DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE"

Transcriptie

1 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

2 Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat CC Den Haag telefoon: +31 (0) Inhoud en tekst: T-Mobile Netherlands in samenwerking met Good Company Vormgeving en opmaak: HolwerdaDeWit Fotografie: T-Mobile Netherlands en HolwerdaDeWit Deze uitgave hebben we met uiterste zorg samengesteld. We aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, direct dan wel indirect. Er kunnen geen rechten aan deze uitgave worden ontleend. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. T-Mobile Netherlands BV. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd of overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Den Haag, donderdag 27 juni 2013

3 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Inhoudsopgave Managementverklaring 4 Voor elkaar en met elkaar MVO-strategie 6 Mobiel internet toegankelijk voor iedereen Doelen en resultaten Thema 1: Met elkaar 10 Thema 2: Duurzame bedrijfsvoering 16 Thema 3: Onze mensen 22 Samenvatting: Bereikt in 2012 en plannen voor Bijlage 1: Profiel T-Mobile 29 Bijlage 2: Bestuur 30 Bijlage 3: Reikwijdte 32 Bijlage 4: GRI-tabel 34

4 MANAGEMENT VERKLARING

5 DUURZAAMHEIDSVERSLAG T-MOBILE 2012 Voor elkaar en met elkaar. Wij geloven dat mobiel internet de manier waarop mensen met de wereld communiceren en hun leven inrichten fundamenteel verandert. Nederland telt maar liefst 22,1 miljoen mobiele aansluitingen, dat is 1,3 mobiele aansluitingen per persoon. En, het T-Mobile dataverbruik nam in het afgelopen jaar met circa 50% toe. Wij geloven dat als elk persoon en elk bedrijf toegang heeft tot mobiel internet en kan profiteren van de voordelen die mobiel internet biedt, we als samenleving meer van ons potentieel bereiken. Met 4,7 miljoen klanten in Nederland spelen we een belangrijke rol in deze mobiele evolutie. In 2012 hebben we onze bedrijfsstrategie herzien en onszelf als doel gesteld om mobiel internet voor iedereen toegankelijk te maken en de nummer één aanbieder van mobiel internet in Nederland te worden. MVO zien wij als belangrijke voorwaarde om onze ambities waar te maken. In 2012 hebben we mooie resultaten behaald. Bijvoorbeeld op het gebied van energie. Ondanks dat het dataverkeer enorm is gegroeid, onze servers intensief worden gebruikt en we ons netwerk hebben uitgebreid, is het ons gelukt om in totaal 4,23% minder energie te verbruiken ten opzichte van ISO helpt ons onze organisatie efficiënter te maken, minder afval te produceren en minder energie te verbruiken. En, via ons partnership met War Child delen we onze kennis, mensen en middelen en leveren daarmee een bijdrage aan het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen in oorlogsgebieden. In 2012 bedroeg onze financiële bijdrage aan War Child ruim euro. En we zijn in 2012 verkozen tot beste werkgever in het jaarlijkse Incompany 200-onderzoek. Vanzelfsprekend zijn we hier erg trots op. De evolutie van mobiel internet kent vele voordelen, maar ook enkele risico s. In Nederland versturen en bewaren onze klanten een snel groeiende hoeveelheid data via en op het internet. Privacy, veiligheid en verantwoord mobiel internetgebruik zijn voor ons daarmee nog belangrijker geworden. In 2013 brengen we onze MVO-strategie in lijn met onze nieuwe bedrijfsstrategie en de ontwikkelingen op het gebied van mobiel internet. Ons motto Life is for Sharing zal hierin een centrale plaats innemen. We ontwikkelen onze MVOstrategie samen met onze stakeholders, waaronder onze klanten, leveranciers en medewerkers. We staan midden in de maat schappij. We doen het voor elkaar en met elkaar. Den Haag, juni 2013 Thomas Berlemann Algemeen directeur T-Mobile Netherlands BV Thomas Berlemann: We hechten grote waarde aan de mening van onze klanten, partners, medewerkers en andere belangstellenden. Heeft u opmerkingen of suggesties hoe T-Mobile nog beter en duurzamer kan werken? Uw reactie stellen we zeer op prijs. Ik nodig u dan ook van harte uit contact met ons op te nemen. Mail uw opmerkingen of suggesties alstublieft naar: 5

6 MVO-STRATEGIE

7 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Mobiel internet toegankelijk voor iedereen. Mobiel internet heeft een grote invloed op mensen, bedrijven en andere organisaties. Het biedt nieuwe kansen en efficiëntie. Wij geloven dat als iedereen van de voordelen die mobiel internet biedt kan profiteren, we als samenleving groeien en ons potentieel meer benutten. In 2012 hebben we daarom onze bedrijfsstrategie herzien en onszelf als doel gesteld om mobiel internet voor iedereen toegankelijk te maken. MVO zien wij als belangrijke voorwaarde om deze ambitie waar te maken. In samenwerking met medewerkers en externe stakeholders passen we in 2013 onze MVO-strategie aan en integreren we deze in onze nieuwe bedrijfsstrategie. NIEUWE STRATEGIE De ontwikkelingen op het gebied van mobiele telefonie en mobiel internet in Nederland, zowel zakelijk als privé, waren voor ons mede aanleiding om in 2012 onze strategie te herzien. Mobiel internet is de toekomst en heeft onze absolute focus. We willen mobiel internet voor iedereen toegankelijk maken en in deze markt de nummer één positie in Nederland bereiken. Om onze doelstellingen te bereiken richten we ons op drie kernpunten: Value to Customer, Operational Excellence en Empower Employees. We willen onze klanten maximale waarde voor hun geld bieden en probleemloze mobiele (internet)diensten die hen vooruit helpen in het leven. Processen moeten goed, snel en soepel verlopen. Energie, tijd of materialen mogen niet verloren gaan. Ons doel kunnen we natuurlijk alleen bereiken door de inzet en betrokkenheid van alle medewerkers. Medewerkers die samen als team duidelijke beslissingen nemen, naar elkaar luisteren, elkaar vertrouwen en trots zijn op wat we doen. Medewerkers met passie voor hun vak en die de klant boven alles stellen. MVO MVO is een van de voorwaarden om onze ambitie waar te maken. De drie kernpunten uit onze strategie hebben we dan ook vertaald naar drie thema s in ons MVO-beleid: Met Elkaar, Duurzame Bedrijfsvoering en Onze Mensen. In 2012 hebben we gefocust op het verminderen van onze impact op het milieu. In 2013 brengen we onze MVO-strategie in lijn met de nieuwe bedrijfsstrategie en met de ontwikkelingen op het gebied van mobiel internet. Ons motto Life is for Sharing zal hierin een centrale plaats innemen. BORGING MVO-STRATEGIE Het gevaar van een MVO-strategie is dat mensen deze als extra ervaren. Om dit te voorkomen is het essentieel dat de aanpak bijdraagt aan behalen van de doelen van onze verschillende afdelingen. In 2013 zorgen we ervoor dat onze MVO-strategie wordt geborgd in onze hele organisatie. Samen met verschillende afdelingen bekijken we hoe MVO onze bedrijfsdoelstellingen kan versterken. Tot slot toetsen we onze MVOstrategie jaarlijks in een dialoog met onze externe stakeholders. MVO binnen onze organisatie Vanuit het Executive Committee is de directeur Corporate Communicatie verantwoordelijk voor MVO. De manager MVO rapporteert aan hem en is verantwoordelijk voor de strategie en de uitvoering van MVO-beleid. De manager MVO werkt nauw samen met de Corporate Energy Manager, de Manager Safety, Health & Environment en het Compliance Committee. Maatschappelijke resultaten wegen niet mee in de beloning van bestuurders. 7

8 MVO-STRATEGIE Thema Met elkaar Met onze producten en diensten zorgen we letterlijk voor verbinding. Verbinding tussen mensen en organisaties en hiermee verbinding in de maatschappij. Onze klanten willen we maximale waarde voor hun geld bieden. Om dit te blijven doen, gaan we in 2013 door met het ontwikkelen van nieuwe duurzame producten en diensten. Daarnaast dragen we met onze dienstverlening bij aan het verbeteren van het klimaat en het milieu. Wij faciliteren onze klanten hun positieve bijdrage aan de maatschappij te versterken. In 2013 willen we onze sociaal maatschappelijke rol uitbreiden. De voordelen die we onze klanten bieden, brengen ook verantwoordelijkheden met zich mee. Transparantie, verantwoord telefoongebruik, privacy, veilig dataverkeer en schuldenproblematiek onder jongeren zijn bijvoorbeeld thema s die onze continue aandacht hebben en waar we over meedenken en meepraten in de sector. Onze maatschappelijke betrokkenheid vullen wij ook heel direct in door samenwerking met een aantal maatschappelijke organisaties. Zo werken we sinds 1 oktober 2007 samen met War Child. In 2013 willen we onze betrokkenheid, en die van onze medewerkers en klanten, bij deze organisatie vergroten. Of het nu gaat om het ontwikkelen van nieuwe duurzame producten of een bijdrage leveren aan maatschappelijke organisaties of maatschappelijke discussies; dit doen we niet alleen. Dit doen we samen met onze klanten, medewerkers en toeleveranciers. En samen met (branche) organisaties, de overheid en zelfs onze concurrenten. Alleen met elkaar maken we het verschil. Thema Duurzame bedrijfsvoering Om ons doel te kunnen bereiken is Operational Excellence van groot belang. Dit omvat veel aspecten, maar alles is gericht op efficiëntie. Processen moeten goed, snel en soepel verlopen. Energie, tijd of materialen mogen niet verloren gaan. Dit draagt niet alleen bij aan het behalen van onze bedrijfsdoelstellingen, ook vermin deren we hiermee onze impact op het milieu. In 2012 hebben we ons gericht op vermindering van ons energieverbruik. Ook in 2013 gaan we hiermee door en willen we maximaal 10% stijging in energieverbruik realiseren bij een groeiend netwerk. ENERGIEBEWUST Door technische aanpassingen in de winkel en door bewust handelen, besparen we energie. Zo houden we nu filters van luchtgordijnen goed schoon en zetten we één voordeur open in plaats van twee. Ik vind het goed dat T-Mobile medewerkers energiebewust maakt en ons op de hoogte houdt via overzichten. Het werkt stimulerend om te zien hoeveel energie, en hiermee ook geld, we besparen. Maarten van Dijk, Shopmanager T-Shop Naaldwijk Thema Onze mensen We hebben een hoge ambitie in een snel veranderende en hevig concurrerende telecommarkt met veeleisende gebruikers. We kunnen ons doel dan ook alleen bereiken door de inzet van alle medewerkers. Medewerkers die samen als team duidelijke beslissingen nemen, naar elkaar luisteren, elkaar vertrouwen en trots zijn op wat we doen. We vragen veel van onze mensen, maar daar stellen we ook wat tegenover. Goede arbeidsvoorwaarden, opleidingen en doorgroeimogelijkheden bijvoorbeeld. We zijn op de goede weg en dit heeft er in 2012 toe geleid dat we in het jaarlijkse Incompany 200-onderzoek als beste werkgever uit de bus zijn gekomen. Daar zijn we trots op, zeker omdat we de titel hebben gewonnen in een jaar waarin er binnen T-Mobile veel is veranderd. De manier waarop we met onze mensen omgaan en hoe we invulling geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, heeft naar ons idee bijgedragen aan het blijvende vertrouwen en de onverminderde betrokkenheid van onze medewerkers. De veranderingen, invulling geven aan onze nieuwe strategie en het realiseren van onze doelen brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Daarom hebben we in 2013 extra aandacht voor het ondersteunen en stimuleren van onze medewerkers. We richten ons hierbij op drie zaken: ontwikkelen en versterken van competenties, stimuleren van voorbeeldgedrag door managers, maar zeker ook medewerkers onderling, en stimuleren van intensievere samenwerking tussen mensen en afdelingen. Daarnaast besteden we in 2013 aandacht aan het versterken van bewustzijn, betrokkenheid en gedragsverandering met betrekking tot MVO. 8

9 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE doelen en resultaten 2012 Doelen en resultaten over 2012 Doelstelling Resultaat CO 2 -footprint Geen CO 2 -footprint dankzij compensatie tco 2 Energie 100% groene energie 100% groene energie Vervoersmanagement* 10% reductie CO 2 -uitstoot mobiliteit per medewerker in 2012 (t.o.v. 2011) Brandstofverbruik Diesel: reductie 7,61% Benzine: reductie 4,46% Inzameling oude mobieltjes Diversiteit: vrouwen in hoger management 30% 28,5 % hoger management 33,4 % totaal Duurzaam inkopen 90% van onze leveranciers accepteert de Social 90% Charter en stuurt de Social & Environmental Questionnaire terug War Child Ondersteunen met mensen en middelen Actieve inzet medewerkers bij meerdere (sport) evenementen. Financiële bijdrage aan War Child: euro * Er is besloten om vervoersmanagement op een andere manier te meten, namelijk op basis van brandstofverbruik (de CO 2 -uitstoot van vluchten is in 2012 niet meegenomen en is vanaf 2013 een aparte indicator). 9

10 THEMA 1: MET ELKAAR MET ELKAAR

11 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Met elkaar maken we het verschil. In 2012 ontwikkelden we nieuwe duurzame producten, leverden we een bijdrage aan maatschappelijke organisaties en maatschappelijke discussies over bijvoorbeeld transparantie en privacy. Dit doen we samen met onze klanten, medewerkers, toeleveranciers en met (branche)organisaties, de overheid en concurrenten. PRODUCTEN EN DIENSTEN Simkaarttoepassingen Samen met partners werken we aan nieuwe producten en diensten, waarmee onze klanten hun bedrijfskritische processen nog efficiënter kunnen inrichten en kosten kunnen besparen. Zo hebben we in 2012 voor een organisatie landelijk simkaarten in rattenvallen geïnstalleerd. Hierdoor weten medewerkers van de ongediertebestrijding exact welke vallen vervangen moeten worden en hoeven ze niet elke val in Nederland te controleren. Ook zorgden we ervoor dat de buschauffeurs van een van onze klanten mobiel met elkaar in verbinding staan en bij problemen hulp kunnen inroepen met een simpele digitale noodknop. De simkaarten die we hiervoor gebruiken, ondersteunen ook bij de digitale vermelding van de aankomsttijden van bussen. Een bijzondere toepassing die in 2013 op de markt wordt gebracht, is een systeem met een simkaart, waarmee boeren vanuit hun huis kunnen monitoren wanneer het kalveren begint. T-Mobile WiFiZone Dat mensen overal goed bereik hebben, is niet alleen noodzakelijk voor klanttevredenheid en het toegankelijk maken van mobiel internet voor iedereen. We realiseren ons dat het in het meest extreme geval van levensbelang kan zijn. In 2012 hebben we daarom onder andere hard gewerkt aan de technische ontwikkeling van zogenaamde WiFiZones. Dit zijn zones voor T-Mobile klanten in drukke gebieden waar ze gebruik kunnen maken van wifi als aanvulling op ons bestaande netwerk. In 2013 testen we een WiFiZone in het centrum van Rotterdam. My T-Mobile App Eind 2011 lanceerden we de My T-Mobile App. Hiermee kunnen onze klanten altijd en overal hun facturen inzien, hun belgedrag bijhouden en hun beltegoed regelen. Naast transparantie voor onze klanten, zorgt de app voor minder papierverbruik voor contracten en facturen. In 2012 hebben we een aantal klantvriendelijke toepassingen aan de app toegevoegd. Een voorbeeld hiervan is de inzage in het dataverbruik, zodat een klant precies weet hoeveel internet hij/zij heeft gebruikt en nog kan gebruiken. Als de internetbundel op is, hebben we ook een reset-knop ingebouwd zodat klanten door middel van een eenmalige bijdrage weer gebruik kunnen maken van internet. Ook in 2013 breiden we de app uit om onze klanten nog meer van dienst te zijn. Netwerk app Via de Netwerk radar app bieden we onze klanten de gelegenheid het bereik van het netwerk te meten. Als de dekking niet voldoende is, kunnen klanten dit via diezelfde app aan ons doorgeven. Naar aanleiding van meldingen nemen we maatregelen om ons netwerk te versterken, zodat onze klanten altijd en overal met hun omgeving in contact kunnen staan. T-Mobile Forum Via het digitale T-Mobile Forum bieden we onze klanten de gelegenheid elkaar te helpen met tips en adviezen over bijvoorbeeld toepassingen op hun telefoon, apps en muzieklijsten. In 2012 waren ruim klanten lid van het forum en dit aantal neemt nog steeds snel toe. Vanaf 2012 maakten we een aantal actieve klanten gespreksleider op het forum. Ook creëren T-Mobile en haar klanten wederzijds waarde door klanten online te laten meedenken over uiteenlopende onderwerpen in de co-creatie tool Denk mee met T-Mobile. Zo worden bijvoorbeeld veel services door klanten getest voordat ze live staan voor alle klanten. WAARDERING VOOR ACTIEVE KLANTEN Omdat ik heel actief ben op het T-Mobile Forum, heeft T-Mobile mij gevraagd mode rator te worden. In deze rol heb ik meer rechten dan een gewone klant en sta ik in direct contact met T-Mobile medewerkers om reac ties op vragen af te stemmen. Ik ervaar het als vipbehandeling. T-Mobile toont hiermee waar dering voor actieve klanten en dat vind ik goed. Dennis Ameling, 5 VWO-leerling en moderator op het T-Mobile Forum 11

12 THEMA 1: MET ELKAAR Geen onverwachte kosten We willen voorkomen dat onze klanten voor onverwachte kosten komen te staan. Via de My T-Mobile App geven we onze klanten bijvoorbeeld inzicht in hun mobiele verbruikskosten en facturen. Ook hebben we in 2012 een nieuwe dienst ontwikkeld die voorkomt dat klanten worden geconfronteerd met onverwacht hoge kosten door verblijf in het buitenland. De klant kan aangeven of en hoe hij gebruik wilt maken van mobiel dataverkeer in het buitenland en hij wordt geïnformeerd over de kosten hiervan. De klant blijft zo ook in het buitenland goed bereikbaar tegen zo laag mogelijke kosten. In 2013 introduceren we een nieuwe abonnementen structuur die onverwacht hoge datakosten voorkomt. Om betalingsachterstanden bij klanten te voorkomen voeren we een actief preventief beleid. Mocht een klant onverhoopt toch een betalingsachterstand oplopen, spreken we in overleg een betalingsregeling af. Als we in het uiterste geval een vordering moeten uitzetten via een incassobureau, zetten we de klant over naar prepaid. Zo zorgen we ervoor dat de klant nog wel bereikbaar is op hetzelfde nummer, maar niet meer zelf kan bellen, sms en of mobiel internetten. Dilemma Met onze dienstverlening dragen wij bij aan de grote hoeveelheid mobiele telefoons in de wereld. Het GSM Retourplan is voor ons een manier om onze impact op het milieu te verminderen. Natuurlijk zou het nog beter zijn als mobiele telefoons al bij voorbaat milieubewuster geproduceerd worden. In 2012 hebben wij onderzoek gedaan naar het belang dat consumenten aan een duurzame telefoon hechten. De belangstelling blijkt helaas gering. Als commercieel bedrijf is het een dilemma en uitdaging hoe met deze discrepantie om te gaan. SAMEN MET ONZE STAKEHOLDERS Samen met klanten Wij gaan zorgvuldig om met klachten van klanten. Wij streven ernaar om de klacht voor de klanten in 1 keer goed op te lossen. Om dit te kunnen realiseren hebben we in 2012 onze klachtprocessen verbeterd op het gebied van doorlooptijd, kwaliteit en toegankelijkheid. Dat klanten dit waarderen, blijkt uit de score van de door Consumentenbond opgerichte klachtenkompas.nl. Ben heeft een tevredenheidsscore van 93% en T-Mobile van 89%, dit zijn hoge scores in vergelijking met andere Telecom-providers. In 2012 werd Simpel geconfronteerd met enkele hardnekkige storingen in de technische, operationele en administratieve processen, waardoor het serviceniveau onder druk kwam te staan. De klachten konden snel worden verholpen en we hebben maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen. In 2012 heeft Simpel de Klacht.nl Award gewonnen. Hier zijn we trots op. Uit alle klachten trekken we lering. Het is onze ambitie om klachten voor te zijn en processen en producten direct te verbeteren, zodra we signalen van onvrede ontvangen. Klanttevredenheid in percentage Samen met KPN, Tele2 en Vodafone hebben we in 2012 een gedragscode ondertekend voor transparantere mobiele internetdiensten Consument Zakelijk

13 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Op 16 juli heeft T-Mobile het convenant Kwaliteit van klantenservice van de Klantenservice Federatie (KSF) ondertekend. Door dit convenant te ondertekenen, geven we aan dat de kwaliteit van Klantenservice zo belangrijk is dat we de prestaties van onze Klantenservice op internet publiceren. Maandelijks vragen wij via mail aan zo n 800 klanten wat ze van onze dienstverlening vinden. Als een klant aangeeft dat hij of zij over iets niet tevreden is, ondernemen we actie. Met dit onderzoek meten we ook de klantloyaliteit. Onze ambitie is de operator te worden met de hoogste klantloyaliteit. In 2012 is onze loyaliteitsscore hetzelfde gebleven als in Samen met medewerkers Als een medewerker in zijn of haar omgeving een klacht van een klant hoort, kan hij of zij dit laagdrempelig melden bij het online Help de Klant -meldpunt. In 2012 hebben we een app ontwikkeld, waarmee onze medewerkers nog makkelijker direct een klacht kunnen insturen via hun mobiele telefoon of tablet. 112 meldingen 80% vanaf mobiel Samenwerking Rijksoverheid NL-Alert In 2012 heeft de Rijksoverheid een nieuwe alarmering voor noodsituaties via de mobiele telefoon geïntroduceerd: NL-Alert. Het maatschappelijk belang van deze dienst vinden wij erg groot. Daarom werken we op niet-commerciële basis samen met de overheid om deze dienst te ontwikkelen en operationeel te krijgen. In november 2012 ging de eerste fase van de burgeralarmering van start. In 2013 werken we aan de verdere ontwikkeling. Samenwerking voor continuïteit telecomdiensten Mobiele telecommunicatie is een essentieel onderdeel van ons dagelijks leven. Zowel zakelijk als privé. Een (langdurige) uitval van het netwerk heeft meteen (grote) maatschappelijke impact. Samen met het ministerie van Economische Zaken en de andere Nederlandse mobiele telecombedrijven zijn we daarom betrokken bij een grootschalig project om bij grote incidenten de primaire diensten (spraak en sms) van elkaar over te kunnen nemen. Deze unieke samenwerking heeft geleid tot een gedetailleerd draaiboek en afstemming van onderlinge procedures en technische voorbereiding, die de continuïteit van primaire telecomdiensten in Nederland waarborgen. Sectoroverleg T-Mobile ondersteunt en participeert in diverse relevante overlegorganen, zoals de ICT-commissie van VNO-NCW, de brancheorganisatie Nederland ICT, Monet en Overleg Post en Telecom (OPT). Daarnaast versterken we relaties met andere relevante organisaties en personen om tot een optimale samenwerking te komen. Zo hebben we ook de banden met de Consumentenbond, OPTA, Agentschap Telecom, het ministerie van Economische Zaken en relevante Tweede Kamerleden aangehaald. Kennisplatform elektromagnetische velden Een samenleving zonder mobiele telecommunicatie is inmiddels ondenkbaar. Het feit alleen al dat in 80% van de gevallen 112 via een mobiele telefoon wordt gebeld, bevestigt dit. We nemen actief deel aan het Kennisplatform elektromagnetische velden (EMV). Dit platform is onderdeel van Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) en bundelt de kennis op het gebied van EMV. Ook monitoren we deze velden en in het kader van onze ISO certificering rapporteren we hier ieder kwartaal over. In 2012 ontvingen we in totaal 15 meldingen. Uit metingen bleek dat in 13 van deze gevallen de EMV-waarden binnen de gestelde norm vielen. De overige 2 meldingen zijn in behandeling. 13

14 THEMA 1: MET ELKAAR BETROKKEN BIJ DE MAATSCHAPPIJ War Child In samenwerking met War Child zetten we ons in voor kinderen die zijn getroffen door oorlogsgeweld. Met onze expertise op het gebied van mobiele communicatietechnologie en de inzet van ICT geven we kinderen hun stem terug. Zo kunnen ze hun ervaringen delen en verwerken. Life is for Sharing. In Nederland én daarbuiten, in alle omstandigheden. MODEL VOOR SAMENWERKING De medewerkers van T-Mobile zijn uitermate enthousiast over en betrokken bij het werk van War Child. Hierdoor zijn er in de afgelo pen jaren al vele mooie en succesvolle acties en initiatieven ontstaan. De samenwerking is zeer hecht en staat voor ons model voor hoe wij met andere bedrijven willen samenwerken. Bernard Uyttendaele, Directeur War Child In Nederland stellen we mobiele communicatiediensten beschikbaar aan War Child medewerkers. Ook hebben we ons via de T-Mobile online community ingespannen voor deze organisatie. Via Facebook, Twitter en het online T-Mobile Forum informeerden we klanten over War Child en riepen hen op hun T-Mobile spaarpunten aan dit goede doel te doneren. Het resultaat was een donatie van euro. In totaal leverden de activiteiten en sponsoring van T-Mobile euro voor War Child op in In november 2012 hebben we onze samenwerking weer voor 2 jaar verlengd. Ook in 2013 en 2014 kan War Child op onze steun rekenen. Opbrengst ten bate van War Child in euro s , voor War Child in

15 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Kindertelefoon We vinden het belangrijk dat kinderen ergens goed en laagdrempelig met hun problemen terecht kunnen. Daarom sponsoren we sinds 2010 samen met KPN en Vodafone de Kindertelefoon. Deze bijdrage maakt het mogelijk dat kinderen gratis mobiel naar de Kindertelefoon kunnen bellen. Ook in 2013 zetten we deze samenwerking voort. Stimuleren innovatie In 2012 sponsorden we de Nederlandse innovatiewedstrijd van de Singularity University, een initiatief van NASA en Google. Eén van de winnaars was de 25-jarige Maayke Damen. Zij bedacht een Google-achtige database, waarin onder andere staat van welke materialen producten precies zijn gemaakt. Met deze informatie kan makkelijker worden bepaald welke materialen lokaal kunnen worden gerecycled en kan schaarste worden voorkomen. Met een beurs maakten we mogelijk dat Maayke tien weken kon studeren aan de Singularity University in Silicon Valley en kon werken aan het ontwikkelen van dit concept. Veiligheid en privacy Onze klanten versturen en bewaren een snel groeiende hoeveelheid data via en op het internet. Veiligheid en privacy worden daarmee nog belangrijker en deze zaken hebben dan ook onze constante aandacht. In juli 2012 werd Simpel, een dochteronderneming van T-Mobile, geconfronteerd met een hack op een database met adressen van nieuwe klanten. Simpel heeft aangifte gedaan en de toezichthoudende instanties op de hoogte gesteld. Ook heeft Simpel direct alle klanten geïnformeerd en ze gedurende het onderzoek op de hoogte gehouden. De hacker heeft geen toegang gehad tot overige vitale persoonsgegevens, waardoor de privacy van klanten niet verder in het geding is geweest. De dader is opgepakt. In 2012 publiceerde de Europese Commissie een concept Data Protectie Verordening voor dataprotectie voor de Europese Unie-landen. Naar verwachting wordt deze EU-Verordening in 2015 ingevoerd. Wij zijn groot voorstander van deze Verordening. Een sterk punt vinden we bijvoorbeeld de verplichting voor organisaties om een Data Privacy Officer aan te stellen. Natuurlijk hebben we op sommige punten ook nog vragen, maar globaal gezien is het concept een belangrijke stap voorwaarts en van groot belang voor onze klanten. We hopen dat het concept eind 2013 definitief wordt gemaakt. Een andere vorm van veiligheid betreft het gebruik van internet door kinderen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren wat ze wel en beter niet kunnen doen op internet. Daarom sponsoren en ondersteunen we de Stichting Media Rakkers sinds 1 oktober Dit educatieve kenniscentrum specialiseert zich in het verbeteren van de mediawijsheid en commerciële vaardigheden van kinderen en jongeren in Nederland tot en met 16 jaar. 15

16 DUURZAME BEDRIJFSVOERING

17 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Impact op milieu verminderen. We werken er voortdurend aan om onze processen te verbeteren. Processen moeten goed, snel en soepel verlopen. Energie, tijd of materialen mogen niet verloren gaan. Dit draagt niet alleen bij aan het behalen van onze bedrijfsdoelstellingen, ook verminderen we hiermee onze impact op het milieu. In 2012 hebben we, ondanks de enorme toename in dataverbruik en de uitbreiding van ons netwerk, een vermindering in energieverbruik van 4,23% gerealiseerd. Hier zijn we trots op. ENERGIE In 2012 hadden we als doel met de groei van het netwerk maximaal 15% stijging in ener gieverbruik te bewerkstelligen in verhouding tot We behaalden een totale reductie van 4,23%. Alle energie die we gebruiken mogen we 100% groen noemen. We kopen zelf groene energie in en daarnaast gebruiken we energie via landlord - aansluitingen. Dit zijn energieaansluitingen voor zendmasten op grond of gebouwen van anderen. De energie die de grond- of gebouweigenaar inkoopt, is veelal geen groene energie. Wij vergroenen deze via de Climate Neutral Group. We betrekken onze medewerkers bij en houden ze op de hoogte van ons energieverbruik. Dit doen we onder andere tijdens bijeenkomsten en via intranet en onze website. Ook de interne en externe audits in het kader van onze ISO certificering dragen bij aan het energiebewustzijn van onze medewerkers. Onze doelstelling voor 2013 is om maximaal 10% stijging in energieverbruik te bewerkstelligen, ondanks een verwachte sterke groei van het netwerk. T-Shops Ons doel in 2012 was om in onze T-Shops 4% minder energie te verbruiken ten opzichte van 2011 (bij een gelijkblijvend aantal vierkante meters). Dat is met een vermindering van 5% ruim gelukt. In 2011 hebben we in al onze 104 T-Shops slimme meters geïnstalleerd. Hierdoor kunnen we onze meterstanden nauwlettend monitoren en ingrijpen als dat nodig is. In 2012 hebben we de T-Shops ingedeeld in categorieën, gebaseerd op het aantal vierkante meters vloeroppervlakte, het aantal fulltime medewerkers en de omvang van de backoffice. Op deze manier kunnen we het energieverbruik per T-Shop goed vergelijken en waar nodig ingrijpen. Ook wekken we zelf energie op met zonnepanelen. In oktober 2012 plaatsten we in totaal 286 zonnepanelen op de daken van ons hoofdkantoor in Den Haag en het Mobile Switch Center Ypenburg, waar we een deel van onze bedrijfskritische IT-infrastructuur hebben ondergebracht. Met de zonnepanelen verwachten we per jaar kwh minder energie te hoeven inkopen. Dit staat gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van ongeveer 17 huishoudens (bron: ECN). 5% energiebesparing bij onze T-Shops Vaak kunnen we met kleine aanpassingen grote resultaten behalen. In 2012 hebben we bijvoorbeeld de basistemperatuur in de serverruimte van diverse T-Shops verhoogd van 18 naar 24 graden. Hierdoor hoeven we minder te koelen en besparen we per saldo energie. Ook hebben we in van onze T-Shops van Led-verlichting voorzien. Stapsgewijs installeren we bij verbouwing of nieuwbouw Led-verlichting in al onze T-Shops. Als al onze T-Shops van Led-verlichting zijn voorzien, levert dit 40 tot 50% energiebesparing op ten opzichte van de situatie met traditionele verlichting. Voor de T-Shops willen we gemiddeld 4% minder energieverbruik per winkel bewerkstelligen in

18 THEMA 2: DUURZAME BEDRIJFSVOERING Gebouwen In 2014 stoten we op ons hoofdkantoor in Den Haag 2 van de 6 kantoortorens af. We verwachten dat dit een sterke daling in energie verbruik als gevolg heeft. Ons doel is om voor ons hoofdkantoor een reductie van 4% te bewerkstelligen ten opzichte van slimme meters op ons netwerk geïnstalleerd Netwerk Ons netwerk heeft de grootste impact op onze footprint. Daarom besteden we hier veel aandacht aan. In 2012 hebben we netwerkapparatuur vóór het einde van de levensduur vervangen door energiezuinige en duurzame apparatuur. De besparing die we hierdoor hebben gerealiseerd draagt voor zo n 50% bij aan onze totale energiebesparing. Ook hebben we slimme meters op ons netwerk geïnstalleerd. Met de slimme meters kunnen we ons energieverbruik nog beter monitoren. Hiermee zijn we uniek in Nederland en daar zijn we trots op. In 2012 hebben we ons 3G-netwerk uitgebreid om de landelijke dekking te vergroten en is het gebruik van ons netwerk toegenomen. Desondanks hebben we de doelstelling voor ons netwerk van maximaal 15% toename van energieverbruik bij uitbreiding van het netwerk gehaald. We hebben zelfs een besparing van ruim 5% gerealiseerd. Als provider van mobiel internet willen we dat onze klanten overal en altijd online kunnen zijn. Om comfortabel mobiel te kunnen internetten is de snelheid van het netwerk belangrijk. In 2013 introduceren we daarom ons 4G-netwerk in Groot- Amsterdam, daarna gevolgd door de Randstad en de rest van Nederland. We hebben ervoor gekozen om al onze klanten toegang te geven tot de basisvoorzieningen van het 4G-netwerk. We verwachten dat we door de overstap op 4G tijdelijk meer energie gebruiken. 3G en 4G zijn namelijk een periode naast elkaar operationeel, voordat we helemaal kunnen overstappen op 4G. Zodra 4G helemaal operationeel is, neemt het energieverbruik echter af ten opzichte het verbruik bij 3G. Ondanks deze overstap, die extra energieverbruik met zich meebrengt, en de groei van ons netwerk, hebben we voor ons netwerk als doelstelling om in 2013 maximaal 15% meer energie verbruiken. Dilemma Het T-Mobile dataverkeer in Nederland neemt explosief toe, circa 50% in het afgelopen jaar. Hoe meer dataverkeer, hoe meer energie we verbruiken. In 2012 hebben we ondanks de enorme toename in dataverkeer een vermindering in energieverbruik kunnen bewerkstelligen door energie efficiënte maatregelen. Het vinden van nieuwe initiatieven wordt echter steeds lastiger. We verbruiken veel energie, maar met onze datadienstverlening helpen we onze klanten tegelijkertijd CO 2 te besparen. Het is de uitdaging om het juiste evenwicht te creëren tussen enerzijds ons eigen energieverbruik en anderzijds de bijdrage die we hiermee leveren aan de vergroening van de samenleving. Mobile Switch Centers Onze bedrijfskritische IT-infrastructuur hebben we ondergebracht in Mobile Switch Centers. In deze centra willen we per vierkante meter vloeroppervlakte zo weinig mogelijk energie verbruiken. In 2012 hebben we in onze Mobile Switch Centers een energieonderzoek uitgevoerd en naar aanleiding hiervan hebben we maatregelen genomen waarmee we energie besparen. Zo hebben oude koelmachines vervangen door nieuwe efficiëntere koelmachines. Ook hebben we de basistemperatuur in de Mobile Switch Centers verhoogd van 22 naar 24 graden. Hierdoor hoeven we minder te koelen en besparen we energie. De doelstelling voor onze Mobile Switch Centers was een maximale stijging in energieverbruik van 15% bij uitbreiding van ons netwerk. We hebben een stijging van slechts 0,5% gerealiseerd. Voor 2013 handhaven we onze doelstelling van een maximale stijging van 15%, maar dan ten opzichte van het verbruik van Monitoring Ondanks dat alle geïnstalleerde meters in onze winkels en op ons netwerk slim zijn, moeten ze apart op afstand handmatig uitgelezen worden. In 2012 hebben we daarom een digitale tool ontwikkeld, waarmee we het energieverbruik volledig geautomatiseerd kunnen monitoren. Eind 2012 hebben we een complete nulmeting uitgevoerd, vanaf januari 2013 gaan we de tool gebruiken. 18

19 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE MOBILITEIT Het is onze ambitie om ons wagenpark te vergroenen. In 2012 hadden meer auto s een A-label, namelijk 99, ten opzichte van 76 in Het aantal auto s met een B-label nam af. In 2012 waren dit er 101, in In 2012 bedroeg het aantal auto s met een C-, D-, E/G-label respectievelijk: 70, 25 en 7. Van het aantal auto s met een C-, D-, E/G-label zijn geen cijfers over 2011 beschikbaar. Het brandstofverbruik, zowel benzine als diesel, nam in 2012 af. Brandstofverbruik in liters per jaar Diesel Benzine KETENVERANTWOORDELIJKHEID Duurzaam inkopen Voor de productie van mobiele telefoons, tablets en laptops worden schaarse maar noodzakelijke grondstoffen en metalen gebruikt, zoals tantalum, dat wordt onttrokken uit het zeldzame coltan. De delving en productie hiervan vindt veelal plaats in ontwikkelingslanden. Ondanks het feit dat we deze materialen nooit direct inkopen, vinden we het onze medeverantwoordelijkheid om eventuele negatieve consequenties voor mens en milieu op de lange termijn, tot een minimum te beperken. Middels het Global E-Sustainability Initiative en het Electronic Industry Citizenship Coalition wordt hieraan gewerkt. De voorwaarden waar leveranciers aan moeten voldoen bestaan uit sociale voorwaarden en een milieuvragenlijst. Onze sociale voorwaarden hebben we gebaseerd op de ILO-normen, de OECD-guidelines en Global Compact, en zijn standaardonderdeel van een contract. In de sociale voorwaarden (Social Charter) is opgenomen dat Deutsche Telekom het recht heeft steekproefsgewijs controles uit te voeren. In 2013 scherpen we de sociale voorwaarden samen met Deutsche Telekom verder aan. De milieuvragenlijst (Social & Environmental Questionnaire) richt zich op in ISO opgenomen aspecten. In 2011 ontwikkelde Deutsche Telekom een contractmanagementsysteem, waarmee we digitaal en centraal gegevens van leveranciers en ingevulde milieuvragenlijsten vastleggen. De gestelde doelen van 90% acceptatie van de Social Charter en geretourneerde Social & Environmental Questionnaire zijn behaald (conform ISO normering). Naast centrale inkoop vindt er ook directe inkoop door budgethouders plaats. Vanzelfsprekend vinden wij het belangrijk dat ook de leveranciers met wie we op deze manier werken verantwoord omgaan met mens en milieu. Vanaf 2013 maakt MVO daarom ook officieel onderdeel uit van onze algemene inkoopvoorwaarden. Leveranciers Veiligheid, gezondheid en milieu in de telecombranche vinden we erg belangrijk. In 2012 hebben we daarom in Monet-verband samen met de andere twee grote telecomaanbieders in Nederland een bijeenkomst met aannemers rond veiligheidsgedrag georganiseerd. Op deze bijeenkomst is ook de Safety Site Database gepresenteerd waarin per antennelocatie een standaard risico-inventarisatie kan worden opgeslagen en tevens is een V&G werkplan ontwikkeld door en voor aannemers. T-Mobile werkt samen met AMP Logistics, een logistieke dienstverlener die onder ander onze T-Shops bevoorraadt. AMP Logistics zorgt voor een deel van onze indirecte CO 2 -uitstoot. We hebben het bedrijf daarom gevraagd in 2012 hun CO 2 -uitstoot met 10% te verminderen. We zijn blij te kunnen melden dat AMP Logistics deze doelstelling heeft gehaald. In 2013 wil dit bedrijf het ISO certificaat behalen. Hiermee borgt deze leverancier continue verbetering en dat vinden we belangrijk. Accessoires Ook in de overeenkomst met onze leveranciers voor accessoires hebben we in 2011 de MVO-inkoopafspraken opgenomen. Onze telefoonopladers zijn energiezuinig en lopen in lijn met de Energy using Products (EuP)2-normen. Deze vraagt 75% minder stroomverbruik in 2020 ten opzichte van de oude normen. Onze accessoires voldoen al aan deze doelstelling

20 Consument 100 THEMA 2: DUURZAME BEDRIJFSVOERING 100 Consument Zakelijk Zakelijk In 2012 hebben we een proces ingericht waarbij de winkels defecte accessoires retour kunnen zenden naar de leverancier Mconomy. Mconomy zorgt ervoor dat de defecte artikelen centraal worden gecontroleerd en gerecycled. Recycling (oude) mobiele telefoons T-Mobile heeft samen met PostNL in 2010 het initiatief Totaal Management genomen 100tot het GSM Retourplan. Deze stichting zorgt voor recycling of hergebruik van de ingezamelde telefoons. De opbrengst van recycling en verkoop voor hergebruik komt ten goede aan War Child en het World Food Programme. Naast een maatschappelijke bijdrage, levert Stichting GSM Retourplan met haar activiteiten ook een bijdrage aan de doelstelling 40 63,8 van 66,6 het Europees Parlement voor de telecomsector 36,2 33,4 om 65%* van het geïmporteerde 20 gewicht aan mobieltjes in te 578 zamelen in ,6 71,5 28,4 28, : fte 2012: fte : fte 2012: fte 352 T-Mobile wilde in 2012 samen met de andere deelnemers aan het GSM retourplan gebruikte 36telefoons inzamelen. Met 36 de ingezamelde telefoons is dit doel helaas niet voltijd: 1172 gehaald. Aangezien dit het tweede jaar was dat de doelstelling niet is gehaald, hebben we samen met Stichting GSM Retourplan een nieuw plan van aanpak ontwikkeld. Vanaf 2013 werkt GSM Retourplan in een partnerstructuur waarbij de bedrijfspartners zelf de communicatie rond de inzameling van mobiele telefoons op zich nemen en hun medewerkers, klanten en andere stakeholders Totaal stimuleren om mobieltjes in te leveren. Hierdoor 100 bereikt Stichting GSM Retourplan een veel bredere doelgroep en ontstaat een vliegwieleffect. 80 We doen er alles aan om samen met het GSM Retourplan de beoogde doelstelling van mobiele telefoons te realiseren. deeltijd: voltijd: deeltijd: 701 * Bron: Europees Parlement en de Raad 40 63,8 betreffende 66,6 afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 36,2 33,4 (Richtlijn 2012/19/EU Artikel 7.1) Totaal Man 63,8 71, 36,2 28, Afval in kg. per jaar Papierverbruik in kg. per jaar Waterverbruik in m 3 per jaar Papier Drukwerk Diesel De hoeveelheid afval is mede gedaald door het wegvallen van de locatie Breda en de toegenomen inspanning van T-Mobile medewerkers. De stijging in drukwerk is te verklaren door een eenmalige huis aan huis actie. 20

De allerallerbeste verantwoord MVO bij Tele2

De allerallerbeste verantwoord MVO bij Tele2 De allerallerbeste is verantwoord MVO bij Tele2 Tele2 - MVO report 201 2014 1 Management statement Gedurende mijn eerste jaar bij Tele2 ben ik verrast door wat wij als organisatie allemaal doen om een

Nadere informatie

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland 2012-2013 inhoudsopgave Voorwoord CEO & RvC Kerncijfers en resultaten Het jaar in beeld Wie wij zijn Hoe wij waarde creëren Externe en interne omgeving Visie, missie

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Het netwerk dat geeft om Nederland

Het netwerk dat geeft om Nederland Het netwerk dat geeft om Nederland Verkort Jaarslag 2014 Onze missie We geloven in een samenleving waarin communicatietechnologie het leven verrijkt. Het is onze missie om veilige, betrouwbare en toekomstbestendige

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Roto Smeets Group in 2009. Maatschappelijk Jaarverslag

Roto Smeets Group in 2009. Maatschappelijk Jaarverslag Roto Smeets Group in 2009 Maatschappelijk Jaarverslag Thema s In dit maatschappelijk verslag zijn voor de illustraties twee thema s gebruikt: Eerste: toekomst buiten de grafische industrie We laten vier

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

(Printversie) MVO Verslag 2011

(Printversie) MVO Verslag 2011 (Printversie) MVO Verslag 2011 MVO Verslag 2011 Essent MVO Verslag 2011 4 Inhoud Voorwoord... 7 1. Het profiel van Essent... 9 1.1 De kerncijfers... 9 1.2 Essent en klimaatverandering... 9 1.3 De bestuurlijke

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap MVO-jaarverslag Jumbo Supermarkten Een duurzame boodschap Onze MVO-strategie Inhoudsopgave Managementverklaring 3 Samenvatting 4 1 MVO-strategie 6 2 Energie 8 Vermindering CO 2 emissies 8 Energiebesparing

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen

jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen welkom bij Alliander Alliander is het grootste regionale energienetwerkbedrijf in Nederland. Via onze energie-infrastructuur brengen we dagelijks elektriciteit

Nadere informatie

bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid

bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid Orange NL 2003 dit rapport legt de nadruk op een aantal reeds behaalde mijlpalen Inleiding 3 verklaring van

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag

Maatschappelijk Jaarverslag Maatschappelijk Jaarverslag 2010 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 1. Voorwoord...3 2. Leeswijzer...4 3. Feiten en cijfers...7 4. Profiel...9 4.1. Identiteit ANWB...9 4.2. De organisatie ANWB...10

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Altijd een oplossing verder 2 Duurzaamheidsverslag 2011 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011 DHV Duurzaamheidsverslag 2011 3 Leeswijzer Dit duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu ASN Bank Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord van de directie

Nadere informatie

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

2014 a.s.r. jaarmagazine

2014 a.s.r. jaarmagazine 2014 a.s.r. jaarmagazine Colofon Het Jaarmagazine is een uitgave van: Inhoudsopgave ASR Nederland N.V. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asrnederland.nl Redactie Corporate Communicatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG de Baak 2014

JAARVERSLAG de Baak 2014 JAARVERSLAG de Baak 2014 Driebergen - Noordwijk - Den Haag Verbonden met VNO-NCW De Baak Postbus 69 2200 AB Noordwijk Koningin Astrid Boulevard 23 2202 BJ Noordwijk (071) 369 01 00 info@debaak.nl www.debaak.nl

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 mvo jaarverslag 2012 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid

Nadere informatie

Energie geef je door Jaarverslag 2014

Energie geef je door Jaarverslag 2014 Energie geef je door Jaarverslag 2014 Alliander Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Over dit verslag 3 Over Alliander 6 Over ons bedrijf 7 Onze missie en visie 10 Trends en marktontwikkelingen

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk inhoudsopgave Voorwoord 4 leeswijzer 4 inleiding 5 managementsamenvatting 6 hoofdstuk 1 Algemene introductie 8 1.1 De omgeving 9 1.2 netwerkorganisatie

Nadere informatie