Technologisch ontwerpers bieden bedrijfsleven innovatieve oplossingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technologisch ontwerpers bieden bedrijfsleven innovatieve oplossingen"

Transcriptie

1 3TU. School for Technological Design STAN ACKERMANS INSTITUTE Technologisch ontwerpers bieden bedrijfsleven innovatieve oplossingen

2 Een detector voor roestvorming, een bloedsuikersimulatiemodel, een intelligent winkelraam en een planningssysteem voor vliegtuigservicing. Deze onderwerpen hebben met elkaar gemeen dat ze, in opdracht van bedrijven, zijn ontworpen door technologisch ontwerpers van de technische universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente. Dankzij de inspanningen van deze trainees en de begeleiding door universitaire experts konden de betrokken organisaties concrete innovatieresultaten boeken. Honderden bedrijven maakten al met succes gebruik van de mogelijkheid samen te werken met de drie TU s, waar de ontwerpersopleidingen worden verzorgd onder de vlag van de gezamenlijke 3TU.School for Technological Design, Stan Ackermans Institute. Innovatieve oplossingen Wordt uw organisatie geconfronteerd met een technisch probleem dat u opgelost wilt hebben of staat u voor een uitdagend ontwerpvraagstuk? Dan kan inschakeling van een technologisch ontwerper van het Stan Ackermans Instituut voor u een aantrekkelijke optie zijn. Al onze tweejarige opleidingen en tracks bieden u de mogelijkheid om een technologisch ontwerper in te huren, een professional die complexe nieuwe producten en processen ontwerpt en innovatieve oplossingen biedt voor uw technologische ontwerpproblemen. De technologisch ontwerpers van het Stan Ackermans Instituut hebben vaak een nieuwe zienswijze op techniek, denken buiten de kaders en bieden nieuwe oplossingen Raoul Voeten Directeur Moog Bradford onderdeel van de Moog Space and Defense Group Intelligent I t winkelraam n am ontwikkeld o t w e d in samenwerking r met m t Philips. ips. Het e winkelraam w am voorziet het t winkelend w en d publiek b van n relevante informatie ie over e de artikelen k die zij z j door or het h t raam zien. z

3 Opleidingen en tracks Het Stan Ackermans Instituut biedt de volgende opleidingen en tracks (meer ontwerpersopleidingen zijn in ontwikkeling, raadpleeg voor meer informatie Automotive Systems Design (ASD) ASD richt zich met name op systeemarchitectuur en -ontwerp voor moderne high tech automotive systemen binnen de context van Smart Mobility. De opleiding streeft naar een systeem-aanpak van problemen rondom mobiliteit en zuinige automotive systemen, inclusief de communicatiesystemen en elektrisch rijden. De nadruk ligt op multi-disciplinaire ontwerpaspecten van onderzoek en engineering in high tech automotive systemen en de uitdagingen waar de autoindustrie zich mee geconfronteerd ziet. Bioprocess Engineering (BPE) Gedurende de opleiding BPE wordt de ontwerper opgeleid tot een multidisciplinaire team-expert met een sterke achtergrond in Life Sciences en Chemical Engineering die nodig is voor het ontwerpen van innovatieve bioprocessen. Chemical Product Design (CPD) De opleiding richt zich op ontwerp en ontwikkeling van gestructureerde materialen, formules en apparaten ten behoeve van de gespecialiseerde chemicaliën industrie, gezondheidszorg, voedingsmiddelenindustrie, halfgeleiderindustrie en energiesector. De veelomvattende en snelle ontwikkelingen van chemische, moleculaire materialen en nanotechnologie maken de ontwikkeling van een nieuwe reeks functionele en gespecialiseerde producten mogelijk. Civil Engineering (CE) De markt vraagt om hooggekwalificeerde ontwerpers binnen het vakgebied van de civiele techniek met kennis van de verschillende technische en niettechnische aspecten van hedendaagse civieltechnische vraagstukken (zoals economische, beleidsmatige, juridische en bedrijfskundige aspecten, maar ook kennis op het gebied van project- en procesmanagement). De ontwerpers dienen over de vaardigheden te beschikken om te kunnen functioneren als spil in multidisciplinaire ontwerpteams die zich bezighouden met het oplossen van deze complexe vraagstukken. Clinical Informatics (CI) De opleiding Clinical Informatics is toegespitst op het ontwerpen van informatiesystemen binnen de gezondheidszorg. Kennis over Informatie Technologie, de klinische en de bedrijfsprocessen is cruciaal voor het ontwerpen van optimale oplossingen, die medewerkers binnen de gezondheidszorg daadwerkelijk ondersteunen bij de uitvoering van hun werk. De opleiding wordt verzorgd in nauwe samenwerking met ziekenhuizen en andere zorginstellingen in Nederland. Trainees die de opleiding volgen moeten daarom vloeiend Nederlands kunnen spreken. Comprehensive Design in Civil Engineering (CDCE) De ontwikkelingen in de Civiele Techniek en Geowetenschappen in zowel de Civiele Sector als op universiteiten maken de ontwikkeling van nieuwe producten en processen mogelijk. Om hierbij aansluiting te vinden is een nieuw type ontwerper vereist. In de CDCE opleiding worden deze ontwerpers opgeleid. Evenals andere ontwerpersopleidingen genereert dit PDEng programma een grote mate van interactie met de beroepssector en bevordert de technologietransfer. Design and Technology of Instrumentation (DTI) De trainees in het DTI programma hebben een achtergrond in de fysica. Ze lossen problemen op door het ontwikkelen van modellen. In het ontwerpproces lossen zij niet alleen het probleem goed op; ze lossen ook het goede probleem op. De projecten die uitgevoerd worden spelen zich af op de micrometer schaal van MEMS oscillatoren tot aan het meten van de dichtheden van baggerstromen op de schaal van meters. Energy and Process technology (EPT) De technologisch ontwerper op het gebied van EPT creëert innovatieve technische oplossingen voor producten en processen in de voeding-, energie- en procesindustrie. Hiervoor is een multidisciplinaire aanpak vereist uitgaande van functionele en marktbepaalde eisen met accent op kwaliteit, milieu, veiligheid, duurzaamheid en hergebruik. Naast verbreding en verdieping van kennis worden gedurende de gehele opleiding verschillende opdrachten in de industrie uitgevoerd. Healthcare Logistics (HL) De PDEng-opleiding Healthcare Logistics leidt ontwerpers op die in staat zijn hoogwaardige, creatieve en vernieuwende ontwerpen te maken voor zorglogistieke vraagstukken met een multidisciplinair karakter. Afgestudeerden zijn in staat een ontwerp te maken voor complexe zorglogistieke interventies, kunnen een bijdrage leveren aan een grotere interventie, en kunnen richting geven aan de totstandkoming van een interventie in teamverband. De opleiding leidt professionals op die de slag maken van theorie naar implementatie van Operations Research en Operations Management in de gezondheidszorg. Healthcare Systems Design (track binnen ICT) De gezondheidszorg vraagt om een nieuwe generatie technologisch ontwerpers die nieuwe prototypes van geautomatiseerde systemen binnen deze sector in multidisciplinaire teams kunnen ontwikkelen. De trainees ontwikkelen een diepgaande kennis van de technische aspecten en de gebruikersbehoefte binnen de gezondheidszorg zodat ze in staat zijn de kloof tussen de high tech technologie en de gezondheidszorg te dichten.

4 Industrial Engineering (IE) Het management van complexe bedrijfsprocessen en voortbrengingsketens vraagt om geavanceerde oplossingen met flexibele bedrijfsmodellen, intelligente informatievoorziening, een duurzaam human resource management, en een scherpe planning, organisatie en beheersing van de stroom van goederen en diensten. De PDEng opleiding IE is gericht op het ontwikkelen van de ontwerpvaardigheden die nodig zijn voor het innoveren van bedrijfsprocessen en -ketens op basis van de meest recente kennis uit wetenschap en praktijk. Information and Communication Technology (ICT) De opleiding ICT traint ontwerpers in het verwerven van vaardigheden voor het specificeren, ontwerpen, bouwen, testen en evalueren van complexe multidisciplinaire systemen op het gebied van drie belangrijke maatschappelijke thema s die zijn gekozen door de faculteit Electrical Engineering van de TU/e: The Connected World, Care and Cure and Smart and Sustainable Society. Maintenance (M) De PDEng-opleiding Maintenance leidt ontwerpers op die vanuit een multidisciplinair perspectief voor een gegeven systeem een efficiënt en effectief onderhoudsproces kunnen ontwerpen. In het ontwerp moeten randvoorwaarden van zowel technische, financiële, logistieke als organisatorische aard worden meegenomen. Het doorgronden van de fysische mechanismen staat centraal, omdat hierin de basis ligt voor alle falende systemen en componenten. Door de aandacht voor zowel techniek als de operations aspecten van het onderhoud, wordt er een noodzakelijke brug geslagen tussen beide vakgebieden. Mathematics for Industry (MI) De opleiding MI is gericht op het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden, waaronder modelvorming, analyse en exploratie van werkelijke problemen met nadruk op wiskundige concepten van het ontwerp van producten en productieprocessen in een industriële omgeving. Process and Equipment Design (PED) De opleiding Proces en Apparaatontwerp (PED) leidt afgestudeerde Master studenten op tot gekwalificeerde ontwerpers van (chemische) producten, processen en apparaten. De opleiding stimuleert de trainees om actief over de grenzen van hun eigen discipline heen te kijken en creatief ingenieuze oplossingen te bedenken zoals die gevraagd worden door de huidige maatschappij. Process and Product Design (PPD) De chemische, voedingsmiddelen en polymeer producerende industrie vragen om een geïntegreerde aanpak van chemische technologie, technische natuurkunde, werktuigbouwkunde en technische bedrijfskunde. Bij PPD leren ontwerpers de brug te slaan tussen theorie en praktijk. Eindprojecten in de industrie resulteren dan ook vaak in daadwerkelijk significante proces- en/of productverbeteringen in termen van (micro) structuur en functionaliteit. Qualified Medical Engineer (QME) De opleiding Qualified Medical Engineer leidt ingenieurs op om effectieve (technologische) oplossingen te ontwerpen in de klinische omgeving. Ingenieursvaardigheden en kennis van fysiologie zijn daarbij belangrijk. Maar ook communicatie met de zorgprofessionals (en patiënten) is zeer relevant: samen met hen worden de behoeften duidelijk en kunnen de oplossingen ontworpen worden die de zorg werkelijk verbeteren. De opleiding wordt verzorgd in nauwe samenwerking met ziekenhuizen en andere zorginstellingen in Nederland. Trainees die de opleiding volgen moeten vloeiend Nederlands kunnen spreken. Robotics (R) De technologisch ontwerper in Robotica creëert innovatieve roboticaoplossingen voor medische, industriële en veiligheidstoepassingen. Denk hierbij aan revalidatie robotica, lasrobots en zelfstandig opererende inspectierobots. Om deze robots te ontwerpen is een multidisciplinaire aanpak vereist waar werktuigbouwkunde, elektrotechniek, informatica en regeltechniek bij elkaar komen. De PDEng in Robotica stelt trainees in staat om verdiepende en verbredende kennis op te doen, tezamen met een uitdagend ontwerpproject in de industrie. Smart Energy Buildings and Cities (SEB&C) SEB&C-trainees ontwerpen innovatieve oplossingen voor complexe energievraagstukken in de gebouwde omgeving. Ze werken hierbij zowel op component-, gebouw- als gebiedsniveau en vanuit verschillende disciplines zoals o.a. elektrotechniek, werktuigbouwkunde, architectuur en ICT. Ze versterken deze multidisciplinaire aanpak met internationale trainingen in entrepreneurship skills. Hiermee resulteert de bedrijfsopdracht in een implementeerbaar systeem/product met solide businessplan. Software Technology (ST) De ontwikkeling van software voor geavanceerde systemen heeft vele verschillende aspecten. De ST opleiding besteedt veel aandacht aan het in projectverband ontwerpen en ontwikkelen van software voor de software- en data-intensieve systemen uit de High Tech Industrie. De trainees maken kennis met de belangrijke concepten uit diverse kennisdomeinen zoals Data Science, Model Driven Engineering en Networked Embedded Systems en leren deze te gebruiken om de actuele, industriële problemen op te lossen die door onze partners uit de industrie aangereikt worden. User System Interaction (USI) USI professionals worden getraind in transdisciplinaire wetenschap en technieken voor het ontwerpen en evalueren van de interactie tussen mensen en producten en diensten. Het programma richt zich op technologisch complexe systemen waarbij veel interactie is met de gebruiker en sprake is van hoge concentraties van informatie. De ervaring van de gebruiker staat centraal bij ieder productontwerp. Technische opties gerelateerd aan informatie- en communicatietechnologie, cognitieve en sociale psychologie en ontwerpmethodieken van gebruikersvriendelijk ontwerp vormen de basis van de opleiding.

5 Excellente ontwerpers Technologisch ontwerpers hebben allen een universitaire ingenieursopleiding (MSc niveau) voltooid wanneer zij zich aanmelden voor een van de tweejarige ontwerpersopleidingen. De selectie voor deze opleidingen is streng: de kandidaten behoren tot de beste 25% afgestudeerden van de technische universiteiten. Eerste jaar: speciaal onderwijsprogramma Tijdens het eerste jaar van hun opleiding volgen de technologisch ontwerpers een speciaal onderwijsprogramma, bestaande uit cursussen, interactieve workshops en groeps- en praktijkopdrachten, vaak vormgegeven in nauwe samenwerking met industriële partners. Systeemarchitectuur en ontwerpen staan hierbij centraal. Naast technisch inhoudelijke onderwerpen wordt ook aandacht besteed aan ontwikkeling van professionele vaardigheden zoals projectmanagement, communicatie en omgaan met conflicten. Bij sommige ontwerpersopleidingen starten trainees tijdens het eerste jaar met de ontwerpopdracht. In dat geval loopt de uitvoering van het project parallel aan het onderwijsprogramma. Tweede jaar: ontwerpopdracht In het tweede jaar voeren de technologisch ontwerpers een ontwerpopdracht uit bij een bedrijf. Dankzij hun vooropleiding als ingenieur en de aanvullende scholing tijdens de ontwerpersopleiding zijn zij uitstekend in staat deze opdracht in goed overleg met de opdrachtgever zelfstandig uit te voeren. Universitaire experts treden op als begeleiders. Zij brengen hoogwaardige technologie in, bieden expertise over opzet en uitvoering van het project en zien toe op adequate verwezenlijking van de projectdoelen. Wanneer de opdracht is afgerond wordt deze door een onafhankelijke commissie van universitaire deskundigen beoordeeld. Bij een goede beoordeling ontvangt de ontwerper de graad Professional Doctorate in Engineering (PDEng). Een goede investering Voor circa euro per maand krijgt uw bedrijf een hooggekwalificeerde kracht in huis. Ontwerpopdrachten uitgevoerd door onze technologisch ontwerpers nemen gemiddeld 12 maanden in beslag. Tijdens deze periode ontwerpt deze persoon complexe nieuwe producten en processen en biedt innovatieve oplossingen voor uw technologische design problemen. Daarnaast leert u deze persoon goed kennen en bent u na afloop van het project uitstekend in staat om te beoordelen of u hem of haar een positie binnen uw organisatie wilt aanbieden. Trajecten op maat Een aantal opleidingen biedt uw bedrijf de mogelijkheid de technologisch ontwerper te selecteren voor de aanvang van de opleiding en Fred van Nijnatten MSc PDEng (rechts) ontwikkelde bij Philips Healthcare een vierdimensionale methode om de bloedstroom in de aderen gedurende een bepaalde periode in beeld te brengen. Het onderzoek werd uitgevoerd onder begeleiding van professor Marcel Breeuwer (links), professor aan de Technische Universiteit Eindhoven. Kenmerkend voor SAI trainees is dat zij leren hun eigen projecten te managen. Ze kunnen goed plannen en maken een risico-analyse. Als iets niet werkt, weten ze wat ze moeten doen. Marcel Breeuwer Professor aan de Technische Universiteit Eindhoven en Principal Scientist bij Philips Healthcare in overleg met de trainee het opleidingstraject mede te bepalen. Het profiel van de trainee sluit op deze wijze optimaal aan op de vereisten voor uw technologische opdracht. Bij trajecten op maat is ook het eerste opleidingsjaar voor rekening van het bedrijf en starten trainees doorgaans de ontwerpopdracht tijdens het eerste jaar van hun opleiding. Verder bestaat de mogelijkheid voor uw medewerkers om een ontwerpersopleiding te volgen. Hierover kunt u maatwerkafspraken maken met de betreffende opleiding. Subsidiemogelijkheden Bedrijven kunnen in aanmerking komen voor specifieke subsidies als het gaat om innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Op de SAI website is een overzicht voor subsidies waar uw bedrijf mogelijk voor in aanmerking komt. Kijk voor meer informatie op onze website:

6 De 3TU.School for Technological Design, Stan Ackermans Institute verzorgt tweejarige post-master technologische ontwerpersopleidingen. Het instituut is een samenwerkingsverband tussen de drie technische universiteiten van Nederland: Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Twente. Succes De ontwerpersopleidingen bestaan al meer dan 25 jaar en de drie TU s hebben inmiddels meer dan ontwerpers afgeleverd. De meeste ontwerpers zijn in dienst getreden bij het bedrijf waar zij hun ontwerp-opdracht uitvoerden en velen bekleden nu leidinggevende functies Technische Universiteit Delft Technische Universiteit Eindhoven Universiteit Twente The Association of Engineering Doctorates (AEngD) Het Stan Ackermans Instituut is een affiliate member van de Association of Engineering Doctorates de Britse instelling die het belang promoot van het Engineering Doctorate (EngD) richting overheid, industrie en bedrijfsleven. De samenwerking tussen het Stan Ackermans Instituut en AEngD bewerkstelligt een bredere en meer strategische samenwerking binnen het industrieel onderzoek en stimuleert internationale relaties binnen de technische onderzoeksgemeenschap.

Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME-CE) Opleidingsplaatsen 2016

Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME-CE) Opleidingsplaatsen 2016 SMPE/e 15-017 Datum 1 juni 2015 Tweejarige post-master ontwerpersopleiding Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME-CE) Opleidingsplaatsen 2016 i.s.m. Beroepsvereniging voor Biomedisch

Nadere informatie

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts Instroom 2011-2012 Masteropleidingen Algemene informatie voor hbo ers Explore your mind, be THE INNOVATOR Where innovation starts Studeren aan de TU/e - mastergids voor hbo ers Masteropleidingen instroom

Nadere informatie

Studeren aan de TU/e

Studeren aan de TU/e Studeren aan de TU/e - mastergids voor w.o.-ers Masteropleidingen instroom studiejaar 2011-2012 Studeren aan de TU/e Dit is de algemene w.o.-mastergids van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Auteur(s): M. Nieuwenhuijse M. Wit K. van Beurden W. Brouwer A. Cordia B. Meijer S. van Stroe Master industriële innovatie Hogeschool Rotterdam, Hogeschool

Nadere informatie

where innovation starts TU/e Title: Jaarverslag 2010/2011 Date: maart 2012 Uitgave: SMPE/e 2012-002

where innovation starts TU/e Title: Jaarverslag 2010/2011 Date: maart 2012 Uitgave: SMPE/e 2012-002 where innovation starts TU/e Title: Jaarverslag 2010/2011 Date: maart 2012 Uitgave: SMPE/e 2012-002 School of Medical Physics and Engineering Eindhoven Verslag 2010 en 2011 Ward Cottaar, Applied Physics

Nadere informatie

Where innovation starts

Where innovation starts Jaarverslag 2012 Where innovation starts Woord vooraf In dit jaarverslag legt de Technische Universiteit Eindhoven publiekelijk verantwoording af over het gevoerde beleid, de geleverde prestaties en de

Nadere informatie

Master Product Design

Master Product Design Master Product Design Master Product Design Master Product Design Inleiding 1. De Master Product Design 1.1 Investering in tijd 1.2 Diploma 1.3 Studiekosten 1.4 Toelating 1.5 Meer informatie en aanmelden

Nadere informatie

NETWERKBIJEENKOMST. 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven. Informatie bedrijven en instellingen

NETWERKBIJEENKOMST. 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven. Informatie bedrijven en instellingen NETWERKBIJEENKOMST 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven Informatie bedrijven en instellingen Inhoud Inleiding... 3 Bedrijven op de netwerkbijeenkomst... 3 Aangemelde bedrijven... 4 Benteler... 5 Celmar Engineering...

Nadere informatie

Serious Gaming in Nederland en in het buitenland: opleidingen en perspectieven

Serious Gaming in Nederland en in het buitenland: opleidingen en perspectieven Serious Gaming in Nederland en in het buitenland: opleidingen en perspectieven Terreinverkenning In opdracht van de Graduate School of Informatics Van de Universiteit van Amsterdam Dr. K. de Leeuw Amsterdam,

Nadere informatie

3TU. Sectorplan Technologie 2011-2015

3TU. Sectorplan Technologie 2011-2015 3TU Sectorplan Technologie 2011-2015 Uitvoeringsplan 2014-2015 update maart 2014 Blik op Europa Budget 2014-2015: onderdeel van 3TU.Centre for Engineering Education, 3TU.Data Centre en 3TU.Research Centres

Nadere informatie

2020 Strategisch Plan

2020 Strategisch Plan 2020 Strategisch Plan TU/e 2020 Strategisch Plan TU/e 2020. Strategisch Plan 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 4 Strategie in een notendop 6 Missie en profiel 8 1 Externe ontwikkelingen en positie TU/e 14

Nadere informatie

Masteropleidingen tot industrieel ingenieur

Masteropleidingen tot industrieel ingenieur Masteropleidingen tot industrieel ingenieur Master in de industriële wetenschappen Master in de biowetenschappen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen 1 2 Inhoudstafel Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014

Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014 Informatiegids Haarlem Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014 Een uitgave van Aob Compaz in opdracht van de kringen van schoondecanen in Kennemerland

Nadere informatie

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Provincie Limburg, oktober 2012 Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Het belang van de sector Life Sciences & Health voor Limburg p. 6 2.1 Bedrijvigheid

Nadere informatie

MKB-innovatiestimuleringsplan 2015 voor de topsector HTSM

MKB-innovatiestimuleringsplan 2015 voor de topsector HTSM Regeling nationale EZ-subsidies, bijlage als bedoeld in artikel 3.4.2 eerste lid Bijlage 1 MKB-innovatiestimuleringsplan 2015 voor de topsector HTSM 17 maart 2015 MKB-Innovatiestimuleringsplan voor de

Nadere informatie

Klinisch Informaticus

Klinisch Informaticus SMPE/e ref.nr. 014-056 Datum 20-11-2014 Tweejarige postinitiële opleiding tot Klinisch Informaticus Opleidingsplaatsen 2015 \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven \School of Medical Physics

Nadere informatie

Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO 2011-2015

Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO 2011-2015 Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO 2011-2015 September 2011, Den Haag Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 9 Waar staan we? Chemie

Nadere informatie

1b Studiegids voor de opleiding of groep van opleidingen

1b Studiegids voor de opleiding of groep van opleidingen Opleidingsstatuut Instituut Engineering Bacheloropleidingen (en Ad-programma s): - Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

ICT- T opleidingen. voltijd. Studiegids 2013-20142014

ICT- T opleidingen. voltijd. Studiegids 2013-20142014 ICT- T opleidingen voltijd Studiegids 2013-20142014 DOMEIN DOMEIN MEDIA, MEDIA, CREATIE CREATIE EN EN INFORMATIE INFORMATIE Hogeschool van Amsterdam ICT - OPLEIDINGEN BUSINESS IT & MANAGEMENT INFORMATICA

Nadere informatie

Regionale voorlichting 2014

Regionale voorlichting 2014 Regionale voorlichting 2014 Voor : 4-vwo en 4-havo Tijd : donderdag 20 maart 2014 Plaats : Ichthus College, Vondellaan 4, 3906 EA Veenendaal Alle leerlingen moeten zich vooraf voor meer voorlichtingsronden

Nadere informatie

VOORWOORD. Innovation for life!

VOORWOORD. Innovation for life! STRATEGIE 2015-2018 VOORWOORD Al ruim tachtig jaar is TNO actief in het Nederlandse innovatielandschap. De gedachte dat voor innovatie fundamentele kennis vertaald moet worden naar toepassingen in de praktijk,

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Live IT. Omdat ik het leuk vind om problemen op te lossen (met behulp van ICT) en zaken verder uit te zoeken past deze studie goed bij mij.

Live IT. Omdat ik het leuk vind om problemen op te lossen (met behulp van ICT) en zaken verder uit te zoeken past deze studie goed bij mij. Live IT Via een app op je mobiele telefoon krijg je een bericht dat binnenkort een leuk evenement in de buurt georganiseerd wordt. Je chat met je vrienden op Facebook en overlegt of jullie er naar toe

Nadere informatie

hbo-bacheloropleiding Eindhoven Voltijd Mechatronica fontys.nl/info.engineering

hbo-bacheloropleiding Eindhoven Voltijd Mechatronica fontys.nl/info.engineering hbo-bacheloropleiding Engineering Elektrotechniek Mechatronica Werktuigbouwkunde Eindhoven Voltijd fontys.nl/info.engineering UIT EIGEN ERVARING Op weg naar de top! Na mijn start op het VMBO Kader beroepsgerichte

Nadere informatie

BROCHURE IMPULSINSTRUMENT S\E\R-B SMART ENERGY REGIONS BRABANT

BROCHURE IMPULSINSTRUMENT S\E\R-B SMART ENERGY REGIONS BRABANT BROCHURE IMPULSINSTRUMENT S\E\R-B SMART ENERGY REGIONS BRABANT d.d. 04-02-2013 HET IMPULSINSTRUMENT Duurzame energie in gebouwen en steden is een hot topic: er komen veel nieuwe technologieën en toepassingen

Nadere informatie

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Colofon Uitgave Provincie Limburg bezoekadres: Limburglaan 10 te Maastricht postadres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht tel.: +31 (0)43 389 99 99 e-mail:

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie