De kunst van het samenwerken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kunst van het samenwerken"

Transcriptie

1 SMOEL is het begeleidend onderzoek voor het ZonMw-programma Op één lijn Uitnodiging zevende landelijke themabijeenkomst De kunst van het samenwerken Eerste hulp bij samenwerking met de gemeente(n) Donderdag 27 juni 2013, uur Educatorium, Leuvenlaan 19, 3584 CE Utrecht

2 Zevende SMOEL themabijeenkomst: Eerste hulp bij samenwerking met de gemeente(n)? Gemeenten spelen een steeds belangrijkere rol in de lokale organisatie van zorg en welzijn. Wilt u weten hoe u een duurzame relatie opbouwt met uw gemeente? Kom dan 27 juni naar de themabijeenkomst! Gemeenten worden een steeds belangrijkere samenwerkingspartner voor de eerste lijn. Vanwege de overheveling van rijksoverheidstaken naar de gemeente en de afbouw van de AWBZ. Gemeenten vormen daardoor een groeiende inkoopmacht. Naast zorgverzekeraars. Deze partners zullen hun beleid en hun inkoop in de toekomst meer op elkaar afstemmen. Gemeenten zoeken naar mogelijkheden tot samenwerking met de eerste lijn. In de praktijk is het echter niet makkelijk om elkaar te vinden en verbinden! Dat komt door verschillen in cultuur en oriëntatie. Er leven over en weer verschillende denkbeelden die samenwerking in de weg staan. Het is vaak een uitdaging om een relatie te verankeren en onderhouden. We bieden in deze themabijeenkomst eerste hulp bij het bouwen van een duurzame relatie met gemeente. In deze themabijeenkomst krijgt u antwoorden op vragen als: Hoe organiseert u samenwerking met de gemeente? Hoe raakt u actief betrokken bij het tot stand komen van beleid op het gebied van zorg en welzijn? Welke afwegingskaders hanteren gemeenten in de wijze waarop zij zorg en welzijn organiseren en inkopen? Hoe maakt u strategisch gebruik van de beleidscyclus? Naast de medewerkers van de praktijkprojecten zijn ook andere geïnteresseerde partijen van harte welkom tijdens de themabijeenkomsten. SMOEL en de kunst van het samenwerken 'SMOEL' staat voor Samenwerking Monitor Op Eén Lijn 1 en is het begeleidend onderzoek voor het ZonMw-programma Op één lijn (www.zonmw.nl/opeenlijn). In het programma Op één lijn staat de versterking van de organisatie in de eerstelijnszorg centraal. SMOEL doet onderzoek bij alle Op één lijn projecten om te begrijpen hoe het proces van samenwerking en organisatieontwikkeling verloopt. Er worden verschillende onderzoekstrategieën gecombineerd om de verschillende projecten optimaal te ondersteunen en evalueren. Door een systematische terugkoppeling van de meetgegevens kunnen de projecten zich continu verbeteren. Om kennis en inzichten van de Op één lijn projecten te delen, organiseren het Jan van Es Instituut en het Julius Centrum themabijeenkomsten. Centraal bij deze themabijeenkomsten staat de kunst van het samenwerken. Wat zijn de succesfactoren en knelpunten rond de samenwerking en organisatieontwikkeling? En wat kunnen de projecten van elkaar leren? Deze themabijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor externe belangstellenden. Voor meer informatie over SMOEL en de themabijeenkomsten kijk op 1 SMOEL is een consortium van zes partijen NIVEL, Jan van Es Instituut / Julius Centrum van het UMC Utrecht, Instituut Beleid en Management van de Gezondheidszorg (ibmg), EIM en Research voor Beleid.

3 Programma SMOEL themabijeenkomst op 27 juni uur Ontvangst met koffie en thee en gelegenheid tot netwerken uur Opening door de voorzitter Marc Bruijnzeels, Directeur Jan van Es Instituut uur Perspectief van de gemeente José Manshanden, Lid Directieraad/Themadirecteur Sociaal Gemeente Utrecht uur De kunst van slim samenwerken Prof.dr. Patrick Kenis, Academic Dean Antwerp Management School uur 1 e ronde workshops: Best Practice samenwerking met de gemeente Deelnemers krijgen een keuzeformulier toegestuurd, er kunnen tijdens de bijeenkomst 2 verschillende workshops worden bijgewoond 1) MSM: Multidisciplinair Samenwerkingsmodel: de cliënt centraal in domeinoverstijgende zorg Jan Peters MSc, Projectleider MSM en Adi Kessels-de Beer, Penvoerder MSM 2) Nieuwegein: de spelregels van de gemeente zijn anders dan van de zorgverzekeraar! Jan Joost Meijs, Directeur Gezondheidscentrum de Roerdomp 3) Twee praktijkvoorbeelden integrale samenwerking in Amersfoort - Integrale en wijkgerichte zorg: Orion Straalt! - Samenwerking BSlim: beweeg meer, eet gezond en FrieslandCampina Marloes Westerveld, Adviseur Zorg Gemeente Amersfoort en Juliette Neomagus, Projectleider Integrale Zorg Achmea 4) De ZorgBuurtSuper: betere samenwerking, betere kwaliteit Frank Verschuur, Zelfstandig Adviseur VieR Organisatie en drs. Albert Scheffer, Senior Beleidsmedewerker Samenlevingszaken Gemeente Smallingerland uur Soep met broodjes en gelegenheid tot netwerken uur 2 e ronde workshops: Best Practice samenwerking met de gemeente Deelnemers krijgen een keuzeformulier toegestuurd, er kunnen tijdens de bijeenkomst 2 verschillende workshops worden bijgewoond. 1) MSM: Multidisciplinair Samenwerkingsmodel: de cliënt centraal in domeinoverstijgende zorg Jan Peters MSc, Projectleider MSM en Adi Kessels-de Beer, Penvoerder MSM 2) Nieuwegein: de spelregels van de gemeente zijn anders dan van de zorgverzekeraar! Jan Joost Meijs, Directeur Gezondheidscentrum de Roerdomp 3) Twee praktijkvoorbeelden integrale samenwerking in Amersfoort - Integrale en wijkgerichte zorg: Orion Straalt! - Samenwerking BSlim: beweeg meer, eet gezond en FrieslandCampina Marloes Westerveld, Adviseur Zorg Gemeente Amersfoort en Juliette Neomagus, Projectleider Integrale Zorg Achmea 4) De ZorgBuurtSuper: betere samenwerking, betere kwaliteit Frank Verschuur, Zelfstandig Adviseur VieR Organisatie en drs. Albert Scheffer, Senior Beleidsmedewerker Samenlevingszaken Gemeente Smallingerland uur Plenaire terugkoppeling door de voorzitter Marc Bruijnzeels, Directeur Jan van Es Instituut uur Afsluiting, naborrelen en gelegenheid tot netwerken

4 Voorzitter, sprekers en workshopbegeleiders Marc Bruijnzeels is sinds 1989 actief in het onderzoek en de ondersteuning van de eerste lijn. Na een verblijf van tien jaar bij de afdeling huisartsgeneeskunde is hij zeven jaar hoofd geweest van een onderzoeksteam gericht op kwaliteit en toegankelijkheid van zorg voor allochtonen bij het ibmg, Erasmus MC. Tevens is hij in deze tijd wetenschappelijk coördinator van het ZonMw programma Cultuur & Gezondheid. Hierna heeft Bruijnzeels vijf jaar als ROS directeur gewerkt in de regio Haaglanden, waar hij veel ervaring heeft opgedaan met de wijze waarop de eerste lijn vernieuwing en verandering oppakt en tracht te realiseren in de praktijk. Deze unieke combinatie van wetenschap en praktijk hebben geleid tot zijn huidige functie als directeur van het Jan van Es instituut dat vanaf 2010 actief is vanuit Almere. José Manshanden (1958) is momenteel lid van de Directieraad/Themadirecteur Sociaal van de gemeente Utrecht. In deze functie is zij verantwoordelijk voor het sociale domein in Utrecht en speciaal belast met de overdracht van nieuwe taken van het Rijk naar de gemeente op het terrein van de jeugdzorg, de AWBZ en de participatiewet. Hiervoor was zij geruime tijd Directeur Maatschappelijk Ontwikkeling in Utrecht. Na haar studie Pedagogische Wetenschappen heeft Manshanden korte tijd gewerkt in jeugdhulpverlening en preventieve gezondheidszorg. Van heeft zij diverse functies op het Ministerie van VWS bekleed, waaronder hoofd Internationaal Volksgezondheidbeleid en hoofd van de afdeling Maatschappelijke Opvang. Na VWS was Manshanden enkele jaren werkzaam bij Adviesbureau Berenschot, als organisatieadviseur en interim-manager. Van was zij directeur van de Sociale Dienst in Dordrecht, een dienst die onder haar leiding is gefuseerd met 5 afdelingen Sociale Zaken van andere gemeenten tot de regionale Sociale Dienst Drechtsteden. Naast haar werk voor de gemeente Utrecht is Manshanden tevens kroonlid van de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). Deze RMO adviseert de regering over maatschappelijke participatie en stabiliteit in de samenleving. Patrick Kenis is since 2010 Academic Dean of Antwerp Management School, Belgium. Formerly he was Professor for Policy and Organization Studies at the Faculty of Social and Behavioural Sciences at Tilburg University, the Netherlands. Previously he has worked at the Free University, Amsterdam, the University of Konstanz, Germany, the European Centre for Social Welfare Policy and Research, Vienna and the European University Institute, Florence. He has also worked as a consultant for the European Commission, the European Parliament, WHO, UNDCP, the Council of Europe, the European University Institute and a number of national organisations. He has also been involved in the co-ordination and management of a large number of international projects. His main research interest is the study of organisational responses in different areas, the study of inter-organisational forms of co-operation and policy networks as well as evaluation studies. He is the author of a number of books and has published widely in scientific journals. Jan Peters MSc is werkzaam geweest als manueel therapeut en praktiseert momenteel als psycholoog, trainer en coach. Jan is praktijkhouder van de Helwegen-Peters groep, mededirecteur bij opleidings- en trainingsbureau Einders Educatie en in het verleden projectleider van Multidisiciplinair SamenwerkingsModel Maasgouw (MSM), dat liep van Momenteel leidt hij de implementatie van het project MSM: de cliënt centraal in domein overstijgende zorg. Adi Kessels-de Beer is als senior docent verbonden aan de opleiding logopedie van Hogeschool Zuyd. Zij is werkzaam als trainer en coach en praktiserend logopedist/praktijkhouder bij Logopédica: centrum voor stem, spraak, taal en dyslexie. Ook zij is als projectleider en penvoerder sedert 2010 betrokken bij MSM. Jan Joost Meijs is in 1987 afgestudeerd als basisarts en vervolgens de opleiding tot tropenarts gaan doen. In 1991 is hij drie jaar uitgezonden naar Zambia waar hij als District Medical Officer hoofd werd van de basisgeneeskundige zorg in een district zo groot als half Nederland met 22 gezondheidscentra. Voor Meijs de eerste kennismaking met public health in de tropen in een managementfunctie in de zorg. Na een korte break in Nederland heeft Meijs vervolgens drie jaar voor de Leprastichting Nepal gewerkt als regionaal coördinator voor het lepraprogramma. Vanaf 1999 werkt Meijs in Nederland als directeur van gezondheidscentrum de Roerdomp te

5 Nieuwegein. Voortbordurend op zijn public health en management ervaringen in de tropen, aangevuld met een strategische management opleiding heeft Meijs afgelopen 13 jaar in de Roerdomp gewerkt aan wijk- en populatiegericht werken volgens een public health model waarbij de eerstelijnszorg en welzijn het kruispunt vormen op de paden patiënt-gezondheidscentrum-ziekenhuis en inwoner-wonen-welzijn-onderwijs-zorg. Marloes Westerveld is sinds 1996 actief in het verbinden van zorgnetwerken tussen nulde en eerste lijn. In haar huidige functie als beleidsadviseur zorg is zij verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid waaronder Orion straalt! En B.Slim beweeg meer, eet gezond vallen. Eerder heeft Marloes ervaring opgedaan in het woondomein met thema s zoals woon-zorg-welzijns pakketten, woonservicezones en TweedekansWonen. Ook is ze werkzaam geweest bij gemeente Utrecht in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en bij gemeente Amersfoort in het urgentiebeleid rondom wonen en zorg. Sinds 2007 is Juliette Neomagus werkzaam bij Achmea als projectleider Integrale Zorg voor de divisie Zorg en Gezondheid van Achmea. De infrastructuur verbeteren van de eerste lijn en het verbinden met welzijn, zodat de burger sneller en efficiënter geholpen wordt, waardoor kosten omlaag gaan in de zorg, maar ook binnen het welzijnsdomein, is een van de doelen. Met verschillende gemeenten waarmee Achmea een convenant heeft wordt er gezamenlijk gewerkt aan de Gezonde Wijk in de prioriteitswijken. Samen met Amersfoort, wordt op dit moment concreet samengewerkt aan de invulling van een wijkgerichte aanpak tussen de eerste lijn en welzijn: Orion straalt! Albert Scheffer is al ruim 15 jaar actief met veranderingen binnen de gemeente Smallingerland. Eerst als projectleider sociale vernieuwing; daarna invoering wijkgericht werken en vanaf 2006 met de invoering van de WMO. Gedurende die 15 jaar is veel ervaring opgedaan met het organiseren van een integrale aanpak van maatschappelijke vraagstukken en de rol van de gemeente hierin. Het vinden en organiseren van een gemeenschappelijk belang/visie en daarin sturen is een lastige opgave voor gemeente(n). Het ondersteunen van mantelzorgers en organiseren van vrijwillige inzet is sinds de invoering van de WMO een gemeentelijke taak. Veel gemeenten hebben dit uitbesteed en is het een taak die niet zelden verdwijnt binnen de drukte die er op dit moment bestaat in gemeenteland met de decentralisaties van rijkstaken ( transities jeugdzorg, AWBZ, passend onderwijs e.d. ). Door het ondersteunen van mantelzorg vanuit het perspectief van organisatie verandering op te pakken ontstaat er een andere dynamiek met alle betrokken organisaties en de rol van de gemeente daarin. Frank Verschuur is in 1984 gestart als wetenschappelijk medewerker aan de faculteit Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Vanaf 1986 werkzaam als organisatieadviseur om samen met mensen gedreven vanuit passie te kunnen werken aan een organisatie die zin en betekenis geeft aan hun werk met goede resultaten. Kernwoorden: grensverleggend organiseren, menselijke maat, mensen betrekken, uitdaging, topprestaties. Projectleider, regisseur en coach van complexe veranderprocessen. Expert in organisatie en proces ontwerp (ook in relatie tot ict, logistiek, financiële sturing), zeer veel ervaring met en kennis van veranderkundige interventies in complexe veranderprocessen. Aanvankelijk werkzaam voor organisaties in de profitsector, als Philips, Heineken, ECT, NedCar, Solvay Pharmaceuticals, DMV Campina, later: Nuon, en Nedtrain (Nederlanse Spoorwegen). In toenemende mate werkzaam voor non-profit organisaties: Fontys Hogescholen, ROC van Amsterdam, RIAGG, Provincie Noord Brabant. Oprichter/directeur van een organisatieadviesbureau van ca. 20 professionals van 1991 tot Momenteel werkzaam als zelfstandig adviseur vanuit VieR Organisatie Innovatie. Daarnaast is hij verbonden aan het SIOO, voor de opleiding 'Designing Complex Organisations' en als docent voor de Masteropleiding 'Master in Management & Innovation' verbonden aan Pro Education. Tevens is hij actief bestuurslid van het Vlaams-Nederlandse 'Ulbo de Sitter Kennisinstituut' voor kennisontwikkeling en -verspreiding van nieuwe organisatievormen. Omschrijvingen workshops MSM: Multidisciplinair Samenwerkingsmodel: de cliënt centraal in domeinoverstijgende zorg Het virtuele gezondheidscentrum MSM richt zich op coördinatie en afstemming van eerstelijns zorg in de directe omgeving van de cliënt die multidisciplinaire zorg behoeft. Hiervoor werd een, op ICF gebaseerd,

6 elektronisch zorgdossier ontwikkeld dat gebruikt wordt om een overzicht te genereren waarin de status van de cliënt middels een RPS- formulier zichtbaar wordt gemaakt. Tevens komt en een overzicht tot stand van de gezamenlijke (multidisicplinaire) diagnoses en interventies, die worden besproken en afgestemd tijdens een MDO dat via beeldcontact plaatsvindt. Daarnaast wil MSM in een zorgportaal naar de gemeente voorzien. Dit betekent dat het RPS formulier, na goedkeuring van de cliënt, ter beschikking wordt gesteld aan de betrokken gemeentemedewerker. Dit resulteert in een betere en efficiëntere samenwerking tussen eerste lijn en de gemeente en een verlichting voor de cliënt. Door opname van het zorgportaal binnen MSM wordt voorzien in de behoefte toegang te krijgen tot alle vormen van zorg en welzijn. Tijdens de workshop worden mogelijkheden tot samenwerking tussen eerste lijn en gemeente geïnventariseerd en besproken. Nieuwegein: De spelregels van de gemeente zijn anders dan van de zorgverzekeraar! Vanaf 2004 heeft gezondheidscentrum de Roerdomp een tweetal ambities namelijk: - De Roerdomp, centrum voor al uw (zorg)vragen en - De Roerdomp, beste gezondheidscentrum van midden Nederland in de ogen van de klant Vanuit de eerste ambitie is een wonen-welzijn-zorg project opgestart waarbij ook de gemeente betrokken werd aanvankelijk als een van de project partijen. Slechte ervaringen in een gemeentelijk geïnitieerd wonen-welzijnzorg project waren er debet aan dat de gemeente zeer afwachtend was in hun rol als vertegenwoordiger van de burger. Contacten met de gemeente op politiek/bestuurlijk en ambtelijk niveau hebben ertoe geleid dat de gemeente in eerste instantie toch de regierol op zich nam en in tweede instantie besloot om de verbinding tussen wonen-welzijn-zorg in alle wijken te gaan maken. Nieuwegein, stad voor iedereen zag het licht. Zoals gebruikelijk werd er een grote projectorganisatie opgetuigd met een bestuurlijke, management en uitvoerende laag en kon de strijd beginnen. Voor de veldpartijen stond staat hun individueel organisatie belang nog steeds voorop en is de gemeente als regisseur niet in staat dit te doorbreken! Vooral op bestuurlijk niveau werkt dit meer verlammend dan stimulerend. Hoe de Roerdomp binnen dit verlammend construct toch haar ambities probeert waar te maken en ook gemeentelijk haar succes(jes) weet te boeken, komt in de workshop ruimschoots aan de orde. Twee praktijkvoorbeelden integrale samenwerking in Amersfoort Integrale en wijkgerichte zorg: Orion Straalt! In het convenant Een Gezond en Vitaal Amersfoort dat is afgesloten tussen gemeente Amersfoort en Achmea, staat het thema Integrale en Wijkgerichte zorg beschreven. Om deze afspraken te concretiseren is het pilotproject Gezonde Wijkaanpak Orion straalt! van start gegaan in de wijken De Koppel en Schothorst. De samenwerking tussen Huisartsen, Raedelijn, Achmea, GGDmn, gemeente Amersfoort verloopt succesvol. Op een werkbijeenkomst waren onlangs ruim 50 welzijn- en zorgverleners uit de wijken Schothorst en de Koppel aanwezig. In deze workshop wordt ingegaan op: hoe komt een dergelijke samenwerking tot stand? Welke successen en valkuilen kom je tegen in deze samenwerking? Welke criteria zijn nodig zodat het project succesvol wordt voor de verschillende partijen? Samenwerking BSlim beweeg meer, eet gezond en FrieslandCampina Sinds 2005 loopt in Amersfoort het project B.Slim: beweeg meer, eet gezond. Een programma dat is gericht op het terugdringen van overgewicht bij de jeugd. Gezondheidsbeleid is alleen effectief als het samen met andere partners in de stad wordt uitgevoerd. Doordat een groot aantal organisaties in de stad hun krachten heeft gebundeld in B.Slim wordt een integrale aanpak geboden met een samenhangend pakket van interventies. Partners in het project B.Slim zijn: SRO, SWA, Diëtistengroep, Meander Medisch Centrum, Huisartsenvereniging Eemland, RIAGG, MTC-junior en Stichting ABC. Deze organisaties werken actief samen met basisscholen, peuterspeelzalen, moskeeën, buitenkasten en ouders in de wijken. Met FrieslandCampina is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. In deze workshop krijgt u informatie over de samenwerking tussen BSlim en FrieslandCampina. De ZorgBuurtSuper Met het concept van de zorg-buurtsuper wordt betere samenwerking tussen de diverse spelers rondom het cliëntsysteem in de gemeente Smallingerland beoogd. Dit moet resulteren in betere effectievere zorg (beter en afgestemd aanbod), efficiëntere inzet (door onderlinge afstemming: wie kan het beste wat doen), betere kwaliteit van dienstverlening door kennisdeling, meer kwaliteit van het werk en betrokkenheid van de medewerkers (en vrijwilligers) door het hebben van meer beïnvloedingsmogelijkheden op het resultaat (een gezonde thuissituatie voor cliënt en mantelzorger) en tenslotte betere onderlinge verhoudingen tussen diverse (in)formele organisaties in de zorg. Aan de orde komen afstemmen, samenwerking en organisatieveranderingsproces, in het bijzonder ook de rol van de gemeente vanuit de gemeente-bril en gezien door de bril van de andere betrokken samenwerkingspartners.

7 Inschrijfformulier U523 SMOEL zevende landelijke themabijeenkomst De kunst van het samenwerken Eerste hulp bij samenwerking met de gemeente(n) 27 juni 2013, uur, Educatorium, Utrecht Voornaam:... Achternaam:...m/v Functie:..... Organisatie:... Adres:.. Postcode en Plaats:... Tel.nr.:... Dieetwensen:. Ondergetekende schrijft zich in voor bovengenoemde bijeenkomst als: Gratis deelnemer: medewerker van de praktijkprojecten Op één lijn van ZonMw Projectnr./omschrijving:.. Betalende deelnemer: extern geïnteresseerden Betaling inschrijfgeld (aankruisen wat van toepassing is) Hierbij machtig ik de administratie van het UMC Utrecht om éénmalig de deelnemersbijdrage van 100,- af te schrijven van: bankrekeningnummer: ten name van: te:.. Stuurt u mij een factuur ten bedrage van 105,- (incl. 5,- administratiekosten) Bij schriftelijke annulering vóór 1 juni 2013 berekenen wij 25,- administratiekosten. Bij annulering na deze datum wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Indien u onverhoopt verhinderd bent, dan is een collega van harte welkom. Datum: Retourneren aan: Handtekening: Per naar Per fax naar Per post naar Julius Academy, UMC Utrecht T.a.v. Inge Kuurman, Str Antwoordnummer 8419, 3500 VW Utrecht

Julius Academy. COPD Ketenzorg. Uitnodiging voor het congres. 8 e nationale congres op 12 februari 2015 Locatie: UMC Utrecht

Julius Academy. COPD Ketenzorg. Uitnodiging voor het congres. 8 e nationale congres op 12 februari 2015 Locatie: UMC Utrecht Julius Academy Uitnodiging voor het congres COPD Ketenzorg 8 e nationale congres op 12 februari 2015 Locatie: UMC Utrecht Samen sterk voor COPD Op veel verschillende manieren trachten professionals, managers,

Nadere informatie

Julius Academy. COPD Ketenzorg. Uitnodiging voor het congres. 8 e nationale congres op 12 februari 2015 Locatie: UMC Utrecht

Julius Academy. COPD Ketenzorg. Uitnodiging voor het congres. 8 e nationale congres op 12 februari 2015 Locatie: UMC Utrecht Julius Academy Uitnodiging voor het congres COPD Ketenzorg 8 e nationale congres op 12 februari 2015 Locatie: UMC Utrecht Samen sterk voor COPD Op veel verschillende manieren trachten professionals, managers,

Nadere informatie

Het Online Ziekenhuis

Het Online Ziekenhuis Congres Het Online Ziekenhuis, vrijdag 7 juni 2013, UMC Utrecht Het Online Ziekenhuis Nieuwe vormen van samenwerken in de zorg en de rol van IT ondersteuning Vrijdag 7 juni 2013 UMC Utrecht Waarom dit

Nadere informatie

Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door: Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door: OVER DE SPREKERS Paul Epping is secretaris van STIPOIZ en al jarenlang betrokken bij vele innovaties in de zorg Martin Boekholdt is bijzonder hoogleraar

Nadere informatie

Op weg naar de toekomstbestendige netwerkorganisatie

Op weg naar de toekomstbestendige netwerkorganisatie SMOEL is het begeleidend onderzoek voor het ZonMw-programma Op één lijn Uitnodiging achtste landelijke themabijeenkomst Op weg naar de toekomstbestendige netwerkorganisatie Donderdag 26 september 2013,

Nadere informatie

3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg

3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg 3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg 12 maart, 9 april en 7 mei 2014 Locatie: Broederplein 39, 3703 CD Zeist Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Georganiseerd

Nadere informatie

Congres Zorg ICT op vrijdag 28 november 2014. Congres Zorg ICT. De rol van de patiënt in het EPD. Vrijdag 28 november 2014 Hotel Mitland Utrecht

Congres Zorg ICT op vrijdag 28 november 2014. Congres Zorg ICT. De rol van de patiënt in het EPD. Vrijdag 28 november 2014 Hotel Mitland Utrecht Congres Zorg ICT op vrijdag 28 november 2014 Congres Zorg ICT De rol van de patiënt in het EPD Vrijdag 28 november 2014 Hotel Mitland Utrecht Ervaringen met diverse systemen om patiënten optimaal te laten

Nadere informatie

Congres Indicatiestelling

Congres Indicatiestelling 12e Nationale Congres op donderdag 5 april 2012 Educatorium Universiteit Utrecht Congres Indicatiestelling Kanteling, poortwachters, mantelzorg en schaarste in de AWBZ, De WMO, de Wet op de Jeugdzorg en

Nadere informatie

CONGRES ORGANISATIE VAN DE ONCOLOGISCHE ZORG, 24 mei Congres Organisatie van de Oncologische Zorg. 24 mei 2013, UMC Utrecht, Roze Zaal

CONGRES ORGANISATIE VAN DE ONCOLOGISCHE ZORG, 24 mei Congres Organisatie van de Oncologische Zorg. 24 mei 2013, UMC Utrecht, Roze Zaal CONGRES ORGANISATIE VAN DE ONCOLOGISCHE ZORG, 24 mei 2013 Congres Organisatie van de Oncologische Zorg 24 mei 2013, UMC Utrecht, Roze Zaal WAAROM DIT CONGRES? De organisatie van de oncologische zorg staat

Nadere informatie

Congres Indicatiestelling

Congres Indicatiestelling 12e Nationale Congres op donderdag 5 april 2012 Educatorium Universiteit Utrecht Congres Indicatiestelling Kanteling, poortwachters, mantelzorg en schaarste in de AWBZ, De WMO, de Wet op de Jeugdzorg en

Nadere informatie

Eerstelijn & gemeente(n)

Eerstelijn & gemeente(n) Programma tweedaagse workshop Eerstelijn & gemeente(n) Think global, act local Doelstellingen: Aan het eind van deze workshop bent u in staat om: Veranderingen in de AWBZ, WMO en jeugdzorg te duiden en

Nadere informatie

Julius Academy EPD en ehealth toepassingen in de zorg

Julius Academy EPD en ehealth toepassingen in de zorg Julius Academy EPD en ehealth toepassingen in de zorg Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg 11 februari 2015 7 oktober 2015 Locatie: Broederplein 39, 3703 CD Zeist Zorg ICT: EPD

Nadere informatie

Eerstelijn & gemeente(n)

Eerstelijn & gemeente(n) Programma tweedaagse workshop Eerstelijn & gemeente(n) Think global, act local Doelstellingen: Aan het eind van deze workshop bent u in staat om: Veranderingen in de AWBZ, WMO en jeugdzorg te duiden en

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Julius Academy. Financiële Toegang tot Langdurige Zorg. AWBZ congres op 10 april 2015 Locatie: Achmea congrescentrum Zeist

Julius Academy. Financiële Toegang tot Langdurige Zorg. AWBZ congres op 10 april 2015 Locatie: Achmea congrescentrum Zeist Julius Academy Financiële Toegang tot Langdurige Zorg AWBZ congres op 10 april 2015 Locatie: Achmea congrescentrum Zeist Congres Financiële Toegang tot Langdurige Zorg Recente ontwikkelingen binnen de

Nadere informatie

Julius Academy. Zorgpadencongres 2015. Zorgpaden en Zorg op Maat. 10e zorgpadencongres op 30 januari 2015 Locatie: Hogeschool Utrecht

Julius Academy. Zorgpadencongres 2015. Zorgpaden en Zorg op Maat. 10e zorgpadencongres op 30 januari 2015 Locatie: Hogeschool Utrecht Julius Academy Zorgpadencongres 2015 Zorgpaden en Zorg op Maat 10e zorgpadencongres op 30 januari 2015 Locatie: Hogeschool Utrecht Zorgpaden en Zorg op Maat Dit jaar is de tiende editie van het Zorgpaden

Nadere informatie

Julius Academy. Zorgpadencongres 2015 Zorgpaden en Zorg op Maat. 10e zorgpadencongres op 30 januari 2015 Locatie: Hogeschool Utrecht

Julius Academy. Zorgpadencongres 2015 Zorgpaden en Zorg op Maat. 10e zorgpadencongres op 30 januari 2015 Locatie: Hogeschool Utrecht Julius Academy Zorgpadencongres 2015 Zorgpaden en Zorg op Maat 10e zorgpadencongres op 30 januari 2015 Locatie: Hogeschool Utrecht Zorgpaden en Zorg op Maat Dit jaar is de tiende editie van het Zorgpaden

Nadere informatie

Congres Organisatie van de Oncologische Zorg

Congres Organisatie van de Oncologische Zorg CONGRES ORGANISATIE VAN DE ONCOLOGISCHE ZORG, 16 mei 2014 Congres Organisatie van de Oncologische Zorg 16 mei 2014, VUmc Amsterdam, Amstelzaal WAAROM DIT CONGRES? De oncologische zorg staat voortdurend

Nadere informatie

Zorg, welzijn, preventie en werk verbinden: hoe pakken jullie dat op? Projectenparade, 21 maart 2013

Zorg, welzijn, preventie en werk verbinden: hoe pakken jullie dat op? Projectenparade, 21 maart 2013 Zorg, welzijn, preventie en werk verbinden: hoe pakken jullie dat op? Projectenparade, 21 maart 2013 Aletta Winsemius, senior onderzoeker MOVISIE Jan Bouwens programmacoördinator preventie, ZonMw Centrale

Nadere informatie

POSITION PAPER. Krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken. Onze route naar 2018 REGIONALE ONDERSTEUNINGS STRUCTUREN

POSITION PAPER. Krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken. Onze route naar 2018 REGIONALE ONDERSTEUNINGS STRUCTUREN POSITION PAPER REGIONALE ONDERSTEUNINGS STRUCTUREN Krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken Onze route naar 2018 Context en ontwikkelingen De gezondheidszorg staat op

Nadere informatie

Wijkgericht werken: de Eerste Lijn Transformeert

Wijkgericht werken: de Eerste Lijn Transformeert 3e Landelijk Congres Eerste Lijn 2 november 2012 Wijkgericht werken: de Eerste Lijn Transformeert Locatie: Van der Valk Hotel, Almere Thema: Implementatie Wijkgericht werken Organisatie: In samenwerking

Nadere informatie

Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen

Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen Een masterclass voor bestuurders van zorginstellingen, gericht op crisisbeheersing, rampenbestrijding en integrale veiligheid. Georganiseerd

Nadere informatie

Financiële Toegang tot Langdurige Zorg

Financiële Toegang tot Langdurige Zorg Julius Academy Financiële Toegang tot Langdurige Zorg congres over indicatiestelling voor de Wet Langdurige Zorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning op 30 september 2015 te Zeist Locatie: Achmea congrescentrum

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Julius Academy. Health Technology Assessment & Doelmatigheidsonderzoek in de gezondheidszorg

Julius Academy. Health Technology Assessment & Doelmatigheidsonderzoek in de gezondheidszorg Julius Academy Health Technology Assessment & Doelmatigheidsonderzoek in de gezondheidszorg 6 en 13 november 2015 Locatie: Broederplein 39, 3703 CD Zeist Health Technology Assessment & Doelmatigheidsonderzoek

Nadere informatie

Kick-Off Positieve Gezondheid 31 mei 2017

Kick-Off Positieve Gezondheid 31 mei 2017 Kick-Off Positieve Gezondheid 31 mei 2017 Programma 18.00 uur: Welkom en ontvangst bij Caracola met pizza en salade (Athos/Caracola) Blauwe Zorg 18.30 uur: Vertrek naar Trefcentrum 19.00 uur: Presentatie

Nadere informatie

Financieringsscenario s. Diek Scholten (Raedelijn) en Toine van de Wert (NISB)

Financieringsscenario s. Diek Scholten (Raedelijn) en Toine van de Wert (NISB) Financieringsscenario s Diek Scholten (Raedelijn) en Toine van de Wert (NISB) 1 Inhoud workshop Aanpak en uitgangspunten Gemeenten en zorgverzekeraars Financiering GLI: 1. Zorgverzekeraars 2. Zorggroepen

Nadere informatie

Masterclass Crisisbeheersing. voor bestuurders van zorginstellingen

Masterclass Crisisbeheersing. voor bestuurders van zorginstellingen Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen Een masterclass voor bestuurders van zorginstellingen, gericht op crisisbeheersing, rampenbestrijding en integrale veiligheid. Georganiseerd

Nadere informatie

Preventie diabetes en hart- en vaatziekten: hoe verder?

Preventie diabetes en hart- en vaatziekten: hoe verder? Preventie diabetes en hart- en vaatziekten: hoe verder? Symposium ter gelegenheid van de afronding van de IJSCO-studie (The IJsselstein Study of Central Obesity to detect metabolic syndrome) Datum: 14

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

Nationaal Congres Organisatie Verloskundige Zorg

Nationaal Congres Organisatie Verloskundige Zorg Nationaal Congres Organisatie Verloskundige Zorg - 2 december 2011 Nationaal Congres Organisatie Verloskundige Zorg Vrijdag 2 december 2011, 9:00 17:00 uur Educatorium Universiteit Utrecht Met als plenaire

Nadere informatie

Deelcongres VNG Jaarcongres 2014

Deelcongres VNG Jaarcongres 2014 Deelcongres VNG Jaarcongres 2014 Samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar June 19, 2014 Programma 14.15 Opening & welkom Frank Elion Karin Lambrechts Introductie Stichting De Hoop Jaap de Gruiter

Nadere informatie

Zorgpaden congres. 7 februari 2014 Achmea Conference Centre, Zeist

Zorgpaden congres. 7 februari 2014 Achmea Conference Centre, Zeist Zorgpaden congres 7 februari 2014 Achmea Conference Centre, Zeist Recente ontwikkelingen op het gebied van zorgpaden in Nederland Nieuwe kennis uit Nederlands en internationaal onderzoek Nieuwe praktijken

Nadere informatie

Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding

Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding Hoe ga ik om met de ziekenhuisorganisatie? Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en

Nadere informatie

Vijfde Landelijk Congres Eerste Lijn. Vrijdag 31 oktober 2014

Vijfde Landelijk Congres Eerste Lijn. Vrijdag 31 oktober 2014 Vijfde Landelijk Congres Eerste Lijn Vrijdag 31 oktober 2014 Locatie: Van der Valk Hotel, Almere Veluwezoom 45, 1327 AK Almere Organisatie: In samenwerking met: Waarom dit congres? Inleiding De wetgeving

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

Julius Academy. Masterclass Crisisbeheersing 2016. Voor bestuurders en leden Crisisbeleidsteam van Zorginstellingen

Julius Academy. Masterclass Crisisbeheersing 2016. Voor bestuurders en leden Crisisbeleidsteam van Zorginstellingen Julius Academy Masterclass Crisisbeheersing 2016 Voor bestuurders en leden Crisisbeleidsteam van Zorginstellingen MASTERCLASS CRISISBEHEERSING VOOR BESTUURDERS EN LEDEN CRISISBELEIDSTEAM IN ZORGINSTELLINGEN

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Blauwe zorg in de wijk. Anita Vermeer, GGD Zuid Limburg Ingeborg Wijnands, ZIO, Zorg in Ontwikkeling

Blauwe zorg in de wijk. Anita Vermeer, GGD Zuid Limburg Ingeborg Wijnands, ZIO, Zorg in Ontwikkeling Blauwe zorg Anita Vermeer, GGD Zuid Limburg Ingeborg Wijnands, ZIO, Zorg in Ontwikkeling Wat is Blauwe Zorg? Blauwe Zorg gestart op 1-1-2013 in Maastricht-Heuvelland als proeftuin van VWS gericht op triple

Nadere informatie

Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau. Jaap Ikink. 12 juni 2014

Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau. Jaap Ikink. 12 juni 2014 Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau Jaap Ikink 12 juni 2014 Maatwerk voor Sociale Wijkteams Waarom sociale wijkteams? Uitdaging op lokaal niveau! Adviezen voor beleid?! Maatwerk voor Sociale

Nadere informatie

18 november 2016 CineMec Utrecht

18 november 2016 CineMec Utrecht Julius Academy Personalized Medicine en de rol van Big Data: Grenzeloze Mogelijkheden 18 november 2016 CineMec Utrecht Personalized Medicine en de rol van Big Data: grenzeloze mogelijkheden Op vrijdag

Nadere informatie

Handreiking Gezonde Gemeente. Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente

Handreiking Gezonde Gemeente. Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente Handreiking Gezonde Gemeente Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente Handreiking Gezonde Gemeente Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente In de digitale Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

SAMENWERKEN. Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk. Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught

SAMENWERKEN. Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk. Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught SAMENWERKEN Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk Donderdag 18 april Hét symposium over

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

Julius Academy. Masterclass Zorg ICT: EPD en E-Health toepassingen in de zorg

Julius Academy. Masterclass Zorg ICT: EPD en E-Health toepassingen in de zorg Julius Academy Masterclass Zorg ICT: EPD en E-Health toepassingen in de zorg 25 maart 18 november 2015 Locatie: Julius Academy, Broederplein 39-43 te Zeist Zorg ICT: EPD en E-Health toepassingen in de

Nadere informatie

Vergrijzing en de inrichting van de ouderenzorg

Vergrijzing en de inrichting van de ouderenzorg Vergrijzing en de inrichting van de ouderenzorg Dr. Jantien Heideman, Adviseur bij Stichting OOGG Bijeenkomst netwerk WMO-raden regio Rivierenland 17-11-2016 Wie ben ik en wat is Stichting OOGG? Jantien:

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Mantelzorg is goedkoop maar niet gratis!

Mantelzorg is goedkoop maar niet gratis! Julius Academy Mantelzorg is goedkoop maar niet gratis! congres en beurs over versterking van mantelzorg door middel van begeleiding, cursussen, trainingen, apps, financiële prikkels en gerichte subsidies

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2012, code L1-2 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in het gezondheidsonderwijs op middelbare scholen en op middelbaar beroepsonderwijs (ROC s)

Recente ontwikkelingen in het gezondheidsonderwijs op middelbare scholen en op middelbaar beroepsonderwijs (ROC s) Nascholing voor professionals gezondheidszorg Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde Recente ontwikkelingen in het gezondheidsonderwijs op middelbare scholen en op middelbaar

Nadere informatie

Module: Zorg voor kwetsbare ouderen Format Plan van Aanpak

Module: Zorg voor kwetsbare ouderen Format Plan van Aanpak Module: Zorg voor kwetsbare ouderen Format Plan van Aanpak Algemene gegevens Gegevens huisarts / contactpersoon samenwerkingsverband Naam huisarts / contactpersoon Naam huisartsenpraktijk / gezondheidscentrum

Nadere informatie

NASCHOLING VOOR HUISARTSEN

NASCHOLING VOOR HUISARTSEN UTRECHT PAO-H NASCHOLING VOOR HUISARTSEN GEACCREDITEERD Man of vrouw: het verschil doet ertoe in de huisartspraktijk Vrijdag 14 maart 2014 9.00-17.00 uur Geaccrediteerd voor 6 punten INLEIDING De PAOH

Nadere informatie

Masterclass: Organisatie geïntegreerde Geboortezorg

Masterclass: Organisatie geïntegreerde Geboortezorg Masterclass: Organisatie geïntegreerde Geboortezorg Start: november 2012 te Amsterdam Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Tweede uitvoering 2013-2014 Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2012, (Code L13-4) Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra,

Nadere informatie

Verdiepings Leergang Ouderenzorg in de eerste lijn, 2012 code L-5

Verdiepings Leergang Ouderenzorg in de eerste lijn, 2012 code L-5 Verdiepings Leergang Ouderenzorg in de eerste lijn, 2012 code L-5 voor kaderartsen ouderengeneeskunde, specialisten ouderengeneeskunde in de eerste lijn, andere zorgverleners, eerstelijnsbestuurders, ROS-adviseurs

Nadere informatie

De veranderde rol van de zorgprofessional Workshop 3.8 Kennismarkt 2015

De veranderde rol van de zorgprofessional Workshop 3.8 Kennismarkt 2015 De veranderde rol van de zorgprofessional Workshop 3.8 Kennismarkt 2015 Peter Andriessen & Marieke Horjus Onderzoekers FWG Doelen van de workshop Kennis delen met betrekking tot veranderingen in het zorglandschap

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Multidisciplinaire ouderenzorg

Multidisciplinaire ouderenzorg Multidisciplinaire ouderenzorg Edith de la Fuente Projectleider Symposium Ouderenzorg - 20 november 2012 Programma Inleiding en kennismaking Opdracht in groepen Terugkoppeling opdracht Presentatie multidisciplinaire

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

10e nationale congres op 7 april 2011. Met als sprekers:

10e nationale congres op 7 april 2011. Met als sprekers: 10e nationale congres op 7 april 2011 Congres Indicatiestelling Nationale en internationale, recente en lange termijn ontwikkelingen in de Indicatiestelling voor de Awbz, de Wet op de Jeugdzorg, de Wmo

Nadere informatie

Health Technology Assessment & Doelmatigheidsonderzoek in de gezondheidszorg

Health Technology Assessment & Doelmatigheidsonderzoek in de gezondheidszorg Health Technology Assessment & Doelmatigheidsonderzoek in de gezondheidszorg 6 en 13 juni 2014 Locatie: Broederplein 43, 3703 CD Zeist Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Georganiseerd

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Tweede uitvoering 2013-2014 Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, (Code L13-4) Voor professionals, managers en bestuurders, beleidsontwikkelaars

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Lekkere Lezing - met Amuses & Wijn

Lekkere Lezing - met Amuses & Wijn Lekkere Lezing - met Amuses & Wijn Korte interactieve lezing over een boeiend onderwerp. Lekker Luisteren! Locatie: Datum: Het Kook College Wijchen, Nieuwe weg 303(Woondrôme Wijchen) 20 december 2011 Tijd:

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Governance-document. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v

Governance-document. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v Governance-document NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v2.1 20140507 Inhoud Inleiding 3 Betrokken partijen 4 Organen 4 Stuurgroep 5 Kamers 6 Privacycommissie

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

Programma 18 november 2014

Programma 18 november 2014 Programma 18 november 2014 19.30 uur Welkom voorzitter 19.35 uur Veranderingen in de zorg Henk Procé, gemeente 19.50 uur PGB 2015 in Zwolle 20.00 uur Veranderingen PGB Bianca van Venetiën SVB 20.30 uur

Nadere informatie

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg MEMO Aan: Betreft: consortiavorming en samenwerking EPZ, IKNL en netwerken palliatieve zorg Van: Karin van der Rijt, voorzitter EPZ en Jeroen Hasselaar, projectleider NFU Peter Huijgens, directeur IKNL

Nadere informatie

Meetellen en Meedoen

Meetellen en Meedoen Vrijdag 23 november, 13.00-17.00 uur, RASA, Pauwstraat 13a, Utrecht Meetellen en Meedoen Debat over sociale uitsluiting, armoede en diversiteit in Nederland MOVISIE organiseert een publiek debat met experts

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Collegereeks DYNAMISCH

Collegereeks DYNAMISCH Professional Learning & Development Executive Education Collegereeks DYNAMISCH EN STRATEGISCH TRANSFORMEREN in het Sociale Domein Locatie: Amersfoort Collegereeks DYNAMISCH EN STRATEGISCH TRANSFORMEREN

Nadere informatie

Daan Hoefsmit, voorzitter Centrum Indicatiestelling Zorg, over de nieuwste inzichten rond indicatiestelling

Daan Hoefsmit, voorzitter Centrum Indicatiestelling Zorg, over de nieuwste inzichten rond indicatiestelling 14 e Nationale Congres op 11 april 2014, Locatie: Achmea Conference Centre, Zeist Congres: Wat komt er per 1 januari 2015 terecht van de invoering van de decentralisatie van AWBZ naar Wmo en van de overgang

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Vijfde Landelijk Congres Eerste Lijn. Vrijdag 31 oktober 2014

Vijfde Landelijk Congres Eerste Lijn. Vrijdag 31 oktober 2014 Vijfde Landelijk Congres Eerste Lijn Vrijdag 31 oktober 2014 Locatie: Van der Valk Hotel, Almere Veluwezoom 45, 1327 AK Almere Organisatie: In samenwerking met: Waarom dit congres? Inleiding De wetgeving

Nadere informatie

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe Verslag Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe 18 februari 2015 WMO regio Drenthe Subregio Noord Midden Regionale Samenwerking Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Vrijdagen 31 oktober, 7 & 14 November 2014 Utrecht (Hotel NH Utrecht) Doelgroepen leergang:

Nadere informatie

MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR HET BEOORDELEN EN BEHEERSEN VAN PUBLIC SECTOR

Nadere informatie

Financiële Toegang tot Langdurige Zorg

Financiële Toegang tot Langdurige Zorg Julius Academy Financiële Toegang tot Langdurige Zorg congres over indicatiestelling voor de Wet Langdurige Zorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning op 30 september 2015 te Zeist Locatie: Achmea congrescentrum

Nadere informatie

Persbericht Bewegende Beelden Over beelden en media bij betekenisgeving en zingeving in een veranderende overheid

Persbericht Bewegende Beelden Over beelden en media bij betekenisgeving en zingeving in een veranderende overheid Persbericht Bewegende Beelden Over beelden en media bij betekenisgeving en zingeving in een veranderende overheid Symposium 2013 Samenvatting: hoe enthousiasme in de overheid leidde tot co-creatie Op 31

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp.

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp. Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein Robby Aldenkamp. Drie decentralisaties in het sociale domein: 1. AWBZ WMO 2. Participatiewet 3. Jeugdwet Wat verandert er met ingang

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie

Advies en ondersteuning voor beschermd wonen

Advies en ondersteuning voor beschermd wonen Advies en ondersteuning voor beschermd wonen Van Beschermd wonen naar Beschermd thuis Beschermd wonen is per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar 43 centrumgemeenten. De centrumgemeenten hebben voor beschermd

Nadere informatie

Een nieuwe generatie ouderen(zorg) Samen ontdekken, durven, doen!

Een nieuwe generatie ouderen(zorg) Samen ontdekken, durven, doen! Een nieuwe generatie ouderen(zorg) Samen ontdekken, durven, doen! Een initiatief van: 10 november 2015 NBC Nieuwegein Een nieuwe generatie ouderen(zorg) Samen ontdekken, durven, doen! Dit is het voorlopig

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN 24-uurs Fysiz, De Spreeuwelse Heide, Westelbeers Even voorstellen 2 Directeur/eigenaar, Zaltbommel Projectleider gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

STURING, REGIE EN TOEZICHT BIJ VERZELFSTANDIGINGEN

STURING, REGIE EN TOEZICHT BIJ VERZELFSTANDIGINGEN Professional Learning & Development MASTERCLASS STURING, REGIE EN TOEZICHT BIJ VERZELFSTANDIGINGEN LOCATIE: UTRECHT MASTERCLASS STURING, REGIE EN TOEZICHT BIJ VERZELFSTANDIGINGEN INSTRUMENTEN VOOR EEN

Nadere informatie

Datum: 13 januari 2015 Kenmerk: /AW/HKT Onderwerp: Reactie op de evaluatie wijkzorg 2014

Datum: 13 januari 2015 Kenmerk: /AW/HKT Onderwerp: Reactie op de evaluatie wijkzorg 2014 Gemeente Amsterdam T.a.v. de wethouder Zorg de heer E. van der Burg Postbus 202 1000 AE Amsterdam Achmea divisie Zorg en gezondheid T.a.v. de directeur Zorginkoop Care de heer E.J. Wilhelm Storkstraat

Nadere informatie