT- landschap. Mobile, Big Data en Social Media spelen voor ons een grote rol. Sourcingsconstructies en oplossingen met Cloud ook. Wij kennen de ontwikkelingen, herkennen nieuwe trends en bieden hiervoor relevante dienstverlening. Om dit inhoud te geven, organiseren we workshops en organiseren wij kennisdelingssessies met leveranciers. Meer weten? Neem contact op met Sanne Ruis, services.nl

4 Systeemintegratie Vrijwel iedere onderneming maakt gebruik van meerdere softwareapplicaties en databases. Deze verschillende systemen opereren vaak als eilandjes. Dit leidt er vaak toe dat gegevens meerdere keren moeten worden ingevoerd, wat onhandig is. Nog vervelender is het als mutaties niet altijd in alle systemen worden verwerkt, want dit leidt in één of meer systemen tot verouderde (= onjuiste) informatie. Knowit zorgt voor de perfecte integratie van uw verschillende systemen. Onze specialisten beschikken over jarenlange ervaring met het oplossen van integratieproblemen. Daarnaast hebben wij een aantal tools tot onze beschikking die hun meerwaarde in de praktijk hebben bewezen. Dit levert u een groot aantal voordelen op: De informatie in het ene systeem is automatisch ook beschikbaar in het andere systeem. De benodigde informatie is altijd real- time beschikbaar. Gegevens hoeven slechts één keer te worden vastgelegd, wat veel tijdwinst oplevert Het risico op fouten in één of meer systemen wordt aanzienlijk lager. Meer weten? Neem contact op met Harm Verbeek, services.nl

5 Testautomatisering In steeds meer organisaties wordt software ontwikkeld volgens een Agile- methodiek. Vanwege de snel opeenvolgende releases moeten de risico s steeds inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Hiervoor is testautomatisering een prima oplossing! Met behulp van testautomatisering hebt u met een geringe testinspanning snel inzicht in de kwaliteit van uw software. Daarnaast kunnen de tests op ieder moment herhaald worden zonder daar veel testcapaciteit voor te hoeven reserveren. Wat levert Knowit? Knowit levert de volgende diensten op het gebied van testautomatisering: Praktische automatiseringsoplossingen voor uw testproces Testprofessionals die met ruime ervaring vanuit software testen zich hebben ontwikkeld in testautomatisering Advies over uw testproces Ondersteuning bij het gebruik van diverse testtools, waaronder SoapUI en Selenium Wat levert het u op? Een goede inzet van testautomatisering levert u meer tijd, meer geld en een betere kwaliteit van software op! Daarnaast kunnen de testen locatie- en tijdsonafhankelijk worden uitgevoerd. In dezelfde periode kan meer getest worden met een hogere testdekking. Ook worden menselijke fouten die optreden bij handmatig testen gereduceerd. De uitgangspunten van Knowit op het gebied van testautomatisering Meer weten? Neem contact op met Martijn den UIjl, services.nl

6 Big Data Big Data is een woord dat wordt gebruikt om in eerste instantie grote hoeveelheden data aan te duiden. Tegelijkertijd ook om te verwijzen naar nieuwe opkomende technologieën zoals bijv. NoSQL databases als MongoDB en Apache Hadoop. Daarnaast zijn er nieuwe methodieken zoals profiling, predictive analytics en social media montoring. Het landschap van Big Data is divers en kan overweldigendd zijn. Onze adviseurs kunnen u helpen bij het navigeren van dit landschap. Knowit heeft expertise op het gebied van zowel de operationele als analytische aspecten van big data. Operationele Big Data NoSQL databases zijn naar voren gekomen als antwoord op het toenemende volume (Volume) van data, de toenemende snelheid (Velocity) waarmee data wordt gegenereerd en de grote diveristeit (Variety) van de gegenereerde data. De tradionele relationele database management systemen (RDBMS) zijn niet in staat om hier mee om te gaan. Zij verwachten data die altijd dezelfde structuur heeft. Bij Big Data is dat niet het geval. NoSQL systemen zijn speciaal ontworpen om met die grilligheid van de datastructuur om te kunnen gaan. Bovendien zijn ze (horizontaal) schaalbaar en garanderen ze een hoge beschikbaarheid (high availibility) van de data. Knowit helpt u de juiste keuzes te maken en Big Data operationeel te maken voor uw organisatie. Analytische Big Data Opslag en beschikbaarheid van data is natuurlijk alleen nuttig mits er ook iets wordt gedaan met de data. Classificatie en clustering technieken kunnen efficiënt ingezet worden op grote hoeveelheden data door middel van een Apache Hadoop ecosysteem. Apache Hadoop is een framework om op een gedistribueerde manier grote hoeveelheden data te bewerken. In combinatie met Apache Pig, een taal voor het creëren van zgn. MapReduce programma's voor data analyse en Apache Mahout, een machine learning biliotheek, kan uw data efficiënt en uitputtend geanalyseerd worden. Splunk is een andere tool die het navigeren en analyseren van Big Data binnen het bereik van bedrijfs- en informatieanalisten brengt. Data wordt gestructureerd tijdens de inlezen en komt direct beschikbaar voor analyse m.b.v. een searchbar die net zo gebruiksvriendelijk is als Google Search. Knowit helpt u de juiste tools te kiezen en het benodigde inzicht te krijgen in uw data en daarmee in het realiseren van uw bedrijfsdoelen. Meer weten? Neem contact op met Duncan Rozemond, services.nl

7 Softwareontwikkeling De professionals van Knowit zijn thuis op verschillende gebieden van softwareontwikkeling. Niet alleen met programmeertalen als Java, Javascript (Node.JS) en Python, maar ook met ontwikkelplatforms als Be Informed. In verschillende projecten hebben wij mee ontwikkeld aan enterprise- oplossingen met behulp van het Be Informed framework. Onder andere bij organisaties als het CAK, Brabant Water en EPO hebben onze medewerkers zaaksystemen ontwikkeld met de dynamische afhandeling waar Be Informed sterk in is. Naast zaaksystemen ontwerpen en ontwikkelen wij ook kennisbanken in Confluence en ticketing systemen in Jira voor de afhandeling van bevindingen of klantvragen. Custom Jira plugins geschreven in Java zijn hierbij geen enkel probleem. Ook op het gebied van Big Data zijn onze medewerkers goed onderlegd. Analyses en voorspellingen met behulp van scripting in R of Matlab, Hadoop implementaties met gebruik van PIG scripts met Mapreduce algoritmes en koppelingen met NoSQL databases als MongoDB zijn slechts een kleine greep uit de competenties van Knowit. Knowit specialisten kunnen meedraaien in een projectteam bij uw organisatie, maar zijn ook in te huren om op zelfstandig software te ontwikkelen. Doorgaans werken wij agile met behulp van de Scrum methodiek. Om te verzekeren dat onze medewerkers ruime expertise opbouwen met deze methodiek hebben wij ook Scrum Masters in dienst. Ook zij kunnen uiteraard gedetacheerd worden bij uw projectteams op locatie. Meer weten? Neem contact op met Arnout Verheij, services.nl

8 Kennismanagement Door en stappenplan te hanteren. Stappenplan Het inzetten van een wiki in situaties waar het gaat om kennis te delen of op te bouwen, waarbij verschillende mensen verschillende stukken inbrengen, is erg voor de hand liggend. Zie de wiki als een stuk gereedschap. En zoveel gereedschap als er bestaat, zoveel soorten wiki s zijn er ook, heeeel veeeel dus. Hoe kies je welk gereedschap het beste ingezet kan worden? En hoe zorg je ervoor dat inzetten van het gereedschap ook leidt tot een optimaal resultaat? Nadat je overtuigd bent van het nut van een wiki, komt de vraag welke wiki het meest geschikt is. Die keuze wordt als eerste bepaald door het doel, de randvoorwaarden en de organisatie rondom de wiki, en pas in tweede instantie door de technische specificaties. Eerst zal je moeten kijken naar wat je wilt bereiken en binnen welke setting dat gaat gebeuren. Om tot een goede keuze te komen, wordt eerst bedacht hoe het instrument wordt ingezet en wordt daarna pas de keuze voor de tool gemaakt. 1. Doel bepalen Er zijn grofweg 3 opties wat je met een wiki wilt bereiken: kenniscreatie (vanaf 0 op te bouwen), kennismanagement (bestaande kennis inzichtelijk maken en uitbreiden) of kennisoverdracht ( zenden van kennis). 2. Randvoorwaarden bepalen De omgeving waarbinnen de wiki een rol gaat vervullen zal altijd randvoorwaarden met zich meebrengen. 3. Wiki kiezen Op basis van bovenstaande kun je iets zeggen over de manier hoe je wilt werken in en met de wiki en kun je een principe keuze maken voor het soort wiki. Er zijn 3 smaken: Open Source, Software as a Service(SaaS), Closed Source. 4. Organisatie en rollen definiëren Na deze stappen heb je de (juiste) wiki wel, maar nog geen werkend geheel. De rollen die nodig zijn om een wiki bij te laten dragen aan het doel, moeten goed gedefinieerd en toebedeeld worden. Meer weten? Neem contact op met Sanne Ruis, services.nl

9 Case Management Knowit onderkent dat Dynamic Case Managenent (DCM) door steeds meer organisaties wordt gezien als een kritische factor om succesvol te zijn. DCM helpt u om interne werkprocessen en ketenprocessen flexibel en voorspelbaar te maken en daarmee beter aan te sluiten op de vraag van burgers, consumenten en andere afnemers. Uw klant staat immers centraal en eist flexibele en betrouwbare dienstverlening tegen lage kosten. Knowit heeft ruime ervaring met de integrale implementatie van DCM binnen diverse organisaties. Zij hanteert een zaakgeoriënteerde DCM- aanpak, waarbij zij de opbouw van klant- en service dossiers beschouwd als essentiële bedrijfsmiddelen, die direct bijdragen aan de waarde en prestaties van een organisatie. Binnen deze aanpak combineert Knowit diepgaande kennis van kennismodellering met expertise op het gebied van procesverbetering en specialistische ervaring met innovatieve DCM- technologie. "Be Informed is een prominente partner van Knowit die goed past binnen haar opvattingen over DCM. Inmiddels hebben de specialisten van Knowit al diverse Be Informed projecten succesvol afgerond. Zij hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in de implementatie van Be Informed gebaseerde oplossingen", aldus Sanne Ruis, managing partner van Knowit. "Ook wij zien de vraag naar zaakgericht werken wereldwijd toenemen, en we zien dat administratieve processen steeds kennisintensiever worden. Knowit zet een flinke stap voorwaarts door expertise op te bouwen van BPM, en Be Informed in het bijzonder. Er is genoeg vraag naar Be Informed expertise." Meer weten? Neem contact op met Sanne Ruis, services.nl

Stageopdrachten 2013/2014

Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Advanced Marketing met Dynamics AX Agile en Dynamics CRM Application Life Cycle Management voor Dynamics CRM Azure en BizTalk 2013

Nadere informatie

d e v e l o p m e n t s e r v i c e s p r o f f e s i o n a l s e r v i c e s p h p t r a i n i n g e n

d e v e l o p m e n t s e r v i c e s p r o f f e s i o n a l s e r v i c e s p h p t r a i n i n g e n d e v e l o p m e n t p r o f f e s i o n a l p h p t r a i n i n g e n Een eerste kennismaking... Ibuildings is in1999 opgericht met als doel zich te specialiseren in het ontwikkelen van websites en webapplicaties.

Nadere informatie

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59 Whitepaper Continuous Delivery [Auteur] Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen AnalitiQs Quality in Research, Reporting & Analytics 0 "Iedere maand neemt Corporate diverse HR KPI's op in het rapport dat ze maken voor het management.

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Stageopdrachten 2012/2013

Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Agile en Dynamics CRM Analyze en scoping testprocessen bij Dynamics CRM BizBuz: de Message Bus in Retail Customer Profiling & Marketing

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Op weg naar het Energiesysteem van 2030 Voorwoord De transitie van de energievoorziening in Europa is overduidelijk. Ook in Nederland verandert het energielandschap.

Nadere informatie

Rini weet raad. Rini weet raad

Rini weet raad. Rini weet raad weet raad weet raad Vroeger beantwoordde Mona in de Story de vragen van lezers. Vragen over over eenvoudige praktische problemen Lieve Mona, hoe krijg ik vetvlekken uit mijn witte blouse? en vragen over

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

Information Integration Center

Information Integration Center BROCHURE Information Integration Center EENVOUD DOOR INTEGRATIE Axians Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle aan den IJssel Tel: +31 88 988 96 00 - www.axians.nl BROCHURE INFORMATION INTEGRATION CENTER 2

Nadere informatie

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Colofon Auteurs: Paul van Kempen en Rob van Eijk Organisatie: Adversitement In opdracht van: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij In samenwerking

Nadere informatie

informatie van strategisch belang

informatie van strategisch belang Dennis Hendriks, Business Consultant en Peter Brock, Consultant bij HC&H Dennis Hendriks Peter Brock Grip op de informatiehuishouding: informatie van strategisch belang Wij zien dat het aantal informatiesystemen

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden

Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden Veel gebruikers van Microsoft Dynamics NAV (voorheen: Navision) geven aan hun informatievoorziening te willen verbeteren. Na de invoering

Nadere informatie

Anybase Modulair IT platform

Anybase Modulair IT platform Infodatek 1 Op weg naar de cloud De afgelopen jaren is de manier waarop organisaties naar hun ITomgeving kijken erg veranderd. IT moet de business doelstellingen ondersteunen en de IT-infrastructuur moet

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie