Averesch B.V. Patrick van Rossum, adviseur. In overleg met Henry Averesch.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Averesch B.V. www.averesch.nl Patrick van Rossum, adviseur. www.rossumadvies.nl In overleg met Henry Averesch."

Transcriptie

1 Pagina: 1 van 9 Is rapport m.b.t.: Rapportage emissie inventaris (conform ISO ), CO 2 -footprint Plan van aanpak CO 2 -reductiedoelstellingen en maatregelen Rapportage vooruitgang CO 2 -reductiedoelstellingen Energie management actieplan (m.b.t. 3.B.2., conform NEN-ISO o.g.) Kwaliteitsmanagement plan (m.b.t. 4.A.2.) Organisatie: Internetsite: Opgesteld door: Geaccordeerd door: Averesch B.V. Patrick van Rossum, adviseur. In overleg met Henry Averesch. Henry Averesch, Directeur Rapportage conform norm(en) / eisen: CO 2 -Prestatieladder 2.2 (4 april 2014) ISO : 2012

2 Pagina: 2 van 9 Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording Verwijzingsmatrix ISO hoofdstuk Energie management actieplan (conform NEN-ISO 50001) Externe belanghebbenden, Projecten CO2-gerelateerd gunningvoordeel 3 2. CO 2 -inzicht Organisatorische grens CO 2 -footprint, energiegegevens, CO 2 -emissiefactoren Analyse CO 2 -footprint, Referentiejaar, Specificatie naar projecten Energie audit verslag Ketenanalyse, keteninitiatief 5 3. CO 2 -reductie Vooruitgang en realisatie CO 2 -reductiedoelstellingen Plan van aanpak CO 2 -reductiedoelstellingen en -maatregelen Kwantitatieve CO 2 -reductiedoelstellingen Beleid en doelstellingen Scope 3 CO 2 -reductiedoelstellingen en - maatregelen 9

3 Pagina: 3 van 9 1. Inleiding en verantwoording In dit rapport wordt het CO 2 -systeem van de organisatie, conform de koptekst, behandeld. Daarnaast zijn er andere rapportages die het CO 2 -systeem behandelen. Dit rapport is mede een hulpmiddel om aantoonbaar te maken hoe wordt voldaan aan de diverse eisen conform de normen/eisen die op het voorblad van dit rapport zijn vermeld. Meer informatie over de CO 2 -Prestatieladder is te vinden via: Handboek CO 2 -Prestatieladder via Verwijzingsmatrix ISO hoofdstuk Dit rapport, en de CO 2 -footprint, is opgesteld conform de eisen uit ISO In onderstaande tabel is een verwijzing gemaakt van onderdelen in hoofdstuk ISO en de hoofdstukken in het rapport. Hoofdstuk ISO Vermeld in dit rapport: a) Reporting organization Pagina 1 b) Person responsible Pagina 1 c) Reporting period Koptekst d) Organizational boundaries Hfst 2.1, pagina 1 e) Direct GHG emissions Hfst 2.3 f) Combustion of biomass Hfst 2.3 g) GHG removals Hfst 2.3 h) Exclusion of sources or sinks Hfst 2.3 i) Indirect GHG emissions Hfst 2.3 j) Base year Hfst 2.3 k) Changes or recalculatons Hfst 2.3 l) Methodologies Hfst 2.2 m) Changes to methodologies Hfst 2.3 n) Emission or removal factors used Hfst 2.2 o) Uncertainties Hfst 2.3 p) Statement in accordance with ISO Pagina 1, hfst 1 q) Statement GHG inventory verified Eventueel hfst Energie management actieplan (conform NEN-ISO 50001) Uitgangspunt van het energiemanagement is de verbetercirkel: Plan, do, Check, Act. Dit uitgangspunt is verwerkt in deze en andere rapportage. Onderdelen van een energie management actieplan (conform NEN-ISO 50001) zijn verwerkt in deze rapportage Externe belanghebbenden, Projecten CO2-gerelateerd gunningvoordeel Onze organisatie wil haar werkzaamheden in de toekomst graag voortzetten/uitbreiden en ziet de CO 2 -Prestatieladder (met name een CO 2 -bewust certificaat) als een kans om zich in de markt te onderscheiden. Opdrachtgevers, voor de organisatie, m.b.t. mogelijk CO 2 -gunningsvoordeel zijn: ProRail, NS. Projecten waarop CO 2 -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. Verkregen na d.d. Project; opdrachtgever n.v.t. M.b.t. Lijst projecten CO2-gerelateerd gunningvoordeel zoals vermeld in interne rapport.

4 Pagina: 4 van 9 2. CO 2 -inzicht 2.1. Organisatorische grens De CO 2 -footprint heeft betrekking op de volgende bedrijven: B.V. zie pagina 1. M.b.t. C- en/of A-aanbieders. De CO 2 -footprint is exclusief met name het volgende: N.v.t CO 2 -footprint, energiegegevens, CO 2 -emissiefactoren De bronnen van de energiegegevens worden behandeld m.b.v. rapport INTERN CO 2 -systeem. De energiegegevens zijn verwerkt in de CO 2 -footprint. Afhankelijk van de doelstellingen bepalen in welke mate detail-energiegegevens nodig zijn. De CO 2 -footprint is opgesteld met behulp van: Een basisdocument van Van Rossum Advies. De CO 2 -footprint is te vinden op de internetsite van de organisatie. Een overzicht van de energiestromen van de organisatie en de bijbehorende CO 2 -uitstoot is met name in de CO 2 -footprint vermeld. De gebruikte CO 2 -emissiefactoren zijn met name gebaseerd op de CO 2 -Prestatieladder Analyse CO 2 -footprint, Referentiejaar, Specificatie naar projecten De hoeveelheden CO 2 die zijn uitgestoten door de organisatie zijn te vinden in: Hoofdstuk 3.1 van dit rapport m.b.v. CO 2 -footprint. De analyse van de CO 2 -footprint bevat minimaal het energieverbruik, trendanalyse, identificatie van grootste energieverbruikers. Eventuele opmerkingen: CO 2 -footprint: Analyse-informatie zie dit rapport m.b.v. rapport INTERN CO 2 -systeem. CO 2 -emissie biomassa: Organisatie verbrand zelf geen biomassa. Reductie/verwijdering GHG: Organisatie reduceert/verwijdert geen GHG s zelfstandig. Uitsluitingen GHG-bronnen: Koelvloeistoffen office airco s. Emissie-inventaris door een CI geverifieerd: Niet van toepassing. Het referentiejaar is te vinden in de CO 2 -footprint. Gegevens van het referentiejaar later aanpassen (zo ja, dan hierbij de oorzaak vermelden): N.v.t. Afwijkingen in het energieverbruik, plotselinge toe- of afnames: Zie CO 2 -footprint. Informatie indien nodig vermelden in hoofdstuk 3.1 van dit rapport. Indien nodig de CO 2 -reductiedoelstellingen en maatregelen hier op af stemmen. Onzekerheden: Zie toelichting in hoofdstuk 3.1 van dit rapport. Wijzigingen t.o.v. eerdere gegevens CO 2 -footprint, herberekeningen: Zie toelichting in hoofdstuk 3.1 van dit rapport. Het aantal ton CO 2 per eenheid zijn een hulpmiddel bij het opstellen van doelen en de monitoring daarvan.

5 Pagina: 5 van 9 Groottecategorie bedrijf, Specificatie naar projecten Groottecategorie conform CO 2-Prestatieladder Klein bedrijf: Totale CO₂-uitstoot van de kantoren en bedrijfs-ruimten bedraagt maximaal ( ) 500 ton per jaar, en de totale CO₂-uitstoot van alle bouw- plaatsen en productielocaties bedraagt maximaal ( ) ton per jaar. Middelgroot bedrijf: Totale CO₂-uitstoot van de kantoren en bedrijfs-ruimten bedraagt maximaal ( ) ton per jaar, en de totale CO₂-uitstoot van alle bouw- plaatsen en productielocaties bedraagt maximaal ( ) ton per jaar Energie audit verslag Organisatie Organisatie betreft klein bedrijf (dus niet middelgroot). Overhead: ca. 17 ton CO 2 in Betreft gebouwverwarming, electriciteit ingekocht. Projecten: ca. 67 ton CO 2 in Betreft materieel, zakelijk verkeer. Een energie audit verslag d.m.v.: Rapport INTERN CO 2 -systeem. Tijdens het opstellen van dit rapport (c.q. het opstellen van de CO 2 -footprint) zijn energieaspecten en -stromen geanalyseerd m.b.t. bronnen van energiegegevens Ketenanalyse, keteninitiatief De organisatie is aantoonbaar op de hoogte van sector- en/of keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie die in belangrijke mate verband houden met de projectenportefeuille. Gegevens over keteninitiatief is vermeld in rapport INTERN CO 2 -systeem en op de internetsite. Rapport scope 3 en ketenanalyse is opgesteld. Incl. maatregelen en CO 2 -reductiedoelstelling:

6 Pagina: 6 van 9 3. CO 2 -reductie 3.1. Vooruitgang en realisatie CO 2 -reductiedoelstellingen Herberekening CO 2 -getallen 2011 (ref.jaar) t/m 2014 per begin juli 2015 i.v.m. wijziging emissiefactoren. Volgende betreft een samenvatting m.b.v. CO 2 -footprint en/of rapport intern. Scope 1 & 2 Onderwerp ton CO 2 % S1&2 ton CO 2 ton CO 2 ton CO 2 % 14 ton CO 2 %S1&2 %15H H1 14H tov 11 15H1 15H1 tov 11 Gebouwverwarming aardgas 8,6 10,3 % 4,3 3,0 7,3-15,3 % 5,9 14,2 % +36,1 % Geb.verw.aardgas{mbt m2} { 4,9 } {-43,5%} { 3,9 } {-9,3%} Zakelijk verkeer 66,7 79,6 % 32,9 31,6 64,6-3,2 % 34,8 84,2 % +4,5 % Zakelijk verkeer {mbt km} { 65,4 } {-1,9%} { 32,6 } {-2,1%} Scope 1 directe emissies 75,3 37,2 34,7 71,9-4,5 % 40,7 +8,1% Scope 1 direct {mbt m2,km} { 70,3 } {-6,7%} { 38,5 } {+2,3%} Elektriciteit 8,5 10,2 % 0,7 0,7 1,4-83,5 % 0,7 1,7 % -83,6 % Scope 2 indirecte emissies 8,5 0,7 0,7 1,4-83,5 % 0,7-83,6 % Scope 2 indirect{mbt m2} { 0,9 } {-89,0%} { 0,46 } {-89,1%} Scope 1 & 2 83,8 100,0 % 37,9 35,2 73,3-12,6% 41,4 100,0 % -1,2 % Scope 1 & 2 {mbt m2, km} { 71,2 } {-15,1%} { 39,0 } {-7,0%} Bovenstaande getallen geven geen volledig beeld. Zie toelichting of er daadwerkelijk wel of niet gereduceerd wordt. Let op: T/m eind 2014 zijn de aangegeven resultaten onjuist vermeld én ook te positief vermeld : in % gereduceerd (dus ca. 4% te positief). Volgens ons is er een onjuist verrekening geweest : om de vergelijking te kunnen maken met 2011 is de uitstoot van gas en elektra in 2011 verhoogd met 50% (dat is ook de toename in het vloeroppervlak in 2014). Volgens ons niet getallen referentiejaar aanpassen (!), maar getallen vergelijkjaar. Scope 1 en 2: Vooruitgang/realisatie reductiedoelstellingen: Volgende betreft doelen voor 2017 (m.b.t. eerder plan), resultaten (t.o.v. 2011), en toelichting realisatie doelen. o Scope 1 & 2 totaal: Doel ,0%. Resultaat 2014: -12,6 %. Relatief m.b.t. m2(kantoor),km is -15,1 %. Doel halen relatief waarschijnlijk wel. Resultaat 2015H1: -1,2 %. Relatief m.b.t. m2(kantoor),km is -7,0 %. Doel halen relatief waarschijnlijk wel. o Zakelijk verkeer (ca.80% van scope1&2): Doel ,0%. Resultaat 2014: -3,2 %. Relatief m.b.t. km -1,9 %. Resultaat 2015H1: +4,5 %. Relatief m.b.t. km -2,1 %. Doel/resultaat gericht beoordelen t/m januari [*a1] Meer CO 2 (is liters) in 2015H1 t.o.v Vermoedelijk wel meer km s gereden. Helaas is van 2011 het aantal km s niet exact bekend [dus onzeker], zodat geen exact vergelijk mogelijk is. [*a2] Monitoring is verbeterd. Vanaf 2013 km s per half jaar geïnventariseerd. Per juli 15 een voertuigenoverzicht m.b.t. verbruik. Nu een (halfjaar)vergelijk mogelijk is m.b.t. liters (is CO 2 ) in relatie met gereden km s. Hierbij een reductie. Inkoop van zuinige voertuigen is gerealiseerd in 2014 en 2015H1. Per juli 15 m.b.v. voertuigenoverzicht. o Elektriciteit = Scope 2 totaal: Doel ,0%. Resultaat 2014: -83,5 %. Relatief m.b.t. m2-89,0 %.Doel halen relatief waarschijnlijk wel. Resultaat 2015H1: -83,6 %. Relatief m.b.t. m2-89,1 %. Doel halen relatief waarschijnlijk wel. Minder CO 2 elektriciteit in 14 en 15H1 t.o.v. 11 door groene stroom per jan 14. Daarnaast: in dec 13 energiebesparende maatregelen tijdens verbouwing, zuiniger verbruik. o Gebouwverwarming aardgas: Resultaat 2014: -15,3 %. Relatief m.b.t. m2-43,5 %. Resultaat 2015H1: +36,1 %. Relatief m.b.t. m2-9,3 %. Monitoring is verbeterd m.b.v. aardgas-elektriciteit-overzicht per juli 15. Helaas in 2011 geen meterstandopnames op 1jan/1juli [dus onzekerheid]. Vanaf 2014 meterstanden op 1jan/1juli.

7 Pagina: 7 van 9 o Scope 1 totaal: Resultaat 2014: -4,5 %. Relatief m.b.t. m2(kantoor),km is -6,7%. Resultaat 2015H1: +8,1 %. Relatief m.b.t. m2(kantoor),km is +2,3%. Met het betreffende personeel worden per half jaar de resultaten en betreffende maatregelen behandeld. [*] = M.b.t. toelichting in Handboek CO 2 -Prestatieladder (blz. 97) m.b.t. dat het bedrijf door onvoorziene omstandigheden zijn reductiedoelstellingen incidenteel niet heeft gehaald, en dit goed kan verklaren, en extra maatregelen neemt om een inhaalslag te maken. Scope 3: Vooruitgang/realisatie reductiedoelstellingen: Zie hoofdstuk Plan van aanpak CO 2 -reductiedoelstellingen en -maatregelen Huidige doelstellingen en maatregelen in 2015 aanhouden m.b.v. vorige documenten. In jan 2016 de doelstellingen en maatregelen evalueren en zonodig actualiseren m.b.v. het volgende. Niet alle info, uit het interne rapport, is in dit externe rapport vermeld. I.v.m. eerst richten op beter beheersbare onderdelen. Dus niet alles tegelijk (iets half doen werkt niet ). Nr. AARDGAS Reductiedoelstelling- maatregel; kwalitatief/kwantitatief; {gewenste CO 2-reductie} absoluut getal of percentage; Reeds genomen en/of te plannen. 1 Zuinig(er) verbruik: 1b 1c Monitor brandstofverbruik. Liters diesel/benzine inventariseren. Km-stand inventariseren m.b.v. registratie door chauffeurs. Analyseren brandstofverbruik. Bespreken met chauffeurs/medewerkers m.b.v. overleg/toolbox. mogelijke reductie 3 tot 5%. {Gewenste reductie bij het bedrijf ntb % van voormalig jaarverbruik } Band op spanning; Band op spanning controleren en zonodig op juiste spanning brengen. Bespreken met chauffeurs/medewerkers m.b.v. overleg/toolbox. Spanning zakt ca. 0,2bar/3maanden. Spanning 0,5bar te laag, dan 2 tot 5% meer brandstofverbruik. {Gewenste reductie bij het bedrijf ntb %} 2 Inkoop: 2a Aanwezige materieel (auto s/bussen, materieel) inventariseren/actualiseren / analyseren m.b.t. brandstofverbruik en mogelijke maatregelen. T.b.v. beoordelen/vaststellen mogelijke maatregelen. 2b 2c Schone en zuinige personenauto s, -bus. Bij aanschaf van nieuwe personenauto/bus kiezen voor een zuinige voertuig (en/of een zuinigere voertuig dan de huidige). Bijv. koop een voertuig met een laag c.q. lager brandstofverbruik. Vervanging eventueel planmatig. (goed.verv.) {Gewenste reductie bij organisatie ntb % van voormalig jaarverbruik } Vergroen uw wagenpark en voertuigonderhoud (afhankelijk van mogelijkheden m.b.t. eigen- of lease-voertuig). Opties bijv. zuinige banden e.d.. Opties bespreken met garagebedrijf. opties samen 10%. {Mogelijke reductie ntb%} Actie-nemer Chauffeur Directeur Materieelbeh. Termijn actie Gereed Al, per half jaar. Jan. + Juli 1jan. + 1juli Jan. + Juli Feb. + Aug Al, per half jaar Per half jaar. Feb. + Aug Al, Zonodig. Al, Zonodig. Al, Zonodig. Nr. Reductiemaatregel {mogelijke CO 2-reductie} Reeds genomen en/of te plannen. Actie-nemer Termijn actie Gereed 0a Huidige situatie (blijven) inventariseren / analyseren m.b.v. Jaarlijks verbruiksgegevens en mogelijke maatregelen. Analyse en mogelijke maatregelen (zonodig) gerichter aanpakken (afhankelijk van prioriteit c.q. grootste verbruikers). 1d Voorkom onnodig verwarmen op vrije dagen. Verwarming Jaarlijks

8 ELEKTRICITEIT Nr. 0a 1a3 Doc.naam: Pagina: 8 van 9 uitdoen in ruimten waar niemand is. Voorkom onnodig gebruik airco. Met betreffende personeel bespreken. {Mogelijke reductie ntb% per jaar in ntb} Reductiemaatregel {mogelijke CO 2-reductie} Reeds genomen en/of te plannen. Huidige situatie (blijven) inventariseren / analyseren m.b.v. verbruiksgegevens en mogelijke maatregelen. Analyse en mogelijke maatregelen (zonodig) gerichter aanpakken (afhankelijk van prioriteit c.q. grootste verbruikers). Zet apparatuur buiten werktijd uit. Blijven herhalen. Verlichting uitdoen in ruimten waar niemand is, etc. {Mogelijke reductie ntb% per jaar in ntb} Doelstelling voor gebruik van alternatieve brandstoffen en/of gebruik van groene stroom (2.B.2): Groene stroom is in gebruik. Dit en/of andere mogelijkheden blijven evalueren en KAM-coörd. Jaarlijks zonodig toepassen Kwantitatieve CO 2 -reductiedoelstellingen Kwantitatieve CO 2 -reductiedoelstellingen voor de organisatie: Jaardoelstellingen CO 2 -reductie voor scope 1 & 2 totaal t.o.v. het referentiejaar 2011: 80 % CO 2 -reductie elektriciteit, gerelateerd aan m2 kantoor, in 2017 ten opzichte van % CO 2 -reductie brandstofverbruik lease-auto s, gerelateerd aan km, in 2017 t.o.v De kwantitatieve CO 2 -reductiedoelstellingen zijn gebaseerd op de CO 2 -footprint van het referentiejaar en de CO 2 -reductiemaatregelen. In de CO 2 -footprint zijn ook per onderwerp kwantitatieve CO 2 -reductiedoelstellingen vermeld Beleid en doelstellingen Actie-nemer Beleid en doelstellingen CO 2 -, energiereductie: Zie internetsites van de organisatie (pagina 1). Meerjarendoelstelling CO 2 -reductie t.o.v. het referentiejaar: 20 % CO 2 -reductie, gerelateerd aan km en m2 kantoor, in 2017 ten opzichte van Termijn actie Gereed Jaarlijks Jaarlijks Maatregelen zijn gedocumenteerd m.b.v. een plan van aanpak en geïmplementeerd m.b.v. een communicatieplan.

9 Pagina: 9 van Scope 3 CO 2 -reductiedoelstellingen en - maatregelen Huidige doelstellingen en maatregelen in 2015 aanhouden m.b.v. vorige documenten. In jan 2016 de doelstellingen en maatregelen evalueren en zonodig actualiseren m.b.v. het volgende. Rapport scope 3 en ketenanalyse is opgesteld. o Scope 3 emissies, n.a.v. globale inventarisatie m.b.t. rapport (zie website), is ca. 900 ton CO 2. Categorie met grootste hoeveelheid ton CO 2 betreft ingekochte goederen en diensten Beton- en steenachtige materialen. CO 2 -reductiedoelstelling scope 3: De doelstelling voor de organisatie is gericht op de categorie (ingekochte goederen en diensten) en niet op een subcategorie (bijv. beton-steenachtige materialen). Omdat de organisatie afhankelijk is of bepaalde materialen worden toegepast, en/of de organisatie keuzevrijheid heeft m.b.t. materiaalsoort en materiaalkosten. 5 % CO 2 -reductie m.b.t. categorie ingekochte goederen, gerelateerd aan euro inkoopomzet, in 2017 t.o.v. het referentiejaar Ton CO 2 reductie betreft dan: Totaal ca. 900 * 5 % = 45 ton CO 2. Plan van aanpak (PVA), maatregelen scope 3: De maatregelen zijn gericht op een subcategorie (bijv. beton-steenachtige materialen). Indien maatregelen voor de aangegeven subcategorie in een bepaalde periode niet mogelijk zijn dan alternatieve maatregelen inventariseren en waar mogelijk toepassen om CO 2 -reductie te realiseren. Bijv. in een andere subcategorie. Plan van aanpak (PVA), maatregelen scope 3: Om de doelstelling te realiseren zijn de volgende maatregelen vastgesteld: Informatie verzamelen. Voor en bij projecten contact over CO 2 -reductiemogelijkheden/-maatregelen. Bij project(en) CO 2 -reductiemaatregelen nemen. Bijvoorbeeld: o Kanaalplaatvloeren niet met cement CEM II maar CEM III. o In beton aandeel cement (CEM III) verlagen door toepassing vliegas. o Kalkzandsteenblokken niet met CEM I (portland) maar CEM III (hoogoven). Scope 3: Vooruitgang/realisatie reductiedoelstellingen: Volgende betreft doelen (t.o.v. 2011), resultaten (t.o.v. 2011) en toelichting realisatie doelen. o Gesprekken met opdrachtgevers gehad over toepassing van materialen. o Materialen worden ingekocht bij milieubewuste leverancier. Er zijn gesprekken gevoerd met leveranciers. o Medewerker is BREEAM specialist.

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V.

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: blz. 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 3. De rapportage periode 5 4. Organisatorische grenzen 6 5. Klein bedrijf 7 6. Operationele grenzen 8 7. De directe en indirecte

Nadere informatie

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf CO 2 -PRESTATIELADDER Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Paraaf Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur innovatie en milieu Goedkeuring J.C. Bijlsma Directeur OPDRACHTGEVER Correspondentie

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Over dit rapport... 3 1.2 Betrokkenen... 3 1.3 Over het bedrijf... 3 1.4 MVO-beleid... 3 2 Scope... 4 2.1 Organisatorische afbakening... 4 2.2 CO2-emissies... 5 2.3 Periode...

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 PUK Benelux. B.V. Auteur(s): Dhr. H. Heeffer, Managing director algemeen

Nadere informatie

CO2 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001

CO2 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 CO2 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 Periode: Elk halfjaar Scope: ISO 50001 Laatste update: 28 maart 2014 Opgesteld door: Siemon Bruinsma siemon.bruinsma@imtech.com

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

A. Emissie Inventaris

A. Emissie Inventaris A. Emissie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/14 Inhoudsopgave Inleiding CO 2 -prestatieladder Gubbels Beheer...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d.

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): J. de Beer, CO2-functionaris,

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Firma W. Zwaan en Zonen Auteur(s): Gerard Zwaan, directie & CO2-functionaris

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Gebr. Algra B.V. Auteur(s): De heer K. Algra (Directie en CO2-functionaris

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie