Rapport EXTERN CO 2 -systeem jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport EXTERN CO 2 -systeem jaar"

Transcriptie

1 Pagina: 1 van 11 Rapport EXTERN CO 2 -systeem jaar Is rapport m.b.t.: Rapportage emissie inventaris (conform ISO ), CO 2 -footprint Plan van aanpak CO 2 -reductiedoelstellingen en maatregelen Rapportage vooruitgang CO 2 -reductiedoelstellingen Energie management actieplan (m.b.t. 3.B.2., conform NEN-ISO o.g.) Kwaliteitsmanagement plan (m.b.t. 4.A.2.) Communicatieplan (intern en extern) CO 2 -reductiesysteem Externe belanghebbenden overzicht Sector- en keteninitiatieven overzicht Stuurcyclus / verantwoordelijkheden Organisatie: Internetsite: Opgesteld door: Geaccordeerd door: Beheer Familie van Ooijen B.V. Van Ooijen Railinfra B.V. M. van Ooijen & Zoon B.V. Dordtse Weg- en Waterbouw B.V. Van Ooijen Materieel B.V. Van Ooijen Onroerend Goed B.V. Patrick van Rossum, adviseur. In overleg met Willem Meulman en Monique van Ooijen. Harmen Eijkelenboom, Algemeen directeur Rapportage conform norm(en) / eisen: CO 2 -Prestatieladder 2.1 (18 juli 2012) 2.2 (4 april 2014) ISO : 2012

2 Pagina: 2 van 11 Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording Verwijzingsmatrix ISO hoofdstuk Energie management actieplan (conform NEN-ISO 50001) 3 2. [A] CO 2 -inzicht Scopes, Organisatorische grens CO 2 -footprint, energiegegevens, CO 2 -emissiefactoren Analyse CO 2 -footprint, Referentiejaar, Specificatie naar projecten Energie audit verslag Ketenanalyse, keteninitiatief 5 3. [B] CO 2 -reductie Vooruitgang en realisatie CO 2 -reductiedoelstellingen Plan van aanpak CO 2 -reductiedoelstellingen en -maatregelen Kwantitatieve CO 2 -reductiedoelstellingen Beleid en doelstellingen Projecten waarop CO 2 -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is 9 4. [C] CO 2 -transparantie Communicatieplan Internetsite Directiebeoordeling Verantwoordelijkheden, stuurcyclus [D] CO 2 -participatie Interne belanghebbenden Externe belanghebbenden Sector- en keteninitiatieven: inventarisatie, deelname 11

3 Pagina: 3 van Inleiding en verantwoording In dit rapport wordt het CO 2 -systeem van de organisatie, conform de koptekst, behandeld. Daarnaast zijn er andere rapportages die het CO 2 -systeem behandelen. Dit rapport is mede een hulpmiddel om aantoonbaar te maken hoe wordt voldaan aan de diverse eisen conform de normen/eisen die op het voorblad van dit rapport zijn vermeld. Aanleiding van CO 2 reductie Onze organisatie wil haar werkzaamheden in de toekomst graag voortzetten/uitbreiden en ziet de CO 2 -Prestatieladder (met name een CO 2 -bewust certificaat) als een kans om zich in de markt te onderscheiden. Opdrachtgevers, voor de organisatie, m.b.t. mogelijk CO 2 -gunningsvoordeel zijn: ProRail, Gemeente, Provincie, Rijkswaterstaat. Meer informatie over de CO 2 -Prestatieladder is te vinden via: Handboek CO 2 -Prestatieladder via Verwijzingsmatrix ISO hoofdstuk Dit rapport, en de CO 2 -footprint, is opgesteld conform de eisen uit ISO In onderstaande tabel is een verwijzing gemaakt van de onderdelen in hoofdstuk ISO en de hoofdstukken in het rapport. Hoofdstuk ISO Vermeld in dit rapport: a) Reporting organization Pagina 1 b) Person responsible Pagina 1 c) Reporting period Koptekst d) Organizational boundaries Hfst 2.1, pagina 1 e) Direct GHG emissions Hfst 2.3 f) Combustion of biomass Hfst 2.3 g) GHG removals Hfst 2.3 h) Exclusion of sources or sinks Hfst 2.3 i) Indirect GHG emissions Hfst 2.3 j) Base year Hfst 2.3 k) Changes or recalculatons Hfst 2.3 l) Methodologies Hfst 2.2 m) Changes to methodologies Hfst 2.3 n) Emission or removal factors used Hfst 2.2 o) Uncertainties Hfst 2.3 p) Statement in accordance with ISO Pagina 1, hfst 1 q) Statement GHG inventory verified Eventueel hfst Energie management actieplan (conform NEN-ISO 50001) Uitgangspunt van het energiemanagement is de verbetercirkel: Plan, do, Check, Act. Dit uitgangspunt is verwerkt in deze en andere rapportage. Onderdelen van een energie management actieplan (conform NEN-ISO 50001) zijn verwerkt in deze rapportage.

4 2. [A] CO 2 -inzicht 2.1. Scopes, Organisatorische grens Doc.naam: Rapport EXTERN CO 2 -systeem jaar Pagina: 4 van 11 Scopes De scopes 1 en 2 voor onze organisatie zijn vermeld in de CO 2 -footprint. Scope 3 is vermeld in scope 3 rapportages. Organisatorische grens De CO 2 -footprint heeft betrekking op de volgende bedrijven: B.V. s zie pagina 1. M.b.t. C- en/of A-aanbieders. De CO 2 -footprint is exclusief met name het volgende: OMAC, zoals vermeld bij referentiejaar (zie hfst 2.3). Beheer Familie van Ooijen B.V. Van Ooijen Railinfra B.V. M. van Ooijen & Zoon B.V. Dordtse Weg- en Waterbouw B.V. Van Ooijen Materieel B.V. Van Ooijen Onroerend Goed B.V CO 2 -footprint, energiegegevens, CO 2 -emissiefactoren De bronnen van de energiegegevens worden behandeld m.b.v. rapport INTERN CO 2 -systeem. De energiegegevens zijn verwerkt in de CO 2 -footprint. Afhankelijk van de doelstellingen bepalen in welke mate detail-energiegegevens nodig zijn. De CO 2 -footprint is opgesteld met behulp van: Een basisdocument van Van Rossum Advies. De CO 2 -footprint is te vinden op de internetsite van de organisatie. Een overzicht van de energiestromen van de organisatie en de bijbehorende CO 2 -uitstoot is met name in de CO 2 -footprint vermeld. De gebruikte CO 2 -emissiefactoren zijn met name gebaseerd op de CO 2 -Prestatieladder. Wijzigingen in methode t.o.v. eerdere methode: Bij het nieuwe CO 2 -systeem zijn een aantal documenten van Van Rossum Advies gebruikt Analyse CO 2 -footprint, Referentiejaar, Specificatie naar projecten De hoeveelheden CO 2 die zijn uitgestoten door de organisatie zijn te vinden in de CO 2 -footprint. De CO 2 -footprint is te vinden op de internetsite van de organisatie. Onderwerp ton CO 2 ton CO 2 ton CO 2 ton CO 2 ton CO 2 %van totaal %verschil %verschil e hlf 13 2 e hlf (sc.1&2) tov tov 11 Gebouwverwarming aardgas , Gebouwverwarming gasolie , Vrachtauto/Arbeidsmiddelen , Materieel/Arbeidsmiddelen , Zakelijk auto verkeer , Scope 1 totaal (directe emissies) ,5 494,1 933,5 96, Elektriciteit , Scope 2 totaal (indirecte emissies) ,6 18,9 37,4 3, Scope 1 & 2 totaal ,

5 Pagina: 5 van 11 De analyse van de CO 2 -footprint bevat minimaal het energieverbruik, trendanalyse, identificatie van grootste energieverbruikers. Eventuele opmerkingen: CO 2 -footprint: Analyse-informatie zie dit rapport m.b.v. rapport INTERN CO 2 -systeem. CO 2 -emissie biomassa: Organisatie verbrand zelf geen biomassa. Reductie/verwijdering GHG: Organisatie reduceert/verwijdert geen GHG s zelfstandig. Uitsluitingen GHG-bronnen: Koelvloeistoffen office airco s. Emissie-inventaris door een CI geverifieerd: Niet van toepassing. Het referentiejaar is te vinden in de CO 2 -footprint. Gegevens van het referentiejaar later aanpassen (zo ja, dan hierbij de oorzaak vermelden): Vanaf 2014 referentiejaar aangepast van 2011 naar Omdat OMAC vanaf 14 geen onderdeel meer uitmaakt van de boundary. Daarnaast zijn de CO 2 -getallen van 2013 beter te vergelijken met opvolgende jaren omdat vanaf 2013 de km-standen (naast de liters) worden bijgehouden. Afwijkingen in het energieverbruik, plotselinge toe- of afnames: Zie CO 2 -footprint. Informatie indien nodig vermelden. Indien nodig de CO 2 -reductiedoelstellingen en maatregelen hier op af stemmen. Onzekerheden: Zie toelichting in hoofdstuk 3.1 van dit rapport. Wijzigingen t.o.v. eerdere gegevens CO 2 -footprint, herberekeningen: Niet van toepassing. Het aantal ton CO 2 per eenheid zijn een hulpmiddel bij het opstellen van doelen en de monitoring daarvan. Groottecategorie bedrijf, Specificatie naar projecten Groottecategorie conform CO 2-Prestatieladder Klein bedrijf: Totale CO₂-uitstoot van de kantoren en bedrijfs-ruimten bedraagt maximaal ( ) 500 ton per jaar, en de totale CO₂-uitstoot van alle bouw- plaatsen en productielocaties bedraagt maximaal ( ) ton per jaar Energie audit verslag Organisatie Organisatie is klein bedrijf. Overhead: 121 ton CO 2 in Betreft gebouwverwarming, electriciteit ingekocht. Projecten: 850 ton CO 2 in Betreft vrachtauto, materieel, zakelijk verkeer. Een energie audit verslag d.m.v.: Rapport INTERN CO 2 -systeem. Tijdens het opstellen van dit rapport (c.q. het opstellen van de CO 2 -footprint) zijn energieaspecten en -stromen geanalyseerd m.b.t. bronnen van energiegegevens Ketenanalyse, keteninitiatief Gegevens over ketenanalyse, keteninitiatief is vermeld in rapport INTERN CO 2 -systeem. Scope 3 emissie inventarisatie is opgesteld. Op basis hiervan zijn ketenanalyses opgesteld.

6 Pagina: 6 van [B] CO 2 -reductie 3.1. Vooruitgang en realisatie CO 2 -reductiedoelstellingen M.b.t. Oude CO 2 -systeem Voortuitgang/realisatie n.a.v. Plan van aanpak reductiedoelstelingen : Lange termijn reductiedoelstelling in 2017 t.o.v. basisjaar 2011 is 11%. In %, in % (, in %, in %, in %, in %). o Realisatie (scope1&2 totaal) in % tov 11 (977 tov 671 ton CO 2). In % tov 11 (971 tov 671 ton CO 2). Meer CO 2 met name door meer omzet; MvO+DWW in % t.o.v In % t.o.v Meerjarendoelstellingen zijn aangepast m.b.t. kengetal, euro omzet, als handvat bij de vaststelling van de realisatie. 1) [Scope1] Uitstoot van personen auto s per kilometer verlagen. Reductiedoelstelling in 2012 t/m ,85 ton CO 2/jaar (is totaal 23,1 ton CO 2). {deze oude getallen is incl. OMAC}. Onderbouwing: Auto s worden jaarlijks zuiniger 6%. Jaarlijks wordt 20% van het wagenpark vernieuwd, Hoeveel zuiniger wordt ons wagenpark 1,2%, CO2 verbruik personenauto s in ton co2, Jaarlijkse besparing 3,85 ton co2. Maatregel 1: Alleen A of B label auto s aanschaffen. Label A en B is aangeschaft. Materieellijst nog aanvullen. Maatregel 2: kilometers per half jaar registreren. Is gedaan. Op en op (is 1 e halve jaar). Maatregel 3: cursus nieuwe rijden (jan 2014). Bewust (nog) niet gedaan. Staat ook vermeld bij PvA f. Omdat we eerst het aantal liters willen kunnen vergelijken met de gereden km s; zie M.b.t. Nieuwe CO 2-systeem. o Realisatie (zakelijk auto verkeer) in 12 +4% tov 11 (213 tov 204ton CO 2). In % tov 11 (266 tov 204ton CO 2). MvO geeft als mogelijk reden, voor meer CO 2, dat meer is gereden. Met name in 2013 projecten verder weg. Km-vergelijk tussen 2011, 2012 en 2013 is er nu niet. Reductiedoelstellingen, percentage en ton CO 2, is aangepast mede omdat OMAC vanaf 2014 uit de boundary is. Volgende keer (na 1 e helft 2014) is het aantal liters te vergelijken met gereden km s (per half jaar). Dit heeft relatie met het onderwerp vrachtauto. Bij volgende perioden ook de realisatie van de onderwerpen vrachtauto en materieel bewaken/behandelen. 2) [Scope1] Verlaging CO2-uitstoot door wijziging verwarmingsmethode DWW. Reductiedoelstelling: 12 en 13 niet vermeld. ( 14 t/m 17 1,84 ton CO 2/jaar. Is totaal 7,4 ton CO 2). Maatregel 1: wijziging verwarmingsmethodedww (airco s ipv stookolie). Stond gepland voor Dit bewaken. o Realisatie (gebouwverw. gasolie) in 12-5% tov 11 (37 tov 39 ton CO 2). In % tov 11 (46 tov 39 ton CO 2). Bij volgende perioden dit gericht bewaken/behandelen. 3) [Scope1] Verlaging CO2-uitstoot verwarming locatie Gouda. Reductiedoelstelling: 12 niet vermeld. 13 0,79 ton CO 2 ( 14 t/m 17 1,18 ton CO 2/jaar. 12 t/m 17 5,5 ton CO 2). Maatregel 1: verwijderen ketenpark, in gebruiknemen woonhuis Is gedaan. o Realisatie (gebouwverw. aardgas) in % tov 11 (49 tov 39 ton CO 2). In 13-3% tov 11 (38 tov 39 ton CO 2). Doelstelling 2013 is gerealiseerd. 4) [Scope2] Verlagen electriciteitsverbruik. Reductiedoelstelling 12 en 13 niet vermeld (vanaf 14 t/m 17 0,26 ton CO 2/jaar). Maatregel 1: door bouwkundige aanpassingen vestiging gouda (o.a. sensoren). Is gedaan. o Realisatie (elektriciteit) in 12 +3% tov 11 (39 tov 38 ton CO 2). In 13-3% tov 11 (37 tov 38 ton CO 2). Minder CO 2 in 2013 mede door bouwkundige aanpassingen (o.a. sensoren). 5) Groene stroom. Reductiedoelstelling 12 t/m 15 niet vermeld (vanaf 16 t/m 17 37,7 ton CO 2/jaar. Is totaal 75,4 ton CO 2). Maatregel 1: onderzoeken haalbaarheid van groenestroom op basis van Nederlandse wind en garanties van oorsprong. Stond gepland voor begin Bij volgende perioden dit gericht bewaken/behandelen. Maatregel 1: door bouwkundige aanpassingen vestiging gouda (o.a. sensoren). Is gedaan. o Realisatie (elektriciteit) in 12 +3% tov 11 (39 tov 38 ton CO 2). In 13-3% tov 11 (37 tov 38 ton CO 2). Minder CO 2 in 2013 mede door bouwkundige aanpassingen (o.a. sensoren). Conclusie: Doelstellingen zijn gerealiseerd (mbt PvA ). Zie ook toelichting bij M.b.t. Nieuwe CO 2-systeem. Bij de vorige (t/m april 2013) gerapporteerde doelstellingen (te) weinig structuur/ samenhang/ kwantitatieve gegevens m.b.t. de verbetercirkel (c.q. PDCA). Vandaar nieuwe CO 2-systeem. Bron: Plan van aanpak reductiedoelstellingen (Van Ooijen Gouda) versie Carbon footprint rapportage 2012 versie {m.b.t. hfst 4. Verbeterd d.m.v. PVA }

7 Pagina: 7 van 11 M.b.t. Nieuwe CO 2 -systeem Opmerking : Veel schommelingen in verbruik vrachtauto, materieel én auto/bus in 2011, 2012 en 2013 (zowel meer als minder): a) Aantal liters nu niet te vergelijken met gereden km s. Dus 2 e helft 2013 niet goed te vergelijken met eerdere periodes. Vanaf is standopname gemaakt van km s, dus verbetering is al in gang gezet. Mede daarom doelstellingen 1 e helft 2014 met name richten op VERBETEREN VAN CO2-SYSTEEM! Nu nog niet teveel op CO 2-getallen letten omdat dit nu (nog) teveel een vertroebeld ( ) beeld geeft. Conclusie : Doelstellingen zijn gerealiseerd (m.b.t. PvA m.b.t. verbeteren van CO 2 -systeem). Met name: Km-stand wordt nu structureel geïnventariseerd, min. per half jaar (gedaan , (1 e halve jaar)). Zodat volgende keer (na 1 e helft 2014) het aantal liters te vergelijken is met gereden km s (per half jaar). En echt vastgesteld kan worden of er (in verhouding bijv. liters/km) wel of niet gereduceerd wordt. Tanksysteem aanpassen is in gang gezet. Toolbox tanken per onderdeel is gehouden. Zodat volgende keer de liters bij het juiste onderdeel (vrachtwagen of auto/bus of materieel) terechtkomen. Ps. controle is wel nodig. En beter inzicht mogelijk is en betere reductiemaatregelen mogelijk zijn te bepalen. Registraties m.b.t. CO 2-systeem worden nu beter geanalyseerd en fouten eruit gehaald. Zodat volgende keer er meer zekerheid is dat de getallen kloppen. En beter inzicht mogelijk is en betere reductiemaatregelen mogelijk zijn te bepalen. Het realiseren van deze doelstellingen m.b.t verbeteren CO 2-systeem geeft vertrouwen voor de volgende perioden waarbij we doelstellingen gericht willen realiseren m.b.t. reduceren CO 2-getallen. Scope 3; Doelstelling/Voortgang hellingbaan keerwanden: Doelstellingen/Plan van aanpak; zie vergelijk (wijz t.o.v op basis van ). Conventioneel/bestaande werkwijze is 2 inzetten; 1,53CO 2. Nieuwe werkwijze is 1 inzet; 1,25CO 2 /hellingb. Plan was project met 75st hellingbaanaanpassingen. Bestaand 75x1,53=114,75 ton CO 2. Nieuw 75x1,25=93,75 ton CO 2. Reductie doelstelling: 21,00 ton CO 2, is 22,4%. Voortgang(realisatie) t.o.v. doelstellingen; zie vergelijk (wijz. t.o.v op basis van ). Gerealiseerd project met 48st hellingbaanaanpassingen. Bestaand 48x1,53=73,44 ton CO 2. Nieuw 48x1,25=60 ton CO 2. Reductie gerealiseerd: 13,44 ton CO 2, is 22,4%. Dus reductiedoelstelling, scope 3, is gerealiseerd.

8 Pagina: 8 van Plan van aanpak CO 2 -reductiedoelstellingen en -maatregelen Niet alle info, uit het interne rapport, is in dit externe rapport vermeld. I.v.m. eerst richten op beter beheersbare onderdelen. Dus niet alles tegelijk (iets half doen werkt niet ). Nr. Reductiedoelstelling- maatregel; kwalitatief/kwantitatief; {gewenste CO 2-reductie} absoluut getal of percentage; Reeds genomen en/of te plannen. 1 Zuinig(er) verbruik: 1a 1b Tanken van brandstof apart registreren per onderdeel (vrachtwagen of Auto/Bus of Materieel). Voor beter inzicht en betere reductiemogelijkheden. Tanksysteem: Software aanpassen zodat met 1 tankpas meerdere materieelnummers ingevoerd kan worden. Pasjeslijst zonodig actualiseren. Instructie aan medewerkers m.b.v. toolbox. Voor het tanken van een onderdeel het bijpassende materieelnr invoeren. Indien 2 onderdelen tanken dan ook 2 materieelnr s invoeren. Niet 2 onderdelen (bijv. auto én materieel) op 1 materieelnr tanken. Controle m.b.v. administratie. Met name in maart én april Zonodig de betreffende medewerker aanspreken op verbetering. Monitor brandstofverbruik. Liters diesel inventariseren. Km-stand vragen aan chauffeurs. Gedaan 28jan Analyseren brandstofverbruik. Bespreken met medewerkers m.b.v. overleg/toolbox. mogelijke reductie 3 tot 5%. {Gewenste reductie bij het bedrijf 1 % van voormalig jaarverbruik } Actie-nemer Termijn actie Gereed Scope 3; CO 2 -reductiedoelstelling en -maatregelen. Hellingbaan keerwanden: CO 2 -reductiedoelstelling: (1,53-1,25=) 0,28 ton CO 2 / hellingbaan. Is 22,4%. Conventioneel/bestaande werkwijze is 2 inzetten; 1,53ton CO 2. Nieuwe werkwijze is 1 inzet; 1,25ton CO 2. Maatregel(en): Aanbestedingen op het gebied van hellingbanen in de gaten houden. Indien een project met hellingbaanaanpassingen wordt aanbesteed, dan inschrijven. Indien een project is gegund, dan de CO 2 -reductiedoelstelling behalen. Bron: Vergelijk (wijz t.o.v op basis van ). Na de 1 e helft van 2014 meer scope 3 CO 2 -reductiedoelstellingen vaststellen. Omdat minimaal 1 doelstelling behandeld moet zijn en omdat de huidige doelstelling afhankelijk is of de opdrachtgever een project aanbesteed. HE MvO (HE) WM Admi (MvO) HE MvO Admi (MvO) MvO PvR (MvO) WM Vanaf feb 2014 Feb 2014 Feb e helft 2014 Zonodig Al, per half jaar. Jan t/m Jun (1-1-15). Jul 14 (Jan 15) Feb 14 + Jul 14 1f Energiezuinige rijstijl; cursus Het Nieuwe Rijden. Later nog beoordelen. Nader te bepalen N. te bepalen 2 Inkoop: 2a Aanwezige materieel (vrachtauto s, auto s/bussen, materieel) inventariseren/actualiseren / analyseren m.b.t. brandstofverbruik en mogelijke maatregelen. T.b.v. beoordelen/vaststellen mogelijke maatregelen. MvO Al, Zonodig. 2b Schone en zuinige vrachtauto s, personenauto s, bestelauto s v) Bij aanschaf van nieuwe vrachtauto kiezen voor een energiezuinige. a) Bij aanschaf van nieuwe personenauto s kiezen voor een A of B label (en/of een klasse lager dan de huidige klasse). b) Bij aanschaf van nieuwe bestelbussen kiezen voor een model uit de top 10 zuinige bestelbussen. Bijv. koop een voertuig met een laag c.q. lager brandstofverbruik. Vervanging eventueel planmatig. (goed.verv.) 3 Organisatie en planning: 3c Beperken van voertuigkilometers door meer carpoolen of beter inplannen personeel en kleine transporten. Met name bij projecten op grote(re) afstand. HE (MvO) MvO Al, Zonodig. Al, Zo mogelijk.

9 Pagina: 9 van Kwantitatieve CO 2 -reductiedoelstellingen Kwantitatieve CO 2 -reductiedoelstellingen voor de organisatie: Jaardoelstellingen CO 2 -reductie, per euro omzet, voor scope 1 & 2 totaal t.o.v. het referentiejaar 2013: 1,3 % in ,7 % in ,7 % in De kwantitatieve CO 2 -reductiedoelstellingen zijn gebaseerd op de CO 2 -footprint van het referentiejaar en de CO 2 -reductiemaatregelen. In de CO 2 -footprint zijn ook per onderwerp kwantitatieve CO 2 -reductiedoelstellingen vermeld Beleid en doelstellingen Beleid en doelstellingen CO 2 -, energiereductie: Zie internetsites van de organisatie (pagina 1). Meerjarendoelstelling CO 2 -reductie t.o.v. het referentiejaar: 4,7 % CO 2 -reductie, per euro omzet, in 2016 ten opzichte van Maatregelen zijn gedocumenteerd m.b.v. een plan van aanpak en geïmplementeerd m.b.v. een communicatieplan Projecten waarop CO 2 -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is Verkregen na d.d.: Project; opdrachtgever Hellingbanen P&76; Prorail PVR markeringen regio Randstad Zuid; Prorail Voor bovenstaande projecten zijn geen project -reductiedoelstellingen vereist en/of vastgesteld. Alleen organisatie -reductiedoelstellingen zijn van toepassing. M.b.t. Lijst projecten CO2-gerelateerd gunningvoordeel zoals vermeld in interne rapport.

10 4. [C] CO 2 -transparantie 4.1. Communicatieplan Doc.naam: Rapport EXTERN CO 2 -systeem jaar Pagina: 10 van 11 Communicatievorm Doelgroep / Frequentie Registratie, Verantwoordelijke deelnemers Onderwerp(en) eventueel Internetsite Extern en intern Minimaal: Zie hfst 4.2; O.a. - per jaar, - na 1 e halfjaar de voortgang, - in geval wijziging. - CO 2-footprint - Energiereductiebeleid - Reductiedoelstellingen - Reductiemaatregelen Extern Minimaal: O.a. ketenanalyse - per drie jaar, - in geval wijziging. Directieoverleg Intern; Directeur Min. 1x / jaar Verslag beoordeling Personeelsbijeenkomst / toolboxmeeting Intern Min. 2x / jaar Verslag. O.a. energie- /reductiedoelstellingen en bijhorende maatregelen (2.B.3.). Mailing Directeur / Externe mailing Extern Op verzoek van directeur Persbericht Extern Indien gewenst Persbericht Directeur Presentatie Extern Indien gewenst Presentatieregistratie Directeur Beurs Extern Indien gewenst Directeur Open dag Extern Indien gewenst Directeur 4.2. Internetsite De naam van de internetsite van de organisatie is vermeld in dit rapport op pagina 1. Een aantal voorwaarden: Voor nivo 3, 4 en 5 is vereist, dat het bedrijf heeft een internetsite heeft ingericht die aan de volgende voorwaarden voldoet. Voorwaarden Toelichting organisatie 3. Statische inhoud: tenminste de vereiste Documenten op de internetsite betreft met name: informatie (en documentatie) zoals aangegeven bij 3.C) CO 2 -footprint(s) de eisen 4.A.1, 3.B.2, 4.B.2, 5.B.1, 3.C, 5.C.1, 5.D.3 3.B.2, 4.B.2., 5.B.1., 3C, 3.D.1.) en zover als van toepassing eisen 3.D.1 en 4.D.1. Rapport EXTERN CO 2 -systeem jaar. Deze informatie is dezelfde als die, op basis 4.B.2., 5.B.1.) Rapport EXTERN CO 2 -systeem 1 e halfjaar. waarvan de ladderci het certificaat heeft verleend 4.A.1.) Scope 3 emissie inventarisatie of verlengd. Deze informatie blijft op het internet 4.A.1.) Rapport ketenanalyse(s) beschikbaar ten minste gedurende de looptijd van Fictief voldaan betreft: 5.C.1., 5.D.3., 4.D.1. het certificaat. Verwijzing naar 4. Dynamische inhoud: tenminste rapportages zoals vereist onder eisen 4.B.2 en 5.B.1 en uitgebracht na de laatste (her)certificatie Directiebeoordeling Documenten op de internetsite betreft met name: 4.B.2., 5.B.1.) Rapport EXTERN CO 2 -systeem 1 e halfjaar Tenminste eenmaal per jaar wordt er een directiebeoordeling uitgevoerd aangaande de CO 2 - Prestatieladder. De input bevat tenminste informatie over: - resultaten van interne audits en audits door ladderci s; - status vervolgmaatregelen van vorige directiebeoordelingen; - aanbeveling voor verbetering. De output bestaat tenminste uit maatregelen/besluiten met betrekking tot: - verbetering van de doeltreffendheid van het managementsysteem en bijbehorende processen;

11 Pagina: 11 van 11 - vanaf niveau 3: een analyse van de waarschijnlijkheid van het gaan halen van eerder intern/extern gepubliceerde reductiedoelstellingen Verantwoordelijkheden, stuurcyclus Informatie over verantwoordelijkheden is hieronder vermeld. Specifieke verantwoordelijkheden zijn ook vermeld in andere documenten. Taken (T), verantwoordelijkheden (V), bevoegdheden. Indien alleen T is aangegeven dan is dit ook V. V aangegeven bij meerdere T per taak (V = eind verantwoordelijke). Indien specifieke bevoegdheid van toepassing is dan dit bij de taak vermelden. Directeur Administratief medewerk(st)er Projectleider Projectbegeleider Uitvoerder Timmerman Materieelbeheerder Energiegegevens verzamelen t.b.v. CO 2-footprint. T CO 2-footprint opstellen. T CO 2-rapportages opstellen. Met name m.b.t.: - CO 2-footprint analyseren. - CO 2-reductiedoelstellingen en -maatregelen opstellen. T - Vooruitgang CO 2-reductiedoelstellingen en -maatregelen bewaken. - Resultaten CO 2-reductiedoelstellingen en -maatregelen vaststellen. Verbeterkansen intern bespreken. TV T T T T T T T CO 2-Rapportages goedkeuren. T Implementeren CO 2-maatregelen (specifieke verantwoordelijkheden m.b.v. CO 2-rapportages) TV T Communiceren van doelen, acties, resultaten (intern en extern). TV T Directiebeoordeling (evaluatie energiemanagement) TV T Uitgangspunt van het energiemanagement is de verbetercirkel: Plan, do, Check, Act. Dit uitgangspunt is onder andere verwerkt in de rapportage CO 2 inzicht en reductie. 5. [D] CO 2 -participatie 5.1. Interne belanghebbenden Interne belanghebbenden worden behandeld door de organisatie m.b.v. rapport INTERN CO 2 - systeem Externe belanghebbenden Externe belanghebbenden zijn door de organisatie geïdentificeerd en worden behandeld m.b.v. rapport INTERN CO 2 -systeem Sector- en keteninitiatieven: inventarisatie, deelname De organisatie is aantoonbaar op de hoogte van sector- en/of keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie die in belangrijke mate verband houden met de projectenportefeuille. Dit wordt behandeld m.b.v. rapport INTERN CO 2 -systeem. Sector- en keteninitiatieven, en hoe deze verband houden met de bedrijfsvoering en de projectenportefeuille, worden besproken in managementoverleg c.q. CO 2 -overleg.

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V.

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: blz. 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 3. De rapportage periode 5 4. Organisatorische grenzen 6 5. Klein bedrijf 7 6. Operationele grenzen 8 7. De directe en indirecte

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Over dit rapport... 3 1.2 Betrokkenen... 3 1.3 Over het bedrijf... 3 1.4 MVO-beleid... 3 2 Scope... 4 2.1 Organisatorische afbakening... 4 2.2 CO2-emissies... 5 2.3 Periode...

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): Jeroen de Beer, CO 2-functionaris, Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

A. Emissie Inventaris

A. Emissie Inventaris A. Emissie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/14 Inhoudsopgave Inleiding CO 2 -prestatieladder Gubbels Beheer...

Nadere informatie

CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013

CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013 Sanitas Groep te Barendrecht CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013 Sanitas Groep Zuideinde 68 2991 LK Barendrecht 10 januari 2014 CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 1 Inhoudsopgave Verklaring 3 Inleiding

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 PUK Benelux. B.V. Auteur(s): Dhr. H. Heeffer, Managing director algemeen

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Gebr. Algra B.V. Auteur(s): De heer K. Algra (Directie en CO2-functionaris

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie