Januari 2007 Nummer 8. Wij willen kunstgras

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Januari 2007 Nummer 8. Wij willen kunstgras"

Transcriptie

1 Januari 2007 Nummer 8 Wij willen kunstgras

2 U bent van harte welkom! Over de toekomstvisie Stroinkslanden 2015 is gedurende het afgelopen jaar al veel geschreven en gezegd. De Startconferentie waar de eerste resultaten over de toekomstvisie worden gepresenteerd vindt plaats op 16 februari 2007 in Wijkcentrum Stroinkslanden. U leest in deze uitgave van t Stroinksblad hoe u zich daarvoor kunt opgeven. Ook kunt u nader kennismaken met Fysiotherapie Stroinkslanden en lezen over wat jongeren denken over samenleven in de wijk. We hebben een ingezonden brief geplaatst die we ontvingen van een bewoner. Wilt u ook iets belangrijks voor de wijk Stroinkslanden onder de aandacht brengen? Stuur dan een naar Wij willen kunstgras Hoe willen jongeren leven in Stroinkslanden Zuid? Om hierachter te komen hebben 132 jongeren mee gedaan aan een enquête en zijn twee aanvullende gesprekken gevoerd met jongeren. We zijn bijzonder blij met de enthousiaste reacties en goede en concrete ideeën! Jongeren vinden het over het algemeen leuk om in Stroinkslanden Zuid te wonen. De meeste zijn tevreden over de speelmogelijkheden, maar ergeren zich aan de mensen die de honden uitlaten in de zandbak of aan vernielingen van de schommels en speeltoestellen. Heel duidelijk naar voren komt de vraag naar betere sport- en spelmogelijkheden. De jongens kunnen precies vertellen welke kuilen in welk veldje zitten. De grasveldjes moeten echt beter onderhouden worden om lekker te kunnen voetballen; we willen kunstgras. Naast betere voorzieningen met goede verlichting is het ook van belang dat er meer activiteiten worden gehouden in de wijk. Zoals een voetbalof basketbaltoernooi. Ook noemen ze spelmogelijkheden voor verschillende leeftijden en ruimte om binnen te kunnen voetballen als het slecht weer is. Het wijkcentrum moet bij een vernieuwing hiervoor een aparte ruimte krijgen vinden zij. De helft van de jongeren van 13 jaar en ouder geeft aan dat ze graag als volwassenen in de wijk willen wonen. Vooral omdat zij zich thuis voelen in de wijk. Een minderheid van de jongeren is tevreden over de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Er zijn weinig leuke hangplekken of inlooplocaties. Jongeren willen ook graag blijven omdat zij dicht bij vrienden en familie zijn en omdat zij het een groene en ruime wijk vinden. Hoewel de huizen er wel wat saai uitzien. Ook de openbare ruimte mag wat meer afwisseling krijgen. Daarbij moet iedereen opletten geen troep te maken en blikjes te laten slingeren; een suggestie is om meer blikvangers te plaatsen. Als we vragen wat jongeren in de toekomst veranderd willen zien, dan komt naar voren dat zij zich ergeren aan asociaal gedrag (hard rijden, onaardig reageren), pesterijen, viezigheid en gebrek aan toezicht. Ook willen zij graag meer winkelmogelijkheden, bijvoorbeeld een winkel waar je sportartikelen kan kopen. Tijdens de interviews verzuchtten de jongeren ook dat het parkeren een obstakel is; het zou leuker en veiliger zijn, als de auto s beter geparkeerd zouden worden en niet op stoepen geplaatst. Kortom, de komende 10 jaar willen de jongeren in Stroinkslanden Zuid: Meer en betere mogelijkheden om te spelen en sporten. Denk daarbij aan trapveldjes, speeltoestellen en plekken om te skaten. Meer algemene vrijetijdsvoorzieningen, zoals een jeugdhonk of een leuke hangplek. Op de derde plaats denken jongeren aan algemene voorzieningen voor de buurt. Hier noemen zij vaak winkels, maar ook uitgaansgelegenheden. Jongeren vinden tenslotte ook dat Stroinkslanden-Zuid netter en veiliger moet worden. Minder hondenpoep, weg met de ruziezoekers, asocialen en troepmakers. Jongens, bedankt voor jullie inbreng tot dusverre!

3 Wie is Sabri Gabriël? Sabri Gabriël, geboren in Turkije, van Syrisch-orthodoxe afkomst, 35 jaar, gelukkig getrouwd en bewoner van Stroinkslanden. De heer Gabriël is zelfstandig ICT ondernemer en zit sinds maart 2006 in de gemeenteraad namens het CDA. Hij wil samen met de burgers een mooie wijk realiseren waar de betrokkenheid van een ieder geldt! Naast zijn werk als ondernemer, wil de heer Gabriël graag maatschappelijk en politiek betrokken zijn en invloed uitoefenen op de toekomst van Enschede. Er is nog veel te doen. De stadsdelen waar ik vertegenwoordiger van ben, zijn Centrum en Zuid. Dit zijn stadsdelen waar veel gebeurt, maar waar ook nog veel meer kan gebeuren. Denk aan veiligheid, vernieuwing en leefbaarheid. Ik woon plezierig in een leuke wijk in Stroinkslanden waar iedereen vriendelijk en zeer betrokken is. In Stroinkslanden Zuid hebben we actieve buurtverenigingen die met goede initiatieven komen. Een goed initiatief dat zeker moet blijven bestaan. werp vind, zijn de buurtkamers. Dit initiatief gaat de individualisering tegen. Wat hebben de bewoners van Stroinkslanden aan u? Ik ben als raadslid toegankelijk. Is er iets niet goed, meldt dat dan. Raadsleden staan dicht bij de burger en horen graag uw mening. Sabri geeft aan: Een goed voorbeeld is het volgende. Een bewoner sprak mij aan met de vraag of ze me ook Groen en grijs in de A-landen Meer potentie in Stroinkslanden Zuid Stroinkslanden bevat ook een aantal verbeterpunten. Denk aan verbeteringen aan de woningen, straten en parkeerplaatsen. Maar ook het wegnemen van de saaiheid van Stroinkslanden. Voor de jongeren is er te weinig te doen. Daarnaast zijn op het gebied van sport en spel veel meer mogelijkheden. Denk aan verbetering van het smileyveld dat er eenzaam bij ligt. Daarnaast is er het wijkcentrum waar terechte verbeterplannen voor zijn. Hier kunnen we meer organiseren, waardoor er meer levendigheid komt. Maar vergeet ook het winkelcentrum van Zuid niet. Dit is nu te klein. Ook dit is een positieve ontwikkeling voor Stroinkslanden. Wat ik zelf daarnaast nog een belangrijk ondermocht en omdat ze een goed idee had. Dit zien wij dus graag. De betrokkenheid van de burgers. Samen vormen we de stad en het is dan ook belangrijk dat we naar elkaar luisteren. Bewoners kunnen met hun onderbuikgevoel bij mij terecht. Heb je een idee of klacht, geef het aan via We willen een mooie wijk realiseren waar iedereen bij betrokken is. De herinrichting van de openbare ruimte in de A-landen is in volle gang. Eind 2005 vond de eerste inloopbijeenkomst met de bewoners plaats. Aan de hand van de eerste reacties zijn de ontwerpers aan de slag gegaan. Dat ontwerp was 13 maart 2006 gereed om voorgelegd worden aan de bewoners. In november 2006 is aan de hand van het definitieve ontwerp begonnen met de uitvoering. De herinrichting van de A-landen betekent een complete herbestrating, invoering 30 km- zone en drempels, uitbreiding van de openbare parkeergelegenheden en vernieuwing van het openbaar groen. Het onderhoud van de A-landen was ook noodzakelijk. In nauwe samenspraak met de betrokkenen hopen we in het voorjaar van 2007 een mooi openbaar gebied te hebben in de A-landen die afgestemd is op de eisen van de komende 10 tot 15 jaar.

4 Fysiotherapie Stroinkslanden Op de Veldhoflanden vinden bewoners van de wijk Stroinkslanden niet alleen een divers aanbod aan winkels maar ook verschillende gezondheidsdiensten. Het Medisch Centrum huisvest een apotheek, tandartsen, huisartsen en fysiotherapeuten. Fysiotherapie Stroinkslanden is even oud als de wijk. In het begin was de praktijk gehuisvest in een hobbykamerwoning aan de Assinklanden. Sinds 1985 bestaat het huidige centrum aan de Veldhoflanden. In gesprek met verschillende therapeuten van de praktijk Stroinkslanden komt al snel naar voren dat fysiotherapie een breed vak is met technische en sociale kanten. Je kunt voor mensen echt iets concreet betekenen. Het gaat daarbij vooral om het behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat en het verbeteren van de houding. Het voorkomen van klachten krijgt steeds meer aandacht door het geven van goede informatie, adviezen en oefeningen. Fysiotherapie is meer dan massage: ook oefentherapie, een warmtebehandeling of behandeling met ijspakking vallen eronder. De therapie vraagt steeds vaker actieve inzet van de patiënten zelf. Thuis moet worden geoefend. Tegenwoordig vindt er ook fitness onder begeleiding plaats. Helaas is onze oefenruimte beperkt, anders zou er veel vaker met apparaten aan de slag kunnen worden gegaan. Het Medisch Centrum heeft plannen om uit te breiden met meerdere disciplines onder één dak, zoals een diabetesdeskundige, logopedist, diëtiste, longdeskundige en mogelijkheden om bloed te prikken. Met een dergelijk breed aanbod van gezondheidsdiensten hoeven bewoners daarvoor niet apart naar de stad. Een van de therapeuten zegt het als volgt: net als bij winkels voor de dagelijkse boodschappen is het prettig om zorgdiensten in de buurt te hebben. Fysiotherapie Stroinkslanden heeft zeven therapeuten, van wie vier vrouwen en drie mannen. Naast hun algemene achtergrond hebben ze ieder een eigen specialisatie. Daarnaast zijn twee trainers voor zwangerschapsgymnastiek verbonden aan de praktijk en houdt de Verloskundigen Praktijk Enschede Zuid er spreekuur. Ben je jonger dan 18 of heb je een chronische klacht dan worden de kosten vergoed uit het basispakket. Boven 18 jaar met een niet chronische klacht is een aanvullende verzekering nodig. Overigens is er vanaf 1 januari 2006 geen verwijzing meer nodig van een arts om naar een fysiotherapeut te gaan. Wel doet de fysiotherapeut een screening. Bij twijfel wordt terugverwezen naar de huisarts. Voor meer informatie ga naar of breng een bezoek aan de Veldhoflanden. Beste medebewoners, Met veel plezier lees ik het nieuwe wijkkrantje: t Stroinksblad met heel veel positieve stukjes over wat er zoal in de wijk gebeurt. Daar waar mensen met elkaar activiteiten ontplooien ontstaat ook een stuk zorg naar elkaar en naar de leefomgeving. Toch zie ik op één plek in de wijk toestanden die niet door de beugel kunnen. Op de hoek van de Brandehof- en Bruggemanlanden, ter plaatse van de glascontainer, worden regelmatig afgedankte spullen gedumpt zoals meubelstukken, TV s, fietsen etc. Laten we hier ook een stukje eigen verantwoordelijkheid nemen en elkaar er zelfs op aanspreken, dat dit anno 2007 echt niet gebruikelijk is. Laten we onze wijk netjes maken en netjes houden en zeker ieder zijn eigen rommel opruimen. Mocht echter het afval te groot zijn, dan kan dat opgehaald worden als grof vuil! Van mijn moeder heb ik vroeger dit rijmpje nog geleerd: Laat niet voor het aangenaam verpozen, (het bos) de buurt, de schillen en de dozen!!! Een buurtbewoner

5 Uitnodiging Startconferentie! Zoals bekend zijn gemeente en De Woonplaats met verschillende bewoners, jongeren en andere betrokkenen bij Stroinkslanden Zuid in gesprek over toekomstplannen voor de wijk. We vinden het belangrijk om ook u de gelegenheid te geven om mee te praten. We willen u dan ook van harte uitnodigen om deel te nemen aan de Startconferentie Stroinkslanden De conferentie zal plaatsvinden op vrijdag 16 februari in het wijkcentrum Stroinkslanden. We beginnen om uur en eindigen met een High Tea rond uur. Op die dag krijgt u een presentatie met de uitkomsten van gesprekken die in de afgelopen maanden met diverse betrokkenen zijn gevoerd. Tijdens de lunch kunt u kennismaken met medebewoners en andere betrokkenen. In de middag is er volop ruimte om de plannen met u concreet te maken. U kunt zich tot 12 februari aanmelden om deel te nemen aan de Startconferentie bij het secretariaat van de gemeente Enschede door te bellen naar of een mailtje te sturen naar We hopen u vrijdag 16 februari te ontmoeten! Nieuwe tijden, nieuw elan in Zuid! Het werken in stadsdelen is een groot succes. Op allerlei manieren proberen we het succes verder uit te breiden. De stadsdeelbeheerder, een van de grondleggers van dit succes Herman Burink, heeft onlangs gebruik gemaakt van een welverdiend pensioen. Daarnaast is ook de tijd gekomen om de functie van stadsdeelbeheerder verder te ontwikkelen. De functie van Stadsdeelbeheerder is veranderd in Manager Openbare Ruimte Stadsdeel. Wat houdt dit in? Gaat nu alles op de kop? De basis van stadsdeelbeheer blijft hetzelfde; het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Wat anders wordt is de manier waarop er tegen de openbare ruimte aangekeken wordt. Hoe kunnen we de openbare ruimte inzetten om sociale doelstellingen te bereiken? Met andere woorden, hoe zorgen we ervoor dat er zoveel mogelijk mensen gebruik maken van de openbare ruimte om elkaar te ontmoeten en te ontspannen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat bewoners en ondernemers zich actief in gaan zetten? Dat je als bewoner en ondernemer niet alleen gebruiker van de openbare ruimte bent, maar je echt betrokken voelt en hieraan vorm wilt geven. Deze en andere uidagingen liggen op het bordje van Mirjam Berning. Zij is sinds 11 december benoemd in de functie van Manager Openbare Ruimte. Belangrijk is dat er nog meer wordt samengewerkt. Dat er gekeken wordt waar kansen en mogelijkheden liggen, samen met bewoners, ondernemers en organisaties. Samen ervoor zorgen dat 1+1=3 wordt. Bericht van de wijkagent Wilt u de wijkagent spreken omdat u een probleem in de wijk signaleert, een persoonlijke vraag heeft of een vraag over de veiligheid, belt u dan tijdens kantooruren met het wijksecretariaat. Het secretariaat beheert onder meer de agenda van de wijkagent en neemt boodschappen voor de wijkagent aan. Het wijksecretariaat beantwoordt vragen en geeft adviezen. U kunt het wijksecretariaat bereiken door te bellen naar telefoonnummer en te vragen naar het secretariaat van de wijk Stroinkslanden. Heeft u directe hulp van de politie nodig? Is er een levensbedreigende situatie of ziet u een verdachte situatie? Belt u dan met het alarmnummer 112. Dan komt de noodhulp van de politie in actie. Maar er is ook een andere manier om met uw wijkagent in contact te komen. Sinds een jaar houd ik spreekuur in het wijkkantoor van De Woonplaats, op Assinklanden 95. Ik heb hiervoor gekozen om de afstand tussen u en mij klein te houden. Het is een kortere weg en u kunt ook kennismaken met de wijkhuismeester Hans Butterhof. Wij werken namelijk nauw samen op het terrein van veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Het inloopspreekuur vindt iedere dinsdag plaats van tot uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Tijdens kantooruren ben ik ook telefonisch bereikbaar op het nummer Hans Jacobs Wijkagent Stroinkslanden

6 In het volgende nummer: Bericht van de wijkagent Impressie van de Startconferentie Status van de Brede School Wat doet het bewonersteam? Colofon t Stroinksblad is een gezamenlijke uitgave van woningcorporatie De Woonplaats en gemeente Enschede. Wilt u reageren? Stuur een naar: De redactie houdt zich het recht voor om reacties of ingezonden stukken te selecteren en in te korten ( 0,10 pm) telefoon Leonie Postma (gemeente Enschede) Antonia de Groot (De Woonplaats) Jakob Julsing (De Woonplaats) Alice van den Nieuwboer (gemeente Enschede) Luuk Nijenhuis (fotograaf) Olivier Otten (eindredacteur) redactie Morskieft Ontwerpers van Visuele Identiteit realisatie Lulof druktechniek druk oplage De Woonplaats

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Thuis in de gemeente

Thuis in de gemeente Thuis in de gemeente Tien handreikingen voor professionals en gemeenten om meedoen van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen Hanneke van Lieshout Mieke Cardol ISBN 978-94-6122-142-1 http://www.nivel.nl

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18 234 Samenwerken met de omgeving De moeder van Astrid (6) is bloemist. In de kersttijd komt zij een woensdagmiddag naar de buitenschoolse opvang om samen met de kinderen kerststukjes te maken. Ze heeft

Nadere informatie

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep Eerst dacht ik dat gaat niet lukken Humanitas MentorMaatjes onder de loep Mentormaatjes zijn jonge en gemotiveerde vrijwilligers in de leeftijd van 18 en 35 jaar die leerlingen ondersteunen bij wie het

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Auteurs. raadsleden John Huijs. ondersteuning Gerda Dings Druk. Uitgave Raadswerkgroep Stad. (GL) * Jos Feller (D66) Bep Holla (PvdA)

Auteurs. raadsleden John Huijs. ondersteuning Gerda Dings Druk. Uitgave Raadswerkgroep Stad. (GL) * Jos Feller (D66) Bep Holla (PvdA) Burgers aan zet Als we niets meer verlangen, Komt het spook van de herhaling in beeld: Dit was de twintigste eeuw, Wilt u er nog zo een? (A. Cornelis, Logica van het gevoel) COLOFON INHOUD Burgers aan

Nadere informatie

Wat zijn neurologische aandoeningen?

Wat zijn neurologische aandoeningen? Thema Neurologische aandoeningen Wat zijn neurologische aandoeningen? Neurologische aandoeningen zijn aandoeningen van het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen.

Nadere informatie

Nabestaan na zelfdoding

Nabestaan na zelfdoding Nabestaan na zelfdoding over verliesverwerking en de waarde van lotgenotencontact Werkgroep Nabestaan na Zelfdoding Friesland 1 Leeuwarden, najaar 2001 eigen uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie