MVO Jaarverslag Uitgave 30 januari 2015.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MVO Jaarverslag 2014. Uitgave 30 januari 2015."

Transcriptie

1 MVO Jaarverslag 2014 Uitgave 30 januari 2015.

2

3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: MVO dagen: Aero Dynamiek biedt zijn medewerkers extra vrije dagen aan. Maximaal 2 dagen per jaar waarin de medewerker zich vrijwillig inzet voor maatschappelijke werkzaamheden. Dit jaar in 2014 hebben 9 medewerkers gebruik gemaakt van deze MVO dagen. De verrichte werkzaamheden varieerde van: - Spelletjes middag met bewoners van een verpleeghuis - Klusjes uitvoeren in een verpleeghuis - Begeleiden van kinderen op schoolreis - Begeleiding scoutingdag - Sinterklaas feest verzorgen Alle medewerkers hebben genoten van hun inzet en voelden de dankbaarheid vanuit de instelling, vereniging of school waarvoor gewerkt werd. Helaas is door de overgang naar de CAO voor metaal en techniek deze regeling komen te vervallen en hopen wij dat onze medewerkers hun extra vrije tijd zullen blijven bijdragen aan het bijdragen aan een betere maatschappij. Medewerkers: Aero Dynamiek weet dat zij zonder haar medewerkers nooit enig resultaat kan halen. Aero Dynamiek vindt het dan ook belangrijk om goed voor haar personeel te zijn. Daarnaast vindt Aero Dynamiek het belangrijk dat iedereen in principe moet kunnen werken ook als er een eventuele belemmering is om werkzaamheden uit te voeren. Dit jaar heeft AD verschillende medewerkers aangenomen die vanuit een werkloosheid situatie kwamen. Ook zijn er kansen geboden voor medewerkers met een beperking. Met kleine aanpassingen kunnen deze medewerkers goed hun werk uitvoeren en blijven zij betrokken bij de maatschappij stond voor de medewerkers in het teken van de (mogelijk) verplichte aansluiting bij de CAO voor metaal en techniek, hetgeen grote impact heeft en waarbij samen met de ondernemingsraad en de vakbonden is gesleuteld aan een passende overgang naar een voor alle medewerkers bevredigend pakket arbeidsvoorwaarden. Re integratie bij ziekte en begeleiding, PMO: Aero Dynamiek houdt de vinger aan de pols bij medewerkers die zich ziek melden. In samenwerking met onze ARBO dienst doet Aero Dynamiek er alles aan om deze medewerkers weer zo snel mogelijk en waar nodig met behulp van aangepast werk betrokken te houden. Jaarlijks vinden er gesprekken plaats met de medewerkers over doelstelling voor het volgende jaar en waar de individuele kansen liggen. Pagina 3 van 8

4 Dit jaar is er aan de medewerkers een PMO (Preventief Medisch Onderzoek) aangeboden. Medewerkers konden daar vrijwillig aan meewerken. Tijdens het onderzoek zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd: Body Mass Index (BMI), Vetpercentagemeting, Cholesteroltest, Glucosetest, Bloeddrukmeting en verder is er een vragenlijst doorgenomen. De medewerkers kregen aan de hand van de testresultaten en gegeven antwoorden een advies op maat over hun gezondheid. Training: Aero Dynamiek vindt het belangrijk dat de medewerkers middels trainingen worden ondersteund in hun persoonlijke ontwikkeling. In 2014 zijn er 13 online taaltrainingen gevolgd en met goed resultaat afgesloten. De resultaten zijn goed, de training wordt goed ontvangen en we zien duidelijk een stijging van het niveau van het Nederlands schrijven. Verder hebben 16 medewerkers een Value selling training gevolgd, waarmee het inzicht is vergroot dat we met het juist bedienen van de klant veel betere resultaten kunnen halen. 1 medewerker van de validatie afdeling heeft de VCCN cleanroom opleiding gevolgd. Middels interne training zijn 8 personen getraind in basisvaardigheden voor basis luchtzijdig inregelen en tevens 8 personen voor basis waterzijdig inregelen. Tijdens elke toolboxmeeting wordt naast het veiligheidsitem ook een kwaliteitsitem en een technisch item besproken om de medewerkers verder te trainen. Op het gebied van veiligheid hebben 3 medewerkers keurmeester trainingen gevolgd: Keurmeester Elektrische Arbeidsmiddelen volgens NEN 3140 Keurmeester Valbeveiligingsmiddelen, Ladders, Trappen en Rolsteigers De KAM coördinator heeft de KIWA training veranderingen in de ISO 9001 en ISO norm gevolgd. Er zijn 8 opleidingen succesvol gevolgd voor het diploma Veiligheid voor Operationeel leidinggevenden (VOL VCA). Aero Dynamiek heeft als beleid dat alle medewerkers in principe een VOL VCA diploma dienen te halen, ondanks dat voor veel medewerkers een Basis VCA volstaat. In aansluiting op wensen vanuit de markt hebben dit jaar 3 medewerkers het hoogwerkercertificaat voor de categorie 3a en 3b behaald en 2 medewerkers de categorie 3a behaald. Pagina 4 van 8

5 Rijvaardigheid training: Om zowel de veiligheid te vergroten als het brandstofverbruik (en CO 2 uitstoot) te verlagen hebben nagenoeg alle Aero Dynamiek medewerkers deelgenomen aan een rijvaardigheidstraining. Deze training bestond uit een theorieles waarin economisch rijden, algemene voertuigbeheersing en aandachtspunten voor veilig rijden, zoals gebruik van een telefoon tijdens het rijden werden behandeld. Daarop volgde het praktijkgedeelte waarin geoefend werd met de algemene voertuigbeheersing, noodstop en uitwijksituatie, onder en overstuur situatie. Onze medewerkers hebben de training als zeer nuttig ervaren en gaan nu na het volgen van deze training beter voorbereid op weg. Verder hebben ze een goed inzicht gekregen over hoe ze zuiniger kunnen rijden. Pagina 5 van 8

6 Milieu: De Aero Dynamiek vestiging in Nijkerk bezit een ISO certificaat. Dit jaar zal er een CO 2 footprint opgesteld worden over het jaar 2014 en gepubliceerd worden. De doelstellingen van 2014 zijn beoordeeld en nieuwe doelstellingen zijn gesteld voor Hieronder volgt per onderwerp een samenvatting. Verbruiken kantoor pand Nijkerk: % Doelstelling % Status Elektra Aero Dynamiek [kwh] Niet gehaald Gas gezamenlijk [m3] Gehaald Water gezamenlijk [m3] Niet gehaald De doelstelling op het gasverbruik is ruimschoots behaald, de milde winter van 2014 is zeker de grootste oorzaak. Elektra verbruik is nagenoeg gelijk gebleven daarmee is de doelstelling 5 % niet gehaald, maar er is een invloed van elektrische auto s. Het waterverbruik is toegenomen. Medewerkers zien het als een uitdaging om op het kantoor het licht niet onnodig te laten branden, bij pauze en/of vergadering, gaat het licht uit in de ruimte die leeg is. De verwarming laten we niet onnodig branden. De medewerkers spreken elkaar hierop aan. Voor 2015 is voor de gebruiken op het kantoor Nijkerk een reductie doelstelling van 5 % gesteld. Vervoer: Onze technici werken door heel Nederland, dit brengt gereden kilometers met zich mee en dus ook uitstoot. Aero Dynamiek heeft dit jaar een rijvaardigheidstraining gegeven aan al haar medewerkers, waarbij het economisch rijden behandeld werd. Aanschaf (lease) auto: Het Aero Dynamiek wagenpark bestaat alleen uit minimaal energie label B auto s. Medewerkers met eigen auto worden gestimuleerd om minimaal een energie label B auto aan te schaffen. Daarnaast maken twee medewerkers gebruik van een elektrische auto. Dit juichen we vanuit de directie toe. Medewerkers die dicht bij de vestiging wonen komen over het algemeen niet met de auto naar kantoor. Verdeling brandstofverbruik leaseauto wagenpark: Aantal auto s Diesel Benzine LPG 1 1 Hybride 1 1 Verbruik brandstof, gereden km s van de leaseauto s: % Doelstelling % Status Brandstofverbruik wagenpark AD [l] 5 Gehaald Gereden Lease auto km s Prive [km] Gereden Lease auto km s Zakelijk [km] Diesel Benzine LPG Hybride 980 Diesel Benzine LPG Hybride Niet gesteld NVT Niet Gehaald Pagina 6 van 8

7 De privé km s gereden met de lease auto s is afgenomen. De gereden km s puur zakelijk met de lease auto is iets toegenomen 1 %. De doelstelling is niet gehaald maar Aero Dynamiek vindt het toch een mooi resultaat. Zeker omdat de omzet vergroot is en er meer projecten zijn uitgevoerd in Diesel gebruik in liters is toegenomen ten opzichte van Benzine verbruik zien we afnemen doordat we minder benzine auto s in het wagenpark hebben ten opzichte van De LPG en Hybride verbruik is goed te vergelijken aangezien dit in 2013 en 2014 dezelfde auto en bestuurder zijn geweest. We zien daar een mooie afname van het brandstof verbruik. Over het geheel zal de CO 2 uitstoot afgenomen zijn ten opzichte van het aantal zakelijk gereden kilometers. Slim plannen: In onze centrale planning houden we rekenen met de verschillende projectlocaties. Een gunstige route plannen van project naar project en waar mogelijk collega s te laten carpoolen. Helaas brengt de economische situatie in noord en oost Nederland met zich mee dat we onze medewerkers vaak ver van huis hebben moeten laten werken. Voor 2015 zetten we dezelfde doelstelling als in 2014, 5 % voor brandstofverbruik en de zakelijk gereden km s. Slim plannen blijft een vereiste ook in Wat doet Aero Dynamiek met haar afval? Lege batterijen en gebruikte rookbuisjes worden retour genomen vanaf het project en ingezameld op de vestiging in de daarvoor bestemde milieuboxen. Deze milieuboxen worden vervolgens aangeboden aan de milieustraat voor verdere verwerking. Papier wordt gescheiden ingezameld. Daarnaast stimuleren we het digitaliseren van documenten, waar mogelijk post en rapporten versturen via , wanneer er nog wel geprint dient te worden staat de kopieermachine standaard ingesteld op dubbelzijdig afdrukken. Overzicht papierverbruik: % Doelstelling % Status Papierverbruik [vellen papier] Niet gehaald De ingevoerde besparingen laten nog geen duidelijke reductie zien op het papierverbruik. Voor 2015 zetten we de doelstelling opnieuw op 5%. Brandveiligheid: Om brand te voorkomen en te bestrijden, hebben al onze vestigingen blusapparatuur en noodvoorzieningen zoals blusdekens. Daarnaast is er voor elke vestiging een ontruimingsplan welke ook jaarlijks geoefend wordt. Hiermee weten de medewerkers van Aero Dynamiek wat te doen in geval van brand of andere calamiteit. Aero Dynamiek beschikt over voldoende BHV ers. Aero Dynamiek voert daarnaast een risico inventarisatie en evaluatie uit, waarmee een goed overzicht van de risico s is verkregen in en hierop wordt geanticipeerd. In het jaar 2015 hebben zich geen noodsituaties voorgedaan en hebben we ook geen milieu calamiteit gehad. Het is gelukkig bij de oefening gebleven. Pagina 7 van 8

8 Nawoord: Zoals in dit verslag is te lezen, heeft Aero Dynamiek dit jaar weer veel aandacht gehad voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen en daarmee de vijf belanghebbenden: onze leefomgeving, medewerkers, klanten, zakenpartners, maar ook onze aandeelhouders. Aero Dynamiek is trots op de behaalde resultaten en gaat ook in het komende jaar hiermee door. Aero Dynamiek bv Havenstraat 9 Postbus AD Nijkerk T: +31 (0) F: +31 (0) E mail: dynamiek.nl KvK Amersfoort: BTW nummer: NL B01 Pagina 8 van 8

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen MVO VerslaG 2010 duurzaam ondernemen doen we samen 3 Inhoudsopgave boeve afbouw naar mvo We zetten ons al jaren in om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Dit jaar zetten we MVO concreet op

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan Remmits B.V. - Definitief - Opgesteld : Gecontroleerd: Status: E. Luiken F. Pesch Definitief energie-managementplan - 1 - Inhoudsopgave 1.0 Energie management 1.1 De bedrijven 1.2.

Nadere informatie

CO2-beleidsplan & milieuzorgprogramma. BK Groep. Periode 2012 t/m 2015. Versienummer: 1.2. Plaats, datum: IJmuiden, 22 mei 2013.

CO2-beleidsplan & milieuzorgprogramma. BK Groep. Periode 2012 t/m 2015. Versienummer: 1.2. Plaats, datum: IJmuiden, 22 mei 2013. CO2-beleidsplan & milieuzorgprogramma Periode 2012 t/m 2015 Versienummer: 1.2 Plaats, datum: IJmuiden, 22 mei 2013 Auteur: drs. M. van Alphen Autorisatie: de heer A. Zijl Paraaf: bk groep Dokweg 17A Postbus

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen.....wij gaan ervoor!

Duurzaam ondernemen.....wij gaan ervoor! Duurzaam ondernemen.....wij gaan ervoor! Maatschappelijk Verantwoord Wij kiezen ervoor om zoveel mogelijk maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Het beleid hierbij is kort en krachtig, begrijpelijk

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Energie auditverslag Tauw

Energie auditverslag Tauw Energie auditverslag Tauw 1 september 2014 Verantwoording Titel Energie auditverslag Tauw Projectleider Manja Nicolai-Buijen Auteur(s) Jurgen Ooms Projectnummer 0495501 Aantal pagina's 22 (exclusief bijlagen)

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Beleid db audiovisueel t.a.v. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Beleid db audiovisueel t.a.v. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Beleid db audiovisueel t.a.v. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Beleid db audiovisueel t.a.v. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Voorwoord db audiovisueel ontwerpt en implementeert

Nadere informatie

CO 2 -emissie Strukton Rail 2011. 1. Samenvatting. 2. Inleiding

CO 2 -emissie Strukton Rail 2011. 1. Samenvatting. 2. Inleiding CO 2 -emissie Strukton Rail 2011 1. Samenvatting 1,3% daling CO 2 -uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie Afname brandstofverbruik leaseauto s met 1,4% Toename uitstoot woon-werkverkeer met 19%

Nadere informatie

Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder

Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder Versiebeheer Opgesteld door: Functie: Versie: Datum: Aernout Kamst Kwaliteitscoördinator 1 31-01-2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 mvo jaarverslag 2012 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 2009 2010 Een duurzame visie, een praktische aanpak. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Visie Door mensen dagelijks de zekerheid te bieden van goede hygiëne, dienen we direct hun gezondheid. We zien

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

ISO 26000. zelfverklaring maart 2015

ISO 26000. zelfverklaring maart 2015 ISO 26000 zelfverklaring maart 2015 Inhoudsopgave 2 1 Introductie Maasveste Berben Bouw 3 2 Stakeholder analyse 4 3 De 7 MVO principes, normen en waarden 6 4 MVO in de praktijk bij Maasveste Berben Bouw

Nadere informatie

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010 ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010 Pagina 1 van 55 Inhoudsopgave Bladzijde 3 1. Inleiding 4 2. Conclusies 6 3. Aanbevelingen 7 4. Conclusies per energieleverancier 20 5. Situatie van de klant 24 6. Algemene

Nadere informatie

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap MVO-jaarverslag Jumbo Supermarkten Een duurzame boodschap Onze MVO-strategie Inhoudsopgave Managementverklaring 3 Samenvatting 4 1 MVO-strategie 6 2 Energie 8 Vermindering CO 2 emissies 8 Energiebesparing

Nadere informatie