Woonproject MAENHOEVEVELDEN Fase 1A KADODDERVELDEN VERKOOPLASTENBOEK Augustus 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woonproject MAENHOEVEVELDEN Fase 1A KADODDERVELDEN VERKOOPLASTENBOEK Augustus 2015"

Transcriptie

1 Woonproject MAENHOEVEVELDEN Fase 1A KADODDERVELDEN VERKOOPLASTENBOEK Augustus 2015

2 Inhoudsopgave 1. Over MAENHOEVEVELDEN en KADODDERvelden 2. Verkoopvoorwaarden 2.1. Realiseren van een BEN-norm of Bijna Energie Neutrale woning 2.2. Garantie tot naleving van het realiseren van een BEN-woning 2.3. Contractueel vastgelegde termijnen voor ontwerp, bouw en bewoning 2.4. Samenwerking met een architect uit de architectenpool 2.5. Boetes en sancties 2.6. Optie tot aankoop 3. Stedenbouwkundige voorschriften 3.1. Algemene bepalingen 3.2. Specifieke bepalingen Grondgebonden woningen langs de open straat lot 1 t/m 12 en lot 14 t/m Grondgebonden woningen rond een woonerf loten 25 t/m Grondgebonden woningen rond een woonerf loten 29 t/m 49 2

3 1. Over MAENHOEVEVELDEN en KADODDERVELDEN (fase 1A) Aan de rand van Sint-Katelijne-Waver wordt een woonontwikkeling van 450 woningen in een gebied van 20ha voorbereid, het project Maenhoevevelden. In een aantal fasen zullen woonvelden voor verschillende woonvormen gerealiseerd worden in een groene omgeving. Een groenblauwe slinger langsheen de Maenhoevebeek, een bestaand en nieuw aan te leggen bos en parkvelden aangevuld met natuurlijk aangelegde wateropvang, garanderen kwaliteitsvol en groen wonen. Het projectgebied valt samen met het woongebied gelegen tussen de Mechelsesteenweg, de R6, de Akelei, Berkelei, Wilgestraat en Dennestraat. De verkavelingsvergunning voor de 1 e fase betreft 48 loten voor eengezinswoningen en 1 lot voor een meergezinswoning en werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 23/12/2014. In eerste instantie starten we met de verkoop van de bouwkavels voor fase 1A, KADODDERvelden genaamd. Dit nieuwe woongebied zal HET VOORBEELD van de ideale woonomgeving worden. Vlakbij alles en toch rustig in het groen Het projectgebied is centraal gelegen tussen Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. Op een steenworp van het centrum van Mechelen en Sint-Katelijne-Waver en toch wonen in een rustige en groene omgeving, dat is waar Maenhoevevelden voor staat. Het plangebied nestelt zich dus in de uitlopers van Mechelen en het groene serrelandbouw-landschap dat kenmerkend is voor de streek. Via de Dennestraat, wordt het woonproject KADODDERvelden ontsloten. In de nabije omgeving zijn er tal van recreatiemogelijkheden: zwembad (Maenhoevebad), voetbalvelden, sportclubs, maar ook alle basisvoorzieningen zoals basis-en secundaire scholen, supermarkten, zijn vlakbij. 3

4 Groenblauwe aders In Maenhoevevelden wordt het duurzame karakter niet enkel doorgetrokken in de woningen die er worden gebouwd maar ook in het nieuwe park, speelbos en de groenvelden die worden aangelegd. De Maenhoevebeek vloeit als een visuele kronkelende blauwe ader doorheen het domein. Samen met de toekomstige fietsen wandelweg vormen zij de aders van het parkgebied. Het zijn belangrijke elementen die vooral de mensen moet uitnodigen om door het park te fietsen/wandelen. Het speelbos dat een aantrekkingskracht voor spelende kinderen zal vormen, wordt ingericht met speelelementen die zich inpassen in het natuurlijke karakter (boomhut, houten kampen, ). Naast het speelbos wordt de nadruk gelegd op het groene karakter gecombineerd met afwateringsgrachten en wadi s en rekening houdend met streekeigen beplanting. KADODDERvelden Je kan kiezen uit kavels met diverse afmetingen en met hun eigen stedenbouwkundige voorschriften. Elk lot beschikt over een privé-tuin (vooral zuid-georiënteerd), een eigen autostaanplaats, een garage of carport, mogelijkheid tot 2 à 3 bouwlagen met plat of hellend dak. Voor elk wat wils In KADODDERvelden draag je een steentje bij aan het milieu. We willen nl. een woonomgeving realiseren waar alle bewoners BIJNA-ENERGIENEUTRAAL - wonen. Het duurzame karakter van je nieuwe woonplek komt niet enkel terug via BEN-wonen. Er wordt ook aandacht geschonken aan groenaanleg, waterhuishouding, mobiliteit, toegankelijkheid, afvalbeheer, gezondheid, het oordeelkundig gebruik van energie, water en materialen. Architectenpool In deze woonwijk zal je als toekomstige bewoner ook op vlak van architectuur, een voorbeeldfunctie hebben. Samen met de gemeente Sint-Katelijne-Waver willen we nl. streven naar hedendaagse en innovatieve eengezinswoningen. Op basis van een architectuurwedstrijd heeft IGEMO en de gemeente een team van gespecialiseerde architecten geselecteerd om de kwaliteit van de woningen te garanderen. Expertise en ervaring van de architecten met het bouwproces, klantenbegeleiding en Bijna-Energie-Neutraal bouwen waren essentieel bij het samenstellen van de architectenpool. Je moet dus niet zelf op zoek gaan naar een architect en kan op beide oren slapen. Als koper van een kavel kan je aan de hand van de geselecteerde architecturale concepten een architect kiezen uit de pool van 6 architecten. Op basis van dat architecturaal concept zal de architect jouw individuele woning vorm geven en je bijstaan in het volledige bouwproces. De architect zal ook de nodige technische experten aanstellen voor o.a. stabiliteit en technieken. De gedetailleerde taakomschrijving en de erelonen, die alle architecten in dit project zullen hanteren, zijn door IGEMO in een standaardovereenkomst vastgelegd. Wil je kennis maken met de architectenpool, ga dan zeker kijken naar onze website: 4

5 2. Verkoopvoorwaarden 2.1. Realiseren van een BEN-norm of Bijna Energie Neutrale woning Als koper verbindt u zich ertoe een woning te bouwen die voldoet aan de BEN-normen zoals vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november Bouwen is duur en daarom is het verstandig duurzaam te bouwen. BEN staat voor Bijna-Energie-Neutraal. Vanaf 2021 is bouwen volgens de BEN-principes de standaard voor nieuwbouwwoningen in heel Europa. Het bijzondere aan BEN-woningen is dat ze weinig energie verbruiken en dat minstens een deel van de energie die nodig is, uit groene energiebronnen wordt gehaald. Duurzame stedenbouw, duurzame architectuur, het streven ernaar is geen mode, geen trend en geen luxe maar een fundamenteel uitgangspunt voor elk project. De BEN-norm heeft betrekking op: de energieprestatie; de thermische isolatie (Umax); de thermische isolatie (K-peil); de netto-energiebehoefte voor verwarming; risico op oververhitting; ventilatie-eisen; minimum-aandeel hernieuwbare energie. Voor een technische omschrijving van een BEN-woning verwijzen wij naar de brochure Wat is een BEN-woning? uitgegeven door het Vlaams Energieagentschap. Brochure : Meer info over BEN-woningen : Meer informatie omtrent de verplichting tot het bouwen van een BEN-woning kan u terugvinden in het Algemeen Lastenkohier Garantie tot naleving van het realiseren van een BEN-woning Binnen één maand na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning, en ten laatste voor de start van de bouwwerken dient u een waarborg voor de uitvoering van de specifieke bouwvoorwaarden te bezorgen. Dit kan ofwel door een bankgarantie, ofwel door euro te deponeren op een geblokkeerde rekening. De waarborg wordt door IGEMO volledig vrijgegeven na een positieve evaluatie van het definitief EPBverslag. Meer informatie hierover kan u terugvinden in het Algemeen Lastenkohier Contractueel vastgelegde termijnen voor ontwerp, bouw en bewoning Als koper dient u rekening te houden met volgende termijnen: - de architectenovereenkomst tussen bouwheer-architect tekenen vóór het verlijden van de aankoopakte van de kavel 5

6 - binnen de 18 maanden na het verlijden van de akte een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag aanvragen - de bouw van de woning voltooien binnen 4 jaar na het verlijden van de akte - binnen 4 jaar na het verlijden van de akte uw hoofdverblijfplaats vestigen en er minimum 5 jaar wonen 2.4. Samenwerking met een architect uit de architectenpool Om de architecturale kwaliteit te garanderen heeft IGEMO een team van 6 gespecialiseerde architecten samengesteld die thuis zijn in het Bijna-Energie-Neutraal bouwen en u zullen bijstaan in het gehele bouwproces. Zij werden geselecteerd op basis van hun visie, werkwijze, aanpak en referenties. Elke architect heeft op 2 verschillende kavels een ontwerp gemaakt dat een voorbeeld is van een hedendaagse en innovatieve eengezinswoning en waar u zich op kan baseren. Door de nauwe samenwerking tussen de architecten onderling, beoogt IGEMO niet enkel kwaliteit voor de individuele woning doch mikt ook op kwaliteit op niveau van de verkaveling. We denken dan bv. aan de hoogtes en types van kroon- en daklijsten die op mekaar dienen afgestemd worden, de gevelmaterialen en dgl. meer. Taakomschrijving Elke toegewezen architectuuropdracht omvat een aantal specifieke taken die uitgebreid worden toegelicht in de architectenovereenkomst waarvan het model aan de verkoopovereenkomst wordt gevoegd. De architect zal verplicht gebruik moeten maken van dit document en heeft recht op het ereloon dat eveneens werd vastgelegd (zie tabel op blz.7). De architect engageert zich dus om u op basis van de vooropgestelde stedenbouwkundige richtlijnen en het geselecteerde woonconcept te adviseren en te begeleiden. Afwijkingen van het woonconcept op basis waarvan de architect is geselecteerd en die een essentiële wijziging zijn van de ruimtelijke en architecturale uitstraling van de woning, zowel als individuele woning als onderdeel van het geheel, zullen door de architect eerst aan IGEMO ter goedkeuring worden voorgelegd. Goede samenwerking tussen u, IGEMO en architect IGEMO zal een gericht informatiemoment (of meerdere, indien vereist) organiseren, waarop zowel u als de architecten uitgenodigd worden. Er kunnen dan verkennende gesprekken gevoerd worden met de architect(en) van uw voorkeur. Het informatiemoment geeft enerzijds de architect de kans om zich te profileren en u van zijn kennis en kunde te overtuigen. Anderzijds kan u aftasten welke architect met bijhorend voorontwerp het best bij u past en u informeren over de potenties van een bepaalde kavel. Voor het goede verloop van het informatiemoment vragen wij u om d.m.v. een formulier, een eerste keuze te maken van architect (voorkeur aanduiden met 1, tweede keuze met 2 en derde optie met 3 ). In het verkoop dossier of op kan u de verschillende ontwerpen en referenties van de architecten terugvinden. Deze eerste keuze is uiteraard niet bindend. Na dit informatiemoment is het aan u en de architect om de eventuele samenwerking verder te zetten. U kan aan de architect of aan meerdere architecten uit de pool vragen om een ontwerp te maken voor uw kavel van voorkeur en conform uw wensen, voor een vaste prijs van 1200 (excl. BTW) per gevraagd ontwerp (voorontwerp + raming van de kosten). Indien dit voorontwerp uw goedkeuring wegdraagt, kan u overgaan tot het ondertekenen van overeenkomst met de architect van keuze. De opmaak van zo een voorontwerp op maat is uiteraard niet verplicht. U kan ook meteen overgaan tot het ondertekenen van de architectenovereenkomst. 6

7 Als u in zee gaat met één van de architecten, wordt het bedrag voor de opmaak van het voorontwerp beschouwd als voorschot en afgetrokken van de 1 e ereloonschijf. De architect die op uw vraag een voorontwerp heeft gemaakt doch waarmee u niet wenst verder te werken heeft recht op 1200 (excl. BTW). Ereloon en bouwkosten Alle architecten werken volgens hetzelfde ereloonpercentage, vastgesteld volgens onderstaande tabel. Dit ereloon omvat de volledige architectenopdracht voor de bouw van de woning: de voorafgaandelijke studiefase, het aanpassen van het voorontwerp, de opmaak en de begeleiding van het stedenbouwkundig dossier, de opmaak van het bestek, de leiding der werken, de eindafrekening, de voorlopige en definitieve oplevering en de opvolging tijdens de waarborgtermijn. Hierbij is ook inbegrepen het opmaken van een gedetailleerde meetstaat en verplaatsingsvergoedingen. De bouwkost houdt het bedrag in van de effectief uitgevoerde werkzaamheden. Als de bouwheer verkiest om zelf veel uit te voeren, wordt het ereloon van de architect bepaald op het totale ramingsbedrag, opgemaakt door de architect. De architect blijft namelijk verantwoordelijk voor de opvolging van de werken. De bij deze raming gehanteerde eenheidsprijzen moeten overeenkomen met de marktprijzen. Als er een aantal werken in latere fase worden uitgevoerd, kan de architect op deze werken geen ereloon aanrekenen voor de ereloonschijf opvolging van de werken, aangezien hij die werken ook niet moet opvolgen. ERELOONTABEL Architect (+1,5%)² Studie 1 ste schijf van 0 tot 100,000 10,00% 2,60% 2de schijf van 100,000 tot 200,000 8,00% 1,25% 3de schijf van 200,000 tot 300,000 6,00% 1,25% 4de Schijf van 300,000 tot 400,000 5,75% 1,25% 5de schijf van 400,000 tot 500,000 5,50% 1,25% 1. De verdeling van het ereloon onder de verschillende studiebureaus-onderaannemers (ingenieur, EPB, ) is vrij te bepalen door de architect. 2. Deze erelonen zijn van toepassing bij de samenwerking met een algemene aannemer, bij gescheiden aanneming wordt het ereloon verhoogd met 1,50%. 3. Het ereloonpercentage is gebaseerd op de totale bouwkost (incl. technieken, ). 4. De kost van het voorontwerp (1200 ) wordt in mindering gebracht bij de 1 e schijf die de (verkozen) architect factureert. Samenwerking met de Co-Architecten binnen de architectenpool De architect zal op regelmatige basis contact opnemen met zijn Co-Architecten die instaan voor de bouwwerken op de naburig gelegen percelen in de verkaveling. Dit in verband met hoogte van kroon- en daklijsten, materialisatie en andere elementen. De architect dient zich immers aan te passen aan het eerst bestaand gebouw of ontwerp, indien er 3 of 2 gevelwoningen van toepassing zijn. Het ontwerp en de presentatietekeningen worden aan IGEMO overgemaakt. Het officiële antwoord en de goedkeuring van IGEMO geldt als datum ter bepaling van welke woning als eerste wordt beschouwd. 7

8 2.5 Boetes en sancties Bij niet naleving van de opgelegde voorwaarden, kan u een boete worden opgelegd: - een som gelijk aan 10 EUR per kalenderdag vertraging indien de gebouwen niet voltooid zijn binnen de termijn in de verkoopsvoorwaarden voorzien (bouwtermijn). - een som gelijk aan 10 EUR per kalenderdag vertraging indien de koper zijn hoofdverblijfplaats niet vestigt op het onroerend goed zoals in de verkoopsvoorwaarden voorzien (termijn domiciliëring). - een boete van 10 % (tien procent) jaarlijks van de aankoopprijs bij niet naleving van alle andere voorwaarden en voorschriften (bv. vervreemding, ). Meer informatie hierover kan u terugvinden in het Algemeen Lastenkohier. 2.6 Optie tot wederinkoop De koper verleent een optie tot wederinkoop van het goed voor een periode van 15 jaar. In geval de optie door IGEMO wordt gelicht, in voorkomend geval met inbegrip van de erop gerichte gebouwen en opstallen, wordt dit toegestaan en aanvaard tegen een overeengekomen prijs. Deze prijs wordt bepaald op basis van de oorspronkelijke verkoopprijs, vermeerderd met een vergoeding voor de oprichting van de gebouwen en de infrastructuur. Deze vergoeding zal door een erkend landmeter-schatter worden bepaald. Meer informatie hierover kan u terugvinden in het Algemeen Lastenkohier. 8

9 3. Stedenbouwkundige voorschriften 3.1. Algemene bepalingen Meer informatie kan u terugvinden in de Stedenbouwkundige voorschriften die in het kader van de ontwikkeling van KADODDERvelden werd opgemaakt en deel uitmaakt van de verkavelingsvergunning Specifieke bepalingen Grondgebonden woningen langs de open straat lot 1 t/m 12 en lot 14 t/m 24 BESTEMMING: Hoofdbestemming: WONEN De vloeroppervlakte van de eventuele complementaire functie bedraagt max.100m². Een overstroombare kruipkelder is mogelijk. PARKEREN Per lot wordt minstens één autostaanplaats ingericht: Op loten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 en 23 wordt de autostaanplaats ingericht in de zone voor garage of carport zoals voorzien op het verkavelingsplan. Op loten 11, 12 en 24 wordt de autostaanplaats in het hoofdgebouw uitgewerkt. INPLANTING Voorgevel: op te richten op de voorgevelbouwlijn. Terugsprongen zijn mogelijk over een maximale diepte van 1,00 m. Minstens 50% van de voorgevel wordt opgericht in het verticale vlak van de voorgevelbouwlijn. Achtergevel: op te richten op min. 9,00 m achter de voorgevel Zijgevels: o gemene gevels worden opgericht op of tegen de zijkavelgrens; o vrijstaande zijgevels op minstens 3,00 m. van de zijkavelgrens. Vloerpas gelijkvloerse verdieping (idem garage/carport): max. 0,25m boven het referentiepeil. 9

10 AFMETINGEN Voorgevelbreedte: De maximale voorgevelbreedte wordt bepaald door de bouwzone zoals aangeduid op het verkavelingsplan. De kroonlijsthoogte van de garage/carport is gelijk aan 3,60 m. DAKEN Dakvorm woning: hellend, 45 Dakvorm garage/carport: plat Dakkappellen en dakterrassen in de dakkap zijn niet toegestaan. Dakvlakvensters, lichtkoepels en lichtstraten zijn toegelaten in alle dakvlakken tot een maximum van 20% van het desbetreffende dakoppervlakte. Het plaatsen van groendaken is toegelaten. TERRASSEN Terrassen binnen de bouwzone zijn enkel mogelijk op het gelijkvloers en de eerste verdieping. MATERIALEN Gevels: gevelsteen, eventueel combinatie met andere materialen als ondergeschikt architecturaal accent. Dakbedekking: pannen of leien. De gevelmaterialen van de gebouwen van eenzelfde bouwblok moeten onderling een harmonisch geheel vormen. De garage/carport vormt een integraal onderdeel van de architectuur van het hoofdgebouw. BIJGEBOUWEN Losstaande bijgebouwen zoals een serre, een tuinhuis, een schuurtje of poolhouse kunnen enkel opgericht worden in de achtertuinstrook en onder voorwaarden zoals omschreven in de Stedenbouwkundige Voorschriften. Binnen de achtertuinzone kan een zwembad of vijver van max. 40m² aangelegd worden. AFSLUITINGEN In de voortuinstrook: streekeigen levende hagen, eventueel in combinatie met een paal- en draadafsluiting met max. hoogte= 80 cm. 10

11 Het afsluiten van de perceelsgrenzen in de achtertuinstrook moet gebeuren onder voorwaarden zoals omschreven in de Stedenbouwkundige Voorschriften Grondgebonden woningen rond een woonerf loten 25 t/m 28 BESTEMMING: Hoofdbestemming: WONEN De vloeroppervlakte van de eventuele complementaire functie bedraagt max.100m². Een overstroombare kruipkelder is mogelijk. PARKEREN Per wooneenheid wordt één inpandige autostaanplaatsen binnen het hoofdgebouw voorzien. INPLANTING + AFMETINGEN Voorgevelbreedte: 8,00m Voorgevel: op te richten op de voorgevelbouwlijn. Terugsprongen zijn mogelijk over een maximale diepte van 1,00 m. Minstens 50% van de voorgevel wordt opgericht in het verticale vlak van de voorgevelbouwlijn. Achtergevel: op te richten op min. 13,00 m achter de voorgevel. Op gelijkvloerse kan gevel op min.13,00m en max.16m achter de voorgevel worden opgericht. Zijgevels: o gemene gevels worden opgericht op of tegen de zijkavelgrens; o vrijstaande zijgevels op minstens 3,00 m. van de zijkavelgrens. Vloerpas gelijkvloerse verdieping (idem garage/carport): max. 0,25m boven het referentiepeil. Minstens 2 bouwlagen, maximaal 3 bouwlagen. 11

12 DAKEN Dakvorm: plat Lichtkoepels en lichtstraten zijn toegelaten in alle dakvlakken. Het plaatsen van groendaken is toegelaten. TERRASSEN Terrassen binnen de bouwzone zijn enkel mogelijk op het gelijkvloers en de eerste verdieping. Uitkragende terrassen en andere uitsprongen buiten de bouwzone zijn niet toegelaten. MATERIALEN Gevels: lichte gevelsteen of sierbepleistering, eventueel combinatie met andere materialen als ondergeschikt architecturaal accent. De gevelmaterialen van de gebouwen van eenzelfde bouwblok moeten onderling een harmonisch geheel vormen. BIJGEBOUWEN Losstaande bijgebouwen zoals een serre, een tuinhuis, een schuurtje of poolhouse kunnen enkel opgericht worden in de achtertuinstrook en onder voorwaarden zoals omschreven in de Stedenbouwkundige Voorschriften. Binnen de achtertuinzone kan een zwembad of vijver van max. 40m² aangelegd worden. AFSLUITINGEN In de voortuinstrook: streekeigen levende hagen, eventueel in combinatie met een paal- en draadafsluiting met max. hoogte= 80 cm. Het afsluiten van de perceelsgrenzen in de achtertuinstrook moet gebeuren onder voorwaarden zoals omschreven in de Stedenbouwkundige Voorschriften Grondgebonden woningen rond een woonerf loten 29 t/m 49 BESTEMMING: Hoofdbestemming: WONEN De vloeroppervlakte van de eventuele complementaire functie bedraagt max.100m². Een overstroombare kruipkelder is mogelijk. PARKEREN Minstens één overdekte autostalplaats wordt in de bouwzone voor garage of carport voorzien. De andere autostalplaats kan in open lucht voorzien worden binnen deze zone. Tussen de op te richten woningen worden garages of carports voorzien waarvan 1 gedeelte verplicht op te richten is gelijktijdig met het hoofgebouw en 1 gedeelte facultatief op te richten is. 12

13 INPLANTING + AFMETINGEN Voorgevelbreedte: 7,00m Voorgevel: op te richten 1,00m achter de rooilijn. Terugsprongen zijn mogelijk over een maximale diepte van 1,00 m. Minstens 50% van de voorgevel wordt opgericht in het verticale vlak van de voorbouwlijn. Achtergevel: op te richten op 12,00 m achter de voorgevel. Op gelijkvloerse kan gevel op min.12,00m en max.15m achter de voorgevel worden opgericht. Zijgevels: o gemene gevels worden opgericht op of tegen de zijkavelgrens; o vrijstaande zijgevels op minstens 3,00 m. van de zijkavelgrens. Vloerpas gelijkvloerse verdieping (idem garage/carport): max. 0,25m boven het referentiepeil. Minstens 2 bouwlagen, maximaal 3 bouwlagen. De kroonlijsthoogte van de garage/carport is gelijk aan 3,60 m. DAKEN Dakvorm woning en carport/garage: plat Lichtkoepels en lichtstraten zijn toegelaten in alle dakvlakken. Het plaatsen van groendaken is toegelaten. TERRASSEN Terrassen binnen de bouwzone zijn enkel mogelijk op het gelijkvloers en de eerste verdieping. Uitkragende terrassen en andere uitsprongen buiten de bouwzone zijn niet toegelaten. MATERIALEN Gevels: lichte gevelsteen of sierbepleistering, eventueel combinatie met andere materialen als ondergeschikt architecturaal accent. 13

14 De gevelmaterialen van de gebouwen van eenzelfde bouwblok moeten onderling een harmonisch geheel vormen. De garage of carport vormt een integraal onderdeel van de architectuur van het hoofdgebouw. BIJGEBOUWEN Losstaande bijgebouwen zoals een serre, een tuinhuis, een schuurtje of poolhouse kunnen enkel opgericht worden in de achtertuinstrook en onder voorwaarden zoals omschreven in de Stedenbouwkundige Voorschriften. Binnen de achtertuinzone kan een zwembad of vijver van max. 40m² aangelegd worden. AFSLUITINGEN Het afsluiten van de voortuinstrook is niet toegelaten. Het afsluiten van de zij- en achterste kavelgrenzen moet gebeuren met een streekeigen levende haag eventueel in combinatie met paal- en draadafsluiting met een max. hoogte =van 2,00 m. Op de loten 37, 38 en 39 dient ter hoogte van de erfdienstbaarheidszone voor onderhoud gracht/waterloop een bouw- en obstakelvrije strook gerespecteerd te worden. Ter hoogte van deze erfdienstbaarheidszone dienen eveneens poorten voorzien te worden in de kavelafsluiting i.f.v. het onderhoud van de gracht. Deze poorten hebben een min. breedte = 3,00 m. 14

Woonproject MAENHOEVEVELDEN Fase 1A KADODDERVELDEN VERKOOPLASTENBOEK VOORVERKOOP - mei 2015

Woonproject MAENHOEVEVELDEN Fase 1A KADODDERVELDEN VERKOOPLASTENBOEK VOORVERKOOP - mei 2015 Woonproject MAENHOEVEVELDEN Fase 1A KADODDERVELDEN VERKOOPLASTENBOEK VOORVERKOOP - mei 2015 Inhoudsopgave 1. Over MAENHOEVEVELDEN en KADODDERvelden 2. Verkoopvoorwaarden 2.1. Realiseren van een BEN-norm

Nadere informatie

ALGEMEEN LASTENKOHIER

ALGEMEEN LASTENKOHIER ALGEMEEN LASTENKOHIER Art. 1. Bestemming van het onroerend goed 1.1 Het onroerend goed is gelegen in bestemmingszone W5 van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Papenhof. De hoofdbestemming van deze zone is

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VIJVERSTRAAT (1-3) TE MECHELEN. 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bijlage 3 Verkaveling VICHTE Waregemstraat STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bij onduidelijkheden of tegenstrijdigheden hebben de grafische voorstellingen op het verkavelingsplan

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013 Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 21 mei 2013 Leopoldlei

Nadere informatie

Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat

Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat Stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN TYPE 3 1. Bouwzone type 3 kavels 1 t/m 31 Behoudens de verplichte toegangen / opritten tot de kavels zijn geen andere rechtstreekse toegangen voor autoverkeer naar de openbare

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN:

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN: Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 8 febr. 2011 Leopoldlei

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING NV ZUIDERPARK AMERSVELDESTRAAT-SPOORWEG KORTEMARK 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1 De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden in hun ruimtelijke omgeving. Dit houdt in dat zij inzake dichtheid, terreinbezetting,

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn oktober 2013, bijlage 3 2 1. Rijwoningen 1.1. Bestemming Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages,

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6) Stad Ieper Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende vereniging Project Verkaveling Veurnsestraat te Elverdinge Project: 04/6076 VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN

Nadere informatie

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN (Houtha/QD ) 2 q af de/ing SECT/E E, ~~ DE HEIDE \ \ MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN - VLAAMSE AANGELEGENHEDEN STAATSSECRETARIAAT VOOR STREEKECONOMIE Bestuur van de Stedebouw

Nadere informatie

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende

Nadere informatie

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1.

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1. Voorschriften Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen 1. Begrippen 1.1. Eéngezinswoning Gebouw geschikt voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande. 1.2. Nevenbestemming De nevenbestemming

Nadere informatie

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat"

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat Provincie ANTWERPEN Stad MORTSEL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat" Verordenend deel RUP Stedenbouwkundige voorschriften datum versie 4-05-09 aanpassingen

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2

stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2 Aalst, augustus 2008 VOORONTWERP Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 februari 2008 Op bevel, Zegel van de gemeente de adjunct-stadssecretaris, de voorzitter, Reginald

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART 1. Bepalingen 1.1. Algemene bepalingen Deze zone wordt ingericht als woonwagenpark, waarbij een woonwagen gedefinieerd kan worden als een woongelegenheid,

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN...

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... 1 ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN... 1 ARTIKEL 2 - WATERHUISHOUDING... 1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN... 2 ARTIKEL 3 - ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS...

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

Verkavelingsdossier kop Akkerstraat. Gemeente Overpelt

Verkavelingsdossier kop Akkerstraat. Gemeente Overpelt Verkavelingsdossier kop Akkerstraat Gemeente Overpelt Gemmeente Overpelt VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Algemene bepalingen Terminologie Voor de toepassing van deze voorschriften wordt verstaan onder: achtergevelbouwlijn:

Nadere informatie

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het grafisch plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN).

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Het accent van

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 H. HARTLAAN STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

Nieuwbouwproject. Wijgmaalsesteenweg 153 3150 Wakkerzeel

Nieuwbouwproject. Wijgmaalsesteenweg 153 3150 Wakkerzeel Nieuwbouwproject Wijgmaalsesteenweg 153 3150 Wakkerzeel Voorstelling Dit project omvat de bouw van 4 eigentijdse, halfopen gezinswoningen gelegen in een rustige deelgemeente van Haacht. De woningen werden

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING EZAARTVELD. Dos nr. 2011_018 30 januari 2013

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING EZAARTVELD. Dos nr. 2011_018 30 januari 2013 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING EZAARTVELD Dos nr. 2011_018 30 januari 2013 Verkaveling Ezaartveld Te Mol, binnenbouwblok tussen de Maaldersstraat, Lupinestraat, Ezaartveld en Schoolstraat

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN DISTRICT BERENDRECHT Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen

STAD ANTWERPEN DISTRICT BERENDRECHT Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen STAD ANTWERPEN DISTRICT BERENDRECHT Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen langs de Dorpsstraat Sectie B delen van nrs.186/r en 186/s MOTIVATIENOTA &

Nadere informatie

PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT HASSELT GEMEENTE TESSENDERLO STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG INDUSTRIEZONE 4

PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT HASSELT GEMEENTE TESSENDERLO STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG INDUSTRIEZONE 4 PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT HASSELT GEMEENTE TESSENDERLO STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG INDUSTRIEZONE 4 Gezien en voorlopig goedgekeurd in gemeenteraadszitting van Tessenderlo,

Nadere informatie

Gemeente Schelle. Verkoop van projectgrond voor ééngezinswoningen en appartementen op de hoek van de Peperstraat en Dendermondestraat

Gemeente Schelle. Verkoop van projectgrond voor ééngezinswoningen en appartementen op de hoek van de Peperstraat en Dendermondestraat Gemeente Schelle Verkoop van projectgrond voor ééngezinswoningen en appartementen op de hoek van de Peperstraat en Dendermondestraat 1. Inleiding In opdracht van het gemeentebestuur van Schelle verkoopt

Nadere informatie

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone.

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN EN DEFINITIES Volgende gemeenschappelijke bepalingen (GB) zijn van toepassing. GB 1: verklaring van voorkomende afkortingen. - max.: maximum - min.: minimum - z.p : zie plan

Nadere informatie

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art.0.1 Wanneer een bestaand gebouw niet in overeenstemming is met de inrichtingsvoorschriften kunnen toch zowel verbouwingen binnen

Nadere informatie

WONEN BIJ DE KERK IN NEEROETEREN

WONEN BIJ DE KERK IN NEEROETEREN WONEN BIJ DE KERK IN NEEROETEREN 15 bouwkavels en 19 koopwoningen Mathieu Corstjens HET NIEUWE WONINGPROJECT VAN ONS DAK IN T KRAMELT IS ER EEN VAN UITZONDERLIJKE KWALITEIT. Het verenigt in zich de twee

Nadere informatie

Gemeente Zandhoven Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Disselbraak Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZAN168

Gemeente Zandhoven Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Disselbraak Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZAN168 Gemeente Zandhoven Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Disselbraak Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZAN168 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Zandhoven september 2015 Provincie: Gemeente

Nadere informatie

I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 2

I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 2 1 I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 2 Deel 1 19u tot 19u20 Verwelkoming Korte schets van het project Deel 2 19u30 tot 20u30 Toelichting bij concept en plan Verkoopvoorwaarden en procedure Rondgang

Nadere informatie

Woonproject Papenhof Verkoopsbrochure bouwkavels W5 5 september 2014

Woonproject Papenhof Verkoopsbrochure bouwkavels W5 5 september 2014 Woonproject Papenhof Verkoopsbrochure bouwkavels W5 5 september 2014 Inhoud 1. Voorstelling van het woonproject Papenhof... 4 1.1. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan... 4 1.2. Krachtlijnen van het woonproject

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Art. 1 Algemeen principe 1.1 Overeenkomstig de tekens van het Bijzonder Plan, gelden de navolgende bepalingen, onverminderd

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN Art. 1 - Toelichting Sedert de afschaffing van de omzendbrief van 17 juni 1970 betreffende

Nadere informatie

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Versie 2 December 2009 Inhoudsopgave De ligging van De Eiken 2 Het verkavelingsplan 3 De architectuur 6 De verschillende

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

Artikel 7 Zone voor Strategisch Woonproject 2.

Artikel 7 Zone voor Strategisch Woonproject 2. Artikel 7 Zone voor Strategisch Woonproject 2. Algemene bepalingen Deze zone wordt aangeduid als strategisch woonproject bij het centrum van Oostham omwille van het bestaande specifieke karakter en ligging.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN GEMEENTE OVERPELT INBREIDING TUINWIJK OVERPELT-FABRIEK - FASE I ONTWERPER : ARCHITECTENBUREEL S.R. + T. bvba Johan Kosten Architect Stedenbouwkundige J. De Vriendtstraat, 1a, 3900 Overpelt 011/64.61.71

Nadere informatie

TE KOOP. vrij van bouw. Meierij

TE KOOP. vrij van bouw. Meierij TE KOOP 7 percelen bouwgrond vrij van bouw Poorterij Het project is opgebouwd rond bouwstijlen: michelbeke Berendries landelijk Lepelstraat Bij de ontwikkeling van het Project, werd het creëren van een

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOP BOUWPERCELEN GEMEENTE DIEPENBEEK EN HET AGB DIEPENBEEK (buiten publicatie)

ONDERHANDSE VERKOOP BOUWPERCELEN GEMEENTE DIEPENBEEK EN HET AGB DIEPENBEEK (buiten publicatie) ONDERHANDSE VERKOOP BOUWPERCELEN GEMEENTE DIEPENBEEK EN HET AGB DIEPENBEEK (buiten publicatie) Van Eycklaan Keizerstraat openingsuren gemeentehuis: Ma 8.30 12.00 nm. gesloten Di 8.30 12.00 13.00 19.00

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie Voorschriften ALGEMENE BEPALINGEN 1. V e r k a v e l i n g s v oor s c h r i f te n De bepalingen (tekstueel en grafisch) van de delen van de verkaveling VK136/65 dd. 04/03/1966 en dd. 14/05/1997 en VK

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2. Stedenbouwkundige voorschriften. Dossier ZOE209

Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2. Stedenbouwkundige voorschriften. Dossier ZOE209 Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2 Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZOE209 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Zoersel 30 juni 2011 Provincie: Gemeente Opdrachtgever:

Nadere informatie

GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN. Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN. Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 september

Nadere informatie

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART Artikel 1 Woondoeleinden W- 1. Doeleinden De gronden op de plankaart aangewezen voor Woondoeleinden W- zijn bestemd voor het wonen. Bij de realisatie van nieuwe woningen

Nadere informatie

Groen licht voor woonproject de hofkes

Groen licht voor woonproject de hofkes PERSBERICHT Groen licht voor woonproject de hofkes De verkavelingsvergunning voor het woonproject de hofkes in de nieuwe woonwijk Papenhof werd op 21 september door de stad Mechelen afgeleverd. De commercialisatie

Nadere informatie

9 loten voor eengezinswoningen. in het centrum van Duisburg (Tervuren) Hoek Zuurbergstraat / Oude Vrijheidsstraat. 3080 Tervuren

9 loten voor eengezinswoningen. in het centrum van Duisburg (Tervuren) Hoek Zuurbergstraat / Oude Vrijheidsstraat. 3080 Tervuren Verkoopsdossier Zuurberg 07 05 2015 9 loten voor eengezinswoningen in het centrum van Duisburg (Tervuren) Hoek Zuurbergstraat / Oude Vrijheidsstraat 3080 Tervuren 6/05/2015 VERKOOPSDOSSIER VERKAVELING

Nadere informatie

STAD MECHELEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN SPREEUWENHOEK - VENNE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. 01 februari 2011 ontwerp

STAD MECHELEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN SPREEUWENHOEK - VENNE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. 01 februari 2011 ontwerp STAD MECHELEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN SPREEUWENHOEK - VENNE 01 februari 2011 ontwerp COLOFON Opdrachtgever: Data: Stad MECHELEN Befferstraat 25 Dienst Ruimtelijke Planning & Mobiliteit:

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening inzake parkeren, stallen van auto s en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen

Stedenbouwkundige verordening inzake parkeren, stallen van auto s en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen Stedenbouwkundige verordening inzake parkeren, stallen van auto s en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 mei 2012 Namens de gemeenteraad

Nadere informatie

nihil zie grafische gedeelte zie aanvullende voorschriften

nihil zie grafische gedeelte zie aanvullende voorschriften B = @ ;:9 =< %3$ +(57+2(. 7DEHO±%RXZ]RQHV " 1 vermiljoen hoofd W1 neven H! in % 60 in m² V/T rooilijn Plaatsing in meter zijkavelgrens 250 Z.P. 0/4 achterkavelgr.. kavel. kavel #%$ $'&)( *,+,-'$/.01+'2

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING (gezamelijk van toepassing op ype 1 & type 2) 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Nadere informatie

2. De begrenzing van het Bijzonder Plan van Aanleg is aangeduid op het plan van de bestaande toestand en het bestemmingsplan.

2. De begrenzing van het Bijzonder Plan van Aanleg is aangeduid op het plan van de bestaande toestand en het bestemmingsplan. 1. Algemene bepalingen voor het uitvoeringsplan Art. 1.1 Omschrijving 1. Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Uitvoeringsplan 'BPA N43, Olsene- Machelen' te Zulte is samengesteld uit: - Plan bestaande

Nadere informatie

SINT-AMANDSBERG PROJECT STAF

SINT-AMANDSBERG PROJECT STAF SINT-AMANDSBERG PROJECT STAF AFWERKING Samen met u en de architect streven wij ernaar esthetiek en gebruiksvriendelijkheid hand in hand te laten gaan. In de afwerking van deze woningen streven wij steevast

Nadere informatie

LOVELD A (initiatief P.P.S)

LOVELD A (initiatief P.P.S) PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE DILBEEK BIJZONDER PLAN VAN AANLEG LOVELD A (initiatief P.P.S) VOORSCHRIFTEN Ontwerper In opdracht van D+A Consult nv Gemeentebestuur Dilbeek Meiboom 26 Gemeenteplein 1

Nadere informatie

BREE Meeuwerkiezel - verkavelingsvoorschriften INHOUDSTAFEL

BREE Meeuwerkiezel - verkavelingsvoorschriften INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL Deel 1: Algemene bepalingen...1 1.1 Ruimtelijke uitgangspunten...1 1.2 Architecturale uitgangspunten...2 1.3 Bestemming...4 1.4 Inplanting...5 1.5 Terreinaanleg...6 Deel 2: Bijzondere bepalingen...9

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Algemeen principe

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Algemeen principe STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA nr. 4/5 Marktplein en Rijksweg INHOUDSOPGAVE Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Art. 1 Algemeen principe 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

VERKAVELING VOOR WONINGBOUW

VERKAVELING VOOR WONINGBOUW / ~;,f~vincie Antwerpen Gemeente BALEN VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen: Berg- Waterstraat Mdeling 1 - Sectie D - Nummers 72, 73b, 73c, 75a, 76d, 801, 81b, 82b, 82c, 82d, 83a, 84a, 85b, 85c,

Nadere informatie

Libost-Groep nv. ontwerp- en adviesbureau NOT01E-07267.12C.doc 19 januari 2009 pag. 26/35

Libost-Groep nv. ontwerp- en adviesbureau NOT01E-07267.12C.doc 19 januari 2009 pag. 26/35 NOT01E-07267.12C.doc 19 januari 2009 pag. 26/35 TITEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Bouwhoogte: Bruto-vloeroppervlakte of bvo: Kroonlijsthoogte: Artikel 2. Bedrijven:

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING AKKERSTRAAT. Dos nr. 20100_04 22 juni 2011

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING AKKERSTRAAT. Dos nr. 20100_04 22 juni 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING AKKERSTRAAT Dos nr. 20100_04 22 juni 2011 Verkaveling Akkerstraat Te Maaseik, binnenbouwblok tussen Akkerstraat, Oude Kerkweg en Losbeekweg op de percelen kadastraal

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN RUP 9 Oudenaardestraat

ALGEMENE BEPALINGEN RUP 9 Oudenaardestraat ALGEMENE BEPALINGEN RUP 9 Oudenaardestraat 1. Visuele media Bij elke stedenbouwkundige aanvraag moet melding gemaakt worden van de aan te brengen publiciteit met omschrijving van vorm en materialen. De

Nadere informatie

GEMEENTE MORTSEL RUP OUDE GOD juni 2009. Verordenend deel ontwerp Stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE MORTSEL RUP OUDE GOD juni 2009. Verordenend deel ontwerp Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE MORTSEL RUP OUDE GOD juni 2009 Verordenend deel ontwerp Stedenbouwkundige voorschriften COLOFON Opdracht: RUP Oude God Mortsel Opdrachtgever: Gemeentebestuur Mortsel Liersesteenweg 1 2640 MORTSEL

Nadere informatie

Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen)

Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen) Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen) Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Voor u ligt de brochure met informatie over het bouwperceel waar u interesse in heeft. U vindt hierin representatieve

Nadere informatie

Bedrijventerrein Dreefvelden Sint-Katelijne-Waver. Gentlemen s Agreement IGEMO / *****

Bedrijventerrein Dreefvelden Sint-Katelijne-Waver. Gentlemen s Agreement IGEMO / ***** Bedrijventerrein Dreefvelden Sint-Katelijne-Waver Gentlemen s Agreement IGEMO / ***** 11/12/2014 1 Gentlemen s Agreement voor een bedrijfsperceel op bedrijventerrein Dreefvelden te Sint-Katelijne-Waver

Nadere informatie

Verkaveling Haaksstraat MOL. Infovergadering oktober 2014

Verkaveling Haaksstraat MOL. Infovergadering oktober 2014 Verkaveling Haaksstraat MOL Infovergadering oktober 2014 Toelichting verkavelingsontwerp Haaksstraat o N.a.v. indienen verkavelingsaanvraag en start openbaar onderzoek o Buurtbewoners informeren o Geïnteresseerden

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT. Project Witgoor Alfons Smetsstraat 54 2480 DESSEL

DE ARK VERKOOPT. Project Witgoor Alfons Smetsstraat 54 2480 DESSEL DE ARK VERKOOPT Project Witgoor Alfons Smetsstraat 54 2480 DESSEL LIGGING In Witgoor, in de Alfons Smetsstraat wordt een gezellige instapklare woning opnieuw verkocht. De woning is gelegen in een rustige

Nadere informatie

Bouw uw eigen woning in Kamers, fase 1!

Bouw uw eigen woning in Kamers, fase 1! april 2014 B UITENGEW OON Bouw uw eigen woning in Kamers, fase 1! www.wonenindalmeden.nl B UITENGEW OON www.wonenindalmeden.nl B UITENGEW OON Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Maatvoering en kavelprijzen

Nadere informatie

AG VESPA VERKOOPT PROJECTEIGENDOM

AG VESPA VERKOOPT PROJECTEIGENDOM AG VESPA VERKOOPT PROJECTEIGENDOM Berkenrodelei 24-28 2660 Hoboken AG VESPA verkoopt een centraal gelegen projecteigendom in de Berkenrodelei 24/28. De verkoop betreft een gebouw bestaande uit een ruime

Nadere informatie

K A V E L P A S P O O R T H E U S D E N O O S T

K A V E L P A S P O O R T H E U S D E N O O S T 24 29 6 8 38 34 66 64 E R F A F S C H E I D I N G E N Voor alle erfafscheidingen (bouwwerken) hoger dan 1 meter, die grenzen aan het openbaar gebied, gelden welstandseisen en zijn daardoor niet vergunningsvrij.

Nadere informatie

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING A. VOORWERP VAN DE AANVRAAG Verkavelingsaanvraag voor 26 kavels voor half-open en gesloten bebouwing en 1 open bebouwing, gedeeltelijk

Nadere informatie

VERKAVELINGEN, INDUSTRIE EN WERKPLAATSEN

VERKAVELINGEN, INDUSTRIE EN WERKPLAATSEN GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING PARKEERNORM BIJ WOONGELEGENHEDEN, VERKAVELINGEN, INDUSTRIE EN WERKPLAATSEN PROCEDURE DATUM Voorontwerp toelichting motivering opmaak en korte inhoud 3 juni 2013

Nadere informatie

GEMEENTE STEENOKKERZEEL

GEMEENTE STEENOKKERZEEL Dossiernummer: AANVRAAG TOT HET KOPEN VAN EEN GEMEENTELIJKE KAVEL Ingevolge uw aanvraag vindt u hierbij als bijlage de documenten die door u dienen ingevuld te worden. Wij vestigen er de aandacht op dat

Nadere informatie

PRIVE-VERKAVELING AARDGAS

PRIVE-VERKAVELING AARDGAS Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 10.12.2014, IMEA 17.12.2014, Imewo 9.12.2014, Intergem 11.12.2014, Iveka 18.12.2014, Iverlek 12.12.2014 en door Sectorcomité Noord Sibelgas 16.12.2014 PRIVE-VERKAVELING

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE STADHERWAARDERING

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE STADHERWAARDERING BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE STADHERWAARDERING GEMEENTERAADSBESLISSING D.D. 01/07/2008 (DIT REGLEMENT TREEDT IN WERKING OP 01/08/2008) Belangrijk : Lees

Nadere informatie

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE PROVINCIE: Oost-Vlaanderen GEMEENTE: Laarne RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 42010 DATUM ONTWERPFASE OPGEMAAKT DOOR 30/03/05 Opmaak Sandrien Paeleman 29/06/05 Aanpassingen na plenaire vergadering

Nadere informatie

PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT

PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas 16.12.2014 PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking tot de aanleg en de oprichting

Nadere informatie

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Bijlage I Formulier I Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed RWO-01-100330

Nadere informatie

1 Art. 1. Algemene bepalingen

1 Art. 1. Algemene bepalingen 1 Art. 1. Algemene bepalingen 1.1 Schaal en maatvoering De schaal en de daaruit afgeleide maten van het plan zijn indicatief. De werkelijke afmetingen zullen, daar waar noodzakelijk, door een opmeting

Nadere informatie

l J*teiH e _ H G r Ê s A e Ë9_ gemeenteweg in asfalt Opgemaakt te Genk op 07.12.2012 door Gemeente Houthalen-Helchteren

l J*teiH e _ H G r Ê s A e Ë9_ gemeenteweg in asfalt Opgemaakt te Genk op 07.12.2012 door Gemeente Houthalen-Helchteren Gemeente Houthalen-Helchteren 1 Afdeling Sectie D nr. 253R f Groot volgens meting: Lot 1: 4a 35ca Lot 2: 3a 28ca Provincie Limburg - Gemeente Houthalen-Helchteren Afdeling Ruimte - Vergunningen Plan gevoegd

Nadere informatie

Kavelverkoop Trambaan Nieuweroord. ruim en landelijk wonen

Kavelverkoop Trambaan Nieuweroord. ruim en landelijk wonen Kavelverkoop Trambaan Nieuweroord ruim en landelijk wonen 3 Inhoudsopgave Welkom aan de Trambaan in Nieuweroord Welkom aan de Trambaan in Nieuweroord 3 1 Landelijke woonwens 5 2 Verkaveling en verkoopprijzen

Nadere informatie

T E K O O P. Koenraadtweg 22 te Maarheeze

T E K O O P. Koenraadtweg 22 te Maarheeze Koenraadtweg 22 - Maarheeze De Koenraadtweg is de mooie lommerrijke, doorgaande weg die de dorpskern van Maarheeze verbindt met de sportvelden, de villaparken en het natuurgebied De Pan. Het uitzicht wordt

Nadere informatie

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993;

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; Overwegende dat een aantal artikels aanleiding geven tot interpretatie.

Nadere informatie

Geldenaaksebaan gemeenschappelijk eco-woonproject. Infomoment 31 januari 2015

Geldenaaksebaan gemeenschappelijk eco-woonproject. Infomoment 31 januari 2015 gemeenschappelijk eco-woonproject Infomoment 31 januari 2015 gemeenschappelijk eco-woonproject Infomoment 31 januari 2015 AGENDA AGENDA 14.00u: inleiding door projectbeheerder 14.10u: korte projectpresentatie

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemene voorschriften Zijn verboden, de werken die een toestand scheppen in tegenstrijd met dit plan en zijn voorschriften, behalve

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits

Nadere informatie

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van auto s & fietsen en realisatie van bergruimten bij meergezinswoningen (Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

Nadere informatie