Banaba sociale gezondheidszorg OO Verpleegkundige Wetenschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Banaba sociale gezondheidszorg OO Verpleegkundige Wetenschappen"

Transcriptie

1 BANABA IN DE SOCIALE GEZONDHEIDSZORG Opleidingsonderdeel Verpleegkundige wetenschappen Algemeen. Het opleidingsonderdeel Verpleegkundige wetenschappen maakt deel uit van de opleiding banaba in de Sociale gezondheidszorg. 3 Onderdelen van dit OO worden gemeenschappelijk georganiseerd samen met de opleiding banaba Pediatrische gezondheidszorg. Doelstellingen In dit opleidingsonderdeel verwerft de student een aantal wetenschappelijke (basis)vaardigheden om bestaand wetenschappelijk onderzoek te begrijpen en in de praktijk te integreren en om zelfstandig een praktijkonderzoek te kunnen opzetten, uitvoeren, rapporteren en evalueren Daarnaast verwerft de student een aantal vaardigheden in het gebruik van het spreadsheetprogramma Excel. De student kan eenvoudige statistische bewerkingen uitvoeren en specifieke functies toepassen zoals optellen, gemiddelde, mediaan, modus en correlatie. Hij leert gegevens in grafieken en tabellen weergeven. Gebruik maken van stijlen, eindemarkeringen, kop- en voetteksten, een automatische inhoudsopgave genereren kan als oefening worden aangeboden aan die studenten die hierin onvoldoende deskundig zijn. Vanuit de vakgebieden management en kwaliteitszorg wordt een verbredende en een verdiepende vorming geboden gekoppeld aan het beleidsmatig denken en wordt de student wegwijs gemaakt in de integratie van management en kwaliteitszorg in de organisatie. Een integratie van opgedane kennis, inzichten en vaardigheden en een toepassing hiervan op de stage en/ of werkvloer staan voorop. Die wordt via aangepaste methodieken ( doceren, groepswerk, individuele opdrachten, begeleiding en bijstand) bewerkstelligd. Pagina 1

2 Nogal wat hulpverleners worstelen met ethische vragen. In dit opleidingsonderdeel worden verschillende ethische benaderingen verkend en gekoppeld aan het thema vrijheidsbeperkende maatregelen. Programma en docenten Wetenschappelijk onderzoek (Huymans H.) In dit onderdeel van 24 cu verwerft de student een aantal wetenschappelijke (basis)vaardigheden om bestaand wetenschappelijk onderzoek te begrijpen en in de praktijk te integreren en om zelfstandig een praktijkonderzoek te kunnen opzetten, uitvoeren, rapporteren en evalueren. Algemene doelstelling: - wetenschappelijke vakgerichte literatuur kunnen opzoeken, lezen en begrijpen - de praktische implicatie van wetenschappelijke literatuur kunnen bediscussieren en toepassen in de praktijk - kennis aangaande kwalitatief en kwantitatief onderzoek verwerven - begrippen uit de statistiek begrijpen en kunnen gebruiken - zelfstandig een praktijkonderzoek kunnen opzetten - verkennen van ethische en juridische aspecten bij onderzoek - helder rapporteren Digitale verwerking en presentatie van data (Cuppers L.) In dit onderdeel van 8 cu verwerft de student een aantal vaardigheden in het gebruik van het spreadsheetprogramma Excel. De student(e) kan eenvoudige statistische bewerkingen uitvoeren en specifieke functies toepassen zoals optellen, gemiddelde, mediaan, modus en correlatie. Hij/zij leert gegevens in grafieken en tabellen weergeven. Management en kwaliteitszorg ( Cool J., Meyers B.) Het opleidingsonderdeel management en kwaliteitszorg omvat 45 cu en beoogt een verbredende en een verdiepende vorming en via twee sporen wordt de student wegwijs gemaakt in de integratie van management en kwaliteitszorg. Een integratie van opgedane kennis, inzichten en vaardigheden en één toepassing hiervan op de stage en/ of werkvloer staan voorop. Die wordt via aangepaste methodieken ( doceren, groepswerk, individuele opdrachten, begeleiding en bijstand) bewerkstelligd. Het opleidingsonderdeel management en kwaliteitszorg doorloopt twee sporen. Spoor een biedt een holistische kijk op kwaliteitszorg via verkenning van begrippen IKZ, kwaliteitscirkels, het werken met verbeterteams in een organisatie en kwaliteitsmodellen. Spoor twee biedt een aantal vaardigheden ter ondersteuning van management waaronder het kijken naar organisaties, werken in team, leiding geven en conflicthantering. Beide sporen zijn gefaseerd, thematisch en sequentieel ontwikkeld. Pagina 2

3 De theorie wordt doorspekt met veel praktijk voorbeelden, - verwijzingen en -getuigenissen en levert ons een raamkader waardoor we een blik krijgen op de werkelijkheid en daarover ons oordeel kunnen vormen. Het opleidingsonderdeel integreert de arbeids en organisatiepsychologie met de sociaal agogische organisatieleer. De sociaal agogische organisatieleer beklemtoont naast het statische van elke organisatie ook het dynamische, het voortdurend in verandering zijn. Dit is een belangrijk uitgangspunt, dat zich uit in de integratie tussen leer en veranderingsaspecten van zowel organisatieleden als de organisatie zelf. De arbeids en organisatiepsychologie bestudeert de mens in relatie tot zijn werk. Daarbij gaat het zowel om het gedrag van het individu, als om het functioneren van groepen en grotere verbanden, zoals afdelingen en totale organisaties. Ethiek (Demoustiez J-P.) In dit onderdeel van 4 cu komt het spanningsveld tussen ethiek en vrijheidsbeperkende maatregelen aan de orde. In toenemende mate worden hulp/zorgverleners geconfronteerd met cliënten/patiënten die hun eigen visies hebben op autonomie en dus vrijheid. In deze context worden hulp/zorgverleners soms geconfronteerd met de overweging om dwang toe te passen. Hoe vrij is/mag een hulp/zorgvrager zijn in zijn hulp/zorgvraag? Hoe ver mag de hulp/zorgverlener inspelen/ingrijpen op de vrijheid van de cliënt/patiënt? Nogal wat hulpverleners worstelen met deze vragen. Uiteindelijk gaat het om zeer kwetsbare situaties met een zware ethische geladenheid. Inmiddels hebben al verschillende instellingen en voorzieningen adviezen rond vrijheidsbeperkende maatregelen geformuleerd. Via een opdracht onderzoekt de student in hoeverre deze adviezen werkzaam blijken. Om dit onderzoek te documenteren, wordt de essentie van vrijheid besproken vanuit meerdere ethische benaderingen. Aanvangscompetenties. Studenten voldoen aan de instroomvoorwaarden voor de banaba opleiding (zie ). Het opleidingsonderdeel kan worden opgenomen in het studieprogramma in of na het academiejaar waarin ook OO Klinisch onderwijs deel 2 wordt opgenomen of in combinatie met tewerkstelling. Competenties BanaBa sociale gezondheidszorg Het OO Verpleegkundige wetenschappen draagt bij aan de ontwikkeling van volgende competenties uit de competentiematrix van de opleiding banaba sociale gezondheidszorg. C 1 Bestaand wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de hulverlening C 2. Een beperkt wetenschappelijk onderzoek opzetten, uitvoeren, evalueren en rapporteren. C 3. Een publiceerbaar tijdschriftenartikel (niveau vakblad) schrijven C 4. Een ethisch dilemma bespreekbaar maken en bijdragen tot de oplossing ervan C 5. Keuzes verantwoorden vanuit een professionele verantwoordelijkheid, getoetst aan een concrete praktijksituatie C 6. Vanuit het vakgebied ethiek een visie ontwikkelen om tot besluitvorming te komen Pagina 3

4 C 10. Het methodisch - agogisch handelen implementeren in complexe zorgsituaties C 15. Het kritisch evalueren van hulpverleningsvisies, trends en modellen in functie van de eigen mogelijkheden en concrete hulpverleningssituaties 16. Projecten opzetten, plannen, uitvoeren en evalueren 17. Inbreng van andere disciplines gepast inzetten en coördineren in diverse contexten 19. Hiaten en overlap in het hulpverleningsaanbod wegwerken. 20. Samenwerking bespreekbaar maken, inzichten ter discussie stellen en activiteiten organiseren om de samenwerking te verbeteren. 21. Effectief leiding geven, aansturen en coachen van professionals en vrijwilligers. 22. Leiding geven aan intervisiegesprekken 23. Organisaties voor hulp en dienstverlening kritisch onderzoeken vanuit een visie op kwaliteitszorg. 24. Probleemgericht onderzoek doen waarbij de principes van Evidence Based Practices toegepast worden voor het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening 25. Verbeterprojecten implementeren en evalueren in organisaties voor hulp -en dienstverlening. 26. Processen managen in het kader van beleid en kwaliteitszorg (HZ, INK, PDCA-cyclus ) Studiepunten en contacturen 6 studiepunten 180 studiebelastinguren 81 contacturen Evaluatie Zie examenprotocol. Studiemateriaal Cursustekst en ppt s worden ter beschikking gesteld van de studenten via de cursusdienst en via Toledo. Handboeken: Heerinck M., Pinkster S., Bratti-van der werf M., (2009). Onderzoek in zorg en welzijn. Een praktische inleiding, Amsterdam, Pearsons Education Benelux. Dekeyser L.,. Sociaal-agogische organisatieleer, deel 1: kijken naar organisaties en deel 2: veranderen van organisaties, Antwerpen, Garant. Inschrijvingsgeld-cursusgeld Studenten schrijven zich in met een creditcontract of diplomacontract na afspraak met de verantwoordelijke van de banaba opleiding. Voor informatie over het inschrijvingsgeld - zie website KHLim De prijs voor het cursusgeld bedraagt 5 euro per studiepunt. Opleidingscheques worden aanvaard. Pagina 4

5 Honorering Slagen in het examen voor dit OO geeft recht op een credit van 6 studiepunten Studenten/cursisten die niet deelnemen aan het examen ontvangen een attest van deelname. Contactpersonen Ann Snels, opleidingscoördinator Ann Snels, OO verantwoordelijke Hendrikje Huysmans, verantwoordelijke BanaBa s Gezondheidszorg Katholieke Hogeschool Limburg Oude Luikerbaan Hasselt Tel.: 011/ Bereikbaarheid: - Pagina 5

Banaba sociale gezondheidszorg OO Psychosociale Begeleidingskaders

Banaba sociale gezondheidszorg OO Psychosociale Begeleidingskaders BANABA IN DE SOCIALE GEZONDHEIDSZORG Opleidingsonderdeel Psychosociale begeleidingskaders Algemeen. Het opleidingsonderdeel Psychosociale begeleidingskaders maakt deel uit van de opleiding BanaBa in de

Nadere informatie

Voorstellingsbrochure BANABA Orthopedagogisch management

Voorstellingsbrochure BANABA Orthopedagogisch management Voorstellingsbrochure BANABA Orthopedagogisch management Deze opleiding is een samenwerking tussen KHLim, KATHO en HUB binnen de Associatie van de K.U. Leuven. BANABA Bachelor in orthopedagogisch management

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Orthopedagogie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Orthopedagogie, de bachelor- na bacheloropleiding Orthopedagogisch management

Nadere informatie

BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING*

BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING* BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING* *Voor de speciale trajecten Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS) geldt aanvullende

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening 5 1.1.

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE 2015-2016

BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE 2015-2016 BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE 2015-2016 INHOUD 04 Doel van de opleiding 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 13 Algemene informatie 16 Hoe te bereiken? VOORWOORD Het personeel en de studenten van de

Nadere informatie

StrategiSch management in de non-profit Sector

StrategiSch management in de non-profit Sector faculteit recht, economie, bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

STAGEHANDBOEK. Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016. Semester 1

STAGEHANDBOEK. Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016. Semester 1 STAGEHANDBOEK Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016 Semester 1 BACHELOROPLEIDING VERPLEEGKUNDE Juli 2015 Inhoud Inleiding 4 1. Inhoud van het vierde leerjaar 5 2. Inhoudelijk kader van differentiatiestage

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

OVERZICHT TRAININGEN

OVERZICHT TRAININGEN OVERZICHT TRAININGEN 2 INHOUD INLEIDING... 5 VISIE OP LEREN... 6 REFLECTIE IS HET HART VAN DE VRIJWILLIGERSACADEMIE... 6 TRAININGSAANBOD... 6 KWALITEIT... 7 LEERDOELEN EN DE PRAKTIJK... 7 OVERZICHT IN

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

Onderzoek in het Onderwijs van de Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek in het Onderwijs van de Hogeschool van Amsterdam Onderzoek in het Onderwijs van de Hogeschool van Amsterdam Een model voor inhoud en niveau Didi Griffioen, O2 Onderzoek Olga Wortman, O2 Onderwijs Januari 2012 1 Onderzoek in het Onderwijs van de Hogeschool

Nadere informatie

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD UNIT PROFESSIONALS EN ONDERNEMINGEN BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N PBM 2010 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT UNIT PROFESSIONALS EN

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, juni 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Postgraduaat Strategisch Facility Management 2013-2014

Postgraduaat Strategisch Facility Management 2013-2014 Postgraduaat Strategisch Facility Management 2013-2014 www.ifma.be www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Het strategisch belang van Facility Management Bedrijfsleiders

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38 Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per

Nadere informatie