Downloaded from

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Downloaded from www.vandenborre.be"

Transcriptie

1 - 1

2 2013. Alle rechten voorbehouden. Acer Aspire P3 Gebruikershandleiding Model: P3 Eerste uitgave: 03/

3 INHOUDSOPGAVE Beveiliging en gebruiksgemak 5 Om te beginnen 16 Uw gidsen Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer De computer in- en uitschakelen De computer met zorg behandelen De adapter met zorg behandelen De computer reinigen en onderhouden Rondleiding door uw Acer computer 20 Computer Voorkant Achteraanzicht Bovenkant Onderaanzicht Rechter-/linkerkant Led-indicatoren Omgeving Toetsenbord-cover Vooraanzicht toetsenbord Sneltoetsen De computer in de toetsenbord-cover plaatsen De computer uit de toetsenbord-cover verwijderen Werken met het toetsenbord Koppelen met de P Het toetsenbord opladen Problemen oplossen Universele Seriële Bus (USB) 38 Hdmi-micro 39 Werken met het virtuele toetsenbord (virtual keyboard) 40 Draadloze netwerken 42 Verbinding maken met het Internet Draadloze netwerken Acer clear.fi 44 Navigeren door media en foto s Gedeelde bestanden Welke apparatuur is compatibel? Afspelen op een ander apparaat Schermstand en G-sensor 47 Energiebeheer 48 Acer Green Instant On Stand-by Accu 52 Kenmerken van de accu Levensduur van de accu optimaliseren Het accuniveau controleren Waarschuwing weinig energie De computer beveiligen 56 Wachtwoorden gebruiken Wachtwoorden invoeren Veelgestelde vragen 58 Informatie over serviceverlening Tips en hints voor het gebruik van Windows Inhoudsopgave - 3

4 Er zijn drie punten die u niet moet vergeten Hoe gebruik ik charms? Hoe kom ik bij Start terecht? Hoe spring ik heen en weer tussen apps? Hoe schakel ik de computer uit? Waarom is er een nieuwe interface Hoe kan ik mijn computer ontgrendelen? Hoe kan ik mijn computer aanpassen? Ik wil Windows gebruiken op de manier zoals ik dat gewend ben - geef mij mijn bureaublad terug! Waar zijn mijn apps? Wat is een Microsoft-ID (account)? Downloaded from Hoe voeg ik favorieten toe aan Internet Explorer? Hoe controleer ik of er Windows updates zijn? Waar kan ik meer informatie vinden? Problemen oplossen Tips voor het oplossen van problemen Foutmeldingen Het systeem herstellen 70 BIOS-hulpprogramma 71 Opstartreeks Wachtwoorden instellen Voorschriften- en veiligheidsmededeling Inhoudsopgave

5 B EVEILIGING EN GEBRUIKSGEMAK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees deze instructies aandachtig door. Bewaar dit document voor toekomstige naslag. Volg alle waarschuwingen en instructies die aangegeven zijn op het product zelf. Het product uitschakelen voordat het wordt schoongemaakt Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen uit spuitbussen. Reinig alleen met een vochtige doek. WAARSCHUWINGEN Toegang tot de stroomkabel Zorg dat het gebruikte stopcontact makkelijk toegankelijk is en zo dicht mogelijk bij de gebruikte apparatuur is. Als u de stroom van het apparaat wilt afhalen, zorg dan dat u de stroomkabel uit het stopcontact trekt. Stroombron loskoppelen Let op de volgende richtlijnen als de stroomkabel op de stroombron wordt aangesloten of losgekoppeld: Installeer de stroombron voordat u de stroomkabel in het stopcontact steekt. Koppel de stroomkabel eerst los voordat de stroombron van de computer wordt losgekoppeld. Als het systeem meerdere stroombronnen heeft, koppel dan alle stroomkabels uit alle stroombronnen los. Elektriciteit gebruiken - Dit apparaat moet op een stroombron worden aangesloten, zoals aangegeven op het markeringslabel. Wanneer u niet zeker weet welk type stroom aanwezig is, raadpleeg dan uw dealer of plaatselijk energiebedrijf. Beveiliging en gebruiksgemak - 5

6 - Plaats geen objecten op de netsnoer. Plaats het apparaat niet in het looppad van anderen. - Indien een verlengsnoer wordt gebruikt, zorg dat de totale ampèrebelasting op de stekkerdoos niet meer is dan de belastingscapaciteit van de stroomkabel. Let er op dat de totale ampèrebelasting van de apparaten in het stopcontact niet de capaciteit van de zekering overschrijdt. - Zorg dat een stopcontact, verdeelstekker of verlengsnoer niet wordt overbelast door het aansluiten van te veel apparaten. De totale belasting van het systeem mag niet groter zijn dan 80% van de capaciteit van het vertakte circuit. Als verdeelstekkers worden gebruikt, mag de totale belasting niet groter zijn dan 80% van de ingangcapaciteit van de verdeelstekker. - De adapter van het product is uitgerust met een geaarde stekker. De stekker past alleen in een geaard stopcontact. Zorg dat het stopcontact correct geaard is voordat u de stekker van de adapter insteekt. Plaats de stekker niet in een stopcontact zonder aarde. Neem contact op met uw elektricien voor details. - Waarschuwing! De aardingspin is een veiligheidsmiddel. Het gebruik van een stopcontact zonder correct aarding kan resulteren in elektrische schok en/of verwonding. - Opmerking: De aardingspin is ook een goede bescherming tegen onverwachte ruis van andere naburige elektrische apparaten die de prestaties van dit product kunnen storen. - Het systeem kan worden aangesloten op diverse voltages; 100 tot 120 of 220 tot 240 V wisselspanning. De stroomkabel die bij het systeem is geleverd, voldoet aan de gebruiksvereisten in het land/regio waar het systeem is gekocht. Stroomkabels voor andere landen/regio s moeten voldoen aan de vereisten voor het betreffende land/regio. Voor meer informatie over de vereisten voor stroomkabels, neemt u contact op met een geautoriseerde verkoper of leverancier. 6 - Beveiliging en gebruiksgemak

7 Uw gehoor beschermen - Waarschuwing: Onherstelbare gehoorsbeschadiging kan optreden als een koptelefoon of oordopjes gedurende langere periode worden gebruikt op hoog volume. Om uw gehoor te beschermen volgt u deze instructies. - Verhoog het volume geleidelijk tot u duidelijk en comfortable kunt horen. - Verhoog het volume niet nadat uw oren zich hebben aangepast. - Luister niet gedurende lange tijd naar muziek bij luid volume. - Verhoog het volume niet om een luidruchtige omgeving uit te schakelen. - Verlaag het volume als u de mensen in uw buurt niet hoort spreken. Algemeen - Geruik dit product niet in de buurt van water. - Plaats het product niet op een instabiel wagentje, onderstel of tafel. Het apparaat kan dan vallen, waarbij dit ernstig beschadigt. - Sleuven en openingen zijn voor ventilatie; deze verzekeren het betrouwbaar functioneren en beschermen tegen oververhitting. Deze openingen mogen niet worden geblokkeerd of bedekt. De openingen mogen nooit worden geblokkeerd door het product op een bed, sofa, kleed of ander soortgelijk oppervlak te plaatsen. Het apparaat mag nooit in de buurt of op een verwarming worden geplaatst. Het mag niet worden ingebouwd, tenzij er genoeg ventilatie is. - Steek nooit voorwerpen door de openingen van dit apparaat. Deze kunnen contact maken met onderdelen waarop een gevaarlijk hoge spanning staat, of kortsluiting veroorzaken wat kan resulteren in brand of een electrische schok. Mors geen vloeistof op het apparaat. - Plaats het product niet op een trillend oppervlak om beschadiging van interne componenten en lekkage van de accu te voorkomen. Beveiliging en gebruiksgemak - 7

8 - Gebruik het nooit tijdens het sport of lichaamsbeweging, of een trillingsrijke omgeving waarin het wellicht onverwachte kortsluiting kan veroorzaken of bewegende delen, zoals harde schijf, optische stations kan beschadiging en zelfs openscheuren van de lithiumaccu kan veroorzaken. - De onderkant, de gebieden rond de ventilatieopeningen en de adapter kunnen erg warm worden. Zorg dat u deze plekken niet aanraakt om letsel te voorkomen. - Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen. Reparatie van het product Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Het apparaat openen of het verwijderen van de behuizing kan u blootstellen aan gevaarlijke stroomspanningen of andere risico s. Laat alle onderhoud en reparaties over aan bekwame vakmensen. Verwijder de kabel uit het stopcontact en laat gekwalificeerd onderhoudspersoneel het apparaat repareren in de volgende gevallen: - Wanneer de stroomkabel of stekker beschadigd, doorgesneden of gerafeld is. - Wanneer er vloeistof in het product is gemorst. - Wanneer het product is blootgesteld aan regen of water. - Wanneer het product gevallen is of de behuizing beschadigd is. - Wanneer het product afwijkend gedrag vertoont, wat aangeeft dat reparatie nodig is. - Wanneer het product niet normaal functioneert als de instructies worden opgevolgd. - Opmerking: Stel alleen die zaken bij die worden behandeld in de gebruiksaanwijzing. Onjuist bijstellen van andere zaken kan schade veroorzaken en kan tot gevolg hebben dat uitgebreide werkzaamheden door een gekwalificeerde technicus nodig zijn om het product weer in de normale toestand te brengen. 8 - Beveiliging en gebruiksgemak

9 Richtlijnen voor veilig gebruik van de accu Downloaded from Deze computer maakt gebruik van een lithium-ion- of een lithium-polymeeraccu. Gebruik het niet in een vochtige, natte of bijtende omgeving. Plaats het product nooit in of bij een warmtebron, op een plek met een hoge temperatuur, in direct sterk zonlicht, in een magnetron of in een opslagruimte die onder druk staat, en stel het niet bloot aan temperaturen boven 60 C (140 F). Als deze richtlijnen niet worden opgevolgd, kan de accu zuur lekken, heet worden, exploderen of ontbranden en letsel en/of schade veroorzaken. Doorboor, open of ontmantel de accu nooit. Als de accu lekt en u in contact komt met de gelekte vloeistof, spoel dan zorgvuldig af met water en ga onmiddellijk naar een arts. Wegens veiligheidsredenen en om de levensduur van de accu te optimaliseren, dient het opladen nooit te geschieden bij temperaturen onder 0 C (32 F) of boven 40 C (104 F). De volledige prestaties van een nieuwe accu worden pas behaald na twee- of driemaal volledig opladen en ontladen. De accu kan honderden malen worden opgeladen en ontladen, maar zal uiteindelijk verbruikt zijn. Wanneer de normale gebruikstijd merkbaar korter wordt dan normaal, dient u contact op te nemen met gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Gebruik alleen goedgekeurde accu s, en laad de accu alleen op met een goedgekeurde oplader. Gebruik nooit een beschadigde oplader of accu. De capaciteit en levensduur van de accu wordt verminderd als de accu op koude of hete plekken wordt acthergelaten, zoals een gesloten auto in zomer of winter. Probeer de accu altijd tussen 15 C en 25 C (59 F en 77 F) te houden. Een toestel met een hete of koude accu werkt wellicht tijdelijk niet, zelfs als de accu volledig is opgeladen. De prestaties van de accu wordt met name beperkt op temperaturen onder het vriespunt. Stel accu s niet bloot aan vuur omdat ze dan kunnen ontploffen. Accu s kunnen ook ontploffen als ze beschadigd zijn. Verwijder accu s overeenkomstig de plaatselijke milieuvoorschriften. Recycle indien mogelijk. Gooi ze niet weg bij het huisvuil. - Opmerking: Zie voor leveringsdocumenten van batterij. Beveiliging en gebruiksgemak - 9

10 - Waarschuwing! Bij onjuiste behandeling kunnen accu s exploderen. Maak accu s niet open en werp ze niet in vuur. Houd deze buiten het bereik van kinderen. Volg de plaatselijke reguleringen bij het weggooien van gebruikte accu's. STORING OP RADIOFREQUENTIES - Waarschuwing! Schakel wegens veiligheidsoverwegingen alle draadloze toestellen of toestellen die radiosignalen verzenden uit als u de laptop gebruikt in de volgende omstandigheden. Deze toestellen omvatten, doch niet beperkt tot: draadloos-lan (WLAN), Bluetooth en/of 3G. Denk eraan speciale regels die van toepassing zijn in uw land op te volgen, en denk eraan het toestel uit te schakelen als het gebruik verboden is of als dit storing of gevaar kan veroorzaken. Gebruik het toestel alleen in de normale houdingen. Bij normaal gebruik, en als de afstand tussen toestel en toestelantenne en uw lichaam ten minste 1,5 cm (5/8 inches) is, voldoet dit toestel aan de richtlijnen voor rf-blootstelling. Het mag geen metaal bevatten en u dient het toestel op de hierboven genoemde afstand van uw lichaam houden. Om databestanden of berichten te kunnen overdragen, heeft het toestel een kwalitatief goede verbinding met het netwerk nodig. In sommige gevallen kan de overdracht van databestanden of berichten worden vertraagd totdat zo'n verbinding beschikbaar is. Zorg dat de bovenstaande scheidingsafstand in acht wordt genomen totdat de overdracht voltooid is. Onderdelen van het toestel zijn magnetisch. Metalen onderdelen kunnen worden aangetrokken tot het toestel, en mensen met hoorhulpmiddelen mogen het toestel niet bij het oor met hoorhulpmiddel houden. Plaats geen creditcards of andere magnetische opslagmedia in de buurt van het toestel, omdat de informatie die ze bevatten kan worden gewist. MEDISCHE APPARATUUR Het gebruik van apparatuur dat radiosignalen uitzendt, zoals mobiele telefoons, kan storing veroorzaken op onvoldoende afgeschermde medische apparatuur. Raadpleeg een arts of fabrikant van het medische apparaat om te bepalen of deze adequaat zijn afgeschermd tegen RF-energie of voor eventuele andere vragen. Schakel het toestel uit 10 - Beveiliging en gebruiksgemak

11 in zorginstellingen als borden in deze instellingen u opdragen dit te doen. Ziekenhuizen of zorginstellingen kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe rf-signalen. Pacemakers. Fabrikanten van pacemakers geven de aanbeveling altijd een afstand van minstens 15,3 centimeter (6 inch) in acht te nemen tussen draadloze toestellen en een pacemaker om storing op de pacemaker te vermijden.. Deze aanbevelingen zijn consistent met onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Personen met pacemakers moeten de volgende instructies opvolgen: - Houd het toestel altijd minstens 15,3 centimeter (6 inch) van de pacemaker verwijderd. - Draag het toestel nooit in de buurt van uw pacemaker als het toestel is ingeschakeld. Mocht u storing vermoeden, schakel het toestel dan uit en verwijder het. Hoorhulpmiddelen. Bepaalde digitale draadloze toestellen kunnen storing veroorzaken op bepaalde hoorhulpmiddelen. Als storing optreedt, neem dan contact op met uw serviceprovider. VOERTUIGEN Rf-signalen kunnen onjuist gemonteerde of onafdoende afgeschermde elektronische systemen in motorvoertuigen beïnvloeden. Denk aan elektronische brandstofinjectiesystemen, elektronische antislipsystemen, elektronische snelheidsregelaars en airbags. Voor meer informatie neemt u contact op met de fabrikant of dealer van uw voertuig of van geïnstalleerde apparatuur. Alleen gekwalificeerd personeel mag het toestel repareren of het toestel in een voertuig installeren. Het onjuist installeren of repareren kan gevaarlijk zijn en kan de garantie op het toestel nietig maken. Controleer regelmatig of alle draadloze apparatuur in uw voertuig correct is gemonteerd en juist functioneert. Bewaar of vervoer geen ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het toestel, onderdelen of uitbreidingen. Denk bij voertuigen met een airbag eraan dat airbags met grote kracht worden opgeblazen. Plaats geen objecten, zoals geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur boven de airbag of in het gebied waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur in het voertuig onjuist is geïnstalleerd, en als de airbag wordt Beveiliging en gebruiksgemak - 11

12 opgeblazen, kan het resultaat ernstige verwonding zijn. Het gebruik van het toestel aan boord van een vliegtuig is verboden. Schakel het toestel uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van draadloze tele-apparaten aan boord van een vliegtuig kan gevaar opleveren voor het gebruik van het vliegtuig, het draadloze telefoonnetwerk verstoren en wellicht illegaal zijn. POTENTIEEL EXPLOSIEVE OMGEVINGEN Schakel het toestel uit in een gebied met een potentieel explosieve atmosfeer en volg alle borden en instructies op. Potentieel explosieve atmosferen treft u aan in gebieden waar u normaal gesproken geadviseerd wordt de motor van uw voertuig af te zetten. Vonken in zulke gebieden kunnen een explosie of brand veroorzaken met letsel of zelfs de dood als gevolg. Schakel de laptop uit in de buurt van tankzuilen bij garages. Let op voorschriften betreffende het gebruik van radioapparatuur in brandstofdepots, opslag- en distributieplaatsen, chemische fabrieken of plekken waar explosies worden uitgevoerd. Gebieden met een potentieel explosieve atmosfeer worden vaak, maar niet altijd, gemarkeerd. Hieronder vallen chemische overslag- of opslagfaciliteiten, onderdeks op schepen, voertuigen die vloeibaar gemaakt petroleumgas (zoals propaan of butaan) gebruiken, en plekken waar de lucht chemicaliën of deeltjes als korrels, stof of metaalpoeder bevatten. Zet de computer niet aan als het niet is toegestaan een mobiele telefoon te gebruiken of als dit storing of gevaar kan veroorzaken. ALARMNUMMERS BELLEN - Waarschuwing: Via dit toestel kunt u geen alarmnummers bellen. Wilt u een alarmnummer bellen, gebruik dan een mobiele telefoon of ander telefoonsysteem. INSTRUCTIES VOOR WEGGOOIEN Gooi dit elektronisch apparaat niet zomaar weg. Om vervuiling te voorkomen en het milieu zo veel mogelijk te beschermen, biedt u het apparaat aan voor recycling. Voor meer informatie over reguleringen m.b.t. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), zie Beveiliging en gebruiksgemak

13 TIPS EN INFORMATIE VOOR GEBRUIKSGEMAK Downloaded from Gebruikers van computers kunnen na lang gebruik oogklachten of hoofdpijn krijgen. Gebruikers lopen ook het risico op andere fysieke klachten door ruime tijd (urenlang) achter een beeldscherm te zitten. Lange werkperiodes, slechte houding, slechte werkgewoonten, spanning, ongeschikte werkcondities, persoonlijke gezondheid en andere factoren beïnvloeden het risico op fysieke klachten. Onjuist gebruik van de computer kan leiden tot carpal tunnel syndroom, peesontsteking, peesschedeontsteking of andere spier/gewrichtstoringen. De volgende symptomen kunnen optreden in handen, polsen, armen, schouders, nek of rug: - Ongevoeligheid, of een brandend of tintelend gevoel. - Pijnlijk, ruw of week gevoel. - Pijn, opzwelling of kloppen. - Stijfheid of spanning. - Koudheid of zwakte. Als u deze symptomen heeft, of ander terugkeren of aanhouden ongemak en/of pijn die te maken heeft met het gebruik van de computer, neem dan onmiddellijk contact op met een arts en informeer de arbodienst van uw bedrijf. De volgende onderdelen bevatten tips voor een comfortabeler computergebruik. Zoek de houding waarin u zich prettig voelt Deze houding vindt u door de kijkhoek van de monitor te veranderen, een voetrust te gebruiken, of de zithoogte te vergroten; probeer de prettigste houding te vinden. Let op de volgende aanwijzingen: - Blijf niet te lang in één vast houding zitten. - Ga niet naar voren en/of achteren hangen. - Sta regelmatig op en loop wat om de spanning op uw beenspieren te verlichten. - Neem korte rustmomenten in acht om uw nek en schouders te ontspannen. - Let op dat u uw schouders niet aanspant of ophaalt. Beveiliging en gebruiksgemak - 13

14 - Plaats de monitor, toetsenbord en muis zodanig dat ze goed binnen bereik liggen. - Als u meer naar de monitor dan naar documenten kijkt, plaats dan de monitor in het midden van uw bureau om het aanspannen van de nekspieren te minimaliseren. Let op uw zicht Lang naar het beeldscherm kijken, onjuiste bril of contactlenzen, lichtweerspiegelingen, uitbundige of te weinig verlichting, slecht afgestelde beeldschermen, te kleine lettertypes en beeldschermen met weinig contrast zijn factoren die spanning op uw ogen vergroten. Het volgende deel biedt aanwijzingen om spanning op de ogen te verminderen. Ogen - Gun uw ogen regelmatig rust. - Geef uw ogen af en toe een pauze door even van het beeldscherm weg te kijken en op een punt veraf te focussen. - Knipper regelmatig zodat uw ogen niet uitdrogen. Beeldscherm - Houd het beeldscherm schoon. - Houd uw hoofd een stukje hoger dan de bovenrand van het beeldscherm, zodat uw ogen naar beneden kijken als u naar het midden van het beeldscherm kijkt. - Stel de helderheid en/of contrast van het beeldscherm in op een comfortabel niveau zodat tekst goed leesbaar en afbeeldingen goed zichtbaar zijn. - Voorkom schitteringen en reflecties door: plaats het beeldscherm zodanig dat de zijkant naar venster of lichtbron is gekeerd minimaliseer het licht in de kamer met gordijnen, lamellen of luxaflex, gebruik een taaklicht, verander de kijkhoed van het beeldscherm, gebruik een schittering-reductiefilter, gebruik een klep rond het beeldscherm, zoals een stuk karton dat aan de bovenkant van het beeldscherm is geplakt. - Zorg dat het beeldscherm niet in een onprettige kijkhoek staat Beveiliging en gebruiksgemak Downloaded from

15 - Vermijd het om langere tijd in heldere lichtbronnen te kijken. Goede werkgewoonten ontwikkelen De navolgende werkgewoonten maken het gebruik van een computer meer ontspannen en productief: - Neem regelmatig en vaak korte pauzes. - Doe een aantal rekoefeningen. - Adem zo vaak mogelijk frisse lucht in. - Sport regelmatig en zorg dat u gezond blijft. - Waarschuwing! We raden u niet aan de computer op een sofa of in bed te gebruiken. Als dit onvermijdelijk is, werk dan slechts gedurende korte periodes, neem vaak pauzes en doe rekoefeningen. - Opmerking: Voor meer informatie, zie "Voorschriften- en veiligheidsmededeling" op pagina 72. Beveiliging en gebruiksgemak - 15

16 O M TE BEGINNEN Bedankt dat u hebt gekozen voor een computer van Acer als oplossing voor uw mobiele computereisen. Uw gidsen Om u te helpen met het werken op het Acer notebook hebben we een aantal gidsen ontworpen: Allereerst helpt de Set-uphandleiding u bij het instellen van uw computer. In de Snelgids krijgt u een introductie over de basiseigenschappen en functies van uw nieuwe computer. De gebruikershandleiding bevat gedetailleerde informatie over onderwerpen als systeemhulpprogramma's, gegevensherstel, uitbreidingsopties en het oplossen van problemen. Daarnaast bevat het algemene voorwaarden en veiligheidsmededelingen voor uw notebook. Het is beschikbaar in Apps (veeg van de onderkant van het scherm omhoog en tik op Alle apps, tik daarna in de lijst op Acer gebruikershandleiding). Ook kunt u de rechterrand van het scherm naar binnen vegen en tikken op Zoeken, tik op het tekstvak om het schermtoetsenbord te openen en begin met het invoeren van 'Gebruikershandleiding' om de resultaten weer te geven; tik op Acer gebruikershandleiding Om te beginnen

17 Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer De computer in- en uitschakelen Downloaded from U kunt de computer uitschakelen op de volgende manier: Tik op de Instellingen-charm > Energie > Afsluiten. U kunt de computer uitschakelen (om tijdens de opstart de BIOS te openen) op de volgende manier: Tik op de Instellingen -charm> PC-instellingen wijzigen > Algemeen. Tik in "Geavanceerde opstart" op Nu opnieuw opstarten. Het scherm "Een optie kiezen" zal worden weergegeven. Tik op Uw pc uitschakelen. Opmerking: Zie "BIOS-hulpprogramma" op pagina 71 voor meer informatie. Wanneer u de computer een moment wilt uitschakelen maar niet helemaal wilt afsluiten, kunt u deze in de Slaapstand zetten door: Te drukken op de aan/uittoets. - OF - Tik op de Instellingen-charm > Energie > Slaapstand. Opmerking: Als u de computer niet op de normale wijze kunt uitschakelen, houd dan de aan/uit-knop langer dan vier seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen (de batterij-led van de aan/ uit-knop dient uit te zijn). Als u de computer hebt uitgeschakeld en meteen weer wilt inschakelen, moet u minstens twee seconden wachten voordat u de computer weer inschakelt. Om te beginnen - 17

18 De computer met zorg behandelen Uw computer zal u jarenlang uitstekende diensten bewijzen, mits u deze met zorg behandelt. Stel de computer niet bloot aan direct zonlicht. Plaats de computer niet in de buurt van een warmtebron, zoals een radiator. Stel de computer niet bloot aan temperaturen onder 0 C (32 F) of boven 50 C (122 F). Stel de computer niet bloot aan magnetische velden. Stel de computer niet bloot aan regen of vocht. Mors geen water of andere vloeistoffen op de computer. Stel de computer niet bloot aan zware schokken of trillingen. Stel de computer niet bloot aan stof en vuil. Plaats geen objecten boven op de computer. Gebruik geen overdadige kracht om de schermklep te sluiten. Plaats de computer nooit op een oneffen oppervlak. De adapter met zorg behandelen Houd bij het gebruik van de adapter rekening met het volgende: Sluit de adapter niet aan op een ander apparaat. Ga niet op het netsnoer staan en plaats er geen zware voorwerpen op. Zorg dat het netsnoer en andere snoeren niet in het looppad liggen. Wilt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, trek dan niet aan het snoer, maar aan de stekker Om te beginnen Downloaded from

19 Bij gebruik van een verlengsnoer mag het totale aantal ampères van de aangesloten apparatuur, het aantal toegestane ampères van het verlengsnoer niet overschrijden. Tevens mag de totale belasting van alle apparatuur die op één stopcontact is aangesloten, de belasting van de zekering niet overschrijden. De computer reinigen en onderhouden Downloaded from Ga als volgt te werk om de computer te reinigen: 1. Schakel de computer uit. 2. Koppel de adapter los. 3. Gebruik een zachte, vochtige doek. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen. Als zich een van de volgende situaties voordoet: De computer is gevallen of de behuizing is beschadigd; De computer functioneert niet goed Zie "Veelgestelde vragen" op pagina 58. Om te beginnen - 19

20 R ONDLEIDING DOOR UW ACER COMPUTER Nadat u het apparaat hebt ingesteld zoals is beschreven op de poster, bent u nu klaar voor een rondleiding door de nieuwe Acer-computer. U kunt informatie in uw computer invoeren via het aanraakscherm. Computer Het apparaat heeft twee componenten: de computer en de toetsenbordcover. De volgende serie beelden laten u beide componenten zien. De beelden worden zo getoond alsof u de computer vasthoudt met het scherm naar u toegekeerd en de camera aan de bovenzijde Rondleiding door uw Acer computer

21 Voorkant Nr. Item Beschrijving 1 Waarschuwinglampje Brandt wanneer de camera actief is. camera 2 Webcam Webcam voor videocommunicatie. 3 Toets met het Windows Druk eenmaal om het Startmenu te openen. Rondleiding door uw Acer computer - 21

22 Achteraanzicht 1 2 Nr. Item Beschrijving 1 Geïntegreerde webcam Webcam voor videocommunicatie. 2 Waarschuwinglampje Brandt wanneer de camera actief is. camera 22 - Rondleiding door uw Acer computer

23 Bovenkant Nr. Item Beschrijving 1 Ventilatie en koelventilator 1 Hierdoor blijft de computer koel. Dek de openingen nooit af. Opmerking: De display kan in een vaste stand vastgezet worden wanneer er toepassingen gebruikt worden die ontworpen zijn voor een specifieke stand. Zoals games en andere toepassingen met een weergave in volledig scherm. Wanneer u videogesprekken voert, dient u de computer altijd in horizontale positie te houden. Onderaanzicht Nr. Item Beschrijving 1 Luidsprekers Levert stereogeluid. 1 Rondleiding door uw Acer computer - 23

24 Rechter-/linkerkant Nr. Pictogram Item Beschrijving 1 Microfoon Interne microfoon voor geluidsopname. 2 Micro HDMIpoort 3 USB 3.0-poort Ondersteunt high-definition digitale videosignalen. Aansluiting voor usb-apparaten. Een USB 3.0 poort kan herkend worden aan zijn blauwe aansluiting (zie hieronder) Rondleiding door uw Acer computer

25 Nr. Pictogram Item Beschrijving Gelijkstroomaansluiting Opnieuw instellen Headset/ luidsprekeraansluiting Toets Aan/uit Batterij-LED 8 + / - Volumetoets Aansluiting voor een adapter. Druk met een paperclip op het knopje, houd 4 seconden ingedrukt om de computer te resetten (simuleert het vervangen van de accu). Aansluiting voor audioapparaten (bijv. luidsprekers, hoofdtelefoon) of een headset met microfoon. Druk hier op om de computerin te schakelen; druk nogmaals in om de computer in de slaapstand te zetten. Indrukken en ingedrukt houden om de computer uit te schakelen. Geeft de batterijstatus van de computer aan. Zie onderstaande tabel. Indrukken om het volume harder of zachter te zetten. Informatie over USB 3.0 Compatibel met USB 3.0 en eerdere usb-apparaten. Voor optimale prestaties gebruikt u USB 3.0-gecertificeerde apparaten. Op basis van de usb 3.0-specificatie (SuperSpeed usb). Rondleiding door uw Acer computer - 25

26 Led-indicatoren Led-kleur Status Beschrijving Blauw Continu De computer is volledig opgeladen en aangesloten. Blauw Kort aan De computer is volledig opgeladen en functioneert op batterijstroom. Nadat u gedrukt hebt op de aan/uit-knop gaat de blauwe led een paar seconden aan en schakelt dan uit. Oranje Continu De computer wordt opgeladen en is aangesloten. Oranje Kort aan De computer is niet volledig opgeladen en functioneert op batterijstroom. Nadat u gedrukt hebt op de aan/uit-knop gaat de oranje led een paar seconden aan en schakelt dan uit. Oranje Knipperend De batterij is nagenoeg leeg of verkeert in een ongewone situatie. Uit De computer staat uit. Omgeving Temperatuur: In gebruik: 5 C tot 35 C Niet in gebruik: -20 C tot 65 C Downloaded from Rondleiding door uw Acer computer

27 Vochtigheidsgraad (geen condensvorming): In gebruik: 20% tot 80% Niet in gebruik: 20% tot 80% Toetsenbord-cover Het volgende gedeelte beschrijft de meegeleverde toetsenbord-cover. Vooraanzicht toetsenbord Downloaded from 5 Nr. Pictogram Item Beschrijving 1 Batterij-LED Geeft de batterijstatus van het toetsenbord aan (zie onderstaande tabel). Rondleiding door uw Acer computer - 27

28 Nr. Pictogram Item Beschrijving 2 Toets Aan/uit Schakelt het toetsenbord aan en uit. 3 Usb-aansluiting 4 Functie LED 5 Toetsenbord Gebruik de meegeleverde usboplaadkabel om de geïntegreerde batterij van het toetsenbord op te laden. Zie "De computer in de toetsenbord-cover plaatsen" op pagina 30. Geeft de functiestatus van het toetsenbord aan (zie onderstaande tabel). Om gegevens in te voeren in de computer. Batterij-LED Status Blauw (ononderbroken) Oranje (ononderbroken) Oranje (langzaam knipperend) Beschrijving Het toetsenbord is aangesloten en volledig opgeladen. Het toetsenbord is aangesloten en wordt opgeladen. Het toetsenbord is niet aangesloten en de batterij is bijna leeg Rondleiding door uw Acer computer

29 Status Oranje (snel knipperend) Oranje (knipperend) Downloaded from Beschrijving Het toetsenbord is niet aangesloten en de batterij is nagenoeg leeg of er is sprake van een uitzonderlijke situatie. Het toetsenbord staat in de koppelingsmodus (de functie-led knippert eveneens). Functie LED Status Blauw (ononderbroken) Blauw (knipperend) Blauw (knipperend) Beschrijving Nadat het toetsenbord ingeschakeld is, brandt de led 5 seconden lang blauw. De led knippert nadat het toetsenbord uitgeschakeld is. Het toetsenbord staat in de koppelingsmodus (de batterij-led knippert eveneens). Sneltoetsen Gebruik sneltoetsen of toetscombinaties voor snelle toegang tot de meeste besturingselementen, zoals instellingen en geluidsvolume. Om een sneltoets te gebruiken drukt u de <Fn> -toets in voordat u de andere toets van de combinatie indrukt. Rondleiding door uw Acer computer - 29

30 De computer in de toetsenbord-cover plaatsen Downloaded from Opmerking: Wees altijd voorzichtig bij het gebruik en het transport van de toetsenbord-cover. Acer raadt aan om beide handen te gebruiken wanneer u de toetsenbordbehuizing vasthoudt. 1. Plaats de houder in de groef van het toetsenbord om de houder in zijn positie te zetten. 2. Plaats de onderzijde van de computer in het onderste gedeelte van de houder. Om mogelijk krassen en andere beschadigingen te voorkomen, dient u de computer niet eerst in het bovenste gedeelte te plaatsen Rondleiding door uw Acer computer

31 3. Laat de tablet achterwaarts rusten in de houder en druk op de hoeken aan de bovenzijde van de tablet om ervoor te zorgen dat de uitsteeksels van de houder de tablet goed vasthouden. De computer is nu veilig in de toetsenbord-cover geplaatst. Rondleiding door uw Acer computer - 31

32 Opmerking: Om mogelijke schade te voorkomen, dient u de houder niet te verplaatsen met de computer naar buiten gericht Rondleiding door uw Acer computer

33 De computer uit de toetsenbord-cover verwijderen 1. Druk op de uitsteeksels van de houder die zich aan de bovenzijde bevinden. Rondleiding door uw Acer computer - 33

34 2. Trek de computer uit de houder. Werken met het toetsenbord Uw Bluetooth-toetsenbord wordt vooraf gekoppeld met de P3 geleverd. U hoeft alleen maar het toetsenvord en de P3-Bluetoothfunctie in te schakelen door het volgende te doen: 1. Tik op de charm Instellingen > PC-instellingen wijzigen > Draadloos. 2. Bij Draadloze toestellen moet u controleren of de Bluetooth-schakelaar op Aan staat. 3. Druk de Aan/uit-knop van het toetsenbord in en houd die ingedrukt totdat de led ingeschakeld is (de functie-led zal 5 seconden lang inschakelen en daarna uitschakelen) Rondleiding door uw Acer computer

35 4. Om het toetsenbord uit te schakelen, drukt u op de Aan/uit-knop van het toetsenbord en houdt die ingedrukt totdat de functie-led knippert. Laat de Aan/uit-knop los. Opmerking: Om stroom te besparen, schakelt u het toetsenbord uit wanneer u het niet gebruikt. Koppelen met de P3 Wanneer uw Bluetooth-toetsenbord de verbinding met de P3 verliest, dient u die opnieuw te koppelen. Nadat het koppelingsproces voltooid is, kunt u uw toetsenbord uit- en opnieuw inschakelen zonder opnieuw te hoeven koppelen. 1. Tik op de charm Instellingen > PC-instellingen wijzigen > Apparaten. 2. Tik op de optie Acer Aspire P3 Bluetooth-toetsenbord en tik daarna op het minteken aan de rechterzijde om het apparaat te verwijderen (het kan even duren voordat het toetsenbord uit de lijst met apparaten verwijderd is.) 3. Druk de Aan/uit-knop in en houd die ingedrukt totdat zowel de batterijals de functie-led verschillende malen knipperen. Laat de Aan/uit-knop los. Het toetsenbord staat nu in de koppelingsmodus. Opmerking: Het toetsenbord blijft drie minuten lang in de koppelingsmodus. 4. Tik op Een apparaat toevoegen. De P3 zoekt naar alle beschikbare Bluetooth-apparaten waarmee gekoppeld kan worden. 5. Wanneer het Acer Aspire P3 Bluetooth-toetsenbord gevonden is, tikt u daarop. Rondleiding door uw Acer computer - 35

36 6. Het scherm laat nu een zescijferige code zien. Voer de code in met het toetsenbord en tik op Enter. Opmerking: De code is maar één minuut geldig. Wanneer de code niet langer wordt weergegeven of u een verkeerde code invoert, herhaalt u de bovenstaande stappen om te koppelen. 7. Wanneer de koppeling tot stand gebracht is, zal de functie-led niet langer knipperen. Het toetsenbord opladen De toetsenbord-cover wordt geleverd met een geïntegreerde batterij en een usb-oplaadkabel. Het lange gedeelte van de kabel wordt aangesloten op de usb-poort van de tablet en het korte gedeelte wordt aangesloten op de micro-usb-poort van het toetsenbord. Wanneer de batterij-led snel oranje knippert, is de batterij van het toetsenbord nagenoeg leeg en dient deze opgeladen te worden. Laat het toetsenbord aangesloten totdat de batterij-led blauw is. U kunt het toetsenbord gewoon gebruiken terwijl deze opgeladen wordt. OPMERKING: De tablet moet ingeschakeld zijn om het toetsenbord op te kunnen laden Rondleiding door uw Acer computer

37 Problemen oplossen Downloaded from V: Mijn toetsenbord reageert niet wanneer ik toetsen indruk. A: Dat kan verschillende redenen hebben. Controleer het volgende: 1. Het toetsenbord is mogelijk uitgeschakeld. Druk de Aan/uit-knop van het toetsenbord in en houd die ingedrukt totdat de led ingeschakeld is (de functie-led zal 5 seconden lang inschakelen en daarna uitschakelen). Wanneer de functie-led knippert, heeft u het toetsenbord uitgeschakeld. Druk de Aan/uit-knop van het toetsenbord opnieuw in en houd die ingedrukt totdat de functie-led gaat branden. 2. Het toetsenbord is misschien niet meer opgeladen. Volg de instructies in het gedeelte "De tablet opladen". Rondleiding door uw Acer computer - 37

38 U NIVERSELE SERIËLE BUS (USB) Downloaded from De Universal Serial Bus (usb) -poort is een snelle seriële bus waarop u usb kunt aansluiten en in serie kunt koppelen zonder overbelasting van de systeembronnen Universele Seriële Bus (USB)

39 HDMI- MICRO HDMI (High-Definition Multimedia Interface) is een door de industrie ondersteunde, ongecomprimeerde, volledig digitale audio/video-interface. HDMI levert een interface tussen enerzijds compatibele digitale audio/ videobronnen, zoals een set-top box, DVD-speler en A/V ontvanger en anderzijds een compatibele digitale audio en/of videomonitor, zoals een digitale televisie (DTV), via slechts één kabel. Gebruik de hdmi-micro-poort van de computer voor het aansluiten van high-end audio- en videoapparatuur. Door slechts één kabel te gebruiken is de installatie overzichtelijk en snel. Opmerking: Een hdmi-micro naar hdmi-adapter wordt alleen bij bepaalde modellen meegeleverd. Hdmi-micro - 39

40 WERKEN MET HET VIRTUELE TOETSENBORD (VIRTUAL KEYBOARD) Microsoft Windows heeft een gemakkelijk virtueel toetsenbord (virtual keyboard) voor de invoer van gegevens. Er zijn verschillende manieren om het toetsenbord weer te geven: Tik binnen een willekeurig tekstveld om het virtuele Windows-toetsenbord (Windows virtual keyboard) weer te geven Werken met het virtuele toetsenbord (virtual keyboard)

41 Tik in Bureaublad op het pictogram Toetsenbord in het systeemvak om het toetsenbord weer te geven. Kijk op de "x" in de rechterbovenhoek van het toetsenbord om het te sluiten. Werken met het virtuele toetsenbord (virtual keyboard) - 41

42 D RAADLOZE NETWERKEN Verbinding maken met het Internet De draadloze verbinding is ingeschakeld als de default. Windows detecteert tijdens het instellen alle beschikbare netwerken en plaatst ze in een lijst. Kies uw netwerk en voer indien nodig het wachtwoord in. Het is ook mogelijk om de instructies via Internet Explorer te doorlopen. Houd de ISP- of routergegevens bij de hand. Draadloze netwerken Downloaded from Een wireless LAN of WLAN is een draadloos lokaal netwerk, dat twee of meer computers draadloos met elkaar verbindt. U kunt er bestanden, randapparatuur en een internetverbinding mee delen. Wat zijn de voordelen van een draadloos netwerk? Mobiliteit Draadloze LAN-systemen zorgen ervoor dat u en andere gebruikers van uw thuisnetwerk toegang tot bestanden en apparatuur die is aangesloten op een netwerk, bijv. een printer of een scanner, kunnen delen. U kunt ook een internetverbinding delen met andere computers in uw huis Draadloze netwerken

43 Eenvoudige en snelle installatie Het installeren van een draadloos LAN gaat snel en eenvoudig en u hoeft geen kabels door wanden en plafonds te trekken. Onderdelen van een draadloos LAN Voor het instellen van een draadloos thuisnetwerk hebt u het volgende nodig: Toegangspunt (router) Toegangspunten (routers) zijn tweezijdige ontvangers die data uitzenden naar de directe omgeving. Access points (toegangspunten) fungeren als mediator tussen bekabelde en draadloze netwerken. De meeste routers hebben een ingebouwde DSL-modem waardoor u toegang kunt krijgen tot een high speed DSL-internetverbinding. De ISP (Internet Service Provider) die u hebt gekozen, levert doorgaans een modem/router bij een abonnement op hun diensten. Lees de documentatie die bij uw toegangspunt/router is geleverd zorgvuldig door voor gedetailleerde setupinstructies. Draadloze netwerken - 43

44 A CER CLEAR. FI Opmerking: Alleen voor bepaalde modellen. Met Acer clear.fi geniet u van video s, foto s en muziek. Stream media vanaf of naar andere apparatuur waarop Acer clear.fi is geïnstalleerd. Opmerking: Alle apparatuur moet met hetzelfde netwerk zijn verbonden. Bekijk video s of luister naar muziek door clear.fi Media te openen, blader vervolgens naar foto s om clear.fi Photo te openen. Belangrijk: Als u een clear.fi-applicatie voor het eerst opent, vraagt Windows Firewall toestemming of clear.fi toegang tot het netwerk mag krijgen. Kies Toegang toestaan in elk venster. Navigeren door media en foto s De lijst in het linkerpaneel representeert de computer ("Mijn bibliotheek") en andere apparatuur die eventueel op uw netwerk is aangesloten ("Thuis gedeeld"). Bekijk de bestanden op de computer door een van de categorieën onder "Mijn bibliotheek" te selecteren. Blader vervolgens door de bestanden en mappen aan de rechterzijde Acer clear.fi

45 Gedeelde bestanden De apparatuur die verbonden is met uw netwerk staat in het onderdeel Thuis gedeeld. Kies een apparaat en selecteer vervolgens de categorie om te verkennen. Na een kort ogenblik verschijnen rechts in beeld de gedeelde bestanden en mappen. Zoek het bestand dat u wilt afspelen en dubbelklik erop om het af te spelen. Gebruik de mediaknoppen op de balk aan de onderkant om het afspelen te besturen. Als bijvoorbeeld muziek is geselecteerd, kunt u het afspelen starten, pauzeren of stoppen en het volume aanpassen. Opmerking: Op het apparaat waarop de bestanden zijn opgeslagen, moet delen zijn geactiveerd. Open clear.fi op het apparaat waarop de bestanden zijn opgeslagen, kies Bewerken en zorg dat Bibliotheek delen op lokaal netwerk is geactiveerd. Welke apparatuur is compatibel? Downloaded from Door meeste apparaten met clear.fi of DLNA-software kunnen met de clear.fi software omgaan. Dit zijn onder andere pc s, smartphones en NAS (Network Attached Storage)-apparaten die voldoen aan DLNA. Opmerking: DLNA is een standaard waarmee apparaten verbonden kunnen worden met een thuisnetwerk om te communiceren en bestanden te delen. Acer clear.fi - 45

46 Afspelen op een ander apparaat Downloaded from Als u media op een ander apparaat wilt afspelen, gaat u als volgt te werk: 1. Kies rechtsonder in beeld de optie Afspelen naar. 2. Selecteer het externe apparaat waarop het bestand wordt afgespeeld. Opmerking: In deze lijst zijn uitsluitend apparaten beschikbaar die geoptimaliseerd zijn voor afspelen. Bepaalde pc s en opslagapparatuur verschijnt niet. Voeg een Windows-pc toe aan deze lijst door Windows Media Player te openen en kies Stream en Externe besturing van mijn speler toestaan Selecteer een bestand in het hoofdvenster en bedien het externe apparaat met de mediabesturing op de balk onderin beeld. Voor meer hulp gaat u naar Acer clear.fi

47 SCHERMSTAND EN G-SENSOR Uw apparaat heeft een ingebouwde versnellingsmeter die de stand van de apparaat detecteert en het scherm automatisch draait om dat aan te passen aan de stand. U kunt de schermstand vergrendelen door het volgende te doen: 1. Veeg de rechterrand van het scherm inwaarts en tik op Zoeken. 2. Tik op het tekstvak om het schermtoetsenbord te openen en begin met het invoeren van "Configuratiescherm". 3. Tik in de weergegeven resultaten op Configuratiescherm > Beeldschermresolutie aanpassen. 4. Haal het vinkje weg uit het keuzevakje Het scherm automatisch laten draaien en tik op Toepassen. De stand kan ook vergrendeld worden in andere omstandigheden, zoals: Wanneer een HDMI-kabel aangesloten is. Wanneer er programma's draaien die voor een specifieke stand ontworpen zijn. Opmerking: Aangeraden wordt uw apparaat in horizontale stand te houden met de webcam aan de bovenzijde van het scherm wanneer u een videogesprek voert. Draai uw scherm in horizontale positie en gebruik de vergrendelingsschakelaar om de stand te vergrendelen voordat u een videogesprek begint. Schermstand en G-sensor - 47

48 ENERGIEBEHEER Deze computer heeft een ingebouwde energiebeheereenheid die de systeemactiviteit controleert. Onder systeemactiviteit valt activiteit van één of meer van de volgende apparaten: toetsenbord, muis, harde schijf, randapparatuur aangesloten op de computer en videogeheugen. Wanneer er geen activiteit gedetecteerd wordt gedurende een bepaalde periode, schakelt de computer enkele of alle apparaten uit om energie te besparen. Acer Green Instant On Opmerking: Alleen voor geselecteerde modellen. Met Acer Green Instant On kunt u uw computer in minder tijd uit de slaapstand halen dan nodig is om de computer open te klappen. Wanneer u de klep van uw computer sluit of deze een tijd niet gebruikt, dan gaat de computer in de slaapstand. Als de computer in Slaapstand staat, knippert het aan/uit-lampje oranje. Om de computer uit de Slaapstand te halen, opent u de klep of drukt op een willekeurige toets. Na een periode in de Slaapstand gaat de computer automatisch in Diepe slaapstand om energie van de accu te sparen. Als de computer zich in de Diepe slaapmodus bevindt, brandt het aan/uit-lampje niet. In deze stand zal de batterij gedurende vele weken gereed voor gebruik blijven. Druk op de aan/uit-knop om uit de diepe slaapstand te halen Energiebeheer

49 Opmerking: Eenmaal in de Diepe slaapstand zal uw PC beduidend minder energie verbruiken dan in de Slaapstand, maar zal het langer duren om het uit de Diepe slaapstand te halen. De Diepe slaapstand en de Slaapstand werken samen om ervoor te zorgen dat uw computer zoveel mogelijk energie bespaart, terwijl onmiddellijke en snelle toegang mogelijk blijft. Om meer energie te besparen, zal uw computer normaalgesproken gedurende periodes van minder frequent gebruik in de Diepe slaapstand gaan, bijvoorbeeld wanneer het nacht is. Voor snellere toegang, zal uw computer in de Slaapstand gaan en daarin blijven staan gedurende periodes dat deze vaak gebruikt wordt, bijvoorbeeld tijdens werkuren. Stand-by Downloaded from Snel opstarten uitschakelen Uw computer gebruikt Snel opstarten om een snelle opstart te maken, maar gebruikt ook een kleine hoeveelheid energie om op signalen voor opstart te controleren. Door deze controles zal de batterij van de computer langzaam leeg raken. Wanneer u de energiebehoeften van uw computer en de schade voor het milieu wilt beperken, dient u Snel opstarten uit te schakelen: Opmerking: Wanneer Snel opstarten uitgeschakeld is, zal de computer meer tijd gebruiken om op te starten vanuit de Slaapstand. Wanneer uw computer beschikt over Acer Instant On of Acer Instant Connect dan zullen deze ook uitgeschakeld worden. Uw computer zal evenmin opstarten wanneer deze een instructie voor opstarten ontvangt via een netwerk (Wake on LAN). Energiebeheer - 49

50 1. Open het bureaublad. 2. Klik op Energie-opties in het Meldingsgebied. 3. Selecteer Meer Energie-opties. 4. Selecteer Het gedrag van de aan/uit-knoppen bepalen. 5. Om Instellingen voor afsluiten te openen, selecteert u Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn Energiebeheer

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding Downloaded from www.vandenborre.be - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om,

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om, op elk moment en op elke plek, te

Nadere informatie

Aspire Serie 7720Z/7720/7320. Gebruikershandleiding

Aspire Serie 7720Z/7720/7320. Gebruikershandleiding Aspire Serie 7720Z/7720/7320 Gebruikershandleiding Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding Aspire Serie 7720Z/7720/7320 Oorspronkelijke uitgave: 06/2007 Acer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 2-2014. Alle rechten voorbehouden. Aspire E 17 Serie Dekt: E5-771 / E5-771G / E5-731 / E5-731G / E5-721 Deze uitgave: 05/2014 Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer externe bestanden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Packard Bell EasyNote TE - 1 INHOUDSOPGAVE De computer opstarten 4 Draadloze verbindingen... 4 Registratie... 5 Installatie van de software... 6 Herstel... 6 Problemen?... 7 Basisgebruik

Nadere informatie

Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding

Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding 2-2014. Alle rechten voorbehouden. Aspire Switch 10 Dekt: SW5-011 Deze uitgave: 05/2014 Geregistreerd modelnummer: P0JAC Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be - 1. Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding

Downloaded from www.vandenborre.be - 1. Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding - 1 Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding 2-2013. Alle rechten voorbehouden. Aspire-desktopcomputer Dekt: Towermodellen Deze uitgave: October 2013 Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer externe

Nadere informatie

Aspire L Serie. Gebruikershandleiding

Aspire L Serie. Gebruikershandleiding Aspire L Serie Gebruikershandleiding Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding Aspire Serie Oorspronkelijke uitgave: 09/2006 Acer behoudt zich het recht voor de

Nadere informatie

Acer Aspire 1700 series. Gebruikershandleiding

Acer Aspire 1700 series. Gebruikershandleiding Acer Aspire 1700 series Gebruikershandleiding Copyright 2003 Alle rechten voorbehouden Acer Aspire 1700 Series Computer Gebruikershandleiding Oorspronkelijke Uitgave: Mei 2003 Er kunnen periodiek wijzigingen

Nadere informatie

TravelMate Serie 4050. Gebruikershandleiding

TravelMate Serie 4050. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 4050 Gebruikershandleiding Copyright 2004 Acer Incorporated. Alle Rechten Voorbehouden. Notebook van de Gebruikershandleiding TravelMate Serie 4050 Oorspronkelijke Uitgave: Oktober 2004

Nadere informatie

Acer Aspire Serie 1800. Gebruikershandleiding

Acer Aspire Serie 1800. Gebruikershandleiding Acer Aspire Serie 1800 Gebruikershandleiding Copyright 2004 Alle Rechten Voorbehouden Acer Aspire 1800 Serie Notebook Computer Gebruikershandleiding 1ste Uitgave: Maart 2004 Er kunnen periodiek wijzigingen

Nadere informatie

TravelMate Serie 4100 / 4600. Gebruikershandleiding

TravelMate Serie 4100 / 4600. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 4100 / 4600 Gebruikershandleiding Copyright 2004. Acer Incorporated. Alle Rechten Voorbehouden Gebruikershandleiding TravelMate Serie 4100 / 4600 Oorspronkelijke Uitgave: December 2004

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer Handleiding Inhoud Hoofdstuk 1. Aan de slag 1 Hoofdstuk 1. Aan de slag 3 Voor u begint 6 Veiligheidsinstructies 23 Juiste houding tijdens computergebruik 26 Overzicht 32 De computer aan- en uitzetten Hoofdstuk

Nadere informatie

Pocket PC telefoon Gebruikershandleiding

Pocket PC telefoon Gebruikershandleiding Pocket PC telefoon Gebruikershandleiding www.htc.com 2 Lees dit voordat u verder gaat DE ACCU IS NIET VOLLEDIG OPGELADEN ALS U HET UIT DE VERPAKKING NEEMT. VERWIJDER NOOIT DE ACCU WANNEER HET APPARAAT

Nadere informatie

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen Handleiding Aan de slag en problemen oplossen INHOUDSOPGAVE Belangrijke informatie 3 Basisinformatie computer 4 Veiligheid en comfort... 4 Veiligheidsmaatregelen... 4 Voorzorgsmaatregelen... 4 Kennismaking

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-D405n MFL68143341 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding LG-E975. www.lg.com MFL67781230 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding LG-E975. www.lg.com MFL67781230 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding LG-E975 MFL67781230 (1.0) www.lg.com Gebruikershandleiding Nederlands De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk af van wat u daadwerkelijk

Nadere informatie

GPS Pocket PC telefoon Gebruikershandleiding

GPS Pocket PC telefoon Gebruikershandleiding GPS Pocket PC telefoon Gebruikershandleiding www.htc.com 2 Lees dit voordat u verder gaat DIT APPARAAT IS NIET OPGELADEN WANNEER U HET UITPAKT. VERWIJDER NOOIT DE ACCU WANNEER HET APPARAAT WORDT OPGELADEN.

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Lees dit voordat u verder gaat DE BATTERIJ IS NOG NIET OPGELADEN WANNEER U DEZE UITPAKT. DE BATTERIJ TIJDENS HET OPLADEN NIET UIT DE OPLADER VERWIJDEREN. U KUNT GEEN AANSPRAAK

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V700 MFL68506209 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS E N G L I S H Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455 MFL67841644 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Lees dit voordat u verder gaat DE BATTERIJ IS NOG NIET OPGELADEN WANNEER U DEZE UITPAKT. DE BATTERIJ TIJDENS HET OPLADEN NIET UIT DE OPLADER VERWIJDEREN. U KUNT GEEN AANSPRAAK

Nadere informatie

Aspire Serie 9500. Gebruikershandleiding

Aspire Serie 9500. Gebruikershandleiding Aspire Serie 9500 Gebruikershandleiding Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding Aspire Serie 9500 Oorspronkelijke uitgave: Juli 2005 Acer behoudt zich het recht

Nadere informatie

DU7176. Gebruikershandleiding notebook

DU7176. Gebruikershandleiding notebook DU7176 Gebruikershandleiding notebook Mei 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Kennismaken met de notebook Over deze gebruiksaanwijzing... 6 Opmerkingen over deze handleiding... 6 Veiligheidsmaatregelen... 7

Nadere informatie

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen Handleiding Aan de slag en problemen oplossen INHOUDSOPGAVE Belangrijke informatie 2 Basisinformatie computer 3 Veiligheid en comfort... 3 Veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen... 3 Kennismaking

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Asha 210

Gebruikershandleiding Nokia Asha 210 Gebruikershandleiding Nokia Asha 210 Uitgave 1.1 NL Psst... Deze handleiding is niet het enige... Ga voor de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Microsoft Mobile naar www.nokia.com/ privacy. 2

Nadere informatie

DU7187. Gebruikershandleiding notebook

DU7187. Gebruikershandleiding notebook DU7187 Gebruikershandleiding notebook Maart 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Kennismaken met de notebook Over deze gebruiksaanwijzing... 6 Opmerkingen over deze handleiding... 6 Veiligheidsmaatregelen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600

Gebruikershandleiding Nokia 1600 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 4 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

DU6381. Gebruikershandleiding notebook

DU6381. Gebruikershandleiding notebook DU6381 Gebruikershandleiding notebook U46E/ U46S/ PRO4LS/ X4LS Mei 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: Kennismaken met de notebook Over deze gebruiksaanwijzing... 6 Opmerkingen over deze

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION AKOYA E6215 MD 97466 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4567907

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION AKOYA E6215 MD 97466 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4567907 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor MEDION AKOYA E6215 MD 97466. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de MEDION AKOYA E6215 MD 97466 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie