Adviesthema Netwerksamenleving en duurzame energie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesthema Netwerksamenleving en duurzame energie"

Transcriptie

1 PCL vergadering d.d Onderwerp Datum tijdstip Aanwezige PCL leden Afwezigen Verslag PCL vergadering 03 juni uur A.F. van de Klundert, M. v.d. Grep, L. van Bree, J.A.C. Hgenbm, G.P. Beugelink, J.E.H. van der Heijde (secretaris) en D.N. Nunumete (beleidsndersteuner) O. Atzema, J.A.G.W. Drgers, H. Kievit D.N. Nunumete De heer Van de Klundert heet de aanwezige PCL leden welkm. De heren Atzema en Drgers zijn verhinderd. Adviesthema Netwerksamenleving en duurzame energie 1. Cncept advies Het cncept advies is vrbereid dr de heer Hgenbm en mevruw Van der Heijde. De heer Hgenbm licht het cncept advies te en geeft aan dat p hfdstuk 6, de kern van het PCL advies, ng een extra slag ndig is. De leden zijn blij met het cncept advies, dat helder en ged leesbaar is en geven hun individuele reactie hierp. Aandachtspunten bij het cnceptadvies zijn: Het advies afsluiten met 2 f 3 cncrete punten vr de prvincie De urgentie verder benadrukken en p te lssen knelpunten uiteenzetten Een gebundelde aanpak vrstellen, dr samenwerking tussen prvincie(s), andere verheden en bedrijfsleven, etc. (net zals vb. cultuurpact) Mgelijke invulling geven aan de prvincie als facilitatr, zwel wervend, als prcesmatig Kunnen de delen SMART gemaakt wrden en kunnen cncrete delen gekppeld wrden aan het prvinciaal belang Aangeven wat de prvinciale rl is (wat wel te den en wat juist niet te den) Hud het advies praktisch en maak het niet te abstract, vermijd indien mgelijk termen als idelgisch en integraal Benut de mgelijkheid m p de 3 natinale energiedelstellingen cncreet aan te geven wat gedaan zu met wrden Het advies tastbaar maken vr de gedeputeerde Het advies zu geschikt gemaakt meten wrden vr alle verheidslagen Cncept verslag PCL vergadering d.d. 3 juni

2 Benut de mgelijkheid m in te zmen p de kwetsbare punten (m.b.t. alternatieve energie) van de prvincie, waarp nu vrgesrteerd kan wrden. Hiermee kunnen we vrkmen in de tekmst sciaal/ecnmisch achter te lpen De heer Hgenbm vat alles samen: 1. Ruimte bij initiatief van burger / bedrijfsleven 2. Kracht en ntzrgen faciliteren 3. Financiering (vb. kredieten) 4. Kracht van verheden p alle lagen bundelen 5. Prvincie fungeert als drgeefluik (via IPO) richting Rijk m.b.t. landelijke regelgeving 6. Interprvinciale afstemming (den waar Utrecht ged in is, i.s.m. met andere prvincies. Dr intensieve samenwerking kunnen landelijke delstellingen behaald wrden) Vragen die dit nderwerp prepen: Met de prvincie een regierl p zich nemen? De PCL met aangeven waarp de prvincie zich met richten, vb. kerntaak p ecnmie en ruimte. Maak het van belang vr de gedeputeerde. Waar zit de regie? Dit zu bij een cnsrtium kunnen liggen. Bij samenwerking met andere partijen (prvincies) heft de regie niet perse bij de prvincie te liggen. Er met wel gezrgd wrden vr een ged gecördineerde actie. Meten we dit als aparte (nieuwe) kerntaak benemen? Vr het nieuwe bestuur zeker, maar vr het huidige niet. De PCL met vasthuden aan de urgentie, maar in het advies kan het wel/niet benemen van een kerntaak als verweging pgenmen wrden. Het is vervlgens aan het te vrmen cllege m hierp actie te ndernemen. PS: Nem niet het uitveringsplan van het Natinaal Energieakkrd, maar nem t een gebundelde aanpak. De heer Hgenbm en mevruw Van der Heijde gaan hiermee verder. Adviesthema Tekmst Veenweidegebiede 2. Vervlg discussie ver Veenweidegebieden, p basis van de vlgende bijgevegde stukken Vervlgaanpak advisering Cncept verslag PCL vergadering d.d. 3 juni

3 De heer Beugelink licht de stukken te en geeft aan dat hij geschrkken is van de presentatie van de heer Van Hardeveld. Het is niet precies aan te geven waar dit aan ligt, maar de geschetste situatie lijkt hem niet geheel crrect. Gepperd wrdt het mgelijke verschil tussen het benemen van het gehele Grene Hart i.p.v. specifieke delen hiervan. Verder wrdt aangegeven dat er een verschil is in de ksten van het waterbeheer, deze werden vreger gedragen dr de landbuwer, tegenwrdig dr de stedeling. Ok het belang van het agrarisch gebied t..v. het stadsgebied verschilt. Het PCL advies met de vlgende aspecten bevatten: Financiën Financiële verschillen zichtbaar maken De diverse methden tnen Visie Grene Hart niet heilig maken, natuurgebied versus wngebied Aangeven waar bebuwing mgelijk is Aangeven waar bebuwing niet mgelijk is, maar waar andere invulling gegeven kan wrden aan het gebied De PCL met kwetsbare punten (vb. landelijk versus stedelijk) bltleggen, harde feiten tnen, een analyse bieden van het huidige beleid en prcesstappen bieden vr het creëren van draagvlak (richting vb. gebiedscmmissies, prgrammabureau s en statenleden). Acties: De heer Beugelink cnsulteert een PBL-cllega ver het cnceptrapprt. De heer Van de Klundert cnsulteert enkele landbuwecnmen m.b.t. de in het rapprt genemde baten. Mevruw Van der Heijde neemt cntact p met Crine Heben (Cel), i.v.m. het drlichten van de financiën zals pgenmen in dit rapprt. PS excursie Grene Hart De PS excursie naar het Grene Hart vindt plaats p 15 september. Deze excursie is gerganiseerd dr het prgrammabureau Grene Hart. Indien de PCL hierp kan aansluiten, dan den we dit. Is dit niet mgelijk, kijken we naar een andere mgelijkheden. Internetcnsultatie PCL zal hierp niet reageren. Cncept verslag PCL vergadering d.d. 3 juni

4 Overige nderwerpen 3. Stand van zaken evaluatie dr B&A Grep De heer Van de Klundert uit zijn vertruwen in een ged verlp. Verder licht hij een tipje van de sluier te van zijn gesprek, waarin hij heeft aangegeven vral p de tekmst gericht te zijn i.c.m. mgelijkheden vr een aangepaste rl van de PCL. 4. PCL jaarprgramma 2014 en PCL jaarverslag 2013 Het jaarprgramma is p hfdlijnen hetzelfde gebleven, alleen de aanpak van de nderwerpen is wat gewijzigd (nadruk ligt meer p cncrete nderdelen van de adviesnderwerpen en p het aangaan van het debat met GS en PS). Het jaarprgramma wrdt mmenteel definitief gemaakt. Het jaarverslag is eveneens gereed, dit wrdt breed beschikbaar gesteld vr GS, PS en p de website geplaatst. 5. Afscheid Henk Veldhuizen en pvlging Beslten wrdt de reguliere vergadertijd ( uur) aan te huden en de brrel ( uur) hierp aan te sluiten p een andere lcatie in het prvinciehuis. Stand van zaken pvlging De heer Van de Klundert geeft aan liever géén belangenbehartiger in de cmmissie p te nemen. De cmmissie met belangenverstrengeling vrkmen. Daarnaast met het zeker iemand zijn die Utrecht en de zaken die hier spelen kent. De pvlger zu de PCL meten helpen in het verder brengen van de cmmissie. De evaluatie van de PCL kan hierte nieuwe inzichten in brengen. 6. Verslagen van: PCL vergadering 15 april 2014 Geen pmerkingen Werkbezek Kempen-Brek in Limburg 14 april 2014 Mie excursie. De succesfactr, het verantwrdelijk maken van een separate rganisatie, zu k in Utrecht meten plaatsvinden. In Limburg wrdt veel meer ndernemerschap getnd. Presentatie advies mgevingswet in Cmmissie RGW 31 maart 2014 De presentatie in de Cmmissie verliep ged, mede dankzij de tijdigheid van het nderwerp. De 2 vragen die zijn meegenmen wrden in de PCL verder besprken en pgenmen in het aansluitende advies, het wrdt niet separaat bij de vlgende Cmmissievergadering (in juni) gepresenteerd. Gesprek met Hug Jungen p 24 maart 2014 In tegenstelling tt wat Hug wil, namelijk cncreet tepasbare adviezen, wil de PCL juist adviseren ver wegen en mgelijkheden. Cncept verslag PCL vergadering d.d. 3 juni

5 Actuele prvinciale thema s: Duurzame energie i.c.m. ruimtelijke kwaliteit Vraagstukken m.b.t landelijk gebied Gebiedsagenda vr de Nrdvleugel Ontwikkelingen in de detailhandel 7. Afspraken en sluiting De heer Beugelink meldt de ntwikkelingen in Schalkwijk en geeft aan dat de PCL deze ntwikkelingen zu meten vlgen. De heer Van de Klundert sluit de vergadering. Actielijst Datum afspraak Onderwerp Verantwrdelijke(n) Datum gereed 3 juni Adviesthema netwerksamenleving en duurzame energie Dhr. Hgenbm Mw. Van der Heijde Aanpassen Cnceptadvies 3 juni Adviesthema tekmst Veenweidegebieden Dhr. Beugelink Mw. Van der Heijde PCL Cntacten benaderen m rapprten dr te lichten 14 april Nieuw lid kring bedrijfsleven Mw. Van der Heijde Opstellen GS/PS vrdracht 14 april Evaluatie PCL Mw. Van der Heijde Opdracht uitgezet; PCL Inplannen Interviewrnde; Afrnding eind juli PCL Najaar april Discussiebijeenkmst PCL ver Omgevingswet 9 april Gesprek vrzitter Cie RGW PCL Andere adviesvrmen (minder papier, meer bijeenkmsten en excursies), innvatiever te werk en intensievere inzet van netwerken 31 maart Cie RGW: Beantwrding vraag ver btspref Beantwrding vraag ver spanningsveld Dhr. V. Bree In vervlg advies behandelen Cncept verslag PCL vergadering d.d. 3 juni

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders Opleiden, trainen en efenen sleutelfuncties crisiscmmunicatie Prject GROOTER Opleidingskaders 1 Clfn Dit dcument beschrijft de kaders vr de pleidingen vr zeven sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie,

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

o overwegende, dat het niet vaststaat dat een exclusief verbod van radio en TV reclame bijdraagt tot alcoholmatiging en bestrijding van misbruik;

o overwegende, dat het niet vaststaat dat een exclusief verbod van radio en TV reclame bijdraagt tot alcoholmatiging en bestrijding van misbruik; 15 december 2013 Het beleid rnd alchlreclame en alchlmarketing in Nederland: de ntwikkelingen tussen medi 1986 en begin 2012 Dr Esther van den Wildenberg 1 Dit artikel schetst de ntwikkeling van het beleid

Nadere informatie

De natte zomer heeft veel

De natte zomer heeft veel jaargang 9 september 7, nr 2011 5 Plitiek Eerste kamer Interview Partij sciale wningen vr middeninkmens De nieuwe fractie Bas Eenhrn, De Alphense crisis vrbij Tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW)

Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW) Werkgrep Brging: Peter Knings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjerd Weiland (RDW) December 2013 Deze presentatie en het bijbehrende verdiepingsmateriaal zijn prducten van de

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit?

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit? Stakehlders dialgue n Bidiversity and Key Market Players Welke markt(en) vr de bidiversiteit? Discussiewrkshps - 10 december 2013, Ateliers des Tanneurs, Brussel BIJLAGE: Verslag van de wrkshpdiscussies

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be VAARDIG VERGADEREN SYLLABUS VOOR ACTIEVE OUDERS OP SCHOOL VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 inf@vcv.be www.vcv.be INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. De uderraad; een

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers NFK prject Kanker p de werkvler, ndersteuning van werkgevers Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers Tamara Raaijmakers, prjectleider vrlichting en arbeid NFK juli 2011 Wat vr gevlgen heeft kanker vr

Nadere informatie