Cluster gezondheidszorg (boek 1)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cluster gezondheidszorg (boek 1)"

Transcriptie

1 De onderwijsvisitatie Cluster gezondheidszorg (boek 1) Een onderzoek naar de kwaliteit van de bachelor-na-bacheloropleidingen Creatieve therapie, Geestelijke gezondheidszorg, Geriatrische gezondheidszorg, Intensieve zorg en spoedgevallenzorg, Oncologische zorg, Operatieverpleegkunde, Palliatieve zorg, Pediatrische gezondheidszorg, Sociale gezondheidszorg en Zorgmanagement aan de Vlaamse hogescholen Brussel - 21 maart 2013

2 De onderwijsvisitatie cluster Gezondheidszorg (boek 1) Ravensteingalerij 27, bus 3 & Brussel T +32 (0) Exemplaren van dit rapport kunnen tegen betaling verkregen worden op het VLUHR-secretariaat. Het rapport is ook elektronisch beschikbaar op > kwaliteitszorg > rapporten Wettelijk depot: D / 2013 / / 2

3 VOORWOORD Voor u ligt het rapport van de visitatiecommissie Gezondheidszorg. Deze visitatiecommissie brengt met dit rapport verslag uit over haar evaluatie van de bachelor-na-bacheloropleidingen in de Gezondheidszorg in Vlaanderen. Daarbij geeft zij toelichting bij de oordelen en aanbevelingen die resulteren uit het kwaliteitsonderzoek dat zij heeft verricht bij de bezochte opleidingen. Dit initiatief kadert in de opdracht van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) betreffende de externe kwaliteitszorg in het Vlaamse hoger onderwijs. Het visitatierapport is in de eerste plaats bedoeld voor de betrokken opleidingen. Daarnaast wil het rapport aan de maatschappij objectieve informatie verschaffen over de kwaliteit van de geëvalueerde opleidingen. Daarom is het visitatierapport ook op de webstek van de VLUHR publiek gemaakt. Dit visitatierapport geeft een momentopname weer van de opleidingen Gezondheidszorg en vertegen woordigt daarmee slechts één fase in het proces van blijvende zorg voor onderwijskwaliteit. Immers, al na korte tijd kunnen de opleidingen gewijzigd zijn, al dan niet als reactie op de oordelen en aanbevelingen van de visitatiecommissie. Graag dank ik namens het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR de voorzitter en de leden van de visitatiecommissie voor de bestede tijd alsook voor de deskundigheid waarmee zij hun opdracht hebben uitgevoerd. De visitatie was ook enkel mogelijk dankzij de inzet van velen die binnen de opleidingen betrokken waren. Ook hen willen wij daarvoor onze erkentelijkheid betuigen. Hopelijk ervaren elk van de opleidingen dit rapport als een kritische weerspiegeling van hun inspanningen en als een bijkomende stimulans om de kwaliteit van het onderwijs in hun opleiding te verbeteren. Nik Heerens Ondervoorzitter Bestuurscomité Kwaliteitszorg

4

5 Boek 1 Voorwoord 3 Deel 1 Algemeen deel 9 Hoofdstuk 1 De onderwijsvisitatie Gezondheidszorg Inleiding De betrokken opleidingen De visitatiecommissie Samenstelling Taakomschrijving Werkwijze Oordeelsvorming Indeling van het rapport 21 Bijlagen 23 Bijlage 1 Curriculum vitae 25 Bijlage 2 Erkenningscommissie 35 Bijlage 3 Bezoekschema s 71 Bijlage 4 Lijst van afkortingen en letterwoorden 79 Deel 2 Opleidingsrapporten 87 Hoofdstuk 1 Creatieve therapie 89 Domeinspecifiek referentiekader 91 Opleidingen in vergelijkend perspectief 95 Vergelijkende tabel 105 Opleidingsrapporten - Arteveldehogeschool Provinciale Hogeschool Limburg 143 Hoofdstuk 2 Geestelijke gezondheidszorg 187 Domeinspecifiek referentiekader 189 Opleidingen in vergelijkend perspectief 193 Vergelijkende tabel 203 Opleidingsrapporten - Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Leuven 237 Hoofdstuk 3 Geriatrische gezondheidszorg 265 Domeinspecifiek referentiekader 267 Opleidingen in vergelijkend perspectief 271 Vergelijkende tabel 281 Opleidingsrapporten - Katholieke Hogeschool Kempen Karel de Grote-Hogeschool 315

6 Boek 2 Deel 2 Opleidingsrapporten 7 Hoofdstuk 4 Intensieve zorg en spoedgevallenzorg 9 Domeinspecifiek referentiekader 11 Opleidingen in vergelijkend perspectief 17 Vergelijkende tabel 29 Opleidingsrapporten - Artesis Hogeschool Antwerpen 31 - Hogeschool Gent 63 - Katholieke Hogeschool Kempen 89 - Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Katholieke Hogeschool Leuven Lessius Mechelen Provinciale Hogeschool Limburg 285 Hoofdstuk 5 Oncologische zorg 321 Domeinspecifiek referentiekader 323 Opleidingen in vergelijkend perspectief 327 Vergelijkende tabel 337 Opleidingsrapporten - Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Leuven 371

7 Boek 3 Deel 2 Opleidingsrapporten 7 Hoofdstuk 6 Operatieverpleegkunde 9 Domeinspecifiek referentiekader 11 Opleidingen in vergelijkend perspectief 17 Vergelijkende tabel 27 Opleidingsrapporten - Katholieke Hogeschool Kempen 29 - Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende 59 Hoofdstuk 7 Palliatieve zorg 95 Domeinspecifiek referentiekader 97 Opleidingen in vergelijkend perspectief 101 Opleidingsrapporten - Hogeschool-Universiteit Brussel 103 Hoofdstuk 8 Pediatrische gezondheidszorg 127 Domeinspecifiek referentiekader 129 Opleidingen in vergelijkend perspectief 133 Vergelijkende tabel 143 Opleidingsrapporten - Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Leuven Katholieke Hogeschool Limburg 213 Hoofdstuk 9 Sociale gezondheidszorg 249 Domeinspecifiek referentiekader 251 Opleidingen in vergelijkend perspectief 255 Vergelijkende tabel 263 Opleidingsrapporten - Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Limburg 297 Hoofdstuk 10 Zorgmanagement 331 Domeinspecifiek referentiekader 333 Opleidingen in vergelijkend perspectief 339 Vergelijkende tabel 347 Opleidingsrapporten - Erasmushogeschool Brussel Hogeschool Gent Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen Provinciale Hogeschool Limburg 435

8

9 deel 1 Algemeen deel

10

11 Hoofdstuk 1 De onderwijsvisitatie bachelor-na-bacheloropleidingen Gezondheidszorg De onderwijsvisitatie bachelor-na-bacheloropleidingen Creatieve therapie, Geestelijke gezondheidszorg, Geriatrische gezondheidszorg, Intensieve zorg en spoedgevallenzorg, Oncologische zorg, Operatieverpleegkunde, Palliatieve zorg, Pediatrische gezondheidszorg, Sociale gezondheidszorg en Zorgmanagement 1.1 Inleiding In dit rapport brengt de visitatiecommissie verslag uit van haar bevindingen over de onderwijskwaliteit van de bachelor-na-bacheloropleidingen Creatieve therapie, Geestelijke gezondheidszorg, Geriatrische gezondheidszorg, Intensieve zorg en spoedgevallenzorg, Oncologische zorg, Operatieverpleegkunde, Palliatieve zorg, Pediatrische gezondheidszorg, Sociale gezondheidszorg en Zorgmanagement, die zij in 2012 in opdracht van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) heeft onderzocht. Dit initiatief past in de werkzaamheden van de universiteiten en de hogescholen en van de VLUHR met betrekking tot de kwaliteitszorg van het hogescholenonderwijs, zoals bepaald in artikel 93 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. 1.2 De betrokken opleidingen De bachelor-na-bacheloropleiding Creatieve therapie wordt door 2 hogescholen aangeboden. De visitatiecommissie bezocht op: 10 en 11 mei 2012: Arteveldehogeschool 26, 27 en 28 maart 2012: Provinciale Hogeschool Limburg De bachelor-na-bacheloropleiding Geestelijke gezondheidszorg wordt door 2 hogescholen aangeboden. De visitatiecommissie bezocht op: 22, 23, 24 en 25 mei 2012: Katholieke Hogeschool Kempen 23, 24 en 25 april 2012: Katholieke Hogeschool Leuven De bachelor-na-bacheloropleiding Geriatrische gezondheidszorg wordt door 2 hogescholen aangeboden. De visitatiecommissie bezocht op: 10 en 11 januari 2012: Karel de Grote-Hogeschool 22, 23, 24 en 25 mei 2012: Katholieke Hogeschool Kempen Cluster Gezondheidszorg 11

12 De bachelor-na-bacheloropleiding Intensieve zorg en spoedgevallenzorg wordt door 9 hogescholen aangeboden. De visitatiecommissie bezocht op: 26 en 27 maart 2012: Artesis Hogeschool Antwerpen 15 en 16 februari 2012: Hogeschool Gent 1 en 2 maart 2012: Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende 22, 23, 24 en 25 mei 2012: Katholieke Hogeschool Kempen 23, 24 en 25 april 2012: Katholieke Hogeschool Leuven 26 en 27 januari 2012: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven 8 en 9 mei 2012: Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen 16 en 17 februari 2012: Lessius Mechelen 26, 27 en 28 maart 2012: Provinciale Hogeschool Limburg De bachelor-na-bacheloropleiding Oncologische zorg wordt door 2 hogescholen aangeboden. De visitatiecommissie bezocht op: 22, 23, 24 en 25 mei 2012: Katholieke Hogeschool Kempen 23, 24 en 25 april 2012: Katholieke Hogeschool Leuven De bachelor-na-bacheloropleiding Operatieverpleegkunde wordt door 2 hogescholen aangeboden. De visitatiecommissie bezocht op: 1 en 2 maart 2012: Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende 22, 23, 24 en 25 mei 2012: Katholieke Hogeschool Kempen De bachelor-na-bacheloropleiding Palliatieve zorg wordt door 1 hogeschool aangeboden. De visitatiecommissie bezocht op: 5 en 6 maart 2012: Hogeschool-Universiteit Brussel De bachelor-na-bacheloropleiding Pediatrische gezondheidszorg wordt door 3 hogescholen aangeboden. De visitatiecommissie bezocht op: 22, 23, 24 en 25 mei 2012: Katholieke Hogeschool Kempen 23, 24 en 25 april 2012: Katholieke Hogeschool Leuven 8 en 9 maart 2012: Katholieke Hogeschool Limburg De bachelor-na-bacheloropleiding Sociale gezondheidszorg wordt door 2 hogescholen aangeboden. De visitatiecommissie bezocht op: 22, 23, 24 en 25 mei 2012: Katholieke Hogeschool Kempen 8 en 9 maart 2012: Katholieke Hogeschool Limburg De bachelor-na-bacheloropleiding Zorgmanagement wordt door 4 hogescholen aangeboden. De visitatiecommissie bezocht op: 19 en 20 april 2012: Erasmushogeschool Brussel 15 en 16 februari 2012: Hogeschool Gent 8 en 9 mei 2012: Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen 26, 27 en 28 maart 2011: Provinciale Hogeschool Limburg 12 Cluster Gezondheidszorg

13 1.3 De visitatiecommissie Samenstelling De visitatiecommissie werd samengesteld conform de procedure van de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, Brussel september Meer in het bijzonder werden de richtlijnen van de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs met betrekking tot de onafhankelijkheid van de commissieleden opgevolgd. Na de samenstelling van de commissie door het bestuursorgaan van de VLUHR, werd het instellingsbesluit verzonden op 19 december Deelcommissie 1 Opleiding: Intensieve zorg en spoedgevallen Te bezoeken hogescholen: Artesis Hogeschool Antwerpen Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Lessius Mechelen Effectieve commissie: Jos Geebelen, voorzitter, algemeen profiel Martin Valcke, onderwijsdeskundige (Artesis Hogeschool Antwerpen en Katholieke Hogeschool Sint-Lieven) Jos Willems, onderwijsdeskundige (Lessius Mechelen) Johan Didden, vakdeskundige intensieve zorgen (Artesis Hogeschool Antwerpen) Kurt Pieters, vakdeskundige intensieve zorgen (Katholieke Hogeschool Sint-Lieven en Lessius Mechelen) Jos Aendekerk, vakdeskundige spoedgevallenzorg (Katholieke Hogeschool Sint-Lieven) Alfons Melis, vakdeskundige spoedgevallenzorg (Artesis Hogeschool Antwerpen en Lessius Mechelen) Valerie Heymans, studente PHL (Artesis Hogeschool Antwerpen) Rebekka Rogiest, studente Artevelde (Lessius Mechelen) Sylvia Thirion, studente KATHO (Katholieke Hogeschool Sint-Lieven) Voor de visitatie van de opleiding Intensieve zorg en spoedgevallenzorg aan de Artesis Hogeschool Antwerpen is Evelien Vandenhaute, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris. Voor de visitatie van de opleiding Intensieve zorg en spoedgevallenzorg aan de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven is Daphne Carolus, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris. Voor de visitatie van de opleiding Intensieve zorg en spoedgevallenzorg aan Lessius Mechelen is Lies Praet, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris. Cluster Gezondheidszorg 13

14 Deelcommissie 2 Opleiding: Palliatieve zorg Te bezoeken hogeschool: Hogeschool-Universiteit Brussel Effectieve commissie: Jos Geebelen, voorzitter, algemeen profiel Jos Willems, onderwijsdeskundige Bart Hansen, vakdeskundige palliatieve zorg Elsie Decoene, vakdeskundige palliatieve zorg Leentje Smolderen, studente Voor deze visitatie is Annelies Bloem, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris. Deelcommissie 3 Opleiding: Creatieve therapie Te bezoeken hogeschool: Arteveldehogeschool Effectieve commissie: Jos Geebelen, voorzitter, algemeen profiel Ludo Heylen, onderwijsdeskundige Egbert Hulshof, vakdeskundige creatieve therapie Truus Wertheim-Cahen, vakdeskundige creatieve therapie Sylvia Thirion, studente Voor deze visitatie is Daphne Carolus, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris. Deelcommissie 4 Opleiding: Geriatrische gezondheidszorg Te bezoeken hogeschool: Karel de Grote-Hogeschool Effectieve commissie: Jos Geebelen, voorzitter, algemeen profiel Jos Willems, onderwijsdeskundige Gert Peeters, vakdeskundige geriatrische gezondheidszorg Stefaan Sarens, vakdeskundige geriatrische gezondheidszorg Rebekka Rogiest, studente Voor deze visitatie is Annelies Bloem, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris. 14 Cluster Gezondheidszorg

15 Deelcommissie 5 Opleiding: Zorgmanagement Te bezoeken hogeschool: Erasmushogeschool Brussel Effectieve commissie: Danny Van Tiggelen, voorzitter, vakdeskundige zorgmanagement Ludo Heylen, onderwijsdeskundige Jos Geebelen, vakdeskundige algemeen profiel Luc Timmermans, vakdeskundige zorgmanagement Rebekka Rogiest, studente Artevelde Voor deze visitatie is Chris Peeters aangesteld als secretaris. Deelcommissie 6 Opleidingen: Zorgmanagement, Intensieve zorg en spoedgevallenzorg Te bezoeken hogescholen: Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen Hogeschool Gent Effectieve commissie: Danny Van Tiggelen, voorzitter, vakdeskundige zorgmanagement Rita Rymenans, onderwijsdeskundige Rudi Logist, vakdeskundige zorgmanagement Johan Didden, vakdeskundige intensieve zorgen Yvo Quaeyhaegens (HoGent) Jos Aendekerk, vakdeskundige spoedgevallenzorg (Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen) Sylvia Thirion, studente KATHO (Hogeschool Gent) Rebekka Rogiest, studente Artevelde (Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen) Voor de visitaties van de opleidingen Intensieve zorg en spoedgevallenzorg en Zorgmanagement aan de Hogeschool Gent is Annelies Bloem, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris. Voor de visitaties van de opleidingen Intensieve zorg en spoedgevallenzorg en Zorgmanagement aan de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen is Evelien Vandenhaute, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris. Cluster Gezondheidszorg 15

16 Deelcommissie 7 Opleidingen: Intensieve zorg en spoedgevallenzorg Operatieverpleegkunde Te bezoeken hogeschool: Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Effectieve commissie: Yvo Quaeyhaegens, voorzitter, vakdeskundige spoedgevallenzorg Rita Rymenans, onderwijsdeskundige Céline Scheirsen, studente Artevelde Bart Vermeyen, vakdeskundige intensieve zorgen Philippe Boucherie, vakdeskundige operatieverpleegkunde Maarten Sterckx, vakdeskundige operatieverpleegkunde Voor deze visitaties is Chris Peeters aangesteld als secretaris. Deelcommissie 8 Opleidingen: Pediatrische gezondheidszorg Sociale gezondheidszorg Te bezoeken hogeschool: Katholieke Hogeschool Limburg Effectieve commissie: Rudi Logist, voorzitter, vakdeskundige pediatrische gezondheidszorg Romain Hulpia, onderwijsdeskundige Hendrikje Meyvis, studente Artevelde Theo Van Schaijk, vakdeskundige sociale gezondheidzorg Martine Vandendries, vakdeskundige sociale gezondheidzorg Martine De Vriendt, vakdeskundige pediatrische gezondheidszorg Voor deze visitaties is Lies Praet, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris. 16 Cluster Gezondheidszorg

17 Deelcommissie 9 Opleidingen: Zorgmanagement Creatieve therapie Intensieve zorg en spoedgevallenzorg Te bezoeken hogeschool: Provinciale Hogeschool Limburg Effectieve commissie: Danny Van Tiggelen, voorzitter, vakdeskundige zorgmanagement Antonia Aelterman, onderwijsdeskundige Rebekka Rogiest, studente Artevelde Rudi Logist, vakdeskundige zorgmanagement Bart Vermeyen, vakdeskundige intensieve zorgen Jos Aendekerk, vakdeskundige spoedgevallenzorg Egbert Hulshof, vakdeskundige creatieve therapie Truus Wertheim-Cahen, vakdeskundige creatieve therapie Voor de visitaties van de opleidingen Creatieve therapie en Intensieve zorg en spoedgevallenzorg is Daphne Carolus, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris. Voor de visitatie van de opleiding Zorgmanagement is Lies Praet, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris. Deelcommissie 10 Opleidingen: Geestelijke gezondheidszorg Intensieve zorg en spoedgevallenzorg Oncologische zorg Pediatrische gezondheidszorg Te bezoeken hogeschool: Katholieke Hogeschool Leuven Effectieve commissie: Anita Van Den Plas, voorzitter, vakdeskundige geestelijke gezondheidszorg Antonia Aelterman, onderwijsdeskundige Céline Scheirsen, studente Artevelde Greta Croenen, vakdeskundige geestelijke gezondheidszorg Veerle Hautekeete, vakdeskundige intensieve zorgen Jos Aendekerk, vakdeskundige spoedgevallenzorg Gert Peeters, vakdeskundige oncologische zorg Sylvian Leroux, vakdeskundige oncologische zorg Inez Vereecke, vakdeskundige pediatrische gezondheidszorg Martine De Vriendt, vakdeskundige pediatrische gezondheidszorg Voor de visitaties van de opleidingen Geestelijke gezondheidszorg en Pediatrische gezondheidszorg is Lies Praet, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris. Voor de visitaties van de opleidingen Intensieve en spoedgevallenzorg en Oncologische zorg is Annelies Bloem, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris. Cluster Gezondheidszorg 17

18 Deelcommissie 11 Opleidingen: Geriatrische gezondheidszorg Geestelijke gezondheidszorg Sociale gezondheidszorg Oncologische zorg Pediatrische zorg Operatieverpleegkunde Intensieve zorg en spoedgevallenzorg Te bezoeken hogeschool: Katholieke Hogeschool Kempen Effectieve commissie: Tarcitius Windey, voorzitter, vakdeskundige geriatrische gezondheidszorg Jos Willems, onderwijsdeskundige Hendrikje Meyvis, studente Artevelde Stefan Sarens, vakdeskundige geriatrische gezondheidszorg Greta Croenen, vakdeskundige geestelijke gezondheidszorg Anita Van Den Plas, vakdeskundige geestelijke gezondheidszorg Theo Van Schaijk, vakdeskundige sociale gezondheidzorg Martine Vandendries, vakdeskundige sociale gezondheidzorg Sylvian Leroux, vakdeskundige oncologische zorg Rudi Goris, vakdeskundige oncologische zorg Inez Vereecke, vakdeskundige pediatrische gezondheidszorg Martine De Vriendt, vakdeskundige pediatrische gezondheidszorg Philippe Boucherie, vakdeskundige operatieverpleegkunde Maarten Sterckx, vakdeskundige operatieverpleegkunde Alfons Melis, vakdeskundige spoedgevallenzorg Veerle Hautekeete, vakdeskundige intensieve zorgen Voor de visitaties van de opleidingen Geestelijke gezondheidszorg, Oncologische zorg en Pediatrische gezondheidszorg is Evelien Vandenhaute, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris. Voor de visitaties van de opleidingen Geriatrische gezondheidszorg en Sociale gezondheidszorg is Daphne Carolus, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris. Voor de visitatie van de opleiding Intensieve zorg en spoedgevallenzorg en Operatieverpleegkunde is Annelies Bloem, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris. Voor een kort curriculum vitae van de commissieleden, zie bijlage 1. Indien een commissielid omwille van persoonlijke redenen niet kon deelnemen aan een (gedeelte van een) visitatiebezoek, werden diens aandachtspunten behandeld door de andere leden van de visitatiecommissie, eventueel steunend op de vragen en opmerkingen die het commissielid tijdens vroegere bezoeken aangebracht had. Vanuit de VLUHR werden twee projectbegeleiders aangesteld. Voor de visitatie van de cluster Gezondheidszorg waren dit: Projectbegeleiders: Annelies Bloem (tot 4 november 2012) Klara De Wilde (vanaf 5 november 2012) 18 Cluster Gezondheidszorg

19 1.3.2 Taakomschrijving De commissie geeft op basis van het zelfevaluatierapport van de opleiding en de gesprekken ter plaatse: een oordeel over de onderwerpen en facetten uit het accreditatiekader van de NVAO; een integraal oordeel over de opleiding; suggesties om waar mogelijk te komen tot kwaliteitsverbetering Werkwijze De visitatie van de cluster Gezondheidszorg aan de hogescholen gebeurde conform de werkwijze zoals die is vastgelegd in de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, Brussel september Voor de beschrijving van de werkwijze van de visitatiecommissie worden vier fasen onderscheiden. fase 1, de installatie van de commissie; fase 2, de voorbereiding; fase 3, het visitatiebezoek; fase 4, de schriftelijke rapportering. Fase 1 De installatie van de visitatiecommissie Op 8 en 10 februari 2012 werd de visitatiecommissie officieel geïnstalleerd. De installatievergadering stond in het kader van een kennismaking, een gedetailleerde bespreking van het visitatieproces aan de hand van de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, Brussel september 2008 en een toelichting van het ontwerp van domeinspecifieke referentiekader. Daarnaast werden een aantal praktische afspraken gemaakt, onder meer met betrekking tot het bezoekschema, de bezoekdagen en de te lezen eindwerken en / of stageverslagen. Fase 2 De voorbereiding De visitatiecommissie heeft voor elke opleiding een domeinspecifiek referentiekader opgesteld en aan de opleidingen bezorgd. Elk commissielid heeft het zelfevaluatierapport en de bijlagen bestudeerd, de geselecteerde eindwerken gelezen en haar / zijn argumenten, vragen en voorlopig oordeel vastgelegd in een checklist, waarvan de secretaris een synthese heeft gemaakt. De synthese werd uitvoerig besproken en beargumenteerd door de commissieleden. Op basis van de bespreking en de door de commissieleden opgestuurde vragenlijsten, inventariseerde de secretaris kernpunten en prioriteiten voor de gesprekken en het materialenonderzoek bij de visitatie. Fase 3 Het visitatiebezoek De VLUHR heeft een bezoekschema ontwikkeld dat desgevallend aangepast werd aan de specifieke situatie van de opleiding. De bezoekschema s werden opgenomen als bijlage 4. Tijdens de visitatie werd gesproken met een representatieve vertegenwoordiging van alle geledingen die bij de opleiding betrokken zijn. Tijdens de visitatie werd bijkomend informatiemateriaal bestudeerd en werd een bezoek gebracht aan de instelling met het oog op de beoordeling van de accommodaties en de voorzieningen voor de studenten. Tijdens de visitatie werd voor de verdere bevraging gebruik gemaakt van de synthese van de checklist en de vragenlijsten. Binnen het bezoekprogramma werden een aantal overlegmomenten voor de commissieleden voorzien om de bevindingen uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke en meer definitieve Cluster Gezondheidszorg 19

20 (tussen)oordelen. Na de gesprekken met de vertegenwoordigers van de opleiding hebben de visitatieleden hun definitief (tussen)oordeel per facet en per onderwerp gegeven. Op het einde van het visitatiebezoek heeft de voorzitter een korte mondelinge rapportering gegeven van de ervaringen en bevindingen van de visitatiecommissie, zonder expliciete en inhoudelijk waarderende oordelen uit te spreken. Fase 4 De schriftelijke rapportering De secretaris heeft in samenspraak met de voorzitter en de commissieleden, op basis van het zelfevaluatierapport, de checklisten en de motiveringen een ontwerp opleidingsrapport opgesteld. Het ontwerprapport geeft per onderwerp en per facet het oordeel en de motivering van de visitatiecommissie weer. Daarnaast werden waar wenselijk en / of noodzakelijk aandachtspunten en eventuele aanbevelingen voor verbetering geformuleerd. Het ontwerp opleidingsrapport werd aan de hogescholen gezonden voor een reactie. De reactie van de opleiding op het ontwerp opleidingsrapport werd door de commissie in een slotvergadering besproken. De visitatiecommissie stelde ook een vergelijkend gedeelte op. Hierin worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van de visitatie vergelijkenderwijs weergegeven. Tevens werden de oordelen per onderwerp, per facet en per hogeschool in een vergelijkende tabel weergegeven. Het vergelijkende deel en de vergelijkende tabel werden samen met het antwoord van de visitatiecommissie op de reacties van de opleidingen en het definitieve opleidingsrapport aan de hogescholen toegezonden. Het vergelijkende deel en de opleidingsrapporten werden samengebracht in het voorliggende visitatierapport van de bachelor-na-bacheloropleidingen Gezondheidszorg, dat op 21 maart 2013 gepubliceerd werd Oordeelsvorming De commissie legt in een eerste fase een oordeel per facet vast. Daarna legt de commissie een oordeel per onderwerp vast op basis van de oordelen van de facetten die van het onderwerp deel uitmaken. In de oordelen per onderwerp wordt steeds een overzicht gegeven van de oordelen per facet. In geval van een compensatie van facetten, wordt het oordeel op onderwerpniveau gevolgd door een motivering en aangevuld met de weging die de commissie hanteerde in de oordeelsvorming op onderwerpniveau. In de overige gevallen wordt voor de motivering van het oordeel op onderwerpniveau verwezen naar de argumentatie bij de facetten. De oordelen per facet en per onderwerp hebben betrekking op alle locaties, afstudeerrichtingen en varianten. Daar waar er een onderscheid in het oordeel per afstudeerrichting en / of locatie en / of variant nodig is, wordt dit aangegeven in het rapport. De commissie houdt in haar beoordeling rekening met accenten die de opleiding eventueel zelf legt, met het domeinspecifieke referentiekader en met de benchmarking ten opzichte van de gelijkaardige opleidingen in andere instellingen van hoger onderwijs. Alle oordelen en wegingen volgen de beslisregels zoals geformuleerd in de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, Brussel september Op het niveau van de facetten volgen de oordelen 20 Cluster Gezondheidszorg

21 een vierpuntenschaal: onvoldoende, voldoende, goed en excellent. Op het niveau van de onderwerpen en op het niveau van de opleiding in haar geheel geeft de commissie een antwoord op de vraag of er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. Hierbij kan het oordeel voldoende of onvoldoende luiden. 1.4 Indeling van het rapport Het rapport bestaat uit 3 boeken. Het eerste boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel vindt u in hoofdstuk 1 de algemene inleiding met betrekking tot de bachelor-na-bacheloropleidingen Creatieve therapie, Geestelijke gezondheidszorg, Geriatrische gezondheidszorg, Intensieve zorg en spoedgevallenzorg, Oncologische zorg, Operatieverpleegkunde, Palliatieve zorg, Pediatrische gezondheidszorg, Sociale gezondheidszorg en Zorgmanagement. In hoofdstuk 2 vindt u de bijlagen. In deel 2 vindt u in hoofdstuk 1 het domeinspecifieke referentiekader, het vergelijkend deel, de vergelijkende tabel en de opleidingsrapporten van de opleiding Creatieve therapie. In hoofdstuk 2 vindt u het domeinspecifieke referentiekader, het vergelijkende deel, de vergelijkende tabel en de opleidingsrapporten van de opleiding Geestelijke gezondheidszorg. In hoofdstuk 3 het domeinspecifieke referentiekader, het vergelijkende deel, de vergelijkende tabel en de opleidingsrapporten van de opleiding Geriatrische gezondheidszorg. In het tweede boek vindt u in hoofdstuk 4 het domeinspecifieke referentiekader, het vergelijkende deel, de vergelijkende tabel en de opleidingsrapporten van de opleiding Intensieve zorg en spoedgevallenzorg. In hoofdstuk 5 het domeinspecifieke referentiekader, het vergelijkende deel, de vergelijkende tabel en de opleidingsrapporten van de opleiding Oncologische zorg. In het derde boek vindt u in hoofdstuk 6 het domeinspecifieke referentiekader, het vergelijkende deel, de vergelijkende tabel en de opleidingsrapporten van de opleiding Operatieverpleegkunde. In hoofdstuk 7 het domeinspecifieke referentiekader, het vergelijkende deel, de vergelijkende tabel en de opleidingsrapporten van de opleiding Palliatieve zorg. In hoofdstuk 8 het domeinspecifieke referentiekader, het vergelijkende deel, de vergelijkende tabel en de opleidingsrapporten van de opleiding Pediatrische gezondheidszorg. In hoofdstuk 9 het domein specifieke referentiekader, het vergelijkende deel, de vergelijkende tabel en de opleidings rapporten van de opleiding Sociale gezondheidszorg. In hoofdstuk 10 het domeinspecifieke referentiekader, het vergelijkende deel, de vergelijkende tabel en de opleidingsrapporten van de opleiding Zorgmanagement. Cluster Gezondheidszorg 21

22

23 Bijlagen

24

25 bijlage 1 Curriculum Vitae van de commissieleden Antonia Aelterman (1951) studeerde aan de Universiteit Gent en promoveerde er in 1995 tot doctor in de Pedagogische wetenschappen. Zij is hoofddocent aan deze universiteit, belast met een aantal algemeen onderwijskundige opleidingsonderdelen in de Specifieke lerarenopleiding en in de master Peda gogische wetenschappen. Haar onderzoek heeft vooral betrekking op het functioneren van leraren en hun professionele ontwikkeling. Als opleidingsvoorzitter van de Specifieke lerarenopleiding is ze o.m. belast met de ontwikkeling en evaluatie van het curriculum. Kwaliteitszorg is hierin een belangrijk element. Zij is lid van de werkgroep Lerarenopleiding van de VLIR en neemt deel aan diverse stuurgroepen voor beleidsondersteuning van het departement onderwijs. Zij is regelmatig lid van visitatiecommissies van de VLIR en de VLHORA. Jozef Aendekerk (1951) behaalde zijn diploma Intensieve zorgen aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij behaalde daarnaast een postgraduaat Rampenmanagement en Rampengeneeskunde, een didactische opleiding, alsook zijn getuigschriften voor o.a. de opleidingen Provider en Instructeur CPR en AED bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en het ERC. Hij heeft twintig jaar ervaring in de urgentiegeneeskunde als Hoofdverpleegkundige en Gegradueerde verpleegkundige in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg in het Algemeen Ziekenhuis Turnhout. Hij is daarnaast ook lid van de Opleidingsgraad van de APB VESTA, opleidingsinstituut voor politie, brandweer en dringende geneeskundige hulpverlening, waar hij ook optreedt als docent. Als gastdocent, is hij tevens actief binnen de BNB-opleiding in de Intensieve zorg en spoedgevallenzorg binnen Thomas More Kempen. Philippe Boucherie (1956) is afgestudeerd als gegradueerd ziekenhuisverpleegkundige. Later behaalde hij een kaderopleiding in de gezondheidszorg en volgde hij een opleiding leiderschap, management en coaching in de social profit en de publieke sector. Hij heeft een jarenlange ervaring op zowel operatieve als kritieke ziekenhuisdiensten. Sinds 1978 is hij actief in het Universitair Ziekenhuis te Gent, waar hij tot 1997 voor verscheidene chirurgische disciplines, instrumenterend en assisterend alsook anesthesieverpleegkundige was. Daarna werd hij hoofdverpleegkundige OK en uiteindelijk diensthoofd Verpleging OK, PACU, Chirurgisch Dagcentrum, OK-logistiek en Centrale Sterilisatie. Een functie die hij tot op vandaag uitoefent. Hij is daarnaast bestuurslid bij de Vlaamse Vereniging voor Operatiezaal Verpleegkundigen, en participeert aan meerdere opleidingsinitiatieven in diverse functiedomeinen. Hij is tevens adviserend lid bij de opbouw van een opleidingspakket OK-verpleegkunde voor de Vesalius Hogeschool Gent. Curriculum Vitae van de commissieleden 25

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Orthopedagogie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Orthopedagogie, de bachelor- na bacheloropleiding Orthopedagogisch management

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Agro- en biotechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Agro- en biotechnologie aan de Vlaamse hogescholen V l a a m

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Handelsingenieur en Handelswetenschappen Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleidingen Handelsingenieur, de academische gerichte

Nadere informatie

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 30 september 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

HERV I S I T A T I E

HERV I S I T A T I E HERV I S I T A T I E Communicatiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Communicatiemanagement aan de XIOS Hogeschool Limburg V l a a m s e H o g e s

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Facilitair management

De onderwijsvisitatie Facilitair management ONDERWIJSVISITATIE Facilitair management Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Facilitair management aan de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Vlaamse Hogescholenraad 28

Nadere informatie

Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg

Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg ONDERWIJSVISITATIE Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg Vlaamse Hogescholenraad 4 maart 2010 De onderwijsvisitatie Bouw

Nadere informatie

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 8 juni 2010 De

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Milieu- en preventiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Milieu- en preventiemanagement aan de Vlaamse hogescholen

Nadere informatie

Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen

Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen O N D E R W I J S V I S I T A T I E Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen V l a a m s e H o g e s c

Nadere informatie

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 De onderwijsvisitatie Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleidingen Bachelor Office management aan AP Hogeschool, Hogeschool

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk Een onderzoek naar de kwaliteit van de professionele bacheloropleiding Sociaal werk aan de Hogeschool PXL www.vluhr.be Brussel - februari 2015 DE ONDERWIJSVISITATIE

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement

De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele bachelor Communicatiemanagement van de AP Hogeschool, de Hogeschool PXL en Thomas More Mechelen www.vluhr.be/kwaliteitszorg

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Flanders Business School

De onderwijsvisitatie Flanders Business School De onderwijsvisitatie Flanders Business School Een evaluatie van de kwaliteit van de Executive Master of Business Administration met focus op Entrepreneurship aan de Flanders Business School, Antwerpen

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Journalistiek. Een evaluatie van de kwaliteit van de bacheloropleidingen in de Journalistiek

De onderwijsvisitatie Journalistiek. Een evaluatie van de kwaliteit van de bacheloropleidingen in de Journalistiek De onderwijsvisitatie Journalistiek Een evaluatie van de kwaliteit van de bacheloropleidingen in de Journalistiek www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel - januari 2014 De onderwijsvisitatie Journalistiek

Nadere informatie

Industrieel productontwerpen

Industrieel productontwerpen DE ONDERWIJSVISITATIE Industrieel productontwerpen Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleiding Industrieel productontwerpen aan de Hogeschool West-Vlaanderen www.vluhr.be/kwaliteitszorg

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Bio-ingenieurswetenschappen

De onderwijsvisitatie Bio-ingenieurswetenschappen De onderwijsvisitatie Bio-ingenieurswetenschappen Een evaluatie van de kwaliteit van de opleidingen Bio-ingenieurswetenschappen en de masters in de deeldomeinen Bio-informatics and Molecular Biology, Land

Nadere informatie

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Stenden Hogeschool Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs; hbo-bachelor Locaties: Leeuwarden, Groningen, Emmen Croho: 34808 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Netherlands

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Physician Assistant; hbo-master Locatie: Nijmegen Croho: 49115 Varianten: duaal Visitatiedatum: 19 maart 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juni

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Elektrotechniek

De onderwijsvisitatie Elektrotechniek De onderwijsvisitatie Elektrotechniek Een evaluatie van de kwaliteit van de opleidingen Elektrotechniek, Nuclear Fusion Science and Engineering Physics, Fotonica, en Nanowetenschappen en Nanotechnologie

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Maastricht Faculteit Internationale Communicatie Cluster HBO-Bacheloropleidingen: International Business and Languages; Oriëntaalse

Hogeschool Zuyd, Maastricht Faculteit Internationale Communicatie Cluster HBO-Bacheloropleidingen: International Business and Languages; Oriëntaalse Hogeschool Zuyd, Maastricht Faculteit Internationale Communicatie Cluster HBO-Bacheloropleidingen: International Business and Languages; Oriëntaalse Talen en Communicatie; Vertaalacademie; Croho: 34407

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen Opleidingen: Tolk en Vertaler Varianten: Deeltijd Visitatiedata: 6 en 7 april 2005 25 augustus 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, september 2005 2 NQA

Nadere informatie

vertaalkunde Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding vertaalkunde aan de Vlaamse hogescholen

vertaalkunde Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding vertaalkunde aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE vertaalkunde Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding vertaalkunde aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 23 december 2004 voorwoord De visitatiecommissie

Nadere informatie

QANU/Onderwijsvisitatie Geneeskunde

QANU/Onderwijsvisitatie Geneeskunde Geneeskunde Uitgave: Stichting Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Leidseveer 35 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: +31 (0) 30 236 3800 Fax: +31 (0) 30 236 3805 E-mail: info@qanu.nl Internet:

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 Fax 02 552 64 01 Email: communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be WERK MAKEN VAN

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie