Woonproject MAENHOEVEVELDEN Fase 1A KADODDERVELDEN VERKOOPLASTENBOEK Augustus 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woonproject MAENHOEVEVELDEN Fase 1A KADODDERVELDEN VERKOOPLASTENBOEK Augustus 2015"

Transcriptie

1 Woonproject MAENHOEVEVELDEN Fase 1A KADODDERVELDEN VERKOOPLASTENBOEK Augustus 2015

2 Inhoudsopgave 1. Over MAENHOEVEVELDEN en KADODDERvelden 2. Verkoopvoorwaarden 2.1. Realiseren van een BEN-norm of Bijna Energie Neutrale woning 2.2. Garantie tot naleving van het realiseren van een BEN-woning 2.3. Contractueel vastgelegde termijnen voor ontwerp, bouw en bewoning 2.4. Samenwerking met een architect uit de architectenpool 2.5. Boetes en sancties 2.6. Optie tot aankoop 3. Stedenbouwkundige voorschriften 3.1. Algemene bepalingen 3.2. Specifieke bepalingen Grondgebonden woningen langs de open straat lot 1 t/m 12 en lot 14 t/m Grondgebonden woningen rond een woonerf loten 25 t/m Grondgebonden woningen rond een woonerf loten 29 t/m 49 2

3 1. Over MAENHOEVEVELDEN en KADODDERVELDEN (fase 1A) Aan de rand van Sint-Katelijne-Waver wordt een woonontwikkeling van 450 woningen in een gebied van 20ha voorbereid, het project Maenhoevevelden. In een aantal fasen zullen woonvelden voor verschillende woonvormen gerealiseerd worden in een groene omgeving. Een groenblauwe slinger langsheen de Maenhoevebeek, een bestaand en nieuw aan te leggen bos en parkvelden aangevuld met natuurlijk aangelegde wateropvang, garanderen kwaliteitsvol en groen wonen. Het projectgebied valt samen met het woongebied gelegen tussen de Mechelsesteenweg, de R6, de Akelei, Berkelei, Wilgestraat en Dennestraat. De verkavelingsvergunning voor de 1 e fase betreft 48 loten voor eengezinswoningen en 1 lot voor een meergezinswoning en werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 23/12/2014. In eerste instantie starten we met de verkoop van de bouwkavels voor fase 1A, KADODDERvelden genaamd. Dit nieuwe woongebied zal HET VOORBEELD van de ideale woonomgeving worden. Vlakbij alles en toch rustig in het groen Het projectgebied is centraal gelegen tussen Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. Op een steenworp van het centrum van Mechelen en Sint-Katelijne-Waver en toch wonen in een rustige en groene omgeving, dat is waar Maenhoevevelden voor staat. Het plangebied nestelt zich dus in de uitlopers van Mechelen en het groene serrelandbouw-landschap dat kenmerkend is voor de streek. Via de Dennestraat, wordt het woonproject KADODDERvelden ontsloten. In de nabije omgeving zijn er tal van recreatiemogelijkheden: zwembad (Maenhoevebad), voetbalvelden, sportclubs, maar ook alle basisvoorzieningen zoals basis-en secundaire scholen, supermarkten, zijn vlakbij. 3

4 Groenblauwe aders In Maenhoevevelden wordt het duurzame karakter niet enkel doorgetrokken in de woningen die er worden gebouwd maar ook in het nieuwe park, speelbos en de groenvelden die worden aangelegd. De Maenhoevebeek vloeit als een visuele kronkelende blauwe ader doorheen het domein. Samen met de toekomstige fietsen wandelweg vormen zij de aders van het parkgebied. Het zijn belangrijke elementen die vooral de mensen moet uitnodigen om door het park te fietsen/wandelen. Het speelbos dat een aantrekkingskracht voor spelende kinderen zal vormen, wordt ingericht met speelelementen die zich inpassen in het natuurlijke karakter (boomhut, houten kampen, ). Naast het speelbos wordt de nadruk gelegd op het groene karakter gecombineerd met afwateringsgrachten en wadi s en rekening houdend met streekeigen beplanting. KADODDERvelden Je kan kiezen uit kavels met diverse afmetingen en met hun eigen stedenbouwkundige voorschriften. Elk lot beschikt over een privé-tuin (vooral zuid-georiënteerd), een eigen autostaanplaats, een garage of carport, mogelijkheid tot 2 à 3 bouwlagen met plat of hellend dak. Voor elk wat wils In KADODDERvelden draag je een steentje bij aan het milieu. We willen nl. een woonomgeving realiseren waar alle bewoners BIJNA-ENERGIENEUTRAAL - wonen. Het duurzame karakter van je nieuwe woonplek komt niet enkel terug via BEN-wonen. Er wordt ook aandacht geschonken aan groenaanleg, waterhuishouding, mobiliteit, toegankelijkheid, afvalbeheer, gezondheid, het oordeelkundig gebruik van energie, water en materialen. Architectenpool In deze woonwijk zal je als toekomstige bewoner ook op vlak van architectuur, een voorbeeldfunctie hebben. Samen met de gemeente Sint-Katelijne-Waver willen we nl. streven naar hedendaagse en innovatieve eengezinswoningen. Op basis van een architectuurwedstrijd heeft IGEMO en de gemeente een team van gespecialiseerde architecten geselecteerd om de kwaliteit van de woningen te garanderen. Expertise en ervaring van de architecten met het bouwproces, klantenbegeleiding en Bijna-Energie-Neutraal bouwen waren essentieel bij het samenstellen van de architectenpool. Je moet dus niet zelf op zoek gaan naar een architect en kan op beide oren slapen. Als koper van een kavel kan je aan de hand van de geselecteerde architecturale concepten een architect kiezen uit de pool van 6 architecten. Op basis van dat architecturaal concept zal de architect jouw individuele woning vorm geven en je bijstaan in het volledige bouwproces. De architect zal ook de nodige technische experten aanstellen voor o.a. stabiliteit en technieken. De gedetailleerde taakomschrijving en de erelonen, die alle architecten in dit project zullen hanteren, zijn door IGEMO in een standaardovereenkomst vastgelegd. Wil je kennis maken met de architectenpool, ga dan zeker kijken naar onze website: 4

5 2. Verkoopvoorwaarden 2.1. Realiseren van een BEN-norm of Bijna Energie Neutrale woning Als koper verbindt u zich ertoe een woning te bouwen die voldoet aan de BEN-normen zoals vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november Bouwen is duur en daarom is het verstandig duurzaam te bouwen. BEN staat voor Bijna-Energie-Neutraal. Vanaf 2021 is bouwen volgens de BEN-principes de standaard voor nieuwbouwwoningen in heel Europa. Het bijzondere aan BEN-woningen is dat ze weinig energie verbruiken en dat minstens een deel van de energie die nodig is, uit groene energiebronnen wordt gehaald. Duurzame stedenbouw, duurzame architectuur, het streven ernaar is geen mode, geen trend en geen luxe maar een fundamenteel uitgangspunt voor elk project. De BEN-norm heeft betrekking op: de energieprestatie; de thermische isolatie (Umax); de thermische isolatie (K-peil); de netto-energiebehoefte voor verwarming; risico op oververhitting; ventilatie-eisen; minimum-aandeel hernieuwbare energie. Voor een technische omschrijving van een BEN-woning verwijzen wij naar de brochure Wat is een BEN-woning? uitgegeven door het Vlaams Energieagentschap. Brochure : Meer info over BEN-woningen : Meer informatie omtrent de verplichting tot het bouwen van een BEN-woning kan u terugvinden in het Algemeen Lastenkohier Garantie tot naleving van het realiseren van een BEN-woning Binnen één maand na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning, en ten laatste voor de start van de bouwwerken dient u een waarborg voor de uitvoering van de specifieke bouwvoorwaarden te bezorgen. Dit kan ofwel door een bankgarantie, ofwel door euro te deponeren op een geblokkeerde rekening. De waarborg wordt door IGEMO volledig vrijgegeven na een positieve evaluatie van het definitief EPBverslag. Meer informatie hierover kan u terugvinden in het Algemeen Lastenkohier Contractueel vastgelegde termijnen voor ontwerp, bouw en bewoning Als koper dient u rekening te houden met volgende termijnen: - de architectenovereenkomst tussen bouwheer-architect tekenen vóór het verlijden van de aankoopakte van de kavel 5

6 - binnen de 18 maanden na het verlijden van de akte een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag aanvragen - de bouw van de woning voltooien binnen 4 jaar na het verlijden van de akte - binnen 4 jaar na het verlijden van de akte uw hoofdverblijfplaats vestigen en er minimum 5 jaar wonen 2.4. Samenwerking met een architect uit de architectenpool Om de architecturale kwaliteit te garanderen heeft IGEMO een team van 6 gespecialiseerde architecten samengesteld die thuis zijn in het Bijna-Energie-Neutraal bouwen en u zullen bijstaan in het gehele bouwproces. Zij werden geselecteerd op basis van hun visie, werkwijze, aanpak en referenties. Elke architect heeft op 2 verschillende kavels een ontwerp gemaakt dat een voorbeeld is van een hedendaagse en innovatieve eengezinswoning en waar u zich op kan baseren. Door de nauwe samenwerking tussen de architecten onderling, beoogt IGEMO niet enkel kwaliteit voor de individuele woning doch mikt ook op kwaliteit op niveau van de verkaveling. We denken dan bv. aan de hoogtes en types van kroon- en daklijsten die op mekaar dienen afgestemd worden, de gevelmaterialen en dgl. meer. Taakomschrijving Elke toegewezen architectuuropdracht omvat een aantal specifieke taken die uitgebreid worden toegelicht in de architectenovereenkomst waarvan het model aan de verkoopovereenkomst wordt gevoegd. De architect zal verplicht gebruik moeten maken van dit document en heeft recht op het ereloon dat eveneens werd vastgelegd (zie tabel op blz.7). De architect engageert zich dus om u op basis van de vooropgestelde stedenbouwkundige richtlijnen en het geselecteerde woonconcept te adviseren en te begeleiden. Afwijkingen van het woonconcept op basis waarvan de architect is geselecteerd en die een essentiële wijziging zijn van de ruimtelijke en architecturale uitstraling van de woning, zowel als individuele woning als onderdeel van het geheel, zullen door de architect eerst aan IGEMO ter goedkeuring worden voorgelegd. Goede samenwerking tussen u, IGEMO en architect IGEMO zal een gericht informatiemoment (of meerdere, indien vereist) organiseren, waarop zowel u als de architecten uitgenodigd worden. Er kunnen dan verkennende gesprekken gevoerd worden met de architect(en) van uw voorkeur. Het informatiemoment geeft enerzijds de architect de kans om zich te profileren en u van zijn kennis en kunde te overtuigen. Anderzijds kan u aftasten welke architect met bijhorend voorontwerp het best bij u past en u informeren over de potenties van een bepaalde kavel. Voor het goede verloop van het informatiemoment vragen wij u om d.m.v. een formulier, een eerste keuze te maken van architect (voorkeur aanduiden met 1, tweede keuze met 2 en derde optie met 3 ). In het verkoop dossier of op kan u de verschillende ontwerpen en referenties van de architecten terugvinden. Deze eerste keuze is uiteraard niet bindend. Na dit informatiemoment is het aan u en de architect om de eventuele samenwerking verder te zetten. U kan aan de architect of aan meerdere architecten uit de pool vragen om een ontwerp te maken voor uw kavel van voorkeur en conform uw wensen, voor een vaste prijs van 1200 (excl. BTW) per gevraagd ontwerp (voorontwerp + raming van de kosten). Indien dit voorontwerp uw goedkeuring wegdraagt, kan u overgaan tot het ondertekenen van overeenkomst met de architect van keuze. De opmaak van zo een voorontwerp op maat is uiteraard niet verplicht. U kan ook meteen overgaan tot het ondertekenen van de architectenovereenkomst. 6

7 Als u in zee gaat met één van de architecten, wordt het bedrag voor de opmaak van het voorontwerp beschouwd als voorschot en afgetrokken van de 1 e ereloonschijf. De architect die op uw vraag een voorontwerp heeft gemaakt doch waarmee u niet wenst verder te werken heeft recht op 1200 (excl. BTW). Ereloon en bouwkosten Alle architecten werken volgens hetzelfde ereloonpercentage, vastgesteld volgens onderstaande tabel. Dit ereloon omvat de volledige architectenopdracht voor de bouw van de woning: de voorafgaandelijke studiefase, het aanpassen van het voorontwerp, de opmaak en de begeleiding van het stedenbouwkundig dossier, de opmaak van het bestek, de leiding der werken, de eindafrekening, de voorlopige en definitieve oplevering en de opvolging tijdens de waarborgtermijn. Hierbij is ook inbegrepen het opmaken van een gedetailleerde meetstaat en verplaatsingsvergoedingen. De bouwkost houdt het bedrag in van de effectief uitgevoerde werkzaamheden. Als de bouwheer verkiest om zelf veel uit te voeren, wordt het ereloon van de architect bepaald op het totale ramingsbedrag, opgemaakt door de architect. De architect blijft namelijk verantwoordelijk voor de opvolging van de werken. De bij deze raming gehanteerde eenheidsprijzen moeten overeenkomen met de marktprijzen. Als er een aantal werken in latere fase worden uitgevoerd, kan de architect op deze werken geen ereloon aanrekenen voor de ereloonschijf opvolging van de werken, aangezien hij die werken ook niet moet opvolgen. ERELOONTABEL Architect (+1,5%)² Studie 1 ste schijf van 0 tot 100,000 10,00% 2,60% 2de schijf van 100,000 tot 200,000 8,00% 1,25% 3de schijf van 200,000 tot 300,000 6,00% 1,25% 4de Schijf van 300,000 tot 400,000 5,75% 1,25% 5de schijf van 400,000 tot 500,000 5,50% 1,25% 1. De verdeling van het ereloon onder de verschillende studiebureaus-onderaannemers (ingenieur, EPB, ) is vrij te bepalen door de architect. 2. Deze erelonen zijn van toepassing bij de samenwerking met een algemene aannemer, bij gescheiden aanneming wordt het ereloon verhoogd met 1,50%. 3. Het ereloonpercentage is gebaseerd op de totale bouwkost (incl. technieken, ). 4. De kost van het voorontwerp (1200 ) wordt in mindering gebracht bij de 1 e schijf die de (verkozen) architect factureert. Samenwerking met de Co-Architecten binnen de architectenpool De architect zal op regelmatige basis contact opnemen met zijn Co-Architecten die instaan voor de bouwwerken op de naburig gelegen percelen in de verkaveling. Dit in verband met hoogte van kroon- en daklijsten, materialisatie en andere elementen. De architect dient zich immers aan te passen aan het eerst bestaand gebouw of ontwerp, indien er 3 of 2 gevelwoningen van toepassing zijn. Het ontwerp en de presentatietekeningen worden aan IGEMO overgemaakt. Het officiële antwoord en de goedkeuring van IGEMO geldt als datum ter bepaling van welke woning als eerste wordt beschouwd. 7

8 2.5 Boetes en sancties Bij niet naleving van de opgelegde voorwaarden, kan u een boete worden opgelegd: - een som gelijk aan 10 EUR per kalenderdag vertraging indien de gebouwen niet voltooid zijn binnen de termijn in de verkoopsvoorwaarden voorzien (bouwtermijn). - een som gelijk aan 10 EUR per kalenderdag vertraging indien de koper zijn hoofdverblijfplaats niet vestigt op het onroerend goed zoals in de verkoopsvoorwaarden voorzien (termijn domiciliëring). - een boete van 10 % (tien procent) jaarlijks van de aankoopprijs bij niet naleving van alle andere voorwaarden en voorschriften (bv. vervreemding, ). Meer informatie hierover kan u terugvinden in het Algemeen Lastenkohier. 2.6 Optie tot wederinkoop De koper verleent een optie tot wederinkoop van het goed voor een periode van 15 jaar. In geval de optie door IGEMO wordt gelicht, in voorkomend geval met inbegrip van de erop gerichte gebouwen en opstallen, wordt dit toegestaan en aanvaard tegen een overeengekomen prijs. Deze prijs wordt bepaald op basis van de oorspronkelijke verkoopprijs, vermeerderd met een vergoeding voor de oprichting van de gebouwen en de infrastructuur. Deze vergoeding zal door een erkend landmeter-schatter worden bepaald. Meer informatie hierover kan u terugvinden in het Algemeen Lastenkohier. 8

9 3. Stedenbouwkundige voorschriften 3.1. Algemene bepalingen Meer informatie kan u terugvinden in de Stedenbouwkundige voorschriften die in het kader van de ontwikkeling van KADODDERvelden werd opgemaakt en deel uitmaakt van de verkavelingsvergunning Specifieke bepalingen Grondgebonden woningen langs de open straat lot 1 t/m 12 en lot 14 t/m 24 BESTEMMING: Hoofdbestemming: WONEN De vloeroppervlakte van de eventuele complementaire functie bedraagt max.100m². Een overstroombare kruipkelder is mogelijk. PARKEREN Per lot wordt minstens één autostaanplaats ingericht: Op loten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 en 23 wordt de autostaanplaats ingericht in de zone voor garage of carport zoals voorzien op het verkavelingsplan. Op loten 11, 12 en 24 wordt de autostaanplaats in het hoofdgebouw uitgewerkt. INPLANTING Voorgevel: op te richten op de voorgevelbouwlijn. Terugsprongen zijn mogelijk over een maximale diepte van 1,00 m. Minstens 50% van de voorgevel wordt opgericht in het verticale vlak van de voorgevelbouwlijn. Achtergevel: op te richten op min. 9,00 m achter de voorgevel Zijgevels: o gemene gevels worden opgericht op of tegen de zijkavelgrens; o vrijstaande zijgevels op minstens 3,00 m. van de zijkavelgrens. Vloerpas gelijkvloerse verdieping (idem garage/carport): max. 0,25m boven het referentiepeil. 9

10 AFMETINGEN Voorgevelbreedte: De maximale voorgevelbreedte wordt bepaald door de bouwzone zoals aangeduid op het verkavelingsplan. De kroonlijsthoogte van de garage/carport is gelijk aan 3,60 m. DAKEN Dakvorm woning: hellend, 45 Dakvorm garage/carport: plat Dakkappellen en dakterrassen in de dakkap zijn niet toegestaan. Dakvlakvensters, lichtkoepels en lichtstraten zijn toegelaten in alle dakvlakken tot een maximum van 20% van het desbetreffende dakoppervlakte. Het plaatsen van groendaken is toegelaten. TERRASSEN Terrassen binnen de bouwzone zijn enkel mogelijk op het gelijkvloers en de eerste verdieping. MATERIALEN Gevels: gevelsteen, eventueel combinatie met andere materialen als ondergeschikt architecturaal accent. Dakbedekking: pannen of leien. De gevelmaterialen van de gebouwen van eenzelfde bouwblok moeten onderling een harmonisch geheel vormen. De garage/carport vormt een integraal onderdeel van de architectuur van het hoofdgebouw. BIJGEBOUWEN Losstaande bijgebouwen zoals een serre, een tuinhuis, een schuurtje of poolhouse kunnen enkel opgericht worden in de achtertuinstrook en onder voorwaarden zoals omschreven in de Stedenbouwkundige Voorschriften. Binnen de achtertuinzone kan een zwembad of vijver van max. 40m² aangelegd worden. AFSLUITINGEN In de voortuinstrook: streekeigen levende hagen, eventueel in combinatie met een paal- en draadafsluiting met max. hoogte= 80 cm. 10

11 Het afsluiten van de perceelsgrenzen in de achtertuinstrook moet gebeuren onder voorwaarden zoals omschreven in de Stedenbouwkundige Voorschriften Grondgebonden woningen rond een woonerf loten 25 t/m 28 BESTEMMING: Hoofdbestemming: WONEN De vloeroppervlakte van de eventuele complementaire functie bedraagt max.100m². Een overstroombare kruipkelder is mogelijk. PARKEREN Per wooneenheid wordt één inpandige autostaanplaatsen binnen het hoofdgebouw voorzien. INPLANTING + AFMETINGEN Voorgevelbreedte: 8,00m Voorgevel: op te richten op de voorgevelbouwlijn. Terugsprongen zijn mogelijk over een maximale diepte van 1,00 m. Minstens 50% van de voorgevel wordt opgericht in het verticale vlak van de voorgevelbouwlijn. Achtergevel: op te richten op min. 13,00 m achter de voorgevel. Op gelijkvloerse kan gevel op min.13,00m en max.16m achter de voorgevel worden opgericht. Zijgevels: o gemene gevels worden opgericht op of tegen de zijkavelgrens; o vrijstaande zijgevels op minstens 3,00 m. van de zijkavelgrens. Vloerpas gelijkvloerse verdieping (idem garage/carport): max. 0,25m boven het referentiepeil. Minstens 2 bouwlagen, maximaal 3 bouwlagen. 11

12 DAKEN Dakvorm: plat Lichtkoepels en lichtstraten zijn toegelaten in alle dakvlakken. Het plaatsen van groendaken is toegelaten. TERRASSEN Terrassen binnen de bouwzone zijn enkel mogelijk op het gelijkvloers en de eerste verdieping. Uitkragende terrassen en andere uitsprongen buiten de bouwzone zijn niet toegelaten. MATERIALEN Gevels: lichte gevelsteen of sierbepleistering, eventueel combinatie met andere materialen als ondergeschikt architecturaal accent. De gevelmaterialen van de gebouwen van eenzelfde bouwblok moeten onderling een harmonisch geheel vormen. BIJGEBOUWEN Losstaande bijgebouwen zoals een serre, een tuinhuis, een schuurtje of poolhouse kunnen enkel opgericht worden in de achtertuinstrook en onder voorwaarden zoals omschreven in de Stedenbouwkundige Voorschriften. Binnen de achtertuinzone kan een zwembad of vijver van max. 40m² aangelegd worden. AFSLUITINGEN In de voortuinstrook: streekeigen levende hagen, eventueel in combinatie met een paal- en draadafsluiting met max. hoogte= 80 cm. Het afsluiten van de perceelsgrenzen in de achtertuinstrook moet gebeuren onder voorwaarden zoals omschreven in de Stedenbouwkundige Voorschriften Grondgebonden woningen rond een woonerf loten 29 t/m 49 BESTEMMING: Hoofdbestemming: WONEN De vloeroppervlakte van de eventuele complementaire functie bedraagt max.100m². Een overstroombare kruipkelder is mogelijk. PARKEREN Minstens één overdekte autostalplaats wordt in de bouwzone voor garage of carport voorzien. De andere autostalplaats kan in open lucht voorzien worden binnen deze zone. Tussen de op te richten woningen worden garages of carports voorzien waarvan 1 gedeelte verplicht op te richten is gelijktijdig met het hoofgebouw en 1 gedeelte facultatief op te richten is. 12

13 INPLANTING + AFMETINGEN Voorgevelbreedte: 7,00m Voorgevel: op te richten 1,00m achter de rooilijn. Terugsprongen zijn mogelijk over een maximale diepte van 1,00 m. Minstens 50% van de voorgevel wordt opgericht in het verticale vlak van de voorbouwlijn. Achtergevel: op te richten op 12,00 m achter de voorgevel. Op gelijkvloerse kan gevel op min.12,00m en max.15m achter de voorgevel worden opgericht. Zijgevels: o gemene gevels worden opgericht op of tegen de zijkavelgrens; o vrijstaande zijgevels op minstens 3,00 m. van de zijkavelgrens. Vloerpas gelijkvloerse verdieping (idem garage/carport): max. 0,25m boven het referentiepeil. Minstens 2 bouwlagen, maximaal 3 bouwlagen. De kroonlijsthoogte van de garage/carport is gelijk aan 3,60 m. DAKEN Dakvorm woning en carport/garage: plat Lichtkoepels en lichtstraten zijn toegelaten in alle dakvlakken. Het plaatsen van groendaken is toegelaten. TERRASSEN Terrassen binnen de bouwzone zijn enkel mogelijk op het gelijkvloers en de eerste verdieping. Uitkragende terrassen en andere uitsprongen buiten de bouwzone zijn niet toegelaten. MATERIALEN Gevels: lichte gevelsteen of sierbepleistering, eventueel combinatie met andere materialen als ondergeschikt architecturaal accent. 13

14 De gevelmaterialen van de gebouwen van eenzelfde bouwblok moeten onderling een harmonisch geheel vormen. De garage of carport vormt een integraal onderdeel van de architectuur van het hoofdgebouw. BIJGEBOUWEN Losstaande bijgebouwen zoals een serre, een tuinhuis, een schuurtje of poolhouse kunnen enkel opgericht worden in de achtertuinstrook en onder voorwaarden zoals omschreven in de Stedenbouwkundige Voorschriften. Binnen de achtertuinzone kan een zwembad of vijver van max. 40m² aangelegd worden. AFSLUITINGEN Het afsluiten van de voortuinstrook is niet toegelaten. Het afsluiten van de zij- en achterste kavelgrenzen moet gebeuren met een streekeigen levende haag eventueel in combinatie met paal- en draadafsluiting met een max. hoogte =van 2,00 m. Op de loten 37, 38 en 39 dient ter hoogte van de erfdienstbaarheidszone voor onderhoud gracht/waterloop een bouw- en obstakelvrije strook gerespecteerd te worden. Ter hoogte van deze erfdienstbaarheidszone dienen eveneens poorten voorzien te worden in de kavelafsluiting i.f.v. het onderhoud van de gracht. Deze poorten hebben een min. breedte = 3,00 m. 14

Gedeeltelijke herziening

Gedeeltelijke herziening STAD LEUVEN ALGEMENE BOUWVERORDENING STAD LEUVEN (fase 1) Gedeeltelijke herziening Dienst ruimtelijk beleid Ontwerp goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 08/02/2013 Definitieve

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART 1. Bepalingen 1.1. Algemene bepalingen Deze zone wordt ingericht als woonwagenpark, waarbij een woonwagen gedefinieerd kan worden als een woongelegenheid,

Nadere informatie

Architectenbureau Guido VONCK bvba

Architectenbureau Guido VONCK bvba Architectenbureau Guido VONCK bvba Leon Scheerderslaan 14 9111 BELSELE Tel: +32 3 7770788 Fax: +32 3 7779928 GSM: +32 475 731765 B.T.W. BE 0474.531.918 E-mail: guido.vonck@telenet.be website: www.guidovonck.be

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 001 Secretariaat. Notulen cbs 3 maart 2014. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 6 personen 1 003 Financiën. Bestellingen. Aktename

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest

Nadere informatie

Woninggids. Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt

Woninggids. Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt Woninggids Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt editie 2001 WONINGGIDS WOORD VOORAF Woord vooraf Geachte cliënt, Voor u ligt de nieuwe Centea Woninggids. Deze gids is een belangrijke

Nadere informatie

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 Ga mee naar buiten Bouwveld informatie Blixembosch Buiten CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 1 Inleiding 4 2 Overzichtskaart 5 3 Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)? 8 3.1 Definitie

Nadere informatie

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad.

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad. Zitting van dinsdag 5 mei 2015 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons - schepenen

Nadere informatie

Ranst Campus Vesta - bouwen van een erfgoeddepot ontwerpopdracht ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

Ranst Campus Vesta - bouwen van een erfgoeddepot ontwerpopdracht ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Bestek ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Aanbestedende overheid: Provincie Antwerpen Dienst Infrastructuur en Vastgoed Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Opdracht: Ranst/Emblem Campus Vesta

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK COMMERCIËLE RUIMTE (CASCO) Turnhout Residentie Mercier

VERKOOPSLASTENBOEK COMMERCIËLE RUIMTE (CASCO) Turnhout Residentie Mercier VERKOOPSLASTENBOEK COMMERCIËLE RUIMTE (CASCO) Turnhout Residentie Mercier MAKELAAR: Vivendi Vastgoed Neerstraat 6 bus 4 2360 Oud-Turnhout ARCHITECT: Office 48 Koning Albertstraat 48 2440 Geel AANNEMER:

Nadere informatie

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn oktober 2013, bijlage 3 2 1. Rijwoningen 1.1. Bestemming Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages,

Nadere informatie

HUISVESTINGSDIENST. Studentenkamer te huur. Gids voor Leuvense kotbazen

HUISVESTINGSDIENST. Studentenkamer te huur. Gids voor Leuvense kotbazen HUISVESTINGSDIENST Studentenkamer te huur Gids voor Leuvense kotbazen Juni 2010 Copyright Studentenvoorzieningen K.U.Leuven Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door

Nadere informatie

Verkooplastenboek. Residentie Terra Verde. Winksele. Projectontwikkelaar-verkoper:

Verkooplastenboek. Residentie Terra Verde. Winksele. Projectontwikkelaar-verkoper: Verkooplastenboek Residentie Terra Verde Winksele Projectontwikkelaar-verkoper: www.lgv.be verkoopslastenboek Residentie Terra Verde pagina 1 www.lgv.be verkoopslastenboek Residentie Terra Verde pagina

Nadere informatie

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Inter-energa voor de activiteiten elektriciteit en gas op 12 februari

Nadere informatie

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten december 2004 Aan deze uitgave werkten mee: Ann Van Loock (KLJ), Bianca Tomasetig (Chiro), Els Pieraerts (KSJ-KSA-VKSJ), Jos Meers (VFJ), Kor Van

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

HAVENSTRAAT 183-185 Rotterdam Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

HAVENSTRAAT 183-185 Rotterdam Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap INFORMATIEBROCHURE November 2014 HAVENSTRAAT 183-185 Rotterdam Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap pakjeruimte.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Kopen en klussen in de Havenstraat,

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

Residentie Hertshoorn

Residentie Hertshoorn Residentie Hertshoorn Verkoopslastenboek Verkoopslastenboek Nieuwbouw Handelsruimte met 7 appartementen, gelegen op de hoek van de Adegemstraat en de Hertshoornstraat te 2800 Mechelen Verkoop: ERA Vijfhoek

Nadere informatie

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen stand regelgeving september 2010 informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke BIJLAGE 3: TOELICHTINGSNOTA gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon samenstelling Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Koning Albertstraat. november 2009, de nitieve vaststelling

Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Koning Albertstraat. november 2009, de nitieve vaststelling Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Koning Albertstraat november 2009, de nitieve vaststelling Colofon Formele procedure Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark

Nadere informatie

COMPLEXE STADSPROJECTEN

COMPLEXE STADSPROJECTEN KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN - interlokale vereniging COMPLEXE STADSPROJECTEN draaiboek Naam website KCVS BESTEK ONTWIKKELAARS Oorspronkelijke naam document Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE STATIO Wolvertem

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE STATIO Wolvertem VERKOOPLASTENBOEK RESIDENTIE STATIO Wolvertem 30/10/2013 Vg / Wg / Gdv / Gvkr / Gvv 1 Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies...

Nadere informatie