Cluster gezondheidszorg (boek 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cluster gezondheidszorg (boek 1)"

Transcriptie

1 De onderwijsvisitatie Cluster gezondheidszorg (boek 1) Een onderzoek naar de kwaliteit van de bachelor-na-bacheloropleidingen Creatieve therapie, Geestelijke gezondheidszorg, Geriatrische gezondheidszorg, Intensieve zorg en spoedgevallenzorg, Oncologische zorg, Operatieverpleegkunde, Palliatieve zorg, Pediatrische gezondheidszorg, Sociale gezondheidszorg en Zorgmanagement aan de Vlaamse hogescholen Brussel - 21 maart 2013

2 De onderwijsvisitatie cluster Gezondheidszorg (boek 1) Ravensteingalerij 27, bus 3 & Brussel T +32 (0) Exemplaren van dit rapport kunnen tegen betaling verkregen worden op het VLUHR-secretariaat. Het rapport is ook elektronisch beschikbaar op > kwaliteitszorg > rapporten Wettelijk depot: D / 2013 / / 2

3 VOORWOORD Voor u ligt het rapport van de visitatiecommissie Gezondheidszorg. Deze visitatiecommissie brengt met dit rapport verslag uit over haar evaluatie van de bachelor-na-bacheloropleidingen in de Gezondheidszorg in Vlaanderen. Daarbij geeft zij toelichting bij de oordelen en aanbevelingen die resulteren uit het kwaliteitsonderzoek dat zij heeft verricht bij de bezochte opleidingen. Dit initiatief kadert in de opdracht van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) betreffende de externe kwaliteitszorg in het Vlaamse hoger onderwijs. Het visitatierapport is in de eerste plaats bedoeld voor de betrokken opleidingen. Daarnaast wil het rapport aan de maatschappij objectieve informatie verschaffen over de kwaliteit van de geëvalueerde opleidingen. Daarom is het visitatierapport ook op de webstek van de VLUHR publiek gemaakt. Dit visitatierapport geeft een momentopname weer van de opleidingen Gezondheidszorg en vertegen woordigt daarmee slechts één fase in het proces van blijvende zorg voor onderwijskwaliteit. Immers, al na korte tijd kunnen de opleidingen gewijzigd zijn, al dan niet als reactie op de oordelen en aanbevelingen van de visitatiecommissie. Graag dank ik namens het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR de voorzitter en de leden van de visitatiecommissie voor de bestede tijd alsook voor de deskundigheid waarmee zij hun opdracht hebben uitgevoerd. De visitatie was ook enkel mogelijk dankzij de inzet van velen die binnen de opleidingen betrokken waren. Ook hen willen wij daarvoor onze erkentelijkheid betuigen. Hopelijk ervaren elk van de opleidingen dit rapport als een kritische weerspiegeling van hun inspanningen en als een bijkomende stimulans om de kwaliteit van het onderwijs in hun opleiding te verbeteren. Nik Heerens Ondervoorzitter Bestuurscomité Kwaliteitszorg

4

5 Boek 1 Voorwoord 3 Deel 1 Algemeen deel 9 Hoofdstuk 1 De onderwijsvisitatie Gezondheidszorg Inleiding De betrokken opleidingen De visitatiecommissie Samenstelling Taakomschrijving Werkwijze Oordeelsvorming Indeling van het rapport 21 Bijlagen 23 Bijlage 1 Curriculum vitae 25 Bijlage 2 Erkenningscommissie 35 Bijlage 3 Bezoekschema s 71 Bijlage 4 Lijst van afkortingen en letterwoorden 79 Deel 2 Opleidingsrapporten 87 Hoofdstuk 1 Creatieve therapie 89 Domeinspecifiek referentiekader 91 Opleidingen in vergelijkend perspectief 95 Vergelijkende tabel 105 Opleidingsrapporten - Arteveldehogeschool Provinciale Hogeschool Limburg 143 Hoofdstuk 2 Geestelijke gezondheidszorg 187 Domeinspecifiek referentiekader 189 Opleidingen in vergelijkend perspectief 193 Vergelijkende tabel 203 Opleidingsrapporten - Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Leuven 237 Hoofdstuk 3 Geriatrische gezondheidszorg 265 Domeinspecifiek referentiekader 267 Opleidingen in vergelijkend perspectief 271 Vergelijkende tabel 281 Opleidingsrapporten - Katholieke Hogeschool Kempen Karel de Grote-Hogeschool 315

6 Boek 2 Deel 2 Opleidingsrapporten 7 Hoofdstuk 4 Intensieve zorg en spoedgevallenzorg 9 Domeinspecifiek referentiekader 11 Opleidingen in vergelijkend perspectief 17 Vergelijkende tabel 29 Opleidingsrapporten - Artesis Hogeschool Antwerpen 31 - Hogeschool Gent 63 - Katholieke Hogeschool Kempen 89 - Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Katholieke Hogeschool Leuven Lessius Mechelen Provinciale Hogeschool Limburg 285 Hoofdstuk 5 Oncologische zorg 321 Domeinspecifiek referentiekader 323 Opleidingen in vergelijkend perspectief 327 Vergelijkende tabel 337 Opleidingsrapporten - Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Leuven 371

7 Boek 3 Deel 2 Opleidingsrapporten 7 Hoofdstuk 6 Operatieverpleegkunde 9 Domeinspecifiek referentiekader 11 Opleidingen in vergelijkend perspectief 17 Vergelijkende tabel 27 Opleidingsrapporten - Katholieke Hogeschool Kempen 29 - Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende 59 Hoofdstuk 7 Palliatieve zorg 95 Domeinspecifiek referentiekader 97 Opleidingen in vergelijkend perspectief 101 Opleidingsrapporten - Hogeschool-Universiteit Brussel 103 Hoofdstuk 8 Pediatrische gezondheidszorg 127 Domeinspecifiek referentiekader 129 Opleidingen in vergelijkend perspectief 133 Vergelijkende tabel 143 Opleidingsrapporten - Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Leuven Katholieke Hogeschool Limburg 213 Hoofdstuk 9 Sociale gezondheidszorg 249 Domeinspecifiek referentiekader 251 Opleidingen in vergelijkend perspectief 255 Vergelijkende tabel 263 Opleidingsrapporten - Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Limburg 297 Hoofdstuk 10 Zorgmanagement 331 Domeinspecifiek referentiekader 333 Opleidingen in vergelijkend perspectief 339 Vergelijkende tabel 347 Opleidingsrapporten - Erasmushogeschool Brussel Hogeschool Gent Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen Provinciale Hogeschool Limburg 435

8

9 deel 1 Algemeen deel

10

11 Hoofdstuk 1 De onderwijsvisitatie bachelor-na-bacheloropleidingen Gezondheidszorg De onderwijsvisitatie bachelor-na-bacheloropleidingen Creatieve therapie, Geestelijke gezondheidszorg, Geriatrische gezondheidszorg, Intensieve zorg en spoedgevallenzorg, Oncologische zorg, Operatieverpleegkunde, Palliatieve zorg, Pediatrische gezondheidszorg, Sociale gezondheidszorg en Zorgmanagement 1.1 Inleiding In dit rapport brengt de visitatiecommissie verslag uit van haar bevindingen over de onderwijskwaliteit van de bachelor-na-bacheloropleidingen Creatieve therapie, Geestelijke gezondheidszorg, Geriatrische gezondheidszorg, Intensieve zorg en spoedgevallenzorg, Oncologische zorg, Operatieverpleegkunde, Palliatieve zorg, Pediatrische gezondheidszorg, Sociale gezondheidszorg en Zorgmanagement, die zij in 2012 in opdracht van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) heeft onderzocht. Dit initiatief past in de werkzaamheden van de universiteiten en de hogescholen en van de VLUHR met betrekking tot de kwaliteitszorg van het hogescholenonderwijs, zoals bepaald in artikel 93 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. 1.2 De betrokken opleidingen De bachelor-na-bacheloropleiding Creatieve therapie wordt door 2 hogescholen aangeboden. De visitatiecommissie bezocht op: 10 en 11 mei 2012: Arteveldehogeschool 26, 27 en 28 maart 2012: Provinciale Hogeschool Limburg De bachelor-na-bacheloropleiding Geestelijke gezondheidszorg wordt door 2 hogescholen aangeboden. De visitatiecommissie bezocht op: 22, 23, 24 en 25 mei 2012: Katholieke Hogeschool Kempen 23, 24 en 25 april 2012: Katholieke Hogeschool Leuven De bachelor-na-bacheloropleiding Geriatrische gezondheidszorg wordt door 2 hogescholen aangeboden. De visitatiecommissie bezocht op: 10 en 11 januari 2012: Karel de Grote-Hogeschool 22, 23, 24 en 25 mei 2012: Katholieke Hogeschool Kempen Cluster Gezondheidszorg 11

12 De bachelor-na-bacheloropleiding Intensieve zorg en spoedgevallenzorg wordt door 9 hogescholen aangeboden. De visitatiecommissie bezocht op: 26 en 27 maart 2012: Artesis Hogeschool Antwerpen 15 en 16 februari 2012: Hogeschool Gent 1 en 2 maart 2012: Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende 22, 23, 24 en 25 mei 2012: Katholieke Hogeschool Kempen 23, 24 en 25 april 2012: Katholieke Hogeschool Leuven 26 en 27 januari 2012: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven 8 en 9 mei 2012: Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen 16 en 17 februari 2012: Lessius Mechelen 26, 27 en 28 maart 2012: Provinciale Hogeschool Limburg De bachelor-na-bacheloropleiding Oncologische zorg wordt door 2 hogescholen aangeboden. De visitatiecommissie bezocht op: 22, 23, 24 en 25 mei 2012: Katholieke Hogeschool Kempen 23, 24 en 25 april 2012: Katholieke Hogeschool Leuven De bachelor-na-bacheloropleiding Operatieverpleegkunde wordt door 2 hogescholen aangeboden. De visitatiecommissie bezocht op: 1 en 2 maart 2012: Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende 22, 23, 24 en 25 mei 2012: Katholieke Hogeschool Kempen De bachelor-na-bacheloropleiding Palliatieve zorg wordt door 1 hogeschool aangeboden. De visitatiecommissie bezocht op: 5 en 6 maart 2012: Hogeschool-Universiteit Brussel De bachelor-na-bacheloropleiding Pediatrische gezondheidszorg wordt door 3 hogescholen aangeboden. De visitatiecommissie bezocht op: 22, 23, 24 en 25 mei 2012: Katholieke Hogeschool Kempen 23, 24 en 25 april 2012: Katholieke Hogeschool Leuven 8 en 9 maart 2012: Katholieke Hogeschool Limburg De bachelor-na-bacheloropleiding Sociale gezondheidszorg wordt door 2 hogescholen aangeboden. De visitatiecommissie bezocht op: 22, 23, 24 en 25 mei 2012: Katholieke Hogeschool Kempen 8 en 9 maart 2012: Katholieke Hogeschool Limburg De bachelor-na-bacheloropleiding Zorgmanagement wordt door 4 hogescholen aangeboden. De visitatiecommissie bezocht op: 19 en 20 april 2012: Erasmushogeschool Brussel 15 en 16 februari 2012: Hogeschool Gent 8 en 9 mei 2012: Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen 26, 27 en 28 maart 2011: Provinciale Hogeschool Limburg 12 Cluster Gezondheidszorg

13 1.3 De visitatiecommissie Samenstelling De visitatiecommissie werd samengesteld conform de procedure van de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, Brussel september Meer in het bijzonder werden de richtlijnen van de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs met betrekking tot de onafhankelijkheid van de commissieleden opgevolgd. Na de samenstelling van de commissie door het bestuursorgaan van de VLUHR, werd het instellingsbesluit verzonden op 19 december Deelcommissie 1 Opleiding: Intensieve zorg en spoedgevallen Te bezoeken hogescholen: Artesis Hogeschool Antwerpen Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Lessius Mechelen Effectieve commissie: Jos Geebelen, voorzitter, algemeen profiel Martin Valcke, onderwijsdeskundige (Artesis Hogeschool Antwerpen en Katholieke Hogeschool Sint-Lieven) Jos Willems, onderwijsdeskundige (Lessius Mechelen) Johan Didden, vakdeskundige intensieve zorgen (Artesis Hogeschool Antwerpen) Kurt Pieters, vakdeskundige intensieve zorgen (Katholieke Hogeschool Sint-Lieven en Lessius Mechelen) Jos Aendekerk, vakdeskundige spoedgevallenzorg (Katholieke Hogeschool Sint-Lieven) Alfons Melis, vakdeskundige spoedgevallenzorg (Artesis Hogeschool Antwerpen en Lessius Mechelen) Valerie Heymans, studente PHL (Artesis Hogeschool Antwerpen) Rebekka Rogiest, studente Artevelde (Lessius Mechelen) Sylvia Thirion, studente KATHO (Katholieke Hogeschool Sint-Lieven) Voor de visitatie van de opleiding Intensieve zorg en spoedgevallenzorg aan de Artesis Hogeschool Antwerpen is Evelien Vandenhaute, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris. Voor de visitatie van de opleiding Intensieve zorg en spoedgevallenzorg aan de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven is Daphne Carolus, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris. Voor de visitatie van de opleiding Intensieve zorg en spoedgevallenzorg aan Lessius Mechelen is Lies Praet, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris. Cluster Gezondheidszorg 13

14 Deelcommissie 2 Opleiding: Palliatieve zorg Te bezoeken hogeschool: Hogeschool-Universiteit Brussel Effectieve commissie: Jos Geebelen, voorzitter, algemeen profiel Jos Willems, onderwijsdeskundige Bart Hansen, vakdeskundige palliatieve zorg Elsie Decoene, vakdeskundige palliatieve zorg Leentje Smolderen, studente Voor deze visitatie is Annelies Bloem, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris. Deelcommissie 3 Opleiding: Creatieve therapie Te bezoeken hogeschool: Arteveldehogeschool Effectieve commissie: Jos Geebelen, voorzitter, algemeen profiel Ludo Heylen, onderwijsdeskundige Egbert Hulshof, vakdeskundige creatieve therapie Truus Wertheim-Cahen, vakdeskundige creatieve therapie Sylvia Thirion, studente Voor deze visitatie is Daphne Carolus, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris. Deelcommissie 4 Opleiding: Geriatrische gezondheidszorg Te bezoeken hogeschool: Karel de Grote-Hogeschool Effectieve commissie: Jos Geebelen, voorzitter, algemeen profiel Jos Willems, onderwijsdeskundige Gert Peeters, vakdeskundige geriatrische gezondheidszorg Stefaan Sarens, vakdeskundige geriatrische gezondheidszorg Rebekka Rogiest, studente Voor deze visitatie is Annelies Bloem, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris. 14 Cluster Gezondheidszorg

15 Deelcommissie 5 Opleiding: Zorgmanagement Te bezoeken hogeschool: Erasmushogeschool Brussel Effectieve commissie: Danny Van Tiggelen, voorzitter, vakdeskundige zorgmanagement Ludo Heylen, onderwijsdeskundige Jos Geebelen, vakdeskundige algemeen profiel Luc Timmermans, vakdeskundige zorgmanagement Rebekka Rogiest, studente Artevelde Voor deze visitatie is Chris Peeters aangesteld als secretaris. Deelcommissie 6 Opleidingen: Zorgmanagement, Intensieve zorg en spoedgevallenzorg Te bezoeken hogescholen: Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen Hogeschool Gent Effectieve commissie: Danny Van Tiggelen, voorzitter, vakdeskundige zorgmanagement Rita Rymenans, onderwijsdeskundige Rudi Logist, vakdeskundige zorgmanagement Johan Didden, vakdeskundige intensieve zorgen Yvo Quaeyhaegens (HoGent) Jos Aendekerk, vakdeskundige spoedgevallenzorg (Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen) Sylvia Thirion, studente KATHO (Hogeschool Gent) Rebekka Rogiest, studente Artevelde (Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen) Voor de visitaties van de opleidingen Intensieve zorg en spoedgevallenzorg en Zorgmanagement aan de Hogeschool Gent is Annelies Bloem, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris. Voor de visitaties van de opleidingen Intensieve zorg en spoedgevallenzorg en Zorgmanagement aan de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen is Evelien Vandenhaute, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris. Cluster Gezondheidszorg 15

16 Deelcommissie 7 Opleidingen: Intensieve zorg en spoedgevallenzorg Operatieverpleegkunde Te bezoeken hogeschool: Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Effectieve commissie: Yvo Quaeyhaegens, voorzitter, vakdeskundige spoedgevallenzorg Rita Rymenans, onderwijsdeskundige Céline Scheirsen, studente Artevelde Bart Vermeyen, vakdeskundige intensieve zorgen Philippe Boucherie, vakdeskundige operatieverpleegkunde Maarten Sterckx, vakdeskundige operatieverpleegkunde Voor deze visitaties is Chris Peeters aangesteld als secretaris. Deelcommissie 8 Opleidingen: Pediatrische gezondheidszorg Sociale gezondheidszorg Te bezoeken hogeschool: Katholieke Hogeschool Limburg Effectieve commissie: Rudi Logist, voorzitter, vakdeskundige pediatrische gezondheidszorg Romain Hulpia, onderwijsdeskundige Hendrikje Meyvis, studente Artevelde Theo Van Schaijk, vakdeskundige sociale gezondheidzorg Martine Vandendries, vakdeskundige sociale gezondheidzorg Martine De Vriendt, vakdeskundige pediatrische gezondheidszorg Voor deze visitaties is Lies Praet, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris. 16 Cluster Gezondheidszorg

17 Deelcommissie 9 Opleidingen: Zorgmanagement Creatieve therapie Intensieve zorg en spoedgevallenzorg Te bezoeken hogeschool: Provinciale Hogeschool Limburg Effectieve commissie: Danny Van Tiggelen, voorzitter, vakdeskundige zorgmanagement Antonia Aelterman, onderwijsdeskundige Rebekka Rogiest, studente Artevelde Rudi Logist, vakdeskundige zorgmanagement Bart Vermeyen, vakdeskundige intensieve zorgen Jos Aendekerk, vakdeskundige spoedgevallenzorg Egbert Hulshof, vakdeskundige creatieve therapie Truus Wertheim-Cahen, vakdeskundige creatieve therapie Voor de visitaties van de opleidingen Creatieve therapie en Intensieve zorg en spoedgevallenzorg is Daphne Carolus, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris. Voor de visitatie van de opleiding Zorgmanagement is Lies Praet, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris. Deelcommissie 10 Opleidingen: Geestelijke gezondheidszorg Intensieve zorg en spoedgevallenzorg Oncologische zorg Pediatrische gezondheidszorg Te bezoeken hogeschool: Katholieke Hogeschool Leuven Effectieve commissie: Anita Van Den Plas, voorzitter, vakdeskundige geestelijke gezondheidszorg Antonia Aelterman, onderwijsdeskundige Céline Scheirsen, studente Artevelde Greta Croenen, vakdeskundige geestelijke gezondheidszorg Veerle Hautekeete, vakdeskundige intensieve zorgen Jos Aendekerk, vakdeskundige spoedgevallenzorg Gert Peeters, vakdeskundige oncologische zorg Sylvian Leroux, vakdeskundige oncologische zorg Inez Vereecke, vakdeskundige pediatrische gezondheidszorg Martine De Vriendt, vakdeskundige pediatrische gezondheidszorg Voor de visitaties van de opleidingen Geestelijke gezondheidszorg en Pediatrische gezondheidszorg is Lies Praet, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris. Voor de visitaties van de opleidingen Intensieve en spoedgevallenzorg en Oncologische zorg is Annelies Bloem, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris. Cluster Gezondheidszorg 17

18 Deelcommissie 11 Opleidingen: Geriatrische gezondheidszorg Geestelijke gezondheidszorg Sociale gezondheidszorg Oncologische zorg Pediatrische zorg Operatieverpleegkunde Intensieve zorg en spoedgevallenzorg Te bezoeken hogeschool: Katholieke Hogeschool Kempen Effectieve commissie: Tarcitius Windey, voorzitter, vakdeskundige geriatrische gezondheidszorg Jos Willems, onderwijsdeskundige Hendrikje Meyvis, studente Artevelde Stefan Sarens, vakdeskundige geriatrische gezondheidszorg Greta Croenen, vakdeskundige geestelijke gezondheidszorg Anita Van Den Plas, vakdeskundige geestelijke gezondheidszorg Theo Van Schaijk, vakdeskundige sociale gezondheidzorg Martine Vandendries, vakdeskundige sociale gezondheidzorg Sylvian Leroux, vakdeskundige oncologische zorg Rudi Goris, vakdeskundige oncologische zorg Inez Vereecke, vakdeskundige pediatrische gezondheidszorg Martine De Vriendt, vakdeskundige pediatrische gezondheidszorg Philippe Boucherie, vakdeskundige operatieverpleegkunde Maarten Sterckx, vakdeskundige operatieverpleegkunde Alfons Melis, vakdeskundige spoedgevallenzorg Veerle Hautekeete, vakdeskundige intensieve zorgen Voor de visitaties van de opleidingen Geestelijke gezondheidszorg, Oncologische zorg en Pediatrische gezondheidszorg is Evelien Vandenhaute, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris. Voor de visitaties van de opleidingen Geriatrische gezondheidszorg en Sociale gezondheidszorg is Daphne Carolus, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris. Voor de visitatie van de opleiding Intensieve zorg en spoedgevallenzorg en Operatieverpleegkunde is Annelies Bloem, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris. Voor een kort curriculum vitae van de commissieleden, zie bijlage 1. Indien een commissielid omwille van persoonlijke redenen niet kon deelnemen aan een (gedeelte van een) visitatiebezoek, werden diens aandachtspunten behandeld door de andere leden van de visitatiecommissie, eventueel steunend op de vragen en opmerkingen die het commissielid tijdens vroegere bezoeken aangebracht had. Vanuit de VLUHR werden twee projectbegeleiders aangesteld. Voor de visitatie van de cluster Gezondheidszorg waren dit: Projectbegeleiders: Annelies Bloem (tot 4 november 2012) Klara De Wilde (vanaf 5 november 2012) 18 Cluster Gezondheidszorg

19 1.3.2 Taakomschrijving De commissie geeft op basis van het zelfevaluatierapport van de opleiding en de gesprekken ter plaatse: een oordeel over de onderwerpen en facetten uit het accreditatiekader van de NVAO; een integraal oordeel over de opleiding; suggesties om waar mogelijk te komen tot kwaliteitsverbetering Werkwijze De visitatie van de cluster Gezondheidszorg aan de hogescholen gebeurde conform de werkwijze zoals die is vastgelegd in de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, Brussel september Voor de beschrijving van de werkwijze van de visitatiecommissie worden vier fasen onderscheiden. fase 1, de installatie van de commissie; fase 2, de voorbereiding; fase 3, het visitatiebezoek; fase 4, de schriftelijke rapportering. Fase 1 De installatie van de visitatiecommissie Op 8 en 10 februari 2012 werd de visitatiecommissie officieel geïnstalleerd. De installatievergadering stond in het kader van een kennismaking, een gedetailleerde bespreking van het visitatieproces aan de hand van de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, Brussel september 2008 en een toelichting van het ontwerp van domeinspecifieke referentiekader. Daarnaast werden een aantal praktische afspraken gemaakt, onder meer met betrekking tot het bezoekschema, de bezoekdagen en de te lezen eindwerken en / of stageverslagen. Fase 2 De voorbereiding De visitatiecommissie heeft voor elke opleiding een domeinspecifiek referentiekader opgesteld en aan de opleidingen bezorgd. Elk commissielid heeft het zelfevaluatierapport en de bijlagen bestudeerd, de geselecteerde eindwerken gelezen en haar / zijn argumenten, vragen en voorlopig oordeel vastgelegd in een checklist, waarvan de secretaris een synthese heeft gemaakt. De synthese werd uitvoerig besproken en beargumenteerd door de commissieleden. Op basis van de bespreking en de door de commissieleden opgestuurde vragenlijsten, inventariseerde de secretaris kernpunten en prioriteiten voor de gesprekken en het materialenonderzoek bij de visitatie. Fase 3 Het visitatiebezoek De VLUHR heeft een bezoekschema ontwikkeld dat desgevallend aangepast werd aan de specifieke situatie van de opleiding. De bezoekschema s werden opgenomen als bijlage 4. Tijdens de visitatie werd gesproken met een representatieve vertegenwoordiging van alle geledingen die bij de opleiding betrokken zijn. Tijdens de visitatie werd bijkomend informatiemateriaal bestudeerd en werd een bezoek gebracht aan de instelling met het oog op de beoordeling van de accommodaties en de voorzieningen voor de studenten. Tijdens de visitatie werd voor de verdere bevraging gebruik gemaakt van de synthese van de checklist en de vragenlijsten. Binnen het bezoekprogramma werden een aantal overlegmomenten voor de commissieleden voorzien om de bevindingen uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke en meer definitieve Cluster Gezondheidszorg 19

20 (tussen)oordelen. Na de gesprekken met de vertegenwoordigers van de opleiding hebben de visitatieleden hun definitief (tussen)oordeel per facet en per onderwerp gegeven. Op het einde van het visitatiebezoek heeft de voorzitter een korte mondelinge rapportering gegeven van de ervaringen en bevindingen van de visitatiecommissie, zonder expliciete en inhoudelijk waarderende oordelen uit te spreken. Fase 4 De schriftelijke rapportering De secretaris heeft in samenspraak met de voorzitter en de commissieleden, op basis van het zelfevaluatierapport, de checklisten en de motiveringen een ontwerp opleidingsrapport opgesteld. Het ontwerprapport geeft per onderwerp en per facet het oordeel en de motivering van de visitatiecommissie weer. Daarnaast werden waar wenselijk en / of noodzakelijk aandachtspunten en eventuele aanbevelingen voor verbetering geformuleerd. Het ontwerp opleidingsrapport werd aan de hogescholen gezonden voor een reactie. De reactie van de opleiding op het ontwerp opleidingsrapport werd door de commissie in een slotvergadering besproken. De visitatiecommissie stelde ook een vergelijkend gedeelte op. Hierin worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van de visitatie vergelijkenderwijs weergegeven. Tevens werden de oordelen per onderwerp, per facet en per hogeschool in een vergelijkende tabel weergegeven. Het vergelijkende deel en de vergelijkende tabel werden samen met het antwoord van de visitatiecommissie op de reacties van de opleidingen en het definitieve opleidingsrapport aan de hogescholen toegezonden. Het vergelijkende deel en de opleidingsrapporten werden samengebracht in het voorliggende visitatierapport van de bachelor-na-bacheloropleidingen Gezondheidszorg, dat op 21 maart 2013 gepubliceerd werd Oordeelsvorming De commissie legt in een eerste fase een oordeel per facet vast. Daarna legt de commissie een oordeel per onderwerp vast op basis van de oordelen van de facetten die van het onderwerp deel uitmaken. In de oordelen per onderwerp wordt steeds een overzicht gegeven van de oordelen per facet. In geval van een compensatie van facetten, wordt het oordeel op onderwerpniveau gevolgd door een motivering en aangevuld met de weging die de commissie hanteerde in de oordeelsvorming op onderwerpniveau. In de overige gevallen wordt voor de motivering van het oordeel op onderwerpniveau verwezen naar de argumentatie bij de facetten. De oordelen per facet en per onderwerp hebben betrekking op alle locaties, afstudeerrichtingen en varianten. Daar waar er een onderscheid in het oordeel per afstudeerrichting en / of locatie en / of variant nodig is, wordt dit aangegeven in het rapport. De commissie houdt in haar beoordeling rekening met accenten die de opleiding eventueel zelf legt, met het domeinspecifieke referentiekader en met de benchmarking ten opzichte van de gelijkaardige opleidingen in andere instellingen van hoger onderwijs. Alle oordelen en wegingen volgen de beslisregels zoals geformuleerd in de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, Brussel september Op het niveau van de facetten volgen de oordelen 20 Cluster Gezondheidszorg

21 een vierpuntenschaal: onvoldoende, voldoende, goed en excellent. Op het niveau van de onderwerpen en op het niveau van de opleiding in haar geheel geeft de commissie een antwoord op de vraag of er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. Hierbij kan het oordeel voldoende of onvoldoende luiden. 1.4 Indeling van het rapport Het rapport bestaat uit 3 boeken. Het eerste boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel vindt u in hoofdstuk 1 de algemene inleiding met betrekking tot de bachelor-na-bacheloropleidingen Creatieve therapie, Geestelijke gezondheidszorg, Geriatrische gezondheidszorg, Intensieve zorg en spoedgevallenzorg, Oncologische zorg, Operatieverpleegkunde, Palliatieve zorg, Pediatrische gezondheidszorg, Sociale gezondheidszorg en Zorgmanagement. In hoofdstuk 2 vindt u de bijlagen. In deel 2 vindt u in hoofdstuk 1 het domeinspecifieke referentiekader, het vergelijkend deel, de vergelijkende tabel en de opleidingsrapporten van de opleiding Creatieve therapie. In hoofdstuk 2 vindt u het domeinspecifieke referentiekader, het vergelijkende deel, de vergelijkende tabel en de opleidingsrapporten van de opleiding Geestelijke gezondheidszorg. In hoofdstuk 3 het domeinspecifieke referentiekader, het vergelijkende deel, de vergelijkende tabel en de opleidingsrapporten van de opleiding Geriatrische gezondheidszorg. In het tweede boek vindt u in hoofdstuk 4 het domeinspecifieke referentiekader, het vergelijkende deel, de vergelijkende tabel en de opleidingsrapporten van de opleiding Intensieve zorg en spoedgevallenzorg. In hoofdstuk 5 het domeinspecifieke referentiekader, het vergelijkende deel, de vergelijkende tabel en de opleidingsrapporten van de opleiding Oncologische zorg. In het derde boek vindt u in hoofdstuk 6 het domeinspecifieke referentiekader, het vergelijkende deel, de vergelijkende tabel en de opleidingsrapporten van de opleiding Operatieverpleegkunde. In hoofdstuk 7 het domeinspecifieke referentiekader, het vergelijkende deel, de vergelijkende tabel en de opleidingsrapporten van de opleiding Palliatieve zorg. In hoofdstuk 8 het domeinspecifieke referentiekader, het vergelijkende deel, de vergelijkende tabel en de opleidingsrapporten van de opleiding Pediatrische gezondheidszorg. In hoofdstuk 9 het domein specifieke referentiekader, het vergelijkende deel, de vergelijkende tabel en de opleidings rapporten van de opleiding Sociale gezondheidszorg. In hoofdstuk 10 het domeinspecifieke referentiekader, het vergelijkende deel, de vergelijkende tabel en de opleidingsrapporten van de opleiding Zorgmanagement. Cluster Gezondheidszorg 21

22

23 Bijlagen

24

25 bijlage 1 Curriculum Vitae van de commissieleden Antonia Aelterman (1951) studeerde aan de Universiteit Gent en promoveerde er in 1995 tot doctor in de Pedagogische wetenschappen. Zij is hoofddocent aan deze universiteit, belast met een aantal algemeen onderwijskundige opleidingsonderdelen in de Specifieke lerarenopleiding en in de master Peda gogische wetenschappen. Haar onderzoek heeft vooral betrekking op het functioneren van leraren en hun professionele ontwikkeling. Als opleidingsvoorzitter van de Specifieke lerarenopleiding is ze o.m. belast met de ontwikkeling en evaluatie van het curriculum. Kwaliteitszorg is hierin een belangrijk element. Zij is lid van de werkgroep Lerarenopleiding van de VLIR en neemt deel aan diverse stuurgroepen voor beleidsondersteuning van het departement onderwijs. Zij is regelmatig lid van visitatiecommissies van de VLIR en de VLHORA. Jozef Aendekerk (1951) behaalde zijn diploma Intensieve zorgen aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij behaalde daarnaast een postgraduaat Rampenmanagement en Rampengeneeskunde, een didactische opleiding, alsook zijn getuigschriften voor o.a. de opleidingen Provider en Instructeur CPR en AED bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en het ERC. Hij heeft twintig jaar ervaring in de urgentiegeneeskunde als Hoofdverpleegkundige en Gegradueerde verpleegkundige in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg in het Algemeen Ziekenhuis Turnhout. Hij is daarnaast ook lid van de Opleidingsgraad van de APB VESTA, opleidingsinstituut voor politie, brandweer en dringende geneeskundige hulpverlening, waar hij ook optreedt als docent. Als gastdocent, is hij tevens actief binnen de BNB-opleiding in de Intensieve zorg en spoedgevallenzorg binnen Thomas More Kempen. Philippe Boucherie (1956) is afgestudeerd als gegradueerd ziekenhuisverpleegkundige. Later behaalde hij een kaderopleiding in de gezondheidszorg en volgde hij een opleiding leiderschap, management en coaching in de social profit en de publieke sector. Hij heeft een jarenlange ervaring op zowel operatieve als kritieke ziekenhuisdiensten. Sinds 1978 is hij actief in het Universitair Ziekenhuis te Gent, waar hij tot 1997 voor verscheidene chirurgische disciplines, instrumenterend en assisterend alsook anesthesieverpleegkundige was. Daarna werd hij hoofdverpleegkundige OK en uiteindelijk diensthoofd Verpleging OK, PACU, Chirurgisch Dagcentrum, OK-logistiek en Centrale Sterilisatie. Een functie die hij tot op vandaag uitoefent. Hij is daarnaast bestuurslid bij de Vlaamse Vereniging voor Operatiezaal Verpleegkundigen, en participeert aan meerdere opleidingsinitiatieven in diverse functiedomeinen. Hij is tevens adviserend lid bij de opbouw van een opleidingspakket OK-verpleegkunde voor de Vesalius Hogeschool Gent. Curriculum Vitae van de commissieleden 25

NVKVV Vlaamse beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen

NVKVV Vlaamse beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen NVKVV Vlaamse beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen Vergote Square 43 1030 Brussel www.nvkvv.be Historiek 1919 Oprichting Nationale Beroepsvereniging Verpleegsters 1920 Eerste Vlaamse

Nadere informatie

1. Periodische personeelsregistratie

1. Periodische personeelsregistratie Bijlage 1. Periodische personeelsregistratie De periodische personeelsregistratie wordt éénmaal per registratieperiode opgevraagd, telkens de eerste dag van de maanden maart, juni, september en december.

Nadere informatie

Besluit. 1.lnleiding. uitgevoerd door een visitatiecommissie ingesteld door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR).

Besluit. 1.lnleiding. uitgevoerd door een visitatiecommissie ingesteld door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR). n ederlan d s - v I a ams e a ccr e ditati eorga nisatie Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in de geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Cluster bachelors-na-bachelors in het Onderwijs (boek 1)

Cluster bachelors-na-bachelors in het Onderwijs (boek 1) De onderwijsvisitatie Cluster bachelors-na-bachelors in het Onderwijs (boek 1) Een onderzoek naar de kwaliteit van de bachelor-na-bacheloropleiding Onderwijs: buitengewoon onderwijs en bachelor-na-bacheloropleiding

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

Visitatieprotocol. specifieke lerarenopleidingen november 2009

Visitatieprotocol. specifieke lerarenopleidingen november 2009 Visitatieprotocol specifieke lerarenopleidingen 9 10 12 november 2009 Programma 1. Wie zijn we? 2. Terminologie 3. De specifieke lerarenopleiding 4. Stelsel van kwaliteitszorg 5. Genese visitatieprotocol

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Individuele

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS. Hogescholen Financiering

Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS. Hogescholen Financiering Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS Hogescholen Financiering Verschillende hogescholen in Vlaanderen en in zijn hoofdstad Brussel hebben het moeilijk om het hoofd boven water te

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

Arteveldehogeschool. Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs. (professioneel gerichte bachelor)

Arteveldehogeschool. Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs. (professioneel gerichte bachelor) Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs (professioneel gerichte bachelor) Accreditatie bestaande Opleiding NVAO Ontwerp van Accreditatierapport en besluit 2 december 2008 Inhoud

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : huidig erkende functies per vestigingsplaats

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : huidig erkende functies per vestigingsplaats Naam ZA Pall 009 Antwerpen Algemeen Ziekenhuis Middelheim Antwerpen ZiekenhuisNetwerk Antwerpen Antwerpen Campus Middelheim 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Antwerpen Campus ZNA Middelheim / Koningin Paola Kinder

Nadere informatie

De Vlaamse beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen

De Vlaamse beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen De Vlaamse beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen Historiek 1919 Oprichting Nationale Beroepsvereniging Verpleegsters 1920 Eerste Vlaamse Katholieke Vereniging Antwerpen en Mechelen 1936

Nadere informatie

Arteveldehogeschool. Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs. (professioneel gerichte bachelor)

Arteveldehogeschool. Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs. (professioneel gerichte bachelor) Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs (professioneel gerichte bachelor) Accreditatie bestaande Opleiding NVAO Accreditatierapport en besluit 2 december 2008 Inhoud 1 Samenvattende

Nadere informatie

Onderwijsvisitatie Verpleegkunde

Onderwijsvisitatie Verpleegkunde Onderwijsvisitatie Verpleegkunde Een aanvullende beoordeling van de kwaliteit van de professionele bacheloropleiding Verpleegkunde aan de Vlaamse hogescholen 28 april 2015 Inhoud Inleiding 3 Woord vooraf

Nadere informatie

Competent in zorg voor personen met dementie. Ook jouw zorg?

Competent in zorg voor personen met dementie. Ook jouw zorg? expertisecentrum d mentie Competent in zorg voor personen met dementie. Ook jouw zorg? DINSDAG 21 APRIL 2009 VLAAMS PARLEMENT/BRUSSEL Vlaanderen Competent in zorg voor personen met dementie De zorg voor

Nadere informatie

Besluit. l.lnleiding. PO Box CD The Hague lthe Netherlands. datum. onderwerp Definitief accreditatierapport en -beslu t.

Besluit. l.lnleiding. PO Box CD The Hague lthe Netherlands. datum. onderwerp Definitief accreditatierapport en -beslu t. se acüed tati eorganisat e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in de geriatrische gezondheidszorg (bachelor na bachelor)

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 163 van KATHLEEN HELSEN datum: 21 januari 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Buitengewoon onderwijs - Bijkomende

Nadere informatie

Nieuw accreditatiestelsel: de opleidingsbeoordeling

Nieuw accreditatiestelsel: de opleidingsbeoordeling Wie zijn wij? Patrick van den Bosch Expert Kwaliteitszorg Patrick.vandenbosch@vluhr.be Nieuw accreditatiestelsel: de opleidingsbeoordeling Wouter Teerlinck Expert Kwaliteitszorg Wouter.teerlinck@vluhr.be

Nadere informatie

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Informatievergadering Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Wie zijn we? Besluit Vlaamse Regering Visitatieprotocol Planning ZER en beoordelingskader Visitatieproces Visitatiecommissie 23/04/2014 2

Nadere informatie

Beroepstitel in de Oncologie. Wat verwacht de Oncologische Commissie?

Beroepstitel in de Oncologie. Wat verwacht de Oncologische Commissie? Beroepstitel in de Oncologie Wat verwacht de Oncologische Commissie? Oncologisch Congres 8/03/2014 Waarom? Nood aan meer professionalisering/specialisatie Medische specialisatie Nieuwe/complexe behandelingsstrategieën

Nadere informatie

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs...

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs... HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - BEKNOPT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ACADEMIEJAAR 2016-2017 OVERZICHT Inleiding...

Nadere informatie

De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs

De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs schooljaar 2010-2011 Toelichting Situering Dit rapport geeft een analyse van de mate waarin Nederlandse leerlingen en studenten

Nadere informatie

Vroedkunde Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Vroedkunde aan de Vlaamse hogescholen

Vroedkunde Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Vroedkunde aan de Vlaamse hogescholen O N D E R W I J S V I S I T A T I E Vroedkunde Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Vroedkunde aan de Vlaamse hogescholen V l a a m s e H o g e s c h o l e n

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats Algemene zieenhuizen : erenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erende bedden per vestigingsplaats Er. zieenhuis zieenhuis 009 Netwer 012 Dendermonde Blasius 017 Gent Maria Middelares

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats Algemene zieenhuizen : erenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erende bedden per vestigingsplaats Er. zieenhuis zieenhuis 009 Netwer 012 Dendermonde Blasius 017 Maria Middelares 026

Nadere informatie

Visitaties in de hogescholen en universiteiten. VEP 7 december 2012

Visitaties in de hogescholen en universiteiten. VEP 7 december 2012 Visitaties in de hogescholen en universiteiten VEP 7 december 2012 1 Visitaties in de hogescholen en universiteiten 1. Situering van de visitaties in de kwaliteitsbewaking 2. Onderzoek van Belgische Rekenhof

Nadere informatie

Addendum (april 2014) bij de Handleiding onderwijsvisitatie Specifieke lerarenopleiding, Brussel, 2009

Addendum (april 2014) bij de Handleiding onderwijsvisitatie Specifieke lerarenopleiding, Brussel, 2009 Addendum (april 2014) bij de Handleiding onderwijsvisitatie Specifieke lerarenopleiding, Brussel, 2009 Nieuwe organisatiestructuur VLUHR Sinds 1 januari 2013 zijn de Cellen kwaliteitszorg van VLIR en VLHORA

Nadere informatie

H O G E R O N D E R W I J S in beeld

H O G E R O N D E R W I J S in beeld 2008-2009 H O G E R O N D E R W I J S in beeld S T U D E N T E N HOGESCHOLENONDERWIJS aantal inschrijvingen (bachelor- en masteropleidingen, en basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen (afbouw))

Nadere informatie

Industriële wetenschappen: elektronica ICT e-media

Industriële wetenschappen: elektronica ICT e-media ONDERWIJSVISITATIE Industriële wetenschappen: elektronica ICT e-media Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloropleiding en de masteropleiding Industriële wetenschappen: elektronica-ict,

Nadere informatie

Kwaliteitszorg en accreditatie

Kwaliteitszorg en accreditatie Infofiche Kwaliteitszorg en accreditatie Om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen, worden opleidingen en instellingen beoordeeld. Enerzijds is er interne kwaliteitszorg die binnen de hogeschool of universiteit

Nadere informatie

1 Samenvattende conclusie 3. 2 Besluit 4

1 Samenvattende conclusie 3. 2 Besluit 4 Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica (academisch gerichte bachelor) Accreditatie bestaande Opleiding NVAO Accreditatierapport

Nadere informatie

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen PLAATS BINNEN ONDERWIJSSTRUCTUUR KWALIFICATIEBEWIJS VROEGERE BENAMING Secundair

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2009 van kracht waren

Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2009 van kracht waren Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2009 van kracht waren Volgende lijst geeft een overzicht van de Instellingen met erkenningsnummer en GKB-nummer (op een grijze achtergrond) met daaronder het GKB-nummer

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Master in de logopedische en audiologische wetenschappen

Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Faculteit Geneeskunde De masteropleiding logopedische en audiologische wetenschappen is vandaag meer dan ooit een noodzaak. Onze maatschappij is

Nadere informatie

Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH

Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH Auteurs: Annemie Spooren (Hogeschool PXL) Els Knippenberg (Hogeschool PXL) Frederik Houben (Hogeschool PXL) 1 INDEX 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Bijzondere beroepstitel:

Bijzondere beroepstitel: 2012 2013 Bijzondere beroepstitel: Verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg Hogeschool West-Vlaanderen Departement Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 Wouter.Decock@howest.be

Nadere informatie

Besluit. - Evelien Vandenhaute, stafmedewerker kwaliteitszorg. l.lnleiding

Besluit. - Evelien Vandenhaute, stafmedewerker kwaliteitszorg. l.lnleiding se a ccre ditati eorgani sat e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in het zorgmanagement (bachelor na bachelor)

Nadere informatie

Doelstellingen Onderwerp niet behandeld tijdens de verkorte procedure na tijdelijke erkenning.

Doelstellingen Onderwerp niet behandeld tijdens de verkorte procedure na tijdelijke erkenning. Ontwerp van accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Master of Science in de architectuur (master) van de Universiteit Antwerpen (na tijdelijke

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie Uittreksel uit het visitatierapport biomedische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde, 15 december 2008 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Interieurvormgeving en meubelontwerp Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Interieurvormgeving en de bachelor-nabacheloropleiding

Nadere informatie

Nieuw verpleegkundig beroeps- en competentieprofiel

Nieuw verpleegkundig beroeps- en competentieprofiel Nieuw verpleegkundig beroeps- en competentieprofiel Daniël Schuermans Longfunctielaborant Biomedical research unit BVPV- SBIP 2015 Vrije Universiteit Brussel Organigram Verpleegkundigen beroepsverenigingen

Nadere informatie

Het rapport is ook elektronisch beschikbaar op http://www.vlhora.be > evaluatieorgaan > visitatierapporten > huidige visitatieronde

Het rapport is ook elektronisch beschikbaar op http://www.vlhora.be > evaluatieorgaan > visitatierapporten > huidige visitatieronde ONDERWIJSVISITATIE Industriële wetenschappen: chemie Industriële wetenschappen: biochemie Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Industriële wetenschappen:

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Agro- en biotechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Agro- en biotechnologie aan de Vlaamse hogescholen V l a a m

Nadere informatie

Lijst van erkende opleidingscentra voor het verstrekken van de aanvullende vorming voor milieucoördinatoren

Lijst van erkende opleidingscentra voor het verstrekken van de aanvullende vorming voor milieucoördinatoren Vlaamse overheid Afdeling Milieuvergunningen Dienst Beste Beschikbare Technieken en Erkenningen T 02 553 79 97, F 02 553 79 95 erkenningen@lne.vlaanderen.be Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL

Nadere informatie

AANVULLENDE VISITATIE

AANVULLENDE VISITATIE AANVULLENDE VISITATIE Industriële wetenschappen: elektronica-ict Een aanvullend onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloropleiding en de masteropleiding Industriële wetenschappen:

Nadere informatie

Besluit. ontvankelijk verklaard op 1 1 juli 2013.

Besluit. ontvankelijk verklaard op 1 1 juli 2013. n ed erlan d s v I aa ms e a cueditati eor gani s atie Besluit Accreditatierapport en besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in de pediatrische gezondheidszorg

Nadere informatie

Master in de seksuologie

Master in de seksuologie Master in de seksuologie Faculteit Geneeskunde Kiezen voor de opleiding seksuologie De seksuologie is een erg jonge wetenschap amper iets meer dan een eeuw oud, waarvan de ontwikkeling lang heeft geleden

Nadere informatie

Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT. Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89. Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg.

Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT. Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89. Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg. Provinciale Hogeschool Limburg Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89 Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg.be DEPARTEMENT ARCHITECTUUR en beeldende kunst

Nadere informatie

Postgraduaten bij- en nascholingen

Postgraduaten bij- en nascholingen Postgraduaten bij- en nascholingen 2015 Ontwikkel je talent, een leven lang! EhB +, CENTRUM VOOR PERMANENTE VORMING Op zoek naar een postgraduaat of bij- en nascholing van hoge kwaliteit? Dan ben je bij

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Interieurarchitectuur Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Interieurarchitectuur aan de Vlaamse hogescholen V l a a

Nadere informatie

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector. In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4400 werknemers uit de sector

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector. In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4400 werknemers uit de sector De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4400 werknemers uit de sector Talent groeit als je het ruimte geeft Groeit een goudvis beter in een

Nadere informatie

Elektronica-ICT Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Elektronica-ICT aan de Vlaamse hogescholen

Elektronica-ICT Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Elektronica-ICT aan de Vlaamse hogescholen O N D E R W I J S V I S I T A T I E Elektronica-ICT Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Elektronica-ICT aan de Vlaamse hogescholen V l a a m s e H o g e s c

Nadere informatie

Elektronische evaluatie van de stagebegeleiding door de studenten in het UZ Brussel

Elektronische evaluatie van de stagebegeleiding door de studenten in het UZ Brussel Elektronische evaluatie van de stagebegeleiding door de studenten in het UZ Brussel Een nuttige tool om diensten en mentoren te ondersteunen in de opvang van hun stagiairs Paul Ceulemans Inhoud van de

Nadere informatie

Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE

Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE * De woorden in cursief verwijzen naar een definitie van dat concept. Periodieke registratie Dagelijkse registratie Doelstelling : het aantal (bezoldigde

Nadere informatie

Wat kunnen we daaruit leren? Opleidingsbeoordelingen: de eerste reeks in het NAS. 1. Voorjaar 2013: start van het NAS

Wat kunnen we daaruit leren? Opleidingsbeoordelingen: de eerste reeks in het NAS. 1. Voorjaar 2013: start van het NAS Opleidingsbeoordelingen: de eerste reeks in het NAS Wat kunnen we daaruit leren? Lies Praet, Pieter-Jan Van de Velde, Els Van Zele (VLUHR KZ) Ivan D haese (commissielid Vroedkunde) Agenda. Voorjaar : start

Nadere informatie

Besluit. ziekenhuis Maria Middelares;

Besluit. ziekenhuis Maria Middelares; se o ccre ditati eorga ni sat e Besluit Accreditatierapport en besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in de oncologische zorg (bachelor na bachelor)

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba zorgmanagement 06 Situering 09 Algemene informatie VOORWOORD Het personeel en de studenten van de bachelor na bachelor opleiding

Nadere informatie

EQF Level 5 in Vlaanderen. dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen

EQF Level 5 in Vlaanderen. dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen EQF Level 5 in Vlaanderen dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen Wettelijk kader EQF level 5=HBO5 2009: Besluit Vlaamse kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Vroedkunde. Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Vroedkunde aan de Artesis Hogeschool Antwerpen

Vroedkunde. Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Vroedkunde aan de Artesis Hogeschool Antwerpen De hervisitatie Vroedkunde Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Vroedkunde aan de Artesis Hogeschool Antwerpen www.vluhr.be Brussel - 27 maart 2012 De hervisitatie

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Autotechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Autotechnologie aan de Vlaamse hogescholen

Autotechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Autotechnologie aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Autotechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Autotechnologie aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 7 december 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

Master in de verpleegkunde en de vroedkunde

Master in de verpleegkunde en de vroedkunde LEUVEN t Master in de verpleegkunde en de vroedkunde KU LEUVEN i.s.m. HOGESCHOLEN Faculteit Geneeskunde Als student verpleeg- en vroedkunde studeer je aan de Campus Gasthuisberg Master in de verpleegkunde

Nadere informatie

Verpleegkunde HBO 5. 1. Situatie van de HBO 5 opleiding verpleegkunde

Verpleegkunde HBO 5. 1. Situatie van de HBO 5 opleiding verpleegkunde 1. Situatie van de HBO 5 opleiding verpleegkunde 1.1. Aantal scholen in Vlaanderen: 20 met regionale spreiding, waarvan 16 uit het katholieke net, 2 gemeenschapsonderwijs, 1 stedelijke en 1 van het provinciaal

Nadere informatie

Elektrotechniek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Elektrotechniek aan de Vlaamse hogescholen

Elektrotechniek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Elektrotechniek aan de Vlaamse hogescholen O N D E R W I J S V I S I T A T I E Elektrotechniek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Elektrotechniek aan de Vlaamse hogescholen V l a a m s e H o g e s c

Nadere informatie

VISITATIE TOEGEPASTE TAALKUNDE

VISITATIE TOEGEPASTE TAALKUNDE VISITATIE TOEGEPASTE TAALKUNDE EEN KIJK VAN ONDERUIT Prof.dr. Rita Godyns, decaan Faculteit Toegepaste Taalkunde Hogeschool Gent Universiteit Gent Overzicht: situering van de opleiding het visitatieproces

Nadere informatie

Sociaal werk Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Sociaal werk aan de Vlaamse hogescholen

Sociaal werk Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Sociaal werk aan de Vlaamse hogescholen O N D E R W I J S V I S I T A T I E Sociaal werk Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Sociaal werk aan de Vlaamse hogescholen V l a a m s e H o g e s c h o l

Nadere informatie

Master in de educatieve studies

Master in de educatieve studies LEUVEN t Master in de educatieve studies Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Handelsingenieur en Handelswetenschappen Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleidingen Handelsingenieur, de academische gerichte

Nadere informatie

Waar staan wij voor. Wie zijn wij

Waar staan wij voor. Wie zijn wij Medische dienst Waar staan wij voor Revalidatie: Het medisch team waakt over de therapeutische revalidatie en de algemene gezondheidstoestand van uw kind. Informatie: Wij geven medisch en therapeutisch

Nadere informatie

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven.

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven. HOOFDSTUK 1 Geestelijke gezondheidszorg-beroepen Afdeling 1 Wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78

Nadere informatie

De opleiding Master na master in de Actuariële Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel

De opleiding Master na master in de Actuariële Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel Visitatie Actuariële Wetenschappen De opleiding Master na master in de Actuariële Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel Verkorte procedure www.vlir.be Brussel-december 2010 Exemplaren van dit

Nadere informatie

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 Sleutelwoorden Vraag Antwoord 1. WETENSCHAPPELIJK KADER Tandarts Welke graad/functie kan gebruikt worden voor een tandarts LTH? Psycholoog niet verbonden aan

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

Het rapport is ook elektronisch beschikbaar op http://www.vlhora.be > evaluatieorgaan > visitatierapporten > huidige visitatieronde

Het rapport is ook elektronisch beschikbaar op http://www.vlhora.be > evaluatieorgaan > visitatierapporten > huidige visitatieronde ONDERWIJSVISITATIE Industriële wetenschappen: chemie Industriële wetenschappen: biochemie Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Industriële wetenschappen:

Nadere informatie

Besluit. - Daphne Carolus, stafmedewerker kwaliteitszorg bij VLUHR;

Besluit. - Daphne Carolus, stafmedewerker kwaliteitszorg bij VLUHR; n ederl an ds v I a am se accreditati eorgani sati e Besluit Accreditatierapport en besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in het zorgmanagement (bachelor

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Landschaps- en tuinarchitectuur Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Landschaps- en tuinarchitectuur en de bachelorna-bacheloropleiding

Nadere informatie

<^ ^- Onverminderd de interuniversitaire overeenkomst die de samenwerking tussen de K.U.Leuven en de K.U.Brussel

<^ ^- Onverminderd de interuniversitaire overeenkomst die de samenwerking tussen de K.U.Leuven en de K.U.Brussel vzw Associatie K. U. Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Overeenkomst over het volgen van opleidingsonderdelen die behoren tot het keuzepakket van een opleidingsprogramma en die aan een andere universiteit

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs LEIDRAAD NAAR DE TABELLEN 1. Contracten Aantal inschrijvingen per soort contract... 223 2. Diplomacontracten Aantal inschrijvingen met een diplomacontract

Nadere informatie

BIJZONDERE BEROEPSTITELS EN BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEDEN VOOR DE BEOEFENAARS VAN DE VERPLEEGKUNDE.

BIJZONDERE BEROEPSTITELS EN BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEDEN VOOR DE BEOEFENAARS VAN DE VERPLEEGKUNDE. Wettelijk kader. BIJZONDERE BEROEPSTITELS EN BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEDEN VOOR DE BEOEFENAARS VAN DE VERPLEEGKUNDE. 1) K.B. nr. 78, artikel 35ter: De Koning stelt de lijst van bijzondere beroepstitels

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Welkom in GZA Ziekenhuizen

Welkom in GZA Ziekenhuizen Welkom in GZA Ziekenhuizen Wie zijn we? GasthuisZusters Antwerpen - GZA Ziekenhuis met 3 campussen: Sint-Augustinus Sint-Vincentius Sint-Jozef + Low care dialyse centrum Berchem 10 woonzorgcentra vanaf

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP 4 departementen met 24 professionele bacheloropleidingen 2 schools of arts (conservatorium, academie) meer dan 9000 studenten AP: 4 departementen

Nadere informatie

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten Onder

Nadere informatie

Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen

Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen Studienamiddag Informaticawetenschappen in het leerplichtonderwijs Paleis der Academiën, Brussel, 2015-04-29 Bern Martens Lerarenopleiding Sec. Onderwijs

Nadere informatie

Gezin en arbeid: naar een win-win relatie. 22 februari 2013. Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Hogeschool-Universiteit Brussel

Gezin en arbeid: naar een win-win relatie. 22 februari 2013. Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Hogeschool-Universiteit Brussel Gezin en arbeid: naar een win-win relatie 22 februari 2013 Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Hogeschool-Universiteit Brussel Gezin en arbeid: naar een win-winrelatie Tewerkstelling betekent een

Nadere informatie

Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2015 van kracht waren

Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2015 van kracht waren Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2015 van kracht waren Volgende lijst geeft een overzicht van de en met erkennings en GKB- (op een grijze achtergrond) met daaronder het GKB- van de bijhorende campus(sen)

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING Stuk 167 (1985-1986) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1985-1986 13 OKTOBER 1986 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING DAMES

Nadere informatie

POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen. Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH

POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen. Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH Inschrijving en inschrijvingsgeld Het studiegeld bedraagt 123 euro per studiepunt plus een vast jaarlijks

Nadere informatie

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Afstudeerrichtingen: gezondheidszorgbeleid ziekenhuismanagement Faculteit Geneeskunde De zorgverlening is uitgegroeid tot een van de belangrijkste

Nadere informatie

Besluit. Oordeel en samenvattend advies van de visitatiecommissie. Doelstellingen. Programma

Besluit. Oordeel en samenvattend advies van de visitatiecommissie. Doelstellingen. Programma n ed erl a n ds - v I a a mse a ccr e ditati eo r ga ni sati e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvreag voor de opleiding Master of Arts in de bedrijfscommunicatie*

Nadere informatie

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 09 Individueel traject

Nadere informatie