Klinisch leiderschap, de cruciale stap naar excellentie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klinisch leiderschap, de cruciale stap naar excellentie"

Transcriptie

1 Klinisch leiderschap, de cruciale stap naar excellentie 26 november 2012

2

3 Inhoudstafel Verwelkoming... 1 Programma... 3 Moderatoren... 4 Sprekers... 5 Praktische informatie...16

4

5 Missie over kwaliteit en patiëntveiligheid De cel Kwaliteit en Patiëntveiligheid stimuleert de implementatie van een patiëntgericht, geïntegreerd en op evidentie gebaseerd zorgbeleid door middel van innoverende en duurzame projecten in samenspraak met haar partners. Visie op klinisch leiderschap Het nastreven van efficiëntie en excellentie in de gezondheidszorg zet zorginstellingen en zorgverleners ertoe aan om samen te werken aan kwaliteitsvolle en veilige zorg. Na een analyse van de beschikbare literatuur m.b.t. klinisch leiderschap beschouwt de federale overheid de volgende componenten als essentieel voor het handelen van leidinggevende zorgprofessionals: 1. Ze hebben een sterke visie op kwaliteit, patiëntveiligheid en patiëntgerichte zorg en weten deze adequaat uit te dragen; 2. Ze inspireren andere zorgverleners in het verbeteren van kwaliteit, patiëntveiligheid en patiëntgerichtheid; 3. Ze beschikken over diepgaande kennis in hun vakgebied; 4. Hun handelen is gebaseerd op evidentie gebaseerde richtlijnen en inzichten; 5. Ze staan open om te leren van andere disciplines; 6. Ze zijn in staat productieve werkrelaties te ontwikkelen met het oog op het verbeteren van de uitkomsten in de zorg; 7. Ze bouwen bruggen naar andere professionele disciplines met het oog op het verbeteren van kwaliteit en patiëntveiligheid; 8. Ze implementeren een bio-psycho-sociale benadering in het omgaan met patiënten en hun familie; 9. Ze «empoweren» patiënten en hun families in het omgaan met hun ziekte; 10. Ze promoten continuïteit van de zorg doorheen de instelling en daarbuiten. In het kader van het tweede federale meerjarenplan m.b.t. de coördinatie van kwaliteit en patiëntveiligheid ( ) is klinisch leiderschap een belangrijk thema. 1

6 Waarom een symposium over klinisch leiderschap? Klinisch leiderschap wordt door de federale overheid gezien als een kritische succesfactor in het realiseren en verbeteren van een veilige, effectieve en patiëntgerichte zorg. De overheid wil het debat over de concretisering van klinisch leiderschap in samenspraak met de sector initiëren. Daarom wordt tijdens het symposium klinisch leiderschap benaderd vanuit een theoretische, conceptuele hoek alsook vanuit een meer praktische, operationele invalshoek. Zoals elk jaar is het ook nu de bedoeling om ziekenhuiservaringen te delen door middel van een postersessie over verschillende kwaliteits-en patiëntveiligheidsthema s. Doelpubliek: Het symposium richt zich in de eerste plaats tot ziekenhuisdirecties, leidinggevende zorgprofessionals, kwaliteitscoördinatoren en medewerkers patiëntveiligheid. Een organisatie van de Zaal Pacheco (Finance Tower) Pachecolaan, Brussel Telefoon: 02/

7 Programma 08h30 09h00 SESSIE 1 Moderator 09h15 09h45 10h15 10h45 SESSIE 2 Moderator 11h15 11h45 12h15 12h45 SESSIE 3 Moderator 13h30 14h00 14h30 15h00 15h30 16h00 Onthaal en registratie Welkomstwoord Dr. Dirk Cuypers, Voorzitter van het directiecomité, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Plaats van de directie in klinisch leiderschap Dr. Luc Van Looy, GZA De visie van de federale overheid op klinisch leiderschap Dr. Margareta Haelterman, FOD Volksgezondheid De Gemba Walk of de afspraak voor kwaliteit Sébastien Nahon, UC Lean management en klinisch leiderschap: welk verband? Prof. Patrick de Coster, CHU Mont-Godinne PAUZE Klinisch leiderschap in de praktijk Prof. Bruno Krug, CHU Mont-Godinne De hoofdverpleegkundige: een key-speler voor veilige en kwaliteitsvolle zorg Marc Verschueren, KU Leuven Kwaliteits-en teamontwikkeling vanuit een krachtengerichte benadering Stefanie Everaert en Freya Versluys, Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain Gent Veiligheidsrondes, een rondgang met diepgang Ludo Meyers, Jessaziekenhuis Hasselt LUNCH Klinisch leiderschap: hefboom voor efficiëntie en excellentie Dr. Xavier de Béthune, LCM Klinisch leiderschap : de Franse referentiegids voor ziekenhuismanagers. Toepassingen en beperkingen voor de Belgische ziekenhuizen Prof. Patrick M. Georges, Collège des Ingénieurs, Parijs Flying with doctors: met team resource management op weg naar veiliger zorg Dr. Dirk de Korne, Oogziekenhuis Rotterdam Het belang van klinisch leiderschap in psychiatrische ziekenhuizen Prof. Dirk De Wachter, UPC KU Leuven Operatiekwartier in beweging Prof. Rika Deraemaecker, UMC Sint-Pieter Brussel Transparantie en rapportage van resultaten van hartchirurgie Dr. Marc Schepens, AZ Sint-Jan, Brugge Conclusies van de dag door de moderatoren 3

8 Moderatoren Dr. Luc Van Looy Hoofdgeneesheer Sint-Augustinus, GZA, Wilrijk Luc Van Looy is hoofdgeneesheer van de GasthuisZusters Antwerpen (GZA) en is eveneens voorzitter van het comité patiëntveiligheid. Bovendien neemt Dr. Van Looy deel aan de strategische werkgroepen «kwaliteit en patiëntveiligheid» en «taxonomie» in samenwerking met de FOD Volksgezondheid. Prof. Bruno Krug Medisch kwaliteitscoördinator, Cliniques Universitaires UCL Mont- Godinne Bruno Krug is afgestudeerd als arts aan de Universiteit Antwerpen in Zijn verdere specialisaties zijn geneesheer-specialist in de Nucleaire Geneeskunde en geneesheer-specialist in het beheer van gezondheidsgegevens. In 2009 behaalde hij tevens een doctoraat in de gezondheidseconomie. Hij is eerste auteur en co-auteur van een dertigtal artikels. Sinds 2002 is hij werkzaam in het Universitair Ziekenhuis van Mont-Godinne, deeltijds als nucleair geneeskundige en deeltijds als medisch kwaliteitscoördinator. Hij is ook lid van de strategische werkgroep «kwaliteit en patiëntveiligheid» van de FOD volksgezondheid. Dr. Xavier de Béthune Coordinator Kwaliteitsinitiativen, Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (LCM) Xavier de Béthune is dokter in de geneeskunde en coördinator van de kwaliteitsinitiatieven van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (LCM). Hij is ook lid van de strategische werkgroep «kwaliteit en patiëntveiligheid» van de FOD volksgezondheid. 4

9 Sprekers SESSIE 1 Plaats van de directie in klinisch leiderschap Moderator: Dr. Luc Van Looy 9u15 De visie van de federale overheid op klinisch leiderschap Dr. Margareta Haelterman, hoofd van de cel «kwaliteit» binnen de dienst Acute, chronische en Ouderenzorg, FOD Volksgezondheid Klinisch leiderschap is een complex concept dat niet altijd makkelijk te implementeren is binnen de zorginstelingen. Dit wordt bevestigd door een eerder geringe bijdrage van leidinggevenden (hoofdgeneesheer, hoofdverpleegkundigen, ) bij de uitvoering van het eerste meerjarenplan van de «contracten coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid» ( ). De FOD Volksgezondheid is overtuigd van de centrale rol van managers en verantwoordelijken bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Daardoor wordt klinisch leiderschap een centraal thema in het tweede meerjarenplan «coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid ». Op basis van de bevindingen van het eerste meerjarenplan, de literatuur en andere ervaringen, zal Dr. Haelterman verschillende elementen ter sprake brengen die tot een beter klinisch leidershap leiden. Margareta Haelterman is dokter in de geneeskunde (VUB). Daarnaast behaalde ze ook een WHO certificaat «Epidemiological and statistical methods» aan de ULB en een «Master of Science in het management en het beleid van de gezondheidszorg» aan de KULeuven. Sinds 2003 werkt ze bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu waar ze sinds 2010 hoofd is van de cel «kwaliteit», Directoraat-generaal Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen, binnen de dienst Acute, chronische en Ouderenzorg. 5

10 9u45 De Gemba Walk of de afspraak voor kwaliteit Sébastien Nahon Lector aan de Faculté Polytechnique de Mons (FPMS), uitgenodigd specialist aan de FUCaM (Louvain School of Management) en aan de UCL (Faculteit communicatie) De tijd dat de ziekenhuismanager niet uit zijn bureau kwam is lang voorbij. Vandaag investeren instellingen in continue verbetering met behulp van nieuwe en aangepaste methodes. Een voorbeeld hiervan is de Gemba Walk: een managementtechniek die de nadruk legt op het aanwezig zijn op de werkvloer en op het bevorderen van patiëntentevredenheid als belangrijke waarde. De Gemba techniek heeft drie doelstellingen: problemen sneller begrijpen en oplossen, directe communicatie met het personeel bevorderen en pertinente oplossingen geven zowel voor de verwachtingen van de patiënten als voor het strategisch beleid. De resultaten van deze methodologie staan vast: het verhoogt de personeelsbetrokkenheid en het gebrek aan kwaliteit vermindert. Na een loopbaan als onderzoeker aan de UCL, assistent aan de FUCAM en communicatieverantwoordelijke bij het Belgische Rode Kruis, werkt Sébastien Nahon momenteel als docent in het universitair onderwijs. Hij is ook gastspreker in het departement informatie en communicatie van de universiteit UCL-MONS, lector van de faculteit FPMS en lid van CERIO (Centre de Recherche et d Intervention en Organisation) van UCL Mons. 6

11 10u15 Lean management en klinisch leidershap: welk verband? Prof. Patrick De Coster Directeur-generaal Universitair Ziekenhuis UCL Mont-Godinne Meer dan veertig jaar geleden werd Lean Management, geïnspireerd door TPS (Toyota Production System), geïntroduceerd in de industriële sector. De laatste tien jaar wordt deze manier van werken ook in de gezondheidssector toegepast, vooral in Angelsaksische landen. Lean Management is een nieuwe manier van leiderschap die, door de nadruk te leggen op problemen, een dynamische en continue verbetering mogelijk maakt. Dankzij Lean Management worden problemen vermeden en wordt tijd gewonnen. Daarnaast zorgt het ook voor het faciliteren van de processen en procedures en worden minder fouten gemaakt door de aandacht te vestigen op acties met de meest toegevoegde waarde voor de patiënten. Lean Management is een fundamentele verandering in leiderschap omdat het de hoogste leidinggevenden daadwerkelijk aanzet tot een ander leiderschapsgedrag. Patrick De Coster is directeur-generaal van het Universitair Ziekenhuis UCL Mont-Godinne in Dinant. Hij is ook Voorzitter van het netwerk Santé Louvain UCL (28 ziekenhuizen) en van de faculteitsraad volksgezondheid. Prof. De Coster is professor aan de UCL en gastprofessor en aan de Université de Strasbourg (management school). 7

12 SESSIE 2 Moderator: Klinisch leiderschap in de praktijk Prof. Bruno Krug 11u15 De hoofdverpleegkundige: een key-speler voor veilige en kwaliteitsvolle zorg Marc Verschueren Coördinator ontwikkeling en opleiding UZ Leuven/coördinator netwerk «Clinical leadership project» CZV-KULeuven. Stilaan, zij het nog zeer beperkt, is er evidentie over het effect van leiderschap op patiëntenoutcomes en meer in het bijzonder op indicatoren van patiëntveiligheid en kwaliteit. Het blijkt dat relatie-georiënteerd leiderschap het meest aangewezen is. Vooral transformationeel leiderschap heeft een aantoonbaar effect op het commitment en de performantie van de medewerkers. Effectief leiderschap moet echter ook mogelijk gemaakt worden vanuit de context. Welke voorwaarden moeten vervuld zijn, willen de hoofdverpleegkundigen werkelijk «verschil» kunnen maken? Hoe kunnen we hen maximaal ondersteunen? Marc Verschueren werkte achtereenvolgens als verpleegkundige, hoofdverpleegkundige, verpleegkundig manager, stafmedewerker verpleegkunde en momenteel als coördinator ontwikkeling en opleiding in het UZ Leuven. Hij is deeltijds verbonden aan het Centrum voor Ziekenhuisen Verplegingswetenschap van de KULeuven waar hij plaatsvervangend docent leiderschap en innovatie is en coördinator van het Netwerk Leiderschapsontwikkeling in Zorg. Hij implementeerde vanuit het CZV in 25 ziekenhuizen in Vlaanderen het Clinical Leadership Project. Hij doet als vrijwillig medewerker onderzoek aan de faculteit psychologie KULeuven naar de relatie tussen leiderschap van hoofdverpleegkundigen en kwaliteit en patiëntveiligheid. 8

13 11u45 Kwaliteits-en teamontwikkeling vanuit een krachtengerichte benadering Stefanie Everaert stafmedewerker patiëntenzorg en kwaliteitscoördinator. Freya Versluys, stafmedewerker patiëntenzorg. Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain Het zorglandschap is de voorbije periode in volle evolutie: patiëntenparticipatie komt meer en meer centraal te staan. Dit vergt een andere visie. Het beleid van P.C. Dr. Guislain heeft resoluut gekozen voor een én én benadering. Er wordt niet enkel ingezet op de ontwikkeling van meetinstrumenten en indicatoren maar er wordt vooral geïnvesteerd in het verband met de visie en strategische keuzes. Deze beweging op een kwalitatieve manier ondersteunen is de verantwoordelijkheid van de leidinggevenden binnen de organisatie. Op basis van de analyse van een zelfevaluatie krijgen de leidinggevenden zicht op de afdelingsorganisatie en kunnen ze vanuit ankerpunten verbetertrajecten opstarten. Verbindend leiderschap staat centraal in dit proces. Freya Versluys is pedagoge van opleiding en is stafmedewerkster patiëntenzorg in het P.C. Dr. Guislain. Haar voornaamste taken situeren zich in het zorguitkomstenbeleid en het herstel en vermaatschappelijken van zorg. Stefanie Everaert heeft klinische psychologie gestudeerd aan de UGent. Zij combineert momenteel twee functies in het P.C. Dr. Guislain. Haar taken zijn gericht op het kwaliteitsbeleid en meer specifiek de ondersteuning van leidinggevenden. Zij staat ook in voor het patiëntveiligheidsbeleid van de hele organisatie. 9

14 12u15 Veiligheidsrondes, een rondgang met diepgang Ludo Meyers Directeur patiëntenzorg, Jessa Ziekenhuis, Hasselt Bijna dagelijks trekken teams van verpleegkundigen, leidinggevenden, staf- en directieleden de werkvloer op om gericht een inschatting te maken over de veiligheid van de zorg in het Jessa Ziekenhuis. In deze presentatie delen we graag met jullie onze opzet van deze «Veiligheidsrondes» en de effecten die we terugvinden op de veiligheidscultuur, de verbeteracties op de diensten en de behaalde resultaten. Ludo Meyers is als gegradueerd verpleegkundige sinds 1981 actief in het werkveld. Hij vulde zijn diploma aan met een master in de gezondheidswetenschappen, optie ziekenhuisbeleid. Tal van bijscholingen en managementopleidingen volgden in de loop der jaren. Na een tewerkstelling als verpleegkundige in het universitaire ziekenhuis Antwerpen, werd hij middenkader in het Sint Jansziekenhuis van Genk. Momenteel werkt hij als directeur patiëntenzorg in het Jessa ziekenhuis te Hasselt. 10

15 SESSIE 3 Moderator: Klinisch leiderschap: hefboom voor efficiëntie en excellentie Dr. Xavier de Béthune 13u30 Klinisch leiderschap: de Franse referentiegids voor ziekhuismanagers. Toepassingen en beperkingen voor de Belgische ziekenhuizen. Prof. Patrick M. Georges Neurochirurg Professor management, Collège des Ingénieurs, Parijs In deze presentatie worden de volgende vier thema s behandeld: de ervaring van de Franse ziekenhuizen met klinisch leiderschap : sterktes en zwaktes de strategie van het ziekenhuis: voor of tegen patiënten? ziekenhuismarketing : voor of tegen patiënten? economische en sociale rentabiliteit van ziekenhuizen: voor of tegen patiënten? Dr. Patrick M. Georges is neurochirurg en professor management aan het «École des Hautes Études Commerciales» (HEC), het «Collège des Ingénieurs» in Parijs, de Université Libre de Bruxelles en de Vlerickschool voor Management. Hij is gespecialiseerd in cognitieve ergonomie en in de intellectuele, individuele en collectieve organisatie in zorginstellingen. Hij is de auteur van twee bestsellers: «Gagner en efficacité» et «Le Management Cockpit. Des tableaux de bord essentiels». Dr. Patrick M. Georges is eveneens directeur bij Editions Mieux Gérer en auteur bij Kogan Page, London, Philadelphia. 11

16 14u00 Flying with doctors: met team resource management op weg naar veiligere zorg Dr. Dirk de Korne Beleidsadviseur kwaliteit & veiligheid en wetenschappelijk docent Oogziekenhuis, Rotterdam Verbetering van kwaliteit en veiligheid is een essentieel onderdeel van gezondheidszorgmanagement. Deze uitdagingen zijn echter niet exclusief voor de gezondheidszorg. Andere hoogrisico industrieën, bijvoorbeeld de luchtvaart, hebben laten zien dat een kwalitatief hoogstaande, efficiënte en cliëntgerichte aanpak gecombineerd kan worden. In de presentatie wordt de toepasbaarheid en effecten van team resource management, een multidisciplinaire trainingsmethode uit de luchtvaart, besproken. In Het Oogziekenhuis Rotterdam, een specialistisch ziekenhuis waar jaarlijks ongeveer patienten poliklinisch worden geholpen en operaties plaatsvinden, wordt deze methodiek sinds 2007 toegepast. Het leidde onder meer tot sterke reductie van het aantal links-rechtswisselingen en een versterking van de veiligheidscultuur. In 2009 won het Oogziekenhuis met het project de eerste ZorgVeiligPrijs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dr. Dirk F. de Korne werkt als beleidsadviseur kwaliteit en veiligheid in het Oogziekenhuis Rotterdam en is als wetenschappelijk docent verbonden aan het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (ibmg) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook is hij auditor voor het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Zorginstellingen (NIAZ). Dirk studeerde gezondheidswetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek naar de toepassing van industriële kwaliteit- en veiligheidsmethodieken in ziekenhuizen. 12

17 14u30 Het belang van klinisch leiderschap in psychiatrische ziekenhuizen Prof. Dirk De Wachter Psychiater en Diensthoofd Systeem- en Gezinstherapie UPC K.U. Leuven, Campus Kortenberg In onze bijdrage willen we een kritische analyse maken van de zorgsystemen zoals ze momenteel bestaan in de psychiatrie. We erkennen enkele fundamentele problemen die de uitdaging zullen vormen voor de leidinggevenden. We behandelen respectievelijk verbrokkeling, vervlakking, hechting, communicatie, existentie en stilte. We illustreren dit alles aan de hand van herkenbare situaties uit de praktijk. Prof. Dirk De Wachter is psychiater-psychotherapeut en diensthoofd systeem- en gezinstherapie aan het UPC KULeuven, campus Kortenberg. Hij is medisch directeur van De Hulster, een voorziening voor transmurale psychiatrische zorg. Hij publiceert vooral over maatschappelijke en ethische thema s in de psychiatrie. 15u00 Operatiekwartier in beweging Dr. Rika Deraemaecker Kliniekhoofd Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde Adjunct Medische Directie UMC Sint-Pieter Brussel Sinds mei 2010 worden in het operatiekwartier van het UMC Sint-Pieter de vermijdbare incidenten geregistreerd. Deze incidenten zijn de afspiegeling van de fout gelopen procedures en hebben geleid tot een hele serie informatica wijzigingen en de herstructuratie van het operatiekwartier. Dr. Rika Deraemaecker zal thema s ter sprake brengen zoals de kwaliteit van het werk en van de veiligheid, de visie gecentreerd op de patiënt, de toegankelijkheid en de transparantie, de kosten en de verbetering van de ingreep. Rika Deraemaecker is dokter in de geneeskunde, chirurgie en verlossing en heeft zich gespecialiseerd in plastische chirurgie aan de VUB. Ze heeft ook deelgenomen aan verschillende research projecten over «adipocytaire injecties en stamcellen» en «borstreconstructie». Sinds 2010 is ze Adjunct Medische Directie van het UMC Sint-Pieter en Kliniekhoofd Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde. 13

18 15u30 Transparantie en rapportage van resultaten van hartchirurgie Dr. Marc Schepens Hartchirurgie AZ Sint-Jan, Brugge Het openbaar maken van de resultaten van hartheelkundige operaties moet professionals, zorgverleners en patiënten in staat stellen een kritische evaluatie te maken van deze uitkomsten zodat ze eventueel kunnen kiezen om behandeld te worden in specifieke centra. Door het jaarlijks rapporteren en publiceren van chirurgische resultaten op een objectieve, wetenschappelijke en verifieerbare wijze, kan inzicht worden geboden in de resultaten van de diverse centra voor hartheelkunde. Mits bepaalde criteria vervuld zijn, kan deze transparantie en rapportage aanleiding geven tot een kwaliteitsverbetering binnen de hartheelkunde. Mark Schepens studeerde geneeskunde aan de Ugen. Daarnaast volgde hij opleidingen tot algemeen chirurg (AZ Middelheim, Dr.Gerard) en tot cardiothoracaal chirurg in Nieuwegein (Nederland) met ook stage in Great Ormond Street (London, UK). Sedert 2009 is Mark Schepens hart- en aortachirurg in AZ St.-Jan Brugge. 14

19 15

20 Praktische informatie 26 november 2012 Gratis deelname Simultaanvertaling (Nederlands/Frans) Inschrijving verplicht: via de website Adres: zaal Pacheco, Pachecolaan 13 te 1000 Brussel Betaalparking op 50m.: Pachecolaan 5 te 1000 Brussel Metro (lijnen 2 en 6): Halte Kruidtuin Bus en tram: Halte Kruidtuin Station Brussel Centraal of Brussel Noord Contactpersoon: Hilde Peleman, 0032 (0)2/ V.U. : Dr. Dirk Cuypers. Victor Hortaplein, 40 bus 10, Brussel Grafisch ontwerp: Thierry Sauvenière Copyright: czardases - Fotolia.fr

P R O G R A M M A I N F O R M A T I E D A G. 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3

P R O G R A M M A I N F O R M A T I E D A G. 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 P R O G R A M M A 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 I N F O R M A T I E D A G Meerjarenplan 2013-2017 K w a l i t e i t e n p a t i ë n t v e i l i g h e i d Experten aan het woord en praktijkvoorbeelden Toelichting

Nadere informatie

Lentesymposium Dienst Orthopedie

Lentesymposium Dienst Orthopedie 1 Lentesymposium Dienst Orthopedie Kan meer met minder middelen? Naar meer performantie en kwaliteit van zorg in het gezondheidssysteem Zaterdag 23 maart 2013 De Montil (Essene) Decoster Christiaan Directeur-generaal

Nadere informatie

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen Universiteit Hasselt Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits-

Nadere informatie

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 De vragen zijn opgedeeld in verschillende rubrieken en betreffen het thema safe surgery. Het is de bedoeling dat de

Nadere informatie

Nationale Campagne Safe Surgery Checklist Eerste resultaten en doelstellingen van de federale overheid

Nationale Campagne Safe Surgery Checklist Eerste resultaten en doelstellingen van de federale overheid Nationale Campagne Safe Surgery Checklist Eerste resultaten en doelstellingen van de federale overheid Stéphanie Maquoi Dr. Margareta Haelterman Louiza Van Lerberghe Dienst Acute, Chronische Zorg en Ouderenzorg

Nadere informatie

Een dynamische kijk op de ontwikkeling van clinical leadership

Een dynamische kijk op de ontwikkeling van clinical leadership Een dynamische kijk op de ontwikkeling van clinical leadership Lead facilitator Clinical Leadership Project Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap K.U.Leuven KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Overzicht

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099.

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099. STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours

ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours Stef Meukens ZNA Coördinator patiëntveiligheid FOD Week van de patiëntveiligheid 17/11/2009 ZNA in cijfers Kwaliteit

Nadere informatie

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg 2016-2018 De master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg De zorg heeft initiatiefnemers en leiders in kwaliteit en veiligheid van zorg nodig.

Nadere informatie

Executive Course Health Service Excellence

Executive Course Health Service Excellence EXPERTISECENTRUM ZORGLOGISTIEK instituut Beleid & Management Gezondheidszorg 2 juni - 30 juni - 1 september + symposium Executive Course Health Service Excellence Introductie De executive course health

Nadere informatie

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

Patiëntveiligheid & 1 e en 2 e Meerjarenplan Dr. Margareta Haelterman DG1 FOD VVVL

Patiëntveiligheid & 1 e en 2 e Meerjarenplan Dr. Margareta Haelterman DG1 FOD VVVL Patiëntveiligheid & 1 e en 2 e Meerjarenplan Dr. Margareta Haelterman DG1 FOD VVVL www.patient-safety.be Patiëntveiligheid & 1 e en 2 e Meerjarenplan concept patiëntveiligheid eerste meerjarenplan tweede

Nadere informatie

Update Acute Intoxicaties Meet the Experts

Update Acute Intoxicaties Meet the Experts Update Acute Intoxicaties Meet the Experts 1 ste Lage Landen Symposium Intoxicaties Vrijdag 24 juni 2011 Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent Gesponsord door: Heymans Stichting en NVKF&B Organisatie onder

Nadere informatie

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

P R O G R A M M A. 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3. Zijn we klaar voor patiënt en familie. 7de Symposium Kwaliteit en patiëntveiligheid

P R O G R A M M A. 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3. Zijn we klaar voor patiënt en familie. 7de Symposium Kwaliteit en patiëntveiligheid Fotolia P R O G R A M M A 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 7de Symposium Kwaliteit en patiëntveiligheid Zijn we klaar voor patiënt en familie empowerment? «Weten en willen is niet genoeg; toepassen en uitvoeren

Nadere informatie

Hersteldenken en zinzorg

Hersteldenken en zinzorg ksgv-studiebijeenkomst Hersteldenken en zinzorg dinsdag 3 juni 2014, 12.30 17.00 uur Vormingscentrum Guislain Jozef Guislainstraat 43 9000 Gent België In de gezondheidszorg legt het hersteldenken de klemtoon

Nadere informatie

STUDIEDAG. Evidence-based werken in de verslavingszorg

STUDIEDAG. Evidence-based werken in de verslavingszorg STUDIEDAG Evidence-based werken in de verslavingszorg Brussel, dinsdag 27 maart 2007 Evidence-based werken in de verslavingszorg De laatste jaren wordt de term evidence-based steeds vaker in de mond genomen

Nadere informatie

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Interuniversitaire Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Inleiding De GSO-er (geneesheer-specialist in opleiding) in de Arbeidsgeneeskunde moet 2 jaar stage doen in een erkende stagedienst onder de begeleiding

Nadere informatie

Accreditatiethema s in het tweede meerjarig programma kwaliteit en patiëntveiligheid

Accreditatiethema s in het tweede meerjarig programma kwaliteit en patiëntveiligheid Accreditatiethema s in het tweede meerjarig programma kwaliteit en patiëntveiligheid Dr. Margareta Haelterman - Hilde Peleman Infodag accreditatie GGZ - 6 mei 2015 Fotolia_21212138_M_NLshop 2 Fotolia_29175479_M_NLshop

Nadere informatie

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Afstudeerrichtingen: gezondheidszorgbeleid ziekenhuismanagement Faculteit Geneeskunde De zorgverlening is uitgegroeid tot een van de belangrijkste

Nadere informatie

Overzicht van de Symposia Kwaliteit en patiëntveiligheid georganiseerd in het kader van de Week voor de patiëntveiligheid sinds 2007

Overzicht van de Symposia Kwaliteit en patiëntveiligheid georganiseerd in het kader van de Week voor de patiëntveiligheid sinds 2007 Overzicht van de Symposia Kwaliteit en patiëntveiligheid georganiseerd in het kader van de week voor de patiëntveiligheid sinds 2007 Overzicht van de Symposia Kwaliteit en patiëntveiligheid georganiseerd

Nadere informatie

Meten van veiligheidscultuur in de Belgische ziekenhuizen 7de Limburgse Patiëntveiligheidssymposium 15 november, Atrium Heerlen

Meten van veiligheidscultuur in de Belgische ziekenhuizen 7de Limburgse Patiëntveiligheidssymposium 15 november, Atrium Heerlen Meten van veiligheidscultuur in de Belgische ziekenhuizen 7de Limburgse Patiëntveiligheidssymposium 15 november, Atrium Heerlen Annemie Vlayen annemie.vlayen@uhasselt.be UHasselt Patient Safety Group Inhoud

Nadere informatie

6/11/2012. Wat is case management? Case management. Case management en ontslagmanagement in algemene en psychiatrische ziekenhuizen

6/11/2012. Wat is case management? Case management. Case management en ontslagmanagement in algemene en psychiatrische ziekenhuizen Case management en ontslagmanagement in algemene en psychiatrische ziekenhuizen Prof. Dr. Philip Moons Eva Goossens Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap KU Leuven Wat is case management? Management:

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis

Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Missie en strategie van het OLV Ziekenhuis Het OLV Ziekenhuis wil een patiëntgericht, lokaal verankerd ziekenhuis zijn met een internationale

Nadere informatie

Een meld- en leersysteem: stand van zaken

Een meld- en leersysteem: stand van zaken 1 Een meld- en leersysteem: stand van zaken M. Haelterman DG1 FOD VVVL margareta.haelterman@health.fgov.be 2 overzicht kort overzicht strategische beleidsnota participatie contract coördinatie kwaliteit

Nadere informatie

Welkom in GZA Ziekenhuizen

Welkom in GZA Ziekenhuizen Welkom in GZA Ziekenhuizen Wie zijn we? GasthuisZusters Antwerpen - GZA Ziekenhuis met 3 campussen: Sint-Augustinus Sint-Vincentius Sint-Jozef + Low care dialyse centrum Berchem 10 woonzorgcentra vanaf

Nadere informatie

Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde Universiteit Gent De Pintelaan 185 5K3, ingang 42,

Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde Universiteit Gent De Pintelaan 185 5K3, ingang 42, NAVORMINGSPROGRAMMA NAJAAR 2017 Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde Universiteit Gent De Pintelaan 185 5K3, ingang 42, B-9000 Gent, België http://www.ucvvgent.be

Nadere informatie

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme Doelstelling Kwaliteitszorg in de Stad Gent : Structuur Gemeenteraad College Schepenen

Nadere informatie

Kwaliteit en patiëntveiligheid: 9 vragen

Kwaliteit en patiëntveiligheid: 9 vragen 1. Wat is patiëntveiligheid? Patiëntveiligheid wordt doorgaans omschreven als het voorkomen van schade aan de patiënt als gevolg van de zorg of door het contact met het zorgsysteem. Binnen dit kader wordt

Nadere informatie

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

HR & Productive Ward Een waarderende investering

HR & Productive Ward Een waarderende investering HR & Productive Ward Een waarderende investering Hildegard Hermans Directeur personeel Engagement van HR in het UZA-Lean huis Lean Leadership Verschillende trainingsprogramma s i.s.m. AMS Doelgroep: leidinggevenden

Nadere informatie

Opleiding Zorgpaden 2015

Opleiding Zorgpaden 2015 Opleiding Zorgpaden 2015 BELGISCH NEDERLANDS NETWERK KLINISCHE PADEN CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS EN VERPLEGINGSWETENSCHAP KU LEUVEN 1. Doelstelling De doelstelling van de opleiding zorgpaden volgens het 7

Nadere informatie

Vlaamse Kwaliteitsindicatoren. Moeder en Kind Dirk De Wachter TTP & Agentschap Zorg en Gezondheid

Vlaamse Kwaliteitsindicatoren. Moeder en Kind Dirk De Wachter TTP & Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaamse Kwaliteitsindicatoren Moeder en Kind Dirk De Wachter TTP & Agentschap Zorg en Gezondheid Agenda Kwaliteitsindicatoren een gezamenlijk project Plaats in het kwaliteitslandschap De domeinen Het domein

Nadere informatie

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk TRANSCARE-pijn www.transcare.nl Transcare-pijn en de internationale onderzoeksgroep Pain in Motion organiseren een Symposium Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten

Nadere informatie

20-9-2013. Dagindeling. Inhoud plenaire sessie. Coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid Informatiesessie meerjarenplan 2013-2017

20-9-2013. Dagindeling. Inhoud plenaire sessie. Coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid Informatiesessie meerjarenplan 2013-2017 Coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid Informatiesessie meerjarenplan 2013-2017 Dagindeling 10.00 11.15 plenaire sessie verwelkoming overzicht meerjarenplan en strategische objectieven FOD uw zelfevaluatie

Nadere informatie

Elektronische evaluatie van de stagebegeleiding door de studenten in het UZ Brussel

Elektronische evaluatie van de stagebegeleiding door de studenten in het UZ Brussel Elektronische evaluatie van de stagebegeleiding door de studenten in het UZ Brussel Een nuttige tool om diensten en mentoren te ondersteunen in de opvang van hun stagiairs Paul Ceulemans Inhoud van de

Nadere informatie

De internering van personen die lijden aan een geestesstoornis

De internering van personen die lijden aan een geestesstoornis De internering van personen die lijden aan een geestesstoornis ONTWERP De contacten met de sprekers zijn aan de gang réf.: PEN-038 Doelgroep Rechters of toekomstige rechters van de kamer voor de bescherming

Nadere informatie

Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie

Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie Uitnodiging en programma Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie Datum: donderdag 27 november 2014 Tijdstip: 12.00-18.00 uur Locatie: Domus Medica, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht Universitair

Nadere informatie

Waar staan wij voor. Wie zijn wij

Waar staan wij voor. Wie zijn wij Medische dienst Waar staan wij voor Revalidatie: Het medisch team waakt over de therapeutische revalidatie en de algemene gezondheidstoestand van uw kind. Informatie: Wij geven medisch en therapeutisch

Nadere informatie

15 FEBRUARI Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen

15 FEBRUARI Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen 15 FEBRUARI 1999. - Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen BS 25/03/1999 in voege vanaf 04/04/1999 Gewijzigd door: KB12/08/2000 BS 29/08/2000

Nadere informatie

Competent in zorg voor personen met dementie. Ook jouw zorg?

Competent in zorg voor personen met dementie. Ook jouw zorg? expertisecentrum d mentie Competent in zorg voor personen met dementie. Ook jouw zorg? DINSDAG 21 APRIL 2009 VLAAMS PARLEMENT/BRUSSEL Vlaanderen Competent in zorg voor personen met dementie De zorg voor

Nadere informatie

Overzicht van de Symposia Kwaliteit en patiëntveiligheid georganiseerd in het kader van de Week voor de patiëntveiligheid sinds 2007

Overzicht van de Symposia Kwaliteit en patiëntveiligheid georganiseerd in het kader van de Week voor de patiëntveiligheid sinds 2007 Overzicht van de Symposia Kwaliteit en patiëntveiligheid georganiseerd in het kader van de week voor de patiëntveiligheid sinds 2007 Overzicht van de Symposia Kwaliteit en patiëntveiligheid georganiseerd

Nadere informatie

Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U.

Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U. NVFO 2009 Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U.Leuven V. Foulon, S. Simoens, G. Laekeman en P.

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg LEUVEN t Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Afstudeerrichtingen: beleid management Faculteit Geneeskunde De zorgverlening is uitgegroeid tot een van de belangrijkste sectoren

Nadere informatie

Traceren van medische hulpmiddelen: nu of nooit!

Traceren van medische hulpmiddelen: nu of nooit! Traceren van medische hulpmiddelen: nu of nooit! philhol - Fotolia.fr Donderdag 28 maart 2013 Een initiatief van het Netwerk van Comités medisch materiaal met de steun van het FAGG www.com-mm.be Introductie

Nadere informatie

Opdat we aan onze patiënten kunnen zeggen: U bent in goede handen

Opdat we aan onze patiënten kunnen zeggen: U bent in goede handen Opdat we aan onze patiënten kunnen zeggen: U bent in goede handen Preventie van zorginfecties en bestrijding van microbiële resistentie via promotie van de handhygiëne Nationale campagne 2010-2011 Conform

Nadere informatie

Alle toegevoegde bijlagen maken integraal en expliciet deel uit van het voorliggende contract.

Alle toegevoegde bijlagen maken integraal en expliciet deel uit van het voorliggende contract. Contract betreffende de coördinatie van kwaliteit en patiëntveiligheid tussen de ondergetekenden, enerzijds de Belgische Staat, vertegenwoordigd door Christiaan Decoster, Directeur-generaal van het Directoraat-generaal

Nadere informatie

Toelichting bij de organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis

Toelichting bij de organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Toelichting bij de organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Missie en strategie van het OLV Ziekenhuis Het OLV Ziekenhuis wil een patiëntgericht, lokaal verankerd ziekenhuis zijn met een internationale

Nadere informatie

MANAGEMENT LUNCH Performantiemanagement en het red queen effect

MANAGEMENT LUNCH Performantiemanagement en het red queen effect MANAGEMENT LUNCH Performantiemanagement en het red queen effect Programma Vrijdag 28 oktober 2016 11:45 14:30 Gastspreker: Koen Vandenbempt De Management lunch, een bron van inspiratie Omdat we de korpschefs

Nadere informatie

Ter attentie van. Wij geven u nogmaals de gegevens van onze Helpdesk mee mocht u nog verdere vragen hebben. E-mail: contactcenter@eranova.fgov.

Ter attentie van. Wij geven u nogmaals de gegevens van onze Helpdesk mee mocht u nog verdere vragen hebben. E-mail: contactcenter@eranova.fgov. Ter attentie van de hoofdgeneesheer de directeur-generaal de verantwoordelijke van de MUG-registratie UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DM/SMUREG-MUGREG/n.65_09 DATUM 30/01/2009 BIJLAGE(N) CONTACT Jean Legrand

Nadere informatie

Scar Academy 2010. Littekentherapie : een holistische benadering Programma

Scar Academy 2010. Littekentherapie : een holistische benadering Programma Scar Academy 2010 Littekentherapie : een holistische benadering Programma 24-8-2010 Zaterdag 25 september 2010 Inleiding Dr. C. Lafaire Diensthoofd Brandwondencentrum ZNA Stuivenberg Antwerpen / Medisch

Nadere informatie

ADVIES MET BETREKKING TOT DEEL 1 VAN DE ADVIESVRAAG BETREFFENDE DE UITVOERING VAN ARTIKEL 17 BIS TOT 17 SEXIES EN ARTIKEL 8, 7 EN 8

ADVIES MET BETREKKING TOT DEEL 1 VAN DE ADVIESVRAAG BETREFFENDE DE UITVOERING VAN ARTIKEL 17 BIS TOT 17 SEXIES EN ARTIKEL 8, 7 EN 8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen NATIONALE RAAD VOOR ZIEKEN- HUISVOORZIENINGEN. BRUSSEL, 12/01/2006 Afdeling

Nadere informatie

Strategische doelstellingen

Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen 2017-2022 Missie en visie Strategische en operationele doelstellingen Missie Sint-Jozefkliniek is een dynamisch regionaal ziekenhuis waar iedereen welkom is. In samenwerking

Nadere informatie

STUDIEDAG π donderdag 17 februari 2011 π Hof van Liere π Stadscampus Universiteit Antwerpen

STUDIEDAG π donderdag 17 februari 2011 π Hof van Liere π Stadscampus Universiteit Antwerpen STUDIEDAG π donderdag 17 februari 2011 π Hof van Liere π Stadscampus Universiteit Antwerpen Pastorale Dienst Pastorale zorg situeert zich binnen de context van gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. De

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie AZ Sint-Maarten Mechelen April, 2006 1 Inleiding Sinds 1997

Nadere informatie

Chronische pijn en zingeving

Chronische pijn en zingeving ksgv-studiebijeenkomst Chronische pijn en zingeving Leuven, dinsdag 19 mei 2015, 13.00 17.00 uur Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven Pijn heeft een impact op je ganse zijn. Pijn beïnvloedt je

Nadere informatie

Van Gasthuis tot Gasthuisberg

Van Gasthuis tot Gasthuisberg Van Gasthuis tot Gasthuisberg Van Gast naar Gastheer Jan Peers Van Gast naar Gastheer 1080 Oprichting gasthuis Sint Pieter Evolutie olv Gasthuiszusters naar hospitaal 1222 naar huidige site St Pieter 1426

Nadere informatie

Onderbouw je ergotherapie-praktijk met gevalideerde meetinstrumenten

Onderbouw je ergotherapie-praktijk met gevalideerde meetinstrumenten DRIEDAAGSE VORMINGSREEKS Onderbouw je ergotherapie-praktijk met gevalideerde meetinstrumenten STUDIEDAG E Het nut van ADL- evaluatie in de diagnostiek van dementie en andere cognitieve aandoeningen In

Nadere informatie

Hilde Bottu Kristel Grondelaers Evi Neven

Hilde Bottu Kristel Grondelaers Evi Neven Oriënteren naar HBO5 Hilde Bottu beleidsadviseur HBO5 UC Leuven-Limburg Kristel Grondelaers Docent/stagebegeleider/coördinator Promotie HBO Verpleegkunde Genk Evi Neven Beleidsmedewerker HBO5 Limburg/IKZmedewerker

Nadere informatie

IMAGINE. Klinisch Leiderschap

IMAGINE. Klinisch Leiderschap IMAGINE Klinisch Leiderschap Het IMAGINE programma richt zich op het beter, veiliger en goedkoper maken van de zorg. Het unieke van het programma is dat binnen de deelnemende ziekenhuizen bestuurders samen

Nadere informatie

Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen Implementatietrajecten 2015

Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen Implementatietrajecten 2015 Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen Implementatietrajecten 2015 Ondersteuningsplan Meerjarenplan 2013 2017 Prof. dr. Ann Van Hecke Prof. dr. Kristof Eeckloo Simon Malfait Doel van de begeleidingssessies

Nadere informatie

Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen.

Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen. Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen. Dr. Y. Lievens 1,2, Dr. J. Menten 1, I. Bossuyt 1, M. Depril 1. 1 Palliatief-supportteam Dienst Gezwelziekten Universitaire Ziekenhuizen K.U.Leuven 2 Correspondentieadres

Nadere informatie

LEERZORGCENTRUM WELKOMSTWOORD NIEUW OPLEIDINGSCONCEPT VOOR VERPLEEGKUNDIGEN

LEERZORGCENTRUM WELKOMSTWOORD NIEUW OPLEIDINGSCONCEPT VOOR VERPLEEGKUNDIGEN LEERZORGCENTRUM NIEUW OPLEIDINGSCONCEPT VOOR VERPLEEGKUNDIGEN 1 WELKOMSTWOORD Frieda Corstjens Lector verpleegkunde Katholieke Hogeschool Limburg Leerzorgspecialist Ziekenhuis Oost-Limburg 2 1 I. KLOOF

Nadere informatie

Goede Zorg bij Etnisch-Culturele Diversiteit

Goede Zorg bij Etnisch-Culturele Diversiteit Zorgnet Vlaanderen - Studiedag Goede Zorg bij Etnisch-Culturele Diversiteit Vrijdag 14 oktober 2011, 8u30-17u00 Provinciehuis Leuven Opzet en achtergrond Hoe kunnen we ethisch goede zorg verlenen wanneer

Nadere informatie

Functieomschrijving: Kinesitherapeut

Functieomschrijving: Kinesitherapeut Functieomschrijving: Kinesitherapeut 1 Functietitel Kinesitherapeut 2 Doel van de functie Instaan voor de coördinatie, organisatie en realisatie van de kinesitherapeutische behandelingen, voorgeschreven

Nadere informatie

Dagen van de tabakologie

Dagen van de tabakologie Het tabakspreventieteam van de VRGT nodigt u uit op de eerste editie Dagen van de tabakologie 26 en 27 november 2012 Antwerp Expo De voorbije twintig jaar bouwde het tabakspreventieteam van de VRGT aan

Nadere informatie

Master in de verpleegkunde en de vroedkunde

Master in de verpleegkunde en de vroedkunde LEUVEN t Master in de verpleegkunde en de vroedkunde KU LEUVEN i.s.m. HOGESCHOLEN Faculteit Geneeskunde Als student verpleeg- en vroedkunde studeer je aan de Campus Gasthuisberg Master in de verpleegkunde

Nadere informatie

Nieuw verpleegkundig beroeps- en competentieprofiel

Nieuw verpleegkundig beroeps- en competentieprofiel Nieuw verpleegkundig beroeps- en competentieprofiel Daniël Schuermans Longfunctielaborant Biomedical research unit BVPV- SBIP 2015 Vrije Universiteit Brussel Organigram Verpleegkundigen beroepsverenigingen

Nadere informatie

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt 1 januari 2015 implementatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder: behouden

Nadere informatie

09 u 20 9 u 30: Opening tweedaags symposium door de voorzitter

09 u 20 9 u 30: Opening tweedaags symposium door de voorzitter DONDERDAG 26 maart 2009 08 u 00 9 u 20: Inschrijvingen 09 u 20 9 u 30: Opening tweedaags symposium door de voorzitter 09 u 30 10 u 30: The Science of Tissue Management 11 u 00 12 u 00: Johnson & Johnson

Nadere informatie

Op weg naar een geïntegreerd kwaliteitsbeleid? Gert Peeters Seppe Deckx

Op weg naar een geïntegreerd kwaliteitsbeleid? Gert Peeters Seppe Deckx ICURO 04 12 2014 Op weg naar een geïntegreerd kwaliteitsbeleid? Gert Peeters Seppe Deckx LEUVEN KORTENBERG UPC KULEUVEN : Definition Merger of mental health-care / mental care units of different hospital

Nadere informatie

Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams. Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven

Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams. Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven Overzicht Historiek Pilootprojecten Algologische functies Multidisciplinaire pijnteams Waar staan

Nadere informatie

Traceerbaarheid van geneesmiddelen & implantaten

Traceerbaarheid van geneesmiddelen & implantaten Traceerbaarheid van geneesmiddelen & implantaten 22 september 2016 1 Doelstelling & Missie Insteek: Door een steeds toenemende druk op interne performantie binnen de zorgsector was er nood aan een neutraal

Nadere informatie

Specialisten of generalisten? Bachelor of Master?

Specialisten of generalisten? Bachelor of Master? Presentatie, 9 december 2004 Specialisten of generalisten? Bachelor of Master? Dr. Marieke Schuurmans Zij studeerde Gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting erplegingswetenschap, aan de Universiteit

Nadere informatie

Innovatieve stagevormen

Innovatieve stagevormen Innovatieve stagevormen Bacheloropleiding verpleegkunde 3 jarige opleiding, niveau 6 niveau 5=HB05 niveau 4=secundair Bacheloropleiding verpleegkunde Generalistisch diploma: verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger

Nadere informatie

Strategie SEIN 2013-2016

Strategie SEIN 2013-2016 Strategie SEIN 2013-2016 2016 Vastgesteld 14 mei 2012 Inleiding Gespecialiseerde Epilepsiezorg SEIN biedt gespecialiseerde diagnostiek en behandeling, woonzorg en dagbesteding en onderwijs aan mensen met

Nadere informatie

Inspiratiesessie: Clinical Leadership Project (CLP): leiding geven voor betere patiëntenzorg. Dirk Gils 21/03/2013

Inspiratiesessie: Clinical Leadership Project (CLP): leiding geven voor betere patiëntenzorg. Dirk Gils 21/03/2013 Inspiratiesessie: Clinical Leadership Project (CLP): leiding geven voor betere patiëntenzorg Dirk Gils 21/03/2013 2 sinds 1/09/ 2009 is AZ Turnhout één regionaal ziekenhuis. ruim 1700 medewerkers 160 artsen

Nadere informatie

Symposium Water & Health

Symposium Water & Health Symposium Water & Health Jelle Prins, Decaan MCL Academie Medisch Centrum Leeuwarden Onderzoek en Innovatie Presentatie Jelle Prins 1 MCL Topklinisch opleidingsziekenhuis In Leeuwarden en Harlingen met

Nadere informatie

Workshop Veiligheidscultuur

Workshop Veiligheidscultuur Universiteit Hasselt Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen Annemie Vlayen annemie.vlayen@uhasselt.be Workshop Veiligheidscultuur

Nadere informatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Johan Hellings voorzitter Zorgvernieuwingsplatform ViA Ronde Tafel, Brussel, 18 februari 2013 Flanders Care Bredere kader = Gekaderd in doorbraak warme samenleving

Nadere informatie

Accreditatie in een ziekenhuis: Evolutie van een programma naar ziekenhuisbrede teambuilding

Accreditatie in een ziekenhuis: Evolutie van een programma naar ziekenhuisbrede teambuilding Accreditatie in een ziekenhuis: Evolutie van een programma naar ziekenhuisbrede teambuilding GZA Ziekenhuizen Jan Witters ACCREDITATIE: 100 % GARANTIE VOOR DUURZAME KWALITEITSVOLLE ZORG? NVKVV Studiedag

Nadere informatie

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey INFOSHOP ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey 1 Doelstelling Implementatie van ISO 9001:2000 bij een overheidsadministratie ISO 9001 en AOSO Doelstelling van AOSO Filosofie en uitgangspunten van

Nadere informatie

Faculteit Geneeskunde

Faculteit Geneeskunde zaterdag 14 maart 2015 Faculteit Geneeskunde Geneeskunde Tandheelkunde Logopedische en audiologische wetenschappen Biomedische wetenschappen Master in de verpleegkunde en de vroedkunde Master in het management

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc 14 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofd van het verpleegkundig departement

Nadere informatie

K.U.LEUVEN Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschappen Karel De Witte. Delta 5 jaar personeelstevredenheidsenquêtes in de zorg

K.U.LEUVEN Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschappen Karel De Witte. Delta 5 jaar personeelstevredenheidsenquêtes in de zorg Delta 5 jaar personeelstevredenheidsenquêtes in de zorg Inhoud Redenen voor meten personeelstevredenheid Impact personeelstevredenheid op patiëntentevredenheid Evolutie in resultaten Hoe werken aan kwaliteitsverbetering?

Nadere informatie

Bevraging over het veiligheidsmanagementsysteem voor het jaar 2016

Bevraging over het veiligheidsmanagementsysteem voor het jaar 2016 Administratieve gegevens * Geef hieronder uw erkenningsnummer en de naam van uw ziekenhuis: * Naam en voornaam van de contactpersoon * Contactgegevens van de contactpersoon: E-mailadres Telefoonnummer

Nadere informatie

Leiderschap in de Cardio-thoracale chirurgie Ervaringen in het Radboud en Haga ziekenhuis Prof. dr. ir. H.A. van Swieten

Leiderschap in de Cardio-thoracale chirurgie Ervaringen in het Radboud en Haga ziekenhuis Prof. dr. ir. H.A. van Swieten Leiderschap in de Cardio-thoracale chirurgie Ervaringen in het Radboud en Haga ziekenhuis Prof. dr. ir. H.A. van Swieten Ziekenhuissterfte Hartchirurgische centra, Website Ned Ver. v. Thoraxchirurgie Crisis

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE STATISTIEKEN VAN DE ZIEKENHUIZEN

FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE STATISTIEKEN VAN DE ZIEKENHUIZEN FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE STATISTIEKEN VAN DE ZIEKENHUIZEN Boekjaren 1997 t/m 21 Evoluties van 1991 t/m 21 1 INHOUD page.1 Waarschuwing 6.2 Technische opzichten 7 1 Ziekenhuisactiviteit 8 Aantal

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter Jeroen Bosch Ziekenhuis Aandacht maakt t beter Inhoud + Wie zijn we? + Wat gebeurt er om ons heen? + Waar staan we voor? Wie zijn we? Facts & figures I + 635.000 inwoners in verzorgingsgebied + 3.577 medewerkers

Nadere informatie

Management Development Program

Management Development Program Management Development Program Focus op doen! Leadership, performance en strategie gebundeld in één managementopleiding Start op 16 november 2015 Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Management

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN ONDERZOEK

DEELNEMEN AAN ONDERZOEK DEELNEMEN AAN ONDERZOEK DRAAG BIJ AAN DE WETENSCHAP Een bijdrage leveren aan de wetenschap? Dat kan! De KU Leuven doet onderzoek naar cognitieve beperkingen ten gevolge van een beroerte. Wij zijn steeds

Nadere informatie

Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s

Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s Onderdeel van 4 sessies om Iedere patiënt altijd veilig op uw afdeling waar te maken 17 april 2012 19 juni 2012 25 september

Nadere informatie

Sectorfiche van PC 330 Subsector

Sectorfiche van PC 330 Subsector Sectorfiche van PC 330 Subsector 330.01.10 Beschrijving : RSZ kengetallen : 025 072 111 Referentieperiode : 2 e trimester 2014 Subsector van de privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen

Nadere informatie

Implementatie van Samen Beslissen

Implementatie van Samen Beslissen Implementatie van Samen Beslissen Successen en uitdagingen Drs. Hoda Al-Itejawi, arts-onderzoeker VU Medisch Centrum Overzicht Implementatie-studie Implementatiegraad Evaluatie en gebruik van de keuzehulp

Nadere informatie