DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT"

Transcriptie

1 DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wegwijs bij Spaland Hypotheken Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van de dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom leest u in dit dienstverleningsdocument wat u wel en niet van mij kunt verwachten. Wie ben ik? Spaland Hypotheken is een onafhankelijk hypotheekadvies kantoor. Ik adviseer, bemiddel en bied desgewenst nazorg op het gebied van hypotheken en andere financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: ik ben niet gebonden aan een bank, verzekeringsmaatschappij of andere financiële instelling. Met andere woorden: u betaalt mij voor mijn advies en voor mijn bemiddeling. Ik ontvang geen provisie op producten die ik verkoop Ik ben mij er zeer van bewust dat hypotheken of andere financiële producten voor de meeste mensen geen alledaagse kost is. Daarom verplicht ik mijzelf: duidelijkheid te geven over wat ik voor u doe, wat u van mij krijgt en wat u daarvoor betaalt; een objectieve analyse te maken van financiële instellingen, en u een eerlijk advies te geven m.b.t. de partij(en) die het beste bij uw persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden aansluit; uiterst zorgvuldig om te gaan met uw wensen, geld en persoonlijke gegevens; daarbij volledig onafhankelijk te zijn van de partijen waarmee ik voor u onderhandel. de gedragscode van Spaland Hypotheken, bijgevoegd, te onderschrijven jaarlijks de verplichte Permanente Educatie op mijn vakgebieden te volgen en met een voldoende af te ronden, teneinde mijn diploma's/vergunningen geldig te houden. Uw garantie: Spaland Hypotheken is onder andere bij de volgende organisaties geregistreerd, zodat uw rechten en de kwaliteit van mijn advies gewaarborgd blijven: Autoriteit Financiële Markten (AFM) De AFM houdt toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren. Alleen indien een onderneming aan de strenge eisen van de AFM voldoet, ontvangt zij een vergunning om financieel advies te verlenen. Spaland Hypotheken heeft zo n vergunning. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op De AFM houdt, krachtens de wet, toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Mijn kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer

2 Mijn kantoor heeft een vergunning om te adviseren en te bemiddelen in: - Hypothecair krediet - Levensverzekeringen (in combinatie met hypotheek) - Schadeverzekeringen (in combinatie met hypotheek) - Betaalrekeningen - Spaarrekeningen Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Ik doe mijn uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over mijn dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut, een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen. Mijn aansluitnummer bij het KiFiD is U kunt dit controleren op: Kamer van Koophandel (KvK) In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer uitsluitend Erkend Hypotheek Adviseurs. Daarnaast zijn alle hypotheekadviseurs waarmee ik in voorkomende gevallen samenwerk, om tot een optimaal resultaat in uw belang te komen, verplicht jaarlijks een opleidingstraject te doorlopen om hun kennis te verhogen en op peil te houden. Een collega, waarmee ik zaken bespreek mag alleen zelfstandig advies uitbrengen indien hij voldoet aan de eisen van de Stichting Erkend Hypotheekadviseurs (SEH) Zie ook: Elke met mij samenwerkende adviseur is, net zoals ikzelf, persoonlijk bij SEH geregistreerd. Wat doe ik voor u? Mijn voornaamste advieswerkzaamheden liggen uiteraard op het gebied van hypotheken. Maar voor mijn advies is het belangrijk ook uw andere financiële zaken mee te nemen. Daarom ben ik tevens gespecialiseerd in advies, bemiddeling en nazorg van hypotheek gerelateerde verzekeringen, beleggingsrekeningen en andere spaarvormen. Daarnaast zal ik u, indien gewenst of noodzakelijk, doorverwijzen naar een pensioenadviseur wanneer uw oudedagsvoorziening ontoereikend mocht blijken. Hypotheek Om een huis te kunnen kopen zal men meestal een hypotheek nodig hebben. Daarbij wordt (een deel van) de koopsom plus eventueel de kosten koper en bijkomende financieringskosten van een geldverstrekker, bijvoorbeeld een bank of verzekeringsmaatschappij. In ruil voor de lening, geeft u uw woning in hypotheek (in onderpand). Bij het afsluiten van een hypothecaire lening komt heel wat kijken. U gaat bovendien een langdurige financiële verplichting aan, vaak voor wel 30 jaar, soms zelfs langer. Ik begeleid u in het gehele proces van zoeken en afsluiten van de hypotheek die bij u past, tot en met het transport bij de notaris en indien gewenst uw aanvraag voor Voorlopige Belastingteruggave Levensverzekeringen Levensverzekeringen worden vaak gebruikt om ter zijner tijd een hypotheek af te lossen. Er zijn zeer veel mogelijkheden op dit gebied waarbij Spaland Hypotheken u adviseert, bemiddelt en het contact tussen u en de levensverzekeraar verzorgt. Beleggingsrekeningen en -fondsen Ook beleggingsrekeningen met beleggingsfondsen kunnen gebruikt worden om uw hypotheek af te lossen, zoals bijvoorbeeld een effecten- of beleggingshypotheek. Ik adviseer u en bemiddel voor u bij de gewenste vermogensbeheerder of een effectenkantoor.

3 Overbruggingskrediet Als u een nieuw huis koopt dat u voor een deel wilt betalen met de verkoop van uw huidige woning, maar deze woning nog niet verkocht heeft, kunt u deze periode overbruggen door een overbruggingskrediet af te sluiten. Ik adviseer u over de vorm en voorwaarden. Vervolgens neem ik u al het papier- en regelwerk uit handen om het overbruggingskrediet af te sluiten en af te wikkelen nadat uw huidige woning is verkocht. Begeleiding echtscheiding/verbreken samenleving De financiële gevolgen van een echtscheiding kunnen complex zijn, met name waar het gaat om uw hypotheek. Ik adviseer u en laten u zien wat de consequenties en mogelijkheden zijn voor uw lopende of eventuele nieuwe hypotheek. Begeleiding aanvraag Starterslening SVn of Koopsubsidie Voor starters zijn er verschillende voorzieningen die het kopen van een huis beter mogelijk maken. Wij adviseren u daarover en begeleiden u bij de eventuele aanvraag van een Starterslening of Koopsubsidie, indien (nog) beschikbaar en van toepassing. Overige zaken die betrekking hebben op uw hypotheek Een hypotheek heeft vaak een lange looptijd. Gedurende deze periode kan er van alles wijzigen in uw omstandigheden, wensen of mogelijkheden. Denkt u maar eens aan het verbouwen van uw woning, het wijzigen van de rentestand of het verliezen van uw baan. In alle gevallen dat er iets van invloed is op uw hypotheek of als u vragen heeft, sta ik voor u klaar. Ik bekijk samen met u de nieuwe situatie en bepaal vervolgens of aanpassing van de hypotheek gewenst en/of mogelijk is. Hoe ga ik voor u te werk? Er is een grote verscheidenheid aan hypothecaire geldleningen. Elke vorm heeft bepaalde voor- en nadelen. Voor u is het zeer belangrijk dat u die vorm kiest die nu, maar ook in de toekomst, past bij uw specifieke situatie. Het is belangrijk dat u beseft dat een aanzienlijk deel van uw besteedbaar inkomen op zal gaan aan deze hypothecaire geldlening. Maar ook dat het hier gaat om een overeenkomst die soms voor tientallen jaren wordt aangegaan. Mijn taak is u te helpen die hypotheekvorm te kiezen die goed aansluit bij uw individuele situatie. Om u daarin te kunnen adviseren, volg ik standaard een procedure die bestaat uit vijf stappen: Stap 1. Oriënteren, inventariseren Wij beginnen ons advies door uitgebreid uw persoonlijke situatie in kaart te brengen. Daarbij bespreken wij bijvoorbeeld uw wensen ten aanzien van de hypotheek en uw financiële situatie. Maar ook gaan wij in dit gedeelte van het adviesgesprek na waar uw prioriteiten liggen indien bepaalde keuzen rondom deze geldlening moeten worden gemaakt. In beginsel neem ik de kosten voor dit intake gesprek voor mijn rekening, zodat u ongedwongen kunt aftasten of we een klik hebben, of u het idee heeft dat we elkaar begrijpen en of u mij vertrouwt. Stap 2, analyseren Nadat ik mij een goed beeld heb gevormd van uw wensen en situatie nu en in de toekomst ga ik deze gegevens analyseren. Aan de hand van deze gegevens zal ik een eerste selectie maken van mogelijke vormen van hypothecaire geldleningen die passen bij uw situatie. In deze fase licht ik de verschillende mogelijkheden toe en geef aan wat naar mijn oordeel de voor- en nadelen van de mogelijkheden zijn. Stap 3, advies Op basis van de inventarisatie en analyse kom ik uiteindelijk tot een concreet advies. In dit

4 advies geef ik exact aan welke hypotheekvorm, bij welke instelling en tegen welke condities naar mijn oordeel het beste past bij uw wensen en mogelijkheden. Stap 4, bemiddeling Indien u dat wenst kan ik namens u alle contacten met de financiële instelling verzorgen. Dit met het doel dat de door ons geadviseerde constructie op correcte wijze ook door de bank of verzekeringsmaatschappij wordt uitgevoerd. Stap 5, nazorg / onderhoudsabonnement Voor de totstandkoming van uw hypothecaire geldlening breng ik u een adviesvergoeding in rekening. In deze vergoeding zijn alleen de daadwerkelijk gemaakte uren bij het advies en de bemiddeling inbegrepen. Met toekomstig onderhoud is hierin geen rekening gehouden. Ik ben van mening dat complexe producten onderhoud nodig hebben. De wereld verandert en dat geldt ook voor uw persoonlijke situatie. Een regelmatige check-up kan ervoor zorgen dat uw financiële zekerheidspakket actueel blijft. Indien u dat wenst kan ik u, nadat uw hypothecaire lening is gesloten, blijven ondersteunen. Daarom adviseer ik u elke 2 jaar een check-up te laten uitvoeren om te controleren of het oorspronkelijke advies en de daarop gebaseerde hypotheek en de al dan niet daarbij gesloten verzekeringen, nog past bij uw persoonlijke situatie en wensen. Hiervoor kunt u een onderhoudsabonnement afsluiten Extra werkzaamheden die voortvloeien uit een onderhouds-check-up worden wel weer apart aan u doorberekend; gedurende de looptijd van uw nazorgabonnement ontvangt u op deze werkzaamheden 10% korting Onder de werkzaamheden van onze nazorg binnen dit abonnement vallen: * Het kosteloos geven van advies; maken van berekeningen en verstrekken van overzichten direct betrekking hebbende op het door ons gegeven hypotheekadvies en de daarop gebaseerde hypotheeksluiting, bij wijzigingen in uw financiële situatie. * Het kosteloos adviseren over- en regelen van opnamen uit een depot of een krediethypotheek. * Het begeleiden bij renteherziening van de hypotheek * Aanvragen / wijzigen Voorlopige Teruggave Belastingdienst van rente + kosten Eigen Woning * Het kosteloos geven van advies; maken van berekeningen en verstrekken van overzichten direct betrekking hebbende op het gegeven hypotheekadvies, op uw verzoek, bij mutaties, zoals inlossen van (een deel van) de hypothecaire lening, wijzigingen in de hypotheekconstructie of aanpassingen/wijzigingen in de met de hypotheek samenhangende, door ons afgesloten verzekeringen, zoals spaarverzekeringen, bankspaarproducten, inkomensverzekeringen etc. Tevens geeft dit abonnement gedurende de looptijd recht op: * een korting van 10% op alle overige advieskosten. De tarieven uit het dienstverleningsdocument zijn hierbij leidend. * een korting van 50% op de tarieven voor het invullen van de aangifte inkomstenbelasting door onze businesspartner, erkend boekhouder: Mos Administraties

5 NIET onder de werkzaamheden van nazorg binnen dit abonnement vallen: * Hypotheek-/financieel advies bij een verhuizing en het afwikkelen van de administratieve werkzaamheden hiermee gepaard gaande * Hypotheek-/financieel advies bij echtscheiding of beëindiging partnerschap en het afwikkelen van de administratieve werkzaamheden hiermee gepaard gaande * Hypotheek-/financieel advies bij het afsluiten van een 2 e hypotheek in verband met verbouwing/verbetering van uw huidige woning en het afwikkelen van de administratieve werkzaamheden hiermee gepaard gaande * Het kosteloos adviseren over- en regelen van opnamen uit de verhoogde inschrijving van uw hypotheek. (bedragen incl.btw ; betaling middels automatische incasso) ` Wanneer u besluit geen nazorg-abonnement te sluiten zal mijn nazorg beperkt zijn tot het u op de hoogte stellen van uitsluitend op uw situtie van toepassing zijnde relevante wettelijke, juridische- en fiscale wijzigingen. Wat betaalt u voor onze werkzaamheden? Voor u is het belangrijk dat u vertrouwen heeft in uw adviseur en dat u zeker weet dat u elkaar begrijpt. Als u dat gevoel niet heeft aan het begin van het traject, hoeft u natuurlijk niets te betalen. Stap 1 In de oriëntatiefase van het traject neem ik daarom de kosten voor mijn rekening. Aan de volgende stappen zijn kosten verbonden die u moet betalen. Ik werk op basis van fee waarbij de betaling op 2 manieren kan plaatsvinden: 1:op basis van uurtarief, (wanneer ik alleen advies werkzaamheden voor u verricht en berekeningsvergelijkingen voor u maak, zonder dat de hypotheek via ons wordt gesloten) 2: op basis van een vaste vergoeding/ fee, wanneer u uw hypotheekaanvraag via ons regelt. Rechtstreekse betaling op basis van uurtarief: Ik ontvang in geen enkel geval meer eenmalige- en/of doorlopende provisie van de geldverstrekker, u betaalt mij rechtstreeks via een uurtarief of vaste vergoeding. U hoeft dan uiteraard geen afsluitprovisie aan de bank cq geldverstrekker te betalen en u betaalt geen rente-opslag waaruit doorloopprovisies worden betaald! Deze vorm van beloning maakt mij onafhankelijk van welke geldverstrekker dan ook! Voor u is mijn beloning een fiscaal aftrekbare post, wanneer er een hypotheeksluiting op volgt. Het standaard uurtarief bedraagt 100,-.* Ik breng alleen de werkelijk gemaakte uren in rekening, maar nooit meer dan een vooraf opgegeven maximum. *In beginsel hoeft u over een financieel advies geen BTW te betalen. Indien u echter geen product afsluit, maar er wel is geadviseerd, ben ik wettelijk verplicht BTW af te dragen en zal dit dan ook aan u doorberekenen. Het uurtarief bedraagt in dat geval 119,-. (dus inclusief BTW)

6 TABEL - Overzicht vaste vergoeding/fee Complexe hypotheek tot ,- bij aankoop woning: 2.250,- Complexe hypotheek van ,- tot , ,- Complexe hypotheek vanaf , ,- Uitsluitend aflosvrije hypotheek 1.500,- Overbruggingskrediet i.c.m. hypotheekaanvraag: 500,- 2e hypotheek / verhoging 1.800,- Uitgewerkt Financiëel Analyserapport 50,- Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid: 1.000,- Echtscheiding i.c.m. hypotheekaanvraag: 3.150,- Begeleiding aanvraag starterslening SVn: 350,- Begeleiding aanvraag koopsubsidie SenterNovem: 350,- Analyse verbouwen of verhuizen: 350,- Analyse oversluiten of niet: 350,- Oversluiten hypotheek 2.000,- Advies en aanvraag overlijdensriscoverzekering: 395,- * Advies en aanvraag woonlastenverzekering: 395,- *Wanneer een overlijdensrisicodekking in een spaarhypotheekverzekering is opgenomen wordt hiervoor eveneens 395,- in rekening gebracht, aangezien deze verzekeringen ook provisieloos gesloten worden! Wanneer ik gebruik maak van de diensten van een inkooporganisatie omdat daar een offerte tegen een scherpere rente kan worden aangevraagd op basis van collectiviteitskorting, (of omdat een andere geldverstrekker niet bereid is uw financiering te verstrekken) ben ik genoodzaakt tevens de kosten van deze organisatie (max. 500,-) aan u door te berekenen. Dit bedrag is eveneens fiscaal aftrekbaar en dient in principe door u tijdens de eerste rentevast periode terugverdiend te worden ten opzichte van andere hypotheek mogelijkheden. N.B.: Voor zelfstandig ondernemers geldt dat, i.v.m. de complexiteit van de aanvraag door o.a. veel meer aan te leveren stukken, de werklast cq. de vaste vergoeding conform bovenstaand overzicht ca 35% opslag wordt berekend (t.o.v. mensen in loondienst, waarop bovenstaande tarieven zijn gebaseerd). Wat vraag ik van ú? Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren, ben ik afhankelijk van de informatie die u mij verstrekt. Daarom vraag ik u mij zo volledig mogelijk inzicht te geven in uw persoonlijke en financiële situatie en wensen. Dit kan soms persoonlijk gevoelige informatie zijn zoals kredieten, alimentatie of achterstanden op kredieten in het verleden. Om uw belangen echter optimaal te kunnen behartigen, is het belangrijk alle elementen in kaart te brengen. Zo voorkomt u teleurstelling omdat later blijkt dat geen geldverstrekker u een financiering wil verlenen, of dat u een verkeerd advies krijgt, of onnodig bepaalde risico s loopt. Uiteraard ga ik met alle informatie die u mij verstrekt, uiterst vertrouwelijk om. Als u van mij documenten ontvangt Ik besteed de uiterste zorg aan de informatie en documenten die u van mij ontvangt. Controleer echter altijd ook zelf de polissen en andere contracten om te zien of deze zijn opgesteld conform uw wensen en de door u verstrekte gegevens. Lees ook de andere informatie die ik u verstrek aandachtig door zodat u uw financiële situatie nog beter kunt

7 afstemmen op de actuele ontwikkelingen en voordelen die daaruit voortvloeien. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met mij op. Als uw situatie wijzigt Geef gedurende de looptijd van uw financieel product altijd alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie aan mij door, die van invloed kunnen zijn op uw hypotheek of andere producten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden. Twijfelt u of een wijziging relevant is, neem dan altijd even contact met mij op. Als u een klacht heeft. Ik behartig uw belangen op het gebied van financiële producten zo goed mogelijk. Maar ook ik kan wel eens fouten maken. Of misschien voelt u zich niet correct behandeld. Aarzel in dat geval niet om direct contact met mij op te nemen zodat we de eventuele fout snel kunnen herstellen. Mochten wij er samen met u niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus AG Den Haag Wat kan ik nog meer voor u doen? Ik hoop dat dit document u voldoende inzicht en vertrouwen geeft in mijn dienstverlening en werkwijze. Uiteraard kan ik hier echter nooit volledig zijn. Hebt u vragen, aarzelt u dan niet om een verdere toelichting te vragen. Ik ben u graag zorgvuldig van dienst. U kunt mij bereiken: Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17:30 Telefoon: Mobiel: Internet: TENSLOTTE: Ik zou het zeer op prijs stellen als u uw beoordeling over mijn werkwijze wilt invullen op de onderstaande site, zodat anderen aan de hand daarvan een weloverwogen keuze voor hun financieel- of hypotheekadviseur kunnen maken: Ga naar : Hartelijk dank voor uw medewerking!

8 Gedragscode van Spaland Hypotheken Directie en medewerkers van Spaland Hypotheken verklaren zich in hun dagelijks handelen te laten leiden door de volgende uitgangspunten: 1. Aan onze cliënten geven wij adviezen die naar onze eer en geweten het meest passend zijn bij de wensen en omstandigheden van de betreffende cliënt. 2. In onze adviezen aan cliënten houden wij rekening met de belangen van de cliënt op langere termijn, voor zover wij hiermee bekend zijn, of deze kunnen veronderstellen. 3. Wij werken niet mee aan constructies die naar ons oordeel in strijd zijn met de belangen van onze cliënten. Ook niet in het geval de cliënt hierom expliciet verzoekt en ons juridisch vrijwaart voor de eventuele gevolgen. 4. Als strijdig met de belangen van cliënt wordt in ieder geval aangemerkt het geven van adviezen of het meewerken aan transacties die leiden tot overkreditering van de cliënt, op een zodanige wijze dat een redelijk handelend beroepsgenoot bij het afsluiten van de transactie kan voorzien dat de cliënt in financiële problemen geraakt mede als gevolg van de geadviseerde transactie. 5. Alle gegevens van cliënten worden als strikt vertrouwelijk beschouwd en behandeld. Informatie over en van cliënten wordt door ons alleen gebruikt wanneer dit past in de behartiging van de belangen die cliënt ons heeft toevertrouwd. 6. Op geen enkele wijze werken wij mee aan het bewust geven van verkeerde informatie aan verzekeringsmaatschappijen of andere financiële instellingen bij het aangaan van de verzekering of financiering, tijdens de looptijd van de verzekering of indien een beroep op de verzekering wordt gedaan. 7. In ons dagelijks handelen zijn wij ons er van bewust dat wij een vertrouwensfunctie innemen en dat schending van dit vertrouwen niet alleen het aanzien van ons kantoor maar van de gehele financiële dienstverlening kan schaden. Naam medewerker :. Plaats :. Datum :. Voor akkoord:

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat wij

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

D I E N S T E N W I J Z E R

D I E N S T E N W I J Z E R D I E N S T E N W I J Z E R Voor u ligt de dienstenwijzer van B & R Advies BV. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Telefoon: 024 649 50 25 Fax: 024 649 50 01 E-mail: wijchen1375@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/wijchen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Werkwijze combineert de per 1 juli 2009 wettelijk verplichte Dienstenwijzer en het Dienstverleningsdocument. Frank Ruis

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Dit mag u van ons verwachten Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten.

Nadere informatie

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht.

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht. Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Van Geijn Assurantiën BV Weltertuynstraat 66 6419 CV Heerlen T 045-528 58 78 F 045-528 58 79 E info@paulvangeijn.nl I www.paulvangeijn.nl

Nadere informatie

DienstverleningsdocumenT

DienstverleningsdocumenT DienstverleningsdocumenT ASYA FINANCE BosenLommerweg 307 1055 Dx Amsterdam Tel : 020-612 22 16 Fax : 020-612 10 81 Site: www.asyafinance.nl KvK : 34161409 A S Y A F I N A N C E F I N A N C I E L A D V

Nadere informatie

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Internet. Dienstverleningsdocument

Internet. Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u informeren over onze werkwijze. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Fienancy

Dienstverleningsdocument Fienancy Dienstverleningsdocument Fienancy U overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening. Fienancy behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening. Op onze activiteiten is onder

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij? Folkertsma Financiële Diensten Franeker is een onafhankelijke assurantie- en hypothekenadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013 Wij zijn u graag van dienst Dienstverleningsdocument 2013 Waarom dit dienstverleningsdocument? Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiele) overeenkomst/opdracht

Nadere informatie

HGS administratie- en assurantiekantoor

HGS administratie- en assurantiekantoor HGS administratie- en assurantiekantoor Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

A. Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

A. Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Onze Dienstenwijzer. huis-hypotheek.nl/hoorn-infact

Onze Dienstenwijzer. huis-hypotheek.nl/hoorn-infact Onze Dienstenwijzer Huis & Hypotheek Hoorn InFact (statutair: Welke Financieel Adviseurs B.V.) Boedijnhof 82 1628 SE Hoorn KvK 37087343 AFM 12008374 Dienstenwijzer Huis & Hypotheek Hoorn InFact - versie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan

Nadere informatie