de rechtspersoon die in opdracht van het NEF invulling geeft aan het managen van het NEF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de rechtspersoon die in opdracht van het NEF invulling geeft aan het managen van het NEF"

Transcriptie

1 Bijlage Investeringsreglement Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Algemeen Op basis van artikel 24 van de statuten van de Stichting NEF is dit investeringsreglement vastgesteld door het bestuur in zijn vergadering van 10 april Overwegingen 1. Naar aanleiding van het woonakkoord dat op 13 februari 2013 gesloten is tussen het kabinet Rutte II en de partijen D66, ChristenUnie en SGP, worden door de rijksoverheid revolverende fondsen voor energiebesparing (RFE) in de bebouwde omgeving ontwikkeld. Het doel van deze fondsen is het realiseren van werkgelegenheid en energiebesparing in de gebouwde omgeving. 2. De Stichting Nationaal Energiebespaarfonds is opgericht voor het verstrekken van laagrentende leningen aan eigenaar-bewoners voor energiebesparende maatregelen in en aan de woning. Het deel van het rijksbudget dat voor de particuliere woningeigenaren wordt ingezet omvat EUR 75 miljoen, en wordt aangevuld met EUR 225 miljoen privaat geld van Rabobank (EUR 175 miljoen) en ASN Bank (EUR 50 miljoen). Definities Bestuur: Investment Committee: Fondsmanager: Energiebespaarlening: het bestuur van de Stichting Nationaal Energiebespaarfonds het Investment Committee van het NEF de rechtspersoon die in opdracht van het NEF invulling geeft aan het managen van het NEF de lening die wordt verstrekt door het NEF aan eigenaarbewoners voor het treffen van energiebesparende maatregelen in of aan de woning, appartement of woonboot A. Doelgroep De onder de overwegingen genoemde leningen worden uitsluitend toegekend aan eigenaren die tevens bewoners zijn van in Nederland gelegen bestaande woningen, appartementen of woonboten waarin of waaraan de energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd. B. Procedure De fondsmanager dient aanvragen voor laagrentende leningen aan eigenaar-bewoners voor energiebesparende maatregelen te toetsen aan de regels zoals opgenomen in dit Investeringsreglement. De lening kan alleen verstrekt worden als tenminste aan de in dit reglement gestelde eisen is voldaan. C. Energiebesparende maatregelen Hierna zijn de energiebesparende maatregelen opgenomen die in aanmerking komen voor een Energiebespaarlening. 1. Gevelisolatie/Spouwmuurisolatie 2. Dakisolatie 3. Vloerisolatie 4. Bodemisolatie/bodemisolatie i.c.m. vloerisolatie 5. Hoogrendementsbeglazing 6. Isolerende deuren 7. Isolerende gevelpanelen 8. Warmtepomp 9. Zonneboiler 10. Installatie voor warmteterugwinning 11. Warmteterugwinning uit douchewater

2 12. Energiezuinige gelijkstroompomp en/of gelijkstroomventilator 13. Vraaggestuurde ventilatie 14. HRe-ketel of micro-warmtekrachtkoppeling 15. Hoogrendementsketel 16. Biomassaketel 17. Warmtekrachtkoppeling (WKK) 18. Zonnepanelen (voor maximaal 50% van de hoogte van de hoofdsom van de Energiebespaarlening) 19. Energiedisplay/Energiemonitor 20. Maatwerkadvies 21. Ontheffing bij onhaalbare isolatiewaarden Naast de hierboven genoemde energiebesparende maatregelen komt ook het noodzakelijk en inherent aan de maatregelen verbonden meerwerk in aanmerking voor de Energiebespaarlening. Dit ter beoordeling aan de fondsmanager. D. Criteria bij de afzonderlijke maatregelen Hierna volgen de criteria die gelden bij de afzonderlijke maatregelen die in aanmerking komen voor een Energiebespaarlening. 1. Gevelisolatie Informatie waaruit blijkt dat de warmteweerstand minimaal 3,5 m 2 K/W is. Dit dient te worden aangetoond middels: Beschrijving van het soort isolatiemateriaal 1 (minerale wol, EPS, PUR e.d.) en de dikte van het isolatiemateriaal. In de regeling wordt een warmteweerstand van de constructie van ten minste 3,5 nagestreefd ongeacht het materiaal. Afhankelijk van het isolatiemateriaal is dit bij de meeste materialen bij 130 mm zeker haalbaar. Of Beschrijving van het soort isolatiemateriaal, omschrijving van de wijze waarop en de dikte waarin het materiaal wordt toegepast, en een kwaliteitsverklaring 2 van het isolatiemateriaal. 1. Spouwmuurisolatie Informatie waaruit blijkt dat de warmteweerstand minimaal 1,1 m 2 K/W is. Dit dient te worden aangetoond middels: Beschrijving van het soort isolatiemateriaal 1) (minerale wol, EPS, PUR e.d.) en de dikte van het isolatiemateriaal (afhankelijk van het gebruikte materiaal is minimaal 40 mm voldoende). Of Beschrijving van het soort isolatiemateriaal, omschrijving van de wijze waarop en de dikte waarin het materiaal wordt toegepast, en een kwaliteitsverklaring 2) van het isolatiemateriaal. 2. Dakisolatie hellend/plat dak Informatie waaruit blijkt dat de warmteweerstand van het isolatiemateriaal minimaal 3,5 m 2 K/W is. Dit dient te worden aangetoond middels: Beschrijving van het soort isolatiemateriaal 1) (minerale wol (glaswol, steenwol), EPS, XPS, PUR of Resolschuim e.d.) en de dikte van het isolatiemateriaal (in de meeste gevallen afhankelijk van het materiaalsoort minimaal 130 mm). In de regeling wordt een warmteweerstand van de constructie van ten minste 3,5 nagestreefd. Volgens de ISSO 82.1 wordt met een dikte van 130 mm met de meeste isolatiematerialen een warmteweerstand van 3,5 gerealiseerd. Of 1 Het toe te passen isolatiemateriaal dient maximaal een warmtegeleidingscoëfficiënt (-waarde) te hebben van 0,07 W/m²K. Materialen zoals glaswol, steenwol, minerale wol, EPS, XPS, PUR, of Resolschuim voldoen hier zonder meer aan. De keuze in materiaalsoort bepaalt met welke dikte de warmtegeleidingscoëfficiënt behaald wordt. 2 Indien een kwaliteitsverklaring wordt toegevoegd, dient dit een erkende kwaliteitsverklaring te zijn: 2

3 Beschrijving van het soort isolatiemateriaal, omschrijving van de wijze waarop en de dikte waarin het materiaal wordt toegepast, en een kwaliteitsverklaring2) van het isolatiemateriaal. 3. Vloerisolatie begane grond/plafonds grenzend aan onverwarmde ruimten Informatie waaruit blijkt dat de warmteweerstand minimaal 3,5 m 2 K/W is. Dit dient te worden aangetoond middels: Beschrijving van het soort isolatiemateriaal 3 (minerale wol (glaswol, steenwol), EPS, XPS, PUR, Resolschuim e.d.) en de dikte van het isolatiemateriaal (minimaal 140 mm). In de regeling wordt een warmteweerstand van de constructie van ten minste 3,5 nagestreefd. Volgens de ISSO 82.1 is dat bij de meeste materialen gewaarborgd bij een dikte van 140 mm. Of Soort isolatiemateriaal, omschrijving van de wijze waarop en de dikte waarin het materiaal wordt toegepast, en een kwaliteitsverklaring2) van het isolatiemateriaal. 4. Bodemisolatie/bodemisolatie i.c.m. vloerisolatie Het aanbrengen van hoogwaardig isolatiemateriaal op de bodem van de kruipruimte eventueel in combinatie met hoogwaardige vloerisolatie (als onderdeel van de begane grondvloer). Totale warmteweerstand minimaal 3,5 m 2 K/W. Dit dient te worden aangetoond door: Soort isolatiemateriaal met omschrijving van de wijze waarop en de dikte waarin het materiaal wordt toegepast Een kwaliteitsverklaring. Indien een kwaliteitsverklaring wordt toegevoegd, dient dit een erkende kwaliteitsverklaring te zijn: o ISSO o KOMO Let op: Bij bodemisolatie is over het algemeen sprake van een al dan niet geventileerde luchtlaag tussen de isolatie en de begane grondvloer. Hierdoor gaat een deel van de isolatiewaarde verloren hetgeen tot gevolg heeft dat de isolatielaag beduidend dikker dient te zijn dan bijvoorbeeld isolatie direct onder de vloer. Controleer daarom altijd of van het product een kwaliteitsverklaring beschikbaar is en of in die specifieke toepassing, de vereiste warmteweerstand van 3,5 m 2 K/W wordt gerealiseerd. 5. Hoogrendementsbeglazing Informatie waaruit blijkt dat de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) kleiner of gelijk aan 1,1 W/m 2 K is. Dit kan middels een kwaliteitsverklaring 4 van het glas. Let op! Niet alle HR++glas heeft de vereiste kwaliteit. Controleer daarom altijd de warmtedoorgangscoëfficiënt in de kwaliteitsverklaring. Bij het aanbrengen van hoogrendementsbeglazing is vervanging van kozijnen toegestaan. Indien een aluminium kozijn wordt aangebracht geldt de eis dat er informatie beschikbaar moet worden gesteld, waaruit blijkt dat de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) van het kozijnprofiel kleiner of gelijk aan 2,4 W/m²K is. Een houten of kunststof kozijn voldoet altijd. 6. Isolerende deuren Documentatie van de toe te passen geïsoleerde deur waaruit blijkt dat tussen het voor- en achterblad van de deur, isolatiemateriaal aanwezig is. 3 Het toe te passen isolatiemateriaal dient maximaal een warmtegeleidingscoëfficiënt (-waarde) te hebben van 0,07 W/m²K. Materialen zoals glaswol, steenwol, minerale wol, EPS, XPS, PUR, of Resolschuim voldoen hier zonder meer aan. De keuze in materiaalsoort bepaalt met welke dikte de warmtegeleidingscoëfficiënt behaald wordt. 4 Indien een kwaliteitsverklaring wordt toegevoegd, dient dit een erkende kwaliteitsverklaring te zijn: 3

4 7. Isolerende gevelpanelen Informatie waaruit blijkt dat de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) van het isolatiemateriaal maximaal 0,7 W/m 2 K is. Dit dient te worden aangetoond middels: Soort isolatiemateriaal 5 (minerale wol (glaswol, steenwol), EPS, XPS, PUR, Resolschuim e.d.) en de dikte van het isolatiemateriaal (minimaal 40 mm). Of Soort isolatiemateriaal, omschrijving van de wijze waarop en de dikte waarin het materiaal wordt toegepast, en een kwaliteitsverklaring 6 van het isolatiemateriaal. 8. Warmtepomp Een warmtepomp die is bestemd als hoofd- of basisruimteverwarming van een woning en/of warm tapwater voor een woning en die niet primair gericht is op actieve koeling, waarbij warmte wordt onttrokken aan de bodem, het grondwater, het oppervlaktewater of de buitenlucht, of ventilatieafvoerlucht. De bron bepaalt voor een belangrijk deel het rendement. Onderstaande eisen gelden als minimaal uitgangspunt. Bij een elektrisch aangedreven warmtepomp met water/water systemen is een COP 4,0 algemeen gangbare basiskwaliteit (bij een conditie van W10/W45 bepaald conform NEN-EN 14511) en, voor het geval de warmtepomp ook een bijdrage levert aan de verwarming van tapwater, ten behoeve van de verwarming van tapwater een COP van 2,4. Bij een elektrisch aangedreven warmtepomp met voor brine/water systemen is een COP 3,2 algemeen gangbare basiskwaliteit (bij een conditie van B0/W45 bepaald conform NEN-EN 14511) en, voor het geval de warmtepomp ook een bijdrage levert aan de verwarming van tapwater, ten behoeve van de verwarming van tapwater een COP van 2,4. Bij een gasgedreven warmtepomp is een thermisch vermogen van 25 kwth, en een PER 1,4 een algemeen gangbare basiskwaliteit (bepaald conform NEN-EN 12309, bij de test condities die overeenkomen met het systeemontwerp en die warmte onttrekt aan (buiten)lucht, bodem, grondwater of oppervlaktewater). Bij een elektrisch gedreven lucht/waterwarmtepomp is een COP van 3,6 algemeen gangbare basiskwaliteit (bepaald conform NEN-EN 14511, bij de testconditie A7/W35 voor warmtepompen op buitenlucht of A20/W45 voor warmtepompen op ventilatielucht). Bij de aanvraag dient een omschrijving van de installatie en de documentatie van de toe te passen warmtepomp te worden bijgevoegd. 9. Zonneboiler Een zonneboiler is een systeem bestaande uit één of meer zonnecollectoren in combinatie met één of meer warmteopslagvaten, dat wordt ingezet om met zonne-energie tapwater te verwarmen. De energieopbrengst van een zonneboiler wordt over het algemeen uitgedrukt in GigaJoule (GJ). Hoe meer GJ, hoe hoger de opbrengst. Een hulpmiddel dat gebruikt kan worden om een goede zonneboiler te kunnen kiezen, is bijvoorbeeld Advies op maat van Milieu Centraal. Bij de aanvraag dient een omschrijving van de installatie en dient documentatie van de toe te passen zonneboiler te worden bijgevoegd. Voor zonneboilers zijn de volgende kwaliteitskeurmerken beschikbaar: Zonnekeur-Boiler en Zonnekeur installateur. Zonnekeur-boiler waarborgt de kwaliteit van de boiler en Zonnekeur installateur geeft aan dat het bedrijf voldoet aan bepaalde eisen inzake vaardigheid (aantoonbaar bekwaam), bedrijfsvoering conform geldende normen en voorschriften en de kwaliteit van producten. Deze keurmerken zijn geen verplichting voor de Energiebespaarlening. 5 Het toe te passen isolatiemateriaal dient maximaal een warmtegeleidingscoëfficiënt (-waarde) te hebben van 0,07 W/m²K. Materialen zoals glaswol, steenwol, minerale wol, EPS, XPS, PUR, of Resolschuim voldoen hier zonder meer aan. De keuze in materiaalsoort bepaalt met welke dikte de warmtegeleidingscoëfficiënt behaald wordt. 6 Indien een kwaliteitsverklaring wordt toegevoegd, dient dit een erkende kwaliteitsverklaring te zijn: 4

5 10. Installatie voor warmteterugwinning Omschrijving van de installatie en de toe te passen ventilatie-unit. Verder dient een kwaliteitsverklaring 7 te worden toegevoegd waaruit blijkt dat het rendement van de warmtewisselaar (WTW) ten minste 90% is. 11. Warmteterugwinning uit douchewater Een unit om de warmte uit het afgevoerde douchewater terug te winnen. 12. Energiezuinige gelijkstroompomp en/of gelijkstroomventilator Omschrijving van de installatie en documentatie van de toe te passen gelijkstroompomp en/of gelijkstroomventilator. 13. Vraaggestuurde ventilatie Omschrijving van de installatie en documentatie van de toe te passen ventilatie-unit, CO2-sensor en ventilatieschuiven. 14. HRe-ketel of micro-warmtekrachtkoppeling Een HRe-ketel of micro-wkk is een installatie waarbij de productie van warmte en elektriciteit vanuit eenzelfde energiebron gelijktijdig plaats vindt, met een geproduceerd elektrisch vermogen van minimaal 0,8 kwe en maximaal 5 kwe, bestemd voor ruimteverwarming van een bestaande woning, waarbij een rendement voor ruimteverwarming geldt van minimaal 107% op onderwaarde (gemeten volgens NEN-EN 677 onder deellastcondities). Onder energiebron wordt verstaan: aardgas, biogas, propaan, butaan of waterstof. Bij de aanvraag dient een omschrijving van de installatie en dient documentatie van de toe te passen HRe-ketel of micro-wkk installatie te worden bijgevoegd. 15. Hoogrendementsketel CV-ketel al of niet gecombineerd met warmtapwatervoorziening, voorzien van het HR107-label. 16. Biomassaketel Een biomassaketel die bestemd is voor ruimteverwarming en/of de warmtapwatervoorziening van de gehele woning met een vermogen kleiner dan 50 kw. Informatie waaruit blijkt dat de rookgassen voldoen aan de emissiegrenswaarden genoemd in het vigerend Activiteitenbesluit. Tot 1 januari 2015 is er een emissiegrenswaarde voor totaal stof van 150 mg/normaal m 3 rookgas van kracht. 17. Warmtekrachtkoppeling (WKK) Energiebesparing met warmtekrachtkoppeling (WKK) is alleen interessant als zowel de warmte als de elektriciteit wordt gebruikt. Een elektrisch rendement van 40% wordt minimaal haalbaar geacht, waarbij bij de opwekking van elektriciteit de warmte ook wordt benut voor het verwarmen van gebouwen. Bij de aanvraag dient een omschrijving van de installatie en de documentatie van de toe te passen WKK te worden bijgevoegd. 18. Zonnepanelen Zon-PV-systeem, bestaande uit één of meerdere zonnepanelen met fotovoltaïsche zonnecellen en de daarbij behorende spanningsomvormer(s). Bij een zon-pv-systeem is een opbrengst van 135 Wattpiek per m 2 paneel, een algemeen gangbare basiskwaliteit. Bij de aanvraag dient een omschrijving van de installatie en de documentatie van de toe te passen zonnepanelen te worden bijgevoegd. U kunt maximaal 50% van de hoofdsom van de Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen. Voor zonnepanelen is het kwaliteitskeurmerk Zonnekeur installateur beschikbaar. Zonnekeur installateur geeft aan dat het bedrijf voldoet aan bepaalde eisen inzake vaardigheid (aantoonbaar bekwaam), bedrijfsvoering conform geldende normen en voorschriften en de kwaliteit van producten. Dit keurmerk is geen verplichting voor de Energiebespaarlening. 7 Indien een kwaliteitsverklaring wordt toegevoegd, dient dit een erkende kwaliteitsverklaring te zijn: 5

6 De kwaliteit van bovengenoemde installatie wordt uiteraard niet alleen bepaald door de installatie zelf, maar voor een belangrijk deel ook door de wijze waarop een en ander geïnstalleerd is. Als hulpmiddel om een installateur te vinden, kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van Dit is echter geen verplichting voor de Energiebespaarlening. 19. Energiedisplay/Energiemonitor De energiemonitor is een eenvoudig plug-and-play display, uitsluitend bedoeld voor het real-time visualiseren van het actuele energieverbruik op een door de consument zelf te kiezen plek in huis. Het belangrijkste kenmerk van verbruiksmonitoring is dat actuele meetgegevens rechtstreeks vanuit de slimme meter naar een in-home display worden verzonden voor real-time visualisatie en vergelijking met eerdere verbruiksperiodes. Hiervoor is geen contract met -of abonnement bij- een (energie)leverancier vereist. Ook is aansluiting op internet niet nodig, waardoor alle -eventueel als privacy gevoelige informatie beschouwde- verbruiksgegevens in huis blijven en een bedrijfszekere werking bevorderd wordt. Een energiemonitor is dus feitelijk een accessoire van de slimme meter: een laagdrempelig hulpmiddel om de nog onervaren consument via aansprekende visualisaties meer bewust te maken van de (kosten)ontwikkeling van het eigen energieverbruik en zo te helpen bij de eerste stappen op het gebied van energiebesparing. 20. Maatwerkadvies Het advies dient te zijn opgesteld door een gecertificeerd adviesbureau dat voldoet aan de BRL Gecertificeerde bedrijven zijn te vinden op: ser_kbi_pi1%5bbrl%5d=9500&user_kbi_pi1%5bnaam%5d=&user_kbi_pi1%5bplaats%5d=&user_kbi_pi1%5bp ostcode%5d=&user_kbi_pi1%5bsubmit%5d=zoek Voor meer consumenteninformatie over energiebesparende maatregelen: 21. Ontheffing bij onhaalbare isolatiewaarden Indien wel isolerende maatregelen worden getroffen, maar de gevraagde warmteweerstand niet haalbaar is, kan een gedeeltelijke ontheffing worden gegeven. In dat geval dient een motivatie door een terzake deskundige te worden opgesteld. In dat document dient te zijn aangegeven waarom de gevraagde warmteweerstand niet haalbaar is. Verder dient te worden aangegeven welke kwaliteit wel maximaal haalbaar is, met als absolute ondergrens voor gevelisolatie, vloerisolatie en dakisolatie een warmteweerstand van 1,3 m 2 K/W. Het verschil in energiebesparing tussen de vereiste kwaliteit en de voorgestelde kwaliteit dient in beeld te zijn gebracht. Een gecertificeerd maatwerkadvies, waarin aandacht wordt gegeven aan bovenstaande zaken, zal over het algemeen als een goede motivatie worden gezien. Een en ander ter beoordeling van de fondsmanager. E. Uit te voeren maatregelen De te treffen maatregelen dienen te worden uitgevoerd door een aannemer/installateur. Een keurmerk is niet noodzakelijk. Zelfwerkzaamheid is niet toegestaan. Het bestuur NEF (of namens het bestuur de fondsmanager) kan op grond van opgedane negatieve ervaringen met bepaalde aannemers/installateurs besluiten maatregelen te nemen (bijvoorbeeld door deze uit te sluiten als uitvoerder van voor deze leningsfaciliteit kwalificerende energiebesparende maatregelen). F. Kredietwaardigheidscriteria Om in aanmerking te komen voor een Energiebespaarlening dient een aanvrager kredietwaardig te zijn. De kredietwaardigheid wordt getoetst conform de meest recente regels van NHG, zoals gepubliceerd op haar website (uitzondering: geen Loan to Value criterium en geen taxatierapport vereist). Ook worden de volgende toetsen uitgevoerd: Bureau Krediet Registratie (BKR), Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH), Verificatie Informatie Systeem (VIS) en Externe Verwijzings Applicatie (EVA). 6

7 G. Identiteit De aanvrager van een Energiebespaarlening is niet fysiek aanwezig voor een cliëntenonderzoek. Er wordt gebruik gemaakt van de afgeleide identificatie, deze bestaat o.a. uit diverse cross-checks van het overlegde identiteitsbewijs met andere documenten zoals de originele werkgeversverklaring, de salarisstrook, bankafschrift, eventuele arbeidsovereenkomst etc. Daarnaast wordt het overlegde identiteitsbewijs gecontroleerd d.m.v. de VIS-toets. Als geldig identiteitsbewijs wordt geaccepteerd: een geldig paspoort, een geldige Europese identiteitskaart of een geldig vreemdelingendocument. H. Model-leningsovereenkomst Als bijlagen aan dit investeringsreglement zijn de model offerte met overeenkomst van geldlening tussen het NEF en de eigenaar bewoner en de Algemene bepalingen voor geldleningen gehecht. I. Kenmerken Energiebespaarlening De lening heeft een omvang van minimaal EUR en maximaal EUR (een eigenaar-bewoner mag meerdere leningen aanvragen maar tezamen nooit voor meer dan EUR ) Voor bedragen tot EUR bedraagt de looptijd van de lening 7 jaar Voor bedragen vanaf EUR bedraagt de looptijd van de lening 10 jaar De gehanteerde rente staat gedurende de looptijd van de lening vast Het is een jaarannuïteitenlening De afsluitkosten zijn 2% over de hoofdsom van de lening Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort De lening kan geheel of gedeeltelijk boetevrij worden afgelost (minimum extra aflossing bedraagt EUR 250). J. Limiet Het bestuur van NEF draagt er samen met de fondsmanager zorg voor dat er geen Energiebespaarleningen meer verstrekt zullen worden in het geval dat de som van de uit het fonds verstrekte leningen gelijk is aan of groter dan de totale som van geldmiddelen die het Rijk en de overige co-financiers aan het fonds ter beschikking hebben gesteld, vermeerderd met geïncasseerde terugbetalingen (of afbetalingen) en rentebetalingen op reeds verstrekte leningen. K. Werkwijze Het bestuur van het NEF stelt het investeringsreglement vast. Het Strategic Committee moet het investeringsreglement goedkeuren. Het Investment Committee brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur van NEF over het vaststellen of wijzigen van het investeringsreglement. Het is niet toegestaan om het revolverende karakter van het fonds te wijzigen of de aard van de uit het fonds te verstrekken leningen (laagrentende leningen aan eigenaar-bewoners voor energiebesparende maatregelen aan hun in Nederland gelegen woningen, appartementen woonboten). L. Afwijking van het Reglement In bijzondere gevallen kan het bestuur afwijken van het investeringsreglement. M. Toepasselijk recht Dit reglement en de uitleg daarvan wordt beheerst door Nederlands recht. 7

Investeringsreglement Nationaal Energiebespaarfonds (NEF)

Investeringsreglement Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Bijlage Investeringsreglement Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Algemeen Op basis van artikel 24 van de statuten van de Stichting NEF is dit investeringsreglement vastgesteld door het bestuur in zijn

Nadere informatie

Investeringsreglement Nationaal Energiebespaarfonds (NEF)

Investeringsreglement Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Investeringsreglement Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Algemeen Op basis van artikel 24 van de statuten van de Stichting NEF is dit investeringsreglement vastgesteld door het bestuur in zijn vergadering

Nadere informatie

Investeringsreglement Nationaal Energiebespaarfonds (NEF)

Investeringsreglement Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Investeringsreglement Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Algemeen Op basis van artikel 24 van de statuten van de Stichting NEF is dit Investeringsreglement vastgesteld door het bestuur in zijn vergadering

Nadere informatie

Investeringsreglement Nationaal Energiebespaarfonds (NEF)

Investeringsreglement Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Investeringsreglement Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Algemeen Op basis van artikel 24 van de statuten van de Stichting NEF is dit Investeringsreglement vastgesteld door het bestuur in zijn vergadering

Nadere informatie

Investeringsreglement Nationaal Energiebespaarfonds (NEF)

Investeringsreglement Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Investeringsreglement Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Algemeen Op basis van artikel 21 van de statuten van de Stichting NEF is dit Investeringsreglement vastgesteld door het bestuur in zijn vergadering

Nadere informatie

Maatregelenlijst Duurzame Monumenten-Lening (eigenaar-bewoner)

Maatregelenlijst Duurzame Monumenten-Lening (eigenaar-bewoner) Maatregelenlijst Maatregelenlijst Duurzame Monumenten-Lening (eigenaar-bewoner) Leeswijzer Het inpassen van energiebesparende maatregelen in een monument vraagt om zorgvuldigheid en maatwerk. Het isoleren

Nadere informatie

kwaliteit dient te worden verklaard middels een ondertekende Verklaring Aannemer/Installateur.

kwaliteit dient te worden verklaard middels een ondertekende Verklaring Aannemer/Installateur. Versie 6-10-2016 Energiebesparende maatregelen voor VvE s Hieronder vindt u een overzicht van de energiebesparende maatregelen die u kunt financieren met de VvE Energiebespaarlening. U leest ook aan welke

Nadere informatie

Maatregelenlijst Duurzame Monumenten-Lening (eigenaar-bewoner)

Maatregelenlijst Duurzame Monumenten-Lening (eigenaar-bewoner) Maatregelenlijst Maatregelenlijst Duurzame Monumenten-Lening (eigenaar-bewoner) Leeswijzer Het inpassen van energiebesparende maatregelen in een monument vraagt om zorgvuldigheid en maatwerk. U moet een

Nadere informatie

Investeringsreglement Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) VvE

Investeringsreglement Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) VvE Investeringsreglement Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) VvE Energiebespaarlening Algemeen Op basis van artikel 24 van de statuten van de Stichting NEF is dit Investeringsreglement voor Verenigingen van

Nadere informatie

Maatregelenlijst Duurzame Monumenten-Lening (VvE)

Maatregelenlijst Duurzame Monumenten-Lening (VvE) Maatregelenlijst Maatregelenlijst Duurzame Monumenten-Lening (VvE) Leeswijzer Het inpassen van energiebesparende maatregelen in een monument vraagt om zorgvuldigheid en maatwerk. Het isoleren van monumenten

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Oldambt

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Oldambt Verordening Duurzaamheidslening gemeente Oldambt Doel: deze verordening heeft als doel om regels vast te stellen om een laagrentedragende lening te verstrekken om eigenaar/bewoner van een woning in de

Nadere informatie

Investeringsreglement Nationaal Energiebespaarfonds (NEF)

Investeringsreglement Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Investeringsreglement Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Algemeen Op basis van artikel 24 van de statuten van de Stichting NEF is dit Investeringsreglement voor Verenigingen van Eigenaren (VvE s) vastgesteld

Nadere informatie

Maatregelenlijst Duurzame Monumenten-Lening (VvE)

Maatregelenlijst Duurzame Monumenten-Lening (VvE) Maatregelenlijst Maatregelenlijst Duurzame Monumenten-Lening (VvE) Leeswijzer Verduurzaming van een monument vraagt om zorgvuldigheid en maatwerk. U moet een omgevingsvergunning aanleveren of een verklaring

Nadere informatie

Investeringsreglement Nationaal Energiebespaarfonds (NEF)

Investeringsreglement Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Investeringsreglement Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Algemeen Op basis van artikel 21 van de statuten van de Stichting NEF is dit Investeringsreglement voor Verenigingen van Eigenaren (VvE s) vastgesteld

Nadere informatie

Investeringsreglement Nationaal Energiebespaarfonds (NEF)

Investeringsreglement Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Investeringsreglement Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Algemeen Op basis van artikel 21 van de statuten van de Stichting NEF is dit Investeringsreglement voor Verenigingen van Eigenaren (VvE s) vastgesteld

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2016;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2016; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2016-85 Verordening Duurzaamheidsleningen Oss 2017 Dienst/afdeling SLWE De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december

Nadere informatie

Investeringsreglement Nationaal Energiebespaarfonds (NEF)

Investeringsreglement Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Investeringsreglement Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Algemeen Op basis van artikel 24 van de statuten van de Stichting NEF is dit Investeringsreglement voor Verenigingen van Eigenaren (VvE s) vastgesteld

Nadere informatie

Stimuleringsregeling collectieve investeringen woningvoorraad Apeldoorn 2014-2015

Stimuleringsregeling collectieve investeringen woningvoorraad Apeldoorn 2014-2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Apeldoorn. Nr. 41010 23 juli 2014 Stimuleringsregeling collectieve investeringen woningvoorraad Apeldoorn 2014-2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Ook slim investeren? Regel het nu!

Ook slim investeren? Regel het nu! Ook slim investeren? Regel het nu! Wilt u de energiekosten in de hand houden? Van uw huis een heerlijk comfortabel thuis maken? Bespaar slim! U wordt als woningeigenaar gestimuleerd om nú verstandig in

Nadere informatie

Vaststellen van de Verordening energieleningen Amsterdam 2012 en van een verordening tot wijziging van de Verordening op de stadsdelen

Vaststellen van de Verordening energieleningen Amsterdam 2012 en van een verordening tot wijziging van de Verordening op de stadsdelen Gemeenteblad aadsbesluit Jaar 2012 Afdeling 3A Publicatiedatum 20 juli 2012 Agendapunt 20 Datum besluit B&W 5 juni 2012 Onderwerp Vaststellen van de Verordening energieleningen Amsterdam 2012 en van een

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s G e m e e n t e S l u i s De raad van de gemeente Sluis; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet, B E S L U I T: vast te stellen de navolgende VERORDENING Stimuleringslening Duurzame Particuliere

Nadere informatie

Paragraaf 8.16 Duurzaamheid-, buren-, energie-investeringspremie particuliere woningeigenaar

Paragraaf 8.16 Duurzaamheid-, buren-, energie-investeringspremie particuliere woningeigenaar Paragraaf 8.16 Duurzaamheid-, buren-, energie-investeringspremie particuliere woningeigenaar Toelichting: Een particuliere woningeigenaar die woonachtig is in Overijssel kan een duurzaamheid-, burenen/of

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen Er zijn veel mogelijkheden om te besparen op energie! Echt slim besparen op energie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Stimuleringslening duurzaamheid non-profitorganisaties gemeente Zaltbommel

Aanvraagformulier Stimuleringslening duurzaamheid non-profitorganisaties gemeente Zaltbommel Aanvraagformulier Stimuleringslening duurzaamheid non-profitorganisaties gemeente Zaltbommel Lees alstublieft eerst de toelichting hieronder voordat u het formulier invult 1. Gegevens aanvrager Naam organisatie:

Nadere informatie

Communicatie over de Energiebespaarlening voor gemeenten en provincies

Communicatie over de Energiebespaarlening voor gemeenten en provincies Communicatie over de Energiebespaarlening voor gemeenten en provincies De Energiebespaarlening biedt kansen voor de huiseigenaar, werkgelegenheid en milieudoelstellingen. Doe mee, vertel uw inwoners over

Nadere informatie

Aanvraagformulier Duurzaamheidslening gemeente Zaltbommel

Aanvraagformulier Duurzaamheidslening gemeente Zaltbommel Aanvraagformulier Duurzaamheidslening gemeente Zaltbommel N.B.: Lees a.u.b. eerst de toelichting voordat u het formulier invult. 1. Gegevens aanvrager 1 Naam en voorletters: ----------------------------------------------------------------

Nadere informatie

De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier.

De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier. De aanvraag bestaat uit twee delen; De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier. Deel a: aanvraagformulier Deel b: offerte uitvoering maatregelen en/of beschrijving van de werkzaamheden

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen 2 Slimme investeerder Familie Roubos: We wonen in een hoekhuis met veel ramen en hebben

Nadere informatie

Communicatie over de Energiebespaarlening voor aannemers en installateurs

Communicatie over de Energiebespaarlening voor aannemers en installateurs Communicatie over de Energiebespaarlening voor aannemers en installateurs Wist u dat het voor uw klanten erg aantrekkelijk is om energie besparende maatregelen te treffen? Graag informeren wij u over de

Nadere informatie

Verordening duurzaamheidsleningen particulier en duurzaamheidsleningen VVE gemeente Hoorn 2014

Verordening duurzaamheidsleningen particulier en duurzaamheidsleningen VVE gemeente Hoorn 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoorn. Nr. 12570 11 maart 2014 Verordening duurzaamheidsleningen particulier en duurzaamheidsleningen VVE gemeente Hoorn 2014 Zaaknummer: 1025468 De Raad van

Nadere informatie

Communicatie over de Energiebespaarlening voor banken, intermediairs en makelaars

Communicatie over de Energiebespaarlening voor banken, intermediairs en makelaars Communicatie over de Energiebespaarlening voor banken, intermediairs en makelaars De Energiebespaarlening helpt de woningeigenaar de woning te verbeteren en kosten te besparen. Informeer uw klanten over

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009; VERORDENING DUURZAAMHEIDSREGELING GEMEENTE WEERT De raad der gemeente Weert; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

wordt mede mogelijk gemaakt door

wordt mede mogelijk gemaakt door Welkom wordt mede mogelijk gemaakt door Het Nationaal Energiebespaarfonds Stimuleren energiebesparing in de bestaande woningbouw Vermogen: 300 miljoen Fondsperiode: tot en met eind 2018 Product: laagrentende

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad. Wettelijke grondslagen waarop de regeling is gebaseerd: 1. Artikel

Nadere informatie

PREMIEREGELING ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN PARTICULIEREN EN HUURDERS 2015

PREMIEREGELING ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN PARTICULIEREN EN HUURDERS 2015 PREMIEREGELING ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN PARTICULIEREN EN HUURDERS 2015 Artikel 1. Doel van de subsidie De subsidie wordt verstrekt om particuliere woningeigenaren en huurders tegemoet te komen in

Nadere informatie

Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens

Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens Projectnaam: Kenmerk: Adres: Postcode: Klantnaam: Contactpersoon: Datum woning bezoek: 3817PR-45 Hobbemastraat 3817 PR Plaats: Amersfoort

Nadere informatie

Gemeente Delft. Subsidie informatie. Bestaande stad bespaart energie

Gemeente Delft. Subsidie informatie. Bestaande stad bespaart energie Gemeente Delft Subsidie informatie Bestaande stad bespaart energie De subsidie Bestaande stad bespaart energie is bestemd voor het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame

Nadere informatie

Energieavond Hilversum-Zuid. 14 oktober 2015

Energieavond Hilversum-Zuid. 14 oktober 2015 Energieavond Hilversum-Zuid 14 oktober 2015 Wat kunt u verwachten? Welkom door Heikracht Bethlehemkerk, Hilversum Verbonden, Heikracht HilverZon Ambities gemeente Hilversum Wie is Hoom? Hilversum Zuid

Nadere informatie

De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016, nr. 436839; besluit:

De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016, nr. 436839; besluit: Raadsvergadering 7 april 2016 Zaaknummer 436791 Agendapunt 9 Documentnummer *436848* De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016, nr. 436839; besluit:

Nadere informatie

Communicatie over de Energiebespaarlening voor banken, intermediairs en makelaars

Communicatie over de Energiebespaarlening voor banken, intermediairs en makelaars Communicatie over de Energiebespaarlening voor banken, intermediairs en makelaars De Energiebespaarlening helpt de woningeigenaar de woning te verbeteren en kosten te besparen. Informeer uw klanten over

Nadere informatie

: Verordening duurzaamheidsleningen particuliere woningeigenaren

: Verordening duurzaamheidsleningen particuliere woningeigenaren RAADSVOORSTEL Onderwerp : Verordening duurzaamheidsleningen particuliere woningeigenaren Raadsvergadering : 16 juni 2010 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 9 Portef.houder : wethouder Pierey Voorstelnummer

Nadere informatie

Naam en voorletter(s) : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoonnummer : adres : Geboortedatum : Burgerservicenummer :

Naam en voorletter(s) : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoonnummer :  adres : Geboortedatum : Burgerservicenummer : AANVRAAG DUURZAAMHEIDSLENING WORMERLAND Gegevens aanvrager Naam en voorletter(s) : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoonnummer : E-mailadres : Geboortedatum : Burgerservicenummer : Gegevens woning

Nadere informatie

Naam Premieregeling Energiebesparende Maatregelen Particulieren (2011)

Naam Premieregeling Energiebesparende Maatregelen Particulieren (2011) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 101 Naam Premieregeling Energiebesparende Maatregelen Particulieren (2011) Publicatiedatum 19 oktober 2011 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

ER IS SUBSIDIE VOOR VVE S!

ER IS SUBSIDIE VOOR VVE S! ! ER IS SUBSIDIE VOOR VVE S! Goed nieuws als je jouw VvE-complex wilt isoleren! Vanaf 15 september krijg je subsidie als je twee of meer isolerende maatregelen laat uitvoeren. Wij hebben in deze folder

Nadere informatie

Groninger Energiepremie

Groninger Energiepremie Groninger Energiepremie Subsidie voor energiebesparende maatregelen Vraag aan vóór 1 april 2015! Wilt u uw woning verduurzamen? Lees hier of de Groninger Energiepremie iets voor u is Wat houdt de Groninger

Nadere informatie

energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015

energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015 energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015 Marc Smijers M 06-23924330 www.smijers-energieadvies.nl info@smijers-energieadvies.nl 1 Onderwerpen Relatie tussen energielabel en energiegebruik

Nadere informatie

Communicatie over de Energiebespaarlening voor aannemers en installateurs

Communicatie over de Energiebespaarlening voor aannemers en installateurs Communicatie over de Energiebespaarlening voor aannemers en installateurs Wist u dat het voor uw klanten erg aantrekkelijk is om energie besparende maatregelen te treffen? Graag informeren wij u over de

Nadere informatie

Energie en duurzaamheid. Informatiebijeenkomsten VvE Belang 2016

Energie en duurzaamheid. Informatiebijeenkomsten VvE Belang 2016 Energie en duurzaamheid Informatiebijeenkomsten VvE Belang 2016 Mr C.J.C.M. (Kees) Oomen Klik Directeur om Organisatie de titelstijl en Public van Affairs het Stichting VvE Belang model te bewerken ing.

Nadere informatie

- Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 12 maart 2013, agendapuntnummer. 3.6.

- Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 12 maart 2013, agendapuntnummer. 3.6. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 048 Naam Premieregeling energiebesparende maatregelen particulieren en huurders 2013 Publicatiedatum 15 januari 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten Concepten EPC 0.4 Om een EPC 0.4 te realiseren voor de referentiewoningen zijn er verschillende concepten ontwikkeld die onderling verschillen op de wijze van ventileren en verwarmen. Aan de basis van

Nadere informatie

De verordening Duurzaamheidsleningen Gemeente Nijmegen (GB2010-099) wordt per 1 mei 2013 ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen

De verordening Duurzaamheidsleningen Gemeente Nijmegen (GB2010-099) wordt per 1 mei 2013 ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 069 Naam Verordening Duurzaamheidsleningen Gemeente Nijmegen (2013) Publicatiedatum 24 april 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij raadsbesluit

Nadere informatie

Communicatie over de Energiebespaarlening voor gemeenten en provincies

Communicatie over de Energiebespaarlening voor gemeenten en provincies Communicatie over de Energiebespaarlening voor gemeenten en provincies De Energiebespaarlening biedt kansen voor de huiseigenaar, werkgelegenheid en milieudoelstellingen. Doe mee, en creëer een buzz voor

Nadere informatie

Gemeente Zoeterwoude. Officiële naam regeling. Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Zoeterwoude 2016

Gemeente Zoeterwoude. Officiële naam regeling. Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Zoeterwoude 2016 Gemeente Zoeterwoude Officiële naam regeling Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Zoeterwoude 2016 Citeertitel Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente

Nadere informatie

De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 2014

De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 2014 De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 2014 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 maart 2016, nr. 107872;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 maart 2016, nr. 107872; raadsbesluit 2016, nr. IV-8 gemeente Winterswijk De raad van de gemeente Winterswijk; overwegende dat: de duurzaamheidslening bijdraagt aan de realisatie van de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Gelet op artikel 115, derde lid, van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

De Minister van Financiën, Gelet op artikel 115, derde lid, van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft; (Tekst geldend op: 20-06-2013) Regeling van de Minister van Financiën van 12 december 2012, kenmerk: FM/2012/1887 M, houdende de inkomenscriteria voor het verstrekken van hypothecair krediet en regels

Nadere informatie

Stimuleringslening Duurzame Particuliere woningverbetering - 2

Stimuleringslening Duurzame Particuliere woningverbetering - 2 Stimuleringslening Duurzame Particuliere woningverbetering - 2 Inhoud Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering 5 Hoeveel kunt u lenen? 5 Waarom zou u lenen? 5 Wat kunt u met de lening

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Energie-Index Woningen Meerkeuzevragen Casus. Alle tekeningen en foto s zijn ter plekke gecontroleerd in de betreffende woningen.

Voorbeeldexamen Energie-Index Woningen Meerkeuzevragen Casus. Alle tekeningen en foto s zijn ter plekke gecontroleerd in de betreffende woningen. Voorbeeldexamen Energie-Index Woningen Meerkeuzevragen Casus Alle tekeningen en foto s zijn ter plekke gecontroleerd in de betreffende woningen. Vraag 1 tot en 10 hebben betrekking op woning 1. Hieronder

Nadere informatie

SVn NIEUWS. SVn is aangewezen als uitvoeringsorganisatie

SVn NIEUWS. SVn is aangewezen als uitvoeringsorganisatie SVn NIEUWS 01 2014 2 Column Stef Blok 2 Energiebespaar 5 Inzet Duurzaam lening heidslening Slim investeren met de Energiebespaarlening 6 ED en FRED Vervolg Pluslening Info Starterslening 8 PWV Informatiemap

Nadere informatie

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017 Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017 Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële naam regeling Gemeente Leiderdorp Verordening Stimuleringslening

Nadere informatie

Aanvraagformulier Energiebespaarlening

Aanvraagformulier Energiebespaarlening Aanvraagformulier Energiebespaarlening Vul dit aanvraagformulier voor de Energiebespaarlening volledig in en stuur alle gevraagde stukken mee, die nodig zijn om uw aanvraag in behandeling te nemen. SVn

Nadere informatie

Doel: energiebesparing bij woningeigenaren

Doel: energiebesparing bij woningeigenaren Achtergrond Doel: energiebesparing bij woningeigenaren Gunstig voor leefmilieu Lage energierekening Gunstig voor het wooncomfort Gunstig voor de waarde van uw huis Gunstig voor lokale economie Achtergrond

Nadere informatie

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z77888\Raad-00091/7. gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15 maart 2016;

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z77888\Raad-00091/7. gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15 maart 2016; Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z77888\Raad-00091/7 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15 maart 2016; gelet op de bespreking

Nadere informatie

Subsidieplafond Bedrijven 495.000, - (incl. woningbouwverenigingen, dorpshuizen, scholen, sportverenigingen)

Subsidieplafond Bedrijven 495.000, - (incl. woningbouwverenigingen, dorpshuizen, scholen, sportverenigingen) Subsidieregeling duurzame investeringen door bedrijven Doel: Lokale economische activiteit stimuleren en tegelijk bijdrage leveren aan doelstelling duurzaam bouwen. In dat kader moeten investeringen betrekking

Nadere informatie

Gemeentelijke subsidieregeling Energiebesparing 2013-2016 voor gemeente Langedijk.

Gemeentelijke subsidieregeling Energiebesparing 2013-2016 voor gemeente Langedijk. Gemeentelijke subsidieregeling Energiebesparing 2013-2016 voor gemeente Langedijk. Bijlage 1 Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Deze subsidieregeling is opgesteld voor de particuliere woningbezitter

Nadere informatie

Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens

Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens Projectnaam: 1015SX-136-huis Kenmerk: Adres: Nieuwe Leliestraat Huis: 136-huis Postcode: 1015 SX Plaats: AMSTERDAM Klantnaam: M. Bolding

Nadere informatie

Bepaling R bf en R bw volgens NEN 1068:2012 bij toepassing kruipruimte isolatie (Drowa chips en EPS-platen)

Bepaling R bf en R bw volgens NEN 1068:2012 bij toepassing kruipruimte isolatie (Drowa chips en EPS-platen) TNO-rapport TNO 2015 R10125 Bepaling R bf en R bw volgens NEN 1068:2012 bij toepassing kruipruimte isolatie (Drowa chips en EPS-platen) Gebouwde Omgeving Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus

Nadere informatie

Handleiding bewijslast

Handleiding bewijslast Handleiding bewijslast 1 Inhoudsopgave Wat voor type glas heeft uw huis? 2 Is uw gevel na de bouw extra geïsoleerd? 5 Is uw dak na de bouw extra geïsoleerd? 7 Is uw vloer na de bouw extra geïsoleerd? 9

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten PS2009-997 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Duurzaamheidsfonds Gelderland HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Isolatie. Technische achtergrond 5 november Wouter van den Acker PKW

Isolatie. Technische achtergrond 5 november Wouter van den Acker PKW Isolatie Technische achtergrond 5 november 2016 Wouter van den Acker PKW Over PKW Energie en duurzaamheid Architectuur en ontwerp Tekeningmanagement Vastgoedmanagement Projectmanagement Kantoor Delft Inhoud

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; Verordening Duurzaamheidleningen Gemeente Oldebroek De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op de artikelen 147 en 149 van de

Nadere informatie

Verordening Stimuleringsregeling duurzame particuliere woningverbetering Tholen 2015

Verordening Stimuleringsregeling duurzame particuliere woningverbetering Tholen 2015 Verordening Stimuleringsregeling duurzame particuliere woningverbetering Tholen 2015 Laatst vastgesteld: 23 april 2015 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 - Begrippen... 1 Artikel 2 - Toepassingsbereik... 1 Artikel

Nadere informatie

Langer comfortabel thuis in uw duurzaam huis

Langer comfortabel thuis in uw duurzaam huis Langer comfortabel thuis in uw duurzaam huis Bespaar energie en geld, investeer in uw toekomst Stimuleringslening Duurzaam Thuis voor eigenaar-bewoners en huurders Wilt u meer wooncomfort? Wilt u een lagere

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ AANVRAAG DUURZAAMHEIDSLENING VOOR ZONNEPANELEN

TOELICHTING BIJ AANVRAAG DUURZAAMHEIDSLENING VOOR ZONNEPANELEN TOELICHTING BIJ AANVRAAG DUURZAAMHEIDSLENING VOOR ZONNEPANELEN Rente en aflossing van de duurzaamheidslening Eigenaren/bewoners van een (op)geleverde woning in Diemen komen in aanmerking voor een gemeentelijke

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening Duurzaamheidslening en Stimuleringslening (Particuliere Woningverbetering) gemeente Emmen 2013

Onderwerp: Verordening Duurzaamheidslening en Stimuleringslening (Particuliere Woningverbetering) gemeente Emmen 2013 svoorstel Onderwerp: Verordening Duurzaamheidslening en Stimuleringslening (Particuliere Woningverbetering) gemeente Emmen 2013 Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Beleid en Regie Team Ruimtelijk Beleid

Nadere informatie

Landelijke subsidieregelingen

Landelijke subsidieregelingen Landelijke subsidieregelingen energiebesparing en duurzame energie particuliere woningbouw Melissa Ernst Energieservicepunt Zeeland Inhoud van de presentatie 1. Energieservicepunt Zeeland 2. Subsidieregeling

Nadere informatie

STEEK ENERGIE IN JE WONING! UNIEK AANBOD VOOR WIPPOLDER

STEEK ENERGIE IN JE WONING! UNIEK AANBOD VOOR WIPPOLDER STEEK ENERGIE IN JE WONING! UNIEK AANBOD VOOR WIPPOLDER INLEIDING WAT STAAT ER OP HET PROGRAMMA? 19:30 uur Energiebesparende maatregelen (Energieloket) 20:15 uur Pauze met koffie en thee 20:30 uur Informatiemarkt:

Nadere informatie

Subsidiabele maatregelen 2013-2016 met toelichting

Subsidiabele maatregelen 2013-2016 met toelichting Subsidiabele maatregelen 2013-2016 met toelichting Nr Voorziening Criterium 1 Doe-het-zelf-isolatie Rc> 2,5 m2k/w 2 Dakisolatie Rc> 2,5 m2k/w 3 Vloerisolatie Rc> 2,5 m2k/w 4 Spouwmuurisolatie Rc> 1,3 m2k/w

Nadere informatie

Rijkspremie Meer Met Minder

Rijkspremie Meer Met Minder Rijkspremie Meer Met Minder Officiële titel Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparende voorzieningen aan woningen Particuliere woningeigenaren, die ook de woning bewonen (hoofdbewoning) Investeringen

Nadere informatie

BESLUIT vast te stellen: Verordening Duurzaamheidslening/Stimuleringslening gemeente Hilversum

BESLUIT vast te stellen: Verordening Duurzaamheidslening/Stimuleringslening gemeente Hilversum RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hilversum, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2013; Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen: Verordening

Nadere informatie

PDFlib PLOP: PDF Linearization, Optimization, Protection. Page inserted by evaluation version www.pdflib.com sales@pdflib.com

PDFlib PLOP: PDF Linearization, Optimization, Protection. Page inserted by evaluation version www.pdflib.com sales@pdflib.com PDFlib PLOP: PDF Lineariation, Optimiation, Protection Page inserted by evaluation version www.pdflib.com sales@pdflib.com p Energielabel woning supplement* Afgegeven conform de Regeling energieprestatie

Nadere informatie

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht,

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht, De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg, gezien het voorstel van het college van 30 november 2010 (nr. 515447) gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 december 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 december 2015; De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 december 2015; gelet op de door de raad op 12 november 2015 aangenomen motie van ChristenUnie, ABO, SGP. CDA,

Nadere informatie

Rijksoverheid. Veel besparingsmogelijkheden t/m t/m 100. Dubbel glas. Dubbel glas. Niet extra geïsoleerd. Niet van toepassing. Nee.

Rijksoverheid. Veel besparingsmogelijkheden t/m t/m 100. Dubbel glas. Dubbel glas. Niet extra geïsoleerd. Niet van toepassing. Nee. Rijksoverheid Energielabel woning Westvest 191 2611BZ Delft BAG-ID: 0503010000010395 Veel besparingsmogelijkheden Energielabel B Registratienummer 863374920 Datum van registratie 13-01-2016 Geldig tot

Nadere informatie

Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp

Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp Energieavond Hilversum Kerkelanden, Zeverijn en Rode Dorp 17 mei 2016 Wat kunt u verwachten Hilverzon & Kerkelanden Leeft! Ambitie gemeente Hilversum Wie is

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening Dronten 2013. Artikel 1 Begrippen

Verordening Duurzaamheidslening Dronten 2013. Artikel 1 Begrippen Verordening Duurzaamheidslening Dronten 2013. Artikel 1 Begrippen Deze regeling verstaat onder: a) de aanvraag: een schriftelijk verzoek aan het college om toekenning van een duurzaamheidslening voor particuliere

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Leiderdorp 2017

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Leiderdorp 2017 Verordening Duurzaamheidslening gemeente Leiderdorp 2017 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Leiderdorp Officiële naam regeling Verordening Duurzaamheidslening

Nadere informatie

Subsidieregeling Duurzaam Bouwen Noord-Beveland 2017

Subsidieregeling Duurzaam Bouwen Noord-Beveland 2017 Subsidieregeling Duurzaam Bouwen Noord-Beveland 2017 De raad van de gemeente Noord-Beveland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 juli 2017; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 43867 5 augustus 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VERORDENING DUURZAAMHEIDSLENINGEN LIMBURGS ENERGIE FONDS

PROVINCIAAL BLAD VERORDENING DUURZAAMHEIDSLENINGEN LIMBURGS ENERGIE FONDS PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 6959 16 oktober 2015 VERORDENING DUURZAAMHEIDSLENINGEN LIMBURGS ENERGIE FONDS Procinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR: 100 Officiële naam regeling: Verordening duurzaamheidsleningen Limburgs Energie Fonds Citeertitel: Verordening duurzaamheidsleningen Limburgs Energie Fonds Naam ingetrokken

Nadere informatie

3 Energiegebruik huidige situatie

3 Energiegebruik huidige situatie 3 Energiegebruik huidige situatie 3.1 Het Energie Prestatie Certificaat In het kader van de Europese regelgeving (EPBD) bent u verplicht om, bij verkoop of verhuur van de woning, een energiecertificaat

Nadere informatie

Startadvies Energiebesparing

Startadvies Energiebesparing Startadvies Stephanusplein 1, 7772 BR Hardenberg Startadvies : Op basis van de besparingscheck (zie bijlage) heeft uw woning een indicatief energielabel F. Het energielabel voor woningen loopt van A tot

Nadere informatie

Tijdelijke Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering gemeente Borsele 2014

Tijdelijke Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering gemeente Borsele 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Borsele. Nr. 33983 19 juni 2014 Tijdelijke Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering gemeente Borsele 2014 De gemeenteraad van de

Nadere informatie

door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college

door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college Intitulé Deelverordening Duurzaamheidsleningen gemeente Tiel RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Tiel, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen;

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw 2016-2018 gemeente Bergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van de afdeling Ontwikkeling en

Nadere informatie

Isolatie. Technische achtergrond 10 november Wouter van den Acker PKW

Isolatie. Technische achtergrond 10 november Wouter van den Acker PKW Isolatie Technische achtergrond 10 november 2016 Wouter van den Acker PKW Over PKW Energie en duurzaamheid Architectuur en ontwerp Tekeningmanagement Vastgoedmanagement Projectmanagement Kantoor Delft

Nadere informatie

Hilversum Over t Spoor

Hilversum Over t Spoor Hilversum Over t Spoor Energieavond Hilversum Over t Spoor 20 april 2016 Wat kunt u verwachten Wijkcentrum de Geus & Geuzenkracht Ambitie gemeente Hilversum Wie is Hoom? De buurt onder de loep Wijkaanbod:

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2010 / 099. Naam Verordening Duurzaamheidsleningen Nijmegen (2010) Publicatiedatum 6 oktober 2010.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2010 / 099. Naam Verordening Duurzaamheidsleningen Nijmegen (2010) Publicatiedatum 6 oktober 2010. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2010 / 099 Naam Verordening Duurzaamheidsleningen Nijmegen (2010) Publicatiedatum 6 oktober 2010 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij raadsbesluit van

Nadere informatie