Een gebouw als afspiegeling...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een gebouw als afspiegeling..."

Transcriptie

1 Een gebouw als afspiegeling...

2 ...van hoe we leven en wie we zijn. Gebouwen worden ontworpen, gebouwd en gebruikt door mensen. Het zijn ook de mensen die dagelijks in een gebouw aanwezig zijn, die betekenis geven aan een gebouw. Docenten, scholieren, artsen, patiënten, bezoekers, bestuurders, directeuren, medewerkers; Ieder gebouw kent haar eigen gebruikers en de bijbehorende wensen. De relatie mens-gebouw roept een scala aan vragen op: Hoe realiseer je een mooi gebouw dat aan de wensen van haar gebruikers voldoet? Wat is er qua techniek en materiaal mogelijk? Wat zijn de investeringskosten om dit te realiseren? Hoe onderhoud ik mijn gebouw zo goed mogelijk? Levenscyclus: een continue proces Als u kijkt naar de levenscyclus van een gebouw dan ziet u een continue proces, verdeeld in meerdere fases. Van ontwerp, technische advisering, contractvormen, beheer en onderhoudsplannen tot eventueel de keuze voor nieuwbouw of renovatie. Als opdrachtgever bent u betrokken bij één of meerdere van deze fases. In welke fase van deze cyclus uw gebouw zich ook bevindt en bij welke fases u ook betrokken bent, Grontmij biedt u de expertise en legt de nodige verbanden. Grontmij heeft kennis van en ervaring in de gehele cyclus. Wij adviseren u graag over één of meerdere fases en/of onderdelen binnen deze fases. Wij zijn een belangrijke en grote speler in de Nederlandse bouw- en vastgoedsector. Wij verlenen ingenieurs-, management- en beheersdiensten in het hele spectrum van woningbouw, utiliteitsbouw en commercieel vastgoed. Voor complexe projecten bieden wij u een integraal advies. Wij hanteren een multidisciplinaire aanpak op basis van onze deskundigheid van vastgoed, bouw en beheer & onderhoud. Duurzaam ontwikkelen, bouwen en beheren van gebouwen is ons op het lijf geschreven. Relatie mens - gebouw Grontmij Een gebouw als afspiegeling 3

3 Wat is duurzaam in en om uw gebouw? Prestaties van uw gebouw Niet bouwen is het meest duurzaam, duurzaam bouwen voor de toekomst een goede tweede. Duurzaamheid houdt niet op bij het kiezen van de juiste materialen of het installeren van zonnepanelen. Ook de prestaties van uw gebouw in haar omgeving spelen een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan het uitwisselen van energie met omringende gebouwen. Wist u dat het zelfs mogelijk is om energie uit asfalt te benutten voor gebouwen in de directe omgeving? Om de duurzaamheid van uw gebouw(en) zichtbaar te maken beschikt Grontmij over een aantal instrumenten. Hiervan lichten wij u er graag twee toe. Meten is weten - BREEAM BREEAM is door de TU DELFT beoordeeld als meest geschikte methodiek voor het verkrijgen van inzicht in de duurzaamheid van uw gebouw(en). De methodiek is ontwikkeld door de Building Research Establishment (BRE) en wordt nu in Nederland geïmplementeerd door de Dutch Green Building Council. Grontmij heeft als eerste bedrijf in Nederland gelicenseerde BREEAM auditoren. Wat levert BREEAM op? Een internationaal gecertificeerde meting van de duurzaamheid van uw gebouw; Reductie van de exploitatiekosten; Een gezondere en productievere leef- en werkomgeving; Een positieve impuls voor een groen imago; Meerwaarde voor huurders, kopers en beleggers. Energieprestatie advies - EPA-U Als gebouweigenaar bent u verplicht om een energieprestatiecertificaat te overhandigen bij verkoop, verhuur, of grootschalige renovatie van uw gebouw. U kunt uw energieprestatiecertificaat ook benutten als vertrekpunt voor een uitgebreider energieprestatie advies (EPA-U). Een EPA-U is maatwerk en richt zich op de integrale bouwkundige, installatietechnische en organisatorische verbeteringen van uw gebouw. Een EPA-U rapport adviseert u over grote en kleine energiebesparende maatregelen. Wetenschappelijk onderzoek van TNO heeft aangetoond dat er gemiddeld 25% aan energie kan worden bespaard in kantoorgebouwen. (Bron: Rapport Kwaliteistborging van installaties, TNO Bouw en Ondergrond) Door de eenduidigheid van de methodiek is het tevens mogelijk om gebouwen onderling te vergelijken. BREEAM is er voor: nieuwbouw (BREEAM - New Build) bestaande bouw (BREEAM - In Use) en gebiedsontwikkeling (BREEAM - Communities). BREEAM quick scan BREEAM volledige rapportage Kostencalculatie maatregelen Energieprestatie berekeningen Rendement duurzame maatregelen Energieprestatie advies Grontmij Een gebouw als afspiegeling 5

4 Vastgoed Vertrouwen op rendement. Heeft u een kantoor, ziekenhuis of multifunctionele accommodatie al dan niet met omliggend terrein? Ze vormen de grondvesten en zijn de thuisbasis van uw organisatie. Juist als het beheer van dit bezit niet tot uw core business behoort kunt u profiteren van solide vastgoedmanagement. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Denk aan regelgeving en compliance, de vraag naar innovatie en de focus op duurzaam ondernemen. Een gedegen aanpak verbetert de performance van uw organisatie en waarborgt de continuïteit. Grontmij kan u adviseren op het gebied van een investering in vastgoed, de ontwikkeling van uw vastgoed of de exploitatie van uw vastgoed. Waarde wordt meerwaarde Waarde is een subjectief begrip. Wat is de waarde van uw bezit? Past uw bezit bij uw waarden? Een bankbedrijf met een milieubewuste visie hecht op een andere manier waarde aan een duurzaam gebouw dan een bank die vanuit een andere visie opereert. Hoe kijkt men bijvoorbeeld binnen het onderwijs en de zorg tegen de waarde van vastgoed aan en wat zijn de mogelijkheden binnen deze twee branches? Grontmij heeft kennis van vele branches, de markt, de regelgeving en van alle processen die spelen rondom het genereren van meerwaarde voor gebouwen, terreinen en gebieden. Van vastgoedmanagement tot vermogensbeheer Meer rendement behalen betekent soms meer beleggen en soms afstoten. Grontmij treedt op als sparringpartner van institutionele beleggers en eigenaren. In een due diligence onderzoek bepalen wij de waarde van huidige en toekomstige assets en helpen u de juiste investeringsbeslissingen te nemen. Vastgoed is de thuisbasis van uw organisatie Waardebepaling vastgoed Vastgoedbeheerdiensten Por tefeuillebeheer vastgoed Due diligence onderzoek Contractmanagement Risicomanagement Grontmij Een gebouw als afspiegeling 7

5 Advisering Alle partijen samen ontwikkelen één visie Ideeën tot leven brengen. Een goed idee is het halve werk. Maar daarna moet het levensvatbaar worden gemaakt. Er moet een planvisie komen, een haalbaarheidsstudie en een risicoanalyse. Wensen en eisen worden geïnventariseerd en gedefinieerd. Daarbij ligt de focus niet alleen op de techniek maar ook op het welzijn van de gebruikers van uw gebouw. U wilt het initiatief veilig en snel door regelgeving, procedures en vergunningen loodsen. Flexibiliteit en creativiteit zijn nodig om planologische, technische, kwaliteit- en duurzaamheidkwesties al in het prilste begin van een aanpak en oplossing te voorzien. De samenwerking tussen alle partijen krijgt nu al een gezicht. Eén integrale aanpak Dit gehele complexe traject kunt u in één keer bij Grontmij onderbrengen. Op elk gebied en in elke fase van de planontwikkeling hebben wij de specialisten in huis die uw initiatief kunnen begeleiden. Zij nemen u alle zorg uit handen of adviseren over een deel daarvan, zo compleet als u het wilt. Eén integrale aanpak vanuit alle disciplines die onze opdrachtgevers ontzorgt: technisch, inhoudelijk, procesmatig en financieel. Charette In een charette brengen wij alle strategische partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van uw gebouw(en) vóór de planvorming bijeen om een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Denk hierbij aan politici, ambtenaren, ontwikkelaars en architecten. Deze gezamenlijkheid scheelt veel tijd. Al in een zeer vroeg stadium bereiken wij overeenstemming tussen de verschillende partijen. Uw ambities worden vroegtijdig geconcretiseerd. Het resultaat wint aan kwaliteit en acceptatie. Nationale Beeldbank Charette Planontwikkeling Visie ontwikkeling Procesontwikkeling Grontmij Een gebouw als afspiegeling 9

6 Projectmanagement Optimale beheersing. Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie, projecten in de bouw zijn vaak omvangrijk en kostbaar en vragen ieder om een eigen aanpak. Goed projectmanagement is een basisvereiste voor het op efficiënte wijze bereiken van de doelstellingen binnen deze projecten. Een zorgvuldige en gestructureerde aanpak betekent een optimale beheersing van tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie en risico s. Factoren die elkaar onderling beïnvloeden en in samenhang tot elkaar beoordeeld en beheerst worden. Grontmij houdt de uitgangspunten van uw plan nauwlettend in de gaten, speelt in op ontwikkelingen en neemt tijdig initiatief om bij te sturen. Geen human resource maar human being Systemen, planningen en technieken zijn onmisbaar om effectief projectmatig te werken. Maar één factor speelt uiteindelijk de hoofdrol in projectmanagement: de mens. Niet als human resource, maar als human being. Altijd accuraat, maar flexibel en buigzaam als de situatie er om vraagt. Met een zesde zintuig voor de belangen van zijn opdrachtgever en voor de kwaliteiten van zijn projectmedewerkers. Inspireren en sturen is wat hij het liefst doet. Bogend op een brede kennis van de markt, zijn langdurige relaties, en steeds met uw einddoel helder voor ogen. Dat is de projectmanager van Grontmij. Management van vandaag met het oog op morgen De samenleving hecht steeds meer waarde aan een duurzame inrichting van de woon-, werk- en leefomgeving. Een zorgvuldige beheersing en borging van projectprocessen, afgestemd op de omgeving, wordt daarom steeds belangrijker. Grontmij heeft als doel hieraan bij te dragen door zo veel mogelijk te kiezen voor duurzame, integrale oplossingen. Investeringskosten worden hierbij afgewogen tegen de exploitatiekosten en levensduur van een gebouw. Het efficiënt bereiken van doelstellingen Bouwkostenmanagement Directievoering Toezicht Gedelegeerd opdrachtgever Integraal projectmanagement Kwaliteitsborging Grontmij Een gebouw als afspiegeling 11

7 Techniek Techniek brengt mensen verder Het draait om techniek, maar de mens staat centraal. Is het idee eenmaal geboren, dan vertaalt de techniek het in een concreet project. Techniek maakt gebouwen optimaal geschikt voor de mensen die er gebruik van maken. Bouwkunde, Constructie- en Installatietechniek vormen de basis van ons werk. Maar het echte vakmanschap schuilt in ons inzicht in werkwijzen, organisaties en processen. Samenwerking, wederzijds respect en een goede communicatie leiden uiteindelijk tot een resultaat om trots op te zijn. Creativiteit Grontmij heeft alle disciplines in huis en kent het spanningsveld tussen de verschillende disciplines zoals constructie versus installatie. Onze multidisciplinaire aanpak leidt intern tot wikken en wegen, soms tot een pittige discussie, maar altijd met een goed eindresultaat. Uiteindelijk vullen de verschillende vakgebieden elkaar aan. Een duurzame installatieoplossing zoals warmte- en koudeopslag wordt geïntegreerd opgeleverd in een duurzaam gebouw. U profiteert van onze ervaring in de diverse disciplines en u heeft zelf slechts één aanspreekpunt. Dat werkt duidelijk, efficiënt en betrouwbaar. U beleeft een ontwerpproces zonder detailzorgen. Inspiratie door samenwerking Grontmij heeft goede ervaringen met het ontwerpen in workshop verband. In een workshop werken architect, constructieadviseur, installatieadviseur, ontwikkelaar en opdrachtgever samen aan één gemeenschappelijk doel. Geen vergaderagenda, geen mobiele telefoons, maar volledige focus op het voorliggende plan. Deelnemers met ruime ervaring op hun vakgebied en met de gedrevenheid en creativiteit om het plan beter te maken. Interactie en teamspirit inspireren alle deelnemers direct tot denken buiten normale kaders. Zo leidde de vraag naar luxe appartementen, in combinatie met ruimtegebrek, tot de toepassing van een mechanische parkeermogelijkheid bij een nieuw te ontwikkelen appartementencomplex in de binnenstad van Rotterdam. Inspecties Bouwtechniek Constructietechniek Installatietechniek Geotechniek Bestek ken Kostencalculatie Energy due diligence Bouwplantoetsing Workshop Ontwerpatelier BIM Grontmij Een gebouw als afspiegeling 13

8 Contracten Vertrouwen op de beste afspraken Nieuwe contractvormen de toekomst voor gebouwen. In de 21e eeuw groeit het aantal contractvormen voor het aanbesteden van gebouwen snel. Kon u vroeger kiezen tussen aanbesteden of het contract in bouwteam uitwerken, tegenwoordig is er een scala aan beproefde contractvormen beschikbaar. Van een eenvoudige aanbesteding tot aan DBFMO (Design Build Finance Maintain Operate). Het is van groot belang om tijdig de contractvorm te kiezen die bij uw organisatie past. Zo zijn niet alle contractvormen geschikt voor zorg- of onderwijsinstellingen. Andere nodigen juist uit tot het multifunctioneel gebruik van gebouwen. De best passende partijen Wat zijn de mogelijkheden voor u? Grontmij helpt u scherp inzicht te krijgen in uw wensen, bedenkt contractvormen en selecteert de best passende partijen voor samenwerking. Wij adviseren u over de modernste contractvormen en begeleiden complexe onderhandelingen. U kunt ons inschakelen voor het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten, een exploitatie- en financieringsmodel, het ontwikkelen van verwervingsbeleid en het procesmanagement. Onze integrale benadering resulteert in het maken van de juiste keuze. U krijgt wat u vraagt. Wij maken het samen Het aangaan van vruchtbare samenwerkingsverbanden betekent ook het tot stand brengen van en deelname aan PPS constructies, consortia en co-makership. Grontmij werkt samen met uiteenlopende opdrachtgevers aan complexe en grootschalige investeringsprojecten. De belangrijkste basis van ons succes is de combinatie van wederzijds vertrouwen en zakelijk respect. Onze open communicatie werkt een spoedige overeenstemming in de hand. Dit leidt al snel tot een verhoging van de kwaliteit, een vermindering van de faalkosten en daarmee een beter rendement. Contracting Aanbestedingstrajecten Contractvormen PPS constructies Co-makership Procesbegeleiding Exploitatie adviezen Financieringsmodellen Planontwikkeling Turn key Grontmij Een gebouw als afspiegeling 15

9 Beheer & onderhoud Een duurzaam leef- en werkklimaat waarborgen. Bent u belast met het waarborgen van een goed l eef- en werkklimaat voor de gebruikers van uw gebouw? Dan biedt u een dienst die door velen als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Totdat er mankementen optreden: gezondheidsklachten, een hoge energierekening of een bedrijfsongeval. Het is essentieel dat mensen in uw gebouw prettig kunnen leven, werken en verblijven. Grontmij beschikt over de kennis en de capaciteit om u op dit gebied te ontzorgen. Naast het geven van een onafhankelijk advies kunnen wij uw complete facilitair management vakkundig opzetten en begeleiden. Grontmij is tevens gecertificeerd om alle benodigde en door de wet vastgestelde inspecties voor u uit te voeren. Meer rendement uit uw gebouwen Een goed plan voor beheer en onderhoud van uw gebouw(en) voorkomt reparatiekosten en gevolgschade, verhoogt het rendement van uw installaties en voorkomt dat deze regelmatig uitvallen. Bovendien vergroot u de gemiddelde levensduur. Afhankelijk van uw situatie kan Grontmij u een integraal advies aanbieden zodat u op strategisch niveau uw gebouwen en installaties kunt beheren en gefundeerde besluiten kunt nemen voor de toekomst. Wilt u bijvoorbeeld uw pand verduurzamen door vervanging van de installaties? Grontmij brengt alle mogelijkheden en consequenties duidelijk in beeld. Energiemanagement, fors besparen op uw rekening Grontmij kan uw energieverbruik nauwkeurig met een datalogger registreren en analyseren. Daarnaast analyseren wij uw energiekosten en geven u antwoord op de volgende vragen: Hoe hoog is mijn verbruik in vergelijking met soortgelijke organisaties? Klopt mijn rekening eigenlijk wel? Kan ik tegen lagere tarieven inkopen? Welke energiebesparende maatregelen kan ik doorvoeren? U merkt al snel dat u met energiemanagement forse kostenbesparingen kunt realiseren. Waarborgen van een duurzaam leef- en Nationale Beeldbank werkklimaat Meerjaren onderhoudsplan Energiemanagement Managementrapportages Conditiemeting NEN2767 Keuringen/metingen elektrotechnische installaties NEN3140 Inspecties (legionella, dakveiligheid, asbest, brandveiligheid) Beveiliging Integraal Accomodatieplan Grontmij Een gebouw als afspiegeling 17

10 Gebouwen en uw omgeving Een gebouw staat nooit solitair in zijn omgeving. Grontmij Gebouwen staat dan ook niet op zichzelf, maar werkt samen met de andere Grontmij vakgebieden. Wij adviseren u graag op het gebied van water, milieu, energie, industrie, infrastructuur en bouw. Onze kennis en ervaring met dit brede spectrum aan disciplines maakt ons bedrijf bijzonder. Als beheerder of eigenaar van een gebouw profiteert u van deze kennis. Zo kunnen wij bijvoorbeeld een ziekenhuis ook adviseren op het gebied van waterzuivering, afvalwaterzuivering en/of parkeerfaciliteiten. Grontmij wil de beste lokale dienstverlener zijn voor ontwerp, advisering, management, engineering en contracting van projecten in water, milieu, energie, bouw, industrie en infrastructuur. Zo creëren onze medewerkers waarde voor onze klanten en aandeelhouders en dragen wij bij aan een duurzame woon-, werk- en leefomgeving. Grontmij heeft 3000 medewerkers in Nederland, waarvan ruim 500 werkzaam in het vakgebied Bouw. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden en kijken verder dan alleen het gebouw. Wij ontwerpen en realiseren plannen voor de toekomst, door mensen en partijen in regio s bij elkaar te brengen en met elkaar te verbinden, met respect voor onze leefomgeving, onze klanten en elkaar. Onze kennis is dichterbij dan u denkt Grontmij Een gebouw als afspiegeling 19

11 Versie januari 2010 Grontmij Een overzicht van al onze vestigingen vindt u op

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda Wilt u weten hoe? Ga stap voor stap door onze aanpak: - Kennismaking Building4life - De Building4life werkwijze - Uitgewerkte case Amarant Tilburg Building4life Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

Van Swaay Aangenaam. Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay. Projectontwikkeling. Groot- & Utiliteitsbouw.

Van Swaay Aangenaam. Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay. Projectontwikkeling. Groot- & Utiliteitsbouw. Van Swaay Aangenaam Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay Van Swaay is een aannemingsbedrijf en projectontwikkelaar met stevige roots in Wageningen. Onze activiteiten richten zich voornamelijk

Nadere informatie

advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE

advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE SAMENMEERWAARDE WPM Groep staat voor ruim 20 jaar visie, kennis en ervaring op het gebied van advies, ontwikkeling

Nadere informatie

ITBB. Toppers in Techniek

ITBB. Toppers in Techniek ITBB. Elektrotechniek Innovatie door kennisoverdracht www.itbb.nl www.zonderman.nl Elektrotechniek Meet- en regeltechniek Signalering en beveiliging Brandbeveiliging Energievoorziening Telematica/netwerken/infrastructuren

Nadere informatie

ONTWIKKELEN EN BOUWEN, DE KRACHT VAN VAN SWAAY

ONTWIKKELEN EN BOUWEN, DE KRACHT VAN VAN SWAAY ONTWIKKELEN EN BOUWEN, DE KRACHT VAN VAN SWAAY Van Swaay is een aannemingsbedrijf en projectontwikkelaar met stevige roots in Wageningen. Sinds de oprichting in 1937 hebben we onze kennis en ervaring voortdurend

Nadere informatie

Bureau Bouwkunde: omdat het beter kan

Bureau Bouwkunde: omdat het beter kan Bureau Bouwkunde: omdat het beter kan Herkent u dit? U, als architect, heeft inspirerende ideeën maar wilt technisch en procesmatig ondersteund worden. U, als opdrachtgever, wilt vroegtijdig weten wat

Nadere informatie

j o r r i t s m a b o u w. n l

j o r r i t s m a b o u w. n l jorritsmabouw.nl Sinds 1880 de bouw meester Jorritsma Bouw is al vijf generaties een modern, vooruitstrevend familiebedrijf. De historie van ons bedrijf gaat terug tot 1880, toen Johannes Jorritsma zijn

Nadere informatie

FixPlan voor installaties

FixPlan voor installaties FixPlan voor installaties Installatietechniek FixPlan installatietechniek is een creatieve en innovatieve partner die technische installaties ontwerpt, installeert, onderhoudt en beheert op het gebied

Nadere informatie

Vastgoedadvies. Vastgoedmanagement. Bouwmanagement. Bouwtechniek

Vastgoedadvies. Vastgoedmanagement. Bouwmanagement. Bouwtechniek Vastgoedadvies Vastgoedmanagement Bouwmanagement INLEIDING Sinds 2014 is De VastgoedAdviseur als onafhankelijk adviesbureau actief binnen de vastgoedmarkt. Vanuit een brede ervaring is een gedegen kennis

Nadere informatie

Een slim, duurzaam gebouw hoe maak je dat?

Een slim, duurzaam gebouw hoe maak je dat? Een slim, duurzaam gebouw hoe maak je dat? Donderdag 10 november Jan Kadijk, Hoofd DGBC Academy 2 3 4 6 7 8 9 DGBC: Onze rollen Stimuleren Communiceren Verbinden Inspireren Opleiden Certificeren BREEAM:

Nadere informatie

DENC ALGEMEEN DENC TILBURG BOSSCHEWEG 57 POSTBUS 122, 5056 ZL BERKEL ENSCHOT TEL: FAX: DESIGN ENGINEERING CONTRACTING

DENC ALGEMEEN DENC TILBURG BOSSCHEWEG 57 POSTBUS 122, 5056 ZL BERKEL ENSCHOT TEL: FAX: DESIGN ENGINEERING CONTRACTING DESIGN ENGINEERING CONTRACTING WWW.DENC.NL DENC BUSSUM SLOCHTERENLAAN 12 POSTBUS 381 1400 AJ BUSSUM TEL: 035 69 930 99 FAX: 035 69 930 92 DENC TILBURG BOSSCHEWEG 57 POSTBUS 122, 5056 ZL BERKEL ENSCHOT

Nadere informatie

Iv-Bouw Iv-Bouw Onderdeel van Iv-Groep Iv-Bouw b.v. Iv-Bouw b.v. Alblasserdam Arnhem

Iv-Bouw Iv-Bouw Onderdeel van Iv-Groep Iv-Bouw b.v. Iv-Bouw b.v. Alblasserdam Arnhem Iv-Bouw Kennis van techniek is de essentie Iv-Bouw Zorginstellingen, industriële huisvesting, scholen, kantoren en openbare ruimtes. Gebouwen met specifieke doeleinden vragen om specifieke maatoplossingen.

Nadere informatie

Uw procesregiseur. Expertise in het bouwtraject. Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een

Uw procesregiseur. Expertise in het bouwtraject. Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een sterk in verbinden Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een toonaangevend ingenieursbureau. Gespecialiseerd in duurzaam en constructief bouwadvies voor woningbouw en utiliteitsbouw.

Nadere informatie

www.bamtechniek.nl Stappenplan voor energiemanagement in bestaand vastgoed BAM Techniek - Energy Systems

www.bamtechniek.nl Stappenplan voor energiemanagement in bestaand vastgoed BAM Techniek - Energy Systems www.bamtechniek.nl Stappenplan voor energiemanagement in bestaand vastgoed BAM Techniek - Energy Systems BAM Techniek - Energy Systems Uw energie- en gebouwmanager Energie is absoluut onmisbaar voor de

Nadere informatie

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Professioneel beheer voor beter rendement Een veranderende financiële omgeving vraagt om ander vastgoedbeheer Het onderwijsvastgoed, het zorgvastgoed, het gemeentelijk

Nadere informatie

ZWEMBADEN. Zorgeloos waterplezier. vandorp.eu

ZWEMBADEN. Zorgeloos waterplezier. vandorp.eu ZWEMBADEN Zorgeloos waterplezier DUURZAME KWALITEIT Van Dorp is al meer dan 35 jaar specialist op het gebied van o.a. zwembaden, sauna s, stoomcabines en waterattracties. Onze activiteiten zijn ontwerpen,

Nadere informatie

Specialisten in Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Specialisten in Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu Specialisten in Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu Specialisten in Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu Waakzaam op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu! Certafix

Nadere informatie

ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN.

ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. Inhoud ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. 4 Arnoud van Raak (eigenaar ARRA Management): Door een geïntegreerde aanpak van commercieel beheer, technisch beheer en volledige administratieve

Nadere informatie

Planon Building Management

Planon Building Management FACTSHEET Planon Building Management Dienstverlening voor integraal technisch vastgoedbeheer Even voorstellen Planon Building Management is een innovatieve dienstverlener die organisaties ontzorgt en in

Nadere informatie

Wie zijn we Wat is onze visie Meer informatie. Visie aanpak verduurzaming vastgoed gemeente Eindhoven

Wie zijn we Wat is onze visie Meer informatie. Visie aanpak verduurzaming vastgoed gemeente Eindhoven Visie aanpak verduurzaming vastgoed gemeente Eindhoven Wie zijn we? Gestart in 1986 Duurzaamheid zit in onze genen Ruim 110 medewerkers Woningbouw, utiliteit, overheid, gezondheidszorg, onderwijs, monumenten,

Nadere informatie

Storingscontract. HVL Service, Onderhoud en Beheer

Storingscontract. HVL Service, Onderhoud en Beheer Uw samenwerking met HVL Service, Onderhoud en Beheer kan in verschillende contractvormen worden vastgelegd. Samen stellen wij een gedetailleerd onderhoudsplan op en formuleren wij een overeenkomst op maat,

Nadere informatie

Inmeting en Opname. Voorlopig Ontwerp& Definitief Ontwerp. (Bouw)vergunning aanvraag. 2D, 3D en BIM tekenwerk. Maatvoering.

Inmeting en Opname. Voorlopig Ontwerp& Definitief Ontwerp. (Bouw)vergunning aanvraag. 2D, 3D en BIM tekenwerk. Maatvoering. Inmeting en Opname Voorlopig Ontwerp& Definitief Ontwerp (Bouw)vergunning aanvraag 2D, 3D en BIM tekenwerk Maatvoering Projectmanagement Wie zijn wij? Van Zaal Bouwtechniek is een onafhankelijk projectmanagementbureau

Nadere informatie

Internationaal sterk, lokaal betrokken. Nederland - Bulgarije - Duitsland - Ghana - Ierland - Polen - Turkije. www.bartels.nl

Internationaal sterk, lokaal betrokken. Nederland - Bulgarije - Duitsland - Ghana - Ierland - Polen - Turkije. www.bartels.nl Internationaal sterk, lokaal betrokken Nederland - Bulgarije - Duitsland - Ghana - Ierland - Polen - Turkije www.bartels.nl Klantgericht Betrouwbaar Flexibel Praktisch Gerenommeerd Onze kracht: internationaal

Nadere informatie

BMV is een moderne, breed georiënteerde en regio-overstijgende bouwonderneming. die op duurzame en verantwoorde wijze projecten van uiteenlopende

BMV is een moderne, breed georiënteerde en regio-overstijgende bouwonderneming. die op duurzame en verantwoorde wijze projecten van uiteenlopende BMV is een moderne, breed georiënteerde en regio-overstijgende bouwonderneming die op duurzame en verantwoorde wijze projecten van uiteenlopende aard en omvang realiseert. Wij staan borg voor kwaliteit

Nadere informatie

De strategische aandachtspunten van onderhoud Presentatie bbn adviseurs, Vastgoedcongres IFV

De strategische aandachtspunten van onderhoud Presentatie bbn adviseurs, Vastgoedcongres IFV De strategische aandachtspunten van onderhoud Presentatie bbn adviseurs, Vastgoedcongres IFV Inleider Rinald van der Wal Directeur bbn adviseurs Docent maatschappelijk Vastgoed en kostenmanagement ASRE

Nadere informatie

Energy Services heeft nieuws voor u!

Energy Services heeft nieuws voor u! Energy Services heeft nieuws voor u! Mobiele App voor uw Energiezaken Energiebesparende technieken en duurzame energie Nieuwe website, met nog meer informatie Energiebesparing in kantoren, bedrijfshallen

Nadere informatie

Iv-Bouw Iv-Bouw Onderdeel van Iv-Groep Iv-Bouw b.v. www.iv-bouw.nl

Iv-Bouw Iv-Bouw Onderdeel van Iv-Groep Iv-Bouw b.v. www.iv-bouw.nl Iv-Bouw Kennis van techniek is de essentie Iv-Bouw Zorginstellingen, industriële huisvesting, scholen, kantoren en openbare ruimtes. Gebouwen met specifieke doeleinden vragen om specifieke maatoplossingen.

Nadere informatie

Sportief verduurzamen

Sportief verduurzamen Sportief verduurzamen Stelling Er zijn wel argumenten om niet te verduurzamen Deelnemers workshop Michel de Boer (GSF): Green Liz en de GSF Peter Smit (Green Liz): toelichting concept Guido Beijer (BAM):

Nadere informatie

Privaat vastgoed. Optimaal renderend en toekomstbestendig

Privaat vastgoed. Optimaal renderend en toekomstbestendig Privaat vastgoed Optimaal renderend en toekomstbestendig Duurzaam huisvesten Royal HaskoningDHV is sinds jaar en dag een betrouwbare partner in commercieel vastgoed. Als adviseurs hebben wij mede het aanzicht

Nadere informatie

OVER ONS MISSIE VISIE VOORDELEN RADERADVIES

OVER ONS MISSIE VISIE VOORDELEN RADERADVIES ADVIES OP MAAT OVER ONS Raderadvies is een onafhankelijk inspectie-en adviesbureau, gespecialiseerd in onderhoud en beheer van vastgoed. Wij zijn multidisciplinair inzetbaar en richten ons op zowel bouwkundige

Nadere informatie

NIEUWE INZICHTEN. FRISSE SCHOLEN.

NIEUWE INZICHTEN. FRISSE SCHOLEN. NIEUWE INZICHTEN. FRISSE SCHOLEN. OP NAAR DE FRISSE SCHOOL Schoolbesturen zijn de coaches en beheerders van onze toekomst. Het is hun MET WELK GELD? taak om een omgeving te creëren waarin leerlingen en

Nadere informatie

Sportief verduurzamen

Sportief verduurzamen Sportief verduurzamen Deelnemersworkshop Michel de Boer (GSF):Green Liz en de GSF Peter Smit (Green Liz): toelichting concept Guido Beijer (BAM): techniek en rapportages Michel de Boer (GSF) Green Liz

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

PROFIEL Ook het integraal samenwerken in BIM, dat we al sinds 2006 doen voor projecten van allerlei schaalgroottes, in elke fase en op het hoogste uit

PROFIEL Ook het integraal samenwerken in BIM, dat we al sinds 2006 doen voor projecten van allerlei schaalgroottes, in elke fase en op het hoogste uit PROFIEL Ons architectenbureau is opgericht in 1910 en gevestigd in de Van Nellefabriek in Rotterdam, ontworpen door de grondleggers van ons bureau, architecten Brinkman en Van der Vlugt. Sinds 2014 is

Nadere informatie

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer.

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. GRIP OP DE BEHEERSKOSTEN In de huidige economie is focus het sleutelwoord. Organisaties concentreren UW DOELEN CENTRAAL zich

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer.

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. GRIP OP DE BEHEERSKOSTEN In de huidige economie is focus het sleutelwoord. Organisaties concentreren zich op hun kernactiviteiten:

Nadere informatie

Beleggen in duurzaam vastgoed

Beleggen in duurzaam vastgoed Beleggen in duurzaam vastgoed Beleggers kunnen via Triodos Vastgoedfonds in duurzaam vastgoed investeren. Het fonds belegt voornamelijk in kantoren die duurzaam gebouwd zijn en duurzaam beheerd worden.

Nadere informatie

Een comfortabel en duurzaam gebouw, gegarandeerd

Een comfortabel en duurzaam gebouw, gegarandeerd Een comfortabel en duurzaam gebouw, gegarandeerd Ministerie van Financiën, Den Haag Manesco helpt gebouweigenaren met comfortverbetering, energiebesparing én, tegen lagere exploitatiekosten. Manesco is

Nadere informatie

Vitaal ZorgVast over de ziekenhuismarkt. Ontwikkelen voor de zorg van morgen

Vitaal ZorgVast over de ziekenhuismarkt. Ontwikkelen voor de zorg van morgen Vitaal ZorgVast over de ziekenhuismarkt Ontwikkelen voor de zorg van morgen Ziekenhuizen vernieuwen en onderscheiden zich met hun vastgoed De ontwikkelingen waar ziekenhuizen mee geconfronteerd worden

Nadere informatie

BREEAM COMMUNITIES. De duurzame schakel in uw masterplan

BREEAM COMMUNITIES. De duurzame schakel in uw masterplan BREEAM COMMUNITIES De duurzame schakel in uw masterplan BREEAM COMMUNITIES BREEAM is een internationaal toonaangevend certificatiesysteem dat vandaag vooral gebruikt wordt om de duurzaamheidsprestatie

Nadere informatie

BIJEENKOMST KMVG 26 JANUARI 2012 FREYA VAN DER KROEF, DIRECTEUR TENMAN BV. PPS-DBFM(O) kansen voor maatschappelijk vastgoed?

BIJEENKOMST KMVG 26 JANUARI 2012 FREYA VAN DER KROEF, DIRECTEUR TENMAN BV. PPS-DBFM(O) kansen voor maatschappelijk vastgoed? BIJEENKOMST KMVG 26 JANUARI 2012 FREYA VAN DER KROEF, DIRECTEUR TENMAN BV PPS-DBFM(O) kansen voor maatschappelijk vastgoed? OVERZICHT PRESENTATIE Wat is PPS Integrale contactvormen Kenmerken Toepassingen

Nadere informatie

Showroom KOVO Assen. Pagina 1 van 13

Showroom KOVO Assen. Pagina 1 van 13 Showroom KOVO Assen Pagina 1 van 13 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Voorwoord...3 3 Inleiding...4 4 Wie presenteert zich in de showroom?...5 5 Wie gaat de showroom bezoeken?...6 6 Indeling showroom...7

Nadere informatie

Vakwerk Onderhoud is behoud

Vakwerk Onderhoud is behoud Vakwerk Onderhoud is behoud jorritsmabouw.nl Sinds 1880 de bouw meester Jorritsma Bouw is al vijf generaties een modern, vooruitstrevend familiebedrijf. De historie van ons bedrijf gaat terug tot 1880,

Nadere informatie

koel- en vriestechniek airconditioning elektrotechniek Bewust verder

koel- en vriestechniek airconditioning elektrotechniek Bewust verder koel- en vriestechniek airconditioning elektrotechniek Bewust verder Dijksma Koudetechniek is specialist in het creëren van een optimaal bewaarklimaat voor producten in onder meer de agrarische sector

Nadere informatie

HOLLANDSE NIEUWE 21 INTERIEURARCHITECTEN EN PROJECTMANAGERS. hollandse-nieuwe.com

HOLLANDSE NIEUWE 21 INTERIEURARCHITECTEN EN PROJECTMANAGERS. hollandse-nieuwe.com INTERIEURARCHITECTEN EN PROJECTMANAGERS We zijn 21 jaar onderweg! Nog steeds kan het beter, slimmer, anders. Vandaar ook geen retrospectief maar een korte update van het nu en wat ons morgen gaat brengen.

Nadere informatie

Zorg. het creëren van de toekomstgerichte omgeving

Zorg. het creëren van de toekomstgerichte omgeving Zorg het creëren van de toekomstgerichte omgeving Zorg het creëren van de toekomstgerichte omgeving De gezondheidszorg is volop in beweging. Marktwerking vraagt om strategische keuzes van verschillende

Nadere informatie

NEC3 als alternatieve contractvorm in de bouw

NEC3 als alternatieve contractvorm in de bouw Management Advies Automatisering Bouw Huisvesting Vastgoed @brinkgroep NEC3 als alternatieve contractvorm in de bouw Als u zoekt naar samenwerking en vertrouwen Specialisten geïntegreerde contracten en

Nadere informatie

Een comfortabel werkklimaat, innovatief en zorgeloos geregeld? Unica Regeltechniek brengt comfort in ieder gebouw

Een comfortabel werkklimaat, innovatief en zorgeloos geregeld? Unica Regeltechniek brengt comfort in ieder gebouw Een comfortabel werkklimaat, innovatief en zorgeloos geregeld? Unica Regeltechniek brengt comfort in ieder gebouw Voor ons gebouw zoeken we een specialist met een helicopterview Unica Regeltechniek brengt

Nadere informatie

Zorg dat het goed komt. ENGIE Healthcare

Zorg dat het goed komt. ENGIE Healthcare Zorg dat het goed komt ENGIE Healthcare 2 Zorg & ICT Energymanagement & Exploitatie Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO) Publiek Private Samenwerking (PPS) Integrale diensten en services Slimmer

Nadere informatie

Allround in vastgoedmanagement en -advies

Allround in vastgoedmanagement en -advies Allround in vastgoedmanagement en -advies Samen waardegroei creëren en stimuleren. Daar gaan wij voor Amstelius Vastgoed Amstelius is een onafhankelijk allround kantoor voor vastgoedmanagement en -advies.

Nadere informatie

Excellent Expertteam: Kantoor vol Energie. MiRaMar. Mirande, Raymond & Marcel Miramar: 8 kilometer van Utopia

Excellent Expertteam: Kantoor vol Energie. MiRaMar. Mirande, Raymond & Marcel Miramar: 8 kilometer van Utopia Excellent Expertteam: Kantoor vol Energie MiRaMar Mirande, Raymond & Marcel Miramar: 8 kilometer van Utopia 1. Het MiRaMar team 2. Wij zien dat 3. Onze visie op het project 4. Onze aanpak 5. Onze rollen

Nadere informatie

meer werk of meerwaarde? Pps bij scholenbouw in Nederland

meer werk of meerwaarde? Pps bij scholenbouw in Nederland meer werk of meerwaarde? Pps bij scholenbouw in Nederland Overweegt u nieuwbouw of renovatie van een school? Deze folder geeft u inzicht in wat publiekprivate samenwerking (pps) bij scholen inhoudt. Wanneer

Nadere informatie

FM in de zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

FM in de zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus FM in de zorg Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer UMC Utrecht, GGZ ingeest en Domus Medica.

Nadere informatie

Voorwoord. ITN Hart voor techniek. Luchtbehandeling - IJburg College, Amsterdam 2

Voorwoord. ITN Hart voor techniek. Luchtbehandeling - IJburg College, Amsterdam 2 ITN Ontzorgt Voorwoord ITN Installatietechniek b.v. Ede opgericht in 1973 is een allround technisch dienstverlener. In deze interactie zijn transparantie in doen en laten en het nakomen van afspraken van

Nadere informatie

Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden. Een interactieve kennismaking met DBFMOcontracten

Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden. Een interactieve kennismaking met DBFMOcontracten Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden van Vliet Een interactieve kennismaking met DBFMOcontracten April 2011 7 april 2009 2 April 2011 - Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden 3 April 2011

Nadere informatie

KOOI. Bouwen met. Special! 40 pagina s vakwerk van Bouwen met Kooi. Kooi 65 jaar vakmanschap. Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk

KOOI. Bouwen met. Special! 40 pagina s vakwerk van Bouwen met Kooi. Kooi 65 jaar vakmanschap. Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk Bouwen met KOOI nr 1 DECEMBER 2010 Special! 40 pagina s vakwerk van Kooi 65 jaar vakmanschap Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk 2. BOUWEN MET KOOI BOUWEN MET KOOI 3. korte lijnen. Dat is

Nadere informatie

PPS: It s a service, not a building! Jos Barnhoorn

PPS: It s a service, not a building! Jos Barnhoorn PPS: It s a service, not a building! Jos Barnhoorn Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Facto Congres 26 mei 2011 Jos Barnhoorn Snr. Project Mgr. Johnson Controls Wie is Jos Barnhoorn?

Nadere informatie

Movares Duurzaamheidsscan

Movares Duurzaamheidsscan Movares Duurzaamheidsscan Innovatief procesinstrument Grip op duurzaamheid in elke projectfase Grip op duurzaamheid van A tot Z. Dat is de ambitie van Movares. Voor veel mensen en partijen is duurzaamheid

Nadere informatie

Van take off tot landing. BOUWSTAD Projectmanagement B.V.

Van take off tot landing. BOUWSTAD Projectmanagement B.V. Van take off tot landing Begeleiding van A tot Z bij nieuwbouw, renovatie en restauratie Wie op zoek is naar het gemak van een en hetzelfde aanspreekpunt voor begeleiding bij alle disciplines in zowel

Nadere informatie

Wat is uw uitdaging?

Wat is uw uitdaging? Wat is uw uitdaging? Efficiënter werken? Veiligheid vergroten? Comfort verhogen door een slimme omgeving? Zelf energie opwekken en gebruiken op het moment dat het uitkomt? Een bestaand gebouw gemakkelijk

Nadere informatie

Klanten inspireren met een nieuwe manier van denken en doen

Klanten inspireren met een nieuwe manier van denken en doen Kwaliteitshandboek van Klanten inspireren met een nieuwe manier van denken en doen INHOUD BELEIDSVERKLARING TEN AANZIEN VAN ISO- 9001:2008 INLEIDING Kantoorinrichter voor nieuw en gebruikt Breed assortiment

Nadere informatie

AT OSBORNE. Masterclass Energiebesparing in de zorg. Professioneel opdrachtgeverschap 16 november 2011. Marjolijn Kroon adviseur gezondheidszorg

AT OSBORNE. Masterclass Energiebesparing in de zorg. Professioneel opdrachtgeverschap 16 november 2011. Marjolijn Kroon adviseur gezondheidszorg AT OSBORNE www.atosborne.nl Masterclass Energiebesparing in de zorg Professioneel opdrachtgeverschap 16 november 2011 Marjolijn Kroon adviseur gezondheidszorg AT Osborne Huisvesting en Vastgoed Infrastructuur

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

DBFMO M A N A G E M E N T

DBFMO M A N A G E M E N T DBFMO M A N A G E M E N T Van ontwerp naar exploitatie of van exploitatie naar ontwerp? P. Wijntjes 26-9-2013 Post HBO opleiding DBFMO is een noodzakelijke voorwaarde voor duurzame utiliteitsbouw ~ Rabobank

Nadere informatie

Innovatief opdrachtgeverschap

Innovatief opdrachtgeverschap Innovatief opdrachtgeverschap CBZ Bouwdag Verpleging en Verzorging Bussum, 6 maart 2008 Inhoud TNO en innovatief opdrachtgeverschap Waarom geïntegreerd contract? Wat kunnen we leren uit andere sectoren?

Nadere informatie

Specialist. in planmatig onderhoud en vastgoedverbetering

Specialist. in planmatig onderhoud en vastgoedverbetering Specialist in planmatig onderhoud en vastgoedverbetering Tijden veranderen De vastgoedmarkt is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Waar nieuwbouw steeds verder onder druk komt te staan, groeit

Nadere informatie

AT OSBORNE. Practice what you preach: Hoofdkantoor AT Osborne 3 jaar later. 19 september 2012. Gerhard Jacobs Directeur Huisvesting & Vastgoed

AT OSBORNE. Practice what you preach: Hoofdkantoor AT Osborne 3 jaar later. 19 september 2012. Gerhard Jacobs Directeur Huisvesting & Vastgoed AT OSBORNE www.atosborne.nl Practice what you preach: Hoofdkantoor AT Osborne 3 jaar later Gerhard Jacobs Directeur Huisvesting & Vastgoed 19 september 2012 AT Osborne Huisvesting en Vastgoed Infrastructuur

Nadere informatie

Van Beek. Grip op energie

Van Beek. Grip op energie Van Beek Grip op energie Van Beek: grip op energie Van Beek is specialist in het vertalen van meetgegevens naar concrete managementinformatie en adviezen. Wij doen dit bij uiteenlopende bedrijfsprocessen,

Nadere informatie

...brengt ideeën tot leven

...brengt ideeën tot leven ...brengt ideeën tot leven Lichtontwerp van Deerns Duurzame en slimme verlichting Foto: Herman de Winter Uw uitdaging Er is sprake van een zeer competitieve vastgoedmarkt. Voor gebouweigenaren en investeerders

Nadere informatie

groene expertise open blik de juiste combinatie van kennis en disciplines

groene expertise open blik de juiste combinatie van kennis en disciplines Groener leven groener leven Mensen houden van groen. Of we nu binnen werken, buiten sporten of in de natuur tot rust komen. We kunnen niet zonder, want groen draagt op allerlei manieren bij een gezonde

Nadere informatie

Green Deal: Verduurzaming Schoolgebouwen

Green Deal: Verduurzaming Schoolgebouwen Green Deal: Verduurzaming Schoolgebouwen Frank de Wit, Wethouder Onderwijs, Sport en Duurzaamheid Huib Bulthuis, huisvesting SCO Leiden, schoolbestuur Eveline Botter, Projectmanager Gemeente Leiden 2 Inhoud

Nadere informatie

Concept Ecovision. Il sole come partner. Concept Ecovision. schermature solari Colt

Concept Ecovision. Il sole come partner. Concept Ecovision. schermature solari Colt Il sole come partner Concept Ecovision schermature solari Colt Concept Ecovision Verantwoord ondernemen, zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en gebruik maken Energie besparen: een visie Energie

Nadere informatie

EPC/ECSo gemeente Zutphen en Van Dorp Installaties: beheer en onderhoudsuitdagingen. Hedwig Tummers, mei 2013 senior adviseur aanbesteden & bouw

EPC/ECSo gemeente Zutphen en Van Dorp Installaties: beheer en onderhoudsuitdagingen. Hedwig Tummers, mei 2013 senior adviseur aanbesteden & bouw EPC/ECSo gemeente Zutphen en Van Dorp Installaties: beheer en onderhoudsuitdagingen Hedwig Tummers, mei 2013 senior adviseur aanbesteden & bouw Wat wil ik met u bespreken? Casus Zutphen Strategie en uitgangspunten

Nadere informatie

MEER4ZORG. Persoonlijke aandacht. Professionaliteit. En vooruitzien. Daar draait het nu om in de wereld van de zorg.

MEER4ZORG. Persoonlijke aandacht. Professionaliteit. En vooruitzien. Daar draait het nu om in de wereld van de zorg. Tijden veranderen. De maatschappij verandert. En dus veranderen wij. De zorgbranche vraagt om vernieuwing. En die gaan wij samen brengen. Hoe? Met MEER4ZORG, een integrale manier om u volledig te onzorgen.

Nadere informatie

Besparen met duurzame energie. Unica Ecopower

Besparen met duurzame energie. Unica Ecopower Besparen met duurzame energie Unica Ecopower Besparen met duurzame energie Dat voor u als eigenaar of beheerder van duurzaam vastgoed de energielevering op duurzame wijze moet geschieden spreekt voor zich.

Nadere informatie

Projectmanagement Interimmanagement Facilitymanagement Technische projecten Detachering

Projectmanagement Interimmanagement Facilitymanagement Technische projecten Detachering Projectmanagement Interimmanagement Facilitymanagement Technische projecten Detachering Zaandam (t) 075 6873455 (f) 075 6875002 www.detelec.nl Introductie Detelec bv is een onafhankelijke dienstverlener,

Nadere informatie

Energy Service Company: een kans voor u?

Energy Service Company: een kans voor u? 1 Energy Service Company: een kans voor u? Stand van zaken provinciale pilot & Kansen voor de installatiebranche Hans van der Heide Pilot provincie Friesland (1) Doel: Ervaring opdoen met het opzetten

Nadere informatie

uw portaal voor technisch facilitair management unica online

uw portaal voor technisch facilitair management unica online uw portaal voor technisch facilitair management unica online , Altijd en overal inzicht in uw technische installaties Snel en eenvoudig een storing melden? Inzicht in het energiegebruik van uw installaties?

Nadere informatie

Een contractvorm voor meerwaarde

Een contractvorm voor meerwaarde Een contractvorm voor meerwaarde PRAKTIJKCASUS INTERNATIONALE SCHOOL EINDHOVEN (DBFMO)» Martie Jacobs Directeur OPPS Content» Introductie Praktijkcase: Internationale School Eindhoven» Keuze voor PPS DBFMO»

Nadere informatie

Ondersteuning van professionals in vastgoedbeheer

Ondersteuning van professionals in vastgoedbeheer Ondersteuning van professionals in vastgoedbeheer Onafhankelijk Bureau Onderhoud is een onafhankelijk adviesbureau. Wij geven advies, training en ondersteuning aan professionals in vastgoedbeheer en onderhoud

Nadere informatie

> Functie- en Competentieprofiel Manager Vastgoed

> Functie- en Competentieprofiel Manager Vastgoed Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-6355213 www.gitp.nl >Profiel > Functie- en Competentieprofiel Manager Vastgoed Opdrachtgever

Nadere informatie

Building Information Modeling Informatie in een digitaal prototype van het ontwerp kostenmanagement bbn adviseurs juni 2013

Building Information Modeling Informatie in een digitaal prototype van het ontwerp kostenmanagement bbn adviseurs juni 2013 Building Information Modeling Informatie in een digitaal prototype van het ontwerp kostenmanagement bbn adviseurs juni 2013 bron: Ector Hoogstad Architecten BIM BIM is een term die in het vakgebied bouw

Nadere informatie

PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR ADVIESBUREAUS. Vergroot de kwaliteit van uw NEN 2767 of RgdBOEI inspecties en verbeter uw projectrendement

PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR ADVIESBUREAUS. Vergroot de kwaliteit van uw NEN 2767 of RgdBOEI inspecties en verbeter uw projectrendement PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR ADVIESBUREAUS Vergroot de kwaliteit van uw NEN 2767 of RgdBOEI inspecties en verbeter uw projectrendement De Planon Condition Assessor bevat onder andere: De volledige NEN

Nadere informatie

HVL Service, Onderhoud en Beheer

HVL Service, Onderhoud en Beheer HVL Service, Onderhoud en Beheer Continuïteit door mentaliteit HVL Service, Onderhoud en Beheer continuïteit door mentaliteit Uw installaties en systemen dienen te allen tijde betrouwbaar en beschikbaar

Nadere informatie

TVVL lezing EAE BREEAM. 15 feb 2017

TVVL lezing EAE BREEAM. 15 feb 2017 TVVL lezing EAE BREEAM 15 feb 2017 introductie Jean Frantzen Adviseur Duurzaam Bouwen DGMR Bouw bv Breeam Expert 2 Inhoud Intro Duurzaam? Doelen stellen Meten Breeam Breeam voor EAE 3 Waarom de bouw verduurzamen?

Nadere informatie

Onderwijs. Huisvesting die kennis in beweging brengt

Onderwijs. Huisvesting die kennis in beweging brengt Onderwijs Huisvesting die kennis in beweging brengt Onderwijs Huisvesting die kennis in beweging brengt Wat is de essentie van een onderwijsgebouw? En wat gebeurt daar precies? De core business van onderwijs

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Integrale energiestrategie UU. Fréderique Houben, Universiteit Utrecht

Integrale energiestrategie UU. Fréderique Houben, Universiteit Utrecht Integrale energiestrategie UU Fréderique Houben, Universiteit Utrecht Integraal en Samen! 2 3-10-2017 Integrale energiestrategie UU Universiteit Utrecht Opgericht in 1636 30.000 studenten en 7.500 medewerkers

Nadere informatie

FEDEC ROADMAP 'OVERZICHT VAN INSTRUMENTEN MET BETREKKING OP ENERGIEBESPARING'

FEDEC ROADMAP 'OVERZICHT VAN INSTRUMENTEN MET BETREKKING OP ENERGIEBESPARING' FEDEC ROADMAP 'OVERZICHT VAN INSTRUMENTEN MET BETREKKING OP ENERGIEBESPARING' INHOUDSOPGAVEN INTRODUCTIE 2 BREEAM NL 3 MEERJARENAFSPRAKEN 5 ENE RGIE-AUDIT 7 ENERGIELABEL VOOR WONINGEN 9 Introductie FedEC

Nadere informatie

Van duurzaam gebouw naar duurzaam gebruik

Van duurzaam gebouw naar duurzaam gebruik Van duurzaam gebouw naar duurzaam gebruik Artikelen over duurzaam bouwen en renoveren buitelen over elkaar heen. Maar Nederland bouwt tegenwoordig al erg duurzaam. En het energieverbruik is al fors teruggedrongen.

Nadere informatie

Exploitatie van huisvesting

Exploitatie van huisvesting Syllabus Exploitatie van huisvesting Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief artikelen over investeringen versus exploitatiekosten, vastgoedmanagement

Nadere informatie

voor meer resultaat uit uw vastgoedonderneming

voor meer resultaat uit uw vastgoedonderneming Hoe haalt u meer resultaat uit uw vastgoedonderneming? Wie ondernemerschap koppelt aan creativiteit en een effectief bedrijfsproces met transparante besluitvorming, behaalt de beste resultaten. HouVast

Nadere informatie

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING DATUM : 28-11-2012 OVER Het HerontwikkelLAB Introductie 2 VISIE Het overaanbod van kantoorruimte en de veranderde vraag ernaar hebben een omvangrijke en veelal structurele

Nadere informatie

goed voorbereiden Samenwerken aan een spraakmakende school

goed voorbereiden Samenwerken aan een spraakmakende school goed voorbereiden draaijer+partners spreekt onze taal. Hierdoor ontstaan toekomstbestendige onderwijsgebouwen. Hedwig de Boer, Beleidsmedewerker Onderwijs, Gemeente Haren Samenwerken aan een spraakmakende

Nadere informatie

Omdat bouwen teamwork is

Omdat bouwen teamwork is Omdat bouwen teamwork is Nijhuis Bouw Innovatie en duurzaamheid komen bij Nijhuis samen. Wij bouwen niet alleen huizen, ook leefbare wijken en gebieden waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Ontwikkelen

Nadere informatie