Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL)"

Transcriptie

1 Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL) FUAA10011

2 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Voorwoord 2 3. Conformiteit 2 4. Betekenis van de symbolen 3 5. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen 3 6. Leveringsomvang 7 7. Compatibiliteit met ABUS-producten 8 8. Montage 9 9. Inbouw van de accu voor noodstroomvoorziening Weergave- en instelelementen Etikettering van de Secvest IP Ingebruikneming Bijgeleverde software Configuratie van de webserver Inleren van de draadloze componenten Alarmtypes en berichten Resetten van een alarm Maximale systeemconfiguratie Firmwareweergave van de draadloze printplaat Aanwijzingen over andere ABUS-producten Aanwijzingen over het onderhoud Technische gegevens Klantendienst en support Verklaring van de begrippen 79 1

3 2 Voorwoord 2. Voorwoord Geachte klant, We bedanken u voor de aankoop van de Secvest IP draadloze alarmcentrale. Dit product is met de allernieuwste techniek gebouwd. Het voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit is aangetoond en de overeenkomstige verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant (www.abussc.com) gedeponeerd. Om een gebruik zonder gevaren te garanderen, moet u als gebruiker deze handleiding in acht nemen! Als u vragen heeft, neem dan a.u.b. contact op met uw speciaalzaak. Het gehele product mag niet gewijzigd of omgebouwd worden. Deze handleiding bevat belangrijke opmerkingen over het in gebruik nemen en de bediening. Bewaar daarom de gebruiksaanwijzing om deze na te kunnen lezen! Deze handleiding hoort bij dit product. Let hierop als u dit product aan derden doorgeeft. Uitsluiting van aansprakelijkheid: Deze bedieningshandleiding is met grote zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch weglatingen of onnauwkeurigheden ontdekken, informeer ons dan daarover via het opgegeven adres. ABUS Security-Center GmbH stelt zich niet aansprakelijk voor technische en typografische fouten en behoudt zich het recht voor te allen tijden, zonder aankondiging vooraf, wijzigingen aan het product en in de bedieningshandleiding aan te brengen. De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij staan niet in voor de inhoud van dit document. ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, 03 / Conformiteit Deze conformiteitsverklaring is verkrijgbaar onder: ABUS Security-Center GmbH & Co. KG Linker Kreuthweg Affing GERMANY 2

4 4 Betekenis van de symbolen 4. Betekenis van de symbolen Afvoer, volgens richtlijn WEEE 2002/96 EG Voer het product aan het einde van zijn levensduur conform de geldende wettelijke bepalingen af. Het product samen met de accessoires moet binnen de EU verzameld en afzonderlijk afgevoerd worden. Apparaten die zo gemarkeerd zijn, mogen niet met het gewone huisvuil meegegeven worden. Neem contact op met uw handelaar of breng de producten naar het gemeentelijke verzamelpunt voor elektrisch afval. Dit symbool wijst op belangrijke aanwijzingen in deze bedieningshandleiding die absoluut in acht genomen moeten worden. Dit symbool is te vinden als u bijzondere tips en aanwijzingen i.v.m. de bediening krijgt. 5. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen 5.1 Reglementair gebruik Gebruik het apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor het werd gebouwd en geconcipieerd! Elk ander gebruik geldt als niet reglementair! Dit apparaat mag alleen voor de volgende doeleinden worden gebruikt: Deze IP draadloze alarmcentrale met 3 zones dient in combinatie met de verbonden draadloze detectoren, draadloze signaalgevers, draadloze schakelactoren en draadloze bedieningseenheden voor de bewaking van objecten. 5.2 Algemeen Gelieve voor het eerste gebruik van het apparaat de volgende aanwijzingen nauwkeurig door te nemen en alle waarschuwingen in acht te nemen, zelfs als u vertrouwd bent met het gebruik van elektronische apparaten. 3

5 5 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen Waarschuwing Bij schade die door het niet in acht nemen van deze handleiding wordt veroorzaakt, vervalt het recht op garantie. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor gevolgschade! Waarschuwing Wij stellen ons niet aansprakelijk voor materiële of letselschade, die door onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsaanwijzingen wordt veroorzaakt. In zulke gevallen vervalt ieder recht op garantie! Bewaar deze handleiding zorgvuldig als toekomstige referentie. Als u het apparaat verkoopt of doorgeeft, geef dan absoluut ook deze handleiding mee. Dit apparaat werd conform internationale veiligheidsstandaards vervaardigd. Controle van het apparaat voor ingebruikneming. Als het apparaat schade vertoont, gelieve het apparaat dan niet in gebruik te nemen! 5.3 Stroomvoorziening Gebruik dit apparaat alleen aan een stroombron die de op het typeplaatje van de netadapter vermelde netspanning levert. Indien u niet zeker weet welke stroomvoorziening bij u beschikbaar is, neem dan contact op met uw energieleverancier. Gebruik dit apparaat alleen met de toestelspecifieke netadapter. Dit apparaat werkt met Safety Extra Low Voltage (SELV). In dit spanningsbereik werken ook de stroomkringen van de schakeluitgangen en de 13,8 V spanningsvoeding. SELV (vroeger veiligheidslaagspanning ) is een elektrische spanning die door zijn geringe hoogte en de isolatie in vergelijking met stroomkringen van hogere spanning een bijzondere bescherming tegen een elektrische schok biedt. Waarschuwing Ingebouwde onderdelen of wijzigingen aan het apparaat leiden tot het verlies van garantie als deze niet door vakpersoneel gebeuren. Bij ondeskundig ingebouwde onderdelen of wijzigingen vervalt de garantie! 5.4 Overbelasting/overspanning Vermijd de overbelasting van stopcontacten, verlengsnoeren en adapters. Overbelasting kan leiden tot brand of een elektrische schok. Om beschadigingen door overspanning (bijv. onweer) te vermijden, dient u een overspanningbescherming te gebruiken. 4

6 5 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen 5.5 Kabel Neem alle kabels altijd aan de stekker vast en trek niet aan de kabel zelf. Neem de netkabel nooit met natte handen vast, omdat dit een kortsluiting of elektrische schok kan veroorzaken. Plaats geen meubelstukken of andere zware voorwerpen en ook het apparaat niet op de kabels en let erop dat deze niet geknikt worden, vooral aan de stekker en aan de aansluitbussen. Maak nooit een knoop in een kabel en bind de kabel niet met andere kabels samen. Alle kabels moeten zo geplaatst worden dat er niemand op kan staan of erdoor gehinderd wordt. Een beschadigde netkabel of netadapter kan een brand of elektrische schok veroorzaken. Controleer de netkabel regelmatig. Wijzig of manipuleer netkabels en stekkers niet. Gebruik geen adapterstekkers of verlengkabels die niet aan de geldende veiligheidsnormen voldoen en voer ook geen ingrepen aan de stroom- en netkabels uit! 5.6 Opstellingsplaats/gebruiksomgeving Monteer het apparaat aan de muur, plaats geen voorwerpen voor het apparaat. Het apparaat is niet geschikt voor het gebruik in ruimtes met hoge temperatuur of luchtvochtigheid (bijv. badkamer) of overmatige stofontwikkeling. Gebruikstemperatuur en gebruiksluchtvochtigheid: -10 C tot +55 C, maximaal 75 % relatieve vochtigheid. Het apparaat mag alleen in een gematigd klimaat gebruikt worden. Zorg ervoor dat: er altijd voldoende ventilatie is laat minstens 10 cm afstand aan alle zijden. er geen directe warmtebronnen (bijv. verwarmingen) op het apparaat inwerken. er geen direct zonlicht of sterk kunstlicht op het apparaat schijnt. het apparaat niet direct in de buurt van magneetvelden (bijv. luidsprekers) staat. er geen open vuurbronnen (bijv. brandende kaarsen) op of naast het apparaat staan. het contact met opspattend/druppelend water en agressieve vloeistoffen vermeden wordt. het apparaat niet in de buurt van water gebruikt wordt, het apparaat mag vooral nooit ondergedompeld worden (zet geen met water gevulde voorwerpen, bijv. vazen of dranken op of naast het apparaat). er geen vreemde voorwerpen binnendringen. 5

7 5 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen het apparaat niet blootgesteld wordt aan sterke temperatuurschommelingen, omdat anders de luchtvochtigheid kan condenseren en tot elektrische kortsluitingen kan leiden. het apparaat niet blootgesteld wordt aan overmatige schokken en trillingen. 5.7 Onderhoud Onderhoudswerkzaamheden zijn vereist als het apparaat beschadigd werd. (bijv. als netstekker, netkabel of behuizing beschadigd zijn, vloeistof of voorwerpen in het toestel gedrongen zijn, het apparaat aan regen of vocht blootgesteld werd, het apparaat niet perfect functioneert of als het gevallen is). Koppel het apparaat voor onderhoudswerkzaamheden (bijv. reiniging) los van het net! Als u rookontwikkeling, ongewone geluiden of geuren vaststelt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en verwijder de back-upbatterij. In deze gevallen mag het apparaat niet meer gebruikt worden, tot een deskundige een controle heeft uitgevoerd. De behuizing van het apparaat met een vochtige doek reinigen. Geen oplosmiddelen, spiritus, verdunmiddelen enz. gebruiken, deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen. Geen van de volgende substanties gebruiken: Zout water, insecticiden, chloor- of zuurhoudende oplosmiddelen (salmiak), schuurpoeder. Met de katoenen doek zacht over het oppervlak wrijven tot deze helemaal droog is. 5.8 Accessoires Sluit alleen uitdrukkelijk daarvoor bestemde apparaten aan. Anders kan het tot gevaarlijke situaties of schade aan het toestel komen. 5.9 Ingebruikneming Voor de eerste ingebruikneming dienen alle veiligheids- en bedieningsaanwijzingen in acht te worden genomen! Open de behuizing alleen voor de installatie en het leren kennen van de draadloze componenten. 6

8 6 Leveringsomvang Waarschuwing In geval van twijfel dient u de montage, installatie en aansluiting op het kabelnet niet zelf uit te voeren, maar aan een deskundige over te laten. Ondeskundige en amateuristische werkzaamheden aan het stroomnet zijn niet alleen gevaarlijk voor uzelf, maar ook voor andere personen Kinderen Elektrische apparaten niet in de handen van kinderen terecht laten komen! Laat kinderen nooit zonder toezicht elektrische apparaten gebruiken. Kinderen kunnen mogelijke gevaren niet altijd juist inschatten. Kleine delen kunnen bij inslikken levensgevaarlijk zijn. Bewaar de batterijen en accu s voor kleine kinderen onbereikbaar op. Werd een batterij of accu ingeslikt, dan moet onmiddellijk medische hulp gezocht worden. Houd de verpakkingsfolie uit de buurt van kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar! Dit apparaat hoort niet thuis in kinderhanden. 6. Leveringsomvang Centrale: 1 x Secvest IP draadloze alarmcentrale 1 x netadapter 1 x noodstroomaccu 1 x 1m netwerkkabel 1 x Quick-Guide 1 x CD-ROM (handleiding voor de installatie en bediening, Secvest IP Finder, etiketteringselementen) 1 x montagemateriaal (4 pluggen, 4 schroeven) 1 x batterijkabel 2 x kabelbinder 7

9 7 Compatibiliteit met ABUS-producten 7. Compatibiliteit met ABUS-producten Compatibel CASA10010 IP-alarmmodule FU59xx Secvest Key 2Way draadloze cilinder FU8100 Secvest 2Way draadloze afstandsbediening (geïntegreerde paniekfunctie niet bruikbaar) FU8130 Secvest 2Way draadloos extra deurslot 7010E FU8140 Secvest 2Way draadloos extra deurslot 7025E FU8150 Secvest draadloze afstandsbediening (geïntegreerde paniekfunctie niet bruikbaar) FU8200 Secvest 2Way draadloze infomodule (geen weergave van de: klaar voor de status / intern geactiveerd / ingang- en uitgang-vertragingstijd) FU8210 / FU8211 Secvest 2Way draadloze universele module (alleen als een repeater functie) FU8220 / FU8222 Secvest 2Way draadloze buitensirene (Kwitering met beep pas vanaf FU8222) FU8230 Secvest 2Way draadloze binnensirene FU8240 Secvest draadloos stopcontact FU8300 Secvest 2Way draadloze overvalknop FU8305 Secvest 2Way draadloze overvalzender FU8310 Secvest 2Way draadloze vuurknop FU8320W/B Secvest 2Way draadloze openingsmelder FU8321W/B Secvest 2Way draadloze openingsmelder FU8325W/B/S Secvest 2Way draadloze mini-magneetcontacten FU8330 Secvest 2Way draadloze watermelder FU8340 / FU8341 Secvest 2Way draadloze rookmelder FU8350 Secvest 2Way draadloze bewegingsmelder FU8360 Secvest 2Way voor dieren immune draadloze bewegingsmelder FU8370 Secvest 2Way draadloze glasbreukmelder FU8380 Secvest 2Way draadloze trillingsmelder FU8390 Secvest 2Way draadloze noodoproepzender FU841xW/B Draadloze raambeveiliging FTS 96 E FU842x Secvest 2Way draadloos vensterstangslot FOS550E FU8430W/B/S Secvest 2Way draadloze venstergreep FG350E FU8435W/B/S Secvest 2Way draadloze venstergreep plus TVIP41550 PIR netwerkcamera Niet compatibel FU8110 FU8165 Secvest 2Way draadloos bedieningsdeel Secvest 2Way draadloze sleutelschakelaar 8

10 8 Montage 8. Montage C IP- D E A C B Beschrijving afbeelding: A) Wandsabotageschakelaar B) Behuizingsschroef C) Bevestigingsgaten bodemplaat D) Kabeldoorvoer E) Trekontlasting (plaatje om kabel met kabelbinder te bevestigen) Werkwijze bij de montage: 1. Los de behuizingsschroef aan de onderste smalle kant en open de behuizing. 2. Gebruik de achterkant van de behuizing als sjabloon en markeer de boorgaten (C). Boor dan de houdergaten. 3. Leid de aansluitkabels door de daarvoor bestemde opening (D). 4. Sluit de stroomvoorziening met de polen in de juiste richting op de klemlijst aan (grijs gestippelde ader is plus). 5. Sluit de LAN-kabel aan. (zie volgende afbeelding) Stroomvoorziening voor optionele accu BT ,8 V DC (stekkernetadapter) 6. Bevestig de 13,8 V kabel en de LAN-kabel aan de daarvoor bestemde trekontlasting met behulp van de bijgeleverde kabelbinder. 9

11 9 Inbouw van de accu voor noodstroomvoorziening 7. Bevestig de behuizing aan de muur. 8. Zorg ervoor dat de veer voor de wandsabotageschakelaar (A) correct is bevestigd. 9. Voer de nodige instellingen aan de webserver uit. 10. Leer daarna de draadloze componenten in. 11. Na het inleren plaatst u nu het behuizingsdeksel terug en draait u de dekselschroef vast. 9. Inbouw van de accu voor noodstroomvoorziening 1. Scheid de alarmcentrale van de stroomvoorziening. 2. Sluit de bijgeleverde kabel voor de aansluiting van de accu aan de IP-module aan. Rood is hierbij de pluspool en zwart de minpool. Zie hiervoor het hoofdstuk Montage. 3. Sluit daarna de accu met de polen in de juiste richting aan. 4. Plaats de accu in de daarvoor bestemde houder en sluit de behuizing, zie hiervoor het hoofdstuk Montage. BT2020 Accu Ingeleerde draadloze componenten en programmeringen gaan bij spanningsverlies niet verloren. 10

12 10 Weergave- en instelelementen 10. Weergave- en instelelementen 10.1 Weergave-LED s De weergave bestaat uit 10 LED s Groene LED ( Power -LED) voor de controle van de stroomvoorziening Brandt permanent: stroomvoorziening is OK Knippert met 1 Hz: netstroomvoorziening is uitgevallen, wordt alleen weergegeven als er een noodstroomaccu geplaatst is. Rode LED ( Trouble -LED) voor de weergave van storingen Uit: er is geen storing Knippert met 1 Hz: supervisiefout (melder of device wordt door de met 1 Hz knipperende kanaal-led weergegeven, knippert alleen deze LED, dan is er sprake van sabotage aan de centrale zelf.) Brandt permanent: er is sprake van jamming. Blauwe LED s ( kanaal -LED s) voor melderstatusweergave Uit: melder OK (gesloten) Brandt permanent: melder is open of geactiveerd (open), de bedieningseenheden branden kort en signaleren dat een draadloos signaal ontvangen werd. Knippert met 5 Hz: lege batterij van een draadloze component Knippert met 1 Hz: sabotage aan een draadloos component Onderste blauwe LED brandt: geeft aan dat het tweede niveau van de etikettering bedoeld is. (dus kanaal 8-14) 10.2 Leestabel: Zone 1 Bedienings eenheden (afstandsbediening Secvest Key) Layer 1 Layer 2 Brandt/ Brandt/ Channel 7 knippert knippert Brandt/ Brandt/ Channel 6 knippert knippert Brandt/ Brandt/ Channel 5 knippert knippert Brandt/ Brandt/ Channel 4 knippert knippert Brandt/ Brandt/ Channel 3 knippert knippert Brandt/ Brandt/ Channel 2 knippert knippert Brandt/ Brandt/ Channel 1 knippert knippert Channel 14 Channel 13 Channel 12 Channel 11 Channel 10 Channel 9 Channel 8 Zone 3 Zone 2 Brandt niet Brandt 11

13 10 Weergave- en instelelementen 10.3 Akoestische signalering De centrale signaleert de verschillende toestanden en foutmeldingen ook akoestisch: 1x beep Centrale werd gedeactiveerd 2x beep Centrale werd geactiveerd 8x beep Systeemfout (sabotage, jamming, supervisie), zone open bij het activeren 10.4 Instelelementen van de draadloze printplaat E F A D B C Programmeertoetsen (A) Rechts bevinden zich drie toetsen (SELECT, SET, ESC/DEL) voor het inleren en programmeren van de draadloze componenten Sabotageschakelaar De alarmcentrale wordt door een dekselsabotageschakelaar (B) en een wandsabotageschakelaar tegen onbevoegd openen en lostrekken van de wand beschermd. 12

14 10 Weergave- en instelelementen CON1: CON1 (C) geleiderbrugaansluiting FIT DISABLE TAMP Als u de geleiderbrug op beide contacten instelt, deactiveert u het wandlostrekcontact. (Dit kan bij het programmeren nuttig zijn) CON2: CON2 (D) geleiderbrug moet absoluut in de - positie staan (fabrieksinstelling) DIP-schakelaar SW6: DIP-schakelaar SW6 (E) staat af fabriek op de volgende instellingen. Met de verschillende schakelaars van deze 8-voudige DIP kunt u de volgende opties kiezen. De schakelaarstanden 4/5/7/8 moeten absoluut zo blijven als ze door de fabriek zijn ingesteld om de werking te garanderen. Schakelaar Opties Fabrieksinstelling Stand OFF Stand ON 1 Supervisie ON Uit Aan 2 Supervisietijd ON Lang 3 h Kort 20 min 3 Herkenning ON Uit Aan jamming 4 OFF 5 ON 6 LED-modus OFF Weergave Weergave uit aan 7 OFF 8 Akoestische signalering ON Uit Aan CON3: CON3 (F): met deze geleiderbrug wordt het programmeermenu van de buitensirenes FU8220 ingeschakeld. (in de fabrieksinstelling is de programmeermodus gedeactiveerd) Deze modus is nuttig voor de batterijwissel, u kunt de behuizing openen zonder dat de sirene inschakelt. Bovendien moet ook de Secvest IP zich in de leermodus bevinden om berichten te onderdrukken. ( Systeem Onderhoud ) 13

15 10 Weergave- en instelelementen 10.5 Instelelementen en aansluitingen van de IP-printplaat Systeem-resetknop 2. Herstarttoets 3. NO 4. NC Relaisuitgang 5. COM 6. Inbraak 7. Brand 8. Paniek Transistoruitgang 9. DSL-bewaking 10. 0V pool netadapter 12. pool netadapter pool batterijaansluiting 14. pool batterijaansluiting 15. LAN-netwerkaansluiting Herstarttoets (2): hiermee start u de IP-module opnieuw en hierdoor ook de netwerkverbinding. Gelieve hiervoor de toets ca. 10 seconden ingedrukt te houden. Via webserver: onder Systeem Onderhoud Systeem heerstarten kan het systeem tevens opnieuw worden opgestart Terugzetten op fabrieksinstellingen Om de centrale volledig op de fabrieksinstellingen terug te zetten, moet u enerzijds de IP-zijde en anderzijds de draadloze zijde terugzetten. Zet u daarentegen slechts één van beide zijden terug, dan blijven de instellingen van de andere zijde behouden, d.w.z. als u bijv. slechts de IP-pagina terugzet, dan hoeft u de draadloze componenten niet opnieuw in te leren. IP-printplaat: Systeem-resetknop (1): hiermee kunt u aan hardwarezijde de fabrieksinstellingen van de IP-module herstellen. D.w.z. alle instellingen die u met de webserver uitgevoerd hebt, gaan hierbij verloren. Gelieve hiervoor de toets ca. 10 seconden ingedrukt te houden. (dan gaat de LED uit en de fabrieksinstellingen worden hersteld) Via webserver: Op de webserver, onder Systeem Onderhoud Fabrieksinstellingen herstellen kunt u ook de ingevoerde instellingen op de webserver terugzetten. Gelieve er rekening mee te houden dat de netwerkinstellingen ook gewist worden, de centrale is dan evt. niet meer via het gebruikelijke IP-adres beschikbaar.

16 10 Weergave- en instelelementen Draadloze printplaat: 1. Druk op de toets SELECT op de draadloze printplaat tot de 8e LED van onderaan brandt. 2. Druk een keer op de toets SET om naar het menu 8 te gaan. Alle blauwe LED s beginnen te knipperen. Deze weergave signaleert dat de draadloze module klaar is om zich weer op de fabrieksinstelling in te stellen. 3. Druk op de toets ESC/DEL en houd de toets ca. 4 seconden ingedrukt tot het knipperen stopt en de centrale 2 x piept. De fabrieksinstellingen zijn nu opnieuw geladen. U bevindt zich nu opnieuw in het hoofdmenu. De instellingen van de webserver blijven behouden. Alleen de ingeleerde draadloze componenten en de hiermee gepaard gaande instellingen worden verwijderd. Wilt u de programmeermodus verlaten, druk dan zo vaak op ESC/DEL tot de draadloze centrale begint te piepen, ongeveer een keer per seconde. Sluit de behuizing of druk op het dekselsabotagecontact (SW4, onder ESC/DEL) en houd dit ongeveer 4 seconden lang ingedrukt tot er een dubbel piepsignaal te horen is. De gegevens worden in een EEPROM opgeslagen Relais- en transistoruitgangen De relaisuitgang maakt het schakelen van vast bedrade componenten mogelijk. Max. schakelvermogen: 1,25 A ; 60 V DC De transistoruitgangen dienen voor de aansluiting van een optionele GSM-kiezer. Deze beschikken over een schakelvermogen van 200 ma. Bij de aansturing van een GSM/PSTN-kiezer moet een positieve aansturingspolariteit gekozen worden. Gelieve ook de 0 V met de 0 V van uw kiezer te verbinden om de potentiaalvereffening tot stand te brengen. In geactiveerde toestand is de uitgang op 12 V geregeld. Gelieve voor de nummering het hoofdstuk Instelelementen en aansluitingen van de IP-printplaat na te lezen. Een stroomvoorziening van de GSM/PSTN-kiezer via de in de leveringsomvang voorhanden netadapter van de Secvest IP is niet mogelijk. 15

17 11 Etikettering van de Secvest IP 11. Etikettering van de Secvest IP Voor de etikettering van de Secvest IP raden we aan om de bewerkbare pdf uit de bijgeleverde cd te gebruiken of deze op onze homepage bij dit product te downloaden. De etikettering is erg eenvoudig. Voer in de pdf uw individuele componentbezetting in en druk deze af. Schuif de strook in de daarvoor bestemde spleet aan de binnenkant van het deksel. We raden u aan om algemeen bekende en makkelijk te begrijpen afkortingen voor het meldertype te gebruiken. (dit zijn bijv. OM=openingsmelder, BW=bewegingsmelder, RM=rookmelder, TM=trillingsmelder, GB=glasbreukmelder, WM=watermelder). Beschrijf daarna de plaats waar de melder zich bevindt. Dit helpt u bij storingen, zoals bijv. lege batterij, om de melder snel en makkelijk te identificeren. Houd er rekening mee dat de benaming met de werkelijke programmering overeen moet komen. 4 melders / zone 1 3 melders / zone 1 2 melders / zone 1 1 melders / zone 1 Bedieningseenheid 3 Bedieningseenheid 2 11 melders / zone 3 10 melders / zone 3 9 melders / zone 3 8 melders / zone 3 7 melders / zone 2 6 melders / zone 2 Bedieningseenheid 1 5 melders / zone Ingebruikneming Verbind de centrale met LAN (cross-over) kabel direct met uw computer of via een LAN-kabel met uw netwerk. Het IP-adres van de centrale af fabriek is:

18 13 Bijgeleverde software 13. Bijgeleverde software De Secvest IP-Finder dient om de Secvest IP in het netwerk te identificeren. Het wordt mogelijk gemaakt om het bijbehorende IP-adres van de in het netwerk voorhanden componenten te bepalen. Installeer en start de IP Finder. Deze bevindt zich op de bijgevoegde software-cd. Klik op Zoeken, het programma zoekt in het netwerk naar aangesloten netwerkapparaten. Als het zoeken is beëindigd, krijgt u een lijst van de apparaten die in het netwerk zijn gevonden. Nu ziet u het netwerkadres van de Secvest IP. Voer het IP-adres in uw webbrowser in om bij de centrale te komen 17

19 14. Configuratie van de webserver Bij de toegang tot de Secvest IP via uw webbrowser kunt u via de in de centrale geïntegreerde webserver de Secvest IP configureren Login Om via de webserver instellingen aan de Secvest IP uit te kunnen voeren, moet u zich op de webserver inloggen door de volgende stappen uit te voeren: 1. Taal kiezen 2. Gebruikersnaam invoeren (voorinstelling: admin ) 3. Paswoord invoeren (voorinstelling: ) 4. Op de Inloggen -knop klikken Als gebruikersnaam en paswoord correct ingevoerd werden, wordt u naar het overzichtsbeeldscherm verder geleid. 18

20 14.2 Overzicht Het Overzicht toont de actuele toestand van de Secvest-IP alarmcentrale en is in drie bereiken onderverdeeld: 1. Ingangen: In het gedeelte Ingangen krijgt u een overzicht van de toestand van de drie draadloze zones (1) en drie virtuele IP-zones (2). De kleur van de LED signaleert de actuele status van de zone: Groen betekent dat alle melders van de betreffende zone niet geactiveerd of gesloten zijn. Rood betekent dat één of meerdere melders van de betreffende zone geactiveerd of geopend zijn. Grijs signaleert een gedeactiveerde/verborgen zone of een zone waarop geen melder aangesloten is. Geel geeft een verbindingsfout bij de betreffende virtuele IP-zone (vzone) aan bijv. een verbindingsverlies met een aangesloten PIR IP-camera/een aangesloten IP-alarmmodule. 19

21 Maken / weergeven / download van PIR-netwerkcamera Live-Snapshots In het bereik Ingangen kunnen bovendien Live-Snapshots van ingeleerde PIR-netwerkcamera's worden weergegeven en indien nodig worden gedownload. Met deze functie kan de werkelijke toestand van een door een PIR-netwerkcamera bewaakt bereik worden gecontroleerd. Door een klik op de zonenaam van de gewenst PIR-netwerkcamera worden 9 Live Snapshots met telkens ca. één seconde vertraging gemaakt en in een overzichtsmenu weergeven. Door klikken op een van de beelden in het Overview-menu wordt de Snapshot-weergave geopend en het desbetreffende beeld wordt vergroot weergegeven. Met het pijlicoon (links en rechts naast de weergave) kan door de 9 Snapshots worden gebladerd. 20

22 De 9 Snapshots kunnen met een klik op Download worden gedownload en opgeslagen. De Snapshots worden als TAR-archief als Download aangeboden. Zorg ervoor dat een TAR-compatibel datacompressieprogramma voor het uitpakken van het archief wordt gebruikt (bijv. WinRAR of 7Zip ). Verbergen van een zone in het overzichtsmenu In de zone Ingangen van het overzichtsmenu kunnen bovendien met een paar kliks individuele zones verborgen worden. (deze functie maakt het bijv. mogelijk om een zone en de daarin aanwezige melders voor de volgende inschakeling uit de bewaking te laten verdwijnen). Klik hiervoor op de status-led van de zone die verborgen moet worden. (zie screenshot rode cirkel) Zet de verbergen-knop in het nu verschijnende Overbruggen-venster van Off naar On en bevestig met Opslaan. De status-led van de betreffende zone wordt nu grijs weergegeven (de zone is verborgen). Om de zone opnieuw weer te geven, herhaalt u de bewerking en zet u de schakelaar in het overbruggen-venster opnieuw op Off. Het verbergen van een zone blijft alleen voor de volgende inschakeling actief, daarna wordt de zone automatisch opnieuw in de bewakingszone opgenomen. 21

23 2. Uitgangen: Het gedeelte Uitgangen biedt de mogelijkheid om de beide draadloze schakeluitgangen (1 en 2) en de relaisuitgang (3) te schakelen. Tegelijkertijd is de actuele status te zien. Brandt de LED op de knop en hebben de letters een blauwe achtergrond, dan is de uitgang actueel geschakeld. (zie: (1)). De uitgangen zijn alleen handmatig schakelbaar, als onder Uitgangen als gebeurtenis Handmatig werd geselecteerd. Hierbij moet worden opgelet dat bij de selectie Handmatig alle andere gebeurtenissen zijn gedeactiveerd. 22

24 3. Alarmen: In het gedeelte Alarmen wordt weergegegeven of en indien ja welk(e) alarm(en) momenteel voorhanden is (zijn). Mogelijke alarmindicaties: Inbraak Brand Paniek Techniek Systeemfout Jamming Supervisie Tamper (sabotage) Batterij laag Spanningsstoring Systeemfouten kunnen alleen door verhelpen van de oorzaak worden opgelost. Als in de onscherpe toestand een paniek-, brand- of techniekalarm optreedt, kan deze in de webserver door klikken op de alarmmelding op de overzichtspagina worden teruggezet. 23

25 4. Akoestische signalering van de webserver Bij in-/uitschakelen van de de alarmcentrale, alsook bij de activering van een alarm geeft de webserver akoestische terugmelding aan uw webbrowser. (Als een alarm wordt geactiveerd klinkt aanvullend ene sirene tot het alarm wordt gereset/de centrale wordt uitgeschakeld) De akoestische signalering in een webbrowser is alleen bij HTML5 compatibele browsers mogelijk: Internet Explorer 9 (of hoger), Firefox 4 (of hoger), Safari 5 (of hoger). De audioweergave op iphone, ipod of ipad Safari-browsers is wegens compatibiliteit niet mogelijk Ingangen Benoem de ingangen overeenkomstig de door u in te leren melders. Kies vervolgens de eigenschappen en het bijbehorende alarmtype. Om van de submenu s opnieuw naar de hogere menu s te gaan, drukt u op de betreffende knoppen op de keuzelijst aan de rechterkant. 24

26 Draadloze ingangen 1. Naam: benoemen van de zone/vastleggen onder welke naam de zone in het overviewmenu weergegeven wordt. 2. Overbruggen On / Off: De gekozen zone wordt verborgen d.w.z. dat zones inactief geschakeld kunnen worden. Deze functie biedt de mogelijkheid om zones en de daarop aanwezige melders te verbergen mocht dit nodig zijn (bijv. als een melder een lege batterij heeft of als een melder van de zone niet aangesloten kan worden). Het verbergen is slechts voor één inschakeling actief en wordt dan automatisch teruggezet. 3. Intern scherp: Via de Intern Scherp Instelling, kan worden bepaald of de desbetreffende zone bij interne activering van de alarmcentrale wordt bewaakt. Om de interene activereing van de zone mogelijk te maken moet de regelaar op On worden gezet. Na interne activering worden op de overzichtspagina alleen nog de bewaakte zones weergegeven. Alle resterende zones worden in deze modus gedeactiveerd en in grijs weergegeven. 25

27 4. Gebeurtenis (eigenschap van de zone): Zones kunnen verschillende eigenschappen hebben. De indeling gebeurt volgens het soort ingeleerde melders op de zone. De melder stuurt een alarmmelding naar de alarmcentrale, de centrale zorgt afhankelijk van de ingestelde gebeurteniseigenschap en het alarm voor een reactie. De volgende alarmgebeurtenissen kunnen vastgelegd worden: Normaal alarm: Deze zone activeert in geactiveerde toestand van de centrale een inbraakalarm als één van de melders geactiveerd is. Zinvol voor deze zone-eigenschap is bijv. het inleren van bewegingsmelders, openingsmelders of PIR-netwerkcamera. Techniek: Een zone met deze eigenschap zorgt in gedeactiveerde en geactiveerde toestand van de centrale voor een techniekalarm. Gebruik dit zonetype bijv. voor watermelders. Brand: Deze zone activeert altijd een alarm. Onafhankelijk van het feit of de alarminstallatie geactiveerd of gedeactiveerd is. Gebruik deze zone-eigenschap als u daar rookmelders ingeleerd hebt. Vertraagd: Deze zone activeert met een geactiveerde inbraakalarminstallatie pas na een ingestelde vertragingstijd (ingangsvertraging) een alarm. Gebruik deze zone-eigenschap bijv. voor de openingsmelder op uw voordeur. Geactiveerd: Met deze zone-eigenschap kunt u een zone voor het activeren en deactiveren gebruiken. Paniek: Deze zone activeert altijd een alarm. Onafhankelijk van het feit of de inbraakalarminstallatie geactiveerd of gedeactiveerd is. Leer op deze zone bijv. overval-, paniekknoppen in. 5. Alarm (alarmreactie van de zone): Definitie welke reactie door een inkomende gebeurtenis geactiveerd wordt. Uitgeschakeld: Alarm gedeactiveerd gebeurtenis activeert geen alarm. Inbraak: Inbraakalarm een inbraakalarm kan via optische/ akoestische signaalgevers gesignaleerd worden. Bijkomend wordt (afhankelijk van de instelling) de betreffende alarmmelding via verstuurd. Brand: Brandalarm de alarmering gebeurt via sirene of pulserend brandalarmsignaal. Bijkomend wordt (afhankelijk van de instelling) de betreffende alarmmelding via verstuurd. Stil: Stil alarm bij een stil alarm gebeurt geen activering van de aangesloten akoestische en optische signaalgevers. Er vindt uitsluitend (afhankelijk van de instelling) een alarmmelding via plaats. Techniek: Technisch alarm de alarmering gebeurt via sirene. Bijkomend wordt (afhankelijk van de instelling) de betreffende alarmmelding via verstuurd. Om de configuratie af te sluiten, klikt u op Opslaan. 26

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model WV-1716) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

Uw persoonlijke account

Uw persoonlijke account Uw persoonlijke account 1 Inhoud Inleiding... 3 1. Inloggen Mijnsmartalarm... 4 2. Aansluiten basiscentrale... 5 2.1 Model zwart... 5 2.2 Model wit... 5 3. Bediening alarmsysteem... 6 3.1 Alarm... 7 2.1.1

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Draadloze openingsmelder

Draadloze openingsmelder Draadloze openingsmelder Installationsanleitung Installation Guide Instructions d installation Installatie-instructies FU5120WB 497242 Afb. 1 Afb. 2 Afb. 3 Afb. 4 Afb. 5 2 Voorwoord Geachte klant, Wij

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 2 Inhoud Inleiding... 5 Inrichting SequreBox Cloud... 5 1. Inloggen... 6 2. Abonnementen voeg camera toe... 8 3. Controleer beelden... 9 4. Camera Stel Alarm

Nadere informatie

27/03/2014. GSM101 1 relais en 2 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM101 1 relais en 2 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM101 1 relais en 2 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning 12-24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie

Nadere informatie

Waarschuwing voor installatie

Waarschuwing voor installatie Waarschuwing voor installatie Schakel de Netwerk Camera uit zodra u rook of ongebruikelijke geuren waarneemt. Plaats de Netwerk Camera niet in de buurt van warmtebronnen zoals een tv of oven. Plaats de

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht

installatiehandleiding Alarmlicht installatiehandleiding Alarmlicht INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

1. Laad de software voor de camera van op het menu

1. Laad de software voor de camera van  op het menu 1. Laad de software voor de camera van www.overmax.eu. op het menu producten, selecteer RTV, dan IP camera s en uw camera model. Dan subpagina Product selecteer de [HELP] - klik op de grijze pijl symbool

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

LE10 Draadloze ontvanger

LE10 Draadloze ontvanger LE10 Draadloze ontvanger CRS-URE-0100 F.01U.139.675 V1.2 2012.09 nl Aanvulling LE10 Draadloze ontvanger Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Onderwerp van de aanvulling 4 1.1 Betrokken apparatuur 4 1.2

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding.

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. GEBRUIKSHANDLEIDING Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. 2 3 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. Inleiding 4 Inhoud verpakking 5 Bevestigen van de Doorsafe

Nadere informatie

Trigion Webportal Gebruiker

Trigion Webportal Gebruiker Trigion Webportal Gebruiker Met de Finder.exe software (verkrijgbaar via website van Trigion www.trigion.nl/homesecurity ) maakt u verbinding met uw Paneel. U opent de Finder door op het icoontje te dubbelklikken.

Nadere informatie

7/2017. GSM relais en 3 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

7/2017. GSM relais en 3 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 7/2017 GSM102-3 2 relais en 3 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2 2. Specificaties Voedingsspanning 12 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor Egardia Huiscentrale (model GATE-01) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website Egardia www.egardia.com Klantenservice Meer informatie

Nadere informatie

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema 2. Specificaties Voedingsspanning 7-32 Vdc GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900 MHz Werkingstemperatuur -20 C tot + 55 C Gewicht 220 gr Afmetingen

Nadere informatie

Draadloze buitensirene

Draadloze buitensirene Draadloze buitensirene Beschrijving Met de buitensirene (vermogen 104 db op 1 m) kan de aandacht getrokken worden van omstaanders wanneer een alarm afgaat. Dit gebeurt door het activeren van het geïntegreerde

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

Installeren van de applicatie en aanmelden van de radiatoren

Installeren van de applicatie en aanmelden van de radiatoren Installeren van de applicatie en aanmelden van de radiatoren 1. Maak verbinding met het draadloze netwerk via uw mobiele telefoon of tablet. 2. Download de NEXHO applicatie (er bestaan meerdere om U toe

Nadere informatie

Kies open installatie database wanneer u reeds een instellingen ODB bestand heeft gemaakt.

Kies open installatie database wanneer u reeds een instellingen ODB bestand heeft gemaakt. HANDLEIDING VERBINDING MAKEN MIDDELS DE JA-82T PC INTERFACE MODULE TUSSEN UW PC EN HET ALARMSYSTEEM. AANMAKEN VAN INSTELLINGENBESTAND ODB EN HET OPENEN VAN HET GEHEUGEN VAN HET ALARMSYSTEEM. MASTERSTAND

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 84 46 08 LightBoy DIGI 12V Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Draadloze trillingsmelder. Installatie-instructies FU5125

Draadloze trillingsmelder. Installatie-instructies FU5125 Draadloze trillingsmelder Installatie-instructies FU5125 Afb. 1 Afb. 2 Voorwoord Geachte klant, Wij bedanken u voor de aankoop van deze draadloze trillingsmelder. Met dit toestel heeft u een product gekocht,

Nadere informatie

Handleiding - Vivago Mobile

Handleiding - Vivago Mobile Handleiding - Vivago Mobile Installatie Vivago Mobile applicatie Vereisten Vivago Mobile App : Android Smartphone > Android versie 4.0.3. of hoger Iphone > ios versie 9.0 of nieuwer Download de Vivago

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

SIM plaatsen rode en groene LED

SIM plaatsen rode en groene LED MODELLEN GSM07 BESCHRIJVING De GSM07 is een compacte QuadBand GSM module. De unit is ontworpen om via de mobiele telefoon toegang te verkrijgen tot woningen, parkeergarages of andere gebouwen of toepassingen.

Nadere informatie

IP CAMERA HANDLEIDING

IP CAMERA HANDLEIDING IP CAMERA HANDLEIDING Voorwoord Allereerst bedankt voor uw aankoop van een van de Q24U draadloze IP- netwerkcamera (s). Deze handleiding geeft informatie over de installatie en de mogelijkheden van de

Nadere informatie

Mobiele App voor VERSA alarmsystemen Versa_control_qs_nl 07/16. Configuratie handleiding

Mobiele App voor VERSA alarmsystemen Versa_control_qs_nl 07/16. Configuratie handleiding VERSA CONTROL Mobiele App voor VERSA alarmsystemen Versa_control_qs_nl 07/16 Configuratie handleiding Het VERSA, VERSA IP en VERSA Plus alarmsysteem kan ook worden bediend vanaf een mobiel apparaat (Smartphone

Nadere informatie

Uitschakelen in noodgevallen Doe de touch-key kort in de opening op het bedieningspaneel. Het alarm zal uitgaan.

Uitschakelen in noodgevallen Doe de touch-key kort in de opening op het bedieningspaneel. Het alarm zal uitgaan. Basis handeling Het systeem inschakelen Kort op de grote (in-/uitschakelen) knop drukken. Alarm klinkt eenmaal kort. Voortentlamp gaat 30 seconden aan. Het duurt 15 seconden voordat het alarm op beweging

Nadere informatie

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 HANDLEIDING Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 www.tempolec.be 01. INTRODUCTIE Ontvanger met : - een GSM-transmissie - een uitgang (contact NO / NF spanningsvrij). Mogelijke functie van de uitgang :

Nadere informatie

Versie: juni installatiehandleiding. Alarmlicht LXA-8A

Versie: juni installatiehandleiding. Alarmlicht LXA-8A installatiehandleiding Alarmlicht LXA-8A INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht. Telefoonnummer WoonVeilig 088 383 88 38 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids 09-2012 / v2.0 0 Voordat u begint Voordat u dit access point in gebruik neemt dient u eerst te controleren of alle onderdelen in de verpakking aanwezig

Nadere informatie

Tuincontactdoos met piket

Tuincontactdoos met piket NL Handleiding GS 2 DE GS 4 DE Belangrijk! Lees deze handleiding en bewaar ze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 29 2 Leveringsomvang... 29 3 Conform gebruik...

Nadere informatie

Toepassingsvoorbeeld: Personen alarm instellen

Toepassingsvoorbeeld: Personen alarm instellen Toepassingsvoorbeeld: Personen alarm instellen NL 2 NEDERLANDS Toepassingsvoorbeeld: Personen alarm instellen Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Voordelen van het personen alarm... 2 1.2 Te gebruiken

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

DELTA Veilig Wonen. Gebruikershandleiding Registratie

DELTA Veilig Wonen. Gebruikershandleiding Registratie DELTA Veilig Wonen Gebruikershandleiding Registratie Inhoudsopgave 1. Inloggen met uw DELTA account... 4 Maak uw DELTA account aan... 4 Koppel uw gegevens... 5 2. Welkom bij DELTA Veilig Wonen... 6 3.

Nadere informatie

Draadloze bewegingsmelder

Draadloze bewegingsmelder Draadloze bewegingsmelder Installatie-instructies FU5110 497241 Afb. 1: 2,4m (max) 15m Afb. 2: Zicht naar beneden Fig. 3: Doorbraak in het huis Schroef Voorwoord Geachte klant, Wij bedanken u voor de aankoop

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

Snelle installatiehandleiding

Snelle installatiehandleiding Snelle installatiehandleiding STAP 1: Aansluiten van de centrale eenheid Druk de vergrendeling van de SIM-kaart houder in met de bijgeleverde tool en open de houder. Plaats de SIM-kaart zoals afgebeeld

Nadere informatie

Handleiding Akoestische glasbreukmelder

Handleiding Akoestische glasbreukmelder Totaal Alarm Een veilig gevoel voor THUIS EN FAMILIE. Handleiding Akoestische glasbreukmelder Inhoud Aanmelden en montage.... 2 Batterijen vervangen.... 3 Instellingen akoestische glasbreuk melder WeBeHome....

Nadere informatie

FP400-serie. Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen. Gebruikershandleiding

FP400-serie. Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen. Gebruikershandleiding FP400-serie Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen Gebruikershandleiding Versie 2.3 / Juni 2004 Aritech is een merknaam van GE Interlogix. http://www.geindustrial.com/ge-interlogix/emea

Nadere informatie

Alarmlicht met sirene

Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene BXA-8 INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 088 383

Nadere informatie

SmartLife Veilig Gebruikershandleiding programma s beheren

SmartLife Veilig Gebruikershandleiding programma s beheren SmartLife Veilig Gebruikershandleiding programma s beheren Wat is KPN SmartLife? KPN SmartLife is er op gericht je leven makkelijker te maken met diensten voor in- en om het huis die je bedient met je

Nadere informatie

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen.

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Handleiding WAARSCHUWING Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Open de behuizing van uw Trevler nooit, om

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie

Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie 1.1 Bediening en informatie van uw beveiligingssysteem Het JABLOTRON 100 systeem kan worden bedient met verschillende soorten bediendelen, die tevens informatie

Nadere informatie

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be Gebruikershandleiding INIM Smartline brandmeldcentrale. 1. Front brandmeldcentrale 1 2. Bediening: A Sleutel Niveau 1 Niveau 2 Toetsen B C 4 scroll toetsen Stop sirene D Reset E F Evacuatie Onderzoek deze

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

EM6575 - Draadloze sirene voor binnen

EM6575 - Draadloze sirene voor binnen EM6575 - Draadloze sirene voor binnen 2 NEDERLANDS EM6575 - Draadloze sirene voor binnen Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese

Nadere informatie

Functies. Inhoud van de doos NED

Functies. Inhoud van de doos NED NED Functies De ASA-30 kan als een aanvullende sirene verbonden met uw alarmsysteem worden gebruikt of als een onafhankelijke sirene verbonden met een afstandsbediening en/of draadloze detectoren. - Draadloze

Nadere informatie

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL Syncro AS Analoge Brandmeldcentrale Gebruikershandleiding Man-1100 030209V1.0NL Index Section Page 1. Inleiding...2 2. Bediening...2 3.1 Bedieningsniveau 1...2 3.2 Bedieningsniveau 2...2 3. Alarmen...2

Nadere informatie

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Temperatuurregeling van aangesloten toestellen BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN ingebouwde temperatuurvoeler Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Toepassingsvoorbeelden: Elektrische

Nadere informatie

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke manier ook - elektronisch,

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing WiFi-plug JFY

Gebruiksaanwijzing WiFi-plug JFY Gebruiksaanwijzing WiFi-plug JFY Inhoudsopgave 1.Inleiding 2 2. Apparaat Layout 2 3. Sluit de WiFi Plug aan op de de Inverter 2 4.Netwerk instelling 2 5. Parameters van WiFi Plug instelling 5 6. De accountgegevens

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

TechGrow AM-600 ALARM-MELDER draadloze alarm-melder voor POWERBOX PB-600 HANDLEIDING

TechGrow AM-600 ALARM-MELDER draadloze alarm-melder voor POWERBOX PB-600 HANDLEIDING TechGrow AM-600 ALARM-MELDER draadloze alarm-melder voor POWERBOX PB-600 HANDLEIDING Gefeliciteerd! U heeft een hoogwaardige draadloze alarmmelder aangeschaft waarmee u altijd op de hoogte wordt gehouden

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING Powerwifi USB Router in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne INLEIDING De Powerwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne. Hierdoor

Nadere informatie

Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e- Domotica koppelen

Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e- Domotica koppelen Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e- Domotica koppelen NL Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e-domotica koppelen Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie...2 1.1 Koppelen met

Nadere informatie

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje.

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje. MODELLEN 1221 AANSLUITINGEN 1 kanaal 2 kanalen VEILIGHEIDSINSTRUCTIES In verband met brandgevaar of het risico op een elektrische schok dient inbouw en montage uitsluitend door een elektro vakman te geschieden.

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid www.testo-international.com/330imanuals 2 1 Inbedrijfstelling 1 Inbedrijfstelling 1.1. App installeren Voor de bediening van het meetinstrument

Nadere informatie

Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL

Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL Gebruiksaanwijzing MatrixAdmin-BNL100510 Versie 1.0 NL Inhoudsopgave SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding..................... 3 1.1

Nadere informatie

installatiehandleiding Bewegingsmelder

installatiehandleiding Bewegingsmelder installatiehandleiding Bewegingsmelder INSTALLATIEHANDLEIDING Gefeliciteerd met de aankoop van de Egardia bewegingsmelder. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice Meer informatie over de installatie

Nadere informatie

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter Powerline Adapter Let op! Stel de Powerline Adapter niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik de Powerline

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Handleiding Rook- Hittemelder

Handleiding Rook- Hittemelder Totaal Alarm Een veilig gevoel voor THUIS EN FAMILIE. Handleiding Rook- Hittemelder Inhoud Aanmelden en montage.... 2 Batterijen vervangen.... 4 Instellingen rook- hittemelder WeBeHome.... 5 Pagina 1 van

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Windows Mobile smartphones Mobiel IVP Windows Mobile Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 Inleiding... 3 1 Installatie...

Nadere informatie

1. Installatie van de e-thermostaat 3. 2. Installatie van de hub 8

1. Installatie van de e-thermostaat 3. 2. Installatie van de hub 8 v.120110 1. Installatie van de e-thermostaat 3 2. Installatie van de hub 8 3. De webportal en smart phone app 10 Webportal...10 Smart phone App...10 4. Problemen oplossen - E-thermostaat 11 Het display

Nadere informatie

ES-K1A. Draadloze keypad. www.etiger.com

ES-K1A. Draadloze keypad. www.etiger.com ES-K1A Draadloze keypad www.etiger.com NL Voorwoord Hartelijk dank voor uw aankoop van de ES-K1A. De ES-K1A is een keypad waarmee u uw alarmsysteem kunt inschakelen en uitschakelen, ook in de Thuismodus.

Nadere informatie

APP INSTALLATIE EN CONFIGURATIE UW KACHEL OP UW SMARTPHONE

APP INSTALLATIE EN CONFIGURATIE UW KACHEL OP UW SMARTPHONE APP INSTALLATIE EN CONFIGURATIE UW KACHEL OP UW SMARTPHONE APP 3 EENVOUDIGE STAPPEN VOOR EEN OPTIMAAL GEBRUIK VAN DE APP EN DE CONNECTION BOX 1PUNTEN VAN 1 tot 4 DE SMARTPHONE EN DE APP OP DE CONNECTION

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

EM8622 Draadloos bedieningspaneel

EM8622 Draadloos bedieningspaneel EM8622 Draadloos bedieningspaneel 2 NEDERLANDS EM8622 - Draadloos bedieningspaneel Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Inhoud van de verpakking... 3 1.2 Voorkant bedieningspaneel... 3 1.3 Binnenkant

Nadere informatie

installatiehandleiding Bewegingsmelder

installatiehandleiding Bewegingsmelder installatiehandleiding Bewegingsmelder INSTALLATIEHANDLEIDING Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig bewegingsmelder. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

EM6511 e-domotica afstandsbediening

EM6511 e-domotica afstandsbediening E EM6511 e-domotica afstandsbediening 2 NEDERLANDS EM6511 e-domotica afstandsbediening Waarschuwingen en aandachtspunten Het openen van het product en/of de producten kan leiden tot ernstige verwondingen!

Nadere informatie

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 04.05 99005 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP5 Anti-vandaal behuizing Volledige programmering via het codeklavier 000 gebruikers, magneetsleutel, openingscode 4 tot

Nadere informatie

Aantekeningen. Voorwoord

Aantekeningen. Voorwoord Voorwoord Dank u voor het aanschaffen van dit SMS Alarm pakket. Wij garanderen een hoge kwaliteit en veel gebruiksgemak, zaken die bij ons bedrijf voorop staan. SMSCOM International BV is dé specialist

Nadere informatie

Wi-Fi installatie. Inleiding

Wi-Fi installatie. Inleiding Wi-Fi installatie Inleiding De Solar Wi-Fi module is een data logging module. Met de functie plug & play kan de WiFi module eenvoudig informatie van uw PV-installatie verzamelen. Met de geïntegreerde Wi-

Nadere informatie

Het Keypad (met segmenten)

Het Keypad (met segmenten) Het Keypad (met segmenten) Het JABLOTRON 100 systeem kan worden gebruikt met verschillende type keypads waarmee het systeem kan worden bediend, en die informatie geven omtrent de status van het systeem

Nadere informatie

Snelle installatiehandleiding Medisch Alarm

Snelle installatiehandleiding Medisch Alarm Snelle installatiehandleiding Medisch Alarm STAP 1: Aansluiten van de centrale eenheid Druk de vergrendeling van de SIM-kaart houder in met de bijgeleverde tool en open de houder. Plaats de SIM-kaart zoals

Nadere informatie

Beknopte set-up handleiding

Beknopte set-up handleiding Beknopte set-up handleiding Via Don Arrigoni, 5 24020 Rovetta S. Lorenzo (Bergamo), Italië http://www.comelitgroup.com e-mail : export.department@comelit.it Model Beschrijving Inhoud van de verpakking

Nadere informatie

Instructies voor gebruik

Instructies voor gebruik Instructies voor gebruik Introductie van het product..3 Voorzorgsmaatregelen. 3 Inhoud 3 Onderdelen en functies.4 Deurbel installeren 5 Muziek toon..6 App Downloaden 7 Het product is gebaseerd op het Wi-Fi-netwerk

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP3011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

Verkorte handleiding. enet-server Art.-Nr.: ENET-SERVER

Verkorte handleiding. enet-server Art.-Nr.: ENET-SERVER Verkorte handleiding enet-server Art.-Nr.: ENET-SERVER I De elementen van het projecteringsscherm (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Bovenste navigatiebalk: (1) Auswahl, bijv. van

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Techneco Energiesystemen BV Kleveringweg 9 2616 LZ Delft T. 015 21 91 000 Symbolen Beschrijving Menu selecteren, wisselen bedrijfsmodus Verstellen waarde

Nadere informatie

Vanaf SN : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

Vanaf SN : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING Vanaf SN : 000.0 9900 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP68 Anti-vandaal behuizing Volledige programmering via het codeklavier 000 gebruikers, magneetsleutel, openingscode,

Nadere informatie

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 TD-1 PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 1. Toepassingen De detector kan temperatuur meten en worden gebruikt om informatie te tonen over: Te lage temperatuur, bijv. in kassen, bloemenwinkels,

Nadere informatie

CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING

CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING 1. BEDIENING... blz. 2 1.1 Bedieningspaneel... blz. 2 1.1 a) De LED's 1 t/m 10... blz. 2 1.1 b) De middelste punt... blz. 3 1.1 c) De rechter punt... blz. 3 2. SCHAKELEN VAN

Nadere informatie

2 Functieoverzicht. 1 Draadloze router 2 WS320 3 en 4 pc s met elk een geïnstalleerde draadloze netwerkadapter 8

2 Functieoverzicht. 1 Draadloze router 2 WS320 3 en 4 pc s met elk een geïnstalleerde draadloze netwerkadapter 8 2 Functieoverzicht De HUAWEI WS320 draadloze repeater (hierna aangeduid als WS320) is een draadloze signaalrepeater, die in combinatie met een draadloze router de draadloze netwerkdekking kan vergroten.

Nadere informatie

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke manier ook - elektronisch,

Nadere informatie

Handleiding Mini deur/raam contact.

Handleiding Mini deur/raam contact. Totaal Alarm Een veilig gevoel voor THUIS EN FAMILIE. Handleiding Mini deur/raam contact. Inhoud Aanmelden en montage.... 2 Batterijen vervangen.... 3 Instellingen mini deur/raamcontact WeBeHome... 3 Pagina

Nadere informatie

04/2015 Vanaf serienummer : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

04/2015 Vanaf serienummer : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 04/05 Vanaf serienummer : 0500090 99004 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP68 Antivandaal behuizing relais Beide relais kunnen met openingscode, magneetsleutel of magneetsleutel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. HomeWizard pakket

Gebruikershandleiding. HomeWizard pakket Gebruikershandleiding HomeWizard pakket Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Hoe stel ik de HomeWizard in?... 4 2.1 De HomeWizard instellen voor gebruik via ios...4 2.2 De HomeWizard instellen voor gebruik

Nadere informatie