Een gebouw als afspiegeling...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een gebouw als afspiegeling..."

Transcriptie

1 Een gebouw als afspiegeling...

2 ...van hoe we leven en wie we zijn. Gebouwen worden ontworpen, gebouwd en gebruikt door mensen. Het zijn ook de mensen die dagelijks in een gebouw aanwezig zijn, die betekenis geven aan een gebouw. Docenten, scholieren, artsen, patiënten, bezoekers, bestuurders, directeuren, medewerkers; Ieder gebouw kent haar eigen gebruikers en de bijbehorende wensen. De relatie mens-gebouw roept een scala aan vragen op: Hoe realiseer je een mooi gebouw dat aan de wensen van haar gebruikers voldoet? Wat is er qua techniek en materiaal mogelijk? Wat zijn de investeringskosten om dit te realiseren? Hoe onderhoud ik mijn gebouw zo goed mogelijk? Levenscyclus: een continue proces Als u kijkt naar de levenscyclus van een gebouw dan ziet u een continue proces, verdeeld in meerdere fases. Van ontwerp, technische advisering, contractvormen, beheer en onderhoudsplannen tot eventueel de keuze voor nieuwbouw of renovatie. Als opdrachtgever bent u betrokken bij één of meerdere van deze fases. In welke fase van deze cyclus uw gebouw zich ook bevindt en bij welke fases u ook betrokken bent, Grontmij biedt u de expertise en legt de nodige verbanden. Grontmij heeft kennis van en ervaring in de gehele cyclus. Wij adviseren u graag over één of meerdere fases en/of onderdelen binnen deze fases. Wij zijn een belangrijke en grote speler in de Nederlandse bouw- en vastgoedsector. Wij verlenen ingenieurs-, management- en beheersdiensten in het hele spectrum van woningbouw, utiliteitsbouw en commercieel vastgoed. Voor complexe projecten bieden wij u een integraal advies. Wij hanteren een multidisciplinaire aanpak op basis van onze deskundigheid van vastgoed, bouw en beheer & onderhoud. Duurzaam ontwikkelen, bouwen en beheren van gebouwen is ons op het lijf geschreven. Relatie mens - gebouw Grontmij Een gebouw als afspiegeling 3

3 Wat is duurzaam in en om uw gebouw? Prestaties van uw gebouw Niet bouwen is het meest duurzaam, duurzaam bouwen voor de toekomst een goede tweede. Duurzaamheid houdt niet op bij het kiezen van de juiste materialen of het installeren van zonnepanelen. Ook de prestaties van uw gebouw in haar omgeving spelen een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan het uitwisselen van energie met omringende gebouwen. Wist u dat het zelfs mogelijk is om energie uit asfalt te benutten voor gebouwen in de directe omgeving? Om de duurzaamheid van uw gebouw(en) zichtbaar te maken beschikt Grontmij over een aantal instrumenten. Hiervan lichten wij u er graag twee toe. Meten is weten - BREEAM BREEAM is door de TU DELFT beoordeeld als meest geschikte methodiek voor het verkrijgen van inzicht in de duurzaamheid van uw gebouw(en). De methodiek is ontwikkeld door de Building Research Establishment (BRE) en wordt nu in Nederland geïmplementeerd door de Dutch Green Building Council. Grontmij heeft als eerste bedrijf in Nederland gelicenseerde BREEAM auditoren. Wat levert BREEAM op? Een internationaal gecertificeerde meting van de duurzaamheid van uw gebouw; Reductie van de exploitatiekosten; Een gezondere en productievere leef- en werkomgeving; Een positieve impuls voor een groen imago; Meerwaarde voor huurders, kopers en beleggers. Energieprestatie advies - EPA-U Als gebouweigenaar bent u verplicht om een energieprestatiecertificaat te overhandigen bij verkoop, verhuur, of grootschalige renovatie van uw gebouw. U kunt uw energieprestatiecertificaat ook benutten als vertrekpunt voor een uitgebreider energieprestatie advies (EPA-U). Een EPA-U is maatwerk en richt zich op de integrale bouwkundige, installatietechnische en organisatorische verbeteringen van uw gebouw. Een EPA-U rapport adviseert u over grote en kleine energiebesparende maatregelen. Wetenschappelijk onderzoek van TNO heeft aangetoond dat er gemiddeld 25% aan energie kan worden bespaard in kantoorgebouwen. (Bron: Rapport Kwaliteistborging van installaties, TNO Bouw en Ondergrond) Door de eenduidigheid van de methodiek is het tevens mogelijk om gebouwen onderling te vergelijken. BREEAM is er voor: nieuwbouw (BREEAM - New Build) bestaande bouw (BREEAM - In Use) en gebiedsontwikkeling (BREEAM - Communities). BREEAM quick scan BREEAM volledige rapportage Kostencalculatie maatregelen Energieprestatie berekeningen Rendement duurzame maatregelen Energieprestatie advies Grontmij Een gebouw als afspiegeling 5

4 Vastgoed Vertrouwen op rendement. Heeft u een kantoor, ziekenhuis of multifunctionele accommodatie al dan niet met omliggend terrein? Ze vormen de grondvesten en zijn de thuisbasis van uw organisatie. Juist als het beheer van dit bezit niet tot uw core business behoort kunt u profiteren van solide vastgoedmanagement. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Denk aan regelgeving en compliance, de vraag naar innovatie en de focus op duurzaam ondernemen. Een gedegen aanpak verbetert de performance van uw organisatie en waarborgt de continuïteit. Grontmij kan u adviseren op het gebied van een investering in vastgoed, de ontwikkeling van uw vastgoed of de exploitatie van uw vastgoed. Waarde wordt meerwaarde Waarde is een subjectief begrip. Wat is de waarde van uw bezit? Past uw bezit bij uw waarden? Een bankbedrijf met een milieubewuste visie hecht op een andere manier waarde aan een duurzaam gebouw dan een bank die vanuit een andere visie opereert. Hoe kijkt men bijvoorbeeld binnen het onderwijs en de zorg tegen de waarde van vastgoed aan en wat zijn de mogelijkheden binnen deze twee branches? Grontmij heeft kennis van vele branches, de markt, de regelgeving en van alle processen die spelen rondom het genereren van meerwaarde voor gebouwen, terreinen en gebieden. Van vastgoedmanagement tot vermogensbeheer Meer rendement behalen betekent soms meer beleggen en soms afstoten. Grontmij treedt op als sparringpartner van institutionele beleggers en eigenaren. In een due diligence onderzoek bepalen wij de waarde van huidige en toekomstige assets en helpen u de juiste investeringsbeslissingen te nemen. Vastgoed is de thuisbasis van uw organisatie Waardebepaling vastgoed Vastgoedbeheerdiensten Por tefeuillebeheer vastgoed Due diligence onderzoek Contractmanagement Risicomanagement Grontmij Een gebouw als afspiegeling 7

5 Advisering Alle partijen samen ontwikkelen één visie Ideeën tot leven brengen. Een goed idee is het halve werk. Maar daarna moet het levensvatbaar worden gemaakt. Er moet een planvisie komen, een haalbaarheidsstudie en een risicoanalyse. Wensen en eisen worden geïnventariseerd en gedefinieerd. Daarbij ligt de focus niet alleen op de techniek maar ook op het welzijn van de gebruikers van uw gebouw. U wilt het initiatief veilig en snel door regelgeving, procedures en vergunningen loodsen. Flexibiliteit en creativiteit zijn nodig om planologische, technische, kwaliteit- en duurzaamheidkwesties al in het prilste begin van een aanpak en oplossing te voorzien. De samenwerking tussen alle partijen krijgt nu al een gezicht. Eén integrale aanpak Dit gehele complexe traject kunt u in één keer bij Grontmij onderbrengen. Op elk gebied en in elke fase van de planontwikkeling hebben wij de specialisten in huis die uw initiatief kunnen begeleiden. Zij nemen u alle zorg uit handen of adviseren over een deel daarvan, zo compleet als u het wilt. Eén integrale aanpak vanuit alle disciplines die onze opdrachtgevers ontzorgt: technisch, inhoudelijk, procesmatig en financieel. Charette In een charette brengen wij alle strategische partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van uw gebouw(en) vóór de planvorming bijeen om een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Denk hierbij aan politici, ambtenaren, ontwikkelaars en architecten. Deze gezamenlijkheid scheelt veel tijd. Al in een zeer vroeg stadium bereiken wij overeenstemming tussen de verschillende partijen. Uw ambities worden vroegtijdig geconcretiseerd. Het resultaat wint aan kwaliteit en acceptatie. Nationale Beeldbank Charette Planontwikkeling Visie ontwikkeling Procesontwikkeling Grontmij Een gebouw als afspiegeling 9

6 Projectmanagement Optimale beheersing. Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie, projecten in de bouw zijn vaak omvangrijk en kostbaar en vragen ieder om een eigen aanpak. Goed projectmanagement is een basisvereiste voor het op efficiënte wijze bereiken van de doelstellingen binnen deze projecten. Een zorgvuldige en gestructureerde aanpak betekent een optimale beheersing van tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie en risico s. Factoren die elkaar onderling beïnvloeden en in samenhang tot elkaar beoordeeld en beheerst worden. Grontmij houdt de uitgangspunten van uw plan nauwlettend in de gaten, speelt in op ontwikkelingen en neemt tijdig initiatief om bij te sturen. Geen human resource maar human being Systemen, planningen en technieken zijn onmisbaar om effectief projectmatig te werken. Maar één factor speelt uiteindelijk de hoofdrol in projectmanagement: de mens. Niet als human resource, maar als human being. Altijd accuraat, maar flexibel en buigzaam als de situatie er om vraagt. Met een zesde zintuig voor de belangen van zijn opdrachtgever en voor de kwaliteiten van zijn projectmedewerkers. Inspireren en sturen is wat hij het liefst doet. Bogend op een brede kennis van de markt, zijn langdurige relaties, en steeds met uw einddoel helder voor ogen. Dat is de projectmanager van Grontmij. Management van vandaag met het oog op morgen De samenleving hecht steeds meer waarde aan een duurzame inrichting van de woon-, werk- en leefomgeving. Een zorgvuldige beheersing en borging van projectprocessen, afgestemd op de omgeving, wordt daarom steeds belangrijker. Grontmij heeft als doel hieraan bij te dragen door zo veel mogelijk te kiezen voor duurzame, integrale oplossingen. Investeringskosten worden hierbij afgewogen tegen de exploitatiekosten en levensduur van een gebouw. Het efficiënt bereiken van doelstellingen Bouwkostenmanagement Directievoering Toezicht Gedelegeerd opdrachtgever Integraal projectmanagement Kwaliteitsborging Grontmij Een gebouw als afspiegeling 11

7 Techniek Techniek brengt mensen verder Het draait om techniek, maar de mens staat centraal. Is het idee eenmaal geboren, dan vertaalt de techniek het in een concreet project. Techniek maakt gebouwen optimaal geschikt voor de mensen die er gebruik van maken. Bouwkunde, Constructie- en Installatietechniek vormen de basis van ons werk. Maar het echte vakmanschap schuilt in ons inzicht in werkwijzen, organisaties en processen. Samenwerking, wederzijds respect en een goede communicatie leiden uiteindelijk tot een resultaat om trots op te zijn. Creativiteit Grontmij heeft alle disciplines in huis en kent het spanningsveld tussen de verschillende disciplines zoals constructie versus installatie. Onze multidisciplinaire aanpak leidt intern tot wikken en wegen, soms tot een pittige discussie, maar altijd met een goed eindresultaat. Uiteindelijk vullen de verschillende vakgebieden elkaar aan. Een duurzame installatieoplossing zoals warmte- en koudeopslag wordt geïntegreerd opgeleverd in een duurzaam gebouw. U profiteert van onze ervaring in de diverse disciplines en u heeft zelf slechts één aanspreekpunt. Dat werkt duidelijk, efficiënt en betrouwbaar. U beleeft een ontwerpproces zonder detailzorgen. Inspiratie door samenwerking Grontmij heeft goede ervaringen met het ontwerpen in workshop verband. In een workshop werken architect, constructieadviseur, installatieadviseur, ontwikkelaar en opdrachtgever samen aan één gemeenschappelijk doel. Geen vergaderagenda, geen mobiele telefoons, maar volledige focus op het voorliggende plan. Deelnemers met ruime ervaring op hun vakgebied en met de gedrevenheid en creativiteit om het plan beter te maken. Interactie en teamspirit inspireren alle deelnemers direct tot denken buiten normale kaders. Zo leidde de vraag naar luxe appartementen, in combinatie met ruimtegebrek, tot de toepassing van een mechanische parkeermogelijkheid bij een nieuw te ontwikkelen appartementencomplex in de binnenstad van Rotterdam. Inspecties Bouwtechniek Constructietechniek Installatietechniek Geotechniek Bestek ken Kostencalculatie Energy due diligence Bouwplantoetsing Workshop Ontwerpatelier BIM Grontmij Een gebouw als afspiegeling 13

8 Contracten Vertrouwen op de beste afspraken Nieuwe contractvormen de toekomst voor gebouwen. In de 21e eeuw groeit het aantal contractvormen voor het aanbesteden van gebouwen snel. Kon u vroeger kiezen tussen aanbesteden of het contract in bouwteam uitwerken, tegenwoordig is er een scala aan beproefde contractvormen beschikbaar. Van een eenvoudige aanbesteding tot aan DBFMO (Design Build Finance Maintain Operate). Het is van groot belang om tijdig de contractvorm te kiezen die bij uw organisatie past. Zo zijn niet alle contractvormen geschikt voor zorg- of onderwijsinstellingen. Andere nodigen juist uit tot het multifunctioneel gebruik van gebouwen. De best passende partijen Wat zijn de mogelijkheden voor u? Grontmij helpt u scherp inzicht te krijgen in uw wensen, bedenkt contractvormen en selecteert de best passende partijen voor samenwerking. Wij adviseren u over de modernste contractvormen en begeleiden complexe onderhandelingen. U kunt ons inschakelen voor het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten, een exploitatie- en financieringsmodel, het ontwikkelen van verwervingsbeleid en het procesmanagement. Onze integrale benadering resulteert in het maken van de juiste keuze. U krijgt wat u vraagt. Wij maken het samen Het aangaan van vruchtbare samenwerkingsverbanden betekent ook het tot stand brengen van en deelname aan PPS constructies, consortia en co-makership. Grontmij werkt samen met uiteenlopende opdrachtgevers aan complexe en grootschalige investeringsprojecten. De belangrijkste basis van ons succes is de combinatie van wederzijds vertrouwen en zakelijk respect. Onze open communicatie werkt een spoedige overeenstemming in de hand. Dit leidt al snel tot een verhoging van de kwaliteit, een vermindering van de faalkosten en daarmee een beter rendement. Contracting Aanbestedingstrajecten Contractvormen PPS constructies Co-makership Procesbegeleiding Exploitatie adviezen Financieringsmodellen Planontwikkeling Turn key Grontmij Een gebouw als afspiegeling 15

9 Beheer & onderhoud Een duurzaam leef- en werkklimaat waarborgen. Bent u belast met het waarborgen van een goed l eef- en werkklimaat voor de gebruikers van uw gebouw? Dan biedt u een dienst die door velen als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Totdat er mankementen optreden: gezondheidsklachten, een hoge energierekening of een bedrijfsongeval. Het is essentieel dat mensen in uw gebouw prettig kunnen leven, werken en verblijven. Grontmij beschikt over de kennis en de capaciteit om u op dit gebied te ontzorgen. Naast het geven van een onafhankelijk advies kunnen wij uw complete facilitair management vakkundig opzetten en begeleiden. Grontmij is tevens gecertificeerd om alle benodigde en door de wet vastgestelde inspecties voor u uit te voeren. Meer rendement uit uw gebouwen Een goed plan voor beheer en onderhoud van uw gebouw(en) voorkomt reparatiekosten en gevolgschade, verhoogt het rendement van uw installaties en voorkomt dat deze regelmatig uitvallen. Bovendien vergroot u de gemiddelde levensduur. Afhankelijk van uw situatie kan Grontmij u een integraal advies aanbieden zodat u op strategisch niveau uw gebouwen en installaties kunt beheren en gefundeerde besluiten kunt nemen voor de toekomst. Wilt u bijvoorbeeld uw pand verduurzamen door vervanging van de installaties? Grontmij brengt alle mogelijkheden en consequenties duidelijk in beeld. Energiemanagement, fors besparen op uw rekening Grontmij kan uw energieverbruik nauwkeurig met een datalogger registreren en analyseren. Daarnaast analyseren wij uw energiekosten en geven u antwoord op de volgende vragen: Hoe hoog is mijn verbruik in vergelijking met soortgelijke organisaties? Klopt mijn rekening eigenlijk wel? Kan ik tegen lagere tarieven inkopen? Welke energiebesparende maatregelen kan ik doorvoeren? U merkt al snel dat u met energiemanagement forse kostenbesparingen kunt realiseren. Waarborgen van een duurzaam leef- en Nationale Beeldbank werkklimaat Meerjaren onderhoudsplan Energiemanagement Managementrapportages Conditiemeting NEN2767 Keuringen/metingen elektrotechnische installaties NEN3140 Inspecties (legionella, dakveiligheid, asbest, brandveiligheid) Beveiliging Integraal Accomodatieplan Grontmij Een gebouw als afspiegeling 17

10 Gebouwen en uw omgeving Een gebouw staat nooit solitair in zijn omgeving. Grontmij Gebouwen staat dan ook niet op zichzelf, maar werkt samen met de andere Grontmij vakgebieden. Wij adviseren u graag op het gebied van water, milieu, energie, industrie, infrastructuur en bouw. Onze kennis en ervaring met dit brede spectrum aan disciplines maakt ons bedrijf bijzonder. Als beheerder of eigenaar van een gebouw profiteert u van deze kennis. Zo kunnen wij bijvoorbeeld een ziekenhuis ook adviseren op het gebied van waterzuivering, afvalwaterzuivering en/of parkeerfaciliteiten. Grontmij wil de beste lokale dienstverlener zijn voor ontwerp, advisering, management, engineering en contracting van projecten in water, milieu, energie, bouw, industrie en infrastructuur. Zo creëren onze medewerkers waarde voor onze klanten en aandeelhouders en dragen wij bij aan een duurzame woon-, werk- en leefomgeving. Grontmij heeft 3000 medewerkers in Nederland, waarvan ruim 500 werkzaam in het vakgebied Bouw. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden en kijken verder dan alleen het gebouw. Wij ontwerpen en realiseren plannen voor de toekomst, door mensen en partijen in regio s bij elkaar te brengen en met elkaar te verbinden, met respect voor onze leefomgeving, onze klanten en elkaar. Onze kennis is dichterbij dan u denkt Grontmij Een gebouw als afspiegeling 19

11 Versie januari 2010 Grontmij Een overzicht van al onze vestigingen vindt u op

Bouw & Techniek Wilt u meer weten over een van onze producten of diensten? Neem dan contact met ons op:

Bouw & Techniek Wilt u meer weten over een van onze producten of diensten? Neem dan contact met ons op: Bouw & Techniek Technisch uitblinken met Sportfondsen Nederland NEDERLAND GROEP Sportfondsen uw bouwkundig en installatietechnisch adviseur Sportfondsen Nederland exploiteert niet alleen ruim 300 uiteenlopende

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

In de groene versnelling

In de groene versnelling Performance oktober 2012, jaargang 12 In de groene versnelling Performance in de groene versnelling 06 08 12 14 18 Inhoud Colofon 06 De 3 P s van Honeywell Validation 08 LUMC, Kwaliteitborg voor cleanrooms

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC. Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw

Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC. Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw reputatie integr DBFMO efficiëntie atie Wij bedanken de volgende personen voor hun bijdrage aan

Nadere informatie

VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES

VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES medianieuwsbrief NIEUWSbrief nummer 3 December 2010 VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES Voordat de oprichting van Cofely Energy Solutions een feit was - op de kop af nu één jaar

Nadere informatie

Wonen. Werken. Welzijn. Studiegids 2014. Kennis is macht, WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 kennis delen is kracht

Wonen. Werken. Welzijn. Studiegids 2014. Kennis is macht, WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 kennis delen is kracht Wonen Werken Welzijn Studiegids 2014 WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 Wie we zijn Cardan Academy Services is de opleidingstak van Cardan: een landelijke speler op het gebied van arbeidsmobiliteit in de

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

Samen verbinden. Nu, morgen en daarna.

Samen verbinden. Nu, morgen en daarna. 2 Samen verbinden. Nu, morgen en daarna. 3 Inhoud Voorwoord 5 Waarom 7 Waarmee 11 Onze historie 17 Waar we voor staan als organisatie 21 Waar we voor staan als medewerkers 25 Wat we doen 29 Hoe wij werken

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Optimaliseren van projectprestaties

Optimaliseren van projectprestaties Optimaliseren van projectprestaties 2 Optimaliseren van projectprestaties Vakmanschap in Project, Programma, Portfolio en Interim-management In een complexe en snel veranderende wereld grijpt ICT steeds

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Inkoop en contractmanagement Gratis rapport met waardevolle vakinformatie voor facility managers facilitaire inkoop, duurzaam inkopen - pag. 1/26 Contractmanagement is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Rapport. Action Research Energieneutrale scholen. Het Klimaatverbond, Carolien van Merksteijn & Laury Schepers

Rapport. Action Research Energieneutrale scholen. Het Klimaatverbond, Carolien van Merksteijn & Laury Schepers Rapport Action Research Energieneutrale scholen Het Klimaatverbond, Carolien van Merksteijn & Laury Schepers april 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Bronnenonderzoek 4 1.1 Werkwijze 1.2 Samenvatting inventarisatie

Nadere informatie

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap Leerervaringen ISE Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap INLEIDING De International School Eindhoven (ISE) kreeg haar nieuwe huisvesting dankzij

Nadere informatie

Zorgvastgoed met de energiemeter op nul; een kans!

Zorgvastgoed met de energiemeter op nul; een kans! Zorgvastgoed met de energiemeter op nul; een kans! 1. Energie moet je oogsten! Energiestap voorziet een toekomst waarin gebouwen geen energiegebruikers zijn, maar energieopwekkers. Met de huidige stand

Nadere informatie

Performance. Investeren in meerwaarde

Performance. Investeren in meerwaarde Performance Investeren in meerwaarde Inhoud Performance met meerwaarde 6 12 14 16 22 Inhoud Colofon 05 Voorwoord John Brussel 06 Investeren in verbetering Interview Hennie van Pinxteren (Meander Medisch

Nadere informatie

MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM

MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM THEMANUMMER 7, JUNI 2014 STRATEGISCH VASTGOED VISIE MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM DE CIRKEL ROND DE PIJNPUNTEN VAN DECENTRALISATIE

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Dure plannen, goedkope oplossingen

Dure plannen, goedkope oplossingen Dure plannen, goedkope oplossingen Adviseren over organisatie en financiering van energiebesparing in de utiliteitsbouw >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud Inleiding 3 Deel 1: Mogelijke financiële

Nadere informatie

Leidraad Green Lease

Leidraad Green Lease Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en exploitatie van gebouwen >> Als het gaat om energie en klimaat et same ng m nwerki in OPENBAAR Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en duurzame exploitatie

Nadere informatie

DGMR. Meer dan een oplossing. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

DGMR. Meer dan een oplossing. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software een oplossing. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software adviseurs. Bouwfysica Energie en Duurzaam Bouwen Brandveiligheid DGMR. Meer dan een oplossing. DGMR is meer dan een raadgevend

Nadere informatie

Life Cycle Costing Integrale sturing op investerings- en exploitatiekosten Kostenmanagement bbn adviseurs april 2013

Life Cycle Costing Integrale sturing op investerings- en exploitatiekosten Kostenmanagement bbn adviseurs april 2013 Life Cycle Costing Integrale sturing op investerings- en exploitatiekosten Kostenmanagement bbn adviseurs april 2013 Whitepaper LCC, april 2013 Pagina 1 van 7 bron: Kraaijvanger Life Cycle Costing Van

Nadere informatie

Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen

Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen Inhoud

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten

Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten januari 2004 Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten januari 2004 Inhoudsopgave 3 1. INLEIDING 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Bouwtechnologie trends en ontwikkelingen

Bouwtechnologie trends en ontwikkelingen Bouwtechnologie trends en ontwikkelingen Rik Oostveen Dr. Cor Nonhof Opdrachtgever Ir. Daan Maatman, programmaleider Technologie Hiteq, expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst 1 www.hiteq.org

Nadere informatie