PORTADIAL Interface Type 8A-SIP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PORTADIAL Interface Type 8A-SIP"

Transcriptie

1 GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL Interface Type 8A-SIP Vanaf Versie P8A-SIP_V2010 (versie V0.6)

2 Inhoudsopgave Inhoud Algemeen Toepassing Faciliteiten Beschrijving toetsen en indicaties Installatie van de interface Programmeren van de SIP instellingen Programmeren Verklaring nummerplan De werking van de interface type 8A-SIP V De aansluitingen Aansluitschema Aansluitschema PORTADIAL Interface Type 8A-SIP Verkort programmeer overzicht PORTADIAL Interface Type 8A-SIP Specificaties PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 2

3 Algemeen PORTADIAL deurtelefoons kunnen uitsluitend gebruikt worden in combinatie m et een zgn. interface. Het type interface kiest U afhankelijk van de toepassing en het gebruik en kan per gebruiker verschillend zijn. Uitgebreide inform atie over de verschillende verkrijgbare typen vindt U in de speciale brochure. De PORTADIAL interface type 8A-SIP-V10 is een geheel nieuwe (m icroprocessorgestuurde) vrij program m eerbare uitvoering m et veel m ogelijkheden, het heeft dezelfde mogelijkheden als de Interface type 8A maar dan op SIP basis. Toepassing De Interface Type - deurtelefoon is uitermate geschikt bij gebouwen waar 1 gezam elijke PABX is en m eerdere gebruikers, zoals bedrijvenverzam elgebouwen, bejaarde woningen en verzorgingstehuizen. De PORTADIAL wordt aangesloten op een LAN telefonie netwerk, en m aakt gebruik van de bestaande bedrading en telefoontoestellen. De PORTADIAL vervangt een bellenbord m et de nodige bedrading. Faciliteiten # Eén deuropenercontact, 6 Am p / 220 VAC. Met instelbare tijdsduur van 0-9 seconden. # Eenvoudige program m ering m et een TDK-telefoontoestel. # Eenvoudige programmering met een PC applicatie via USB. # Ook op afstand via de telefoon te programmeren. # 4 digitale zelf inspreekbare tekstgevers (totaal 60 seconden) m et hoge geluidskwaliteit. # Programmeerbare pincode voor toegang na in bellen en voor het programmeren op afstand. # Tijdsduur voor ingedrukt houden belknop voordat kiezer actief wordt is instelbaar van 0-9 seconden. # Instelbare m axim ale verbindingstijd. # Volledige detectie voor bezettoon, spraak e.d., t.b.v. automatisch kiezen. # Bij spanningsuitval blijven alle instellingen bewaard. # UPS (optie) zodat kiezer ook zonder netvoeding kan blijven werken voor een bepaalde tijd. PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 3

4 Beschrijving toetsen-indicaties Op het front van de interface zijn de volgende toetsen en indicaties aanwezig: PROGRAM STAND-BY / IN USE POWER ON / OFF Indicatielam pje gaat aan als de interface in de program m eermode staat, en knippert als de hoorn van het programmeertoestel genom en is. Indicatielam pje is continu aan als de interface STAND-BY staat. Indicatielam pje knippert tijdens een belprocedure. Indicatielam pje is continu aan als er 220 V aanwezig is. Drukknop om de interface STAND-BY, UIT of in de programmeermode te schakelen. PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 4

5 Installatie van de interface 1 Schroef de twee schroeven los van de deksel van het aansluitgedeelte en verwijder de deksel. De alum inium frontplaat NIET verwijderen. 2 Monteer de interface met 3 schroeven op een geschikte plaats op ca. 1,70 meter hoogte tegen de wand in een droge ruimte en in de nabijheid van een 220V stopcontact. 3 Monteer nu eerst de benodigde wartels aan de onderzijde van de aansluitruimte (Er is plaats voor 6 PG11 wartels). 4 Sluit nu de bedrading aan in de aansluitruimte van de interface (zie ook het aansluitschema). Tekst bij aansluitklemmen USB LAN PROG TST POST M ATRIX OPTIE DO1 Omschrijving USB aansluiting t.b.v. program m eren d.m.v. PC. Telefonie netwerkaansluiting (LAN) Een telefoon aansluiting voor het program m eertoestel. RJ45 t.b.v. aansluiting 8A m odule RJ45 Niet gebruikt. RJ45 t.b.v. aansluiting 8A m odule Hierop sluit u de draden van de deuropener aan in serie met de spanning van de trafo voor de deuropener. Sluit als laatste de voedingsspanning pas aan: ADAPTER Uitsluitend de m eegeleverde 220 /12 DC voedingsadapter aansluiten! 5 Steek de voedingsadapter in het 220V stopcontact. 6 U kunt nu de interface gaan program meren. 7 Sluit een TDK-telefoontoestel aan op de interface. (RJ11, connector m et tekst: PROG.TST) PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 5

6 Programmeren van de SIP instellingen. Sluit in eerste instantie een analoog telefoontoestel aan op de bovenste RJ11 van de Grandstream module - haal hiervoor eerst het kleine korte telefoonkabeltje uit deze connector. Verricht dan de volgende handelingen om de juiste SIP instellingen voor de Interface te verkrijgen zodat hij aangemeld wordt op het netwerk: Neem de hoorn van de haak, u hoort nu een kiestoon OF stilte (ligt aan de SIP Server). D.m.v. vier keer een "*" te kiezen kom je in het hoofdmenu van de SIP instellingen. Toets "02" voor het IP-adres van de Interface Type 8 SIP. Standaard staat dynamisch IP-adres aan en krijgt de Interface een IP-adres toegekend. Toets daarna een "#" om weer terug in het hoofdmenu te komen. Om een statisch adres in de SIP module te zetten: Neem de hoorn van de haak, u hoort nu een kiestoon OF stilte (ligt aan de SIP Server). D.m.v. vier keer een "*" te kiezen kom je in het hoofdmenu van de SIP instellingen. Toets "01" om te kiezen tussen dynamisch of een statisch IP-adres. Je kunt switchen tussen deze twee modes door op de toets "9" te drukken. Toets weer "02" en kom je in het submenu van het IP-adres en je kunt nu het desgewenst IP-adres programmeren door het IP-adres in te toetsen op je programmeer toestel. Voorbeeld: , voor een IP-adres van Toets daarna weer een # om eventueel terug in het menu te komen. Als u dit hebt ingesteld, ga dan via Internet Explorer naar het juiste IP-adres en log in met het password "admin". Eenmaal ingelogd moet u de volgende instellingen verrichten: Tabblad Advanced Settings 1: SIP Server: IP adres van de SIP Server zelf. Outbound Proxy: Identiek aan IP adres van de SIP Server SIP User ID: Toestelnr. Wat de SIP interface krijgt uitgedeelt van de SIP server Authenticate ID: Identiek aan SIP User ID (tenzij specifiek anders gedefinieerd in de betreffende SIP Server. Authenticate Alleen nodig wanneer deze staat ingesteld in de SIP server Password: voor deze specifieke SIP user ID. Name: Alleen nodig wanneer er een naam gekoppeld is aan deze SIP user ID door de SIP Server. Wijzig ALLEEN bovenstaande parameters binnen advanced Settings 1 Druk na het wijzigen van deze parameters onder in het scherm op: update. Druk in het hierop volgende scherm op: reboot. Na 1 minuut moet de SIP module zijn aangemeld. PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 6

7 Programmeren (m et TDK telefoontoestel) Zet m.b.v. de drukknop de interface uit (STAND-BY led uit). Druk nu de knop 2 seconden in, de PROGRAM led licht op. Neem de hoorn van de haak van het aangesloten toestel (het lam pje PROGRAM gaat nu knipperen) en toets direct de code in van de functie die u wilt programmeren. Telefoonnummers: 1 n * < Telefoonnummer > # Programmeren telefoonnummer. (n = 001 t/m 128) n = 000 = telefoonnummer in de nachtstand Basis instellingen: * < Pincode > # 4 cijferige pincode t.b.v. programmering * < Direct verbinding ># 0 = Omgekeerde pincode + deurpostnummer verreist bij in-bellen. 1 = Alleen deurpost nummer verreist bij in-bellen * < Openingstijd > # Openingstijd deurcontact. 0 tot 9 seconden * <Dag-nachtstand > # 1 = dagstand, 0 = nachtstand * <Time out > # Maximale gespreksduur. 0 tot 9 minuten ( 0 = ongelimiteerd) * < * kiezen > # Indien in het telefoonnummer een * voorkomt zal deze ook gekozen worden. 0=UIT, 1=AAN * < Belsignalen > # Aantal bellen na aanname van de lijn. Instelbaar tussen 1 en 9 belsignalen. Indien 0 ingevoerd, zal de interface de lijn niet aannemen * < Aantal Vrijtonen > # Het aantal keren dat de telefoon over dient te gaan voordat de interface de oproep afbreekt. 0 t/m 9 = overgangstonen voor afschakelen. Fabrieksinstelling: * < Auto Disconnect > # Automatisch de verbinding verbreken nadat de deur is geopend. 0 = optie uit. 1 = optie aan * < Panasonic > # Indien aangesloten op een Panasonic centrale deze optie activeren bij problem en. 0 = Standaard, 1 = Panasonic * < Camera DO2 > # Contact DO2 sluit tijdens verbinding. Bijv. Voor het sturen van een camera. 0 = uit, 1 = puls, 2 = aan gedurende verbinding PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 7

8 Programmeren * < Preselect > # Code welke voor het nummer gebeld wordt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een Preselect code voor een ander provider. Maxim aal 6 digits * < Check Vrijtoon > # Door fabrikant in te stellen * < Check DO3 > # Continue opensturen van DO3 0 = optie uit, 1 = optie uit. Inspreken teksten: * < Tekst 1 > # Inspreken Identificatie tekst voor deurpost * < Tekst 2 > # Inspreken Instructie tekst (max 20 sec) * < Tekst 3 > # Inspreken errortekst (max 8 sec) * < Tekst 5 > # Inspreken W elkomstekst naar deurpost (max. 20 sec) * < Tekst 6 > # Inspreken Eindtekst naar deurpost als een verbinding niet tot stand komt (b.v. bij in bezet). Uitluisteren teksten: * < Tekst 1 > # Uitluisteren Identificatie tekst * < Tekst 2 > # Uitluisteren Instructie-tekst * < Tekst 3 > # Uitluisteren error-tekst * < Tekst 5 > # Uitluisteren W elkomstekst * < Tekst 6 > # Uitluisteren Eindtekst. Identificatietekst: Instructietekst: Errortekst: W elkom sttekst: Eindtekst: W ordt naar de gebelde gegeven na aanname oproep. W ordt naar de deurpost gegeven als er op de instructie knop gedrukt wordt. W ordt naar de deurpost gegeven als er onder een bepaalde knop geen telefoonnummer geprogrammeerd is. W ordt naar de deurpost gegeven als de oproep gestart wordt. W ordt naar de deurpost gegeven indien het gekozen num m er niet wordt beantwoord of bezet is. PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 8

9 Programmeren Uitleg programmeren telefoonnummers: 1 n * Telefoonnummer # # n = Drukknop nummer Op de Interface type 8 met uitbreidingsmodule kunt u maximaal 128 drukknoppen aansluiten. Per drukknop is er dus een eigen telefoonnum mer te program m eren. N = 001 i.g.v. knop 1, n = 128 i.g.v. knop 128 N = 000: Telefoonnumm er t.b.v. de nachtstand. # Kiezen na geldige kiestoon De interface wacht op een geldige kiestoon alvorens het telefoonnummer wordt gekozen. U hoeft dus geen commando hiervoor in te programmeren. # Kiezen zonder kiestoon vooraf Indien de interface is aangesloten op een toestelaansluiting van een PABX (bedrijfstelefooncentrale) waar na belegging van de lijn géén kiestoon door de telefooncentrale wordt gegeven, m oet de interface zonder geldige kiestoon kunnen kiezen. Bijvoorbeeld om een 0 te kiezen voor het krijgen van een buitenlijn. Door na de code en *, nogmaals een * te toetsen, gevolgd door het telefoonnummer, zal de kiezer direct gaan kiezen. # Wachten op overige kiestonen Indien de interface tijdens de kiesprocedure op een geldige kiestoon m oet wachten, m oet voor iedere kiestoonplaats een * geprogram m eerd worden. Dus na minimaal 1 cijfer een * programmeren is wachten op geldige kiestoon. Bijv..: 1 n * 0 (voor buitenlijn) * <telefoonnummer n > # # Het kiezen naar een tone-only semafoonontvanger (alleen tooncode). Bijvoorbeeld: (tone only) sem afoonnumm er oproepcode 1 Toets in: 1 n * # W erking: Na een druk op de deurtelefoon kiest de interface het geprogram m eerde sem afoonnum mer. De bezoeker hoort door de luidspreker "semafoonaanvraag geaccepteerd". Het is verstandig om de bezoeker via de digitale tekstgever te inform eren m et bijvoorbeeld de tekst: "Ons bedrijf is nu gesloten. De dienstdoende servicem onteur wordt per sem afoon opgeroepen. Blijft u in de buurt van de deurtelefoon, u krijgt zo spoedig mogelijk een spreekverbinding met de monteur". PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 9

10 Programmeren Uitleg programmering van de basis instellingen: Pincode: Programmeren van de pincode (4 cijfers). Fabrieksinstelling: * 1234 # Deze pincode heeft twee funkties indien u extern in belt op de interface. - In de normale volgorde (1234) krijgt u toegang om op afstand te program meren. - Het om gekeerd intoetsen (4321) gevolgd door het deurpostnummer geeft een direct contact met de gewenste deurpost. De pincode dient altijd uit 4 cijfers te bestaan. LET OP!: gebruik nooit pincodes die niet omgekeerd kunnen worden bijv , 1221 of 8118 enz. Direct verbinding Direct verbinding met de deurpost bij in bellen. Fabrieksinstelling: * 0 # Bij terugbellen naar de interface zal deze de lijn aannem en. Is er een 0 geprogrammeerd dan zal na aanname van de lijn de interface 2 pieptonen geven, ter herkenning dat m en eerst een pincode moet ingeven. Na het invoeren van de pincode toetst u een 1 voordat er een verbinding tot stand komt met de deurtelefoon. Hierbij zal men het volgende moeten ingeven: * <omgekeerde pincode> # (1). Is er een 1 geprogrammeerd, dan geeft de interface 1 pieptoon ter herkenning dat er geen pincode nodig is om een verbinding te krijgen m et de gewenste deurtelefoon. Men hoeft nu alleen nog maar een 1 te toetsen om een verbinding te krijgen. 0 = Pincode vereist. 1 = Directe verbinding m et gewenste deurtelefoon, na invoer deurtelefoonnum m er. Openingstijd Tijdsduur voor deuropener (instelbaar 0 tot 9 sec). Fabrieksinstelling: * 6 # Tijdens een spreek- / luisterverbinding kan men het deuropenercontact bedienen door op de # -toets van het telefoontoestel te drukken. Als de interface de toets herkent, hoort u een bevestigingspiep en zal het contact, bekrachtigd worden. PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 10

11 Programmeren Dag nachtstand Interface in dag of nacht-stand zetten Fabrieksinstelling: * 1 # In de dagstand (1) kiest de interface het telefoonnummer behorende bij de desbetreffende knop. In de nachtstand wordt altijd telefoonnum m er 0 gekozen. Gespreksduur Maximale gespreksduur Fabrieksinstelling: * 3 # Maximale verbindingsduur (kies- en gesprekstijd) in minuten. Indien een 0 ingevoerd is de gespreksduur ongelim iteerd. * kiezen Het kiezen van een * in het telefoonnummer Fabrieksinstelling: * 0 # Met deze functie kunt u instellen of de interface een * dient te kiezen als deze in geprogrammeerd in het telefoonnummer. U dient een 1 in te vullen als er een * gekozen dient te worden. Standaard staat deze functie dus uit! Belsignalen Aantal belsignalen voordat de interface de lijn aanneemt. Fabrieksinstelling: * 2 # Met deze functie kunt u instellen na hoeveel belsignalen de interface de lijn mag aannemen als er iemand naar toe belt. U kunt deze optie instellen tussen de 1 en 9 belsignalen. Indien de interface de lijn niet hoeft aan te nemen geeft u een 0 (nul) in. PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 11

12 Programmeren Vrijtonen voor Aantal overgangstonen voor afschakelen afschakelen Fabrieksinstelling: * 9 # Met deze functie kunt u het aantal overgangstonen instellen waarna de interface dient af te schakelen. Auto-Disconnect Panasonic Camera contact Preselect Check Vrijtoon Check DO3 Auto-Disconnect nadat de deur is geopend. Fabrieksinstelling: * 0 # Door deze functie te activeren zal nadat de interface de deur heeft geopend de verbinding autom atisch verbreken. Deze optie kan handig zijn als er een afwijkende bezettoon aanwezig is waardoor de interface de verbinding niet verbreekt. Panasonic instelling. Fabrieksinstelling: * 0 # Indien u problemen ondervindt met de interface als deze is aangesloten op een Panasonic centrale activeer dan deze optie. DO2 camera contact Fabrieksinstelling: * 0 # Met deze optie kunt u relaiscontact DO2 laten sluiten zodra de deurtelefoon wordt geactiveerd. Het relais komt weer vrij nadat de verbinding wordt verbroken. Ideaal voor het sturen van een externe toepassing, zoals het activeren van een cam era. Preselect code. Fabrieksinstelling: * # Met deze optie kunt u instellen of de interface voor het te kiezen nummer een code moet bellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 1602 van Tele2. Controleren op Vrijtoon i.v.m. afschakelen Fabrieksinstelling: * 1 # Deze optie alleen instellen na telefonisch contact m et de fabrikant 1 = Afschakelen op aantal vrijtonen en time out. 0 = Afschakelen op time out. DO3 continue contact Fabrieksinstelling: * 0 # Als u deze optie aanzet kunt u relais 3 continue laten activeren totdat u het relais weer uitschakelt. 0 = optie uit, 1 = optie aan. Het relais is in te schakelen door tijdens de spreek- luisterverbinding een 5 in te toetsen. Het relais is uit te schakelen door een 6 te toetsen. PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 12

13 Programmeren Inspreken teksten: Tekst 1 Tekst 2 Tekst 3 Tekst 5 Tekst 6 # Inspreken tekst 1, max 8 seconden. Tekst 1 is een identificatie tekst die aan de opgebelde persoon wordt gegeven zodat deze weet dat het gesprek van de deurpost kom t. De tekst is vrij inspreekbaar en maximaal 8 seconden lang. # Inspreken tekst 2, max 8 seconden. Tekst 2 kan worden gebruikt als instructie tekst. LET OP: hier dient een daarvoor bestemde drukknop op het drukknoppenpaneel aanwezig te zijn. # Inspreken tekst 3, max 8 seconden. Tekst 3 wordt aan de persoon aan de deur gegeven als er geen telefoonnum m er onder de desbetreffende knop geprogrammeerd is. De tekst is vrij inspreekbaar en maximaal 8 seconden lang # Inspreken tekst 5, max 20 seconden. Tekst 5 is een welkomst tekst die na een druk op de deurpost aan de persoon bij de deurpost gegeven wordt. De tekst is vrij inspreekbaar en m axim aal 20 seconden lang. # Inspreken tekst 6, max 8 seconden. Tekst 6 wordt aan de persoon aan de deur gegeven als het niet gelukt is om een verbinding tot stand te brengen. Bijvoorbeeld als er geen lijn aanwezig is, of de gebelde persoon in gesprek is. De tekst is vrij inspreekbaar en maximaal 8 seconden lang Uitleg programmering van de hardware instellingen: * <speech> # Spraak detectie aan / uit. 0 = UIT, 1 = AAN. Fabrieksinstelling: * 1 # Als deze functie geactiveerd is ( * 1 #), dan wordt er tijdens de spreek- / luisterverbinding gecontroleerd of er audio aanwezig is. Is er langer als 45 seconden geen audio gedetecteerd dan wordt de verbinding beëindigd. Staat de functie uit ( * 0 #), dan wordt deze controle niet uitgevoerd. PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 13

14 Programmeren * <busy> # Bezettoon detectie aan/uit. 0 = UIT, 1 = AAN. Fabrieksinstelling: * 1 # Naast de bezettoondetectie heeft de interface nog een aantal andere detectiem ogelijkheden om de status van een verbinding te kunnen vaststellen. Bij gebruik op directe PTT-lijnen m et polariteitswisseling kan de bezettoondetectie eventueel uitgeschakeld worden * <kiestoon> # Kiestoon detectie aan/uit. 0 = UIT, 1 = AAN. Fabrieksinstelling: * 0 # Op sommige telefooncentrales krijgt men na een telefoongesprek beëindigd te hebben in plaats van een bezettoon een kiestoon te horen. Als dit het geval is, dient de kiestoon detectie aan gezet te worden ( 6 3 * 1 #) * <cpc> # C.P.C. detectie aan/uit. 0 = UIT, 1 = AAN. Fabrieksinstelling * 0 # C.P.C. is een detectiefunctie om het einde van een gesprek te kunnen meten, deze methode heeft bij gebruik in Nederland geen functie en staat dus standaard UIT * <asn> # ASN versie aan/uit. 0 = UIT, 1 = AAN. Fabrieksinstelling: * 0 Direct doorschakelen van een gesprek. Als deze functie geactiveerd is, dan zal na het kiezen de verbinding direct transparant worden. Dit wil zeggen dat de opgebelde persoon geen herkenning (pieptoon of tekst) krijgt van de interface * <akt> # AKT functie (aan-klop-toon functie) Versie instellen. 0 = functie uit. 1 t/m 9, * en # programmeerbaar. Fabrieksinstelling: * 0 # * <DTM F-disconnect> # Verbinding verbreken na DTM F-toon Door deze optie in te vullen kan de interface automatisch de verbinding verbreken na het ontvangen van een DTMF-toon. Alle DTMF-tonen zijn mogelijk zoals: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, * en # Indien een # is geprogrammeerd dient ook de optie 213 aangezet te worden. De verbinding zal dan automatisch worden verbroken nadat de deur is geopend. PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 14

15 Programmeren (via USB m et PC applicatie) Zorg dat u de programmersoftware tool heb geïnstalleerd op uw PC. Sluit de bijgeleverde USB kabel aan tussen de Interface en uw PC. Open de P8A / P8A-SIP applicatie software en vul de programmeringen in. In het voorgaande hoofdstuk, program meren m.b.v. telefoontoestel, staan alle program m eringen beschreven. Zet m.b.v. de drukknop de interface uit (STAND-BY led uit). Druk nu de knop 2 seconden in, de PROGRAM led licht op. U kunt nu op de knop write data drukken. Tijdens het laden knippert de program LED, als het programmeren klaar is dooft de program LED en licht de Standby / in use LED op. U kunt de programmeringen ook uitlezen: Sluit de bijgeleverde USB kabel aan tussen de Interface en uw PC. Open de P8A / P8A-SIP applicatie software Zet m.b.v. de drukknop de interface uit (STAND-BY led uit). Druk nu de knop 2 seconden in, de PROGRAM led licht op. Kies nu knop: read data. Opmerking: alle programmeringen kunnen zowel met een toestel (lokaal of op afstand) als met een PC geprogrammeerd worden. Alleen de teksten inspreken / uitluisteren m oet d.m.v. een toestel gebeuren. PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 15

16 Werking van de Interface 128 knoppen versie. Onder elke drukknop is een nummer geprogrammeerd wat gekozen wordt na een druk op de knop. Na het drukken op één van deze knoppen zal er een tekst naar de deurtelefoon worden gegeven (tekst 5) dat er een verbinding wordt opgebouwd. W ordt de oproep beantwoord, dan zal de identificatie tekst (tekst 1) worden gegeven naar het opgeroepen nummer, zodat men weet dat het een oproep is van de deurtelefoon. W ordt het gesprek niet beantwoord, dan zal de eindtekst (tekst 6) naar de deurtelefoon worden gegeven om te laten weten dat de oproep niet is gelukt en dat men het nog een keer moet proberen. Indien de interface in de nachtstand staat wordt telefoonnum m er 000 gekozen. AKT functie. Met deze functie kan men instellen dat de interface een extra DTMF-toon m eestuurt, nadat het geprogram m eerde (getoetste) num m er gekozen is. Deze DTMF-toon dient om de centrale een aan-klop-toon te laten geven, indien het gekozen toestelnum mer in-gesprek is. Door een 0" in te vullen staat deze functie uit en zal er geen extra DTMF-toon m eegezonden worden. KIESPROCEDURE Bij druk op de drukknop: De bezoeker m eldt zich door op de belknop van de PORTADIAL deurtelefoon te drukken. De bezoeker krijgt de welkom sttekst te horen (indien ingesproken). De interface kiest gelijktijdig het voorgeprogram m eerde telefoonnum m er. Nadat de interface het num m er gekozen heeft, krijgt de bezoeker een overgangstoon te horen. Als de gebelde de oproep beantwoord krijgt deze, afhankelijk van de instellingen, een pieptoon of een tekstmelding te horen zodat deze weet dat het hier om een deurtelefoon gesprek gaat. Na deze herkenning is er een spreek-luisterverbinding. Tijdens de verbinding kan de gebelde persoon de deuropener activeren door op de #- toets te drukken. DEUR OP AFSTAND OPENEN Tijdens de spreek- / luisterverbinding kan met behulp van de #- toets van de telefoon de deuropener geactiveerd worden.. De deuropenertijd is programmeerbaar bij code 2 4 * <tijd> #, en is instelbaar tussen 0 en 9 seconden. DIRECT VERBREKEN VAN DE VERBINDING Naast de standaard verbreek-m ethoden kan de verbinding ook direct verbroken worden door op de * -toets te drukken na een gesprek. PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 16

17 IN BELLEN OP DE INTERFACE U kunt in bellen op de interface, waarbij de lijn automatisch door de interface zal worden beantwoord. Na 2 bellen wordt de lijn aangenomen, er zijn nu 3 mogelijkheden: # Indien u de pincode in normale volgorde intoetst, bijv. * 1234 #, komt u in de programmeermode. # Als de instelling direct verbinding aan staat zal de interface de oproep beantwoorden met 1 lange pieptoon. U kunt nu direct een 1 toetsen. # Als de instelling direct verbinding uit staat zal de interface de oproep beantwoorden met 2 pieptonen. U dient nu eerst * <omgekeerde pincode> # te toetsen en hierna een 1. GEBRUIK VAN DE PINCODE # De pincode is altijd 4 cijferig en kan m et iedere TDK-telefoon (tonen-telefoon) worden ingevoerd. # Bij bediening op afstand wordt na 2 x de verkeerde pincode, de verbinding direct verbroken. # Bij lokale program m ering is geen pincode vereist. # Bij programmeren op afstand moet bij het intoetsen van de toegangspincode altijd een * ingegeven worden. TOONSIGNALEN TIJDENS PROGRAM M EREN: # 1 korte hoge toon = bevestiging van toetsdruk # 2 lange hoge tonen = juiste programmering # 1 lange lage toon = onjuiste programmering # 2 korte hoge tonen = herstel toets ( #) De Aansluitingen Aansluitingen van links naar rechts (zie afbeelding op pagina 17): ADAPTER USB PROG.TST LAN LAN Optie POST MATRIX OPTIE DO1,2,3 Aansluiting voor de meegeleverde 12 VDC adapter. USB aansluiting t.b.v. program m eren d.m.v. PC. Aansluitconnector voor program m eertoestel (TDK). RJ45 netwerkaansluiting t.b.v. SIP server. Optioneel, nog niet leverbaar. RJ45 aansluiting t.b.v. de 128 knops uitbreidingsmodule. RJ45, wordt niet gebruikt. RJ45 aansluiting t.b.v. de 128 knops uitbreidingsmodule. Relais contacten, NO of NC PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 17

18 Aansluitschema De interface type 8A-SIP dient D.M.V. 2 UTP kabels aangesloten te worden aan de op de uitbreidingsm odule waar alle drukknoppen op worden afgem onteerd. LET OP: De uitbreidingsmodule mag maximaal 1 meter van de Interface type 8 verwijdert zijn. De drukknoppen worden door m iddel van een matrix aangesloten. Deze m atrix werkt met een aantal kolommen en een aantal rijen. Dient u bijvoorbeeld knop 19 aan te sluiten van dient deze op R2 en C3 een verbinding te maken. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 R R R R R R R R PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 18

19 Onderstaand is het aansluitschem a weergegeven van de Interface type 8A-SIP De RJ45 aansluitingen POST en OPTIE van de interface type 8 dienen 1 op 1 aangesloten te worden op de POST en OPTIE aansluitingen van de uitbreidingsm odule. De configuratie van deze RJ45 connectoren is als volgt: LET OP! Bekabeling 1 op 1 aansluiten, géén gekruiste PATCH-kabels gebruiken. Maximale lengte: 100 meter. PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 19

20 Onderstaand is een verkort program m eeroverzicht gegeven m et de m ogelijkheid om uw eigen instellingen in te vullen. Telefoonnummergeheugen Telefoonnum m er 0: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # (Nachtstand) Telefoonnummer 1: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 2: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 3: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 4: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 5: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 6: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 7: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 8: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 9: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 10: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 11: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 12: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 13: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 14: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 15: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 16: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 17: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 18: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 19: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 20: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 21: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 22: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 23: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 24: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 25: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 26: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 27: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 28: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 29: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 30: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 31: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 32: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 33: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 34: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 35: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 36: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 37: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 38: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # Telefoonnum m er 39: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # PORTADIAL Interface Type 8A-SIP V 10 gebruiksaanwijzing 20

Inhoudsopgave AANSLUITEN...19

Inhoudsopgave AANSLUITEN...19 Inhoudsopgave Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... VERSCHILLEN TUSSEN MULTICOM EN MULTICOM... INLEIDING... DAG/NACHT TELEFOONNUMMER... MEERDERE NUMMERS... TOEGANGSCONTROLE MET DE MULTICOM... AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

INGANGEN... 23 UITGANGEN... 23 JUMPERS OP PRINT... 23 AANSLUITKABELS... 23 BIJLAGE A: PROBLEEMOPLOSSING... 24

INGANGEN... 23 UITGANGEN... 23 JUMPERS OP PRINT... 23 AANSLUITKABELS... 23 BIJLAGE A: PROBLEEMOPLOSSING... 24 Inhoudsopgave Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... INLEIDING... TOEPASSINGEN VAN DE MUSIC CONTROL... AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE... (ALARM) INGANGEN... INGEBOUWDE TIJDKLOK... RELAIS UITGANGEN... TELEFOONAANSLUITING...

Nadere informatie

Handleiding tiptel 2950 Business

Handleiding tiptel 2950 Business Handleiding tiptel 2950 Business 1 Inhoudsopgave Introductie 6 Beschrijving van het systeem 6 VoiceMail 7 Automatische telefoniste (auto attendant) 7 Call record licentie 8 VOIP - 8 Music on hold 9 Extra

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.1 Vox DaVo I IP...4 1.2 Aansluitingen...5 1.3 Leds...5 1.4 Nummerplan...6. 2.1 Locatie...7 2.2 Bekabeling...7

Inhoudsopgave. 1.1 Vox DaVo I IP...4 1.2 Aansluitingen...5 1.3 Leds...5 1.4 Nummerplan...6. 2.1 Locatie...7 2.2 Bekabeling...7 Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Vox DaVo I IP...4 1.2 Aansluitingen...5 1.3 Leds...5 1.4 Nummerplan...6 2 Installatie 7 2.1 Locatie...7 2.2 Bekabeling...7 3 LAN communicatie en IP Adressen 8 3.1 IP Configuratie...8

Nadere informatie

tiptel Gebruiksaanwijzing

tiptel Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing (nl) Professionele telefoonbeantwoorder met USB-interface, geheugenkaart, headset, alarmingang en een aansluiting voor een voetschakelaar tiptel 570 SD tiptel Veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

Handleiding. Robin Compact SIP deurtelefoon

Handleiding. Robin Compact SIP deurtelefoon B U I T E N D E U R T O E S T E L L E N Handleiding Robin Compact SIP deurtelefoon Versie: 3.0 Datum: Juli 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Robin Compact SIP buitendeurtoestel 3 2 Montage 2.1 Wat zit er in

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PDX_797(B)

GEBRUIKSAANWIJZING PDX_797(B) GEBRUIKSAANWIJZING 1 PDX_797(B) ALGEMEEN toets MENU PHONEBOOK HANDSET BASE KEY LOCK BABYCALL REGISTER 2 naar: GEHEUGENS * invoeren (pagina 13) * wissen (pagina 13) * corrigeren (pagina 13) naar: INSTELLINGEN

Nadere informatie

Handleiding Robin Compact SIP

Handleiding Robin Compact SIP Handleiding Robin Compact SIP Bestemd voor softwareversie 3 Versie: 3.0.4 Datum: 17-06-2015 gf1 Over deze handleiding Deze handleiding beschrijft de montage, installatie, programmering en bediening van

Nadere informatie

Installatie Handleiding Alarm IP-Converter

Installatie Handleiding Alarm IP-Converter Installatie Handleiding Alarm IP-Converter Document ersie 2.18 Software ersie 3.10 OEM EuroPAC Alleen vanaf Hardware versie 1.2 ATTENTIE De Alarm IP-Converter is helemaal getest en voorzien van de laatste

Nadere informatie

NetworX NX-570. Installatie- en programmeer Handleiding. ISDN communicatie module AL1 & AL2 geschikt voor Up- en downloading. Handleiding NX-570

NetworX NX-570. Installatie- en programmeer Handleiding. ISDN communicatie module AL1 & AL2 geschikt voor Up- en downloading. Handleiding NX-570 NetworX NX-570 ISDN communicatie module AL1 & AL2 geschikt voor Up- en downloading Installatie- en programmeer Handleiding juni 2006 NP0093.5 1-6-2006 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE 420NL_QG_Du.fm Page 1 Wednesday, June 18, 2003 6:40 PM Digitaal draadloos antwoordapparaat Modelnr. KX-TCD420NL Beknopte handleiding Dankzij deze beknopte handleiding leert u snel de voornaamste functies

Nadere informatie

Handleiding Robin SmartView SIP

Handleiding Robin SmartView SIP Handleiding Robin SmartView SIP Bestemd voor softwareversie 3 Handleiding versie: 3.0.9 Datum: 17-06-2015 gf1 1 gf2 Over deze handleiding Deze handleiding beschrijft de montage, installatie, programmering

Nadere informatie

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera EM6250HD Easy Pro View HD IP camera 2 NEDERLANDS EM6250HD Easy Pro View HD IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 4 1.1 Update informatie... 4 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 1.3 Wat heb je nodig

Nadere informatie

XL Transceiver installatie handleiding

XL Transceiver installatie handleiding XL Transceiver installatie handleiding Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl Technische gegevens van de AlphaCom XL transceiver:

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

ipad Beheerhandleiding Connect 1 Small Business

ipad Beheerhandleiding Connect 1 Small Business CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 ipad Beheerhandleiding Connect 1 Small Business Verkoop@cbgconnect.nl Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Model Voice Processing systeem KX-TVM50/KX-TVM200 ACD-Berichtenserver Model KX-NCV200 Gebruikershandleiding Hartelijk dank voor uw aankoop van een Panasonic-product. Lees eerst deze handleiding voordat

Nadere informatie

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie... 4 1.1 Inhoud van de verpakking... 4 1.2 Wat heb je nodig om de camera

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. ARA-pro Versie 5. ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL

Gebruikershandleiding. ARA-pro Versie 5. ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL Gebruikershandleiding ARA-pro Versie 5 ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL uitgave 01-10-2012 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 2. De werking van ARA...6 2.1 Onderdelen...6

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Alles-in-1 Glas

Gebruikshandleiding Alles-in-1 Glas Gebruikshandleiding Alles-in-1 Glas Goede uitleg is nooit weg. Ik ga voor glas. Ondanks alle aan deze handleiding bestede zorg kan Caiway geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding...4. 2. Verklaring...5. 3. Profiel van uw Mobiele telefoon...7. 4. Voorbereiding voor het gebruik...9

Inhoud. 1. Inleiding...4. 2. Verklaring...5. 3. Profiel van uw Mobiele telefoon...7. 4. Voorbereiding voor het gebruik...9 Inhoud 1. Inleiding....4 Belangrijkste eigenschappen:... 4 2. Verklaring...5 Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 6 3. Profiel van uw Mobiele telefoon...7 Vooraanzicht Mobiele telefoon...

Nadere informatie

Bedieningshandleiding KX-TD816NE

Bedieningshandleiding KX-TD816NE D816 DIGITAL SUPER HYBRID SYSTEM Panasonic D1232 DIGITAL SUPER HYBRID SYSTEM Panasonic Digitaal Super Hybride Systeem Bedieningshandleiding KX-TD816NE Modelnr. KX-TD1232NE Lees a.u.b. eerst deze handleiding

Nadere informatie

SmartLine D710 / D720. Gebruiksaanwijzing

SmartLine D710 / D720. Gebruiksaanwijzing SmartLine D710 / D720 Gebruiksaanwijzing De SmartLine D710 / D720: overzicht De bedieningselementen De SmartLine D710 / D720: overzicht Tekens en symbolen in het display De geactiveerde functies worden

Nadere informatie

Handleiding. Robin SmartView Deurtelefoon

Handleiding. Robin SmartView Deurtelefoon Handleiding Robin SmartView Deurtelefoon Versie: 1.6 - concept Datum: 14-02-2012 gf1 1 gf2 Over deze handleiding Deze handleiding beschrijft de montage, installatie, programmering en bediening van het

Nadere informatie

Gigaset DE410 IP PRO / de / A31008-M2219-M101-1-5419 / cover_front_newton.fm / 03.08.2011

Gigaset DE410 IP PRO / de / A31008-M2219-M101-1-5419 / cover_front_newton.fm / 03.08.2011 Gigaset DE410 IP PRO / de / A31008-M2219-M101-1-5419 / cover_front_newton.fm / 03.08.2011 1 Gigaset DE410 IP PRO / de / A31008-M2219-M101-1-5419 / Intro.fm / 03.08.2011 Gigaset DE410 IP PRO een toestel

Nadere informatie

Handleiding Robin HV / Robin CV. Bestemd voor softwareversie 3 of hoger

Handleiding Robin HV / Robin CV. Bestemd voor softwareversie 3 of hoger Handleiding Robin HV / Robin CV Bestemd voor softwareversie 3 of hoger Handleiding versie: 3.0.1 Datum: 29-07-2014 gf1 1 gf2 Over deze handleiding Deze handleiding beschrijft de montage, installatie, programmering

Nadere informatie

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik.

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik. Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op www.philips.com/welcome CD250 SE250 NL Telefoon Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor

Nadere informatie

Galaxy Flex. Installatiehandleiding. Honeywell Security

Galaxy Flex. Installatiehandleiding. Honeywell Security Galaxy Flex Installatiehandleiding Honeywell Security Galaxy Flex - Installatiehandleiding Inhoud Inleiding... 7 Systeemarchitectuur... 8 Printplaatindeling en aansluitingen... 10 Hoofdstuk 1: Installatieprocedure...

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

Handleiding. Robin SmartView Deurtelefoon

Handleiding. Robin SmartView Deurtelefoon Handleiding Robin SmartView Deurtelefoon Versie: 1.4 - concept Datum: 06-01-2012 gf1 1 gf2 Over deze handleiding Deze handleiding beschrijft de montage, installatie, programmering en bediening van het

Nadere informatie