Plan van Aanpak. CO 2 -footprint conform ISO CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak. CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen"

Transcriptie

1 CO 2 -footprint conform ISO CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen Vandervalk+degroot-groep Waalwijk, 24 december 2013 Auteur(s): Arend-Jan Costermans Ed den Breejen Antoine Steentjes Joni Ann Hardenberg Geaccordeerd namens directie: Antoine Steentjes

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Over dit rapport Verantwoordelijken Beschrijving van de organisatie Rapportageperiode 3 2. CO 2 -footprint Grenzen Scopes Organisatorische grens CO 2 -emissiegegevens CO 2 -footprint Analyse CO 2 -footprint Verbranding biomassa GHG verwijderingen Uitzonderingen in rapportage 6 3. CO 2 -reductiebeleid Beleidsverklaring van directie Kwantitatieve doelen t/m Co 2 -reductieplan Reductiemaatregelen en verantwoordelijken Reductie Brandstoffen (aardgas) voor verwarming (scope 1) Voertuigbrandstof (scope 1) Elektriciteit (scope 2) Zakelijk verkeer met privé-auto s en vliegtuig (scope 2) Duurzame energie Kwantificering methode Verklaring gebruik kwantificering methode Emissiefactoren Betrouwbaarheid Referentie ISO

3 1. Inleiding 1.1. Over dit rapport Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 -reductiemaatregelen van vandervalk+degroot. Tegenwoordig is iedere zichzelf respecterende organisatie bezig zich te ontwikkelen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Na het reeds jaren gecertificeerd zijn volgens de ISO (milieumanagement) hebben wij besloten ons te conformeren aan de CO 2 -prestatieladder niveau 3. Leeswijzer: Hoofdstuk 2 beschrijft onze CO 2 -footprint van het referentiejaar 2012 (3.A.1 van CO 2 -Prestatieladder). Deze CO 2 -footprint is opgesteld op basis van de eisen van ISO Hoofdstuk 3 bevat onze kwantitatieve reductiedoelen voor de komende 5 jaar voor scope 1 & 2 emissies van ons bedrijf. Uitgedrukt in percentages ten opzichte van 2012 (3.B.1 van CO 2 - Prestatieladder). Hoofdstuk 4 beschrijft ons CO 2 -reductieplan. Hierin worden onze reductiedoelstellingen en maatregelen toegelicht (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder) Verantwoordelijken Bij de totstandkoming van dit rapport zijn betrokken: Antoine Steentjes, Operationeel Directeur Arend-Jan Costermans, KMA manager Ed den Breejen, Bedrijfsleider Grootvalk Joni Ann Hardenberg, externe KMA ondersteuning 1.3. Beschrijving van de organisatie De vandervalk+degroot groep bestaat uit verschillende bedrijven in Nederland, België en Engeland. De basis van de organisatie ligt in Nederland. Vanaf 1962 is gestaag gebouwd aan een netwerk van vestigingen in bijna alle provincies. Hierdoor is een bedrijf ontstaan met als specialisme niet alleen rioolreiniging en kolkenreiniging, maar ook rioolrenovatie, inspectie en advisering. Vandervalk+degroot bestrijkt in Nederland het complete terrein van reiniging en onderhoud; niet alleen rioolreiniging, rioolinspecties, kolkenreiniging, tunnelreiniging en hogedrukreiniging, maar ook adviesdiensten, algemene beheersdiensten en facility management. Met een landelijke dekking van meer dan tien vestigingen in Nederland: Beverwijk, Echt, Monfoort, Ochten, Poeldijk, Scheemda, Venhorst, Vlissingen, Waalwijk, Wolvega, Goirle en Zutphen. Het bedrijf werkt volgens het veiligheidsvoorschrift VA (Vereniging Afvalbedrijven). Kernwaarden vandervalk+degroot-groep Vakmanschap, betrouwbaarheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid, transparantie en innovatie zijn kernwaarden waarmee vandervalk+degroot de afgelopen 50 jaar marktleider is geworden en die 2

4 nog steeds van toepassing zijn. Wat vandervalk+degroot uniek maakt in Europa is dat al het zware reinigingsmaterieel in eigen beheer ontwikkeld en gebouwd wordt. Met de kernwaarden als basis heeft vandervalk+degroot een managementsysteem ontwikkeld en geborgd. Dit heeft geleid tot het behalen van de volgende certificaten: ISO-9001, ISO-14001, VCA**, BRL K10014, BRL K10015 en NEN Rapportageperiode Deze rapportage stelt het basisjaar vast en dit loopt gelijk met het boekjaar van 2012: van 1 januari 2012 tot en met 31 december

5 2. CO 2 -footprint 2012 Deze CO 2 -footprint is opgesteld op basis van de eisen van ISO Grenzen Scopes De CO 2 -footprint in deze rapportage heeft betrekking op scope 1 en 2, zoals gedefinieerd in de CO 2 - Prestatieladder van SKAO 1. Dit is toereikend voor certificering op niveau 3 van de CO 2 -Prestatieladder. Scope 1 (directe emissies): emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door verbruik van brandstoffen voor verwarming, emissies door het eigen wagenpark [en facultatief: emissies van koudemiddelen] Scope 2 (indirecte emissies): emissies ten gevolge van het gebruik van elektriciteit en zakelijk verkeer met privé auto s en vliegtuigen Organisatorische grens Basis voor de certificering voor de CO 2- Prestatieladder is de organisatorische grens (Operational Boundary). Dit is het (deel van) het bedrijf waar de prestatieladder betrekking op heeft. Uitgangspunt bij de prestatieladder is dat de organisatorische grens zodanig wordt gekozen dat er zich geen C- aanbieders onder de A-aanbieders bevinden. De organisatorische grens voor vandervalk+degroot is 1 Omdat de CO 2-footprint alleen betrekking heeft op scope 1 en 2, is in dit rapport het vereenvoudigde scopediagram opgenomen. Bij eventuele stijging op de ladder naar niveau 4 en 5, zullen wij het scopediagram uit het Handboek CO 2-Prestatieladder pag. 52 gebruiken, vanwege de uitsplitsing van scope 3- emissies naar upstream en downstream activities. 4

6 bepaald op basis van de laterale methode. Deze methode is een combinatie van het Green House Gas Protocol en maatwerk zoals beschreven in bijlage B van de CO 2 -Prestatieladder. Voor deze benadering is gekozen omdat vandervalk+degroot onderdeel uitmaakt van vandervalk+degroot Participaties BV. Onder vandervalk+degroot Participaties BV vallen ook de zusterorganisaties die werkzaam zijn in België en Engeland. Deze zusterorganisaties zijn niet actief in Nederland, werken dus niet voor Nederlandse opdrachtgevers en van groter belang zijnde voor de CO 2 -Prestatieladder: deze zusterbedrijven zijn niet verantwoordelijk voor een belangrijk aandeel in de CO 2 -uitstoot. Daarom is gekozen om deze buiten de certificering voor de CO 2 -Prestatieladder te houden. De boundary bevat de volgende firma s: Vandervalk+degroot BV Grootvalk Materieel BV Leitec Infrascan BV Helma Reinigingsdienst BV Heru BV In de CO 2 -footprint is meegenomen: Gebouwgebonden energiegebruik van de kantoren, werkplaatsen en stallingen op de volgende locaties: Regio Noord: Wolvega, Schuttevaerstraat 40, 8471 ZZ WOLVEGA Scheemda, Haven Zuidzijde 6, 9679 TD SCHEEMDA Beverwijk, Gooiland 4, 1948 RC BEVERWIJK Regio Midden: Regio Zuid: Poeldijk, ABC-Westland 231, 2685 DC POELDIJK Zutphen, Sontstraat 5, 7202 CW ZUTPHEN Montfoort, Tasveld 17-19, 3417 XS MONTFOORT Waalwijk, Industrieweg 83, 5145 PD WAALWIJK Vlissingen, Poortersweg 32, 4382 NR VLISSINGEN Echt, Ohmweg 7, 6101 WZ ECHT Ochten, Bonegraafseweg 16, 4051 CH OCHTEN Helma Reinigingsdienst BV Einsteinstraat 6+8, 5051 DR GOIRLE Nobelstraat 1+1a, 5051 DV GOIRLE Heru BV Statenweg 33, 5428 GD VENHORST Leitec Infrascan BV Tasveld 21f, 3417 XS MONTFOORT Grootvalk Materieel Industrieweg 83, 5145 PD WAALWIJK Brandstoffen voor alle vervoermiddelen en mobiele werktuigen, in eigendom van het bedrijf of lease Zakelijke verkeer met privé auto s 2.2. CO 2 -emissiegegevens De CO 2 -footprint is opgesteld met behulp van de Milieubarometer van Stichting Stimular. De gebruikte CO 2 -emissiefactoren komen overeen met de eisen van de CO 2 -Prestatieladder CO 2 -footprint 2012 Alle energiegegevens van het referentiejaar 2012 zijn ingevoerd in de Milieubarometer. In tabel 1 staat een overzicht van de energiestromen van het bedrijf en de bijbehorende CO 2 -uitstoot van het referentiejaar

7 Tabel 1: CO 2 -footprint Milieugegeven Eenheid CO 2-equivalent CO 2- scope 1 Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer liter ton CO 2 Aardgas voor verwarming Brandstoffen m3 211 ton CO 2 Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer liter 387 ton CO 2 Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer liter 55,6 ton CO 2 Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer liter 196 ton CO 2 Oplosmiddelen Emissies 44,1 kg 0,353 ton CO 2 Subtotaal ton CO 2 CO 2- scope 2 Personenwagen in km Zakelijk verkeer km 11,2 ton CO 2 Ingekochte elektriciteit Elektriciteit kwh 256 ton CO 2 Subtotaal 267 ton CO 2 Totaal Totaal ton CO 2 Compensatie 0 ton CO 2 Netto CO 2-uitstoot ton CO 2 C O 2 - F O O T P R I N T Analyse CO 2 -footprint In referentiejaar 2012 is in totaal ton CO 2 uitgestoten. In scope 1 veroorzaakt de diesel voor vrachtwagens de meeste CO 2 -uitstoot, namelijk ton per jaar (87,6% van de totale CO 2 -footprint). De bijdrage van diesel voor bestelwagens is 387 ton per jaar (4,3% van de totale CO 2 -footprint). Samen zijn de diesel van de vrachtwagens en de bestelwagens goed voor ton CO 2, dit is 24,23 kg CO 2 per uur (productie- en reisuur) en 91,9% van de totale CO 2 -footprint. De bijdrage van personenwagens (lease-auto s) is 251,6 ton per jaar (2,8 % van de totale CO 2 - footprint). In scope 2 veroorzaakt ingekochte elektriciteit de meeste CO 2 -uitstoot, namelijk 256 ton per jaar (2,8 % van de totale CO 2 -footprint) Verbranding biomassa Binnen vandervalk+degroot BV heeft in 2012 geen verbranding van biomassa plaatsgevonden GHG verwijderingen Binnen vandervalk+degroot BV heeft in 2012 geen binding van CO 2 plaatsgevonden Uitzonderingen in rapportage Vliegkilometers De zakelijke vliegkilometers zijn niet meegenomen in de CO 2 -footprint, omdat ze zo laag zijn én betrekking hebben op onze Engelse zustermaatschappij, die buiten de Operational Boundary valt. De invloed hiervan op de CO 2 -footprint is tevens te verwaarlozen. Lasgassen Acetyleen en Weldap 20 worden gebruikt voor las- en snijwerkzaamheden in de werkplaatsen. Deze worden in dermate kleine hoeveelheden (goed voor minder dan 1% van de totale CO 2 -uitstoot) gebruikt dat zij niet zijn opgenomen in de CO 2 -footprint. 6

8 3. CO 2 -reductiebeleid 3.1. Beleidsverklaring van directie Vandervalk+degroot is zich bewust van haar invloed op het milieu en stelt zich als doel om de impact van haar activiteiten hierop te minimaliseren. Dit heeft al bijna 20 jaar geleden geleid tot certificering van onze activiteiten volgens ISO Door middel van het vaststellen van onze carbon footprint is inzicht verkregen in de CO 2 -emissies van onze activiteiten. Dit versterkt het bewustzijn binnen onze organisatie. Door middel van concrete doelstellingen willen we ons energieverbruik terugdringen en waar het verbruik van energie noodzakelijk is, wordt er zoveel mogelijk gezocht naar duurzame alternatieven om zo de uitstoot van CO 2 te verminderen. Vandervalk+de groot heeft zich ten doel gesteld om haar energieverbruik te reduceren. De doelstelling voor 2017 is 5% CO 2 -reductie ten opzichte van Deze doelstelling is gericht op het totale energiegebruik van de organisatie: bedrijfsgebouwen wagenpark en vervoer Alle medewerkers hebben de taak om bij hun werkzaamheden energie te besparen. Het thema kwaliteit, milieu en arbo is een steeds terugkerend onderwerp in alle vormen van werkoverleg en het MT-overleg Kwantitatieve doelen t/m 2017 De kwantitatieve doelen t/m 2017 zijn gebaseerd op de CO 2 -footprint van 2012 (Hoofdstuk 2) en het CO 2 -reductieplan (Hoofdstuk 4). scope 1 reductie 5 % op diesel voor vrachtwagens- en bestelwagens per uur (productie- en reisuren) besparing op totale CO 2-uitstoot 415,80 ton CO 2 4,60 % 5% op diesel/benzine personenwagens (km s en verbruik) 12,58 ton CO 2 0,14 % 5 % op aardgas voor verwarming (m3/per locatie) 10,55 ton CO 2 0,12 % subtotaal 438,93 ton CO 2 4,86 % scope 2 reductie besparing op totale CO 2-uitstoot 5 % op elektriciteit (kwh/per locatie 12,80 ton CO 2 0,14 % totaal 451,73 ton CO 2 5 % (4,99 %) Over 5 jaar is de CO 2 -uitstoot gereduceerd met 5%. Deze kwantitatieve doelen worden in hoofdstuk 4 toegelicht en uitgezet naar jaardoelen. 7

9 4. CO 2 -reductieplan De CO 2 -uitstoot beperken is het meest (kosten)effectief in de onderstaande volgorde: 1. Energie besparen door: apparatuur/voertuigen minder uren laten maken efficiëntere apparatuur/voertuigen gebruiken apparatuur efficiënter instellen 2. Duurzame energie gebruiken: duurzame energie inkopen, zoals groene stroom (met Milieukeur), biogas of ethanol zelf opwekken met bijv. zonnecellen, houtkachel, zonneboiler of windmolen In dit hoofdstuk staat per scope een overzicht van de belangrijkste energieverbruikers, reeds genomen maatregelen en de geplande reductiemaatregelen Reductiemaatregelen en verantwoordelijken De komende 5 jaar voeren we de volgende reductiemaatregelen uit. 1 A. Verlaging van het brandstofverbruik van de vrachtwagens en bestelwagens met 5% per uur (productie- en reisuren) jaar CO ² scope 1 milieugegeven eenheid CO²-equivalent 2012 vrachtwagen (in liters) diesel liter ton CO ² bestelwagen (in liters) diesel liter 387 ton CO ² totaal liter ton CO ² aantal uren (productie- en reisuren) ,85 aantal kg CO ² / per uur 24,23 reductiepercentage 2013 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,50% 2014 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,50% 2015 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,00% 2016 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,50% 2017 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,00% 23,02 aantal kg CO ² / per uur reductiemaatregelen bereik verantwoordelijk Beïnvloeden gedrag chauffeurs Per kwartaal verbruikscijfers publiceren tbv crewmeeting Iedereen X X X X BL/ADM/P&O/ KMA Publiceren doelstellingen en maatregelen in de Ondergrondse Iedereen X X X X P&O/KMA Innovaties/aanpassingen nieuwe voertuigen In alle bestaande opleidingen zorgen dat CO 2 reductie aan bod komt Medewerkers de interne cursus rijoptimalisatie laten volgen Iedereen X P&O 140 med tot aan 2016 X X X P&O Reinigingssets vervangen door Combi's X Directie 8

10 1 B. verlaging van het gemiddelde brandstofverbruik per km met 5% per lease auto jaar CO ² scope 1 milieugegeven eenheid CO ²-equivalent 2012 personenwagen (in liters) benzine liter 55,6 ton CO ² personenwagen (in liters) diesel liter 196 ton CO ² totaal liter 252 ton CO ² totaal aantal lease auto's 48 lease-auto's totaal aantal gereden km km gem brandstofverbruik per100 km 8,80 liter ton CO² / per lease auto 5,25 reductiepercentage gem brandstofverbruik per 100 km ton CO ²/ per lease auto 2013 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,50% 2014 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,50% 2015 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,00% 2016 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,50% 2017 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,00% 8,36 5,20 Beïnvloeden gedrag chauffeurs lease auto's reductiemaatregelen bereik verantwoordelijk Per kwartaal verbruiksgegevens rapporteren per medewerker Per kwartaal verbruiksgegevens rapporteren van alle lease auto's 2. 5% reductie op het elektriciteitsverbruik per locatie Alle lease rijders Alle lease rijders X X X X X X X X BL Grootvalk / ADM/P&O/KMA BL Grootvalk / ADM/P&O/KMA jaar CO ² scope 1 milieugegeven eenheid CO ²-equivalent kwh 256 ton CO² aantal locaties (*) 10 gem elektriciteitverbruik per locatie kwh ton CO ² / per locatie 25,63 (*) Te weten: Wolvega, Scheemda, Beverwijk, Poeldijk, Montfoort (Tasveld 17-19), Waalwijk, Vlissingen, Echt, Helma te Goirle, Heru te Venhorst. Vestiging waarbij een all-in huurcontract geldt zijn niet meegenomen. reductiepercentage ton CO ²/ per locatie 2013 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,50% 2014 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,50% 2015 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,00% 2016 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,50% 2017 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,00% 24,35 reductiemaatregelen bereik verantwoordelijk Sluimerverbruik Verlichting Verlichting Airco's / klimaatregelingen Campagne opzetten om o.a. computers en beeldschermen uit te zetten Campagne opzetten om verlichting uit te zetten als je er niet bent. Doelgroep monteurs, loodsbazen, kantoorpersoneel Bij nieuwbouw zoveel mogelijk voor LED-verlichting kiezen. Mechanische ventilatie aansluiten op een tijdschakelaar (indien mogelijk). X X X X KMA/COM/regiodirectie KMA/COM/regiodirectie (regio-) Directie (regio-) Directie 9

11 4.2. Reductie In deze paragraaf staat per scope een overzicht van de belangrijkste energieverbruikers, reeds genomen maatregelen en de geplande reductiemaatregelen Brandstoffen (aardgas) voor verwarming (scope 1) Ons aardgasverbruik wordt grotendeels bepaald door de volgende verbruikers. Verbruikers Percentage verbruik Verwarming van gebouwen 2,3% Verwarming van gebouwen Geplande reductiemaatregelen: Bij vervanging van verwarmingketels/installaties/heaters toezien op hoog-rendement Verwarmingstemperatuur lager/uit zetten Verwarming op tijdschakelaar zetten (aan van bijvoorbeeld uur) Deuren en roldeuren zoveel mogelijk gesloten houden. Indien ventilatie nodig is, zorgen dat zo min mogelijk warmte verloren gaan Bij nieuwbouw onderzoeken welke nieuwe ontwikkelingen er zijn die voor verwarming/ventilatie kunnen zorgen en of deze geïnstalleerd kunnen worden Voertuigbrandstof (scope 1) Ons verbruik van voertuigbrandstof wordt grotendeels bepaald door de volgende verbruikers. Verbruikers Percentage verbruik Vrachtwagens 87,6 % Bestelauto s 4,3 % Personenauto s 2,8 % Ontwikkeling van vloot Reeds genomen reductiemaatregelen: Inkoop vrachtauto s minimaal euro 5 norm Materieel met regelbare hydrauliekpompen Hogedrukwagens zonder drukregelventiel, geen energieverlies Aandrijving zoveel mogelijk direct, niet hydraulisch of elektrisch Geplande reductiemaatregelen: Inkoop vrachtwagens voldoen aan de hoogst mogelijke norm (techniek der tijd) Alternatieve brandstofvormen onderzoeken Nieuw materieel voorzien van start-stop systeem Servicewagens intern transport hoogst mogelijke CO 2 -normering Indien mogelijk reinigingssets vervangen door combi s Organisatie en planning Reeds genomen reductiemaatregelen: Landelijk dekkend netwerk van vestigingen om reisafstanden te minimaliseren Techniek training voor machinisten Geplande reductiemaatregelen: Cursus ontwikkelen voor zuinig reinigen (met testopstelling) Onderzoeken vervangen huidige accu s door Li-On accu s voor bussen; heel de dag doorwerken zonder voertuigmotor aan!! Zuinig rijden Reeds genomen reductiemaatregelen: 10

12 Chauffeurs hebben de cursus het nieuwe rijden gevolgd of gaan deze nog volgen om energiezuinig te leren rijden Bandenspanning wordt bij elke onderhoudsbeurt door de monteur gecontroleerd en indien nodig aangepast, tevens wordt deze nog driemaal per jaar door de bandenleverancier gecontroleerd Bandenspanning wordt regelmatig door de chauffeur gecontroleerd, tevens ook onderdeel van cursus het nieuwe rijden Snelheidsbegrenzer lager afgesteld, was 90 km/u en is nu 85 km/u. Dat geldt voor momenteel (dec 2013) 80% van de wagens en zal voortduren tot ze allemaal afgesteld zijn naar 85 km/u Geplande reductiemaatregelen: Via monitoring van de leaseauto s (kilometers en liters brandstof) CO 2 -reductie meten en medewerkers confronteren met hun verbruik om reductie te stimuleren Bandenspanning van leaseauto s regelmatig laten controleren en indien nodig op juiste spanning brengen Brandstofverbruik maandelijks vergelijken tussen regio s en voertuigen Elektriciteit (scope 2) Ons elektriciteitsverbruik wordt grotendeels bepaald door de volgende verbruikers. Verbruikers Verlichting, koeling, ICT, overige kantoorapparatuur, apparatuur in de werkplaats Percentage verbruik 2,8% Verlichting Geplande reductiemaatregelen: Bij vervanging afwegen toepassen bewegingssensoren Bij vervanging afwegen of gevelverlichting op tijd/schemerschakelaar te plaatsen is Toepassen van energiezuinige verlichting waar mogelijk Verminderen van aantal ingeschakelde lampen per ruimte (uitdraaien van TL-buizen en uitschakelen van spots) Toepassen schemerschakelaar waar mogelijk (entreeverlichting) Onderzoek aanpassen verlichting constructiewerkplaats Waalwijk Koeling Reeds genomen reductiemaatregelen: Mechanische ventilatie is aangesloten op een tijdschakelaar (alleen overdag aan) ICT Reeds genomen reductiemaatregelen: Servers vervangen door een enkele schaalbare VM-ware server Geplande reductiemaatregelen PC s en beeldschermen uitschakelen aan het einde van de dag, niet op Stand-By laten staan (sluipverbruik) Apparatuur in werkplaats Reeds genomen reductiemaatregelen: Uitschakelen van apparatuur wanneer het niet direct gebruikt wordt Zakelijk verkeer met privé-auto s (scope 2) Geplande reductiemaatregelen: Medewerkers stimuleren te carpoolen 11

13 4.3 Duurzame energie Zelf duurzame energie opwekken onderzoeken of opwekking van zonne-energie rendabel is onderzoeken of opwekking van windenergie rendabel is onderzoeken of warmteterugwinning in het riool rendabel is Alternatieve brandstoffen gebruiken Onderzoeken en testen met GTL brandstof Onderzoek naar andere haalbare alternatieven Groene stroom inkopen Groene stroom inkopen voor alle locaties, op het moment dat bestaande contracten opnieuw afgesloten kunnen worden 12

14 5. Kwantificering methode Voor het kwantificeren van de CO 2 -emissies (ofwel: footprint, uitstoot) is gebruik gemaakt van de milieubarometer van Stimular. Deze is gebaseerd op de conversiefactoren voor het omrekenen van het energieverbruik naar de CO 2 -uitstoot van de SKAO. Op deze wijze wordt de CO 2- footprint bepaald en kan er analyse plaatsvinden van het energieverbruik Verklaring gebruik kwantificering methode Toelichting Milieubarometer: De milieubarometer is een online meetinstrument dat de milieuscore, CO 2 -footprint en bijbehorende kosten van uw bedrijf of instelling eenvoudig en snel zichtbaar maakt. U vult de gegevens over energie, water, afval, emissies, transport en eventueel papierverbruik in. Het programma toont daarna: De totale milieuscore in één staafdiagram (of taartdiagram); Een kostengrafiek; Een CO 2 -meter (ofwel Carbon- of CO 2 -footprint) Kengetallen (ofwel efficiency-indicatoren); Besparingsmaatregelen U ziet in één oogopslag welke milieuaspecten, zoals energie, afval, emissies of papierverbruik, het meest bijdragen aan de totale milieuscore en bijbehorende kosten van uw bedrijf. De CO 2 -meter berekent en toont de CO 2 -footprint van uw bedrijfsactiviteiten. Met de grafieken kunt u prioriteiten stellen bij het nemen van milieumaatregelen en het terugdringen van de CO 2- uitstoot en bijbehorende kosten. U krijgt een overzicht van maatregelen om milieu en kosten te besparen, waarmee u eenvoudig een praktische actielijst opstelt. Bovendien maakt de Milieubarometer de communicatie over de milieuprestatie makkelijk, zowel intern met medewerkers als extern met bijvoorbeeld de milieudienst. bron: In de milieubarometer staat aangegeven op welke manier de gegevens ten aanzien van het energie verbruik verzameld worden Emissiefactoren De CO 2 -emissiefactoren zijn overgenomen of afgeleid uit de gezamenlijke lijst van CO 2 - emissiefactoren van Stichting Stimular, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (beheerder CO 2 -prestatieladder) en Connectprogramma Lean and Green. bron: 13

15 6. Betrouwbaarheid De gepresenteerde resultaten moeten geïnterpreteerd worden met een bepaalde onzekerheidsmarge, maar op basis van onze gegevens kunnen we stellen dat deze marge klein is. Er zijn geen gegevens opgeschaald, alle gegevens betreffen de 12 kalendermaanden van Er heeft geen extrapolatie plaatsgevonden. Registraties meterstanden gas-, water- en elektriciteit Voor het gas-, water- en elektriciteitsverbruik van de vestigingen geldt dat deze door verantwoordelijken op de locatie bijgehouden wordt op een overzicht meterstanden. De onzekerheidsmarge zit in de datum waarop de meterstanden opgenomen worden in het overzicht. Dit wordt per locatie in de eerste week van de maand gedaan, op welke dag dat gebeurt wordt niet vastgelegd. In situaties waarbij registraties niet volledig waren, zijn schattingen van eindstanden gemaakt op basis van vergelijking van eigen registraties en meterstanden op jaarafrekeningen van leveranciers. Voor het gas- water- en elektriciteitsverbruik van locaties waar de meterstanden niet worden bijgehouden, is geen schatting gemaakt van de verbruikscijfers. Doordat er voor een aantal locaties all-in huurovereenkomsten (inclusief gas-, water- en elektriciteitsverbruik) zijn, zijn daar (vooralsnog) geen gegevens van. Omdat het aandeel van de CO 2 -uitstoot van deze locaties in de CO 2 - footprint zeer beperkt is (minder dan 1%), heeft dit weinig effect op de onzekerheidsmarge van de totale CO 2 -footprint. Het betreft hier de volgende locaties met een zogenaamde all-in huurovereenkomst : Vandervalk+degroot BV, Tasveld 19, 3417 XS Montfoort Leitec Infrascan, Tasveld 21f, 3417 XS Montfoort Vandervalk+degroot BV, Sontstraat 5, 7202 CW Zutphen Vandervalk+degroot BV, Bonegraafseweg 16, 4051 CH Ochten De samenstelling van de vestiging van Helma te Goirle is in 2012 veranderd. In 2011 is Helma overgenomen door vandervalk+degroot BV. De eigen registraties van de meterstanden van de adressen in Goirle waren onvolledig. In september 2012 is de vestiging aan de Nobelstraat gesloten en is de Einsteinstraat 6 toegevoegd. Vanwege gebrek aan gegevens is voor het jaar 2012 voor deze vestiging een schatting gemaakt. Deze schatting heeft minimale invloed op de totale CO 2 -footprint. Vanaf 2012 worden de registraties van alle meterstanden nauwlettend in de gaten gehouden, zodat de CO 2 -footprint in de toekomst zonder deze onzekerheidsmarge opgesteld zal worden. Brandstof- en kilometerregistraties van de lease-auto s De waarnemingen van de brandstofregistraties van de lease-auto s starten op de dag van de eerste tanking in 2012 en eindigen op de laatste tanking van Dit betekent dat, als door een lease-auto op 7 januari 2012 voor het eerst in 2012 getankt is, het overzicht die datum overneemt als begindatum en niet 1 januari Dat geldt tevens voor de laatste tanking van het jaar. Hoeveelheden diesel uit eigen tankinstallaties De hoeveelheden brandstof (diesel) voor de vrachtwagens en bestelwagens levert een onzekerheidsmarge op. Twee vestigingen, te weten: Helma te Goirle en Heru te Venhorst hebben eigen tankinstallaties, met een inhoud van samen liter. Vanwege het gebruik van deze tanks wordt een afwijking gehanteerd van 5% (in overleg met leverancier ABC-Olie vastgesteld) op deze liter, dus liter. Het totaal aantal liters diesel dat voor vrachtwagens en bestelwagens in 2012 is gebruikt is liter. Een afwijking van liter heeft nagenoeg geen effect op het totaal en is daardoor als verwaarloosbaar te beschouwen. 14

16 7. Referentie ISO Dit rapport is opgesteld in overeenstemming met de eisen uit de ISO :2006, specifiek te vinden in 7.3. Onderstaande tabel laat zien hoe de rapportage-eisen van de ISO zijn verwerkt in dit rapport. Dit rapport is niet geverifieerd door een erkende CI. Hoofdstuk in ISO GHG Eisnummer ISO GHG Hoofdstuk in dit rapport Rapportage-eis A 1.3 Beschrijving van de rapporterende organisatie B 1.2 Verantwoordelijke personen voor het rapport C 1.4 Rapportageperiode 4.1 D Documentatie Operational Boundaries E 2.3 Directe GHG emissies gerapporteerd in tonnen CO 2en per GHG F 2.5 Beschrijving CO 2 uitstoot door verbranding biomassa G 2.6 GHG verwijderingen beschreven in tonnen CO H 2.7 Verklaring voor het uitsluiten van GHG-bronnen en putten I 2.3 Indirecte GHG emissies gerapporteerd in tonnen CO 2 afkomstig uit elektriciteit, hitte of stoom J 2.3 GHG emissie - inventaris basisjaar K - Verklaring voor verandering en nacalculaties basisjaar L M N P 7 Q 7 Referentie of beschrijving van berekenmethode met argumentatie voor keuze Verklaring voor verandering in berekenmethode ten opzichte van andere jaren Referentie of documentatie van gebruikte GHG emissiefactoren of verwijderingsfactoren Een verklaring dat het rapport volgens ISO GHG is opgesteld Een verklaring dat het rapport is geverifieerd, inclusief het type verificatie 15

Plan van Aanpak CO 2 -Footprint conform ISO-14064-1 CO 2 -Reductiedoelstellingen CO 2 -Reductiemaatregelen

Plan van Aanpak CO 2 -Footprint conform ISO-14064-1 CO 2 -Reductiedoelstellingen CO 2 -Reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO 2 -Footprint conform ISO-14064-1 CO 2 -Reductiedoelstellingen CO 2 -Reductiemaatregelen 2.A.3-3.A.1 3.B.1-3.B.2 Opdrachtgever Van der Waal & Partners B.V. Colofon Opdrachtgever Van der

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Groningen, 03 november 2014 Auteur: F. Bakker Geaccordeerd door: G.R. Beks Algemeen Directeur Inhoud

Nadere informatie

2013 : januari t/m december. Scope 1 en 2 volgens ISO 14064-1

2013 : januari t/m december. Scope 1 en 2 volgens ISO 14064-1 CO 2- emissie rapportage 2013 : januari t/m december Scope 1 en 2 volgens ISO 14064-1 Vandervalk+degroot-groep Waalwijk, 15 juli 2014 Auteur(s): Arend-Jan Costermans Ed den Breejen Antoine Steentjes Joni

Nadere informatie

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma Heerenveen, 10 maart 2012 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur COLOFON Het format

Nadere informatie

CO 2-reductiedoelen en CO 2-reductiemaatregelen

CO 2-reductiedoelen en CO 2-reductiemaatregelen CO 2 -reductiedoelen en reductiemaatregelen Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien, Organisatie INHOUDSOPGAVE 1. CO 2 -REDUCTIEBELEID

Nadere informatie

Jaarrapportage CO2 prestatieladder 2012-2013. Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen

Jaarrapportage CO2 prestatieladder 2012-2013. Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Oudshoorn Holding B.V. Zuiderweg 6 1741 NA Schagen Auteurs: S. Oudshoorn, M. Jousma - Oudshoorn A. van der

Nadere informatie

VAN DE BULT G.W.W. B.V.

VAN DE BULT G.W.W. B.V. Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen VAN DE BULT G.W.W. B.V. Heerhugowaard, januari 2013 Auteur(s): T.X. pouwels Geaccordeerd door: T.X.

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Holstein 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Holstein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 De organisatie... 4 2.1 Energiebeleid... 4 2.2 Verantwoordelijke... 4 3

Nadere informatie

VAN DE BULT G.W.W. B.V.

VAN DE BULT G.W.W. B.V. Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen VAN DE BULT G.W.W. B.V. Heerhugowaard, juli 2015 Auteur(s): T.X. pouwels Geaccordeerd door: T.X. Pouwels

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede Plan van Aanpak CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Aann.bedrijf. Kanaalstraat 329 Enschede Het vermenigvuldigen van deze documentatie en/of verstekken van gegevens aan derden

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Aann. bedr. H. van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede

CO-2 Rapportage 2014. Aann. bedr. H. van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede CO-2 Rapportage 2014 Aann. bedr. H. van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede Het vermenigvuldigen van deze documentatie en/of verstekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten allen tijde

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Aannemingsbedrijf Dubbink Vriezenveen B.V. Milieubarometer - 2015 Aannemingsbedrijf Dubbink Vriezenveen B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Emissie-inventaris 2013 (managementreview)

Emissie-inventaris 2013 (managementreview) Emissie-inventaris 2013 (managementreview) Baggerbedrijf West Friesland BV Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, juni-juli 2014 Auteurs: M.

Nadere informatie

Bijlagen : CO2 Uitstoot 2016 Rapportage Maatregellijst CO2 Prestatieladder 2017

Bijlagen : CO2 Uitstoot 2016 Rapportage Maatregellijst CO2 Prestatieladder 2017 CO 2 Emissie inventaris 2016 Auteurs Eindverantwoordelijk : S. van der Lubbe en J.K. Hoogendijk : J.J.M. van der Lubbe Bijlagen : CO2 Uitstoot 2016 Rapportage Maatregellijst CO2 Prestatieladder 2017 IKZ

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2015 - halfjaarlijkse rapportage Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de

Nadere informatie

Jaarrapportage CO2 prestatieladder 2014. Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen

Jaarrapportage CO2 prestatieladder 2014. Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Oudshoorn Holding B.V. Zuiderweg 6 1741 NA Schagen Auteurs: S. Oudshoorn, J. Oudshoorn - Rutsen A. van der

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: december 2015 Versie 4 Dec 2015 Pagina

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Wissels Groep Milieubarometer - 2013 Wissels Groep Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014 (Som van 2014)

Milieubarometerrapport 2014 (Som van 2014) Milieubarometerrapport 2014 (Som van 2014) 00 Totaal V+G en Grootvalk Milieubarometer - 2014 (Som van 2014) 00 Totaal V+G en Grootvalk Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

CO 2 -halfjaarrapportage 2013. januari - juni. Heerenveen, 30 december 2013. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur

CO 2 -halfjaarrapportage 2013. januari - juni. Heerenveen, 30 december 2013. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur CO 2 -halfjaarrapportage 2013 januari - juni Heerenveen, 30 december 2013 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur C O L O F O N Het format voor deze rapportage is opgesteld door

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Staro Natuur en Buitengebied Milieubarometer - 2014 Staro Natuur en Buitengebied Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua 2012/2013 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_1 Energiereductieprogramma 1. ALGEMEEN... 3 1.1 ENERGIEREDUCTIEDOELSTELLING...

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Staro Natuur en Buitengebied Milieubarometer - 2015 Staro Natuur en Buitengebied Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2014 Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de energiestromen binnen het bedrijf,

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: juli 2015 Versie 3 juli 2015 Pagina 1 van

Nadere informatie

Plan van aanpak :

Plan van aanpak : Plan van aanpak 2016-2018: CO 2 -footprint 2015 Eis 3.A.1 CO 2 -reductiedoelen Eis 3.B.1 CO 2 -reductiemaatregelen Eis 3.B.1 Barendrecht, 26 juni 2016 Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur CO 2 prestatieladder

Nadere informatie

Jaarrapportage CO2 prestatieladder Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO , CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen

Jaarrapportage CO2 prestatieladder Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO , CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Oudshoorn Holding B.V. Zuiderweg 6 1741 NA Schagen Auteurs: S. Oudshoorn, J. Oudshoorn - Rutsen A. van der

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2014 14.02 24 april 2014 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M.

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M. Periodieke rapportage januari - juni 2013 CO₂ prestaties Rijssen, maart 2014 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 2.1 Rapporterende

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013 (Som van 2013)

Milieubarometerrapport 2013 (Som van 2013) Milieubarometerrapport 2013 (Som van 2013) 00 Totaal V+G en Grootvalk Milieubarometer - 2013 (Som van 2013) 00 Totaal V+G en Grootvalk Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens oktober 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen. Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld

Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen. Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld Saasveld, 27 mei 2013 Auteur: Karin Koopman Geaccordeerd door: Martine Kleizen Directeur Wegenbouw

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Oktober 2012 Definitief (aangepast op ) 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Bezoekadres: Batuwseweg 43 3411 KX Lopikerkapel Tel: 0348-554986 Fax: 0348-550611 E-mail: info@kleverbv.nl CO₂ Footprint 2014 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

2016 Dit document is opgesteld volgens ISO

2016 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Axent Groen 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens maart 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

De emissie inventaris van:

De emissie inventaris van: Emissie inventaris Hemmen bv De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: S. Jonker/R. Gerdes/D. Niland Datum: maart 2015 Versie 1 Pagina 1 van 13 Emissie

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2012 12.04 3 september 2012 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -Footprint 7 juli 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 DARETRONICS B.V. Milieubarometer - 2015 DARETRONICS B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

CO 2 -rapportage 2011

CO 2 -rapportage 2011 CO 2 -rapportage 2011 Heerenveen, 9 november 2012 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur COLOFON Het format voor deze rapportage is opgesteld door Stichting Stimular. Stichting

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2011 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2011 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B. Energiereductieprogramma 0 ten behoeve van de CO-Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status ERP0.0 september 0 Gereed voor certificatie Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

3.A.1 Emissie-inventaris scope 1 en 2 van Multiline Rapportage jaar: januari t/m 31 december 2015

3.A.1 Emissie-inventaris scope 1 en 2 van Multiline Rapportage jaar: januari t/m 31 december 2015 Emissie-inventaris scope 1 en 2 van Multiline Rapportage jaar: 2015 1 januari t/m 31 december 2015 Datum: 12 februari 2016 Versie: 2.0 Auteur: Berjan Zandink, Harry Boerkamp en Gerda de Raad 1. Inleiding

Nadere informatie

Hollandridderkerk Groep

Hollandridderkerk Groep 2.A.3 Energie audit 2013 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EA2013 13.02 11 april 2013 Gereed Opgesteld door: M. Waarts KAM-coördinator

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2010 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2010 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.A.1 Emissie-inventarisatie 2010 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EI2010 11.04 1 september 2011 Gereed voor verificatie Opgesteld

Nadere informatie

De emissie inventaris van Dit document is opgesteld volgens ISO

De emissie inventaris van Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage

Nadere informatie

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Footprint 2014 Rollecate Groep Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien Handtekening Juni 2015 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. R. van t Hull AMK Inventis Advies en Opleiding

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen (referentiejaar 2012) Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld

Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen (referentiejaar 2012) Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen (referentiejaar 2012) Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld Saasveld, 04 april 2014 Auteur: Karin Koopman Geaccordeerd door: Martine

Nadere informatie

Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke... 3

Nadere informatie

2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2015 Definitief 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Buro Cleijsen - De Koninggroep Milieubarometer - 2015 Buro Cleijsen - De Koninggroep Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 H2

Periodieke rapportage 2016 H2 Periodieke rapportage 2016 H2 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

2015 basisjaar Dit document is opgesteld volgens ISO

2015 basisjaar Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: 2015 basisjaar Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker 23 november 2016 Definitief November 2016 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De organisatie...

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Verheij Integrale groenzorg Milieubarometer - 2014 Verheij Integrale groenzorg Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V.

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. 1 Beschrijving van de Organisatie Hieronder volgt een korte beschrijving van de organisatie. Verdere informatie is te vinden op de website: http://www.speerinfra.nl/

Nadere informatie

Voortgangsrapportage over 2015 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 / 3.B.1

Voortgangsrapportage over 2015 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 / 3.B.1 Voortgangsrapportage over 2015 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 / 3.B.1 Barendrecht, 27 juni 2016 Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur CO 2 prestatieladder voortgangsrapportage 2015 Synorga Groep B.V. 27

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Verheij Infra b.v Milieubarometer - 2013 Verheij Infra b.v Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw.

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. 3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. Datum: 12-05-2016 Versie: 1 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Prins Bouw de voorgang op de CO 2 reductiedoelstellingen laten zien, door

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft CO₂ prestaties. Rijssen, juli Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M.

Periodieke rapportage 1 e helft CO₂ prestaties. Rijssen, juli Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M. Periodieke rapportage 1 e helft 2014 CO₂ prestaties Rijssen, juli 2014 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 2.1 Rapporterende

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 VINCI Energies Netherlands BV Milieubarometer - 2015 VINCI Energies Netherlands BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker December 2015 Definitief 7 december 2015 1 7 december 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 September 2016

Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk 1 1. Reductiebeleid

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport Verheij Integrale groenzorg Milieubarometer - Verheij Integrale groenzorg Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken

Nadere informatie

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon Footprint 2013 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. April 2014 Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres: Groenestein 12b

Nadere informatie

De emissie inventaris van: 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 17 januari 2017

De emissie inventaris van: 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 17 januari 2017 De emissie inventaris van: en 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2016

Milieubarometerrapport 2016 Milieubarometerrapport 2016 VINCI Energies Netherlands BV Milieubarometer - 2016 VINCI Energies Netherlands BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 26 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA Onderwerp Organisatie O 2 handboek : Rasenberg Infra INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 AFBAKENING... 4 2.1 INLEIDING... 4 2.2 ORGANISATORISCHE AFBAKENING... 4 2.3 ENERGIESTROMEN...

Nadere informatie

2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: september 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie...

Nadere informatie

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV.

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon Footprint 1 e half jaar 2015 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres:

Nadere informatie

Rapport 16 oktober 2014

Rapport 16 oktober 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 AANEMINGSBEDRIJF VAN DER ZANDEN BV EN VAN DER ZANDEN MILIEU BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport 16 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal. EMISSIE INVENTARISATIE BOOT, jaar 2014 OPDRACHTGEVER DATUM

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

CO2 beleidsplan J.P. Schilder B.V.

CO2 beleidsplan J.P. Schilder B.V. CO2 beleidsplan J.P. Schilder B.V. pagina 1 van 9 CO 2 beleidsplan 13-01-2014 Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1 Onderzoek... 3 1.2 Referentiejaar... 4 2. TOEPASSINGSGEBIED EN REIKWIJDTE VAN HET CO 2 BELEIDSPLAN...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2015. CO₂ prestaties. Rijssen, juli 2015. Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M.

Periodieke rapportage 1 e helft 2015. CO₂ prestaties. Rijssen, juli 2015. Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M. Periodieke rapportage 1 e helft 2015 CO₂ prestaties Rijssen, juli 2015 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 2.1 Rapporterende

Nadere informatie