Voorinschrijving De Kaardebol Harenbergweg, Zutphen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorinschrijving De Kaardebol Harenbergweg, Zutphen"

Transcriptie

1 Voorinschrijving De Kaardebol Harenbergweg, Zutphen Coöperatie Atelier3D Duurzaam Denken en Doen Teniersstraat 29, 7204 CA Zutphen KvK T januari 2013

2 Voorwoord Overheden maken de laatste jaren een terugtrekkende beweging. Noodgedwongen, ingegeven door krappe budgetten. Men kan niet meer alles en wil dat ook niet. Het is prachtig om te zien dat burgers het initiatief nemen als de overheid de ruimte geeft. Niet langer kijken en wijzen naar de overheid die het zou moeten doen, maar zelf het heft in handen nemen. Gedreven, deskundig en ingebed in de samenleving. Ook in Zutphen. Met deze openingsalinea startten wij in augustus 2012 een maatschappelijk initiatief. De gemeente Zutphen stopt met De Kaardebol en organiseert een inschrijving. Prompt staan vier ondernemende burgers op die de uitdaging aangaan: Lex Hemelaar, Ton Swagten, John Verheijden en Peter Steerneman. Wij hebben een idee voor een nieuw duurzaamheidscentrum, op een andere leest geschoeid. Uitgaan van wat Zutphen te bieden heeft en gaan werken vanuit die kracht. Niet de makkelijkste weg. Zutphen barst haast uit haar voegen van initiatieven van burgers, organisaties, bedrijven. Met elan en passie. Als die kracht wordt gebundeld, gericht en bedrijfsmatig georganiseerd, kan Zutphen progressie maken. Met dat idee gaan we aan de slag. Uit de vele gesprekken met Zutphense bedrijven en organisaties ontstaat het plan voor de nieuwe onderneming: Atelier3D Duurzaam Denken en Doen. Een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties, ondernemers en kennis-/scholingsinstellingen. Een onderneming die meerwaarde creëert door initiatieven te verbinden en ondersteunen. Zo komt een duurzaam Zutphen sneller binnen bereik. Een onderneming die geworteld is in de Zutphense samenleving omdat ze gevormd is vanuit die samenleving. Een onderneming die een commerciële exploitatie in dienst stelt van maatschappelijke doelen. Een onderneming met drie gezichten: een platform, een netwerkorganisatie en een uitvoeringsorganisatie. Een onderneming die voor beweging en dynamiek in de samenleving zorgt, contact maakt met inwoners en hen verleidt tot duurzaam handelen. Samenwerken en samen verantwoordelijk zijn. Daarom is Atelier3D een coöperatieve vereniging, gedragen door de leden. We hebben de coöperatie opgericht en willen deze vestigen op de locatie De Kaardebol. Daarom dit inschrijvingsplan. Een locatie met veel potentie maar met een gemêleerd imago. Ondanks de goede dingen die er plaatshebben, trekt het geen breed publiek. Met Atelier3D gaat dat veranderen. Een andere uitstraling: opener, uitnodigender, ondernemender en een toonbeeld van duurzaamheid. Een aantrekkelijke plek voor een breed publiek: om te werken, ontmoeten, beleven en recreëren. Een landmark in het ecologisch stadspark en een uitvalsbasis om te werken aan een duurzaam Zutphen. Atelier3D is financieel zelfstandig en gezond door een divers verdienmodel en maatschappelijke baten. De gemeente Zutphen kan jaarlijks een bezuiniging halen én Atelier3D voert een breed pakket van (gemeentelijke) duurzaamheids- en sociaalmaatschappelijke doelstellingen uit. Daarmee voldoet Atelier3D voldoet aan de inschrijvingsvereisten. Als initiatiefnemers hebben wij een forse investering gedaan om dit plan neer te zetten. En wij zijn bereid nog meer te investeren om het plan te verwezenlijken. De investering rendeert op maatschappelijk niveau; niet op het persoonlijke, financiële vlak. Wat ons drijft, is de intrinsieke motivatie om ons in te zetten voor een duurzame samenleving. We zijn overtuigd dat zorg en aandacht voor medemens en milieu een voorwaarde is voor een harmonieuze toekomst. Dat dragen we uit door Duurzaam Denken en Doen, samen met anderen. Met zo n instelling sta je in Zutphen niet alleen. Een groep van ruim 20 professionals en bedrijven leverden belangeloos raad en daad. Ruim 15 organisaties tekenden een intentieverklaring met Atelier3D voor een toekomstige samenwerking. Een negental landelijke en lokale prominenten spraken hun steun uit. Deze tijd vraagt van burgers om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat belangrijk is. Het vraagt van overheden om dat mogelijk te maken. Zo ontstaat een nieuwe binding tussen burgers en overheid. De Kaardebol exploiteren als maatschappelijk project is een voorbeeld van zo n nieuwe binding. Een zelfstandig opererende onderneming in het maatschappelijk domein. Dit document is ons plan voor de voorinschrijving. Aan het gemeentebestuur om de uitdaging aan te gaan. Bestuur coöperatie Atelier3D Duurzaam Denken en Doen 8 januari 2013

3 Inhoudsopgave 1. Introductie Atelier3D Duurzaam Denken en Doen 1 2. De initiatiefnemers, partners en ambassadeurs 2 3. De markt 3 4. De onderneming 4 5. De producten en diensten 7 6. De financiën 8 7. Het gebouw, terrein en de omgeving De Gemeente Zutphen 11 Overzicht bijlagen Bijlage 1: Curriculum vitae met referenties Bijlage 2: Comité van aanbeveling en ondersteuners Bijlage 3: Statuten van de coöperatie Atelier3D-Duurzaam Denken en Doen Bijlage 4: De pijlers van Atelier3D Bijlage 5: Concept Eten en Drinken Bijlage 6: Intentieverklaringen Bijlage 7: Atelier3D en vrijwilligers Bijlage 8: Producten en diensten Bijlage 9: Programma s voor adviesdiensten Bijlage 10: Exploitatie- en investeringen Bijlage 11: Atelier3D energieneutraal

4 1. Introductie Atelier3D Duurzaam Denken en Doen Niet eerder kende Zutphen een initiatief voor een breed gedragen financieel zelfstandig centrum voor duurzaamheid, natuur en milieu. Een initiatief dat uitgaat van de kracht van de Zutphense samenleving en is opgebouwd uit die samenleving. Atelier3D biedt ontspanning en recreatie, advies en uitvoering, ontmoeting en inspiratie. Op de locatie De Kaardebol, in het centrum en de wijken, en op internet. Een voorproefje van wat Zutphen te wachten staat. Bezoekers: Individueel, groepen, gezinnen, kinderen Gelegen in het ecologisch stadspark is Atelier3D een open en laagdrempelig centrum voor rust, ontspanning en ontmoeting. Goed bereikbaar met eigen en openbaar vervoer, via fietsroutes en lokale ommetjes. De uitstraling is groen en duurzaam. Prachtige tuinen, natuurspeelplekken en innovatieve toepassingen van zonne- en windenergie. Het eetcafé met terras is een prima plek om even tot rust te komen en te genieten van (h)eerlijk eten en drinken. Alleen, met vrienden of met het hele gezin. Groenten en kruiden komen rechtstreeks uit de tuin. In de tussentijd wordt je elektrische voertuig opgeladen met duurzaam opgewekte stroom. Je ontmoet mensen om over jouw ideeën, passie en initiatieven te praten. Voor inspiratie, advies of ondersteuning kun je terecht bij de ondernemers van Atelier3D. Regelmatig zijn er evenementen voor een breed publiek waarin plezier en ontspanning centraal staan en je ook iets opsteekt. Recreatie, beleven en leren gaan bij Atelier3D ongemerkt samen. De bezoeker kiest zelf waar het accent ligt. Een cursus of activiteit over duurzame energie, duurzaam consumeren, tuinieren, of natuur. Het middeleeuws erf neemt je speels mee naar het verleden en geeft je inspiratie voor jouw eigen toekomst. Groepen komen naar Atelier3D voor vergaderingen, cursussen, kookworkshops. Zakelijke markt: Bedrijven, overheden en organisaties Bij Atelier3D werken zelfstandige ondernemers met duurzaamheid als kernactiviteit. Een breed netwerk van kennis, kunde, ervaring en creativiteit. Omdat ze geworteld zijn in de Zutphense samenleving weten ze doelgroepen te bereiken en activeren. Dat staat garant voor een gedegen en op maat gesneden aanpak van duurzaamheidsvraagstukken. Bedrijven, overheden en organisaties weten daarom Atelier3D te vinden voor professionele ondersteuning bij de uitvoering, begeleiding en realisatie van projecten op het gebied van energie, afval, MVO, voedsel, natuur en landschap. In het energieneutrale complex van Atelier3D vinden zij ook ruimten voor bijeenkomsten, evenementen, productpresentaties. Catering vanuit het (h)eerlijke restaurant maakt het aanbod compleet tot en met geheel verzorgde bedrijfsuitjes toe. Maatschappelijke organisaties Organisaties die met natuur, landschap en duurzaamheid actief zijn, hebben Atelier3D als thuisbasis. Van hieruit worden activiteiten ontwikkeld en voorbereid om in Zutphen, Warnsveld en regio uit te voeren. Atelier3D verbindt en ondersteunt om een breed aanbod en een goede programmering te realiseren. Vanuit de coöperatie kan de gezamenlijke promotie nog beter opgepakt worden. Vrijwilligers en mensen met beperking of achterstand tot de arbeidsmarkt Atelier3D biedt plaats aan mensen die (nog) niet in het reguliere arbeidsproces meedoen. In het eetcafé, de educatieve tuinen, op het middeleeuws erf en in duurzame projecten en educatieve activiteiten. Voor weer anderen biedt Atelier3D een stageplaats of werkervaringsplek en zo een opstap naar een reguliere baan. Op deze wijze werken mensen mét en zonder beperking zij aan zij; op de locatie en aan projecten voor een duurzaam Zutphen. Om mee te kunnen doen worden mensen geprikkeld, begeleid en waar nodig opgeleid. 1

5 2. De initiatiefnemers, partners en ambassadeurs Initiatiefnemers Atelier3D is het initiatief van vier Zutphense zelfstandige ondernemers. Wij delen de passie voor duurzaamheid en zijn gedreven om daar op een bedrijfsmatige wijze vorm aan te geven. Daarom hebben wij de coöperatie Atelier3D Duurzaam Denken en Doen opgericht. We hebben een diverse, rijk geschakeerde achtergrond. Dat maakt ons sterk in kwaliteiten en competenties. De afgelopen vier maanden hebben we intensief samengewerkt aan dit plan. We hebben ervaren dat we een hecht team zijn geworden, bereid om de vervolgstappen naar realisatie te zetten. Hieronder introduceren wij ons. De curriculum vitae met referenties zijn opgenomen in Bijlage 1. Lex Hemelaar Lex Hemelaar heeft een achtergrond als bedrijfseconoom en milieukundige. Hij heeft gewerkt in het onderwijs, het bedrijfsleven, de advieswereld en bij de overheid. Rode draad in zijn werkzaamheden zijn duurzame ontwikkeling, economie en maatschappelijk nut. In 2011 startte hij zijn eigen bedrijf gericht op proces- en projectmanagement in het landelijk gebied ( Daarnaast onderneemt hij maatschappelijke projecten, zoals het project voor een stadsboerderij in Zutphen. Ton Swagten Ton Swagten richt zich op advisering over organisatie en communicatie. Zijn professionele drijfveer is het initiëren van draagvlak en stimuleren van beleving bij duurzaamheidsthema s. Ton werkt als zelfstandige ( Hij is overheden en non-profit organisaties van dienst bij het organiseren en faciliteren van activiteiten en (participatie)processen over duurzaamheid. John Verheijden John Verheijden heeft een achtergrond in filosofie en is geruime tijd actief op het gebied van natuur en milieu. Hij heeft concepten ontwikkeld en geïmplementeerd op het gebied van educatie, kennisoverdracht en digitale informatie-ontsluiting. Dit deed en doet hij steeds samen met andere pioniers, NGO s, overheden, onderzoeksinstellingen en bedrijven. Momenteel richt hij zich op de waarde van de lokale economie. John werkt als zelfstandige ( Peter Steerneman Peter Steerneman heeft gewerkt in de (jeugd)zorg en geeft nu leiding in een gemeentelijke organisatie aan beleidsontwikkeling en uitvoering binnen het sociale domein. Daarnaast zet hij zich in voor schone energie en het duurzaam omgaan met grondstoffen. Sinds 2006 ondersteunt hij bedrijven, overheden, organisaties en burgers bij vragen over duurzame brandstoffen en werkt op projectbasis aan educatie ( Peter is voorzitter van de tweejaarlijkse Klimaattop Zutphen. Partners De essentie van Atelier3D is het werken vanuit de kracht van de Zutphense samenleving. We hebben veel mensen gesproken en veel enthousiasme ontmoet. Met ruim 15 overwegend Zutphense partijen bedrijven en organisaties hebben we intentieverklaringen gesloten over samenwerking op een breed scala van onderwerpen. Op dit moment zijn zij de potentiële leden van Atelier3D, een groep die komende maanden ongetwijfeld gaat groeien. Hieronder staan ze opgesomd. Ondernemingen/Bedrijven: Berkel Milieu, Delta, Catering Zutphen, De Eerlijke Tafel, Centrum voor Jong Ondernemerschap, Zozijn, Volkshuis Zutphen Maatschappelijke organisaties: Transition Town, Kamion, Het Plein, Zutphen Bijenstad, Zuuth, Erve Eme Kennis-/scholingsinstellingen: Veldwerk Nederland, Vrije School Zutphen V.O./De Regge, Saxion Kenniscentrum Leefomgeving In Bijlage 6 zijn de intentieverklaringen opgenomen. Ambassadeurs Ambassadeurs zijn de mensen die sympathiseren met Atelier3D en zich voor ons inzetten. Gratis en belangeloos. Zonder hen was het niet mogelijk geweest Atelier3D neer te zetten in de huidige vorm. We hebben 9 prominente ambassadeurs. Dat zijn landelijk of lokaal bekende mensen die lid zijn van ons Comité van Aanbeveling. Daarnaast is er een groep van meer dan 20 Zutphense professionals, bedrijven en organisaties die ons ondersteunt bij het vormgeven van Atelier3D. In Bijlage 2 staan alle ambassadeurs genoemd. 2

6 3. De markt Werkgebied Het primaire werkgebied van Atelier3D is de gemeente Zutphen (Zutphen en Warnsveld). De gemeente telt bijna inwoners ( huishoudens) en bijna bedrijven/organisaties. Het secundaire werkgebied is de regio Stedendriehoek (Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst, Zutphen) met inwoners en bedrijven/organisaties 1. Bezoekers en opdrachtgevers Duurzaamheid is een ingeburgerd begrip, zeker in Zutphen. Een belangrijk deel van Zutphense bevolking is geïnteresseerd in duurzaamheid. We zien veel initiatieven van burgers en bedrijven, en een brede belangstelling voor levensbeschouwelijke zaken waarin duurzaamheid prominent aandacht krijgt. Een onderzoek in opdracht van MKB Zutphen concludeert dat duurzaamheid één van de pijlers is waarop Zutphen haar toekomst kan bouwen. Duurzaamheid is één van de ringen in het initiatief Zutphen naar Olympische niveau en ook één van de speerpunten in het gemeentelijk beleid. Wij zien voldoende marktpotentieel voor een onderneming als Atelier3D die inhoud geeft aan duurzaamheid en dat breed neerzet met producten en diensten voor de particuliere en zakelijke markt. Een dergelijke onderneming is er in Zutphen niet. Om dat marktpotentieel aan te boren zijn bekendheid en een aansprekend imago essentieel. Imago Atelier3D Onze waarneming is dat De Kaardebol een gemêleerd, overwegend groen/natuur imago heeft. Er is een relatieve kleine groep inwoners van Zutphen die De Kaardebol en de activiteiten heel aansprekend vinden. Er is een grotere groep die het als een in zichzelf gekeerd geheel beschouwt (gechargeerd: een geitenwollen sokken imago). Een nog grotere groep is onbekend met De Kaardebol. Wij zien volop potentie om de locatie te ontwikkelen tot een bruisend en aantrekkelijk duurzaamheidscentrum voor een breed publiek. Het groene imago wordt verbreed naar duurzaamheid in al zijn facetten. Er zal hard gewerkt moeten worden om dat nieuwe beeld goed neer te zetten. We pakken dat als volgt aan: - De naam Kaardebol verdwijnt. Bij een nieuw concept hoort een nieuwe naam: Atelier3D. - Het wordt een energieneutraal geheel met duurzame innovaties van lokale ondernemers. - De locatie wordt open en laagdrempelig en we gaan uiteenlopende activiteiten organiseren voor een breed publiek. - We zijn geworteld in de samenleving doordat we veel Zutphense organisaties en bedrijven als leden aan Atelier3D binden. We leggen met name ook de verbinding met Zutphense ondernemers en betrekken ze actief in onze plannen. - We zullen ontmoetingen creëren zijn in de stad. - We voeren actieve communicatie (website, nieuwsbrief, sociale media) en zoeken de publiciteit. - We werken met ambassadeurs (zie Bijlage 2 Comité van Aanbeveling en ondersteuners). Streefcijfers Bij een ambitie hoort een doel. We streven ernaar dat eind 2014 twee van de drie inwoners van de gemeente Zutphen Atelier3D kent en dat de locatie De Kaardebol in unieke bezoekers trekt (10% van de inwoners). 1 De cijfers zijn gebaseerd op de publicatie Tabellenpakket Regio Stedendriehoek 2010 van de Regio Stedendriehoek. 3

7 4. De onderneming Kernactiviteit: Bewustwording en activering Atelier3D Duurzaam Denken en Doen is een onderneming die duurzaamheid, natuur en milieu als kernactiviteit heeft. De activiteiten zijn zeer divers maar hebben één ding gemeen: ze zijn gericht op bewustwording en activering in Zutphen en de nabije regio. Dat gaat over mensen. Bewust worden dat ze zelf kunnen bijdragen aan een harmonieuze samenleving. Activering, zodat ze daar ook naar gaan handelen. Duurzaam denken en doen. Visie: Duurzaamheid als maatschappelijk project Wereldwijd neemt de druk op onze leefomgeving steeds meer toe. Atelier3D vindt dat ombuigen naar een duurzame samenleving noodzakelijk is. De kwaliteit van ons leven is in het geding. Wij vinden dat burgers, bedrijven en organisaties zélf verantwoordelijk zijn voor een duurzame samenleving. Duurzaamheid is een maatschappelijke opdracht. Zutphen kan veel duurzamer worden door de focus te leggen op het lokale economische en maatschappelijke verkeer. Een samenleving waar wensen en behoeften in de eerste plaats lokaal worden opgepakt. Niet geïsoleerd van de buitenwereld, maar werkend vanuit de eigen kracht. Zo ziet Atelier3D de transitie naar een duurzame Zutphense samenleving. We zijn overtuigd dat een duurzaam Zutphen kan. Sterker nog, als het ergens moet lukken, dan is het in Zutphen waar ecologisch en sociaal bewustzijn al zo sterk ontwikkeld zijn. Door te kiezen voor duurzaamheid blijft Zutphen ook in de toekomst een prettige plek om te wonen, leven en werken. Vanuit die visie is Atelier3D als een maatschappelijk project ontstaan. Missie: Samenwerking en binding Atelier3D is overtuigd dat meerwaarde ontstaat door samenwerking. Veel organisaties en bedrijven in Zutphen zijn actief met duurzaamheid, natuur en milieu en mensen ontplooien zelf initiatieven. Het effect daarvan is beperkt. Initiatieven staan vaak op zichzelf of zijn te beperkt in omvang. Er worden relatief weinig mensen bereikt. Atelier3D wil in Zutphen meer resultaten in minder tijd realiseren. Wij willen een verbinding tot stand brengen en zorgen voor een gebundelde, doelgerichte samenwerking. Atelier3D is de verbinder die synergie en effectiviteit bewerkstelligt. De motor die een dynamisch proces aanjaagt. De katalysator die voor versnelling zorgt. Dat is wat Zutphen nodig heeft om een duurzame samenleving te worden. De missie van Atelier3D luidt: Duurzame activiteiten van inwoners, bedrijven en organisaties in Zutphen verbinden, ondersteunen en versnellen zodat ze effectiever worden. Hierdoor vergroot het bewustzijn voor duurzaamheid, zodat de gemeenschap in Zutphen en de regio beter en sneller in staat is tot duurzaam kiezen en handelen. Profiel: Maatschappelijk belang met commerciële oriëntatie In Atelier3D werken maatschappelijke organisaties, zelfstandige ondernemers en kennis- en scholingsinstellingen samen aan duurzaamheid, natuur en milieu. In die samenwerking delen ze drie principes: - zelforganisatie: meester blijven over je eigen ideeën en deze neerzetten met creativiteit, sociaal ondernemerschap en in verbinding met anderen; - samenredzaamheid: deelnemer en partner zijn in een groter geheel en zo de individuele inbreng vermenigvuldigen naar een gezamenlijke uitvoering; - sociale duurzaamheid, medemens zijn door mensen, ongeacht hun achtergrond of beperking, mee te laten doen en hun kwaliteiten te waarderen en benutten. Deze drie principes geven vorm aan een onderneming die opereert in het maatschappelijk domein. Daarin kun je alleen maar succesvol zijn met een bedrijfsmatig opzet en een commerciële oriëntatie. Onderdelen van Atelier3D opereren op commerciële basis en brengen geld op. Andere onderdelen genereren hoofdzakelijk maatschappelijke waarde. Door beiden onder te brengen in een overkoepelend geheel kan Atelier3D bestaan en renderen. Atelier3D: Koepel en coöperatie Atelier3D fungeert als een koepel waarbinnen de leden (bedrijven en organisaties) samenwerken. De leden blijven zelfstandig opereren. Ze vinden elkaar op het vlak van bewustwording en activering waarbij Atelier3D de bindende factor is. Dat werkt als een paraplu. De leden zijn met elkaar verbonden en vormen samen het door Atelier3D uitgezette scherm. De leden verrichten de werkzaamheden. Atelier3D zorgt ervoor dat de verbinding in tact blijft en houdt het geheel op spanning zodat het functioneel blijft. 4

8 Atelier3D is een coöperatieve vereniging. De deelnemende organisaties zijn de leden. De coöperatie draagt zorg voor de belangen van de leden en de leden dragen samen de verantwoordelijkheid voor het geheel. Dat past bij hoe Atelier3D is ontstaan en hoe ze wil functioneren. Het bestuur van de coöperatie bestaat uit de vier initiatiefnemers. Zij beschouwen zichzelf als kwartiermakers. Hun opdracht is de vestiging van de coöperatie op de locatie De Kaardebol te realiseren. Dat doen ze samen met de leden. Het lidmaatschap wordt opengesteld vanaf het moment dat de gemeente Zutphen start met de definitieve inschrijving. Het bestuur treedt af als de vestiging van de coöperatie een feit is. De leden kiezen dan een nieuw bestuur. De statuten van Atelier3D staan in Bijlage 3. Leden: Facilitaire en algemene leden De coöperatie kent twee soorten leden: facilitaire en algemene leden. Facilitaire leden onderscheiden zich van algemene leden omdat ze verantwoordelijkheid dragen voor een deel van het gebouw of de buitenruimte. De coöperatie sluit gebruikersovereenkomsten met de facilitaire leden waarin de onderlinge leveringen, prestaties en vergoedingen worden vastgelegd. Algemene leden werken ook aan duurzaam handelen in Zutphen en de regio, maar hebben geen direct belang op de locatie De Kaardebol. De zeggenschap in de coöperatie ligt bij de ledenvergadering. Facilitaire leden dragen meer verantwoordelijkheid en hebben daarom meer stemrecht dan algemene leden. Alle leden zijn verbonden aan één van de pijlers van de coöperatie Atelier3D. Rollen: Platform, netwerk, uitvoering In de digitale wereld vinden mensen elkaar blindelings. Samenwerken ontstaat pas als er een fysieke plek is waar mensen elkaar in levende lijve ontmoeten. Waar of van waaruit ze dingen ondernemen. De locatie De Kaardebol is een plek die deze potentie heeft. Daarom wil Atelier3D zich daar vestigen. De locatie en de organisatie worden zo ingericht dat Atelier3D opereert vanuit verschillende rollen. Het is een platform waar mensen elkaar ontmoeten en samen dingen doen in een aantrekkelijke omgeving. Het is een netwerkorganisatie waar men partners vindt om zaken te ondernemen. Het is een uitvoeringsorganisatie die vragen en opdrachten aanneemt en beantwoordt. Afhankelijk van de rol is de locatie De Kaardebol de plek waar de activiteiten plaatsvinden of de uitvalbasis van waaruit wordt gewerkt in Zutphen en omgeving. Drie Dragers: Pijlers, Programma s, MVO De onderneming Atelier3D heeft drie dragers. Drager 1 zijn de pijlers (afdelingen) van de coöperatie waar de producten en diensten worden gemaakt. Drager 2 zijn de overkoepelende programma s met de verbindingen tussen de pijlers. Drager 3 is het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Drager 1: Pijlers Atelier3D is opgebouwd uit vijf pijlers: - Ondernemen zelfstandige ondernemers werkend aan bewustwording en duurzame oplossingen. - Eten en drinken eetcafé en kookstudio gericht op bewust consumeren. - Werken vrijwilligers en mensen met beperking of achterstand doen mee. - Recreëren, leren, beleven educatieve tuinen en het middeleeuws erf. - Ontmoeten plaats waar mensen met ideeën en initiatieven elkaar treffen en inspireren. De leden van de coöperatie zijn verbonden aan de vijf pijlers. Samen geven ze vorm aan de producten en diensten die ze vanuit de coöperatie leveren. Een beschrijving van de pijlers staat in Bijlage 4. Het concept voor Eten en Drinken is apart uitgewerkt in Bijlage 5. Voor elke pijler zijn intentieverklaringen getekend met ruim 15 potentiële ledenorganisaties. Deze staan in Bijlage 6. 5

9 Werkgelegenheid: De verbinder en de leden Atelier3D creëert werkgelegenheid op overkoepelend niveau en binnen de pijlers. De dagelijkse leiding van de coöperatie is in handen van een verbinder. Hij/zij is verantwoordelijk voor het beheer van de locatie, werkt verbindend en inspirerend, en ondersteunt de leden bij de activiteiten die zij vanuit de pijlers ondernemen. Naar buiten toe is de verbinder het gezicht van de coöperatie die de missie uitdraagt, maatschappelijke discussies entameert, klanten werft en de public relations verzorgt. Binnen de pijlers werken de ledenorganisaties en hun werknemers. Zo werken zelfstandige ondernemers aan opdrachten, werkt horecapersoneel in het eetcafé en de kookstudio, werkt een outreachend werker met burgers en bedrijven om tot re-integratie in het arbeidsproces te komen. Drager 2: Programma s Atelier3D ontwikkelt zelf programma s en zorgt voor de financiering van de daaruit voortkomende projecten. Thema s zijn onder meer energie, voedsel, afval, MVO, natuur en landschap. In de programmastructuur komt de samenwerking tussen de leden en de meerwaarde die dat geeft ten volle tot haar recht. Zo kan bijvoorbeeld een programma over het thema voedsel een samenwerking zijn tussen ondernemers (Berkel Milieu, Eerlijke Tafel, Catering Zutphen), maatschappelijke instellingen (Transition Town) en kennisinstellingen (Veldwerk, De Regge), en wordt in de uitvoering (deels) gebruik gemaakt van de kookstudio en de tuinen. In Bijlage 9 staan de programma s nader toegelicht. Drager 3: Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is één van de dragers van Atelier3D. Het is verankerd in alle bedrijfsprocessen. We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten: - Op bedrijfsniveau waarde creëren; economisch(profit), ecologisch (planet) en sociaal (people). - Maatwerk: Bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging maken tussen de verschillende belangen. - MVO is een proces en geen eindbestemming, dwz steeds zoeken naar de haalbare stappen. Atelier3D wil zelf het goede voorbeeld geven en tot certificering komen. Daarbij worden instrumenten zoals ISO en de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) gebruikt. De kennis en ervaring die Atelier3D opdoet, wordt ingezet voor het stimuleren en begeleiden van Zutphense bedrijven die met MVO aan de slag willen. Daarbij worden andere lokale en regionale MVO-partijen betrokken. Hieronder staat hoe Atelier3D waarde creëert op ecologisch en sociaalmaatschappelijk gebied. De economisch waarde is apart opgenomen in Hoofdstuk 6. Energieneutraal (planet) Atelier3D zal het terrein inclusief de gebouwen energieneutraal gaan exploiteren. Atelier3D wordt een plek waar iedere bezoeker duurzaamheid zelf kan zien en kan ervaren hoe duurzaamheid in de praktijk werkt. Dat heeft een sterke educatieve werking en zet bezoekers aan tot zelf actie nemen. Energieneutraal betekent dat alle energie (elektriciteit, warmte en gas) die wordt gebruikt, duurzaam wordt opgewekt op of in de directe omgeving van het terrein. Uitgangspunt is de TRIAS-Energetica waarbij zoveel mogelijk energie wordt bespaard, alleen hernieuwbare energie wordt gebruikt, die zo efficiënt mogelijk wordt ingezet. Hierbij zullen aanwezige grondstoffen en energiebronnen (zon, wind, water, bodem en biomassa) optimaal worden benut. Samen met de huidige gebruikers en Hans Hof van Europe s Energy Point, wordt een scan gemaakt van de aanwezige voorzieningen en mogelijkheden op de locatie Kaardebol en de direct aangrenzende omgeving. Een eerste verkenning laat onder andere de volgende mogelijkheden zijn (toelichting staat in Bijlage 11): - Een palletketel gestookt op snoeihout, gecombineerd met (zonne) Warmte-Kracht-Panelen. - Een windmolen gekoppeld aan oplaadpunt voor elektrische voertuigen. - Warmte-koudeopslag in het gebouw en de installaties van Vitens. Sociale duurzaamheid (people) Bij Atelier3D doen mensen mee die (nog) niet in het reguliere arbeidsproces actief zijn. Waar mogelijk en naar vermogen. Zo zijn mensen als vorm van dagbesteding actief in het groenonderhoud. Mensen met een beperking (Wsw-indicatie) of achterstand op de arbeidsmarkt (Wwb) werken mee in de horeca, bij de uitvoering van opdrachten en in de buitenruimte. In Bijlage 6 staan de intentieverklaringen die met Zozijn, Delta en Het Plein zijn getekend. Er komt een pool van mensen die op vrijwillige basis actief willen zijn. Naargelang hun interesse en mogelijkheden worden zij bij diverse activiteiten ingezet. De vrijwilligers vallen onder de verantwoordelijkheid van de leden van de coöperatie. Op overkoepelend coöperatieniveau wordt een vrijwilligersbeleid vastgesteld en een aantal zaken geregeld. Zie Bijlage 7 voor de details. Studenten (onder andere van Saxion Kenniscentrum Leefomgeving) voeren onderzoek uit onder begeleiding van de verbinder of leden. Zie bijlage 6 voor de verklaring van Saxion. 6

10 5. De producten en diensten Atelier3D werkt aan haar missie met een aanbod van producten en diensten. Deze ontstaan vanuit de pijlers en worden geleverd door de leden van Atelier3D. Voor de ontwikkeling ervan heeft Atelier3D intentieverklaringen gesloten met bedrijven en organisaties in Zutphen (zie Bijlage 6). Voor elk product of dienst geldt dat: - de leden ze zelf ontwikkelen en de verbinder hen daarin ondersteunt; - ze zo veel mogelijk gebruik maken van wat de locatie De Kaardebol biedt; - ze altijd de richting en intentie van bewustwording en activering hebben en dus vaak elementen van educatie en communicatie in zich bergen. Hieronder staan de producten en diensten opgesomd. In Bijlage 6 zijn ze nader toegelicht. Pijler Ondernemen Adviesdiensten: Zelfstandige ondernemers leveren adviesdiensten op maat. Het kader hiervoor zijn door Atelier3D ontwikkelde programma s op het gebied van energie, voedsel, afval, MVO, natuur en landschap, mobiliteit. In Bijlage 9 staan deze programma s beschreven. Informatiediensten: Alle informatie over duurzaamheid, natuur of milieu op één punt aanwezig en digitaal ontsloten. Evenementen: Thematische activiteiten, variërend van discussiebijeenkomsten tot grote evenementen. Pijler Ontmoeten Broedplaats: Bij Atelier3D is altijd ruimte beschikbaar voor mensen met ideeën, passie en initiatieven. Speciaal voor onze buren, de inwoners van de aanliggende wijken. De gedachte erachter is dat een duurzame samenleving haar kracht vindt in de creativiteit en inzet van individuele burgers. De fysieke ontmoeting is de beste manier om tot prikkeling, uitdaging en initiatief te komen. Procesbegeleiding initiatiefnemers: Atelier3D lokt initiatieven uit en helpt een goed idee tot uitvoering te brengen. Pijler Eten en Drinken Genieten van (h)eerlijk eten en drinken: (H)eerlijk eten en drinken in het eetcafé met terras en uitzicht op de prachtige, speelrijke omgeving. Met groenten en kruiden uit eigen tuin. Kookworkshops: Zutphense traiteurs laten je zien, doen en beleven hoe mooi en verrassend koken kan zijn. Verkoop biologisch groenten: Biologische verbouwde groenten en kruiden uit eigen tuin en kas. Arrangementen: Variërend van de verhuur van zalen tot uitgebreide pakketten met doe-activiteiten en eten/drinken. Pijler Leren, Beleven, Recreëren Jeugdtuinen: Kinderen verbouwen groenten op hun eigen stukje moestuin. Schooltuinen: Praktijkonderwijs over landbouw en groenbeheer. Erve Eme/Oyshamme: Op een speelse wijze leren van het verleden op het middeleeuws erf. Pijler Werken Activering tot re-integratie Mensen in hun eigen kracht zetten en werkgevers open stellen voor arbeidskrachten met initiatief. Atelier3D als intermediaire organisatie die ontzorgt. Hand-ambachtelijk werken Een werkplaats waar inwoners vakmanschap, creatie, innovatie en reparatie op een ambachtelijk wijze kunnen uitoefenen en waar de kennis daaromtrent wordt overgedragen. 7

11 6. De financiën Verdienmodel: Twee niveaus Atelier3D heeft twee niveaus: het overkoepelende coöperatieniveau en het pijler-niveau waarin de aangesloten ledenorganisaties samenwerken. De pijlers verdienen geld met producten en diensten. De leden dragen daarvoor de verantwoordelijkheid. Het overkoepelend niveau creëert de mogelijkheden, biedt de faciliteiten aan en ondersteunt de uitvoering. Als tegenprestatie dragen de ledenorganisaties geld af aan het overkoepelend geheel. Daaruit worden de verbinder en de algemene exploitatiekosten betaald. Prestaties en tegenprestaties worden geregeld in de (gebruiker)overeenkomsten die de coöperatie sluit met de leden. Dit hoofdstuk behandelt de opbrengsten, kosten, investeringen en financiering voor het overkoepelend geheel. Voor zover van toepassing zijn deze gebaseerd op de geschatte omzet van de pijlers. De geschatte bedragen zijn prudent van aard. In Bijlage 10 staat het exploitatie- en investeringsoverzicht. Verdiencomponenten Op overkoepelend niveau zijn er hoofdzakelijk drie verdiencomponenten, Lidmaatschapsgelden Leden van Atelier3D betalen jaarlijks voor hun lidmaatschap. Daarmee zijn ze aangesloten op het Atelier3D netwerk, profiteren ze van de bekendheid en kunnen ze gratis gebruiken maken van een aantal faciliteiten. Uitgegaan is van 20 leden; 10 maatschappelijke organisaties en 10 commerciële partijen. De eerste betalen een lager tarief dan de tweede. Schatting 2014: ,- Dienstverlening aan leden De verbinder geeft ondersteuning aan de leden bij het ontwikkelen en verkopen van producten en diensten en bij opdrachtverwerving. De leden dragen een percentage af van de omzet die zij als gevolg daarvan genereren. Dat geldt voor de pijlers Ondernemen, Ontmoeten, Werken. Voor de pijler Eten en Drinken geldt dit niet, omdat dit al is verrekend in het verhuurtarief (zie boven). Schatting 2014: ,- Verhuuropbrengsten Niet-leden die gebruik maken van de faciliteiten betalen daarvoor een concurrerend tarief. Voor leden is het gebruik inbegrepen in het lidmaatschapsgelden, tenzij deze permanent gebruiken maken van de ruimten in of rondom het gebouw. In dat geval betalen ze daarvoor een huurprijs die in principe is gebaseerd op het ruimtebeslag. Er zijn twee uitzonderingen. Bij gebruik voor maatschappelijke doeleinden geldt een lager tarief en de horeca exploitanten betalen een percentage van de omzet. Schatting 2014: ,- Maatschappelijke baten Maatschappelijke baten zijn opbrengsten van Atelier3D activiteiten, die ten goede komen aan de samenleving maar niet door Atelier3D worden geïncasseerd. Wanneer deze baten worden onderkend en gekwantificeerd, ontstaat een basis voor met name overheden om, als tegenprestatie, activiteiten van Atelier3D te financieren. De activiteiten van Atelier3D zijn gericht op bewustwording en activering. Daardoor ontstaat beweging en dynamiek in de Zutphense samenleving. Dat genereert diverse, kwantificeerbare maatschappelijke baten. Op sociaalmaatschappelijk vlak biedt Atelier3D op de locatie De Kaardebol werk aan mensen die buiten het reguliere arbeidsproces vallen. Daarnaast zorgt Atelier3D voor activering en re-integratie, onder andere voor burgers met een bijstandsuitkering. In beide gevallen is er een besparing op uitkeringen, die deels toevalt aan de gemeente. Atelier3D is een voorbeeld van actief burgerschap en dat voorbeeld zal ze uitdragen naar de Zutphense samenleving. Dat betekent dat op allerlei niveaus mensen zaken gaan oppakken. Handen die niet hoeven te worden betaald. Voor zover dat zaken betreft die anders voor rekening van de gemeente zouden komen, betekent ook dat een besparing. Door de verbindende rol van Atelier3D kunnen maatschappelijke organisaties effectiever zijn en meer bereiken. Die meerwaarde vormt ook een maatschappelijk voordeel. Op het gebied van duurzaamheid zullen de activiteiten van Atelier3D ertoe leiden dat meer mensen duurzaam gaan handelen (bijvoorbeeld energiebesparing). Dat geeft een spin off voor ondernemend Zutphen. De maatschappelijke baten van meer omzet en meer werkgelegenheid zijn evident en leveren inverdieneffecten op voor de gemeente. Bij de definitieve inschrijving worden de maatschappelijke baten van Atelier3D nader gekwantificeerd. Schatting 2014: ,- tot ,- 8

12 Exploitatiekosten De exploitatiekosten zijn gebaseerd op de door de gemeente aangeleverde exploitatieoverzichten van De Kaardebol over de afgelopen jaren 2. In Atelier3D zijn de kosten van de personele bezetting fors lager. De huidige 2,7 fte vervalt en daarvoor in de plaats wordt een verbinder gecontracteerd voor effectief 600 uur per jaar. Door slim te combineren zal de bruto inzet en beschikbaarheid van de verbinder hoger zijn. Hij/zij zal namelijk ook als zelfstandige ondernemer in de pijler Ondernemen actief zijn. Door het nemen van energieneutrale maatregelen worden de extreem hoge energiekosten gehalveerd, ondanks een intensiever gebruik van het gebouw. Nog niet inbegrepen in het exploitatieoverzicht is de vestiging van een werkplaats op het buitenterrein. Schatting totale exploitatiekosten 2014: ,- Huurlasten Het inschrijvingsdocument (Informatie ten behoeve van de (voor)inschrijving, Takkenkamp, juni 2012) vermeldt een getaxeerde huurwaarde van ,- voor de gehele locatie, gebaseerd op gebruik voor maatschappelijke doeleinden. Voor commerciële doeleinden kan de huurwaarde hoger zijn. Atelier3D is een onderneming die uitsluitend maatschappelijke doeleinden nastreeft. Daarom gaat Atelier3D uit van een huurwaarde van ,-. Verder vermeldt het inschrijvingsdocument: De financieel economische doelstelling vraagt om een bedrijfsmatige invulling van de Kaardebol. Daarbij dienen de andere doelstellingen niet uit het oog te worden verloren. Het is echter aan een toekomstige ondernemer(s) om daar een goede balans in te vinden. In de uiteindelijk overeen te komen huurprijs kunnen de door de exploitant te realiseren maatschappelijke doelen (duurzaamheid en sociaal-maatschappelijk), mits kwantificeerbaar, worden verdisconteerd. Zoals hierboven beschreven genereert Atelier3D maatschappelijke baten die wij voorlopig inschatten op ,- tot ,- per jaar. Het verdisconteren van deze baten in de huurprijs betekent dat Atelier3D uitgaat van een netto huurwaarde van ,- op jaarbasis. Aanloopperiode Voor elke startende onderneming geldt een aanloopperiode waarin de positie op de markt neergezet en geconsolideerd moet worden. Dat zal ook voor Atelier3D gelden. Om te voorkomen dat er een verliesgevende situatie ontstaat, gaat Atelier3D in de eerste twee jaar uit van een lagere huurwaarde dan de hierboven genoemde ,-. Daarmee doen wij een beroep op de gemeente Zutphen om de coöperatie Atelier3D mogelijk te maken. De argumentatie daarvoor is dat Atelier3D het mogelijk maakt dat de gemeente een jaarlijkse bezuiniging kan behalen én dat Atelier3D een stevige uitvoeringsorganisatie voor duurzaamheid, natuur en milieu neerzet. Met deelname van veel partijen en een breed draagvlak. Daarbij mag ook in aanmerking worden genomen dat ook de vier initiatiefnemers voor eigen rekening een investering doen van in totaal ,- (prudent geschat), waarvan meer dan één derde nu al is gedaan. Dat is een investering die louter rendeert op het maatschappelijke vlak en niet op het persoonlijke, financiële vlak. Resultaat Uitgaande van de hierboven beschreven notie over de huurlasten, is de algehele exploitatie van Atelier3D kostendekkend inclusief een reservering voor toekomstige investeringen en onvoorzien. Daarmee voldoet Atelier3D aan de voorwaarde dat de toekomstige huurder een financieel zelfstandige onderneming dient te vestigen. Investeringen De investeringen zijn globaal geraamd op ,-. Er is vanuit gegaan dat een aantal bouwkundige aanpassingen, waaronder de verplaatsing van de kas, voor rekening van de gemeente is. Voor de financiering van de investeringskosten zijn wij onder andere in gesprek met fondsen en banken. Verschillende financieringsconstructies zijn in onderzoek. De vier initiatiefnemers nemen een kwart van de investeringskosten voor hun eigen rekening. 2 dhr. Schuurman d.d. 14/12/2012 9

13 7. Het gebouw, terrein en de omgeving De locatie De Kaardebol wordt veel opener en toegankelijker. Een plek die uitnodigt, nieuwsgierig maakt en waar men zich welkom voelt. Dat betekent dat de entree aan de Harenberg ingrijpend verandert. Zo zal de hoge begroeiing en het hekwerk verdwijnen. Een ontwerp voor de nieuwe entree is in de maak. Indeling gebouw Atelier3D laat de inrichting en het wezen van het gebouw zo veel mogelijk in tact. Dat betekent dat de bouwkundige aanpassingen klein zijn en hoofdzakelijk ingrepen betreffen nodig voor het eetcafé en de kookstudio. In het gebouw komen/blijven de volgende functies: - kantoortuin en aparte vergaderruimten voor zelfstandige ondernemers - eetcafé met kookstudio (in het souterrain) - ontmoetingsruimten en kantoor - twee grote multifunctionele zalen - diverse opslag- en technische ruimten. De exacte indeling wordt gemaakt in overleg met de toekomstige facilitaire leden. Indeling terrein Op het terrein komen/blijven de volgende functies: - verplaatsing van de kas naar een andere plek op het terrein - terras op de plaats van de huidige kas - het middeleeuws erf - jeugdtuinen, schooltuinen, thematuinen, productietuinen - twee natte graslandjes met ecologisch waarden - parkeerplaats - optioneel is de oprichting een werkschuur Een exacte indeling van het terrein wordt gemaakt in overleg met de toekomstige facilitaire leden. Atelier3D wil de aangrenzende heemtuin (inclusief natuurspeelplek) eveneens onder het huurcontract opnemen en het beheer en onderhoud verzorgen. De omgeving De locatie De Kaardebol heeft een belangrijke functie in het ecologisch stadspark. Een rustpunt en ontmoetingscentrum, maar ook een locatie van waaruit impulsen uitgaan naar de andere delen van het park. Wat bij Atelier3D aanwezig is op het gebied van duurzaamheid, natuur en milieu kan doorvertaald worden naar de omgeving. Op het niveau van activiteiten, beheer en onderhoud. Atelier3D wil dat samen gaan uitwerken met de stichting Ecologisch Stadspark i.o. De eerste gesprekken daarover zijn gestart. Op dit moment zien wij de volgende relaties ontstaan: - het beheer en onderhoud van de heemtuin, aangrenzend aan de noordkant, wil Atelier3D onder voorwaarden opnemen in de definitieve inschrijving; - Op deelgebied 3 van Helbergen met een bestemming voor tijdelijk gebruik gaat Atelier3D samen met Vrije School Zutphen / De Regge een plan ontwikkelen voor stadslandbouw in relatie met de directe omgeving (zie intentieverklaring in Bijlage 6); - Atelier3D onderzoekt de mogelijkheden van het Vitens gebouw en terrein en is daarover in gesprek met Vitens. De buren De locatie De Kaardebol grenst aan de Zuidwijken en het Waterkwartier. Atelier3D wil een sociale buurman zijn voor de mensen die in deze wijken wonen. Daarbij nemen wij in acht dat het begrip wijk alleen een geografisch betekenis heeft. In feite bestaat een wijk uit een veelheid aan sociale verbanden (buurten) die niet altijd te scheiden en te onderscheiden zijn. Het contact van Atelier3D zal in de eerste plaats lopen via bestaande organisaties zoals woningbouwvereniging, buurt- en welzijnwerkers, scholen, de volkstuinvereniging. Met een aantal actieve inwoners van de wijken is Atelier3D in gesprek om te onderzoeken hoe verbindingen tussen Atelier3D en de mensen in de wijken tot stand kunnen komen. 10

14 8. De Gemeente Zutphen Inschrijvingsvereisten In hoofdstuk 6 van het document Informatie ten behoeve van de (voor)inschrijving somt de gemeente de vereisten voor een inschrijving op. Hieronder staat op welke wijze Atelier3D daaraan voldoet. Kwaliteiten van de exploitant Gegevens: Atelier3D Duurzaam Denken en Doen, Teniersstraat 29, 7204CA Zutphen T , Vorm van de onderneming: Coöperatie u.a., KvK Curriculum vitae en referenties: zie Hoofdstuk 2 en Bijlage 1. Beschrijving van de activiteiten Activiteiten: zie Hoofstuk 5 Producten en diensten Onderscheiden onderdelen: zie Hoofdstuk 4 De onderneming en Bijlage 4 Pijlers Technische aanpassingen: zie Hoofdstuk 7 over het gebouw, terrein en de omgeving Bijdrage aan doelstellingen van de gemeente Duurzaamheid: De bijdrage ligt besloten in de missie van Atelier3D: Duurzame activiteiten van inwoners, bedrijven en organisaties in Zutphen verbinden, ondersteunen en versnellen zodat ze effectiever worden. Hierdoor vergroot het bewustzijn voor duurzaamheid, zodat de gemeenschap in Zutphen en de regio beter en sneller in staat is tot duurzaam kiezen en handelen. Dit is de essentie van Atelier3D en is uitgewerkt in alle facetten van de drie dragers (pijlers, programma s en MVO) en in alle producten en diensten die Atelier3D voert. Sociaalmaatschappelijk: De bijdrage bestaat onder andere uit het bieden van werkplaatsen voor dagbesteding, mensen met beperking en/of achterstand en vrijwilligers, het werken aan bewustwording, de verbinding met vele lokale bedrijven/organisaties, accommoderen van maatschappelijke organisaties, het outreachend werken, de begeleiding van initiatiefnemers, het handhaven van jeugd- en schooltuinen. Economische haalbaarheid Doelgroep en Marktsegment: zie Hoofdstuk 3 De markt en Bijlage 8 Producten en diensten Omzet, kosten en rendement, financieringsbehoefte en financierbaarheid Indicatie huurprijs: zie Hoofdstuk 6 De financiën en Bijlage 10 Exploitatie en investeringen Verwachtingen Atelier3D heeft een aantal verwachtingen van de gemeente ten aanzien van het inschrijvingsproces, en de voorbereidingen en overdracht van het gebouw en het terrein. Inschrijvingsproces - Wij verwachten dat de beoordeling van ons plan schriftelijk wordt vastgelegd en aan ons gestuurd. - Wij verwachten dat de gemeente vasthoudt aan de planning en het tijdspad. Voorbereiding en overdracht - Wij verwachten dat de gemeente in 2013 zorgt voor continuïteit in natuur- en milieueducatie, eventueel in afstemming mate Atelier3D, zodat afnemers van diensten niet afhaken. - Wij verwachten tijdig te kunnen afstemmen over de inrichting en de vereiste wettelijke procedures. - Wij verwachten dat de gemeente het gebouw in augustus 2013 leeg oplevert, zodat bouwkundige aanpassingen en andere voorbereidingen tijdig vóór 1 januari 2014 gereed zijn. - Wij verwachten dat de gemeente eventuele bezwaren van de architect tegen gebruik, inrichting en bouwkundige aanpassingen afdekt en de daaraan verbonden kosten voor haar rekening neemt. - Wij verwachten dat de kosten van bouwkundige aanpassingen voor rekening van de gemeente zijn, inclusief de kosten van de verplaatsing van de kas naar een andere locatie op het terrein. - Wij verwachten dat de gemeente de kosten van de noodzakelijke vergunningentrajecten draagt, de risico s beheerst en optimaal en accuraat medewerking verleent. - Wij verwachten als toekomstige huurder niet aansprakelijk te zijn voor eventuele claims gerelateerd aan subsidies die in het verleden aan De Kaardebol zijn verstrekt. - Wij verwachten dat vrijwilligers bij Atelier3D deel kunnen nemen aan de collectieve vrijwilligersverzekering van de Gemeente Zutphen. - Wij verwachten inzicht in de mate waarin objecten in het ecologisch stadspark onderdeel kunnen zijn van de definitieve inschrijving en de voorwaarden die daaraan zijn verbonden. - Wij verwachten gratis gebruik te kunnen maken van de faciliteiten van De Kaardebol vanaf het moment dat wij geselecteerd zijn voor de definitieve inschrijvingsfase. 11

15 Atelier3D in actie op , Dag van de Duurzaamheid

Ondernemingsplan Atelier3D - Duurzaam Denken en Doen

Ondernemingsplan Atelier3D - Duurzaam Denken en Doen Ondernemingsplan Atelier3D - Duurzaam Denken en Doen Definitieve inschrijving De Kaardebol Harenbergweg 1 Zutphen Coöperatie Atelier3D Duurzaam Denken en DoenU.A. Teniersstraat 29, 7204 CA Zutphen KvK

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich daar voor inzetten:

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Inhoud presentatie 0. Hoe omgaan met ambities 1. Wat is het Ecomunitypark 2. Voor wie is het park 3. Van samenwerking

Nadere informatie

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Inleiding Stichting Skyway staat symbool voor vernieuwing, integriteit, ruimdenkendheid, creativiteit en inspiratie. In de afgelopen 10 jaar heeft

Nadere informatie

voor werkgelegenheid voor maatschappelijk rendement voor iedereen

voor werkgelegenheid voor maatschappelijk rendement voor iedereen voor werkgelegenheid voor maatschappelijk rendement voor iedereen 1 MVO, Social Return, SROI en social enterprise Iedereen winst Hoe kunnen we nu en in de toekomst uw inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

1. We willen doorgaan met behoud en versterking van de kwaliteiten van de IJsseldelta

1. We willen doorgaan met behoud en versterking van de kwaliteiten van de IJsseldelta Resultaten Advies en Initiatiefraad Nationaal Landschap IJsseldelta 29 november 2013 Nationaal Landschap IJsseldelta is in verandering. Transitie noemen we dat. We bereiden ons voor op een andere manier

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid

gemeente Eindhoven Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid gemeente Eindhoven Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Bijlage bij RIB Einddoelen programma Duurzaamheid Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid Energie

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Beleidsregels nieuw subsidiebeleid Gemeente Oude IJsselstreek concept 26 mei 2015 1. Inleiding. Op initiatief van de gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders zijn op 3 maart en 25 maart

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2015 Revisie:

Nadere informatie

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap Het Ambachtshuis Brabant Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap u Vakmanschap benutten Ambachten maken wezenlijk deel uit van de Nederlandse economie. Ze worden beoefend door bijna 1 miljoen Nederlanders,

Nadere informatie

Bijlage 2 Comité van aanbeveling en ondersteuners. Leden van het Comité van Aanbeveling

Bijlage 2 Comité van aanbeveling en ondersteuners. Leden van het Comité van Aanbeveling Bijlage 2 Comité van aanbeveling en ondersteuners Leden van het Comité van Aanbeveling Jacqueline Cramer Jacqueline Cramer is oud-minister van VROM en momenteel directeur van het Utrecht Sustainability

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Lokale Duurzame Energie Bevlogen business. Zaterdag 9 maart 2013 Henk Stormink

Lokale Duurzame Energie Bevlogen business. Zaterdag 9 maart 2013 Henk Stormink Lokale Duurzame Energie Bevlogen business Zaterdag 9 maart 2013 Henk Stormink Wat is LochemEnergie? Een lokale duurzame energie coöperatie (LDE) Van, voor en door inwoners van de gemeente Lochem (een echt

Nadere informatie

weer thuis in de stad

weer thuis in de stad weer thuis in de stad Wonen boven winkels Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, levert woongenot voor specieke groepen mensen, is een broedplaats voor kenniseconomie en cultuur en vormt

Nadere informatie

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT De overheid wil duurzame energie stimu leren en innovatie van duurzame energietechnieken bevor deren: meer duurzame energie in de toekomst. Doel is 16% duur

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

GEBIED IN 360o. Geschreven en vormgegeven door: Nicole de Waal - De Waalster communicatie en advies

GEBIED IN 360o. Geschreven en vormgegeven door: Nicole de Waal - De Waalster communicatie en advies o GEBIED IN 360o Naar aanleiding van de sessie Gezamenlijk toekomstbeeld Haarlemmer Kweektuin, met de leden van de voorbereidingscommissie is de volgende toekomstvisie opgesteld. Letterlijk aan de hand

Nadere informatie

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit!

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit! Stedendriehoek 1 daagt uit! Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 1 Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen eo wijers-stichting voor ruimtelijke kwaliteit in de regio Stedendriehoek daagt

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Vergroening > sociale cohesie >..

Vergroening > sociale cohesie >.. Vergroening > sociale cohesie >.. De lessen van drie jaar Groen Dichterbij & de rol van NME-centra Rachelle Eerhart Programmaleider IVN Groen Dichterbij VRAAG om te beginnen Wat is Groen Dichterbij voor

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Inleiding... 4 3. Wat is duurzaamheid?... 5 4. Lange termijn perspectief (..2030)... 6 5. Actieprogramma... 7 6. Financiële paragraaf...

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie Sociale Windenergie & Windenergie langs de A16 1 Ons idee Samen Sociale Windenergie realiseren door samenwerking lokale initiatieven in Zundert?? 2 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR

Nadere informatie

Goede Zaken MBO voor Dummies

Goede Zaken MBO voor Dummies Goede Zaken MBO voor Dummies Kansen voor ideëel en commercieel www.goedezaken.eu 1 Onderneming van de 21 e eeuw People (mensen) MVO Planet (milieu) Profit (winst) MBO als onderdeel van MVO Verzoeken aan

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Iedereen kan Vergroenen

Iedereen kan Vergroenen Iedereen kan Vergroenen Voorop in de Vergroening Prijsvraag 2013 Aanleiding Lentiz LIFE College is een school voor VMBO en MBO (AOC), in een sterk geürbaniseerde omgeving (Schiedam). Met een AOC midden

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis!

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! Wat is de Opgewekte Woning Club? De Opgewekte Woning Club is een slimme aanpak welke energiezuinig wonen en verbouwen bij woningeigenaren

Nadere informatie

Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om

Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om Windenergie als streekproduct: van dichtbij is beter. Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om de hoek, akkerbrood gebakken door bakker Wijnand van Loarnse tarwe: eerlijk en heerlijk!

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

Honny de Gucht Sabien Bouwmeester. Casus spoorzone Deventer + workshop. Organisch groeien of planmatig ontwikkelen.

Honny de Gucht Sabien Bouwmeester. Casus spoorzone Deventer + workshop. Organisch groeien of planmatig ontwikkelen. Honny de Gucht Sabien Bouwmeester Tijdelijk gebruik Organisch groeien of planmatig ontwikkelen Casus spoorzone Deventer + workshop Introductie Waar gaan we het over hebben? Pauzelandschappen; reeks bijeenkomsten

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Stilstaan bij vooruitgang

Stilstaan bij vooruitgang Stilstaan bij vooruitgang Thuis in duurzaam organiseren Duurzaam rendement is geld verdienen... en meer... Onze visie op duurzaamheid Duurzaamheid is een modewoord geworden. Om mee te gaan met de trend

Nadere informatie

gezondheidszorg, weinig goed onderwijs. Zij hebben beperkt (mede)zeggenschap over hun eigen leefomgeving.

gezondheidszorg, weinig goed onderwijs. Zij hebben beperkt (mede)zeggenschap over hun eigen leefomgeving. MISSIE De Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) stelt zich ten doel om in de binnenlanden van West Papoea een duurzame samenleving op te bouwen in samenwerking met de plaatselijke bevolking,

Nadere informatie

Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst

Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst Werkgroep Vrijwilige Inzet met Toekomst, 28 september 2015 Aanleiding In Nieuwegein zetten vele inwoners zich vrijwillig in. Dit is goud waard! Het eigen

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten Doelstelling Actie Doorlooptijd Wat gaan we doen Eigenaarschap Eigen organisatie 20% energiebesparing t.o.v. 2015 Energiebesparing gemeentelijke gebouwen 20% transitie naar hernieuwbare energie t.o.v.

Nadere informatie

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde Een bank die anders is Gezocht: leden met een mening Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad Rabobank. Een bank met ideeën. Een bank die anders is Rabobank

Nadere informatie

Nextport International community Zwolle Region

Nextport International community Zwolle Region Nextport International community Zwolle Region December 2014 1 Ideaalbeeld Zwolle 2020 Wat hebben we bereikt? We schrijven 2020. Regio Zwolle heeft een transitie doorgemaakt en wordt internationaal gezien

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Visie op Sociale windenergie. Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen

Visie op Sociale windenergie. Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen Visie op Sociale windenergie Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR Duurzaam Drimmelen wil duurzaamheid in gemeente Drimmelen vergroten Ecologisch,

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

HECTAS Uw partner in facilitaire diensten. Betrouwbare service

HECTAS Uw partner in facilitaire diensten. Betrouwbare service HECTAS Uw partner in facilitaire diensten Betrouwbare service Altijd binnen bereik Soms ligt iets dat goed is heel dichtbij. Neem nou HECTAS. Onze decentrale, klantgerichte organisatie heeft diverse vestigingen

Nadere informatie

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan Zeker van je Zaak op het mbo Tijdens Zeker van je Zaak onderzoekt de student in vijf stappen waar zijn passie ligt en hoe hij vanuit die passie een eigen zaak start. Aan het einde van het programma weet

Nadere informatie

Stelling 1: Energie is geld voor Fryslân

Stelling 1: Energie is geld voor Fryslân Gebruik de lokale, Friese kracht voor meer duurzame energie en werkgelegenheid Vijf stellingen voor een duurzamer Fryslân Steeds meer Friezen kiezen er voor om zelf duurzame energie op te wekken, thuis

Nadere informatie

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Trots Een prettig leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad. Dat is waar Spaarnelanden voor staat. En met dat

Nadere informatie

WAARDENETWERKEN EN METAMARKETS

WAARDENETWERKEN EN METAMARKETS In de vorige hoofdstukken is een uitwerking gegeven van de drijvende krachten in de ontwikkeling van de ketens in de multifunctionele landbouw. De als belangrijke drijvende krachten benoemde samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

Subsidievrije natuur in Nederland:

Subsidievrije natuur in Nederland: Subsidievrije natuur in Nederland: op naar 200.000 ha! Urgentie Uit diverse onderzoeken van onder andere het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat we er in Nederland onvoldoende in slagen de achteruitgang

Nadere informatie

GLOEI 2015 & de werkgemeenschappen in het kort

GLOEI 2015 & de werkgemeenschappen in het kort GLOEI 2015 & de werkgemeenschappen in het kort GLOEI = sociale duurzaamheid, van A naar anders. Anders denken, nieuwe wegen bewandelen en nieuwe, niet voor de hand liggende samenwerking tot stand brengen

Nadere informatie

DuurzaamAlmere.nl. Actief Groen. Landgoed Almere. Combineer stad en natuur. Verbind plaats en context. Themanummer februari 2011

DuurzaamAlmere.nl. Actief Groen. Landgoed Almere. Combineer stad en natuur. Verbind plaats en context. Themanummer februari 2011 Actief Groen Landgoed Almere Landgoed Almere Themanummer 02 What s in a name? Hoe je de stad ook wilt noemen, het is duidelijk dat Almere een stad is, waarin Themanummer februari 2011 zowel het groen als

Nadere informatie

Ik geef altijd 100% dat geeft mijn hele zaak energie

Ik geef altijd 100% dat geeft mijn hele zaak energie Ik geef altijd 100% dat geeft mijn hele zaak energie De kracht van sociaal ondernemen Veel werkgevers werken al jaren met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij ervaren dagelijks de maatschappelijke

Nadere informatie

De Rabobank is een unieke bank. Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. We zijn een coöperatie.

De Rabobank is een unieke bank. Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. We zijn een coöperatie. In deze folder leest u wie we zijn, wat we doen en op welke manieren u ons kunt bereiken. U ervaart onze maatschappelijke betrokkenheid in Enschede en Haaksbergen. En u leest waarom lid worden van Rabobank

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Início Mathenesserdijk 414b 3026 GV Rotterdam 010 221 00 00 www.inicio.nl info@inicio.nl

Início Mathenesserdijk 414b 3026 GV Rotterdam 010 221 00 00 www.inicio.nl info@inicio.nl FundedbyRotterdam is een online crowdfundplatform voor bewonersinitiatieven. Elke Rotterdammer draagt zijn steentje bij. Als initiatiefnemer of als donateur. Zo wordt niet één prestigieus stadsinitiatief

Nadere informatie

Lokale aanpak energiebesparing. Particuliere woningen

Lokale aanpak energiebesparing. Particuliere woningen Lokale aanpak energiebesparing Particuliere woningen Gertjan Brand Gernand Plaggenmars verbinder, organisator en adviseur combineert theorie en praktijk: strategie, beleid, uitvoering resultaat praktische

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deze Monitor gaat over: je organisatie (initiatief): mensen, activiteiten, organisatie, financiële situatie. TOELICHTING MONITOR ORGANISATIE LET OP: Deze vragenlijst bestaat

Nadere informatie

Groenkracht Beleidsplan

Groenkracht Beleidsplan Groenkracht Beleidsplan De doelstelling van de Stichting Groenkracht is het verbinden van personen en plaatsen in Delft en omgeving om eenieder bewust te maken van de mogelijkheden van duurzaam voedsel

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Green Deal Elektrisch vervoer

Green Deal Elektrisch vervoer Green Deal Elektrisch vervoer Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Regio Stedendriehoek

Regio Stedendriehoek Regio Stedendriehoek 1 Energieneutrale regio Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen Netbeheer en Duurzame Gebiedsontwikkeling Pieter van der Ploeg, Alliander

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Dames en heren, Een fantastisch 2013 gewenst! Fijn dat u allemaal gekomen bent, hier in Schouwburg, voor de Deventer nieuwjaarsreceptie. De receptie is een gezamenlijk

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Sociaal ondernemen: innovatief ondernemen met dubbele winst

Sociaal ondernemen: innovatief ondernemen met dubbele winst Sociaal ondernemen: innovatief ondernemen met dubbele winst Conferentie Samen werken aan lokaal ondernemerschap 19 november 2015 Bert Otten Radar Advies Lianne Harrewijn IMK Sociaal ondernemen is in! sociaal

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Een onderzoek onder werkgevers in de topsectoren en de overheid. Onderzoeksrapport Samenvatting 1-11-2013 1 7 Facts & figures.

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie:

Nadere informatie

Visie op de toekomst van Theater De Storm!

Visie op de toekomst van Theater De Storm! Visie op de toekomst van Theater De Storm! 1. Het bedrijf De Storm - Tijd voor een stevige frisse wind! Twee jaar geleden hebben wij het ondernemingsplan gepresenteerd. Op basis hiervan hebben wij ons

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

HAN. Community in progress

HAN. Community in progress HAN Community in progress Dit is HAN Hetgeen wat nu voor je ligt is het HAN-merkboek. HAN is de afkorting die wij gebruiken voor de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dit boek geeft voor eenieder die met

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Vaststellen van beleidskaders voor windenergie-initiatieven; 2. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark

Nadere informatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie De sector logistiek groeit; internationaal, nationaal en zeker ook regionaal. Dat biedt kansen voor Noordoost-Brabant. Met sterke

Nadere informatie

Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein

Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein Inleiding Op 1 januari 2015 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor een aantal nieuwe taken in het sociale domein

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen

Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen en werken in één en hetzelfde gebouw. Een buurthuis-plus.

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2011

Visiedocument en Activiteitenplan 2011 Visiedocument en Activiteitenplan 2011 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

BRANCHEPOOLS BIJ VELUWEPORTAAL: SAMEN WERKEN AAN EFFECTIEVER GEBRUIK ARBEIDSPOTENTIEEL

BRANCHEPOOLS BIJ VELUWEPORTAAL: SAMEN WERKEN AAN EFFECTIEVER GEBRUIK ARBEIDSPOTENTIEEL BRANCHEPOOLS BIJ VELUWEPORTAAL: SAMEN WERKEN AAN EFFECTIEVER GEBRUIK ARBEIDSPOTENTIEEL SAMENVATTING LAURA VAN LEEUWEN SJIERA DE VRIES LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE EN VERSCHEIDENHEID ZWOLLE, NOVEMBER 2014

Nadere informatie