PTA dossier VMBO-T NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP"

Transcriptie

1 PTA dossier VMBO-T NAAM LEERLING: KLAS : PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP

2 PTA dossier VMBO-T Geldrop, september 2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, In het kader van het schoolexamen in leerjaar 3 ontvangen ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen hierbij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In dit PTA is voor leerjaar 3 gedetailleerd per vak aangegeven welke toetsen deel uitmaken van het schoolexamen en welke weging bij de cijferbepaling wordt toegepast. Het PTA biedt leerlingen in een aparte kolom de mogelijkheid hun cijfers voor werkstukken, verslagen en toetsen overzichtelijk bij te houden. Zo vormt dit PTA voor de leerlingen het examendossier dat wettelijk verplicht moet worden bijgehouden. In het PTA zijn enkele onderdelen opgenomen die niet door middel van een cijfer worden afgesloten (de zgn. handelingsdelen), maar door de docent als voldoende of goed moeten zijn beoordeeld. Wanneer deze beoordeling niet gegeven kan worden, kan de kandidaat niet bevorderd worden naar leerjaar 4, ongeacht de cijfers die behaald zijn. Alle handelingsdelen moeten minimaal met voldoende worden afgesloten. Met de in dit PTA opgenomen onderdelen die met een cijfer worden afgesloten, worden ook de rapportcijfers berekend en daarmee zijn deze cijfers dus ook van belang voor bevorderen of doubleren. Het examen in de theoretische leerweg begint dus al in het derde leerjaar en bestaat uit twee onderdelen: a. het schoolexamen b. het centraal eindexamen. Leerlingen leggen dit centraal eindexamen in leerjaar 4 af in de landelijke eindexamenperiode; dus in mei In leerjaar 3 doen de leerlingen schoolexamen in de vakken die a. in leerjaar 4 niet meer gekozen worden (afsluitend); b. verplicht zijn: maatschappijleer 1, lichamelijke opvoeding en een kunstvak; c. in leerjaar 4 worden gekozen; het schoolexamen wordt in leerjaar 4 voor deze vakken gewoon voortgezet. De vakken onder a. tellen aan het eind van leerjaar 4 niet mee in de slaag- /zakregeling voor het diploma, maar aan het eind van leerjaar 3 natuurlijk wel bij de beantwoording van de vraag of de leerling over kan naar leerjaar 4. Onder b. geldt het bovenstaande ook voor lichamelijke opvoeding en het gekozen kunstvak, maar wat betreft maatschappijleer 1 geldt dat het eindcijfer van dit vak, dat de leerlingen in leerjaar 3 afsluiten, aan het eind van leerjaar 4 wel meetelt bij de slaag-zakregeling. Leerlingen moeten zich er goed van bewust zijn dat het overgangscijfer van dit vak dus een diploma-cijfer is dat in klas 4 niet meer te veranderen is!!! De vakken onder c. tellen vanzelfsprekend ook mee bij de overgangsregeling naar leerjaar 4. De overgangscijfers voor deze vakken worden overgeheveld naar leerjaar

3 PTA dossier VMBO-T en vormen daar de eerste cijfers voor het in die vakken voort te zetten schoolexamen. In deze vakken doen de leerlingen in mei 2016 ook het centraal eindexamen. De leerlingen moeten in minimaal 6 vakken een centraal eindexamen afleggen en in dat geval tellen dus 7 vakken mee in de slaag-/zakregeling (zie boven: maatschappijleer 1). Een keuze van meer dan 6 vakken in leerjaar 4 is mogelijk. Voor herkansing komen de als zodanig aangegeven toetsen in aanmerking onder de in het examenreglement vastgelegde voorwaarden. Als een leerling een toets gemist heeft met een geldige reden, moet hij of zij binnen vijf werkdagen (geteld vanaf de eerste dag van terugkomst op school) een afspraak met de betreffende docent maken wanneer de toets ingehaald wordt. Als de afspraak niet binnen vijf werkdagen gemaakt is of als een afspraak niet wordt nagekomen, is de docent gerechtigd eenzijdig het toetsmoment vast te stellen. Blijft de leerling daarop weer in gebreke, dan mag het cijfer 1 worden toegekend. Dit PTA is volgens de wettelijke richtlijnen tevens toegezonden aan de Inspectie voor het Onderwijs die toeziet op correcte toepassing van de regels die voor school- en eindexamen wettelijk zijn vastgelegd in het voornoemde examenreglement. Ook dit examenreglement ontvangt u/ontvang je hierbij. In de hoop u/je hiermee voldoende te hebben ingelicht, verblijven, Met vriendelijke groet, Ir. L.J. van der Deijl rector voorzitter examencommissie J.P.F.M. Abels directeur afdeling VMBO-t secretaris examencommissie

4 examendossier vmbo-t3 NEDERLANDS Het schoolexamen Nederlands bestaat voor klas 3 uit 15 onderdelen, onderverdeeld in 4 bloktesten, 1 groepsopdracht, 1 fictie schrijfopdracht en 2 fictietoetsen, 2 schrijfopdrachten, 1 luistertoets, 2 opdrachten leesvaardigheid, 1 spellingstoets, 1 luistertoets en 1 presentatie. Toets leerstofomschrijving eindtermen soort toets tijdsduur toetsing weging resultaat 1 Schrijven van een zakelijke brief K7 2 Fictie 1 K8 K1,K2,K3,K6, 3 Hoofdstuk 1 Talent K8,V1 4 Fictie 2 K7, K8, V2, K2 50 min. per.1 1x Open en gesloten vragen 50 min. per.1 1x Open/gesloten vragen per. 1 1x Computer 50 min. Schrijfopdracht op basis van per. 2 1x meegenomen uiterlijk bij informatie PD2 5 Hoofdstuk 2 Talent K1,K2,K3,K6, K8,V1 Open/gesloten vragen Computer 50 min. per. 2 1x 6 Schrijven van een artikel K7 7 Luisteren/kijken K4 K1,K2,K3, K6, 8 Hoofdstuk 3 Talent K8,V1 9 Mondelinge presentatie K5, V3 Mondelinge presentatie 8 x 10 Leesvaardigheid K6 50 minuten per. 2 1x Gesloten vragen 2 x 50 minuten per. 2 1x Open/gesloten vragen per. 3 1x Computer 50 min. per. 3 1x Open/gesloten vragen 50 min. per. 3 1x 11 Spelling K2 Open en gesloten vragen 50 min. per. 3 1x Schrijfopdracht

5 12 Leesvaardigheid (Samenvatting) K6 Samenvatting maken 50 min. per. 3 1x 13 Fictie 3 K8 14 Groepswerk (werkwijze beoordeling wordt aan het begin van het schooljaar toegelicht) 15 Hoofdstuk 4 Talent K2, V3 K1,K2,K3,K6, K8,V1 Open en gesloten vragen per. 3 1x Computer 50 min. Opdrachten in de klas per. 3 1x Open/gesloten vragen Computer 50 min. per. 3 2x Totaal Delen door 16 SE 3 e Klas

6 PTA FRANS T3 Het schoolexamen voor Frans bestaat uit; 12 toetsen bestaande uit; 6 leertoetsen 3 luistertoetsen Cito C 2 leestoetsen Cito 1 leestoets ERK/Cito niveau A2 Praktische opdracht is een handelingsdeel Bij de leertoetsen (PTA 2 t/m 4) bestaat de mogelijkheid om door middel van Mondelinge Overhoringen tijdens de les een bonuspunt voor de toets te verdienen. Bij PTA 1, 5 en 6 zijn bonuspunten te verdienen door het maken van een extra opdracht die aansluit bij het hoofdstuk. Toets Leerstofomschrijving Eindtermen Tijdsduur Toetsing Weging Score 1 Toets 1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 2 Toets 2 k2 k3 k4 k5 k6 k7 3 Toets 3 k2 k3 k4 k5 k6 k7 4 Toets 4 k2 k3 k4 k5 k6 k7 5 Toets 5 k2 k3 k4 k5 k6 k7 6 Toets 6 k2 k3 k4 k5 k6 k7 50 min Schrift. 2x 50 min Schrift. 2x 50 min Schrift. 2x 50 min Schrift. 2x 50 min Schrift. 2x 50 min Schrift. 2x 7 Luva Cito C; 1/2 k3 k5 25 min Schrift. 1x 8 Luva Cito C; 1/2 k3 k5 25 min Schrift. 1x 9 Luva Cito C; 1 k3 k5 50 min Schrift. 2x 10 Leva Cito k3 k4 50 min Schrift. 1x 11 Leva Cito k3 k4 50 min Schrift. 1x 12 Leva Cito; ERK; A2 k3 k4 50 min Schrift. 2x 14 Praktische opdracht k3 k4 k5 k6 k7 - Schrift. Mondeling Voldoende Totaal Delen door 20 SE 1

7 Examendossier vmbo T-3 DUITS Toets Leerstofomschrijving eindtermen tijdsduur toetsvorm weging resultaat Periode 1 1 Gramm./woordenschattoets 1 K2/3 K7 50 min. S 1x 2 Spreekvaardigheid:uitspraak K6 5 min. M 1x 3 Leestoets BB K4 50 min. S 3x 4 Luistertoets K5 50 min. S 1x 5 Gramm./woordenschattoets 2 K2/3 K7 50 min. S 1x Periode 2 6 Gramm./ woordenschattoets 3 K2/3/K7 50 min. S 1x 7 Spreekvaardigheid V3/K6 ± 10 min. M 1x 8 Leestoets KB* K3/K4 50 min. S 3x 9 Luistertoets K5 50 min. S 1x 10 Keuze -opdracht bezoek Keulen K2/3/K7 n.v.t. S/M 2x Periode 3 11 Gramm./ woordenschattoets 4 K2/3/ K7 50 min. S 2x 12 Luistertoets Cito KB K5 50 min. S 2x 13 Leestoets KB K2/3/ K6 100 min. S 3x 14 Spreekvaardigheid/ Taaldorp V3/K6 20 min. M 1x 15 Praktische opdracht 2x De praktische opdracht moet op donderdag 23-apr-1514 ingeleverd mei ingeleverd zijn zijn elke dag te laat betekent 1 punt eraf ** deze dit onderdeel onderdelen is zijn. Totaal Delen door 25 SE

8 PTA Engels T Leerstofomschrijving Tijdsduur Planning week 1 SO Unit 1 15 min Wk 38 1x Weging Cijfer 2 Test Unit 1 40 min Wk 38/39 2x + oww 1 t/m 20 3 Luva 1 40 min Wk 40 2x 4 SO Unit 2 15 min Wk 44 1x 5 Test Unit 2 40 min Wk 44/45 2x + oww 1 t/m 40 6 Leva 1 60 min Testweek 2x Wk 46 7 SO Unit 3 15 min Wk 48 1x 8 Test Unit 3 40 min Wk 48/49 2x + oww 1 t/m 60 9 Portfolio periode 1 Werken in les. Wk 50 2x 10 SO Unit 4 15 min Wk 5 1x 11 Test Unit 4 40 min Wk 5/6 2x + oww 1 t/m Leva 2 60 min Testweek 2x Wk Test Unit 5 40 min Wk 13 2x + oww 1 t/m Luva 2 40 min Wk 14 2x 15 Presentatie Brochure Wk 21/22 2x 16 Test Unit 6 40 min Wk 24 2x * + alle oww 17 Portfolio periode 2 Werken in Wk 25 2x les 18 Leestest (met woordenboek) 60 min Testweek Wk 27 2x Totaal * Alléén nummer 16 is! Delen door Eind cijfer SE 32

9 Het schoolexamen voor geschiedenis en examendossier vmbo-t staatsinrichting bestaat voor klas 3 uit 6 schriftelijke toetsenen drie praktische opdrachten GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING Toets leerstofomschrijving eindtermen soort toets toetsing score weging resultaat tijdsduur 1 Sociale Zekerheid en K5 en V4 schriftelijk periode 1 1x verzorgingsstaat 50 min. Indigo domein 2 hst 3 pag en alle stof door docent op te geven. 2 Sociale Zekerheid en K6 en V3 schriftelijk periode 1 2x verzorgingsstaat 50 min. Indigo domein 2 hst 3-4 pag en alle stof door docent op te geven. 3 Nederland en Indonesië K1 en V2 schriftelijk periode 2 1x Indigo domein 1 50 min. hst 1 pag en alle stof door docent op te geven. 4 Nederland en Indonesië K3 en V1 schriftelijk periode 2 2x Indigo domein 1 50 min. hst 1-2 pag en alle stof door docent op te geven. 5 De Koude Oorlog K9 en V6 schriftelijk periode 3 1x Indigo domein 3 hst 5 50 min. pag en alle stof door docent op te geven. 6 De Koude Oorlog K9 en V6 schriftelijk periode 3 2x Indigo domein 3 hst min. pag en alle stof door docent op te geven. 7 Praktische opdracht bij V8 schriftelijk 1x Indigo domein 1 op afgesproken groepsopdracht datum inleveren 9 Praktische opdracht bij V8 schriftelijk 1x Indigo domein 2 op afgesproken groepsopdracht datum inleveren 10 Praktische opdracht bij V8 schriftelijk 1x Indigo domein 3 op afgesproken Groepsopdracht datum inleveren Totaal Delen door 12 Cijfer SE

10 examendossier vmbo-t Het schoolexamen voor aardrijkskunde bestaat voor klas 3 uit 12 toetsen, onderverdeeld in 3 leertoetsen AARDRIJKSKUNDE 9 schriftelijke toetsen en en en 31 handelingsopdrachten handelingsopdracht. Toets leerstofomschrijving eindtermen soort toets toetsing weging resultaat tijdsduur Arm en Rijk so 1 1 Arm en Rijk in de Wereld K7 Periode 1 1x ( par 1 tot en met 4) 25 minuten so 2 Nederland 2 (par 6 tot en met 9) K7 25 minuten Periode 1 1x so3 Verenigde Staten en Nigeria 3 (p 10 tot en met 12) K7 25 minuten Periode 1 1x handelingsopdracht 1 V4 presentatievorm onvold. in overleg Periode 1 vold. goed Toets Hoofdstuk 1 Arm en Rijk 4 (par 1 tot en met 12) K7 schriftelijk periode 1 3x Bronnen van Energie so1 5 Soorten Energie K5 25 minuten Periode 2 1x (par 1 tot en met 4) so2 Energie in Frankrijk en K5 6 Nederland 25 minuten Periode 2 1x (par 6 tot en met 9) so3 Energie in Brazilie 7 (par 11 tot en met 13) K5 25 minuten Periode 2 1x

11 Toets Hoofdstuk 2 Bronnen van Energie 8 (par 1 tot en met 13) K5 schriftelijk periode 2 3x Grenzen en Identiteit so1 K9 Periode 3 1x 9 Grenzen 25 minuten (par 1 tot en met 4) so2 Grenzen van Nederland en 10 Belgie. K9 25 minuten Periode 3 1x (par 6 tot en met 9) so3 Rusland K9 11 (par 11 tot en met 13) 25 minuten Periode 3 1x Toets Hoofdstuk 3 Grenzen en Identiteit K9 12 (par 1 tot en met 13. Periode 3 3x Methode Buitenland Noordhoff Uitgevers. Totaal Delen door 18 SE Klas 3

12 examendossier vmbo-t Het schoolexamen in klas 3 bestaat voor het vak wiskunde uit 13 toetsen. WISKUNDE De eindtermen K1, 2 en 3 zijn verwerkt in de hele leerstof. De toetsen 3 en 7 zijn toets leerstofomschrijving eindtermen 1 H1 - Plaats en afstand K6 soort toets / tijdsduur toetsing in periode per. 1 weging 3x resultaat 2 H2 - Formules en grafieken K4,V1 per. 1 3x 3 H3 - Statistiek + de stof van H1 en H2 K5,K7,V3 per. 1 of per. 2 3x 4 Toets rekenvaardigheden 1 K5 25 minuten per. 1 of per. 2 1x 5 H4 - Rekenen met formules K4 per. 2 3x 6 H5 - Kijken en redeneren K4,K6,V1 per. 2 3x 7 H6 - Werken met aantallen + de stof van H4 en H5 K5,V1 per. 2 3x 8 Toets rekenvaardigheden 2 K5 25 minuten per. 2 1x 9 H7 - Vergelijkingen oplossen K4 per. 2 of per. 3 3x 10 H9 - Meten en redeneren K6,V1 per. 3 3x 11 H11 - Oppervlakte en inhoud K6,V1 per. 3 3x 12 H12 - Grafieken K4,V1 per. 3 3x 13 H10 - Grafen + de stof van H11 en H12 K4,K5,K6, K7,K8,V1 per. 3 3x Totaal Delen door 35 SE Klas 3

13 Examendossier VMBO-T NATUURKUNDE SCHEIKUNDE Het schoolexamen voor natuur-scheikunde bestaat uit 8 toetsen. Iedere periode omvat minimaal 2 toetsen en maximaal 3 toetsen TOETS Leerstofomschrijving Eindtermen Soort toets PTA 1 NASK I PTA 2 NASK II PTA 3 NASK II PTA 4 NASK I PTA 5 NASK I PTA 6 NASK II PTA 7 NASK II PTA 8 NASK I PULSAR Hoofdstuk 1 NASK I Klas 3 vmbo-kgt PULSAR Hoofdstuk 1 NASK II Klas 3 vmbo-kgt PULSAR Hoofdstuk 2 NASK II Klas 3 vmbo-kgt PULSAR Hoofdstuk 2 NASK I Klas 3 vmbo-kgt PULSAR Hoofdstuk 3 NASK I Klas 3 vmbo-kgt PULSAR Hoofdstuk 3 NASK II Klas 3 vmbo-kgt PULSAR Hoofdstuk 4 NASK II Klas 3 vmbo-kgt PULSAR Hoofdstuk 4 NASK I Klas 3 vmbo-kgt Nask1 K3-K4 Nask II K4-K7-K10 Nask II K4-K7-K8 Nask1 K3-K5 Nask 1 K3-K7 Nask II K10-K11-V2 Nask II K4-K5 Nask 1 1 lesuur 1 lesuur 1 lesuur 1 lesuur 1 lesuur 1 lesuur Digitale toets 1 lesuur Digitale toets K3-K9-V2 1 lesuur De toetsen 1 t/m 6 komen voor herkansing in aanmerking. Voor overgangscijfer geldt het gemiddelde uit alle 8 toetsen Toetsing periode weging resultaat NASK I en II 1 1, 1 1, 1/2 1, 2 1, 2 1, 2/3 1, 3 1, 3 1, overgangscijfer.../ 8 =, Voor NASK I (NATUURKUNDE) geldt het gemiddelde uit de toetsen 1, 4, 5 en 8 Cijfer NASK I (NATUURKUNDE).../4 =, Voor NASK II (SCHEIKUNDE) geldt het gemiddelde uit de toetsen 2, 3, 6 en 7 Cijfer NASK II (SCHEIKUNDE).../4=,

14 examendossier vmbo-t3 Het schoolexamen voor Biologie bestaat voor klas 3 uit 6 schriftelijke testen, 4 onverwachte schriftelijke BIOLOGIE overhoringen Toets leerstofomschrijving eindtermen soort toets toetsing score weging resultaat tijdsduur periode 1 Biologie voor jou 3 KGT K1 schriftelijke PD 1 1x Thema 1 K3 overhoring K4 2 Biologie voor jou 3 KGT K1 test PD1 3x Thema 1 K3 Basisstof 1 t/m 7 K4 Organen en cellen Basis- en leervaardigheden 3 Biologie voor jou 3 KGT K1 schriftelijke PD2 1x Thema 2 K3 overhoring K4 K5 4 Biologie voor jou 3 KGT K1 test PD2 3x Thema 2 K3 Basisstof 1 t/m 8 K4 Ordening K5 Basis- en leervaardigheden 5 Biologie voor jou 3 KGT K3 schriftelijke PD2 1x Thema 3 K10 overhoring K12 K13 6 Biologie voor jou 3 KGT K3 test PD2 3x Thema 3 K10 Basisstof 1 t/m 8 K12 voortplanting en ontwikkel. K13 Basis- en leervaardigheden 7 Biologie voor jou 3 KGT K1 test PD3 3x Thema 6 K4 Basisstof 1 t/m 8 K9 Regeling K11 Basis- en leervaardigheden 8 Biologie voor jou 3 KGT K1 test PD3 3x Thema 7 K11 Basisstof 1 t/m 7 Zintuiglijke waarneming Basis- en leervaardigheden 9 Biologie voor jou 3 KGT K1 schriftelijke PD3 1x Thema 8 K8 overhoring Stevigheid en beweging 10 Biologie voor jou 3 KGT test PD3 3x

15 Thema 8 K1 Basisstof 1 t/m 6 K8 Stevigheid en beweging Basis- en leervaardigheden Thema 9 K1 Basisstof 1 t/m 6 K3 Gedrag K11 Basis- en leervaardigheden V2 Totaal Delen 22 door Cijfer SE Klas 3

16 examendossier vmbo T3 Het schoolexamen voor economie bestaat voor klas uit 9 schriftelijke toetsen en één mondelinge presentatie. ECONOMIE Er mag één toets herkanst worden. Herkansing van een toets in de 3e klas betekent dat in de 4e klas géén SE economie meer herkanst mag worden Toets leerstofomschrijving eindtermen soort toets toetsing weging resultaat tijdsduur PTA 1 Rekenopgaven e periode 1 1 x rekenen met procenten niet PTA 2 Hoofdstuk 1: K4: 2, 5, Periode 1 2 x Hoe ga je met geld om? 6, 16 PTA 3 Hoofdstuk 2: K4: 7, 8 Periode 1 2 x Kan ik pinnen? PTA 4 Presentatie mondeling periode 2 0,5 In tweetallen houden van een presentatie over bedrijf/organisatie uit stageweek niet PTA 5 herhaling hoofdstukken 1 en 2 K4: 1,4,12 Periode 2 2 x hoofdstuk 3 nieuw: 13, 14,15 of periode 2 Wat koop je ervoor? PTA 6 Hoofdstuk 4: K4: 10, 11 Periode 2 2 x Zekerheid troef? PTA 7 Hoofdstuk 5: K5: 6, 7, Periode 2 2 x Werken, hoe werkt dat? 8, 9, 10, 11 PTA 8 herhaling hoofdstukken 4 en 5 K4: 3 Periode 3 2 x Hoofdstuk 6 nieuw: K5: 1, 2,3, Hoe kun je dat nou maken? 12 PTA 9 Hoofdstuk 7: K6: 1, 2 Periode 3 2 x Wie regelt dat? PTA 10 Hoofdstuk 8: K7:1,2,3,4 Periode 3 2x Waar komt dat vandaan? K8:1,2,3 niet Totaal delen door 17,5 Eindcijfer (SE1)

17 Examendossier vmbo-t 3 MAATSCHAPPIJLEER Het examenprogramma bestaat uit 4 schriftelijke toetsen en 2 praktische opdrachten. leerstofomschrijving Eindtermen Soort Toets 1 Hoofdstuk 1 en 2; thema s Uitgaan en zinloos geweld + actuele thema s aangaande maatschappijleer 2 Hoofdstuk 3 Politiek + actuele thema s aangaande maatschappijleer en eventueel uitgedeeld materiaal 3 Hoofdstuk 4 en 5 Multi-culti en Massamedia + actuele thema s aangaande maatschappijleer 4 Hoofdstuk 7 Criminaliteit + actuele thema s aangaande maatschappijleer en eventueel uitgedeeld materiaal ML1/K1 ML1/K2 ML1/K3 ML1/K4 ML1/K1 ML1/K2 ML1/K3 ML1/K6 ML1/K1 ML1/K2 ML1/K3 ML1/K5 ML1/K7 ML1/K1 ML1/K2 ML1/K3 ML1/K5 tijdsduur Toetsing periode Score x Per.1 20% 2x Per. 2 20% 2 x Per. 3 20% 2x Per. 3 20% 2x weging resultaat 5 Praktische opdracht Oprichten politieke partij + debat. 6 Praktische opdracht Opdracht mens en werk ML1/K1 ML1/K2 ML1/K3 ML1/K6 ML1/K1 ML1/K2 ML1/K3 Presentatie + schriftelijk verslag verslag Per. 3 20% 2x Per. 2 10% 1x Totaal resultaat delen door 11 Cijfer maatschappijleer 1:

18 examendossier vmbo-t Het schoolexamen voor tekenen bestaat in klas 3 uit 3 theorietoetsen, 3 mapbeoordelingen en 4 keer TEKENEN keer een tweedimensionaal werkstuk Toets leerstofomschrijving eindtermen soort toets toetsing weging resultaat tijdsduur 1 Cover Talent K3-7V1-3 werkstuk per werkmap1: oriëntatie, plaatjes id. werkmap- per. 1 1 schetsen, studies en proces verslagen eindwerkstuk 3 Beeldende begrippen id. test per. 1 1 Vorm(42-52) Kleur(53-62) Licht(73-78) Toets 4 Linosnede id. werkstuk per werkmap 2: oriëntatie, id. werkmap- per. 2 1 plaatjes, schetsen, studies proces en verslagen eindwerkstuk 6 Beeldende begrippen id. test per. 2 1 Compositie(79-83) Ruimte(63-72) 7 Pop art/impressionisme id. werkstuk per werkmap 3: oriëntatie, id. werkmap- per. 3 1 schetsen, studies,verslagen proces eindwerkstuk en theorie popart/impressionisme 9 Perspectief id. werkstuk per Beeldende begrippen: vorm/ id. test per.3 1 kleur /ruimte/ compositie/ licht Popart/ impressionisme perspectief Totaal Toets 3 van periode 1 is Delen door 11 Cijfer SE

19 Examendossier vmbo-t klas 3 Het PTA voor handvaardigheid in klas 3 bestaat uit 3 delen: Elk deel bestaat uit een werkstuk, werkmap en een test. HANDVAARDIGHEID Het gemiddelde cijfer uit klas 3 telt 1 keer mee in klas 4 bij Handvaardigheid en CKV.(Dit telt even zwaar als een SE) Deel leerstofomschrijving eindtermen soort toets toetsing weging resultaat PTA 1 Boetseren in Klei K2,K4,K5 Werstuk 1 11,10% K6 Voorbereiding,verslag proces en K2,K5,K6 Werkmap Gemiddelde 1 11,10% evaluatie van het werkstuk K7 Deel 1 & 2 Begrippenlijst 1 & 2 K7,K8 Test 1 11,10% PTA 2 Verbeelden met Papier & K2,K4,K5 werkstuk. 1 11,10% Karton K6 Voorbereiding, verslag en K2,K5,K6 Werkmap Gemiddelde 1 11,10% evaluatie van het werkstuk K7 Deel 1 & 2 Begrippenlijst 3 & 4 K7,K8 Test 1 11,10% PTA 3 Construeren met Hout & Metaal K2,K4,K5 Werkstuk 1 11,10% K6 Voorbereiding, verslag en K2,K5,K6 werkmap Gemiddelde 1 11,10% evaluatie van het werkstuk Deel 1 & 2 Begrippenlijst 5 & 6 K7,K8 Test 1 11,10% 9 100%

20 examendossier vmbo-t3 Lichamelijke Opvoeding kent binnen het VMBO alleen een schoolexamen, waarbij een aantal onderdelen als handelingsdeel afgesloten moeten worden. In klas 3 betekent dit dat er 9-15 bewegingsvaardigheden getoetst zullen LO1 worden. Tevens telt de inzet tijdens de lessen mee voor de bevordering toets leerstofomschrijving eindtermen soort toets toetsing weging resultaat tijdsduur A SPEL Praktijktoets Periode Er worden minimaal 3-5 K 4,1 t/m Elk getoetst onderdeel telt Binnen 1 lesuur Gedurende 1x spelonderdelen getoetst K 4, 4 van de sporten die aan bod per het komen. onderdeel hele jaar B ATLETIEK Praktijktoets Periode Elk getoetst Er worden minimaal 3-5 onderdeel telt onderdelen getoetst van K 7,1 t/m Binnen 1 lesuur Gedurende 1x de disciplines die aan bod K 7, 3 per het komen. onderdeel hele jaar C TURNEN Praktijktoets Periode Er worden minimaal 3-5 Elk getoetst onderdeel telt Binnen 1 lesuur Gedurende 1x onderdelen getoetst van K 5,1 t/m de disciplines die aan bod K 6, 4 per periode komen. onderdeel 2 D INZET Tijdens de lessen Periode 1 1x 2 1x 3 1x Totaal: Delen door: Aantal Cijfers cijfer klas 3

21 toetsing Bewegen en gezondheid Bewegen en samenleving Bewegen en regelen Bewegen Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 3 Lo2 Onder Activiteit/leerstofomschrijving eindterm toetsing Soort Weging deel toets 1 Spel: LO2/K/4 Periode 1,3 Praktijk 20 3 Atletiek: LO2/K/7 Periode 2,3 Praktijk 20 Herkansbaar 4 Zelfverdediging: LO2/K/8 Periode 2 Praktijk 10 Herkansbaar 5 Bewegen op muziek: Herkansbaar LO2/K/6 Periode 2 Praktijk 10 6 Zelf lesgeven LO2/K/10 Periode 1,2,3 Praktijk Theorie 7 Organiseren Bokstoernooi LO2/K/10 Periode 2 Praktijk Theorie Stage bij bijvoorbeeld eigen sportclub Stage kan gedurende de stageweek T3 LO2/K/11 LO2/K/1 Periode 2 HD * 9 EHBSO LO2/K/11 Periode 2 Praktijk Theorie 5 Herkansbaar 10 SO spelregels Flagfootball LO2/K/4 Periode 1 Theorie 1 Herkansbaar 11 SO spelregels Softbal LO2/K/4 Periode 3 Theorie 1 Herkansbaar 12 Verslag stage LO2/K/1 LO2/K/2 Periode 3 Theorie 3

22 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak: Rekentoets Afdeling: 3 vmbo-t Schooljaar: De rekentoets is een verplicht onderdeel van het Centrale Examen en wordt door leerlingen van de afdeling Vmbo-t op niveau 2F gemaakt. De rekentoets wordt afgenomen in maart 2015, in het voorexamenjaar, en dient te worden afgesloten met minimaal een 5. Wanneer een leerling lager dan een 5 scoort, is hij/zij verplicht deel te nemen aan de herkansing. Deze vindt uiterlijk in juni 2016 plaats, dus in het eindexamenjaar zelf. Indien een leerling minimaal een 5 scoort, krijgt hij/zij een vrijstelling voor de rekentoets in het eindexamenjaar Deze leerling heeft wel het recht gebruik te maken van de herkansing. Wanneer een leerling de rekentoets herkanst, gaat deze herkansing niet ten koste van het totaal aantal herkansingen dat een leerling in het examenjaar mag inzetten voor PTA-onderdelen. Deze herkansing staat daar los van, net als de herkansing die een leerling voor één vak nog mag inzetten als hij (nog) niet geslaagd is. De rekentoets maakt deel uit van de slaag/zak-regeling. Bij een cijfer lager dan 5 is de leerling in alle gevallen gezakt voor het examen vmbo-t.

23 ORIENTATIE OP STUDIE EN BEROEP toets leerstofomschrijving eindtermen soort toets tijdsduur toetsing vold. of goed paraaf resultaat van de oriëntatie op studie en beroep uit : * een stage van 1 week * twee bezoeken aan een MBOopleiding arbeidsoriëntatie door week logboek moet middel van stage beoordeling voldoende door zijn begeleider twee mbo-opleidingen mbo voor- verslag moet bezoeken en lichtingsavond beoordeling voldoende verslagleggen of open dagen decaan zijn Beroepenmarkt bezoeken en verslagleggen Beroepenm arkt op het Strabrecht College Verslag beoordeling decaan Moet voldoende zijn.

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015 Calvijn Meerpaal Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting op Programma van Toetsing

Nadere informatie

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting - Basisberoepsgerichte Leerweg - Kaderberoepsgerichte Leerweg - Gemengde Leerweg - Theoretische Leerweg VMBO September 04 van 9 Het Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar

VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar Schooljaar 04-05 INHOUD Pagina Voorwoord Toelichting 4 Bepaling SE en Eindcijfer 6 Zak- en slaagregeling 6 PTA s 7 Voorwoord In de derde klas van de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 V.M.B.O. - S.G. KLEIN BORCULO vso de Veenlanden - Almelo EXTRANEUS LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP MARIANUM Voor VMBO-HAVO-VWO

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. vmbo kader 4. Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. vmbo kader 4. Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden Beste leerling, Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 vmbo kader 4 Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden Je bent nu ingelogd in het PTA (Programma van ing en Afsluiting),

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O Programma van Toetsing & Afsluiting voor H.A.V.O Examenperiode: H.A.V.O. 2013 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Klas vmbo KBL TW PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Beste jongens en meisjes, Hieronder staat het vakinhoudelijke gedeelte van je PTA voor leerjaar vmbo. In dit gedeelte van het PTA staat per vak

Nadere informatie

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school.

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school. Inhoudsopgave Inleiding 2 Inrichting Tweede Fase Vwo 3 Studielast en studiehuis 6 Examen 6 Keuzetraject 7 Nederlands 8 Latijnse taal en cultuur 9 Griekse taal en cultuur 10 Engels 11 International Baccalaureate

Nadere informatie

Vakkenboekje mavo. schooljaar 2014-2015

Vakkenboekje mavo. schooljaar 2014-2015 Vakkenboekje mavo schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave Vak: Bladzijde: Aardrijkskunde 3 Biologie 4 Culturele en Kunstzinnige vorming 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 11 Kunst en beeldende

Nadere informatie

Vmbo Vak: Biologie. Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 2014 2016, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn

Vmbo Vak: Biologie. Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 2014 2016, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn Vmbo Vak: Biologie Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 204 206, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn Klas: 3 Periode: Thema : Cellen K t/m 4 S: 50 minuten nee

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Klas 10 en 11, 2014-2016 HAVO

Programma van toetsing en afsluiting Klas 10 en 11, 2014-2016 HAVO Klas 1 en 11, 214-216 HAVO Oktober 214 Toelichting bij het programma van toetsing en afsluiting Algemeen In dit boekje tref je alle gegevens aan die van belang zijn voor de samenstelling van je examendossier.

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Najaar 2014 =========================================================================== Inhoudsopgave Later 3 Jaarprogramma decanaat Mavo

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Klas 11 en 12, 2014-2016 HAVO

Programma van toetsing en afsluiting Klas 11 en 12, 2014-2016 HAVO Klas 11 en 12, 214-216 HAVO Oktober 214 Toelichting bij het programma van toetsing en afsluiting Algemeen In dit boekje tref je alle gegevens aan die van belang zijn voor de samenstelling van je examendossier.

Nadere informatie

Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006)

Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006) Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006) Talen Nederlands Voor Nederlands geldt het examenprogramma dat in mei 1998 werd gepubliceerd. In december 1998 zijn er geen veranderingen aangebracht,

Nadere informatie

mavo en vmbo Samen werken aan jouw toekomst!

mavo en vmbo Samen werken aan jouw toekomst! mavo en vmbo mavo en vmbo Samen werken aan jouw toekomst! Deze brochure gaat over de mavo en het vmbo op het Dollard College. Er wordt uitleg gegeven over de mavo en vmbo-opleidingen. Je kunt lezen welke

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

Profielenboekje 3-HAVO

Profielenboekje 3-HAVO ??? Profielenboekje 3-HAVO Dit boekje is van: Pagina: 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Inleiding... 2 Vakken in het gemeenschappelijk deel... 3 2. Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)... 4 3. Engelse

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Scholengemeenschap Dalton Voorburg VMBO-tl/HAVO/Atheneum en Gymnasium Loolaan 125 2271 TM Voorburg Tel.: 070-3007700 (elke werkdag van 07.30 tot 16.30 uur) Fax: 070-3007777 Website:

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis Albert van der Kaap Enschede, mei

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie