HANDENVOL MOOIE PERSPECTIEVEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDENVOL MOOIE PERSPECTIEVEN"

Transcriptie

1 CEBEONEWS DRIEMAANDELIJKS ELEKTROTECHNISCH VAKMAGAZINE 52e jaargang een UITGAVE VAN CEBEO NV. WINTERuITgavE 2013 NR 275 DOSSIER: DE EPB-WETGEVING EN DE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATEUR PROJECT DATANETWERKEN P.34 EEN REFERENTIEPROJECT IN ÉÉN VAN BRUSSELS GROOTSTE GEBOUWEN! KNAP STUKJE MAATWERK VERLICHTING IN STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF SOGENT HANDENVOL MOOIE PERSPECTIEVEN Ele k t ro t e c hnisc h ma t e riaal, t e c hnisc he o plo ssinge n en d ien sten. www. ceb eo. b e PROJECT RELIGHTING P.36 EE E 70 E E90 60 E E80 E50 E E40E50 E40??E ergin2g0214 mnetenrtin le e g e m r le B g EPEBPre E20 30 E10 E20 E E10 CEBEONEWS 1

2 DOSSIER Aanpassingen EPB-wetgeving DOSSIER: DE EPB-WETGEVING EN DE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATEUR CEBEO TECHNOLOGIE 2013 HANDENVOL MOOIE EEN TOPEDITIE PERSPECTIEVEN 4 CEBEONEWS

3 Aanpassingen EPB-wetgeving DOSSIER In 2010 besliste de Europese Commissie dat alle nieuwe gebouwen in de lidstaten na 2020 bijna energie-neutraal moeten zijn (met een E-peil van 30). Elke lidstaat moet deze richtlijn vertalen naar zijn nationale of regionale wetgeving. Energie is in politiek België een gewestelijke bevoegdheid, en daarom beslissen de Vlaamse Regering, de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Waalse Regering zelf hoe ze de weg afleggen naar de Europese norm en dus hun EPB-wetgeving invullen. Sinds de EPB-wetgeving in de verschillende gewesten in ons land in voege is gegaan, is bouwen er niet eenvoudiger op geworden. Er moet aan een aantal normen voldaan worden die verband houden met het energiepeil van de woning en ventilatie in nieuwbouwwoningen is verplicht. In Vlaanderen wordt daar een belangrijke eis aan toegevoegd: hernieuwbare energie. Bouwen is anno 2014 dus een vrij complexe onderneming geworden waar bijgevolg heel wat verschillende partijen bij betrokken (kunnen) zijn: de bouwheer, een architect, een EPB-verslaggever, aannemers, technische vakmannen Door de strenger wordende EPB-wetgeving wordt zeker het aandeel van de technieken in een woning een stuk belangrijker. Voor vakmannen zoals de elektrotechnische installateur betekent dit ongetwijfeld handenvol mooie perspectieven: indien hij zich bekwaamt in de installatie van hernieuwbare energiesystemen en energieefficiënte ventilatiesystemen, wordt hij steeds meer de centrale vakman in een nieuwbouwproject. In dit dossier laten wij enkele topfabrikanten van regeneratieve energiesystemen aan het woord, en zij bevestigen eensgezind: De elektro-installateur is de meest geschikte man voor de installatie van deze verplichte energieefficiënte technieken. Waarom ontdekt u in het dossier op de volgende pagina s. Cebeo beseft dat nieuwe technieken ook andere skills vereist van de installateur. Als gespecialiseerde groothandel doet Cebeo er dan ook alles aan om de drempel naar deze producten en oplossingen voor de elektroinstallateur te verlagen. Hoe? Ook dit leest u in dit dossier. Alvast veel leesplezier! P.19 Lees meer over de EPB-wetgeving in Vlaanderen, Brussel en Wallonië E10 CEBEO E30 E40 E50 E6 0 glemen FABRIKANTEN AAN HET WOORD 12? E20 EPB re in dit dossier RENSON E+ Nick De Landsheer, Business Unit Manager KLAAR VOOR DE STRENGERE NORMEN SOLAR WORLD Ton Kroef, Country Manager Benelux DE ELEKTRO-INSTALLATEUR IS AAN ZET SOLER&PALAU Alain Birenbaum, directeur PRODUCTEN LATEN ERKENNEN DOOR DE OVERHEID SMA Jan Van Laethem, Managing Director MARKT EERST OPNIEUW INFORMEREN SANUTAL Wim Persoons, Product manager VOLLEDIG NIEUWE MARKT OPENT ZICH IN 2014 COMAP Eddy Vander Auwermeulen, Project Sales Manager Belux HOE STRENGER HET E-PEIL, HOE BETER VOOR DE INSTALLATEUR STIEBEL ELTRON Jean-Pierre Rutten, Algemeen Directeur België GOEDE BIJSCHOLING IS NOODZAKELIJK tering E E90 Katrien Biltris, Katrien van Overwalle en Michiel Arickx over de veranderende markt CEBEO VERLAAGT DREMPEL VOOR DE INSTALLATEUR 17 Steven Mylle, specialist HVAC en PV VERREGAANDE ONDERSTEUNING BIJ CEBEO PROJECT 24 SYSTEEM D VENTILEERT NIEUWE KLEEDRUIMTES BIJ SNOEPFABRIKANT ASTRA SWEETS Thermocontrols uit Rollegem-Kapelle EN MEER... 6 LUC DEDEYNE, architect en energieconsulent van de Bouwunie KOSTENOPTIMAAL BOUWEN KAN OOK MET EN HERNIEUW BAAR ENERGIESYSTEEM 26 GROEP HUYZENTRUYT KIEST VOOR PV-INSTALLATIE OP NIEUWE WONINGEN PV IS DE MEEST BETAALBARE OPTIE CEBEONEWS 5

4 DOSSIER De EPB-wetgeving en de elektrotechnische installateur KOSTENOPTIMAAL BOUWEN KAN OOK MET EN HERNIEUWBAAR ENERGIESYSTEEM LUC DEDEYNE ARCHITECT EN ENERGIECONSULENT VAN DE BOUWUNIE Een woning met een hernieuwbaar energiesysteem en een E-peil 60 is niet noodzakelijk duurder dan een woning. Dat is de overtuiging van architect en energieconsulent van de Bouwunie Luc Dedeyne uit Torhout. Hij gaat er dus niet van uit dat een hernieuwbaar energiesysteem de bouwkost de hoogte in jaagt. Luc Dedeyne staaft zijn stelling met een zelf ontwikkelde rekentool. Aan de hand zijn BEN (Bijna Energie Neutraal) calculator becijfert hij waar het punt ligt om kostenoptimaal te bouwen, rekening houdend met alle wettelijk eisen. De gangbare mening is dat door de steeds strenger wordende EBP-wetgeving voor nieuwbouwwoningen en grondige renovaties, woningen voor de modale bouwheer steeds duurder dreigen te worden. Of er moeten eventueel toegevingen gebeuren in bebouwde oppervlakte of afwerking. Architect en energieconsulent Luc Dedeyne is een andere mening toegedaan. Volgens hem is het niet zo dat bijvoorbeeld de prijs voor een hernieuwbaar energiesysteem integraal bovenop de bestaande investering voor een woning gerekend moet worden. Luc Dedeyne meent dat wanneer er kostenoptimaal gebouwd wordt, het mogelijk is om aan de wetgeving te voldoen zonder zware extra investeringen. Om te streven naar dat kostenoptimale punt ontwikkelde hij de BEN-calculator (BEN staat voor Bijna Energie Neutraal). Aan de hand van twee belangrijke parameters worden verschillende mogelijke oplossingen berekend. Deze parameters zijn enerzijds de initiële investering of bouwkost voor de woning en anderzijds de Totale Actuele Kost van het bouwproject. In de Totale Actuele Kost wordt er rekening gehouden met de bouwkost, de som van de kosten voor energieverbruik, vervanging en onderhoud en de inkomsten uit eventuele premies, belastingvermindering en groene stroomcertificaten en dit over een periode van 30 jaar. Er wordt ook rekening gehouden met de residuwaarde van de woning. Ik hanteer realistische prijzen voor de materialen en technieken en de evolutie van de energieprijzen worden eveneens ingecalculeerd, legt de energieconsulent uit. Dit is natuurlijk een berekening die voor ieder project afzonderlijk moet gebeuren. Maar uit de calculaties die ik al gedaan heb, blijkt dat in Vlaanderen bouwen met een E-peil 60 en voldoen aan de eis voor hernieuwbare energie niet noodzakelijk duurder wordt dan de prijs van een woning. CEBEO VERLAAGT DREMPEL VOOR KATRIEN BILTRIS, KATRIEN VAN OVERWALLE EN MICHIEL ARICKX OVER DE VERANDERENDE MARKT De evolutie naar Bijna Energie-Neutrale woningen in 2021 zal zorgen voor een stijging van de vraag naar regeneratieve energiesystemen en energieefficiënte ventilatie. Dit betekent dat er zich een groeiende markt aandient die mooie kansen biedt voor de elektrotechnische installateur. Daar zijn Divisie Manager HVAC bij Cebeo Katrien Biltris, Product Market Manager Katrien Van Overwalle en Technisch Specialist HVAC Michiel Arickx van overtuigd. De komende periode wordt een uitgelezen kans voor de elektro-installateur om zijn aandeel op de werf te vergroten, klinkt het, en Cebeo heeft de knowhow en de middelen om hem bij dit nieuwe verhaal te ondersteunen. 6 CEBEONEWS Het landschap waarin de elektrotechnische installateur moet werken, is constant in evolutie. Het vormt voor hem een belangrijke uitdaging om zich aan deze veranderende markt aan te passen. Hernieuwbare energiesystemen en HVAC zijn technieken die de jongste jaren aan een steile opmars bezig zijn. Het groter bewustzijn rond energie-efficiëntie en de strenger wordende wetgeving zijn daar natuurlijk niet vreemd aan. De elektroinstallateur die in de toekomst zeker zijn aandeel op de werf wil uitbreiden, neemt daarom nu best al één of meerdere energie-efficiënte technieken op in zijn aanbod.

5 PROJECT DOSSIER WANNEER ER KOSTENOPTIMAAL GEBOUWD WORDT IS HET MOGELIJK OM AAN DE WETGEVING TE VOLDOEN ZONDER ZWARE EXTRA INVESTERINGEN. COMBINATIE VAN SYSTEMEN De gekozen maatregelen voor hernieuwbare energie worden een bepalende factor voor het kostenplaatje. Aangezien BEN-calculator zowel rekening houdt met de initiële investering als met het terugverdieneffect (Totale Actuele Kost) van de mogelijke oplossingen, is het mogelijk om te vergelijken en een gefundeerde keuze te maken. Het is zelfs perfect mogelijk dat de meest kostenoptimale oplossing een combinatie van een energie-efficiënt ventilatiesysteem en meerdere hernieuwbare energiesystemen inhoudt. PV In het algemeen ziet Luc Dedeyne in Vlaanderen niettemin veel potentieel voor PV-installaties. Ondanks de afschaffing van de ondersteuning is dit voor de bouwheer een rendabele oplossing met een eerder beperkte terugverdientijd. Voor de elektrotechnische installateur betekent PV volgens mij een opportuniteit, omdat dit voor hem technisch ook vrij eenvoudig is. OVERVERHITTING Dit betekent niet dat de architect van oordeel is dat andere hernieuwbare energiesystemen niet interessant zijn, voor zowel de bouwheer als de installateur. Een zonneboiler of warmtepomp voor ruimteverwarming zijn eveneens interessante systemen, maar dit zijn investeringen met een langere terugverdientijd. Volgens mij hebben regelingen die ruimteverwarming, verwarming van sanitair water en ventilatie combineren zeker een toekomst. Een van mogelijke problemen met heel sterk geïsoleerde woningen is oververhitting. Die kan je tegengaan door de warme lucht uit de ruimtes af te zuigen, de warmte te recupereren voor het sanitair warm water en de afgekoelde lucht opnieuw in de woning te blazen., besluit Luc Dedeyne. Spreiding E-peil eengezinswoningen DE INSTALLATEUR Want we evolueren tegen 2020 naar woningen die op het vlak van energie zelfbedruipend zullen zijn. Dit betekent dat ze volledig zelf voorzien in hun eigen energiebehoefte, vult Katrien Biltris aan. Nu volstaat vaak nog één techniek om te voldoen aan het E-peil, maar hoe strenger het E-peil, hoe meer technieken er nodig zullen zijn. HEROPLEVING PV In deze evolutie zal elke techniek wel zijn plaats krijgen. Katrien Van Overwalle vermoedt echter dat vooral de PV-markt vrij snel zal heropleven. De markt krijgt vanaf 2014 de kans om zich op een duurzame manier te herstellen, zonder (over)subsidiëring. PV is voor de bouwheer een betaalbaar systeem om in Divisie Manager HVAC bij Cebeo Katrien Biltris WELKE OPLOSSING DE INSTALLATEUR OF EINDKLANT OOK VRAAGT, CEBEO ZOEKT NAAR HET PASSENDE ANTWOORD CEBEONEWS 7

6 DOSSIER De EPB-wetgeving en de elektrotechnische installateur Product Market Manager Katrien Van Overwalle UNIEKE MARKTPOSITIE Cebeo profileert zich op het vlak van hernieuwbare energie en HVAC dus steeds meer als een gespecialiseerde groothandel. Dat klopt. Welke oplossing de installateur of eindklant ook vraagt, Cebeo zoekt naar het passende antwoord, aldus Katrien Biltris. Michiel Arickx vult aan: Om te beginnen is Cebeo zowel de one stop shop voor het multitechnieken bedrijf als het aanspreekpunt voor de gespecialiseerde installateur. Voorts is het mogelijk dat onze klant vraagt om het EPB-verslag te analyseren op het vlak van de technieken. Waar nodig kan er zelfs bijgestuurd worden om tot een goede oplossing te komen voor de installateur. De technische kennis waarover Cebeo als organisatie beschikt, is volgens de specialist uniek. Op het vlak van residentiële oplossingen zijn we wellicht de groothandel met wellicht de grootste toegevoegde DE MARKT KRIJGT VANAF 2014 DE KANS OM ZICH OP EEN DUURZAME MANIER TE HERSTELLEN, ZONDER (OVER)SUBSIDIËRING. Vlaanderen op een kwalitatieve manier te voldoen aan de regeneratieve energieeis, zegt De Product Market Manager. Als je op termijn onafhankelijk wenst te worden van een energieleverancier, kan je bovendien de installatie nog eenvoudig uitbreiden. Een PV-installatie is ook op het vlak van onderhoud zeer opportuun. Ten slotte kan je kiezen voor geïntegreerde panelen, waardoor je bij nieuwbouw bespaart op de kosten voor de dakbedekking. Katrien Van Overwalle ziet ook voordelen voor de elektrotechnische installateur Een PV-installatie is eenvoudig te plaatsen en vraagt voor de elektrotechnische installateur niet echt nieuwe vaardigheden. SANITAIR WARM WATER De PV-markt zal dus wellicht een stuk stabieler en meer matuur worden. Maar ook de vraag naar andere hernieuwbare energiesystemen zoals een zonneboiler of warmtemomp(boiler) zullen onder invloed van de strenger wordende EPB-wetgeving ongetwijfeld verder opgang maken. In sterk geïsoleerde woningen wordt de behoefte aan ruimteverwarming kleiner, stelt Katrien Van Overwalle vast. Maar de vraag naar sanitair warm water neemt niet af. De zonneboiler is in dat perspectief natuurlijk een waardevol systeem, maar vraagt wel bijkomende specifieke kennis voor de installateur. Een warmtepomp kan op zijn beurt voor zowel ruimteverwarming in combinatie met vloerverwarming op lage temperatuur - als de bereiding van sanitair warm water een goede optie zijn. De warmtepomp met vloerverwarming is niet alleen bijzonder energie-efficiënt, het is eveneens een ruimtebesparende oplossing. In de evolutie naar compactere woningen, worden radiotoren namelijk vaak als plaatsverlies beschouwd. VENTILATIE Katrien Biltris wijst ook op de mogelijkheid van ventilatie om een lager E-peil te halen en specifiek in Vlaanderen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Want wie in Vlaanderen E54 haalt, voldoet ook aan de eis van regeneratieve energie in nieuwbouw. Met het juiste ventilatiesysteem kan je dat E-peil zeker halen. De Divisie Manager ziet de oplossingen voor hernieuwbare energie en HVAC in de toekomst nog sterk evolueren. De strengere EPB-eisen houden de fabrikanten alert. Zij zullen ongetwijfeld verder blijven investeren in onderzoek naar nog betere oplossingen. Cebeo volgt deze nieuwe ontwikkelingen vanzelfsprekend op de voet. Technisch Specialist HVAC Michiel Arickx E-PEILPUNTEN WINNEN MET BLOWERDOORTEST Volgens de EPB-wetgeving krijgt elke woning een score voor luchtdichtheid. In de EPB-software wordt standaard een score van 12 toegekend. Aan de hand van een Blowerdoortest worden de eventuele luchtlekken in de woning gedetecteerd. Alleen door het uitvoeren van deze test worden een aantal E-peilpunten gewonnen. Door eventuele luchtlekken te dichten is het mogelijk nog extra Epeilpunten te winnen. HVAC-specialist bij Cebeo Michiel Arickx legt het principe van de test uit uit. De Blowerdoortest gebeurt door het creëren van een drukverschil in de woning door middel van een Blowerdoorventilator. Indien een woning luchtlekken vertoont, zal de ventilator moeten blijven draaien. Hoe meer lucht er via de lekken ontsnapt, hoe groter het debiet van de ventilator. Zo wordt de luchtdichtheid uiteindelijk bepaald. Wenst u meer info? Uw Cebeo-contactpersoon helpt u graag verder. Met de blowerdoortest worden luchtlekken in de woning gedetecteerd 8 CEBEONEWS

7 DOSSIER vddsdsgsd waarde. We organiseren opleidingen in samenwerking met de fabrikanten, zodat de installateur niet alleen het product maar eveneens de techniek zelf beheerst. Daarnaast bieden we technische ondersteuning bij de uitwerking van de oplossing onder de vorm van studies, waar nodig DOSSIER PROJECT begeleiding tot op de werf en de indienststelling van de installatie. Vergeet ook niet dat ook de appartementsbouw onderworpen is aan de wetgeving voor woningen en specifieke oplossingen vereist. Ook hierin geven we specifieke support. Door alle elementen van deze aanpak samen, wil Cebeo de drempel voor de installateur zo laag mogelijk houden. KLAAR VOOR DE STRENGERE NORMEN? E10 E20 E30 EPB E40 E50 E80 E ring 2 ente reglem NICK DE LANDSHEER BUSINESS UNIT MANAGER BIJ RENSON De evolutie naar Bijna Energie-Neutrale Woningen (BEN) in 2020 biedt heel wat opportuniteiten voor de installateur. Maar eerst moeten de fabrikanten met innovatieve technieken op de markt komen, waarmee de installateur aan de slag kan. RENSON heeft deze boodschap alvast begrepen, en stelt op Batibouw een nieuw gamma energie-efficiënte oplossingen aan het grote publiek voor. Nick De Landsheer, Business Unit Manager bij RENSON, geeft ons alvast een voorproefje. Vooral van ons Systeem E+ verwachten we erg veel. E + is het nieuwe totaalconcept voor ventilatie, verwarming van sanitair warm water en ruimteverwarming van RENSON. E+ garandeert onafhankelijk van de verwarming een gezond binnenklimaat gecombineerd met warmtebesparing en warmteterugwinning. Nick De Landsheer: In E + combineren we vraaggestuurde ventilatie (C+ EVO II) met de duurzame warmtepomptechnologie. Via vraaggestuurde ventilatie levert E + warmtebesparing op. De warmte, die de vervuilde lucht in de warmtewisselaar afgeeft, wordt gebruikt voor de hybride productie van sanitair warm water en voor ruimteverwarming (in combinatie met een laag vermogen solo gasketel). Dit houdt nieuwe mogelijkheden in voor de installateur, maar dit vraagt ook een doorgedreven training van ons als fabrikant. Het is immers belangrijk dat die installateur het systeem ook op een correcte manier installeert, want alleen dan EEN BOUWHEER DIE VOOR E + KIEST, SLAAT TWEE VLIEGEN IN ÉÉN KLAP Nick De Landsheer, Business Unit Manager bij RENSON CEBEONEWS 9

8 DOSSIER De EPB-wetgeving en de elektrotechnische installateur Met Renson systeem C+ EVO II kan nu al E40 bereikt worden DOSSIER MET C+ EVO II KAN NU AL E40 BEREIKT WORDEN, EN HIERMEE VOLDOET DE BOUWHEER AL AAN DE NORMEN VOOR 2018! Nick De Landsheer, Business Unit Manager bij RENSON NIEUW IN HET GAMMA HEALTHBOX SMARTZONE kan het beste rendement behaald worden. Tijdens een opleiding van één dag zullen we de installateur onder meer leren hoe de koppeling van het systeem E + met de ketel moet gebeuren. Een bouwheer die voor E + kiest, slaat twee vliegen in één klap. Hij voldoet aan de regeneratieve energie-eis en de vraaggestuurde ventilatie genereert een extra daling van het aantal E-peilpunten. Volgens onze berekeningen levert E + tot 33 extra E-peilpunten op, aldus Nick, een investering in E + is binnen de acht jaar terugverdiend. HOGERE EISEN Ventilatie kan een groot aandeel hebben bij het verminderen van het E-peil. De waarde van een ventilatiesysteem in een woning neemt dan ook toe. Maar door de verplichting om de installatie op te meten, wordt het ook steeds belangrijker om die ventilatietechniek te kunnen aanbieden. RENSON raadt de installateur dan ook aan om deze E-peil-verlagende technieken zeker te leren installeren. Wij investeerden met EXIT 5 in nieuwe opleidingsfaciliteiten in ons hoofgebouw in Waregem, zegt Nick. Hier leiden wij elektrotechnische installateurs op tot erkende Renson Installers, wat betekent dat ze ook onze producten mogen installeren. Het is een zekere investering, want met C+ EVO II kan nu al E40 bereikt worden, en hiermee voldoet de bouwheer al aan de normen voor 2018! Principe Healthbox Smartzone De Healthbox is uitgerust met twee extra kleppen acht in plaats van zes - die dienen voor de vraaggestuurde afvoer van vervuilde lucht in de slaapkamer. Deze Healthbox Smartzone wordt verkocht in handige kits met toebehoren. C+UBE C+ube verwijst naar het eerste Systeem C+ van RENSON. Via natuurlijke toevoer en mechanische afvoer garandeert dit systeem een prima luchtkwaliteit met minimale warmteverliezen. De zelfregelende natuurlijke toevoer en de vraaggestuurde afvoer worden in C+ube aangesloten op een kleine Healthbox met aparte CO2-sensor. In elke ruimte apart bevindt er zich nog een aanwezigheidssensor, dit om overal een optimale ventilatie te garanderen. Vooral in appartementen zal dit plaatsbesparende systeem zijn nut bewijzen. EASYFLEX In 2014 presenteert RENSON ook een eigen leidingsysteem: RENSON EasyFlex. Het verschil met de huidige generatie zit vooral in de flexibiliteit. Business Unit Manager Nick De Landsheer: Wanneer de installateur op een werf een obstakel moet passeren met het ventilatiekanaal, is hij nu niet langer verplicht dit te doen in bochten van 90. De semi-rigide buizen van EasyFlex kunnen lichtjes gebogen worden en dit levert in het kanaal veel minder drukverlies op. In combinatie met een zelfregelend systeem heeft de installateur nu steeds de garantie dat het vooropgestelde debiet wordt gehaald. De flexibiliteit van de buizen zorgt ervoor dat ze op de werf tegen een stootje kunnen. Ze gaan niet meteen barsten wanneer iemand er toevallig zijn voet op zet. De grotere sectie van de buizen zorgt er ten slotte ook voor dat de ruimtes zo goed als geruisloos geventileerd worden. De koppelstukken van deze EasyFlex kanalen zijn tevens voorzien van twee rubberen aansluitstukken met een doorzichtige beugel. Dit maakt visuele controle van de koppeling mogelijk tot op het laatste moment, dus tot net voor de chape gelegd wordt. Demoruimte bij Renson te Waregem MEER INFORMATIE NODIG? Uw Cebeo-contactpersoon helpt u graag verder. CEBEONEWS 11

9 DOSSIER De EPB-wetgeving en de elektrotechnische installateur TON KROEF COUNTRY MANAGER BENELUX BIJ SOLAR WORLD DE ELEKTRO-INSTALLATEUR IS De PV-markt is nog niet hersteld van de opgelopen schade van de afgelopen jaren. Maar Ton Kroef Country Manager bij Solar World ziet met de gewijzigde EPB-wetgeving nieuwe opportuniteiten. De wetgeving zal de verkoop van PV-installaties zeker in de hand werken, en 2014 wordt na een lange impasse het jaar van de heropleving van PV. De installateur moet nu het verkoopverhaal van de fabrikanten mee ondersteunen. De tijd dat hij de orders voor het opscheppen had, is definitief voorbij. De technische kennis noodzakelijk voor de aansluiting van PV-panelen, is bij de elektrotechnische installateur zeker aanwezig. Maar nu is de uitdaging om ook het commerciële verhaal errond te brengen. De eindklant moet duidelijk gemaakt worden dat een PV-installatie niet dient om geld op te brengen, wel om energie (en geld) te besparen, een belangrijke nuance! Een modaal gezin kan met een installatie van kwh/jaar op twintig jaar tot euro besparen. Eenmaal de klant zich bewust wordt van deze cijfers, zal de PVmarkt opnieuw aanzwengelen. GOEDKOOP Ton Kroef voorspelt dat binnen enkele jaren een PV-installatie standaard wordt opgenomen binnen de residentiële installatie. Het is bij een nieuwbouw of grondige renovatie vaak de gemakkelijkste manier 12 CEBEONEWS om te voldoen aan de EPB-wetgeving, en het vergt een relatief kleine investering. De elektroinstallateur, die toch op de werf aanwezig is, kan de installatie voor zijn rekening nemen. Voor mij is het duidelijk, de installateur is nu aan zet. Wie PV niet in zijn aanbod opneemt, kan veel werk mislopen. De installatie van PV-panelen ligt zeker binnen de competentie van een elektroinstallateur. Ton Kroef: Een groot deel van het werk is mechanisch: panelen monteren en kabels trekken. De aansluiting van de panelen op de meters en eventueel op een centraal energiebeheersysteem is wel specialistenwerk, maar sluit wel perfect aan op het vakgebied van de elektro-installateur. KWALITEIT PV is een investering op lange termijn, en kwaliteit is erg belangrijk. Dit wordt bij ons zeker en vast gewaarborgd. Ondanks de snelle prijsdaling van zonnepanelen in de afgelopen jaren, hielden we bij Solar World toch vast aan het concept Made in Germany, en zijn we voor de productie van onze modules en cellen niet gevlucht naar de goedkopere Aziatische markt. Wij houden vast aan ons model, en staan erop de installateur betaalbare en betrouwbare producten aan te bieden, waarmee hij zijn klant tevreden kan stellen, zegt de Country Manager.

10 DOSSIER? E10 E20 E30 E40 E50 E80 E90 4 g 201 enterin eglem EPB r S AAN ZET Solar World houdt vast aan het concept Made in Germany. PRODUCTEN LATEN ERKENNEN DOOR DE OVERHEID ALAIN BIRENBAUM DIRECTEUR SOLER & PALAU BELGIUM KITS Voor sommigen zijn zonnepanelen een nieuwe markt, maar Cebeo is er wel om die drempel te verlagen. Samen met Cebeo organiseren wij vaak opleidingen voor de elektro-installateur. Via Cebeo stellen wij tevens de tools ter beschikking voor een correcte berekening van de installatie. Een andere service van Cebeo voor de installateur, is het aanbieden van installatiekits op maat. Deze bevatten de benodigde modules, het montagemateriaal en de omvormers en kunnen geleverd worden op een plaats naar keuze. De installateur kan ook kiezen voor Kiteasy, de vooraf geassembleerde kits van Solar World (bv. met 12 panelen, 3KW), uit voorraad leverbaar. Meer info hierover is te verkrijgen bij uw Cebeo-contactpersoon, besluit Ton Kroef. Kiteasy, de vooraf geassembleerde kits van Solar World (bv. met 12 panelen, 3KW) Wie in 2014 een ventilatiesysteem D installeert in een nieuwbouw of bij een grondige renovatie, is verplicht om de debieten in de verschillende woonruimtes op te meten en nadien ook op te nemen in het EPB-verslag van het gebouw. Volgens Alain Birenbaum, directeur van ventilatiefabrikant Soler&Palau Belgium, hoeft de installateur niets te vrezen. De handeling zelf is vrij gemakkelijk, en bij problemen kan hij steeds rekenen op ondersteuning van ons of van de specialisten van Cebeo. EEN ENERGIE-EFFICIËNT VENTILATIESYSTEEM D MET WARMTERECUPERATIE KAN TOT 20 E-PEILPUNTEN OPLEVEREN. Ventilatiesystemen D van Soler & Palau (IDEO 350 en IDEO 450) De algemene regel van de Belgische ventilatienorm NBN zegt dat er in een woning een minimaal debiet moet zijn van 3,6m³/uur per vierkante meter woonoppervlakte. Voor het toilet is dit bepaald op 25m³/u. Na installatie van het ventilatiesysteem moet de installateur sinds eind 2012 met een anemometer (*) dit debiet in elke woonruimte controleren. De resultaten wor- den opgenomen in een officieel document dat bestemd is voor de Vlaamse Overheid, en zal bepalen of de woning al dan niet conform de regelgeving is. Maar wat als na installatie blijkt dat die debieten niet gehaald worden, moet de installateur dan opnieuw beginnen? Dit proberen we natuurlijk te vermijden, aldus de directeur. De basis van een goed systeem is een gedegen be- CEBEONEWS 13

11 DOSSIER De EPB-wetgeving en de elektrotechnische installateur STEVEN MYLLE SPECIALIST HVAC EN PV BIJ CEBEO rekening bij de voorbereiding. Installateurs die twijfelen kunnen hiervoor altijd terecht bij de specialisten van Cebeo. Blijkt dat de debieten toch niet gehaald worden, dan kan nog steeds een zwaardere ventilatiemotor geplaatst worden of kan de installatie beperkt worden. E54 Hoewel de verstrengde EPB-wetgeving niet rechtstreeks een invloed heeft op de ventilatiemarkt, verwacht Alain Birenbaum vanaf volgend jaar toch een gestage groei van de verkoop van D-systemen. Vanaf 1 januari 2014 verstrengt de wetgeving in Vlaanderen. Het maximale E-peil daalt van naar, en bouwheren worden verplicht om een regeneratieve energiebron te integreren in hun nieuwbouw of bij grondige renovaties, klinkt het. Voor wie niet aan de tweede eis kan voldoen, voorziet de wet een tweede oplossing. Bouwaanvragen zullen in dat geval enkel worden goedgekeurd wanneer het E-peil maximaal E54 bedraagt, dus tien procent strenger dan de normale. Een techniek waarmee hieraan kan worden voldaan, is een ventilatiesysteem met warmterecuperatie en/of met vraagsturing. De integratie van een energie-efficiënt ventilatiesysteem D met warmterecuperatie kan de bouwheer tot 20 E-peilpunten opleveren. Er zijn nu natuurlijk heel wat fabrikanten die nu claimen dat hun oplossingen extra e-peilpunten kunnen opleveren. Om de markt correct te informeren, werd de website opgericht. Het is een onafhankelijke website gemaakt in opdracht van het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest. De installateur vindt hierop een overzicht van producten die VERREGAAN De ventilatienorm NBN zegt dat er in een woning een minimaal debiet moet zijn van 3,6m³/uur per vierkante meter woonoppervlakte Door de strenger wordende EPB-wetgeving zal de markt van regeneratieve energiesystemen vanaf dit jaar nieuwe impulsen krijgen. Volgens Steven Mylle, specialist HVAC en PV bij Cebeo, moet de installateur deze kans grijpen om zijn aandeel op de werf nog te vergroten, en zal Cebeo hem hierbij helpen. Voor veel installateurs is dit een nieuwe markt, maar dankzij de vele opleidingen en verregaande projectondersteuning bij Cebeo staat de installateur er niet alleen voor. een aantal procedures hebben doorlopen, die de betrouwbaarheid van de informatie in het kader van de EPB-regelgeving waarborgt. Ook architecten en voorschrijvers laten zich vaak leiden door deze database en voor fabrikanten is aanwezigheid hierop met andere woorden een must. Zo ook voor Soler & Palau. Beide ventilatiesystemen D van Soler & Palau (IDEO 350 en IDEO 450) staan op deze database. Hiervoor werden ze in onafhankelijke laboratoria streng getest op onder meer hun maximale elektrische vermogen en op het rendement ervan bij verschillende debieten, weet de directeur. INSTALLATIEGEMAK Onze R&D-departement houdt hier natuurlijk rekening mee voor en tijdens de ontwikkeling van een nieuw product. Bij de aanvang van een project bestudeert R&D grondig de functionele eigenschappen die het product in de praktijk zal hebben. Daarbij houdt men naast gebruiksgemak, rendement en levensduur van een product ook rekening met het installatiegemak en de gebruikersomstandigheden. Zo kunnen vaklui met vertrouwen een goede keuze maken uit het aanbod van S&P, en hun klanten steeds volledige tevredenheid garanderen, besluit Alain Birenbaum. (*) een kit met anemometer kan worden gehuurd bij Cebeo. Vraag hierover meer informatie aan uw Cebeo-contactpersoon.? E10 16 CEBEONEWS E20 egle EPB r E50 ring mente E40 E30 E80 E Steven Mylle specialist HVAC en PV bij Cebeo

12 DOSSIER NDE ONDERSTEUNING BIJ CEBEO Vanaf 2014 is in Vlaanderen het maximale E-peil van een nieuwbouw en bij grondige renovatie gedaald van naar, en is de bouwheer verplicht om een regeneratieve energiebron te integreren in zijn woning. Dit kan een warmtepomp zijn, maar ook een zonneboiler of PV-panelen komen in aanmerking. Wie, omwille van bouwtechnische redenen, niet aan de regeneratieve energie-eis kan voldoen, wordt verplicht om E54 te halen, tien procent strenger dan. Deze extra daling van E-peilpunten kan behaald worden met bijvoorbeeld een energie-efficiënt ventilatiesysteem. VERREGAANDE ONDERSTEUNING Daarom raadt Steven Mylle de elektro- installateurs aan om nu al in te spelen op deze veranderende markt. In 2020 gaan we voor nieuwbouw naar E30, dus in elke woning die nu gebouwd of grondig gerenoveerd wordt, moeten energie-efficiënte technieken geïntegreerd worden. Als de elektro-installateur zich niet op deze markt begeeft, gaat iemand anders met de koek lopen. Dat zou jammer zijn, want net als Cebeo zijn heel wat topfabrikanten het erover eens dat de elektro-installateur de meest geschikte vakman is voor de installatie van deze oplossingen. Maar, naast een uitgebreide elektrotechnische kennis, heeft de installateur ook nog specifieke kennis nodig per techniek. Bijscholing is dus noodzakelijk, en Cebeo ALS DE ELEKTRO-INSTALLATEUR ZICH NIET OP DEZE MARKT BEGEEFT, GAAT IEMAND ANDERS MET DE KOEK LOPEN. kan hem hierbij helpen. Wij organiseren regelmatig opleidingen in samenwerking met topfabrikanten zoals bijvoorbeeld Renson, Stiebel Eltron of SolarWorld. Een overzicht hiervan vindt de installateur op onze website Maar ook na de opleiding kan de installateur blijven rekenen op onze ondersteuning. De medewerkers van Cebeo staan dagelijks in contact met de fabrikanten en volgen regelmatig ook zelf opleiding. Dit stelt ons in staat om de installateur in deze nieuwe markt algemeen advies te geven, maar ook om hem verregaande projectondersteuning aan te bieden. GOED GEÏNFORMEERDE KLANT Het is nog niet zeker welke technieken het meeste zullen aanslaan. We wachten nog even af hoe de markt zal reageren en er zijn ook nog een aantal onzekere factoren: wat zal er gebeuren met de subsidiëring bijvoorbeeld? Of wat verkiest de klant? Deze zaken zullen zich in de loop van 2014 wel uitwijzen. Wat we zeker niet mogen doen, is de klant een oplossing opdringen, waarschuwt Steven. Het is belangrijk dat we de klant volgen in zijn verhaal, want je moet we- In elke woning die nu gebouwd of gerenoveerd wordt, moeten energie-efficiënte technieken geïntegreerd worden ten dat ook hij zich steeds beter gaat informeren. Informatiecampagnes van de overheid, publiciteit van de fabrikanten en bezoeken aan beurzen zoals Batibouw of Bis-beurs, maken dat eindklanten vaak erg goed weten waarover ze spreken. De klant zal het als een enorm pluspunt ervaren wanneer de installateur hierover kan meepraten. HOGE VERWACHTING De markt verwacht veel van de elektro-installateur, en wie mee wil met de markt zal zich moeten aanpassen. Cebeo doet dit ook. Vroeger bestond onze HVAC-afdeling hoofdzakelijk uit ventilatie, nu hebben we ook warmtepompen en zonneboilers in ons aanbod. De markt verlangt veel van de installateur, maar bij Cebeo staat hij er nooit alleen voor, besluit Steven. Hebt u vragen over HVAC en PV? Stel ze aan uw vertrouwde Cebeo contactpersoon of ga langs in een Cebeo filiaal. CEBEONEWS 17

POWER. Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes. Hét vakblad voor de energieprofessional. Duurzame keuzes voor BEN-gebouwen

POWER. Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes. Hét vakblad voor de energieprofessional. Duurzame keuzes voor BEN-gebouwen POWER Hét vakblad voor de energieprofessional Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes Sociale woonwijk Venning te Kortrijk wordt CO 2 -neutraal De uitdaging is om tegen 2021 alle professionals

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie maart 2013 Meer info : www.leefmilieubrussel.be >

Nadere informatie

Caleffi Experience. Ga jij de uitdaging aan? Projecten in de kijker Varkensboerderij op biomassa De Drie Leeuwen in Vilvoorde

Caleffi Experience. Ga jij de uitdaging aan? Projecten in de kijker Varkensboerderij op biomassa De Drie Leeuwen in Vilvoorde Halfjaarlijkse publicatie rond verwarming, hernieuwbare energie en watertechnologie I nummer 21 I februari 2014 Projecten in de kijker Varkensboerderij op biomassa De Drie Leeuwen in Vilvoorde Caleffi

Nadere informatie

Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE ENERGIE

Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE ENERGIE BGHM info Afgiftekantoor : 1050 brussel 5 Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 Driemaandelijks informatiemagazine van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie 3 April 2010 Meer info : www.leefmilieubrussel.be

Nadere informatie

her nieuw bare energie

her nieuw bare energie architectenmap izen energy systems Fotovoltaïsche zonnepanelen Zonneboiler Warmtepomp Warmtepompboiler Energieonafhankelijk wonen her nieuw bare energie 1 2 inhoud 4 8 bedrijfsvoorstelling ecohome 13 IZEN

Nadere informatie

DE GROENE MOTOR. Het aantal elektrische toestellen in huis is lang niet constructiestandaard. Passiefhuizen optimaliseren

DE GROENE MOTOR. Het aantal elektrische toestellen in huis is lang niet constructiestandaard. Passiefhuizen optimaliseren ENERGIEGIDS MAART 2008 GIDS VOOR ZUINIG OMSPRINGEN MET ENERGIE ÉN MILIEU PASSIEFHUIZEN Wooncomfort én energiebesparing vallen in een ALTERNATIEVE VERWARMINGSSYSTEMEN Het verwarmen van je huis of sanitair

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

Bespaar tot 60% op uw warmwaterproductie 100% op uw elektriciteitsfactuur. Investeer in een zonnesysteem en laat uw geld renderen

Bespaar tot 60% op uw warmwaterproductie 100% op uw elektriciteitsfactuur. Investeer in een zonnesysteem en laat uw geld renderen Zonne-energiegids 2015 Investeer in een zonnesysteem en laat uw geld renderen Bespaar tot 60% op uw warmwaterproductie 100% op uw elektriciteitsfactuur Juni 2015 Energie van de zon gratis aan huis geleverd

Nadere informatie

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012 PV in de Bouw Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking Onderzoeksrapport SMZ2012006 Utrecht, december 2012 Stichting Monitoring Zonnestroom PV in de Bouw (concept) 1 Projecttitel Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Bewust omspringen met energie in schrijnwerkerijen. Hoe verlaag ik mijn verbruik?

Bewust omspringen met energie in schrijnwerkerijen. Hoe verlaag ik mijn verbruik? Bewust omspringen met energie in schrijnwerkerijen Hoe verlaag ik mijn verbruik? 2 2 Voorwoord Beste ondernemer, Energie blijft een brandend actueel thema. Naast de milieu-impact en de bevoorradingszekerheid,

Nadere informatie

Besparen. Herr Seele Ik ben er van overtuigd dat ecologisch bewust leven een teken van intelligentie is. Energie

Besparen. Herr Seele Ik ben er van overtuigd dat ecologisch bewust leven een teken van intelligentie is. Energie DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR Smart media EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK Besparen Februari Maak je budgetvoornemens waar 2014 Energie Vlamingen steeds bewuster

Nadere informatie

Energiezuinig (ver)bouwen: Dik isoleren of een dure installatie? VIBE-publicatie december 2004. Isoleren of installeren? VIBE vzw - december 2004

Energiezuinig (ver)bouwen: Dik isoleren of een dure installatie? VIBE-publicatie december 2004. Isoleren of installeren? VIBE vzw - december 2004 Energiezuinig (ver)bouwen: Dik isoleren of een dure installatie? VIBE-publicatie december 2004 1 C D/2004/8296/29 v.u.: Herman Remes Statiestraat 115 2600 Antwerpen-Berchem 2 Inhoud ing. Geert Bellens

Nadere informatie

VinçotteMAGAZINE Juni 2010 nr. 1 jaargang 2 Periodiek tijdschrift uitgegeven door Vinçotte

VinçotteMAGAZINE Juni 2010 nr. 1 jaargang 2 Periodiek tijdschrift uitgegeven door Vinçotte VinçotteMAGAZINE Juni 2010 nr. 1 jaargang 2 Periodiek tijdschrift uitgegeven door Vinçotte Pijpleidingen wereldwijd Speel op veilig en duurzaam voor uw gebouwen Energieleverancier Eneco pioniert In beeld

Nadere informatie

Zuinig omspringen met energie was meteen een prioriteit

Zuinig omspringen met energie was meteen een prioriteit Oogst Opbrengst November 2011 NR. 39 INFORMATIE VOOR LAND- EN TUINBOUWBEDRIJVEN Lees Oogst&Opbrengst nu ook digitaal op www.oogst-en-opbrengst.be Themanummer duurzame energie Creatief met energie Koen

Nadere informatie

Energiekrant. Ruim baan voor woningisolatie! Maak kans op gratis zonnepanelen! Kom naar de Energiemarkt op 16 en 17 september.

Energiekrant. Ruim baan voor woningisolatie! Maak kans op gratis zonnepanelen! Kom naar de Energiemarkt op 16 en 17 september. Energiekrant Deze uitgave wordt u aangeboden door de gemeente Rheden september 2011 In deze krant: Isoleren; Juist nu! Uw woning isoleren levert vaak meer op dan u denkt. Maar wat is isoleren precies en

Nadere informatie

batibouw tips om kostenoptimaal te (ver)bouwen

batibouw tips om kostenoptimaal te (ver)bouwen keuken trends batibouw tips om kostenoptimaal te (ver)bouwen Commerciële bijlage. Valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. QUICK-STE Trendy vloeren die tegen een stootje kunnen, dat is

Nadere informatie

Facility Management & Energiebesparingen

Facility Management & Energiebesparingen Koelmachines & Split Units Algemene kijk op motoren Verwarmingssystemen Luchtbehandeling Circulatiepompen Meten is weten Facility Management & Energiebesparingen Verlichting Versie : september 2013 Intro

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3.

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. Natuur.huis MET DE STEUN VAN HET VLAAMS GEWEST BINNEN HET PRESTI5-PROGRAMMA 20 tips

Nadere informatie

Vakblad voor de dakensector uitgave van de Confederatie Bouw - Afwerking Lombardstraat 34-42 1000 Brussel Afgiftekantoor Gent X Post P708240

Vakblad voor de dakensector uitgave van de Confederatie Bouw - Afwerking Lombardstraat 34-42 1000 Brussel Afgiftekantoor Gent X Post P708240 20 e jaargang Roofbelgium 2011-3 Maart 2011 Verschijnt maandelijks behalve in juli Vakblad voor de dakensector uitgave van de Confederatie Bouw - Afwerking Lombardstraat 34-42 1000 Brussel Afgiftekantoor

Nadere informatie

In ieder geval hopen wij, beste lezer, dat wij met deze brochure u kunnen prikkelen om duurzaam te bouwen. Veel leesgenot!

In ieder geval hopen wij, beste lezer, dat wij met deze brochure u kunnen prikkelen om duurzaam te bouwen. Veel leesgenot! 1029260_KampC3 binnen.qxp 25-10-2005 12:43 Pagina 1 Voorwoord Het begrip duurzaam duikt hoe langer hoe meer op in het dagelijks taalgebruik. Dat wil echter niet zeggen dat het ook steeds op de juiste manier

Nadere informatie

Projectmap Zonneboilers voor nieuwbouw en bestaande bouw

Projectmap Zonneboilers voor nieuwbouw en bestaande bouw voor nieuwbouw en bestaande bouw Doelgroepen: Aannemers, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties Inhoud 1. Even voorstellen... 2 2. Oneindige bron van energie... 4 3. Techniek... 6 3. Garantie bepalingen

Nadere informatie

eandismagazine Spouwmuren na-isoleren, een makkelijke besparing Een blik in de toekomst van verwarming Renovatie: nieuwe eisen energie

eandismagazine Spouwmuren na-isoleren, een makkelijke besparing Een blik in de toekomst van verwarming Renovatie: nieuwe eisen energie eandismagazine wegwijs in energie september Spouwmuren na-isoleren, een makkelijke besparing België-Belgique P.B. - P.P. B - 5469 2014 27 Renovatie: nieuwe eisen energie Een blik in de toekomst van verwarming

Nadere informatie

Themanummer. Modern bouwbedrijf & Duurzaam bouwen. Software voor de bouw

Themanummer. Modern bouwbedrijf & Duurzaam bouwen. Software voor de bouw Afgiftekantoor HASSELT X Themanummer Modern bouwbedrijf & Duurzaam bouwen Software voor de bouw KPD Services n.v. Stadsbeemd 1013 - B-3545 Halen Tel. 013/460 460 - Fax 013/460 461 info@kpd.be - www.kpd.be

Nadere informatie

BOUWEN & renoveren Gratis bijlage Het Nieuwsblad - De Gentenaar - De Standaard 15 september 2011

BOUWEN & renoveren Gratis bijlage Het Nieuwsblad - De Gentenaar - De Standaard 15 september 2011 Domotica voor beginners Slim op huizenjacht p. 5-6 p. 9-11 Checklist voor een grondige bezichtiging p. 13-17 BOUWEN & renoveren Gratis bijlage Het Nieuwsblad - De Gentenaar - De Standaard 15 september

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina Voorbeelden: routes naar energieneutraal wonen pagina INTERVIEW: bliksemsnelle renovatie pagina technische details en onderbouwing vanaf pagina huis vol energie

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE De visie van de N-VA Mijn papa zegt dat het licht zal uitgaan als ik groot ben. - Hendrik - 2 Inhoudstafel Deel I. Energie in cijfers en feiten 6 1. Feiten en evolutie

Nadere informatie