Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten."

Transcriptie

1 Dienstenwijzer Daleman en De Jong Financiële Planners en Adviseurs Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In deze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs bij ons kantoor. Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten. Wie zijn wij? Naam en adresgegevens: Adres : Eemskanaal ZZ 5 Pc/plaats : 9723 AR Groningen Telefoon : Fax : internet : Bereikbaarheid Natuurlijk kunt u ons ook op ons kantoor bezoeken. Op werkdagen zijn de openingstijden van tot In overleg kunt u met ons ook een afspraak buiten kantoortijden maken. Medewerkers De kwaliteit van ons kantoor is voor een groot deel gebaseerd op de kwaliteit van ons zelf. Wij zijn al vele jaren werkzaam in de financiële branche. Hieronder treft u een overzicht aan van alle personen die binnen ons kantoor werkzaam zijn. De heer Geert Jan de Jong, financieel adviseur/directeur, De heer drs. Anton Daleman FFP, financieel adviseur/directeur, Mevrouw Marjan Marsman, erkend hypotheekadviseur, Mevrouw Karin Grashuis, adviseur schadeverzekeringen, De heer Arjan Schutte, adviseur bedrijven en pensioen, Mevrouw Gerda Dijkstra, secretaresse: Mevrouw Marjon Kemp, binnendienst medewerker hypotheken: Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM KiFid SKFD FFP SEH KvK Autoriteit Financiële Markten (AFM)

2 De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op Klachteninstituut Financiële Diensten (Kifid) Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, dan hebben wij een klachtenregeling. Indien wij er dan samen niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot het KiFiD, een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen. Ons aansluitnummer bij de KifiD is Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening De Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening (SKFD) is een onafhankelijke organisatie voor kwaliteitszorg en kwaliteitsborging in financiële dienstverlening. Om tot deze stichting toegelaten te worden, moet worden voldaan aan hoge eisen op het gebied van vakbekwaamheid, professionaliteit, organisatie, implementatie van wetgeving en ondernemerschap. Om dit keurmerk te voeren, moeten wij voldoen aan eisen van Wft Compliance en de aanvullende KFD-eisen. De beoordelingscommissie van SKFD bepaalt aan de hand van de periodieke rapportage of wij dit keurmerk mogen behouden. Voor ons een zaak, de puntjes op de i te houden, voor u de zekerheid dat wij onze zaken goed op orde hebben. FFP Deze stichting stelt zich ten doel om de kwaliteit van het aanbod van financieel planners inzichtelijk te maken; daartoe zijn regels en een norm (het keurmerk FFP) gesteld. Uitsluitend gecertificeerd financieel planners mogen gebruik maken van de titel FFP achter hun naam. Een gecertificeerd financiële planner is een natuurlijk persoon die is toegelaten tot het register van de Stichting Certificering FFP. Onze Financiële planner is aangesloten bij de Federatie Financieel Planners (FFP) en onderscheidt zich door integriteit, kwaliteit, deskundigheid en ervaring. Gedurende de certificering wordt de kennis bijgehouden door permanente educatie. Stichting Erkend hypotheekadviseur (SEH) Onze hypotheekadviseurs zijn gecertificeerd bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseur. Deze certificatie volgt na een uitgebreide opleiding. Jaarlijks dienen de adviseurs hun kennis op pijl te houden, anders wordt het certificaat ingetrokken. Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Conform de eisen die de wetgever ons stelt, hebben wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien u aantoonbare schade lijdt als gevolg van ons toerekenbare fouten, zal, indien onze aansprakelijkheid wordt aangetoond, de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar deze schade vergoeden. Voor u geeft dit een stuk extra zekerheid. Onze verzekering is ondergebracht bij BAVAM, Verenigde Assurantiebedrijven Nederland, Postbus 23320, 1100 DV AMSTERDAM. Het polisnummer is 9747.

3 Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven in het register bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren en bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders. Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en mogen zijn. Hypotheken Indien u een woning koopt zult u hiervoor waarschijnlijk een hypothecaire lening afsluiten. Dat is een belangrijk adviesmoment. Immers, u beslist hier over een verplichting die u aangaat voor een langere periode, soms wel tot 30 jaar. Bij zo'n beslissing moet u als consument op veel zaken letten. Niet alleen op de hoogte van de rente maar ook op de periode waarvoor u de rente vastzet. En wat bijvoorbeeld de mogelijkheden zijn om de lening vervroegd af te lossen. Zo zijn er nog meer adviesaspecten die voor u belangrijk zijn. Wij mogen u op het gebied van hypotheken van advies dienen. Ook mogen wij namens u de onderhandelingen voeren met financiële instellingen om te komen tot een voor u passende offerte. Pensioenen Of u nu werknemer of directeur bent, als u stopt met werken is het wel van belang dat er voldoende inkomen is om rond te komen. Of dat nu vanaf 65 jaar is, bij een voortijdig overlijden of bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Veel werknemers hebben een verplichte (en vaak onvoldoende), collectieve pensioenregeling, maar niet iedereen. Ook zijn er tekorten in opbouw vanwege het bijvoorbeeld wisselen van werkgever. Wij hebben de bevoegdheid u te adviseren over pensioen, zowel individueel als collectief. Voor zowel de directeur grootaandeelhouder (DGA) als de ZZP-er. Naast advies mogen wij ook bemiddelen in pensioenproducten. Schadeverzekeringen Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van uw inboedel of van uw auto. Of van uw bedrijf. Wij hebben de bevoegdheid om zowel te adviseren als te bemiddelen op het gebied van schadeverzekeringen. Levensverzekeringen Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen om uw oudedag te financieren. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost kan een vorm van levensverzekering zijn. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren op het gebied van levensverzekeringen. Ook mogen wij het contact tussen u en de levensverzekeraar verzorgen. Consumptief krediet Soms komt u onverwacht voor een grote uitgave te staan. Bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan krijgt in een andere stad en voor het woon-werkverkeer een auto moet aanschaffen. De financiering van een dergelijke onverwachte uitgave kan worden geregeld door het afsluiten van een krediet. Ons kantoor mag u daarover adviseren en voor u de contacten onderhouden met de verstrekker van het krediet. Betalen en sparen Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening. Maar ook via bedrijfsspaarregelingen of via deelname aan de levensloopregeling. Ook op dit terrein mogen wij onze relaties met raad en daad bijstaan. Zowel in de fase van advisering als bij de bemiddeling tussen u en de financiële instelling.

4 Effecten en beleggen Wij hebben de bevoegdheid om u in contact te brengen met financiële instellingen die gespecialiseerd zijn in beleggingen. Wij mogen u echter geen beleggingsadvies geven. Daarom werken wij met door de beleginstelling opgemaakte risico- en belegprofielen. U blijft zelf verantwoordelijk voor de belegresultaten. Dienstverleningsdocument Bij impactvolle en complexe producten is er ook sprake van een dienstverleningsdocument, welke aan u zal worden uitgereikt indien van toepassing. Indien dit document van toepassing is, is de inhoud hiervan leidend. De dienstenwijzer is dan op de in het dienstverleningsdocument genoemde punten niet van toepassing. Vormen van advies Wij hebben diverse vormen van dienstverlening, namelijk execution only en full-service. Indien wij u dat niet kenbaar maken, kunt u ervan uitgaan dat wij u volledig kunnen adviseren en begeleiden. Ook is er dan een nazorgtraject van toepassing (zie onder kopje: nazorg). Execution only Dit betekent dat wij u alleen zullen helpen met het tot stand komen van een overeenkomst. Er is geen nazorgtraject van toepassing. Wij kunnen u bij deze vorm van samenwerking niet volledig adviseren. Wij geven u van te voren aan wanneer deze vorm van toepassing is. In elk geval is execution only van toepassing op: 1) via onze website afgesloten producten, 2) via internet (dus overige websites, bijvoorbeeld via verzekeraars) afgesloten producten, waarbij wij als intermediair geselecteerd zijn, 3) bij variabele rente voor hypothecaire leningen, 4) bij het belegaspect van beleggingsverzekeringen, 5) bij afwijking van het ingevulde risico- en belegprofiel en 6) bij spaar- en belegrekeningen. Hoe komen wij tot een advies? Adviesvrij Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. Ondernemersvrijheid Geen enkele financiële instelling zoals een bank- of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer. Keuze van aanbieders De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Wij werken met speciale vergelijkingsprogramma's die het mogelijk maken om een objectieve analyse te maken van nagenoeg de gehele markt. Uit al deze aanbieders zullen wij een aanbod selecteren dat goed past bij uw persoonlijke wensen. Deze vergelijking maken wij op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring met de instelling hoe die zich opstelt indien een beroep wordt gedaan op een uitkering. Omdat wij op deze wijze werken, kunnen wij als een ongebonden, objectieve bemiddelaar voor u optreden.

5 Hoe zit het met onze kosten? Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. Deze kosten worden op verschillende wijzen vergoed. Op uren/declaratiebasis; Wij geven u aan welk uurtarief van toepassing is, hoeveel uren wij denken te gaan besteden en wat wij hiervoor doen. Er wordt een rapportage van uitgevoerde werkzaamheden bijgehouden. De eindnota is op basis van deze rapportage. Indien er deskundigheid van derden ingeschakeld dient te worden, zullen wij deze kosten aan u doorberekenen. Uiteraard zullen wij hierover vooraf, samen met u, duidelijke afspraken maken. Een abonnementensysteem Voor jaarlijks terugkerende diensten spreken wij een vast bedrag per jaar af, waarvoor wij onze werkzaamheden uitvoeren. Wij geven u altijd van te voren aan welk systeem voor u van toepassing is. Vraagt u ons diensten, waarbij deze wijze van honorering niet mogelijk is of wenselijk is, dan zullen wij altijd vooraf met u een andere afspraak maken over onze honoreerring. Identificatie Wij zijn wettelijk genoodzaakt om in ons dossier een kopie van een geldig legitimatiebewijs te hebben. Daarom zullen wij u ook vragen om dit document aan ons beschikbaar te stellen. Nazorg (alleen bij full-service): Wat verwachten wij van u als klant en wat kunt u als klant van ons verwachten? Juiste en volledige informatieverstrekking U draagt zelf verantwoordelijkheid voor het aan ons doorgeven van wijziging in uw persoonlijke situatie. Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van deze informatie. In de relatie die wij met u hebben vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Totaalbeeld Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben. Wij kunnen u dan ook de juiste informatie verschaffen indien er wijzigingen optreden. Daarom vragen wij u mee te werken om uw totaalbeeld van uw financiële dienstenpakket in kaart te brengen. Wijzigingen doorgeven Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, inkomensveranderingen, een geboorte van een kind, overlijden, werkloos of arbeidsongeschikt worden. Maar ook wijziging van uw mobiele nummer of adres. Onze taken in verband met nazorg: Up to date houden informatie Wij zullen u schriftelijk op de hoogte zullen houden van relevante wijzigingen met betrekking tot de door u bij ons kantoor afgesloten producten.

6 Soms gaat het om informatie die wij u wettelijk verplicht zijn te zenden. Maar ook kunnen wij u informatie toesturen, omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Op onze website kunt u veel van de meest actuele informatie terugvinden. Wij zullen met u op vaste momenten contact opnemen. Denkt u aan de afloop van een rentevastperiode (niet zijnde variabele rente), uw 56 jarige leeftijd (in verband met pensioen op 65 jaar) en een periode van lagere rentepercentages (in verband met eventueel oversluiten). Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en hierop zelf actie te ondernemen. Indien u dat wenst, kunt u hierover met ons een afspraak maken. In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook. Als u een klacht hebt Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt. Eerst de klacht kenbaar maken aan ons Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen. Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. (KiFiD), een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen. U kunt zich hiervoor wenden tot: Postbus AG DEN HAAG Telefoon 0900-fklacht ofwel Einde relatie U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door u gewenste moment, zonder opzeggingstermijn en zonder kosten. Indien er producten via ons kantoor zijn gesloten, kunt u de betreffende maatschappij(en) verzoeken deze lopende zaken over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindigen. Ook in dat geval kunt u de producten welke ons kantoor zijn gesloten overdragen naar een andere adviseur van uw keuze via een verzoek aan de desbetreffende maatschappij. Wij doen meer voor u Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van financiële diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze dienstenwijzer kunnen aangeven. Regelmatig komt het voor dat er ook andere beroepsdisciplines ingeschakeld dienen te worden. Uiteraard gebeurt dit in overleg met u en maken wij pas gebruik aan deze kennis na uw toestemming. Hebt u vragen, aarzelt u dan niet ons om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst. Versie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

tolle'ls Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Wie zijn wij?

tolle'ls Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Wie zijn wij? tolle'ls ASSURANTIEN BV Slalionssrraal39 6J8l AD Eisioo Lb. Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiele diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien. Dienstenwijzer MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.nl 2 D I E N S T E N W I J Z E R Ons kantoor is gespecialiseerd

Nadere informatie

Internet. Dienstverleningsdocument

Internet. Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650. Dienstenwijzer (particulier) Boutkan Assurantiën b.v. Introductie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer (particulier)

Dienstenwijzer (particulier) persoonlijk en dichtbij Dienstenwijzer (particulier) 1 Dienstenwijzer (particulier) De Vries Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat

Nadere informatie

FPN Groep Dienstverlening Particulier

FPN Groep Dienstverlening Particulier FPN Groep Dienstverlening Particulier Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

DienstverleningsdocumenT

DienstverleningsdocumenT DienstverleningsdocumenT ASYA FINANCE BosenLommerweg 307 1055 Dx Amsterdam Tel : 020-612 22 16 Fax : 020-612 10 81 Site: www.asyafinance.nl KvK : 34161409 A S Y A F I N A N C E F I N A N C I E L A D V

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V.

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. A. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. A. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Lamers & Van de Wijdeven Hypotheken en Verzekeringen Oude Provincialeweg 54 A Postbus 71 5527 ZH Hapert

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Lamers & Van de Wijdeven Hypotheken en Verzekeringen Oude Provincialeweg 54 A Postbus 71 5527 ZH Hapert Ons kantoor is gespecialiseerd in hypotheken en verzekeringen. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

A. Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

A. Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

HGS administratie- en assurantiekantoor

HGS administratie- en assurantiekantoor HGS administratie- en assurantiekantoor Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Geven Assurantiën & Hypotheken BV handelt onder dezelfde naam als haar statutaire naam.

Geven Assurantiën & Hypotheken BV handelt onder dezelfde naam als haar statutaire naam. Dienstenwijzer Naast algemene informatie over vindt u in deze Dienstenwijzer uitgebreide informatie over onze dienstverlening en onze klachtenregeling. Deze Dienstenwijzer is een puur informatief document.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

In geval van nood kunt u buiten kantoortijden inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

In geval van nood kunt u buiten kantoortijden inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op. Dienstenwijzer Naast algemene informatie over vindt u in deze Dienstenwijzer uitgebreide informatie over onze dienstverlening en onze klachtenregeling. Wie zijn wij? Bezoekadressen Markt 2a Rijksweg 130

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Dit mag u van ons verwachten Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verberkmoes Assurantiën

Dienstenwijzer Verberkmoes Assurantiën Dienstenwijzer Verberkmoes Assurantiën Versie: 01 oktober 2014 Dienstenwijzer Verberkmoes In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw wensen zijn onze leidraad. In deze

Nadere informatie

In geval van nood kunt u buiten kantoortijden inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

In geval van nood kunt u buiten kantoortijden inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op. Dienstenwijzer Naast algemene informatie over vindt u in deze Dienstenwijzer uitgebreide informatie over onze dienstverlening en onze klachtenregeling. Wie zijn wij? Bezoekadres Correspondentieadres Tramstraat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u informeren over onze werkwijze. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Dienstenwijzer BAAS Tiel B.V. BAAS Makelaars & Assurantiekantoor

Dienstenwijzer BAAS Tiel B.V. BAAS Makelaars & Assurantiekantoor Dienstenwijzer BAAS Tiel B.V. BAAS Makelaars & Assurantiekantoor Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In deze dienstenwijzer staat

Nadere informatie