Rekenmodel warmtewet. De maximumprijs van warmte. Ministerie van Economische Zaken. 17 augustus Concept eindrapport (versie 2) 9V3309

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rekenmodel warmtewet. De maximumprijs van warmte. Ministerie van Economische Zaken. 17 augustus 2009. Concept eindrapport (versie 2) 9V3309"

Transcriptie

1 HASKONING NEDERLAND B.V. GEBOUWINSTALLATIES Rekenmodel warmtewet De maximumprijs van warmte Ministerie van Economische Zaken 17 augustus 2009 Concept eindrapport (versie 2) 9V3309 thinking in all dimensions

2 COMPANY' OF Wijchenseweg 132 Postbus AC Nijmegen +31 (0) Telefoon +31 (0) Fax Internet Arnhem KvK Documenttitel Rekenmodel warmtewet De maximumprijs van warmte Verkorte documenttitel Rekenmodel warmtewet Status Concept eindrapport (versie 2) Datum 17 augustus 2009 Projectnaam Ontwikkeling rekenmodel Warmtewet Projectnummer 9V3309 Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Referentie 9V3309/R004/EVD/Nijm2b Auteur(s) Collegiale toets Datum/paraaf Vrijgegeven door Datum/paraaf

3 0 SAMENVATTING Ter voorbereiding van de inwerkingtreding van de Warmtewet heeft het Ministerie van Economische Zaken een onderzoeksopdracht aan Royal Haskoning verstrekt. Deze opdracht betreft de ontwikkeling van een rekenmodel waarmee de maximumprijs kan worden vastgesteld die in de Warmtewet wordt bedoeld. In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van dit onderzoek en worden de resultaten gepresenteerd. Het NMDA principe uitgelegd als gelijkheidsprincipe is de grondslag voor de bepaling van de maximumprijs en zodoende ontstaan daarvoor drie tariefcomponenten. Het voorgestelde rekenmodel voor de aansluitbijdrage warmte als component luidt: ASBkzm= Q + ASBg Het voorgestelde rekenmodel voor het vastrecht warmte als component luidt: vitkzin= Q vrg Het voorgestelde rekenmodel voor het rendement, als bedoeld in de warmtewet, luidt: 11w= warmtew ASWw BTw IASWw BWV wanntew - ASVw 28kW BVV- BWV - BTV 1000kW - ASW w %LT < 50% 1000(W - 28kW 11 vgem 1 At UCVGg %LT + (1 - %LT) LCVGg BTV EVc BVV 90% energieg < vgem 11 tap (BTV) EVk <--. EV1cg(BVN) if ASW w < 40kW EVkckzm ASWw,BTw other 6,ei EVk+ EVcig + EKg - EKw warmtew P energieg + del' Pe g GKg UCVGg Rekenmodel warmtewet - i - 9V3309/R004/EVD/Nijm2b. Concept eindrapport (versie 2) 17 augustus 2009

4 o o o o o o Wordt dit rekenmodel ingevuld dan leidt dit voor kleinverbruikers tot het volgende: Rendement Warmtewet woningen EfiElE1 eee Warmte door de meter[gj] Bruto tapvraag 3GJ Bruto tapvraag 6GJ Bruto tapvraag 90J 92 Rendement Warmtewet woningen Bruto tapvraag [GJ] B9B 45,0GJ warmte door de meter 0 27,5GJ warmte door de meter eee 20,0GJ warmte door de meter 84: Het rendement varieert van 84,6% tot 91,2% voor de totale warmtevraag en de warmtevraag voor warm tapwater zoals die het meeste voorkomen. Voor het vaststellen van de warmteprijs als component geldt daarbij: P P W UCVGg.i ww De maximumprijs hoort bij het laagste rendement, waardoor de warmteprijs als component van de maximumprijs als volgt is bepaald: P w = P GJ g 3 Rekenmodel warmtewet - ii - 9V3309/R004/EVD/Nijm2b Concept eindrapport (versie 2) 17 augustus 2009

5 0 0 Als de wetgever het effect van koken en bereiding van warm tapwater met elektriciteit niet in de vaststelling van het rendement wenst te betrekken, zal dit er als volgt uitzien: Rendement Warmtewet woningen _ = = /* EHFIB 0 eee Bruto tapvraag 3GJ Bruto tapvraag 6GJ Bruto tapvraag 9GJ Warmte door de meter[gj] Het rendement varieert dan van 80,7% tot 86,5% voor de totale warmtevraag en de warmtevraag voor warm tapwater zoals die het meeste voorkomen. De maximumprijs hoort bij het laagste rendement, waardoor de warmteprijs als component van de maximumprijs als volgt is bepaald: Pw =. P, GJ 5 De EPN blijkt uit dit onderzoek een beleidsinstrument te zijn waarmee aansluitbijdrage en vastrecht voor een warmteproject een niet reproduceerbaar verband oplevert met de EPC. Het is dan ook niet aan te bevelen om deze tariefcomponenten aan de EPC te relateren. Voor het rendement (en dus de warmteprijs) is dit verband er wel. RZ = 0,9448 Rendement voor de Warmtewet 105% 100% 95% 90% 4:9 85% 80% 75% Warmte casco gelp (ZR ZB) Warmte casco gelijk (GV.. WIW) 70% Warmte EPC gelijk (ZR ZB) Warmte EPC gelljk (GV WTVV) 651' -0, ,1-0,08-0,06-0,04-0,02 0,02 EPC-verschll Rekenmodel warmtewet Concept eindrapport (versie 2) - iii - 9V3309/R004/EVD/Nijm2b 17 augustus 2009

6 0 De figuur laat zien dat het rendement, gebaseerd op een 2e orde polynoom benadering, met 97,2% (R2=84,48%) is gecorreleerd aan het EPC-verschil als gevolg van externe levering van warmte. Voor warmtebedrijven brengt de koppeling aan de EPC grote risico's met zich mee omdat de energetische eigenschappen van de warmteprojecten in de EPN worden beheerst door een rendement dat een beleidsmatig karakter vertoont en daarmee (per definitie) niet de realiteit representeert. Aan de volgende afbeelding is to zien wat de gevolgen zijn voor een warmtebedrijf in termen van cumulatief contante waarde van de inkomsten uit het warmtetarief over een periode van 30 jaar, bij consequent toepassen van het NMDA principe als gelijkheidsprincipe. = 0,4968 CCW warmtebedrijf E Casco gelljk (ZR r ZB) E Casco gaily( (GV r VVTIN) E EPC gelijk (ZR r ZB) EPC gelljk (GV r WT VV) E E E E " E E E Warmtegebrulk PJ/jaar] Bij het zogenaamde "casco gelijk" model is de warmtevraag in de aardgaswoning min of meer gelijk aan die in de warmtewoning en zijn de inkomsten voorspelbaar. Bij het "EPC gelijk" model is dit juist niet het geval en kunnen de inkomsten tegenvallen, terwijl er voor de consument juist geen gevolgen zijn vanwege het consequent toepassen van het NMDA principe als gelijkheidsprincipe. Rekenmodel warmtewet - iv - 9V3309/R004/EVD/Nijm2b Concept eindrapport (versie 2) 17 augustus 2009

7 El El INHOUDSOPGAVE Blz. 1 INLEIDING 1 2 OPDRACHT Brandstofniveau Houdt nadrukkelijk rekening met de EPC Afschrijvingsperiode van 30 jaar Model EnergieNed voor vaste kosten Effecten voor huishoudens en warmteleveranciers Reken door op aardgas- en warmtegebruik 3 3 WARMTEWET Maximumprijs Integrale kosten Dezelfde hoeveelheid warmte De rendementsmethode Nadere regels De wijze van berekenen Onafhankelijk advies Periode van 30 jaar 7 4 PRIJSVORMING 8 5 NMDA PRINCIPE 10 6 TARIEFCOMPONENTEN 12 7 TE VERGELIJKEN INSTALLATIES Woningen Klein zakelijke markt 15 8 AANSLUITBIJDRAGE EN VASTRECHT Woningen Zakelijke markt 18 9 WARMTEPRIJS Principe rendementsmethode Uitwerking rendementsmethode Blokverwarming met kostenverdelers ENERGIENED ADVIESTARIEF Aansluitbijdrage warmte Vastrecht warmte Warmteprijs Marktwaardeprincipe 38 Rekenmodel warmtewet - v - 9V3309/R004/EVD/Nijm2b Concept eindrapport (versie 2) 17 augustus 2009

8 11 INVLOED EPN Aansluitbijdrage warmte Vastrecht warmte Rendement en warmteprijs Warmtebedrijf Verband met EPC Conclusie invloed EPN MAXIMUMPRIJS Aansluitbijdrage warmte Vastrecht warmte Warmteprijs 48 TABELLEN Tabel 4-1 Vergelijking van de markt met de Uneto-VNI norm 9 Tabel 5-1 Warmtekosten in de aardgaswoning 11 Tabel 5-2 Warmtekosten in de warmtewoning 11 Tabel 6-1 Tariefcomponenten warmte 12 Tabel 8-1 ASB woningen met centrale regelklep 17 Tabel 8-2 ASB woningen met radiatorthermostaten 17 Tabel 8-3 VR warmte woningen gebaseerd op centrale regelklep 18 Tabel 8-4 VR warmte woningen gebaseerd op radiatorthermostaten 18 Tabel 9-1 BVV+BTV in GJ uit het BWK (bron EnergieNed) 23 Tabel 9-2 BTV uit het BWK (bron EnergieNed) 24 Tabel 9-3 Verdeling toestellen voor warm tapwater (bron EnergieNed) 25 Tabel 9-4 Verdeling kooktoestellen (bron EnergieNed) 30 FIGUREN Figuur 4-1 Marktmonitor Royal Haskoning 8 Figuur 4-2 Arbeidsvolume (Bron: CBS) 9 Figuur 7-1 Schema aardgaswoning 14 Figuur 7-2 Schema warmtewoning 15 Figuur 8-1 ASB en VR klein zakelijke markt 19 Figuur 9-1 Schematisering variabele kosten gaswoning 20 Figuur 9-2 Schematisering variabele kosten warmtewoning 21 Figuur 9-3 Aanbevolen jaargemiddeld taprendement 26 Figuur 9-4 Aanbevolen elektriciteitsgebruik combiketel 29 Figuur 9-5 Elektriciteitsgebruik ketels klein zakelijk 30 Figuur 9-6 Rendement als functie van warmte door de meter 32 Figuur 9-7 Rendement als functie van bruto tapvraag 32 Figuur 9-8 Rendement Warmtewet bij BTV=7GJ 33 Figuur 9-9 Rendement Warmtewet zonder koken en close-in boiler 33 Figuur 9-10 Rendement Warmtewet klein zakelijk (log) 34 Figuur 9-11 Rendement Warmtewet klein zakelijk (lin) 35 Figuur 11-1 Aansluitbijdrage als functie van warmtegebruik 40 Figuur 11-2 Vastrecht als functie van warmtegebruik 41 Figuur 11-3 Rendement Warmtewet als functie van warmtegebruik 42 Rekenmodel warmtewet - vi - 9V3309/R004/EVD/Nijm2b Concept eindrapport (versie 2) 17 augustus 2009

9 Figuur 11-4 Figuur 11-5 Figuur 11-6 Figuur 11-7 Figuur 11-8 Figuur 11-9 Figuur Warmteprijs als functie van warmtegebruik CCW warmtebedrijf als functie van warmtegebruik Aansluitbijdrage als functie van verschil in EPC Vastrecht als functie van verschil in EPC Rendement Warmtewet als functie van verschil in EPC Warmteprijs als functie van verschil in EPC CCW warmtebedrijf als functie van verschil in EPC FORMULES Formule 1 Formule 2 Formule 3 Formule 4 Formule 5 Formule 6 Formule 7 Formule 8 Formule 9 Formule 10 Formule 11 Formule 12 Formule 13 Formule 14 Formule 15 Formule 16 Formule 17 Formule 18 Formule 19 Formule 20 Formule 21 Formule 22 Formule 23 Formule 24 Warmteprijs in elementaire vorm Warmteprijs bij gelijke brute warmtevraag Aansluitbijdrage warme klein zakelijke markt Vastrecht warme zakelijke markt Warmtekosten in de aardgaswoning Integra le variabele kosten in de warmtewoning Algemene betrekking warmteprijs Gaskosten in de gaswoning Verschil in elektriciteitskosten Warmtegebruik in de warmtewoning Rendement als bedoeld in de Warmtewet Verschil in elektriciteitsgebruik Aardgasgebruik als energiehoeveelheid Aanbevolen jaargemiddeld taprendement Aandeel LT als functie van aansluitwaarde Verlies afleverstation klein zakelijk Elektriciteitsgebruik van combiketels Elektriciteitsgebruik ketel klein zakelijk Drukval over de ketel Gedaante van het rendement voor de Warmtewet Warmteprijs 2009 volgens EnergieNed Gewogen rendement in de warmteprijs volgens EnergieNed Advies maximumprijs warmte Maximumprijs warmte excl. koken en close-in boiler BIJLAGEN Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Bijlage 8 Bijlage 9 Bijlage 10 Bijlage 11 Bijlage 12 Begroting aansluitbijdrage warmtewoningen Kosten van radiatoren Vermeden onderhoudskosten Begroting vermeden kosten klein zakelijke markt Begroting warmtekosten klein zakelijke markt Samenvatting aansluitbijdrage klein zakelijke markt Taprendementen van combiketels Warmteverlies van de afleverset Berekening van verliesposten Elektriciteitsgebruik van combiketels Tariefadvies van EnergieNed Uitgangspunten en kostenfactoren Rekenmodel warmtewet - vii - 9V3309/R004/EVD/Nijm2b Concept eindrapport (versie 2) 17 augustus 2009

10 D Bijlage 13 Typering en kosten referentiewoningen Bijlage 14 Typering en kosten warmtewoningen casco gelijk Bijlage 15 Typering en kosten warmtewoningen EPC gelijk Bijlage 16 Warmtetarief bij zelfregelende roosters en zonneboiler Bijlage 17 Warmtetarief bij gebalanceerde ventilatie en WTW Bijlage 18 Gevolgen voor het warmtebedrijf Bijlage 19 Componenten warmtetarief in staafdiagrammen Bijlage 20 Gevoeligheidsanalyse Rekenmodel warmtewet - viii - 9V3309/R004/EVD/Nijm2b Concept eindrapport (versie 2) 17 augustus 2009

11 D 0 D VERKLARING VAN AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN Afko rt i ng / beg ri p %LT ABK Verklari ng Aandeel l aag tem pe rat u u r ve rwarm ing van de wa rmtev raag A l gemene bo uwp laatskosten A 9 G eb ru i ksoppe rv lakte i n m 2. H et b ru i kba re v loe ropperv lak van een ve rwa rmde zo ne. D i t beg r ip wo rdt i n de N E N toegepas t. AK AMvB AS B A l gemene kos ten A lgem ene Maat rege l va n Bestuur Aan s l u i tb ijdrage. B ijd rage i n de doo r een e ne rg i ebed r ij f to m ake n kosten voor het real i seren van de aan s lu i t i ng op de ene rg i evoorz ieni ng. AS Bg AS B kzm ASBw ASVw BAK BAK BB P B E K Aans l u itbijd rage b ij aardg as lever ing ( in ) Aan s l u i tb ijdrage voo r de k l e i n zake l ij ke m a rkt Aa ns l u itbijdrage b ij wa rmte leve r i ng ( in ) V e r l i es van de afleverset in de warm tewo n i ng in G J B as i sonderzoek Aa rd g as K le i nve rb ru i k B i jdrage Aan s l u i tkoste n B ru to b i n nen lands p rod uct Bas i so nderzoek E lekt r i c i teit K leinve rb ru ik BTV B ru to tapv raag (warmte voor warm tapwate r) BTVg B ru to tapvraag i n de gaswo n ing (warm tevraag voor warm tapwater) BTVw B ru to tapvraag i n de wa rm tewoning (wa rm tevraag voo r warm tapwate r) BVV BVVg B ru to ve rwarm i ngsvraag ( ru imteve rwa rm i ng) B ru to ve rwa rm i n g svraag ( ru imteverwa rm i ng is de gaswon i ng) BVVw B ru to ve rwa rm i ngsv raaq ( ru imteve rwa rm i ng i n de wa rm tewo n i ng ) BW K BWV BWVg BWVw CBS CCW CW D ELTA B as i sonderzoek Wa rm te K l e i nve rb ru ik B ru to warmte v raag B ru to wa rmte v raag b i j de gasleve r ing B ru to warmte v raag b ij de warm te leve r i ng C ent raa l B u reau voor de S tat i st iek Cum u lat ief contante waa rde Com fortk lasse warm wate r E nerg ieleve ra n c ier E Eg E l ekt r i c i teitsvraag voo r e lekt ron i ca in de gaswo n i ng E E I E K E ne rgy Expe rts I n te rnat ional E l e kt r i c i teits kos ten E Kg E l ekt r i c i teits kos ten i n de gaswon i ng EKw E lekt r 9 E l ekt rw EM e nerg ieq E lekt r i c i teits koste n i n de warmtewon i ng E lekt r i c i teitsgebru ik in de gaswon i n g E lekt r ici teitsgeb ru i k i n de warm tewo n i ng E lekt r i c i teitsme te r E n e rg et ische waarde van aardgasg ebru i k i n de gaswo n i ng E ne rg ie N ed De federat i e van de e n e rg iebed r ijve n i n N eder l and. E PC E Pg E P N Energ ieprestat ie coef icien t E lekt r i c i teits geb ru i k van de (ci rcu lat ie)pom p in de g aswon ing E nerg ieprestat ie no rm. Verzam e l naam voo r de no rm e n N EN voo r wo n i n g e n e n woo n g ebouwe n en N E N voo r u t i l ite itsbo uw. E Pw E Rg EVbkzm E lekt r ic i te itsgeb ru ik van de (ci rcu lat i e )pomp i n de warm tewon i ng E lekt r i c i te i tsgebru ik van de roo kgasven t i lato r in de gaswo n ing E lekt r ic i teitsgebru ik van de b ra nderve n t i lator voo r de k lein zakel ijke m a rkt Rekenmodel warmtewet Concept eindrapport (versie 2) 9V3309/R004/EVD/Nijm2b 17 augustus 2009

12 0 0 Afko rt i ng / beg r i p Ve rklaring EVg E lekt r ic i teitsve rb ru i k b ij aardgas l eve r i ng EVkekz,,, E lekt r i c i te i tsgeb ru i k van de ketel voo r de k lein zake l ij ke m a rkt EVrkzm E lekt r i c i te i tsgeb ru i k van de roo kg as ve n t i lato r voor de k le i n zake l i j ke m a rkt EV w E lekt r i c i te i tsve rb ru i k b ij warm tel eve r i ng GJ G ig ajou le ; een heid voo r e nerg ie 1 GJ = 1 000MJ G Kg Gas ve rb ru i k ( i n Nm3/jaar) voor koken i n de g aswo n i ng GM Gasm eter GV G eba lan cee rde ve n t i l at i e H R kete l H oog rendement ketel H Re H oog re ndem e n t ketel met g e l ij kt ijdige opwe kki ng van e lekt r iciteit (ook p -WKK genoemd) H Rww Hoog rendem ent W arm Wate r I NVg I n i t ie le i nvester i ngen b ij aardg as l ever i ng ( i n ) I NVw I n i t i e le i n vester i n g e n b ij warmteleve r i ng ( i n ) J J o u le ; een heid voo r e n erg ie K IWA G astec Ke u r i ngsi nstit uu t d at de GAS KE U R vaststelt C e rt i f icat ion kj K i loj ou le ; eenheid voo r e nerg i e ; l kj = J KKg Kap i taa l s kos te n i n de gaswo n i ng KKw Kap i taals kos te n i n de warmtewo n ing Koke ng E n e rg iegeb ru i k voo r koken i n de gaswon i ng Ko ke nw E nerg iegeb ru ik voo r ko ke n in de wa rm tewo n ing koste ng V a r iabe le kosten g aswo n ing i n koste nw Var iabele koste n wa rm tewo n i ng i n LCVGg O nde rste verbra nd i ngswaarde ("combustion value " ) van G ronings gas (0, GJ /Nm 3 ) L iander N e tbe hee rde r. D i s t r ibueert e n t ra nsportee rt e lekt r ic ite i t en g as. L VT9 Le id i ngve r l ies taple idingen in de g aswon i ng LVTw Le id i ngve r l ies tapl e idingen i n de wa rm tewo n i ng LVWg Le idingve r l ies warm te l e id i n gen i n de g aswo n i n g in GJ LVWw Le id i ngve r l ies warm tele idingen i n de wa rm tewo n i ng i n GJ Maxim umpr i j s D e m ax im umpr ij s van warm te a ls bedoeld i n de W arm tewet MJ Meg ajou le ; een h e id voo r e nerg i e ; 1 MJ = 1 000kJ Nm3 H oevee l h e id gas d ie, b ij ee n temperatu u r va n nul g raden C e ls i us e n onde r abso l u te d ruk van 1, bar, een vo l um e va n eon ku b ieke mete r i n neem t. NMa N ede r landse Meded ingi ng sau to r i te i t ( i n de wa rm tewe t "meded i ngi ngs auto r i teit " genoemd) NMDA "N i e t Meer Dan Anders ". Het u i tgan g sp u n t voor de vas ts tel l i ng va n het tar ief voor de leve r i ng van wa rmte. N ovem N ederl andse O rg an isat ie voor Energ ie en M i l ieu NTV N e tto tapv raag in GJ NVV N e tto ve rwa rm ingsvraag GJ (voo r ru imteve rwa rm i ng NWV N etto warm tev raag i n GJ O Kg O nde rhoud s kosten b ij aardgas leve r i ng ( i n /jaar) 0Kw O nderhoudskoste n b i j wa rm telever i ng ( i n /jaar) Pe E lekt r ic i te i tspr ijs ( i n /kwh) inc l. commodity, d iensten, meten, energ iebelasting P9 Aardgaspr ij s ( i n /Nm3) i ncl. commod i ty, d iens ten, m eten, e n e rg iebe lasti ng Pom pg E lekt r i c i teitsgebru ik van de c i rcu lat iepomp in kwh Pom pw Pw E lekt r icite i tsgebru i k van de c i rcu latiepomp i n de wa rmtewo n i ng i n kwh Warm tepr ij s ( in eg J ) i n c l. commodit ies, d iensten, meten, e nerg iebelas t i n g PwEned Warm tepr i js 2009 zoal s geadvisee rd doo r Eenerg i ened Q Therm i sch ve rm og e n Rekenmodel warmtewet Concept eindrapport (versie 2) - x - 9V3309/R004/EVD/Nijm2b 17 augustus 2009

13 0 Afko rt i ng / beg r i p Ve rklaring R c -waarde Warm tewee rs tand van de co nstru ct ie, m 2 K/W. R gvg E lekt r i c i teitsgeb ru i k van de roo kg asventi l ator in kw h S e n te rnovem S e n te rnovem is een agents c hap van he t M i n iste r ie van E co nomis c he Z a ken en is op 1 me i o n tstaan u i t de fu s ie tussen Se n ter e n N ovem. TV TVo UCVGg Wa rm teve r l ies van het tapwatersys teem Tapvraag o nderg ren s Bove n s te verb ra nd i n g swaarde ( "combustion value " ) van G ro n i n g s gas (0, GJ/Nm 3 ) U N ETO -VN I B ranc heo rg a n i sat ie van de N eder landse instal l at iese ctor U -waa rde W a rm tedoorgangs coeff i c ien t (va n een s che id i ngsconst ru ct ie), W /m 2 K VESTI N Ve renig ing van stadsverwa rm i ngbed r ijven i n N eder land ; i s opg egaan in E nerg i N ed VR V Rg VRkzm VRw W& R Warm tefo rum V ast recht. H et j aa r l ij kse vas te bed rag d at ve rgoed moet wo rden aan he t e nerg iebed r ijf voo r he t i nstand houden van de aan s l u i t i ng. V as t rec h t gas ( i n /jaar) Vast recht k lein za kel ij ke ma rkt Vast rec h t wa rmte ( i n /jaar) W in s t en r is ico P latform van be l angeng roeper ingen dat h eeft ge t rach t consens u s to kr ijg e n ove r de vas tste l l ing van wa rm teta r i eve n Wa rm tepr ij s wa rm te H et tar ief voor de leve r i ng van warm te u itged ru kt i n./gj Warm tegebru ik van de wa rm tewo n i ng Wa rm tewet Co ncept we t d ie is aangenom e n i n de 2' en 1 Kam e r, m aar nog n iet van k rac h t i s. W KK WKO WM W P WTW WVg WVw ZB Z R tie E Wa rm te k rachtkoppel i ng Warm te Koudeops lag Wa rm temete r Wa rm tepr ij s Warm te te rugwinning wa rm teve rb ru ik i n de g aswon i ng ( in GJ/jaar) warm teverb ru ik in de warm tewo n i ng ( in GJ/jaar) Zonneboi ler Ze lf regelende roosters Ve rsch i l i n e lekt r i c i teitsgeb ru ik voor e lekt ro n ica AEK Versc h i l in e l ekt r i c i teitsgebru i k voor koke n Ae l Ve rsc h i l in e lekt r iciteitsgeb ru i k.5e P Ve rsch i l i n e lekt r i c i teitsgeb ru ik va n de (ci rcu l at ie) pompen Akos te nei H e t ve rs ch i l i n e lekt r icite i ts kosten i n,o,pc APk (Q) as nb g E ned n k go ntap g tucv riv Ilvgem riv I t riyucv gw D ru kval van de roo kgassen ove r de roo kg asco ndenso r D rukval van de rookg as sen ove r het ketelblok Rendement van de af l eve rset R endem e n t bove ng rens Kenne l ij k re ndem e n t i n de wa rm tep r ij s vo l gens Energ iened Kete l re ndem en t R endem ent onderg rens Tapre ndemen t Tapre ndement gebaseerd op UCVGg Opwekrendem ent voo r ru im teve rwarm i ng G em idde ld opwe k rendem ent voo r verwarm e n Opwe k rendem ent voo r ru im teve rwarm i ng gebaseerd op 1 00% LT Opwekrendem ent voo r ru im teve rwarm ing g ebasee rd op U CVGg Opwe k rendem en t voo r warm te Rekenmodel warmtewet Concept eindrapport (versie 2) - xi - 9V3309/R004/EVD/Nijm2b 17 augustus 2009

14 0 0 Afko rt i ng / beg r i p Ve rklar i ng nww R e nd em e n t a l s bedoeld i n d e Wa rm tewet Ac Lu c h toverm a at b i j verb randing (com b ust ion ) van aa rdgas Rekenmodel warmtewet - xii - 9V3309/R004/EVD/Nijm2b Concept eindrapport (versie 2) 17 augustus 2009

15 0 0 0 REFERENTIES [1] Warmteforum; Brief aan de Vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; 21 maart 2007 [2] SenterNovem; Brochure referentiewoningen met CD-rom; 2006 [3] Energy Efficiency International; Actualisatie aansluitbijdrage berekening warmtenetten ten behoeve van het tariefadvies warmte 2008; Huissen november 2007; P:\0725 ABBEA\ [4] Energy Experts International; Actualisatie aansluitbijdrage berekening warmtenetten ten behoeve van het tariefadvies warmte 2008; Offertebeoordeling; Huissen juni 2008; P:\0725 ABBEA\ [5] Millward Brown; De marktwaarde van warmte 2007; Resultaten van een vergelijkend onderzoek; Tekstrapport; Projectnummer: rap 01; Amsterdam december 2006; EB / ms [6] EnergieNed; Highlights BWK 2007; E ; december 2007 [7] Millward Brown; Basisonderzoek Warmte Kleinverbruik; BWK 2008; Tabellenrapport; Projectnummer: rap 01; Amsterdam november 2008; EB / pd [8] Millward Brown; De marktwaarde van warmte 2009; Resultaten van een vergelijkend onderzoek; Tekstrapport; projectnummer: rap 01; Amsterdam november 2008; EB / pd [9] ECN; Kentallen warmtevraag woningen; Marijke Menkveld; [10] EnergieNed; Effect HR ketel op marktwaarde voor warmte; geen referentienummer, ongedateerd [11] EnergieNed; Rapport adviestarief voor de levering van warmte kleinverbruik 2009; E ; 19 december [12] DGMR; Onderzoek toepassing gelijkwaardigheid energieprestatie; referentie , 15 november 2008, in opdracht van SenterNovem [13] CE; Herijkingsonderzoek matchingsvariabelen warmtetarief; Gerdien van de Vreede en Margret Groot; Publicatie ; oktober 2008; opdrachtgever SenterNovem. [14] Energie in Cijfers: Ontwikkeling verbruik Nederland [15] Ecofys; Warmtetarieven Almere; ESUP03097 / AMe; 13 augustus 2004; notitie opgesteld op verzoek van Gemeente Almere. Rekenmodel warmtewet - xiii - 9V3309/R004/EVD/Nijm2b Concept eindrapport (versie 2) 17 augustus 2009

16 0 0 0 D 1 INLEIDING Ter voorbereiding van de inwerkingtreding van de Warmtewet heeft het Ministerie van Economische Zaken een onderzoeksopdracht aan Royal Haskoning verstrekt. Deze opdracht betreft de ontwikkeling van een rekenmodel waarmee de maximumprijs kan worden vastgesteld die in de Warmtewet wordt bedoeld. In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van dit onderzoek en worden de resultaten gepresenteerd. De opbouw van dit rapport is als volgt: De inhoud van de opdracht wordt geanalyseerd en besproken in hoofdstuk 2; Dan wordt nagegaan wat er precies in de concepttekst van de Warmtewet staat om die to duiden in het kader van de gegeven opdracht, in hoofdstuk 3; Vervolgens wordt gerelativeerd wat lets mag kosten in hoofdstuk 4; Dan wordt het NMDA principe besproken in hoofdstuk 5; Het NMDA principe leidt tot tariefcomponenten die worden besproken in hoofdstuk 6; Dan worden de installatieconcepten gedefinieerd die model staan voor de tarieven in hoofdstuk 7; Dan worden aansluitbijdrage en vastrecht warmte voorgesteld, deel uitmakend van de maximumprijs, in hoofdstuk 8; Vervolgens wordt de warmteprijs afgeleid op grond van de rendementsmethode in hoofdstuk 9; Het EnergieNed adviestarief, dat ruim 30 jaar model stond voor de warmtetarieven, wordt besproken in12 hoofdstuk 10; Hoe de EPN in verband staat met warmtetarieven komt aan bod in hoofdstuk 11 Ten slotte wordt de maximumprijs geadviseerd in hoofdstuk 12 Alle in dit rapport opgenomen geldbedragen zijn excl. BTW. Dit rapport wordt onderbouwd met 20 bijlagen. In de bijlagen geldt de conventie dat rood afgedrukte waarden een handmatig ingevulde waarde betreffen. Zwart afgedrukte waarden zijn het resultaat van een formule. Rekenmodel warmtewet 9V3309/R004/EVD/Nijm2b Concept eindrapport (versie 2) 1 17 augustus 2009

17 OPDRACHT De opdracht luidt een rekenmodel te ontwikkelen voor het vaststellen van de in de Warmtewet bedoelde maximumprijs van warmte. De opdracht ziet nadrukkelijk niet op de redelijke prijs die eveneens in de Warmtewet wordt genoemd. De opdracht kan als volgt samengevat worden: 1. Ontwikkel een rekenmodel 2. Vaste kosten a. Doe onderzoek naar de praktijkwaarden van de parameters van het EnergieNed Rekenmodel; b. Houdt waar nodig rekening met correctiefactoren c. Ga de effecten van invoering na 3. Variabele kosten: a. Rekenen door op warmtegebruik en aardgasgebruik (bijv a.d.h.v. referentiewoningen) resulterend in warmte- en gasverbruik op basis waarvan rendementen kunnen worden berekend; b. Houdt waar nodig rekening met correctiefactoren c. Ga de effecten van invoering na; 4. Leg uw bevindingen vast in een rapportage. Het Ministerie van Economische Zaken heeft, bij het formuleren van haar opdracht, enkele onderdelen geexpliciteerd; onderstaand worden deze kort besproken. 2.1 Brandstofniveau In de opdrachtformulering staat het volgende: Nagegaan wordt of de vereenvoudiging die hier wordt bedoeld tot een gemakkelijk te begrijpen maximumprijs zal leiden. Het is immers goed mogelijk dat effecten met grote invloed op de integrale kosten niet meer goed gekwantificeerd kunnen worden met een dergelijke vereenvoudiging. Bij de in de opdracht bedoelde aanpak zal de maximumprijs (althans de warmteprijs per GJ) de volgende gedaante hebben: P g P W UCVGg.ti Formule 1 Warmteprijs in elementaire vorm Hier staat de warmteprijs in /GJ, die gelijk moet zijn aan de aardgasprijs in E/Nm3, gedeeld door de bovenste verbrandingswaarde van aardgas in GJ/Nm3 en gedeeld door een rendement als bedoeld in de Warmtewet. In dit rapport wordt ingegaan op de gedaante van het rendement. Bij het ontwikkelen van het rekenmodel om tot de maximumprijs voor de variabele component in E/GJ te komen zal het dus gaan om het kwantificeren van het rendement nww. De uitdaging zit in het reduceren van die componenten in dit rendement die niet significant zijn. Rekenmodel warmtewet 9V3309/R004/EVD/Nijm2b Concept eindrapport (versie 2) 2 17 augustus 2009

18 Houdt nadrukkelijk rekening met de EPC Het betrekken van de EPC in het rekenmodel leidt tot een complexe maximumprijs. De consequenties worden in dit rapport besproken door gebruik te maken van de NPR Er is voor gekozen gebruik te maken van de SenterNovem referentiewoningen [2]. De typen betreffen een appartementencomplex, een tussenwoning, een hoekwoning, een twee onder ben kapwoning, een vrijstaande woning en een galerijflat. NEN 5128 (en daarmee NPR 5129) kent een (beleidsmatig bepaalde) keuze voor het in te zetten rendement van een warmteproject. Dit fenomeen heeft soms grote consequenties en wordt daarom besproken. 2.3 Afschrijvingsperiode van 30 jaar In de analyses wordt uitgegaan van een evaluatieperiode van 30 jaar. Er wordt daarbij afgeschreven op basis van de technische levensduur. Sommige kostencomponenten worden binnen 30 jaar afgeschreven (installaties) en andere kostencomponenten worden niet afgeschreven (eenmalige aansluitkosten). In het EnergieNed adviestarief wordt de aansluitbijdrage warmte in 30 jaar afgeschreven zoals dit ook in de opdracht is gesteld. Daarover staat ook lets in Artikel 6 van de concept wettekst, maar daaraan moet een andere uitleg gegeven worden. 2.4 Model EnergieNed voor vaste kosten Het adviestarief van EnergieNed staat geheel model voor het onderhavige advies over de maximumprijs. Dit houdt niet in dat het adviestarief van EnergieNed in ons advies wordt overgenomen. Alle tariefcomponenten daarin komen inhoudelijk aan de orde, zodat verschillen en overeenkomsten duidelijk worden. 2.5 Effecten voor huishoudens en warmteleveranciers Omdat het NMDA principe consequent wordt toegepast, kunnen er (per definitie) geen consequenties voor huishoudens ontstaan. Maar omdat huishoudens, en woningen waarin het huishouden zich afspeelt, onderling niet gelijk zijn (qua warmtevraag, qua rendementen, qua installaties) zullen er rekenkundige verschillen ontstaan in de tariefcomponenten. In deze rapportage wordt dit verschijnsel gekwantificeerd. Voor warmteleveranciers is er altijd een consequentie omdat de inkomsten voortkomend uit het NMDA principe niet in verband staan met de kostenstructuur van een warmteproject. Aan de hand van een indicatieve cashflow berekening en de bepaling van de cumulatief contante waarde van de inkomsten (uit het tarief) van het warmtebedrijf, wordt verduidelijkt wat de gevolgen zijn. 2.6 Reken door op aardgas- en warmtegebruik Voor het doorrekenen van objecten, om het aardgasgebruik, het warmtegebruik en de kosten te duiden, is er voor gekozen de referentiewoningen te gebruiken waarvan bovenstaand (in paragraaf 2.2) al sprake was. Niet alleen het aardgasgebruik en het warmtegebruik worden beoordeeld. Alle kostensoorten komen aan bod zodat duidelijk wordt waardoor het tarief beheerst wordt en waardoor de maximumprijs beheerst zou kunnen worden. Rekenmodel warmtewet 9V3309/R004/EVD/Nijm2b Concept eindrapport (versie 2) augustus 2009

19 0 Voor de grotere warmteklanten tot 1.000kW (de klein zakelijke markt) is het belang minder groot omdat immers niet sprake is van doorslaggevend tapwatergebruik en (lage) taprendementen. Rekenmodel warmtewet 9V3309/R004/EVD/Nijm2b Concept eindrapport (versie 2) augustus 2009

20 WARMTEWET De voorliggende adviesaanvraag staat in verband met de Warmtewet. De context blijkt uit Artikel 4 en Artikel 6 in de concepttekst. In Artikel 4 wordt onder andere het volgende geregeld: Lid 1 De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt een maximumprijs vast voor de levering van warmte. De maximumprijs is gebaseerd op de integrale kosten die een verbruiker zou moeten maken voor het verkrijgen van dezelfde hoeveelheid warme bij het gebruik van gas als energiebron. Deze kosten worden bepaald met de rendementsmethode. Lid 4 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot de elementen en wijze van berekening van een maximumprijs bedoeld in het eerste lid. Lid 5 De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit verzoekt een of meer onafhankelijke adviseurs binnen een door hem te bepalen termijn te adviseren over het ontwerp van een besluit tot vaststelling van een maximumprijs bedoeld in het eerste lid. In Artikel 6 staat nog het volgende dat van belang is voor dit advies: Lid 1 Indien door een vergunninghouder bij een verbruiker of ontwikkelaar een aansluitbijdrage in rekening wordt gebracht, bedraagt deze bijdrage maximaal hetgeen een gasverbruiker zou bijdragen in de situatie waarbij sprake is van een aansluiting op een gasnet, te berekenen over een periode van 30 jaar. De Warmtewet spreekt dus van 1) een maximumprijs, 2) integrale kosten, 3) dezelfde hoeveelheid warmte, 4) de rendementsmethode, 5) nadere regels voor elementen van de maximumprijs, 6) de wijze van berekenen, 7) een onafhankelijk advies en 8) een periode van 30 jaar. De in de Warmtewet Artikel 4 en Artikel 6 opgenomen tekst wordt onderstaand besproken om te duiden wat dit voor het voorliggende advies betekent. 3.1 Maximumprijs Voor het bepalen van de maximumprijs worden de integrale kosten in beschouwing genomen die in de op een warmtenet aangesloten (woon)gebouw of woning worden vermeden. Daartoe dient het NMDA principe, met dien verstande dat dit principe (dus) wordt gehanteerd als gelijkheidsprincipe en (zodoende) de maximumprijs oplevert. 3.2 Integrale kosten Integraal, allesomvattend; dit wordt uitgelegd als alle kosten die (op de een of andere manier) zijn gerelateerd aan warmtegebruik en warmteopwekking. Dit is feitelijk het karakter van het NMDA principe, maar het is in de Warmtewet ruimer geformuleerd dan dit principe in de praktijk wordt uitgewerkt. Er zou sprake moeten zijn van gelijke cashflows in de te vergelijken situaties (levering van aardgas en levering van warmte). Bij gelijke cashflow is het gekapitaliseerde bedrag (eveneens) gelijk. Indien het niet haalbaar is de maximumprijs te baseren op gelijke cashflows, dan zou verlangd moeten Rekenmodel warmtewet 9V3309/R004/EVD/Nijm2b Concept eindrapport (versie 2) augustus 2009

Handreiking Warmtewet

Handreiking Warmtewet 3 september 2014 Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties versie 2.0 Auteur: Albert Koedam van Albert Koedam Consultancy, www.ak-consultancy.nl In opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit CONSULTATIEDOCUMENT Consultatiedocument van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit Nummer 103308_1 / 53 Betreft zaaknr. 103308_1 / Beleidsregel

Nadere informatie

Warmtenetten in Nederland. Overzicht van grootschalige en kleinschalige warmtenetten in Nederland

Warmtenetten in Nederland. Overzicht van grootschalige en kleinschalige warmtenetten in Nederland Warmtenetten in Nederland Overzicht van grootschalige en kleinschalige warmtenetten in Nederland Rapport Delft, oktober 2009 Opgesteld door: B.L. (Benno) Schepers M.P.J. (Margaret) van Valkengoed Colofon

Nadere informatie

28 december 2004. Notitie Anders dan niet meer dan anders

28 december 2004. Notitie Anders dan niet meer dan anders 28 december 2004 Notitie Anders dan niet meer dan anders Niet-meer-dan-anders (NMDA) Begin jaren tachtig is voor warmtelevering via stadsverwarming het NMDA-principe ingevoerd. Het principe is indertijd

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. DG Energie en it:not-um Postbus 20101 2500 EC Den Haag. 8 juni 2009 ET/EM/9096762 BK/CW/180/09090 1An-01-00000-02

Ministerie van Economische Zaken. DG Energie en it:not-um Postbus 20101 2500 EC Den Haag. 8 juni 2009 ET/EM/9096762 BK/CW/180/09090 1An-01-00000-02 VestIgIng Rijswijk R A A OGL VEND L I NG.F. N 1 1q 41 % Fleminglaan 10 2289 CP Rijswijk Postbus 1211 2280 CE Rijswijk 088 3740 000 Secretariaat Expertisegroepen Exploitatle Ministerie van Economische Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 150 Stadsverwarming Nr. 2 RAPPORT Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 8 1.1 Aanleiding 8 1.2 Stadsverwarming 8 1.2.1 De stadsverwarmingsketen

Nadere informatie

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Delft, juni 2015 Deze notitie is opgesteld voor Eneco Ons kenmerk: 3.F51/FR Opgesteld door: F.J.

Nadere informatie

Energiekosten nieuwbouw woningen Uniforme bepalingsmethodiek. Datum 29 april 2014 Referentie 20131748-03

Energiekosten nieuwbouw woningen Uniforme bepalingsmethodiek. Datum 29 april 2014 Referentie 20131748-03 Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERDAM Postbus 94204 1090 GE AMSTERDAM T +31 (0)20-6967181 F +31 (0)20-6634962 E Amsterdam@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Energiekosten nieuwbouw

Nadere informatie

Afwegingskader Holland Park

Afwegingskader Holland Park Afwegingskader Holland Park Datum: 1 december 2014 Projectnr: 1290 Status: Definitief Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding... 8 2 Uitgangspunten... 9 2.1 Projectinformatie... 9 2.2 Kenmerken Holland

Nadere informatie

Convenant Benchmarking Energie-efficiency: resultaten en vrijstellingen energiebelasting

Convenant Benchmarking Energie-efficiency: resultaten en vrijstellingen energiebelasting Convenant Benchmarking Energie-efficiency: resultaten en vrijstellingen energiebelasting Rapport Delft, juni 2010 Opgesteld door: A. (Ab) de Buck M.J. (Martijn) Blom M. (Martine) Smit L.M.L. (Lonneke)

Nadere informatie

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen Isoleren: de basis Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen verlaagd naar 0,6. Voor een kosteneffectief maatregelpakket vormt goede isolatie de basis. Beter isoleren levert een

Nadere informatie

Effecten van investeringen in onderwijshuisvesting

Effecten van investeringen in onderwijshuisvesting RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Effecten van investeringen in onderwijshuisvesting De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van

Nadere informatie

BELEIDSBOEK SERVICEKOSTEN EN NUTSVOORZIENINGEN HUURCOMMISSIE

BELEIDSBOEK SERVICEKOSTEN EN NUTSVOORZIENINGEN HUURCOMMISSIE BELEIDSBOEK SERVICEKOSTEN EN NUTSVOORZIENINGEN HUURCOMMISSIE Versie Juli 2014 (pagina 22 aangevuld op 1 mei 2015) 2 Beleidsboek servicekosten en nutsvoorzieningen Huurcommissie juli 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 April 2004 ECN-C--04-040 MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 Overzicht kosten en mogelijke verbeteringen in de monitoring P.G.M. Boonekamp J.P.M. Sijm R.A. van den Wijngaart, RIVM Verantwoording

Nadere informatie

Energielasten stabiel

Energielasten stabiel Energielasten stabiel Eindrapport Uitgevoerd in Opdracht van Agentschap NL Contactpersoon Dhr. A.J.A. Kock Auteurs: Rik Janssen Joris Berben Hans Schneider Rapportnummer: 100270/RJ/111660 BuildDesk Benelux

Nadere informatie

Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem

Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem Datum: 17 maart 2011 Projectnr: 1138 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1 Inleiding... 7 2 Uitgangspunten en context... 8 2.1 Projectinformatie...

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen dr. ir. C. Hoeben Rapport 03-03 November 2003 ISBN 90 76276 28 5 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit der Economische

Nadere informatie

Eindrapportage veldtesten, Energieprestaties van 5 warmtetechnieken bij woningen in de praktijk

Eindrapportage veldtesten, Energieprestaties van 5 warmtetechnieken bij woningen in de praktijk Eindrapportage veldtesten, Energieprestaties van 5 warmtetechnieken bij woningen in de praktijk Energy Matters in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Colofon Projectnaam Veldtesten warmtetechnieken,

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie

SERVICEKOSTENBELEID HUURCOMMISSIE

SERVICEKOSTENBELEID HUURCOMMISSIE SERVICEKOSTENBELEID HUURCOMMISSIE Versie januari 2014 2 Servicekostenbeleid Huurcommissie januari 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 7 Acceptatie, onderzoekstermijn en onderzoeksmethode 9 All in-prijzen 15 Eigendomsoverdracht

Nadere informatie

Contracteren in de energiemarkt: de aansluit- en transportovereenkomst

Contracteren in de energiemarkt: de aansluit- en transportovereenkomst Contracteren in de energiemarkt: de aansluit- en transportovereenkomst mr. M.E. Brinkman * Het altijd veranderende regulatoire kader van de energiemarkt blijkt een weerbarstig klimaat om in te contracteren.

Nadere informatie

MARKTMONITORING WARMTEKRACHTKOPPELING IN NEDERLAND. Periode 2001-2002. F.A.M. Rijkers R. Harmsen A.W.N. van Dril

MARKTMONITORING WARMTEKRACHTKOPPELING IN NEDERLAND. Periode 2001-2002. F.A.M. Rijkers R. Harmsen A.W.N. van Dril September 2003 ECN-C--03-073 MARKTMONITORING WARMTEKRACHTKOPPELING IN NEDERLAND Periode 2001-2002 F.A.M. Rijkers R. Harmsen A.W.N. van Dril Verantwoording Deze rapportage is onderdeel van het raamproject

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

Centraal Planbureau Planbureau voor de Leefomgeving. In de. Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse CPB / PBL

Centraal Planbureau Planbureau voor de Leefomgeving. In de. Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse CPB / PBL algem en e l e id r a a maat d vo o s r chapp koste elijke n-bat enana lyse Gerbe rt Ro Gusta mijn Renes CPB / PBL OM_MKBA_leidraad.indd All Pages Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Corporatie Governance Duurzaamheid

Corporatie Governance Duurzaamheid Corporatie Governance Duurzaamheid Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl ir. Bart Hoevers MRE Partner Deloitte FAS Real Estate Advisory 06 120 116

Nadere informatie

Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 april 2014

Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 april 2014 Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland 30 april 2014 1 VOORWOORD Dit derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan (NEEAP) voor Nederland is opgesteld in het kader van de rapportageverplichting

Nadere informatie