Voorbereiding studiedag Koning Boudewijnstichting te Gent op 24 september Werkgroep Duurzaamheid en energie in functie van betaalbaar wonen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbereiding studiedag Koning Boudewijnstichting te Gent op 24 september 2007. Werkgroep Duurzaamheid en energie in functie van betaalbaar wonen."

Transcriptie

1 Voorbereiding studiedag Koning Boudewijnstichting te Gent op 24 september 2007 Werkgroep Duurzaamheid en energie in functie van betaalbaar wonen. 1. Voorstelling 1.1. Project energie en armoede (Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw) Het project energie en armoede is een project van Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie. Dit is een onafhankelijke vzw die erkend en gesubsidieerd is door de Vlaams overheid. Het project energie en armoede is een opbouwwerkproject. Dit heeft twee belangrijke kenmerken: Ten eerste werkt het opbouwwerk structureel. Een opbouwwerkproject probeert de oorzaken van problemen te achterhalen en zoekt naar instanties die mee de problemen kunnen oplossen. Vaak zoeken we oplossingen bij beleidsorganisaties of politiek verantwoordelijken. Ten tweede betrekt een opbouwwerkproject de mensen die de problemen ondervinden. In ons project besteden wij veel aandacht aan de participatie van mensen in armoede. Zij zijn onze ruggengraat. Naast de beroepskrachten zijn er dus heel wat vrijwillige medewerkers, mensen in armoede. Het project energie en armoede is een Vlaams project Korte voorstelling Vlaams Overleg Bewonersbelangen vzw (VOB) Het VOB is opgericht als overlegplatform voor de nieuwe wooninitiatieven. Tot de leden behoren huurdersbonden, sociale verhuurkantoren, woonwinkels en woonwijzers, opbouwwerk en welzijnswerkprojecten rond huisvesting. Het uitgangspunt van het VOB en de aangesloten leden is steeds het recht op wonen: het recht op een woning van goede kwaliteit, die betaalbaar is, met woonzekerheid en gelegen in een goede woonomgeving. Intussen is het VOB door de Vlaamse Gemeenschap erkend als overleg en ondersteuningscentrum voor de huurdersbonden en de sociale verhuurkantoren. Bij de huurdersbonden kunnen private en sociale (kandidaat )huurders terecht voor huuradvies en informatie. De sociale verhuurkantoren huren woningen op de private markt en verhuren ze onder aan kansarme en kwetsbare bewoners. Zij koppelen dit aan huurdersbegeleiding en lokale netwerkvorming. Otterstraat 116, 2300 Turnhout T E

2 2. Energie in het Nationaal Actieplan Sociale Insluiting Het hoofdstuk over huisvesting in het Nationaal Actieplan Sociale Insluiting van besteedt aandacht aan het thema energie. In het stukje over het Vlaams Gewest wordt vooral gesproken over een aantal sociale maatregelen en het pilootproject van energiescans in Oost Vlaanderen; in het Waals Gewest is het aspect duurzaamheid expliciet opgenomen Sociale maatregelen in de vrije energiemarkt Bij de start van de vrije energiemarkt in juli 2003 voerde het Vlaams gewest een aantal sociale maatregelen in voor energie. Deze maatregelen noemt men: sociale openbaredienstverplichtin gen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn: de procedure die de leveranciers moeten volgen wanneer klanten niet kunnen betalen: aanmaningen, ingebrekestelling, droppen het vangnet van de distributienetbeheerder die gas en/of elektriciteit levert wanneer klanten gedropt zijn op de vrije markt en geen nieuwe leverancier vinden. De distributienetbeheerder levert elektriciteit via een budgetmeter met een oplaadkaart. Wanneer mensen hun kaart opladen hebben ze vol vermogen. Wanneer de kaart leeg is er een noodkrediet. Als het noodkrediet op is is er de minimumlevering van 10 ampères. mensen die in een bepaalde categorie vallen zijn beschermde klant. Zij kunnen gebruik maken van een aantal voordelen. Zo zijn zij bijvoorbeeld vrijgesteld van het betalen van herinneringskosten wanneer zij hun factuur niet op tijd kunnen betalen. Een aantal maatregelen zijn de laatste tijd veranderd. Op Vlaams niveau was er een grondige evaluatie van de bestaande sociale maatregelen. Er was de ad hoc commissie energiearmoede binnen het Vlaams parlement en de hoorzitting in Vlaams parlement. Op basis van deze evaluatie kwam er een wetsontwerp. De minister vroeg aan verschillende organisaties (MINA raad, SERV, VREG, ) om advies. Ook aan ons, samenlevingsopbouw Antwerpen provincie. Er zijn een aantal positieve veranderingen: Zo werd de minimumlevering opgetrokken van 6 naar 10 ampère. Vroeger was een budgetmeter enkel gratis voor beschermde klanten zodat mensen met betalingsmoeilijkheden die niet beschermde klant waren soms 600 euro moesten beta len. Nu is de budgetmeter gratis voor iedereen die hem nodig heeft. Leveranciers mogen geen dropkosten meer aanrekenen wanneer ze een klant droppen omwille van wanbetaling. Federaal veranderde het volgende: Er kwam een akkoord dat een betere bescherming biedt aan energieconsumenten. Wanneer klanten van leverancier veranderen zijn er maximumbedragen bepaald die le veranciers mogen vragen indien klanten hun contract vroegtijdig beëindigen (= verbrekingsvergoedingen). Het sociaal tarief is sinds kort het laagste tarief op de markt. Binnenkort zou de toeken ning ervan ook automatisch moeten gebeuren. 2

3 Bedenkingen: Het is goed dat deze maatregelen er zijn. Maar ze zijn ontoereikend om een recht op energie voor iedereen te garanderen. Er zijn veel misverstanden over de minimumlevering van 10 ampère: 10 ampère betekent een verbruik van 2200 watt. Dit is te weinig om een aantal noodza kelijke huishoudtoestellen te laten functioneren. Veel mensen denken dat het gebruik van die 10 ampère gratis is. Dit klopt niet. De minimumlevering moet betaald worden na de meteropname. Veel mensen denken dat de minimumlevering onvoorwaardelijk is. Dit klopt ook niet. De lokale adviescommissie kan beslissen om volledig af te sluiten. Daarnaast beslist de lokale adviescommissie soms ook om de minimumlevering te schorsen (= naakte budgetmeter). Men kan dan enkel elektriciteit gebruiken wanneer men geld heeft om op te laden. Als je geen geld hebt heb je ook geen elektriciteit. Ook geen 10 ampère. Voor ons is dit ook afsluiting. Mensen afsluiten van energie is mensonwaardig. De lokale adviescommissie is voor veel mensen een onbekende. Veel mensen zijn bang om naar de LAC zitting te gaan. We hebben bedenkingen bij de werking van sommige LAC s. We horen regelmatig verhalen van LAC s die geen rekening houden met de draagkracht van mensen en onrealistische afbetalingsplannen eisen. Verder legt de nieuwe regelgeving op dat de distributienetbeheerder in de winterperiode (1 december tot 1 maart) niemand mag afsluiten. Maar de mensen die vóór de winter afgesloten zijn worden niet heraangesloten. De Lokale Adviescommissie die tot afsluiting beslist volgt mensen die afgesloten zijn niet op. Mensen die afgesloten zijn moeten zelf uitzoeken wat ze moeten doen om heraangesloten te worden. In de nieuwe regelgeving is het begrip klaarblijkelijke onwil geschrapt en vervangen door een aantal situaties waarin beslist kan worden tot afsluiting. In een aantal situaties kan de distributienetbeheerder overgaan tot afsluiting zonder een beslissing van de Lokale adviescommissie (bijvoorbeeld wanneer een huishoudelijke afnemer die geen wanbetaler is een leveringscontract met een leverancier weigert te ondertekenen). De klant, die steeds aanwezig kan zijn op de Lokale Adviescommissie, heeft in deze situaties geen enkele mogelijkheid om zijn verhaal te doen. Wij vragen: In de eerste plaats dat er nooit afgesloten wordt (met uitzondering van situaties van onveiligheid). Afsluiten in mensonwaardig. Elke afsluiting leidt tot méér problemen én schulden. Mensen met energieschulden mogen niet aan hun lot overgelaten worden. De Lokale Adviescommissie zou op zoek moeten gaan naar oplossingen in plaats van mensen af te sluiten. Wan neer mensen opgeroepen worden voor de Lokale Adviescommissie moet er steeds een grondig sociaal onderzoek gedaan worden. Zo kan de Lokale Adviescommissie rekening houden met de draagkracht van mensen. Het sociaal onderzoek moet vooraf besproken zijn met de klant. Documentatie: Eisen voor een recht op energie Samenlevingsopbouw (bijlage 1) 3

4 2.2. Duurzaamheid In ons project werken we vooral aan de sociale aspecten die met energie te maken hebben. Duurzaamheid is een actueel thema. Het beleid, de media en verschillende organisaties besteden hier veel aandacht aan. Vanuit het project energie en armoede beseffen we de waarde van duurzaamheid. Besparen van energie kan ervoor zorgen dat de energierekening van mensen in armoede daalt. Onlangs ondervroegen we hulpverleners en welzijnswerkers. We stelden vast dat 56% van de bevraagden 10% of meer van hun gezinsinkomen besteden aan energie. Voor mensen in armoe de is het kunnen besparen op de energierekening minstens zo belangrijk dan het milieu aspect. Rond duurzaamheid zijn er al veel initiatieven. Allemaal goed bedoeld, maar vaak bereiken zij niet de mensen waar ze eigenlijk voor bedoeld zijn of zijn de effecten ervan zeer beperkt. Er zijn allerlei vormen van financiële tussenkomst (belastingsaftrek, REG subsidies) en er is een Fonds voor de Reductie van de Globale Energiekost (FRGE). Daarnaast zijn er de klimaat op maat wijken waar mensen samen komen om te werken aan energiebesparing en de energiescans die door de distributienetbeheerders gebeuren. Zij moeten bij 2% van de Vlaamse huishoudens een energiescan doen. Bij een energiescan bekijken ze waar er in de woning energie verloren gaat en hoe de bewoners energie kunnen besparen. Daarnaast doen ze een aantal kleine ingrepen. Ze plaatsen radiatorfolie, buisisolatie, tochtstrips en spaar lampen en een douchekop in de woning. Deze projecten of initiatieven kunnen ook al een aantal knelpunten in de verhouding duurzaam heid betaalbaarheid bloot leggen. 1) Bedenkingen: Op een vergadering legden wij aan een deskundige een aantal situaties voor van mensen die deelnemen aan het project energie en armoede. Bijvoorbeeld: Een weduwe van 51 jaar woont in een privéhuurwoning. De muren van de woning zijn nat in de gang, de living en de keuken. Door de rolluikkast komt kou. De douche werkt niet en er staat water in de kelderberging. Er zijn twee gaskachels. Het energieverbruik voor de woning ligt hoog. Er moet namelijk winter en zomer gestookt worden om de muren droog te houden. De enige haalbare suggesties zijn: het isoleren van de rolluikkast de woning een paar keer per dag kort en krachtig ventileren het verbruik bijhouden en de leverancier hierover informeren Deze maatregelen zullen een beetje helpen maar blijven een druppel op een hete plaat. De woning zal vochtig, kil en ongezond blijven. Een ander voorbeeld was er één van een alleenstaande man die in een gemeubelde studentenkamer woont. Ook hier kunnen suggesties gedaan worden voor kleine ingrepen of gedragsverandering maar fundamentele of structurele maatregelen zijn veel moeilijker. 4

5 Het spreekt vanzelf dat mensen met een hoger beschikbaar inkomen veel meer mogelijkheden hebben: verhuizen naar een betere maar duurdere woning, toch een aantal maatregelen op eigen kosten doorvoeren,... Documentatie: de praktijkvoorbeelden (zie bijlage 2) Energie besparen is niet evident voor mensen in armoede. Bij de voorbereiding van deze werkgroep kwamen volgende problemen ter sprake: Duurzaamheid is duurder dan een spaarlamp. Alles wat energiebesparend en investe rend is, is duur. En wat wij, mensen in armoede, niet hebben is geld. Om een woning echt energiezuiniger te maken zijn serieuze ingrepen nodig: dubbel glas, dakisolatie, De kleine ingrepen die bijvoorbeeld bij een energiescan (bijvoorbeeld een spaarlamp, buisisolatie, radiatorfolie, ) gebeuren wegen niet op tegen de slechte kwaliteit van de woning. Om deze problemen te verhelpen zijn serieuze ingrepen (vocht, dubbel glas, ) nodig die veel kosten. Dit is niet haalbaar voor mensen met een beperkt in komen. Als je een woning duurzaam maakt, is het de eigenaar die er beter van wordt Wanneer eigenaars hun woning duurzamer maken verhogen zij de huurprijs. Dit is niet enkel voor de private huurmarkt zo. Dit is ook het geval voor de sociale huurmarkt. Wanneer woningblokken gerenoveerd worden stijgt de basishuurprijs. Dus men sen die na de renovatie terugkeren naar hun woning betalen meer voor dezelfde woning. De mensen met de laagste inkomens keren vaak niet terug omdat ze de hogere huurprijs niet kunnen betalen en belanden opnieuw in een woning die niet energiezuinig is. voor mensen in armoede is het elke dag dikke truiendag zei iemand naar aanleiding van de dikke truiendag. Mensen in armoede doen vaak al heel wat moeite om energie te besparen: als de verwarming al laag staat kan je niet aanraden om ze nog een graadje lager te zetten, mensen in armoede hebben al minder verschillende huishoudtoestellen,... Mensen in armoede kunnen haast nooit genieten van de fiscale maatregelen die de overheid neemt. Dit terwijl eigenaars of mensen met hogere inkomens wel bepaalde in vesteringen kunnen aftrekken van de belastingen. Als ik spaar voor een zonnepaneel en ik zou genoeg geld hebben: waar moet ik mijn zonnepaneel dan zetten als ik in een sociale woonblok woon? Zo zijn er veel praktische, financiële en andere drempels voor mensen in armoede om echt ener gie te besparen. 2) Voorstellen Er moeten een aantal garanties zijn voor huurders. Wij willen dat de overheid investeert in een beter woonbeleid. Eigenaars moeten op hun verantwoordelijkheid gewezen worden wanneer zij slechte woningen verhuren. Daarbij denken we aan: 5

6 o o Het verbinden van de huurprijs aan de kwaliteit van de woning, maar: er rekening mee houden dat dit nog steeds als effect kan hebben dat de allerarmsten in de slechtste woningen blijven terecht komen. Bij de energieprestatiecertificaten: deze mogen niet enkel dienen om aan te tonen hoeveel een woning verbruikt. Er moeten ook gevolgen aan gekoppeld worden: namelijk het verplichten van de eigenaar tot renovatie en het koppelen van de huurprijs Er moeten ook stimulansen naar huurders gaan en niet alleen naar eigenaars. Wanneer huurders investeringen doen zouden er ook garanties moeten zijn dat de eigenaar de huurder er niet kan uitzetten. Er zou gewerkt kunnen worden aan een premie voor eigenaars die hun woning verbeteren i.f.v. zuiniger energieverbruik, op voorwaarde dat ze sociaal verhuren (cfr renovatie premie voor SVK verhuurders). Sociale verhuurkantoren, OCMW s en sociale huisvestingsmaatschappijen moeten ook opletten met wat ze verhuren. Zij hebben een voorbeeldfunctie. Zij zouden het energie prestatie certificaat hierbij als een concreet hulpmiddel kunnen gebruiken. De overheid moet voldoende subsidies voorzien opdat zij hun woningen energiezuinig kunnen maken. Dit zonder dat de huurprijs toeneemt voor de huurders die in deze woningen wonen. Sociale huisvestingsinitiatieven moeten permanent aandacht hebben voor het begeleiden van hun huurders op het vlak van rationeel energiegebruik. Dit kan expliciet mee opgenomen worden in de minimale huurbegeleiding die wordt voorzien. De overheid moet maatregelen nemen om het gebruik van energiezuinige huishoudtoestellen te stimuleren. Zo zouden er kortingsbonnen voor energiezuinige huishoudtoestellen (bijvoorbeeld wasmachines en koelkast) ter beschikking gesteld kunnen worden van mensen met een laag inkomen. Deze kortingsbonnen moeten: o rekening houden met de gezinsgrootte o minstens het verschil bedragen tussen een goedkoop niet energiezuinig toestel o en een energiezuinig toestel hoog genoeg zijn. Mensen in armoede kunnen meestal van geen enkele van de vele andere (hoge) premies voor rationeel energiegebruik (condensatieketels, isolatie, zonnepanelen, ) genieten. Wanneer er voor hen een premie is moet deze hoog genoeg zijn. Er moet rekening mee gehouden worden dat mensen in armoede niet zo gemakke lijk in 1 keer een grote som geld neer kunnen tellen voor energiezuinige toestellen. Er moet ook aandacht geschonken worden aan het ABI (Actueel Besteedbaar Inkomen) zodat mensen die geen leefloon of uitkering krijgen, maar toch bvb met zware schulden zitten, ook beroep kunnen doen op sociale tegemoetkomingen voor mensen in armoede. De lat moet met andere woorden niet op een sociaal statuut, maar op een bepaald inkomen worden gelegd. September

7 Bijlage 1 Energie: een afdwingbaar recht voor iedereen! Het is belangrijk om steeds stil te staan bij het uitgangspunt van het project armoede en energie: Energie als een afdwingbaar recht voor iedereen! Er is pas sprake van een afdwingbaar recht op energie voor iedereen wanneer elk van de volgende eisen zijn gerealiseerd. 1. Recht op energie is een zaak voor iedereen. Iedereen moet beschikken over een gratis en leefbaar minimumpakket aan energie. De samenstelling en de noden van het gezin bepalen dit minimumpakket. Er moet een hogere prijs per eenheid betaald worden voor wat er meer verbruikt wordt dan gratis voorzien. 2. Slechte woning = hoog energieverbruik. Er moet geïnvesteerd worden in een beter woonbeleid. Eigenaars moeten op hun verantwoordelijkheid gewezen worden wanneer zij slechte woningen verhuren. 3. Meer rationeel energiegebruik De mogelijkheden voor rationeel energieverbruik moeten uitgebreid worden voor iedereen, zeker voor mensen in armoede. 4. Sociaal tarief: het laagste. Het aantal mensen die in aanmerking komen voor sociaal tarief moet uitgebreid worden. Het sociaal tarief moet automatisch toegekend worden. 5. Meer beschermde klanten De categorie beschermde klanten moet uitgebreid worden zodat meer mensen in aanmerking komen voor de voordelen ervan. 6. De knip erop met de budgetmeter. Iedereen die erom vraagt krijgt gratis een budgetmeter. Mensen moeten op loopafstand en zonder kosten de kaart voor hun budgetmeter kunnen opladen. 7. Afsluiten is uitsluiten. Wij pleiten voor een verbod op volledige afsluiting van energievoorzieningen. Afsluiten is uitsluiten. Budgetmeters moeten steeds uitgerust zijn met een stroombegrenzer zodat iedereen steeds een leefbaar minimum aan energie heeft. 8. Van Lokale Adviescommissie (LAC) naar een Raad voor Energiewelzijn. De LAC s moeten Raden voor Energiewelzijn worden. Samen met de mensen die problemen met energie ervaren wordt dan gezocht naar haalbare oplossingen. 7

8 9. De energiemarkt: klant is koning? Zowel leveranciers als distributienetbeheerders moeten klantvriendelijker zijn en toegankelijker. Er moet een onafhankelijke ombudsdienst geïnstalleerd worden die kan bemiddelen bij klachten. En dit over de verschillende bevoegdheidsgrenzen heen. In een vrijgemaakte energiemarkt moet een doorgedreven controle van de leveranciers gegarandeerd zijn zodat mensen die in armoede leven geen slachtoffer worden van de vrije energiemarkt. Klanten mogen niet het slachtoffer zijn van fouten van leveranciers (bijvoorbeeld bij verhuis, bij verandering van leverancier, oneerlijke handelspraktijken, ) 10. De onmacht van de armoede. Oorzaak van vele problemen. Er moeten oplossingen gezocht worden voor de armoedeproblematiek in het algemeen. Meer informatie over het project energie en armoede vind je bij: Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw Adres: Otterstraat 116 te 2300 Turnhout Tel : of mail: 8

9 Bijlage 2 De praktijk Verhaal 1 Gepensioneerde 66, sociale woning, pensioen Woning: enkel gelijkvloers, centrale verwarming gas, dubbel glas Verbruik: E en G, 107 /maand, 1154 /jaar Besparingsmaatregelen: overal spaarlampen, radiatorfolie Materialen: Spaardouche, buisisolatie, tochtstrips, tochthond, thermostatische kranen Gedrag: standby, laders, chauffage 1 C lager, koken met deksel op de pot, wassen op 40 C ipv 60 C en op 60 C ipv 90 C, gordijnen op vensterbanken, Verhaal 2 Invalide 61 jaar, sociale bejaardenwoning, 718 /maand Woning: enkel gelijkvloers, tocht via ramen, kapotte ramen, steeds koude vloer (dikke sloefen en kussen en nog koude voeten, reuma), 1 gaskachel in de living Verbruik: E en G 108 /maand, 1296 /jaar Besparingsmaatregelen: overal spaarlampen Materialen: tochtstrips, tochthond, gebarsten ruiten met tape afdichten, strook isolatie ipv kussen (isolatieplaat of kniekussen voor tuin), Gedrag: kachel stiller zetten (15 C) of uitdraaien wanneer niet thuis, Verhaal 3 Weduwe 51 jaar, privéhuurwoning, 1119 /maand Woning: 2 slaapkamers, natte muren (gang, living, keuken), open Rolluikkast waardoor kou komt, douche werkt niet, water in kelderberging, 2 gaskachels Verbruik: G 45 /maand, E 1 /maand, 700 toeslag, totaal 1252 /jaar Besparingsmaatregelen: nog geen, winter en zomer stoken om muren droog te houden Gedrag: rolluikkast isoleren, een paar keer per dag kort en krachtig ventileren Verbruik bijhouden en leverancier op de hoogte informeren Verhaal 4 Alleenstaande vrouw, volwassen dochter, sociaal appartement, 1050 /maand 9

10 Woning: ramen sluiten niet of kunnen niet open, centrale verwarming op gas, geen knoppen op chauffage, in de gang met tang dichtgedraaid, lampen en zekeringen living springen Verbruik: E en G, 136 /maand, 1632 /jaar (vrij veel) Besparingsmaatregelen: radiatorfolie kan niet wegens onbereikbaar Renovatie gepland: groter balkon met verbinding naar living (meerverbruik?), elektrisch koken, verwarmingsketel op (?) het dak, huur stijgt Elektriciteit living: lichtarmaturen/toestellen controleren op verliesstroom/kortsluiting, maximaal verbruik berekenen tegenover sterkte zekering, eventueel controle vragen bij verhuurder Renovatie:Vraag thermostaatkranen voor verwarming. Verhuurders opteren vaker voor elektrisch koken vanwege risico s gas. Stookruimte op het dak geïsoleerd? Stijging huur gecompenseerd door vermindering energieverbruik? Verhaal 5 Alleenstaande, gemeubelde kamer Woning: slechts 1 stopcontact, alle toestellen via verlengsnoeren, rotte ramen, kamer moeilijk warm te krijgen, oude defecte toestellen Gebruik verlengsnoeren met aarding (voor zover voorzien) zo mogelijk met schakelaar zodat je alles tegelijk kan afzetten, kleeffolie tegen ramen/plaats heldere plexipaneeltjes op enige afstand van het glas, voor oude defecte toestellen af naar containerpark of laat ze ophalen door grof huisvuildienst Verhaal 6 Alleenstaande, studentenkamer, werklozensteun Woning: alles elektrisch, verwarming accumulatoren, zekeringkas voor verschillende kamers tegelijk, elektriciteit uit in 1 kamer dan elektriciteit uit in alle kamers, huur 200 /maand Energiebesparende maatregelen: 100 kwh in huurprijs inbegrepen, sommige studenten huurden voor 10 maanden en moesten 600 euro bijbetalen Elektrisch verwarmen 2 tot 5x zo duur als stookolie of gas, gezamenlijke afrekening vraagt om gezamenlijk sparen, als het enigszins kan afspraken maken met collegabewoners 10

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie Normaal gezien sluit de netbeheerder de elektriciteit nooit af. Er zijn echter 3 uitzonderingen. De eerste uitzondering is als er gevaar is door technische

Nadere informatie

De vrije energiemarkt Rechten van de consument

De vrije energiemarkt Rechten van de consument De vrije energiemarkt Rechten van de consument Op het programma: 1. De weg van gas en elektriciteit 2. Leveranciers 3. Contracten / verhuis 4. Facturen 5. Sociale dienstverplichtingen! 6. Klachten? 2 1.

Nadere informatie

Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Nieuwe diensten Toeleiding naar onze diensten Varia

Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Nieuwe diensten Toeleiding naar onze diensten Varia Agenda Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Energiescans Projectpromotor sociale energie efficiëntie premies Ecospanning Nieuwe diensten Plaatsing materialen Toeleiding naar onze diensten

Nadere informatie

668-2. Brussel, 20 februari 2006. Mijnheer de minister-president,

668-2. Brussel, 20 februari 2006. Mijnheer de minister-president, 668-2 Brussel, 20 februari 2006 Mijnheer de minister-president, Wij hebben de eer U ten behoeve van de Vlaamse Regering ingesloten de motie van aanbeveling op de maatschappelijke beleidsnota Energiearmoede,

Nadere informatie

Zuinig wonen. 10. Doe de VREG-test! Bekijk zeker de website: http://www.vreg.be/nl/doe-de-v-test-voorgezinnen

Zuinig wonen. 10. Doe de VREG-test! Bekijk zeker de website: http://www.vreg.be/nl/doe-de-v-test-voorgezinnen 10. Doe de VREG-test! Bekijk zeker de website: http://www.vreg.be/nl/doe-de-v-test-voorgezinnen Hier vergelijk je de verschillende producten van de verschillende energieleveranciers. Zo kun je zien wat

Nadere informatie

Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede?

Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede? Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede? 26 november 2010 Katrien Gielis Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Agenda Wettelijke basis voor indiening statistieken

Nadere informatie

ENERGIEQUIZ. Dit is niet waar, er worden nog steeds mensen afgesloten.

ENERGIEQUIZ. Dit is niet waar, er worden nog steeds mensen afgesloten. ENERGIEQUIZ 1. Het verloop van de quiz We hebben een spelleider nodig en een jurylid die de scores bijhoudt. Daarnaast voorzien we 1 of meerdere (ervarings)deskundigen, vrijwilligers in armoede of niet

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Van hoeveel mensen is de energie geheel of gedeeltelijk afgesloten? Aangezien de drie gewesten niet dezelfde

Nadere informatie

Brus sel, 21 april 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent,

Brus sel, 21 april 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, 1593 Brus sel, 21 april 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie tot besluit van de opvolging van de werkzaamheden

Nadere informatie

Energiebesparingswijzer. STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012. Geld besparen met handige energietips voor thuis

Energiebesparingswijzer. STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012. Geld besparen met handige energietips voor thuis Energiebesparingswijzer STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012 Geld besparen met handige energietips voor thuis Energie besparen, snel verdiend! Ieder jaar betaal je veel geld voor een warm huis,

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

Persmoment 06/12/2017

Persmoment 06/12/2017 Persmoment 06/12/2017 Communicatiecampagne naar kwetsbare gezinnen VREG uw gids op de energiemarkt Agenda Voorstelling communicatiecampagne (VREG) Waarop letten als je wil veranderen van contract of leverancier

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA ENERGIEARMOEDE MOTIE VAN AANBEVELING. van mevrouw Mieke Vogels en de heer Eloi Glorieux

MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA ENERGIEARMOEDE MOTIE VAN AANBEVELING. van mevrouw Mieke Vogels en de heer Eloi Glorieux Zitting 2005-2006 3 februari 2006 MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA ENERGIEARMOEDE MOTIE VAN AANBEVELING van mevrouw Mieke Vogels en de heer Eloi Glorieux Zie: 668 (2005-2006) Nr. 1: Maatschappelijke beleidsnota

Nadere informatie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie PERSBERICHT Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Brussel, 11/2/2016 Energiebesparende renovatie in Vlaanderen zet door

Nadere informatie

Zuinig met energie. waar je thuis bent...

Zuinig met energie. waar je thuis bent... Zuinig met energie waar je thuis bent... Goed voor het milieu en voor uw portemonnee HEEMwonen investeert fors in energiebesparende maatregelen. Dit doen we heel bewust. Zo verlagen we de energielasten

Nadere informatie

Energiewijzer. Wil je minder betalen voor energie en water?

Energiewijzer. Wil je minder betalen voor energie en water? Energiewijzer Wil je minder betalen voor energie en water? 1 Inhoud Vragen over je factuur van energie 4 Wat doet de Energiecel? 4 Sociaal tarief 5 Elektriciteit en gas 5 Water 6 Je huis verwarmen in de

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

Toegang tot energie in de huidige markt

Toegang tot energie in de huidige markt Toegang tot energie in de huidige markt Conferentie debat Naar gelijkaardige of naar verschillende markten in de drie Gewesten? 4 juni 2008 Henk Van Hootegem Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds.

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds. Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Datum:

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

Zet de verwarming een graadje lager

Zet de verwarming een graadje lager TIP 1 Zet de verwarming een graadje lager = 6 à 7 % minder gas of elektriciteit = 35 minder per jaar indien GAS 80 minder per jaar indien ELEKTRICITEIT TIP 1 Zet de verwarming een graadje lager = 6 à 7

Nadere informatie

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Achtergrond bij onderzoek In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aselecte steekproef van 1.038 huishoudens. Deze steekproef

Nadere informatie

Zet de verwarming een graadje lager

Zet de verwarming een graadje lager TIP 1 Zet de verwarming een graadje lager = 6 à 7 % minder gas of elektriciteit = 35 minder per jaar indien GAS 80 minder per jaar indien ELEKTRICITEIT Ben je uit huis of ga je slapen, draai de verwarming

Nadere informatie

Zoom in op uw dak: voor verhuurders

Zoom in op uw dak: voor verhuurders Zoom in op uw dak: voor verhuurders Thermografische foto stad Antwerpen Met 20 buurgemeenten De warmteverliezen van woningen kunnen zichtbaar gemaakt worden U krijgt een indicatie van de warmteverliezen

Nadere informatie

Dames en heren. Dat lees ik ook in de conclusies van het boek, waarvan ik er enkele graag met u overloop:

Dames en heren. Dat lees ik ook in de conclusies van het boek, waarvan ik er enkele graag met u overloop: Dames en heren Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Wie enkel naar de prijzen van woningen en gronden, zal geneigd zijn om neen te antwoorden. Maar de betaalbaarheid van wonen is niet enkel een kwestie van

Nadere informatie

Advies. Kinderen en energiearmoede 11-03-2008. datum. Advies 2007-2008/2. volgnr.

Advies. Kinderen en energiearmoede 11-03-2008. datum. Advies 2007-2008/2. volgnr. datum volgnr. 11-03-2008 Advies 2007-2008/2 Advies Kinderen en energiearmoede De Commissie Energiearmoede van het Vlaams Parlement buigt zich momenteel over de problematiek van energiearmoede. Daartoe

Nadere informatie

Minder energie verbruiken? Tips voor thuis

Minder energie verbruiken? Tips voor thuis Minder energie verbruiken? Tips voor thuis Inhoud PowerPoint Energieverbruik wordt steeds duurder. Je kan besparen door minder te verbruiken We geven je heel wat tips voor thuis! 2 Waar gaat je geld naartoe?

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

ENERGIEZUINIG WONEN 10 tips

ENERGIEZUINIG WONEN 10 tips ENERGIEZUINIG WONEN 10 tips 1 Je woning isoleren en begin daar waar isoleren het meeste oplevert, dus waarmee je je energievraag zo veel mogelijk terugbrengt. Veel mensen kopen eerst zonnepanelen om energie

Nadere informatie

Minder verbruiken is minder betalen *. Rationeel energiegebruik in de Noordwijk.

Minder verbruiken is minder betalen *. Rationeel energiegebruik in de Noordwijk. juni 006 nr. 8 Minder verbruiken is minder betalen *. Rationeel energiegebruik in de Noordwijk. De aanleiding: ecologisch en sociaal Minder verbruiken van gas, elektriciteit en water is beter voor het

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Huis & Erf steekt energie in uw woning in de vorm van een compleet isolatiepakket voor uw hele woning.

Nadere informatie

Zet een droger altijd in een verwarmde ruimte. Natuurlijk moet het geen ruimte zijn die speciaal voor de droger verwarmd word.

Zet een droger altijd in een verwarmde ruimte. Natuurlijk moet het geen ruimte zijn die speciaal voor de droger verwarmd word. De snelle bespaartips doen precies wat ze zeggen; ze laten je snel en simpel energie besparen! Ze zijn ingedeeld in categorieën, zodat je per onderdeel kunt zien waar je nog kunt besparen. Wassen en drogen

Nadere informatie

ENERGIE BESPAREN. Je kunt de koffer natuurlijk nog aanvullen met andere interessante materialen of foto's.

ENERGIE BESPAREN. Je kunt de koffer natuurlijk nog aanvullen met andere interessante materialen of foto's. ENERGIE BESPAREN De energiekoffer 1 Hoe ga je zelf aan de slag? Koop een koffer aan en vul ze met: een spaardouchekop een bruismondstuk en doorstroombegrenzer spaarlampen een tijdschakelklok/timer een

Nadere informatie

Energiebespaar Tips!

Energiebespaar Tips! Energiebespaar Tips! Hieronder vind u een aantal tips waarmee u op uw energierekening vele euro s kunt besparen. De tips zijn verdeeld in de verschillende onderdelen waaraan u energie verbruikt in uw huis.

Nadere informatie

Energiebespaar Tips!

Energiebespaar Tips! Energiebespaar Tips! Hieronder vind u een aantal tips waarmee u op uw energierekening vele euro s kunt besparen. De tips zijn verdeeld in de verschillende onderdelen waaraan u energie verbruikt in uw huis.

Nadere informatie

Is uw verbruik normaal?

Is uw verbruik normaal? Is uw verbruik normaal? Maar dit mag ons niet doen vergeten wat zijn kostprijs en effecten op het milieu zijn. Ook al hebben we geen vat op de prijzen, ons verbruik kunnen we wel zelf beïnvloeden. Deze

Nadere informatie

Bespaar-toptips. die watt opleveren. samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl

Bespaar-toptips. die watt opleveren. samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl Bespaar-toptips die watt opleveren samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl Bespaar-toptip 1 Waterbesparende douchekop (max. 8L per minuut doe de emmerproef om dit te testen) ± 90 p.j. De groenste

Nadere informatie

Advies aan de VREG over het systeem van schuldafbouw in de budgetmeter

Advies aan de VREG over het systeem van schuldafbouw in de budgetmeter Advies aan de VREG over het systeem van schuldafbouw in de budgetmeter 1. Ter inleiding In onze Westerse samenleving is een leven zonder elektriciteit- en gasvoorziening een schending van de menselijke

Nadere informatie

Bij akkoord De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt.

Bij akkoord De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt. Bij akkoord De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt. Opmerkingen en voorstellen 22 november 2016 VOORAF 1. Energiearmoede Wij lezen het akkoord vanuit de realiteit van energiearmoede.

Nadere informatie

Rapportage Energiezuinige Woningen

Rapportage Energiezuinige Woningen Rapportage Energiezuinige Woningen Start peiling : 21 mei 2013 Einde peiling : 3 juni 2013 Aantal uitnodigingen tot deelname : circa 150 Aantal deelnemers peiling : 58 Respons : circa 30% Amersfoort, juli

Nadere informatie

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning

Nadere informatie

Bijlage 2: Eerste Hulp Bij Energieproblemen

Bijlage 2: Eerste Hulp Bij Energieproblemen Bijlage 2: Eerste Hulp Bij Energieproblemen Energie iedereen heeft er mee te maken. De vrijgemaakte energiemarkt is complex. Hulpverleners en welzijnswerker worden geconfronteerd met energieproblemen en

Nadere informatie

Energie besparen in en om het huis. Sjaak Vogel Oktober 2010

Energie besparen in en om het huis. Sjaak Vogel Oktober 2010 Energie besparen in en om het huis Sjaak Vogel Oktober 2010 Waarom energie besparen? De kosten van energie nemen toe Energiekosten vormen nu gemiddeld 10% van het besteedbaar inkomen. Hoe zal dat de komende

Nadere informatie

TIPS om verbruik te verminderen

TIPS om verbruik te verminderen 2 TIPS om verbruik te verminderen A Actiekaarten en filmpje Tips Actiekaarten en filmpje: I. Actiekaarten II. Hoeveel levert dat gemiddeld op? filmpje Tips: Actiekaarten Actiekaarten Tips: Actiekaarten

Nadere informatie

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012 i. inleiding Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie!

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! voorbeeld van mogelijke besparingen Een huishouden is jaarlijks zo n q 2.000 kwijt aan gas en licht. En daar kunt u tot wel 30% op besparen. Dat begint

Nadere informatie

Welkom. Premies en REG-acties

Welkom. Premies en REG-acties Welkom Premies en REG-acties 2017-2018 Welkom Stijn Turcksin Energieadviseur Project Collectieve projectbegeleiding Contact www.eandis.be Stroomlijn: 078 35 35 34 Sociale media Stijn.Turcksin@eandis.be

Nadere informatie

Bewonersavond d.d. 7 maart Hoflaan oneven , Weidehof nrs 33-56

Bewonersavond d.d. 7 maart Hoflaan oneven , Weidehof nrs 33-56 Bewonersavond d.d. 7 maart 2017 Hoflaan oneven 101-167, Weidehof nrs 33-56 Wat staat er in deze presentatie? Wat hebben we van u gehoord? Wat zijn de voorgenomen plannen? Wanneer willen we dat doen en

Nadere informatie

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Inhoud Premies voor energiebesparende investeringen in 2014... Een overzicht van de premies die sinds 1 januari van kracht zijn.... Nieuw in 2014...

Nadere informatie

Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen. Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede

Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen. Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede 1. Wie zijn we? Sofie Hiele Maatschappelijk werker op de Sociale Dienst OCMW Poperinge Onder andere ook

Nadere informatie

Achterbanbijeenkomst AH Woon 20 april 2015 Haren, Vries, Nieuw-Roden, Annen 20-04-15

Achterbanbijeenkomst AH Woon 20 april 2015 Haren, Vries, Nieuw-Roden, Annen 20-04-15 Achterbanbijeenkomst AH Woon 20 april 2015 Haren, Vries, Nieuw-Roden, Annen 20-04-15 Agenda 1. Welkomstwoord voorzitter AH Woon. 2. Huurbeleid 2015 en verder 3. Wat heeft AH Woon gedaan 4. Pauze 5. Er

Nadere informatie

Energieprijs en energiearmoede

Energieprijs en energiearmoede 1 Energieprijs en energiearmoede Een artikel van het Trefpunt Economie - een publicatie van de FOD Economie Voorgesteld in november 2013 op het 20 e congres van de Franstalige economen Auteurs: Bonnard,

Nadere informatie

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 ANIMO Winteruniversiteit LEEFMILIEU & ENERGIE 18 februari 2006 Energiezuiniger wonen: heel wat

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Eloi Glorieux, Koen Helsen, Robert Voorhamme en Jos Bex

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Eloi Glorieux, Koen Helsen, Robert Voorhamme en Jos Bex Stuk 1753 (2002-2003) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 13 juni 2003 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Eloi Glorieux, Koen Helsen, Robert Voorhamme en Jos Bex betreffende energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

VLAAMSE ENERGIELENING

VLAAMSE ENERGIELENING VLAAMSE ENERGIELENING Jeroen Verbeke Energiedeskundige 04/12/2015 WVI www.wvi.be BARON RUZETTELAAN 35 8310 BRUGGE T +32 50 36 71 71 E wvi@wvi.be voormalig federaal Fonds FRGE(Fonds ter Reductie van de

Nadere informatie

vergadering C248 WON19 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

vergadering C248 WON19 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C248 WON19 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 3 juni 2010 2 Commissievergadering nr. C248 WON19 (2009-2010) 3

Nadere informatie

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap Premies 2011 Vlaams Energieagentschap Fiscale voordelen 2011 Sinds 2010: heel duidelijk onderscheid tussen bestaande woningen (al 5 jaar in gebruik bij de start van de werken) en nieuwbouw. Bij bestaande

Nadere informatie

BODEM GEOTECHNIEK MILIEU ENERGIE AFVAL

BODEM GEOTECHNIEK MILIEU ENERGIE AFVAL BODEM GEOTECHNIEK MILIEU ENERGIE AFVAL 5 Business lines BODEM MILIEU GEO TECHNIEK ENERGIE AFVAL E20 Energieadviseurs Energiescans E20 Antwerpen Timothy Geerts Ruben Theunynck 04/02/2017 Energiescans 1.

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Energieproblemen (EHBE)

Eerste Hulp Bij Energieproblemen (EHBE) Eerste Hulp Bij Energieproblemen (EHBE) Tips voor hulpverleners en welzijnswerkers bij het ondersteunen van mensen met energieproblemen 2 Inhoud Inhoud... 3 Inleiding... 4 1. Algemene tips... 5 Van het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ZOMER 2008

NIEUWSBRIEF ZOMER 2008 NIEUWSBRIEF ZOMER 2008 Huurdersbond Oost-Vlaanderen v.z.w. Grondwetlaan 56 b 9040 Sint-Amandsberg Tel.: 09/223.28.77 223.6.20 / Fax: 071/83.53.62 09/234.04.73 www.huurdersbond.be e-mail: huurdersbond.o-vl@pandora.be

Nadere informatie

Bijlage bij schriftelijke vraag nr. 841 van Joke Schauvliege - Gendergerelateerde resultaten uit de REG-enquête 2008

Bijlage bij schriftelijke vraag nr. 841 van Joke Schauvliege - Gendergerelateerde resultaten uit de REG-enquête 2008 Bijlage bij schriftelijke vraag nr. 841 van Joke Schauvliege - Gendergerelateerde resultaten uit de REG-enquête 2008 In het face-to-face onderzoek uitgevoerd in maart en april 2008, werden in totaal 1.026

Nadere informatie

Premies Wonen Vlaanderen

Premies Wonen Vlaanderen Hoofdtitel Premies in Ant. Reg. Premies Wonen Vlaanderen Steeds aan te vragen NA de werken op basis van facturen Renovatiepremie: Geen inkomens- en eigendomsvoorwaarden. Facturen maximum 2 jaar oud Woning

Nadere informatie

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid voorstelling WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid Molenstraat 30 Wie zijn wij : Woonwinkel trefpunt Sociaal Verhuurkantoor Woningkwaliteit Inventarisatiecel vzw BEA (Beheer Energie Aalst)

Nadere informatie

Samen besparen we ons rijk. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Rentree. thuis in Deventer

Samen besparen we ons rijk. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Rentree. thuis in Deventer Samen besparen we ons rijk Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Rentree. thuis in Deventer Deze Menukaart geeft voorbeelden hoe u als bewoner geld kunt besparen en meer wooncomfort kunt

Nadere informatie

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen.

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Energie op uw oude en nieuwe adres: hoe regelt u het correct? MET HANDIG ENERGIEVERHUISFORMULIER GAAT U BINNENKORT VERHUIZEN? Denk er dan aan om uw elektriciteits-

Nadere informatie

Energie in het Grote Woononderzoek 2013 Hoe evolueert de energiekwaliteit van de Vlaamse woningen?

Energie in het Grote Woononderzoek 2013 Hoe evolueert de energiekwaliteit van de Vlaamse woningen? Energie in het Grote Woononderzoek 2013 Hoe evolueert de energiekwaliteit van de Vlaamse woningen? Griet Verbeeck & Wesley Ceulemans Universiteit Hasselt Studiedag De energiekwaliteit van het Vlaamse woningenpark,

Nadere informatie

EnergieBesparen. Alle tips in een overzicht. Pascal Wierckx

EnergieBesparen. Alle tips in een overzicht. Pascal Wierckx EnergieBesparen Alle tips in een overzicht Pascal Wierckx Inleiding De meeste huishoudens betalen teveel voor hun energierekening. Door eenvoudige tips op te volgen kan met weinig moeite veel geld bespaard

Nadere informatie

Een schatting van het aantal huishoudens in Energie Armoede

Een schatting van het aantal huishoudens in Energie Armoede De energiekwaliteit van het Vlaamse woningenpark Een schatting van het aantal huishoudens in Energie Armoede Bart Delbeke Brussel, maandag 28 september 2015 Inhoud 1. Introductie Energie Armoede 2. Administratieve

Nadere informatie

Opleidingscyclus/debat voor maatschappelijke werkers

Opleidingscyclus/debat voor maatschappelijke werkers Opleidingscyclus/debat voor maatschappelijke werkers Perfectioneringsmodule 04 Werkdocument Caroline GRÉGOIRE Financiële hulp en financieringen Tr@me bvba Doelstellingen De bestaande financiële hulp voorstellen

Nadere informatie

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2016 Nummer: 2016_MV_00047 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Meer gezinnen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT? WOONWINKEL REGIO TIELT Dentergem - Meulebeke - Pittem - Ruiselede - Tielt - Wingene Jaargang 6 nr. 4 - juli/augustus 2017 WEEGT DE HUUR OOK OP JOUW BUDGET? SCHRIJF JE

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen Er zijn veel mogelijkheden om te besparen op energie! Echt slim besparen op energie

Nadere informatie

Werkgroep Wonen. Een samenwerking tussen Wijkcentrum De Kring en Woonwijzer Meetjesland

Werkgroep Wonen. Een samenwerking tussen Wijkcentrum De Kring en Woonwijzer Meetjesland Werkgroep Wonen Een samenwerking tussen Wijkcentrum De Kring en Woonwijzer Meetjesland Werkgroep Wonen 10-tal mensen met minder behartigde belangen tweewekelijkse bijeenkomsten, dinsdagvoormiddag werken

Nadere informatie

Bewonersinformatie Rosmalen. Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning

Bewonersinformatie Rosmalen. Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning Bewonersinformatie Rosmalen Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning 2 Voorwoord Afgelopen periode heeft BAM Woningbouw in opdracht van de eigenaar van uw woning, a.s.r., uw woning verbeterd. Bij de woningverbetering

Nadere informatie

Energie besparen en meer wooncomfort. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen.

Energie besparen en meer wooncomfort. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen. Energie besparen en meer wooncomfort Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen. Deze Menukaart geeft voorbeelden hoe u als bewoner geld kunt besparen en meer wooncomfort kunt

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

De elektriciteitsfactuur onder stroom

De elektriciteitsfactuur onder stroom De elektriciteitsfactuur onder stroom Auteurs: Jan Maris en Geert Schuermans 2016_02_02 E&A Artikel De gids op maatschappelijk gebied Volgens Febeg, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en gasbedrijven,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:...

Nadere informatie

COLLECTIEF RENOVEREN. K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s

COLLECTIEF RENOVEREN. K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s COLLECTIEF RENOVEREN K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s 1-05/04/2017 COLLECTIEF RENOVEREN WAAROM? Waarom? Collectief renoveren? De rol van Kamp C? Duurzaambouwloket.be

Nadere informatie

Samen minder betalen voor onze energiefactuur 24 JANUARI 2012

Samen minder betalen voor onze energiefactuur 24 JANUARI 2012 Samen minder betalen voor onze energiefactuur 24 JANUARI 2012 Resultaten warmtescan door Mario Verhellen Toelichting door Bruno Tuybens, burgemeester Zwalm en federaal sp.a volksvertegenwoordiger Toelichting

Nadere informatie

Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu. Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016,

Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu. Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016, Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016, Beste, Bedankt voor het invu llen van de Energiescan. Voor u ligt het adviesrapport. Op basis

Nadere informatie

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof.

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Dit document zal u helpen een beter inzicht te krijgen in de verbruikskosten, in een huishoudelijke omgeving, voor de verschillende energiebronnen.

Nadere informatie

Welkom. Woon sociaal, bouw wijs! Isoleren loont! 9 september 2014 PATRICK STEURBAUT

Welkom. Woon sociaal, bouw wijs! Isoleren loont! 9 september 2014 PATRICK STEURBAUT Welkom Woon sociaal, bouw wijs! Isoleren loont! 9 september 2014 PATRICK STEURBAUT Agenda REG-premies focus op beschermde afnemers Huishoudelijke energiescans Nieuwe doelgroep Nieuwe inhoud Sociaal dakisolatieproject

Nadere informatie

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD!

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Brochure voor eigenaars en verhuurders Het sociaal verhuurkantoor (SVK), ook uw partner? ZORGELOOS VERHUREN Als eigenaar of verhuurder

Nadere informatie

Energiezuinig wonen. GEDRAG en GEBOUW Cothen 18 december 2012 Corina Onderstijn & Arno Harting

Energiezuinig wonen. GEDRAG en GEBOUW Cothen 18 december 2012 Corina Onderstijn & Arno Harting Energiezuinig wonen GEDRAG en GEBOUW Cothen 18 december 2012 Corina Onderstijn & Arno Harting 1)Waarom energie besparen? 2)Hoe kunt u energie besparen? 3)En de volgende stap! 1) Het klimaat verandert!

Nadere informatie

ADVIES SAMENLEVINGSOPBOUW ANTWERPEN PROVINCIE vzw betreffende:

ADVIES SAMENLEVINGSOPBOUW ANTWERPEN PROVINCIE vzw betreffende: ADVIES SAMENLEVINGSOPBOUW ANTWERPEN PROVINCIE vzw betreffende: Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit,

Nadere informatie

Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg realiseert grootste Sociaal Dakisolatieproject van Gent

Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg realiseert grootste Sociaal Dakisolatieproject van Gent Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg realiseert grootste Sociaal Dakisolatieproject van Gent Begijnhof Sinte-Elisabeth te Sint-Amandsberg vzw helpt zijn huurders bij het verlagen van hun energiefactuur door

Nadere informatie

Verslag workshop budgetmeter als instrument tegen energiearmoede

Verslag workshop budgetmeter als instrument tegen energiearmoede Verslag workshop budgetmeter als instrument tegen energiearmoede 1. Aanwezigen Ann Claes Bert D hondt Danny Horemans Denise Verhaert Fanny Seurinck Geert Thange Guido Prinsen Henk Van Hootegem Ilse Meuris

Nadere informatie

Verloop van de avond

Verloop van de avond Verloop van de avond 1.Woonplan 2030: Brigitte Smets, schepen van wonen 2.Woonkwaliteitsnormen: Koen Knevels, diensthoofd wonen 3.Appartementsrecht: meester Astrid Clabots 4.Vragenronde en pauze 5.Renovatiekredieten:

Nadere informatie

ENERGIE RONDGANG OP SCHOOL

ENERGIE RONDGANG OP SCHOOL ENERGIE RONDGANG OP SCHOOL Thema Energiegebruik Onderwerp Leeftijd Duurzame Ontwikkeling Energiebesparing Hernieuwbare energie Verkeer en vervoer Verwarming/Koeling Warm water CO 2 -zuinig vervoer Verlichting

Nadere informatie

Energiebesparing. Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties

Energiebesparing. Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Energiebesparing Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Eerste druk, november 2007 ENERGIEBESPARING Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Eerste druk, november 2007 2007, Nederlandse

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C214 WON18 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 28 april 2011 2 Commissievergadering nr. C214 WON18 (2010-2011)

Nadere informatie

Energiedata woningen bij het VEA 28 september 2015

Energiedata woningen bij het VEA 28 september 2015 Energiedata woningen bij het VEA 28 september 2015 INHOUD BRONNEN ENERGIEDATA HUISHOUDENS VEA AANTAL RESULTATEN VEA-ENQUETE HUISHOUDENS 2015 INTERFEDERALE SAMENWERKING ENERGIEDATA DOELEINDEN DATAVERZAMELING

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie certificaatnummer 20090615-0000209416-00000001-5 straat Trumelet Faberstraat nummer 9 bus 3 postnummer 8670 gemeente Koksijde bestemming appartement

Nadere informatie

WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS

WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS Wonen Zuid vindt duurzaam en energiezuinig bouwen belangrijk. Dit is beter voor ons milieu en huurders kunnen hiermee besparen op hun energierekening.

Nadere informatie

Cursus Elektriciteit besparen. 1. Inleiding 2. Energiebesparing 3. Quiz 4. Antwoorden

Cursus Elektriciteit besparen. 1. Inleiding 2. Energiebesparing 3. Quiz 4. Antwoorden Cursus Elektriciteit besparen 1. Inleiding 2. Energiebesparing 3. Quiz 4. Antwoorden DUW Parkstad DUW is een initiatief van Stichting EnviAA in samenwerking met: DUW Parkstad Wij geven gratis en onafhankelijk

Nadere informatie