Het incasso-beleid van Essent De visie van Essent op een goed, maatschappelijk verantwoord incasso-beleid.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het incasso-beleid van Essent De visie van Essent op een goed, maatschappelijk verantwoord incasso-beleid."

Transcriptie

1 Het incasso-beleid van Essent De visie van Essent op een goed, maatschappelijk verantwoord incasso-beleid. Bert Blommendaal Directeur Essent Corporate Strategie

2 Agenda 1. Incassoproces: pro-actieve klantbenadering 2. Pre-paid energie 3. Ministeriële regeling afsluitbeleid energiebedrijven 4. Uitvoering Essent aan de MR 5. Samenwerking met Schuldhulpverlening 2

3 Incassoproces: pro-actieve klantbenadering Constateringen: De armoede in Nederland groeit en Essent heeft maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan; Essent wil haar klanten behouden; In het traditionele incassotraject werd uitsluitend schriftelijk gecommuniceerd; De ervaring leert echter dat klanten brieven slecht lezen c.q. deze brieven niet begrijpen; 3

4 Incassoproces: pro-actieve klantbenadering De visie van Essent op een maatschappelijk verantwoord incassobeleid Door een helder, zorgvuldig incassoproces en persoonlijk contact in een vroegtijdig stadium, tracht Essent te voorkomen dat klanten in betalingsproblemen komen. Het incassobeleid van Essent is gericht op het voorkomen van contractontbinding en het voorkomen van mogelijke afsluiting van energie Essent maakt zich sterk om creatief te zijn in het zoeken naar oplossingen voor klanten die in betalingsproblemen zijn gekomen. 4 Onderscheid in incassoproces naar: niet willen en niet kunnen betalen!

5 Incassoproces: pro-actieve klantbenadering Het incassoproces in schema: Processtap: Ola Herinnering Aanmaning L. B.M. Deur- waarder Mut.. Einde Levering Tijdpad: Schriftelijke Communicatie: Dag 0 Dag 21 Dag 35 Dag 49 Acceptgiro Acceptgiro Herinneringsbrief Acceptgiro Aanmaningsbrief Brief laatste mogelijkheid Dag Brief deurwaarder Vanaf dag 80 EC- Brief Retail Brief van Netwerk Mondelinge Communicatie : Klanten bellen en bezoeken 1. Alle klanten worden vanaf vervaldatum 2 x gebeld én/of 2. Klanten worden persoonlijk bezocht door buitendienstmedewerker 3. Pas na indiening bij deurwaarder volgt (eventueel) een Einde Levering 4. Derhalve geen enkele na-incasso-stap zonder klantcontact 5 Gericht op contact met klant in een vroeg stadium

6 Incassoproces: pro-actieve klantbenadering Extra maatregelen: 1. Direct contact met schuldhulpverlening (Servicelijn Schuldhulpverlening, convenant NVVK, project Multi-probleem-gezinnen); 2. Aanbieden van Energie-Bewust; pre-paid meters om het verbruik beter te managen; 3. Persoonlijk contact met klanten middels uitbellen, klantenbalies, gratis inbound call-centers en bezoek aan de deur. Aantal (telefonische) klantcontacten incasso-medewerkers vertienvoudigd naar ; 6 Onderscheid in incassoproces naar: niet willen en niet kunnen betalen!

7 Incassoproces: pro-actieve klantbenadering Eerste ervaringen: 1. Betaalgedrag wordt zichtbaar beter; 2. Aantal herinneringen / aanmaningen neemt af; 3. Het aantal contractontbindingen is meer dan gehalveerd; 4. Vroegtijdige opsporing van klantproblemen en klantontevredenheid 5. Doorverwijzen naar schuldhulpverlening "als het nog niet te laat is" 7 Onderscheid in incassoproces naar: niet willen en niet kunnen betalen!

8 Contractontbindingen nav wanbetaling Sterke daling door pro-actieve klantbenadering Aantal Einde Levering

9 Prepaid energie Energieverbruik wordt vooraf betaald Geen onaangename financiële verrassingen Energieprijzen voor prepaid zijn gelijk aan grijs ; dus geen extra kosten voor klant Voor klant geen extra kosten bij meterwisseling Pre paid meter alleen op vrijwillige basis Technische aanpassing(en) vereist 9

10 Prepaid energie, voordelen Klant: Energieverbruik zichtbaar in euro s Geen financiële verrassingen achteraf Bewustwording van de energiekosten Ook achterstallige schuld af te lossen via prepaid Geen dreiging van afsluiten, deurwaarder, etc. Schuldhulpverlener: Afsluiten abonnement ter opwaardering Beperking administratieve lasten 10

11 Ministeriële regeling afsluitbeleid energiebedrijven Energiebedrijven voeren een beleid dat gericht is op het voorkomen van afsluiten van consumenten in de periode 1 oktober tot 1 april, tenzij.. Energiebedrijven moeten in een vroegtijdig stadium (aanmaning) wijzen op de mogelijkheden van schuldhulpverlening Energiebedrijven zijn verplicht een actieve bemiddelingspoging te ondernemen tussen consument en schuldhulpverleningsinstantie(s) 11

12 Ministeriële regeling afsluitbeleid energiebedrijven Zeer binnenkort wijziging: Energiebedrijf kan zonder toestemming van de klant persoonsgegevens doorgeven aan schuldhulpverleningsinstantie, als klantcontact niet tot stand komt Verplichting tot heraansluiting binnen de periode 1 oktober tot 1 april na bewijs dat energieschuld betrokken wordt bij schuldbemiddeling of schuldsanering Als consument verplichtingen met betrekking tot schuldbemiddeling of sanering niet nakomt, kan energielevering worden beëindigd 12

13 Uitvoering Essent van MR 1/2 Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, diverse pogingen om in persoonlijk contact met de klant te komen; zowel telefonisch als via persoonlijk bezoek aan de deur Op website heldere uitleg over incassoproces, mogelijkheid betalingsregeling en inschakeling schuldhulpverlening Bij brief laatste betaalmogelijkheid uitleg over het incassoproces en wijzen op mogelijkheid betalingsregeling en/of inschakeling Schuldhulpverlening Bij brief laatste betaalmogelijkheid antwoordformulier voor toestemming doorgeven klantgegevens aan Schuldhulpverlening 13

14 Uitvoering Essent van MR 2/2 Al in een vroeg stadium directe contacten en afspraken met schuldhulpverlening en gemeenten Afsluiting alléén na: - veelvuldige schriftelijke en mondelinge klantcontacten - een niet-succesvol schuldbemiddelingstraject - weigering klant mee te werken aan schuldbemiddeling of schuldsanering - niet nakomen van verplichtingen tijdens schuldbemiddeling - een niet-succesvol deurwaarderstraject - blijvende weigering te betalen - constatering overige situaties zoals genoemd in MR (fraude, misbruik, onveiligheid, aflopen contract e.d.) Vrijwillige voortzetting afsluitbeleid voor de winterperiode ook gedurende de zomer 14

15 Samenwerking met schuldhulpverlening Convenant Essent NVVK Overleg met/hulp aan NVVK commissie over praktische uitwerking convenant Servicelijn schuldhulpverlening van Essent Voorlichting aan gemeenten door Essent-medewerker Directe contacten en goede afspraken met locale NVVK instellingen en gemeenten over het voorkomen en oplossen van financiële problemen Een beter begrip tussen Essent en Schuldhulpverlening over elkaars werkwijzen en verantwoordelijkheden inzake incassobeleid 15

16 Ketenproces energieleverancier klant-schuldhulpverlening KLANT energie levering veelvuldige, pro-actieve klantcontacten betalingsregelingen/uitstel doorverwijzing SHV VOORKOMEN VAN ENERGIE AFSLUITING preventie budgetbeheer schuldregeling schuldsanering nazorg HULP!! wet- en regelgeving armoedebeleid bijz. bijstand subsidies GELD!! PRO-ACTIEVE CONTACTEN INTENSIEVE SAMENWERKING OVERHEID gemeenten landelijk 16 De zwakste schakel bepaalt de sterkte van de keten

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 95b, achtste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 44, achtste lid, van de Gaswet;

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 95b, achtste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 44, achtste lid, van de Gaswet; Kenmerk WJZ 6101739 Opschrift Regeling van de Minister van Economische Zaken van 29 november 2006, nr. WJZ 6101739, houdende regels over het beëindigen van het transport naar of de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2013 2014

Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2013 2014 Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2013 2014 Evaluatie en aanbevelingen voor aangepaste werkwijze Gemeenten in de regio Holland Rijnland werken aan het voorkomen van energie afsluitingen en

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Opdrachtgever IWI Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Onderzoek Schuldhulpverlening onder druk, verkennende studie Startdatum 1 juli 2010 Einddatum 31 augustus 2011 Categorie

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

: Voorzitter. Ik zal proberen om de vragen van de heer Jansen zo kort en puntig mogelijk te beantwoorden.

: Voorzitter. Ik zal proberen om de vragen van de heer Jansen zo kort en puntig mogelijk te beantwoorden. Vragen van het lid Jansen aan de minister van Economische Zaken over het artikel "Nuon geeft wanbetalers toch weer verwarming". De heer Jansen (SP): Voorzitter. Als je klant bent bij een energiebedrijf,

Nadere informatie

De Raad voor Rechtsbijstand geeft met betrekking tot de Wsnp nog enkele andere folders uit, namelijk:

De Raad voor Rechtsbijstand geeft met betrekking tot de Wsnp nog enkele andere folders uit, namelijk: De Raad voor Rechtsbijstand geeft met betrekking tot de Wsnp nog enkele andere folders uit, namelijk: Werken aan een schuldenvrije toekomst (Deze folder geeft informatie aan schuldenaren over de mogelijkheden

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Productenboek Schuldhulpverlening Amsterdam

Productenboek Schuldhulpverlening Amsterdam 0 Strategisch Beleid Productenboek Schuldhulpverlening Amsterdam Conform Herontwerp Schuldhulpverlening 2011-2012 DWI Bureaus voor schuldhulpverlening Stadsdelen 2 Inhoud Inhoud 3 1 Inleiding 7 2 Processchema

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken Hamer. Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken Peen.

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken Hamer. Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken Peen. 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 165 Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 23 april 2014 Binnen de vaste commissie voor Economische Zaken hebben de onderstaande fracties

Nadere informatie

BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING. Gemeente Woerden

BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING. Gemeente Woerden BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING 2012 2016 Gemeente Woerden Portefeuillehouder : Loes Ypma, wethouder sociale zaken, WMO, jeugd, onderwijs en sport Ambtelijk opdrachtgever : Karen Coesmans, afdelingsmanager

Nadere informatie

DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER

DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER Meer dan tien jaar geleden werd in elke Vlaamse gemeente de Lokale Adviescommissie (LAC) in het leven geroepen. Sinds de start van de LAC s groeide het aantal dossiers gestaag. De liberalisering van de

Nadere informatie

Toelichting voor consumenten op de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas.

Toelichting voor consumenten op de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas. Toelichting voor consumenten op de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas. Deze toelichting dient als een praktische uitleg van de Algemene Voorwaarden voor consumenten.

Nadere informatie

Amsterdam: Vroeg Eropaf. Businesscase vroegsignalering en preventie van schulden

Amsterdam: Vroeg Eropaf. Businesscase vroegsignalering en preventie van schulden Amsterdam: Vroeg Eropaf Businesscase vroegsignalering en preventie van schulden Auteurs: C.M. van Ommeren, L.S. de Ruig & L. Coenen C10567 Zoetermeer, 30 april 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Productvoorwaarden EnergieFlex. Augustus 2015

Productvoorwaarden EnergieFlex. Augustus 2015 Productvoorwaarden EnergieFlex Augustus 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Energielevering Machtiging Gegevensbescherming

Nadere informatie

Gedragscode Budgetbeheer

Gedragscode Budgetbeheer Gedragscode Budgetbeheer GEDR AGSCODE BUDGETBEHEER TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Definities In de Gedragscode Budgetbeheer van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting Eropaf! HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

Onderzoeksrapport. Stichting Eropaf! HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Onderzoeksrapport Stichting Eropaf! Student : Bouchra el Mourabit Studentnummer : 500531601 Docentbegeleider : Dhr. S. Moerman Datum : 28 maart 2014 Opdrachtgever : Stichting Eropaf!

Nadere informatie

Met welke partijen heeft u te maken als het gaat om levering van energie?

Met welke partijen heeft u te maken als het gaat om levering van energie? Toelichting voor consumenten op de Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas (versie 2013). Deze toelichting dient als een praktische uitleg van de Algemene Voorw aarden voor consumenten.

Nadere informatie

Algemeen Reglement CKI. 1 juli 2014. bkr.nl

Algemeen Reglement CKI. 1 juli 2014. bkr.nl Algemeen Reglement CKI 1 juli 2014 Inhoud Inleiding 3 1 Algemeen 4 Art. 1 Definities 4 Art. 2 Waarom verwerkt BKR persoonsgegevens 7 Art. 3 Organisatiestructuur van BKR 7 2 Persoonsgegevens 8 2.1 Verstrekking

Nadere informatie

Kosten en baten van. schuldhulpverlening

Kosten en baten van. schuldhulpverlening Opdrachtgever SZW Kosten en baten van schuldhulpverlening Opdrachtnemer APE: Leo Aarts Karlien Douma Rafiq Friperson Carlien Schrijvershof (APE) Martijn Schut (Stimulansz Onderzoek Kosten en baten gemeentelijke

Nadere informatie

Perspectieven op. schuld hulp verlening. Elf goede voorbeelden uit het primair proces. schuldhulpverlening

Perspectieven op. schuld hulp verlening. Elf goede voorbeelden uit het primair proces. schuldhulpverlening Perspectieven op schuldhulpverlening Elf goede voorbeelden uit het primair proces schuld hulp verlening Inhoud Inleiding 4 Kiezen voor een efficiënt en effectief proces 4 De handreiking als inspiratiebron

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Geld lenen. bij een VFN-financieringsonderneming. vereniging van financieringsondernemingen in nederland

Geld lenen. bij een VFN-financieringsonderneming. vereniging van financieringsondernemingen in nederland Geld lenen bij een VFN-financieringsonderneming Deze brochure wordt u aangeboden door uw financieringsmaatschappij, lid van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). De leden van

Nadere informatie

Toelichting voor consumenten op de Algemene Voorwaarden

Toelichting voor consumenten op de Algemene Voorwaarden Toelichting voor consumenten op de Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas (versie 2013) Deze toelichting dient als een praktische uitleg van de Algemene Voorwaarden voor consumenten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Polaris bewindvoering en financieel beheer

Algemene voorwaarden Polaris bewindvoering en financieel beheer Graafseweg 274 6532ZV Nijmegen T: (024) 3738863 info@polarisbewindvoering.nl www.polarisbewindvoering.nl Algemene voorwaarden Polaris bewindvoering en financieel beheer Artikel 1. Begripsbepaling 1.1.

Nadere informatie