PORTADIAL Interface Type 8A-SIP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PORTADIAL Interface Type 8A-SIP"

Transcriptie

1 GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL Interface Type 8A-SIP Vanaf Versie P8A-SIP_V2010 (versie V0.6)

2 Inhoudsopgave Inhoud Algemeen Toepassing Faciliteiten Beschrijving toetsen en indicaties Installatie van de interface Programmeren van de SIP instellingen Programmeren Verklaring nummerplan De werking van de interface type 8A-SIP V De aansluitingen Aansluitschema Aansluitschema PORTADIAL Interface Type 8A-SIP Verkort programmeer overzicht PORTADIAL Interface Type 8A-SIP Specificaties PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 2

3 Algemeen PORTADIAL deurtelefoons kunnen uitsluitend gebruikt worden in combinatie m et een zgn. interface. Het type interface kiest U afhankelijk van de toepassing en het gebruik en kan per gebruiker verschillend zijn. Uitgebreide inform atie over de verschillende verkrijgbare typen vindt U in de speciale brochure. De PORTADIAL interface type 8A-SIP-V10 is een geheel nieuwe (m icroprocessorgestuurde) vrij program m eerbare uitvoering m et veel m ogelijkheden, het heeft dezelfde mogelijkheden als de Interface type 8A maar dan op SIP basis. Toepassing De Interface Type - deurtelefoon is uitermate geschikt bij gebouwen waar 1 gezam elijke PABX is en m eerdere gebruikers, zoals bedrijvenverzam elgebouwen, bejaarde woningen en verzorgingstehuizen. De PORTADIAL wordt aangesloten op een LAN telefonie netwerk, en m aakt gebruik van de bestaande bedrading en telefoontoestellen. De PORTADIAL vervangt een bellenbord m et de nodige bedrading. Faciliteiten # Eén deuropenercontact, 6 Am p / 220 VAC. Met instelbare tijdsduur van 0-9 seconden. # Eenvoudige program m ering m et een TDK-telefoontoestel. # Eenvoudige programmering met een PC applicatie via USB. # Ook op afstand via de telefoon te programmeren. # 4 digitale zelf inspreekbare tekstgevers (totaal 60 seconden) m et hoge geluidskwaliteit. # Programmeerbare pincode voor toegang na in bellen en voor het programmeren op afstand. # Tijdsduur voor ingedrukt houden belknop voordat kiezer actief wordt is instelbaar van 0-9 seconden. # Instelbare m axim ale verbindingstijd. # Volledige detectie voor bezettoon, spraak e.d., t.b.v. automatisch kiezen. # Bij spanningsuitval blijven alle instellingen bewaard. # UPS (optie) zodat kiezer ook zonder netvoeding kan blijven werken voor een bepaalde tijd. PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 3

4 Beschrijving toetsen-indicaties Op het front van de interface zijn de volgende toetsen en indicaties aanwezig: PROGRAM STAND-BY / IN USE POWER ON / OFF Indicatielam pje gaat aan als de interface in de program m eermode staat, en knippert als de hoorn van het programmeertoestel genom en is. Indicatielam pje is continu aan als de interface STAND-BY staat. Indicatielam pje knippert tijdens een belprocedure. Indicatielam pje is continu aan als er 220 V aanwezig is. Drukknop om de interface STAND-BY, UIT of in de programmeermode te schakelen. PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 4

5 Installatie van de interface 1 Schroef de twee schroeven los van de deksel van het aansluitgedeelte en verwijder de deksel. De alum inium frontplaat NIET verwijderen. 2 Monteer de interface met 3 schroeven op een geschikte plaats op ca. 1,70 meter hoogte tegen de wand in een droge ruimte en in de nabijheid van een 220V stopcontact. 3 Monteer nu eerst de benodigde wartels aan de onderzijde van de aansluitruimte (Er is plaats voor 6 PG11 wartels). 4 Sluit nu de bedrading aan in de aansluitruimte van de interface (zie ook het aansluitschema). Tekst bij aansluitklemmen USB LAN PROG TST POST M ATRIX OPTIE DO1 Omschrijving USB aansluiting t.b.v. program m eren d.m.v. PC. Telefonie netwerkaansluiting (LAN) Een telefoon aansluiting voor het program m eertoestel. RJ45 t.b.v. aansluiting 8A m odule RJ45 Niet gebruikt. RJ45 t.b.v. aansluiting 8A m odule Hierop sluit u de draden van de deuropener aan in serie met de spanning van de trafo voor de deuropener. Sluit als laatste de voedingsspanning pas aan: ADAPTER Uitsluitend de m eegeleverde 220 /12 DC voedingsadapter aansluiten! 5 Steek de voedingsadapter in het 220V stopcontact. 6 U kunt nu de interface gaan program meren. 7 Sluit een TDK-telefoontoestel aan op de interface. (RJ11, connector m et tekst: PROG.TST) PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 5

6 Programmeren van de SIP instellingen. Sluit in eerste instantie een analoog telefoontoestel aan op de bovenste RJ11 van de Grandstream module - haal hiervoor eerst het kleine korte telefoonkabeltje uit deze connector. Verricht dan de volgende handelingen om de juiste SIP instellingen voor de Interface te verkrijgen zodat hij aangemeld wordt op het netwerk: Neem de hoorn van de haak, u hoort nu een kiestoon OF stilte (ligt aan de SIP Server). D.m.v. vier keer een "*" te kiezen kom je in het hoofdmenu van de SIP instellingen. Toets "02" voor het IP-adres van de Interface Type 8 SIP. Standaard staat dynamisch IP-adres aan en krijgt de Interface een IP-adres toegekend. Toets daarna een "#" om weer terug in het hoofdmenu te komen. Om een statisch adres in de SIP module te zetten: Neem de hoorn van de haak, u hoort nu een kiestoon OF stilte (ligt aan de SIP Server). D.m.v. vier keer een "*" te kiezen kom je in het hoofdmenu van de SIP instellingen. Toets "01" om te kiezen tussen dynamisch of een statisch IP-adres. Je kunt switchen tussen deze twee modes door op de toets "9" te drukken. Toets weer "02" en kom je in het submenu van het IP-adres en je kunt nu het desgewenst IP-adres programmeren door het IP-adres in te toetsen op je programmeer toestel. Voorbeeld: , voor een IP-adres van Toets daarna weer een # om eventueel terug in het menu te komen. Als u dit hebt ingesteld, ga dan via Internet Explorer naar het juiste IP-adres en log in met het password "admin". Eenmaal ingelogd moet u de volgende instellingen verrichten: Tabblad Advanced Settings 1: SIP Server: IP adres van de SIP Server zelf. Outbound Proxy: Identiek aan IP adres van de SIP Server SIP User ID: Toestelnr. Wat de SIP interface krijgt uitgedeelt van de SIP server Authenticate ID: Identiek aan SIP User ID (tenzij specifiek anders gedefinieerd in de betreffende SIP Server. Authenticate Alleen nodig wanneer deze staat ingesteld in de SIP server Password: voor deze specifieke SIP user ID. Name: Alleen nodig wanneer er een naam gekoppeld is aan deze SIP user ID door de SIP Server. Wijzig ALLEEN bovenstaande parameters binnen advanced Settings 1 Druk na het wijzigen van deze parameters onder in het scherm op: update. Druk in het hierop volgende scherm op: reboot. Na 1 minuut moet de SIP module zijn aangemeld. PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 6

7 Programmeren (m et TDK telefoontoestel) Zet m.b.v. de drukknop de interface uit (STAND-BY led uit). Druk nu de knop 2 seconden in, de PROGRAM led licht op. Neem de hoorn van de haak van het aangesloten toestel (het lam pje PROGRAM gaat nu knipperen) en toets direct de code in van de functie die u wilt programmeren. Telefoonnummers: 1 n * < Telefoonnummer > # Programmeren telefoonnummer. (n = 001 t/m 128) n = 000 = telefoonnummer in de nachtstand Basis instellingen: * < Pincode > # 4 cijferige pincode t.b.v. programmering * < Direct verbinding ># 0 = Omgekeerde pincode + deurpostnummer verreist bij in-bellen. 1 = Alleen deurpost nummer verreist bij in-bellen * < Openingstijd > # Openingstijd deurcontact. 0 tot 9 seconden * <Dag-nachtstand > # 1 = dagstand, 0 = nachtstand * <Time out > # Maximale gespreksduur. 0 tot 9 minuten ( 0 = ongelimiteerd) * < * kiezen > # Indien in het telefoonnummer een * voorkomt zal deze ook gekozen worden. 0=UIT, 1=AAN * < Belsignalen > # Aantal bellen na aanname van de lijn. Instelbaar tussen 1 en 9 belsignalen. Indien 0 ingevoerd, zal de interface de lijn niet aannemen * < Aantal Vrijtonen > # Het aantal keren dat de telefoon over dient te gaan voordat de interface de oproep afbreekt. 0 t/m 9 = overgangstonen voor afschakelen. Fabrieksinstelling: * < Auto Disconnect > # Automatisch de verbinding verbreken nadat de deur is geopend. 0 = optie uit. 1 = optie aan * < Panasonic > # Indien aangesloten op een Panasonic centrale deze optie activeren bij problem en. 0 = Standaard, 1 = Panasonic * < Camera DO2 > # Contact DO2 sluit tijdens verbinding. Bijv. Voor het sturen van een camera. 0 = uit, 1 = puls, 2 = aan gedurende verbinding PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 7

8 Programmeren * < Preselect > # Code welke voor het nummer gebeld wordt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een Preselect code voor een ander provider. Maxim aal 6 digits * < Check Vrijtoon > # Door fabrikant in te stellen * < Check DO3 > # Continue opensturen van DO3 0 = optie uit, 1 = optie uit. Inspreken teksten: * < Tekst 1 > # Inspreken Identificatie tekst voor deurpost * < Tekst 2 > # Inspreken Instructie tekst (max 20 sec) * < Tekst 3 > # Inspreken errortekst (max 8 sec) * < Tekst 5 > # Inspreken W elkomstekst naar deurpost (max. 20 sec) * < Tekst 6 > # Inspreken Eindtekst naar deurpost als een verbinding niet tot stand komt (b.v. bij in bezet). Uitluisteren teksten: * < Tekst 1 > # Uitluisteren Identificatie tekst * < Tekst 2 > # Uitluisteren Instructie-tekst * < Tekst 3 > # Uitluisteren error-tekst * < Tekst 5 > # Uitluisteren W elkomstekst * < Tekst 6 > # Uitluisteren Eindtekst. Identificatietekst: Instructietekst: Errortekst: W elkom sttekst: Eindtekst: W ordt naar de gebelde gegeven na aanname oproep. W ordt naar de deurpost gegeven als er op de instructie knop gedrukt wordt. W ordt naar de deurpost gegeven als er onder een bepaalde knop geen telefoonnummer geprogrammeerd is. W ordt naar de deurpost gegeven als de oproep gestart wordt. W ordt naar de deurpost gegeven indien het gekozen num m er niet wordt beantwoord of bezet is. PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 8

9 Programmeren Uitleg programmeren telefoonnummers: 1 n * Telefoonnummer # # n = Drukknop nummer Op de Interface type 8 met uitbreidingsmodule kunt u maximaal 128 drukknoppen aansluiten. Per drukknop is er dus een eigen telefoonnum mer te program m eren. N = 001 i.g.v. knop 1, n = 128 i.g.v. knop 128 N = 000: Telefoonnumm er t.b.v. de nachtstand. # Kiezen na geldige kiestoon De interface wacht op een geldige kiestoon alvorens het telefoonnummer wordt gekozen. U hoeft dus geen commando hiervoor in te programmeren. # Kiezen zonder kiestoon vooraf Indien de interface is aangesloten op een toestelaansluiting van een PABX (bedrijfstelefooncentrale) waar na belegging van de lijn géén kiestoon door de telefooncentrale wordt gegeven, m oet de interface zonder geldige kiestoon kunnen kiezen. Bijvoorbeeld om een 0 te kiezen voor het krijgen van een buitenlijn. Door na de code en *, nogmaals een * te toetsen, gevolgd door het telefoonnummer, zal de kiezer direct gaan kiezen. # Wachten op overige kiestonen Indien de interface tijdens de kiesprocedure op een geldige kiestoon m oet wachten, m oet voor iedere kiestoonplaats een * geprogram m eerd worden. Dus na minimaal 1 cijfer een * programmeren is wachten op geldige kiestoon. Bijv..: 1 n * 0 (voor buitenlijn) * <telefoonnummer n > # # Het kiezen naar een tone-only semafoonontvanger (alleen tooncode). Bijvoorbeeld: (tone only) sem afoonnumm er oproepcode 1 Toets in: 1 n * # W erking: Na een druk op de deurtelefoon kiest de interface het geprogram m eerde sem afoonnum mer. De bezoeker hoort door de luidspreker "semafoonaanvraag geaccepteerd". Het is verstandig om de bezoeker via de digitale tekstgever te inform eren m et bijvoorbeeld de tekst: "Ons bedrijf is nu gesloten. De dienstdoende servicem onteur wordt per sem afoon opgeroepen. Blijft u in de buurt van de deurtelefoon, u krijgt zo spoedig mogelijk een spreekverbinding met de monteur". PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 9

10 Programmeren Uitleg programmering van de basis instellingen: Pincode: Programmeren van de pincode (4 cijfers). Fabrieksinstelling: * 1234 # Deze pincode heeft twee funkties indien u extern in belt op de interface. - In de normale volgorde (1234) krijgt u toegang om op afstand te program meren. - Het om gekeerd intoetsen (4321) gevolgd door het deurpostnummer geeft een direct contact met de gewenste deurpost. De pincode dient altijd uit 4 cijfers te bestaan. LET OP!: gebruik nooit pincodes die niet omgekeerd kunnen worden bijv , 1221 of 8118 enz. Direct verbinding Direct verbinding met de deurpost bij in bellen. Fabrieksinstelling: * 0 # Bij terugbellen naar de interface zal deze de lijn aannem en. Is er een 0 geprogrammeerd dan zal na aanname van de lijn de interface 2 pieptonen geven, ter herkenning dat m en eerst een pincode moet ingeven. Na het invoeren van de pincode toetst u een 1 voordat er een verbinding tot stand komt met de deurtelefoon. Hierbij zal men het volgende moeten ingeven: * <omgekeerde pincode> # (1). Is er een 1 geprogrammeerd, dan geeft de interface 1 pieptoon ter herkenning dat er geen pincode nodig is om een verbinding te krijgen m et de gewenste deurtelefoon. Men hoeft nu alleen nog maar een 1 te toetsen om een verbinding te krijgen. 0 = Pincode vereist. 1 = Directe verbinding m et gewenste deurtelefoon, na invoer deurtelefoonnum m er. Openingstijd Tijdsduur voor deuropener (instelbaar 0 tot 9 sec). Fabrieksinstelling: * 6 # Tijdens een spreek- / luisterverbinding kan men het deuropenercontact bedienen door op de # -toets van het telefoontoestel te drukken. Als de interface de toets herkent, hoort u een bevestigingspiep en zal het contact, bekrachtigd worden. PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 10

11 Programmeren Dag nachtstand Interface in dag of nacht-stand zetten Fabrieksinstelling: * 1 # In de dagstand (1) kiest de interface het telefoonnummer behorende bij de desbetreffende knop. In de nachtstand wordt altijd telefoonnum m er 0 gekozen. Gespreksduur Maximale gespreksduur Fabrieksinstelling: * 3 # Maximale verbindingsduur (kies- en gesprekstijd) in minuten. Indien een 0 ingevoerd is de gespreksduur ongelim iteerd. * kiezen Het kiezen van een * in het telefoonnummer Fabrieksinstelling: * 0 # Met deze functie kunt u instellen of de interface een * dient te kiezen als deze in geprogrammeerd in het telefoonnummer. U dient een 1 in te vullen als er een * gekozen dient te worden. Standaard staat deze functie dus uit! Belsignalen Aantal belsignalen voordat de interface de lijn aanneemt. Fabrieksinstelling: * 2 # Met deze functie kunt u instellen na hoeveel belsignalen de interface de lijn mag aannemen als er iemand naar toe belt. U kunt deze optie instellen tussen de 1 en 9 belsignalen. Indien de interface de lijn niet hoeft aan te nemen geeft u een 0 (nul) in. PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 11

12 Programmeren Vrijtonen voor Aantal overgangstonen voor afschakelen afschakelen Fabrieksinstelling: * 9 # Met deze functie kunt u het aantal overgangstonen instellen waarna de interface dient af te schakelen. Auto-Disconnect Panasonic Camera contact Preselect Check Vrijtoon Check DO3 Auto-Disconnect nadat de deur is geopend. Fabrieksinstelling: * 0 # Door deze functie te activeren zal nadat de interface de deur heeft geopend de verbinding autom atisch verbreken. Deze optie kan handig zijn als er een afwijkende bezettoon aanwezig is waardoor de interface de verbinding niet verbreekt. Panasonic instelling. Fabrieksinstelling: * 0 # Indien u problemen ondervindt met de interface als deze is aangesloten op een Panasonic centrale activeer dan deze optie. DO2 camera contact Fabrieksinstelling: * 0 # Met deze optie kunt u relaiscontact DO2 laten sluiten zodra de deurtelefoon wordt geactiveerd. Het relais komt weer vrij nadat de verbinding wordt verbroken. Ideaal voor het sturen van een externe toepassing, zoals het activeren van een cam era. Preselect code. Fabrieksinstelling: * # Met deze optie kunt u instellen of de interface voor het te kiezen nummer een code moet bellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 1602 van Tele2. Controleren op Vrijtoon i.v.m. afschakelen Fabrieksinstelling: * 1 # Deze optie alleen instellen na telefonisch contact m et de fabrikant 1 = Afschakelen op aantal vrijtonen en time out. 0 = Afschakelen op time out. DO3 continue contact Fabrieksinstelling: * 0 # Als u deze optie aanzet kunt u relais 3 continue laten activeren totdat u het relais weer uitschakelt. 0 = optie uit, 1 = optie aan. Het relais is in te schakelen door tijdens de spreek- luisterverbinding een 5 in te toetsen. Het relais is uit te schakelen door een 6 te toetsen. PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 12

13 Programmeren Inspreken teksten: Tekst 1 Tekst 2 Tekst 3 Tekst 5 Tekst 6 # Inspreken tekst 1, max 8 seconden. Tekst 1 is een identificatie tekst die aan de opgebelde persoon wordt gegeven zodat deze weet dat het gesprek van de deurpost kom t. De tekst is vrij inspreekbaar en maximaal 8 seconden lang. # Inspreken tekst 2, max 8 seconden. Tekst 2 kan worden gebruikt als instructie tekst. LET OP: hier dient een daarvoor bestemde drukknop op het drukknoppenpaneel aanwezig te zijn. # Inspreken tekst 3, max 8 seconden. Tekst 3 wordt aan de persoon aan de deur gegeven als er geen telefoonnum m er onder de desbetreffende knop geprogrammeerd is. De tekst is vrij inspreekbaar en maximaal 8 seconden lang # Inspreken tekst 5, max 20 seconden. Tekst 5 is een welkomst tekst die na een druk op de deurpost aan de persoon bij de deurpost gegeven wordt. De tekst is vrij inspreekbaar en m axim aal 20 seconden lang. # Inspreken tekst 6, max 8 seconden. Tekst 6 wordt aan de persoon aan de deur gegeven als het niet gelukt is om een verbinding tot stand te brengen. Bijvoorbeeld als er geen lijn aanwezig is, of de gebelde persoon in gesprek is. De tekst is vrij inspreekbaar en maximaal 8 seconden lang Uitleg programmering van de hardware instellingen: * <speech> # Spraak detectie aan / uit. 0 = UIT, 1 = AAN. Fabrieksinstelling: * 1 # Als deze functie geactiveerd is ( * 1 #), dan wordt er tijdens de spreek- / luisterverbinding gecontroleerd of er audio aanwezig is. Is er langer als 45 seconden geen audio gedetecteerd dan wordt de verbinding beëindigd. Staat de functie uit ( * 0 #), dan wordt deze controle niet uitgevoerd. PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 13

14 Programmeren * <busy> # Bezettoon detectie aan/uit. 0 = UIT, 1 = AAN. Fabrieksinstelling: * 1 # Naast de bezettoondetectie heeft de interface nog een aantal andere detectiem ogelijkheden om de status van een verbinding te kunnen vaststellen. Bij gebruik op directe PTT-lijnen m et polariteitswisseling kan de bezettoondetectie eventueel uitgeschakeld worden * <kiestoon> # Kiestoon detectie aan/uit. 0 = UIT, 1 = AAN. Fabrieksinstelling: * 0 # Op sommige telefooncentrales krijgt men na een telefoongesprek beëindigd te hebben in plaats van een bezettoon een kiestoon te horen. Als dit het geval is, dient de kiestoon detectie aan gezet te worden ( 6 3 * 1 #) * <cpc> # C.P.C. detectie aan/uit. 0 = UIT, 1 = AAN. Fabrieksinstelling * 0 # C.P.C. is een detectiefunctie om het einde van een gesprek te kunnen meten, deze methode heeft bij gebruik in Nederland geen functie en staat dus standaard UIT * <asn> # ASN versie aan/uit. 0 = UIT, 1 = AAN. Fabrieksinstelling: * 0 Direct doorschakelen van een gesprek. Als deze functie geactiveerd is, dan zal na het kiezen de verbinding direct transparant worden. Dit wil zeggen dat de opgebelde persoon geen herkenning (pieptoon of tekst) krijgt van de interface * <akt> # AKT functie (aan-klop-toon functie) Versie instellen. 0 = functie uit. 1 t/m 9, * en # programmeerbaar. Fabrieksinstelling: * 0 # * <DTM F-disconnect> # Verbinding verbreken na DTM F-toon Door deze optie in te vullen kan de interface automatisch de verbinding verbreken na het ontvangen van een DTMF-toon. Alle DTMF-tonen zijn mogelijk zoals: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, * en # Indien een # is geprogrammeerd dient ook de optie 213 aangezet te worden. De verbinding zal dan automatisch worden verbroken nadat de deur is geopend. PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 14

15 Programmeren (via USB m et PC applicatie) Zorg dat u de programmersoftware tool heb geïnstalleerd op uw PC. Sluit de bijgeleverde USB kabel aan tussen de Interface en uw PC. Open de P8A / P8A-SIP applicatie software en vul de programmeringen in. In het voorgaande hoofdstuk, program meren m.b.v. telefoontoestel, staan alle program m eringen beschreven. Zet m.b.v. de drukknop de interface uit (STAND-BY led uit). Druk nu de knop 2 seconden in, de PROGRAM led licht op. U kunt nu op de knop write data drukken. Tijdens het laden knippert de program LED, als het programmeren klaar is dooft de program LED en licht de Standby / in use LED op. U kunt de programmeringen ook uitlezen: Sluit de bijgeleverde USB kabel aan tussen de Interface en uw PC. Open de P8A / P8A-SIP applicatie software Zet m.b.v. de drukknop de interface uit (STAND-BY led uit). Druk nu de knop 2 seconden in, de PROGRAM led licht op. Kies nu knop: read data. Opmerking: alle programmeringen kunnen zowel met een toestel (lokaal of op afstand) als met een PC geprogrammeerd worden. Alleen de teksten inspreken / uitluisteren m oet d.m.v. een toestel gebeuren. PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 15

16 Werking van de Interface 128 knoppen versie. Onder elke drukknop is een nummer geprogrammeerd wat gekozen wordt na een druk op de knop. Na het drukken op één van deze knoppen zal er een tekst naar de deurtelefoon worden gegeven (tekst 5) dat er een verbinding wordt opgebouwd. W ordt de oproep beantwoord, dan zal de identificatie tekst (tekst 1) worden gegeven naar het opgeroepen nummer, zodat men weet dat het een oproep is van de deurtelefoon. W ordt het gesprek niet beantwoord, dan zal de eindtekst (tekst 6) naar de deurtelefoon worden gegeven om te laten weten dat de oproep niet is gelukt en dat men het nog een keer moet proberen. Indien de interface in de nachtstand staat wordt telefoonnum m er 000 gekozen. AKT functie. Met deze functie kan men instellen dat de interface een extra DTMF-toon m eestuurt, nadat het geprogram m eerde (getoetste) num m er gekozen is. Deze DTMF-toon dient om de centrale een aan-klop-toon te laten geven, indien het gekozen toestelnum mer in-gesprek is. Door een 0" in te vullen staat deze functie uit en zal er geen extra DTMF-toon m eegezonden worden. KIESPROCEDURE Bij druk op de drukknop: De bezoeker m eldt zich door op de belknop van de PORTADIAL deurtelefoon te drukken. De bezoeker krijgt de welkom sttekst te horen (indien ingesproken). De interface kiest gelijktijdig het voorgeprogram m eerde telefoonnum m er. Nadat de interface het num m er gekozen heeft, krijgt de bezoeker een overgangstoon te horen. Als de gebelde de oproep beantwoord krijgt deze, afhankelijk van de instellingen, een pieptoon of een tekstmelding te horen zodat deze weet dat het hier om een deurtelefoon gesprek gaat. Na deze herkenning is er een spreek-luisterverbinding. Tijdens de verbinding kan de gebelde persoon de deuropener activeren door op de #- toets te drukken. DEUR OP AFSTAND OPENEN Tijdens de spreek- / luisterverbinding kan met behulp van de #- toets van de telefoon de deuropener geactiveerd worden.. De deuropenertijd is programmeerbaar bij code 2 4 * <tijd> #, en is instelbaar tussen 0 en 9 seconden. DIRECT VERBREKEN VAN DE VERBINDING Naast de standaard verbreek-m ethoden kan de verbinding ook direct verbroken worden door op de * -toets te drukken na een gesprek. PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 16

17 IN BELLEN OP DE INTERFACE U kunt in bellen op de interface, waarbij de lijn automatisch door de interface zal worden beantwoord. Na 2 bellen wordt de lijn aangenomen, er zijn nu 3 mogelijkheden: # Indien u de pincode in normale volgorde intoetst, bijv. * 1234 #, komt u in de programmeermode. # Als de instelling direct verbinding aan staat zal de interface de oproep beantwoorden met 1 lange pieptoon. U kunt nu direct een 1 toetsen. # Als de instelling direct verbinding uit staat zal de interface de oproep beantwoorden met 2 pieptonen. U dient nu eerst * <omgekeerde pincode> # te toetsen en hierna een 1. GEBRUIK VAN DE PINCODE # De pincode is altijd 4 cijferig en kan m et iedere TDK-telefoon (tonen-telefoon) worden ingevoerd. # Bij bediening op afstand wordt na 2 x de verkeerde pincode, de verbinding direct verbroken. # Bij lokale program m ering is geen pincode vereist. # Bij programmeren op afstand moet bij het intoetsen van de toegangspincode altijd een * ingegeven worden. TOONSIGNALEN TIJDENS PROGRAM M EREN: # 1 korte hoge toon = bevestiging van toetsdruk # 2 lange hoge tonen = juiste programmering # 1 lange lage toon = onjuiste programmering # 2 korte hoge tonen = herstel toets ( #) De Aansluitingen Aansluitingen van links naar rechts (zie afbeelding op pagina 17): ADAPTER USB PROG.TST LAN LAN Optie POST MATRIX OPTIE DO1,2,3 Aansluiting voor de meegeleverde 12 VDC adapter. USB aansluiting t.b.v. program m eren d.m.v. PC. Aansluitconnector voor program m eertoestel (TDK). RJ45 netwerkaansluiting t.b.v. SIP server. Optioneel, nog niet leverbaar. RJ45 aansluiting t.b.v. de 128 knops uitbreidingsmodule. RJ45, wordt niet gebruikt. RJ45 aansluiting t.b.v. de 128 knops uitbreidingsmodule. Relais contacten, NO of NC PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 17

18 Aansluitschema De interface type 8A-SIP dient D.M.V. 2 UTP kabels aangesloten te worden aan de op de uitbreidingsm odule waar alle drukknoppen op worden afgem onteerd. LET OP: De uitbreidingsmodule mag maximaal 1 meter van de Interface type 8 verwijdert zijn. De drukknoppen worden door m iddel van een matrix aangesloten. Deze m atrix werkt met een aantal kolommen en een aantal rijen. Dient u bijvoorbeeld knop 19 aan te sluiten van dient deze op R2 en C3 een verbinding te maken. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 R R R R R R R R PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 18

19 Onderstaand is het aansluitschem a weergegeven van de Interface type 8A-SIP De RJ45 aansluitingen POST en OPTIE van de interface type 8 dienen 1 op 1 aangesloten te worden op de POST en OPTIE aansluitingen van de uitbreidingsm odule. De configuratie van deze RJ45 connectoren is als volgt: LET OP! Bekabeling 1 op 1 aansluiten, géén gekruiste PATCH-kabels gebruiken. Maximale lengte: 100 meter. PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 19

20 Onderstaand is een verkort program m eeroverzicht gegeven m et de m ogelijkheid om uw eigen instellingen in te vullen. Telefoonnummergeheugen Telefoonnum m er 0: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # (Nachtstand) Telefoonnummer 1: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 2: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 3: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 4: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 5: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 6: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 7: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 8: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 9: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 10: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 11: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 12: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 13: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 14: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 15: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 16: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 17: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 18: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 19: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 20: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 21: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 22: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 23: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 24: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 25: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 26: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 27: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 28: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 29: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 30: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 31: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 32: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 33: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 34: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 35: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 36: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 37: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 38: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 39: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 20

GEBRUIKSAANWIJZING. PORTADIAL Interface Type 8A. Inhoudsopgave. Inhoud... Algemeen... Toepassing... Faciliteiten...

GEBRUIKSAANWIJZING. PORTADIAL Interface Type 8A. Inhoudsopgave. Inhoud... Algemeen... Toepassing... Faciliteiten... GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL Interface Type 8A Inhoudsopgave Inhoud... Algemeen... Toepassing... Faciliteiten... Beschrijving toetsen en indicaties... Installatie van de interface... Programmeren... Verklaring

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 3 SIP

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 3 SIP GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 3 SIP Netwerk Systeem Deze handleiding is te gebruiken vanaf software versie 2.1 2 InterfaceType 3 SIP gebruiksaanwijzing INHOUD BLZ. Inhoud...........................................................................

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 5. Toepasbaar vanaf software versie: V1.4

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 5. Toepasbaar vanaf software versie: V1.4 GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 5 Toepasbaar vanaf software versie: V1.4 PortaDial Interface Type 5 gebruiksaanwijzing 2 INHOUD BLZ. Inhoud... Algemeen... Toepassing... Faciliteiten.... Technische

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Interface Type 6

GEBRUIKSAANWIJZING Interface Type 6 GEBRUIKSAANWIJZING Interface Type 6 Deze handleiding is te gebruiken vanaf software versie: 6.1 INHOUD BLZ. Inhoud.... Algemeen... Toepassing.... Faciliteiten... De werking van de Interface Type 6... Technische

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL GSM INTERFACE V1

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL GSM INTERFACE V1 GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL GSM INTERFACE V1 Toe te passen vanaf software versie: GM47_V0.1 INHOUD BLZ. Inhoud... Algemeen... Toepassing... Faciliteiten.... Beschrijving toetsen en indicaties.... Installatie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Interface Type 4 & 4AB

GEBRUIKSAANWIJZING. Interface Type 4 & 4AB GEBRUIKSAANWIJZING Interface Type 4 & 4AB INHOUD BLZ. Inhoud.... Algemeen... Toepassing.... Faciliteiten... De werking van de Interface Type 4... Technische specificaties... Beschrijving toetsen en indicaties...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 3 SIP

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 3 SIP GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 3 SIP Netwerk Systeem Deze handleiding is te gebruiken vanaf software versie 1.7 2 InterfaceType 3 SIP gebruiksaanwijzing INHOUD BLZ. Inhoud... 2 Algemeen...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. PORTADIAL INTERFACE TYPE 8 - Touch. Toepasbaar vanaf software versie: V1.0

GEBRUIKSAANWIJZING. PORTADIAL INTERFACE TYPE 8 - Touch. Toepasbaar vanaf software versie: V1.0 GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 8 - Touch Toepasbaar vanaf software versie: V1.0 PortaDial Interface Type 8 Touch gebruiksaanwijzing 2 INHOUD BLZ. Inhoud... Algemeen... Toepassing... Faciliteiten...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Interface Type 6-SIP

GEBRUIKSAANWIJZING. Interface Type 6-SIP GEBRUIKSAANWIJZING Interface Type 6-SIP INHOUD Inhoud... Algemeen... Toepassing... Faciliteiten... De werking van de Interface Type 6-SIP... Technische specificaties... Beschrijving toetsen en indicaties...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. PORTADIAL INTERFACE TYPE 8 - Touch - 4DP. Toepasbaar vanaf software versie: V2.0-4DP

GEBRUIKSAANWIJZING. PORTADIAL INTERFACE TYPE 8 - Touch - 4DP. Toepasbaar vanaf software versie: V2.0-4DP GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 8 - Touch - 4DP Toepasbaar vanaf software versie: V2.0-4DP PortaDial Interface Type 8 Touch - 4DP gebruiksaanwijzing 2 INHOUD BLZ. Inhoud... Algemeen... Toepassing...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. PORTADIAL Interface Type 8A

GEBRUIKSAANWIJZING. PORTADIAL Interface Type 8A GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL Interface Type 8A Vanaf Versie P8_128_3 Juli 2007 Inhoudsopgave Inhoud... Algemeen... Toepassing... Faciliteiten.... Beschrijving toetsen en indicaties.... Installatie van

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PortaDial GSM

GEBRUIKSAANWIJZING PortaDial GSM GEBRUIKSAANWIJZING PortaDial GSM Deze handleiding is te gebruiken vanaf software versie: V0.1 INHOUD BLZ. Inhoud... Algemeen... Toepassing... Faciliteiten... De werking van de PortaDial GSM... Technische

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 8 V2010. Toepasbaar vanaf software versie: P

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 8 V2010. Toepasbaar vanaf software versie: P GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 8 V2010 Toepasbaar vanaf software versie: P8-2010-0.1 INHOUD BLZ. Inhoud........................................................... Algemeen........................................................

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 8 V2004. Toepasbaar vanaf software versie: P

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 8 V2004. Toepasbaar vanaf software versie: P GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 8 V2004 Toepasbaar vanaf software versie: P8-2004-06 INHOUD BLZ. Inhoud... Algemeen... Toepassing... Faciliteiten... Werking van de verschillende versies...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE 8 LCD

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE 8 LCD GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE 8 LCD Toepasbaar vanaf software versie: P8-LCD V1.0 PortaDial Interface LCD gebruiksaanwijzing 1 INHOUD BLZ. Inhoud............................................................

Nadere informatie

Interface Type 6 V8.0

Interface Type 6 V8.0 GEBRUIKSAANWIJZING Interface Type 6 V8.0 Deze handleiding is te gebruiken vanaf software versie: V8.0_1.8 INHOUD BLZ. Inhoud................................................................................................

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERCOM TYPE 5-A. Te gebruiken vanaf versie 1.2

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERCOM TYPE 5-A. Te gebruiken vanaf versie 1.2 GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERCOM TYPE 5-A Te gebruiken vanaf versie 1.2 INHOUD BLZ. Inhoud............................................................ Algemeen.........................................................

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING AD-2 ALARM DIALER

GEBRUIKSAANWIJZING AD-2 ALARM DIALER GEBRUIKSAANWIJZING AD-2 ALARM DIALER WERKING Iedere alarm ingang heeft een bijbehorend telefoonnummer een meldtekst en een afmeldcode. Wordt er een alarm gedetecteerd (kortstondig maakcontact of verbreekcontact)

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING AD-40 ALARM DIALER

GEBRUIKSAANWIJZING AD-40 ALARM DIALER GEBRUIKSAANWIJZING AD-40 ALARM DIALER Deze handleiding is te gebruiken vanaf software versie 2.3 AANSLUITINGEN Pagina 2 Het aansluiten van de alarm- en afmeldknoppen wordt gedaan door middel van een Matrix.

Nadere informatie

Advitronics. GSM Interface V1 INFORMATIEBROCHURE OVER: Zekerheid door Service

Advitronics. GSM Interface V1 INFORMATIEBROCHURE OVER: Zekerheid door Service Advitronics Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Industriestraat 2, 5361 EA Grave T: +31 (0) 486 47 62 63 F: +31 (0) 486 47 65 40 info@advitronics.nl www.advitronics.nl INFORMATIEBROCHURE

Nadere informatie

INTRATONE Gebruiksaanwijzing 1 knop met 9 toetsenbord deurtelefoons

INTRATONE Gebruiksaanwijzing 1 knop met 9 toetsenbord deurtelefoons INTRATONE Gebruiksaanwijzing 1 knop met 9 toetsenbord deurtelefoons Algemene omschrijving The INTRATONE interface is een intercom systeem voor een telefoonsysteem (intern PABX of telefoonlijn). Het systeem

Nadere informatie

INTRATONE Gebruiksaanwijzing Digitale naamkeuze. Montage van de bellenpanelen. Muurbeugel Algemene omschrijving

INTRATONE Gebruiksaanwijzing Digitale naamkeuze. Montage van de bellenpanelen. Muurbeugel Algemene omschrijving Montage van de bellenpanelen INTRATONE Gebruiksaanwijzing Digitale naamkeuze Muurbeugel Algemene omschrijving The INTRATONE interface is een intercom systeem voor een telefoonsysteem (intern PABX of telefoonlijn).

Nadere informatie

Handleiding. Deurtelefoonoverdrager DTFO620-2LU

Handleiding. Deurtelefoonoverdrager DTFO620-2LU B U I T E N D E U R T O E S T E L L E N Handleiding Deurtelefoonoverdrager DTFO620-2LU Versie 1.0.0 Datum Mei 2009 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Faciliteiten 3 3 Systeem overzicht 5 4 Installatie 6 5 Instellingen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding. TC - 6 Telecontroller

Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding. TC - 6 Telecontroller Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding TC - 6 Telecontroller Algemene informatie TC - 6 Met de TC-6 telecontroller is het mogelijk om op afstand via de telefoonlijn een 6- tal elektrische apparaten

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING AD-8 PRO ALARM DIALER

GEBRUIKSAANWIJZING AD-8 PRO ALARM DIALER GEBRUIKSAANWIJZING AD-8 PRO ALARM DIALER vanaf versie 4.0 / programmeersoftware: V1.4 WERKING Iedere alarm ingang heeft een bijbehorende kiesreeks en een meldtekst. Wordt er een alarm gedetecteerd (kortstondig

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. PORTAVISION-SIP / PORTADIAL-SIP Deurtelefoon

GEBRUIKSAANWIJZING. PORTAVISION-SIP / PORTADIAL-SIP Deurtelefoon GEBRUIKSAANWIJZING PORTAVISION-SIP / PORTADIAL-SIP Deurtelefoon Toepasbaar vanaf software versie: V1.0.0 INHOUD BLZ. Inhoud.......................................................................... Algemeen.......................................................................

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. PORTADIAL SIP Deurtelefoon. Toepasbaar vanaf software versie: V2.0.0

GEBRUIKSAANWIJZING. PORTADIAL SIP Deurtelefoon. Toepasbaar vanaf software versie: V2.0.0 GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL SIP Deurtelefoon Toepasbaar vanaf software versie: V2.0.0 INHOUD BLZ. Inhoud.......................................................................... Algemeen.......................................................................

Nadere informatie

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord Versie 2.0 - februari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Mogelijkheden De deuropenermodule kan

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

AB-N modulaire deurparlofoons

AB-N modulaire deurparlofoons AB-N modulaire deurparlofoons Eigenschappen Parlofoondeurstation met ingebouwde interface die 2-draads kan aangesloten worden op een analoge binnenlijn van een telefooncentrale (a/b) of op een rechtstreekse

Nadere informatie

FT21IP. Handleiding. 1. Aansluitingen. Na het verwijderen van het onderste deksel, ziet U een 12 polige connector.

FT21IP. Handleiding. 1. Aansluitingen. Na het verwijderen van het onderste deksel, ziet U een 12 polige connector. 1. Aansluitingen Handleiding Na het verwijderen van het onderste deksel, ziet U een 12 polige connector. De klemmen hebben volgende betekenis : POW : ingang 12VAC /500mA REL1 : contact normaal open 1A

Nadere informatie

FT20IP. Handleiding. Handleiding FT20IP ed1.0

FT20IP. Handleiding. Handleiding FT20IP ed1.0 Handleiding FT20IP Fasttel België, Spieveldstraat 24, 9160 Lokeren. Tel +32 (0)9 244 65 20, info@fasttel.be Fasttel Nederland, Heiligenboom 3, 5066 CB Moergestel. Tel 013 513 65 14, info@fasttel.nl 1.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. PORTADIAL SIP Deurtelefoon. Toepasbaar vanaf software versie: V2.2.1

GEBRUIKSAANWIJZING. PORTADIAL SIP Deurtelefoon. Toepasbaar vanaf software versie: V2.2.1 GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL SIP Deurtelefoon Toepasbaar vanaf software versie: V2.2.1 INHOUD BLZ. Inhoud... Algemeen... Toepassing... Faciliteiten... Technische specificaties... De werking van de PortaDial

Nadere informatie

Handleiding RD5060 SPRAAKMODULE MONTAGE-INSTRUCTIES. RD5060 II /V6ip

Handleiding RD5060 SPRAAKMODULE MONTAGE-INSTRUCTIES. RD5060 II /V6ip Handleiding RD5060 II /V6ip RD5060 SPRAAKMODULE De RD5060 is een module die, in combinatie met een RD6201, boodschappen kan doorgeven naar semadigits of naar particulieren. In beide gevallen wordt gebruik

Nadere informatie

Installatie- en programmatiehandleiding AB-N modulaire deurparlofoons

Installatie- en programmatiehandleiding AB-N modulaire deurparlofoons Installatie- en programmatiehandleiding AB-N modulaire deurparlofoons Inleiding De modulaire AB-N deurparlofoon kan gebruikt worden om te communiceren met bezoekers aan uw deur. De parlofoon wordt aangesloten

Nadere informatie

21/03/2014 GSMP101 GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING

21/03/2014 GSMP101 GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING 21/03/2014 GSMP101 GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema 2. Aansluitschema s relais 3. Specificaties Voedingsspanning 12-24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie

Nadere informatie

BNS modulaire deurparlofoons

BNS modulaire deurparlofoons BNS modulaire deurparlofoons Eigenschappen Parlofoondeurstation met ingebouwde interface die 2-draads kan aangesloten worden op een analoge binnenlijn van een telefooncentrale (a/b) of op een rechtstreekse

Nadere informatie

NL Manual GSM module RC-GBT8448BC V1.1. Handleiding GSM RC-GBT8448BC

NL Manual GSM module RC-GBT8448BC V1.1. Handleiding GSM RC-GBT8448BC Handleiding GSM RC-GBT8448BC 1. Omschrijving: De RC-GBT8448BC is een GSM interface die een niet meer aanwezige standaard PSTN lijn of nieuwe VoIP lijn, middels een Simkaart (niet meegeleverd) omzet naar

Nadere informatie

IP VIDEOFOON 2 draads SNEL AAN DE SLAG

IP VIDEOFOON 2 draads SNEL AAN DE SLAG IP VIDEOFOON 2 draads SNEL AAN DE SLAG 1. Aansluiten Alle toestellen worden aangesloten op de bestaande bekabeling. De 2-draads interface wordt aangesloten op uw router met UTP kabel. Benodigde bedrading

Nadere informatie

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER April 2014 TECHNISCHE GEGEVENS Aansluitspanning 12 tot 24V AC/DC ±20% Stroomverbruik in rust o bij gelijkspanning 20mA DC o bij wisselspanning 80mA AC Maximaal stroomverbruik

Nadere informatie

Handleiding ingebruikstellen

Handleiding ingebruikstellen 2Voice-handleiding Handleiding ingebruikstellen Inhoud Inleiding. 2 Instellen van lijnafsluiting op het binnentoestel.. 3 Instellen van lijnafsluiting op signaalverdeler (1083/55)... 3 Instellingen entreepaneel

Nadere informatie

Flexitalk HANDLEIDING. Fasttel behoudt zich het recht om de inhoud te veranderen zonder voorafgaande waarschuwing.

Flexitalk HANDLEIDING. Fasttel behoudt zich het recht om de inhoud te veranderen zonder voorafgaande waarschuwing. HANDLEIDING Flexitalk Fasttel behoudt zich het recht om de inhoud te veranderen zonder voorafgaande waarschuwing. Fasttel België, Klipsenstraat 18A, 9160 Lokeren. Tel +32 (0)9 244 65 20, info@fasttel.be

Nadere informatie

GSMP relais GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING

GSMP relais GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING 12-2016 GSMP101-2 2 relais GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema 2. Aansluitschema s relais 3. Specificaties Voedingsspanning 12 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma

Nadere informatie

GSMP relais GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING

GSMP relais GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING 01-2016 GSMP101-2 2 relais GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema 2. Aansluitschema s relais 3. Specificaties Voedingsspanning 12-24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING Voor de Bedrade Prive-Alarmkiezer type ED-130 en Draadloze ED-131

INSTALLATIEHANDLEIDING Voor de Bedrade Prive-Alarmkiezer type ED-130 en Draadloze ED-131 INSTALLATIEHANDLEIDING Voor de Bedrade Prive-Alarmkiezer type ED-13 en Draadloze ED-131 Leest u, voordat u gaat monteren Deze installatiehandleiding aandachtig door? V.2.3 1 Inhoud: Pagina Uitleg van de

Nadere informatie

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service Advitronics Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Industriestraat 2, 5361 EA Grave T: +31 (0) 486 47 62 63 F: +31 (0) 486 47 65 40 info@advitronics.nl www.advitronics.nl Toestelhandleiding

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding.

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. GEBRUIKSHANDLEIDING Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. 2 3 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. Inleiding 4 Inhoud verpakking 5 Bevestigen van de Doorsafe

Nadere informatie

FLEXESS TERRA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS100 CS VERGRENDELINGEN. t f MODELLEN CS100 SPECIFICATIES

FLEXESS TERRA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS100 CS VERGRENDELINGEN. t f MODELLEN CS100 SPECIFICATIES FLEXESS TERRA CODETABLEAU EN PASLEZER MODELLEN CS100 SPECIFICATIES Voltage 12V AC/DC Stroomafname 35mA Relais uitgang maximaal 1 Amp. schakelen Alarm uitgang maximaal 1 Amp. schakelen Bel uitgang maximaal

Nadere informatie

Patton Smart-Link M-ATA-1

Patton Smart-Link M-ATA-1 Patton Smart-Link M-ATA-1 Deze unit kent twee manieren van werken op een Ethernet aansluiting: 1. DHCP client, de unit ontvangt een IP adres vanuit een in het netwerk aanwezige DHCP server. 2. Vast IP

Nadere informatie

HANDLEIDING. Flexitalk. Fasttel behoudt zich het recht om de inhoud te veranderen zonder voorafgaande waarschuwing.

HANDLEIDING. Flexitalk. Fasttel behoudt zich het recht om de inhoud te veranderen zonder voorafgaande waarschuwing. HANDLEIDING Flexitalk Fasttel behoudt zich het recht om de inhoud te veranderen zonder voorafgaande waarschuwing. Fasttel België, Warandestraat 39, 9810 Nazareth. Tel +32 (0)9 244 65 20, info@fasttel.be

Nadere informatie

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Voicemail faciliteiten...3 2.1 Begroeting...3 2.2 Wachtwoord...3 2.3 Doorschakelen naar voicemail...3 2.4 Doorverbinden naar voicemail...3

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

FLEXESS TERRA EN AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS100/CS200 CS100/CS VERGRENDELINGEN. t f

FLEXESS TERRA EN AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS100/CS200 CS100/CS VERGRENDELINGEN. t f FLEXESS TERRA EN AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER MODELLEN CS100, CS200 SPECIFICATIES Voltage 12V AC/DC, 24V DC Stroomafname 35mA Relais uitgang maximaal 1 Amp. schakelen Bel uitgang maximaal 1 Amp. schakelen

Nadere informatie

2 Draads videofoon systeem. Drukknop: Gebruikshandleiding

2 Draads videofoon systeem. Drukknop: Gebruikshandleiding 2 Draads videofoon systeem Drukknop: Gebruikshandleiding 1 2 Inhoudsopgave 1. Onderdelen en fucties:... 4 2. Aansluitingen:... 4 3. Specificaties:... 5 4. Plaatsing:... 5 Monteren zonder regencover...

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 353000 Module Toetsenbord Sfera Installatiehandleiding 06/12-01 PC 2 Module Toetsenbord Sfera Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Mededelingen en tips 4 Installatiehandleiding 2 Beschrijving 5 2.1 Hoofdfuncties

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Optibel telefonie

Installatiehandleiding. Optibel telefonie Installatiehandleiding Optibel telefonie Optibel adapter Sipura 2000 Inhoudsopgave 1 Het Optibel pakket 2 2 De Optibel adapter aansluiten 2 3 Vragen over uw aansluiting 5 4 Probleemwijzer 6 5 Mijn Optibel

Nadere informatie

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema 2. Specificaties Voedingsspanning 7-32 Vdc GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900 MHz Werkingstemperatuur -20 C tot + 55 C Gewicht 220 gr Afmetingen

Nadere informatie

Handleiding VoiceMail

Handleiding VoiceMail Handleiding VoiceMail 1 VoiceMail in twee stappen Stap 1 VoiceMail aanzetten 1.1. Om VoiceMail aan te zetten toetst u * 61*0842333#. Op sommige telefoontoestellen kan dit ook door een aparte VoiceMail

Nadere informatie

Handleiding ingebruikstellen Bibus II VOP

Handleiding ingebruikstellen Bibus II VOP Handleiding ingebruikstellen Bibus II VOP Versie 1.3 Mei 2012 Handleiding ingebruikstellen Bibus II VOP Inhoud Inleiding pag. 2 Instellen van de videotoestellen op Bibus II VOP: pag. 3 Instellen van de

Nadere informatie

Handleiding GSM kiezer TKGSM-431 versie 13V1.2. Afmeting breedte circa 20,4 cm hoogte circa 14 cm.

Handleiding GSM kiezer TKGSM-431 versie 13V1.2. Afmeting breedte circa 20,4 cm hoogte circa 14 cm. Handleiding GSM kiezer TKGSM-431 versie 13V1.2 Afmeting breedte circa 20,4 cm hoogte circa 14 cm. Werking GSM kiezer TKGSM-431 Kiezer werkt op 12 Volt max 30mA (voeding niet meegeleverd) Aantal ingangen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. PORTAVISION SIP Deurtelefoon. Toepasbaar vanaf software versie: V2.2.1

GEBRUIKSAANWIJZING. PORTAVISION SIP Deurtelefoon. Toepasbaar vanaf software versie: V2.2.1 GEBRUIKSAANWIJZING PORTAVISION SIP Deurtelefoon Toepasbaar vanaf software versie: V2.2.1 INHOUD BLZ. Inhoud... Algemeen... Toepassing... Faciliteiten... Technische specificaties... De werking van de PortaVision

Nadere informatie

B U I T E N D E U R T O E S T E L L E N. Handleiding. Robin Compact inbouw

B U I T E N D E U R T O E S T E L L E N. Handleiding. Robin Compact inbouw B U I T E N D E U R T O E S T E L L E N Handleiding Robin Compact inbouw Versie: Datum: Referentie: 2.0.1 Februari 2012 CT-06-TM-GRCI-001 Inhoud 1 Onderdelen van de Robin Compact 3 2 Functie 3 3 Faciliteiten

Nadere informatie

Verwijder de pincode van de simkaart met behulp van uw mobiele telefoon

Verwijder de pincode van de simkaart met behulp van uw mobiele telefoon Waleli 1 HANDLEIDING IN HET KORT Verwijder de pincode van de simkaart met behulp van uw mobiele telefoon Hoe moet u: De GSM-deurbel handmatig inschakelen: Druk kort op de doorschakelknop van de GSM-deurbel.

Nadere informatie

Handleiding. Deuropener type DROP1

Handleiding. Deuropener type DROP1 B U I T E N D E U R T O E S T E L L E N Handleiding Deuropener type DROP1 Versie: 1.0.0 Datum: Mei 2009 Inhoud 1 Deuropener DROP1 2 1.1 Functie 2 1.2 Faciliteiten 2 1.3 Systemen 2 1.4 Installatie en instelling

Nadere informatie

Installatie en gebruikershandleiding

Installatie en gebruikershandleiding Installatie en gebruikershandleiding Versie: 1-2011 Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u start met de montage of programmering WWW.RUKRA.COM RUKRA BV Huserstraat 13-3861 CJ Nijkerk - The Netherlands,

Nadere informatie

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 04.05 99005 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP5 Anti-vandaal behuizing Volledige programmering via het codeklavier 000 gebruikers, magneetsleutel, openingscode 4 tot

Nadere informatie

Handleiding Managed Telefonie

Handleiding Managed Telefonie Handleiding Managed Telefonie Inhoudsopgave Standaard gebruikersopties... 3 CALL PICKUP... 3 DOORVERBINDEN ZONDER RUGGESPRAAK... 3 DOORVERBINDEN MET RUGGESPRAAK... 3 GESPREK PARKEREN... 3 ANONIEM BELLEN...

Nadere informatie

Sinthesi Deuropenermodule

Sinthesi Deuropenermodule Sinthesi Deuropenermodule 1105/3 met numeriek toetsenbord Elbo Technology b.v. Versie 1.1 - juni 2009 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Handleiding Sinthesi

Nadere informatie

Vox Alliance. Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7

Vox Alliance. Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7 Vox Alliance Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7 Inhoud 1 Algemeen...................................... 3 1.1 Over deze handleiding............................. 3 1.2 Nummerplan toestellen.............................

Nadere informatie

Introductie De Music Control TAA-6604 is een interface tussen de telefoon-, de alarm-,en de geluidsinstallatie.

Introductie De Music Control TAA-6604 is een interface tussen de telefoon-, de alarm-,en de geluidsinstallatie. Introductie De Music Control TAA-6604 is een interface tussen de telefoon-, de alarm-,en de geluidsinstallatie. De Music Control beschikt over de volgende mogelijkheden: - Instellen volume van de geluidsinstallatie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing standaardtoestellen. Vox DaVo

Gebruiksaanwijzing standaardtoestellen. Vox DaVo Gebruiksaanwijzing standaardtoestellen Vox DaVo Januari 2006 1. ALGEMEEN...3 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 3 1.2 De tonen in de Vox DaVo... 3 2. BESCHRIJVING FACILITEITEN...4 2.1 Buitenlijn kiezen...

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Bij 3in1 van SKP kunt u gebruikmaken van (digitale) telefonie. Indien u bij uw aanmelding heeft aangegeven dat uw nummer overgenomen (geporteerd) moet worden van uw oude provider,

Nadere informatie

De FlexiDial Telefoondoorkiezer

De FlexiDial Telefoondoorkiezer Advitronics Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Industriestraat 2, 5361 EA Grave T: +31 (0) 486 47 62 63 F: +31 (0) 486 47 65 40 info@advitronics.nl www.advitronics.nl INFORMATIEBROCHURE

Nadere informatie

HANDLEIDING. Flexitalk. Fasttel behoudt zich het recht om de inhoud te veranderen zonder voorafgaande waarschuwing.

HANDLEIDING. Flexitalk. Fasttel behoudt zich het recht om de inhoud te veranderen zonder voorafgaande waarschuwing. HANDLEIDING Flexitalk Fasttel behoudt zich het recht om de inhoud te veranderen zonder voorafgaande waarschuwing. Fasttel België, Warandestraat 39, 9810 Nazareth. Tel +32 (0)9 244 65 20, info@fasttel.be

Nadere informatie

Gebruikershandleiding deurparlofoon AB-1N / AB-2N met toetsenklavier NKLA-1N

Gebruikershandleiding deurparlofoon AB-1N / AB-2N met toetsenklavier NKLA-1N Gebruikershandleiding deurparlofoon AB-1N / AB-2N met toetsenklavier NKLA-1N Inleiding De deurparlofoon AB-1N of AB-2N kan gebruikt worden om te communiceren met bezoekers aan uw deur. De parlofoon wordt

Nadere informatie

1900-7D. Handleiding. Vandaalbestendige analoge telefoon. Diamond Telecom Products BV Vennenweg EH Oostrum (L) Nederland

1900-7D. Handleiding. Vandaalbestendige analoge telefoon. Diamond Telecom Products BV Vennenweg EH Oostrum (L) Nederland 1900-7D Vandaalbestendige analoge telefoon Handleiding Diamond Telecom Products BV Vennenweg 7 5807 EH Oostrum (L) Nederland T: +31 (0)478 580 222 F: +31 (0)478 515 823 website email www.diamondtel.com

Nadere informatie

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box!

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box! AT1G26-200 rev.0110 Toegangscontrole Module AT1G26-200 Handleiding PRODUCT SPECIFICATIE Modelen AS-626M-200, AS-626S-200, AS-634-200, AT1G26-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200

Nadere informatie

Handleiding EL500SE. rev.0110

Handleiding EL500SE. rev.0110 Handleiding EL500SE rev.0110 eldrukker aansluiting edrading beldrukkers.en EL51SE. Plug het beldrukker aansluitkabeltje in connector CN van de EL500SE microprocessor, deze kabel heeft 10 gekleurde aders

Nadere informatie

27/03/2014. GSM101 1 relais en 2 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM101 1 relais en 2 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM101 1 relais en 2 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning 12-24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie

Nadere informatie

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding MobielinBedrijf Alle zakelijke telefonie op één toestel Verkorte Handleiding MobielinBedrijf van KPN Met MobielinBedrijf beschikt uw mobiele telefoon over de belangrijkste functies van een vaste telefoon.

Nadere informatie

HIPPER Gebruikershandleiding

HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Installatie... 1 2 Configuratie... 1 3 Instellingen bereikbaarheid... 2 3.1 Niet storen (oftewel Do not Disturb)... 2 3.2 Doorschakelen... 3 3.2.1 Altijd Doorschakelen...

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

Handleiding AT1G Toegangscontrole Module. rev ver1

Handleiding AT1G Toegangscontrole Module. rev ver1 Handleiding AT1G26-200 rev.0914 Toegangscontrole Module ver1 PRODUCT SPECIFICATIE Modelen, AT1G26-200 ver1 en AT1G34-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200 gebruikerscodes 100 Mil.

Nadere informatie

Samenvatting gebruikershandleiding Euphonic EX-218

Samenvatting gebruikershandleiding Euphonic EX-218 Samenvatting gebruikershandleiding Euphonic EX-218 Oproepen maken en ontvangen Oproep beantwoorden Oproep beëindigen uw toestel rinkelt, neem de hoorn van de haak Intern toestel of groep oproepen haak

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

telefonie systeem INHOUD 436

telefonie systeem INHOUD 436 436 telefonie systeem INHOUD 438 Algemene eigenschappen 443 Telefoontoestellen PIVOT 444 Monitorgedeelte telefoontoestellen PIVOT 445 Toebehoren voor telefoontoestellen PIVOT 446 Multifunctionele inbouwdozen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing d282-toestel. Vox DaVo

Gebruiksaanwijzing d282-toestel. Vox DaVo -toestel Vox DaVo Januari 2006 1. ALGEMEEN... 3 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 3 1.2 De vaste functietoetsen... 4 1.3 Tweekleurige leds... 4 1.4 De tonen in de Vox DaVo... 5 2. BESCHRIJVING FACILITEITEN...

Nadere informatie

Handleiding FT2100. Inhoud. 1. Doel... 3 2. Bekabeling... 3. 3. Programmatie... 4. 4. Inloggen MD s... 11

Handleiding FT2100. Inhoud. 1. Doel... 3 2. Bekabeling... 3. 3. Programmatie... 4. 4. Inloggen MD s... 11 Inhoud Handleiding FT2100 1. Doel... 3 2. Bekabeling... 3 2.1 Zonder Telefooncentrale (zie bijgevoegd schema achteraan handleiding)... 3 2.2 Met telefooncentrale (zie bijgevoegd schema achteraan handleiding)...

Nadere informatie

7/2017. GSM relais en 3 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

7/2017. GSM relais en 3 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 7/2017 GSM102-3 2 relais en 3 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2 2. Specificaties Voedingsspanning 12 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie

Nadere informatie

Vanaf SN : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

Vanaf SN : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING Vanaf SN : 000.0 9900 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP68 Anti-vandaal behuizing Volledige programmering via het codeklavier 000 gebruikers, magneetsleutel, openingscode,

Nadere informatie

FT4SW. 1. Werking. Handleiding. Figuur 1

FT4SW. 1. Werking. Handleiding. Figuur 1 Ed 1.3 Handleiding Handleiding FT4SW, ed13 2 FT4SW 1. Werking De FT4SW is een IO module stuurmodule met 4 relais die geactiveerd wordt door de deurtelefoon Wizard (NewClassic, Elegance of Elite serie).

Nadere informatie

Draadloze zoneregelaar HCE80. Handleiding bij het inleren

Draadloze zoneregelaar HCE80. Handleiding bij het inleren Inleer handleiding Draadloze zoneregelaar HCE80 Handleiding bij het inleren Wat doen we eerst? 1. Het aansluiten van de motoren MT4-230-NC op de HCE80!!!! 2. Op 1 zone kunnen maximaal 3 motoren MT4-230-NC

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Forum Phone 310

Gebruiksaanwijzing Forum Phone 310 1. ALGEMEEN...3 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 3 1.2 De vaste functietoetsen... 3 1.3 De tonen in de Forum 300... 4 2. BESCHRIJVING FACILITEITEN...5 2.1 Buitenlijn kiezen... 5 2.2 Intern nummer kiezen...

Nadere informatie

FT8SW. 1. Werking. Handleiding. De FT8SW is een IO stuurmodule met 8 relais die geactiveerd wordt door de deurtelefoon Wizard

FT8SW. 1. Werking. Handleiding. De FT8SW is een IO stuurmodule met 8 relais die geactiveerd wordt door de deurtelefoon Wizard Ed 1.8 Handleiding Handleiding FT8SW, ed1.8 2 FT8SW 1. Werking De FT8SW is een IO stuurmodule met 8 relais die geactiveerd wordt door de deurtelefoon Wizard De IO module bevat 8 ingangen,8 relais uitgangen,een

Nadere informatie

SD1 ALARMKIEZER PROGRAMMERING

SD1 ALARMKIEZER PROGRAMMERING SD1 ALARMKIEZER PROGRAMMERING INHOUD Hoofdstuk Titel Pagina 12. Problemen oplossen De SD-1 kiest niet het nummer wat ik geprogrammeerd heb. Het nummer is niet juist gekozen Controleer of het te kiezen

Nadere informatie

Electronische PINcode Schakelaar. Gebruikers & Installatie Handleiding

Electronische PINcode Schakelaar. Gebruikers & Installatie Handleiding Electronische PINcode Schakelaar Gebruikers & Installatie Handleiding Inhoud Algemene Beschrijving...3 Mogelijkheden:...3 Tot 99 individuele programmeerbare gebruiker (PIN) codes... 3 Electrische gegevens...3

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

Toestelhandleiding IP Businessmanager

Toestelhandleiding IP Businessmanager Toestelhandleiding IP Businessmanager Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 Functionaliteiten en faciliteiten 3 2.1 Inloggen 3 2.2 Uitloggen 3 2.3 Bellen 3 2.4 Doorschakelen (Follow me) 4 2.4.1 Onvoorwaardelijke

Nadere informatie

FLEXESS AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS200 CS200.190913 VERGRENDELINGEN. t 088 500 2800 f 088 500 2899 13 MODELLEN CS200 SPECIFICATIES

FLEXESS AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS200 CS200.190913 VERGRENDELINGEN. t 088 500 2800 f 088 500 2899 13 MODELLEN CS200 SPECIFICATIES FLEXESS AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER MODELLEN CS200 SPECIFICATIES Voltage 12V AC/DC Stroomafname 1 Amp. Slot uitgang 1 Amp. Alarm uitgang 1 Amp. Bel uitgang 1 Amp. Leesafstand max. 40 mm Frequentie lezer

Nadere informatie