Bom Beheer bv. CO 2 -footprint Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V."

Transcriptie

1 CO 2 -footprint 2012 Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V.

2 Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding 3 2. Algemeen Beschrijving van de organisatie en verantwoordelijkheden Basisjaar Rapportageperiode 4 3. Afbakening Organisatorische en operationele grenzen 5 4. Berekeningsmethodiek Actuele berekeningsmethodiek & conversiefactoren Wijzigingen berekeningsmethodiek Herberekening referentiejaar & historische gegevens Uitsluitingen Opname CO 2 en biomassa 6 5. Inventarisatie energiestromen Emissie inventaris 7 6. Resultaat van de CO 2 -footprint over het jaar Toelichting op de berekening van deze CO 2 -footprint Overzicht emissies per medewerker Normalisering en overzicht emissies Onzekerheden Voortgang reductiedoelstellingen 11

3 1. Inleiding Voor alle bedrijven, organisaties en instellingen wordt het steeds belangrijker om een actieve invulling te geven aan het thema Duurzaam Ondernemen. Het maatschappelijk belang om zuinig om te gaan met energie, en het verminderen van de CO 2 -uitstoot in het bijzonder, is groot. is al geruime tijd bezig met het besparen van energie. De zorg voor ons milieu maken wij aantoonbaar in deze CO 2 -footprint, waarop te zien is hoe groot de uitstoot van het bedrijf is, als gevolg van het direct en indirect gebruik van fosiele brandstoffen. Door dit jaarlijks te herhalen wordt zichtbaar of de maatregelen die worden getroffen om de uitstoot te beperken, effectief zijn. Om in kaart te brengen waar reductie mogelijk is, is besloten om onze energiestromen te inventariseren door het te laten samenstellen van een CO 2 -footprint. Onze eerste CO 2 - footprint is opgemaakt in het basisjaar Echter betrof dit uitsluitend Gebr. Bom B.V. We hebben besloten om te gaan certificeren voor met daaronder vallende de drie werkmaatschappijen: Gebr. Bom B.V., Bom Aqua B.V. en Baldé B.V. De onderliggende rapportage van de CO 2 - footprint betreft het jaar 2012 en dit wordt tevens ons referentiejaar. Er heeft geen verificatie door een certificerende instantie plaatsgevonden. In 2013 zullen wij gaan certificeren op de CO 2 -prestatieladder. Ons doel is om te certificeren op niveau 3. Deze rapportage van onze CO 2 -footprint is opgesteld met gebruik van de conversiefactoren van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO), versie 2.1. Halfjaarlijks zullen wij in samenspraak met onze externe adviseur van Nedcon Organisatieadvies B.V. de voortgang van onze reductiedoelstellingen communiceren. Deze footprint beschrijft alle punten zoals beschreven in 7.3 uit de ISO norm. De onderstaande verwijzingstabel geeft dit weer: 7.3 van ISO CO 2 -footprint A 2.1 B 2.1 C 2.2 D 3.1 E 6.1 F 4.5 G 4.5 H 6.1 I 4.4 en 6.3 J 1, 2.2 en 2.3 K 4.3 L 4.1 M 4.2 N 6.1 O 6.4 P 1 Q 1 Tabel 1: Verwijzingstabel CO2- footprint t.o.v. 7.3 van ISO

4 2. Algemeen 2.1 Beschrijving van de organisatie en verantwoordelijkheden is de holdingmaatschappij van 3 werkmaatschappijen. Gebr. Bom B.V. Uitvoeren van grond-, straat-, riolerings-, sloop- en grondsaneringswerkzaamswerken en aanverwanten. Het verhuren van grondverzetmachines met en zonder machinist. Baldé B.V. De handel in, verhuur, fabricage, reparatie en onderhoud van grondverzetmachines, kranen en alle apparaten. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt voornamelijk in de reparatie en het onderhoud van de machines van Bom Aqua B.V. Innovatief produceren en leveren van paraktische, duurzame en milieuvriendelijke waterbeheersystemen. De organisatie heeft 1 vestiging: - Een werkplaats, kantine en kantoorruimte aan de Oosteind 47 te Papendrecht. Deze CO 2 -footprint is gericht op de organisatie als geheel. Het bedrijf bestaat uit circa 17 personeelsleden en bij diverse projecten wordt er gebruik gemaakt van onderaannemers en ZZP-ers. De verantwoordelijkheden zijn als volgt onderverdeeld: Activiteit Actualiseren beleid en opstellen / bijstellen doelstellingen Verantwoordelijke voor het energiemanagementsysteem Contactpersoon emissie- inventaris Interne en externe communicatie Inititatief Verantwoordelijke W. Bom en A.C. Bom (Directeur) A.C. Bom (KAM- coördinator) A.C. Bom (KAM- coördinator) A.C. Bom (KAM- coördinator) A.C. Bom en G-J Bom 2.2 Basisjaar Het basisjaar is De CO 2 - footprint van 2012 is niet geverfieerd. De totale uitstoot in 2012 is vastgesteld op 729,1 ton CO 2. Bij wijziging van de conversiefactoren wordt het basisjaar herberekend om een goede vergelijking tussen het gerapporteerde jaar en het basisjaar te kunnen garanderen. Indien een wijziging in de van toepassing zijnde conversiefactoren optreedt en dit invloed heeft op het basisjaar of andere historische gegevens dan wordt dit opgenomen in paragraaf 4.3 van deze rapportage. 2.3 Rapportageperiode De onderliggende rapportage van de CO 2 - footprint geeft de CO 2 - emissies in het jaar 2012.

5 3. Afbakening 3.1 Organisatorische en operationele grenzen De organisational boudaries (organisatorische grenzen) van Bom Beheer.V. zijn vastgesteld volgens de operational controle methode uit het GHG-protocol. en al haar werkmaatschappijen worden meegenomen binnen de organisatorische grenzen voor de CO 2 -prestatieladder. Onder Gebr. Bom Holding B.V. vallen de volgende werkmaatschappijen: - Gebr. Bom B.V. - Baldé B.V. - Bom Aqua B.V. De operationele grenzen worden onderverdeeld in scope 1, 2 en 3. De indeling is afkomstig uit het GHG- protocol. De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) rekent Business Air Travel en Personal Cars for Business Travel tot Scope 2. Gebr. Bom heeft het voornemen om te certificerenn op niveau 3 van de CO 2 - prestatieladder en daarom wordt de indeling van Scope 1 en 2 van het SKAO aangehouden. De emissies uit scope 3 zijn niet meegenomen binnen de kaders van dit rapport. Een onderdeel van het energiemanagementsysteem is het samenstellen van een energie audit verslag. Als er binnen de organisatie door veranderende organisatiegrenzen of de aankoop van nieuwe kapitale goederen sprake is van nieuwe emissiestromen dan worden de emissie- inventaris en het energie audit verslag aangepast. De actuele emissiestromen binnen de oeprationele grenzen zijn: Scope 1: - Benzine; - Diesel; - Gas; - Gasolie/ dieselolie; Scope 2: - Elektriciteit; - Gedeclareerde zakelijke kilometers / LPG- verbruik; - Vliegkilometers (n.v.t.).

6 4. Berekeningsmethodiek 4.1 Actuele berekeningsmethodiek & conversiefactoren Het opstellen van de CO 2 - footprint is een onderdeel van ons energiemanagementsysteem dat voor een certificering op niveau 3 van de CO 2 - prestatieladder is geïmplementeerd. Daarom wordt de methodiek aangehouden zoals is voorgeschreven in het door SKAO uitgegeven Handboek 2.1. Deze methode schrijft voor om vliegkilometers (Business Air Travel) en gedeclareerde zakelijke kilometers (Personal Cars for Business Travel) tot scope 2 te rekenen. De conversiefactoren zijn gebruikt zoals opgenomen uit het SKAO Handboek 2.1 bijlage C Conversiefactoren (geldig vanaf 18 juli 2012). 4.2 Wijziging berekeningsmethodiek De berekeningsmethodiek is niet gewijzigd. De overgang naar de nieuwe versie van het SKAO handboek (versie 2.1) heeft geen gevolgen gehad voor de conversiefactoren of de gebruikte methode. 4.3 Herberekening referentiejaar & historische gegevens De berekeningsmethodiek is niet gewijzigd. Het nieuwe Handboek 2.1, geldig met ingang van 18 juli 2012, heeft geen directe gevolgen voor de berekeningsmethodiek of de gebruikte conversiefactoren. 4.4 Uitsluitingen De GHG emissies van de airconditioning zijn niet meegenomen binnen de CO 2 - rapportage. 4.5 Opname CO 2 en biomassa Tot op dit moment heeft er geen opname van CO 2 of biomassaverbranding binnen de bedrijfsactiviteiten plaatsgevonden.

7 5. Inventarisatie energiestromen 5.1 Emissie inventaris Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie scopes van emissies. Het inventariseren van de energiestromen binnen de organisatie geschiedt conform scope 1 & 2 van het GHGprotocol. De emissies uit scope 3 zijn niet meegenomen binnen de kaders van dit rapport. De emissie inventaris binnen en de werkmaatschappijen. Scope 1 Directe CO 2 - emissie Wagenpark Emissiebron/ -activiteit Verbruik Rijdend materieel Banden- en rupskranen Grondverzetmachines Heftruck Vrachtwagen Diesel rood (incidenteel) Diesel wit Bedrijfsauto Drijvend materieel Vliegend materieel Vast materieel Ondersteunend materieel Aggregaat Trilplaten, veegmachine en waterpompen (Hand)gereedschappen Bosmaaiers, kettingzaag e.d. Benzine Overige Brandstoffen Emissiebron/ -activiteit Periode / frequentie Diesel rood Materieel grondverzet Voltijd Diesel wit Zakelijk vervoer en transport Voltijd Benzine Motorisch gereedschap Deeltijd, incidentele Mengsmering, 2-takt werkzaamheden LPG Auto Bom Aqua Voltijd Aardgas HR-ketel, verwarming Seizoensgebonden Gas productie Gasflessen butaan en Incidentele werkzaamheden acetyleen Olie (als brandstof) Overig Airco en koeling Emissiebron/ -activiteit Periode / frequentie Kantoor Scope 2 Indirecte CO2- emissie Electriciteitsverbruik Emissiebron/ -activiteit Periode frequentie Productie Mobiel materieel Ondersteunend materieel Compressor, waterpompen (Had)gereedschappen Standaard werkplaats inrichting, zie VCA Onderhoud materieel Huisvesting Klimaatbeheersing Verlichting Binnen TL & Buiten 2 schijnwerpers ICT 8 werkplekken Deeltijd Overig Zakelijk verkeer Emissiebron/ -activiteit Periode/ frequentie Gedeclareerd verbruik

8 6. Resultaat van de CO 2 - footprint over het jaar CO 2 - footprint van De CO 2 - footprint van en de daaronder vallende werkmaatschappijen bedroeg 729,1 ton CO 2 in het jaar De emissies onderverdeeld naar scope 1 en 2 Scope 1 (directe emissies) : 718,3 ton CO 2 Scope 2 (indirecte emissies) : 10,8 ton CO 2 Scope Categorie Onderdeel extra gegevens Eenheid Fuel used Verwarming Oosteind 47 m3 gas Hoeveelheden CO 2 conversie factor Ton CO 2 7,0 0,0 Bron Facturen Eneco Machines en diversen Motorisch gereedschap Diesel Liter Diesel ,5 Benzine Liter Benzine ,5 LPG Liter LPG ,0 Facturen Sakko Scope 1 Scope 2 Business car travel Business air travel Personal car business travel Electricity purchased Lasgas PR Ferromax 15 kg ,2 Facturen Lease bedrijf 1 Diesel Liter Diesel ,0 Bestelauto s en 1 vrachtwagen Benzine Liter Benzine ,0 LPG Liter LPG ,0 Diesel Liter Diesel ,2 Benzine Liter Benzine ,0 LPG Liter LPG ,0 Overige Overige 0,0 Boeking agent vlucht <700 km Kilometers 270 0,0 vlucht Kilometers 0,0 200 km vlucht >2500 km Kilometers 135 0,0 Gedeclareerde 0,0 kilometers voor zakelijke ritten Kilometers 210 Elektriciteit Oosteind ,8 KWh overige 0,0 Facturen Facturen Eneco Totaal ton CO 2 729,1 6.2 Toelichting op de berekening van de CO 2 - footprint Bij de berekening van de verschillende emissies dienen we de volgende toelichting te geven. Gebruik brandstof diesel Het gebruik van diesel is berekend op basis van gegevens verschaft door de leverancier (SAKKO). Er is voor liter rode diesel geleverd voor het materieel. In totaal werd in 2012 voor liter diesel verbruikt voor de bedrijfsauto s (tanken via de Multi-tankcard). Tevens kan aan de werkplaats witte diesel getankt worden. Dit wordt geleverd door SAKKO. Dit was in 2012 voor in totaal liter. Hier tankt ook de vrachtwagen.

9 Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen zakelijk en privé. Er zijn wel enkele bedrijfsauto s, waar privé meer gereden wordt. Dit is echter minimaal en op dit moment niet uit te splitsen. De auto van Bom Aqua rijdt op LPG en heeft liter verbruikt. Gebruik overige brandstoffen Voor diverse las- en snijwerkzaamheden wordt Ferromax en butaan gebruikt. De hoeveelheden (in kilogrammen vulgewicht) zijn afkomstig van de facturen. Gebruik aardgas voor verwarming en electriciteit De gegevens zijn opgevraagd bij de energieleverancier Eneco en geldt voor de periode van 1 jaar (14 juli 2011 tot en met 16 juli 2012). Er heeft een kleine correctie plaats gevonden (365/367 dagen x verbruik). Tevens is er nog een huurder (Stichting Pratica). De eigenaar van het pand schat het energieverbruik van de huurder op circa 5%. Het totale verbruik is gecorrigeerd naar respectievelijk 3827 m 3 en kwh. Conversiefactoren Voor de inventarisatie van de CO 2 -uitstoot van over het jaar 2012 zijn de conversiefactoren uit de CO 2 - prestatieladder versie 2.1 gebruikt. Aspen tweetakt acrylaatbenzine voor het kleine materieel bestaat volgens het Aspen veiligheidsblad voor 98% uit nafta. De conversiefactor van nafta is 3850 gram CO 2 per kilo nafta. Nafta heeft een dichtheid van 0,7 kg/l. Per liter tweetakt wordt de conversiefactor 3850 x 0.7 = 2695 g CO 2 per liter. Ferromax bestaat voor 2,2% CO 2 per kilo vulgewicht. 6.3 Normalisering en overzicht emissies Uit onderstaande tabel blijkt dat het overgrote deel van de CO 2 - uitstoot wordt veroorzaakt door het brandstofverbruik (meer dan 97%). Benzine motorisch gereedschap 0,06% Gas Ferromax 15 0,02% Diesel auto's en vrachtwagen 18,68% VERDELING CO 2 -UITSTOOT LPG- verbruik 0,27% Elektriciteit 1,48% Gas (verwarming) 0,96% Diesel materieel 78,53%

10 De omvang van de CO 2 - emissie is sterk afhankelijk van en gecorrelleerd aan de hoeveelheid activiteiten welke zijn ontplooid. Het bedrijf en onze productiviteit kan groeien en krimpen. Ten opzichte van 2011 heeft vooral Gebr. Bom B.V. een flinke groei in het aantal projecten doorgemaakt. Het energieverbruik (en vooral brandstof) hangt daar nauw mee samen. Ten behoeve van toekomstige vergelijking met het referentiejaar en het vaststellen van kwantitatieve CO 2 - reductie doelstellingen zijn maatstaven nodig, om tot een goede normalisering te komen. Overzicht emissies per medewerker De CO 2 - emissie per medewerker bedroeg in 2012 komt uit op 42,9 ton CO 2 per medewerker. Om echt een goed vergelijk te kunnen maken dient het mogelijk te zijn om het brandstofverbruik te relateren aan productie-uren. 6.4 Onzekerheden De energieverbruikscijfers over 2012 zijn afkomstig van facturen/ rekeningen. Indien facturen onvolledig zijn of waar we gegevens missen, zijn deze geëxtrapoleerd. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met factoren als seizoensinvloeden en productieuren. Door veel aandacht te geven aan het registreren van brongegevens trachten we de betrouwbaarheid te verhogen van onze uitstootgegevens en het energiemanagementsysteem. Hoewel er conversiefactoren opgenomen zijn in bijlage A van de prestatieladder voor diverse oliën, worden deze niet onze berekeningen van de CO 2 - footprint meegenomen. Oliën als smeerolie, hydrauliekolie, transmissieolie en remvloeistof worden in het productieproces niet naar CO 2 omgezet. Er vindt geen verbranding plaats. Dit geldt voor het gebruik van lasgassen. Overige gegevens zijn op basis van facturen van leveranciers in de berekening meegenomen. Onzekerheid Meetonnauwkeurigheden algemeen Meetonnauwkeurigheden scope 1 Meetonnauwkeurigheden scope 2 Beschrijving In het bedrijfspand is één huurder aanwezig. Er is onvoldoende inzicht in het verbruik van gas- en elektriciteit van deze huurder. Dit is geschat op 5% van het totaal. De meetgegevens van het brandstofverbruik van het eigen wagenpark zijn berekend aan de hand van het verbruikte brandstof. Dit wordt bijgehouden in de financiële administratie van Het bedrijf heeft inzicht in de type voertuigen en brandstofgebruik. Enkele bedrijfswagens worden ook privé gebruikt, maar er is echter geen volledig inzicht in het brandstofgebruik hiervan. Dit veroorzaakt een meetonnauwkeurigheid. De meetgegevens van het elektriciteitsverbruik zijn verzameld aan de hand van facturen van de energieleverancier. Deze zijn wel betrouwbaar, echter geven zij cijfers aan van juli tot juli. Bij een nieuwe factuur in juli 2013 zal een herberekening plaatsvinden van het elektrictiteitsverbruik in 2012.

11 7. Voortgang reductiedoelstellingen Er is bewust gekozen voor 2012 als basisjaar. In 2011 is een CO 2 - footprint opgesteld, maar deze was uitsluitend gericht op Gebr. Bom B.V. In het Energiemanagementsysteem is opgenomen dat halfjaarlijks de voortgang van de reductiedoelstellingen wordt getoetst en weergegeven. Hiervan zal een rapportage worden gemaakt, welke ook op de website zal worden geplaatst. Per maatregel zal worden aangegeven wat de CO 2 - reductie is. Voor een uiteenzetting van onze reductiedoelstelling en de genomen en te nemen maatregelen, verwijzen wij u graag naar ons Energiemanagementplan.

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V.

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: blz. 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 3. De rapportage periode 5 4. Organisatorische grenzen 6 5. Klein bedrijf 7 6. Operationele grenzen 8 7. De directe en indirecte

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2011 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 12 oktober

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE H1-2011 V1 21-09-11

PERIODIEKE RAPPORTAGE H1-2011 V1 21-09-11 PERIODIEKE RAPPORTAGE H1-2011 V1 21-09-11 Inhoudopgave Inleiding...3 1 Basisgegevens...4 1.1 Beschrijving van de organisatie...4 1.2 Verantwoordelijkheden...4 1.3 Basisjaar...5 1.4 Rapportageperiode...6

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf CO 2 -PRESTATIELADDER Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Paraaf Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur innovatie en milieu Goedkeuring J.C. Bijlsma Directeur OPDRACHTGEVER Correspondentie

Nadere informatie

A. Emissie Inventaris

A. Emissie Inventaris A. Emissie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/14 Inhoudsopgave Inleiding CO 2 -prestatieladder Gubbels Beheer...

Nadere informatie

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Datum: 24 maart 2015 Status: concept Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bedrijfsgegevens Bedrijf: Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bezoekadres: Marssteden

Nadere informatie

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H1. Eekels Technology B.V.

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H1. Eekels Technology B.V. Eekels Technology B.V. A. Plesmanlaan 2 9615 TH Kolham Postbus 4 9600 AA Hoogezand Telefoon +31 598 36 17 36 Fax +31 598 36 17 20 info@eekels.com www.eekels.com Rapportage CFA 2013-H1 1 van 19 Auteur(s)

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementplan

Kwaliteitsmanagementplan Kwaliteitsmanagementplan Datum 27 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Stuurcyclus Energiemanagement 4 2.1 Verantwoordelijkheden 6 2.2 Documentatiesysteem en archief 6 3. Methodiek voor de emissie

Nadere informatie

1 INLEIDING... 3. 2 DEFINITIES EN EISEN... 4 2.1 Definities emissies... 4 2.2 Typering aanbieder en geldigheidsduur... 5

1 INLEIDING... 3. 2 DEFINITIES EN EISEN... 4 2.1 Definities emissies... 4 2.2 Typering aanbieder en geldigheidsduur... 5 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013/2014 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV. A, maart 2015 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 DEFINITIES EN EISEN... 4

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

(VOORTGANGS-) RAPPORTAGE CO₂-FOOTPRINT 2014

(VOORTGANGS-) RAPPORTAGE CO₂-FOOTPRINT 2014 (VOORTGANGS-) RAPPORTAGE CO₂-FOOTPRINT 2014 1 Document: CF150121/13Q1-4/V3 RAPPORTAGE CO₂-footprint 2014 (extern) Opgesteld door: Stefanie Kamphuis, KAM-coördinator Goedgekeurd door: Bas Reimert, directeur

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2011-2015

Energie Management Actieplan 2011-2015 Energie Management Actieplan 2011-2015 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 December 2011 Update Augustus 2013 Waaronder de werkmaatschappijen; Pinetum Beheer BV BKC BV BKC NL Nano7 Nano 7 6902 KD ZEVENAAR

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Van Oord Nederland bv

Van Oord Nederland bv Van Oord Nederland bv Footprint 2010 Area: Van Oord Nederland Page: 2 of 14 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Basisjaar... 4 4. Sinks, reservoirs en biomassa... 4 5. Vaststelling

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

HANDBOEK ENERGIEMANAGEMENT

HANDBOEK ENERGIEMANAGEMENT HANDBOEK ENERGIEMANAGEMENT Reference number : Project number Version : 1.2 Date : 1-12-2010 Geschreven door Nagezien door Goedgekeurd door Datum & Handtek. Naam G. van Appeldoorn T. Langerveld L. Linders

Nadere informatie

CO 2 rapportage jaar 2012 Boskalis Dolman B.V.

CO 2 rapportage jaar 2012 Boskalis Dolman B.V. CO 2 rapportage jaar 2012 Boskalis Dolman B.V. CO 2 emissie / footprint jaar 2012 Auteur D. Verkuijl Verificatie R. Westerveld Autorisatie E. Meeldijk Kenmerk CO 2 rapportage jaar 2012 Datum September

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Jetmix CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2011 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS. id.: 3.A.1

Jetmix CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2011 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS. id.: 3.A.1 id.: 3.A.1 CARBON FOOTPRINT CO 2 -EMISSIE INVENTARIS Jetmix DOCUMENTNAAM AUTEUR: VERSIE: DATUM: STATUS: CO2-VERSLAG 211 Jetmix KAM -A- 6-8-12 DEFINITIEF AUTORISATIE OPGESTELD DOOR: Datum: 6-8-12 Paraaf:

Nadere informatie