PTA dossier VMBO-T NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP"

Transcriptie

1 PTA dossier VMBO-T NAAM LEERLING: KLAS : PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP

2 PTA dossier VMBO-T Geldrop, september 2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, In het kader van het schoolexamen in leerjaar 3 ontvangen ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen hierbij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In dit PTA is voor leerjaar 3 gedetailleerd per vak aangegeven welke toetsen deel uitmaken van het schoolexamen en welke weging bij de cijferbepaling wordt toegepast. Het PTA biedt leerlingen in een aparte kolom de mogelijkheid hun cijfers voor werkstukken, verslagen en toetsen overzichtelijk bij te houden. Zo vormt dit PTA voor de leerlingen het examendossier dat wettelijk verplicht moet worden bijgehouden. In het PTA zijn enkele onderdelen opgenomen die niet door middel van een cijfer worden afgesloten (de zgn. handelingsdelen), maar door de docent als voldoende of goed moeten zijn beoordeeld. Wanneer deze beoordeling niet gegeven kan worden, kan de kandidaat niet bevorderd worden naar leerjaar 4, ongeacht de cijfers die behaald zijn. Alle handelingsdelen moeten minimaal met voldoende worden afgesloten. Met de in dit PTA opgenomen onderdelen die met een cijfer worden afgesloten, worden ook de rapportcijfers berekend en daarmee zijn deze cijfers dus ook van belang voor bevorderen of doubleren. Het examen in de theoretische leerweg begint dus al in het derde leerjaar en bestaat uit twee onderdelen: a. het schoolexamen b. het centraal eindexamen. Leerlingen leggen dit centraal eindexamen in leerjaar 4 af in de landelijke eindexamenperiode; dus in mei In leerjaar 3 doen de leerlingen schoolexamen in de vakken die a. in leerjaar 4 niet meer gekozen worden (afsluitend); b. verplicht zijn: maatschappijleer 1, lichamelijke opvoeding en een kunstvak; c. in leerjaar 4 worden gekozen; het schoolexamen wordt in leerjaar 4 voor deze vakken gewoon voortgezet. De vakken onder a. tellen aan het eind van leerjaar 4 niet mee in de slaag- /zakregeling voor het diploma, maar aan het eind van leerjaar 3 natuurlijk wel bij de beantwoording van de vraag of de leerling over kan naar leerjaar 4. Onder b. geldt het bovenstaande ook voor lichamelijke opvoeding en het gekozen kunstvak, maar wat betreft maatschappijleer 1 geldt dat het eindcijfer van dit vak, dat de leerlingen in leerjaar 3 afsluiten, aan het eind van leerjaar 4 wel meetelt bij de slaag-zakregeling. Leerlingen moeten zich er goed van bewust zijn dat het overgangscijfer van dit vak dus een diploma-cijfer is dat in klas 4 niet meer te veranderen is!!! De vakken onder c. tellen vanzelfsprekend ook mee bij de overgangsregeling naar leerjaar 4. De overgangscijfers voor deze vakken worden overgeheveld naar leerjaar

3 PTA dossier VMBO-T en vormen daar de eerste cijfers voor het in die vakken voort te zetten schoolexamen. In deze vakken doen de leerlingen in mei 2016 ook het centraal eindexamen. De leerlingen moeten in minimaal 6 vakken een centraal eindexamen afleggen en in dat geval tellen dus 7 vakken mee in de slaag-/zakregeling (zie boven: maatschappijleer 1). Een keuze van meer dan 6 vakken in leerjaar 4 is mogelijk. Voor herkansing komen de als zodanig aangegeven toetsen in aanmerking onder de in het examenreglement vastgelegde voorwaarden. Als een leerling een toets gemist heeft met een geldige reden, moet hij of zij binnen vijf werkdagen (geteld vanaf de eerste dag van terugkomst op school) een afspraak met de betreffende docent maken wanneer de toets ingehaald wordt. Als de afspraak niet binnen vijf werkdagen gemaakt is of als een afspraak niet wordt nagekomen, is de docent gerechtigd eenzijdig het toetsmoment vast te stellen. Blijft de leerling daarop weer in gebreke, dan mag het cijfer 1 worden toegekend. Dit PTA is volgens de wettelijke richtlijnen tevens toegezonden aan de Inspectie voor het Onderwijs die toeziet op correcte toepassing van de regels die voor school- en eindexamen wettelijk zijn vastgelegd in het voornoemde examenreglement. Ook dit examenreglement ontvangt u/ontvang je hierbij. In de hoop u/je hiermee voldoende te hebben ingelicht, verblijven, Met vriendelijke groet, Ir. L.J. van der Deijl rector voorzitter examencommissie J.P.F.M. Abels directeur afdeling VMBO-t secretaris examencommissie

4 examendossier vmbo-t3 NEDERLANDS Het schoolexamen Nederlands bestaat voor klas 3 uit 15 onderdelen, onderverdeeld in 4 bloktesten, 1 groepsopdracht, 1 fictie schrijfopdracht en 2 fictietoetsen, 2 schrijfopdrachten, 1 luistertoets, 2 opdrachten leesvaardigheid, 1 spellingstoets, 1 luistertoets en 1 presentatie. Toets leerstofomschrijving eindtermen soort toets tijdsduur toetsing weging resultaat 1 Schrijven van een zakelijke brief K7 2 Fictie 1 K8 K1,K2,K3,K6, 3 Hoofdstuk 1 Talent K8,V1 4 Fictie 2 K7, K8, V2, K2 50 min. per.1 1x Open en gesloten vragen 50 min. per.1 1x Open/gesloten vragen per. 1 1x Computer 50 min. Schrijfopdracht op basis van per. 2 1x meegenomen uiterlijk bij informatie PD2 5 Hoofdstuk 2 Talent K1,K2,K3,K6, K8,V1 Open/gesloten vragen Computer 50 min. per. 2 1x 6 Schrijven van een artikel K7 7 Luisteren/kijken K4 K1,K2,K3, K6, 8 Hoofdstuk 3 Talent K8,V1 9 Mondelinge presentatie K5, V3 Mondelinge presentatie 8 x 10 Leesvaardigheid K6 50 minuten per. 2 1x Gesloten vragen 2 x 50 minuten per. 2 1x Open/gesloten vragen per. 3 1x Computer 50 min. per. 3 1x Open/gesloten vragen 50 min. per. 3 1x 11 Spelling K2 Open en gesloten vragen 50 min. per. 3 1x Schrijfopdracht

5 12 Leesvaardigheid (Samenvatting) K6 Samenvatting maken 50 min. per. 3 1x 13 Fictie 3 K8 14 Groepswerk (werkwijze beoordeling wordt aan het begin van het schooljaar toegelicht) 15 Hoofdstuk 4 Talent K2, V3 K1,K2,K3,K6, K8,V1 Open en gesloten vragen per. 3 1x Computer 50 min. Opdrachten in de klas per. 3 1x Open/gesloten vragen Computer 50 min. per. 3 2x Totaal Delen door 16 SE 3 e Klas

6 PTA FRANS T3 Het schoolexamen voor Frans bestaat uit; 12 toetsen bestaande uit; 6 leertoetsen 3 luistertoetsen Cito C 2 leestoetsen Cito 1 leestoets ERK/Cito niveau A2 Praktische opdracht is een handelingsdeel Bij de leertoetsen (PTA 2 t/m 4) bestaat de mogelijkheid om door middel van Mondelinge Overhoringen tijdens de les een bonuspunt voor de toets te verdienen. Bij PTA 1, 5 en 6 zijn bonuspunten te verdienen door het maken van een extra opdracht die aansluit bij het hoofdstuk. Toets Leerstofomschrijving Eindtermen Tijdsduur Toetsing Weging Score 1 Toets 1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 2 Toets 2 k2 k3 k4 k5 k6 k7 3 Toets 3 k2 k3 k4 k5 k6 k7 4 Toets 4 k2 k3 k4 k5 k6 k7 5 Toets 5 k2 k3 k4 k5 k6 k7 6 Toets 6 k2 k3 k4 k5 k6 k7 50 min Schrift. 2x 50 min Schrift. 2x 50 min Schrift. 2x 50 min Schrift. 2x 50 min Schrift. 2x 50 min Schrift. 2x 7 Luva Cito C; 1/2 k3 k5 25 min Schrift. 1x 8 Luva Cito C; 1/2 k3 k5 25 min Schrift. 1x 9 Luva Cito C; 1 k3 k5 50 min Schrift. 2x 10 Leva Cito k3 k4 50 min Schrift. 1x 11 Leva Cito k3 k4 50 min Schrift. 1x 12 Leva Cito; ERK; A2 k3 k4 50 min Schrift. 2x 14 Praktische opdracht k3 k4 k5 k6 k7 - Schrift. Mondeling Voldoende Totaal Delen door 20 SE 1

7 Examendossier vmbo T-3 DUITS Toets Leerstofomschrijving eindtermen tijdsduur toetsvorm weging resultaat Periode 1 1 Gramm./woordenschattoets 1 K2/3 K7 50 min. S 1x 2 Spreekvaardigheid:uitspraak K6 5 min. M 1x 3 Leestoets BB K4 50 min. S 3x 4 Luistertoets K5 50 min. S 1x 5 Gramm./woordenschattoets 2 K2/3 K7 50 min. S 1x Periode 2 6 Gramm./ woordenschattoets 3 K2/3/K7 50 min. S 1x 7 Spreekvaardigheid V3/K6 ± 10 min. M 1x 8 Leestoets KB* K3/K4 50 min. S 3x 9 Luistertoets K5 50 min. S 1x 10 Keuze -opdracht bezoek Keulen K2/3/K7 n.v.t. S/M 2x Periode 3 11 Gramm./ woordenschattoets 4 K2/3/ K7 50 min. S 2x 12 Luistertoets Cito KB K5 50 min. S 2x 13 Leestoets KB K2/3/ K6 100 min. S 3x 14 Spreekvaardigheid/ Taaldorp V3/K6 20 min. M 1x 15 Praktische opdracht 2x De praktische opdracht moet op donderdag 23-apr-1514 ingeleverd mei ingeleverd zijn zijn elke dag te laat betekent 1 punt eraf ** deze dit onderdeel onderdelen is zijn. Totaal Delen door 25 SE

8 PTA Engels T Leerstofomschrijving Tijdsduur Planning week 1 SO Unit 1 15 min Wk 38 1x Weging Cijfer 2 Test Unit 1 40 min Wk 38/39 2x + oww 1 t/m 20 3 Luva 1 40 min Wk 40 2x 4 SO Unit 2 15 min Wk 44 1x 5 Test Unit 2 40 min Wk 44/45 2x + oww 1 t/m 40 6 Leva 1 60 min Testweek 2x Wk 46 7 SO Unit 3 15 min Wk 48 1x 8 Test Unit 3 40 min Wk 48/49 2x + oww 1 t/m 60 9 Portfolio periode 1 Werken in les. Wk 50 2x 10 SO Unit 4 15 min Wk 5 1x 11 Test Unit 4 40 min Wk 5/6 2x + oww 1 t/m Leva 2 60 min Testweek 2x Wk Test Unit 5 40 min Wk 13 2x + oww 1 t/m Luva 2 40 min Wk 14 2x 15 Presentatie Brochure Wk 21/22 2x 16 Test Unit 6 40 min Wk 24 2x * + alle oww 17 Portfolio periode 2 Werken in Wk 25 2x les 18 Leestest (met woordenboek) 60 min Testweek Wk 27 2x Totaal * Alléén nummer 16 is! Delen door Eind cijfer SE 32

9 Het schoolexamen voor geschiedenis en examendossier vmbo-t staatsinrichting bestaat voor klas 3 uit 6 schriftelijke toetsenen drie praktische opdrachten GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING Toets leerstofomschrijving eindtermen soort toets toetsing score weging resultaat tijdsduur 1 Sociale Zekerheid en K5 en V4 schriftelijk periode 1 1x verzorgingsstaat 50 min. Indigo domein 2 hst 3 pag en alle stof door docent op te geven. 2 Sociale Zekerheid en K6 en V3 schriftelijk periode 1 2x verzorgingsstaat 50 min. Indigo domein 2 hst 3-4 pag en alle stof door docent op te geven. 3 Nederland en Indonesië K1 en V2 schriftelijk periode 2 1x Indigo domein 1 50 min. hst 1 pag en alle stof door docent op te geven. 4 Nederland en Indonesië K3 en V1 schriftelijk periode 2 2x Indigo domein 1 50 min. hst 1-2 pag en alle stof door docent op te geven. 5 De Koude Oorlog K9 en V6 schriftelijk periode 3 1x Indigo domein 3 hst 5 50 min. pag en alle stof door docent op te geven. 6 De Koude Oorlog K9 en V6 schriftelijk periode 3 2x Indigo domein 3 hst min. pag en alle stof door docent op te geven. 7 Praktische opdracht bij V8 schriftelijk 1x Indigo domein 1 op afgesproken groepsopdracht datum inleveren 9 Praktische opdracht bij V8 schriftelijk 1x Indigo domein 2 op afgesproken groepsopdracht datum inleveren 10 Praktische opdracht bij V8 schriftelijk 1x Indigo domein 3 op afgesproken Groepsopdracht datum inleveren Totaal Delen door 12 Cijfer SE

10 examendossier vmbo-t Het schoolexamen voor aardrijkskunde bestaat voor klas 3 uit 12 toetsen, onderverdeeld in 3 leertoetsen AARDRIJKSKUNDE 9 schriftelijke toetsen en en en 31 handelingsopdrachten handelingsopdracht. Toets leerstofomschrijving eindtermen soort toets toetsing weging resultaat tijdsduur Arm en Rijk so 1 1 Arm en Rijk in de Wereld K7 Periode 1 1x ( par 1 tot en met 4) 25 minuten so 2 Nederland 2 (par 6 tot en met 9) K7 25 minuten Periode 1 1x so3 Verenigde Staten en Nigeria 3 (p 10 tot en met 12) K7 25 minuten Periode 1 1x handelingsopdracht 1 V4 presentatievorm onvold. in overleg Periode 1 vold. goed Toets Hoofdstuk 1 Arm en Rijk 4 (par 1 tot en met 12) K7 schriftelijk periode 1 3x Bronnen van Energie so1 5 Soorten Energie K5 25 minuten Periode 2 1x (par 1 tot en met 4) so2 Energie in Frankrijk en K5 6 Nederland 25 minuten Periode 2 1x (par 6 tot en met 9) so3 Energie in Brazilie 7 (par 11 tot en met 13) K5 25 minuten Periode 2 1x

11 Toets Hoofdstuk 2 Bronnen van Energie 8 (par 1 tot en met 13) K5 schriftelijk periode 2 3x Grenzen en Identiteit so1 K9 Periode 3 1x 9 Grenzen 25 minuten (par 1 tot en met 4) so2 Grenzen van Nederland en 10 Belgie. K9 25 minuten Periode 3 1x (par 6 tot en met 9) so3 Rusland K9 11 (par 11 tot en met 13) 25 minuten Periode 3 1x Toets Hoofdstuk 3 Grenzen en Identiteit K9 12 (par 1 tot en met 13. Periode 3 3x Methode Buitenland Noordhoff Uitgevers. Totaal Delen door 18 SE Klas 3

12 examendossier vmbo-t Het schoolexamen in klas 3 bestaat voor het vak wiskunde uit 13 toetsen. WISKUNDE De eindtermen K1, 2 en 3 zijn verwerkt in de hele leerstof. De toetsen 3 en 7 zijn toets leerstofomschrijving eindtermen 1 H1 - Plaats en afstand K6 soort toets / tijdsduur toetsing in periode per. 1 weging 3x resultaat 2 H2 - Formules en grafieken K4,V1 per. 1 3x 3 H3 - Statistiek + de stof van H1 en H2 K5,K7,V3 per. 1 of per. 2 3x 4 Toets rekenvaardigheden 1 K5 25 minuten per. 1 of per. 2 1x 5 H4 - Rekenen met formules K4 per. 2 3x 6 H5 - Kijken en redeneren K4,K6,V1 per. 2 3x 7 H6 - Werken met aantallen + de stof van H4 en H5 K5,V1 per. 2 3x 8 Toets rekenvaardigheden 2 K5 25 minuten per. 2 1x 9 H7 - Vergelijkingen oplossen K4 per. 2 of per. 3 3x 10 H9 - Meten en redeneren K6,V1 per. 3 3x 11 H11 - Oppervlakte en inhoud K6,V1 per. 3 3x 12 H12 - Grafieken K4,V1 per. 3 3x 13 H10 - Grafen + de stof van H11 en H12 K4,K5,K6, K7,K8,V1 per. 3 3x Totaal Delen door 35 SE Klas 3

13 Examendossier VMBO-T NATUURKUNDE SCHEIKUNDE Het schoolexamen voor natuur-scheikunde bestaat uit 8 toetsen. Iedere periode omvat minimaal 2 toetsen en maximaal 3 toetsen TOETS Leerstofomschrijving Eindtermen Soort toets PTA 1 NASK I PTA 2 NASK II PTA 3 NASK II PTA 4 NASK I PTA 5 NASK I PTA 6 NASK II PTA 7 NASK II PTA 8 NASK I PULSAR Hoofdstuk 1 NASK I Klas 3 vmbo-kgt PULSAR Hoofdstuk 1 NASK II Klas 3 vmbo-kgt PULSAR Hoofdstuk 2 NASK II Klas 3 vmbo-kgt PULSAR Hoofdstuk 2 NASK I Klas 3 vmbo-kgt PULSAR Hoofdstuk 3 NASK I Klas 3 vmbo-kgt PULSAR Hoofdstuk 3 NASK II Klas 3 vmbo-kgt PULSAR Hoofdstuk 4 NASK II Klas 3 vmbo-kgt PULSAR Hoofdstuk 4 NASK I Klas 3 vmbo-kgt Nask1 K3-K4 Nask II K4-K7-K10 Nask II K4-K7-K8 Nask1 K3-K5 Nask 1 K3-K7 Nask II K10-K11-V2 Nask II K4-K5 Nask 1 1 lesuur 1 lesuur 1 lesuur 1 lesuur 1 lesuur 1 lesuur Digitale toets 1 lesuur Digitale toets K3-K9-V2 1 lesuur De toetsen 1 t/m 6 komen voor herkansing in aanmerking. Voor overgangscijfer geldt het gemiddelde uit alle 8 toetsen Toetsing periode weging resultaat NASK I en II 1 1, 1 1, 1/2 1, 2 1, 2 1, 2/3 1, 3 1, 3 1, overgangscijfer.../ 8 =, Voor NASK I (NATUURKUNDE) geldt het gemiddelde uit de toetsen 1, 4, 5 en 8 Cijfer NASK I (NATUURKUNDE).../4 =, Voor NASK II (SCHEIKUNDE) geldt het gemiddelde uit de toetsen 2, 3, 6 en 7 Cijfer NASK II (SCHEIKUNDE).../4=,

14 examendossier vmbo-t3 Het schoolexamen voor Biologie bestaat voor klas 3 uit 6 schriftelijke testen, 4 onverwachte schriftelijke BIOLOGIE overhoringen Toets leerstofomschrijving eindtermen soort toets toetsing score weging resultaat tijdsduur periode 1 Biologie voor jou 3 KGT K1 schriftelijke PD 1 1x Thema 1 K3 overhoring K4 2 Biologie voor jou 3 KGT K1 test PD1 3x Thema 1 K3 Basisstof 1 t/m 7 K4 Organen en cellen Basis- en leervaardigheden 3 Biologie voor jou 3 KGT K1 schriftelijke PD2 1x Thema 2 K3 overhoring K4 K5 4 Biologie voor jou 3 KGT K1 test PD2 3x Thema 2 K3 Basisstof 1 t/m 8 K4 Ordening K5 Basis- en leervaardigheden 5 Biologie voor jou 3 KGT K3 schriftelijke PD2 1x Thema 3 K10 overhoring K12 K13 6 Biologie voor jou 3 KGT K3 test PD2 3x Thema 3 K10 Basisstof 1 t/m 8 K12 voortplanting en ontwikkel. K13 Basis- en leervaardigheden 7 Biologie voor jou 3 KGT K1 test PD3 3x Thema 6 K4 Basisstof 1 t/m 8 K9 Regeling K11 Basis- en leervaardigheden 8 Biologie voor jou 3 KGT K1 test PD3 3x Thema 7 K11 Basisstof 1 t/m 7 Zintuiglijke waarneming Basis- en leervaardigheden 9 Biologie voor jou 3 KGT K1 schriftelijke PD3 1x Thema 8 K8 overhoring Stevigheid en beweging 10 Biologie voor jou 3 KGT test PD3 3x

15 Thema 8 K1 Basisstof 1 t/m 6 K8 Stevigheid en beweging Basis- en leervaardigheden Thema 9 K1 Basisstof 1 t/m 6 K3 Gedrag K11 Basis- en leervaardigheden V2 Totaal Delen 22 door Cijfer SE Klas 3

16 examendossier vmbo T3 Het schoolexamen voor economie bestaat voor klas uit 9 schriftelijke toetsen en één mondelinge presentatie. ECONOMIE Er mag één toets herkanst worden. Herkansing van een toets in de 3e klas betekent dat in de 4e klas géén SE economie meer herkanst mag worden Toets leerstofomschrijving eindtermen soort toets toetsing weging resultaat tijdsduur PTA 1 Rekenopgaven e periode 1 1 x rekenen met procenten niet PTA 2 Hoofdstuk 1: K4: 2, 5, Periode 1 2 x Hoe ga je met geld om? 6, 16 PTA 3 Hoofdstuk 2: K4: 7, 8 Periode 1 2 x Kan ik pinnen? PTA 4 Presentatie mondeling periode 2 0,5 In tweetallen houden van een presentatie over bedrijf/organisatie uit stageweek niet PTA 5 herhaling hoofdstukken 1 en 2 K4: 1,4,12 Periode 2 2 x hoofdstuk 3 nieuw: 13, 14,15 of periode 2 Wat koop je ervoor? PTA 6 Hoofdstuk 4: K4: 10, 11 Periode 2 2 x Zekerheid troef? PTA 7 Hoofdstuk 5: K5: 6, 7, Periode 2 2 x Werken, hoe werkt dat? 8, 9, 10, 11 PTA 8 herhaling hoofdstukken 4 en 5 K4: 3 Periode 3 2 x Hoofdstuk 6 nieuw: K5: 1, 2,3, Hoe kun je dat nou maken? 12 PTA 9 Hoofdstuk 7: K6: 1, 2 Periode 3 2 x Wie regelt dat? PTA 10 Hoofdstuk 8: K7:1,2,3,4 Periode 3 2x Waar komt dat vandaan? K8:1,2,3 niet Totaal delen door 17,5 Eindcijfer (SE1)

17 Examendossier vmbo-t 3 MAATSCHAPPIJLEER Het examenprogramma bestaat uit 4 schriftelijke toetsen en 2 praktische opdrachten. leerstofomschrijving Eindtermen Soort Toets 1 Hoofdstuk 1 en 2; thema s Uitgaan en zinloos geweld + actuele thema s aangaande maatschappijleer 2 Hoofdstuk 3 Politiek + actuele thema s aangaande maatschappijleer en eventueel uitgedeeld materiaal 3 Hoofdstuk 4 en 5 Multi-culti en Massamedia + actuele thema s aangaande maatschappijleer 4 Hoofdstuk 7 Criminaliteit + actuele thema s aangaande maatschappijleer en eventueel uitgedeeld materiaal ML1/K1 ML1/K2 ML1/K3 ML1/K4 ML1/K1 ML1/K2 ML1/K3 ML1/K6 ML1/K1 ML1/K2 ML1/K3 ML1/K5 ML1/K7 ML1/K1 ML1/K2 ML1/K3 ML1/K5 tijdsduur Toetsing periode Score x Per.1 20% 2x Per. 2 20% 2 x Per. 3 20% 2x Per. 3 20% 2x weging resultaat 5 Praktische opdracht Oprichten politieke partij + debat. 6 Praktische opdracht Opdracht mens en werk ML1/K1 ML1/K2 ML1/K3 ML1/K6 ML1/K1 ML1/K2 ML1/K3 Presentatie + schriftelijk verslag verslag Per. 3 20% 2x Per. 2 10% 1x Totaal resultaat delen door 11 Cijfer maatschappijleer 1:

18 examendossier vmbo-t Het schoolexamen voor tekenen bestaat in klas 3 uit 3 theorietoetsen, 3 mapbeoordelingen en 4 keer TEKENEN keer een tweedimensionaal werkstuk Toets leerstofomschrijving eindtermen soort toets toetsing weging resultaat tijdsduur 1 Cover Talent K3-7V1-3 werkstuk per werkmap1: oriëntatie, plaatjes id. werkmap- per. 1 1 schetsen, studies en proces verslagen eindwerkstuk 3 Beeldende begrippen id. test per. 1 1 Vorm(42-52) Kleur(53-62) Licht(73-78) Toets 4 Linosnede id. werkstuk per werkmap 2: oriëntatie, id. werkmap- per. 2 1 plaatjes, schetsen, studies proces en verslagen eindwerkstuk 6 Beeldende begrippen id. test per. 2 1 Compositie(79-83) Ruimte(63-72) 7 Pop art/impressionisme id. werkstuk per werkmap 3: oriëntatie, id. werkmap- per. 3 1 schetsen, studies,verslagen proces eindwerkstuk en theorie popart/impressionisme 9 Perspectief id. werkstuk per Beeldende begrippen: vorm/ id. test per.3 1 kleur /ruimte/ compositie/ licht Popart/ impressionisme perspectief Totaal Toets 3 van periode 1 is Delen door 11 Cijfer SE

19 Examendossier vmbo-t klas 3 Het PTA voor handvaardigheid in klas 3 bestaat uit 3 delen: Elk deel bestaat uit een werkstuk, werkmap en een test. HANDVAARDIGHEID Het gemiddelde cijfer uit klas 3 telt 1 keer mee in klas 4 bij Handvaardigheid en CKV.(Dit telt even zwaar als een SE) Deel leerstofomschrijving eindtermen soort toets toetsing weging resultaat PTA 1 Boetseren in Klei K2,K4,K5 Werstuk 1 11,10% K6 Voorbereiding,verslag proces en K2,K5,K6 Werkmap Gemiddelde 1 11,10% evaluatie van het werkstuk K7 Deel 1 & 2 Begrippenlijst 1 & 2 K7,K8 Test 1 11,10% PTA 2 Verbeelden met Papier & K2,K4,K5 werkstuk. 1 11,10% Karton K6 Voorbereiding, verslag en K2,K5,K6 Werkmap Gemiddelde 1 11,10% evaluatie van het werkstuk K7 Deel 1 & 2 Begrippenlijst 3 & 4 K7,K8 Test 1 11,10% PTA 3 Construeren met Hout & Metaal K2,K4,K5 Werkstuk 1 11,10% K6 Voorbereiding, verslag en K2,K5,K6 werkmap Gemiddelde 1 11,10% evaluatie van het werkstuk Deel 1 & 2 Begrippenlijst 5 & 6 K7,K8 Test 1 11,10% 9 100%

20 examendossier vmbo-t3 Lichamelijke Opvoeding kent binnen het VMBO alleen een schoolexamen, waarbij een aantal onderdelen als handelingsdeel afgesloten moeten worden. In klas 3 betekent dit dat er 9-15 bewegingsvaardigheden getoetst zullen LO1 worden. Tevens telt de inzet tijdens de lessen mee voor de bevordering toets leerstofomschrijving eindtermen soort toets toetsing weging resultaat tijdsduur A SPEL Praktijktoets Periode Er worden minimaal 3-5 K 4,1 t/m Elk getoetst onderdeel telt Binnen 1 lesuur Gedurende 1x spelonderdelen getoetst K 4, 4 van de sporten die aan bod per het komen. onderdeel hele jaar B ATLETIEK Praktijktoets Periode Elk getoetst Er worden minimaal 3-5 onderdeel telt onderdelen getoetst van K 7,1 t/m Binnen 1 lesuur Gedurende 1x de disciplines die aan bod K 7, 3 per het komen. onderdeel hele jaar C TURNEN Praktijktoets Periode Er worden minimaal 3-5 Elk getoetst onderdeel telt Binnen 1 lesuur Gedurende 1x onderdelen getoetst van K 5,1 t/m de disciplines die aan bod K 6, 4 per periode komen. onderdeel 2 D INZET Tijdens de lessen Periode 1 1x 2 1x 3 1x Totaal: Delen door: Aantal Cijfers cijfer klas 3

21 toetsing Bewegen en gezondheid Bewegen en samenleving Bewegen en regelen Bewegen Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 3 Lo2 Onder Activiteit/leerstofomschrijving eindterm toetsing Soort Weging deel toets 1 Spel: LO2/K/4 Periode 1,3 Praktijk 20 3 Atletiek: LO2/K/7 Periode 2,3 Praktijk 20 Herkansbaar 4 Zelfverdediging: LO2/K/8 Periode 2 Praktijk 10 Herkansbaar 5 Bewegen op muziek: Herkansbaar LO2/K/6 Periode 2 Praktijk 10 6 Zelf lesgeven LO2/K/10 Periode 1,2,3 Praktijk Theorie 7 Organiseren Bokstoernooi LO2/K/10 Periode 2 Praktijk Theorie Stage bij bijvoorbeeld eigen sportclub Stage kan gedurende de stageweek T3 LO2/K/11 LO2/K/1 Periode 2 HD * 9 EHBSO LO2/K/11 Periode 2 Praktijk Theorie 5 Herkansbaar 10 SO spelregels Flagfootball LO2/K/4 Periode 1 Theorie 1 Herkansbaar 11 SO spelregels Softbal LO2/K/4 Periode 3 Theorie 1 Herkansbaar 12 Verslag stage LO2/K/1 LO2/K/2 Periode 3 Theorie 3

22 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak: Rekentoets Afdeling: 3 vmbo-t Schooljaar: De rekentoets is een verplicht onderdeel van het Centrale Examen en wordt door leerlingen van de afdeling Vmbo-t op niveau 2F gemaakt. De rekentoets wordt afgenomen in maart 2015, in het voorexamenjaar, en dient te worden afgesloten met minimaal een 5. Wanneer een leerling lager dan een 5 scoort, is hij/zij verplicht deel te nemen aan de herkansing. Deze vindt uiterlijk in juni 2016 plaats, dus in het eindexamenjaar zelf. Indien een leerling minimaal een 5 scoort, krijgt hij/zij een vrijstelling voor de rekentoets in het eindexamenjaar Deze leerling heeft wel het recht gebruik te maken van de herkansing. Wanneer een leerling de rekentoets herkanst, gaat deze herkansing niet ten koste van het totaal aantal herkansingen dat een leerling in het examenjaar mag inzetten voor PTA-onderdelen. Deze herkansing staat daar los van, net als de herkansing die een leerling voor één vak nog mag inzetten als hij (nog) niet geslaagd is. De rekentoets maakt deel uit van de slaag/zak-regeling. Bij een cijfer lager dan 5 is de leerling in alle gevallen gezakt voor het examen vmbo-t.

23 ORIENTATIE OP STUDIE EN BEROEP toets leerstofomschrijving eindtermen soort toets tijdsduur toetsing vold. of goed paraaf resultaat van de oriëntatie op studie en beroep uit : * een stage van 1 week * twee bezoeken aan een MBOopleiding arbeidsoriëntatie door week logboek moet middel van stage beoordeling voldoende door zijn begeleider twee mbo-opleidingen mbo voor- verslag moet bezoeken en lichtingsavond beoordeling voldoende verslagleggen of open dagen decaan zijn Beroepenmarkt bezoeken en verslagleggen Beroepenm arkt op het Strabrecht College Verslag beoordeling decaan Moet voldoende zijn.

PTA dossier VMBO-T NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP

PTA dossier VMBO-T NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2015-2016 NAAM LEERLING: KLAS : PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015-2016 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2015-2016 Geldrop, september 2015

Nadere informatie

PTA dossier VMBO-T NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP

PTA dossier VMBO-T NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2016-2017 NAAM LEERLING: KLAS : PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2016-2017 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2016-2017 Geldrop, september 2016

Nadere informatie

BIOLOGIE. bestaat uit de volgende toetsen:

BIOLOGIE. bestaat uit de volgende toetsen: BIOLOGIE 3 schriftelijke toets(en) S mondelinge toets(en) M (kijk- en) luistertoets(en) L 1 praktische opdracht(en) P 1 zelfstandig(e) onderzoek(en) O handelingsde(e)l(en) H 1x 2 K1,3,4,5,7,9, K10,11,12,13

Nadere informatie

PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 4 STARTJAAR 2013-2014 NAAM LEERLING: STRABRECHT COLLEGE GELDROP

PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 4 STARTJAAR 2013-2014 NAAM LEERLING: STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T 2014-2015 NAAM LEERLING: KLAS : PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 4 STARTJAAR 2013-2014 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T 2014-2015 Aan

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 05-06 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie

Nadere informatie

CSG Beilen 3TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel

CSG Beilen 3TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel Schooljaar 2017-2018 CSG Beilen 3TL Gebruikte afkortingen PO = HD= T = Praktische Opdracht Handelingsdeel Toets S = Schriftelijk M= Mondeling Vetgedrukte toetsen tellen mee in het PTA voor leerjaar 4!

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kb

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kb Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2017-2018 3 vmbo kb Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 3 vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor

Nadere informatie

CSG Beilen 3TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel

CSG Beilen 3TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel Schooljaar 2016-2017 CSG Beilen 3TL Gebruikte afkortingen PO = HD= T = Praktische Opdracht Handelingsdeel Toets S = Schriftelijk M= Mondeling Vetgedrukte toetsen tellen mee in het PTA voor leerjaar 4!

Nadere informatie

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE 1 schriftelijk (S1) 40 minuten schriftelijk (S2) 40 minuten Module 6 Transport en infrastructuur 1 tot en met 7 9 tot en met 11 Toetsweek 1

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 Schooljaar 207-208 Nederlands Methode: Nieuw Nederlands In het derde leerjaar maakt de leerling vier opdrachten t.b.v. het taaldossier (drie

Nadere informatie

Informatie vooraf... 2. Bevorderingscriteria... 2. Wie doet wat... 3. Nederlands... 3. Duits... 4. Engels... 6. Geschiedenis... 7. Wiskunde...

Informatie vooraf... 2. Bevorderingscriteria... 2. Wie doet wat... 3. Nederlands... 3. Duits... 4. Engels... 6. Geschiedenis... 7. Wiskunde... Programma van toetsing en overgang Klas 3 vmbo-t 2014-2015 Inhoud Informatie vooraf... 2 Bevorderingscriteria... 2 Wie doet wat.... 3 Nederlands... 3 Duits... 4 Engels... 6 Geschiedenis... 7 Wiskunde...

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VMBO-T 3. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VMBO-T 3. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VMBO-T 3 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO Lj. 3. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO Lj. 3. Heerbeeck College Schooljaar 206-207 MAVO Lj. 3 Heerbeeck College Beste leerling van 3 mavo en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 206-207. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo bb

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo bb Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2017-2018 3 vmbo bb Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 3 vmbo basisberoepsgerichte leerweg, Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 MAVO cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Haarlem College MAVO 205-206 Aan de leerlingen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Basisberoepsgerichte Leerweg OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Basisberoepsgerichte Leerweg OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Basisberoepsgerichte Leerweg 0-03 OPDC t Nijrees Klas 3 Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Basisberoepsgerichte Leerweg OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Basisberoepsgerichte Leerweg OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Basisberoepsgerichte Leerweg 04-05 OPDC t Nijrees Klas 3 Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos Schooljaar 2017-2018 VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Slingerbos 1 Vak: Nederlands ne311 Spreekvaardigheid: elevator pitch M 5 periode 1 ne312 Woordenschat S 5 periode 1 ne313 Fictie 1 S

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH 207-208 Christelijke school voor vmbo + e fase havo Erasmusweg, 9602 AB Hoogezand Postbus 25, 9600 AE Hoogezand telefoon (0598)

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting VMBO - TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos

Programma van toetsing en afsluiting VMBO - TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos 2016-2017 VMBO - TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Slingerbos Vak: Nederlands SE omschrijving Herk. type overgangs SE3 ne311 Werkwoordspelling S 5 periode 1 45 SE3 ne312 Elevator pitch M 5 periode

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 05-06 De Nieuwe Veste Hardenberg 4M: PTA 05-06, De Nieuwe Veste Hardenberg Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen van

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO.

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO. PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG 016 017 Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO mavo 3 Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), Dit is het programma

Nadere informatie

Regelgeving rond het schoolexamen in MAVO 3 pag. 2. Het PTA van de afzonderlijke vakken pag. 4

Regelgeving rond het schoolexamen in MAVO 3 pag. 2. Het PTA van de afzonderlijke vakken pag. 4 BONHOEFFERCOLLEGE CASTRICUM PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3, 2017-2018 Het examenreglement wordt apart gepubliceerd. Inhoudsopgave Regelgeving rond het schoolexamen in MAVO 3 pag. 2 Het PTA

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO Schoolexamen: klas 4 (2016 / 2017) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansin g K1,K2, K3, K4, SE 1 CITO 100 min. Ja 20% K8 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg Amsterdam, september 207 PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg 207-208 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit jaar is het zover,

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 ZW-KBL 3. Van der Meij College, nevenvestiging CSG Jan Arentsz

Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 ZW-KBL 3. Van der Meij College, nevenvestiging CSG Jan Arentsz Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 ZW-KBL 3 Van der Meij College, nevenvestiging CSG Jan Arentsz Vak: Nederlands P1 Lezen S 1 P1 Schrijven S 1 P1 TWGS hoofdstuk 1 S 2 P1 Schrift hoofdstuk 1

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schoolren 2015 2017 Kaderberoepsgerichte Leerweg 's-hertogenbosch Vak : Nederlands Inhoud CE : Kijk Lees Schrijfvaardigheid Tijdsduur CE : 120 minuten

Nadere informatie

Inhoud Toetsvormen Afkorting Naam Weging Studie en toetsperiodes

Inhoud Toetsvormen Afkorting Naam Weging Studie en toetsperiodes 3 VMBO TL Programma van en Afsluiting 2015-2016 Inhoud Aardrijkskunde Biologie Cambridge Engels Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Godsdienst Kunstvakken 1 / CKV Kunstvakken 2 beeldende vorming Lichamelijke

Nadere informatie

PTA 2015-2016. Basis 3E LEERJAAR. PTA 3 e leerjaar 2015-2016 1

PTA 2015-2016. Basis 3E LEERJAAR. PTA 3 e leerjaar 2015-2016 1 PTA 2015-2016 3E LEERJAAR Basis PTA 3 e leerjaar 2015-2016 1 Beste leerlingen, In het boekje dat je nu in je bezit hebt, is voor alle vakken die je volgt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege Afdeling MAVO

Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege Afdeling MAVO Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege 2017 2018 Afdeling MAVO PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO Schoolexamen: klas 4 (2017 / 2018) vak: Nederlands leerjaar: 4

Nadere informatie

3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting

3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting 3-vmbo Basis Programma van ing en Afsluiting.2016-2017 Inhoud Nederlands... 2 Engels... 3 wiskunde... 4 biologie... 5 Duits... 7 economie... 8 nask 1... 9 lo... 10 ckv... 12 isp... 13 maatschappijleer...

Nadere informatie

CE (tijdvak 1): 13 t/m 27 mei CE (tijdvak 2): 20 t/m 24 juni

CE (tijdvak 1): 13 t/m 27 mei CE (tijdvak 2): 20 t/m 24 juni 4 VMBO TL Programma van en Afsluiting 2015-2016 Inhoud Aardrijkskunde Bewegings Onderwijs Biologie Cambridge Engels Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Kunstvakken 2 beeldende vorming Lichamelijke

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Schoolexamen : 05-07 Vak : Aardrijkskunde Leerjaar : 3 VMBO-TL SET a: Arm en rijk AK K 7 Schriftelijk uur 0% Reglement Begrippentoets over Arm en rijk schriftelijk uur zie opmerking nee SET b: Bronnen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Werkman VMBO Locatie Kluiverboom Kluiverboom 1A 050-5474145 Naam van de leerling: Klas: Mentor Inleiding Het

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaar Kaderberoepsgerichte en Gemengd/Theoretische Leerweg.

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaar Kaderberoepsgerichte en Gemengd/Theoretische Leerweg. Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaar 2016 2017 Kaderberoepsgerichte en Gemengd/Theoretische Leerweg 1-Jarig PTA s-hertogenbosch Vak : Nederlands Dit vak wordt afgesloten met een

Nadere informatie

PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016

PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 205-206 Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 205-206 Artikel Algemeen. Dit Programma van Toetsing en Afsluiting vormt een onverbrekelijk

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting vmbo-gt

Programma van Toetsing en Afsluiting vmbo-gt Programma van Toetsing en Afsluiting 2017-2018 3 vmbo-gt 1 2 PTA 3 vmbo-gt Aardrijkskunde Examenjaar 2019 Magistercode Toetscode Periode Type Weging - E exameneenheid/tijdsduur/omschrijving; 603 HE1 M3

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Kunstvakken 1 Duits Economie Engels Frans Geschiedenis LO LO Kunstvakken 1 Maatschappijleer Nask1 Nask Nederlands Wiskunde PTA Aardrijkskunde

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 3

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 3 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 3 Werkman VMBO Locatie Kluiverboom Kluiverboom 1A 050-5474145 Naam van de leerling: Klas: Mentor: Inleiding

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Kaderberoepsgerichte Leerweg OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Kaderberoepsgerichte Leerweg OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 3 - Kaderberoepsgerichte Leerweg 05-06 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO.

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO. PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG 05 06 Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO mavo 3 Beste leerling, geachte ouders/verzorgers, Dit is het programma van toetsing

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO-TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Levant

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO-TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Levant Schooljaar 2016-2017 VMBO-TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Levant Vak: Nederlands SE omschrijving type vorm weging moment duur SE3 ne301 Werkwoordspelling S 3 periode 1 45 SE3 ne302 Spreekvaardigheid:

Nadere informatie

Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen Eenheid 1 39 Schrijfvaardigheid K7 P1 Nvt 1 Nee

Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen Eenheid 1 39 Schrijfvaardigheid K7 P1 Nvt 1 Nee Schoolexamen: 2015-2016 Vak: Nederlands Leerweg: Kader Sector/Afdeling: VMBO Leerjaar:3 Methode: Op niveau bovenbouw K Periode Week Stofomschrijving Examen Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 3 - Theoretische Leerweg 05-06 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie van

Nadere informatie

PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG

PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG Vak: Nederlands Leermethode: Nieuw Nederlands, 5 e editie Leerweg: 4GL/TL Leerjaar SE-periode Leerstofomschrijving Exameneenheid

Nadere informatie

PTA VMBO-Walcheren. Examen- Eenheid Verwijzing naar syllabus K3,K8 K3,K8 V3 K7 K3,K8 K3,K8 V2,K8 K6

PTA VMBO-Walcheren. Examen- Eenheid Verwijzing naar syllabus K3,K8 K3,K8 V3 K7 K3,K8 K3,K8 V2,K8 K6 NIVEAU : vmbo-b/k Leerjaar: Vak: Nederlands PTA VMBO-Walcheren Schoolweek t/8 P DSE BLOKTOETS BLOK DSE BLOKTOTETS BLOK DSE ROMAN UITWERKEN DSE 4 SCHRIFVAARDIGHEID Verwijzing naar K,K8 K,K8 V K7, praktische

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaren 2016 2018 Kaderberoepsgerichte Leerweg 's-hertogenbosch Vak : Nederlands Dit vak wordt afgesloten met een digitaal examen Inhoud CE : Kijk

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL3 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL3 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL3 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Cambridge Engels / Engels Versterkt Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Kunstvakken 1 Kunst beeldend (KuBV) LO LO Nask1 Nask Nederlands

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2014 / 2015) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing Gewicht K1,K2, K3, K4, K8 SE 1 CITO 100 min. Ja 20% Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

3 1x Continue toetsing:

3 1x Continue toetsing: Vak: Nederlands 1x (SE1 + SE2 + SE)+ 2x (SE4 + SE5 + SE6) 2016-2018 Leerjaar : BKGT 1 1x SE-week december Schriftelijk 60 K1,K2,K,K4 Zakelijke brief/ sollicitatiebrief (1 per SE-week + altijd MA1) 2 1x

Nadere informatie

Techniek Breed Basisberoepsgerichte leerweg

Techniek Breed Basisberoepsgerichte leerweg 2011-2013 3 e leerjaar Techniek Breed Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Groningen Zuid Noorderpoort - Zernike College Locatie Van Iddekingeweg tel. 050 3656700 Het schoolexamen Periode 2011-2013 3 e leerjaar

Nadere informatie

3-vmbo Kader Programma van Toetsing en Afsluiting

3-vmbo Kader Programma van Toetsing en Afsluiting 3-vmbo Kader Programma van ing en Afsluiting.2016-2017 Inhoud Nederlands... 2 Engels... 3 wiskunde... 4 biologie... 5 Duits... 7 economie... 8 nask 1... 9 lo... 10 ckv... 12 isp... 13 maatschappijleer...

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO BASIS Sector: TECHNIEK 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van deze 4 e jaars leerlingen Hierbij

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Mavo 3 2015/2016

Programma van Toetsing en Afsluiting. Mavo 3 2015/2016 Programma van Toetsing en Afsluiting Mavo 3 2015/2016 Inhoudsopgave Programma van Toetsing en Afsluiting MAVO 3 2015-2016 Aardrijkskunde blz 3 Beeldende vakken 2 (tekenen) blz 3 Biologie blz 3 Duitse taal

Nadere informatie

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 TooropMavo Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 Alle vakken in klas 4 op een rij Nederlands Engels Frans Duits Spaans Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Economie Natuurkunde Biologie

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-Basis Beroepsgerichte Leerweg Leerjaar 3

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-Basis Beroepsgerichte Leerweg Leerjaar 3 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 VMBO-Basis Beroepsgerichte Leerweg Leerjaar 3 Werkman VMBO Locatie Kluiverboom Kluiverboom 1A 050-5474145 Naam van de leerling: Klas: Mentor: Inleiding

Nadere informatie

eindtermen P werkboek ST n.t.b. 1 n Q presentatie PR n.t.b. 2 n

eindtermen P werkboek ST n.t.b. 1 n Q presentatie PR n.t.b. 2 n PTA 3 VMBO Theoretisch: Vak: Biologie Methode: Biologie voor jou A Thema 1: Cellen K1-K6,V4 PO n.t.b. 1 n B idem PO n.t.b. 1 n C idem ST 45 2 j D Thema 2: Ordening K1K3,K5,K6,K13,V4 PO n.t.b. 1 n E idem

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO LEERJAAR 0 0 MAVO MAASSLUIS KASTANJEDAL AP MAASSLUIS TEL. 00599050 INHOUDSOPGAVE Aardrijkskunde... Biologie... Duits... Economie... 5 Engels... 6 Geschiedenis...

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL3

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL3 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL3 Methode: Perspectief, godsdienst/levensbeschouwing voor de bovenbouw 2014-2015 godsdienst Godsdienst/Levensbeschouwing wordt in klas 3 in de 2e

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren klas 3 september 2015

stofomschrijving toetsing weegfactoren klas 3 september 2015 stofomschrijving toetsing weegfactoren klas 3 M september 2015 Cohort Leerjaar Afdeling Betreft het vak 2015 3 VMBO - Mavo Aardrijkskunde PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Periode Toets Nr. 1-3 1 atlasvaardigheden

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 07-08 VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Werkman VMBO Kluiverboom A 050-30555 Naam van de leerling: Klas: Mentor: Inleiding Het programma van toetsing

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 Klas: 3A (Theoretische leerweg)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 Klas: 3A (Theoretische leerweg) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 05-06 Klas: A (Theoretische leerweg) VOORWOORD Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit PTA staan alle toetsen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Gemengd Theoretische Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Gemengd Theoretische Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schoolren 2015 2017 Gemengd Theoretische Leerweg 's-hertogenbosch Vak : Nederlands Inhoud : Lees - Schrijfvaardigheid Tijdsduur : 120 uten Alle toetsen,

Nadere informatie

3 VMBO-K. Programma van toetsing en afsluiting per vak

3 VMBO-K. Programma van toetsing en afsluiting per vak 3 VMBO-K Programma van toetsing en afsluiting per vak Examendossier 2017-2018 (ED17=schooljaar 1718 V3) Examendossier 2018-2019 (ED18=schooljaar 1819 KL4/BL4) 1 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Nadere informatie

Toetsvorm Schriftelijke toets, praktische opdracht, mondeling, digitale toets, Schriftelijk Schriftelijk P.O. + Verslag Schriftelijk

Toetsvorm Schriftelijke toets, praktische opdracht, mondeling, digitale toets, Schriftelijk Schriftelijk P.O. + Verslag Schriftelijk NIVEAU : VMBO-Basis en Kader Leerjaar: Vak: Nederlands t/8 P DSE Bloktoets blok DSE Bloktoets blok DSE Roman uitwerken DSE 4 Schrijfvaardigheid Verwijzing naar K,K8 K,K8 V K7, P.O. + Verslag 00= maximaal

Nadere informatie

PRINSENTUIN VAN COOTH. PTA KLAS 3GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Cohort , schooljaar

PRINSENTUIN VAN COOTH. PTA KLAS 3GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Cohort , schooljaar PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 3GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Cohort 2016-2018, schooljaar 2016-2017 Vak: Nederlands Leermethode: Nieuw Nederlands, 5 e editie Leerweg: 3 GL/TL Leerjaar SE-periode Leerstofomschrijving

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2015 / 2016) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansin g Gewicht K1,K2, K3, K4, SE 1 CITO 100 min. Ja 20% K8 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

Programma van Toetsing Onderbouw

Programma van Toetsing Onderbouw Programma van Toetsing Onderbouw 2017-2018 Mavo 3 Inleiding Programma van Toetsing Onderbouw (PTO) Voor je ligt het PTO-boekje van schooljaar 2017/2018. Je vindt hierin een overzicht van alle toetsen en

Nadere informatie

PTA 3 VMBO Theoretisch Vak: Aardrijkskunde Methode: Buitenland. herkansbaar j/n. tijdsduur (min) eindtermen. soort toets. leerstof. weging.

PTA 3 VMBO Theoretisch Vak: Aardrijkskunde Methode: Buitenland. herkansbaar j/n. tijdsduur (min) eindtermen. soort toets. leerstof. weging. Vak: Aardrijkskunde Methode: Buitenland Module Arm en Rijk A S.O. 1 begrippen K 7 ST n.t.b. 1 n B Bronnentoets K 7 ST 45 1 n C Verschillen in de wereld/ Ned (P2,3 en 4) K 7 ST 45 2 j D Arm en rijk in Nederland

Nadere informatie

Programma van Toetsing Onderbouw

Programma van Toetsing Onderbouw Programma van Toetsing Onderbouw 2016-2017 Mavo 3 Inleiding Programma van Toetsing Onderbouw (PTO) Voor je ligt het PTO-boekje van schooljaar 2016/2017. Je vindt hierin een overzicht van alle toetsen en

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO KADER Sector: ECONOMIE Afd. Handel en Administratie 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. KB 4 Zorg & Welzijn. Fioretti College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. KB 4 Zorg & Welzijn. Fioretti College Schooljaar 2015-2016 KB 4 Zorg & Welzijn Fioretti College Vak: Nederlands Methode: Nieuw Nederlands *De leerlingen moeten uiterlijk 1 november hun boekenijst inleveren bij de lesgevende docent! 01 Leesvaardigheid:

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO SCHOOLJAAR 2013 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Afkortingen 4 Rekentoets 4 Soorten toetsen 5 Herkansingsregel, inzet en inlevertermijn 6 Belangrijke data 7

Nadere informatie

Examendossier (ED15=schooljaar 1516 V3) Examendossier (ED16=schooljaar 1617 KL4/BL4)

Examendossier (ED15=schooljaar 1516 V3) Examendossier (ED16=schooljaar 1617 KL4/BL4) Programma van toetsing en afsluiting per vak Examendossier 2015-2016 (ED15=schooljaar 1516 V3) Examendossier 2016-2017 (ED16=schooljaar 1617 KL4/BL4) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Leeswijzer

Nadere informatie

Aardrijkskunde Soort toets en toetsomschrijving

Aardrijkskunde Soort toets en toetsomschrijving PTA klas 3 MAVO Schooljaar 2015 2016 Beste 3M-leerling, Hierbij ontvang je het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van alle onderdelen van de verschillende vakken die al meetellen voor je examen

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 2014 2015 1 Inhoud Inleiding.3

Nadere informatie

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2014-2015 EXAMENKATERN 2014-2015 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 2 Beste examenkandidaat Zaandijk, september

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

PTA-GIDS VMBO-T LEERJAAR 3

PTA-GIDS VMBO-T LEERJAAR 3 PTA-GIDS VMBO-T 2013-2014 LEERJAAR 3 NAAM: KLAS: september 2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Duits 6 Frans 7 Wiskunde 8 Nask 1 9 Nask 2 10 Biologie 11 Economie 12 Geschiedenis

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 4 - Theoretische Leerweg 015-016 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting. Het ministerie van Onderwijs eist

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. vmbo 3 theoretisch en gemengd

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. vmbo 3 theoretisch en gemengd Schooljaar 2014-2015 vmbo 3 theoretisch en gemengd Studie: vmbo 3 theoretisch en gemengd Vak: Nederlandse taal 301 Leesvaardigheid S 1 50 min 302 Toets behandelde stof hs 1/2 spell/gramm/woordenschat þ

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) VAN ALLE EXAMENVAKKEN PERIODE 1 - kaderberoepsgerichte leerweg

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) VAN ALLE EXAMENVAKKEN PERIODE 1 - kaderberoepsgerichte leerweg PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) VAN ALLE EXAMENVAKKEN 2016-2017 PERIODE 1 - kaderberoepsgerichte leerweg Prinsentuin Andel Programma van Toetsing en Afsluiting 1 Eindterm : Leerstofomschrijving

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

Marnecollege PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015. PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab

Marnecollege PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015. PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab Marnecollege VMBO GL/TL cohort 2013-2015 VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab Programma van Toetsing & Afsluiting Vaknaam Aardrijkskunde Cohort 2013-2014 2014-2015 Totaal 36 87 123 percentage 25%

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 05-06 De Nieuwe Veste Hardenberg 5 Havo: PTA 05-06, De Nieuwe Veste, Hardenberg Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Levant

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Levant Schooljaar 2017-2018 VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Levant 1 Studie: VMBO-TL 3 (MAVO) Vak:Nederlands moment duur SE omschrijving Herkansing type vorm weging ne301 H1 en 2: Woorden ne302

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 3

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 3 Vak: Frans Geen schoolexamens Vak: Duits Geen schoolexamens Vak: Engels Leesdossier (1 boek) Uiterlijke inleverdatum vrijdag 24 juni 2016 voor 14.00 uur. Uitgeprint in mapje aan de docent persoonlijk overhandigen!

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Klas 10, leerjaar 4, vmbo-t

Klas 10, leerjaar 4, vmbo-t Schooljaar 2015-2016 Klas 10, leerjaar 4, vmbo-t Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs examenjaar 2015-2016, versie november 2015 Om voor docenten te realiseren dat zij bij alle PTA-onderdelen

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL4

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL4 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL4 Nederlands Methode: Nieuw Nederlands Het taaldossier moet volledig ingeleverd worden. De gemaakte verslagen moeten geprint ingeleverd worden. Daarnaast

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo 3 theoretisch en gemengd

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo 3 theoretisch en gemengd Schooljaar 2016-2017 vmbo 3 theoretisch en gemengd Studie: vmbo 3 theoretisch en gemengd Vak: Nederlandse taal 301 Leesvaardigheid S 50 min 1 *302 Taaltoets S 50 min 1 þ 303 Schrijfopdracht S 1 100 min

Nadere informatie

Leerjaar 3 Basis 2014/2015. TRIVIUM COLLEGE Loc. TRIAS AMERSFOORT

Leerjaar 3 Basis 2014/2015. TRIVIUM COLLEGE Loc. TRIAS AMERSFOORT Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar 3 Basis 2014/2015 TRIVIUM COLLEGE Loc. TRIAS AMERSFOORT Cursusjaar: 2014-2015 Vak/programma: CKV Leerjaar: 3 vmbo BB-KB-GL-TL Toets Toets- Examen Inhoud Exameneenheden

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie