Over de auteurs en redactie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Over de auteurs en redactie"

Transcriptie

1 Over de auteurs en redactie Y. Atema (1976) studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en behaalde het artsexamen in In 2010 heeft zij de opleiding tot jeugdarts KNMG afgerond. Vanaf 2002 tot 2010 is zij werkzaam in de jeugdgezondheidszorg als arts van het adolescententeam bij de GGD Hollands Midden. Op dit moment werkt zij bij de GGD Den Haag in de jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen. Zij is betrokken geweest bij het ziekteverzuimproject in Leiden en nu ook in Den Haag; heeft als reviewer meegewerkt aan de Handreiking: Snel terug naar school is veel beter en heeft enkele malen als gastdocent bij TNO een voordracht gegeven over dit onderwerp. M.C.B. Beckers (1955) studeerde Gezondheidswetenschappen (Beleid en Beheer) aan de Universiteit van Maastricht. Voor haar studie was zij zes jaar werkzaam bij een ziekenfonds. Na haar studie was zij als beleidsmedewerker gezondheid werkzaam bij een intergemeentelijk samenwerkingsverband, als secretaris sectie zorg bij de nationale Commissie Aidsbestrijding (NCAB) en het Aids Fonds en als secretaris/coördinator van een werkgroep voor landelijke implementatie van bewezen effectieve preventieprogramma s (NSPH en ZonMw). Op dit moment werkt ze als senioradviseur bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). M.M. Boere-Boonekamp studeerde geneeskunde in Rotterdam en Utrecht. Na de tropenopleiding werkte zij drie jaar als tropenarts in Ghana. Daarna was zij werkzaam als consultatiebureau-jeugdarts en stafarts in Twente. In 1986 voltooide zij de opleiding tot jeugdarts Arts Maatschappij en Gezondheid in Nijmegen. In 1996 promoveerde zij aan de Universiteit Twente op een proefschrift met als onderwerp De waarde van screening op dysplastische heupontwikkeling op het consultatiebureau. Sindsdien is zij zij behalve CB-arts ook werkzaam als universitair docent en sinds 2009 als universitair hoofddocent bij de vakgroep Health Technology and Services Research. Zij verzorgt in de epidemiologie onderwijs aan de opleiding gezondheidswetenschappen en houdt zij zich zich bezig met onderzoek naar diverse onderwerpen op het gebied van de 0-4 jarigen zorg. Daarnaast heeft zij een aanstelling als senior onderzoeker bij TNO, afdeling Child Health in Leiden. V. (Vivian) Bos studeerde sociologie der niet-westerse samenlevingen en psychologie aan de Universiteit Leiden. Zij was werkzaam bij het instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus Medisch Centrum en promoveerde hier op onderzoek naar sociaaleconomische en etnische verschillen in sterfte. Hierna is zij gaan werken bij het NIGZ (Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie) als adviseur van projecten binnen de gezondheidsbevordering. In 2006 is gaan werken bij het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Vanaf 2008 voert zij hier de functie van Programma Manager uit bij het Centrum Gezond Leven. Zij houdt zich vooral bezig met de setting school en de doelgroep jeugd en ondersteunt professionals bij gezondheidsactiviteiten die binnen het onderwijs worden uitgevoerd. A.J.M. Bonnet-Breusers studeerde Geneeskunde en Nederlands Recht aan de Universiteit Leiden. Sinds 1978 is zij werkzaam als consultatiebureau-arts in Zuid- Holland. Tevens is zij werkzaam als redacteur van een handboek en ook als medischjuridisch adviseur.

2 H.B. (Barbara) Boudewijnse studeerde culturele en medische antropologie aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Daarna was zij enige jaren als onderzoeker werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarna zij als docent onderzoekskunde en culturele en medische antropologie lesgaf aan verschillende hboinstellingen, onder welke de Academie Gezondheidszorg van Saxion Hogeschool IJsselland. Daarnaast werkt(e) zij sinds 1996 als bureauredacteur voor diverse uitgeverijen en was zij van 1999 tot 2005 als beleidsmedewerker werkzaam voor cliëntenorganisaties in de GGZ. J.J.A. van Boven, studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht met als specialisatie gezondheidsrecht. Jolanda van Boven heeft een juridische adviespraktijk die zich richt op zorgaanbieders in de eerste- en tweedelijns gezondheidzorg. Daarnaast ligt haar expertise op privacy in ketensamenwerking. Dit betreft zowel ketensamenwerking in de gezondheidszorg als in het publieke domein zoals Centra voor Jeugd en Gezin, Openbare geestelijke gezondheidszorg en Veiligheidshuizen. Zij maakt deel uit van het samenwerkingsverband LineaNexus. E.A. Brouwers-de Jong studeerde medicijnen te Groningen en Amsterdam waarna zij werkzaam was als consultatiebureau-arts. Zij voltooide de opleiding tot jeugdarts in Nijmegen. Vanaf 1973 heeft zij bij het kruiswerk gewerkt, eerst als districtsarts jgz en vanaf 1982 als hoofd van een afdeling jgz. Na een managementopleiding werkte zij als (interim)manager en adviseur. Bij de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT) was zij onderzoeker-projectleider voor de tweede herziening van het Van Wiechenonderzoek. Zij vervulde docentschappen aan verschillende instituten en was cursuscoördinator van de applicatiecursus voor cb-artsen in Groningen van 1998 tot en met Als laatste voorzitter van de N(ederlandse) V(ereniging) voor J(eugd)G(ezondheidszorg) bereidde zij de oprichting van de Vereniging A(rtsen) J(eugdgezondheidszorg) N(ederland) voor in Recentelijk verleende zij haar medewerking aan de redactie van het boek Ontwikkelingonderzoek in de Jeugdgezondheidszorg, waarin het Van Wiechenonderzoek en de Baecke-Fassaert Motoriektest geactualiseerd zijn. S.D.A. Bruijns (1957) is vanaf 1979 werkzaam geweest als wijkverpleegkundige in de thuiszorg en vanaf 1983 als stafverpleegkundige OKZ bij meerdere thuiszorgorganisaties. Sinds 2000 is zij senior beleidsmedewerker jeugd bij Z-org, organisatie van zorgondernemers (de voormalige Vereniging voor Thuiszorg). Na de hbo-v heeft zij opleidingen gevolgd gericht op zorginnovatie, management en leiderschap. Zij is redacteur van het boek Diagnostiek en Interventie voor verpleegkundigen in de ouder- en kindzorg. G.J. Buijs (1954) studeerde Humane Voeding aan de Landbouw Universiteit in Wageningen. Na zijn studie heeft hij begin jaren tachtig vijf jaar gewerkt als docent gezondheidskunde op de lerarenopleiding van VU in Amsterdam, later bij het Buro GVO in Amsterdam als deskundige op het terrein van GVO en onderwijs. Sinds 1995 is hij werkzaam bij het NIGZ bij het programma School. Hij is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het landelijk programma Gezonde School in Nederland. Het NIGZ fungeert sinds 2008 als WHO Collaborating Centre for School Health Promotion, waarvoor hij het Schools for Health in Europe Network coördineert.

3 R. Burgmeijer (1944) is jeugdarts en verpleegkundige en heeft in de jeugdgezondheidszorg gewerkt in uitvoerende, leidinggevende, staf- en beleidsfuncties. Daarnaast heeft hij een achtergrond als wetenschappelijk onderzoeker en verzorgt hij gastcolleges aan hogescholen en universiteiten. Van zijn hand verschenen meer dan 100 publicaties over jeugdgezondheidszorg, die een weerspiegeling vormen van de diversiteit van zijn arbeidsverleden. Als rode draad door zijn carrière loopt het Rijksvaccinatieprogramma. Sinds 2001 is hij in dienst van het Nederlands Vaccin Instituut en verantwoordelijk voor medische voorlichting en de veiligheidsbewaking van de door het NVI geproduceerde vaccins. Th.M.T. (Dorien) Campman, werd in de jaren 60 opgeleid tot verpleegkundige A. Aansluitend werkte zij als verpleegkundige in o.a. Londen, Nijmegen en Tilburg en behaalde Kraam- en Kinderaantekening. Na een onderbreking vervolgde zij haar loopbaan met het volgen van de opleiding tot leraar verpleegkunde. Zij was werkzaam als zowel leraar als praktijkbegeleider. In de jaren 80 studeerde zij onderwijskunde aan de Universiteit Leiden. Sindsdien is zij werkzaam geweest als opleider/adviseur bij de VU en sinds 9 jaar bij TNO in Leiden. E.C.M.M. Donkers (1954) studeerde geneeskunde in Utrecht en sociale geneeskunde in Leiden. Van 1981 tot 2000 was zij werkzaam in de jeugdgezondheidszorg, eerst als consultatiebureau-arts en later als medisch adviseur van thuiszorgorganisatie Vierstroom te Gouda. Zij was betrokken bij diverse landelijke congressen, symposia, opleidingen en publicaties op het gebied van de Ouder- en Kindzorg. In 2000 maakte zij de overstap naar de transmurale zorg als directeur van de Stichting Transmuraal Netwerk Midden-Holland. I.A. van Eerdenburg-Keuning studeerde Geneeskunde aan de VU te Amsterdam. Na het artsexamen in juni 1977 heeft zij als arts gewerkt, eerst bij een schoolartsendienst en later bij de GGD in Midden-Kennemerland en Duin en Bollenstreek. Januari 1978 startte ze met de opleiding Jeugdgezondheidszorg; in 1982 werd zij geregistreerd als jeugdarts. Naast haar werk bij de GGD, tot september 2001 in vaste dienst en daarna op invalbasis, verzorgt zij onderwijs voor TNO-PG tot februari 2008 en het NIP tot eind 2007 en heeft ze zich bezig gehouden met onderwijsontwikkeling. Ze is lid van de commissie van indicatie cluster drie en vier en bestuurslid van de AJN geweest tot juni K. Eijgenraam is orthopedagoog/gz-psycholoog en studeerde Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Aan diezelfde universiteit werkte zij daarna van 1993 tot 1997 als diagnostisch onderzoeker bij het Ambulatorium en als docent bij de vakgroep Pedagogiek. In 1994 werkte ze gedurende een half jaar in Tanzania aan een onderzoek naar de hulpbehoefte van gehandicapte kinderen. Tussen 1997 en 2000 werkte ze als gedragsdeskundige in de jeugdzorg en het speciaal onderwijs. Sinds 2000 is ze werkzaam bij het Expertisecentrum Jeugdzorg van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW).

4 M.A.H. (Margot) Fleuren studeerde andragogiek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van 1988 tot 1999 werkte zij als onderzoeker in het VUmc in Amsterdam. Zij deed onderzoek naar de implementatie van transmurale zorgvernieuwingen. In 1997 promoveerde ze op een implementatieonderzoek van de NHG-standaard Dreigende Miskraam. Van 1998 tot 2004 was zij in deeltijd gedetacheerd bij IQ Health Care (UMC St. Radboud Nijmegen). Vanaf 1999 werkt zij als senior onderzoeker implementatie bij TNO in Leiden. Ze heeft ruime ervaring met evaluatieonderzoek naar het gebruik van richtlijnen bij diverse beroepsgroepen (jeugdgezondheidszorg, huisartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten, verpleeghuizen en ketenzorg richtlijnen) en met onderzoek naar determinanten van innovaties. Eén van de aandachtgebieden is de landelijke implementatie van de JGZ-richtlijnen. Zij is lid van de Richtlijn Advies Commissie Jeugdgezondheidszorg en van de Richtlijn Advies Commissie Jeugdzorg. Daarnaast verzorgt ze implementatietrainingen en geeft onderwijs over implementatie bij een aantal beroepsopleidingen. I.A. Galama studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1992 heeft zij steeds gewerkt op de scheidslijn tussen jeugdzorg en recht. Zo ondervond zij op de rechtbank Amsterdam de praktijk van de OTS-wetgeving en binnen Bureau Jeugdzorg Utrecht en later in Amsterdam had ze te maken met de uitvoering van de jeugdzorg. Na twee jaar gewerkt te hebben als coördinator van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Amsterdam, werkte zij als jurist bij diverse locaties van de Raad voor de Kinderbescherming ter voorbereiding van haar huidige functie als juridisch adviseur bij het Landelijk Bureau van de Raad voor de Kinderbescherming. Ze is tevens voorzitter van de Klachtencommissie van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland en geeft PAO-cursussen op het terrein van de kinderbescherming voor jeugdrechtadvocaten en gedragswetenschappers. Ze was een aantal jaren verbonden aan de redactie van het Tijdschrift Kindermishandeling. M. Kamphuis (1970) studeerde geneeskunde aan de universiteit Utrecht en behaalde het artsexamen in Na een jaar werk in de kindergeneeskunde in het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda, ging ze werken in wetenschappelijk onderzoek. Ze promoveerde in 2002 op de Kwaliteit van leven bij jongvolwassenen met een aangeboren hartafwijking. Vervolgens ging ze werken als jeugdarts bij Stichting JGZ Zuid-Holland West (destijds Careyn), en vervolgens vanaf 2005 ook bij TNO, afdeling Child Health, Leiden. In haar werk bij TNO houdt ze zich vooral bezig met de ontwikkeling van richtlijnen voor de jeugdgezondheidszorg, waarbij ze intensief betrokken was bij de trajecten rondom de richtlijnen aangeboren hartafwijkingen, secundaire preventie kindermishandeling, kleine lengte, zindelijkheid. In 2008 heeft zij de opleiding arts jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen afgerond.

5 A.H.M. Kerkhoff (1946) studeerde geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (thans Radboud universiteit). Hij werd opgeleid tot sociaal geneeskundige tak algemene gezondheidszorg. Na enige jaren medewerker aan het Nijmeegse Instituut voor geschiedenis der Geneeskunde te zijn geweest, werd hij directeur van de GG en GD Voorne Putten. Van 1980 tot 1990 vervulde hij dezelfde functie bij de GGD Leiden. Tevens werd hij in 1985 tot Universitair Hoofddocent Sociale geneeskunde benoemd aan de Medische faculteit in die stad. In 1991 werd hij vanwege de Dr. G.J. van Hoytema stichting aangesteld als hoogleraar Bouw en werking van de gezondheidszorg aan de faculteit Bestuurskunde van de Universiteit Twente (thans: Beheer, Bestuur en Technologie). Eerdere publicaties op het terrein van de openbare gezondheidszorg zijn onder meer Honderd jaar gemeentelijke geneeskunde en gezondheidszorg (1994) en De staat als dokter (1997). Met O. van Heffen schreef hij Beleidsvoering in de algemene gezondheidszorg (1997) en met H. Bots De Nijmeegse Pallas. De geschiedenis van de kwartierlijke academie en medische faculteit (UMC-St Radboud, 2001). In 2001 kwam bij Erasmus publishing uit: Raadsbesluiten als remedie. In 2004 verscheen bij Amsterdam University Press Nauwelijks een machtiger wapen. Schoolgezondheidszorg als een collectieve voorziening. In 2005 publiceerde uitgeverij Damon Openbare gezondheidszorg. Uitgangspunten voor een multidisciplinaire benadering. A. Kesler-Koppe studeerde Geneeskunde in Leiden. Vanaf 1983 werkt zij als jeugdarts bij de GGD in Amsterdam. In 2000 specialiseert zij zich tot arts voor Maatschappij en Gezondheid bij TNO in Leiden en in 2010 wordt zij Infant Mental Health specialist. Zij is van betrokken bij het stedelijk projectteam om de CJG s in Amsterdam inhoudelijk vorm te geven. Nu is zij hoofd van het VTO-expertiseteam, geeft regelmatig scholing aan artsen en verpleegkundigen. Zij zit in de redactie van Vroeg, heeft de GroeiGids ontwikkeld en is hier eindredacteur van. Vier jaar lang is ze bestuurslid van de beroepsvereniging Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland en is nu lid van de Oranjewoud-commissie. H. Kleiboer studeerde medicijnen aan de Universiteit van Amsterdam en heeft ruim 2 jaar bij diverse specialisten als assistent in de kliniek gewerkt. Sinds 1978 werkt zij in de schoolgezondheidszorg. Ze volgde de opleiding tot jeugdarts in Leiden. Ze is werkzaam bij de GGD Zaanstreek-Waterland als uitvoerend arts jeugdgezondheidszorg en als coördinator en is lid van de Commissie Opleiding en Onderwijs van de vereniging Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland. Dr. Paul L. Kocken (1963) is gezondheidswetenschapper/epidemioloog. Hij studeerde Gezondheidswetenschappen aan de universiteit Maastricht. Na zijn studie was hij korte tijd projectmedewerker bij de capaciteitsgroep Beleidswetenschap aan deze universiteit. Van 1988 tot 2004 was hij als onderzoeker/epidemioloog werkzaam bij de GGD Rotterdam e.o. Hij promoveerde op een proefschrift over sociaal-epidemiologisch onderzoek, interventieontwikkeling en effectevaluatie bij migranten en ouderen. Sinds 2004 is hij als senior-onderzoeker werkzaam bij TNO, expertisegebied Child health. Zijn specialisatie is de planmatige voorbereiding, uitvoering en evaluatie van gezondheidsbevordering en Jeugdgezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen.

6 G.J.C.M. Kuiper (1951) behaalde in 1979 het artsexamen aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. In 1980 werd hij geregistreerd als huisarts en in 1986 werd hij ingeschreven in het Register van Erkende Sociaalgeneeskundigen tak Jeugdgezondheidszorg. In 1996 voltooide hij de avondstudie Nederlands Recht (aandachtsgebied gezondheidsrecht) te Maastricht. Vanaf 1984 is hij als jeugdarts werkzaam bij de GGD Westelijke Mijnstreek, de huidige GGD Zuid Limburg. Vervulde diverse bestuursfuncties voor de NVJG later de AJN. M. (Marlou) de Kuiper is kinderverpleegkundige, verplegingswetenschapper, opleider en supervisor. Zij werkte in de Moeder- en Kindzorg in Afrika en was cursusleider Kinderaantekening en Neonatologie. Verder is zij programmaleider van de Post-HBO en Masteropleidingen aan de Hogeschool van Utrecht en auteur van verschillende boeken over verpleegkunde. P.A. ( Janine) van der Leeuw-van Someren (1969) is oorspronkelijk afgestudeerd in de Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden, maar kwam in 1992 in de gezondheidszorg terecht. Na de opleiding tot A-verpleegkundige en de Specialistische Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde in Den Haag heeft zij enkele jaren gewerkt als algemeen en kinderverpleegkundige. In 2000 kwam ze als jeugdverpleegkundige bij de productgroep jeugdgezondheidszorg van de GGD Den Haag, waar ze van 2004 tot eind 2009 was aangesteld als Beleidsmedewerker Jeugdgezondheidszorg. Sindsdien is zij voor de sector Volksgezondheid&Zorg/ GGD Den Haag werkzaam als kwaliteitscoördinator. E.M. van Lokven (1950) studeerde pedagogiek aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Sinds 1981 is zij werkzaam bij Hogeschool Saxion Deventer/Enschede (AGZ). Ze is als onderwijskundige betrokken bij de opzet van stages en het leren in de praktijk. Daarnaast is ze betrokken geweest bij opzet van o.a. de differentiatie MGZ (kraam-, kind- en jeugdzorg) en als opleider in de bij- en nascholing van jeugdverpleegkundigen. L.C.F. (Bert) Luttmer heeft na zijn studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen de opleiding sociaal geneeskundige jeugdgezondheidszorg te Nijmegen gevolgd en vervolgens de opleiding sociale geneeskunde te Utrecht voor de registratie algemene gezondheidszorg. Hij is sinds 1980 werkzaam in Drenthe als jeugdarts, was hoofd van een afdeling Jeugdgezondheidszorg en is arts algemene gezondheidszorg. Hij heeft deelgenomen aan verschillende werkgroepen en commissies, en is als docent ontwikkelingsonderzoek betrokken bij Post Academisch Onderwijs van de R.U. Groningen. J. (Jennie) Mast is verpleegkundige en verplegingswetenschapper. Als innovatiemedewerker verbonden aan de afdeling Kwaliteit van zorg van het NIZW is zij verantwoordelijk voor diverse publicaties over het werken met competenties in de thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en openbare gezondheidszorg. Ook heeft zij workshops en lezingen verzorgd in het land rond het thema competenties.

7 I.J. Nanninga studeerde Kunstgeschiedenis en Algemene Letteren aan de Universiteit Utrecht. Zij is beleidsmedewerker bij Stichting HKZ, waar ze sinds 1995 werkzaam is. Zij was als projectleider betrokken bij het opstellen van het HKZ-certificatieschema Jeugdgezondheidszorg. E. Oskam werkt sinds 1984 in de gezondheidszorg. Na haar inservice opleiding tot A verpleegkundige volgde zij diverse opleidingen in de verpleegkunde, zoals de kinderaantekening, de dialyse specialisatie, de verkorte HBO-V en een 2e graads docenten opleiding verpleegkunde. Zij werkte als verpleegkundige op de kinderafdeling, binnen de JGZ en deed leidinggevende ervaring op, werkte tevens een periode in de GGZ. Sinds 1990 was zij opleidingsdocent aan de HBO-V van de Christelijke Hogeschool Ede, zij volgde daarbij de training voor HBO docenten. Zij coördineerde gedurende enkele jaren de differentiatie kraam kinderen en jeugdigen en was managementteamlid. Zij participeerde in het project Met het oog op de toekomst voor de werkgroep kraam, kinderen en jeugdigen, dit project leidde tot de formulering van de landelijke beroepscompetenties voor de verpleegkundige op niveau 5. Sinds 2007 verricht zij activiteiten op het terrein van projectmanagement in de zorg, psychosociale oncologie en patiëntenparticipatie. F.I.M. Pijpers werd op 7 augustus 1952 geboren te Djakarta in Indonesië. In 1977 behaalde hij het artsexamen aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1978 werd hij geregistreerd als huisarts en in 1983 werd hij ingeschreven in het Register van Erkende Sociaalgeneeskundigen tak Jeugdgezondheidszorg. Op 30 juni 1999 is hij gepromoveerd op een onderzoek naar schoolgezondheidsbeleid in het basisonderwijs. Van 1 november 1979 tot 1 maart 1991 heeft hij bij de ggd Stadsgewest Breda als schoolarts gewerkt. Vanaf 1 maart 1991 werkte hij als cursusleider bij de Sociaal-geneeskundige Opleiding Jeugdgezondheidszorg van tno Preventie en Gezondheid. Vanaf 1996 tot maart 2000 was hij hoofd van de sector Implementatie, Training en Onderwijs. Van 1 maart 2000 tot 1 december 2003 was hij hoofd van de afdeling Jeugd van de GGD West-Brabant. Van 1 maart 2003 t/m 1 maart 2008 was hij hoofd Jeugdgezondheidszorg van de GGD Amsterdam. Tegenwoordig werkt hij als senior adviseur bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). M. Polderman (1951) studeerde medicijnen aan de VU in Amsterdam en werkte daarna als arts-assistent op de kinderafdeling van het VU ziekenhuis. Vanaf 1978 is zij in dienst van de GGD te Amsterdam, sector JGZ. Aanvankelijk was zij zowel werkzaam in de 0-4 jarigen zorg als in de schoolgezondheidszorg, later uitsluitend als schoolarts in het voortgezet onderwijs. Zij volgde de opleiding tot jeugdarts in Leiden. In de periode is zij intensief betrokken geweest bij de uitvoering van een ziekteverzuimproject in Amsterdam en heeft zij over dit onderwerp diverse voordrachten gehouden, o.a. als gastdocente bij de opleiding JGZ van NIPG-TNO in Leiden. Naast haar werk als jeugdarts is zij werkzaam als extern vertrouwenspersoon voor een aantal VO-scholen en is zij van 1998 tot 2011 lid geweest van een Landelijke Klachtencommissie voor het onderwijs.

8 A. (Aart) Pool is verpleegkundige en gepromoveerd psycholoog. Hij was tot 1 juni 2005 verbonden aan de afdeling Kwaliteit van zorg van het NIZW. Hij is een van de auteurs van Met het oog op de toekomst, over de beroepscompetenties van hboverpleegkundigen. Daarnaast is Aart Pool auteur van verschillende publicaties rond belevingsgerichte zorg, transities en psychosociale zorg door verpleegkundigen. B. (Bert) Prinsen (1949) is pedagoog/andragoog en health promotion specialist. Sinds 1993 werkt hij bij het Nederlands Jeugdinstituut (voorheen NIZW) te Utrecht als expert opvoedingsondersteuning en vanaf 2011 als zelfstandig adviseur voor 'de Opvoedzaak'. Zijn belangrijkste taken liggen in de ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de opvoedingsondersteuning in gemeenten en basisvoorzieningen als de jeugdgezondheidszorg en de Centra voor Jeugd en Gezin. Recente publicaties zijn de handleiding kortdurende videohometraining (met Marij Eliens), de handreiking opvoedingsondersteuning voor gemeenten in het kader van de CJG-ontwikkeling (met Moniek van Dijk), de pedagogische visie van CJG Rijnmond en een handleiding over coordinatie van zorg. Momenteel werkt hij aan de richtlijn opvoedingsondersteuning voor de JGZ. S.A. (Menno) Reijneveld studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. In 1991 werd hij geregistreerd als sociaal-geneeskundige, en daarnaast in 1996 als Epidemioloog (B; wetenschappelijk onderzoeker epidemiologie). In 1995 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over de epidemiologische onderbouwing van lokaal gezondheidsbeleid. Na een korte periode als docent en curatief arts werkte hij vanaf jaar bij GGD Amsterdam, deels in combinatie met een aanstelling bij de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC. Daarna werkte hij bij TNO Kwaliteit van Leven in Leiden, o.a. als sectorhoofd binnen de divisie Jeugd. Sinds 2004 is hij hoogleraar Sociale Geneeskunde en hoofd van de afdeling Gezondheidswetenschappen aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Deze afdeling omvat naast Sociale geneeskunde ook Gezondheidspsychologie, Gezondheidsrecht en Medische ethiek en geschiedenis. Daarnaast is hij adviseur van TNO Kwaliteit van Leven, en van het Kosice Institute for Society and Health in Slowakije. I. (Ingeborg) Sargentini heeft in 1976 de opleiding tot A-verpleegkundige afgerond. In die tijd verhuisde een deel van het Binnengasthuis naar het Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam. De pas afgestudeerde verpleegkundigen werden ingezet als praktijkbegeleider van leerling-verpleegkundigen. Zo ontstond haar belangstelling voor begeleiden en opleiden. Ze werd leraar verpleegkunde en ging eerst als docent, later als opleider/adviseur werken bij het opleidingscentrum voor verpleegkundigen van het VUMC. In deze periode studeerde ze pedagogiek (voorheen MO a) en deed daarna de masteropleiding Pedagogiek aan de Educatieve Faculteit Amsterdam. Sinds 2001 werkt ze bij TNO in Leiden als opleidingsadviseur /opleidingskundige.

9 P.B. Schuil studeerde medicijnen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte een tijd in Zwitserland en later als huisarts te Doorn. Toen volgde de overstap naar de Jeugdgezondheidszorg. In 1975 werd hij ingeschreven als jeugdarts, in 1976 promoveerde hij. Hij werkte tot 1993 als hoofd van de dienst Ouder en Kindzorg in Twente en als medisch adviseur van de Thuiszorg. Tot en met 2001 was hij daarna werkzaam als consultatiebureau-arts. Momenteel werkt hij nog als freelance auteur en redacteur. M.B. Swagerman-van Hees studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en voltooide de opleiding tot sociaal-geneeskundige in Vanaf 1978 was zij werkzaam als jeugdarts en ze volgde een managementopleiding in 1985/1986. In 1995 rondde zij de opleiding Master of Public Health af. Vanaf 1987 tot 1999 was zij hoofd van de afdeling Jeugdgezondheidszorg bij de GGD Waterland. Ze vervulde docentschappen o.a. bij het AMC en het VUMC. Sinds 1999 is zij werkzaam bij TNO en tot medio 2009 gedetacheerd naar de Universiteit Leiden, Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde; daar was zij was betrokken bij onderwijsactiviteiten voor de opleiding geneeskunde. Momenteel is zij teamcoördinator Onderwijs en Professie bij TNO en instituutsopleider van de postdoctorale profielopleiding jeugdarts KNMG. M. Verhage-van Kooten studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Leiden. Zij is sinds 1981 aan de Christelijke Hogeschool van Ede (CHE) verbonden. Op dit moment werkt zij als opleidingsdocent hulpverleningsrecht aan de opleiding MWD. Zij is eindredacteur van het boek: Recht voor de zorg- en welzijnsprofessional (uitgegeven bij SDU). Tevens heeft zij zitting in twee klachtencommissies, waarvan één opgericht is ter uitvoering van de Wet op de Jeugdzorg. M.M. Wagenaar-Fischer studeerde geneeskunde aan de universiteit Utrecht. Na haar afstuderen was zij werkzaam als studentenarts in Utrecht en als verpleeghuisarts. Daarna werkte zij als keurend arts bij het Nationaal Lucht en Ruimtevaart Geneeskundig Centrum. Vanaf 1977 was zij werkzaam in de jeugdgezondheidszorg. Zij volgde de opleiding jeugdgezondheidszorg in Leiden. Vanaf 1987 was zij hoofd van de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD Zuid-Oost Utrecht. Sinds 2001 is zij wetenschappelijk medewerker bij TNO Kwaliteit van Leven in Leiden. J.A. de Wilde studeerde Geneeskunde in Leiden. Hij rondde de opleiding tot jeugdarts af in Sinds 1998 werkt hij bij de jeugdgezondheidszorg in Den Haag. In 2002 is hij daarnaast bij TNO Kwaliteit van Leven gaan werken, waar hij onder meer de ontwikkeling van JGZ-standaarden coördineerde. Verder is hij actief op het gebied van automatisering van de jeugdgezondheidszorg en overgewicht(preventie) bij kinderen. A.J. Wolbers studeerde medicijnen aan de universiteit te Groningen. Na de huisartsenopleiding (1977) was hij één jaar werkzaam als huisarts. Vanaf 1979 was hij werkzaam in de jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar. Eerst als arts en sinds 1986 als hoofd van de afdeling jeugdgezondheidszorg bij achtereenvolgens de gg&gd Enschede, ggd van het Samenwerkingsverband Enschede en ggd Twente. In 1984 is hij geregistreerd als jeugdarts en in 1993 tevens als arts algemene gezondheidszorg. Sinds 2001 werkt hij als verzekeringsarts bij het UWV.

10 A.M. (Annemiek) van Woudenberg (1956) studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Van 1984 tot heden werkte zij met een korte onderbreking wegens verblijf in de Verenigde Staten als consultatiebureauarts, schoolarts en stafarts bij de GGD Amsterdam en bij de Thuiszorgorganisatie WeideSticht. In 2000 voltooide zij de opleiding arts voor Maatschappij en Gezondheid bij TNO Leiden. Vanaf 2001 tot heden is zij stedelijk Projectleider Ouder-en-Kindcentra Amsterdam. Voor de AJN (Artsenvereniging Jeugdgezondheidszorg Nederland) is zij lid van de Voorbereidingscommissie Wetenschappelijke Vergaderingen en redactielid van JA! J. (Jacqueline) Zandt, studeerde af aan de HBOV Zwolle in 1987 en vervolgens bij de Voortgezette Opleiding Verpleegkundig Specialist Kind en Jeugdige in Ze is sinds 1987 werkzaam geweest bij de Thuiszorg als wijkverpleegkundige en heeft daar bijna 10 jaar als jeugdverpleegkundige in de Jeugdgezondheidszorg gewerkt. De laatste 3 jaar was zij projectcoördinator van het Steunpunt 0 tot 6 jaar, een steunpunt voor opvoedingsondersteuning. Momenteel werkt zij bij MEE-Utrecht, een organisatie die mensen met een beperking ondersteunt; zij werkt daar als trajectbegeleider en zorgcoördinator voor kinderen en/of ouders met een beperking. Zij is al lange tijd actief in de LVW (Landelijke Vereniging voor Wijkverpleegkundigen) als bestuurslid van de sectie JGZ waar zij ook het jaarlijks landelijk symposium JGZ organiseert. Zij geeft gastlessen aan de Post HBO-JGZ aan de Hogeschool van Utrecht.

Over de auteurs en redactie

Over de auteurs en redactie Over de auteurs en redactie M.C.B. Beckers (1955) studeerde Gezondheidswetenschappen (Beleid en Beheer) aan de Universiteit van Maastricht. Voor haar studie was zij zes jaar werkzaam bij een ziekenfonds.

Nadere informatie

Academische toerusting voor werken binnen de Openbare Gezondheid

Academische toerusting voor werken binnen de Openbare Gezondheid Academische toerusting voor werken binnen de Openbare Gezondheid ZonMw Programma Academische Werkplaatsen Dr. Marijke Janssens Utrecht, 15 juni 2006 Doel: het structureel versterken en verankeren van vraaggestuurde

Nadere informatie

Verdeelplan PG Jaar 2018

Verdeelplan PG Jaar 2018 Verdeelplan PG Jaar 2018 ID Naam Plaats Specialisatie Instroom personen Instroom fte 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Jeugdarts 1e fase 6 6,00 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

AMC. Landelijke capaciteit meting in de Jeugdgezondheidszorg - Factsheet-

AMC. Landelijke capaciteit meting in de Jeugdgezondheidszorg - Factsheet- AMC Landelijke capaciteit meting in de Jeugdgezondheidszorg - Factsheet- 2014 M.Jambroes,AIOS M&G, MPH, Prof.dr.M.L.Essink-Bot, arts M&G AMC, afdeling Sociale Geneeskunde De gezondheid van de Nederlandse

Nadere informatie

Richtlijn Overgewicht (2012)

Richtlijn Overgewicht (2012) Richtlijn Overgewicht (2012) Totstandkoming Richtlijn Uit de Vijfde Landelijke Groeistudie (2010) blijkt dat de prevalentie van overgewicht en obesitas bij kinderen hoger is dan in 1997. In 1997 was de

Nadere informatie

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Opleiden voor Public Health Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Public Health = alles wat we doen om de volksgezondheid te verbeteren Cellen > individuen -> maatschappij Preventie Effectiviteit

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche:

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen InstroomFTE 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Arts infectieziektenbestrijding 1e fase 0 0,00

Nadere informatie

Uitnodiging. Advance Care Planning in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Symposium 28 november 2013

Uitnodiging. Advance Care Planning in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Symposium 28 november 2013 Uitnodiging Annemieke Wagemans, arts verstandelijk gehandicapten bij Maasveld, een van de werkstichtingen van Koraal Groep, promoveert op 28 november aanstaande op het onderwerp Medische beslissingen rond

Nadere informatie

Praktijkleren bij andere leeftijdsgroep. Jeugdarts-KNMG

Praktijkleren bij andere leeftijdsgroep. Jeugdarts-KNMG STANDPUNT: Praktijkleren bij andere leeftijdsgroep In het kader van de profielopleiding tot Jeugdarts-KNMG Herziene versie ivm naamswijziging Oktober 2015 Originele versie: September 2013 1 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin?

Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin? Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin? Paul van der Velpen, directeur Public Health & GGD Amsterdam Calixte Veerman, arts M&G, jeugdarts

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 22 WEEK: 10

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 22 WEEK: 10 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 163-109 - - - - 81 85 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 428-153 341-351 - 41

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 23 WEEK: 11

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 23 WEEK: 11 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 182-121 - - - - 91 93 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 459-170 357-384 - 47

Nadere informatie

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns & In de Bres biedt 'Eerstelijns Kortdurende Hulp' en 'Tweedelijns Specialistische Zorg', maar wat is het verschil? In Nederland ziet de zorgstructuur er

Nadere informatie

Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1

Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1 Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1 Comité van Aanbeveling: Prof. Dr. H.H.F. (Herman) Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering (Universiteit Utrecht) en oprichter Sustainable

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Gezondheidsraad H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Briefadvies Amendement bij het onderzoek naar NIPT voor prenatale

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam Biomedische wetenschappen

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 27 WEEK: 15

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 27 WEEK: 15 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 334-235 - - - - 165 148 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 636-268 508-548 -

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 274-197 - - - - 135 126 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 576-242 470-503 -

Nadere informatie

6e Scholing PALLIATIEVE ZORG. Intuïtie, wijsheid of wetenschap?

6e Scholing PALLIATIEVE ZORG. Intuïtie, wijsheid of wetenschap? 6e Scholing PALLIATIEVE ZORG Intuïtie, wijsheid of wetenschap? Donderdag 13 maart 2014 Toelichting Het Radboudumc, IKNL en PAO Heyendael organiseren op 13 maart 2014 voor de zesde maal de scholing PALLIATIEVE

Nadere informatie

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk TRANSCARE-pijn www.transcare.nl Transcare-pijn en de internationale onderzoeksgroep Pain in Motion organiseren een Symposium Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten

Nadere informatie

Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid

Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid Congres Jeugd in Onderzoek 19 maart 2012 Anna Lichtwarck-Aschoff (Inside-Out) Lucienne van Eijk (C4Youth) Marlie Cerneus (AWJTwente) Programma Academische

Nadere informatie

Academische werkplaats Publieke Gezondheid: doelen en mogelijkheden

Academische werkplaats Publieke Gezondheid: doelen en mogelijkheden Academische werkplaats Publieke Gezondheid: doelen en mogelijkheden Barend Middelkoop GGD Den Haag, afdeling Epidemiologie LUMC, afdeling Public health en Eerstelijnsgeneeskunde Opbouw van deze presentatie

Nadere informatie

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld Bachelor vooraanmeldingen UT opleidingen (Bron IBG) 17-07-2006 ADVANCED TECHNOLOGY 50002 naam studie 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % ADVANCED TECHNOLOGY UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Overzicht aangesloten instellingen

Overzicht aangesloten instellingen Overzicht aangesloten instellingen - A - Academisch Medisch Centrum (AMC) Academisch Ziekenhuis Maastricht Amarantis Onderwijsgroep Amphia Ziekenhuis Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ Astronomische

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Overzicht opleidingsrichtingen. Universiteit (bachelor)

Overzicht opleidingsrichtingen. Universiteit (bachelor) Overzicht opleidingsrichtingen Universiteit (bachelor) Zorg en welzijn: Iets voor jou? Werken in zorg en welzijn... méér dan alleen witte jassen. Wat kun je allemaal worden? In de werkvelden van zorg of

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in professionalisering, aansturing en betrokkenheid bij Centra voor Jeugd en Gezin

Recente ontwikkelingen in professionalisering, aansturing en betrokkenheid bij Centra voor Jeugd en Gezin Congres Centrum voor Jeugd en Gezin, 30 september 2011 Recente ontwikkelingen in professionalisering, aansturing en betrokkenheid bij Centra voor Jeugd en Gezin 30 september 2011 Educatorium te Utrecht

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34306 10 december 2013 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 december 2013, 2013-0000167945,

Nadere informatie

Jaarverslag BJ 2013. Stichting Wetenschap Balans. 1 augustus 31 december. Tel 06-46741683 Keileweg 8 3029 BS Rotterdam

Jaarverslag BJ 2013. Stichting Wetenschap Balans. 1 augustus 31 december. Tel 06-46741683 Keileweg 8 3029 BS Rotterdam Jaarverslag BJ 2013 1 augustus 31 december Stichting Wetenschap Balans Tel 06-46741683 Keileweg 8 3029 BS Rotterdam www.swbalans.nl info@swbalans.nl Inhoudsopgave Inhoud Highlights... 1 Strategische highlights...

Nadere informatie

Achtergrondinformatie sprekers

Achtergrondinformatie sprekers Achtergrondinformatie sprekers Prof. drs. Dolf van Veen Dolf van Veen is orthopedagoog en buitengewoon hogeschool hoofddocent bij Windesheim en bijzonder hoogleraar en lector bij de Universiteit van Nottingham

Nadere informatie

Ik onderschrijf het advies van de Commissie Bevolkingsonderzoek.

Ik onderschrijf het advies van de Commissie Bevolkingsonderzoek. Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Briefadvies Amendement DENSE-studie Uw kenmerk : 701406-129805-PG Ons kenmerk : I-1611/JB/pm/894-O1

Nadere informatie

Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid. Voorlichting 19 Maart 2014

Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid. Voorlichting 19 Maart 2014 Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid Voorlichting 19 Maart 2014 WELKOM Dr. Maaike Cima (Onderwijs Directeur/ Forensische Psychologie) Drs. Liselotte den Boer (Kinderen & Jeugd en Stage Coördinator)

Nadere informatie

Presentaties gastsprekers symposium - Bij een goede start hoort een goed begin 28 nov 13

Presentaties gastsprekers symposium - Bij een goede start hoort een goed begin 28 nov 13 Presentaties gastsprekers symposium - Bij een goede start hoort een goed begin 28 nov 13 Professor dr. Koos van der Velden, Hoogleraar Sociale Geneeskunde, Radboud Universiteit Nijmegen Ton Bargeman, wethouder

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie

Overzicht fixusopleidingen met selectie Overzicht fixusopleidingen met selectie Kunst en Economie HKU voltijd 275 1 Psychomotor Therapie & Bewegingsagogie Windesheim voltijd 105 3 Journalistiek Windesheim voltijd 225 3 Advanced Business Creation

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie

Overzicht fixusopleidingen met selectie Overzicht fixusopleidingen met selectie 34951 2017 HKU B Kunst en Economie voltijd 275 1 34585 2017 Windesheim B Psychomotor Therapie & Bewegingsagogie voltijd 105 3 34686 2017 Windesheim B Journalistiek

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 3 oktober 2016

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 3 oktober 2016 Overzicht fixusopleidingen met selectie Hogescholen 34951 2017 HKU B Kunst en Economie voltijd 275 1 34585 2017 Windesheim B Psychomotor Therapie & Bewegingsagogie voltijd 105 3 34686 2017 Windesheim B

Nadere informatie

Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover

Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover Doelgroep: huisartsen en overige belangstellenden Methode: interactieve workshops Ontwikkeling workshops: Radboud

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 18-7-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 670 528

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 6-6-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 762 573 898

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 11-7-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 679 534

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 4-4-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 779 608 940

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar Hogescholen. d.d. 1 december 2017

Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar Hogescholen. d.d. 1 december 2017 Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar 2018-2019 Hogescholen 34397 2018 B Biologie en Medisch Laboratoriumonderz Avans Hogeschool voltijd 210 3 34397 2018 B Biologie en Medisch Laboratoriumonderz

Nadere informatie

OW09A. Jeugd & Gezin: outreachend en oplossingsgericht werken. Post-hbo opleiding. mensenkennis

OW09A. Jeugd & Gezin: outreachend en oplossingsgericht werken. Post-hbo opleiding. mensenkennis OW09A Post-hbo opleiding Jeugd & Gezin: outreachend en oplossingsgericht werken mensenkennis Post-hbo opleiding jeugd en gezin: outreachend en oplossingsgericht werken Uitgaan van de eigen kracht van ouders

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 22-08-16 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 449 361 523

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG ALMERE

JEUGDGEZONDHEIDSZORG ALMERE JEUGDGEZONDHEIDSZORG ALMERE ONDERWIJS EN HET SOCIALE DOMEIN Sylvie Neves Jeugdarts KNMG - arts Maatschappij en Gezondheid Jennie Huizing Adviseur Jeugd Dd 10-10-2017 KINDERMISHANDELING EN MELDCODE 4 KWIS

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar

Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar U wilt als ouder dat uw kind gezond en veilig opgroeit. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistentes kijken samen met u naar de groei en ontwikkeling. We geven

Nadere informatie

College Maastricht. International Bachelor in Psychology

College Maastricht. International Bachelor in Psychology OPEN DAGEN NOVEMBER 2015 Kijk voor meer informatie op de site van de instelling. Wat 2 nov Experience Day University College Maastricht Waar open dag (11:00-16:30) Zwingelput 4 2 nov Meeloopdagen diverse

Nadere informatie

Inventarisatie regionaal aanbod FMEK Samenvatting

Inventarisatie regionaal aanbod FMEK Samenvatting Inventarisatie regionaal aanbod FMEK Samenvatting Willemijn Roorda Wendy Buysse Willemijn Roorda wroorda@dsp-groep.nl 06-44790996 Wendy Buysse wbuysse@dsp-groep.nl 06-24384734 DSP-groep Samenvatting Inventarisatie

Nadere informatie

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010)

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) AH 740 2010Z13219 Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) 1 Bent u bekend met nieuw onderzoek van Michigan State University

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Accreditatie opleiding Officier van Dienst Geneeskundig Nieuwe GHORdiaanse basisopleiding Actualisatie kennispublicatie GHOR Save the date: Relatiemiddag

Nadere informatie

Specialisten of generalisten? Bachelor of Master?

Specialisten of generalisten? Bachelor of Master? Presentatie, 9 december 2004 Specialisten of generalisten? Bachelor of Master? Dr. Marieke Schuurmans Zij studeerde Gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting erplegingswetenschap, aan de Universiteit

Nadere informatie

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling.

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Rapport Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Auteurs: F.J.M. van Leerdam 1 K. Kooijman 2 F. Öry 1 M. Landweer 3 1: TNO Preventie en Gezondheid Postbus

Nadere informatie

Preventie: ontzorgen en normaliseren

Preventie: ontzorgen en normaliseren Jeugdgezondheidszorg Almere Preventie: ontzorgen en normaliseren Sylvie Neves Jeugdarts/ arts Maatschappij en Gezondheid Kim Bischoff Verpleegkundig specialist Adviesraad sociaal domein dd 14-03-2016 1

Nadere informatie

Afscheidssymposium. Bert Bos, kinderarts-intensivist. Vrijdag 6 juni 2014 Filmmuseum EYE, Amsterdam

Afscheidssymposium. Bert Bos, kinderarts-intensivist. Vrijdag 6 juni 2014 Filmmuseum EYE, Amsterdam Afscheidssymposium Bert Bos, kinderarts-intensivist Vrijdag 6 juni 2014 Filmmuseum EYE, Amsterdam Eye in eye met Bert Prof. dr. Bert Bos gaat met pensioen. Tweeëndertig jaar werkte hij als kinderarts,

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 17 november Opleidingscode Studiejaar Opleidingsomschrijving Instelling

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 17 november Opleidingscode Studiejaar Opleidingsomschrijving Instelling Overzicht fixusopleidingen met selectie Hogescholen Studiejaar Opleidingsomschrijving Instelling Opleidingsvorm Capaciteit 30016 2017 B Advanced Business Creation Avans Hogeschool voltijd 160 3 34397 2017

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016 Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016 Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam Biomedische wetenschappen

Nadere informatie

Bijlage: korte beschrijving kandidaten

Bijlage: korte beschrijving kandidaten Bijlage: korte beschrijving kandidaten Lisa Westerveld was jarenlang actief in de studentenbeweging en de medezeggenschap op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze was onder meer voorzitter van de Universitaire

Nadere informatie

Prinsjesdagsymposium 2012

Prinsjesdagsymposium 2012 Professional development Prinsjesdagsymposium 2012 Meedoen moet! Maar kan het ook? aandacht voor de onderkant van de arbeidsmarkt Dinsdag 18 september 2012 Toelichting MEEDOEN MOET! MAAR KAN HET OOK? Aandacht

Nadere informatie

Personalia. Veerle Devreese en Sophie van Rijswijk studeerden beiden aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg

Personalia. Veerle Devreese en Sophie van Rijswijk studeerden beiden aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg T Jeroen Boomgaard is Lector Kunst en Publieke Ruimte bij de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Daarnaast is hij hoofd van de Master Artistic Research van de Universiteit van Amsterdam. Boomgaard publiceert

Nadere informatie

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde LUMC, pagina 1 Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Leids

Nadere informatie

Kinderobesitas 2012. Wie doet Wat? Nationaal & Regionaal congres. 26 en 27 januari 2012 ReeHorst ede

Kinderobesitas 2012. Wie doet Wat? Nationaal & Regionaal congres. 26 en 27 januari 2012 ReeHorst ede Kinderobesitas 2012 Wie doet Wat? Nationaal & Regionaal congres 26 en 27 januari 2012 ReeHorst ede Kinderobesitas 2012 Wie doet Wat? Sinds 2007 werken Ziekenhuis Gelderse Vallei, voedingsziekenhuis, en

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door, niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal en emotioneel

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/19116 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/19116 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/19116 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Dartel, Hans van Title: Naar een handelingsgericht ethiekbeleid voor zorgorganisaties

Nadere informatie

Medewerkers aan dit nummer

Medewerkers aan dit nummer Medewerkers aan dit nummer H. A. M. Wilke studeerde sociale psychologie van 1963-1967 te Utrecht. Hij promoveerde op een onderwerp over koalitie-formatie in 1968 bij prof. dr. M. Mulder. Na een post-doct.

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

Congres: Kompas kinder- en jeugdpsychiatrie

Congres: Kompas kinder- en jeugdpsychiatrie Congres: Kompas kinder- en jeugdpsychiatrie Accreditatie Aangevraagd voor : Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen

Nadere informatie

Alumni-enquête opleiding HBO-Verpleegkunde De Haagse Hogeschool

Alumni-enquête opleiding HBO-Verpleegkunde De Haagse Hogeschool Alumni-enquête opleiding HBO-Verpleegkunde De Haagse Hogeschool Gepubliceerd van 10.05.2011 tot 21.06.2011 Uitgenodigd = 141 Respons = 49 (35%) Functies icu verpleegkundige i.o Gespecialiseerd verpleegkundige

Nadere informatie

Medische staf IC Kinderen. Stafleden IC Kinderen

Medische staf IC Kinderen. Stafleden IC Kinderen Medische staf IC Kinderen Prof. Dr. D.Tibboel sectorhoofd IC Kinderen Prof M den Hoog plv. sectorhoofd IC Kinderen Stafleden IC Kinderen Dr. C.M.P.Buysse Drs. R.J.M.Houmes anesthesioloog, kinderintensivist

Nadere informatie

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals Informatie voor professionals De GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) heeft, met ingang van het schooljaar 2014-2015, de werkwijze van de afdeling jeugdgezondheidszorg (deels) aangepast. In deze brief

Nadere informatie

Programmaboek Themamiddag. Ketens risicojeugd sluitend verbinden. 7 april 2011

Programmaboek Themamiddag. Ketens risicojeugd sluitend verbinden. 7 april 2011 Programmaboek Themamiddag Ketens risicojeugd sluitend verbinden 7 april 2011 P A R T N E R S P R Ö P P E R DENKERS EN DOENERS VOOR DE PUBLIEKE ZAAK PROGRAMMA THEMAMIDDAG Introductie Donderdag 7 april 2011

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

dr. C.L.M. Appelman Huisarts te Utrecht, Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht

dr. C.L.M. Appelman Huisarts te Utrecht, Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht Over de auteurs dr. E.H. van den Akker Afdeling KNO, Meander Medisch Centrum Amersfoort dr. C.L.M. Appelman Huisarts te Utrecht, Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht prof.dr. W.J.J. Assendelft

Nadere informatie

Samenwerking rond kindermishandeling in de eerste lijn! Magda Boere-Boonekamp

Samenwerking rond kindermishandeling in de eerste lijn! Magda Boere-Boonekamp Samenwerking rond kindermishandeling in de eerste lijn! Magda Boere-Boonekamp Kindermishandeling: horen, zien en (zorgvuldig) handelen eencasus 1 Omwiegaathet? 5 jarige jongen, cluster 4 onderwijs Zorgen

Nadere informatie

Betrokkenheid van onderzoekscholen bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen

Betrokkenheid van onderzoekscholen bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen Een groot aantal ingevulde vragenlijsten is per 15 augustus 2003 (de deadline) geretourneerd. Een rappel leverde nog eens een aantal ingevulde vragenlijsten op. Uiteindelijk hebben 29 decanen en 22 directeuren

Nadere informatie

MINDFULNESS PUBLIEKSSYMPOSIUM. voor patiënten, mantelzorgers, professionals en overige belangstellenden

MINDFULNESS PUBLIEKSSYMPOSIUM. voor patiënten, mantelzorgers, professionals en overige belangstellenden MINDFULNESS PUBLIEKSSYMPOSIUM voor patiënten, mantelzorgers, professionals en overige belangstellenden Zaterdag 30 augustus 2014 Toelichting Ook dit jaar organiseert het Radboud Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Avondsymposium Kinderurologie in de dagelijkse praktijk

Avondsymposium Kinderurologie in de dagelijkse praktijk Avondsymposium Kinderurologie in de dagelijkse praktijk Donderdag 21 mei 2015 Op donderdag 21 mei 2015 organiseert de afdeling Kinderurologie van het Radboudumc het Kinderurologie in de dagelijkse praktijk

Nadere informatie

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS Dat vind ik een van de mooiste dingen aan de seksuologie: dat de geestelijke en de somatische gezondheidszorg erin samen komen. evaluatie deelnemer mensenkennis Opleiding consulent seksuele gezondheid

Nadere informatie

Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door: Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door: OVER DE SPREKERS Paul Epping is secretaris van STIPOIZ en al jarenlang betrokken bij vele innovaties in de zorg Martin Boekholdt is bijzonder hoogleraar

Nadere informatie

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar Aantal per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar 2015-2016 Bron: VSNU 1. Per instelling bachelor, studiejaar 2015-2016 +ENG Erasmus Universiteit Rotterdam 27,27% 3658 54,55% 7184 18,18% 3184 14026

Nadere informatie

Mindfulness. voor patiënten, mantelzorgers, professionals en overige belangstellenden

Mindfulness. voor patiënten, mantelzorgers, professionals en overige belangstellenden Mindfulness publiekssymposium voor patiënten, mantelzorgers, professionals en overige belangstellenden Zaterdag 31 augustus 2013 Toelichting Ook dit jaar organiseert het Radboud Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

Maarten Rook

Maarten Rook De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht 13 3512 HC Utrecht Telefoon 088-116 42 00 Internet www.vandepraktijk.nl E-mail secretariaat@vandepraktijk.nl Maarten Rook +31 6 20 60 60 70 maartenrook@vandepraktijk.nl

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

M1221. Introductiecursus. Gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG. mensenkennis

M1221. Introductiecursus. Gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG. mensenkennis M1221 Introductiecursus Gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG mensenkennis Introductiecursus voor gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG Een initiatief van de Vereniging

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

Database wetenschappelijke onderzoeken & deskundigen

Database wetenschappelijke onderzoeken & deskundigen Database wetenschappelijke onderzoeken & deskundigen Februari 2012 LVB er problematiek Opdracht is uitgevoerd door LVB ers problematiek Zware bagage Psychosociale problemen en verstandelijke beperkingen

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

OW11B. Jeugd & Gezin: outreachend en oplossingsgericht werken. Post-hbo opleiding. mensenkennis

OW11B. Jeugd & Gezin: outreachend en oplossingsgericht werken. Post-hbo opleiding. mensenkennis OW11B Post-hbo opleiding Jeugd & Gezin: outreachend en oplossingsgericht werken mensenkennis Post-hbo opleiding jeugd en gezin: outreachend en oplossingsgericht werken Uitgaan van de eigen kracht van ouders

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Adriaan Visser, assitant lector

Adriaan Visser, assitant lector Adriaan Visser, assitant lector Kenniscentrum Zorginnovatie, Lectoraat transities in zorg, Hogeschool Rotterdam a.p.visser@hr.nl en adriaan.visser@planet.nl Daarover is onderzoek gedaan! Betreft m.n.

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO

Overzicht Lotingstudies WO Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen voltijd Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen voltijd Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam voltijd Biomedische

Nadere informatie

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen.

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen. Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken Mr. M. Jurgens Raadsheer Gerechtshof Amsterdam Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Gelderland Docent ERA (Europese Rechts

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

SKILLS, BRAINS AND GUTS

SKILLS, BRAINS AND GUTS Governance & Clinical Leadership: Wat is nodig om adviesraden en staven de agenda te laten bepalen? SKILLS, BRAINS AND GUTS VAR netwerkdag 2017 Vrijdag 24 november 2017 UMCU Utrecht Dr. Pieterbas Lalleman,

Nadere informatie

Infectiepreventie in de ouderenzorg. donderdag 6 oktober :30 17:00 uur. Locatie: Auditorium Radboudumc Nijmegen

Infectiepreventie in de ouderenzorg. donderdag 6 oktober :30 17:00 uur. Locatie: Auditorium Radboudumc Nijmegen Infectiepreventie in de ouderenzorg donderdag 6 oktober 2016 12:30 17:00 uur Locatie: Auditorium Radboudumc Nijmegen Toelichting Rezon/iPrevent en SNIV organiseren op donderdag 6 oktober 2016 een symposium

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie