OVERHEIDSOPDRACHTEN geannoteerd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERHEIDSOPDRACHTEN geannoteerd"

Transcriptie

1 OVERHEIDSOPDRACHTEN geannoteerd Hoofdredactie David D'HOOGHE, (deeltijds) hoogleraar K.U.Leuven L e o p o l d SCHELLEKENS Redactie Jens DEBIÈVRE, gastdocent V.UB. Philip DEKEYSER Legal Counsel Leen DE VUYST Stefan JOCHEMS Nathanaëlle KIEKENS Gitte LAENEN, praktijkassistent Staats- en Bestuursrecht V.U.B., gastdocent V.U.B. Katelijne RONSE Ere-advocaat Barteld SCHUTYSER Frederik VANDENDRIESSCHE, docent UGent en Universiteit Antwerpen Torn VILLÉ 2010 is die keure Wetgeving bijgewerkt tot en met BS 16 februari 2010, ed. 1.

2 INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF METHODIEK INHOUDSTAFEL A. Basiswetgeving Richtlijn 1989/665/EEG van de Raad van 21 december 1989 houdende de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken (PB. L. 395,30.XII.1989) Richtlijn 1992/13/EEG van de Raad van 25 februari 1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de communautaire voorschriften inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten door diensten die werkzaam zijn in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie (PB. L. 76, ) Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten 17 BOEK I I I lbis II V DE OVERHEIDSOPDRACHTEN ALGEMENE BEGINSELEN 1 (door F. Vandendhessche) 2-3 (door Ph. Dekeyser) OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WER- KEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN TOEPASSINGSGEBIED EN ALGEMENE BEPALINGEN 4 (door F. Vandendriessche) 5 (door Ph. Dekeyser) 6 (door L. Schellekens) 9 (door Ph. Dekeyser) (doorj.debièvre) WIJZEN WAAROP OVERHEIDSOPDRACHTEN WORDEN GEGUND EN REGELS VAN TOE- PASSING OP DE PRJJSVRAAO VOOR ONTWERPEN Gunningswijzen Overheidsopdrachten ingevolge aanbesteding en offerteaanvraag 14 (door L. De Vuyst) (door L. Schellekens) Overheidsopdrachten ingevolge de onderhandelingsprocedure 17 (door S. Jochems) Gemeenschappelijke bepalingen 18 (door]. Debièvre) 18bis (door L. Schellekens) 19 (doorj. Debièvre & L. Schellekens) Regels van toepassing op de prijsvraag voor ontwerpen 21 (door L. Schellekens) TECHNISCHE SPECIFICATIES EN NORMEN 22 (door L. Schellekens) BESLAG, AFSTAND EN INPANDGEVING VAN DE SCHULDVORDERINGEN VERSCHUL- DIGD BIJ DE UITVOERING VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT Ibis IX

3 II V CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN EN VAN WERKEN GEGUND IN NAAM VAN CONCESSIEHOUDERS VAN OPEN- BARE WERKEN 24 (door Ph. Dekeyser) OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WER- KEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN IN DE SECTOREN WATER, ENERGIE, VERVOER EN POSTDIENSTEN 24-25bis 48 Afd. 6 I II V TOEPASSINGSGEBIED EN ALGEMENE BEPALINGEN Aanbestedende overheden en definities 27 (door Ph. Dekeyser & L. Schellekens) Overheidsopdrachten in de sectoren water en energie en specifieke uitsluitingen (door Ph. Dekeyser) 31 (door Ph. Dekeyser) Overheidsopdrachten in de sector vervoer en specifieke uitsluitingen 32 (door Ph. Dekeyser) Overheidsopdrachten in de sector van de postdiensten 34 (door Ph. Dekeyser) Algemene uitsluitingen Notificaties GUNNINGSWUZEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN 39 (door L. De Vuyst) BIJKOMENDE BEPALINGEN VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, VAN LEVERINGEN EN DIENSTEN DIE HET BEDRAG BEPAALD DOOR DE KONING VOOR DE EUROPESE BEKENDMAKING BIJ DE AANVANG VAN DE PROCEDURE BEREIKEN 41bis (door Ph. Dekeyser & L. Schellekens) 41ter-41quinquies (door Ph. Dekeyser) bis bis-41quinquies 41sexies TITEL V DIVERSE BEPALINGEN 42 (door Ph. Dekeyser) BOEK II MEDEDINGING IN HET RAAM VAN DE EUROPESE GEMEEN- SCHAP VAN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN IN DE SECTO- REN WATER, ENERGIE, VERVOER EN POSTDIENSTEN OPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERIN- GEN EN DIENSTEN GEGUND DOOR PRIVÉ-ONDERNEMINGEN HEDST. II II llbis TOEPASSINGSGEBIED EN ALGEMENE BEPALINGEN Aanbestedende diensten en definitie 48 (door Ph. Dekeyser & L. Schellekens) Opdrachten in de sectoren water en energie en specifieke uitsluitingen (door Ph. Dekeyser) Opdrachten in de sector vervoer en specifieke uitsluitingen 53 (door Ph. Dekeyser) Opdrachten in de sector postdiensten 55 (door Ph. Dekeyser) Algemene uitsluitingen GUNNINGSWUZEN VAN DE OPDRACHTEN EN REGELS VAN TOEPASSING OP DE PRIJS- VRAGEN VOOR ONTWERPEN 59 (door L. De Vuyst) 60 (door L. Schellekens) TECHNISCHE SPECIFICATIES EN NORMEN bis

4 I OPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN GESLOTEN DOOR OVERHEIDSBEDRIJVEN II DIVERSE BEPALINGEN BOEK Hbis MOTIVERING, INFORMATIE EN RECHTSMIDDELEN INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN SOMMIGE OPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN. LEVERINGEN EN DIENSTEN ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES 65/1-65/2 65 I OPDRACHTEN DIE DE EUROPESE DREMPELS BEREIKEN I II V Afd. 6 Afd. 7 TOEPASSINGSGEBIED GEMOTIVEERDE BESLISSING INFORMATIE AAN KANDIDATEN EN INSCHRIJVERS WACHTTERMIJN VERHAALPROCEDURES Vernietiging Schorsing Schadevergoeding Onverbindendverklaring Alternatieve sancties Verhaaltermijnen Verhaalinstanties 65/3 65/4-65/6 65/7-65/10 65/11-65/13 65/14 65/15 65/16 65/17-65/21 65/22 65/23 65/24-65/ II HFDST. 11 II OPDRACHTEN DIE DE EUROPESE DREMPELS NIET BEREIKEN TOEPASSINGSGEBIED GEMOTIVEERDE BESLISSING, INFORMATIE AAN KANDIDATEN EN INSCHRIJVERS EN WACHTTERMIJN VERHAALPROCEDURES 65/28 65/29-65/30 65/31-65/ V CORRECTIEMECHANISME 65/34 74 BOEK III SLOTBEPALINGEN 65bis (door Ph. Dekeyser) 65/ BIJLAGEN Bijlage 1 & 2 (door Ph. Dekeyser) 76 Koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken (B.S err. B.S ) 83 BEPALINGEN BETREFFENDE DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN I II BEKENDMAKINGSVOORSCHRIKTEN VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHTEN \fx«.aan- NEMING VAN WERKEN Overheidsopdrachten voor aanneming van werken onderworpen aan de Europese bekendmaking 1. 3 en 6 (door L. De Vuyst) Overheidsopdrachten voor aanneming van werken die niet onderworpen zijn aan de Europese bekendmaking REGELS IN VERBAND MET DE KWALITATIEVE SELECTIE \OOR DE OVERHEIDSOP- DRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN 16-20bis Idoor K. Rome) PROMOTIEOVEREENKOMSTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN 21 (door Ph. Dekeyser) ler XI

5 V I DE WEDSTRIJD 23 (door L. Schellekens) TOEGANG TOT OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN VOOR DE AANNEMERS VAN DERDE LANDEN TEN AANZIEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP I BEPALINGEN BETREFFENDE DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN I II V BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AAN- NEMING VAN LEVERINGEN Overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen onderworpen aan de Europese bekendmaking 27, 29 en 32 (door L. De Vuyst) Overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen die niet onderworpen zijn aan de Europese bekendmaking REGELS IN VERBAND MET DE KWALITATIEVE SELECTIE VOOR DE OVERHEIDSOP- DRACHTEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN (door K. Ronse) PROMOTIEOVEREENKOMSTEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN 48bis (door L. Schellekens) DE WEDSTRIJD 49 (door L. Schellekens) TOEGANG TOT OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN VOOR bis I DE LEVERANCIERS VAN DERDE LANDEN TEN AANZIEN VAN DE EUROPESE GEMEEN- SCHAP II BEPALINGEN BETREFFENDE DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AAN- NEMING VAN DIENSTEN Overheidsopdrachten voor aanneming van diensten onderworpen aan de Europese bekendmaking 53,54, 55 en 58 (door L. De Vuyst) Overheidsopdrachten voor aanneming van diensten die niet onderworpen zijn aan de Europese bekendmaking I II V I REGELS IN VERBAND MET DE KWALITATIEVE SELECTIE VOOR DE OVERHEIDSOP- DRACHTEN VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN 68-73bis (door K. Ronse) DE PRIJSVRAAG VOOR ONTWERPEN 75 (door L. Schellekens) TOEGANGSVERBOD TOT BEPAALDE OPDRACHTEN 78 (doorj. Debièvre) TOEGANG TOT OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR DE DIENSTVERLENERS VAN DERDE LANDEN TEN AANZIEN VAN DE EUROPESE GEMEEN- SCHAP bis Hbis COMMUNICATIEMIDDELEN 81bis - 81sexies (door L. De Vuyst) 81bis-81sexies 126 V TECHNISCHE SPECIFICATIES EN NORMEN (door L. Schellekens) TITEL V PRIJSBEPALING EN PRIJSONDERZOEK 86 (door L. Schellekens) XII

6 TITEL VI DE OFFERTES EN DE GUNNING BIJ AANBESTEDING EN OF- FERTEAANVRAAG Afd. 6 I II V I OPMAKEN VAN DE OFFERTE Vorm en inhoud van de offerte 89 en 90 (door B. Schutyser & T. Villé) Vereniging, volmacht en vervanging 93 (door B. Schutyser & T. Villé) Overheidsopdracht voor aanneming van werken en samenvattende opmetingsstaat Overheidsopdracht voor aanneming van leveringen of van diensten en inventaris Vergissingen en leemten 98 en 99 (door B. Schutyser & T. Villé) Prijsopgave, opdrachten in percelen en gebruik van de talen 100 (door B. Schutyser & T. Villé) 101 (door L. Schellekens, B. Schutyser & T. Villé) INDIENEN VAN DE OFFERTES 103 (door L. Schellekens, B. Schutyser & T. Villé) 104 (door L. De Vuyst) OPENING VAN DE OFFERTES 106 (door L. De Vuyst) REGELMATIGHEID VAN DE OFFERTES EN VAN DE PRIJZEN 110 (door N. Kiekens) KEUZE VAN DE AANNEMER BIJ AANBESTEDING OF OFFERTEAAN VRAAG Keuze bij openbare of beperkte aanbesteding 111 (door N. Kiekens) 113 (door L. Schellekens) Keuze bij algemene of beperkte offerteaanvraag 115 (door L. Schellekens) Gestanddoeningstermijn voor de inschrijvers 116 (door J. Debièvre) KENNISGEVING VAN DE KEUZE VAN DE AANNEMER (door J. Debièvre) TITEL VII BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE DE ONDERHAN- DELINGSPROCEDURE 120 (door J. Debièvre) ter (door J. Debièvre) ter 156 TITEL VIII CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN EN OPDRACHTEN GEGUND IN NAAM VAN DE CONCESSIEHOUDERS VOOR OPENBARE WERKEN I II V CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN Concessies voor openbare werken onderworpen aan de Europese bekendmaking 123 (door L. Schellekens) Concessies voor openbare werken die niet onderworpen zijn aan de Europese bekendmaking Gemeenschappelijke bepalingen OPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN GEGUND DOOR DE CONCESSIEHOUDER Concessiehouder die de hoedanigheid heeft van een aanbestedende overheid Concessiehouder die geen aanbestedende overheid is AANVULLENDE BEKENDMAKINGSREGELS bis-135ter bis X SLOTBEPALINGEN XIII

7 BIJLAGEN 162 Koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en [postdiensten] (B.S , err. B.S ) 233 (opschrift gewijzigd bij K.B. 20.VII.2005, art. 6, B.S. 22.V1II.2005, ed. 1) Koninklijk besluit van 18 juni 1996 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Gemeenschap van sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en [postdiensten] (B.S. 25.VI. 1996) 361 (Opschrift gewijzigd bij K.B. 20.VII.2005, art. 19, B.S. 22.VIII.2005, ed. 1) Koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (B.S. 18.X.1996) 439 Koninklijk besluit van 29 april 2001 betreffende het voorafgaand toezicht inzake de gunning van de overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen en diensten waarop artikel 3, 4, van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten van toepassing is (B.S. 9.V.2O01) 491 Koninklijk besluit van 14 maart 2002 betreffende de gezamenlijke borgtochten voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (B.S , ed. 2) 493 Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (PB. L. 134, 30.IV.2004, reet. PB. L. 358, 3.XII.2004, reet. PB. L. 305,24.XI.2005) 495 Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PB. L. 134, 30.IV.2004, reet. PB. L. 351,26.XI.2004) 525 Wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES I OVERHEIDSOPDRACHTEN ALGEMENE BEGINSELEN I TOEPASSINGSGEBIED WAT DE PERSONEN BETREFT II TOEPASSINGSGEBIED WAT DE OPDRACHTEN BETREFT V GUNNTNGSPROCEDURE Bekendmaking Toegangsrecht en kwalitatieve selectie 20 (door K. Ronse) Gunningswijzen Onderafd. 1 Aanbesteding en offerteaanvraag Onderafd. 2 Onderhandelingsprocedure XIV

8 Onderafd. 3 Onderafd. 4 Onderafd. 5 Onderafd. 6 Concurrentiedialoog Specifieke of aanvullende opdrachten en procedures Concessies voor openbare werken Gemeenschappelijke bepalingen UITVOERINGSVOORWAARDEN Algemene uitvoeringsregels Technische specificaties Sociale en fiscale verplichtingen Derdenrechten op schuldvorderingen II OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN IN DE SECTOREN WATER, ENERGIE, VERVOER EN POSTDIENSTEN Onderafd. 1 Onderafd. 2 Onderafd. 3 Onderafd. 4 I TOEPASSINGSGEBIED EN ALGEMENE BEPALINGEN Toepassingsgebied wat de personen betreft Toepassingsgebied wat de opdrachten betreft Toepassingsgebied wat de bedoelde activiteiten betreft Overheidsopdrachten in de sectoren water en energie en specifieke uitsluitingen Overheidsopdrachten in de sector vervoer Overheidsopdrachten in de sector postdiensten Opdrachten betreffende meerdere activiteiten en algemene uitsluitingen GUNNINGSWUZEN V MEDEDINGING IN HET RAAM VAN DE EUROPESE GEMEEN- SCHAP VAN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LE- VERINGEN EN DIENSTEN IN DE SECTOREN WATER, ENER- GIE, VERVOER EN POSTDIENSTEN I Onderafd. 1 Onderafd. 2 II ALGEMENE BEGINSELEN OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN GEGUND DOOR PRIVÉON- DERNEMINGEN Toepassingsgebied en algemene bepalingen Aanbestedende entiteiten en opdrachten Opdrachten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten en specifieke uitsluitingen Toegangsrecht en kwalitatieve selectie Gunningswijzen van de opdrachten en regels van toepassing op de ontwerpenwedstrijden Uitvoeringsvoorwaarden Technische specificaties en normen OPDRACHTEN GESLOTEN DOOR OVERHEIDSBEDRIJVEN OF INZAKE DE PRODUCTIE VAN ELEKTRICITEIT TITEL V DIVERSE BEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN BIJLAGEN 576 Wet van 16 juni 2006 betreffende de gunning, informatie aan kandidaten en inschrijvers en wachttermijn inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 581 l II ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES GUNNING, INFORMATIE AAN KANDIDATEN EN INSCHRIJVERS EN WACHTTERMIJN IN HET KADER VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN GUNNING, INFORMATIE AAN KANDIDATEN EN INSCHRIJVERS EN w «irrrkkmun IN HET KADER VAN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN. l.fa ERIV.i A EN OfEWIEN IN DE SECTOREN WATER. ENERGIE, VERVOER EN POSTDIENSTEN

9 B. Erkenning van aannemers Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken (B.S. 6.IV.1991) 585 Koninklijk besluit van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken (B.S. 18.X.1991) 591 Ministerieel besluit van 27 september 1991 tot nadere bepaling van de indeling van de werken volgens hun aard in categorieën en ondercategorieën met betrekking tot de erkenning van de aannemers (B.S. 18.X.1991) 599 Ministerieel besluit van 27 september 1991 betreffende de bij de aanvragen voor een erkenning, een voorlopige erkenning, een overdracht van erkenning of bij de beoordeling van de bewijzen vereist met toepassing van artikel 3, 1, van de wet van 20 maart 1991, houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, voor te leggen documenten (B.S. 18.X.1991) 605 C. Registratie van aannemers Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (B.S. 25.VII. 1969) (Uittreksel: art. 3Obis-3Oquater) 609 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992 (B.S. 30.VII.1992) (Uittreksel: art ) 613 Koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (B.S. 31.XII.2007) 617 XVI

De codex is daarmee een onmisbaar werkinstrument voor al wie actief is op het gebied van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

De codex is daarmee een onmisbaar werkinstrument voor al wie actief is op het gebied van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. VOORWOORD Het overheidsopdrachtenrecht bevindt zich opnieuw op een kruispunt. Niet heel lang geleden, namelijk op 1 juli 2013 is de huidige wetgeving overheidsopdrachten in werking getreden. Onder invloed

Nadere informatie

Art. 1. Omzetting richtlijn/ art. 78 Grondwet 1 Art. 2. Definities 11 Art. 3. Definities 28 Art. 4. Definities (private) speciale sectoren 48

Art. 1. Omzetting richtlijn/ art. 78 Grondwet 1 Art. 2. Definities 11 Art. 3. Definities 28 Art. 4. Definities (private) speciale sectoren 48 Basisboel Kaft 1.book Page 17 Tuesday, July 15, 2014 10:57 AM INHOUDSTAFEL Inleiding Biografie auteurs Concordantietabel Titel I Algemene bepalingen en definities 1 Art. 1. Omzetting richtlijn/ art. 78

Nadere informatie

Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11

Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11 INHOUD Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten 1 1 Welke aanbestedende overheden zijn aan de wet onderworpen? 1 1.1 Onderworpen overheden

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene beginselen 1. Hoofdstuk II Toepassingsgebied wat de personen betreft 43

Hoofdstuk I Algemene beginselen 1. Hoofdstuk II Toepassingsgebied wat de personen betreft 43 INHOUDSTAFEL Inleiding Biografie auteurs Concordantietabel Titel I Algemene bepalingen en definities 1 Art. 1. Omzetting richtlijn/ art. 78 Grondwet 1 Art. 2. Definities 11 Art. 3. Definities 28 Art. 4.

Nadere informatie

Overheidsopdrachten Het K.B. plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren toegelicht

Overheidsopdrachten Het K.B. plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren toegelicht COLLECTIE PUBLIEKRECHT Overheidsopdrachten Het K.B. plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren toegelicht DE CASTER Ann EECKHOUT Johan GEERTS Jochen HONNAY Frank JUDO Gitte LAENEN Stéphanie TAELEMANS

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 Afdeling I Inleidende bepaling 1 Art. 1: omzetting richtlijn 1 Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde Art. 2: definities

Nadere informatie

16 september Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten

16 september Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten 16 september 2016 Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten Inhoud 1. Inleiding 2. Toepassingsgebied 3. Algemene beginselen 4. Sociale diensten en andere specifieke diensten 5. Plaatsingsprocedures Blok 1 Blok

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht Burgerlijk Wetboek Titel I Onderscheiding van de goederen...

Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht Burgerlijk Wetboek Titel I Onderscheiding van de goederen... Inhoudsopgave Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht... 21 1. Burgerlijk Wetboek... 21 Boek II Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom... 21 Titel I Onderscheiding van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene beginselen en bepalingen

Hoofdstuk 2. Algemene beginselen en bepalingen INHOUD Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied 1 Welke aanbestedende overheden zijn aan de wet onderworpen? 1 1.1 Onderworpen overheden of instanties 1 1.1.1 Het personele toepassingsgebied in de regelgeving 1

Nadere informatie

Europese aanbesteding door de bril van een jurist. 4 oktober Stefaan Callens & Filip Van Der Mauten

Europese aanbesteding door de bril van een jurist. 4 oktober Stefaan Callens & Filip Van Der Mauten Europese aanbesteding door de bril van een jurist 4 oktober 2011 Stefaan Callens & Filip Van Der Mauten www.callens-law.be I. Inleiding Overzicht van wetgeving Toepassingsgebied Algemene beginselen Soorten

Nadere informatie

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2 CONCORDANTIETABEL VOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 JULI 2011 Algemene bepalingen KB 15.07.2011 KB 08.01.1996 Wet 24.12.1993 KB 26.09.1996-AUR KB 26.09.1996-AAV Artikel 1: inleidende bepaling Artikel

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17 KB plaatsing overheidsopdrachten goed.fm Page 5 Friday, October 21, 2011 9:36 AM INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 15 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17 Afdeling 1. Inleidende bepaling 17 Art. 1:

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

Deel I Ratio legis, structuur en belangrijke nieuwigheden van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 15 juli

Deel I Ratio legis, structuur en belangrijke nieuwigheden van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 15 juli Verkort geciteerde wet- en regelgeving.................................. 11 Ten geleide......................................................... 15 Deel I Ratio legis, structuur en belangrijke nieuwigheden

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0346 (NLE) 14116/16 ADD 1 COEST 289 WTO 316 VOORSTEL van: ingekomen: 31 oktober 2016 aan: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

Cliquez pour modifier les styles Studiedag. du texte du masque Deuxième niveau. Quatrième niveau kiezen?

Cliquez pour modifier les styles Studiedag. du texte du masque Deuxième niveau. Quatrième niveau kiezen? Cliquez Institut et des modifiez Réviseurs R d Entreprises d le titre Cliquez pour modifier les styles Studiedag du texte du masque Deuxième niveau Hoe uw Troisième bedrijfsrevisor niveau Quatrième niveau

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

Actuele en toekomstige nieuwigheden in de overheidsopdrachtenregelgeving

Actuele en toekomstige nieuwigheden in de overheidsopdrachtenregelgeving Actuele en toekomstige nieuwigheden in de overheidsopdrachtenregelgeving Bart Zoete Vlaamse overheid departement Bestuurszaken Afdeling Overheidsopdrachten Deel I: Het wettelijke kader 24 mei 2011 2 Europese

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE...vii AFKORTINGEN... xi EERSTE TRANCHE HET DOMEIN... 1 HOOFDSTUK 1 OPENBAAR DOMEIN... 3 Afdeling 1. Historiek... 3 Afdeling 2. Relevantie,

Nadere informatie

De gunning van overheidsopdrachten

De gunning van overheidsopdrachten ADMINISTRATIEVE RECHTS BIBLIOTHEEK De gunning van overheidsopdrachten David D'HOOGHE (ed.) David D'Hooghe Philip De Keyser Leen De Vuyst Jens Debièvre Stefan Jochems Nathanaëlle Kiekens Gitte Laenen Katelijne

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

3. K.B. van 10.1.1999 (B.S. van 14.1.1999 en erratum in B.S. van 5.2.1999)

3. K.B. van 10.1.1999 (B.S. van 14.1.1999 en erratum in B.S. van 5.2.1999) Wet van 24 december 1993 (B.S. van 22.1.1994 en errata in B.S. van 25.2.1997) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. COORDINATIE OPGAVE

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN Bestek DRG 2 2011-01-31 1 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 2 OPDRACHT VAN AANNEMING VAN DIENSTEN VAN ARCHITECTEN EN BOUWKUNDIGEN VOOR HET DUURZAAM BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW IN MALDEGEM ALGEMENE

Nadere informatie

Wetten overheidsopdrachten

Wetten overheidsopdrachten Wetten overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten Johan Vanden Eynde Advocaat jv@vdelegal.be 18-10-2013 1 15 JUNI 2006. - Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten

Nadere informatie

Specifieke aandachtspunten ingevolge de nieuwe regelgeving en recente evoluties

Specifieke aandachtspunten ingevolge de nieuwe regelgeving en recente evoluties Specifieke aandachtspunten ingevolge de nieuwe regelgeving en recente evoluties Prof. Dr. Steven Van Garsse, Kenniscentrum PPS, Vlaamse overheid & Universiteit Antwerpen Overzicht Aandachtspunten inzake

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur...

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur... Inhoudsopgave Deel I Huurprincipes... 17 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17 Titel VIII Huur... 17 Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 17 Hoofdstuk II Huur van goederen...

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden Nota De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden 1. Management summary 1. Het eerste reparatie-k.b. overheidsopdrachten van 21 februari 2014

Nadere informatie

15 JUNI Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (1)

15 JUNI Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (1) 15 JUNI 2006. - Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (1) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 TITEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES (Art. 1 4)... 3 TITEL

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

Education Tender Day 2012 Flexibel aanbesteden op maat van onderwijsinstellingen

Education Tender Day 2012 Flexibel aanbesteden op maat van onderwijsinstellingen Education Tender Day 2012 Flexibel aanbesteden op maat van onderwijsinstellingen Dinsdag 24.04.2012 Johan GEERTS Advocaat GD&A Advocaten 1 bron: FOD Kanselarij van de Eerste Minister 2 3 1. Voornaamste

Nadere informatie

De overheidsopdrachten. TITEL I. - Algemene beginselen.

De overheidsopdrachten. TITEL I. - Algemene beginselen. Wet van 24 12 1993 betreffende de overheidsopdrachten: boek I De overheidsopdrachten: Titel I Algemene beginselen (art 1-3) en Titel II Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

Nadere informatie

RAAD VAN STATE wetgeving en procedure

RAAD VAN STATE wetgeving en procedure RAAD VAN STATE wetgeving en procedure Hoofdredacteur Eric BREWAEYS Staatsraad, docent Vrije Universiteit Brussel Redactie Eric BREWAEYS Staatsraad, docent Vrije Universiteit Brussel Torn DE WAELE Auditeur

Nadere informatie

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer.......... 8 Afdeling I. Levering van goederen..........

Nadere informatie

LEIDRAADNOTA OVERHEIDSOPDRACHTEN

LEIDRAADNOTA OVERHEIDSOPDRACHTEN februari 2009 LEIDRAADNOTA OVERHEIDSOPDRACHTEN 1/38 februari 2009 Inleiding... 4 1 Rechtsgrondslag... 5 1.1 Wet van 24 december 1993... 5 1.2 Koninklijk besluit van 8 januari 1996... 5 1.3 Koninklijk besluit

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

concept wijziging van het Aanbestedingsbesluit 2015.ah

concept wijziging van het Aanbestedingsbesluit 2015.ah 15140491 concept wijziging van het Aanbestedingsbesluit 2015.ah Besluit van tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU

Nadere informatie

Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten. 1. Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof

Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten. 1. Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof ALGEMENE INHOUD 1 Algemene inhoud Register Deel I. GRONDWET Titel III. De machten Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten 141 143 Hoofdstuk VI. De rechterlijke

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten - Vlaams Gewest....... 3 Titel I. Registratierecht............... 3 Hoofdstuk I. Formaliteit Der Registratie En Vestiging

Nadere informatie

OVERHEIDSOPDRACHTEN 2

OVERHEIDSOPDRACHTEN 2 DAG VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN 2 Ism Omschrijving Na de succesvolle eerste editie van de Dag van de Overheidsopdrachten organiseert Escala een tweede editie van de Dag van de Overheidsopdrachten. Op een

Nadere informatie

STUDIEVOORMIDDAG VVSG

STUDIEVOORMIDDAG VVSG STUDIEVOORMIDDAG VVSG Overheidsopdrachten: brandend actueel Het nieuwe KB gunning Krachtlijnen en stand van zaken S. Depré FOD Kanselarij van de Eerste Minister 18 en 25 maart 2010 VOORAFGAANDE OPMERKING

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Griffierechten Vlaams gewest... 3 Titel I. Registratierecht.............. 3 Hoofdstuk I. Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting............ 3 Hoofdstuk II.

Nadere informatie

Uitvoering van overheidsopdrachten van werken

Uitvoering van overheidsopdrachten van werken 111 Uitvoering van overheidsopdrachten van werken Kennismaking met de algemene uitvoeringsregels en de algemene aannemingsvoorwaarden en duiding van de belangrijkste verschillen met het gemeen aannemingsrecht

Nadere informatie

Motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten

Motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten Motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten Vrijdag 7 december 2012 Johan GEERTS Advocaat GD&A Advocaten 1 2 1. Rechtsbescherming bij overheidsopdrachten: wettelijk kader 2. Motiverings-

Nadere informatie

KANTOORSEMINARIE Nieuwigheden Overheidsopdrachten

KANTOORSEMINARIE Nieuwigheden Overheidsopdrachten KANTOORSEMINARIE Nieuwigheden Overheidsopdrachten Vrijdag 8 maart 2013 Gitte LAENEN Advocaat-vennoot GD&A 1 2 Basiswet van 24 december 1993 wordt vervangen door de Basiswet van 15 juni 2006; KB van 8 januari

Nadere informatie

Art. 1, 26 Art. VII.67, 1 et 2 Art. 2, lid 1 Art. VII.2, 2 Art. 2, lid 2 Art. VII. 2, 3 Art. 3, 1, 1 à 3 Art. VII. 3, 2, 1 à 3

Art. 1, 26 Art. VII.67, 1 et 2 Art. 2, lid 1 Art. VII.2, 2 Art. 2, lid 2 Art. VII. 2, 3 Art. 3, 1, 1 à 3 Art. VII. 3, 2, 1 à 3 Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Hoofdstuk 1. Definities en toepassingsgebied Wetboek van economisch recht Art. 1, 1 Art. I.1, 2 Art. 1, 2 Art. I.9, 34 Art. 1, 3 Art. I.9, 35 Art. 1, 4 Art.

Nadere informatie

Kronieken. Overheidsopdrachten. this jurisquare copy is licenced to Universiteit Antwerpen. Steven Van Garsse...

Kronieken. Overheidsopdrachten. this jurisquare copy is licenced to Universiteit Antwerpen. Steven Van Garsse... Kronieken Steven Van Garsse... Veel later dan verwacht, maar eindelijk was het dan toch zover op 1 juli 2013: de nieuwe Belgische reglementering overheidsopdrachten trad in werking. Daarmee werd België

Nadere informatie

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 INHOUD Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 Inleiding / 19 Titel I Voorwerp en toepassingsgebied / 30 Titel II Geografisch toepassingsgebied

Nadere informatie

Aankoopdienst UZ Leuven

Aankoopdienst UZ Leuven Aankoopdienst UZ Leuven Dienstvoorstelling Yvan Cox 9 februari 2010 Aankoopteam Aankoopvolume op jaarbasis TOEPASSING VAN DE WET OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN IN UZ LEUVEN Aankoopdienst / Materiaalbeheer Toepassing

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad. van 18 december 2006

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad. van 18 december 2006 30.12.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 396/849 Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende

Nadere informatie

Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies

Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 11 maart 2014 WOO: Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Inleiding. De overheidsopdrachten van de gemeente. De overheidsopdrachten van de gemeente. Inleiding

Inleiding. De overheidsopdrachten van de gemeente. De overheidsopdrachten van de gemeente. Inleiding De overheidsopdrachten De plaats van de gemeentemandataris in het beslissingsproces Yves CABUY Attaché bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur Plaatselijke Besturen Inleiding

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

I. Federaal Sociaal Strafrecht

I. Federaal Sociaal Strafrecht I. Federaal Sociaal Strafrecht Deel I. Het Sociaal Strafwetboek........... 3 Wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek van 6 juni 2010 (Uittreksel)... 3 Boek I. De preventie, de vaststelling en de

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 335/31 RICHTLIJNEN

Publicatieblad van de Europese Unie L 335/31 RICHTLIJNEN 20.12.2007 Publicatieblad van de Europese Unie L 335/31 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2007/66/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 11 december 2007 tot wijziging van de Richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde............. 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht........ 7 Hoofdstuk III. Werkingssfeer......... 8

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... iii Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier............. i Inleiding............................................... 1 1. Algemeen......................................... 1 2.

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010)

PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010) PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010) Urbain BRUGGEMAN Adviseur-generaal Directeur van de Cel Overheidsopdrachten

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

De Koning legt de inrichting vast van de in lid 1 bedoelde gunningsprocedures evenals de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten.

De Koning legt de inrichting vast van de in lid 1 bedoelde gunningsprocedures evenals de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten. Versie : 18/08/2008 24.12.1993ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : BOEK I. - DE OVERHEIDSOPDRACHTEN

Nadere informatie

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen...

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen... i INHOUDSTAFEL Voorwoord.............................................. Opzet en leidraad.......................................... Lijst van de gebruikte afkortingen............................. vii ix

Nadere informatie

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965 INHOUD I. BIJZONDERE FISCALE WETGEVING Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 24 december

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

Specimen. Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf. Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

Specimen. Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf. Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie Info & onlineformulieren: http://simap.ted.europa.eu Met deze aankondiging wordt beoogd vrijwillige transparantie vooraf te verschaffen als bedoeld

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011 Bijkomende vragen gesteld per email op 4 november 2011 in het kader van de Ontwerpopdracht Realisatie Renovatiedossier Algemeen Ziekenhuis St.-Blasius Beperkte offerteaanvraag Betreft: vragen ontvangen

Nadere informatie

AANKONDIGING OPDRACHT

AANKONDIGING OPDRACHT Opdrachtgever: VZW Don Bosco Onderwijscentrum AANKONDIGING OPDRACHT in het kader van ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Besteknummer: 2016/2 Voorwerp van de opdracht: Catering: Bereiding en toelevering

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

I. Algemeen huurrecht. III. Handelshuur. II. Woninghuur. IV. Pacht. V. Sociale huur

I. Algemeen huurrecht. III. Handelshuur. II. Woninghuur. IV. Pacht. V. Sociale huur I. Algemeen huurrecht Burgerlijk wetboek (Uittreksel). 3 wordt...................... 3 Titel VIII. Huur.................. 3 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen..... 3 Hoofdstuk II. Huur van goederen......

Nadere informatie

Aanbestedingsbesluit Geldend van t/m heden

Aanbestedingsbesluit Geldend van t/m heden Aanbestedingsbesluit Geldend van 01-07-2016 t/m heden Besluit van 11 februari 2013, houdende de regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet 2012 (Aanbestedingsbesluit) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Tenders: recente legale ontwikkelingen in de gezondheidszorg

Tenders: recente legale ontwikkelingen in de gezondheidszorg Tenders: recente legale ontwikkelingen in de gezondheidszorg Annabelle Bruyndonckx Lok. vergadering Genk 19 mei 2015 Simmons & Simmons LLP 2012. Simmons & Simmons is an international legal practice carried

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

Recente en toekomstige evoluties inzake geschillen over overheidsopdrachten. Dirk De Keuster Bert Kelchtermans Advocaten

Recente en toekomstige evoluties inzake geschillen over overheidsopdrachten. Dirk De Keuster Bert Kelchtermans Advocaten Recente en toekomstige evoluties inzake geschillen over overheidsopdrachten Dirk De Keuster Bert Kelchtermans Advocaten : I. GUNNING II. UITVOERING B. Nieuwigheden: I. INFORMATIEVERPLICHTING II. WACHTTERMIJN

Nadere informatie

III. Handelshuur. I. Algemeen huurrecht. IV. Pacht. II. Woninghuur. V. Sociale huur

III. Handelshuur. I. Algemeen huurrecht. IV. Pacht. II. Woninghuur. V. Sociale huur I. Algemeen huurrecht Burgerlijk wetboek (Uittreksel).... 3 verkregen wordt................ 3 Titel VIII. Huur.................. 3 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen.... 3 Hoofdstuk II. Huur van goederen.....

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1 INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... v INLEIDING...1 1. INLEIDING DOUANERECHT...3 1.1. Algemeen...3 1.1.1. Vrijhandelszone...3 1.1.2. Tariefunie...4 1.1.3. Douane-unie...4 1.2. Wetgeving...5 1.3. Heffingen

Nadere informatie

Project nr. C-15-003

Project nr. C-15-003 2013-10-22 www.pidpa.be Desguinlei 246 2018 Antwerpen overheidsopdrachten@pidpa.be T 03 216 88 00 F 03 260 60 03 IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB BESTEK Kandidaatstelling voor raamovereenkomst voor

Nadere informatie

Toelichting bij de handleiding: Hoe correct en conform de wetgeving overheidsopdrachten telecommunicatie aankopen

Toelichting bij de handleiding: Hoe correct en conform de wetgeving overheidsopdrachten telecommunicatie aankopen EBP Roadshow Telenet Versie februari 2011 Toelichting bij de handleiding: Hoe correct en conform de wetgeving overheidsopdrachten telecommunicatie aankopen EBP - Björn Maras 1 Overzicht 1. Opzet handleiding

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog

Onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog Onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog Woensdag 06.06.2012 Gitte LAENEN Advocaat-vennoot GD&A Advocaten Praktijkassistente VUB 1 bron: FOD Kanselarij van de Eerste Minister 2 3 1. Flexibele gunningsprocedures

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Wetboek van de belasting over de toegevoegde

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Wetboek van de belasting over de toegevoegde BTW-Wetboek Wetboek waarde............... 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting..... 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht............. 7 Hoofdstuk III. Werkingssfeer............. 8 Afdeling I. Levering

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie. Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie. Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2 Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie Info & onlineformulieren: http://simap.ted.europa.eu Afdeling I: Aanbestedende dienst Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten Richtlijn

Nadere informatie

Moet uw vereniging voldoen aan deze regelgeving?

Moet uw vereniging voldoen aan deze regelgeving? 1 Que? Op 1 juli wordt een nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten van kracht. Overheidsopdrachten zijn werken, leveringen of diensten die de overheid bestelt of waartoe ze opdracht geeft. De overheid

Nadere informatie

VAN HET KB PLAATSING Terminologische nieuwigheden en verduidelijkingen

VAN HET KB PLAATSING Terminologische nieuwigheden en verduidelijkingen HOOFDSTUK III BELANGRIJKSTE NIEUWIGHEDEN VAN HET KB PLAATSING 2011 17 Voorafgaande bemerking 5. Er wordt opgemerkt dat alle bedragen vermeld in het KB Plaatsing 2011, bedragen exclusief btw zijn 18 en

Nadere informatie