HANDENVOL MOOIE PERSPECTIEVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDENVOL MOOIE PERSPECTIEVEN"

Transcriptie

1 CEBEONEWS DRIEMAANDELIJKS ELEKTROTECHNISCH VAKMAGAZINE 52e jaargang een UITGAVE VAN CEBEO NV. WINTERuITgavE 2013 NR 275 DOSSIER: DE EPB-WETGEVING EN DE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATEUR PROJECT DATANETWERKEN P.34 EEN REFERENTIEPROJECT IN ÉÉN VAN BRUSSELS GROOTSTE GEBOUWEN! KNAP STUKJE MAATWERK VERLICHTING IN STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF SOGENT HANDENVOL MOOIE PERSPECTIEVEN Ele k t ro t e c hnisc h ma t e riaal, t e c hnisc he o plo ssinge n en d ien sten. www. ceb eo. b e PROJECT RELIGHTING P.36 EE E 70 E E90 60 E E80 E50 E E40E50 E40??E ergin2g0214 mnetenrtin le e g e m r le B g EPEBPre E20 30 E10 E20 E E10 CEBEONEWS 1

2 DOSSIER Aanpassingen EPB-wetgeving DOSSIER: DE EPB-WETGEVING EN DE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATEUR CEBEO TECHNOLOGIE 2013 HANDENVOL MOOIE EEN TOPEDITIE PERSPECTIEVEN 4 CEBEONEWS

3 Aanpassingen EPB-wetgeving DOSSIER In 2010 besliste de Europese Commissie dat alle nieuwe gebouwen in de lidstaten na 2020 bijna energie-neutraal moeten zijn (met een E-peil van 30). Elke lidstaat moet deze richtlijn vertalen naar zijn nationale of regionale wetgeving. Energie is in politiek België een gewestelijke bevoegdheid, en daarom beslissen de Vlaamse Regering, de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Waalse Regering zelf hoe ze de weg afleggen naar de Europese norm en dus hun EPB-wetgeving invullen. Sinds de EPB-wetgeving in de verschillende gewesten in ons land in voege is gegaan, is bouwen er niet eenvoudiger op geworden. Er moet aan een aantal normen voldaan worden die verband houden met het energiepeil van de woning en ventilatie in nieuwbouwwoningen is verplicht. In Vlaanderen wordt daar een belangrijke eis aan toegevoegd: hernieuwbare energie. Bouwen is anno 2014 dus een vrij complexe onderneming geworden waar bijgevolg heel wat verschillende partijen bij betrokken (kunnen) zijn: de bouwheer, een architect, een EPB-verslaggever, aannemers, technische vakmannen Door de strenger wordende EPB-wetgeving wordt zeker het aandeel van de technieken in een woning een stuk belangrijker. Voor vakmannen zoals de elektrotechnische installateur betekent dit ongetwijfeld handenvol mooie perspectieven: indien hij zich bekwaamt in de installatie van hernieuwbare energiesystemen en energieefficiënte ventilatiesystemen, wordt hij steeds meer de centrale vakman in een nieuwbouwproject. In dit dossier laten wij enkele topfabrikanten van regeneratieve energiesystemen aan het woord, en zij bevestigen eensgezind: De elektro-installateur is de meest geschikte man voor de installatie van deze verplichte energieefficiënte technieken. Waarom ontdekt u in het dossier op de volgende pagina s. Cebeo beseft dat nieuwe technieken ook andere skills vereist van de installateur. Als gespecialiseerde groothandel doet Cebeo er dan ook alles aan om de drempel naar deze producten en oplossingen voor de elektroinstallateur te verlagen. Hoe? Ook dit leest u in dit dossier. Alvast veel leesplezier! P.19 Lees meer over de EPB-wetgeving in Vlaanderen, Brussel en Wallonië E10 CEBEO E30 E40 E50 E6 0 glemen FABRIKANTEN AAN HET WOORD 12? E20 EPB re in dit dossier RENSON E+ Nick De Landsheer, Business Unit Manager KLAAR VOOR DE STRENGERE NORMEN SOLAR WORLD Ton Kroef, Country Manager Benelux DE ELEKTRO-INSTALLATEUR IS AAN ZET SOLER&PALAU Alain Birenbaum, directeur PRODUCTEN LATEN ERKENNEN DOOR DE OVERHEID SMA Jan Van Laethem, Managing Director MARKT EERST OPNIEUW INFORMEREN SANUTAL Wim Persoons, Product manager VOLLEDIG NIEUWE MARKT OPENT ZICH IN 2014 COMAP Eddy Vander Auwermeulen, Project Sales Manager Belux HOE STRENGER HET E-PEIL, HOE BETER VOOR DE INSTALLATEUR STIEBEL ELTRON Jean-Pierre Rutten, Algemeen Directeur België GOEDE BIJSCHOLING IS NOODZAKELIJK tering E E90 Katrien Biltris, Katrien van Overwalle en Michiel Arickx over de veranderende markt CEBEO VERLAAGT DREMPEL VOOR DE INSTALLATEUR 17 Steven Mylle, specialist HVAC en PV VERREGAANDE ONDERSTEUNING BIJ CEBEO PROJECT 24 SYSTEEM D VENTILEERT NIEUWE KLEEDRUIMTES BIJ SNOEPFABRIKANT ASTRA SWEETS Thermocontrols uit Rollegem-Kapelle EN MEER... 6 LUC DEDEYNE, architect en energieconsulent van de Bouwunie KOSTENOPTIMAAL BOUWEN KAN OOK MET EN HERNIEUW BAAR ENERGIESYSTEEM 26 GROEP HUYZENTRUYT KIEST VOOR PV-INSTALLATIE OP NIEUWE WONINGEN PV IS DE MEEST BETAALBARE OPTIE CEBEONEWS 5

4 DOSSIER De EPB-wetgeving en de elektrotechnische installateur KOSTENOPTIMAAL BOUWEN KAN OOK MET EN HERNIEUWBAAR ENERGIESYSTEEM LUC DEDEYNE ARCHITECT EN ENERGIECONSULENT VAN DE BOUWUNIE Een woning met een hernieuwbaar energiesysteem en een E-peil 60 is niet noodzakelijk duurder dan een woning. Dat is de overtuiging van architect en energieconsulent van de Bouwunie Luc Dedeyne uit Torhout. Hij gaat er dus niet van uit dat een hernieuwbaar energiesysteem de bouwkost de hoogte in jaagt. Luc Dedeyne staaft zijn stelling met een zelf ontwikkelde rekentool. Aan de hand zijn BEN (Bijna Energie Neutraal) calculator becijfert hij waar het punt ligt om kostenoptimaal te bouwen, rekening houdend met alle wettelijk eisen. De gangbare mening is dat door de steeds strenger wordende EBP-wetgeving voor nieuwbouwwoningen en grondige renovaties, woningen voor de modale bouwheer steeds duurder dreigen te worden. Of er moeten eventueel toegevingen gebeuren in bebouwde oppervlakte of afwerking. Architect en energieconsulent Luc Dedeyne is een andere mening toegedaan. Volgens hem is het niet zo dat bijvoorbeeld de prijs voor een hernieuwbaar energiesysteem integraal bovenop de bestaande investering voor een woning gerekend moet worden. Luc Dedeyne meent dat wanneer er kostenoptimaal gebouwd wordt, het mogelijk is om aan de wetgeving te voldoen zonder zware extra investeringen. Om te streven naar dat kostenoptimale punt ontwikkelde hij de BEN-calculator (BEN staat voor Bijna Energie Neutraal). Aan de hand van twee belangrijke parameters worden verschillende mogelijke oplossingen berekend. Deze parameters zijn enerzijds de initiële investering of bouwkost voor de woning en anderzijds de Totale Actuele Kost van het bouwproject. In de Totale Actuele Kost wordt er rekening gehouden met de bouwkost, de som van de kosten voor energieverbruik, vervanging en onderhoud en de inkomsten uit eventuele premies, belastingvermindering en groene stroomcertificaten en dit over een periode van 30 jaar. Er wordt ook rekening gehouden met de residuwaarde van de woning. Ik hanteer realistische prijzen voor de materialen en technieken en de evolutie van de energieprijzen worden eveneens ingecalculeerd, legt de energieconsulent uit. Dit is natuurlijk een berekening die voor ieder project afzonderlijk moet gebeuren. Maar uit de calculaties die ik al gedaan heb, blijkt dat in Vlaanderen bouwen met een E-peil 60 en voldoen aan de eis voor hernieuwbare energie niet noodzakelijk duurder wordt dan de prijs van een woning. CEBEO VERLAAGT DREMPEL VOOR KATRIEN BILTRIS, KATRIEN VAN OVERWALLE EN MICHIEL ARICKX OVER DE VERANDERENDE MARKT De evolutie naar Bijna Energie-Neutrale woningen in 2021 zal zorgen voor een stijging van de vraag naar regeneratieve energiesystemen en energieefficiënte ventilatie. Dit betekent dat er zich een groeiende markt aandient die mooie kansen biedt voor de elektrotechnische installateur. Daar zijn Divisie Manager HVAC bij Cebeo Katrien Biltris, Product Market Manager Katrien Van Overwalle en Technisch Specialist HVAC Michiel Arickx van overtuigd. De komende periode wordt een uitgelezen kans voor de elektro-installateur om zijn aandeel op de werf te vergroten, klinkt het, en Cebeo heeft de knowhow en de middelen om hem bij dit nieuwe verhaal te ondersteunen. 6 CEBEONEWS Het landschap waarin de elektrotechnische installateur moet werken, is constant in evolutie. Het vormt voor hem een belangrijke uitdaging om zich aan deze veranderende markt aan te passen. Hernieuwbare energiesystemen en HVAC zijn technieken die de jongste jaren aan een steile opmars bezig zijn. Het groter bewustzijn rond energie-efficiëntie en de strenger wordende wetgeving zijn daar natuurlijk niet vreemd aan. De elektroinstallateur die in de toekomst zeker zijn aandeel op de werf wil uitbreiden, neemt daarom nu best al één of meerdere energie-efficiënte technieken op in zijn aanbod.

5 PROJECT DOSSIER WANNEER ER KOSTENOPTIMAAL GEBOUWD WORDT IS HET MOGELIJK OM AAN DE WETGEVING TE VOLDOEN ZONDER ZWARE EXTRA INVESTERINGEN. COMBINATIE VAN SYSTEMEN De gekozen maatregelen voor hernieuwbare energie worden een bepalende factor voor het kostenplaatje. Aangezien BEN-calculator zowel rekening houdt met de initiële investering als met het terugverdieneffect (Totale Actuele Kost) van de mogelijke oplossingen, is het mogelijk om te vergelijken en een gefundeerde keuze te maken. Het is zelfs perfect mogelijk dat de meest kostenoptimale oplossing een combinatie van een energie-efficiënt ventilatiesysteem en meerdere hernieuwbare energiesystemen inhoudt. PV In het algemeen ziet Luc Dedeyne in Vlaanderen niettemin veel potentieel voor PV-installaties. Ondanks de afschaffing van de ondersteuning is dit voor de bouwheer een rendabele oplossing met een eerder beperkte terugverdientijd. Voor de elektrotechnische installateur betekent PV volgens mij een opportuniteit, omdat dit voor hem technisch ook vrij eenvoudig is. OVERVERHITTING Dit betekent niet dat de architect van oordeel is dat andere hernieuwbare energiesystemen niet interessant zijn, voor zowel de bouwheer als de installateur. Een zonneboiler of warmtepomp voor ruimteverwarming zijn eveneens interessante systemen, maar dit zijn investeringen met een langere terugverdientijd. Volgens mij hebben regelingen die ruimteverwarming, verwarming van sanitair water en ventilatie combineren zeker een toekomst. Een van mogelijke problemen met heel sterk geïsoleerde woningen is oververhitting. Die kan je tegengaan door de warme lucht uit de ruimtes af te zuigen, de warmte te recupereren voor het sanitair warm water en de afgekoelde lucht opnieuw in de woning te blazen., besluit Luc Dedeyne. Spreiding E-peil eengezinswoningen DE INSTALLATEUR Want we evolueren tegen 2020 naar woningen die op het vlak van energie zelfbedruipend zullen zijn. Dit betekent dat ze volledig zelf voorzien in hun eigen energiebehoefte, vult Katrien Biltris aan. Nu volstaat vaak nog één techniek om te voldoen aan het E-peil, maar hoe strenger het E-peil, hoe meer technieken er nodig zullen zijn. HEROPLEVING PV In deze evolutie zal elke techniek wel zijn plaats krijgen. Katrien Van Overwalle vermoedt echter dat vooral de PV-markt vrij snel zal heropleven. De markt krijgt vanaf 2014 de kans om zich op een duurzame manier te herstellen, zonder (over)subsidiëring. PV is voor de bouwheer een betaalbaar systeem om in Divisie Manager HVAC bij Cebeo Katrien Biltris WELKE OPLOSSING DE INSTALLATEUR OF EINDKLANT OOK VRAAGT, CEBEO ZOEKT NAAR HET PASSENDE ANTWOORD CEBEONEWS 7

6 DOSSIER De EPB-wetgeving en de elektrotechnische installateur Product Market Manager Katrien Van Overwalle UNIEKE MARKTPOSITIE Cebeo profileert zich op het vlak van hernieuwbare energie en HVAC dus steeds meer als een gespecialiseerde groothandel. Dat klopt. Welke oplossing de installateur of eindklant ook vraagt, Cebeo zoekt naar het passende antwoord, aldus Katrien Biltris. Michiel Arickx vult aan: Om te beginnen is Cebeo zowel de one stop shop voor het multitechnieken bedrijf als het aanspreekpunt voor de gespecialiseerde installateur. Voorts is het mogelijk dat onze klant vraagt om het EPB-verslag te analyseren op het vlak van de technieken. Waar nodig kan er zelfs bijgestuurd worden om tot een goede oplossing te komen voor de installateur. De technische kennis waarover Cebeo als organisatie beschikt, is volgens de specialist uniek. Op het vlak van residentiële oplossingen zijn we wellicht de groothandel met wellicht de grootste toegevoegde DE MARKT KRIJGT VANAF 2014 DE KANS OM ZICH OP EEN DUURZAME MANIER TE HERSTELLEN, ZONDER (OVER)SUBSIDIËRING. Vlaanderen op een kwalitatieve manier te voldoen aan de regeneratieve energieeis, zegt De Product Market Manager. Als je op termijn onafhankelijk wenst te worden van een energieleverancier, kan je bovendien de installatie nog eenvoudig uitbreiden. Een PV-installatie is ook op het vlak van onderhoud zeer opportuun. Ten slotte kan je kiezen voor geïntegreerde panelen, waardoor je bij nieuwbouw bespaart op de kosten voor de dakbedekking. Katrien Van Overwalle ziet ook voordelen voor de elektrotechnische installateur Een PV-installatie is eenvoudig te plaatsen en vraagt voor de elektrotechnische installateur niet echt nieuwe vaardigheden. SANITAIR WARM WATER De PV-markt zal dus wellicht een stuk stabieler en meer matuur worden. Maar ook de vraag naar andere hernieuwbare energiesystemen zoals een zonneboiler of warmtemomp(boiler) zullen onder invloed van de strenger wordende EPB-wetgeving ongetwijfeld verder opgang maken. In sterk geïsoleerde woningen wordt de behoefte aan ruimteverwarming kleiner, stelt Katrien Van Overwalle vast. Maar de vraag naar sanitair warm water neemt niet af. De zonneboiler is in dat perspectief natuurlijk een waardevol systeem, maar vraagt wel bijkomende specifieke kennis voor de installateur. Een warmtepomp kan op zijn beurt voor zowel ruimteverwarming in combinatie met vloerverwarming op lage temperatuur - als de bereiding van sanitair warm water een goede optie zijn. De warmtepomp met vloerverwarming is niet alleen bijzonder energie-efficiënt, het is eveneens een ruimtebesparende oplossing. In de evolutie naar compactere woningen, worden radiotoren namelijk vaak als plaatsverlies beschouwd. VENTILATIE Katrien Biltris wijst ook op de mogelijkheid van ventilatie om een lager E-peil te halen en specifiek in Vlaanderen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Want wie in Vlaanderen E54 haalt, voldoet ook aan de eis van regeneratieve energie in nieuwbouw. Met het juiste ventilatiesysteem kan je dat E-peil zeker halen. De Divisie Manager ziet de oplossingen voor hernieuwbare energie en HVAC in de toekomst nog sterk evolueren. De strengere EPB-eisen houden de fabrikanten alert. Zij zullen ongetwijfeld verder blijven investeren in onderzoek naar nog betere oplossingen. Cebeo volgt deze nieuwe ontwikkelingen vanzelfsprekend op de voet. Technisch Specialist HVAC Michiel Arickx E-PEILPUNTEN WINNEN MET BLOWERDOORTEST Volgens de EPB-wetgeving krijgt elke woning een score voor luchtdichtheid. In de EPB-software wordt standaard een score van 12 toegekend. Aan de hand van een Blowerdoortest worden de eventuele luchtlekken in de woning gedetecteerd. Alleen door het uitvoeren van deze test worden een aantal E-peilpunten gewonnen. Door eventuele luchtlekken te dichten is het mogelijk nog extra Epeilpunten te winnen. HVAC-specialist bij Cebeo Michiel Arickx legt het principe van de test uit uit. De Blowerdoortest gebeurt door het creëren van een drukverschil in de woning door middel van een Blowerdoorventilator. Indien een woning luchtlekken vertoont, zal de ventilator moeten blijven draaien. Hoe meer lucht er via de lekken ontsnapt, hoe groter het debiet van de ventilator. Zo wordt de luchtdichtheid uiteindelijk bepaald. Wenst u meer info? Uw Cebeo-contactpersoon helpt u graag verder. Met de blowerdoortest worden luchtlekken in de woning gedetecteerd 8 CEBEONEWS

7 DOSSIER vddsdsgsd waarde. We organiseren opleidingen in samenwerking met de fabrikanten, zodat de installateur niet alleen het product maar eveneens de techniek zelf beheerst. Daarnaast bieden we technische ondersteuning bij de uitwerking van de oplossing onder de vorm van studies, waar nodig DOSSIER PROJECT begeleiding tot op de werf en de indienststelling van de installatie. Vergeet ook niet dat ook de appartementsbouw onderworpen is aan de wetgeving voor woningen en specifieke oplossingen vereist. Ook hierin geven we specifieke support. Door alle elementen van deze aanpak samen, wil Cebeo de drempel voor de installateur zo laag mogelijk houden. KLAAR VOOR DE STRENGERE NORMEN? E10 E20 E30 EPB E40 E50 E80 E ring 2 ente reglem NICK DE LANDSHEER BUSINESS UNIT MANAGER BIJ RENSON De evolutie naar Bijna Energie-Neutrale Woningen (BEN) in 2020 biedt heel wat opportuniteiten voor de installateur. Maar eerst moeten de fabrikanten met innovatieve technieken op de markt komen, waarmee de installateur aan de slag kan. RENSON heeft deze boodschap alvast begrepen, en stelt op Batibouw een nieuw gamma energie-efficiënte oplossingen aan het grote publiek voor. Nick De Landsheer, Business Unit Manager bij RENSON, geeft ons alvast een voorproefje. Vooral van ons Systeem E+ verwachten we erg veel. E + is het nieuwe totaalconcept voor ventilatie, verwarming van sanitair warm water en ruimteverwarming van RENSON. E+ garandeert onafhankelijk van de verwarming een gezond binnenklimaat gecombineerd met warmtebesparing en warmteterugwinning. Nick De Landsheer: In E + combineren we vraaggestuurde ventilatie (C+ EVO II) met de duurzame warmtepomptechnologie. Via vraaggestuurde ventilatie levert E + warmtebesparing op. De warmte, die de vervuilde lucht in de warmtewisselaar afgeeft, wordt gebruikt voor de hybride productie van sanitair warm water en voor ruimteverwarming (in combinatie met een laag vermogen solo gasketel). Dit houdt nieuwe mogelijkheden in voor de installateur, maar dit vraagt ook een doorgedreven training van ons als fabrikant. Het is immers belangrijk dat die installateur het systeem ook op een correcte manier installeert, want alleen dan EEN BOUWHEER DIE VOOR E + KIEST, SLAAT TWEE VLIEGEN IN ÉÉN KLAP Nick De Landsheer, Business Unit Manager bij RENSON CEBEONEWS 9

8 DOSSIER De EPB-wetgeving en de elektrotechnische installateur Met Renson systeem C+ EVO II kan nu al E40 bereikt worden DOSSIER MET C+ EVO II KAN NU AL E40 BEREIKT WORDEN, EN HIERMEE VOLDOET DE BOUWHEER AL AAN DE NORMEN VOOR 2018! Nick De Landsheer, Business Unit Manager bij RENSON NIEUW IN HET GAMMA HEALTHBOX SMARTZONE kan het beste rendement behaald worden. Tijdens een opleiding van één dag zullen we de installateur onder meer leren hoe de koppeling van het systeem E + met de ketel moet gebeuren. Een bouwheer die voor E + kiest, slaat twee vliegen in één klap. Hij voldoet aan de regeneratieve energie-eis en de vraaggestuurde ventilatie genereert een extra daling van het aantal E-peilpunten. Volgens onze berekeningen levert E + tot 33 extra E-peilpunten op, aldus Nick, een investering in E + is binnen de acht jaar terugverdiend. HOGERE EISEN Ventilatie kan een groot aandeel hebben bij het verminderen van het E-peil. De waarde van een ventilatiesysteem in een woning neemt dan ook toe. Maar door de verplichting om de installatie op te meten, wordt het ook steeds belangrijker om die ventilatietechniek te kunnen aanbieden. RENSON raadt de installateur dan ook aan om deze E-peil-verlagende technieken zeker te leren installeren. Wij investeerden met EXIT 5 in nieuwe opleidingsfaciliteiten in ons hoofgebouw in Waregem, zegt Nick. Hier leiden wij elektrotechnische installateurs op tot erkende Renson Installers, wat betekent dat ze ook onze producten mogen installeren. Het is een zekere investering, want met C+ EVO II kan nu al E40 bereikt worden, en hiermee voldoet de bouwheer al aan de normen voor 2018! Principe Healthbox Smartzone De Healthbox is uitgerust met twee extra kleppen acht in plaats van zes - die dienen voor de vraaggestuurde afvoer van vervuilde lucht in de slaapkamer. Deze Healthbox Smartzone wordt verkocht in handige kits met toebehoren. C+UBE C+ube verwijst naar het eerste Systeem C+ van RENSON. Via natuurlijke toevoer en mechanische afvoer garandeert dit systeem een prima luchtkwaliteit met minimale warmteverliezen. De zelfregelende natuurlijke toevoer en de vraaggestuurde afvoer worden in C+ube aangesloten op een kleine Healthbox met aparte CO2-sensor. In elke ruimte apart bevindt er zich nog een aanwezigheidssensor, dit om overal een optimale ventilatie te garanderen. Vooral in appartementen zal dit plaatsbesparende systeem zijn nut bewijzen. EASYFLEX In 2014 presenteert RENSON ook een eigen leidingsysteem: RENSON EasyFlex. Het verschil met de huidige generatie zit vooral in de flexibiliteit. Business Unit Manager Nick De Landsheer: Wanneer de installateur op een werf een obstakel moet passeren met het ventilatiekanaal, is hij nu niet langer verplicht dit te doen in bochten van 90. De semi-rigide buizen van EasyFlex kunnen lichtjes gebogen worden en dit levert in het kanaal veel minder drukverlies op. In combinatie met een zelfregelend systeem heeft de installateur nu steeds de garantie dat het vooropgestelde debiet wordt gehaald. De flexibiliteit van de buizen zorgt ervoor dat ze op de werf tegen een stootje kunnen. Ze gaan niet meteen barsten wanneer iemand er toevallig zijn voet op zet. De grotere sectie van de buizen zorgt er ten slotte ook voor dat de ruimtes zo goed als geruisloos geventileerd worden. De koppelstukken van deze EasyFlex kanalen zijn tevens voorzien van twee rubberen aansluitstukken met een doorzichtige beugel. Dit maakt visuele controle van de koppeling mogelijk tot op het laatste moment, dus tot net voor de chape gelegd wordt. Demoruimte bij Renson te Waregem MEER INFORMATIE NODIG? Uw Cebeo-contactpersoon helpt u graag verder. CEBEONEWS 11

9 DOSSIER De EPB-wetgeving en de elektrotechnische installateur TON KROEF COUNTRY MANAGER BENELUX BIJ SOLAR WORLD DE ELEKTRO-INSTALLATEUR IS De PV-markt is nog niet hersteld van de opgelopen schade van de afgelopen jaren. Maar Ton Kroef Country Manager bij Solar World ziet met de gewijzigde EPB-wetgeving nieuwe opportuniteiten. De wetgeving zal de verkoop van PV-installaties zeker in de hand werken, en 2014 wordt na een lange impasse het jaar van de heropleving van PV. De installateur moet nu het verkoopverhaal van de fabrikanten mee ondersteunen. De tijd dat hij de orders voor het opscheppen had, is definitief voorbij. De technische kennis noodzakelijk voor de aansluiting van PV-panelen, is bij de elektrotechnische installateur zeker aanwezig. Maar nu is de uitdaging om ook het commerciële verhaal errond te brengen. De eindklant moet duidelijk gemaakt worden dat een PV-installatie niet dient om geld op te brengen, wel om energie (en geld) te besparen, een belangrijke nuance! Een modaal gezin kan met een installatie van kwh/jaar op twintig jaar tot euro besparen. Eenmaal de klant zich bewust wordt van deze cijfers, zal de PVmarkt opnieuw aanzwengelen. GOEDKOOP Ton Kroef voorspelt dat binnen enkele jaren een PV-installatie standaard wordt opgenomen binnen de residentiële installatie. Het is bij een nieuwbouw of grondige renovatie vaak de gemakkelijkste manier 12 CEBEONEWS om te voldoen aan de EPB-wetgeving, en het vergt een relatief kleine investering. De elektroinstallateur, die toch op de werf aanwezig is, kan de installatie voor zijn rekening nemen. Voor mij is het duidelijk, de installateur is nu aan zet. Wie PV niet in zijn aanbod opneemt, kan veel werk mislopen. De installatie van PV-panelen ligt zeker binnen de competentie van een elektroinstallateur. Ton Kroef: Een groot deel van het werk is mechanisch: panelen monteren en kabels trekken. De aansluiting van de panelen op de meters en eventueel op een centraal energiebeheersysteem is wel specialistenwerk, maar sluit wel perfect aan op het vakgebied van de elektro-installateur. KWALITEIT PV is een investering op lange termijn, en kwaliteit is erg belangrijk. Dit wordt bij ons zeker en vast gewaarborgd. Ondanks de snelle prijsdaling van zonnepanelen in de afgelopen jaren, hielden we bij Solar World toch vast aan het concept Made in Germany, en zijn we voor de productie van onze modules en cellen niet gevlucht naar de goedkopere Aziatische markt. Wij houden vast aan ons model, en staan erop de installateur betaalbare en betrouwbare producten aan te bieden, waarmee hij zijn klant tevreden kan stellen, zegt de Country Manager.

10 DOSSIER? E10 E20 E30 E40 E50 E80 E90 4 g 201 enterin eglem EPB r S AAN ZET Solar World houdt vast aan het concept Made in Germany. PRODUCTEN LATEN ERKENNEN DOOR DE OVERHEID ALAIN BIRENBAUM DIRECTEUR SOLER & PALAU BELGIUM KITS Voor sommigen zijn zonnepanelen een nieuwe markt, maar Cebeo is er wel om die drempel te verlagen. Samen met Cebeo organiseren wij vaak opleidingen voor de elektro-installateur. Via Cebeo stellen wij tevens de tools ter beschikking voor een correcte berekening van de installatie. Een andere service van Cebeo voor de installateur, is het aanbieden van installatiekits op maat. Deze bevatten de benodigde modules, het montagemateriaal en de omvormers en kunnen geleverd worden op een plaats naar keuze. De installateur kan ook kiezen voor Kiteasy, de vooraf geassembleerde kits van Solar World (bv. met 12 panelen, 3KW), uit voorraad leverbaar. Meer info hierover is te verkrijgen bij uw Cebeo-contactpersoon, besluit Ton Kroef. Kiteasy, de vooraf geassembleerde kits van Solar World (bv. met 12 panelen, 3KW) Wie in 2014 een ventilatiesysteem D installeert in een nieuwbouw of bij een grondige renovatie, is verplicht om de debieten in de verschillende woonruimtes op te meten en nadien ook op te nemen in het EPB-verslag van het gebouw. Volgens Alain Birenbaum, directeur van ventilatiefabrikant Soler&Palau Belgium, hoeft de installateur niets te vrezen. De handeling zelf is vrij gemakkelijk, en bij problemen kan hij steeds rekenen op ondersteuning van ons of van de specialisten van Cebeo. EEN ENERGIE-EFFICIËNT VENTILATIESYSTEEM D MET WARMTERECUPERATIE KAN TOT 20 E-PEILPUNTEN OPLEVEREN. Ventilatiesystemen D van Soler & Palau (IDEO 350 en IDEO 450) De algemene regel van de Belgische ventilatienorm NBN zegt dat er in een woning een minimaal debiet moet zijn van 3,6m³/uur per vierkante meter woonoppervlakte. Voor het toilet is dit bepaald op 25m³/u. Na installatie van het ventilatiesysteem moet de installateur sinds eind 2012 met een anemometer (*) dit debiet in elke woonruimte controleren. De resultaten wor- den opgenomen in een officieel document dat bestemd is voor de Vlaamse Overheid, en zal bepalen of de woning al dan niet conform de regelgeving is. Maar wat als na installatie blijkt dat die debieten niet gehaald worden, moet de installateur dan opnieuw beginnen? Dit proberen we natuurlijk te vermijden, aldus de directeur. De basis van een goed systeem is een gedegen be- CEBEONEWS 13

11 DOSSIER De EPB-wetgeving en de elektrotechnische installateur STEVEN MYLLE SPECIALIST HVAC EN PV BIJ CEBEO rekening bij de voorbereiding. Installateurs die twijfelen kunnen hiervoor altijd terecht bij de specialisten van Cebeo. Blijkt dat de debieten toch niet gehaald worden, dan kan nog steeds een zwaardere ventilatiemotor geplaatst worden of kan de installatie beperkt worden. E54 Hoewel de verstrengde EPB-wetgeving niet rechtstreeks een invloed heeft op de ventilatiemarkt, verwacht Alain Birenbaum vanaf volgend jaar toch een gestage groei van de verkoop van D-systemen. Vanaf 1 januari 2014 verstrengt de wetgeving in Vlaanderen. Het maximale E-peil daalt van naar, en bouwheren worden verplicht om een regeneratieve energiebron te integreren in hun nieuwbouw of bij grondige renovaties, klinkt het. Voor wie niet aan de tweede eis kan voldoen, voorziet de wet een tweede oplossing. Bouwaanvragen zullen in dat geval enkel worden goedgekeurd wanneer het E-peil maximaal E54 bedraagt, dus tien procent strenger dan de normale. Een techniek waarmee hieraan kan worden voldaan, is een ventilatiesysteem met warmterecuperatie en/of met vraagsturing. De integratie van een energie-efficiënt ventilatiesysteem D met warmterecuperatie kan de bouwheer tot 20 E-peilpunten opleveren. Er zijn nu natuurlijk heel wat fabrikanten die nu claimen dat hun oplossingen extra e-peilpunten kunnen opleveren. Om de markt correct te informeren, werd de website opgericht. Het is een onafhankelijke website gemaakt in opdracht van het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest. De installateur vindt hierop een overzicht van producten die VERREGAAN De ventilatienorm NBN zegt dat er in een woning een minimaal debiet moet zijn van 3,6m³/uur per vierkante meter woonoppervlakte Door de strenger wordende EPB-wetgeving zal de markt van regeneratieve energiesystemen vanaf dit jaar nieuwe impulsen krijgen. Volgens Steven Mylle, specialist HVAC en PV bij Cebeo, moet de installateur deze kans grijpen om zijn aandeel op de werf nog te vergroten, en zal Cebeo hem hierbij helpen. Voor veel installateurs is dit een nieuwe markt, maar dankzij de vele opleidingen en verregaande projectondersteuning bij Cebeo staat de installateur er niet alleen voor. een aantal procedures hebben doorlopen, die de betrouwbaarheid van de informatie in het kader van de EPB-regelgeving waarborgt. Ook architecten en voorschrijvers laten zich vaak leiden door deze database en voor fabrikanten is aanwezigheid hierop met andere woorden een must. Zo ook voor Soler & Palau. Beide ventilatiesystemen D van Soler & Palau (IDEO 350 en IDEO 450) staan op deze database. Hiervoor werden ze in onafhankelijke laboratoria streng getest op onder meer hun maximale elektrische vermogen en op het rendement ervan bij verschillende debieten, weet de directeur. INSTALLATIEGEMAK Onze R&D-departement houdt hier natuurlijk rekening mee voor en tijdens de ontwikkeling van een nieuw product. Bij de aanvang van een project bestudeert R&D grondig de functionele eigenschappen die het product in de praktijk zal hebben. Daarbij houdt men naast gebruiksgemak, rendement en levensduur van een product ook rekening met het installatiegemak en de gebruikersomstandigheden. Zo kunnen vaklui met vertrouwen een goede keuze maken uit het aanbod van S&P, en hun klanten steeds volledige tevredenheid garanderen, besluit Alain Birenbaum. (*) een kit met anemometer kan worden gehuurd bij Cebeo. Vraag hierover meer informatie aan uw Cebeo-contactpersoon.? E10 16 CEBEONEWS E20 egle EPB r E50 ring mente E40 E30 E80 E Steven Mylle specialist HVAC en PV bij Cebeo

12 DOSSIER NDE ONDERSTEUNING BIJ CEBEO Vanaf 2014 is in Vlaanderen het maximale E-peil van een nieuwbouw en bij grondige renovatie gedaald van naar, en is de bouwheer verplicht om een regeneratieve energiebron te integreren in zijn woning. Dit kan een warmtepomp zijn, maar ook een zonneboiler of PV-panelen komen in aanmerking. Wie, omwille van bouwtechnische redenen, niet aan de regeneratieve energie-eis kan voldoen, wordt verplicht om E54 te halen, tien procent strenger dan. Deze extra daling van E-peilpunten kan behaald worden met bijvoorbeeld een energie-efficiënt ventilatiesysteem. VERREGAANDE ONDERSTEUNING Daarom raadt Steven Mylle de elektro- installateurs aan om nu al in te spelen op deze veranderende markt. In 2020 gaan we voor nieuwbouw naar E30, dus in elke woning die nu gebouwd of grondig gerenoveerd wordt, moeten energie-efficiënte technieken geïntegreerd worden. Als de elektro-installateur zich niet op deze markt begeeft, gaat iemand anders met de koek lopen. Dat zou jammer zijn, want net als Cebeo zijn heel wat topfabrikanten het erover eens dat de elektro-installateur de meest geschikte vakman is voor de installatie van deze oplossingen. Maar, naast een uitgebreide elektrotechnische kennis, heeft de installateur ook nog specifieke kennis nodig per techniek. Bijscholing is dus noodzakelijk, en Cebeo ALS DE ELEKTRO-INSTALLATEUR ZICH NIET OP DEZE MARKT BEGEEFT, GAAT IEMAND ANDERS MET DE KOEK LOPEN. kan hem hierbij helpen. Wij organiseren regelmatig opleidingen in samenwerking met topfabrikanten zoals bijvoorbeeld Renson, Stiebel Eltron of SolarWorld. Een overzicht hiervan vindt de installateur op onze website Maar ook na de opleiding kan de installateur blijven rekenen op onze ondersteuning. De medewerkers van Cebeo staan dagelijks in contact met de fabrikanten en volgen regelmatig ook zelf opleiding. Dit stelt ons in staat om de installateur in deze nieuwe markt algemeen advies te geven, maar ook om hem verregaande projectondersteuning aan te bieden. GOED GEÏNFORMEERDE KLANT Het is nog niet zeker welke technieken het meeste zullen aanslaan. We wachten nog even af hoe de markt zal reageren en er zijn ook nog een aantal onzekere factoren: wat zal er gebeuren met de subsidiëring bijvoorbeeld? Of wat verkiest de klant? Deze zaken zullen zich in de loop van 2014 wel uitwijzen. Wat we zeker niet mogen doen, is de klant een oplossing opdringen, waarschuwt Steven. Het is belangrijk dat we de klant volgen in zijn verhaal, want je moet we- In elke woning die nu gebouwd of gerenoveerd wordt, moeten energie-efficiënte technieken geïntegreerd worden ten dat ook hij zich steeds beter gaat informeren. Informatiecampagnes van de overheid, publiciteit van de fabrikanten en bezoeken aan beurzen zoals Batibouw of Bis-beurs, maken dat eindklanten vaak erg goed weten waarover ze spreken. De klant zal het als een enorm pluspunt ervaren wanneer de installateur hierover kan meepraten. HOGE VERWACHTING De markt verwacht veel van de elektro-installateur, en wie mee wil met de markt zal zich moeten aanpassen. Cebeo doet dit ook. Vroeger bestond onze HVAC-afdeling hoofdzakelijk uit ventilatie, nu hebben we ook warmtepompen en zonneboilers in ons aanbod. De markt verlangt veel van de installateur, maar bij Cebeo staat hij er nooit alleen voor, besluit Steven. Hebt u vragen over HVAC en PV? Stel ze aan uw vertrouwde Cebeo contactpersoon of ga langs in een Cebeo filiaal. CEBEONEWS 17

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Verplicht aandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw Vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning, kantoor

Nadere informatie

Verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie

Verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie 1 Energieprestatieregelgeving - Verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 1. NIEUWE EPB-EIS: MINIMUMAANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE... 2 2. WANNEER VAN TOEPASSING?... 2

Nadere informatie

EPB in Vlaanderen en hoe te gebruiken als verkoopstool

EPB in Vlaanderen en hoe te gebruiken als verkoopstool EPB in Vlaanderen en hoe te gebruiken als verkoopstool Inleiding EPB Wat Waarom Wanneer De 7 Eisen van EPB Huidige normen Normen 2016 E Peil als verkoopstool technieken 2 1 Wat EPB Energie Prestatie voor

Nadere informatie

Renovatie in de bouw De zin en onzin van renovaties - bewustmaking Wat voorziet Vlaanderen op het gebied van EPB- methodiek & ERP2020

Renovatie in de bouw De zin en onzin van renovaties - bewustmaking Wat voorziet Vlaanderen op het gebied van EPB- methodiek & ERP2020 Renovatie in de bouw De zin en onzin van renovaties - bewustmaking Wat voorziet Vlaanderen op het gebied van EPB- methodiek & ERP2020 21/02/2013 Kamp C Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur

Nadere informatie

OP WEG NAAR 2020 Bijna-Energieneutrale gebouwen?

OP WEG NAAR 2020 Bijna-Energieneutrale gebouwen? OP WEG NAAR 00 Bijna-Energieneutrale gebouwen? Maarten De Groote Vlaams Energieagentschap 4 oktober 0 Brugge Inhoud Evolutie energieprestatie Vlaanderen Aanpassingen wetgeving EPB Aanpassingen wetgeving

Nadere informatie

ROL VAN INSTALLATIETECHNIEKEN EN IMPACT OP UW ONTWERP. Dirk Saelens. Afdeling Bouwfysica, Departement Burgerlijke Bouwkunde, K.U.

ROL VAN INSTALLATIETECHNIEKEN EN IMPACT OP UW ONTWERP. Dirk Saelens. Afdeling Bouwfysica, Departement Burgerlijke Bouwkunde, K.U. NAV STUDIENAMIDDAG MASSIEF PASSIEFBOUW IN DE PRAKTIJK: AANPAK VAN ONTWERP TOT REALISATIE NAAR EEN PASSIEVE WONING OP BASIS VAN TRADITIONELE BOUWMETHODES ROL VAN INSTALLATIETECHNIEKEN EN IMPACT OP UW ONTWERP

Nadere informatie

Toekomstige ontwikkelingen omtrent hernieuwbare energie in de bouw

Toekomstige ontwikkelingen omtrent hernieuwbare energie in de bouw Toekomstige ontwikkelingen omtrent hernieuwbare energie in de bouw Wim Lameire energie@vlaanderen.be Agenda. Verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie in de bouwvoorschriften Voortraject Inhoud van

Nadere informatie

PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie

PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie Zonneboilersystemen, die gebruik maken van een hernieuwbare energiebron namelijk de zon, zijn investeringen in de toekomst: de energie die u verbruikt, is gratis,

Nadere informatie

ErP richtlijn en energie- etikettering voor de verwarmingsmarkt. Bouwunie, Unie van het KMO- bouwbedrijf

ErP richtlijn en energie- etikettering voor de verwarmingsmarkt. Bouwunie, Unie van het KMO- bouwbedrijf ErP richtlijn en energie- etikettering voor de verwarmingsmarkt Bouwunie, Unie van het KMO- bouwbedrijf 1 ErP richtlijn en energie- etikettering voor de verwarmingsmarkt Bouwunie, Unie van het KMO- bouwbedrijf

Nadere informatie

Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort

Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort WARMTEPOMPTECHNIEK Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort Voor verwarming en productie van sanitair warm water in nieuwbouw en renovatie Warmtepomptechniek in nieuwbouwprojecten Nieuw bouwen?

Nadere informatie

VLAAMS BELEID Bijna-energieneutrale gebouwen. Maarten De Groote - Vlaams Energieagentschap De toekomst van de bouw, Kamp C, 20 maart 2014

VLAAMS BELEID Bijna-energieneutrale gebouwen. Maarten De Groote - Vlaams Energieagentschap De toekomst van de bouw, Kamp C, 20 maart 2014 VLAAMS BELEID Bijna-energieneutrale gebouwen Maarten De Groote - Vlaams Energieagentschap De toekomst van de bouw, Kamp C, 20 maart 2014 Vlaamse energieprestatieregelgeving sinds 2006 Nieuwbouw moet gezond

Nadere informatie

WARMTEPOMPEN. WINST VOOR U, EN VOOR ONZE AARDE

WARMTEPOMPEN. WINST VOOR U, EN VOOR ONZE AARDE WARM WATER DUURZAME ENERGIE VERWARMING WARMTEPOMPEN. WINST VOOR U, EN VOOR ONZE AARDE ENERGIEBESPARENDE OPLOSSINGEN VOOR BIJ U THUIS STIEBEL ELTRON - SYSTEMEN VOOR EEN LAAG ENERGIEVERBRUIK In de nabije

Nadere informatie

Info gids. Infogids zonneboiler. Info gids. Zonneboiler www.zonneboilersite.be 1

Info gids. Infogids zonneboiler. Info gids. Zonneboiler www.zonneboilersite.be 1 Zonneboiler www.site.be 1 Inhoudstafel Wat is een? 2 De werking van een 3 Waarmee moet u rekening houden? 3 De kostprijs van een 4 Overzicht premies van een 4 Premie van de netbeheerder 5 Terugverdientijd

Nadere informatie

Bouw van twee degelijke én betaalbare BEN-ééngezinswoningen. Krakeelstraat 38, Serskamp

Bouw van twee degelijke én betaalbare BEN-ééngezinswoningen. Krakeelstraat 38, Serskamp Bouw van twee degelijke én betaalbare BEN-ééngezinswoningen Krakeelstraat 38, Serskamp Partners voor deze werf: Architects for Future Architect www.architectsforfuture.be Recticel Insulation Isolatie www.recticelinsulation.be

Nadere informatie

DE RENDABILITEIT VAN HERNIEUWBARE ENERGIE (HE 03)

DE RENDABILITEIT VAN HERNIEUWBARE ENERGIE (HE 03) DE RENDABILITEIT VAN HERNIEUWBARE ENERGIE (HE 03) 1 HOE BEOORDEEL JE DE RENDABILIEIT VAN EEN INVESTERING? Is het rendabel om in uw woning te investeren in een systeem dat werkt op hernieuwbare energie?

Nadere informatie

VERPLICHT AANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE Makkelijk met zonnepanelen

VERPLICHT AANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE Makkelijk met zonnepanelen VERPLICHT AANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE Makkelijk met zonnepanelen Jo Neyens, PV-Vlaanderen Intersolution conference 15-17 jan. 2014 1 Verplicht aandeel HE met PV Intersolution 2014 1 ODE Structuur platformen

Nadere informatie

Infogids zonneboiler

Infogids zonneboiler Infogids zonneboiler Inhoudstabel Inhoudstabel... 1 Wat is een zonneboiler?... 2 De werking van een zonneboiler... 2 Waarmee moet u rekening houden?... 2 De kostprijs van een zonneboiler... 3 Overzicht

Nadere informatie

Energiecongres OVED. Wijziging normering vraaggestuurde ventilatie Ventilatieoplossingen voor BEN woningen en renovatieprojecten

Energiecongres OVED. Wijziging normering vraaggestuurde ventilatie Ventilatieoplossingen voor BEN woningen en renovatieprojecten Energiecongres OVED Wijziging normering vraaggestuurde ventilatie Ventilatieoplossingen voor BEN woningen en renovatieprojecten Inhoud Bedrijfsprofiel Nieuwe reductiefactoren voor vraaggestuurde ventilatie

Nadere informatie

Installatie eisen bij renovatie

Installatie eisen bij renovatie Installatie eisen bij renovatie minimale eisen voor de nieuw geplaatste installaties of de vernieuwde installaties bij i ti renovaties en functiewijzigingen 2015 Patrik De Paep pdepaep@depaep.be Achtergrond

Nadere informatie

PV systemen. PV systemen. Oskomera Solar Power Solutions (OSPS) Wegens de toenemende vraag naar groene energie en CO 2 besparende

PV systemen. PV systemen. Oskomera Solar Power Solutions (OSPS) Wegens de toenemende vraag naar groene energie en CO 2 besparende 2014 Complete maatwerkpakketten Specifiek voor woningbouw Voor alle configuraties Standaard op voorraad Direct geleverd Uitgebreide kennis aanwezig Training mogelijk PV systemen Foto: residentiële systemen

Nadere informatie

Lucht ARIANEXT NIEUW GAMMA WARMTEPOMPEN

Lucht ARIANEXT NIEUW GAMMA WARMTEPOMPEN Lucht ARIANEXT NIEUW GAMMA WARMTEPOMPEN Persmap Januari 2014 ARIANEXT, EEN COMPLEET GAMMA WARMTEPOMPEN VOOR ENERGIEZUINIGE WONINGEN Chaffoteaux vergroot zijn gamma multi-energiesystemen voor de verwarming

Nadere informatie

Verwarming en ventilatie

Verwarming en ventilatie Verwarming en ventilatie Gebouwen met hoge energieprestaties Mei 2013 Christophe Delmotte, Ir Laboratorium Luchtkwaliteit en ventilatie WTCB Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Bladzijde

Nadere informatie

Premieoverzicht EPB bouwaanvragen voor 01/01/2014

Premieoverzicht EPB bouwaanvragen voor 01/01/2014 Wim Beyaert NV Otegemstraat 235 B-8550 Zwevegem Tel. 056/75.54.52 e-mail info@beyaertprojects.be website www.beyaertprojects.be Premieoverzicht EPB bouwaanvragen voor 01/01/2014 Onderstaand kan je de verschillen

Nadere informatie

Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort

Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort WARMTEPOMPTECHNIEK Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort Voor verwarming en productie van sanitair warm water in nieuwbouw en renovatie Warmtepomptechniek in nieuwbouwprojecten Nieuw bouwen?

Nadere informatie

Groene energie maakt het mooie weer!

Groene energie maakt het mooie weer! zonne-energie systemen Groene energie maakt het mooie weer! 2 Monier en jij: een duurzame relatie De zon is overal. Ze geeft ons licht en warmte. Gratis propere energie! In tegenstelling tot de klassieke

Nadere informatie

Warmtepompen. Winst voor u, en voor onze aarde. Energiebesparende oplossingen voor bij u thuis

Warmtepompen. Winst voor u, en voor onze aarde. Energiebesparende oplossingen voor bij u thuis Warm water duur zame Ener gie VERWARMING Warmtepompen. Winst voor u, en voor onze aarde Energiebesparende oplossingen voor bij u thuis STIEBEL ELTRON - Systemen voor een laag energieverbruik In de nabije

Nadere informatie

ENERGIE MET RESPECT VOOR DE TOEKOMST

ENERGIE MET RESPECT VOOR DE TOEKOMST ENERGIE MET RESPECT VOOR DE TOEKOMST Duurzame energie helpt klimaatverandering tegen te gaan en voorkomt dat energie opraakt. De bronnen van duurzame energie, zoals de wind en de zon, kunnen niet opraken.

Nadere informatie

Studie kost- en energie efficiënt (ver)bouwen. Auteur: Veronique Mattheeuws

Studie kost- en energie efficiënt (ver)bouwen. Auteur: Veronique Mattheeuws Studie kost- en energie efficiënt (ver)bouwen Auteur: Veronique Mattheeuws Onderzoek perceptie impact bouwschil op E-peil Online enquête uitgevoerd in januari 2016 Representatieve steekproef van 700 bouwers

Nadere informatie

Zonnepanelen steeds rendabel. In een notendop

Zonnepanelen steeds rendabel. In een notendop Zonnepanelen steeds rendabel In een notendop Je wekt zelf elektriciteit op. Daardoor bespaar je jaarlijks heel wat uit op je energiefactuur. Met een investering in zonnepanelen tegen een aanschafprijs

Nadere informatie

WPL CLASSIC EFFICIËNTIE VOOR DE NIEUWBOUW Plaats vandaag de energie van morgen

WPL CLASSIC EFFICIËNTIE VOOR DE NIEUWBOUW Plaats vandaag de energie van morgen WPL CLASSIC EFFICIËNTIE VOOR DE NIEUWBOUW Plaats vandaag de energie van morgen Compacte inverter lucht water-warmtepomp in drie vermogens met uitstekende rendementen, SPF 4 Monobloc model voor buitenopstelling

Nadere informatie

www.pletteinstallaties.nl Bosch Solar zonne-energie

www.pletteinstallaties.nl Bosch Solar zonne-energie 1 Bosch Solar zonne-energie 2 Bosch: dat klinkt bekend én vertrouwd! Geen wonder, want miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken de producten van Bosch. Dag in, dag uit. Huishoudelijke apparaten,

Nadere informatie

mijnepb.be MijnEPB.be Broekstraat 6 9030 Mariakerke T 09 226 12 33 M 0497 53 84 10 info@mijnepb.be

mijnepb.be MijnEPB.be Broekstraat 6 9030 Mariakerke T 09 226 12 33 M 0497 53 84 10 info@mijnepb.be mijnepb.be MijnEPB.be Broekstraat 6 9030 Mariakerke T 09 226 12 33 M 0497 53 84 10 info@mijnepb.be Wat is mijnepb? Veiligheidscoördinatie Wij voeren de veiligheidscoördinatie uit voor mijnepb.be is een

Nadere informatie

Nulenergie in Brussel: perspectieven?

Nulenergie in Brussel: perspectieven? Nulenergie in Brussel: perspectieven? Seminarie Duurzaam Gebouw 22 maart 2013 Ir. Ismaël Daoud Politiek adviseur, Duurzaam bouwen en Energie Kabinet d'evelyne Huytebroeck, Brussels Minister voor Leefmilieu,

Nadere informatie

Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie

Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie 2 Bosch Solar Bosch: dat klinkt bekend én vertrouwd! Geen wonder, want miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken de producten van Bosch. Dag in, dag

Nadere informatie

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015 Duurzame systemen Comfortabel genieten, maximale energiebesparing 01-10 - 2015 Het goede gevoel, het juiste te doen. Onbezorgde luxe, duurzaam leven! Energiezuinig dankzij bodem-, lucht- en zonnewarmte

Nadere informatie

Wij hebben het antwoord voor de woningtechniek van de toekomst.

Wij hebben het antwoord voor de woningtechniek van de toekomst. Maak uw woning toekomstklaar en efficiënt. Minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen? Met hernieuwbare energieën uw kosten verlagen? Met een intelligente regeling efficiëntie koppelen aan comfort?

Nadere informatie

GT 120 GIETIJZEREN GAS / STOOKOLIEKETEL, VLOERMODEL

GT 120 GIETIJZEREN GAS / STOOKOLIEKETEL, VLOERMODEL ZONNE-ENERGIE HOUT WARMTEPOMPEN GAS/STOOKOLIE CONDENSATIE GIETIJZEREN GAS / STOOKOLIEKETEL, VLOERMODEL ADVANCE Grenzeloos comfort >> >> >> Geluidsarme werking en Lange levensduur Oplossingen en Comfort

Nadere informatie

STIEBEL ELTRON zit vol energie.

STIEBEL ELTRON zit vol energie. STIEBEL ELTRON zit vol energie. Uit ideeën ontstaan bij ons innovaties die de markt in beweging brengen. Als technisch gedreven onderneming gaan wij oplossingsgericht te werk en ontwikkelen we uitstekende,

Nadere informatie

Wat moet de CV installateur met PV PV heeft de toekomst. Door: Richard Ogink

Wat moet de CV installateur met PV PV heeft de toekomst. Door: Richard Ogink Wat moet de CV installateur met PV PV heeft de toekomst Door: Richard Ogink Wat moet de CV installateur met PV Indeling presentatie 1. Zon als duurzame energiebron 2. Wetgeving 3. PV in de praktijk 4.

Nadere informatie

SOLAR systeem. Combineer dakramen en zonne collectoren en bespaar op energie. Nieuw

SOLAR systeem. Combineer dakramen en zonne collectoren en bespaar op energie. Nieuw SOLAR systeem Combineer dakramen en zonne collectoren en bespaar op energie Nieuw U kunt de zonnecollectoren in uw dak afzonderlijk of in combinatie met VELUX dakramen installeren. Een collector van 7,2

Nadere informatie

Installatie overzicht bij EPC-concepten

Installatie overzicht bij EPC-concepten Installatie overzicht bij EPC-concepten Dit boekje geeft een overzicht van de belangrijkste installaties zoals die nu op de markt aanwezig zijn. PelserHartman probeert u een zo volledig mogelijk overzicht

Nadere informatie

BIJNA ENERGIENEUTRALE GEBOUWEN Welke Europese doelstellingen in Vlaanderen?

BIJNA ENERGIENEUTRALE GEBOUWEN Welke Europese doelstellingen in Vlaanderen? BIJNA ENERGIENEUTRALE GEBOUWEN Welke Europese doelstellingen in Vlaanderen? Maarten De Groote - Vlaams Energieagentschap Energiedag voor lokale besturen, 19 maart 2013, Gent Openbare gebouwen en EPB-vereisten

Nadere informatie

als het over ventilatie gaat...

als het over ventilatie gaat... als het over ventilatie gaat... Made in Belgium by Sanutal Hoogefficiënte tegenstroomwarmtewisselaar Systeem D Slim ventileren met terugwinning van energie air Tallinn hoofdstad van Estland, zuiverste

Nadere informatie

Premieoverzicht EPB bouwaanvragen voor 01/01/2014

Premieoverzicht EPB bouwaanvragen voor 01/01/2014 Wim Beyaert NV Otegemstraat 235 B-8550 Zwevegem Tel. 056/75.54.52 e-mail info@beyaertprojects.be website www.beyaertprojects.be Premieoverzicht EPB bouwaanvragen voor 01/01/2014 Onderstaand kan je de verschillen

Nadere informatie

ECODESIGN & ENERGY LABELLING ACV GIDS

ECODESIGN & ENERGY LABELLING ACV GIDS ECODESIGN & ENERGY LABELLING ACV GIDS ECODESIGN NAAR EEN STEEDS GROENER WORDENDE ENERGIE! Sinds september 2015 is de Europese Ecodesign-verordening van kracht. Die heeft als doel de impact op het milieu

Nadere informatie

Stad Antwerpen - Studiedag collectieve warmteproductie 25 september 2014 - Antwerpen. Ervaringen met centrale warmteproductie in de Cadixwijk

Stad Antwerpen - Studiedag collectieve warmteproductie 25 september 2014 - Antwerpen. Ervaringen met centrale warmteproductie in de Cadixwijk Stad Antwerpen - Studiedag collectieve warmteproductie 25 september 2014 - Antwerpen Ervaringen met centrale warmteproductie in de Cadixwijk ir. arch. Joni Staljanssens/Bureau Bouwtechniek Bureau Bouwtechniek

Nadere informatie

Het voor de gepatenteerde SOLYNDRA Solar module gebruikte materiaal bestaat uit koper-indium-galium-diselenide (CIGS).

Het voor de gepatenteerde SOLYNDRA Solar module gebruikte materiaal bestaat uit koper-indium-galium-diselenide (CIGS). quas lar Een uiterst betrouwbaar systeem De SOLYNDRA Solar module bestaat uit twee coaxiale cilinders. De binnenste cilinder wordt ommanteld door de CIGS-zonnecel die op haar beurt beschermd wordt door

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris duurzame energie in Vlaanderen 2013, Deel I: hernieuwbare energie, Vito, februari 2015 1 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2013 bedraagt 5,8 % Figuur 1 zon-elektriciteit

Nadere informatie

Vaillant & rendement. Technisch Project Advies

Vaillant & rendement. Technisch Project Advies Vaillant & rendement Technisch Project Advies meer rendement van uw project? Begin bij Vaillant Technisch Project Advies tijdige inschakeling TPA Uw winst Hoe blijven we samen aan de voortdurend aangescherpte

Nadere informatie

De BEN- woning : de woning van de toekomst. Energieconsulent Bouwunie & BVA arch. Luc Dedeyne

De BEN- woning : de woning van de toekomst. Energieconsulent Bouwunie & BVA arch. Luc Dedeyne De BEN- woning : de woning van de toekomst Energieconsulent Bouwunie & BVA arch. Luc Dedeyne Architect : Luc Dedeyne GSM 0473 551 568 luc.dedeyne@bouwunie.be 1 K45/E80 Nu bouwen met de eisen van de

Nadere informatie

Remeha Neptuna. Comfort het hele jaar door 4/6/8/11/16/22/27. the comfort innovators

Remeha Neptuna. Comfort het hele jaar door 4/6/8/11/16/22/27. the comfort innovators Neptuna 4/6/8/11/16/22/27 Comfort het hele jaar door the comfort innovators Comfort het hele jaar door Neptuna Een natuurlijke energiebron zoals lucht, water of zonlicht levert besparing op. Kies je voor

Nadere informatie

Info-avond - 5 jaar EPB geplande wijzigingen toekomst

Info-avond - 5 jaar EPB geplande wijzigingen toekomst Info-avond - 5 jaar EPB geplande wijzigingen toekomst 15 juni 2011 VEA Jos Geijsels A. 5 jaar EPB in cijfers juni 2011 2 A. Geplande wijzigingen 1. Aantal EPB-aangiften; 2. Evolutie E-peil; 3. Evolutie

Nadere informatie

10 jaar garantie. Voordeelgids Viessmann. U koopt hem eigenlijk voor de kinderen. Profiteer nu van 100 tot 650 cashback

10 jaar garantie. Voordeelgids Viessmann. U koopt hem eigenlijk voor de kinderen. Profiteer nu van 100 tot 650 cashback Voordeelgids 2017 Profiteer nu van 100 tot 650 cashback Viessmann. U koopt hem eigenlijk voor de kinderen. 10 jaar garantie op alle roestvast stalen warmtewisselaars voor olie-/gascondensatieketels tot

Nadere informatie

Bouwunie, Unie van het KMO-bouwbedrijf 1

Bouwunie, Unie van het KMO-bouwbedrijf 1 1 Energierenovatie 2 Energierenovatie 3 Kostenoptimale niveau s in het echt 4 Kostenoptimale niveau s energieprestaties 5 Kostenoptimale niveau s energieprestaties 6 Totale Actuele Kost (TAK) Bouwkost

Nadere informatie

VENTILATIESYSTEMEN UTILITY MET HOOG RENDEMENT. www.clima-industries.com

VENTILATIESYSTEMEN UTILITY MET HOOG RENDEMENT. www.clima-industries.com VENTILATIESYSTEMEN UTILITY MET HOOG RENDEMENT ventilatiesystemen voor utiliteitsbouw: school, kantoor, hotel, appartement, rusthuis www.clima-industries.com SNELLE INTERVENTIE/FLEXIBILITEIT De belangrijkste

Nadere informatie

tips en tricks voor uw ventilatie C en D

tips en tricks voor uw ventilatie C en D tips en tricks voor uw ventilatie C en D 1 Wie doet wat? De EPB verslaggever: Afd10,art10, 2: In het kader van de toewijzingsprocedure van een aannemingsopdracht, bezorgt de opdrachtgever of de architect

Nadere informatie

Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen

Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen EPB-Rapport Administratieve gegevens van het project Naam van het project Straat Gemeente Referentie kadaster Containers 3 stuks Mechelen 1-A-1 Nummer Postcode

Nadere informatie

PLANNEN VAN HET GEBOUW

PLANNEN VAN HET GEBOUW PLANNEN VAN HET GEBOUW BEREKENINGEN Energie Prestatieregelgeving voor de Bouw Het luchtdichtheidsniveau van het gebouw moet in het lastenboek geïmponeerd worden en moet door een Blower Door test gecontroleerd

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2016, Vito, oktober 2017 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2016 bedraagt 6,4% Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

SMA Micro-Omvormer Systeem Sunny Boy 240 - Sunny Multigate

SMA Micro-Omvormer Systeem Sunny Boy 240 - Sunny Multigate SMA Micro-Omvormer Systeem Sunny Boy 240 - Sunny Multigate Agenda 1 Product Portfolio 2 Sunny Boy 240 / Sunny Multigate en toepassingen 3 Waarom kiezen voor SMA? 4 Installatie micro-omvormer systeem 5

Nadere informatie

Meer wooncomfort. Nu tijdelijk 250,- korting op. van een zonneboiler. en minder energieverbruik door 100% rendement van de zon

Meer wooncomfort. Nu tijdelijk 250,- korting op. van een zonneboiler. en minder energieverbruik door 100% rendement van de zon WIJ REGELEN HET VOOR U! Nu tijdelijk 250,- korting op uw zonnepanelensysteem bij de aanschaf van een zonneboiler Zonneboiler Meer wooncomfort en minder energieverbruik door 100% rendement van de zon voltalimburg.nl/zonneboiler

Nadere informatie

Waarop letten bij het kiezen van een zonneboiler?

Waarop letten bij het kiezen van een zonneboiler? Waarop letten bij het kiezen van een zonneboiler? Inleiding Een zonneboiler bestaat uit de drie volgende hoofdbestanddelen: - de zonnecollector(en): het meest zichtbare onderdeel - de boiler of opslagvat

Nadere informatie

geotherm hybride systeem

geotherm hybride systeem geotherm hybride systeem Duurzaam comfort door slimme samenwerking 01-08 - 2015 Het goede gevoel, het juiste te doen. Volop comfort Verwarmen, koelen én heerlijk warm water Met het geotherm hybride systeem

Nadere informatie

Efficiënte energievoorziening. Warmtepompen - het verwarmingssysteem met toekomst.

Efficiënte energievoorziening. Warmtepompen - het verwarmingssysteem met toekomst. Warmtepompen Efficiënte energievoorziening. Warmtepompen - het verwarmingssysteem met toekomst. Voorbeeldoplossingen voor uw woning 10 2012 Warmtepompen - het verwarmingssysteem met toekomst. Maak kennis

Nadere informatie

Verwarming - ecologie

Verwarming - ecologie InterSOLUTION Beste mevrouw, Beste meneer, InterSOLUTION Van Marcke maakt van deze gelegenheid gebruik u via dit persdossier haar selectie producten voor te stellen voor de beurs InterSOLUTION. U vindt

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris duurzame energie in Vlaanderen 2013, Deel I: hernieuwbare energie, Vito, september 2014 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2013 bedraagt 5,9% Figuur 1 bio-elektriciteit

Nadere informatie

echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen

echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen Agenda Wie is HRsolar Zonnewarmte V1.0 De markt Zonnewarmte V2.0 Zonnewarmte NOM Wie is HRsolar Nederlandse fabrikant van complete

Nadere informatie

STUDIE. optimalisatie van de isolatieschil bij het geothermiehuis

STUDIE. optimalisatie van de isolatieschil bij het geothermiehuis STUDIE optimalisatie van de isolatieschil bij het geothermiehuis Pagina 1 van 11 Inhoud 1. Plannen gebouw met EPB vloeroppervlakte 239,41 m²... 2 2. Het verhaal van de totale energievraag en energievraag

Nadere informatie

Perfect geïsoleerd in alle openheid

Perfect geïsoleerd in alle openheid Editie VOORJAAR 2016 r a m e n & d e u r e n FIRMA VAMA RAMEN EN DEUREN BVBA Reynaers Installer in Lanaken Tom van den Branden & Andy Massot, zaakvoerders: Onze passie voor perfectie vinden we ook terug

Nadere informatie

ZONNE-ENERGIE IS DE ENERGIE VAN NU ÉN VAN ONZE TOEKOMST!

ZONNE-ENERGIE IS DE ENERGIE VAN NU ÉN VAN ONZE TOEKOMST! ZONNE-ENERGIE IS DE ENERGIE VAN NU ÉN VAN ONZE TOEKOMST! MONTAGE DOOR KOMO GECERTIFICEERD DAKDEKKERS- BEDRIJF ADVISEREN LEVEREN INSTALLEREN ADVISEREN Green Power Systems is uw adviseur, leverancier en

Nadere informatie

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten Concepten EPC 0.4 Om een EPC 0.4 te realiseren voor de referentiewoningen zijn er verschillende concepten ontwikkeld die onderling verschillen op de wijze van ventileren en verwarmen. Aan de basis van

Nadere informatie

Wij hebben het antwoord voor de woningtechniek van

Wij hebben het antwoord voor de woningtechniek van Maak uw woning toekomstklaar en efficiënt. Minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen? Met duurzame energieën uw kosten verlagen? Met een intelligente regeling efficiëntie koppelen aan comfort?

Nadere informatie

aurostepplus zonneboiler Duurzaam warmwatercomfort

aurostepplus zonneboiler Duurzaam warmwatercomfort aurostepplus zonneboiler Duurzaam warmwatercomfort aurostepplus Meer comfort terwijl u energie bespaart Duurzaam douchen en baden dat kan met de aurostepplus zonneboiler. De aurostepplus van Vaillant zorgt

Nadere informatie

De Energie Revolutie. Proof, not promises. Maximale CO2 reductie. Maximaal Rendement

De Energie Revolutie. Proof, not promises. Maximale CO2 reductie. Maximaal Rendement De Energie Revolutie Proof, not promises Maximaal Rendement Maximale CO2 reductie Dit is HONE Wat is HONE? Het kosteloos energie opwekken met duurzame stroom kan al jaren. Nu kan het ook bij de opwekking

Nadere informatie

Jack Coolen Installatietechniek BV Webteksten Evert Visser

Jack Coolen Installatietechniek BV Webteksten Evert Visser Jack Coolen Installatietechniek BV Webteksten Evert Visser Homepagina Welkom op de website van Jack Coolen Installatietechniek BV. Het loodgieters- en installatiebedrijf in Reusel (Noord-Brabant).

Nadere informatie

aurostep plus zonneboiler

aurostep plus zonneboiler aurostep plus zonneboiler Veel warm water dankzij zonne-energie 01-09 - 2015 Het goede gevoel, het juiste te doen. Meer comfort terwijl u energie bespaart Duurzaam verzekerd van veel warm water Open de

Nadere informatie

Zuinige ketel? Dat loont! Ontdek de mogelijkheden, voordat uw oude verwarmingsketel stuk gaat.

Zuinige ketel? Dat loont! Ontdek de mogelijkheden, voordat uw oude verwarmingsketel stuk gaat. Zuinige ketel? Dat loont! Ontdek de mogelijkheden, voordat uw oude verwarmingsketel stuk gaat. Een nieuwe, zuinige ketel? Denk er nu al over na! Is uw ketel oud aan het worden? Wacht niet totdat hij stuk

Nadere informatie

Een nieuwe kijk op houtenergie

Een nieuwe kijk op houtenergie Een nieuwe kijk op houtenergie HOUT EEN MODERNE ENERGIEBRON AUTHENTIEK EN TOEKOMSTGERICHT In Europa is hout de primaire bron van duurzame energie. Duizenden gezinnen hebben een houtkachel ter beschikking.

Nadere informatie

Nefit Zonnestroom. Nefit houdt Nederland warm. Nefit PV-systemen

Nefit Zonnestroom. Nefit houdt Nederland warm. Nefit PV-systemen Nefit Zonnestroom Nefit houdt Nederland warm Nefit PV-systemen Gratis energie van de zon Lagere energierekening, grotere onafhankelijkheid De zon is de meest duurzame energiebron. In Nederland is het potentieel

Nadere informatie

Steek Energie in je huis

Steek Energie in je huis Steek Energie in je huis 9 oktober 2012 Breda 1 Bouwbedrijf Boot B.V. Bouwbedrijf Boot is actief in de woningbouw (particulier, ontwikkeling), zorg huisvesting en utiliteit (scholen, kantoren, bedrijfsgebouwen).

Nadere informatie

CARBOMAT ECO - WARMTEPOMPEN

CARBOMAT ECO - WARMTEPOMPEN 1 CARBOMAT ECO - WARMTEPOMPEN 1 2 Een thermische zonne-installatie is opgebouwd uit volgende elementen : 1 2 De zonne-collector vangt het invallend zonlicht op en zet die om in warmte. Deze warmte wordt

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Sint-Bernardsesteenweg nummer 269 bus 3 bestemming appartement type softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m2): 379 Het berekende energieverbruik is een inschatting

Nadere informatie

Passiefhuis-Platform vzw De REFLEX voor energiebewust bouwen

Passiefhuis-Platform vzw De REFLEX voor energiebewust bouwen Passiefhuis-Platform vzw De REFLEX voor energiebewust bouwen Stefan Van Loon, technical consultant Ruimteverwarming in combinatie met balansventilatie 1 Programma Definitie passiefhuis zeer laagenergie

Nadere informatie

LAGE ENERGIE RENOVATIE: YES WE CAN! Christophe Marrecau. Woensdag 21 april 2010 Eco-Bouwpools Ecohuis Antwerpen. Context

LAGE ENERGIE RENOVATIE: YES WE CAN! Christophe Marrecau. Woensdag 21 april 2010 Eco-Bouwpools Ecohuis Antwerpen. Context LAGE ENERGIE RENOVATIE: YES WE CAN! Christophe Marrecau 7 & 8 november Passiefhuis-Platform 2009 vzw Woensdag 21 april 2010 Eco-Bouwpools Ecohuis Antwerpen Context 128 m2 woonopp. over 2 bouwlagen garage

Nadere informatie

op (ver)bouwen een andere kijk Koester je warmte zelfbouwpakketten EN advies Sack Zelfbouw- Badkamers voor ieders budget & stijl

op (ver)bouwen een andere kijk Koester je warmte zelfbouwpakketten EN advies Sack Zelfbouw- Badkamers voor ieders budget & stijl Beurseditie Jaargang 1 Sack Zelfbouw Koester je warmte met het Sack Zelfbouwpakket verwarming Sack Zelfbouw- Badkamers voor ieders budget & stijl Sack Zelfbouw heeft ook oog voor hernieuwbare energie zelfbouwpakketten

Nadere informatie

Nefit Zonnestroom. Nefit houdt Nederland warm. CentroSolar PV-systemen

Nefit Zonnestroom. Nefit houdt Nederland warm. CentroSolar PV-systemen Nefit Zonnestroom Nefit houdt Nederland warm CentroSolar PV-systemen Een stroom gratis zonne-energie Elektriciteit van eigen huis De zon is de meest duurzame energiebron. In Nederland levert de zon meer

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE

Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE Leefmilieu Brussel SWW: theoretische inleiding Kasper Derkinderen CENERGIE DOELSTELLINGEN KENGETALLEN SWW PRODUCTIE SWW: PRINCIPES METHODEN VERDELING SWW AFGIFTE SWW

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw ENERGIE

Opleiding Duurzaam Gebouw ENERGIE Opleiding Duurzaam Gebouw ENERGIE Leefmilieu Brussel Hernieuwbare elektriciteitsproductie voor woningen met maximum 10 eenheden Gregory Neubourg APERe Doelstellingen van de presentatie Kennis van de belangrijke

Nadere informatie

Energiebeleid lokaal bestuur. Joost Venken Schepen van Energie & Duurzaamheid Stad Hasselt

Energiebeleid lokaal bestuur. Joost Venken Schepen van Energie & Duurzaamheid Stad Hasselt Energiebeleid lokaal bestuur Joost Venken Schepen van Energie & Duurzaamheid Stad Hasselt Energiebeleid stad Hasselt Hasselt 20/20/20 stadsdiensten Hasseltse gemeenschap 20% reductie HEB Duurzaamheidsdienst

Nadere informatie

Technische Fiche. Eigenschappen. vraaggestuurd verluchtingsrooster (afvoer) Vraaggestuurd op aanwezigheid en/of vochtgehalte

Technische Fiche. Eigenschappen. vraaggestuurd verluchtingsrooster (afvoer) Vraaggestuurd op aanwezigheid en/of vochtgehalte Datum: 2017 SMa Versie 4 Voor dossiers met bouwaanvraag vanaf 1/1/2016 Conform de forfaitaire tabellen Belgisch staatsblad dd 23.12.2014 Afvoerrooster type SDC geschikt voor systeem COMFORT en CO2-TRONIC

Nadere informatie

1 CARBOMAT ECO - WARMTEPOMPEN

1 CARBOMAT ECO - WARMTEPOMPEN 1 CARBOMAT ECO - WARMTEPOMPEN 1 2 Een thermische zonne installatie is opgebouwd uit volgende elementen : 1 2 De zonne-collector vangt het invallend zonlicht op en zet die om in warmte. Deze warmte wordt

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 7 februari 2012 Geert Flipts Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur Premies 2011 bestaande woningen Ruim 60.000 dakisolatiepremies

Nadere informatie

Itho Daalderop Installatieconcepten voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. wonen zonder. energierekening

Itho Daalderop Installatieconcepten voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. wonen zonder. energierekening Itho Daalderop Installatieconcepten voor een gezond en comfortabel binnenklimaat wonen zonder energierekening regeltechniek Slimme installatieconcepten voor nieuwbouw en renovatie Vandaag nog beginnen

Nadere informatie

STIMULANSEN VOOR KWALITEIT IN DE BOUW

STIMULANSEN VOOR KWALITEIT IN DE BOUW STIMULANSEN VOOR KWALITEIT IN DE BOUW Persconferentie Batibouw 26 februari 2015, Brussel Maarten De Groote beleidsmedewerker bouwinnovatie, VEA Evolutie energieprestatie gebouwen Maatschappelijk belang

Nadere informatie

Nefit Zonnestroom. Nefit houdt Nederland warm. CentroSolar PV-systemen

Nefit Zonnestroom. Nefit houdt Nederland warm. CentroSolar PV-systemen Nefit Zonnestroom Nefit houdt Nederland warm CentroSolar PV-systemen Een stroom gratis zonne- Elektriciteit van eigen huis De zon is de meest duurzame energiebron. In Nederland levert de zon meer dan vijftig

Nadere informatie

Nefit Zonnestroom. N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m. CentroSolar PV-systemen

Nefit Zonnestroom. N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m. CentroSolar PV-systemen Nefit Zonnestroom N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m CentroSolar PV-systemen Een stroom gratis zonne- Elektriciteit van eigen huis De zon is de meest duurzame energiebron. In Nederland levert

Nadere informatie

De zon is een onuitputtelijke bron van energie, geniet ervan! Remeha RemaSol. Zonnesysteem. the comfort innovators

De zon is een onuitputtelijke bron van energie, geniet ervan! Remeha RemaSol. Zonnesysteem. the comfort innovators Remeha RemaSol De zon is een onuitputtelijke bron van energie, geniet ervan! Zonnesysteem RemaSol De natuurlijke kracht voor warm water De zon is een onuitputtelijke energiebron en in België kunnen alle

Nadere informatie

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm Lastenboek casco afwerking Halfopen nieuwbouwwoning(ben woning) Gelegen Beekstraat te Tessenderlo.Ventilatie In deze woning zal systeem D met warmterecuperatie van het merk Vasco D 400 worden voorzien,

Nadere informatie

Verwarming voor de lage energiewoning

Verwarming voor de lage energiewoning Verwarmen van een lage energiewoning Tekst door Van Marcke : Een lage energiewoning verbruikt weinig energie. Dat betekent enerzijds dat de warmteverliezen beperkt worden, onder meer met behulp van isolatie

Nadere informatie