INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2012 HAVO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2012 HAVO"

Transcriptie

1 INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2012 HAVO INHOUD: De examendata Datalijst examenkandidaten De instructie centraal examen Plattegrond van de examenzaal Bijlage 1 Overzicht inleveren hulpmiddelen Bijlage 2 Toegestane hulpmiddelen bij het centraal examen en voorwaarden gebruik elektronisch rekenapparaat Bijlage 3 Slaag-/zakregeling

2 DATA CENTRAAL EXAMEN 2012 HAVO Eerste periode: maandag 14 mei t/m woensdag 30 mei 2012 Plaats: nieuwe gymzaal, met uitzondering van Kunst algemeen (computerlokaal) Datum Tijd Vak Maandag 14 mei Kunst algemeen Vakspecifieke hulpmiddelen naast het basispakket. Hulpmiddelen zelf meenemen, tenzij anders vermeld * Computerlokaal Oost en West. Zie voor indeling pagina Biologie Biodata 2 e druk of Binas 5 e druk Dinsdag 15 mei Nederlands Woensdag 16 mei Duits Woordenboek D-N en N-D Economie Maandag 21 mei Geschiedenis Frans Woordenboek F-N en N-F Dinsdag 22 mei Scheikunde Grafische rekenmachine Binas 5e druk Woensdag 23 mei Wiskunde A Grafische rekenmachine Donderdag 24 mei Wiskunde B Grafische rekenmachine Vrijdag 25 mei Management & Organisatie Grafische rekenmachine Dinsdag 29 mei Aardrijkskunde Grote Bosatlas 52 e of 53 e druk Engels Woordenboek E-N en N-E Woensdag 30 mei Natuurkunde Grafische rekenmachine Binas 5e druk * Bij alle schriftelijke examens is het gebruik van een woordenboek Nederlands toegestaan. Tweede periode Datum Tijd Vak Dinsdag 19 juni /16.30 Nederlands, Engels, Duits, Aardrijkskunde Woensdag 20 juni Kunst Algemeen Frans, Wiskunde A, Wiskunde B, Natuurkunde, /16.30 Scheikunde, Biologie, Geschiedenis, Economie, Management & Organisatie Info Centraal Examen - Havo 1

3 Derde periode (staatsexamen) Aanmelding uiterlijk 13 juli. Begin derde tijdvak: 13 augustus Exacte datum en plaats wordt via DUO aan de kandidaat bekendgemaakt. Datalijst HAVO Week 15 Aanvraag herkansingen periode 3 (examenklassen) Week 16 Inhaal herkansbare toetsen / herkansingen periode 3 Maandag 23 april Dinsdag 24 april Vrijdag 27 april Woensdag 9 mei Maandag 14 mei t/m woensdag 30 mei Donderdag 14 juni Inleveren definitieve cijfers (examenklassen) Inleveren bibliotheekboeken mediatheek CE-instructie: alle leerlingen verplicht aanwezig!! uur Meegeven examenwerk * + voorlopige cijferlijst + cijfercontrole Laatste lesdag examenklassen uur: Proefexamens CE eerste periode van HAVO (zie overzicht elders) Locatie: nieuwe gymzaal Uitslag CE-1 (onder voorbehoud) Vóór uur: kandidaten die gezakt zijn worden door de mentoren gebeld Ná uur: kandidaten die geslaagd zijn worden gebeld uur: voorlopige cijferlijsten klaar. Mentoren delen deze uit. Vrijdag 15 juni Dinsdag 19 juni - woensdag 20 juni Woensdag 27 juni Donderdag 28 juni Uiterlijk 13 juli Dinsdag 10 juli Vanaf uur: mentorgesprekken met niet-geslaagde leerlingen Uiterlijk uur: schriftelijke aanvraag herkansing/herprofilering inleveren bij A. Timmerman (W116) CE tweede periode (zie overzicht) Uitslag CE-2 (onder voorbehoud) De teamleiders (mentoren) bellen alle kandidaten. Aanvraag CE-3 bij A. Timmerman (W116) uur: diploma-uitreiking Aanmelding CE-3. Datum en plaats wordt aan de kandidaat bekend gemaakt. Tussen en uur: inleveren boeken: exacte tijdsindeling volgt via site * = documap Nederlands, werkstukken CKV, ANW, BO. Alle gemaakte toetsen blijven op school (tot een half jaar na het examen). Info Centraal Examen - Havo 2

4 Instructie voor leerlingen voor het Centraal Examen 2012 LEES DEZE INSTRUCTIE HEEL GOED DOOR, JE KUNT ER OP WORDEN AANGESPROKEN! Algemeen De examens zijn in de grote gymzaal van de school. Zie plattegrond van de zaal voor de indeling. LET OP: maandag 19 mei Kunst algemeen: computerlokaal Oost en West. Hiervoor is de indeling als volgt: Computerlokaal Oost Pien Barendregt Bonnie Barlag Jort van den Berg Meri Cools Elya Dijk Daan van Doormaal Annelot Dröge Rianne Ettema Noor Everts Marnel Franssens Loes Gankema Aniek de Groot Brent van Hoorn Angelique Kleingeld Philippine Kuntze Computerlokaal West Lex Nieuwenhuis Jesse Ottens Eline Palthe Lotte Parlevliet Saskia Reynders Sebastiaan Rodenhuis Willem Schoep April Scholtens Nona Schotanus Eva Smid Nikita Swiers Nathan van de Water Joeri de Wildt Willemijne Wuite 15 lln 14 lln De leerlingen moeten 15 minuten voor de aanvang van het examen aanwezig zijn. Houd rekening met de tijd die het stallen van de fiets of het parkeren van de auto met zich meebrengt. (Zie voor tijden bijgaand examenrooster.) Als je met het openbaar vervoer komt, neem geen risico s en neem liever een bus of trein eerder. Wie te laat komt krijgt geen extra tijd toegemeten. Wie meer dan een half uur te laat komt, wordt voor de zitting naar de tweede periode verwezen. Wie door ziekte niet aan een zitting kan deelnemen, geeft dit telefonisch door (tel. (050) ) s ochtends vóór uur en s middags vóór uur. Een schriftelijke bevestiging van de gemelde absentie zo spoedig mogelijk daarna aan mevrouw A. Timmerman doen toekomen. In de tweede c.q. derde periode kan het onderdeel worden ingehaald. FRAUDEREN heeft uitsluiting tot gevolg. Ook andere onregelmatigheden kunnen UITSLUITING tot gevolg hebben. Een horloge is voor een goede tijdsindeling belangrijk. In de examenzaal hangt ook een klok. Hulpmiddelen Je moet zelf zorgen voor een pen (en een reservepen) en de toegestane hulpmiddelen. De school zorgt voor papier. Let op: een potlood mag alleen gebruikt worden voor tekeningen e.d. Tipp-ex mag niet worden gebruikt. Een lijst met toegestane hulpmiddelen is als bijlage toegevoegd. Zie ook Examenkrant 2012, blz. 8 en 9. Hulpmiddelen die niet op dit overzicht vermeld staan zijn dus ook NIET toegestaan. Let goed op wat je zelf mee moet nemen én ook wanneer je bepaalde hulpmiddelen (BINAS, Atlas) moet inleveren. Zie het overzicht inleveren hulpmiddelen : INLEVEREN ALTIJD DE SCHOOLDAG VÓÓR HET EXAMEN UITERLIJK UUR BIJ DE BALIE OOST. Info Centraal Examen - Havo 3

5 De school zorgt s morgens en s middags voor een kopje koffie of thee. Daarvoor neem je een eigen beker mee. Wegwerpbekertjes zijn niet toegestaan; de bodem van een bekertje moet breed genoeg zijn. Op de tafels in de examenzaal ligt een keuzekaartje koffie/thee. Neem een trui mee omdat het (vooral s morgens) kil kan zijn in de zaal. Jassen en tassen mogen niet mee in de examenzaal, je kunt die achterlaten in een van de kleedkamers, die ingericht is als garderobe. TIP: Leg waardevolle voorwerpen in je kluisje of lever ze in bij de leerlingenbalie! Let op: de leerlingenbalie is vanaf uur gesloten. Voor toiletbezoek tijdens een zitting waarschuw je de surveillant. De surveillant zal je bij het toiletbezoek begeleiden tot zover welgevoeglijk is. Het is verboden telefoons/ipads/blackberry s/smartphones mee te nemen in de examenzaal. Sanctie: uitsluiting van het betreffende examen. Telefoons die je achterlaat in je jas of tas moeten uit staan. Het is handiger om geen telefoons mee te nemen. De school draagt geen verantwoordelijkheid bij diefstal. TIP: LEVER JE MOBIELTJE IN BIJ DE LEERLINGENBALIE!! Let op: de leerlingenbalie is vanaf uur gesloten. Tijdens de zitting Het is toegestaan om tijdens de zitting geruisloos te eten en te drinken. Daaronder vallen o.a. bananen, 1 of 2 boterhammen, een rolletje pepermunt of druivensuiker en flesjes met drinken. Niet toegestaan zijn blikjes, zakken chips en andere etenswaar die lawaai produceert tijdens het openen of het nuttigen ervan. Na afloop van de zitting neem je je eigen afval mee! Als er klachten komen over geluidoverlast door medeleerlingen, of als wij vaststellen dat de gymzaal na de zitting toe is aan een grote schoonmaakbeurt, wordt dit privilege ingetrokken, en mag er vanaf dat moment niet meer worden gegeten en gedronken in de gymzaal. De map die bij binnenkomst op je tafel ligt, is bestemd voor al het gemaakte werk dat moet worden gecorrigeerd. Dat zijn dus de bladen met je antwoorden, de bijlagen en ook kladpapier, als dat van belang is. Als je klaar bent, stop je al het gemaakte werk in die map. Alleen werk dat in de map zit, zal worden gecorrigeerd. De opgaven stop je niet in de map, maar laat je op de tafel liggen (of mag je meenemen als de zitting ten einde is). Op de map mag je niet tekenen of schrijven! Zodra het gemaakte werk (per ongeluk of moedwillig) mee de zaal uit wordt genomen, is het ongeldig. Je wordt dan voor het betreffende examen verwezen naar CE-II. Omdat je wel aanwezig bent geweest en het examen ook hebt gemaakt, komt op dat moment je recht op een herkansing te vervallen. Op het moment dat je aan het examen voor een vak begint, geldt dat je aan het examen hebt deelgenomen. Blijkt tijdens de zitting dat je het examen voor dat vak om wat voor reden dan ook niet af kunt maken, dan wordt het werk dat je tot dat moment gemaakt hebt, nagekeken. Als je vooraf twijfelt over een goed verloop van een zitting bijvoorbeeld omdat je je niet goed voelt dan kan het verstandig zijn om het betreffende examen in het tweede (of derde) tijdvak te maken. Overleg in zo n geval altijd met de examensecretaris, mw. A. Timmerman. Zoek bij binnenkomst van de zaal je eigen tafeltje op. Dit is de tafel met de map met je naam en je examennummer. Je examennummer kun je vinden op de lijsten die hangen op de borden bij de ingang van de examenzaal. Ga niet aan een leeg tafeltje zitten! Leerlingen met extra tijd zitten altijd vooraan in de zaal. Als je tijdens de zitting gestoord wordt door lawaai van buiten, vraag dan de surveillant daar iets aan te doen. Als je papier nodig hebt, vraag dat dan aan de surveillant (vinger opsteken is voldoende); ga het niet zelf halen, dat stoort anderen. Info Centraal Examen - Havo 4

6 Bij gemengde examens, dat zijn de examens waarin zowel open als gesloten vragen in voor komen, moeten voor de antwoorden op de meerkeuzevragen hoofdletters gebruikt worden (A, B, C, D, E, F). Tijdens het uitdelen van de examens mogen de opgaven nog niet worden ingekeken. Dit kan UITSLUITING van het examen tot gevolg hebben. De examens mogen pas worden ingekeken als de zitting geopend is. Let erop dat alle bladen waarop je de opgaven uitwerkt, voorzien zijn van je naam en examennummer. Je examennummer staat vermeld op de map die bij binnenkomst op je tafel ligt. Tijdens het EERSTE UUR en tijdens het LAATSTE HALF UUR van iedere zitting mag je de zaal niet verlaten. De toegestane tussentijdse vertrektijden hangen voor in de zaal. Voordat je weggaat leg je alle bladen die gecorrigeerd moet worden in de map die je bij binnenkomst op je tafel aantreft. Alleen bij vertrek aan het einde van de zitting mag je de opgaven meenemen. LET OP: controleer goed of er geen gemaakt werk tussen de opgaven zit. Als je eerder vertrekt en je opgaven mee naar huis wilt nemen, moeten de opgaven worden voorzien van je naam en examennummer en je laat deze bovenop de map achter. Je kunt de opgaven vanaf een half uur na de zitting ophalen. Ze worden afgegeven bij de leerlingenbalie. LET OP: de leerlingenbalie is na uur gesloten. Neem je schoolbeker en je afval mee. Bij tussentijds vertrek altijd naar achteren lopen en dan naar de uitgang. Bij voortijdig vertrek mag je niets (geen opgaven, en ook geen kladpapier) uit de zaal meenemen. Laat je naam en vertrektijd noteren bij de eerste surveillant. Houd tijdens het verlaten van de zaal rekening met de leerlingen die nog aan het werk zijn. Dit geldt ook voor het moment dat je je jas en tas uit de garderobe haalt. Achteraf Al het examenwerk blijft een half jaar in het archief. Daarna wordt het vernietigd in overeenstemming met instructies van de inspectie. Kandidaten hebben geen recht op teruggave van gemaakt werk, of een kopie daarvan. Havo-kandidaten moeten hun boeken inleveren op dinsdag 10 juli. Tijden worden via de website bekend gemaakt. De boeken kunnen alleen op deze datum worden ingeleverd. Mocht je zelf verhinderd zijn dan mogen de boeken eventueel door een familielid worden ingeleverd. Kluissleutels kunnen tot uiterlijk donderdag 31 mei 2011 worden ingeleverd bij mevr. W. Goossens (kamer O056). Bij sommige kandidaten komt al voor de officiële uitslag de vraag op: moet ik me al gaan voorbereiden op een bepaalde herkansing? In zo n geval kun je contact opnemen met je teamleider (R. Grooten, Havo/Vwo Natuur; M. de Langen, Havo/Vwo Maatschappij). Neem in elk geval GEEN contact op met je vakdocent of mentor. Cijfers of andere wijzigingen betreffende de uitslag worden in geen geval door de mentoren en teamleiders verstrekt. De uitslag van het CE periode I wordt vastgesteld: voor Havo op donderdag 14 juni (onder voorbehoud). Alle leerlingen krijgen telefonisch bericht. Indien een kandidaat niet bereikt kan worden, wordt eventueel een voic bericht ingesproken, of wordt het bericht aan het thuisfront doorgegeven. De voorlopige cijferlijst is vanaf uur op te halen bij de mentor. Diegenen die willen herkansen of herprofileren krijgen van hun mentor een aanvraagformulier. De aanvraag voor een herkansing/herprofilering moet persoonlijk worden ingeleverd bij mevrouw A. Timmerman op vrijdag 15 juni vóór uur, kamer W116. Info Centraal Examen - Havo 5

7 Ter herinnering Iedere kandidaat die een volledig examen heeft afgelegd mag in één vak aan de herkansing/herprofilering deelnemen. Het maakt daarbij niet uit of hij geslaagd is of niet. Het CE periode II is op dinsdag 19 juni en woensdag 20 juni in W101. Zie voor tijden het overzicht tweede periode op pagina 2. Kom op tijd. Voor veel opleidingen worden gewaarmerkte afschriften van diploma en cijferlijst gevraagd; voor kopieën moet je zelf zorgen; waarmerking kan bij de balie plaatsvinden. De diploma-uitreiking is op donderdag 28 juni om uur op school. Info Centraal Examen - Havo 6

8 Plattegrond examenzaal Info Centraal Examen - Havo 7

9 Bijlage 1 Overzicht inleveren hulpmiddelen (BINAS / atlas) Inleveren bij de balie in Oost, altijd uiterlijk één schooldag voor het examen, zie onderstaande datalijst. Vermeld je naam / examennummer en naam vakdocent. Afgekeurde hulpmiddelen kunnen niet worden gebruikt. Zorg ervoor dat de boeken in correcte staat worden ingeleverd. Het niet of niet op tijd inleveren van de boeken betekent: examen doen zonder boek! Let op: het kan voorkomen dat je je BINAS enkele dagen kwijt bent; leen eventueel een tweede exemplaar van een leerling uit een voorexamenklas, wanneer je een BINAS nodig hebt om je thuis op het examen voor te bereiden. HAVO Vak Uiterlijk inleveren op Biologie* Vrijdag 11 mei vóór uur BINAS (5 e druk) / Biodata (alleen 2 e druk) Aardrijkskunde Vrijdag 25 mei vóór uur BOS-atlas (52 e of 53 e druk) Scheikunde* Maandag 21 mei vóór uur BINAS (5 e druk) Natuurkunde* Dinsdag 29 mei vóór uur BINAS (5 e druk) De woordenboeken Nederlands, Engels, Duits en Frans ZELF meenemen naar het examen!!! Deze worden niet uitgereikt. Gebruik van een elektronisch woordenboek in welke vorm dan ook is NIET toegestaan. * Leerlingen met Biologie en/of Natuurkunde en/of Scheikunde laten aan het einde van het examen waarbij een BINAS wordt gebruikt, hun BINAS op tafel liggen. De boeken zijn dan voor het volgende examen, waarbij een BINAS wordt gebruikt, al op school. Info Centraal Examen - Havo 8

10 Bijlage 2 Toegestane hulpmiddelen bij het Centraal Examen HAVO Vakken Hulpmiddel (N.B. Van elkaar lenen is niet toegestaan) Basispakket bij alle vakken. Dit neem je dus altijd mee naar elk examen. Moderne talen en Nederlands Wiskunde A Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde een goede pen (+ reservepen) tekenpotlood (en puntenslijper) kleurpotlood (blauw en rood) liniaal met millimeterverdeling passer geodriehoek gum elektronisch rekenapparaat met de mogelijkheden zoals verderop staan vermeld (behalve als een grafisch rekenapparaat is toegestaan) Woordenboek (naar en van de vreemde taal) De kandidaten nemen het woordenboek zelf mee naar het examen Grafisch rekenapparaat; goedgekeurd zijn: Casio fx-9750gii, cfx 9850Gplus; cfx 9850GBplus; fx 9860G; fx 9860GII; fx 9860G SD; fx 9860GII SD / Hewlett Packard 38G en 39G+ / Sharp EL 9600; EL 9650 en EL 9900 / Texas Instruments 83 (Plus); 84 en 84 Plus Silver Edition, Texas Instruments TI-Nspire (alleen de versie zonder CAS). De kandidaten nemen het grafisch rekenapparaat zelf mee naar het examen Roosterpapier in cm 2 Grafisch rekenapparaat; goedgekeurd zijn: Casio fx-9750gii, cfx 9850Gplus; cfx 9850GBplus; fx 9860G; fx 9860GII; fx 9860G SD; fx 9860GII SD / Hewlett Packard 38G en 39G+ / Sharp EL 9600; EL 9650 en EL 9900 / Texas Instruments 83 (Plus); 84 en 84 Plus Silver Edition, Texas Instruments TI-Nspire (alleen de versie zonder CAS). De kandidaten nemen het grafisch rekenapparaat zelf mee naar het examen Roosterpapier in cm 2 Grafisch rekenapparaat; goedgekeurd zijn: Casio fx-9750gii, cfx 9850Gplus; cfx 9850GBplus; fx 9860G; fx 9860GII; fx 9860G SD; fx 9860GII SD / Hewlett Packard 38G en 39G+ / Sharp EL 9600; EL 9650 en EL 9900 / Texas Instruments 83 (Plus); 84 en 84 Plus Silver Edition, Texas Instruments TI-Nspire (alleen de versie zonder CAS). De kandidaten nemen het grafisch rekenapparaat zelf mee naar het examen Uit basispakket: geodriehoek / passer BINAS-boek, 5 de druk De kandidaten leveren hun Binas van tevoren in. Zie bijlage 1 Grafisch rekenapparaat; goedgekeurd zijn: Casio fx-9750gii, cfx 9850Gplus; cfx 9850GBplus; fx 9860G; fx 9860GII; fx 9860G SD; fx 9860GII SD / Hewlett Packard 38G en 39G+ / Sharp EL 9600; EL 9650 en EL 9900 / Texas Instruments 83 (Plus); 84 en 84 Plus Silver Edition, Texas Instruments TI-Nspire (alleen de versie zonder CAS). De kandidaten nemen het grafisch rekenapparaat zelf mee naar het examen Uit basispakket: geodriehoek / passer BINAS-boek, 5 de druk De kandidaten leveren hun Binas van tevoren in. Zie bijlage 1 Biologie Management & Organisatie Uit basispakket: geodriehoek / passer / elektronisch rekenapparaat (géén grafisch rekenapparaat!) BINAS-boek, 5 de druk of Biodata, 2e druk De kandidaten leveren hun Binas van tevoren in. Zie bijlage 1 Grafisch rekenapparaat; goedgekeurd zijn: Casio fx-9750gii, cfx 9850Gplus; cfx 9850GBplus; fx 9860G; fx 9860GII; fx 9860G SD; fx 9860GII SD / Hewlett Packard 38G en 39G+ / Sharp EL 9600; EL 9650 en EL 9900 / Texas Instruments 83 (Plus); 84 en 84 Plus Silver Edition, Texas Instruments TI-Nspire (alleen de versie zonder CAS). De kandidaten nemen het grafisch rekenapparaat zelf mee naar het examen Info Centraal Examen - Havo 9

11 Aardrijkskunde Schriftelijke examens Atlas; toegestaan is de 52 e of 53 e druk van de Grote Bosatlas. De kandidaten leveren hun atlas van tevoren in. Zie bijlage 1 Voor alle schriftelijke examens is het gebruik van een woordenboek Nederlands toegestaan. Voorwaarden waaraan de te gebruiken elektronische rekenapparaten uit het basispakket moeten voldoen, bijv. voor de examens biologie, aardrijkskunde Het is niet toegestaan rekenapparaten te gebruiken die: a. op het lichtnet moeten worden aangesloten; b. tijdens het examen opgeladen moeten worden; c. geluidsoverlast bezorgen; d. zijn voorzien van schrijfrollen, alarminstallaties, zend- en ontvangstmogelijkheden; e. alpha-numeriek zijn (woorden, formules, letters van natuurkundige symbolen e.d. op het venster zijn dus niet toegestaan. De enige letters die op dit venster zichtbaar mogen zijn, zijn aanduidingen voor de eigen functies van het apparaat, zoals bijvoorbeeld K, M, deg. rad); f. grafieken kunnen tonen in het afleesvenster. De rekenapparaten moeten zijn voorzien van volle batterijen. Het is niet toegestaan om tijdens het examen de batterijen te vervangen. De rekenapparaten dienen minimaal de volgende mogelijkheden te bevatten: HAVO - de grondbewerkingen +, -, x, : x x - een aparte toets voor pi x x - toetsen voor x y, x 2 en l/x x x - toetsen voor sin, cos, tan in graden en hun inversen x x - toetsen voor sin, cos, tan in radialen en hun inversen x x - een toets voor log x x - een toets voor In x x - een toets voor e x x VWO Info Centraal Examen - Havo 10

12 Bijlage 3 Slaag-/zakregeling eindexamens Voor de slaag-/zakregeling tellen mee: Alle eindcijfers van het profiel en vrije deel Alle vakken van het gemeenschappelijk deel, waarbij voor de volgende opleidingen sprake is van een combinatiecijfer(cc)voor de volgende vakken: o Havo: CC, rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van de volgende vakken: Maat (Maatschappijleer) Lv (Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs) Profielwerkstuk o Atheneum: CC, rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van de volgende vakken: Maat (Maatschappijleer) Lv (Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs) ANW Profielwerkstuk o Gymnasium: CC, rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van de volgende vakken: Maat (Maatschappijleer) Lv (Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs) ANW KCV Profielwerkstuk 2. Een eindexamenkandidaat havo/vwo is geslaagd als: De vakken CKV en LO 1 met de kwalificatie V ( voldoende ) of G ( goed ) zijn beoordeeld en als aan de onderstaande voorwaarden is voldaan: Het rekenkundig gemiddelde van het CE-resultaat is minimaal 5,5 én: Alle eindcijfers voor vakken buiten het CC én het CC een 6 of hoger, waarbij afzonderlijke eindcijfers voor de samenstellende vakken van het CC minimaal een 4 zijn Eén 5 en de rest 6 of hoger Eén 4 en de rest 6 en hoger met een rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van 6,0 of hoger 5-5 en de rest 6 en hoger met een rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van 6,0 of hoger 4-5 en de rest 6 en hoger met een rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van 6,0 of hoger 3. Een 3 of lager als onderdeel van het combinatiecijfer of als eindcijfer betekent altijd afwijzen. 4. Het SE- en combinatiecijfer - het gemiddelde van cijfers van werken - wordt op de volgende wijze afgerond: 5,48 5 en 5,52 6 Opmerkingen: De zak-slaagregeling havo/vwo voor het schooljaar wordt uitgebreid met de eis, dat voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde maximaal één 5 (als laagste cijfer) gescoord mag worden, om te kunnen slagen. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Info Centraal Examen - Havo 11

INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2014 MAVO

INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2014 MAVO INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2014 MAVO INHOUD: De examendata Datalijst examenkandidaten De instructie centraal examen Plattegrond van de examenzaal Bijlage 1 Toegestane hulpmiddelen bij het centraal

Nadere informatie

INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2015 MAVO

INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2015 MAVO INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2015 MAVO INHOUD: De examendata Datalijst examenkandidaten De instructie centraal examen Plattegrond van de examenzaal Bijlage 1 Toegestane hulpmiddelen bij het centraal

Nadere informatie

INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2014 HAVO

INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2014 HAVO INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2014 HAVO INHOUD: De examendata Datalijst examenkandidaten De instructie centraal examen Plattegrond van de examenzaal Bijlage 1 Overzicht inleveren hulpmiddelen Bijlage

Nadere informatie

INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2015 HAVO

INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2015 HAVO INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2015 HAVO INHOUD: De examendata Datalijst examenkandidaten De instructie centraal examen Plattegrond van de examenzaal Bijlage 1 Overzicht inleveren hulpmiddelen Bijlage

Nadere informatie

INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2013 HAVO

INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2013 HAVO INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2013 HAVO INHOUD: De examendata Datalijst examenkandidaten De instructie centraal examen Plattegrond van de examenzaal Bijlage 1 Overzicht inleveren hulpmiddelen Bijlage

Nadere informatie

INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2012 VWO

INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2012 VWO INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2012 VWO INHOUD: De examendata Datalijst examenkandidaten De instructie centraal examen Plattegrond van de examenzaal Bijlage 1 Overzicht inleveren hulpmiddelen Bijlage

Nadere informatie

INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2015 VWO

INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2015 VWO INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2015 VWO INHOUD: De examendata Datalijst examenkandidaten De instructie centraal examen Plattegrond van de examenzaal Bijlage 1 Overzicht inleveren hulpmiddelen Bijlage

Nadere informatie

INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2014 VWO

INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2014 VWO INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2014 VWO INHOUD: De examendata Datalijst examenkandidaten De instructie centraal examen Plattegrond van de examenzaal Bijlage 1 Overzicht inleveren hulpmiddelen Bijlage

Nadere informatie

INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2013 VWO

INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2013 VWO INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2013 VWO INHOUD: De examendata Datalijst examenkandidaten De instructie centraal examen Plattegrond van de examenzaal Bijlage 1 Overzicht inleveren hulpmiddelen Bijlage

Nadere informatie

INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2016 HAVO

INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2016 HAVO INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2016 HAVO INHOUD: De examendata Datalijst examenkandidaten De instructie centraal examen Plattegrond van de examenzaal Bijlage 1 Overzicht inleveren hulpmiddelen Bijlage

Nadere informatie

Regeling toegestane hulpmiddelen. Staatsexamens vmbo, havo en vwo

Regeling toegestane hulpmiddelen. Staatsexamens vmbo, havo en vwo Regeling toegestane hulpmiddelen Staatsexamens vmbo, havo en vwo 2007 Toegestane hulpmiddelen bij de examens vmbo, havo en vwo Toegestaan wil zeggen: er wordt van uitgegaan dat de kandidaat, zowel bij

Nadere informatie

Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2015 Bron: https://www.examenblad.nl/publicatie/20130618/regeling-rooster-en-toegestane/2015#par13

Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2015 Bron: https://www.examenblad.nl/publicatie/20130618/regeling-rooster-en-toegestane/2015#par13 Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2015 Bron: https://www.examenblad.nl/publicatie/20130618/regeling-rooster-en-toegestane/2015#par13 1. Wat is er anders in 2015? Op verzoek van de examenkandidaat

Nadere informatie

Centraal Examen 2015. Mededelingen

Centraal Examen 2015. Mededelingen Centraal Examen 2015 Mededelingen Schoonoord Doorn Frans van Dijklaan 2 3941 KD Doorn doorn.osgs.nl Tel.: 0343-412196 Fax: 0343-145008 INHOUD Overzicht examentijden VMBO/TL... 2 Reglement examenzaal...

Nadere informatie

Centraal Examen 2015 Mededelingen

Centraal Examen 2015 Mededelingen Centraal Examen 2015 Mededelingen Openbaar Lyceum Zeist Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist T 030-6914518 F 030-6982180 E info@osgs.nl INHOUD Overzicht examentijden HAVO 3 Overzicht examentijden VWO 4 Reglement

Nadere informatie

Examenboekje 5 Havo en 6 Vwo Examen 2016

Examenboekje 5 Havo en 6 Vwo Examen 2016 Examenboekje 5 Havo en 6 Vwo Examen 2016 1 Exameninstructie klassen 5 Havo en 6 Vwo 1. Lees het examenboekje goed door! 2. Bewaar het examenboekje op een vaste plek! 3. Laat het examenboekje door je ouders

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Hulpmiddelen havo en vwo 2016. Wat is er anders in 2016?

Pagina 1 van 7. Hulpmiddelen havo en vwo 2016. Wat is er anders in 2016? Bijlage 1B bij de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2016 van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01696 Hulpmiddelen havo en vwo 2016 1. Wat

Nadere informatie

Examendraaiboek voor leerlingen EINDEXAMEN 2015

Examendraaiboek voor leerlingen EINDEXAMEN 2015 dinsdag 21 april Mavo: Jullie krijgen twee cijferlijsten mee naar huis. Je moet deze lijst goed controleren. Je levert één door je ouders getekende cijferlijst woensdag 22 april weer in bij je mentor.

Nadere informatie

Examenvoorlichting 5 havo dinsdag 14 april 2015. Examenkandidaten uit 5 havo: Welkom!

Examenvoorlichting 5 havo dinsdag 14 april 2015. Examenkandidaten uit 5 havo: Welkom! Examenkandidaten uit 5 havo: Welkom! 1 Nog 27 dagen tot het Centraal Examen! Schema ( zie ook examenblad.nl / het informatieboekje/ de website, daarop is ook deze presentatie te vinden): Je krijgt dit

Nadere informatie

Datum Den Haag, april 2014 Aan de examinandi van 2014

Datum Den Haag, april 2014 Aan de examinandi van 2014 Onderwerp Belangrijke examenzaken Datum Den Haag, april 2014 Aan de examinandi van 2014 Beste leerlingen, Deze brief gaat over het centraal examen en over belangrijke data. Lees hem goed en bewaar hem

Nadere informatie

De volgende zaken zijn belangrijk voor de afronding van het schoolexamen.

De volgende zaken zijn belangrijk voor de afronding van het schoolexamen. Aan de eindexamenkandidaten vwo Zaandam, april 2015 Hierbij ontvang je de Examenbrief met belangrijke informatie voor de eindexamenperiode. Ik adviseer je deze brief goed te lezen en de dingen die voor

Nadere informatie

VMBO KB GL TL HAVO R E G E L I N G E N R O N D HET C E N T R A A L SCHRIFTELIJK EINDE X A M E N. Schooljaar 2015-2016. leerlingen

VMBO KB GL TL HAVO R E G E L I N G E N R O N D HET C E N T R A A L SCHRIFTELIJK EINDE X A M E N. Schooljaar 2015-2016. leerlingen VMBO KB GL TL HAVO R E G E L I N G E N R O N D HET C E N T R A A L SCHRIFTELIJK EINDE X A M E N Schooljaar 2015-2016 leerlingen s Gravendreef College Klaas Voskuildreef 135 2492 JJ Den Haag Inhoudsopgave

Nadere informatie

Lesdagen Donderdag 16 april, vrijdag 17 april, donderdag 23 april en vrijdag 24 april zijn reguliere lesdagen.

Lesdagen Donderdag 16 april, vrijdag 17 april, donderdag 23 april en vrijdag 24 april zijn reguliere lesdagen. Aan de eindexamenkandidaten havo Zaandam, april 2015 Hierbij ontvang je de Examenbrief met belangrijke informatie voor de eindexamenperiode. Ik adviseer je deze brief goed te lezen en de dingen die voor

Nadere informatie

Belangrijke data laatste periode mavo 4

Belangrijke data laatste periode mavo 4 Belangrijke data laatste periode mavo 4 Beste leerling, We gaan nu de laatste fase van het examenjaar in en daarom zetten we voor jullie alle belangrijke gegevens nog even op een rijtje. 11 t/m 15 april

Nadere informatie

EXAMENTRAINING... 3 STEMPELKAART EXAMENTRAINING... 4. EXAMENROOSTER HAVO 1e TIJDVAK... 5. EXAMENROOSTER VWO 1e TIJDVAK... 6

EXAMENTRAINING... 3 STEMPELKAART EXAMENTRAINING... 4. EXAMENROOSTER HAVO 1e TIJDVAK... 5. EXAMENROOSTER VWO 1e TIJDVAK... 6 Aan de examenkandidaten van HAVO-5 en VWO-6 Hoogezand, maart 2013 Beste examenkandidaten, Hierbij ontvangen jullie de informatiegids voor het Centraal Eindexamen 2013. Inhoudsopgave EXAMENTRAINING... 3

Nadere informatie

Regeling toegestane hulpmiddelen. Staatsexamens vmbo, havo en vwo

Regeling toegestane hulpmiddelen. Staatsexamens vmbo, havo en vwo Regeling toegestane hulpmiddelen Staatsexamens vmbo, havo en vwo 2010 Inhoudsopgave 1. Basispakket hulpmiddelen... 3 2. Vakspecifieke hulpmiddelen examen algemene vakken vmbo in 2010... 3 3. Nadere regels

Nadere informatie

Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2016

Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2016 Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2016 De Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2016 van 17 juni 2014, nummer CvE- 14.01696.

Nadere informatie

CENTRAAL EINDEXAMEN 2016 LEERLINGENINSTRUCTIE

CENTRAAL EINDEXAMEN 2016 LEERLINGENINSTRUCTIE CENTRAAL EINDEXAMEN 2016 LEERLINGENINSTRUCTIE Jan van Egmond Lyceum Hoornselaan 10 1442 AX Purmerend Tel.: 0299-421274 Fax: 0299-430707 Attentie Calamiteitenplan Voor eventualiteiten waarbij de geheimhouding

Nadere informatie

welkom exameninstructie HAVO/VWO 2016

welkom exameninstructie HAVO/VWO 2016 welkom exameninstructie HAVO/VWO 201 1 onderwerpen Informatie examenlocatie Examenrooster Belangrijke data Hulpmiddelen faalangstformulier cijfers 2 examenlocatie 3 onderwerpen Informatie examenlocatie

Nadere informatie

Vlak voor het eindexamen willen we je informeren over de gang van zaken rond deze periode.

Vlak voor het eindexamen willen we je informeren over de gang van zaken rond deze periode. Oegstgeest, april 2014 Betreft: informatie eindexamen. Aan de leerlingen van 5HAVO en 6VWO en hun ouder(s)/verzorger(s). Vlak voor het eindexamen willen we je informeren over de gang van zaken rond deze

Nadere informatie

Afdelingsleiders / Mentoren mavo 4, havo 5 en vwo 6 Roosterkamer Administratie Onderwijsassistenten. Informatiebulletin. Centraal Examen 2015

Afdelingsleiders / Mentoren mavo 4, havo 5 en vwo 6 Roosterkamer Administratie Onderwijsassistenten. Informatiebulletin. Centraal Examen 2015 Aan Kopie aan Van : Examenkandidaten : Directie Afdelingsleiders / Mentoren mavo 4, havo 5 en vwo 6 Roosterkamer Administratie Onderwijsassistenten : Dhr. T. Bosma, Secretaris Eindexamen Datum : april

Nadere informatie

Examen 2015. Vechtdal College. Sector havo/vwo

Examen 2015. Vechtdal College. Sector havo/vwo Examen 2015 Vechtdal College Sector havo/vwo voor alle leerlingen vwo-6 maart 2015 INHOUD Inleiding 2 Regels en afspraken 2 Gebruik hulpmiddelen bij het centraal examen 5 Belangrijke data in 2015 7 Zaken

Nadere informatie

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Dhr J. Albers, afdelingsleider vwo (3-6) en examensecretaris Mw A. Hupkens, afdelingsleider havo (3-5) Mw W. Terpstra, decaan havo Mentoren + Lokaalverdeling

Nadere informatie

Vestiging Stichtse Vrije School

Vestiging Stichtse Vrije School Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs Vestiging Stichtse Vrije School Socrateslaan 24 3707 GL ZEIST tel.: 030-2040290 post@svszeist.nl 1 Beste examenkandidaten, In verband met het naderende

Nadere informatie

Informatiegids examens 2014

Informatiegids examens 2014 Informatiegids examens 2014 Maart 2014 HAVO / VWO Aan de examenkandidaten van HAVO-5 en VWO-6 Hoogezand, maart 2014 Beste examenkandidaten, Hierbij ontvangen jullie de informatiegids voor het Centraal

Nadere informatie

2013-2014. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken GTL

2013-2014. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken GTL 2013-2014 Informatieboekje Centraal Examen GTL Locatie Hoevelaken Inhoud Voorwoord 1. Examenperiode 2. Plaats van het Examen 3. Verzuim bij het Examen 4. Uitgesteld Examen i.v.m. wettelijk geoorloofde

Nadere informatie

In lijn met de wijzigingsregeling van 16 oktober 2015, nummer CvTE-15.02096, zijn in de paragraaf 4.1 met blauw gemarkeerde wijzigingen aangebracht.

In lijn met de wijzigingsregeling van 16 oktober 2015, nummer CvTE-15.02096, zijn in de paragraaf 4.1 met blauw gemarkeerde wijzigingen aangebracht. Bijlage 1B bij de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2016 van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01696 In lijn met de wijzigingsregeling van

Nadere informatie

2014-2015. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken GTL

2014-2015. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken GTL Informatieboekje Centraal Examen GTL 2014-2015 Locatie Hoevelaken Inhoud Voorwoord 1. Examenperiode 2. Plaats van het Examen 3. Verzuim bij het Examen 4. Uitgesteld Examen i.v.m. wettelijk geoorloofde

Nadere informatie

EX. NR: BONNEFANTEN COLLEGE

EX. NR: BONNEFANTEN COLLEGE EXAMENGIDS HAVO NAAM: EX. NR: BONNEFANTEN COLLEGE Eenhoornsingel 100 6216CW Maastricht 043 3541234 SPELREGELS VÓÓR, TIJDENS EN NA HET CENTRAAL EXAMEN 2016 1 EXAMENGIDS HAVO INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 3

Nadere informatie

Rooster Centraal Schriftelijk Examen VMBO GL/TL

Rooster Centraal Schriftelijk Examen VMBO GL/TL Rooster Centraal Schriftelijk Examen VMBO GL/TL 2016 1 e tijdvak Datum Vak Groep Lok. Tijd Di. 17 mei Beeld.vakken Tekenen 4gtbte_2 v.d. Wal 11 ll 32/33 9.00-11.00 Nederlands 4A 31 13.30-15.30 Bron 23

Nadere informatie

EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 TL

EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 TL EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 TL Oosterlicht College Vianen Inhoud: Voorbereiding Examenroosters Net even anders Ziekte Uitsluiting Extra s Tijdens het examen: Op tijd Te laat

Nadere informatie

Beste examenkandidaten,

Beste examenkandidaten, Beste examenkandidaten, In dit boekje staan enkele belangrijke mededelingen over de laatste periode van het examenjaar. Lees het goed door en zet de belangrijkste data thuis op de kalender. 1. Inleveren

Nadere informatie

Centraal Schriftelijk Examen 2016 Theoretische Leerweg

Centraal Schriftelijk Examen 2016 Theoretische Leerweg Centraal Schriftelijk Examen 2016 Theoretische Leerweg 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Voorafgaand aan de examenperiode.6 Afronden schoolexamen Puntjes op de I Checklist CSE.7 Afronding examenperiode tijdvak 1..8

Nadere informatie

Informatiegids examens 2015. Maart 2015

Informatiegids examens 2015. Maart 2015 Informatiegids examens 2015 Maart 2015 Aan de examenkandidaten van HAVO-5 en VWO-6 Hoogezand, maart 2015 Beste examenkandidaten, Hierbij ontvangen jullie de informatiegids voor het Centraal Eindexamen

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE. Spoorboekje voor alle examenkandidaten TL. Schooljaar 2015 2016 Overzicht april t/m juli

SAENREDAM COLLEGE. Spoorboekje voor alle examenkandidaten TL. Schooljaar 2015 2016 Overzicht april t/m juli SAENREDAM COLLEGE Spoorboekje voor alle examenkandidaten TL Schooljaar 2015 2016 Overzicht april t/m juli 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Inhoudsopgave Blz. 2 Voorwoord Blz. 3 Overzicht activiteiten maart, april,

Nadere informatie

Voor, tijdens en na het centraal examen

Voor, tijdens en na het centraal examen Voor, tijdens en na het centraal examen Vóór het examen moeten er nog een paar belangrijke zaken gebeuren: De cijfercontrole: de cijfers en andere beoordelingen voor alle examenvakken moeten gecontroleerd

Nadere informatie

EX. NR: BONNEFANTEN COLLEGE

EX. NR: BONNEFANTEN COLLEGE EXAMENGIDS VMBO-K NAAM: EX. NR: BONNEFANTEN COLLEGE Eenhoornsingel 100 6216CW Maastricht 043 3541234 SPELREGELS VÓÓR, TIJDENS EN NA HET CENTRAAL EXAMEN 2016 1 EXAMENGIDS VMBO-K INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE. Spoorboekje voor alle examenkandidaten BB en KB. Schooljaar 2013 2014 Overzicht april t/m juli

SAENREDAM COLLEGE. Spoorboekje voor alle examenkandidaten BB en KB. Schooljaar 2013 2014 Overzicht april t/m juli SAENREDAM COLLEGE Spoorboekje voor alle examenkandidaten BB en KB Schooljaar 2013 2014 Overzicht april t/m juli 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Inhoudsopgave Blz. 2 Voorwoord Blz. 3 Overzicht activiteiten april

Nadere informatie

1. Tijdstippen en plaats. Het centraal examen wordt afgenomen op de tijdstippen die door de overheid worden vastgesteld.

1. Tijdstippen en plaats. Het centraal examen wordt afgenomen op de tijdstippen die door de overheid worden vastgesteld. Locatiegebonden extra artikel van het examenreglement. Regels in de examenzaal 1. Tijdstippen en plaats. Het centraal examen wordt afgenomen op de tijdstippen die door de overheid worden vastgesteld. 2.

Nadere informatie

Als er na het lezen van dit bericht nog onduidelijkheden zijn, laat het ons dan weten.

Als er na het lezen van dit bericht nog onduidelijkheden zijn, laat het ons dan weten. Arnhem, april 2015. Aanwijzingen CENTRAAL SCHRIFTELIJK EXAMEN 2015 Eerste tijdvak, Veel van de zaken die je voor een goed verloop van het Centraal Examen moet weten, vind je in het, aan het begin van het

Nadere informatie

Beste examenkandidaat, geachte ouder(s)/verzorger(s),

Beste examenkandidaat, geachte ouder(s)/verzorger(s), Aan de eindexamenkandidaten vmbo basis en kader en hun ouder(s)/verzorger(s) datum 30 maart 2016 betreft Informatie CSPE en Centraal Examen 2016 behandeld door K. Luten 0522. 26 32 77 kenmerk O1516238s

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET DIPLOMA

OP WEG NAAR HET DIPLOMA OP WEG NAAR HET DIPLOMA Exameninstructie 2014 MAVO HAVO VWO - 1 - Secr/Ex/Alg/13-14/Op weg naar het Diploma INHOUDSOPGAVE 1. AFRONDING VAN HET SCHOOLEXAMEN... 3 Schoolexamencijfers... 3 2. DE GANG VAN

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. In deze examenspecial staan: regels CE en CSPE. regels computer examen. regels slagen en zakken. hulpmiddelen bij het examen

INHOUDSOPGAVE. In deze examenspecial staan: regels CE en CSPE. regels computer examen. regels slagen en zakken. hulpmiddelen bij het examen INHOUDSOPGAVE In deze examenspecial staan: regels CE en CSPE regels computer examen regels slagen en zakken hulpmiddelen bij het examen alles over: - boeken inleveren - examenklachtenlijn - herkansing

Nadere informatie

EXAMEN INSTRUCTIE 2011 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 KBL

EXAMEN INSTRUCTIE 2011 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 KBL EXAMEN INSTRUCTIE 2011 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 KBL Oosterlicht College Vianen Inhoud: Voorbereiding Examenroosters Ziekte Uitsluiting Extra s Tijdens het examen: Op tijd Te laat Tassen, jassen

Nadere informatie

Centraal Examen 2015 EXAMENKANDIDATEN

Centraal Examen 2015 EXAMENKANDIDATEN VSC Leerlingenboekje I Centraal Examen 2015 EXAMENKANDIDATEN Wil je deze informatie die betrekking heeft op het komend examen aandachtig doorlezen en goed bewaren? Mocht je vragen hebben, neem dan zo snel

Nadere informatie

Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2016

Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2016 SG De Triade Edam Naar de finish.. Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2016 Naar de finish leerlingversie 2016 Pagina 1 Beste examenkandidaten, Nog enkele weken en dan begin je aan je

Nadere informatie

Deze brief bevat de volgende informatie over het examen en de regeling schoolexamen:

Deze brief bevat de volgende informatie over het examen en de regeling schoolexamen: Bemmel, maart 2015 Aan alle examenkandidaten/ ter kennisname aan de ouders Geachte ouders/beste leerlingen, Deze brief bevat de volgende informatie over het examen en de regeling schoolexamen: 1. De commissie

Nadere informatie

SE 3 Dinsdag 12 januari t/m woensdag 20 januari 2016

SE 3 Dinsdag 12 januari t/m woensdag 20 januari 2016 SE 3 Dinsdag 12 januari t/m woensdag 20 januari 2016 Overzicht SE3 week (inclusief moment rekentoetsen) Lokalenrooster Mededelingen Toegestane hulpmiddelen SE3 week Overzicht SE3 week Dinsdag 12 januari

Nadere informatie

SECTOR VMBO. Aan de eindexamenleerlingen VMBO. Emmen, april 2012. Beste eindexamenleerling,

SECTOR VMBO. Aan de eindexamenleerlingen VMBO. Emmen, april 2012. Beste eindexamenleerling, SECTOR VMBO. Aan de eindexamenleerlingen VMBO. Emmen, april 2012 Beste eindexamenleerling, Het schooljaar is voor jullie bijna ten einde en we hopen allemaal dat jij straks ook je diploma in ontvangst

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O.

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O. Examenperiode: V.W.O. 2009 2012 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O./V.W.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen

Nadere informatie

rooster CSE basisberoepsberoepsgerichte leerweg (19-05-2014 t/m 02-06-2014)

rooster CSE basisberoepsberoepsgerichte leerweg (19-05-2014 t/m 02-06-2014) rooster CSE basisberoepsberoepsgerichte leerweg (19-05-2014 t/m 02-06-2014) Examenregels asis/kader 1. Zorg ervoor dat je minstens 15 minuten vóór aanvang in de examenruimte aanwezig bent. 2. Het examen

Nadere informatie

Centraal Examen 2015. 5 HAVO en 6 VWO. Leerlingeneditie

Centraal Examen 2015. 5 HAVO en 6 VWO. Leerlingeneditie Centraal Examen 2015 5 HAVO en 6 VWO Leerlingeneditie Beste leerlingen, Hierbij ontvangen jullie het draaiboek van de eindexamens, eerste tijdvak. Veel succes toegewenst! Met vriendelijke groet, J. Dierx

Nadere informatie

REGELING TOEGESTANE HULPMIDDELEN VMBO, HAVO EN VWO

REGELING TOEGESTANE HULPMIDDELEN VMBO, HAVO EN VWO Gewijzigd op 13 oktober. Bij 2 Hulpmiddelen vmbo: toegevoegd bij muziek dat een computer door de organisatie wordt geleverd. Bij 4.2 Computer: laptopgebruik alleen toegestaan na toestemming van DUO Examendiensten.

Nadere informatie

Examens VWO Informatie voor kandidaten

Examens VWO Informatie voor kandidaten 2015 Examens VWO Informatie voor kandidaten Rembrandt College Veenendaal April 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 2. Wat moet af zijn voordat je met het eindexamen begint. 3. Wat mag wel, wat kun je beter

Nadere informatie

PTA Havo 4 Cohort 2015

PTA Havo 4 Cohort 2015 PTA Havo 4 Cohort 2015 Cohort: 2015 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding: Dit document behoort bij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA wordt omschreven hoe het schoolexamen voor de verschillende

Nadere informatie

2013-2014. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken

2013-2014. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken 2013-2014 Informatieboekje Centraal Examen BB Locatie Hoevelaken Inhoud Voorwoord 1. Examenperiode 2. Plaats van het Examen 3. Verzuim bij het Examen 4. Uitgesteld Examen i.v.m. wettelijk geoorloofde afwezigheid

Nadere informatie

EXAMEN INSTRUCTIE 2014. voor. eindexamenkandidaten VMBO-4 Oosterlicht College Nieuwegein

EXAMEN INSTRUCTIE 2014. voor. eindexamenkandidaten VMBO-4 Oosterlicht College Nieuwegein EXAMEN INSTRUCTIE 2014 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 Oosterlicht College Nieuwegein Inhoud: Algemene regels Oefenen examen Tijdens het examen Na het examen Geslaagd? Belangrijke data Toegestane hulpmiddelen

Nadere informatie

Voor, tijdens en na het centraal examen

Voor, tijdens en na het centraal examen Voor, tijdens en na het centraal examen Vóór het examen moeten er nog een paar belangrijke zaken gebeuren: De cijfercontrole: de cijfers en andere beoordelingen voor alle examenvakken moeten gecontroleerd

Nadere informatie

EXAMEN INSTRUCTIE 2011 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL

EXAMEN INSTRUCTIE 2011 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL EXAMEN INSTRUCTIE 2011 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL Oosterlicht College Vianen Inhoud: Voorbereiding Examen op de computer Examenroosters Ziekte Uitsluiting Extra s Tijdens het examen: Op tijd

Nadere informatie

EX. NR: BONNEFANTEN COLLEGE

EX. NR: BONNEFANTEN COLLEGE EXAMENGIDS HAVO NAAM: EX. NR: BONNEFANTEN COLLEGE Eenhoornsingel 100 6216CW Maastricht 043 3541234 SPELREGELS VÓÓR, TIJDENS EN NA HET CENTRAAL EXAMEN 2015 1 EXAMENGIDS HAVO INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 3

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE. Spoorboekje voor alle examenkandidaten Basis- en Kaderberoeps- gerichte leerweg. Schooljaar 2015 2016 Overzicht april t/m juli

SAENREDAM COLLEGE. Spoorboekje voor alle examenkandidaten Basis- en Kaderberoeps- gerichte leerweg. Schooljaar 2015 2016 Overzicht april t/m juli SAENREDAM COLLEGE Spoorboekje voor alle examenkandidaten Basis- en Kaderberoeps- gerichte leerweg Schooljaar 2015 2016 Overzicht t/m juli 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Inhoudsopgave Blz. 2 Voorwoord Blz. 3 Overzicht

Nadere informatie

Hulpmiddelen 6. Toelichting op de tabel hulpmiddelen 7. Regels examenlokaal 9

Hulpmiddelen 6. Toelichting op de tabel hulpmiddelen 7. Regels examenlokaal 9 Exameninformatie 2015-2016 1 Inhoudsopgave Kort samengevat 3 o Centraal Examen BB, KB en mavo eerste tijdvak 3 o een paar regels en afspraken 3 o informatie over de uitslag 3 o diploma-uitreiking 3 o tijden

Nadere informatie

Vooraf Als je nog geen kopie van je ID hebt ingeleverd, doe dat dan onmiddellijk!!

Vooraf Als je nog geen kopie van je ID hebt ingeleverd, doe dat dan onmiddellijk!! Aan: Alle examenkandidaten Betreft: informatie en instructies centraal examen Datum: 07 april 2016 Beste kandidaten, In deze brief vind je de instructies met betrekking tot het centraal examen en alle

Nadere informatie

Vademecum Examen 5 HAVO / 6 VWO

Vademecum Examen 5 HAVO / 6 VWO Vademecum Examen 5 HAVO / 6 VWO 2015 T e r i n l e i d i n g In dit boekje krijg je informatie over een aantal onderwerpen die van groot belang zijn voor het laatste deel van je schooljaar. Regelmatig

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2013 MAVO HAVO VWO

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2013 MAVO HAVO VWO OP WEG NAAR HET DIPLOMA Exameninstructie 2013 MAVO HAVO VWO 1 INHOUDSOPGAVE 1. AFRONDING VAN HET SCHOOLEXAMEN... 3 2. DE GANG VAN ZAKEN ROND HET CENTRAAL EXAMEN... 3 3. DATA CENTRAAL EXAMEN MAVO/HAVO/VWO

Nadere informatie

Toegestane hulpmiddelen vmbo 2009 per vak

Toegestane hulpmiddelen vmbo 2009 per vak Toegestane hulpmiddelen vmbo 2009 per vak Alle vakken Alle leerwegen Basispakket, bestaande uit: - Schrijfmateriaal incl. millimeterpapier - tekenpotlood - blauw en rood kleurpotlood - liniaal met Millimeterverdeling

Nadere informatie

Examenboekje 2014-2015 Voor leerlingen. Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs

Examenboekje 2014-2015 Voor leerlingen. Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs Examenboekje 2014-2015 Voor leerlingen Karel de Grote College Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs Inhoud Inleiding... 3 Contact... 3 Belangrijke data... 4 Rooster eerste tijdvak (CE1)...

Nadere informatie

Vooraf Als je nog geen kopie van je ID hebt ingeleverd, doe dat dan onmiddellijk!!

Vooraf Als je nog geen kopie van je ID hebt ingeleverd, doe dat dan onmiddellijk!! Aan: Alle examenkandidaten Betreft: informatie en instructies centraal examen Kenmerk: EC-1415-251/SMI/spe Datum: 31 maart 2015 Beste kandidaten, In deze brief vind je de instructies met betrekking tot

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL -1-

INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL -1- INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL 1 Overzicht Examendata 2012 vr 30 mrt. t/m di. 10 april Toetsweek 2 (T7) do 19 april do 26 april vr 27 april ma 7 mei ma 7 mei t/m vr 11 mei di 15 mei t/m di 29 mei wo

Nadere informatie

Alle leerwegen Woordenboek Nederlands (zie 3.1)

Alle leerwegen Woordenboek Nederlands (zie 3.1) Bijlage 2A bij de Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2015 van 18 juni 2013, nummer CvE-13.01726 Hulpmiddelen vmbo 2015 1.

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

EXAMENSPECIAL EINDEXAMEN 2015

EXAMENSPECIAL EINDEXAMEN 2015 EXAMENSPECIAL EINDEXAMEN 2015 april 2015 I. AFWIKKELING VAN SCHOOLEXAMEN EN HERKANSINGEN 1. Einddatum handelingsdelen en profielwerkstuk vwo/havo vr 20 maart Alle handelingsdelen 2. Inleveren aanvraagformulier

Nadere informatie

avo XAMENKRANT 13 e editie

avo XAMENKRANT 13 e editie ------------------------------ - JE EXAMENROOSTER - HULPMIDDELEN - SITES MET EXAMENINFORMATIE - SLIMME TIPS - LAKS KLACHTENLIJN - SLAAG-ZAKREGELING EN NOG VEEL MEER ------------------------------ 2012

Nadere informatie

EX. NR: BONNEFANTEN COLLEGE

EX. NR: BONNEFANTEN COLLEGE EXAMENGIDS VMBO-TL NAAM: EX. NR: BONNEFANTEN COLLEGE Eenhoornsingel 100 6216CW Maastricht 043 3541234 SPELREGELS VÓÓR, TIJDENS EN NA HET CENTRAAL EXAMEN 2016 1 EXAMENGIDS VMBO-TL INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O.

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O. Examenperiode: V.W.O. 2015 2018 Programma van Toetsing en Afsluiting V.W.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in het V.W.O..

Nadere informatie

Over jouw examen gesproken. Theoretische leerweg (TL) Versie HJZ

Over jouw examen gesproken. Theoretische leerweg (TL) Versie HJZ NAAMSTICKER Over jouw examen gesproken Theoretische leerweg (TL) Versie HJZ BIJLAGE BIJ HET EXAMENREGLEMENT EN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Maart 2011 Beste kandidaat, geachte ouder(s), In

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA 2012 VMBO BB/KB/GL/TL

EXAMENPROGRAMMA 2012 VMBO BB/KB/GL/TL EXAMENPROGRAMMA 2012 VMBO BB/KB/GL/TL Aan de leerlingen van 4BB, 4KB, 4GL en 4TL Hoogezand, april 2012 Beste leerlingen, Hierbij ontvangen jullie voor het Centraal Schriftelijk Examen 2012 de volgende

Nadere informatie

Toetsweek Instructie 4 HAVO

Toetsweek Instructie 4 HAVO Toetsweek Instructie 4 HAVO Route naar Schoolexamencijfer Toetsperiode cijfer 4 HAVO Toetsperiode 1 Toetsen in de toetsweek Praktische Toetsen in de les Mondelingen Handelingsdelen opdrachten Toetsen in

Nadere informatie

Exameninformatie OPDC t Nijrees Maart 2015

Exameninformatie OPDC t Nijrees Maart 2015 Exameninformatie OPDC t Nijrees Maart 2015 4BB 4KB 4TL 5havo 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Uitleg examen blz. 4 3. Uitleg proefexamen blz. 5 4. Wijze van examineren blz. 5 5. Hulpmiddelen blz.

Nadere informatie

HAVO VWO EXAMENKRANT 2014. 15 e editie

HAVO VWO EXAMENKRANT 2014. 15 e editie EXAMENKRANT 2014 15 e editie HAVO VWO ----------------------------- ---- - EXAMENROOSTER - HULPMIDDELEN: WAT HEB JE NODIG ----------------------------- ---- ---------------------------------- - SITES MET

Nadere informatie

Alle leerwegen Woordenboek Nederlands (zie 3.1) Alle leerwegen Woordenboek naar en vanuit de vreemde taal c.q. naar en van Fries (zie 3.

Alle leerwegen Woordenboek Nederlands (zie 3.1) Alle leerwegen Woordenboek naar en vanuit de vreemde taal c.q. naar en van Fries (zie 3. Bijlage 2A bij de Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2014 van 19 juni 2012, nummer CvE-12.01404 Hulpmiddelen

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O Programma van Toetsing & Afsluiting voor H.A.V.O Examenperiode: H.A.V.O. 2013 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in

Nadere informatie

DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN

DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN MAVO 4 DE LA SALLE 2015 1 Geachte ouder(s)/verzorger(s) van de eindexamenleerlingen, Op dinsdag 12 mei 2015 begint voor de eindexamenleerlingen van De la Salle het Centraal Schriftelijk

Nadere informatie

AOC De Groene Welle. Maart 2014 EXAMENINFO VOOR EXAMENKANDIDATEN VAN AOC DE GROENE WELLE

AOC De Groene Welle. Maart 2014 EXAMENINFO VOOR EXAMENKANDIDATEN VAN AOC DE GROENE WELLE 2014 AOC De Groene Welle Maart 2014 EXAMENINFO 2014 VOOR EXAMENKANDIDATEN VAN AOC DE GROENE WELLE 1 Beste examenkandidaat en ouders/verzorgers, Dit informatieboekje bevat belangrijke wetenswaardigheden,

Nadere informatie

Het Centraal Examen 2014

Het Centraal Examen 2014 Het Centraal Examen 2014 Voor de leerlingen van het VMBO-BB/LWT Inhoud Voorwoord 1. Examenperiode 2. Plaats van het Examen 3. Verzuim bij het Examen 4. Uitgesteld Examen i.v.m. wettelijk geoorloofde afwezigheid

Nadere informatie

EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL

EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL Oosterlicht College Vianen Inhoud: Voorbereiding Examen op de computer Examenroosters Ziekte Uitsluiting Extra s Tijdens het examen: Op tijd

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6 Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 13vwo6 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op

Nadere informatie

Pius X College. Examen 2014

Pius X College. Examen 2014 Pius X College Examen 2014 Examenrooster van 31 maart 2014 tot en met 18 juni 2014 UITSLAG EXAMENS: woensdag 11 juni 2014 Afgewezen kandidaten ontvangen tussen 15:00 en 16:00 uur persoonlijk bericht. DIPLOMA-UITREIKING:

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Havo/Atheneum cursus 2015-2016 Algemeen deel voor bovenbouw havo en atheneum Onderdelen 2 Het Examen 4 Het Examendossier 4 Het PTA 4 Het Profielwerkstuk

Nadere informatie

Bij het centrale examen Engels GL/TL is het voorbeeld briefsjabloon geen toegestaan hulmiddel meer. Alle leerwegen Woordenboek Nederlands (zie 3.

Bij het centrale examen Engels GL/TL is het voorbeeld briefsjabloon geen toegestaan hulmiddel meer. Alle leerwegen Woordenboek Nederlands (zie 3. Bijlage 1A bij de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2016 van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01696 Hulpmiddelen vmbo 2016 1. Wat is er anders

Nadere informatie

Aan alle examenkandidaten van 5H en 6V en hun ouder(s) / verzorger(s) Betreft: informatie over het CE 2015. Nijmegen, 13 april 2015

Aan alle examenkandidaten van 5H en 6V en hun ouder(s) / verzorger(s) Betreft: informatie over het CE 2015. Nijmegen, 13 april 2015 Aan alle examenkandidaten van 5H en 6V en hun ouder(s) / verzorger(s) Betreft: informatie over het CE 2015 Nijmegen, 13 april 2015 Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s), Een laatste krachtsinspanning

Nadere informatie