Daltonplan De aanloop naar daltononderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Daltonplan 2012-2014. 1. De aanloop naar daltononderwijs"

Transcriptie

1 RKBS De Zevensprong Versie: februari 2013

2 2

3 Inhoudsopgave: 1. DE AANLOOP NAAR DALTONONDERWIJS... 4 ORIËNTATIE... 4 EINDDOEL IN BEELD... 4 KENNISMAKEN MET ANDERE DALTONSCHOLEN... 4 OP WEG... 4 COLLEGIALE CONSULTATIE... 4 ERKENNING VOOR WIE IS HET DALTONPLAN GESCHREVEN? DALTONONDERWIJS... 5 DIT IS DALTONONDERWIJS... 5 KERNWAARDEN VAN HET DALTONONDERWIJS:... 5 WAT BETEKENT DALTONONDERWIJS VOOR ONZE SCHOOL? MISSIE EN VISIE VAN DE ZEVENSPRONG Missie... 6 Visie... 6 VRIJHEID IN GEBONDENHEID/VERANTWOORDELIJKHEID... 6 Grenzen stellen... 6 Verantwoordelijkheid leren... 6 Stap voor stap... 6 ZELFSTANDIGHEID... 6 Zelfstandige mensen... 6 Zelfstandig werken... 6 SAMENWERKING... 7 Respect voor de ander... 7 EFFECTIVITEIT EN DOELMATIGHEID... 7 REFLECTIE... 7 BORGING HOE ZIET ONS DALTONONDERWIJS ER UIT?... 7 DAGKLEUREN... 7 DAGRITME... 8 UITGESTELDE AANDACHT... 8 HANDELINGSWIJZERS EN SYMBOLEN... 8 INSTRUCTIETAFEL EN WERKPLEKKEN... 9 WEEKTAAK... 9 KIESKAST... 9 NAKIJKEN...10 TEAMS...10 TAKENBORD...10 KLEINE KRING...10 REFLECTIE EN EVALUATIE...11 OVERBLIJVEN ALGEMENE INFORMATIE EN RAPPORTAGE DALTON OUDERGROEP...11 OPBOUW EN INHOUD RAPPORTEN DALTON EN ZORG DALTON ONTWIKKELPLAN DE TAKEN VAN DE DALTONCOÖRDINATOR ZIJN:...12 STUDIEDAGEN DALTONPLAN: WAT-WAAROM-WANNEER-WIE

4 Daltonplan In dit daltonplan leggen wij in zeven hoofdstukken ons onderwijs uit. Het getal zeven komt ook terug in de naam van onze school. Wij zijn De Zevensprong. Een kind gaat in zeven sprongen door de school. Daarbij staat het kind centraal. De sprongen moeten dus passen bij het kind. 1. De aanloop naar daltononderwijs Oriëntatie In het schooljaar heeft het team van De Zevensprong zich georiënteerd op de toekomst. Wat willen we bereiken? Wat is goed onderwijs? En hoe geven we dat goede onderwijs vorm? Alle leerkrachten hebben verschillende scholen bezocht. Daarbij stelden we ons de vragen: Wat is goed aan deze school? Wat willen we meenemen in ons eigen onderwijs? En wat juist niet? Tijdens een studiedag zijn alle bevindingen gepresenteerd. Wij zijn enthousiast over daltononderwijs. Onze directeur vraagt informatie bij de Nederlandse Dalton Vereniging. De conclusie: Ons onderwijs bevat al heel veel daltonaspecten, zoals het werken met de weektaak; het gericht samenwerken en het zelf plannen van leeractiviteiten. Het team beslist unaniem zich te oriënteren op daltononderwijs. Einddoel in beeld Een daltononderzoeksgroep wordt gevormd. Doel van deze groep is het in kaart brengen wat daltononderwijs voor De Zevensprong kan betekenen. We maken onze eigen 0-meting: Aan de hand van de visitatielijst kijken we waar we staan, wat al geïmplementeerd is en wat nog niet. De medezeggenschapsraad wordt geïnformeerd over ons voornemen daltonschool te worden. Kennismaken met andere daltonscholen De daltononderzoeksgroep gaat op bezoek bij Daltonschool De Plantage in Houten en Daltonschool De Achtbaan in Amersfoort. De groep presenteert haar bevindingen aan het team. Het team beslist unaniem daltonschool te willen worden. Dit voornemen wordt voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. De raad ondersteunt ons besluit. Op weg Wij kiezen ervoor dat Wenke Daltonconsultants ons begeleidt in ons proces. Dit houdt in dat het hele team een tweejarige opleiding tot Daltonleerkracht volgt. Collegiale consultatie Tijdens het proces spreken wij de invulling van ons onderwijs door met de begeleider van Wenke Daltonconsultants. Hij bezoekt onze school regelmatig. Hij woont lessen bij en voert met alle leerkrachten coachgesprekken. De daltoncoördinatoren volgen de opleiding tot Daltoncoördinator bij Wenke Daltonconsultants in Zwolle. Zij maken ook deel uit van het Daltonnetwerk Midden Nederland. Erkenning In april 2012 hebben we een visitatie aangevraagd. In maart 2013 bezoekt een visitatiecommissie onze school. 4

5 2. Voor wie is het daltonplan geschreven? In dit plan staan onze visie op onderwijs, onze werkwijze en onze afspraken. Daarnaast beschrijven we onze ontwikkeldoelen gekoppeld aan ons schoolplan. Het daltonplan geeft een goed beeld van het onderwijs op De Zevensprong. Het is bedoeld voor: - Leerkrachten - Managementteam (directeur, zorg- en daltoncoördinator) - Ouders van kinderen die bij ons op school zitten - Ouders die geïnteresseerd zijn in onze school - Stagiair(e)s - Nieuwe leerkrachten en sollicitanten - De Nederlandse Daltonvereniging - De onderwijsinspectie - Collega s van andere (Dalton)scholen Het daltonplan is dus in eerste instantie voor onszelf geschreven. Dit plan beschrijft de dagelijkse praktijk op De Zevensprong. In dit plan staan afspraken voor een langere periode. Dit plan helpt ons deze afspraken te borgen omdat de afspraken vaste onderwerpen van gesprek zijn tijdens teamvergaderingen en studiedagen. 3. Daltononderwijs Dit is daltononderwijs Het daltononderwijs bestaat ruim honderd jaar. Het is ontwikkeld door de Amerikaanse Helen Parkhurst. Daltononderwijs kenmerkt zich door een kritische houding naar onderwijs waar het gaat om doelmatigheid en effectiviteit. Eigen inbreng van kinderen is belangrijk. Een kind moet op school de mogelijkheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen en te vormen zoals in het maatschappelijk leven. Kenmerkend voor het daltononderwijs is dat het zich steeds aanpast aan de veranderende eisen en verwachtingen van de samenleving. Er is veel veranderd, maar de pedagogische kernwaarden blijven actueel: - Vrijheid in gebondenheid/verantwoordelijkheid - Zelfstandigheid - Samenwerking Deze waarden worden aangevuld met de kernwaarden: - Effectiviteit en doelmatigheid - Reflectie - Borging Kernwaarden van het daltononderwijs: Vrijheid in gebondenheid. Zelfstandigheid. Samenwerken. Effectiviteit en doelmatigheid. Reflectie. Borging. 5

6 Wat betekent daltononderwijs voor onze school? Missie en visie van De Zevensprong. Missie De missie van De Zevensprong is om kwalitatief goed onderwijs te geven aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. Daarbij ontwikkelen de kinderen zich tot zelfredzame, verantwoordelijke en zelfstandige burgers. Aan deze missie hebben we onze visie gekoppeld. Visie De daltonvisie die wij onderschrijven is dat kinderen leren zelfstandig te werken en te handelen, verantwoordelijkheid leren nemen voor zichzelf en hun omgeving en leren samenwerken. De visie van De Zevensprong komt tot uiting in de volgende kernbegrippen: Vrijheid in gebondenheid/verantwoordelijkheid Grenzen stellen Door zelfstandig kennis en ervaring op te doen, leren kinderen. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. Maar dat betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Er worden duidelijke kaders gesteld en gehandhaafd. De leerkracht biedt ieder kind structuur om vrijheid binnen grenzen te kunnen leren hanteren. Net als op alle scholen wordt de inhoud van de leerstof grotendeels bepaald door de richtlijnen van de overheid, de samenleving en het schoolplan. Verantwoordelijkheid leren Vrijheid betekent in het daltononderwijs: kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. Leerkracht en leerling maken samen afspraken over de leerstof. De leerling schat zelf in wat het nodig heeft om een taak te kunnen doen en in hoeveel tijd. Achteraf legt de leerling verantwoording af aan de leerkracht. Stap voor stap Het leren omgaan met vrijheid gaat stap voor stap. Bij kleuters gaat het om kleine, overzichtelijke keuzetaken die ze zelfstandig uitvoeren. Naarmate kinderen zich verder ontwikkelen, worden taken omvangrijker en complexer. Altijd aansluitend op het niveau van het kind. Zelfstandigheid Zelfstandige mensen Daltononderwijs vormt kinderen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Het is daarom belangrijk dat kinderen leren hoe je informatie verzamelt, hoe je zaken op waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt. Daarin zal ieder kind verschillen, en daar houdt het daltononderwijs rekening mee. Ieder kind heeft recht op optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. Daarom wordt op onze school al in groep 1-2 met zelfstandig werken begonnen en werken we heel zelfbewust aan een doorgaande lijn die we telkens weer evalueren en verbeteren. Zelfstandig werken Ieder kind heeft recht op optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. Daarom wordt er bij ons op school veel zelfstandig gewerkt. De leerkracht onderzoekt steeds wat ieder kind nodig heeft om iets specifieks te kunnen leren. Zijn rol is het begeleiden en coachen van ieder kind. 6

7 Samenwerking Effectiviteit en doelmatigheid Respect voor de ander Om later als volwassene deel te nemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt op daltonscholen veel aandacht besteed aan het spelen en werken in teams. Meestal gaat het om kinderen uit dezelfde groep die samen een opdracht uitvoeren. Het gebeurt ook dat kinderen van verschillende leeftijden samenwerken. Al doende leren ze luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar. De Zevensprong biedt onderwijs op maat. Dat zorgt ervoor dat kinderen doelmatig en functioneel werken. Dat is een optimaal uitgangspunt voor de te leren vaardigheden en kennis. Het klaslokaal is daarvoor efficiënt ingericht. De weektaak is op het niveau van het kind omdat wij werken met drie instructieniveaus. Op de weektaak staan automatisch de opdrachten die passen bij het niveau waarin het kind werkt. Reflectie Vanzelfsprekend benaderen wij alle onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten kritisch. Dat betekent dat wij onze onderwijspraktijk en ons professioneel handelen reflecteren. Dat doen we tijdens vergaderingen en studiedagen. Maar ook het Daltonnetwerk Midden Nederland biedt de mogelijkheid ons eigen onderwijs met anderen te bespreken. Daarnaast is een van de doelen van onze Dalton Oudergroep (zie hoofdstuk 5) het voor alle ouders inzichtelijk maken van het daltononderwijs. Wij leren onze kinderen ook reflecteren op hun handelen. Daarvoor gebruiken we verschillende werkvormen. Door reflectie en evaluatie krijg je inzicht in je eigen leerproces. Het helpt je doel te bereiken. Kinderen leren zich bewust te worden van hun eigen kunnen door voor, tijdens en na het maken van een taak terug te blikken op gemaakte keuzes. Borging De Zevensprong is een lerende organisatie. Wij borgen onze kernwaarden door middel van geplande evaluatie en visitatie. Dit daltonplan draagt bij aan het borgen van de afspraken die we samen hebben gemaakt. Het geeft duidelijkheid over ons onderwijs en over onze doelen. Duidelijkheid aan kinderen, ouders en leerkrachten. In ons Daltonplan wat-waarom-wanneer-wie (zie hoofdstuk 8) staat dat het verder ontwikkelen van een duidelijke, zich onderscheidende website met dalton als vast onderdeel, een van onze ontwikkeldoelen is. 4. Hoe ziet ons daltononderwijs er uit? In dit hoofdstuk staat een praktische beschrijving van het daltononderwijs op De Zevensprong. Met behulp van voorbeelden en foto s geven we een zo duidelijk mogelijk beeld van de situatie in de klas. Dagkleuren Iedere dag van de week wordt in de hele school aangegeven met dezelfde kleur. Deze kleuren geven inzicht in de opbouw in dagen van de week. Het helpt de kinderen om een planning te kunnen maken. De kleuren zijn in elke groep zichtbaar. Daarnaast worden de dagkleuren door de kinderen gebruikt bij de administratie van bijvoorbeeld de weektaak. 7

8 Onze dagkleuren zijn: Maandag : rood Dinsdag : blauw Woensdag : oranje Donderdag : groen Vrijdag : geel Dagritme In alle groepen is de planning van de dag te zien. In de groepen 1-2 hangen de dagritmekaarten op een duidelijk zichtbare plaats in de klas. In de groepen 3 tot en met 8 hangen de dagritmekaarten op het bord. Op deze manier wordt de volgorde van activiteiten en lessen zichtbaar gemaakt. Kinderen zien in één oogopslag wat ze per dag gaan doen. Kinderen kunnen ook rekening houden met hun eigen planning als er instructies gepland staan op een bepaald tijdstip gedurende de dag. Uitgestelde aandacht In alle groepen wordt er dagelijks zelfstandig gewerkt. Dat houdt in dat kinderen dan zonder instructie zelfstandig aan een taak werken. Tijdens deze momenten werkt de leerkracht aan de instructietafel met één of meerdere kinderen. Staat de rode vlag bij de leerkracht? Dat betekent dat de leerkracht niets gevraagd kan worden. De leerkracht is dan bijvoorbeeld aan het toetsen, observeren of geeft een instructie. Handelingswijzers en Symbolen Handelingswijzers worden in het daltononderwijs gebruikt om aan te geven hoe een kind in een bepaalde situatie moet handelen. Handelingswijzers stimuleren de zelfstandigheid van kinderen. Iedere groep werkt met handelingswijzers en heeft een handelingswijzeropzoekmap. In onderstaand schema staat welke handelingswijzers wij gebruiken: Soort handelingswijzer Studiewijzer Planningswijzer Opzoekwijzer Organisatiewijzer Leeswijzer Verwerkingswijzer Wanneer gebruik je deze handelingswijzer? Je kunt hiermee je werkhouding verbeteren of proberen op welke manier jij iets het best leert. Hiermee kun je proberen om je taak beter aan te pakken. Er zijn ook hulpmiddelen om speciale activiteiten voor te bereiden. Er zijn van die dingen die je soms vergeet en weer even nodig hebt om verder te kunnen. Hoe pak je het best je taak aan? Een soort stappenplan Dat zijn hulpmiddelen om een tekst te leren begrijpen. Vaak zitten er leeswijzers in de methode begrijpend lezen. Als je een taakopdracht eens op een andere manier wilt uitwerken. Voorbeeld Leertips Werktips Mindmap Stappenplan taakwerk Werkstukplanner Spreekbeurtplanner Weet je zelf wel hoe je werkt? Metriek stelsel Breukenstrook Spellinggevallen Organisatietips Leeswijzerblad Maak een interview Als het mogelijk is, gebruiken alle groepen dezelfde symbolen. Met deze symbolen benadrukken we ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alle groepen gebruiken de chef-kaartjes. Daarmee is duidelijk wie er verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld het materiaal, het geluid en de tijd. Natuurlijk passen we indien nodig de symbolen aan bij de leeftijd van de kinderen. 8

9 Instructietafel en Werkplekken In iedere groep staat een instructietafel. De leerkracht geeft daar uitleg aan één of meerdere kinderen. Wij werken met instructieniveaus. De instructie past bij het cognitieve niveau van het kind. Dat betekent dat leerstof die een kind al beheerst niet nog een keer wordt uitgelegd. Als kinderen samenwerken, kan dat in het klaslokaal. Het is dan ook mogelijk dat een kind werkt aan de tafel van een ander kind. In de hal zijn ook verschillende werkplekken gecreëerd. Vanaf januari 2013 beschikken we over een stilwerklokaal. In dit lokaal kan alleen zelfstandig, dus stil, worden gewerkt. Kinderen van groep 8 zijn hier medeverantwoordelijk. Zij zorgen dat de gezamenlijk gemaakte afspraken worden nageleefd. Weektaak Op onze school zetten wij, naast de cognitieve ontwikkeling van kinderen, in op het ontwikkelen van verantwoordelijkheid over het eigen leerproces. Daarin staat zelfstandig kunnen functioneren voorop. Dit proces begint in de onderbouw en bouwen we verder uit in de midden- en bovenbouw. De leerkracht begeleidt het kind in dit proces. Om die reden werken kinderen met een weektaak. De kinderen weten op welk moment er instructie gegeven wordt, zodat ze zicht houden op hun eigen planningsproces. De weektaak is ingedeeld op drie instructieniveaus, zodat kinderen zoveel mogelijk passend onderwijs aangeboden krijgen. In de groepen 1-2 werken de kinderen met een planbord. Hierop staan opdrachten die passen bij het niveau van de kinderen. De leerkracht legt uit welke opdrachten de kinderen moeten maken. De kinderen plannen vervolgens zelf wanneer ze dat doen. Dat doen ze door een dopje in het planbord te hangen. Als de opdracht gemaakt is, geven ze dat met de juiste dagkleur aan op het planbord. Ook de weektaak van de kinderen van de groepen 3-8 is een weektaak op niveau. Op de weektaak staat duidelijk of het kind de opdracht zelfstandig kan maken of dat er instructie nodig is. Deze laatste opdrachten staan al gepland op de dag dat de instructieles is. De zelfstandige opdrachten plant het kind zelf aan het begin van de week. Is de opdracht klaar? Dan kleuren ze de opdracht met de juiste dagkleur af. Vanzelfsprekend geldt voor alle groepen dat kinderen bij het werken met en plannen van de weektaak als dat nodig is, worden ondersteund door de leerkracht. Kieskast In alle groepen staat een kieskast. Deze kast bestaat uit acht bakken met verschillende opdrachten. Deze corresponderen met de acht intelligenties van de psycholoog Gardner. Intelligentie is de bekwaamheid om te leren; om problemen op te lossen. Dat kan op verschillende (dus meervoudige) manieren. Kinderen kiezen zelf aan welke opdracht ze werken. Ze kiezen uit: beeld-, beweeg-, getal-, muziek-, natuur-, woord-, samen-, en zelfknapopdrachten. De kieskast is onderdeel van de weektaak. De inhoud van de opdrachten wisselt per groep en wordt gedurende het schooljaar aangepast. De werkgroep Kieskast is hier mede verantwoordelijk voor. 9

10 Nakijken In de groepen 1-2 werken de kinderen al met zelfcorrigerend materiaal. Kinderen zien meteen hoe ze hun werk hebben gemaakt. Vanaf groep 3 wordt op de weektaak aangegeven of het werk zelf moet worden nagekeken. Door zelf na te kijken, krijgen kinderen meteen feedback op hun werk. Dit vraagt ook veel verantwoordelijkheid. Wat te doen bij (veel) fouten? We leren kinderen probleemoplossend te laten werken. En dat ze, als dat nodig is, nogmaals om uitleg vragen. Vanzelfsprekend is de hoeveelheid zelf na te kijken werk afhankelijk van de leeftijd en het cognitieve niveau van het kind. En wordt dit proces goed begeleid door de leerkracht. Dat betekent dat kinderen feedback krijgen op hun werk en leren wat ze moeten doen als ze fouten hebben gemaakt. Teams In de groepen 1-2 worden maatjes aan elkaar gekoppeld om een bepaalde opdracht met elkaar te doen. In de klas is dit zichtbaar door de twee foto s die naast elkaar hangen. Maatjes helpen elkaar tijdens uitgestelde aandacht. Zie hiervoor ook hoofdstuk 4 punt 3. In de groepen 3-8 werken de kinderen in leerteams. Een leerteam bestaat uit meer dan twee kinderen. Kinderen vragen elkaar om hulp. Ze leren dat ze elkaar alleen kunnen helpen als dat past binnen hun eigen planning. Elk leerteam is zo samengesteld dat de kinderen zowel op cognitief als op sociaal emotioneel gebied goed met elkaar kunnen samenwerken. Takenbord In alle groepen hangt een takenbord. Hierop staan alle huishoudelijke taken van de klas. Bijvoorbeeld: kasten, kapstok of vensterbank opgeruimd houden; klas vegen; schriften uitdelen etc. Wij vinden het belangrijk dat kinderen samen met ons verantwoordelijk zijn voor onze leeromgeving. Naast verantwoordelijkheid leren kinderen op deze manier ook samenwerken. Kleine kring In ons onderwijs spelen wij in op het ontwikkelingsniveau van het kind. Wij sluiten aan op deze ontwikkeling en dagen het kind uit een stapje hoger te komen. Dit gebeurt met passend leermateriaal, maar ook in de kring. In de groepen 1-2 werken we veel in een kleine kring. Kinderen die op een bepaald gebied op hetzelfde ontwikkelingsniveau zitten, worden bij elkaar gebracht. De kinderen zijn dan meer betrokken en kunnen een actievere rol spelen. De rest van de groep werkt op dat moment zelfstandig. Voor ons is dit een manier om onderwijs op maat te verzorgen. Ook in de andere groepen zijn kinderen gewend in een (kleine) kring met elkaar te overleggen over bijvoorbeeld een weektaakopdracht, het werkproces of over omgaan met elkaar. 10

11 Reflectie en evaluatie Het leren van vaardigheden die een kind nodig heeft om goed met een taak te kunnen omgaan, gaat niet vanzelf. De leerkracht bespreekt dit proces regelmatig met de kinderen. "Welke problemen kwam je tegen en hoe heb je ze opgelost?". De leerkracht doet dit zowel groepsgewijs als individueel. We leren kinderen ook in kleine groepjes, dus zonder leerkracht, te reflecteren op hun werk of hun handelen. Kinderen leren op deze manier van elkaar. Het gaat dan bijvoorbeeld over planning, samenwerken, netheid, inzet, zelfstandig problemen oplossen en rekening houden met elkaar. Reflectiemomenten worden voor, tijdens of na een opdracht gepland. Zo is er in de groepen 1-2 een vast tussenevaluatiemoment. Kinderen evalueren dan hun weektaakopdrachten. Ook in de andere groepen zijn er vaste reflectiemomenten binnen de weektaak. De leerkracht stimuleert de kinderen hun eigen inbreng en leert ze plannen, organiseren en initiatief nemen. De leerkrachten maken zich in schooljaar verschillende vormen van reflectie en evaluatie eigen. In schooljaar willen we dat er een duidelijke doorgaande lijn is op dit gebied. En dat het in alle groepen een vast onderdeel is binnen de weektaak. Overblijven Kinderen die tussen de middag bij ons op school eten, worden daarbij begeleid door overblijfouders. Deze ouders hebben naast de overblijfcursus ook een daltonworkshop gevolgd. Dat betekent dat de overblijfkinderen na het eten zelf een activiteit kiezen. Bijvoorbeeld: tekenen; knutselen; lezen of liedjes luisteren. 5. Algemene informatie en rapportage Dalton Oudergroep Direct na de keus voor daltononderwijs hebben wij ouders gevraagd ons te helpen. Ouders (waaronder de voorzitter van de medezeggenschapsraad) en de daltoncoördinatoren vormen de Dalton Oudergroep. Deze ouders hebben in het eerste jaar van ons daltonproces aan de hand van de visitatielijst klassenbezoeken afgelegd. Daarna hebben zij hun bevindingen gepresenteerd tijdens een ouderavond. De Dalton Oudergroep komt zo n vier keer per jaar bijeen. Eén van de doelen is het organiseren van een jaarlijkse ouderavond waarin we de inhoud van het daltonproces inzichtelijk maken. Opbouw en inhoud rapporten In januari en juni krijgen kinderen een rapport. Daarin beschrijven we de ontwikkeling van het kind op de diverse leergebieden en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat de daltonwaarden ook in het rapport terugkomen. In het schooljaar ontwikkelt de werkgroep Rapportage daarom een nieuw rapport. In dit nieuwe rapport wordt duidelijk hoe een kind op het gebied van samenwerken, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid presteert. En willen we ook de daltonwaarden effictiviteit en doelmatigheid en reflectie laten terugkomen. In dit rapport is ook ruimte voor het kind zelf. Bijvoorbeeld door het weergeven van zijn eigen leerpunten. 6. Dalton en zorg De Zevensprong kent een uitgewerkt begeleidingsplan, het zorgplan. Hierin staat welke extra zorg we (kunnen) bieden. En ook hoe deze zorg geïntegreerd is binnen ons daltononderwijs. Een mooi voorbeeld is de Remedial Teaching (RT). Elke RT-les gaat uit van de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van het kind. Het kind bepaalt de volgorde van de activiteiten binnen een RT-les zelf en reflectie is een vast onderdeel. Natuurlijk is het niveau van het kind daarin bepalend. Meer informatie over de opbouw van de RT-lessen staat in ons zorgplan. Daarin ook uitleg over de Interne Begeleiding op De Zevensprong. 11

12 7. Dalton Ontwikkelplan In het managementteam (MT) van De Zevensprong werken de directeur, de zorgcoördinator en de daltoncoördinator nauw met elkaar samen. Zij overleggen één keer in de twee weken. Zij zorgen ervoor dat het Schoolplan, het Zorgplan en het Daltonplan naadloos op elkaar aansluiten en dat deze drie plannen elkaar complementeren. De taken van de daltoncoördinator overlappen daarom voor een deel die van de directeur en de zorgcoördinator. In onderling overleg wordt besloten wie welke verantwoordelijkheid heeft. De taken van de daltoncoördinator zijn: Organisatorische en beheersmatige taken - Voorbereiden en voorzitten van daltonvergaderingen. - Voorbereiden van een daltonstudiedag. - Ouders op de hoogte houden van daltonontwikkelingen binnen de school. - Een jaarplanning maken en uitvoeren. - Ervoor zorgen dat gemaakte afspraken worden uitgevoerd. - Inhoudelijke taken - Klassenbezoeken kunnen doen en over het gesignaleerde in coachende gesprekken met collega s kunnen communiceren; en de trends op schoolniveau kunnen inbrengen. - Nieuwe kennis en ideeën in het team brengen. - De doorgaande lijn en kwaliteit waarborgen. - Het proces van Plan(initiëren)-Do(mobiliseren)-Check(waarderen)- Act(reflecteren) kunnen uitvoeren en bewaken. - Daltonbeleid initiëren. - Het schrijven van het daltonbeleidsplan. Begeleidende en coachende taken - Klassenbezoeken afleggen en daarover in gesprek gaan. - Leerkrachten begeleiden en coachen ten aanzien van klassenmanagement. - Collegiale consultatie mogelijk maken. - Geïnteresseerd zijn in de talenten binnen het team en hier gebruik van leren maken. Innoverende contacten - Nieuwe daltonontwikkelingen (materialen, methodes, artikelen etc.) aan de orde stellen. - Op basis van de eigen schoolsituatie en de nieuwe ontwikkelingen in overleg komen tot aanpassingen en vernieuwingen. - Implementeren en borgen van deze aanpassingen en vernieuwingen. - Visitatieadvies omzetten in ontwikkeling Externe contacten - Ouders de gelegenheid bieden zich zelfstandig een goed beeld te kunnen vormen van dalton d.m.v. de Info, publicaties en de website. - Op de hoogte zijn van nascholing over dalton en dit indien nodig inzetten. - Scholing volgen. - Deelname aan het Daltonnetwerk Midden Nederland. - Deelname aan bijeenkomsten van de Nederlandse Dalton Vereniging. - Visitatieteam en inspectie informeren. - Het verzorgen van een duidelijk waarneembare plek in school met daltonmateriaal, afspraken etc. en uitleg. 12

13 Studiedagen In juni 2012 hebben alle leerkrachten na een tweejarige studie het certificaat daltonleerkracht gehaald. Van nieuwe collega s verwachten wij dat zij deze studie ook gaan volgen. Vanaf schooljaar plannen we jaarlijks een daltonstudiedag. Deze jaarlijkse studiedag zal zowel een inhoudelijke (d.m.v. gesprek en samenwerking komen tot een gezamenlijk gedragen doel) als een praktische (samen materiaal maken; samen de doorgaande lijn vormgeven en waarborgen) inhoud hebben. 13

14 8. Daltonplan: wat-waarom-wanneer-wie Blauw: in de klas Rood: beleid Groen: profilering WAT WAAROM WANNEER WIE Wat te ontwikkelen? Doel Planning Wie is verantwoordelijk? Kieskast Handelingswijzers Dagritmekaarten, de instructieposter, het maatjes- en taakbord. Reflecteren Alle groepen werken met een Kieskast. In deze kast zit materiaal waarmee kinderen zelfstandig kunnen werken, passend binnen de normen van Meervoudige Intelligentie. Er zijn voor alle groepen duidelijke en toepasbare afspraken. Er is beleid m.b.t. het borgen van deze afspraken. Alle groepen hebben een map met alle handelingswijzers waarmee kinderen van die groep zelfstandig kunnen werken. De handelingswijzers worden gebruikt ter ondersteuning van ons onderwijs. Er zijn voor alle groepen duidelijke en toepasbare afspraken. Er is beleid m.b.t. het borgen van deze afspraken. In alle groepen is (passend bij de leeftijd van de kinderen) uniformiteit in waarneembare symbolen. Reflecteren is in alle groepen geïmplementeerd in de instructieposter. Het is een vast onderdeel van het programma. In het schooljaar zijn er voor alle groepen duidelijke en toepasbare afspraken. Er is beleid m.b.t. het borgen van deze afspraken Werkgroep Kieskast en alle leerkrachten Werkgroep Handelingswijzers en alle leerkrachten Alle leerkrachten Alle leerkrachten en de werkgroep Reflecteren en evalueren (te vormen in schooljaar )

15 Coöperatieve werkvormen. Mediatoren. Groepsdoorbrekend werken In alle groepen wordt coöperatief gewerkt. Leerkrachten kunnen verschillende coöperatieve werkvormen op de juiste manier inzetten. Zo stimuleren we ook de verantwoordelijkheid en de zelfstandigheid. Kinderen en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat in de school. Als het mogelijk is, werken kinderen uit verschillende groepen samen. Daltoncoördinator, zorgcoördinator en directeur Daltoncoördinator, zorgcoördinator en directeur Daltoncoördinator, zorgcoördinator en directeur 15

16 WAT WAAROM WANNEER WIE Wat te ontwikkelen? Doel Planning Wie is verantwoordelijk? Kennis van daltonvernieuwingen Dalton blijft een way-of-living. Tijdens regiobijeenkomsten, dompeldagen, netwerkbijeenkomsten etc. kennis vergaren. Deze kennis delen met het team. Daltoncoördinator en directeur Dalton als onderdeel van de teamvergadering Daltonstudiedag Klassenbezoeken door daltoncoördinator. Collegiale consultatie Leerlingenraad Nieuw daltonrapport Tijdens elke teamvergadering is Dalton een vast agendapunt. We bespreken inhoudelijke en praktische zaken. En maken afspraken. Deze jaarlijkse studiedag heeft zowel een inhoudelijke (d.m.v. gesprek en samenwerking komen tot een gezamenlijk gedragen doel) als een praktische (samen materiaal maken; samen de doorgaande lijn vormgeven en waarborgen) inhoud. Daltoncoaching voor alle collega s. Met behulp van een kijkwijzer op klassenbezoek bij je collega(s). Leren van en met elkaar. Leerlingen denken mee over schoolafspraken. Ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen leeromgeving. In het rapport wordt duidelijk hoe een leerling op het gebied van samenwerken, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid presteert. In het rapport geeft het kind ook zijn eigen leerpunten Daltoncoördinator en directeur Daltoncoördinator en directeur Daltoncoördinator Daltoncoördinator Werkgroep Rapporten en daltoncoördinator 16

17 WAT WAAROM WANNEER WIE Wat te ontwikkelen? Doel Planning Wie is verantwoordelijk? Dalton Oudergroep De inhoud van het daltonproces inzichtelijk maken voor ouders Daltoncoördinator Een duidelijk waarneembare plek in school met daltonmateriaal, afspraken en uitleg. Het is zichtbaar wie waar verantwoordelijk voor is in de school. Dalton is een vast onderdeel in de Info en op de website. De herkomst en inhoud van daltononderwijs zijn zichtbaar in de school. Het organiseren van een daltondag. De huisstijl (en de schoolnaam) aanpassen. Dalton en verantwoordelijkheden zijn zichtbaar voor ouders en andere belangstellenden. Ouders en leerlingen informeren over de inhoud en achtergrond van daltononderwijs Samen vieren dat wij (leerlingen, ouders en leerkrachten) een gemeenschap vormen. Het is voor iedereen zichtbaar en duidelijk dat wij een daltonschool zijn. Daltoncoördinator en directeur Daltoncoördinator Daltoncoördinator en directeur Daltoncoördinator en directeur 17

DE GESCHIEDENIS NAAR ONS DALTONONDERWIJS

DE GESCHIEDENIS NAAR ONS DALTONONDERWIJS KDS De Zevensprong Versie: dec 2015 Inhoudsopgave: 1. DE GESCHIEDENIS NAAR ONS DALTONONDERWIJS... 3 ORIËNTATIE EINDDOEL IN BEELD KENNISMAKEN MET ANDERE DALTONSCHOLEN OP WEG COLLEGIALE CONSULTATIE ERKENNING

Nadere informatie

Waarom kiest t Kienholt voor Daltononderwijs?

Waarom kiest t Kienholt voor Daltononderwijs? Waarom kiest t Kienholt voor Daltononderwijs? Lesgeven aan leerlingen wordt regelmatig aangepast aan de veranderende eisen en verwachtingen van onze samenleving. We vinden dit terug in drie principes:

Nadere informatie

WAT IS DALTONONDERWIJS?

WAT IS DALTONONDERWIJS? WESTERKIM EN DALTON DALTONONDERWIJS Westerkim vindt het belangrijk rekening te houden met de mogelijkheden van het kind en de verschillen tussen kinderen. Aandacht voor ieder kind, zelfstandigheidsbevordering,

Nadere informatie

Welkom 29 oktober 2015

Welkom 29 oktober 2015 Welkom 29 oktober 2015 Een dagje dalton op de Edelsteen Chantal Beeloo Doel van vanavond Wij willen inzichtelijk maken hoe een globale dag bij ons op school eruit ziet en hoe de daltonkernwaarden zichtbaar

Nadere informatie

niet apart, maar samen

niet apart, maar samen 4 Daltononderwijs op de Ieme. Het woord Ieme betekent werkbij. Werkbijen werken hard met elkaar om tot goede resultaten te komen. We willen dat onze leerlingen veel leren en met plezier naar school gaan.

Nadere informatie

Dalton Ontwikkel Plan basisschool De IJsbreker sep 2014-juni 2016

Dalton Ontwikkel Plan basisschool De IJsbreker sep 2014-juni 2016 Dalton Ontwikkel Plan basisschool De IJsbreker sep 2014-juni 2016 Wat Waarom Wanneer Wie Evaluatie juni 2016 Wat te ontwikkelen Doel planning Wie is Reflecteren Leerkracht met kind (werken met reflectiekaarten)

Nadere informatie

Daltonhandboek Het Kompas

Daltonhandboek Het Kompas Daltonhandboek Het Kompas Dalton ankerpunten: 1. In het Daltononderwijs zien we de leerling als de ondernemende zelfstandige die het schoolwerk als taak aanneemt en zich eigen maakt. 2. In het Daltononderwijs

Nadere informatie

DALTON BELEIDSPLAN 2015-2016

DALTON BELEIDSPLAN 2015-2016 DALTON BELEIDSPLAN 2015-2016 Laat kinderen doen, wat ze zelf kunnen! CB de Bron Ganzenroer 2 7833 GH Nieuw-Amsterdam Tel: 0591-551293 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 1 Wie zijn wij?...

Nadere informatie

Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) Bijlage 3 Visitatie lidscholen primair onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Nadere informatie

Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) Bijlage 3 Visitatie lidscholen primair onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Nadere informatie

Bijlage 3. Visitatie lidscholen primair onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging. Visitatieverslag

Bijlage 3. Visitatie lidscholen primair onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging. Visitatieverslag Bijlage 3 Visitatie lidscholen primair onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Nadere informatie

Basisschool Den Bongerd

Basisschool Den Bongerd Basisschool Den Bongerd een Daltonschool in oprichting Beste ouders en verzorgers, U ontvangt van ons deze informatiekrant, omdat we graag alle ouders willen informeren over de voortgang van onze onderwijskundige

Nadere informatie

Inhoud. Daltonschool De Vrijheid

Inhoud. Daltonschool De Vrijheid Daltononderwijs op Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 1. The Golden Circle... 3 2. Why... 4 De visie en missie van de school... 4 Daltononderwijs... 5 3. How... 6 Effectiviteit... 6 Vrijheid en verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

PC Daltonbasisschool Het Drieluik. Ons Dalton Beleidsplan

PC Daltonbasisschool Het Drieluik. Ons Dalton Beleidsplan PC Daltonbasisschool Het Drieluik Ons Dalton Beleidsplan Ons dalton beleidsplan Samengesteld door daltoncoördinator: Monique van der Hoeven 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Kenmerken van de school...

Nadere informatie

Daltonbeleidsplan. Christelijke Basisschool. Het Anker

Daltonbeleidsplan. Christelijke Basisschool. Het Anker Daltonbeleidsplan Christelijke Basisschool Het Anker INHOUD 1. Inleiding 2. Waarom dit beleidsplan? 3. Onze keuze voor dalton 4. Communicatie met ouders 5. De uitgangspunten van daltononderwijs 5.1 Vrijheid

Nadere informatie

Vrijheid, vrijheid in gebondenheid of toch maar verantwoordelijkheid? Het begrip vrijheid in de praktijk van het Nederlandse daltononderwijs

Vrijheid, vrijheid in gebondenheid of toch maar verantwoordelijkheid? Het begrip vrijheid in de praktijk van het Nederlandse daltononderwijs Vrijheid, vrijheid in gebondenheid of toch maar verantwoordelijkheid? Het begrip vrijheid in de praktijk van het Nederlandse daltononderwijs Inleiding René Berends Versie 1, juli 2008 De Nederlandse Dalton

Nadere informatie

Nieuws. Dalton. Hallo Allemaal, Ouders in de klas. Dit Daltonkrantje is gemaakt met inbreng van ouders, kinderen en leerkrachten.

Nieuws. Dalton. Hallo Allemaal, Ouders in de klas. Dit Daltonkrantje is gemaakt met inbreng van ouders, kinderen en leerkrachten. Dalton Wat is Dalton? Wat doen we? -------------------------------------------------------------- Nieuws 2010-2011/1 ------------------------------------------------------------ Hallo Allemaal, Dit Daltonkrantje

Nadere informatie

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen.

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Zelfstandig werken Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Visie Leerlinggericht: gericht op de mogelijkheden van

Nadere informatie

1 De Johannes de Doperschool, een bijzondere school

1 De Johannes de Doperschool, een bijzondere school Inhoud 1 Johannes de Doperschool, een bijzondere school 2 Ontstaan van het Daltononderwijs 3 De drie principes 4 Wat betekent het voor onze praktijk? 5 Is het voor ieder kind geschikt? 6 En op het voortgezet

Nadere informatie

Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis. Nummer 1, 24 maart 2015

Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis. Nummer 1, 24 maart 2015 Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis Nummer 1, 24 maart 2015 Beste ouders, teamleden en betrokkenen, Voor u ligt de fusienieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de voortgang

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Fluitend naar school. obs de Zandheuvel

Fluitend naar school. obs de Zandheuvel Fluitend naar school obs de Zandheuvel is een openbare school voor basisonderwijs, heeft veel aandacht voor normen en waarden, streeft naar hoge resultaten, vindt de relatie met ouders belangrijk, leert

Nadere informatie

VISIE PEDAGOGISCH PROJECT

VISIE PEDAGOGISCH PROJECT VISIE PEDAGOGISCH PROJECT van daltonschool De Kleine Icarus Algemene visie De opdracht van daltonschool De Kleine Icarus bevat naast het onderwijskundig eveneens een maatschappelijk aspect Wij brengen

Nadere informatie

Checklist groep 3 4 Doorgaande lijn Daltononderwijs

Checklist groep 3 4 Doorgaande lijn Daltononderwijs 1 Hulpvraag (blokjes) Eerst je maatje om hulp vragen, dan de leerkracht Eerst je maatje om hulp vragen, dan de leerkracht Symbolen *Stoplicht. Als het stoplicht op rood staat mag je geen vragen aan de

Nadere informatie

De Kiezel en de Kei weektaken januari 2014 2

De Kiezel en de Kei weektaken januari 2014 2 BAS project Ontwikkelingslijn: 1 Ontwikkelingsveld 1:structuur Datum: januari 2014 Doel: Aanleren van een zelfstandige leerhouding waarbij tijdsbewustzijn en taakplanning worden ontwikkeld. Vanuit verantwoordelijkheid,

Nadere informatie

Inzoomen op het onderwijs

Inzoomen op het onderwijs Vragen & antwoorden, deel I Inzoomen op het onderwijs We hebben Marie José Goumans, moeder van Peter in groep 5 en tevens voorzitter van de medezeggenschapsraad van de Proostdijschool gevraagd of zij onze

Nadere informatie

SINT WALFRIDUS Een katholieke Daltonschool die een stevige basis voor een goede toekomst biedt. Een school die vertrouwen geeft!

SINT WALFRIDUS Een katholieke Daltonschool die een stevige basis voor een goede toekomst biedt. Een school die vertrouwen geeft! SINT WALFRIDUS Een katholieke Daltonschool die een stevige basis voor een goede toekomst biedt. Een school die vertrouwen geeft! Sint Walfridusschool Bazuinslaan 2 9781 HM Bedum tel./fax 050-3015467 email:

Nadere informatie

Inzoomen op het onderwijs

Inzoomen op het onderwijs Inzoomen op het onderwijs U bent van harte uitgenodigd voor de onderwijsavond op 17 november Op deze avond wordt ingezoomd op het onderwijs dat het team voor ogen heeft voor de nieuwe school. - Locatie:

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

De dagelijkse praktijk op de Fredericus

De dagelijkse praktijk op de Fredericus DALTONBELEIDSPLAN De dagelijkse praktijk op de Fredericus Onze visie op ons Daltononderwijs, zoals u hebt gelezen in hoofdstuk drie, proberen we vorm te geven in de dagelijkse gang van zaken bij ons op

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Daltonontwikkelingsplan van

Daltonontwikkelingsplan van Daltonontwikkelingsplan van Kantoortijdenschool Het Palet openbare school voor Daltononderwijs Een Daltonschool waar elk kind zijn talenten kleur kan geven. Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Inhoud van het

Nadere informatie

- Betrokkenheid - Vertrouwen - Verantwoordelijkheid Betrokkenheid is motivatie. Leerlingen die gemotiveerd zijn, ontwikkelen zich.

- Betrokkenheid - Vertrouwen - Verantwoordelijkheid Betrokkenheid is motivatie. Leerlingen die gemotiveerd zijn, ontwikkelen zich. Waarom vinden wij deze kernwaarden belangrijk voor de leerlingen van de Driesprong? Hoe organiseren we ons onderwijs gebaseerd op onze overtuigingen? Wat voor soort onderwijs geven wij op de Driesprong?

Nadere informatie

K.B.S. De Plataan voor katholiek basisonderwijs Vledderstraat 3E 7941 LC Meppel tel. 0522-251025 directie@kbsdeplataan.nl www.kbsdeplataan.

K.B.S. De Plataan voor katholiek basisonderwijs Vledderstraat 3E 7941 LC Meppel tel. 0522-251025 directie@kbsdeplataan.nl www.kbsdeplataan. K.B.S. De Plataan voor katholiek basisonderwijs Vledderstraat 3E 7941 LC Meppel tel. 0522-251025 directie@kbsdeplataan.nl www.kbsdeplataan.nl Inhoudsopgave Daltonhandboek K.B.S. De Plataan blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Sova: Een keuze maken

Sova: Een keuze maken 11 februari 2016 Agenda: Donderdag 18 tot en met vrijdag 26 februari: Voorjaarsvakantie Dinsdag 1 maart: ouderavond (Muziekonderwijs op De Margriet & Faalangst en onzekerheid) Donderdag 3 maart, vrijdag

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Visitatie anno 2017 met.. Het ideale daltonboek. of liever nog: Continue reflectie op teamniveau 14-dec-2016

Visitatie anno 2017 met.. Het ideale daltonboek. of liever nog: Continue reflectie op teamniveau 14-dec-2016 Visitatie anno 2017 met.. Het ideale daltonboek of liever nog: Continue reflectie op teamniveau 14-dec-2016 Agenda 14.00 Opening 14.10 Subgroepen: Uitwisselen daltonboeken: Hoe ziet het er uit? Wat staat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Daltonbeleidsplan en andere beleidsstukken

Inhoudsopgave. Voorwoord Daltonbeleidsplan en andere beleidsstukken Daltonbeleidsplan 2015-2019 Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1 Daltonbeleidsplan en andere beleidsstukken Hoofdstuk 2 Een stukje geschiedenis Hoofdstuk 3 Visie van de school Hoofdstuk 4 De leerkracht

Nadere informatie

Daltonboek Over het hoe en waarom

Daltonboek Over het hoe en waarom Daltonboek Over het hoe en waarom Daltondag Samenwerken Zelfstandigheid Verantwoordelijkheid Schoolpad 3, 1383 EA, Weesp telefoon: 0294-418435 openbare basisschool e-mail: info@hobbedob.nl www.hobbedob.nl

Nadere informatie

1. Wat is Dalton Dalton is no method, no system. Dalton is an influence. Geschiedenis 1. 2.

1. Wat is Dalton Dalton is no method, no system. Dalton is an influence. Geschiedenis 1. 2. 1. Wat is Dalton Dalton is no method, no system. Dalton is an influence. (Dalton is geen methode, geen systeem, maar een manier van denken.) Helen Parkhurst, founder Met meer dan 400 scholen is het daltononderwijs

Nadere informatie

Uitgangspunten: Daltononderwijs. Waar komen wij vandaan?

Uitgangspunten: Daltononderwijs. Waar komen wij vandaan? Uitgangspunten: Daltononderwijs Waar komen wij vandaan? De grondlegger van ons huidige Daltononderwijs is Helen Parkhurst (1887-1973). Zij gaf les vanaf 1905-1913 op verschillende lagere scholen. Op het

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 Groepsbrief Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 In deze groepsbrief brengen we enkele punten onder uw aandacht, die nodig zijn voor het goed functioneren van de groep. Wij vinden het belangrijk

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Beleidsnotitie Zelfstandig werken OBS DE BOUWSTEEN

Beleidsnotitie Zelfstandig werken OBS DE BOUWSTEEN Beleidsnotitie Zelfstandig werken OBS DE BOUWSTEEN zelfstandig werken Pagina 1 Wat is zelfstandig werken: Het principe zelfstandig werken houdt in dat de kinderen enige tijd leerstof op hun eigen niveau

Nadere informatie

Dalton Ontwikkelplan ODS De Starter. Groningen

Dalton Ontwikkelplan ODS De Starter. Groningen Dalton Ontwikkelplan ODS De Starter Groningen Karin Dokter en Harja Zwaan 19-4-2010 Inhoudsopgave Inleiding Dalton Ontwikkel Plan 3 Hoofdstuk 1.Beginsituatie dalton 4 1.1 Visitatie 2005 4 1.2 Eigen ontwikkelbehoefte

Nadere informatie

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Tijdens de DON bijeenkomst van 13 november 2013 hebben we in kleine groepen (daltoncoördinatoren en directeuren) een lijst met competenties/bekwaamheden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 Ter Inleiding Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de fusie tussen de scholen Kinderland en Groenhorst. In de eerste editie hebben wij u uitgenodigd

Nadere informatie

Achtergrond gecertificeerde dalton leerkracht opleiding via Wenke Perspectief

Achtergrond gecertificeerde dalton leerkracht opleiding via Wenke Perspectief Achtergrond gecertificeerde dalton leerkracht opleiding via Wenke Perspectief Wie is Wenke Perspectief? Wenke Perspectief is ruim 5 jaar geleden (1 april 2011) opgericht door Annemarie Wenke om een eigen

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Joannesschool: een TOM-school

Joannesschool: een TOM-school Joannesschool: een TOM-school Wat is een TOM-school? Een TOM-school is een school die haar onderwijs anders organiseert. Het is een integrale aanpak voor verandering en vernieuwing. Met andere woorden:

Nadere informatie

Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) Bijlage 3 Visitatie lidscholen primair onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Nadere informatie

Beleidsdocument: Zelfstandig werken

Beleidsdocument: Zelfstandig werken Beleidsdocument: Zelfstandig werken Relatie met onze visie: O.ja..en morgen wordt ook weer een leuke dag, dan hebben we zelfstandig werken. Da s ook fijn, dan mag je zelf je werk plannen en veel dingen

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Zelfstandig werken op CBS Ichthus. Beleidsdocument over zelfstandig werken

Zelfstandig werken op CBS Ichthus. Beleidsdocument over zelfstandig werken Zelfstandig werken op CBS Ichthus Beleidsdocument over zelfstandig werken vastgesteld teamvergadering 12 feb 2013 Inleiding In de missie van CBS Ichthus is opgenomen dat we onze leerlingen willen laten

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave - 2 -

1. Inhoudsopgave - 2 - Groep 1/2/3 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...- 2-2. Inleiding...- 3-3. Groep 1 en 2...- 4-3.1 Piramide...- 4-3.2 Dagprogramma...- 5-3.3 Gemengde groep...- 5-3.4 Werkwijze...- 5-3.4.1 Planbord/ werkjesbord...-

Nadere informatie

Daltonbeleidsplan 2012-2013

Daltonbeleidsplan 2012-2013 Daltonbeleidsplan 2012-2013 De Hobbit is een school waar de kinderen samen leren leren. 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Voor wie is dit document geschreven? 3. Relatie met andere beleidsstukken 4. Waarom

Nadere informatie

Wat leert mijn kind op de Jorisschool? Op de Jorisschool vinden we een aantal zaken erg belangrijk. Dat is op de eerste plaats de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen en het leren omgaan met elkaar

Nadere informatie

Spelen, werken, leren op het Slingertouw

Spelen, werken, leren op het Slingertouw Spelen, werken, leren op het Slingertouw Leer mij het zelf te doen. Opvoeden is jezelf overbodig maken Gras groeit niet door eraan te trekken, maar door de wortels water te geven. (Afrikaans spreekwoord)

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. De weektaak The assignment represents a contract between student and teacher (Helen Parkhurst)

Hoofdstuk 6. De weektaak The assignment represents a contract between student and teacher (Helen Parkhurst) Hoofdstuk 6. De weektaak The assignment represents a contract between student and teacher (Helen Parkhurst) 6.1 Groep 1/2 In de kleutergroepen wordt gewerkt met een takenbord. Dit bord bestaat uit drie

Nadere informatie

Daltonbeleidsplan 2015-2019. O.b.s. De Finneblom Boornbergum Brin 15YO

Daltonbeleidsplan 2015-2019. O.b.s. De Finneblom Boornbergum Brin 15YO Daltonbeleidsplan 2015-2019 O.b.s. De Finneblom Boornbergum Brin 15YO DALTONBELEIDSPLAN OBS DE FINNEBLOM Versie maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Het onderwijs op De Finneblom 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Rondleiding door school met tekst en foto s 2015-2016

Rondleiding door school met tekst en foto s 2015-2016 de Uitkijck Margrietstraat 2, 3742 RC Baarn Tel. 035 54 144 13 Welkom, je bent net de drempel overgestapt van basisschool de Uitkijck. Ik ben Maila, je gids, kom maar mee. Zojuist heeft Linda je bij de

Nadere informatie

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Een aantal richtlijnen gesteld vanuit de nieuwe CAO Wat is de definitie van een startende leraar? Met de startende leraar wordt de leerkracht bedoeld die

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Plannen Groep 1/ 2. Taken plannen groep 1/2 Cds De Klister, Marieke Folkers

Plannen Groep 1/ 2. Taken plannen groep 1/2 Cds De Klister, Marieke Folkers Plannen Groep 1/ 2 Taken plannen groep 1/2 Cds De Klister, Marieke Folkers Foto + de beschrijving van ons planbord. OBS De Driebond Groningen, Maaike Nieuwbeerta.. Doorgaande lijn groep 2 naar groep 3;

Nadere informatie

Jaarplan Gytsjerk. Datum: 12 juli

Jaarplan Gytsjerk. Datum: 12 juli Jaarplan 2017-2018 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 12 juli 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 13-06-2017 Inleiding Wij doen mee met het Next Level project. Door

Nadere informatie

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school.

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school. Werkproces 1: Kaders Competentie 1.1: Schoolkaders De lerarenondersteuner werkt binnen de vastgestelde kaders voor onderwijs van de school. Competentie 1.2: Lesmodel en lesplannen De lerarenondersteuner

Nadere informatie

Daltonlijn. Verantwoordelijkheid

Daltonlijn. Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid eind groep 2 De planning Ik kan op de takentoren zien welke taken er zijn Ik kan plannen welke taken ik wil maken Ik kan de geplande taak uitvoeren De materialen

Nadere informatie

Daltonhandboek. Tweede versie, dec 2013

Daltonhandboek. Tweede versie, dec 2013 Daltonhandboek Tweede versie, dec 2013 versie 2, februari 2015 Inhoudsopgave 1. Wat is daltononderwijs? Pag. 3 2. Hoe geeft De Uitkijck invulling aan het daltononderwijs? Pag. 4 3. Daltononderwijs in de

Nadere informatie

Daltonplan 2011-2015. chr. daltonschool Koningin Emma Jacob Catsstraat 1 8023 AE Zwolle www.emmadaltonschool.nl 13CH

Daltonplan 2011-2015. chr. daltonschool Koningin Emma Jacob Catsstraat 1 8023 AE Zwolle www.emmadaltonschool.nl 13CH Daltonplan 2011-2015 chr. daltonschool Koningin Emma Jacob Catsstraat 1 8023 AE Zwolle www.emmadaltonschool.nl 13CH 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Daltononderwijs 4 4. Daltononderwijs:

Nadere informatie

Protocol Zelfstandig werken Bisschop Ernst.

Protocol Zelfstandig werken Bisschop Ernst. Protocol Zelfstandig werken Bisschop Ernst. Bij het zelfstandig werken op onze school zijn er 3 documenten die bij elkaar horen. Ze zijn in de bovenbouw alle 3 met elkaar verbonden om een goede doorgaande

Nadere informatie

2012-2016. Zelfstandig Leren

2012-2016. Zelfstandig Leren 2012-2016 Zelfstandig Leren 0 Inhoud Beschrijving doelgroep... 2 Visie op onderwijs... 2 Basisvisie... 2 Leerinhouden/ activiteiten... 2 Doelen voor het zelfstandig leren... 3 Definitie zelfstandig leren...

Nadere informatie

uitgangssituatie Doelstelling

uitgangssituatie Doelstelling Deelplan b: Rekenen Pedagogisch handelen, taakgerichte werksfeer Verdere implementatie en borging werken met het ADI model en afstemming en verwerking (groepsplan) Invoer nieuwe rekenmethode Rekenlijn

Nadere informatie

Hartelijk welkom! Open dag woensdag 13 maart 2012

Hartelijk welkom! Open dag woensdag 13 maart 2012 Hartelijk welkom Open dag woensdag 13 maart 2012 HARTELIJK WELKOM Wij vormen een hecht professioneel team, gespecialiseerd in Daltononderwijs. Ons doel is uw kind een inspirerende en leerzame schooltijd

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar 2014 2015 Basisschool De Wissel De Hoop 3 1911 KX Uitgeest

Jaarverslag schooljaar 2014 2015 Basisschool De Wissel De Hoop 3 1911 KX Uitgeest Jaarverslag schooljaar 2014 2015 Basisschool De Wissel De Hoop 3 1911 KX Uitgeest Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Wissel. Dit verslag is geschreven voor de ouders en andere belangstellenden

Nadere informatie

Rondleiding door school met tekst en foto s

Rondleiding door school met tekst en foto s Welkom, je bent net de drempel overgestapt van basisschool de Uitkijck. Ik ben Maila, je gids, kom maar mee. Zojuist heeft Linda je bij de deur ontvangen. Linda is de directeur. Bijna iedere ochtend staat

Nadere informatie

daltonplan Versie mei 2015 1

daltonplan Versie mei 2015 1 Versie mei 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voor wie is dit document geschreven? 4 3 Relatie met andere beleidsstukken 5 4 Achtergrond van het daltononderwijs 6 4.1 De kernwaarden uitgelegd door de

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

BAS: Zelfstandige Leerhouding

BAS: Zelfstandige Leerhouding BAS: Zelfstandige Leerhouding Tijdsbewustzijn&Taakplanning Versie Versie 1. Datum mei 2012 Documenteigenaar Borging vastgesteld in het team Initiatief planning Ria Tijdens de vergadering van 1 juli 2013

Nadere informatie

DALTONBELEIDSPLAN OBS DE POOLSTER

DALTONBELEIDSPLAN OBS DE POOLSTER DALTONBELEIDSPLAN OBS DE POOLSTER KLAAR VOOR DE WERELD VAN STRAKS Inhoud Inleiding... 3 Wie zijn wij?... 4 Wat voor school zijn wij?... 4 Uitgangspunten van De Poolster... 4 Geschiedenis van de school...

Nadere informatie

Nieuwsbrief. jaargang 20 nummer 2 oktober 2015

Nieuwsbrief. jaargang 20 nummer 2 oktober 2015 Nieuwsbrief jaargang 20 nummer 2 oktober 2015 Bouwcoördinator onderbouw: groepen 1 en 2 Mijn naam is Trudy Scharroo, leerkracht van groep 1 2a. In januari 2003 ben ik op Daltonschool Rijnsweerd gaan werken

Nadere informatie

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015:

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015: 7.1.3 Jaarplan 2014-2015: Beleidsvoornemens Domein 1: Kwaliteitszorg Resultaat (Wanneer zijn we tevreden?) Stappen/ Acties Borging (vindplaats & systeem van bewaken en behouden) Wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Schoolplan Juni 2015

Schoolplan Juni 2015 Schoolplan Juni 2015 Strategische thema s 2015-2019 Strategische thema's Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar* Vierde jaar Eigentijds onderwijs Leerkrachten spreken de zelfde taal en hebben gelijke beelden

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Welkom bij de ouderavond over Vier Keer Wijzer

Welkom bij de ouderavond over Vier Keer Wijzer Welkom bij de ouderavond over Vier Keer Wijzer Programma 19.30 tot 21.00 uur Waarom hebben we gekozen voor Vier Keer Wijzer? Uitleg en achtergrondinformatie over het onderwijsmodel Interactieve informatie-

Nadere informatie

Daltonschool Jeanne d Arc Blerckweg 5, 8084 EX, t Harde 0525-651557 directie@kbsjeannedarc.nl marliesvanspijker@kbsjeannedarc.nl

Daltonschool Jeanne d Arc Blerckweg 5, 8084 EX, t Harde 0525-651557 directie@kbsjeannedarc.nl marliesvanspijker@kbsjeannedarc.nl Daltonschool Jeanne d Arc Blerckweg 5, 8084 EX, t Harde 0525-651557 directie@kbsjeannedarc.nl marliesvanspijker@kbsjeannedarc.nl Daltoncoördinator: Marlies van Spijker Inhoudsopgave Inhoud Pagina Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 7 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS Thrimwalda Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 29-06-2016

Nadere informatie

DALTON ONTWIKKEL PLAN ORIENTATIE. Roald Dahl School. Lage Hoek CP Zwaag gemeente Hoorn. Directeur: Daniëlle Rood-van Buul.

DALTON ONTWIKKEL PLAN ORIENTATIE. Roald Dahl School. Lage Hoek CP Zwaag gemeente Hoorn. Directeur: Daniëlle Rood-van Buul. DALTON ONTWIKKEL PLAN Roald Dahl School Lage Hoek 999 1689 CP Zwaag gemeente Hoorn Directeur: Daniëlle Rood-van Buul. Daltoncoördinator: Sharon Prins- Stroet. ORIENTATIE De Roald Dahl School is een nieuwe

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

BAS: Weektaken. Oktober 2016

BAS: Weektaken. Oktober 2016 BAS: Weektaken Oktober 2016 Weektaken 2016-2017 BAS project Ontwikkelingslijn: Zelfstandige leerhouding Ontwikkelingsveld 2: Tijdsbewustzijn en taakplanning Datum: oktober 2016 Doel: Aanleren van een zelfstandige

Nadere informatie

Groepen 1 en 2 We starten in augustus 2016 met twee kleutergroepen. De kinderen komen hier spelenderwijs in aanraking met de Daltonbeginselen, waarbij

Groepen 1 en 2 We starten in augustus 2016 met twee kleutergroepen. De kinderen komen hier spelenderwijs in aanraking met de Daltonbeginselen, waarbij Wat leert mijn kind op de Jorisschool? Op de Jorisschool vinden we een aantal zaken erg belangrijk. Dat is op de eerste plaats de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen en het leren omgaan met elkaar

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie