Plan van Aanpak. CO 2 -footprint conform ISO CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak. CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen"

Transcriptie

1 CO 2 -footprint conform ISO CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen Vandervalk+degroot-groep Waalwijk, 24 december 2013 Auteur(s): Arend-Jan Costermans Ed den Breejen Antoine Steentjes Joni Ann Hardenberg Geaccordeerd namens directie: Antoine Steentjes

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Over dit rapport Verantwoordelijken Beschrijving van de organisatie Rapportageperiode 3 2. CO 2 -footprint Grenzen Scopes Organisatorische grens CO 2 -emissiegegevens CO 2 -footprint Analyse CO 2 -footprint Verbranding biomassa GHG verwijderingen Uitzonderingen in rapportage 6 3. CO 2 -reductiebeleid Beleidsverklaring van directie Kwantitatieve doelen t/m Co 2 -reductieplan Reductiemaatregelen en verantwoordelijken Reductie Brandstoffen (aardgas) voor verwarming (scope 1) Voertuigbrandstof (scope 1) Elektriciteit (scope 2) Zakelijk verkeer met privé-auto s en vliegtuig (scope 2) Duurzame energie Kwantificering methode Verklaring gebruik kwantificering methode Emissiefactoren Betrouwbaarheid Referentie ISO

3 1. Inleiding 1.1. Over dit rapport Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 -reductiemaatregelen van vandervalk+degroot. Tegenwoordig is iedere zichzelf respecterende organisatie bezig zich te ontwikkelen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Na het reeds jaren gecertificeerd zijn volgens de ISO (milieumanagement) hebben wij besloten ons te conformeren aan de CO 2 -prestatieladder niveau 3. Leeswijzer: Hoofdstuk 2 beschrijft onze CO 2 -footprint van het referentiejaar 2012 (3.A.1 van CO 2 -Prestatieladder). Deze CO 2 -footprint is opgesteld op basis van de eisen van ISO Hoofdstuk 3 bevat onze kwantitatieve reductiedoelen voor de komende 5 jaar voor scope 1 & 2 emissies van ons bedrijf. Uitgedrukt in percentages ten opzichte van 2012 (3.B.1 van CO 2 - Prestatieladder). Hoofdstuk 4 beschrijft ons CO 2 -reductieplan. Hierin worden onze reductiedoelstellingen en maatregelen toegelicht (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder) Verantwoordelijken Bij de totstandkoming van dit rapport zijn betrokken: Antoine Steentjes, Operationeel Directeur Arend-Jan Costermans, KMA manager Ed den Breejen, Bedrijfsleider Grootvalk Joni Ann Hardenberg, externe KMA ondersteuning 1.3. Beschrijving van de organisatie De vandervalk+degroot groep bestaat uit verschillende bedrijven in Nederland, België en Engeland. De basis van de organisatie ligt in Nederland. Vanaf 1962 is gestaag gebouwd aan een netwerk van vestigingen in bijna alle provincies. Hierdoor is een bedrijf ontstaan met als specialisme niet alleen rioolreiniging en kolkenreiniging, maar ook rioolrenovatie, inspectie en advisering. Vandervalk+degroot bestrijkt in Nederland het complete terrein van reiniging en onderhoud; niet alleen rioolreiniging, rioolinspecties, kolkenreiniging, tunnelreiniging en hogedrukreiniging, maar ook adviesdiensten, algemene beheersdiensten en facility management. Met een landelijke dekking van meer dan tien vestigingen in Nederland: Beverwijk, Echt, Monfoort, Ochten, Poeldijk, Scheemda, Venhorst, Vlissingen, Waalwijk, Wolvega, Goirle en Zutphen. Het bedrijf werkt volgens het veiligheidsvoorschrift VA (Vereniging Afvalbedrijven). Kernwaarden vandervalk+degroot-groep Vakmanschap, betrouwbaarheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid, transparantie en innovatie zijn kernwaarden waarmee vandervalk+degroot de afgelopen 50 jaar marktleider is geworden en die 2

4 nog steeds van toepassing zijn. Wat vandervalk+degroot uniek maakt in Europa is dat al het zware reinigingsmaterieel in eigen beheer ontwikkeld en gebouwd wordt. Met de kernwaarden als basis heeft vandervalk+degroot een managementsysteem ontwikkeld en geborgd. Dit heeft geleid tot het behalen van de volgende certificaten: ISO-9001, ISO-14001, VCA**, BRL K10014, BRL K10015 en NEN Rapportageperiode Deze rapportage stelt het basisjaar vast en dit loopt gelijk met het boekjaar van 2012: van 1 januari 2012 tot en met 31 december

5 2. CO 2 -footprint 2012 Deze CO 2 -footprint is opgesteld op basis van de eisen van ISO Grenzen Scopes De CO 2 -footprint in deze rapportage heeft betrekking op scope 1 en 2, zoals gedefinieerd in de CO 2 - Prestatieladder van SKAO 1. Dit is toereikend voor certificering op niveau 3 van de CO 2 -Prestatieladder. Scope 1 (directe emissies): emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door verbruik van brandstoffen voor verwarming, emissies door het eigen wagenpark [en facultatief: emissies van koudemiddelen] Scope 2 (indirecte emissies): emissies ten gevolge van het gebruik van elektriciteit en zakelijk verkeer met privé auto s en vliegtuigen Organisatorische grens Basis voor de certificering voor de CO 2- Prestatieladder is de organisatorische grens (Operational Boundary). Dit is het (deel van) het bedrijf waar de prestatieladder betrekking op heeft. Uitgangspunt bij de prestatieladder is dat de organisatorische grens zodanig wordt gekozen dat er zich geen C- aanbieders onder de A-aanbieders bevinden. De organisatorische grens voor vandervalk+degroot is 1 Omdat de CO 2-footprint alleen betrekking heeft op scope 1 en 2, is in dit rapport het vereenvoudigde scopediagram opgenomen. Bij eventuele stijging op de ladder naar niveau 4 en 5, zullen wij het scopediagram uit het Handboek CO 2-Prestatieladder pag. 52 gebruiken, vanwege de uitsplitsing van scope 3- emissies naar upstream en downstream activities. 4

6 bepaald op basis van de laterale methode. Deze methode is een combinatie van het Green House Gas Protocol en maatwerk zoals beschreven in bijlage B van de CO 2 -Prestatieladder. Voor deze benadering is gekozen omdat vandervalk+degroot onderdeel uitmaakt van vandervalk+degroot Participaties BV. Onder vandervalk+degroot Participaties BV vallen ook de zusterorganisaties die werkzaam zijn in België en Engeland. Deze zusterorganisaties zijn niet actief in Nederland, werken dus niet voor Nederlandse opdrachtgevers en van groter belang zijnde voor de CO 2 -Prestatieladder: deze zusterbedrijven zijn niet verantwoordelijk voor een belangrijk aandeel in de CO 2 -uitstoot. Daarom is gekozen om deze buiten de certificering voor de CO 2 -Prestatieladder te houden. De boundary bevat de volgende firma s: Vandervalk+degroot BV Grootvalk Materieel BV Leitec Infrascan BV Helma Reinigingsdienst BV Heru BV In de CO 2 -footprint is meegenomen: Gebouwgebonden energiegebruik van de kantoren, werkplaatsen en stallingen op de volgende locaties: Regio Noord: Wolvega, Schuttevaerstraat 40, 8471 ZZ WOLVEGA Scheemda, Haven Zuidzijde 6, 9679 TD SCHEEMDA Beverwijk, Gooiland 4, 1948 RC BEVERWIJK Regio Midden: Regio Zuid: Poeldijk, ABC-Westland 231, 2685 DC POELDIJK Zutphen, Sontstraat 5, 7202 CW ZUTPHEN Montfoort, Tasveld 17-19, 3417 XS MONTFOORT Waalwijk, Industrieweg 83, 5145 PD WAALWIJK Vlissingen, Poortersweg 32, 4382 NR VLISSINGEN Echt, Ohmweg 7, 6101 WZ ECHT Ochten, Bonegraafseweg 16, 4051 CH OCHTEN Helma Reinigingsdienst BV Einsteinstraat 6+8, 5051 DR GOIRLE Nobelstraat 1+1a, 5051 DV GOIRLE Heru BV Statenweg 33, 5428 GD VENHORST Leitec Infrascan BV Tasveld 21f, 3417 XS MONTFOORT Grootvalk Materieel Industrieweg 83, 5145 PD WAALWIJK Brandstoffen voor alle vervoermiddelen en mobiele werktuigen, in eigendom van het bedrijf of lease Zakelijke verkeer met privé auto s 2.2. CO 2 -emissiegegevens De CO 2 -footprint is opgesteld met behulp van de Milieubarometer van Stichting Stimular. De gebruikte CO 2 -emissiefactoren komen overeen met de eisen van de CO 2 -Prestatieladder CO 2 -footprint 2012 Alle energiegegevens van het referentiejaar 2012 zijn ingevoerd in de Milieubarometer. In tabel 1 staat een overzicht van de energiestromen van het bedrijf en de bijbehorende CO 2 -uitstoot van het referentiejaar

7 Tabel 1: CO 2 -footprint Milieugegeven Eenheid CO 2-equivalent CO 2- scope 1 Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer liter ton CO 2 Aardgas voor verwarming Brandstoffen m3 211 ton CO 2 Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer liter 387 ton CO 2 Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer liter 55,6 ton CO 2 Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer liter 196 ton CO 2 Oplosmiddelen Emissies 44,1 kg 0,353 ton CO 2 Subtotaal ton CO 2 CO 2- scope 2 Personenwagen in km Zakelijk verkeer km 11,2 ton CO 2 Ingekochte elektriciteit Elektriciteit kwh 256 ton CO 2 Subtotaal 267 ton CO 2 Totaal Totaal ton CO 2 Compensatie 0 ton CO 2 Netto CO 2-uitstoot ton CO 2 C O 2 - F O O T P R I N T Analyse CO 2 -footprint In referentiejaar 2012 is in totaal ton CO 2 uitgestoten. In scope 1 veroorzaakt de diesel voor vrachtwagens de meeste CO 2 -uitstoot, namelijk ton per jaar (87,6% van de totale CO 2 -footprint). De bijdrage van diesel voor bestelwagens is 387 ton per jaar (4,3% van de totale CO 2 -footprint). Samen zijn de diesel van de vrachtwagens en de bestelwagens goed voor ton CO 2, dit is 24,23 kg CO 2 per uur (productie- en reisuur) en 91,9% van de totale CO 2 -footprint. De bijdrage van personenwagens (lease-auto s) is 251,6 ton per jaar (2,8 % van de totale CO 2 - footprint). In scope 2 veroorzaakt ingekochte elektriciteit de meeste CO 2 -uitstoot, namelijk 256 ton per jaar (2,8 % van de totale CO 2 -footprint) Verbranding biomassa Binnen vandervalk+degroot BV heeft in 2012 geen verbranding van biomassa plaatsgevonden GHG verwijderingen Binnen vandervalk+degroot BV heeft in 2012 geen binding van CO 2 plaatsgevonden Uitzonderingen in rapportage Vliegkilometers De zakelijke vliegkilometers zijn niet meegenomen in de CO 2 -footprint, omdat ze zo laag zijn én betrekking hebben op onze Engelse zustermaatschappij, die buiten de Operational Boundary valt. De invloed hiervan op de CO 2 -footprint is tevens te verwaarlozen. Lasgassen Acetyleen en Weldap 20 worden gebruikt voor las- en snijwerkzaamheden in de werkplaatsen. Deze worden in dermate kleine hoeveelheden (goed voor minder dan 1% van de totale CO 2 -uitstoot) gebruikt dat zij niet zijn opgenomen in de CO 2 -footprint. 6

8 3. CO 2 -reductiebeleid 3.1. Beleidsverklaring van directie Vandervalk+degroot is zich bewust van haar invloed op het milieu en stelt zich als doel om de impact van haar activiteiten hierop te minimaliseren. Dit heeft al bijna 20 jaar geleden geleid tot certificering van onze activiteiten volgens ISO Door middel van het vaststellen van onze carbon footprint is inzicht verkregen in de CO 2 -emissies van onze activiteiten. Dit versterkt het bewustzijn binnen onze organisatie. Door middel van concrete doelstellingen willen we ons energieverbruik terugdringen en waar het verbruik van energie noodzakelijk is, wordt er zoveel mogelijk gezocht naar duurzame alternatieven om zo de uitstoot van CO 2 te verminderen. Vandervalk+de groot heeft zich ten doel gesteld om haar energieverbruik te reduceren. De doelstelling voor 2017 is 5% CO 2 -reductie ten opzichte van Deze doelstelling is gericht op het totale energiegebruik van de organisatie: bedrijfsgebouwen wagenpark en vervoer Alle medewerkers hebben de taak om bij hun werkzaamheden energie te besparen. Het thema kwaliteit, milieu en arbo is een steeds terugkerend onderwerp in alle vormen van werkoverleg en het MT-overleg Kwantitatieve doelen t/m 2017 De kwantitatieve doelen t/m 2017 zijn gebaseerd op de CO 2 -footprint van 2012 (Hoofdstuk 2) en het CO 2 -reductieplan (Hoofdstuk 4). scope 1 reductie 5 % op diesel voor vrachtwagens- en bestelwagens per uur (productie- en reisuren) besparing op totale CO 2-uitstoot 415,80 ton CO 2 4,60 % 5% op diesel/benzine personenwagens (km s en verbruik) 12,58 ton CO 2 0,14 % 5 % op aardgas voor verwarming (m3/per locatie) 10,55 ton CO 2 0,12 % subtotaal 438,93 ton CO 2 4,86 % scope 2 reductie besparing op totale CO 2-uitstoot 5 % op elektriciteit (kwh/per locatie 12,80 ton CO 2 0,14 % totaal 451,73 ton CO 2 5 % (4,99 %) Over 5 jaar is de CO 2 -uitstoot gereduceerd met 5%. Deze kwantitatieve doelen worden in hoofdstuk 4 toegelicht en uitgezet naar jaardoelen. 7

9 4. CO 2 -reductieplan De CO 2 -uitstoot beperken is het meest (kosten)effectief in de onderstaande volgorde: 1. Energie besparen door: apparatuur/voertuigen minder uren laten maken efficiëntere apparatuur/voertuigen gebruiken apparatuur efficiënter instellen 2. Duurzame energie gebruiken: duurzame energie inkopen, zoals groene stroom (met Milieukeur), biogas of ethanol zelf opwekken met bijv. zonnecellen, houtkachel, zonneboiler of windmolen In dit hoofdstuk staat per scope een overzicht van de belangrijkste energieverbruikers, reeds genomen maatregelen en de geplande reductiemaatregelen Reductiemaatregelen en verantwoordelijken De komende 5 jaar voeren we de volgende reductiemaatregelen uit. 1 A. Verlaging van het brandstofverbruik van de vrachtwagens en bestelwagens met 5% per uur (productie- en reisuren) jaar CO ² scope 1 milieugegeven eenheid CO²-equivalent 2012 vrachtwagen (in liters) diesel liter ton CO ² bestelwagen (in liters) diesel liter 387 ton CO ² totaal liter ton CO ² aantal uren (productie- en reisuren) ,85 aantal kg CO ² / per uur 24,23 reductiepercentage 2013 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,50% 2014 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,50% 2015 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,00% 2016 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,50% 2017 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,00% 23,02 aantal kg CO ² / per uur reductiemaatregelen bereik verantwoordelijk Beïnvloeden gedrag chauffeurs Per kwartaal verbruikscijfers publiceren tbv crewmeeting Iedereen X X X X BL/ADM/P&O/ KMA Publiceren doelstellingen en maatregelen in de Ondergrondse Iedereen X X X X P&O/KMA Innovaties/aanpassingen nieuwe voertuigen In alle bestaande opleidingen zorgen dat CO 2 reductie aan bod komt Medewerkers de interne cursus rijoptimalisatie laten volgen Iedereen X P&O 140 med tot aan 2016 X X X P&O Reinigingssets vervangen door Combi's X Directie 8

10 1 B. verlaging van het gemiddelde brandstofverbruik per km met 5% per lease auto jaar CO ² scope 1 milieugegeven eenheid CO ²-equivalent 2012 personenwagen (in liters) benzine liter 55,6 ton CO ² personenwagen (in liters) diesel liter 196 ton CO ² totaal liter 252 ton CO ² totaal aantal lease auto's 48 lease-auto's totaal aantal gereden km km gem brandstofverbruik per100 km 8,80 liter ton CO² / per lease auto 5,25 reductiepercentage gem brandstofverbruik per 100 km ton CO ²/ per lease auto 2013 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,50% 2014 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,50% 2015 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,00% 2016 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,50% 2017 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,00% 8,36 5,20 Beïnvloeden gedrag chauffeurs lease auto's reductiemaatregelen bereik verantwoordelijk Per kwartaal verbruiksgegevens rapporteren per medewerker Per kwartaal verbruiksgegevens rapporteren van alle lease auto's 2. 5% reductie op het elektriciteitsverbruik per locatie Alle lease rijders Alle lease rijders X X X X X X X X BL Grootvalk / ADM/P&O/KMA BL Grootvalk / ADM/P&O/KMA jaar CO ² scope 1 milieugegeven eenheid CO ²-equivalent kwh 256 ton CO² aantal locaties (*) 10 gem elektriciteitverbruik per locatie kwh ton CO ² / per locatie 25,63 (*) Te weten: Wolvega, Scheemda, Beverwijk, Poeldijk, Montfoort (Tasveld 17-19), Waalwijk, Vlissingen, Echt, Helma te Goirle, Heru te Venhorst. Vestiging waarbij een all-in huurcontract geldt zijn niet meegenomen. reductiepercentage ton CO ²/ per locatie 2013 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,50% 2014 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,50% 2015 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,00% 2016 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,50% 2017 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,00% 24,35 reductiemaatregelen bereik verantwoordelijk Sluimerverbruik Verlichting Verlichting Airco's / klimaatregelingen Campagne opzetten om o.a. computers en beeldschermen uit te zetten Campagne opzetten om verlichting uit te zetten als je er niet bent. Doelgroep monteurs, loodsbazen, kantoorpersoneel Bij nieuwbouw zoveel mogelijk voor LED-verlichting kiezen. Mechanische ventilatie aansluiten op een tijdschakelaar (indien mogelijk). X X X X KMA/COM/regiodirectie KMA/COM/regiodirectie (regio-) Directie (regio-) Directie 9

11 4.2. Reductie In deze paragraaf staat per scope een overzicht van de belangrijkste energieverbruikers, reeds genomen maatregelen en de geplande reductiemaatregelen Brandstoffen (aardgas) voor verwarming (scope 1) Ons aardgasverbruik wordt grotendeels bepaald door de volgende verbruikers. Verbruikers Percentage verbruik Verwarming van gebouwen 2,3% Verwarming van gebouwen Geplande reductiemaatregelen: Bij vervanging van verwarmingketels/installaties/heaters toezien op hoog-rendement Verwarmingstemperatuur lager/uit zetten Verwarming op tijdschakelaar zetten (aan van bijvoorbeeld uur) Deuren en roldeuren zoveel mogelijk gesloten houden. Indien ventilatie nodig is, zorgen dat zo min mogelijk warmte verloren gaan Bij nieuwbouw onderzoeken welke nieuwe ontwikkelingen er zijn die voor verwarming/ventilatie kunnen zorgen en of deze geïnstalleerd kunnen worden Voertuigbrandstof (scope 1) Ons verbruik van voertuigbrandstof wordt grotendeels bepaald door de volgende verbruikers. Verbruikers Percentage verbruik Vrachtwagens 87,6 % Bestelauto s 4,3 % Personenauto s 2,8 % Ontwikkeling van vloot Reeds genomen reductiemaatregelen: Inkoop vrachtauto s minimaal euro 5 norm Materieel met regelbare hydrauliekpompen Hogedrukwagens zonder drukregelventiel, geen energieverlies Aandrijving zoveel mogelijk direct, niet hydraulisch of elektrisch Geplande reductiemaatregelen: Inkoop vrachtwagens voldoen aan de hoogst mogelijke norm (techniek der tijd) Alternatieve brandstofvormen onderzoeken Nieuw materieel voorzien van start-stop systeem Servicewagens intern transport hoogst mogelijke CO 2 -normering Indien mogelijk reinigingssets vervangen door combi s Organisatie en planning Reeds genomen reductiemaatregelen: Landelijk dekkend netwerk van vestigingen om reisafstanden te minimaliseren Techniek training voor machinisten Geplande reductiemaatregelen: Cursus ontwikkelen voor zuinig reinigen (met testopstelling) Onderzoeken vervangen huidige accu s door Li-On accu s voor bussen; heel de dag doorwerken zonder voertuigmotor aan!! Zuinig rijden Reeds genomen reductiemaatregelen: 10

12 Chauffeurs hebben de cursus het nieuwe rijden gevolgd of gaan deze nog volgen om energiezuinig te leren rijden Bandenspanning wordt bij elke onderhoudsbeurt door de monteur gecontroleerd en indien nodig aangepast, tevens wordt deze nog driemaal per jaar door de bandenleverancier gecontroleerd Bandenspanning wordt regelmatig door de chauffeur gecontroleerd, tevens ook onderdeel van cursus het nieuwe rijden Snelheidsbegrenzer lager afgesteld, was 90 km/u en is nu 85 km/u. Dat geldt voor momenteel (dec 2013) 80% van de wagens en zal voortduren tot ze allemaal afgesteld zijn naar 85 km/u Geplande reductiemaatregelen: Via monitoring van de leaseauto s (kilometers en liters brandstof) CO 2 -reductie meten en medewerkers confronteren met hun verbruik om reductie te stimuleren Bandenspanning van leaseauto s regelmatig laten controleren en indien nodig op juiste spanning brengen Brandstofverbruik maandelijks vergelijken tussen regio s en voertuigen Elektriciteit (scope 2) Ons elektriciteitsverbruik wordt grotendeels bepaald door de volgende verbruikers. Verbruikers Verlichting, koeling, ICT, overige kantoorapparatuur, apparatuur in de werkplaats Percentage verbruik 2,8% Verlichting Geplande reductiemaatregelen: Bij vervanging afwegen toepassen bewegingssensoren Bij vervanging afwegen of gevelverlichting op tijd/schemerschakelaar te plaatsen is Toepassen van energiezuinige verlichting waar mogelijk Verminderen van aantal ingeschakelde lampen per ruimte (uitdraaien van TL-buizen en uitschakelen van spots) Toepassen schemerschakelaar waar mogelijk (entreeverlichting) Onderzoek aanpassen verlichting constructiewerkplaats Waalwijk Koeling Reeds genomen reductiemaatregelen: Mechanische ventilatie is aangesloten op een tijdschakelaar (alleen overdag aan) ICT Reeds genomen reductiemaatregelen: Servers vervangen door een enkele schaalbare VM-ware server Geplande reductiemaatregelen PC s en beeldschermen uitschakelen aan het einde van de dag, niet op Stand-By laten staan (sluipverbruik) Apparatuur in werkplaats Reeds genomen reductiemaatregelen: Uitschakelen van apparatuur wanneer het niet direct gebruikt wordt Zakelijk verkeer met privé-auto s (scope 2) Geplande reductiemaatregelen: Medewerkers stimuleren te carpoolen 11

13 4.3 Duurzame energie Zelf duurzame energie opwekken onderzoeken of opwekking van zonne-energie rendabel is onderzoeken of opwekking van windenergie rendabel is onderzoeken of warmteterugwinning in het riool rendabel is Alternatieve brandstoffen gebruiken Onderzoeken en testen met GTL brandstof Onderzoek naar andere haalbare alternatieven Groene stroom inkopen Groene stroom inkopen voor alle locaties, op het moment dat bestaande contracten opnieuw afgesloten kunnen worden 12

14 5. Kwantificering methode Voor het kwantificeren van de CO 2 -emissies (ofwel: footprint, uitstoot) is gebruik gemaakt van de milieubarometer van Stimular. Deze is gebaseerd op de conversiefactoren voor het omrekenen van het energieverbruik naar de CO 2 -uitstoot van de SKAO. Op deze wijze wordt de CO 2- footprint bepaald en kan er analyse plaatsvinden van het energieverbruik Verklaring gebruik kwantificering methode Toelichting Milieubarometer: De milieubarometer is een online meetinstrument dat de milieuscore, CO 2 -footprint en bijbehorende kosten van uw bedrijf of instelling eenvoudig en snel zichtbaar maakt. U vult de gegevens over energie, water, afval, emissies, transport en eventueel papierverbruik in. Het programma toont daarna: De totale milieuscore in één staafdiagram (of taartdiagram); Een kostengrafiek; Een CO 2 -meter (ofwel Carbon- of CO 2 -footprint) Kengetallen (ofwel efficiency-indicatoren); Besparingsmaatregelen U ziet in één oogopslag welke milieuaspecten, zoals energie, afval, emissies of papierverbruik, het meest bijdragen aan de totale milieuscore en bijbehorende kosten van uw bedrijf. De CO 2 -meter berekent en toont de CO 2 -footprint van uw bedrijfsactiviteiten. Met de grafieken kunt u prioriteiten stellen bij het nemen van milieumaatregelen en het terugdringen van de CO 2- uitstoot en bijbehorende kosten. U krijgt een overzicht van maatregelen om milieu en kosten te besparen, waarmee u eenvoudig een praktische actielijst opstelt. Bovendien maakt de Milieubarometer de communicatie over de milieuprestatie makkelijk, zowel intern met medewerkers als extern met bijvoorbeeld de milieudienst. bron: In de milieubarometer staat aangegeven op welke manier de gegevens ten aanzien van het energie verbruik verzameld worden Emissiefactoren De CO 2 -emissiefactoren zijn overgenomen of afgeleid uit de gezamenlijke lijst van CO 2 - emissiefactoren van Stichting Stimular, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (beheerder CO 2 -prestatieladder) en Connectprogramma Lean and Green. bron: 13

15 6. Betrouwbaarheid De gepresenteerde resultaten moeten geïnterpreteerd worden met een bepaalde onzekerheidsmarge, maar op basis van onze gegevens kunnen we stellen dat deze marge klein is. Er zijn geen gegevens opgeschaald, alle gegevens betreffen de 12 kalendermaanden van Er heeft geen extrapolatie plaatsgevonden. Registraties meterstanden gas-, water- en elektriciteit Voor het gas-, water- en elektriciteitsverbruik van de vestigingen geldt dat deze door verantwoordelijken op de locatie bijgehouden wordt op een overzicht meterstanden. De onzekerheidsmarge zit in de datum waarop de meterstanden opgenomen worden in het overzicht. Dit wordt per locatie in de eerste week van de maand gedaan, op welke dag dat gebeurt wordt niet vastgelegd. In situaties waarbij registraties niet volledig waren, zijn schattingen van eindstanden gemaakt op basis van vergelijking van eigen registraties en meterstanden op jaarafrekeningen van leveranciers. Voor het gas- water- en elektriciteitsverbruik van locaties waar de meterstanden niet worden bijgehouden, is geen schatting gemaakt van de verbruikscijfers. Doordat er voor een aantal locaties all-in huurovereenkomsten (inclusief gas-, water- en elektriciteitsverbruik) zijn, zijn daar (vooralsnog) geen gegevens van. Omdat het aandeel van de CO 2 -uitstoot van deze locaties in de CO 2 - footprint zeer beperkt is (minder dan 1%), heeft dit weinig effect op de onzekerheidsmarge van de totale CO 2 -footprint. Het betreft hier de volgende locaties met een zogenaamde all-in huurovereenkomst : Vandervalk+degroot BV, Tasveld 19, 3417 XS Montfoort Leitec Infrascan, Tasveld 21f, 3417 XS Montfoort Vandervalk+degroot BV, Sontstraat 5, 7202 CW Zutphen Vandervalk+degroot BV, Bonegraafseweg 16, 4051 CH Ochten De samenstelling van de vestiging van Helma te Goirle is in 2012 veranderd. In 2011 is Helma overgenomen door vandervalk+degroot BV. De eigen registraties van de meterstanden van de adressen in Goirle waren onvolledig. In september 2012 is de vestiging aan de Nobelstraat gesloten en is de Einsteinstraat 6 toegevoegd. Vanwege gebrek aan gegevens is voor het jaar 2012 voor deze vestiging een schatting gemaakt. Deze schatting heeft minimale invloed op de totale CO 2 -footprint. Vanaf 2012 worden de registraties van alle meterstanden nauwlettend in de gaten gehouden, zodat de CO 2 -footprint in de toekomst zonder deze onzekerheidsmarge opgesteld zal worden. Brandstof- en kilometerregistraties van de lease-auto s De waarnemingen van de brandstofregistraties van de lease-auto s starten op de dag van de eerste tanking in 2012 en eindigen op de laatste tanking van Dit betekent dat, als door een lease-auto op 7 januari 2012 voor het eerst in 2012 getankt is, het overzicht die datum overneemt als begindatum en niet 1 januari Dat geldt tevens voor de laatste tanking van het jaar. Hoeveelheden diesel uit eigen tankinstallaties De hoeveelheden brandstof (diesel) voor de vrachtwagens en bestelwagens levert een onzekerheidsmarge op. Twee vestigingen, te weten: Helma te Goirle en Heru te Venhorst hebben eigen tankinstallaties, met een inhoud van samen liter. Vanwege het gebruik van deze tanks wordt een afwijking gehanteerd van 5% (in overleg met leverancier ABC-Olie vastgesteld) op deze liter, dus liter. Het totaal aantal liters diesel dat voor vrachtwagens en bestelwagens in 2012 is gebruikt is liter. Een afwijking van liter heeft nagenoeg geen effect op het totaal en is daardoor als verwaarloosbaar te beschouwen. 14

16 7. Referentie ISO Dit rapport is opgesteld in overeenstemming met de eisen uit de ISO :2006, specifiek te vinden in 7.3. Onderstaande tabel laat zien hoe de rapportage-eisen van de ISO zijn verwerkt in dit rapport. Dit rapport is niet geverifieerd door een erkende CI. Hoofdstuk in ISO GHG Eisnummer ISO GHG Hoofdstuk in dit rapport Rapportage-eis A 1.3 Beschrijving van de rapporterende organisatie B 1.2 Verantwoordelijke personen voor het rapport C 1.4 Rapportageperiode 4.1 D Documentatie Operational Boundaries E 2.3 Directe GHG emissies gerapporteerd in tonnen CO 2en per GHG F 2.5 Beschrijving CO 2 uitstoot door verbranding biomassa G 2.6 GHG verwijderingen beschreven in tonnen CO H 2.7 Verklaring voor het uitsluiten van GHG-bronnen en putten I 2.3 Indirecte GHG emissies gerapporteerd in tonnen CO 2 afkomstig uit elektriciteit, hitte of stoom J 2.3 GHG emissie - inventaris basisjaar K - Verklaring voor verandering en nacalculaties basisjaar L M N P 7 Q 7 Referentie of beschrijving van berekenmethode met argumentatie voor keuze Verklaring voor verandering in berekenmethode ten opzichte van andere jaren Referentie of documentatie van gebruikte GHG emissiefactoren of verwijderingsfactoren Een verklaring dat het rapport volgens ISO GHG is opgesteld Een verklaring dat het rapport is geverifieerd, inclusief het type verificatie 15

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma Heerenveen, 10 maart 2012 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur COLOFON Het format

Nadere informatie

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur CO 2 -halfrapportage 2014 Januari - Juni Heerenveen, 28 oktober 2014 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur C O L O F O N Het format voor deze rapportage is opgesteld door Stichting

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Over dit rapport... 3 1.2 Betrokkenen... 3 1.3 Over het bedrijf... 3 1.4 MVO-beleid... 3 2 Scope... 4 2.1 Organisatorische afbakening... 4 2.2 CO2-emissies... 5 2.3 Periode...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V.

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: blz. 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 3. De rapportage periode 5 4. Organisatorische grenzen 6 5. Klein bedrijf 7 6. Operationele grenzen 8 7. De directe en indirecte

Nadere informatie

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2011 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 12 oktober

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf CO 2 -PRESTATIELADDER Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Paraaf Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur innovatie en milieu Goedkeuring J.C. Bijlsma Directeur OPDRACHTGEVER Correspondentie

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2010 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2010 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.A.1 Emissie-inventarisatie 2010 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EI2010 11.04 1 september 2011 Gereed voor verificatie Opgesteld

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2011-2015

Energie Management Actieplan 2011-2015 Energie Management Actieplan 2011-2015 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 December 2011 Update Augustus 2013 Waaronder de werkmaatschappijen; Pinetum Beheer BV BKC BV BKC NL Nano7 Nano 7 6902 KD ZEVENAAR

Nadere informatie

BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG

BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG 2014 CO2-PRESTATIELADDER Holding Heezen B.V. Boven Zijde 7 5626 EB Eindhoven Datum: 7 mei 2015 1. Rapportage emissie inventaris 1.1 Bedrijfsgegevens Tabel 1: Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam

Nadere informatie

CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013

CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013 Sanitas Groep te Barendrecht CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013 Sanitas Groep Zuideinde 68 2991 LK Barendrecht 10 januari 2014 CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 1 Inhoudsopgave Verklaring 3 Inleiding

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H1. Eekels Technology B.V.

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H1. Eekels Technology B.V. Eekels Technology B.V. A. Plesmanlaan 2 9615 TH Kolham Postbus 4 9600 AA Hoogezand Telefoon +31 598 36 17 36 Fax +31 598 36 17 20 info@eekels.com www.eekels.com Rapportage CFA 2013-H1 1 van 19 Auteur(s)

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V.

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. 2013 Versie 1.2 Maart 2014 Organisatie Legrand Nederland B.V. gevestigd in Boxtel maakt onderdeel uit van de Legrand Group, wereldwijde specialist in

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie