KENNISNEMEN VAN De invulling van de ambitie van het college met betrekking tot frisse scholen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KENNISNEMEN VAN De invulling van de ambitie van het college met betrekking tot frisse scholen."

Transcriptie

1

2 Gemeente Amersfoort RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : Aan : Gemeenteraad Datum : 7 juni 2013 Portefeuillehouder : Wethouder C.J.M. van Eijk Programma : 5. Onderwijs TITEL Van frisse scholen naar gezonde scholen. KENNISNEMEN VAN De invulling van de ambitie van het college met betrekking tot frisse scholen. AANLEIDING In het Collegeprogramma staat: In overleg met alle betrokken schoolbesturen stellen we de inhoudelijke en financiële kaders op t.b.v. een Integraal Huisvestingsplan (IHP). Hier moet de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs aan voldoen. Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt. Naar aanleiding van het coalitieakkoord wordt nader invulling gegeven aan mogelijkheden voor verdere doordecentralisatie. Of de doordecentralisatie middelen oplevert, is nog onzeker en zal nog moeten blijken. Frisse scholen kunnen op verschillende manieren gedefinieerd worden. In deze Raadsinformatiebrief geven wij onze definitie en de manier waarop wij invulling geven aan deze ambitie. Op korte termijn worden geen middelen vrijgespeeld, maar wij vinden het onderwerp frisse scholen wel van belang. Wij zetten in op gedragsverandering, het stimuleren van deelname van scholen aan het Vignet Gezonde School en de totstandkoming van een integraal onderwijshuisvestingsplan. Wij willen het onderwerp oppakken in een brede context via een structurele aanpak van frisse scholen naar gezonde scholen. KERNBOODSCHAP Frisse scholen is onderdeel van een breder spectrum, namelijk goed onderwijs in gezonde, duurzame en energiezuinige scholen. Als wij in Amersfoort spreken over frisse scholen hebben wij het dan ook over gezonde, duurzame scholen. Verantwoordelijkheidsverdeling De verantwoordelijkheid voor een goed binnenklimaat/ arbeidsomstandigheden ligt bij de gebruiker (de directie en het team van de school) en bij de juridisch eigenaar (het schoolbestuur). Schoolbesturen voor voortgezet onderwijs ontvangen geld van het Rijk voor aanpassingen en onderhoud aan de binnen- en buitenzijde van het schoolgebouw. Schoolbesturen in het primair- en speciaal onderwijs ontvangen geld van het Rijk voor aanpassingen en onderhoud aan de binnenzijde van het schoolgebouw. Voor de buitenzijde moeten zij tot nu toe aanvragen indienen bij de gemeente. Naar verwachting wordt de wetgeving op 1 januari 2015 gewijzigd en krijgt het primair- en speciaal onderwijs vanaf dan, net als het voortgezet onderwijs, ook voor de buitenzijde geld van het Rijk. De financiële verantwoordelijkheid van de gemeente ligt bij (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding. Daarnaast kan er in bijzondere gevallen een verantwoordelijkheid liggen vanuit het economisch eigenaar zijn. Als een schoolbestuur aantoonbaar (bouwkundige) maatregelen heeft getroffen en er desondanks niet in slaagt aan de minimale wettelijke eisen te voldoen voor binnenklimaat, kan een beroep gedaan worden op de gemeente vanwege onze zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Inlichtingen bij: A.A. van den Heuvel, MO/VV, (033)

3 raadsinformatiebrief pagina 2 Gemeente Amersfoort Inzet nu en in de toekomst Waar de inzet de afgelopen jaren gericht was op het binnenklimaat, is dit nu op basis van nieuwe inzichten verbreed naar een inzet naar gezonde, duurzame scholen, waarbij gezondheid een integraal onderdeel uitmaakt van het schoolbeleid. Structurele aandacht voor gezondheid levert een bijdrage aan betere leerprestaties en een gezond pedagogisch klimaat. Wij richten ons in het kader van gezondheidsbeleid op het stimuleren van basisscholen om deel te nemen aan het Vignet Gezonde School (toelichting hierna). Daarnaast werken wij in het kader van duurzaamheidsbeleid aan een onderzoek om zonnepanelen rendabel toe te passen op onder meer daken van schoolgebouwen. Verder loopt een onderzoek naar het energiezuiniger of energieneutraal maken van onder meer schoolgebouwen. De uitkomsten van beide delen wij met de schoolbesturen in het kader van hun verantwoordelijkheid voor energie(besparing) en de relatie energie-binnenklimaat. Tenslotte werken wij in het kader van onderwijs(huisvestings)beleid, samen met schoolbesturen, aan de vertaling van de visie op onderwijs/onderwijshuisvesting in een integraal onderwijshuisvestingsplan. Onze inzet is om het thema gezonde, duurzame scholen daarin op te nemen. Vignet Gezonde School De gemeente, het Longfonds en GGD Midden-Nederland zijn met elkaar in gesprek over het stimuleren van Gezonde Scholen in Amersfoort. De intentie is met elkaar een convenant te willen afsluiten, waarbij afspraken worden gemaakt hoe basisscholen in Amersfoort gestimuleerd kunnen worden om Gezonde Scholen te worden. De Gezonde School (www.gezondeschool.info) staat voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige omgeving, een goed pedagogisch klimaat én aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen. De Gezonde School draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Basisscholen die de gezondheid van hun leerlingen stimuleren, komen in aanmerking voor het Vignet Gezonde School. Er zijn certificaten te verdienen op acht thema s: voeding en mondgezondheid, sport en bewegen, persoonlijke verzorging, sociaal-emotionele ontwikkeling, roken en alcohol, relaties en seksualiteit, fysieke veiligheid en milieu. Dit laatste thema heeft ook een relatie met het schoolgebouw en gaat over de wijze waarop een school aandacht besteedt aan onderwerpen als binnenklimaat, thermisch comfort, visueel comfort, akoestiek en ergonomie van het schoolmeubilair. CONSEQUENTIES Wij zetten in op het afsluiten van een convenant tussen Longfonds, GGD Midden-Nederland en gemeente, waarbij we scholen stimuleren om het Vignet Gezonde School te behalen. In het schooljaar starten we met de eerste vijf basisscholen, die ook een ambassadeursfunctie zullen vervullen richting andere basisscholen in Amersfoort. VERVOLG In de Raad van 26 februari 2013 is de, samen met de schoolbesturen voor primair-, speciaal-, voortgezet speciaal- en voortgezet onderwijs ontwikkelde, visie op onderwijshuisvesting vastgesteld. Wij ontwikkelen nu, zoals aangekondigd, samen met de schoolbesturen een voorstel voor kaderstelling om te komen tot een integraal onderwijshuisvestingsplan. Dit voorstel krijgt u in het 3 e kwartaal ter besluitvorming voorgelegd. Na de kaderstelling door u als Raad zal bij de uitwerking van het integraal onderwijshuisvestingsplan duidelijk worden welke investeringen noodzakelijk zijn en welke financiële mogelijkheden er zijn, zowel vanuit de gemeentelijke- als de schoolbestuurlijke budgetten. Een dergelijke uitwerking is een voorwaarde om in overleg met schoolbesturen vast te kunnen stellen in welke schoolgebouwen op welke wijze geïnvesteerd moet worden.

4 raadsinformatiebrief pagina 3 Gemeente Amersfoort BETROKKEN PARTIJEN De schoolbesturen en scholen voor primair-, speciaal-, voortgezet speciaal- en voortgezet onderwijs. Burgemeester en wethouders van Amersfoort, de secretaris, de burgemeester,

5

6

7

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO

ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO - eindrapport - Drs. F.E.M. Berndsen Dr. B. Dekker Drs. C.T.A. van Bergen Amsterdam, januari

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Stadsdeel West Directie Strategie en Beleidsrealisatie Afdeling Talentontwikkeling November 2010-1 - Voorwoord In het coalitieakkoord West maakt

Nadere informatie

Wie wordt de bouwheer?

Wie wordt de bouwheer? november 2013 het fundament Nieuwbouw en renovatie Wie wordt de bouwheer? 26 het fundament november 2013 Bij nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen is het nodig dat iemand de regie heeft. Dit zogenoemde

Nadere informatie

visie document 25 september 2013

visie document 25 september 2013 Visie document structuur GVOW 1. Inleiding Bij besluit van 6 maart 2013 heeft het algemeen bestuur van de GVOW besloten een ontwikkelingstraject in te zetten om te komen tot een nieuwe structuur van de

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden.

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4375297 Aan : Gemeenteraad Datum : 1 juli 2013 Wethouder P. van den Berg Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen Portefeuillehouder

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 november 2011 Betreft Ouderbetrokkenheid

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 november 2011 Betreft Ouderbetrokkenheid a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Samen werken aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente

Samen werken aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente Samen werken aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente 3 Doel 1: Een klimaatbestendig en energieneutraal Sliedrecht 4 Mileubeleidsplan en uitvoeringsprogramma 2010-2011 De gemeente vindt duurzaamheid

Nadere informatie

Gezond en goed. Scholenbouw in topconditie

Gezond en goed. Scholenbouw in topconditie Gezond en goed Scholenbouw in topconditie 1 Gezond en goed, Scholenbouw in topconditie 2 Gezond en goed, Scholenbouw in topconditie Gezond en goed Scholenbouw in topconditie Rijksbouwmeester Juli 2009

Nadere informatie

Alles is. gezondheid. Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016

Alles is. gezondheid. Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016 Alles is gezondheid Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016 Inhoud Deel 1 Het programma 3 1. Inleiding 2 2. Uitdagingen waar we voor staan 5 3. Uitgangspunten 7 4. stellingen 9 5. Gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken 1 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen

Nadere informatie

Rapport. Action Research Energieneutrale scholen. Het Klimaatverbond, Carolien van Merksteijn & Laury Schepers

Rapport. Action Research Energieneutrale scholen. Het Klimaatverbond, Carolien van Merksteijn & Laury Schepers Rapport Action Research Energieneutrale scholen Het Klimaatverbond, Carolien van Merksteijn & Laury Schepers april 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Bronnenonderzoek 4 1.1 Werkwijze 1.2 Samenvatting inventarisatie

Nadere informatie

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. De opgave 3 3. Visie op duurzaamheidsbeleid 3 4. Omgeving 4 5. De aanpak 4 6. Doelstellingen 6 7. Organisatie 6 8. De impuls-projecten

Nadere informatie

B-126 Green Deal Utrechtse Energie!

B-126 Green Deal Utrechtse Energie! B-126 Green Deal Utrechtse Energie! Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer J. J.

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

1? OKT 2012 U. G:\T2312. prowincie. RABO Zwolle 39 73 41 121. PROVINCIALE STATEN Provinciale Staten van Overijsselyp^ OVERIJSSEL Reg.nr.

1? OKT 2012 U. G:\T2312. prowincie. RABO Zwolle 39 73 41 121. PROVINCIALE STATEN Provinciale Staten van Overijsselyp^ OVERIJSSEL Reg.nr. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl PROVINCIALE STATEN Provinciale Staten van Overijsselyp^ OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

13 november 2008 PO&K/BS/73395

13 november 2008 PO&K/BS/73395 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 13 november 2008 PO&K/BS/73395 Onderwerp Aanbieding thema-onderzoek islamitisch onderwijs Inleiding

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Gemeente Ten Boer Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 4 2. Beleidsfocus 6

Nadere informatie

SAMEN STERKER DAN ALLEEN?

SAMEN STERKER DAN ALLEEN? SAMEN STERKER DAN ALLEEN? Voortgezet onderwijs en gemeenten Een uitgave in het kader van het landelijk LEA-ondersteuningstraject (OCW) 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 5 1 Inleiding 9 2 De educatieve agenda

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie