De verschillende duurzaamheidssegmenten van eindgebruikers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De verschillende duurzaamheidssegmenten van eindgebruikers"

Transcriptie

1 White paper 30 oktober 2014 De verschillende duurzaamheidssegmenten van eindgebruikers De aanleiding Duurzaamheid is niet meer weg te denken in de moderne bedrijfsvoering. Veel organisaties houden zich actief bezig met het verduurzamen van hun organisatie of beginnen de principes van duurzaamheid langzaam toe te passen. Dit in tegenstelling tot de gebouwde omgeving, waar een grootschalige verduurzaming uitblijft. Kijkend naar nieuwbouw, dan zien we dat het overgrote gedeelte duurzaam gebouwd wordt. Helaas is het aandeel nieuwbouw in vergelijking met de bestaande gebouwde omgeving heel klein. Als we bijvoorbeeld naar de kantoormarkt kijken, dan zien we dat elk jaar ongeveer m² tot m² nieuw ontwikkeld wordt. Echter, als we dit vergelijken met de huidige voorraad van m² in 2013, dan is het duidelijk dat de grootste kansen voor verduurzaming liggen bij de bestaande voorraad. Er zijn een aantal partijen die zich actief bezighouden met verduurzaming van hun bestaande gebouwen, maar het overgrote deel van de bestaande voorraad is nog steeds niet-duurzaam. Het onderzoek Volgens Corporate Facility Partners (CFP), Facility Management Nederland (FMN) en de Dutch Green Building Council (DGBC) spelen eindgebruikers een sleutelrol in de grootschalige verduurzaming van de gebouwde omgeving. Alleen onvoldoende partijen weten de eindgebruikers te bereiken. Ook is er nog geen goed beeld van wat de eindgebruikers willen. Daarom is het initiatief ontstaan om een onderzoek uit te voeren om zo de markt van duurzame eindgebruikers te ontdekken. Dit onderzoek is het eerste onderzoek dat het gedrag van eindgebruikers in Nederland aangaande het duurzaam aankoopgedrag in kaart heeft gebracht. Dit bevestigt dat er op dit gebied nog zeer weinig onderzoek is verricht. Met de uitkomsten van dit onderzoek wordt het voor diverse partijen in de markt mogelijk om oplossingen te bedenken voor de problemen die verduurzaming in de weg staan. Zo kan een grootschalige verduurzaming van de gebouwde omgeving worden gerealiseerd. Graag willen wij de kennis delen die dit onderzoek heeft opgeleverd. Oktober 2014, Dutch Green Building Council

2 De resultaten De resultaten van dit onderzoek zijn opgedeeld in twee onderdelen: de algemene resultaten en de resultaten van de segmentatie. Deze resultaten komen voort uit een uitgevoerde enquête onder 331 eindgebruikers van gebouwen in Nederland. Algemene resultaten De algemene resultaten laten zien dat de belangrijkste criteria voor het kiezen van het huidige gebouw bestaan uit de locatie van het gebouw, de exploitatiekosten, de bereikbaarheid per openbaar vervoer en de uitstraling/imago van het gebouw. De duurzaamheidsprestatie van het gebouw staat in dit rijtje niet bovenaan. Hierdoor kan er gesuggereerd worden dat duurzaamheid voor eindgebruikers niet één van de belangrijkste criteria is. Echter, bij de vraag of de duurzaamheidsprestatie van het gebouw belangrijk is, zegt 73% dat de duurzaamheidsprestatie van het gebouw belangrijk of zeer belangrijk is. Eindgebruikers besteden al veel aandacht aan een aantal duurzaamheidsthema s. De duurzaamheidsthema s zijn gebaseerd op BREEAM-NL en bestaan uit negen onderdelen, namelijk: energie, gezondheid, management, transport, waterverbruik, afval, landgebruik en ecologie, vervuiling en materiaalgebruik. De thema s waar het meeste aandacht aan wordt besteed onder eindgebruikers zijn energie, gezondheid, afval en management. Daarnaast is er interesse voor diverse duurzaamheidslabels/certificaten. De meest populaire zijn BREEAM-NL en het Energielabel. De belangrijkste doelen om te verduurzamen zijn vanwege kostenbesparing, verbetering van de gezondheid en productiviteit van medewerkers en imagoverbetering. Overig genoemde doelen zijn innovatie, verbetering van de concurrentiepositie en sociale verantwoordelijkheid. 80% van de eindgebruikers is bereid om te investeren, met terugverdientijden variërend van drie tot meer dan 10 jaar. Deze resultaten laten duidelijk zien dat een hoog percentage van de eindgebruikers bereid is om te investeren. Ze ervaren echter ook een aantal belemmeringen die verduurzaming van hun gebouwen vermoeilijken of tegenhouden. De belangrijkste belemmeringen die eindgebruikers ervaren zijn een ontoereikend investeringsbudget, het gebrek aan een duidelijk plan van aanpak, onvoldoende inzicht in de mogelijkheden tot verduurzaming bij besluitvormers en een gebrek aan tijd. 2

3 Resultaten van de duurzaamheidssegmenten Het tweede deel van de resultaten bestaat uit de segmentatie van de markt van eindgebruikers. De segmentatie is gebaseerd op drie assen: - Bereid om te investeren versus niet bereid om te investeren - Investeringsdoel kostenbesparing versus investeringsdoel creëren strategische waarde - Actief op zoek naar informatie versus niet actief op zoek naar informatie Deze drie assen vormen de volgende acht segmenten van eindgebruikers: 1. Eindgebruikers die bereid zijn tot investeren met als doel kostenbesparing en die actief op zoek zijn naar informatie over duurzaamheid/verduurzaming 2. Eindgebruikers die bereid zijn tot investeren met als doel kostenbesparing en die niet actief op zoek zijn naar informatie over duurzaamheid/ verduurzaming 3. Eindgebruikers die niet bereid zijn tot investeren, die verduurzaming zien als een manier om kosten te besparen en die actief op zoek zijn naar informatie over duurzaamheid/ verduurzaming 4. Eindgebruikers die niet bereid zijn tot investeren, die verduurzaming zien als een manier om kosten te besparen en die niet actief op zoek zijn naar informatie over duurzaamheid/ verduurzaming 5. Eindgebruikers die niet bereid zijn tot investeren, die verduurzaming zien als een strategische waarde en die actief op zoek zijn naar informatie over duurzaamheid/ verduurzaming 6. Eindgebruikers die niet bereid zijn tot investeren, die verduurzaming zien als een strategische waarde en die niet actief op zoek zijn naar informatie over duurzaamheid/ verduurzaming 7. Eindgebruikers die bereid zijn tot investeren met het doel om strategische waarde te creëren en die actief op zoek zijn naar informatie over duurzaamheid/ verduurzaming 8. Eindgebruikers die bereid zijn tot investeren met het doel om strategische waarde te creëren en die niet actief op zoek zijn naar informatie over duurzaamheid/ verduurzaming 3

4 Afbeelding 1. Segmentatie eindgebruikers Uit afbeelding 1 wordt duidelijk dat er vier segmenten zijn met een potentieel om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Dit zijn segment 1,2,7 en 8. Vervolgens zijn de eindgebruikers van dit onderzoek verdeeld naar de acht segmenten. Dit laat de verdeling zien zoals weergegeven in afbeelding 2. Afbeelding 2. Segmentatie verdeeld naar eindgebruikers Deze resultaten laten zien dat ongeveer 80% van de eindgebruikers zich in de segmenten bevindt waar een potentieel is om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Het overgrote deel van de eindgebruikers bevindt zich in segment 1 en 7. Segment 6 is niet vertegenwoordigd. De vier segmenten met het grootste potentieel om de gebouwde omgeving te verduurzamen zullen verder beschreven worden. 4

5 De segmenten Segment 1: Rijke groene kostensnijders (40% van de markt) Dit segment is het grootste segment uit de markt. De eindgebruikers in dit segment zijn voornamelijk facility- of real estate managers, gevolgd door algemeen managers en directeuren. Ze bevinden zich vooral in de zakelijke dienstverlening, de overheidssector en de gezondheidssector. Alle organisatiegroottes (op basis van het aantal werknemers) zijn vertegenwoordigd in dit segment. De eindgebruikers in dit segment besteden al veel aandacht aan een aantal duurzaamheidsthema s, met als belangrijkste thema s energie, gezondheid, afval, management en vervuiling. De thema s waterverbruik en landgebruik en ecologie krijgen minder aandacht. In dit segment is 67% in het bezit van een duurzaamheidslabel/certificaat, waarbij BREEAM-NL en het Energielabel het meest populair zijn. Ze zijn actief op zoek naar informatie en bereikbaar via diverse media. Ze zijn te vinden op Vakbeurs Facilitair, PROVADA, de Dutch Green Building Week en de Energievakbeurs. Ze lezen graag bladen/magazines zoals Facility Management Magazine, Facilitair en Gebouwbeheer, Facto Magazine en FMI. Ze bezoeken ook diverse websites, waaronder Google.nl, MVONederland.nl, RVO.nl, Breeam.nl en DGBC.nl. De belangrijkste belemmeringen voor verduurzaming in dit segment zijn een ontoereikend investeringsbudget, het gebrek aan een duidelijk actieplan en onvoldoende steun van het bestuur. Segment 2: Intuïtieve groene investeerder (11% van de markt) De eindgebruikers in dit segment zijn voornamelijk directeuren, facility- of real estate managers en adviseurs. Ze bevinden zich vooral in de zakelijke dienstverlening, de overheidssector, de gezondheidssector en de onderwijssector. De organisatiegroottes die in dit segment het meest vertegenwoordigd zijn, zijn organisaties met minder dan 250 werknemers. Ook in dit segment wordt al veel aandacht besteed aan diverse duurzaamheidsthema s, met als belangrijkste thema s gezondheid, energie, afval en materiaalgebruik. Transport, water en landgebruik en ecologie zijn thema s waar minder aandacht aan besteed wordt. De interesse voor duurzaamheidslabels/certificaten is minder aanwezig dan in segment 1 (Rijke groene kostensnijders). Minder dan 50% van de eindgebruikers in dit segment is in het bezit van een duurzaamheidslabel/certificaat. 5

6 Deze eindgebruikers zijn niet op zoek naar informatie aangaande verduurzaming en zijn dus ook niet te bereiken via beurzen/congressen, magazines en websites. Andere kanalen zullen gevonden moeten worden om deze eindgebruikers te bereiken. De grootste belemmeringen voor de eindgebruikers in dit segment om te verduurzamen zijn een ontoereikend investeringsbudget, gebrek aan een duidelijk plan van aanpak en onvoldoende tijd beschikbaar. Segment 7: Doortastende groene koplopers (23% van de markt) De eindgebruikers in dit segment zijn voornamelijk facility- of real estate managers, directeuren, adviseurs en algemeen managers. Ze zijn hoofdzakelijk werkzaam in de zakelijke dienstverlening. De organisatiegroottes die in dit segment het meest zijn vertegenwoordigd, zijn organisaties met minder dan 250 werknemers. In dit segment besteden ze zeer veel aandacht aan diverse duurzaamheidsthema s. De belangrijkste thema s in dit segment zijn energie, gezondheid, afval, management, materiaalgebruik en transport. Thema s waar minder aandacht aan wordt besteed zijn vervuiling, landgebruik en ecologie en watergebruik. Het gebruik van duurzaamheidslabels/certificaten is hoog; 70% van de eindgebruikers is in het bezit van een duurzaamheidslabel/certificaat. De eindgebruikers in dit segment gaan actief op zoek naar informatie. Ze zijn te vinden op de Vakbeurs Facilitair, Energievakbeurs, PROVADA, Dutch Green Building Week en het Green Buildings Congres. Ze lezen o.a. Facility Management Magazine, Facilitair en Gebouwbeheer, Facto Magazine en FMI. Ook bezoeken ze diverse websites, waaronder Google.nl, Breeam.nl, RVO.nl en DGBC.nl. Ook al zijn deze eindgebruikers de duurzame koplopers van Nederland, ook zij ervaren belemmeringen die (verdere) verduurzaming in de weg staan. Deze belemmeringen zijn een ontoereikend investeringsbudget, onvoldoende inzicht in de mogelijkheden tot verduurzaming bij besluitvormers en het gebrek aan een duidelijk plan van aanpak. Segment 8: Ondernemende groene doeners (6% van de markt) In dit segment zijn de eindgebruikers vooral facility- of real estate managers, directeuren, algemeen managers, inkoopmanagers en duurzaamheidsmanagers. Deze eindgebruikers bevinden zich vooral in de zakelijke dienstverlening, de overheidssector en de industriesector. In dit segment zijn vooral organisaties te vinden met minder dan 250 werknemers, andere organisatiegroottes zijn ook vertegenwoordigd. 6

7 Ze besteden het meeste aandacht aan diverse duurzaamheidsthema s van alle segmenten. Thema s als energie, afval, gezondheid, vervuiling, materiaalgebruik, management en transport krijgen allemaal zeer veel aandacht. Echter hechten de eindgebruikers minder belang aan het gebruik van duurzaamheidslabels/certificaten als bij de doortastende groene koplopers. Iets meer dan de helft is in het bezit van een label of certificaat. Dit segment is niet actief op zoek naar informatie over duurzaamheid/verduurzaming via media en zal via andere kanalen bereikt moeten worden. Ook deze koplopers ervaren belemmeringen die verduurzaming vermoeilijken. De belemmeringen die ze in dit segment ervaren zijn onvoldoende inzicht in de mogelijkheden bij besluitvormers, gebrek aan een duidelijk plan van aanpak en op de derde plaats een ontoereikend investeringsbudget. Overige segmenten De overige segmenten bestaan uit segment 3: Kijken, kijken, niet kopen (10%), segment 4: Onveranderlijke groene vrekken (8%) segment 5: Spaarzame groene filosofen (1%) en segment 6: Apathische groene dromers (1%). Zoals het segment Kijken kijken, niet kopen al laat zien, wordt hier niet of nauwelijks geïnvesteerd. De eindgebruikers in dit segment zijn waarschijnlijk de beste geïnformeerde experts, maar door gebrek aan geld of overtuiging komen ze niet tot groene investeringen. De Onveranderlijke groene vrekken geven geen geld uit, maar groen zijn interesseert hun ook niet. De Spaarzame groene filosofen zijn actief op zoek naar informatie en willen strategisch investeren- alleen het budget is op. De apathische groene dromers hebben goede bedoelingen, maar er komt niet veel uit hun handen. De inzichten Door het verkregen inzicht in deze segmenten zijn de belangrijkste personen om te bereiken in kaart gebracht. Daarnaast weten we in welke sectoren ze zich bevinden. We weten dat alle organisatiegroottes bereid zijn tot investeren en we weten waar eindgebruikers behoefte aan hebben als het gaat om verduurzaming van hun gebouwen. Ook weten we waar we ze kunnen vinden. Ze gaan naar beurzen, lezen bladen en bezoeken websites. De eindgebruikers die niet actief op zoek gaan naar informatie, zullen bereikt moeten worden via andere kanalen. 7

8 Hopelijk zal deze segmentering bijdragen aan de verduurzaming van meer organisaties en gebouwen en zal er een versnelling plaatsvinden in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Over deze white paper Deze white paper is een samenvatting van een Engelstalig onderzoek uitgevoerd door Corporate Facility Partners(CFP), Facility Management Nederland (FMN) en Dutch Green Building Council (DGBC). Mocht u interesse hebben in het volledige onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Nadine Wessels (CFP). Loopt u tevens tegen één of meerdere belemmeringen aan die genoemd zijn in deze white paper, neem dan vooral contact op met CFP. Wij helpen u graag met het vinden van oplossingen. Nadine Wessels Corporate Facility Partners T: +31 (0) F: +31 (0) M: +31 (0) E: WWW: 8

#SMO2011. Pondres Social Media Onderzoek 2011. Wat deden we in 2010? En doen we in 2011?

#SMO2011. Pondres Social Media Onderzoek 2011. Wat deden we in 2010? En doen we in 2011? #SMO2011 Pondres Social Media Onderzoek 2011 Wat deden we in 2010? En doen we in 2011? # Onderzoek door: Pondres Social Marketing # Software door: MWM2 # Onderzoeker: Mitchel Schouw # Auteur en contact:

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

M201109. MVO-ambities in het MKB

M201109. MVO-ambities in het MKB M201109 MVO-ambities in het MKB Coen Bertens Christi Veldhuis-Van Essen Johan Snoei Zoetermeer, juni 2011 2 Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het Onderzoeksprogramma Ondernemerschap en MKB van het

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

3-meting Monitoringsonderzoek campagne Slimme Energie, EPA, IPS en Wet Milieubeheer T.b.v. AgentschapNL

3-meting Monitoringsonderzoek campagne Slimme Energie, EPA, IPS en Wet Milieubeheer T.b.v. AgentschapNL 3-meting Monitoringsonderzoek campagne Slimme Energie, EPA, IPS en Wet Milieubeheer T.b.v. AgentschapNL 3 februari 2011 AgentschapNL De in deze uitgave vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en alle

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 6 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Namen auteurs: Studentnummer: Edwin Barth 312809 Erwin Buls 330967 Elwin

Nadere informatie

Doelgroepenonderzoek segmentatie duurzaamheid Nederlandse kantorenmarkt

Doelgroepenonderzoek segmentatie duurzaamheid Nederlandse kantorenmarkt Doelgroepenonderzoek segmentatie duurzaamheid Nederlandse kantorenmarkt Uitgevoerd in opdracht van: Agentschap NL Nijmegen, September 2011 Inhoudsopgave Pagina 0 Management Summary 2 1 Vraagzijde kantorenmarkt

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN DUURZAME

OP WEG NAAR EEN DUURZAME OP WEG NAAR EEN DUURZAME RETAILSECTOR EEN ONDERZOEK NAAR DE AFSTEMMING VAN DE BELANGEN OP HET GEBIED VAN DUURZAAMHEID TUSSEN DE AANBIEDERS EN GEBRUIKERS VAN RETAILVASTGOED Erik van Gelder MRE 2008-2010

Nadere informatie

ONDERZOEK CROSS CHANNEL MARKETING

ONDERZOEK CROSS CHANNEL MARKETING ONDERZOEK CROSS CHANNEL MARKETING Gepubliceerd Juni 2014 Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke overname, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN DISCLAIMER De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op de input van 268 respondenten. Hoewel

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 CO2-Prestatieladder Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Inventarisatie sector- en

Nadere informatie

Digitalisering van de dienstverlening WONINGCORPORATIES: IN VIER STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE ONLINE DIENSTVERLENING

Digitalisering van de dienstverlening WONINGCORPORATIES: IN VIER STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE ONLINE DIENSTVERLENING Digitalisering van de dienstverlening WONINGCORPORATIES: IN VIER STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE ONLINE DIENSTVERLENING INHOUDSOPGAVE Uitdaging 3 Oplossing 4 2.1 Belang E-Business 4 2.2 Klantervaring 5 2.3

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête

Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête Advisory Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête Inhoudsopgave Sectie Pagina 1 Samenvatting 2 Introductie 3.1 Thema: Economie 3.2 Thema: Maatschappij 3.3 Thema: Individu 1 6 8 15

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening

Gemeentelijke dienstverlening Gemeentelijke dienstverlening Ontwikkeling van klantcontactcentra Deloitte Consulting Public Sector Publieksdienstverlening Inhoudsopgave 1. Management samenvatting 1 2. Organisatieontwikkeling 2 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

4. Financieel Management

4. Financieel Management 4. Financieel Management Docentenversie Inleiding 1. Financiering Genereren 2. Financiële prognoses 3. Succesfactoren en Valkuilen 3. Financieringsstrategieën Als je ondernemerschap definieert als een

Nadere informatie

Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011

Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Contactgegevens: Rotterdam Festivals: Markteffect:

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Inbound Marketing. Voor meer traffic & gekwalificeerde leads DEEL DIT E-BOOK!

Inbound Marketing. Voor meer traffic & gekwalificeerde leads DEEL DIT E-BOOK! Inbound Marketing Voor meer traffic & gekwalificeerde leads 1 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE 3 Wat is inbound marketing? 4 Van Outbound naar Inbound 5 Kostenbesparing 6 Inbound Marketing Middelen 7 De voordelen

Nadere informatie

MEMO Crowdfunding Algemeen

MEMO Crowdfunding Algemeen MEMO Crowdfunding Algemeen Introductie Door middel van deze memo willen wij u graag nader informeren over (de mogelijkheden van) crowdfunding. Crowdfunding heeft zich de afgelopen jaren in Nederland ontwikkeld

Nadere informatie

WINST OM TROTS OP TE ZIJN

WINST OM TROTS OP TE ZIJN WINST OM TROTS OP TE ZIJN 2012 RAPPORT datum oktober 2012 betreft rapport contactgegevens Firma Fair Focus Annelies Putman Cramer apcnl@hotmail.com Noordam & De Vries Ioana Biris i.biris@noordamdevries.nl

Nadere informatie

Klantgerichte oplossingen voor duurzame woningverbetering

Klantgerichte oplossingen voor duurzame woningverbetering Klantgerichte oplossingen voor duurzame woningverbetering Rapportage T.b.v. Actieteam Ronald Provoost, Marjolein Reedijk, Helene Hallebeek MSc. Mei 2013 v13agbov1a Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

AM en Corio hebben samen met Ahold, SCM en Grontmij

AM en Corio hebben samen met Ahold, SCM en Grontmij het kan, Duurzame winkelcentra! Duurzame woningen, duurzame kantoren: de ontwikkeling ervan is inmiddels gemeengoed geworden. Bij winkelcentra ligt dat anders. Het ontwikkelproces is traditioneel, winkelruimtes

Nadere informatie

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken GREEN BUILDINGS Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken Corporate Facility Partners Amersfoortseweg 15a 7313 AB Apeldoorn Tel.: +31 (0)55 355 5199 Fax.:

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie