Afval en energie: de ideale combi

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afval en energie: de ideale combi"

Transcriptie

1 visie op technologie Magazine van Imtech, april 2011 Swift: hightech jacht van 141 meter nederlandse provincie loopt voorop in duurzaamheid Social media: Alles is nu #28 Wim van Lieshout, HVc afvalcentrale: Afval en energie: de ideale combi

2 Colofon is een kwartaaluitgave 2010 een prima jaar, van Imtech Technisch dienstverlener Imtech (circa medewerkers, opbrengsten circa 4,5 miljard Inhoud op naar verdere groei! euro, met 450 vestigingen in Europa en met een mondiaal netwerk van 70 maritieme vestigingen) staat voor integratie van innovatieve Een mega tuinbouwgebied, een technologieën (de combinatie van elektrotech- internationale topregio voor de gezond- niek, ICT en werktuigbouw). Imtech bundelt heidszorg, een leisure and pleasure-ring innovatief vermogen, gedreven professionals rond Heerlen en cradle-to-cradle in en ambitieuze opdrachtgevers. Mensen die gebiedsontwikkeling. Ger Driessen, gede- geboeid zijn door de meerwaarde van technologie. Die ervan overtuigd zijn dat technologie businessprocessen kan veranderen, toege- 04 puteerde van de Provincie Limburg brengt innovatieve plannen tot ontwikkeling. Het draait uiteindelijk om de uitvoering was opnieuw een goed jaar voor Imtech. De winst (EBITA) steeg met 10% (waarvan 6% auto- voegde waarde kan bieden. Imtech biedt noom) en de opbrengsten met 4% tot bijna 4,5 miljard euro. De orderportefeuille groeide met 10% totaaloplossingen voor belangrijke maatschap- tot 5,2 miljard euro. Ook nam de operationele EBITA-marge toe tot 6,2%, terwijl de oorspronkelijke pelijke vraagstukken als energie, milieu, water, doelstelling voor 2012 op 6% lag. Een belangrijke groeimarkt blijft groene technologie, die een kwart van onze totale opbrengsten beslaat. En de Oscar gaat fijnstof, mobiliteit en veiligheid. Imtech excelleert vooral in Duitsland & Oost-Europa en Nordic. In Duitsland en daarbuiten kenmerkt naar Redactiecommissie Annet Boers, Hanco Hazenboom, Anke van Houten, Pieter Koenders, De werelden van afval en energie Imtech zich door haar leidende rol als energiepartner. Ook is sprake van een sterke positie in de Elise Pattiwael, Daisy Tabbernee, Esther Ouwens komen steeds dichter bij elkaar. Wim auto-industrie. Zo is Imtech technologiepartner van onder meer BMW, Audi, Daimler, Volkswagen, Eind februari werden de felbegeerde Nagell van Lieshout, algemeen directeur HVC: Porsche en Opel. In Zweden, Noorwegen en Finland heeft Imtech een sterke marktpositie opge- Oscars weer uitgereikt tijdens de jaar- Nu zijn we een afvalbedrijf met een bouwd. Vooral de overname van NEA, de grootste elektrotechnische dienstverlener in Zweden, biedt potentie. Samen met het in 2008 overgenomen NVS (werktuigbouw) kan Imtech nu ook in de regio Nordic haar succesvolle propositie van totale technische dienstverlening tot stand brengen. lijkse Academy Awards ceremonie. Locatie van dit drukbezochte event is het Hollywood & Highland Center. Een Samenstelling en redactionele productie De Nieuwe Lijn, Rotterdam Eindredactie Pieter Koenders, Anke van 16 energiecomponent, over twee jaar een energiebedrijf met een aanzienlijke afvalcomponent. prestigieus complex in het hart van Houten, Trudy van Dijk In de Benelux is nog geen sprake van herstel. Uitdagende marktomstandigheden, bijvoorbeeld uitge- Hollywood met winkels van H&M tot Vormgeving De Zaak Launspach, Rotterdam stelde investeringsbeslissingen van klanten en stevige concurrentie, zijn hier debet aan. Imtech legt Louis Vutton, twee nachtclubs, een Fotografie Peter Arno Broer, Damen Schelde de focus hier nog meer op het bieden van toegevoegde waarde en groene technologie. Dat leidde wijnbar en een Hard Rock Café. Naval Shipbuilding, Groningen Airport Eelde bijvoorbeeld tot de opdracht voor realisatie van twee duurzame energiecentrales voor de Neder- De stad Los Angeles vroeg Imtech Archief, istock, Maarten Laupman landse provincie Limburg. Hoewel we ook in de UK, Ierland & Spanje te maken hebben met de (WPS USA) onlangs de bijhorende luxe Drukkerij Drukkerij Van As gevolgen van de economische crisis, zet Imtech hier solide resultaten neer. In de Europese markten parkeer garage te voorzien van state-of- Verspreiding Perfect DM Services van ICT en traffic wist Imtech verdere groei te realiseren en ook de maritieme divisie, die mondiaal the-art parkeertechnologie. De opdracht Social gaming, time sharing op het gebied actief is, deed het prima. omvat onder meer de in- en uitgangap- Redactieadres van arbeid en fifteen seconds of fame paratuur voor de 18 rijstroken, 13 Imtech N.V. voor iedereen. We kunnen de komende Imtech ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Dat is terug te zien in onze groeistrategie voor Doel is opbrengsten van 8 miljard euro bij een operationele EBITA-marge tussen de 6 en 7%. Ook voor 2011 zijn we positief gestemd. Technologie vormt steeds vaker de kern van de betaalapparaten, een valet parking terminal en een systeem waarbij buiten de reguliere tijden bij het inrijden direct Group Communications T.a.v. drs. P.J.A. Koenders Postbus 399, 2800 AJ Gouda 20 tijd nog heel wat verwachten op het gebied van social media. Media-expert Martijn Arts licht een tipje van sluier op. samenleving. Imtech kan én wil hierin graag het voortouw nemen! betaald kan worden. Imtech is telefoon: wereldwijd actief in geavanceerde parkeertechnologie. Oplage en verder exemplaren 10 Swift: hightech jacht van 141 meter 14 MVO: schoon water in Zuid-Afrika / Grootste Nederlandse marineschip / Duurzame baanverlenging luchthaven Groningen Dr. Ir. René van der Bruggen 15 Midnight Ice: grootste sauna ter wereld / Freestyle cruising / Duurzame energie uit restafval Voorzitter Raad van Bestuur Imtech N.V. 22 Groene data- en callcenters 2 3

3 Vooroplopen in duurzaamheid Ger Driessen, CDAgedeputeerde Provinciale Staten Limburg De quality of life verbeteren. Daar is het Ger Driessen, gedeputeerde van de Provincie Limburg in Nederland, uiteindelijk allemaal om te doen. Zijn dagelijks werk draait om het stimuleren van innovaties, het bij elkaar brengen van verschillende partijen en het belangrijkst het in uitvoering brengen van nieuwe ontwikkelingen. Daarbij hoort een ambitieus duurzaamheidsbeleid. 4 5

4 slagen er vaak niet in de daad bij het woord te voegen, zegt Ger Driessen. Je kunt een kast vol met mooie plannen hebben, Politici maar het draait uiteindelijk een club die meedenkt met gemeenten en het bedrijfsleven. De Provincie staat aan de wieg van nieuwe ontwikkelingen. We geven impulsen, brengen maatschappelijk gewenste ontwikkelingen in uitvoering en spelen een belangrijke rol als medeparticipant. Hij illus- plaatsvindt, en laten een Innovatiecentrum en een Innova-toren bouwen. Doel is Greenport te ontwikkelen tot een agrofood-campus met hoogwaardige opleidingen, bedrijven en instellingen. We zetten in op een omzetverdubbeling van één miljard naar twee miljard euro. Brains unlimited Als tweede noemt hij de ontwikkeling van de Chemelot Campus in Sittard-Geleen en de Maastricht Health Campus. Samen met DSM en de Universiteit Maastricht een unieke publiekprivate samenwerking werken we teerd in Den Haag. Driessen verwacht dat in de komende tien jaar meer dan tweeduizend banen voor kenniswerkers zullen ontstaan en nog eens duizenden extra indirecte arbeidsplaatsen. Daarmee wordt Brainport een belangrijke economische motor. Het gaat om om de uitvoering. Dat was en is nog altijd mijn treert dit met een aantal voorbeelden, die Opvallend in het project is de bedrijfsmatige aan de ontwikkeling van de campussen. We een investering van een half miljard euro. uitdaging. Ik wil mensen inspireren, verschil- hij zelf omschrijft als vier kroonjuwelen van aanpak. Wij hebben een NV opgericht waar- willen een internationale topregio creëren op lende partijen bij elkaar brengen en innovaties topniveau. door de eindverantwoordelijkheid heel duidelijk het gebied van medisch, neuro- en gezond- Leisure and pleasure stimuleren om zo nieuwe kwaliteiten aan de bij de directie en het bestuur ligt. Het is daar- heidswetenschappelijk onderzoek, door onder De Buitenring Parkstad Limburg die 2014/2015 samenleving toe te voegen. Driessen is sinds Greenport Venlo door niet politiek gebonden, wat het proces meer innovatieve bedrijven en internationale gereed zou moeten zijn, is het derde kroonju gedeputeerde van de Provincie Limburg, Allereerst zijn we samen met vier gemeen- versnelt. kenniswerkers aan te trekken. Wij hebben weel. Driessen: De regio Heerlen telt inmiddels waar hij gebiedsontwikkeling, plattelands- en ten actief betrokken bij de ontwikkeling van daarom meegefinancierd aan Brains Unlimi- bijna inwoners, maar de infrastructuur ruimtelijke ontwikkeling en de ontwikkeling Greenport Venlo: het tweede tuinbouwgebied ted: een scanner die de hersenen duizend van het voormalige mijnwerkersgebied is hier van het openbaar bestuur in zijn portefeuille van Nederland dat met zo n hectare maal specifieker kan ontleden dan de huidige nooit echt op aangepast. Wij willen van het Nieuwe Audi s dankzij restwarmte heeft. Hij begon zijn politieke loopbaan begin jaren tachtig in de gemeenteraad van Horst. Hij werd in die periode lid van het CDA en was zeventien jaar lang wethouder van onder meer Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Tijdens zijn wethouderschap werkte hij daarnaast jarenlang op de afdeling onderzoek en ontwikkelingsprogrammering van het in omvang vergelijkbaar is met de Tweede Maasvlakte. Een unieke samenwerking tussen ondernemers, overheid, onderzoekers, onderwijs en de omgeving. Er wordt onder meer een hoogwaardig bedrijventerrein van hectare ontwikkeld voor de glastuinbouw en agribusiness. Wij hebben geïnvesteerd in het openingsgebouw van de Floriade, een wereld- De werking van de hersenen ontrafelen generatie scanapparatuur. De bal ligt nu bij de wetenschap om de plaatjes te verklaren en de werking van de hersenen te ontrafelen. Iets waar ze de komende twintig jaar nog wel even mee zoet zijn. Het campusplan, Brainport 2020 waarvan Brains Unlimited een belangrijk onderdeel is, hebben we onlangs gepresen- gebied een leasure and pleasure-ring maken. De Provincie investeert daarom 315 miljoen euro in een nieuwe ring met een betere infrastructuur, betere verkeersveiligheid, minder fijnstofoverlast en minder geluidsoverlast. De grootste investering van de Provincie Limburg ooit. De Duiste auto-industrie verduurzaamt. gewest Helmond, dat in 1993 opging in wat tuinbouwtentoonstelling die hier in 2012 Niet alleen door groenere auto s te nu het Samenwerkingsverband Regio Eindho- produceren die minder CO 2 uitstoten, ook door de eigen processen te verduurzamen. Autofabrikant Audi gaat bijvoorbeeld de afvalwarmte die vrijkomt van de nabij gelegen olieraffinaderij Petroplus en van de afvalverwerkingscentrale Ingolstadt gebruiken als ven heet. Vanaf dat moment bekleedde hij, tot hij gekozen werd tot gedeputeerde, de functie van beleidsadviseur ruimtelijke ordening en landelijk gebied. Vier kroonjuwelen Volgens Driessen is de Provincie veranderd Cradle-to-cradle is de sleutel tot succes Bert Tieben, SEO Economisch Onderzoek: Investeren in duurzame energie loont Investeren in duurzame energie loont als we naar de belangen van de Nederlandse samenleving als geheel kijken: de maatschappelijke baten zijn groter dan de maatschappelijke kosten. Dit is de conclusie van het onderzoek energiebron. Om deze industriële afval- van een vergunningverlenende instantie naar Investeren in een schone toekomst dat SEO Economisch Onderzoek heeft uitgevoerd voor het Regieorgaan warmte optimaal te kunnen benutten Energietransitie. Bert Tieben, senior onderzoeker bij SEO: Het onderzoek bekijkt de effecten van een ambitieus vroeg de fabrikant Imtech (Imtech investeringsprogramma om in 2050 de uitstoot van CO 2 met 80% te verminderen. Dit vraagt enorme investerin- Deutschland) zowel een hightech stads- gen, maar levert daarnaast baten in de vorm van een schoner milieu, meer voorzieningszekerheid, tijdelijk extra verwarmingstation als een innovatief heetwaterstation te realiseren. Beide worden geïntegreerd in de bestaande Duurzame energiecentrales werkgelegenheid en een groter besteedbaar inkomen bij burgers en bedrijven door energiebesparing. De conclusie van ons onderzoek is dat deze baten per saldo groter zijn dan de kosten van het investerings- stadsverwarming waarop een deel van De provincie selecteerde vorig jaar Imtech als verantwoordelijke partij voor de realisatie van twee programma als we de effecten voor de hele periode tot 2050 bekijken. Daarbij houden we ook rekening met de de productie van Audi is aangesloten. duurzame energiecentrales (DECL). De twee energiecentrales worden gevestigd op de locaties economische kosten van belastingheffing en de extra administratieve lasten door regelgeving voor burgers en Het resultaat is een aanzienlijke ener- Klavertje 4-Greenport in Venlo en Belverdere in Maastricht. De DECL gaat voor Limburgse bedrijven. Nederland staat voor de keuze: bereiken we duurzaamheid via een fossiele route met inzet van meer gieoptimalisatie waarmee nog dit jaar huishoudens duurzame energie opwekken en bestaan uit een unieke combinatie van hightech kernenergie en CO 2 -opslag? Of investeren we in hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie en windener ton aan schadelijke CO 2 -uitstoot energieoplossingen. Het gaat om zonne-energie, windenergie en biomassa. De provincie Limburg gie? Ons onderzoek laat zien dat het welvaartseffect van beide routes niet significant verschilt. Wel maakt het wordt bespaard; vergelijkbaar met de onderscheidt zich met deze aanbesteding door de keuze voor een combinatie van minimaal drie voor de kosten van energietransitie uit of er de komende jaren een effectieve internationale samenwerking van de jaarlijkse opnamecapaciteit van een verschillende energievormen. grond komt. Overigens is een eigen koers van Nederland richting duurzame energie relatief duur, doordat we de groot bos. kennis van elders moeten missen. 6 7

5 Maastricht culturele hoofdstad Cradle-to-cradle hiervan is de realisatie van twee duurzame Ten tijde van het interview staat Driessen aan Tot slot noemt hij de ontwikkeling van Maastricht als culturele hoofdstad van Europa in 2018, waar de Provincie voor in de running is. Bijzonder is dat de Provincie een grens- De aanpak rondom de gebiedsontwikkeling is niet het enige waarin de Provincie Limburg onderscheidend wil zijn. Ook op het gebied van duurzaamheid wenst de Provincie voorop energiecentrales in Venlo en in Maastricht die Limburgse huishoudens van elektriciteit moeten gaan voorzien. Driessen: De duurzame energiecentrales bestaan uit een unieke combi- Unieke combi: zon, wind en biomassa de vooravond van de provinciale verkiezingen. Hij is tevreden over het afgelopen termijn. Het is erg motiverend dat we daadwerkelijk stappen hebben gezet. Klaar is hij echter nog lang overschrijdend regionaal verbond wil creëren te lopen. Dat vertaalt zich in een ambitieuze natie van hightech energieoplossingen op basis niet: Er staan opnieuw ontzettend mooie din- met onder meer Heerlen, Aken en Luik. Om doelstelling. In 2020 willen we 20% duurzame van zon, wind en biomassa. Een investering gen op stapel. Die plannen werkelijkheid laten welk kroonjuweel het ook gaat, Driessen is energie opwekken, 20% energiebesparing tot waarmee we direct 13% van onze doelstelling Je kunt OPAC zien als een soort grote high- worden, is hem op het lijf geschreven. ervan overtuigd dat samenwerking tussen stand brengen en 20% minder CO 2 uitstoten, voor 2020 kunnen realiseren. Een ander project tech batterij die werkt met water: duurzaam regiopartners, gemeenten en private partijen vervolgt Driessen. Om dit te kunnen bereiken, is het geothermieproject in Greenport Venlo opgewekte energie wordt opgeslagen onder de sleutel is voor het succes van de beoogde nemen we het cradle-to-cradle-principe in alle voor de verwarming van het kassenoppervlak. de grond en kan weer worden vrijgegeven bij gebiedsontwikkelingen. gebiedsontwikkelingen mee. Een voorbeeld Deze vorm van duurzame energieopwekking een tekort. Het is een kansrijk project, maar zorgt voor een verlaging van de CO 2 -emissie vergt nog verder onderzoek. De afgelopen Contactpersoon Energy Solutions met ton per jaar en een energiebespa- jaren hebben we er veel werk in gestoken om binnen Imtech: ring van zeven miljoen m 3 aardgas per jaar. dit op de agenda te krijgen en daar gaan we ook de komende maanden mee verder. We zijn Hightech batterij momenteel bezig een publiekprivate samen- Van waterstof tot Bijzonder is ook OPAC (Ondergrondse Pomp Accumulatie Centrale). Driessen legt uit: Doel werking tot stand te brengen. OPAC betekent een investering van miljarden, maar wel eentje Bert Ubachs, tel energie is een ondergrondse waterkrachtcentrale voor grootschalige elektriciteitsopslag te realiseren. die landelijk en waarschijnlijk zelfs grensoverschrijdend lonend zal zijn. imtech.nl Afvalstromen gebruiken als energiebron? Dankzij innovatieve oplossingen is het steeds vaker mogelijk. Zo helpt Imtech vinylproducent SolVin Antwerpen (onderdeel van Solvay Plastics, wereldwijd een van de grootste producenten van polymeren en vinylen) om waterstofgas dat vrijkomt bij de productie van vinyl om te zetten in energie. Het proces vindt plaats in twee grote containers. Eerst wordt het waterstof door een procescontainer met brandstofcellen geleid waarbij gelijkspanning wordt opgewekt. Vervolgens wordt deze stroom in een tweede container omgezet in een driefasen laagspanning en daarna via transformatoren naar het SolVinenergienet geleid. Imtech voert de opdracht samen uit met MTSA en Nedstack. Nedstack is hoofdaannemer en levert ook de PEM brandstofcellen. Imtech ontwerpt en installeert het invertersysteem en levert de transformatoren en de middenspanningsverdeling, en MTSA fungeert als proces systeemintegrator. Maasboulevard Venlo blinkt uit in groene energievoorziening In het hart van Venlo wordt de laatste hand gelegd aan het duurzame vastgoedproject Maasboulevard : een nieuw stadsdeel waarbinnen wonen en winkelen, cultuur en recreatie in elkaar overvloeien. Voor het gebied is de MVO-doelstelling geformuleerd om de energievoorziening zo groen mogelijk uit te voeren. Imtech kreeg binnen dat kader de opdracht voor de realisatie van een hightech warmtekrachtkoppeling: de gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit (kracht) met een hoog rendement. Vrijkomende extra warmte wordt gebruikt voor verwarming. De groene oplossing levert een energiebesparing op van 47%. Daarnaast neemt de carbon footprint enorm af: jaarlijks wordt 39% minder CO 2 en 84% minder stikstofoxide (NOx) uitgestoten. Naast de realisatie van de hightech warmtekrachtkoppeling neemt Imtech op meerjarige basis het onderhoud, energiemanagement en de exploitatie voor haar rekening. Frans Rooijers, CE (Committed to the Environment) Delft: Duurzaam moet de norm worden Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft de afgelopen jaren vooral bij het bedrijfsleven aan aandacht gewonnen. Serieuze aandacht. Dat is een goede zaak, maar helaas verloopt dit proces bij de overheid een stuk langzamer. Dit zegt Frans Rooijers, directeur van onderzoeks- en adviesbureau CE. Een belangrijk bezwaar van MVO is dat het vrijblijvend is. Vooral als het gaat om de ecologische kant zitten we met een sociaal dilemma dat niet door enkele goedwillende burgers en bedrijven kan worden opgelost. Er zijn wel niches waar vooruitlopende bedrijven zich van hun goede kant laten zien, maar het overgrote deel van bijvoorbeeld de energievoorziening blijft gewoon fossiel, meer dan 95%. Daarom is conditionering van de markt door de rijksoverheid een harde voorwaarde om duurzame technieken fors te kunnen laten groeien. Rooijers, gespecialiseerd in innovatieve oplossingen voor milieuvraagstukken, is zeer positief over het initiatief van de Provincie Limburg om twee duurzame energiecentrales te laten bouwen, maar kraakt ook een kritische noot: Met de bouw vervult de Provincie een voortrekkersrol. Tegelijkertijd moeten we beseffen dat de investeringen van Provincies aan strenge rentabiliteitscriteria moeten voldoen en dat ze alleen plaatsvinden als het Rijk de subsidies verstrekt. Met alleen subsidies creëren we geen structurele markt. Een nog betere oplossing is: alle energieleveranciers verplichten duurzame energie te leveren. Duurzaam moet de norm worden, pas dan komt er een echte markt voor duurzame technieken. Overheden moeten vooral de condities voor MVO zodanig veranderen dat duurzame projecten voor investeerders interessanter zijn dan fossiele projecten. Alleen dan kan MVO echt leidend worden. 8 9

6 De skyline van Abu Dhabi Speels, soepel bewegend en sierlijk. Wie goed kijkt naar het superjacht Swift141 ziet dat de ontwerpers van Pierrejean Design Studio in Parijs, bij het ontwerp de natuurlijke elegantie van een dolfijn in gedachten gehad moeten hebben. Het megajacht heeft een uniek eerder de styling van het privévliegtuig van Jacques Chirac verzorgden. In de luxe vip en royal suites zullen staatslieden en vip s zich dan ook meer dan thuis voelen. Omdat technologie aan boord van luxe jachten een van de specialisaties van Imtech is, vroeg ADMShipyards Imtech een omvangrijk deel Sterke positie op markt luxe jachten Imtech realiseert technologie aan boord van jachten met een lengte variërend van 20 meter tot 140 meter of meer. Het gaat om onder andere geïntegreerde scheepsbruggen, energieoplossingen, voortstuwing & en navigatie & communicatie. Duurzaamheid en energiebesparing staan hierbij vanzelfsprekend voorop. Imtech is wereldwijd actief en heeft maritieme competentiecentra in Europa, Turkije, USA/Canada en het Verre Oosten. Sinds kort is Imtech ook betrokken bij de ontwikkeling van het eerste smal profiel en een indrukwekkende lichtgewicht bovenbouw. Ook aan het van de technologie aan boord van het superjacht te verzorgen. aandrijving, platformautomatisering & besturingssoftware. Maar ook om hybride jacht ter wereld. interieur is tot in het minutieuze aandacht besteed door de ontwerpers, die elektrotechnische & hightech multimedia-oplossingen, alarm & monitoring

7 TECHNEWS Swift: hightech jacht van 141 meter MVO: schoon water Grootste Duurzame Midnight Ice: Freestyle cruising Energie uit Het nieuwe luxe privéjacht Swift141 dat momenteel gebouwd wordt door ADMShipyards in Abu Dhabi is uniek op vele in Zuid-Afrika Wij douchen er mee. Maar wereldwijd is schoon (drink)water voor bijna 4 miljard Nederlandse marineschip baanverlenging in Groningen grootste sauna ter wereld Je laten vertroetelen in de spa, terwijl de kinderen zich vermaken in het aquapark. Bodyshapen in het fitnesscentrum, een wijncursus volgen of je in het pluche nestelen verontreinigd afval Steeds vaker wordt restafval omgezet in energie. Maar hoe verwerk je sterk verontreinigd manieren. Ze heeft niet alleen een opmerkelijke topsnelheid van 26 knopen. Ze mag zich met haar lengte van 141 meter mensen een schaars goed. Circa 900 miljoen mensen hebben geen toegang tot betrouw- De Koninklijke Marine krijgt er in 2014 een nieuw logistiek ondersteuningsschip bij. Het Minimale milieubelasting, optimaal energie- en materiaalverbruik, een 24% lagere CO 2 - Een megasauna met tien trapbanken, een watervaldouche en sneeuw in zomer en win- voor een Broadwayshow. De next generation cruiseschepen van Norwegian Cruiselines afval uit de industrie? Het innovatieve bedrijf Ensartech (ENergy Smelting And Recycling ook tot de tien grootste jachten ter wereld rekenen. De Swift141 biedt plaats aan een groot aantal gasten en beman- bare waterbronnen en ruim 3 miljard mensen zijn afhankelijk van vervuild water met alle Joint Support Ship (JSS) Karel Doorman gaat het huidige bevoorradingsschip Hr. Ms. Zui- footprint dan bij vergelijkbare bouwprojecten en beperkte omgevingshinder. Duurzaamheid ter. Het spacomplex Midnight Ice dat onlangs haar deuren opende bij hotel Cape East in staan in het teken van freestyle cruising. Dat wil zeggen dat passagiers naar eigen inzicht TECHnology) ontwikkelde een methode waarbij niet alleen het afval volledig verwerkt kan ningsleden. Bijzonder is ook het Nederlandse tintje: een voormalig Koninklijk Nederlands fregat van de marine is gebruikt gezondheidsrisico s van dien. De voornaamste oorzaken van de waterschaarste zijn de aan- derkruis vervangen, die na bijna veertig jaar dienst uit de vaart wordt genomen. Met een speelt een belangrijke rol bij de baanverlenging op luchthaven Groningen Airport Eelde. Haparanda, Noord-Zweden, is wat je noemt spectaculair. Het complex heeft het ontwerp en beleving invulling kunnen geven aan hun ideale cruisevakantie. Van chique tot sportief, worden, het bedrijf zorgt er ook voor dat tijdens dit proces geen vervuiling optreedt. Het als basis voor het jacht. Imtech (Imtech Marine) verzorgt een omvangrijk deel van de technologie aan boord van het houdende bevolkingsgroei, klimaatverandering en stijgende welvaart in grote delen van de waterverplaatsing van bijna ton, een lengte van 205 meter en een breedte van 30 De huidige landingsbaan wordt verlengd van naar meter. Ook komen er een van een Maya-tempel met twaalf verschillende niveaus, inclusief de grootste sauna ter wereld, van actief tot passief, van culinair tot cultureel. De nieuwe schepen worden binnenkort op de geheim is het gebruik van extreem hoge temperaturen waarbij het afval als het ware smelt superjacht. wereld. In Zuid-Afrika, een van de landen waar dit probleem speelt, betekent dit dat schoon meter, is dit één van de grootste marineschepen ooit gebouwd voor de Koninklijke Marine. nieuwe taxibaan en opstelplatform bij. De luchthaven wil hiermee haar netwerk van een Sky Bar, een gym, een ijsbad en zwembaden met ruimte voor tweehonderd zwemmers. Duitse scheepswerf Meyer Werft in Papenburg gebouwd en zijn met ton en een en zo omgezet wordt in duurzame energie. De eerste fabriek wordt dankzij investeringen en veilig water voor arme huishoudens straks Het JSS gaat Nederlandse marineschepen, of bestemmingen in zowel Europa als daarbuiten Schemerlicht en lavendelgeur? Of liever wat capaciteit van passagiers per schip de van het Nederlandse ICOS Cleantech Fund II zelfs een extreem schaars goed wordt. Mede het vlootverband waarvan zij deel uitmaken, uitbreiden. De baanverlenging is gunstig voor feller licht en een vleugje dennenboomaroma? grootste cruiseschepen ooit. Imtech (Imtech binnenkort in het noorden van Nederland (in daarom heeft de Zuid-Afrikaanse overheid een op zee bevoorraden, zwaar of speciaal mate- de economie en levert naar verwachting 600 In de douches pas je het licht en de geur aan Marine) is verantwoordelijk voor alle technische Delfzijl) gebouwd. Imtech verzorgt de com- actieplan opgezet om waterzuivering efficiënter rieel zoals Chinook-helikopters vervoeren en extra banen op. Imtech en civiel aannemer je persoonlijke voorkeuren aan. Bovendien oplossingen op het gebied van verwarming, plete geïntegreerde technische oplossingen en te maken, meer schoon water te produceren landoperaties vanuit zee ondersteunen. Daar- Dura Vermeer ontvingen samen de opdracht is het uitzicht op het natuurgebied waarin ventilatie en airconditioning op de schepen. energietechnologie in de fabriek. Doel van het en waterbewustwording te bevorderen. De naast behoren humanitaire hulpoperaties en voor verlenging van de baan. Zij tekenden het complex gelegen is, dankzij de vijf meter De schepen zullen in 2013 en 2014 aan Nor- Cleantech Fund II is financiële ondersteuning te waterverspilling zou in 2014 met 50% vermin- civiele taken zoals rampenbestrijding tot het een contract voor het ontwerp, de bouw, de hoge panoramische ramen en glazen wanden wegian Cruise Line worden overgedragen. bieden aan nieuwe initiatieven op het gebied derd moeten zijn. Imtech draagt een steentje takenpakket. Op het nieuwe schip kunnen 300 financiering en het onderhoud van de nieuwe fenomenaal. Imtech werkt momenteel ook aan twee andere van groene technologie en deze breed tot bij aan dit ambitieuze plan. Eind 2010 vertrok- bemanningsleden worden gehuisvest. Het schip infrastructuur gedurende tien jaar. Imtech is Imtech (NVS) verzorgde de duurzame lucht- en omvangrijke cruiseschepen van Norwegian ontwikkeling te laten komen. Er wordt niet ken in het kader van het Imtech MVO-beleid krijgt een helikopterdek, een laad- en losfaci- verantwoordelijk voor alle technologie, zoals klimaatoplossingen in het complex en maakte Cruise Line en is daarnaast als technologie- alleen geld gestoken in een fabriek. Er is ook twee Imtech-ontwikkelingsteams naar Zuid- liteit voor landingsvaartuigen, voorzieningen energiezuinige baanverlichting, meteo- en navi- het dankzij innovatieve ventilatiesystemen partner van de Meyer Werft betrokken bij de een businessplan ontwikkeld en een samen- Afrika. Doel is de watervoorzieningen in het voor medische ondersteuning en diverse radar-, gatietoepassingen en bijbehorende energie- en onder meer mogelijk verschillende temperatu- energiezuinige lucht- en klimaattechnologie werkingsovereenkomst afgesloten om deze Gert Sibande District Municipality structureel te communicatie- en verdedigingsystemen. communicatievoorzieningen. De landingsbaan ren in de twaalf niveaus van het spacomplex te aan boord van twee cruiseschepen uit de technologie verder in Europa uit te rollen. In verbeteren en bewustwording van het water- Damen Schelde Naval Shipbuilding is ver- krijgt een innovatieve toplaag: SMA-plus. Dit realiseren. Bezoekers kunnen rekenen op het Soltice-klasse. het ICOS Cleantech Fund II fonds participeren gebruik te stimuleren. Dit laatste gebeurt door antwoordelijk voor de bouw van het schip is een milieuvriendelijker alternatief voor de best mogelijke binnenklimaat. beursgenoteerde industriële en technologische onder meer trainingen op scholen te geven. en heeft Imtech opdracht gegeven voor het gebruikelijke teerhoudende oppervlakbehande- bedrijven, waaronder Imtech, en de Technische ontwerp, de productie, levering en imple- ling. De benodigde elektriciteit voor het werk Universiteit Delft. mentatie van een groot aantal technologische wordt opgewekt met windenergie. oplossingen

8 Wim van Lieshout, algemeen directeur HVC afvalcentrale Afval en energie: de ideale combinatie Bij HVC smelten de werelden van afval en energie samen. Met een nieuwe state-of-the-art verbrandingslijn in de vestiging in Dordrecht, Nederland, loopt het bedrijf voorop met afvalinzameling, grondstoffenmanagement en de productie van duurzame energie. Of afval bestaat? Nee. Nou, op één procent na dan. Wim van Lieshout bleven er terreinen braak liggen. Gemeentes (49) kent het moeten nu zelf ideeën ontwikkelen over hoe klappen van de zij klimaatneutraal worden. Daar zijn wij ingesprongen. Niemand wil onder het eten gebeld zweep in de afvalbranche. Hij worden door een energiebedrijf. Dat is met was onder andere afval net zo. Als burger wil je gewoon je bak als consultant van Twijnstra Gudde als projectleider gedetacheerd bij de bouw van een kunnen gaan dat jouw afval op tijd en op een aan de straat zetten en er blindelings vanuit afvalcentrale. Later werd hij directeur productie milieuvriendelijke en efficiënte manier wordt en algemeen directeur bij de VAM (Vuil Afvoer verwerkt. Maatschappij). Sinds 1 maart 2005 staat hij aan het roer van HVC, het bedrijf dat voor Paradepaardje 52 gemeenten in Nederland het afval- en HVC heeft twee afvalverwerkende en energieopwekkende installaties: in Alkmaar en energiebeheer uitvoert en voor vijf waterschappen de slibverwerking verzorgt. Het is ons Dordrecht. Paradepaardje is de nieuwe vijfde doel om deze gemeenten en waterschappen, verbrandingslijn in Dordrecht. Twee van de vier onze aandeelhouders, te ondersteunen bij het bestaande verbrandingslijnen, verbrandingsovens met rookgasreiniging, voldeden niet behalen van hun milieu- en klimaatdoelstellingen, zegt Van Lieshout. We ondersteunen meer aan de huidige technologische standaard. gemeenten bijvoorbeeld met een energievisie. Deze twee lijnen hebben we vervangen door Een quickscan waarbij we kijken naar het een vijfde verbrandingslijn met een nieuwe energiegebruik van de gemeente en naar het thermische installatie, die om de andere lijnen potentieel van duurzame energiebronnen zoals heen is gebouwd. Dat had nogal wat voeten biomassa, wind, zon en aardwarmte. in de aarde. We moesten het magazijn, de slakkenbunker, de koeltoren en enkele silo s, Maatschappelijke functie kabels en leidingen verplaatsen en een slakkentransportband van 236 meter lang met HVC opereert op het snijvlak van technologische mogelijkheden en het maatschappelijk tussenopslagslakken maken. Maar het was het belang en zoekt voortdurend naar de optimale meer dan waard: met de vrijkomende warmte mix tussen een duurzame bedrijfsvoering en wekt HVC jaarlijks ruim 500 GWh duurzame de kostprijs. Intern willen we financieel solide energie op (zie kader Vijfhonderd GWh zijn, we zijn commercieel en efficiënt, maar duurzame energie op p.19). Goed voor de we hebben een maatschappelijke functie. Als energiebehoefte van huishoudens. we er geld aan overhouden, gaan de tarieven omlaag. Het is misschien een tegendraadse Wakker schrikken ontwikkeling, maar niet alle privatiseringsverhalen zijn nu eenmaal succesverhalen. Toen de core business voor HVC, het bedrijf is dan Afvalverwerking en energieopwekking is energiebedrijven in private handen kwamen, ook zeer betrokken bij ontwikkelingen op dit gebied. Het bedrijf participeert bijvoorbeeld in allerlei duurzame energieprojecten. Zoals in het Nederlandse offshore windpark BARD, het offshorewindparkproject bij het Duitse Waddeneiland Borkum. Maar ook in een vergistingsinstallatie in Middenmeer, die ton groente-, fruit- en tuinafval (gft) omzet in groen gas en compost. Naast wind-, zonne- en bio-energie, ontwikkelt HVC warmtenetten en installaties voor de productie van groen gas uit gft-afval. En we maken ons sterk voor onderzoek naar nieuwe nuttige toepassingen van afval. Daarvoor is het essentieel dat je op de hoogte blijft van alle technologische ontwikkelingen. Op het gebied van vergassingstechnologie gebeuren veel interessante dingen. Met het Energie Onderzoeksinstituut ECN bouwden we een proefinstallatie voor het vergassen van droge biomassa. Schoon gas wordt binnen een aantal jaren economisch aantrekkelijk, zowel als duurzame brandstof in de industrie, als voor huishoudelijk gebruik en wellicht zelfs in voertuigen. Samen met afvaladvies-, regie- en verwijderingsorganisatie Rova hebben we in Zwolle een vergistinginstallatie voor gft gebouwd. Die vergist per jaar ton gft tot bijna 5 miljoen m 3 meter biogas en zo n ton compost. Het biogas kan worden gebruikt als transportbrandstof en dat levert op jaarbasis een CO 2 -besparing op die gelijk is aan de uitstoot van ongeveer personenauto s. Naast groen gas levert gftvergisting elektriciteit en compost op. Ook de technologie voor rookgasreiniging is de afgelopen jaren sterk verbeterd. De thermoselecttechnologie, aan de andere kant, leek veelbelovend, maar werd een sof. Lang niet alle innovaties zijn succesvol, maar je kunt je Ik wil geen innovatie missen 16 17

9 Schoorsteen aan bestaand statief Wasser DeNox Warmtewisselaar Ext. Eco Nat E-filter Energie uit Model van de rookgasreiniging Zuigtrekventilator Pompenruimte Smart Energy rioolslib From sludge to energy wordt het Vijfhonderd GWh duurzame energie Collective Zonnepanelen op het dak van je huis ook wel genoemd: het hergebruiken De vijfde verbrandingslijn van HVC Dordrecht die onlangs is opgeleverd vergroot niet alleen de en boorenergiegaten onder het funda- van rioolslib tot biobrandstof. Rioolslib komt als afval en restproduct vrij bij de zuivering van rioolwater. Door het slib Volkswagen wekt eigen energie op verbrandingscapaciteit van de centrale, de nieuwe energieopwekkende lijn heeft ook een positief effect op de milieu- en energieprestaties van de totale centrale. Dankzij de modernisering kan de productie opgevoerd worden van 9,5 naar ruim 32 MW. De nieuwe lijn heeft de capaciteit van de ment van het kantoor waar je werkt. Kwam vroeger de energie uit de energiecentrale, tegenwoordig voorzien duurzaam te behandelen en te verrijken Steeds meer bedrijven kiezen ervoor zelf in hun energiebehoefte te voorzien door decentrale vier oude lijnen samen en levert 0,7 PJ per jaar aan duurzame energie. Dat betekent een reductie consumenten en ondernemers steeds in innovatieve biogascentrales, kan het energiecentrales te bouwen. Autofabrikant Volkswagen gaat vanaf medio 2012 in Baunatal bij- van ton aan CO 2 per jaar. Van Lieshout legt uit hoe het werkt. De reststoffen die vrijko- vaker (deels) zelf in hun energievoor- worden opgewaardeerd tot biobrand- voorbeeld de modernste technologie inzetten voor de productie van stroom en warmte. Hierdoor men bij de verbranding van afval worden bijna allemaal hergebruikt. De hete rookgassen die ziening. Intelligente energienetwerken stof. In de UK is Imtech specialist in is Volkswagen in staat om 75% van de noodzakelijke stroombehoefte zelf op te wekken en zal bij de verbanding ontstaan, leiden we via de viertreksstoomketel naar de rookgasreiniging. De zoals smart grids zijn daarbij onmisbaar de behandeling van rioolslib en heeft er 30% procent minder energie verbruikt worden. stoom die we daarmee produceren drijft de nieuwe turbinegenerator aan. Deze levert onge- en zullen een steeds grotere rol gaan Imtech een sterke positie in de markt veer 32 MW. De rookgassen gaan door een drievelds elektrostatisch filter. Hierin worden de spelen. Om te anticiperen op dit toe- van waterbehandeling. Van het Engelse Volkswagen vroeg Imtech (Imtech Deutschland) de nieuwe hightech warmtekrachtcentrale inclu- fijne stofdeeltjes (vliegas) afgevangen. De Denox zet de NOx door ammonia-inspuiting om in komstperspectief is het Smart Energy waterbedrijf Northumbrian Water sief alle bijbehorende duurzame stoom- en watercomponenten te realiseren. Het gaat daarbij om water en stikstof. De externe economizer en een warmtewisselaar zorgen voor de juiste tem- Collective (SEC) ontstaan: een bran- ontving Imtech onlangs een order ter CO 2 - en Nox-neutrale gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit - kracht - met een peratuur om kwik af te vangen. Daarna volgt nog een nat elektrostatisch filter om de laatste cheoverstijgend samenwerkingsverband waarde van zo n 41 miljoen euro voor de hoog rendement. Imtech heeft ruime ervaring op het gebied van decentrale energiecentrales. Zo zeer fijne stofdeeltjes te elimineren, waarna ze via de warmtewisselaar en de zuigtrekventilator waaraan ook Imtech deelneemt. Het SEC technologische oplossingen in een inno- realiseert Imtech momenteel bijvoorbeeld ook een milieuvriendelijke energiecentrale een warm- de schoorsteen verlaten. Door de modernste technieken op het gebied van rookgasreiniging initieert grootschalige demonstratiepro- vatieve biogascentrale in Howdon, in tekrachtcentrale voor het AMC Amsterdam. De extra warmte die hierbij vrijkomt wordt onder te gebruiken, hebben we lagere emissies dan wettelijk is voorgeschreven. Met de vrijkomende jecten op het gebied van smart grids, het noordoosten van Engeland. Samen andere gebruikt voor verwarming van de gebouwen van het AMC. Op deze milieuvriendelijke warmte wekt HVC jaarlijks ruim 500 GWh duurzame energie op. Goed voor de energiebe- waaraan verspreid over Nederland zo n met partner Galliford Try is Imtech ver- manier wordt circa 20% energiebesparing gerealiseerd. Bovendien wordt de CO 2 -emissie met hoefte van huishoudens. Imtech realiseerde een belangrijk deel van de technologie particuliere en zakelijke gebruikers antwoordelijk voor het ontwerp, de ruim 30% gereduceerd. voor de vijfde verbrandingslijn van HVC. deelnemen. engineering, bouw, inbedrijfstelling en optimalisatie van de nieuwe biogascentrale. Per jaar zal ongeveer ton rioolslib worden verwerkt en meer niet veroorloven er een over het hoofd te zien. komende jaren verwachten? Ik denk dat de meer met water doorspoelen maar onze ont- dan 4 MW aan elektriciteit worden Ik schrik soms wel eens wakker. Dan droomde twee gescheiden werelden van afval en energie lasting met lucht verwerken. Drogen, vergisten opgewekt. Eerder realiseerde Imtech al ik dat ik een belangrijke innovatie had gemist. steeds dichter bij elkaar komen. Nu zijn we een en composteren. Hoe dan ook, het sleutel- biogascentrales voor Anglian Water en afvalbedrijf met een kleine energiecomponent. woord is voorsorteren. Hoe meer we afval Welsh Water in Cardiff en Afan. Deze Voorsorteren Over twee jaar zijn we een energiebedrijf met scheiden voor we het aan de straat zetten, hoe centrales blinken uit op het gebied van Verdwijnt het woord afval binnenkort uit het een aanzienlijke afvalcomponent. Ons markt- beter wij het kunnen verwerken en hoe scho- efficiëntie: ze wekken meer dan 10 MW woordenboek? Ja. Nou, nee toch niet. Bijna aandeel zal rond de huidige 12,5% blijven ner het restproduct. Maar dan moeten wij er aan duurzame energie op. De nieuwe alles kunnen we eruit halen. Alleen het ver- schommelen. Ik investeer namelijk liever in wél voor zorgen dat we de regie hebben over biogascentrale in Howdon wordt in sep- wijderen van zware metalen is ingewikkeld. kwaliteit dan in kwantiteit. Verder hangt het de hele keten. tember 2012 in gebruik genomen. Je moet ook bepalen hoe ver je wilt gaan. een beetje af van het rendement en de prijs Hoeveel ga je investeren om je residu tot op van de verschillende metalen, maar ik denk dat het laatste tiende procent schoon te krijgen? we over tien jaar stortplaatsen omwoelen om Twee nieuwe bunkerkranen van elk kg Daar discussiëren we met onze aandeelhouders daar de dan schaarse en waardevolle metalen capaciteit zorgen voor een veilige belading van over. Welke ontwikkelingen kunnen we de te zoeken. En we gaan onze toiletten niet de oventrechters

10 Van pensioensbedrijven die twitteren tot onbekenden die beroemd worden dankzij een weblog. Social media zijn ook voor zakelijke ondernemers dé manier geworden om invloed Social media: Alles is nu Ik wilde als student eigenlijk imagineer worden, zegt Martijn Arts. gevormd. Bedrijven worden platter en veel worden steeds vaker gelegenheidscombinaties Iemand die collectieve dromen managementfuncties worden overbodig. Grote bedenkt voor grote groepen mensen. Waar hij als kind van droomde, homogener de groep hoe minder ontwikkeling logge organisaties worden passé, want hoe is precies wat hem fascineert aan er is. In plaats daarvan worden organisaties social media. Social media kunnen kleine en steeds vaker gevormd tot kleine cellen. Organisaties gaan bestaan uit een klein hart, grote dromen waarmaken. Denk aan de col- met transistors op chips elke twee jaar verdubbelt. Chips krijgen meer dimensies, worden vaker van organisch biomateriaal en nanotechnologie gaat een steeds grotere rol spelen. Denk aan niet-zichtbare gps-systemen en sensoren. Er is daardoor een enorme toename van collectieve kennis. Hij verduidelijkt: Het web weet straks meer dan de mens dit wordt ook wel uit te oefenen op waar mensen, lectieve droom beroemd te zijn, al is het maar voor even. Tegenwoordig kan iedereen, bij- daaromheen een flexibele schil van zzp ers, (tijdelijke) partners en samenwerkingsverbanden singularity genoemd. Individueel zullen we niet slimmer worden, maar als collectief wel. groepen en organisaties over communiceren. Wat Martijn Arts, voorbeeld via Twitter, in korte tijd wereldwijd bekend worden. De beroemde 15 minutes of fame van Andy Warhol zijn werkelijkheid geworden in de 15 seconds of fame van een met andere kernorganisaties. Social gaming Ook social gaming gaat een grote rol spelen: De Twittertoekomst is dat als je een probleem hebt de oplossing je direct getweet wordt. Grote kans dat iemand anders jouw probleem namelijk net heeft opgelost. managing director Total Active tweet. Arts is directeur van het innovatieve multime- scoren op ranglijstjes en jezelf vergelijken met anderen wordt belangrijk. Zoals je vroeger een Media en media-expert, betreft zijn de mogelijkheden van social diabedrijf Total Active Media. Hij gruwt van het woord trendwatcher als je naar trends zoekt, zie je ze niet maar hij weet wel precies wat er speelt als het gaat om nieuwe media. sticker kreeg op de lagere school als je goed werk had verricht, kun je steeds vaker online plaatjes plakken. De Huffington Post, recent overgenomen door het Amerikaanse internet- Social Media media nog lang niet benut. Hij studeerde cum laude af aan de TU Delft en startte tijdens zijn studie een bedrijf voor bedrijf AOL, biedt dit haar lezers bijvoorbeeld al aan. Blader je bijvoorbeeld altijd direct naar Verbinden, socialiseren en integreren. Dat is de kern van social media. De webdesign. Toch blijft hij een echte techneut de kunstpagina? Dan krijg je de Warhol- komende twee jaar zal social media net zoals hij het zelf zegt. Ik maak dingen graag badge eigenlijk een digitaal plakplaatje. zo n impact hebben als en mobiele schematisch, laat er berekeningen op los en Arts verwacht dat het allemaal nog veel telefoons tien jaar geleden hadden. ontdek zo patronen. Mapping, mixing en ingenieuzer wordt. Real life wordt een game Dat geldt niet alleen privé, maar ook in moving people. Oftewel het in kaart brengen, zonder dat je er erg in hebt. zakelijk opzicht. Imtech zet social media een crossmediale mix maken en mensen in intern gericht in om effectief kennis te beweging brengen, is de kern van zijn bedrijf Real time economie delen, snel expertise te vinden en naar Total Active Media. Arts kan daardoor goed We leven steeds meer in een realtime eco- anderen te luisteren. Extern gebruiken visualiseren wat er speelt op zijn vakgebied. nomie, vervolgt Arts. Alles is nu. Daardoor we social media om beter naar onze worden we overstroomd door nieuwsbrieven, klanten te luisteren, informatie terug te De wereld wordt fuzzy s, tweets en alerts. We zullen daardoor koppelen en onze expertise gericht te Martijn Arts, managing director Total Active Media Imtech 2.0 Imtech doet er alles aan om de beste werkgever in de wereld van techniek Social media blijft nog wel even hot voorziet Arts. De mogelijkheden zijn nog lang niet allemaal benut. In de nabije toekomst ziet hij vooral kleine collectieve dromen waar worden: Wat eerst een hobby was, is nu een zakelijke steeds meer gebruik gaan maken van filters die het ons makkelijker maken om keuzes te maken. Gevolg van in het nu leven is ook dat men meer in processen gaat denken en men juist meer aandacht krijgt voor de lange delen. De volgende stap? Social media integreren in de dagelijkse praktijk. Gewoon binnen Office, ERP, 3D Game, Business Intelligence dashboard of CRM. Empower yourself, get social! te zijn. Door transparant te zijn in de niche. Bijzondere postzegels, Italiaanse horror- termijn. Dat zie je terug in de technische trend bedrijfsvoering bijvoorbeeld en helder films, je koopt en verkoopt ze long tail online meer aandacht te hebben voor duurzaamheid Contactpersoon Social Media in de communicatie. Imtech lanceerde aan selectieve groepjes met dezelfde inte- en het cradle-to-cradle-principe. bij Imtech: mede daarom onlangs een nieuwe resses als jij. Er ontstaan wereldwijd sowieso interactieve website met user generated meer kleine groepjes, zegt hij. Hiërarchie Technologie content, zoals blogs en films én intensief vervaagt; de wereld wordt steeds meer fuzzy. Steeds meer mensen connecten via social gebruik van social media. Dat is Imtech Het Nieuwe Werken is er een voorbeeld van. media. Netwerken worden daardoor steeds Edwin Kanis 2.0. Klaar voor het tweede decennium Dat wordt alleen maar groter: werknemers zul- waardevoller, zegt Arts. Tegelijkertijd gaat de van de 21e eeuw. len steeds vaker meerdere contracten tegelijk technologische ontwikkeling in sneltreinvaart aangaan time sharing van arbeid en er door. De wet van Moore zegt dat het aantal 20 21

11 Groene data- en callcenters Bij de vernieuwing of uitbreiding van bestaande datacenters is vaak een flinke slag te slaan als het gaat om vergroening en besparing. Wat Imtech betreft is de sleutel tot succes optimale integratie van de volledige technische infrastructuur in combinatie met hightech energiebesparende voorzieningen. Uit simulatietesten van het Imtech R&D-center in Hamburg blijkt dat dankzij deze aanpak een extreem lage PUE (Power Usage Effectiveness) mogelijk wordt. PUE is een objectieve benchmark die aangeeft hoeveel energie er daadwerkelijk in een datacenter wordt gebruikt. De ideale PUE is 1.0, Imtech weet een PUE van 1.3 te realiseren. Voor klanten van datacenters betekent dit met andere woorden niet alleen kostenbesparingen, maar ook performance- en efficiëntieverbetering. Bovendien wordt zo een bijdrage geleverd aan MVO-doelstellingen van klanten. Imtech (Imtech Deutschland) heeft onlangs meerdere orders ontvangen voor de upgrading en uitbreiding van de technische infrastructuur in meerdere datacenters en callcenters in Duitsland waar deze kennis toegepast zal worden. Het gaat om onder meer Lidl, Toshiba, Audi en een computerleverancier, evenals callcenters van Deutsche Telecom in Bielefeld, Recklinghausen en Meschede. De orders hebben een waarde van ruim 110 miljoen euro. Ook in Nederland, België en Spanje is Imtech substantieel actief in de markt van groene datacenters.

Juni 2011. Duurzaamheid als intrinsieke drive. MVO en stakeholdersbelangen. Carbon footprint-reductie

Juni 2011. Duurzaamheid als intrinsieke drive. MVO en stakeholdersbelangen. Carbon footprint-reductie Juni 2011 Duurzaamheid als intrinsieke drive MVO en stakeholdersbelangen Carbon footprint-reductie Van waterstof tot energie Afvalstromen gebruiken als energiebron Inhoud 4 Imtech s MVO-beleid: Duurzaamheid

Nadere informatie

Corporate Citizenship in Peru: De zon als warmtebron 6. De schoonste kilometer is de. kilometer die je niet rijdt 20. Energieprobleem?

Corporate Citizenship in Peru: De zon als warmtebron 6. De schoonste kilometer is de. kilometer die je niet rijdt 20. Energieprobleem? 2012 De schoonste kilometer is de kilometer die je niet rijdt 20 Energieprobleem? Er is geen energieprobleem! 28 De luchthaven van de toekomst is een duurzame biotoop 34 Corporate Citizenship in Peru:

Nadere informatie

Mest, afval en rioolslib. Groen gas: Duurzame n rgi 4 heeft g ldhong r. Magazine ter inspiratie van E.ON-relaties. MAART 2011newton.

Mest, afval en rioolslib. Groen gas: Duurzame n rgi 4 heeft g ldhong r. Magazine ter inspiratie van E.ON-relaties. MAART 2011newton. newton 1 MAART 2011newton Magazine ter inspiratie van E.ON-relaties kennis mensen zaken dialoog inspiratie e.on newton 11 Groen gas: Mest, afval en rioolslib Duurzame nrgi 4 heeft gldhongr Rotterdam ambitieus

Nadere informatie

Duurzame auto s testen

Duurzame auto s testen dinsdag 7 mei 2013 - jaargang 16 nummer 4 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Duurzame auto s testen Maar liefst dertig duurzaam aangedreven auto

Nadere informatie

SER magazine. Groen akkoord voor economie en klimaat. Akkoord met grote reikwijdte. Burgers, bedrijven en overheid. Energieakkoord voor duurzame groei

SER magazine. Groen akkoord voor economie en klimaat. Akkoord met grote reikwijdte. Burgers, bedrijven en overheid. Energieakkoord voor duurzame groei SER magazine 53 e JAARGANG - THEMANUMMER: ENERGIEAKKOORD VOOR DUURZAME GROEI SEPTEMBER 2013 Akkoord met grote reikwijdte Wiebe Draijer leidde de onderhandelingen Burgers, bedrijven en overheid Iedereen

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie

management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON

management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON december 2013 U wilt lage energiekosten. INHOUD COLOFON december 2013 06 05 voorwoord Duurzame energie, dat is waar

Nadere informatie

NEDERLAND: het land van. zonnestroom en windenergie? OUD-MINISTER WILLEM VERMEEND: groene revolutie kan economie uit het slop halen

NEDERLAND: het land van. zonnestroom en windenergie? OUD-MINISTER WILLEM VERMEEND: groene revolutie kan economie uit het slop halen Driemaandelijkse uitgave duurzaam Nummer 2 september 2009 OUD-MINISTER WILLEM VERMEEND: groene revolutie kan economie uit het slop halen NEDERLAND: het land van zonnestroom en windenergie? september 2009

Nadere informatie

SCHOON. Wat wordt broccoli? Energie of grondstof? inspiratie uit afval, grondstoffen en energie. Onze wereld. Warmtenet Dordrecht

SCHOON. Wat wordt broccoli? Energie of grondstof? inspiratie uit afval, grondstoffen en energie. Onze wereld. Warmtenet Dordrecht SCHOON JAAR MAGAZINE april 2014 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie Wat wordt broccoli? Energie of grondstof? Onze wereld steeds duurzamer Warmtenet Dordrecht leidinglegpuzzel van start Fosfaatrijk

Nadere informatie

management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON

management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON mei 2014 INHOUD COLOFON mei 2014 06 10 18 28 34 05 voorwoord Energie: de mogelijkheid om iets te veranderen 06 windenergie In 2020

Nadere informatie

newton Finland Liever onafhankelijk dan duurzaam December 2010

newton Finland Liever onafhankelijk dan duurzaam December 2010 December 2010 newton Magazine ter inspiratie van E.ON-relaties in de Benelux Energiemarkt uit dal? Zonnige toekomst voor zonne-energie Alpha Ventus op volle zee Johannes Teyssen over de strategie van E.ON

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Historisch compromis. NVB Dorette Corbey Energie-akkoord ontbeert impuls tot innovatie 12 ECN PBL VNO NCW ACM MIN. EZ. Het energie-akkoord: newton 1

Historisch compromis. NVB Dorette Corbey Energie-akkoord ontbeert impuls tot innovatie 12 ECN PBL VNO NCW ACM MIN. EZ. Het energie-akkoord: newton 1 november 2013newtonMagazine ter inspiratie van E.ON-relaties newton 1 ACM MIN. EZ VNO NCW ECN PBL 9 NVB Dorette Corbey Energie-akkoord ontbeert impuls tot innovatie 12 Het energie-akkoord: Historisch compromis

Nadere informatie

4-5 6. Opvolger De EU wil haar Raamwerk voor Klimaat

4-5 6. Opvolger De EU wil haar Raamwerk voor Klimaat dinsdag 10 september 2014 - jaargang 17 nummer 7 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Grootste zonnepark De zonnecentrale met 4.600 panelen van landbouwbedrijf

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN.

HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN. HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN. RWE EEN GOEDE PARTNER VOOR NEDERLAND? INHOUD 7 INHOUD Waarom RWE een goede partner

Nadere informatie

5TIPS GROEN ZAKENDOEN

5TIPS GROEN ZAKENDOEN EEN COMMERCIËLE BIJLAGE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Leasemaatschappij en Een groener wagenpark in Nederland Herman Wij ffels: Een duurzaam beleid hoeft niet duur te zij n

Nadere informatie

ANNE-MARIE RAKHORST NIEUWE ENERGIE SEARCH KNOWLEDGE

ANNE-MARIE RAKHORST NIEUWE ENERGIE SEARCH KNOWLEDGE ANNE-MARIE RAKHORST NIEUWE ENERGIE d n a l r Nede iele s s o f t e na h ijdperk t SEARCH KNOWLEDGE Binnen 25 jaar onafhankelijk van fossiele brandstoffen, laten we daar onze energie in stoppen! Anne-Marie

Nadere informatie

Aanjagen, verbinden en versterken

Aanjagen, verbinden en versterken jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden en versterken De oogst van één jaar Energy Board jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden

Nadere informatie

Randvoorwaarden samenwerking steeds duidelijker

Randvoorwaarden samenwerking steeds duidelijker Met nieuwe energie in de regio arnhem Nijmegen v Pagina 2 Slimme distributie Stef Weijers: er is niet één oplossing die zaligmakend is. Pagina 3 MARN en MRA voor regionale aanpak energie en klimaat Randvoorwaarden

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V.

Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V. Eneco, midden in de samenleving Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V. Inhoudsopgave 2 Verslag Raad van Bestuur 2 Bericht voorzitter Raad van Bestuur 5 Kernpunten 2012 6 Ontwikkelingen 8 Wie we zijn, wat

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 mvo jaarverslag 2012 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid

Nadere informatie

Tekens van Transitie 1. Tekens van transitie

Tekens van Transitie 1. Tekens van transitie Tekens van Transitie 1 Tekens van transitie 2 Tekens van Transitie Voorwoord Voorwoord 3 Energietransitie is niet alleen maar nadenken over de lange termijn. Het is vooral ook een zaak van actie. Nu de

Nadere informatie

Brancherapport Industrie Energie 2011

Brancherapport Industrie Energie 2011 Brancherapport Industrie Energie 2011 Advanced Business Creation Groep 1 Robbert van Lokven 2050886 Pascal Schonewille 2048547 Pawan Singh 2040943 Bram Ooms 2047813 Frederique Vermeij 2055366 Danique Beeks

Nadere informatie

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta:

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta: PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014 Waterschap Brabantse Delta: Afvalwater als grondstof Heeboss Klimaatgroep: Totaaloplossingen in klimaatbeheersing Letselschade.com "Wij zijn liever de

Nadere informatie

JAAR MAGAZINEapril 2015 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie oud

JAAR MAGAZINEapril 2015 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie oud SCHOON JAAR MAGAZINE april 2015 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie Nieuw papier is oud papier Op weg naar circulaire economie Wind op zee grensverleggende projecten Afval scheiden samen halen

Nadere informatie

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nieuwe energie Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nuon Maatschappelijk Verslag 2009 2009 in één oogopslag Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en helpt haar klanten om energie

Nadere informatie

Omgevingsbewust ondernemen. Jaarverslag 2009

Omgevingsbewust ondernemen. Jaarverslag 2009 Omgevingsbewust ondernemen Jaarverslag 2009 DELTA N.V. JAARVERSLAG 2009 DELTA N.V. Poelendaelesingel 10 4335 JA MIDDELBURG T : +31 (0)118 88 20 00 F : +31 (0)118 88 21 00 E : info@delta.nl W : www.delta.nl

Nadere informatie