Over de auteurs Toos Bik Katalien Bollen Jan Eijsbouts Martin C. Euwema

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Over de auteurs Toos Bik Katalien Bollen Jan Eijsbouts Martin C. Euwema"

Transcriptie

1 Over de auteurs Toos Bik is jurist, gecertificeerd NMI-mediator, klachtbehandelaar, trainer en coach. Na haar studie Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht heeft zij carrière gemaakt binnen diverse onderdelen van KPN. Binnen de KPNklachtencommissie heeft zij de kracht van mediation ontdekt. Als één van de eerste NMI-mediators was zij vanaf 1995 actief bij introductie en ontwikkeling van mediation in Nederland. Zij is Initiatiefnemer tot en medeoprichter van de NMI-sectorgroepen voor arbeidsmediation en onderwijsmediation. Eind 1999 heeft zij KPN verlaten om bij te dragen aan opzet en ontwikkeling van het landelijk project Mediation naast Rechtspraak. Zij werkt als projectleider voor rechtbank en gerechtshof Arnhem, onder meer als coach van een team van 35 mediators. Voor het NMI behandelt zij klachten over mediation en mediators. Toos Bik geeft les in mediation- en communicatievaardigheden. Mediations doet zij vooral in arbeidsconflicten, zakelijke conflicten en conflicten met de overheid. Katalien Bollen studeerde in 2006 af als Arbeids- en Organisatiepsychologe aan de Katholieke Universiteit Leuven. Sinds oktober 2007 vervoegt ze als doctoraatsassistent de onderzoekseenheid Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie aan de K.U. Leuven, waar ze zal promoveren op het onderwerp "Mediation in arbeidsconflicten" (o.l.v. prof. dr.m. Euwema). Verder is ze als assistente betrokken bij het onderwijs van vakken waarin ervaringsleren centraal staat. Gedurende deze lessen kan ze putten uit kennis en ervaringen die ze opdeed als Junior Trainer bij een bedrijf dat outdoortrainingen verzorgt voor internationale teams. Jan Eijsbouts is Oud-Concerndirecteur Juridische Zaken en Advocaat bij Akzo Nobel N.V., NMI- en ACB-mediator en Voorzitter Dagelijks Bestuur Stichting ADR Centrum voor het Bedrijfsleven. Martin C. Euwema is hoogleraar Organisatiepsychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is in 1992 gepromoveerd aan de VU op een studie over conflicthantering in organisaties. Hij publiceert regelmatig over conflicthantering in diverse (inter)nationale toonaangevende tijdschriften, was bestuurslid van de International Association for Conflict Management, een platform waarvan de meeste bekende onderzoekers op dit veld lid van zijn en is associate editor van Negotiation and Conflict Management Research. Recent houdt hij zich onder meer bezig met onderzoek naar effectiviteit van mediation in arbeidsconflicten en conflicthantering door militaire peacekeepers en po-

2 litieagenten. Martin Euwema is verder meer dan 22 jaar actief als trainer en (organisatie)adviseur op het gebied van conflicthantering, onderhandelen en team-samenwerking. Georg Frerks is hoogleraar conflictpreventie en conflictmanagement aan de Universiteit van Utrecht en bezet de leerstoel Rampenstudies aan de Universiteit van Wageningen. Hij richt zich op de problematiek van rampen en hedendaagse conflicten en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of aangepakt. Frerks adviseert verschillende gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties. Recente boeken zijn onder meer: Mapping Vulnerability: Disasters, Development & People. London: Earthscan (2004; mederedacteurs: Greg Bankoff & Dorothea Hilhorst); Refugees and the Transformation of Societies. Agency, Policies, Ethics and Politics. Studies in Forced Migration Volume 13. Oxford: Berhghahn Books (2004 mederedacteurs: P. Essed & J. Schrijvers); Dealing with Diversity, Sri Lankan Discourses on Peace and Conflict. The Hague: Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael' (2005; mederedacteur: Bart Klem), Gender, Conflict and Development. Washington, D.C.: World Bank (2005; medeauteurs: Tsjeard Bouta & Ian Bannon) en Human Security and International Insecurity (2007; mederedacteur: Berma Klein Goldewijk). Frerks heeft verder een groot aantal wetenschappelijke en beleidsgerichte artikelen en rapporten geschreven. Francine Giskes (1951) studeerde economische geografie en planologie in Groningen en Amsterdam. Achtereenvolgens werkte zij bij een stedenbouwkundig adviesburo, bij verschillende onderdelen van het ministerie van VROM, waaronder het Bureau Adviseur Raad van State (thans Stichting Advisering Bestuursrechtspraak), en bij de gemeente Haarlem. In 1994 werd zij lid van de Tweede Kamer in de fractie van D66. Zij bleef dat tot Gedurende die ruim 10 jaar in het parlement behandelde zij een breed scala aan onderwerpen, veelal in de financieel-economische hoek. Ook was zij lid van het Presidium en ondervoorzitter van de Tweede Kamer. Sinds 2004 is Francine Giskes actief geworden als mediator, waarbij zij zich toelegt op de relatie tussen de overheid en de burger. Ook vervult zij diverse advies-, bestuurs en toezichtsfuncties en (dag)voorzitterschappen. Sinds september 2007 is zij voorzitter van de Stichting Pensioenregister. Per 1 april 2008 is zij toegetreden tot het Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten (Actal). Simone Kalff is sedert 2003 mediator. Vanaf 2005 is zij ook gecertificeerd mediator en verbonden aan de Rechtbank en het Juridische Loket in Utrecht. Naast arbeidszaken en groepsmediations mediate zij eveneens in echtscheidingen en omgangsregelingen. Sinds 2004 is zij directeur van HU-Mediation ( samen met Marion Uitslag). Dat is het centrum van de Hogeschool Utrecht dat zich bezig houdt met mediation in al zijn facetten. Naast het trainen in en het coördineren van de Post HBO opleiding Mediation van de Hogeschool Utrecht, verzorgt zij trainingen op maat over conflicthantering en/of mediation binnen en buiten de Hogeschool. Ook traint zij samen met Marion Uitslag 180 Maklu

3 het bedrijfsleven in Suriname en Curaçao. Diverse publicaties zijn van haar hand, in samenwerking met Marion Uitslag, verschenen. Caroline Koetsenruijter is directeur van Koetsenruijter Conflictmanagement & Bemiddeling. Zij is jurist en mediator met als specialisatie bestuursrechtelijke conflicten in de relatie burger-overheid. Ondanks dat inhoud en theorie een belangrijke rol spelen in de dagelijkse praktijk van KCB wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit een multidisciplinaire aanpak waarbij communicatie, oplossingsgerichte vaardigheden en inzichten vanuit de sociale psychologie centraal staan. Caroline Koetsenruijter werkt als onderzoeker, trainer en adviseur voor diverse opdrachtgevers en instanties variërend van gemeenten en departementen tot de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarnaast participeert zij in diverse begeleidingscommissies ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar conflicten bij overheden. Fer Kousen is werkzaam als NMI Gecertificeerd Mediator en teamleider Rechtspositie en Conflictmanagement bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Onder de vlag van Fer Kousen Conflictmanagement is hij daarnaast aangesloten bij Result ADR en bij de rechtbank Den Haag/Juridisch loket. Hij heeft zich gespecialiseerd in arbeidsgeschillen (met name bij de overheid) en omgangsbemiddelingen. Door zijn werk als intern mediator heeft hij speciale belangstelling voor ethische aspecten en de ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten van de mediator. Eind 2005 rondde hij cum laude de master in dispute resolution (MDR) af bij het Amsterdams ADR Instituut. Medio 2006 verscheen van zijn hand in de NMI Kennisreeks het boek 'De interne mediator'. Ernée Loeb is universitair docent aan de UU ( mediation, familierecht en huwelijksvermogensrecht), advocaat-scheidingsbemiddelaar ( vfas) en NMI gecertificeerd (rechtbank) mediator te Utrecht. Zij doceert verder onder meer aan de Basis Opleiding Scheidingsbemiddeling (het voortraject van de vfas opleiding) Felix Merks is oprichter en algemeen directeur van Result ADR. Hij heeft een achtergrond in procurement, corporate sales en business development & strategy in het internationale bedrijfsleven. Felix Merks is een ervaren mediator, hij is lid van de redactieraad van het Tijdschrift Forum Voor Conflictmanagement (SDU) en van de Programmaraad voor de Master Conflict Management van Schouten en Nelissen University. Felix Merks is afgestudeerd in Nederlands recht te leiden, volgde de postdoctorale opleiding ADR voor juristen bij het Amsterdams ADR Instituut en behaalde een Masters in Dispute Resolution aan de Universiteit van Amsterdam (cum laude). Vervolgens volgde hij een opleiding tot trainer in onderhandelvaardigheden aan Harvard Law School. Lilianne Potters is jurist en psycholoog. Na jaren gewerkt te hebben als bedrijfsjurist en later advocaat, studeerde zij af als psycholoog. Zij is parttime Maklu 181

4 universitair docent aan de Faculteit Sociale Wetenschappen, departement psychologie, en geeft op het gebied van training, mediation en psychopathologie. Zij is eindverantwoordelijke voor de voor alle studenten verplichte cursus communicatievaardigheden. Daarnaast is zij werkzaam als trainer/(relatie)- coach en mediator. Zij is Family Mediator NIP. adres: Jacqueline W. Rutjens is Programma Manager van het Programma administratieve lastenverlichting burgers, bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij heeft een master degree in Public Administration and Law. Sinds 2006, is zij manager van het Programma Administratieve Lastenverlichting Burgers dat zich vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzet voor een merkbare verbetering van de dienstverlening aan burgers met minder administratieve lasten. Fred Schonewille is verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht en tevens aan het UCERF als universitair docent/onderzoeker relatievermogensrecht, notarieel recht en mediation; daarnaast is hij family mediator binnen het verband van Hoefnagels Scheidingsbemiddeling. Fred Schonewille is door prof. G.P. Hoefnagels opgeleid en heeft gedurende enkele jaren met hem samengewerkt in diens praktijk. Schonewille volgde daarvoor en daarna diverse mediationopleidingen, waaronder die tot forensisch mediatior. Hij is tevens als universitair docent en onderzoeker verbonden aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht -en tevens aan het Utrecht Centre for European Research into Family law-, waar zijn aandachtsgebieden Relatievermogensrecht, Mediation en Notarieel Recht zijn. Hij is ook een van de initiatiefnemers geweest van de door de Universiteit Utrecht aangeboden interfacultaire minor mediation. Schonewille werkt thans aan een dissertatie over de contractvrijheid van echtgenoten in het relatievermogensrecht. Voorheen was hij notaris en ook toen al actief als scheidingsbemiddelaar en mediator. Schonewille past in zijn praktijk de door Hoefnagels ontwikkelde methodische mediation niet alleen toe in scheidingsbemiddelingen maar ook in relatiemediation en nalatenschapsmediation. Schonewille was als deskundige nauw betrokken bij de verdediging van het initiatiefwetsvoorstel van het Tweede-Kamerlid Luchtenveld in de periode , dat scheiden zonder rechter mogelijk maakte. In dit wetsvoorstel was een belangrijke rol weggelegd voor het zogenoemde ouderschapsplan. Hij verzorgt regelmatig cursussen op het terrein van mediation en relatievermogensrecht, onder andere voor de VMSN en SDU. Eva Schutte werkt als advocaat en NMI gecertificeerd mediator voor Van Doorne. Zij is gespecialiseerd in bemiddeling bij arbeidsconflicten en conflicten binnen andere samenwerkingsverbanden. Eind 2005 rondde zij cum laude de master in dispute resolution (MDR) af bij het Amsterdams ADR Instituut. Eva Schutte treedt regelmatig op als docent/trainer mediation voor onder meer de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten en het Amsterdams ADR Instituut. Ook maakt zij deel uit van de werkgroep mediation van 182 Maklu

5 de Orde van Advocaten, is zij secretaris van de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten en lid van de tuchtcommissie van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators. Zij publiceert vaak over mediation. Zo is zij onder andere coauteur van de boeken Juridische aspecten van mediation, Mediation in arbeidsconflicten en Taal van de mediator. Zij is redacteur van de NMI Bureaukalender (2007, 2008 en 2009). Marike Smilde werkte na haar studie rechten als rechtshulpverlener binnen de verzekeringswereld en is daarna manager geworden. Zij heeft een eigen bedrijf in interim management, coaching en mediation. Daarnaast geeft zij regelmatig trainingen in oplossingsgericht werken. Rode draad in haar activiteiten is interventies plegen op oplossingsgerichte wijze waarbij mensen hun eigen verantwoordelijkheden kunnen nemen om in organisaties tot goede resultaten te komen en vooral ook plezierig kunnen werken. Marion Uitslag studeerde maatschappelijk werk (HBO) en rechten aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft geruime tijd bij Justitie gewerkt, in het Pieter Baan Centrum. Sinds 2005 is zij gecertificeerd mediator. Nu is zij (samen met Simone Kalff) directeur van HU Mediation, een expertisecentrum op het gebied van Mediation van de Hogeschool Utrecht. Binnen dit centrum wordt een Post HBO-opleiding Mediation verzorgd, mediations verzorgd (op het terrein van het arbeidsrecht, samenwerking, ziekteverzuim, echtscheiding en omgang) en er worden mediationtrainingen gegeven zowel in binnen- als buitenland. In samenwerking met Simone Kalff zijn ook diverse publicaties op het terrein van mediation verschenen. Melinda Warmelink is afgestudeerd in Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1988 is zij werkzaam geweest in commerciële functies, waaronder zes jaar bij Numico. Later is zij als National Account Manager verantwoordelijk geweest voor de sales aan enkele grote bedrijven, waaronder Ahold. In 1994 heeft Melinda haar eigen organisatieadvies- en trainingsbureau opgezet. Zij heeft grote veranderingsprocessen begeleid, onder andere voor Vendex en het Sophia Kinderziekenhuis. In 2003 heeft zij de postdoctorale opleiding tot mediator/adr-specialist aan het Amsterdams ADR Instituut afgerond. Zij is gecertificeerd NMI-mediator en begeleidt vooral trajecten en fusies in de gezondheidszorg. Daarnaast is zij docent bij het Amsterdams ADR Instituut. Sinds 2004 is zij tevens partner en commerciëel directeur bij Result ADR. Aleid Wolfsen is burgemeester van Utrecht. Maklu 183

het vfas lustrumcongres

het vfas lustrumcongres het vfas lustrumcongres Donderdag 4 april en Vrijdag 5 april 2013 Voorwoord Beste leden, In de tien jaar tijd dat de vfas in zijn huidige vorm bestaat kan de (echtscheidings)- wereld er niet meer om heen.

Nadere informatie

Deelnemers Platform Vrouwen & ICT: Mei 2010

Deelnemers Platform Vrouwen & ICT: Mei 2010 Deelnemers Platform Vrouwen & ICT: Mei 2010 Angelien Sanderman Directeur Markt binnen TNO ICT In de loop van mijn carrière ben ik meer en meer gaan ervaren dat het niet vanzelfsprekend is dat vrouwen hun

Nadere informatie

Archer, Phil Beukers, Joost

Archer, Phil Beukers, Joost SPrekers biografieën Archer, Phil Phil Archer ging werken voor het W3C nadat hij daar vele jaren een van hun lidorganisaties had vertegenwoordigd. Hij was voorzitter van een denktank voor de ontwikkeling

Nadere informatie

Vergroot uw slagkracht als manager

Vergroot uw slagkracht als manager Vergroot uw slagkracht als manager U bent een specialist die is doorgegroeid naar een managementfunctie en bent al een aantal jaar als leidinggevende actief. Om succesvol te blijven en mee te kunnen met

Nadere informatie

Informatie docenten plenair programma

Informatie docenten plenair programma Informatie docenten plenair programma Adjiedj Bakas (1963) is eigenaar van Trend Office Bakas bv en Bakas Books bv. Hij studeerde Nederlands, met als specialisatie Communicatiekunde, aan de Universiteit

Nadere informatie

Clingendael Jaarverslag 2007

Clingendael Jaarverslag 2007 Clingendael Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave Inleiding Prof. Dr Jaap. W. de Zwaan, directeur 4 Wat is Clingendael 6 Leden van het Algemeen Bestuur 8 Leden van de CAROO 9 De Directie 11 De Programma s Clingendael

Nadere informatie

QANU JAARVERSLAG 2011

QANU JAARVERSLAG 2011 QANU JAARVERSLAG 2011 COLOFON Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA UTRECHT T 030 230 31 00 F 030 230 31 29 E info@qanu.nl I www.qanu.nl 2012 QANU Tekst

Nadere informatie

COLOFON. 22 maart 2013 J S V U

COLOFON. 22 maart 2013 J S V U COLOFON JURIDISCHE STUDENTEN VERENIGING TE UTRECHT BEDRIJVENDAGCOMMISSIE 2012 / 2013 Jansveld 44, 3512 BH Utrecht 030 24 00 811 bedrijvendag@jsvu.nl www.utrechtsebedrijvendag.nl 22 maart 2013 J S V U REDACTIE

Nadere informatie

Course Strategic Health Management

Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management Become a Master of Health Management InHealth Orteliuslaan 1-27 3528 InHealth BA Utrecht Orteliuslaan 1-27 3528 T 0343 BA Utrecht 59 49 63 E info@inhealth.nl T 0343 59

Nadere informatie

Alexandra Jankovich Managing Partner Spark & Co

Alexandra Jankovich Managing Partner Spark & Co Alexandra Jankovich Managing Partner Spark & Co Alexandra heeft in 2006 het initiatief genomen om Spark Co te starten. Met het creatieve Spark & Co team weet zij opdrachtgevers te inspireren met innovatieve

Nadere informatie

Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement 2007 (11) 1

Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement 2007 (11) 1 Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement 2007 (11) 1 Inhoudsopgave Redactioneel 10 jaar TMD: van mediation naar conflictmanagement? 3 Annie de Roo Interview Interview met Carsten

Nadere informatie

Waar kom jij terecht?

Waar kom jij terecht? met gastspreker Jan Kees de Jager Waar kom jij terecht? www.utrechtsebedrijvendag.nl Colofon JURIDISCHE STUDENTEN VERENIGING TE UTRECHT Bedrijvendagcommissie 2013 / 2014 Jansveld 44, 3512 BH Utrecht T

Nadere informatie

Onderhandelen, Samenwerken en Conflictpreventie Informatiepakket voor medici

Onderhandelen, Samenwerken en Conflictpreventie Informatiepakket voor medici Onderhandelen, Samenwerken en Conflictpreventie Informatiepakket voor medici Welkom bij MediationPoint! Wat kunnen wij voor u doen? - Cursus Onderhandelen, Samenwerken en Conflictpreventie. Hoe? - Er zijn

Nadere informatie

Curriculum. van het VvAA Master of Business Administration (MBA)-programma voor professionals in de zorg

Curriculum. van het VvAA Master of Business Administration (MBA)-programma voor professionals in de zorg 2 de leergang 1 Curriculum van het VvAA Master of Business Administration (MBA)-programma voor professionals in de zorg Curriculum 2 de leergang (april 2014 tot november 2015) 2 Curriculum VvAA Master

Nadere informatie

BEMIDDELING EN BEGELEIDING BIJ COMPLEXE INVESTERINGEN IN HOUD

BEMIDDELING EN BEGELEIDING BIJ COMPLEXE INVESTERINGEN IN HOUD VLAAMSE VERENIGING VOOR BEGELEIDING & BEMIDDELING INZAKE COMPLEXE INVESTERINGSPROJECTEN OPLEIDING VLAAMSE VERENIGING VOOR BEGELEIDING & BEMIDDELING INZAKE COMPLEXE INVESTERINGSPROJECTEN BEMIDDELING EN

Nadere informatie

Prof. dr. Nardo van der Meer MBA Professor Expertisegebieden: Health & Education (Health Care Management)

Prof. dr. Nardo van der Meer MBA Professor Expertisegebieden: Health & Education (Health Care Management) Prof. dr. Nardo van der Meer MBA Professor Expertisegebieden: Health & Education (Health Care Management) Nardo van der Meer (1970) behaalde zijn mastergraad aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Cluster Commerciële Economie Locaties: Zwolle en Almere Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/65 NQA Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

NCD-TiasNimbas Masterclass. Business. Leadership

NCD-TiasNimbas Masterclass. Business. Leadership NCD-TiasNimbas Masterclass Business Leadership Waarom? De NCD-TiasNimbas Masterclass Business Leadership is een state-of-the-art ontwikkelingsprogramma dat u een verdiepingsslag biedt in het uitvoeren

Nadere informatie

Over de auteurs en redactie

Over de auteurs en redactie Over de auteurs en redactie M.C.B. Beckers (1955) studeerde Gezondheidswetenschappen (Beleid en Beheer) aan de Universiteit van Maastricht. Voor haar studie was zij zes jaar werkzaam bij een ziekenfonds.

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Julius Academy. Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Cursus Gezondheidsrecht najaar 2015 Tien namiddagcolleges van 16.00-19.

Julius Academy. Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Cursus Gezondheidsrecht najaar 2015 Tien namiddagcolleges van 16.00-19. Julius Academy Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Cursus Gezondheidsrecht najaar 2015 Tien namiddagcolleges van 16.00-19.00 uur Toelichting bij de cursus U komt als hulpverlener, klachtenfunctionaris

Nadere informatie

FMN. Regio Zuid-Holland. De bijeenkomsten vanaf september 1995 tot heden. Facility Management Nederland

FMN. Regio Zuid-Holland. De bijeenkomsten vanaf september 1995 tot heden. Facility Management Nederland FMN Facility Management Nederland Regio Zuid-Holland De bijeenkomsten vanaf september 1995 tot heden Bijgehouden door Leo Hooijmans December 2004 Inleiding In maart 1995 waren er de eerste contacten voor

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd NCOI Business School Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Faculteit der Bewegingswetenschappen. Bewegingswetenschappers op de arbeidsmarkt

Faculteit der Bewegingswetenschappen. Bewegingswetenschappers op de arbeidsmarkt Faculteit der Bewegingswetenschappen Bewegingswetenschappers op de arbeidsmarkt Colofon Uitgave Faculteit der Bewegingswetenschappen, 2006 Teksten Jirka Born, Erna Harkema, Brenda van Keeken, Elly Schouten,

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact IMPACT JAARVERSLAG 2008 De richting van Impact Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: juni 2009 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 4

Nadere informatie

DCTF Congres 2 oktober 2013 te Ede. Synergie in klinisch onderzoek 1 jaar DCTF MasterPlan

DCTF Congres 2 oktober 2013 te Ede. Synergie in klinisch onderzoek 1 jaar DCTF MasterPlan DCTF Congres 2 oktober 2013 te Ede Synergie in klinisch onderzoek 1 jaar DCTF MasterPlan Welkom! DCTF op weg naar een MasterPiece! Wat is er gebeurd nadat het MasterPlan op het DCTF congres van 2012 is

Nadere informatie

Mariëlle Bruning benoemd tot bijzonder Hoogleraar Jeugdrecht

Mariëlle Bruning benoemd tot bijzonder Hoogleraar Jeugdrecht LLM magazine 06.06 copy 03-07-2006 12:20 Pagina 1 Juli 2006 Leiden Law Magazine Inhoud Visitatiecommissie positief Leidse IIASL viert Diës Conferentie Kinneging wint de Socrateswisselbeker 2006 Jaarverslag

Nadere informatie

Hans Van Bossuyt is Kamervoorzitter bij het Hof van Beroep te Gent enjeugdrechter in hoger beroep.

Hans Van Bossuyt is Kamervoorzitter bij het Hof van Beroep te Gent enjeugdrechter in hoger beroep. Editors Hans Van Bossuyt Hans Van Bossuyt is Kamervoorzitter bij het Hof van Beroep te Gent enjeugdrechter in hoger beroep. Michèle Deconynck Michèle Deconynck is substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

Congres Finance & Sustainability in de praktijk. 1 november 2012

Congres Finance & Sustainability in de praktijk. 1 november 2012 Congres Finance & Sustainability in de praktijk 1 november 2012 Congres Finance & Sustainability in de praktijk 1 november 2012 Voorwoord Bij Avans Hogeschool is sinds anderhalf jaar het lectoraat Finance

Nadere informatie